INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSK TWARDY VERBATIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSK TWARDY VERBATIM"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSK TWARDY VERBATIM Rev. 202

2 Szanowny Użytkowniku! Dziękujemy za wybranie dysku twardego Verbatim jako swojego zewnętrznego urządzenia do przechowywania danych. W celu optymalnego wykorzystania urządzenia przed rozpoczęciem korzystania z dysku zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Uwaga: niniejsza publikacja to instrukcja ogólna dodawana do kilku produktów Verbatim. Zdjęcia produktów przedstawione w tej instrukcji mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu zakupionego urządzenia. Zawartość opakowania Należy sprawdzić zawartość opakowania. Cała zawartość pudełka jest wymieniona są na odwrocie opakowania. Potrzebujesz pomocy? Masz pytania? W przypadku pytań dotyczących używania tego produktu, informacji na temat innych produktów Verbatim lub w celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Verbatim w Twoim kraju. Szczegóły zamieszczono pod adresem Uwaga! Wszystkie prawa zastrzeżone. Zawarte w podręczniku oznaczenia produktów służą jedynie do celów identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi poszczególnych firm. Urządzenie to zostało skonstruowane z myślą o użytku w domu i w biurze. Uwaga! Urządzenie jest zgodne z normą EN55022 klasa A. Niniejsze urządzenie może prowadzić do zakłóceń radiowych w pomieszczeniach mieszkalnych; w takim wypadku administracja domu może zażądać przeprowadzenia i poniesienia kosztów odpowiednich środków zapobiegawczych. Verbatim nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, za utratę danych lub wynikłe z tego szkody następcze (włącznie, ale nie jedynie, ze szkodami z powodu utraty dochodu, przerw w działalności gospodarczej, utraty informacji potrzebnej do prowadzenia działalności gospodarczej lub innymi szkodami finansowymi), które mogą powstać przy użytkowaniu tego wyrobu Verbatim lub przy niewłaściwej obsłudze tego wyrobu Verbatim. Verbatim nie ponosi odpowiedzialności także wtedy, gdy Verbatim został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Zastrzega się możliwość dokonywania zmian zgodnie z postępem technicznym. 2

3 Spis treścii Informacje ogólne... strona 4 Środki ostrożności... strona 5 Twardy dysk Verbatim... strona 6 Rozdział Instalacja sprzętu... strona 7 Rozdział Instalacja sterowników... strona 7 Rozdział Instalacja oprogramowania... strona 8 Rozdział Dzielenie dysku twardego Verbatim na partycje... strona 11 Rozdział Pomoc techniczna... strona 20 Warunki ograniczonej gwarancji... strona 21 Przepisy prawne... strona 21 Zgodność z przepisami FCC... strona 22 Oświadczenie WEEE... strona 22 Deklaracja CE... strona 23 Zgodność z przepisami RoHS... strona Verbatim 3

4 Informacje ogólne Aby zapewnić bezawaryjną pracę, należy spełnić następujące wymagania sprzętowe i programowe. Wymagania systemowe Używanie dysku twardego Verbatim wymaga następujących składników: PC: Procesor Intel Pentium III/AMD Duron 900 MHz lub szybszy 512 MB pamięci RAM lub więcej Dostępny port USB 3.0/2.0* lub Dostępny port Firewire 800- lub Firewire 400-* lub Dostępny port esata- lub Thunderbolt* Połączenie internetowe w celu rejestracji gwarancji, aktualizacji oprogramowania i pobierania plików System operacyjny: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Mac: Procesor PowerPC G5 lub Intel Mac 256 MB pamięci RAM lub więcej Dostępny port USB 3.0/2.0* lub Dostępny port Firewire 800- lub Firewire 400-* lub Dostępny port esata- lub Thunderbolt* Połączenie internetowe w celu rejestracji gwarancji, aktualizacji oprogramowania i pobierania plików System operacyjny: Mac OS X v lub nowszy * W celu podłączenia dysku do komputera należy używać przewodów połączeniowych dodawanych do urządzenia (np. USB, esata, FireWire, Thunderbolt). 4

