INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSK TWARDY VERBATIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSK TWARDY VERBATIM"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSK TWARDY VERBATIM Rev. 202

2 Szanowny Użytkowniku! Dziękujemy za wybranie dysku twardego Verbatim jako swojego zewnętrznego urządzenia do przechowywania danych. W celu optymalnego wykorzystania urządzenia przed rozpoczęciem korzystania z dysku zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Uwaga: niniejsza publikacja to instrukcja ogólna dodawana do kilku produktów Verbatim. Zdjęcia produktów przedstawione w tej instrukcji mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu zakupionego urządzenia. Zawartość opakowania Należy sprawdzić zawartość opakowania. Cała zawartość pudełka jest wymieniona są na odwrocie opakowania. Potrzebujesz pomocy? Masz pytania? W przypadku pytań dotyczących używania tego produktu, informacji na temat innych produktów Verbatim lub w celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Verbatim w Twoim kraju. Szczegóły zamieszczono pod adresem Uwaga! Wszystkie prawa zastrzeżone. Zawarte w podręczniku oznaczenia produktów służą jedynie do celów identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi poszczególnych firm. Urządzenie to zostało skonstruowane z myślą o użytku w domu i w biurze. Uwaga! Urządzenie jest zgodne z normą EN55022 klasa A. Niniejsze urządzenie może prowadzić do zakłóceń radiowych w pomieszczeniach mieszkalnych; w takim wypadku administracja domu może zażądać przeprowadzenia i poniesienia kosztów odpowiednich środków zapobiegawczych. Verbatim nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, za utratę danych lub wynikłe z tego szkody następcze (włącznie, ale nie jedynie, ze szkodami z powodu utraty dochodu, przerw w działalności gospodarczej, utraty informacji potrzebnej do prowadzenia działalności gospodarczej lub innymi szkodami finansowymi), które mogą powstać przy użytkowaniu tego wyrobu Verbatim lub przy niewłaściwej obsłudze tego wyrobu Verbatim. Verbatim nie ponosi odpowiedzialności także wtedy, gdy Verbatim został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Zastrzega się możliwość dokonywania zmian zgodnie z postępem technicznym. 2

3 Spis treścii Informacje ogólne... strona 4 Środki ostrożności... strona 5 Twardy dysk Verbatim... strona 6 Rozdział Instalacja sprzętu... strona 7 Rozdział Instalacja sterowników... strona 7 Rozdział Instalacja oprogramowania... strona 8 Rozdział Dzielenie dysku twardego Verbatim na partycje... strona 11 Rozdział Pomoc techniczna... strona 20 Warunki ograniczonej gwarancji... strona 21 Przepisy prawne... strona 21 Zgodność z przepisami FCC... strona 22 Oświadczenie WEEE... strona 22 Deklaracja CE... strona 23 Zgodność z przepisami RoHS... strona Verbatim 3

4 Informacje ogólne Aby zapewnić bezawaryjną pracę, należy spełnić następujące wymagania sprzętowe i programowe. Wymagania systemowe Używanie dysku twardego Verbatim wymaga następujących składników: PC: Procesor Intel Pentium III/AMD Duron 900 MHz lub szybszy 512 MB pamięci RAM lub więcej Dostępny port USB 3.0/2.0* lub Dostępny port Firewire 800- lub Firewire 400-* lub Dostępny port esata- lub Thunderbolt* Połączenie internetowe w celu rejestracji gwarancji, aktualizacji oprogramowania i pobierania plików System operacyjny: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Mac: Procesor PowerPC G5 lub Intel Mac 256 MB pamięci RAM lub więcej Dostępny port USB 3.0/2.0* lub Dostępny port Firewire 800- lub Firewire 400-* lub Dostępny port esata- lub Thunderbolt* Połączenie internetowe w celu rejestracji gwarancji, aktualizacji oprogramowania i pobierania plików System operacyjny: Mac OS X v lub nowszy * W celu podłączenia dysku do komputera należy używać przewodów połączeniowych dodawanych do urządzenia (np. USB, esata, FireWire, Thunderbolt). 4

5 Środki ostrożności Aby zapewnić prawidłową pracę dysku twardego Verbatim, należy zachować następujące środki ostrożności. Nieprzestrzeganie zaleceń może spowodować utratę gwarancji i uszkodzenie dysku twardego Verbatim. Przed odłączeniem przewodów połączeniowych użyć funkcji bezpiecznego usuwania dysku twardy Verbatim dostępnej w systemie operacyjnym (opcja Wysuń lub odłącz urządzenie na pasku zadań Windows). W innym wypadku może dojść do utraty danych. Nie upuszczać dysku twardego Verbatim ani nie narażać go na inne rodzaje nagłych wstrząsów mechanicznych, ponieważ może to spowodować utratę danych i uszkodzenie urządzenia. Nie używać dysku twardego Verbatim, gdy temperatura otoczenia wynosi poniżej 10 C lub powyżej 35 C. Jeśli dysk twardy Verbatim zostanie przeniesiony z zimnego do ciepłego otoczenia, przed uruchomieniem urządzenia należy umożliwić jego dostosowanie się do panującej temperatury. W przeciwnym razie może dojść do kondensacji pary wodnej wewnątrz obudowy dysku, co może być przyczyną awarii dysku. Na dysku twardym Verbatim nie wolno umieszczać pojemników z płynami. Kontakt rozlanej cieczy z elektroniką wewnątrz obudowy dysku powoduje uszkodzenie dysku. Nie używać dysku twardego Verbatim w zapylonym otoczeniu. Pył wewnątrz obudowy może doprowadzić do uszkodzenia wewnętrznej elektroniki i doprowadzić do nieprawidłowego działania dysku. Otwarcie dysku twardego Verbatim powoduje utratę gwarancji. Standard USB 3.0 jest wstecznie zgodny ze standardem USB 2.0, dlatego też dysk twardy Verbatim można podłączyć do wszystkich portów USB. Po podłączeniu dysku do portu USB 2.0 wydajność urządzenia (transfer danych) będzie niższa niż w przypadku portu USB 3.0. Wszelkiej pomocy związanej z instalacją i/lub konfiguracją dysku twardego Verbatim udziela dział Centrum pomocy technicznej Verbatim w danym kraju. Szczegóły zamieszczono pod adresem 5

6 Dysk twardy Verbatim Dzięki szybkiemu przesyłowi danych za pośrednictwem interfejsu USB, FireWire, esata lub Thunderbolt dysk doskonale nadaje się do przechowywania danych, udostępniania plików, tworzenia kopii zapasowych, archiwizacji, odtwarzania muzyki i korzystania ze wszystkich aplikacji wymagających szybkiego dostępu do plików. Dla wygody użytkownika dysk twardy Verbatim został podzielony na partycje (1 partycja) i wstępnie sformatowany (FAT32). Format FAT32 zapewnia maksymalną zgodność dysku twardego Verbatim z różnymi komputerami. Jeśli użytkownik zdecyduje się sformatować dysk twardy Verbatim w innym systemie plików (np. NTFS), należy pamiętać o możliwych problemach podczas podłączania urządzenia do innego komputera niż ten, używany do sformatowania. 6

7 Rozdział: Instalacja oprogramowania Podłącz przewód interfejsu* do dysku twardego Verbatim. 2. Podłącz przewód interfejsu* do odpowiedniego portu w komputerze. * W celu podłączenia dysku do komputera należy używać przewodów połączeniowych dodawanych do urządzenia (np. USB, esata, FireWire, Thunderbolt). Standard USB 3.0 jest wstecznie zgodny ze standardem USB 2.0, dlatego też dysk twardy Verbatim można podłączyć do wszystkich portów USB. Po podłączeniu dysku do portu USB 2.0 wydajność urządzenia (transfer danych) będzie znacznie niższa niż w przypadku portu USB 3.0. Aby uzyskać optymalną wydajność dysku twardego Verbatim, powinien on być podłączony do interfejsu USB 3.0. Rozdział: Instalacja sterowników Oddzielny sterownik Verbatim nie jest wymagany w systemach Windows XP/Windows Vista/ Windows 7 ani Mac OS X. Sterowniki zostaną zainstalowane automatycznie przez system operacyjny po podłączeniu dysku twardego Verbatim do portu komputera. 7

8 Rozdział: Instalacja oprogramowania Instalacja oprogramowania komputer PC 1. Kliknij ikonę Start PC.exe dostępną w katalogu głównym dysku twardego. Zostanie otwarte menu startowe Verbatim. 2. Kliknij pozycję Software (Oprogramowanie). Rozpocznie się instalacja. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby kontynuować instalację, kliknij przycisk Next (Dalej). Zapisywanie danych Verbatim Instrukcje i oprogramowanie uzupełniające (jeśli dotyczy) są fabrycznie zapisane na dysku twardym. Zaleca się zapisanie tych plików na komputerze ( Moje dokumenty / Verbatim ). Zapewni to dostępność kopii tych plików na wypadek przypadkowego sformatowania lub usunięcia tych plików z dysku. Zapisanie plików z zewnętrznego dysku twardego na komputerze nie jest skomplikowane: 1. Kliknij przycisk Save Verbatim files (Zapisz pliki Verbatim). 2. Wszystkie dane na dysku twardym Verbatim zostaną zapisane w folderze Moje dokumenty/verbatim. 8