5 Środki ostrożności Aby zapewnić prawidłową pracę dysku twardego Verbatim, należy zachować następujące środki ostrożności. Nieprzestrzeganie zaleceń może spowodować utratę gwarancji i uszkodzenie dysku twardego Verbatim. Przed odłączeniem przewodów połączeniowych użyć funkcji bezpiecznego usuwania dysku twardy Verbatim dostępnej w systemie operacyjnym (opcja Wysuń lub odłącz urządzenie na pasku zadań Windows). W innym wypadku może dojść do utraty danych. Nie upuszczać dysku twardego Verbatim ani nie narażać go na inne rodzaje nagłych wstrząsów mechanicznych, ponieważ może to spowodować utratę danych i uszkodzenie urządzenia. Nie używać dysku twardego Verbatim, gdy temperatura otoczenia wynosi poniżej 10 C lub powyżej 35 C. Jeśli dysk twardy Verbatim zostanie przeniesiony z zimnego do ciepłego otoczenia, przed uruchomieniem urządzenia należy umożliwić jego dostosowanie się do panującej temperatury. W przeciwnym razie może dojść do kondensacji pary wodnej wewnątrz obudowy dysku, co może być przyczyną awarii dysku. Na dysku twardym Verbatim nie wolno umieszczać pojemników z płynami. Kontakt rozlanej cieczy z elektroniką wewnątrz obudowy dysku powoduje uszkodzenie dysku. Nie używać dysku twardego Verbatim w zapylonym otoczeniu. Pył wewnątrz obudowy może doprowadzić do uszkodzenia wewnętrznej elektroniki i doprowadzić do nieprawidłowego działania dysku. Otwarcie dysku twardego Verbatim powoduje utratę gwarancji. Standard USB 3.0 jest wstecznie zgodny ze standardem USB 2.0, dlatego też dysk twardy Verbatim można podłączyć do wszystkich portów USB. Po podłączeniu dysku do portu USB 2.0 wydajność urządzenia (transfer danych) będzie niższa niż w przypadku portu USB 3.0. Wszelkiej pomocy związanej z instalacją i/lub konfiguracją dysku twardego Verbatim udziela dział Centrum pomocy technicznej Verbatim w danym kraju. Szczegóły zamieszczono pod adresem 5

6 Dysk twardy Verbatim Dzięki szybkiemu przesyłowi danych za pośrednictwem interfejsu USB, FireWire, esata lub Thunderbolt dysk doskonale nadaje się do przechowywania danych, udostępniania plików, tworzenia kopii zapasowych, archiwizacji, odtwarzania muzyki i korzystania ze wszystkich aplikacji wymagających szybkiego dostępu do plików. Dla wygody użytkownika dysk twardy Verbatim został podzielony na partycje (1 partycja) i wstępnie sformatowany (FAT32). Format FAT32 zapewnia maksymalną zgodność dysku twardego Verbatim z różnymi komputerami. Jeśli użytkownik zdecyduje się sformatować dysk twardy Verbatim w innym systemie plików (np. NTFS), należy pamiętać o możliwych problemach podczas podłączania urządzenia do innego komputera niż ten, używany do sformatowania. 6

7 Rozdział: Instalacja oprogramowania Podłącz przewód interfejsu* do dysku twardego Verbatim. 2. Podłącz przewód interfejsu* do odpowiedniego portu w komputerze. * W celu podłączenia dysku do komputera należy używać przewodów połączeniowych dodawanych do urządzenia (np. USB, esata, FireWire, Thunderbolt). Standard USB 3.0 jest wstecznie zgodny ze standardem USB 2.0, dlatego też dysk twardy Verbatim można podłączyć do wszystkich portów USB. Po podłączeniu dysku do portu USB 2.0 wydajność urządzenia (transfer danych) będzie znacznie niższa niż w przypadku portu USB 3.0. Aby uzyskać optymalną wydajność dysku twardego Verbatim, powinien on być podłączony do interfejsu USB 3.0. Rozdział: Instalacja sterowników Oddzielny sterownik Verbatim nie jest wymagany w systemach Windows XP/Windows Vista/ Windows 7 ani Mac OS X. Sterowniki zostaną zainstalowane automatycznie przez system operacyjny po podłączeniu dysku twardego Verbatim do portu komputera. 7

8 Rozdział: Instalacja oprogramowania Instalacja oprogramowania komputer PC 1. Kliknij ikonę Start PC.exe dostępną w katalogu głównym dysku twardego. Zostanie otwarte menu startowe Verbatim. 2. Kliknij pozycję Software (Oprogramowanie). Rozpocznie się instalacja. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby kontynuować instalację, kliknij przycisk Next (Dalej). Zapisywanie danych Verbatim Instrukcje i oprogramowanie uzupełniające (jeśli dotyczy) są fabrycznie zapisane na dysku twardym. Zaleca się zapisanie tych plików na komputerze ( Moje dokumenty / Verbatim ). Zapewni to dostępność kopii tych plików na wypadek przypadkowego sformatowania lub usunięcia tych plików z dysku. Zapisanie plików z zewnętrznego dysku twardego na komputerze nie jest skomplikowane: 1. Kliknij przycisk Save Verbatim files (Zapisz pliki Verbatim). 2. Wszystkie dane na dysku twardym Verbatim zostaną zapisane w folderze Moje dokumenty/verbatim. 8