9 Instalacja oprogramowania komputer Mac 1. Kliknij ikonę Start MAC dostępną w katalogu głównym dysku twardego. Zostanie otwarte menu startowe Verbatim. 2. Kliknij pozycję Software (Oprogramowanie). Rozpocznie się instalacja. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby kontynuować instalację, kliknij przycisk Next (Dalej). Zapisywanie danych Verbatim Instrukcje i oprogramowanie uzupełniające (jeśli dotyczy) są fabrycznie zapisane na dysku twardym. Zaleca się zapisanie tych plików na komputerze ( Documents/ Verbatim ). Zapewni to dostępność kopii tych plików na wypadek przypadkowego sformatowania lub usunięcia tych plików z dysku. Zapisanie plików z zewnętrznego dysku twardego na komputerze nie jest skomplikowane: 1. Kliknij ikonę Start MAC dostępną w katalogu głównym dysku twardego. Zostanie otwarte menu startowe Verbatim. 2. Kliknij przycisk Save Verbatim files (Zapisz pliki Verbatim). 3. Wszystkie dane na dysku twardym Verbatim zostaną zapisane w folderze Documents/ Verbatim. 9

10 Korzystanie z programu Time Machine i dysku twardego Verbatim Program Time Machine umożliwia automatyczne tworzenie kopii zapasowych całego systemu Mac OS X 10.5 i Mac OS 10.6 lub nowszych wersji. 1. Podłącz dysk twardy Verbatim do komputera Mac. Jeśli nie określono jeszcze wolumenu kopii zapasowej, podczas pierwszego podłączania dysku twardego Verbatim program Time Machine wyświetli odpowiedni monit, jeżeli urządzenie będzie używane jako dysk do wykonywania kopii zapasowych. 2. Gdy ikona dysku twardego Verbatim pojawiła się na pulpicie, kliknij pozycję Use as Backup Disk (Używaj jako dysku do wykonywania kopii zapasowej), aby potwierdzić korzystanie z urządzenia w celu tworzenia kopii zapasowych przy użyciu programu Time Machine. W preferencjach programu Time Machine można skonfigurować dalsze ustawienia kopii zapasowej. Program Time Machine automatycznie będzie tworzyć kopie zapasowe zawartości komputera Mac. Cogodzinne kopie zapasowe będą przechowywane przez co najmniej 24 godziny, codzienne kopie zapasowe przez miesiąc, a cotygodniowe aż do zapełnienia dysku. Tworzenie pierwszej kopii zapasowej może potrwać długo, dlatego też program Time Machine należy skonfigurować na przykład wieczorem, aby pierwsza kopia zapasowa została utworzona w nocy. Uwaga: jeśli dysk twardy Verbatim jest sformatowany w systemie plików NTFS lub FAT 32, urządzenie należy sformatować w systemie Mac OS Extended (Journaled). Spowoduje to usunięcie wszystkich danych! 10

11 Rozdział: Dzielenie dysku twardego Verbatim na partycje Informacje ogólne Dysk twardy Verbatim został podzielony na partycje i sformatowany, aby zapewnić maksymalną dostępną pojemność i zgodność. Jako system plików wybrano FAT32, co zapewnia możliwość odczytania plików na dowolnym komputerze PC. Zaleca się pozostawić aktualną konfigurację dysku twardego Verbatim. W przypadku niektórych użytkowników inny system plików może być bardziej odpowiedni. W niniejszej instrukcji opisano obecne ograniczenia większości systemów plików oraz przedstawiono czynności pozwalające dostosować dysk do własnych potrzeb. Cechy systemu plików Dane przedstawiono w poniższych tabelach: Systemy plików obsługiwane przez różne systemy operacyjne System plików System operacyjny Windows XP/ Vista/7 FAT FAT32 NTFS HFS+ tak tak tak nie Mac OS X tak tak tak (tylko odczyt) Maksymalny rozmiar partycji tak System plików System operacyjny Windows XP/ Vista/7 FAT FAT32 NTFS HFS+ 4 GB* 32 GB 16 TB - Mac OS X 10.1.x GB - 2 TB Mac OS X 10.2.x GB - 8 TB Mac OS X 10.3.x - ( -> 128 GB) - 16 TB Mac OS X 10.4.x - ( -> 128 GB) - 16 TB Mac OS X 10.5.x - ( -> 128 GB) - 16 TB Mac OS X 10.6.x - ( -> 128 GB) - 16 TB 11

12 Przykład dla różnych partycji z różnymi systemami plików na jednym dysku twardym Verbatim System plików Całkowita pojemność dysku Verbatim NTFS FAT GB 220 GB 30 GB Uwaga: dane na dyskach twardych sformatowanych w systemie NTFS można zapisywać tylko za pomocą systemów operacyjnych Windows XP/Windows Vista/Windows 7. W przypadku systemu Mac OS X dane można tylko odczytywać. Powyższy przykład jest dobrym rozwiązaniem dla użytkowników systemów Windows XP/ Windows Vista/Windows 7, którzy czasem wymieniają dane z komputerami Mac. W celu przechowywania danych w systemach Windows XP/Windows Vista/Windows 7 można używać obydwu partycji. System plików NTFS można odczytać tylko w komputerach Mac, więc dane przechowywane w tym systemie operacyjnym muszą być zapisane na partycji FAT32. Wykonaj poniższe czynności, aby dostosować dysk twardy Verbatim do własnych potrzeb. Dzielenie dysku twardego Verbatim na partycje w systemach Windows XP/Windows Vista/Windows 7 Usuwanie partycji 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Mój komputer. 2. Wybierz pozycję Zarządzaj. 3. Wybierz opcję Magazyn -> Zarządzanie dyskami. 4. Wybierz zewnętrzny, dysk twardy Verbatim i kliknij partycję prawym przyciskiem myszy. 5. Wybierz opcję Usuń partycję" i potwierdź, klikając przycisk Tak. Partycja zostanie usunięta. Tworzenie partycji Wykonaj poniższe czynności, aby na dysku twardym Verbatim utworzyć partycję. Po zakończeniu tej procedury dysk twardy Verbatim będzie gotowy do użycia i zostanie mu przydzielona litera dysku. 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Mój komputer. 12

13 2. Wybierz pozycję Zarządzaj. 3. Wybierz opcję Magazyn -> Zarządzanie dyskami. 4. Wybierz nieprzypisany dysk twardy. Upewnij się, że cały dysk jest nieprzypisany. 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy nieprzypisany obszar i wybierz opcję Nowa partycja. Zostanie otwarty Kreator nowych partycji. Kliknij przycisk Dalej. 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy nieprzypisany obszar i wybierz opcję Nowa partycja. Zostanie otwarty Kreator nowych partycji. Kliknij przycisk Dalej. 13

14 6. Wybierz opcję Partycja podstawowa i kliknij przycisk Dalej. 7. Teraz można zmienić rozmiar partycji. Kliknij przycisk Dalej, jeśli jest tylko jedna partycja, która ma zostać utworzona. Zobacz następny rozdział (Tworzenie co najmniej dwóch partycji na dysku twardym Verbatim w systemach Windows XP/Windows Vista/ Windows 7), aby dowiedzieć się, jak utworzyć więcej niż jedną partycję. 8. Do dysku twardego przypisz literę dysku. Zazwyczaj można korzystać z opcji domyślnych. Kliknij przycisk Dalej. 14

15 9. Wybierz opcję formatowania Formatuj tę partycję z następującymi ustawieniami. Wybierz opcję FAT32 lub NTFS ; dla opcji Rozmiar jednostki alokacji należy pozostawić ustawienie Domyślny. Na koniec wybierz opcję Wykonaj szybkie formatowanie i kliknij przycisk Dalej. 10. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć dzielenie dysku twardego Verbatim na partycje. Dysk twardy Verbatim zostanie sformatowany i po zakończeniu tego procesu będzie gotowy do użycia. 15

16 Tworzenie co najmniej dwóch partycji na dysku twardym Verbatim w systemach Windows XP/Windows Vista/Windows 7 1. Powtórz czynności opisane w poprzednim rozdziale (Tworzenie partycji na dysku twardym Verbatim w systemach Windows XP/Windows Vista/Windows 7) dotyczące tworzenia pierwszej partycji. 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Mój komputer. 3. Wybierz pozycję Zarządzaj. 4. Wybierz opcję Magazyn -> Zarządzanie dyskami. 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy nieprzydzielone miejsce na dysku twardym Verbatim i wybierz opcję Nowa partycja. Zostanie otwarty Kreator nowych partycji. Kliknij przycisk Dalej. 6. Wybierz opcję Partycja rozszerzona i kliknij przycisk Dalej. 7. Teraz można zmienić rozmiar partycji. Wprowadź rozmiar i kliknij przycisk Dalej. 16