9 Instalacja oprogramowania komputer Mac 1. Kliknij ikonę Start MAC dostępną w katalogu głównym dysku twardego. Zostanie otwarte menu startowe Verbatim. 2. Kliknij pozycję Software (Oprogramowanie). Rozpocznie się instalacja. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby kontynuować instalację, kliknij przycisk Next (Dalej). Zapisywanie danych Verbatim Instrukcje i oprogramowanie uzupełniające (jeśli dotyczy) są fabrycznie zapisane na dysku twardym. Zaleca się zapisanie tych plików na komputerze ( Documents/ Verbatim ). Zapewni to dostępność kopii tych plików na wypadek przypadkowego sformatowania lub usunięcia tych plików z dysku. Zapisanie plików z zewnętrznego dysku twardego na komputerze nie jest skomplikowane: 1. Kliknij ikonę Start MAC dostępną w katalogu głównym dysku twardego. Zostanie otwarte menu startowe Verbatim. 2. Kliknij przycisk Save Verbatim files (Zapisz pliki Verbatim). 3. Wszystkie dane na dysku twardym Verbatim zostaną zapisane w folderze Documents/ Verbatim. 9

10 Korzystanie z programu Time Machine i dysku twardego Verbatim Program Time Machine umożliwia automatyczne tworzenie kopii zapasowych całego systemu Mac OS X 10.5 i Mac OS 10.6 lub nowszych wersji. 1. Podłącz dysk twardy Verbatim do komputera Mac. Jeśli nie określono jeszcze wolumenu kopii zapasowej, podczas pierwszego podłączania dysku twardego Verbatim program Time Machine wyświetli odpowiedni monit, jeżeli urządzenie będzie używane jako dysk do wykonywania kopii zapasowych. 2. Gdy ikona dysku twardego Verbatim pojawiła się na pulpicie, kliknij pozycję Use as Backup Disk (Używaj jako dysku do wykonywania kopii zapasowej), aby potwierdzić korzystanie z urządzenia w celu tworzenia kopii zapasowych przy użyciu programu Time Machine. W preferencjach programu Time Machine można skonfigurować dalsze ustawienia kopii zapasowej. Program Time Machine automatycznie będzie tworzyć kopie zapasowe zawartości komputera Mac. Cogodzinne kopie zapasowe będą przechowywane przez co najmniej 24 godziny, codzienne kopie zapasowe przez miesiąc, a cotygodniowe aż do zapełnienia dysku. Tworzenie pierwszej kopii zapasowej może potrwać długo, dlatego też program Time Machine należy skonfigurować na przykład wieczorem, aby pierwsza kopia zapasowa została utworzona w nocy. Uwaga: jeśli dysk twardy Verbatim jest sformatowany w systemie plików NTFS lub FAT 32, urządzenie należy sformatować w systemie Mac OS Extended (Journaled). Spowoduje to usunięcie wszystkich danych! 10

11 Rozdział: Dzielenie dysku twardego Verbatim na partycje Informacje ogólne Dysk twardy Verbatim został podzielony na partycje i sformatowany, aby zapewnić maksymalną dostępną pojemność i zgodność. Jako system plików wybrano FAT32, co zapewnia możliwość odczytania plików na dowolnym komputerze PC. Zaleca się pozostawić aktualną konfigurację dysku twardego Verbatim. W przypadku niektórych użytkowników inny system plików może być bardziej odpowiedni. W niniejszej instrukcji opisano obecne ograniczenia większości systemów plików oraz przedstawiono czynności pozwalające dostosować dysk do własnych potrzeb. Cechy systemu plików Dane przedstawiono w poniższych tabelach: Systemy plików obsługiwane przez różne systemy operacyjne System plików System operacyjny Windows XP/ Vista/7 FAT FAT32 NTFS HFS+ tak tak tak nie Mac OS X tak tak tak (tylko odczyt) Maksymalny rozmiar partycji tak System plików System operacyjny Windows XP/ Vista/7 FAT FAT32 NTFS HFS+ 4 GB* 32 GB 16 TB - Mac OS X 10.1.x GB - 2 TB Mac OS X 10.2.x GB - 8 TB Mac OS X 10.3.x - ( -> 128 GB) - 16 TB Mac OS X 10.4.x - ( -> 128 GB) - 16 TB Mac OS X 10.5.x - ( -> 128 GB) - 16 TB Mac OS X 10.6.x - ( -> 128 GB) - 16 TB 11

12 Przykład dla różnych partycji z różnymi systemami plików na jednym dysku twardym Verbatim System plików Całkowita pojemność dysku Verbatim NTFS FAT GB 220 GB 30 GB Uwaga: dane na dyskach twardych sformatowanych w systemie NTFS można zapisywać tylko za pomocą systemów operacyjnych Windows XP/Windows Vista/Windows 7. W przypadku systemu Mac OS X dane można tylko odczytywać. Powyższy przykład jest dobrym rozwiązaniem dla użytkowników systemów Windows XP/ Windows Vista/Windows 7, którzy czasem wymieniają dane z komputerami Mac. W celu przechowywania danych w systemach Windows XP/Windows Vista/Windows 7 można używać obydwu partycji. System plików NTFS można odczytać tylko w komputerach Mac, więc dane przechowywane w tym systemie operacyjnym muszą być zapisane na partycji FAT32. Wykonaj poniższe czynności, aby dostosować dysk twardy Verbatim do własnych potrzeb. Dzielenie dysku twardego Verbatim na partycje w systemach Windows XP/Windows Vista/Windows 7 Usuwanie partycji 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Mój komputer. 2. Wybierz pozycję Zarządzaj. 3. Wybierz opcję Magazyn -> Zarządzanie dyskami. 4. Wybierz zewnętrzny, dysk twardy Verbatim i kliknij partycję prawym przyciskiem myszy. 5. Wybierz opcję Usuń partycję" i potwierdź, klikając przycisk Tak. Partycja zostanie usunięta. Tworzenie partycji Wykonaj poniższe czynności, aby na dysku twardym Verbatim utworzyć partycję. Po zakończeniu tej procedury dysk twardy Verbatim będzie gotowy do użycia i zostanie mu przydzielona litera dysku. 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Mój komputer. 12

13 2. Wybierz pozycję Zarządzaj. 3. Wybierz opcję Magazyn -> Zarządzanie dyskami. 4. Wybierz nieprzypisany dysk twardy. Upewnij się, że cały dysk jest nieprzypisany. 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy nieprzypisany obszar i wybierz opcję Nowa partycja. Zostanie otwarty Kreator nowych partycji. Kliknij przycisk Dalej. 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy nieprzypisany obszar i wybierz opcję Nowa partycja. Zostanie otwarty Kreator nowych partycji. Kliknij przycisk Dalej. 13

14 6. Wybierz opcję Partycja podstawowa i kliknij przycisk Dalej. 7. Teraz można zmienić rozmiar partycji. Kliknij przycisk Dalej, jeśli jest tylko jedna partycja, która ma zostać utworzona. Zobacz następny rozdział (Tworzenie co najmniej dwóch partycji na dysku twardym Verbatim w systemach Windows XP/Windows Vista/ Windows 7), aby dowiedzieć się, jak utworzyć więcej niż jedną partycję. 8. Do dysku twardego przypisz literę dysku. Zazwyczaj można korzystać z opcji domyślnych. Kliknij przycisk Dalej. 14

15 9. Wybierz opcję formatowania Formatuj tę partycję z następującymi ustawieniami. Wybierz opcję FAT32 lub NTFS ; dla opcji Rozmiar jednostki alokacji należy pozostawić ustawienie Domyślny. Na koniec wybierz opcję Wykonaj szybkie formatowanie i kliknij przycisk Dalej. 10. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć dzielenie dysku twardego Verbatim na partycje. Dysk twardy Verbatim zostanie sformatowany i po zakończeniu tego procesu będzie gotowy do użycia. 15

16 Tworzenie co najmniej dwóch partycji na dysku twardym Verbatim w systemach Windows XP/Windows Vista/Windows 7 1. Powtórz czynności opisane w poprzednim rozdziale (Tworzenie partycji na dysku twardym Verbatim w systemach Windows XP/Windows Vista/Windows 7) dotyczące tworzenia pierwszej partycji. 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Mój komputer. 3. Wybierz pozycję Zarządzaj. 4. Wybierz opcję Magazyn -> Zarządzanie dyskami. 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy nieprzydzielone miejsce na dysku twardym Verbatim i wybierz opcję Nowa partycja. Zostanie otwarty Kreator nowych partycji. Kliknij przycisk Dalej. 6. Wybierz opcję Partycja rozszerzona i kliknij przycisk Dalej. 7. Teraz można zmienić rozmiar partycji. Wprowadź rozmiar i kliknij przycisk Dalej. 16

17 8. Kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć partycję rozszerzoną. Nieprzydzielone miejsce teraz zmieniono na Wolne miejsce. 17

18 9. Prawym przyciskiem myszy kliknij Wolne miejsce i wybierz pozycję Nowy dysk logiczny. Zostanie otwarty Kreator nowych partycji. Kliknij przycisk Dalej. 10. Dysk logiczny jest już wybrany. Kliknij przycisk Dalej. 11. Wprowadź rozmiar partycji i kliknij przycisk Dalej. 12. Przypisz literę dysku i kliknij przycisk Dalej. 13. Wybierz opcję formatowania Formatuj tę partycję z następującymi ustawieniami. Wybierz opcję FAT32 lub NTFS ; dla opcji Rozmiar jednostki alokacji należy pozostawić ustawienie Domyślny. Na koniec wybierz opcję Wykonaj szybkie formatowanie i kliknij przycisk Dalej. 14. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć dzielenie dysku twardego na partycje. Partycja zostanie sformatowana i po zakończeniu tego procesu będzie gotowa do użycia. Uwaga: jeśli jako system plików zostanie wybrany NTFS, danych zapisane na dysku twardym Verbatim można będzie odczytać tylko w systemie Mac OS X. Nie ma możliwości zapisu danych. 18

19 Dzielenie dysku twardego Verbatim na partycje w systemie Mac OS X 1. Otwórz narzędzie Disk Utility (Narzędzie dyskowe). Narzędzie można znaleźć w położeniu Applications (Aplikacje)-> Utilities (Narzędzia). 2. Kliknij kartę Partition (Partycja). Tutaj można skonfigurować ustawienia partycji i utworzyć partycję na dysku zgodnie z ustawieniami (np. Mac OS Extended). Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z narzędzia Disk Utility można znaleźć w pomocy: 19

20 Pomoc techniczna Jeśli podczas instalowania lub eksploatacji dysku twardego Verbatim wystąpią problemy, należy odwiedzić witrynę pomocy technicznej firmy Verbatim pod adresem Witryna ta zawiera bibliotekę dokumentacji, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i najnowsze aktualizacje oprogramowania. Dla większości naszych klientów informacje te będą wystarczające do rozwiązania problemów, ale na stronie znajdują się również numery telefonów zespołu pomocy technicznej firmy Verbatim. Europa: W Europie pomoc techniczną można uzyskać za pośrednictwem poczty , wysyłając wiadomość na adres lub telefonicznie, pod numerem , dla następujących krajów: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Luksemburg, Monako, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Irlandia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania. Numer telefonu dla połączeń z innych krajów: Country Hotline Number United Kingdom France Deutschland Italia España Portugal Polska Россия Česko Magyarország Eesti Latvija Lietuva Slovensko Slovenija Türkiye Nederland Ελλάδα România България Hrvatska Srbija Suomi Sverige

21 Country Hotline Number Danmark Norge الا مارات العربية المتحدة Україна Warunki ograniczonej gwarancji Firma Verbatim gwarantuje, że produkt ten jest wolny od wad materiałowych i wykonania przez okres 2 lat od daty zakupu. Gwarancja jest ważna przez jeden rok od daty zakupu (w krajach Unii Europejskiej gwarancja jest ważna przez dwa lata). Gwarancja nie obejmuje baterii. Jeśli w okresie objętym gwarancją zostaną wykryte wady w produkcie, będzie on podlegał bezpłatnej wymianie. Produkt można zwrócić za okazaniem dowodu zakupu w miejscu zakupu lub skontaktować się z firmą Verbatim. W następujących krajach europejskich: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Luksemburg, Monako, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Irlandia, Hiszpania, Szwecja i Szwajcaria należy skontaktować się telefonicznie, pod numerem W pozostałych krajach europejskich należy skontaktować się telefonicznie, pod numerem Można także wysłać wiadomość na adres verbatim-europe.com. Wymiana produktu jest wyłącznym rozwiązaniem zgodnym z niniejszą gwarancją. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia ani uszkodzeñ spowodowanych przez nieprawidłowe użytkowanie, uszkodzeń mechanicznych, niezgodności lub niskiej wydajności wynikającej z używania określonego oprogramowania lub sprzętu komputerowego. FIRMA VERBATIM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH ANI JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB CELOWE, SPOWODOWANE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB NIEZGODNY Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W GWARANCJI LUB W INNY SPOSÓB. Niniejsza gwarancja nadaje nabywcy produktu specjalne prawa. Prawa te mogą być różne w zależności od miejscowego prawa. UWAGA: Firma Verbatim Limited może w dowolnej chwili i bez uprzedzenia zmienić zawartość niniejszego podręcznika. Przepisy prawne Copyright 2012 Verbatim Limited. Żadna część tego dokumentu nie może być przetwarzana w jakikolwiek sposób w żadnej formie i w jakimkolwiek celu bez pisemnej zgody firmy Verbatim Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe marki oraz nazwy produktów zawarte w tym dokumencie należą do ich odpowiednich właścicieli. 21

22 Zgodność z przepisami FCC Urządzenie zostało przetestowane i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z rozdziałem 15 przepisów FCC. Wymagania te mają na celu zapewnienie wystarczającej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami występującymi w instalacji mieszkaniowej. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię w postaci promieniowania radiowego i jeśli nie jest instalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie pojawią się w danej instalacji. Jeśli urządzenie wywołuje szkodliwe zakłócenia w odbieraniu sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się wykonanie przez użytkownika próby korekty zakłóceń na jeden lub więcej z przedstawionych poniżej sposobów: Zmienić ustawienie lub położenie anteny odbiorczej. Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem. Podłączyć urządzenie do gniazda obwodu innego niż to, do którego podłączony jest odbiornik. Skontaktować się ze sprzedawcą lub profesjonalnym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy. Oświadczenie WEEE Dyrektywa Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), która od 13 lutego 2003 roku ma moc prawa eropejskiego, spowodowała dużą zmianę w sposobie pozbywania się zużytego wyposażenia. Logo WEEE (przedstawione po lewej stronie) umieszczone na produkcie lub jego opakowaniu wskazuje, że urządzenia nie można pozbyć się lub wyrzucić razem z innymi odpadami domowymi. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących utylizacji odpadów elektronicznych i elektrycznych, odzyskiwania i punktów zbierania odpadów, należy skontaktować się z lokalnym przedsiębiorstwem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym dokonano zakupu. 22

23 Deklaracja CE Deklaracja zgodności CE Stwierdza się, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami zabezpieczeń przepisu Council Directive 89/336/EEC oraz jego poprawkami w świetle praw stanów uczestniczących w programie zgodności elektromagnetycznej. Przepis ten ma zastosowanie do wszystkich urządzeń testowych wyprodukowanych w sposób identyczny, jak to urządzenie. EN 55022: A1: A2: 2003 EN : A1: 2001 EN 55024: A1: A2: 2003 IEC : A1: A2: 2000 IEC : A1: 2002 IEC : A1: A2: 2001 IEC : A1: 2000 IEC : A1: 2000 IEC : A1: 2000 IEC : A1: 2000 Zgodność z przepisami RoHS Ten produkt jest zgodny z dyrektywą 2002/95/EC Parlamentu Europejskiego oraz postanowieniem Rady z 27 stycznia 2003 roku, wraz z późniejszymi poprawkami, dotyczącym 23

Przenośny dysk twardy USB 2.0 Podręcznik użytkownika

Przenośny dysk twardy USB 2.0 Podręcznik użytkownika Przenośny dysk twardy USB 2.0 Podręcznik użytkownika Wersja polska Spis treści Wstęp 3 Podłączanie przenośnego dysku twardego 3 Zapisywanie i przesyłanie danych 4 Odłączanie przenośnego dysku twardego

Bardziej szczegółowo

Przenośny dysk twardy Store n Go USB 3.0

Przenośny dysk twardy Store n Go USB 3.0 Przenośny dysk twardy Store n Go USB 3.0 Podręcznik użytkownika Wersja polska Spis treści Wstęp 3 Podłączanie przenośnego dysku twardego 3 Zapisywanie i przesyłanie danych 4 Oprogramowanie Nero BackItUp

Bardziej szczegółowo

Portable Hard Drive USB 2.0 Instrukcja Obsługi

Portable Hard Drive USB 2.0 Instrukcja Obsługi Portable Hard Drive USB 2.0 Instrukcja Obsługi Instrukcja obsługi Przenośny dysk twardy USB 2.0 Podręcznik użytkownika Wersja polska Spis treści Wstęp 3 Podłączanie przenośnego dysku twardego 3 Zasilanie

Bardziej szczegółowo

External Hard Drive USB 2.0 Instrukcja Obsługi

External Hard Drive USB 2.0 Instrukcja Obsługi External Hard Drive USB 2.0 Instrukcja Obsługi Instrukcja obsługi Zewnętrzny dysk twardy USB 2.0 Podręcznik użytkownika Wersja polska Spis treści Wstęp 3 Przyciski, złącza i wskaźniki 3 Panel przedni 3

Bardziej szczegółowo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Podręcznik użytkownika Wersja polska Wprowadzenie Dziękujemy za zakup przenośnego dysku twardego firmy Verbatim z szybkim i wygodnym interfejsem esata

Bardziej szczegółowo

External Hard Drive FireWire & USB 2.0 Combo Instrukcja Obsługi

External Hard Drive FireWire & USB 2.0 Combo Instrukcja Obsługi External Hard Drive FireWire & USB 2.0 Combo Instrukcja Obsługi Instrukcja obsługi Zewnętrzny dysk twardy Combo (FireWire i USB 2.0) Podręcznik użytkownika Wersja polska Spis treści Wstęp 3 Przyciski,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 045

INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 045 INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 045 Drogi użytkowniku! Dziękujemy, że wybrali Państwo Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive jako pamięć zewnętrzną.aby jak najlepiej

Bardziej szczegółowo

Portable Hard Drive FireWire Instrukcja Obsługi

Portable Hard Drive FireWire Instrukcja Obsługi Portable Hard Drive FireWire Instrukcja Obsługi Instrukcja obsługi Przenośny dysk twardy FireWire Podręcznik użytkownika Wersja polska Spis treści Wstęp 3 Używanie przenośnego dysku twardego w systemie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0. Rev. 907

INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5 / USB 2.0. Rev. 907 INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 Rev. 907 Freecom Mobile Drive XXS Drogi użytkowniku! Dziękujemy, że wybrałeś zewnętrzny dysk twardy Freecom Mobile Drive

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzny Twardy Dysk esata i USB 2.0 Combo. Instrukcja obsługi Wersja polska

Zewnętrzny Twardy Dysk esata i USB 2.0 Combo. Instrukcja obsługi Wersja polska Zewnętrzny Twardy Dysk esata i USB 2.0 Combo Instrukcja obsługi Wersja polska Spis treści Wprowadzenie 3 Elementy sterujące, złącza i wskaźniki 3 Panel przedni 3 Panel tylny 3 Informacje o twardym dysku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac

INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 034/Mac Drogi użytkowniku! Dziękujemy, że wybrali Państwo Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive jako pamięć zewnętrzną.aby jak najlepiej

Bardziej szczegółowo

4-łączowy zewnętrzny dysk twardy. Instrukcja obsługi Polski

4-łączowy zewnętrzny dysk twardy. Instrukcja obsługi Polski 4-łączowy zewnętrzny dysk twardy Instrukcja obsługi Polski 1 Spis treści Wstęp 3 Wyłączniki, połączenia i kontrolki 3 Panel przedni 3 Panel tylny 3 Charakterystyka dysku 4 Ustawianie dysku 4 Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure 2 POLSKI EW7033 USB 3.0 2.5" SATA Hard Disk and SSD Enclosure Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Podłączenie dysku twardego... 3 3.0 Podłączenie obudowy EW7033

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

2.5" SATA Solid State Drive Upgrade Kit. Szczegółowa instrukcja instalacji Wersja polska

2.5 SATA Solid State Drive Upgrade Kit. Szczegółowa instrukcja instalacji Wersja polska 2.5" SATA Solid State Drive Upgrade Kit Szczegółowa instrukcja instalacji Wersja polska Spis treści Szczegółowa instrukcja instalacji 3 Zawartość opakowania: 3 Potrzebne narzędzia: 3 Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Y-3602 Podręcznik użytkownika

Y-3602 Podręcznik użytkownika Y-3602 Podręcznik użytkownika Poznań 2011 Uwaga Możliwośd obsługi systemu plików zarówno FAT32 jak i NTFS Aby poprawnie korzystad z aplikacji PCCLone EX użytkownik musi byd zalogowany do systemu na koncie

Bardziej szczegółowo

Unitek Y-2041 Poznań 2013

Unitek Y-2041 Poznań 2013 Unitek Y-2041 Poznań 2013 Wprowadzenie: Stacja dokująca Y-2041 umożliwia podłączenie dwóch zewnętrznych dysków SATA do komputera za pomocą standardu USB 2.0/eSATA. Obsługa funkcji duplikacji pozwala na

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

2-dyskowa zewnętrzna macierz RAID z interfejsem USB i esata. Podręcznik użytkownika Wersja polska

2-dyskowa zewnętrzna macierz RAID z interfejsem USB i esata. Podręcznik użytkownika Wersja polska 2-dyskowa zewnętrzna macierz RAID z interfejsem USB i esata Podręcznik użytkownika Wersja polska Spis treści Wstęp 3 Zawartość dysku: WAŻNA informacja 3 Oprogramowanie Nero BACKITUP 2 3 Przyciski, złącza

Bardziej szczegółowo

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085R3 MICRO Adapter Bluetooth USB MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085 Spis treści EW1085R3... 1 MICRO Adapter Bluetooth USB... 1 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure MT5076 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie obudowy...4

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji DESKTOP Internal Drive Przewodnik po instalacji Przewodnik po instalacji Seagate Desktop 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent to znaki

Bardziej szczegółowo

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PL MT5075 Instrukcja obsługi PL 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA

EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5  i 3,5  SATA EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA 2 POLSKI EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy...

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata. Rev.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5 & 3.5 SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata. Rev. INSTRUKCJA OBSŁUGI HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata Rev. 006 Freecom HD Dock Quattro Szanowny Użytkowniku, witamy podczas instalacji

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. LAN Share ME747K-SI

Instrukcja obsługi. LAN Share ME747K-SI Instrukcja obsługi LAN Share ME747K-SI DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WYTYCZNYMI FCC (FEDERALNA KOMISJA ŁĄCZNOŚCI) Ten produkt został przetestowany i spełnia wymagania określone dla urządzeń cyfrowych klasy B,

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Adapter USB2.0 - IDE/SATA Podręcznik użytkownika

Adapter USB2.0 - IDE/SATA Podręcznik użytkownika Adapter USB2.0 - IDE/SATA Podręcznik użytkownika Poznań 2011 Model.: Y-103OTB http://www.unitek-products.com/en/ Adapter USB2.0 - IDE/SATA Adapter USB2.0 do urządzeo IDE (2.5" i 3.5") oraz urządzeo SATA.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie partycjami

Zarządzanie partycjami Zarządzanie partycjami Do tworzenie i usuwania partycji, formatowania dysków i zmiany liter dysków w systemie Windows NT, służy narzędzie graficzne Zarządzanie dyskami lub program diskpart dostępny w konsoli

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj przed zainstalowaniem Mac OS X

Przeczytaj przed zainstalowaniem Mac OS X Przeczytaj przed zainstalowaniem Mac OS X Przeczytaj ten dokument, zanim zainstalujesz Mac OS X. Zawiera on informacje o obsługiwanych komputerach, wymaganiach systemowych i instalowaniu Mac OS X. Więcej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA & PATA / USB 2.0. Rev. 933

INSTRUKCJA OBSŁUGI HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5 & 3.5 SATA & PATA / USB 2.0. Rev. 933 INSTRUKCJA OBSŁUGI HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION /.5" & 3.5" SATA & PATA / USB.0 Rev. 933 Freecom HD Dock Pro Szanowny Użytkowniku, witamy podczas instalacji Freecom HD Dock Pro. Przed zainstalowaniem

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284

Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284 Strona 1 z 8 Po zakończeniu użytkowania urządzenia nie wolno utylizować z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Należy oddać urządzenie

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi XPRESS ME747GK

Instrukcja obsługi XPRESS ME747GK Instrukcja obsługi XPRESS ME747GK DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WYTYCZNYMI FCC (FEDERALNA KOMISJA ŁĄCZNOŚCI) Ten produkt został przetestowany i spełnia wymagania określone dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne. BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne. BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Bluetooth 2.0 Adapter. Za pomocą tego urządzenia można w łatwy sposób uzyskać połączenie z innymi urządzeniami Bluetooth.

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej,

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego zaawansowanych aparatów z wymiennymi obiektywami Nikon 1, obiektywów 1 NIKKOR oraz akcesoriów do aparatów Nikon 1 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne BT100. Dodatkowe dane techniczne BT100 S W E E X. C O M

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne BT100. Dodatkowe dane techniczne BT100 S W E E X. C O M BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Bluetooth Adapter. Za pomocą adaptera można w łatwy sposób podłączyć Bluetooth pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Y-3022. Podręcznik użytkownika

Y-3022. Podręcznik użytkownika Y-3022 Podręcznik użytkownika Poznań 2010 Budowa 1. Dioda zasilania 2. Dioda zatoki A 3. Dioda zatoki B 4. Wskaźnik postępu funkcji klonowania 5. Przycisk funkcji klonowania 6. Zatoka B 7. Zatoka A 8.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOUGH DRIVE. EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 WIN & Mac. Rev. 848

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOUGH DRIVE. EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5 / USB 2.0 WIN & Mac. Rev. 848 INSTRUKCJA OBSŁUGI TOUGH DRIVE EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 WIN & Mac Rev. 848 Freecom ToughDrive Drogi użytkowniku! Dziękujemy, że wybrałeś zewnętrzny dysk twardy Freecom ToughDrive. Aby

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Volume Snapshot for Mac OS X. Podręcznik użytkownika

Volume Snapshot for Mac OS X. Podręcznik użytkownika Volume Snapshot for Mac OS X Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp...3 Omówienie funkcji...3 Główne funkcje...3 Obsługiwane nośniki...3 Migawka kontra archiwizacja pliku...4 Pierwsze kroki...4 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 4 Wstęp 5 Co jest potrzebne? 6 Instalowanie w skrócie 6 Krok 1: Sprawdzenie uaktualnień 6 Krok 2: Otwarcie Asystenta Boot Camp 6 Krok 3:

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

PRZEJŚCIÓWKA Z USB 2.0 DO IDE/SATA

PRZEJŚCIÓWKA Z USB 2.0 DO IDE/SATA PRZEJŚCIÓWKA Z USB 2.0 DO IDE/SATA Instrukcja użytkowania DA-70148-4 Przejściówka z USB 2.0 do IDE/SATA firmy Digitus oferuje możliwość szybkiego i prostego połączenia urządzeń oraz jest pozbawiona zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja i podłączenie EM4586

Bardziej szczegółowo

NH-204. Instrukcja szybkiej instalacji

NH-204. Instrukcja szybkiej instalacji NH-204 Instrukcja szybkiej instalacji Poznań 2010 Zawartość opakowania serwer HH204 przewód sieciowy LAN zasilacz 5V/2A płyta CD Instrukcja szybkiej instalacji Minimalne wymagania systemowe Windows XP

Bardziej szczegółowo

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 - Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P A I - 7 0 7 9 4 5

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P A I - 7 0 7 9 4 5 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P I N S T R U K C J A O B S Ł U G I A I - 7 