17 8. Kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć partycję rozszerzoną. Nieprzydzielone miejsce teraz zmieniono na Wolne miejsce. 17

18 9. Prawym przyciskiem myszy kliknij Wolne miejsce i wybierz pozycję Nowy dysk logiczny. Zostanie otwarty Kreator nowych partycji. Kliknij przycisk Dalej. 10. Dysk logiczny jest już wybrany. Kliknij przycisk Dalej. 11. Wprowadź rozmiar partycji i kliknij przycisk Dalej. 12. Przypisz literę dysku i kliknij przycisk Dalej. 13. Wybierz opcję formatowania Formatuj tę partycję z następującymi ustawieniami. Wybierz opcję FAT32 lub NTFS ; dla opcji Rozmiar jednostki alokacji należy pozostawić ustawienie Domyślny. Na koniec wybierz opcję Wykonaj szybkie formatowanie i kliknij przycisk Dalej. 14. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć dzielenie dysku twardego na partycje. Partycja zostanie sformatowana i po zakończeniu tego procesu będzie gotowa do użycia. Uwaga: jeśli jako system plików zostanie wybrany NTFS, danych zapisane na dysku twardym Verbatim można będzie odczytać tylko w systemie Mac OS X. Nie ma możliwości zapisu danych. 18

19 Dzielenie dysku twardego Verbatim na partycje w systemie Mac OS X 1. Otwórz narzędzie Disk Utility (Narzędzie dyskowe). Narzędzie można znaleźć w położeniu Applications (Aplikacje)-> Utilities (Narzędzia). 2. Kliknij kartę Partition (Partycja). Tutaj można skonfigurować ustawienia partycji i utworzyć partycję na dysku zgodnie z ustawieniami (np. Mac OS Extended). Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z narzędzia Disk Utility można znaleźć w pomocy: 19

20 Pomoc techniczna Jeśli podczas instalowania lub eksploatacji dysku twardego Verbatim wystąpią problemy, należy odwiedzić witrynę pomocy technicznej firmy Verbatim pod adresem Witryna ta zawiera bibliotekę dokumentacji, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i najnowsze aktualizacje oprogramowania. Dla większości naszych klientów informacje te będą wystarczające do rozwiązania problemów, ale na stronie znajdują się również numery telefonów zespołu pomocy technicznej firmy Verbatim. Europa: W Europie pomoc techniczną można uzyskać za pośrednictwem poczty , wysyłając wiadomość na adres lub telefonicznie, pod numerem , dla następujących krajów: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Luksemburg, Monako, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Irlandia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania. Numer telefonu dla połączeń z innych krajów: Country Hotline Number United Kingdom France Deutschland Italia España Portugal Polska Россия Česko Magyarország Eesti Latvija Lietuva Slovensko Slovenija Türkiye Nederland Ελλάδα România България Hrvatska Srbija Suomi Sverige

21 Country Hotline Number Danmark Norge الا مارات العربية المتحدة Україна Warunki ograniczonej gwarancji Firma Verbatim gwarantuje, że produkt ten jest wolny od wad materiałowych i wykonania przez okres 2 lat od daty zakupu. Gwarancja jest ważna przez jeden rok od daty zakupu (w krajach Unii Europejskiej gwarancja jest ważna przez dwa lata). Gwarancja nie obejmuje baterii. Jeśli w okresie objętym gwarancją zostaną wykryte wady w produkcie, będzie on podlegał bezpłatnej wymianie. Produkt można zwrócić za okazaniem dowodu zakupu w miejscu zakupu lub skontaktować się z firmą Verbatim. W następujących krajach europejskich: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Luksemburg, Monako, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Irlandia, Hiszpania, Szwecja i Szwajcaria należy skontaktować się telefonicznie, pod numerem W pozostałych krajach europejskich należy skontaktować się telefonicznie, pod numerem Można także wysłać wiadomość na adres verbatim-europe.com. Wymiana produktu jest wyłącznym rozwiązaniem zgodnym z niniejszą gwarancją. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia ani uszkodzeñ spowodowanych przez nieprawidłowe użytkowanie, uszkodzeń mechanicznych, niezgodności lub niskiej wydajności wynikającej z używania określonego oprogramowania lub sprzętu komputerowego. FIRMA VERBATIM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH ANI JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB CELOWE, SPOWODOWANE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB NIEZGODNY Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W GWARANCJI LUB W INNY SPOSÓB. Niniejsza gwarancja nadaje nabywcy produktu specjalne prawa. Prawa te mogą być różne w zależności od miejscowego prawa. UWAGA: Firma Verbatim Limited może w dowolnej chwili i bez uprzedzenia zmienić zawartość niniejszego podręcznika. Przepisy prawne Copyright 2012 Verbatim Limited. Żadna część tego dokumentu nie może być przetwarzana w jakikolwiek sposób w żadnej formie i w jakimkolwiek celu bez pisemnej zgody firmy Verbatim Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe marki oraz nazwy produktów zawarte w tym dokumencie należą do ich odpowiednich właścicieli. 21

22 Zgodność z przepisami FCC Urządzenie zostało przetestowane i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z rozdziałem 15 przepisów FCC. Wymagania te mają na celu zapewnienie wystarczającej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami występującymi w instalacji mieszkaniowej. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię w postaci promieniowania radiowego i jeśli nie jest instalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie pojawią się w danej instalacji. Jeśli urządzenie wywołuje szkodliwe zakłócenia w odbieraniu sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się wykonanie przez użytkownika próby korekty zakłóceń na jeden lub więcej z przedstawionych poniżej sposobów: Zmienić ustawienie lub położenie anteny odbiorczej. Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem. Podłączyć urządzenie do gniazda obwodu innego niż to, do którego podłączony jest odbiornik. Skontaktować się ze sprzedawcą lub profesjonalnym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy. Oświadczenie WEEE Dyrektywa Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), która od 13 lutego 2003 roku ma moc prawa eropejskiego, spowodowała dużą zmianę w sposobie pozbywania się zużytego wyposażenia. Logo WEEE (przedstawione po lewej stronie) umieszczone na produkcie lub jego opakowaniu wskazuje, że urządzenia nie można pozbyć się lub wyrzucić razem z innymi odpadami domowymi. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących utylizacji odpadów elektronicznych i elektrycznych, odzyskiwania i punktów zbierania odpadów, należy skontaktować się z lokalnym przedsiębiorstwem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym dokonano zakupu. 22

23 Deklaracja CE Deklaracja zgodności CE Stwierdza się, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami zabezpieczeń przepisu Council Directive 89/336/EEC oraz jego poprawkami w świetle praw stanów uczestniczących w programie zgodności elektromagnetycznej. Przepis ten ma zastosowanie do wszystkich urządzeń testowych wyprodukowanych w sposób identyczny, jak to urządzenie. EN 55022: A1: A2: 2003 EN : A1: 2001 EN 55024: A1: A2: 2003 IEC : A1: A2: 2000 IEC : A1: 2002 IEC : A1: A2: 2001 IEC : A1: 2000 IEC : A1: 2000 IEC : A1: 2000 IEC : A1: 2000 Zgodność z przepisami RoHS Ten produkt jest zgodny z dyrektywą 2002/95/EC Parlamentu Europejskiego oraz postanowieniem Rady z 27 stycznia 2003 roku, wraz z późniejszymi poprawkami, dotyczącym 23

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Seagate Central

Podręcznik Użytkownika Seagate Central Podręcznik Użytkownika Seagate Central Model SRN01C Podręcznik Użytkownika Seagate Central 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave, a także Seagate

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Informacje zawarte w tej instrukcji mogą podlegać zmianie bez powiadamiania.

Informacje zawarte w tej instrukcji mogą podlegać zmianie bez powiadamiania. Instrukcja użytkownika Tabletu 10,1 SPIS TREŚCI Uwagi Wstęp 1.2 Informacje o instrukcji 1.3 Twoja dokumentacja Poznawanie podstaw 2.1 Opis produktu 2.2 Przygotowanie urządzenie do pracy 2.3 Czyszczenie

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Eee Pad Podręcznik użytkownika komputera TF101/TF101G

Eee Pad Podręcznik użytkownika komputera TF101/TF101G PL6640 Eee Pad Podręcznik użytkownika komputera TF101/TF101G Ładowanie baterii Przed dłuższą podróżą, jeśli planujesz korzystanie z zasilania bateryjnego, sprawdź poziom naładowania zestawu baterii i w

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C

www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C Register your product and get support at www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C PL Instrukcja obsługi www.philips.com/support Model Serial Österreich

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo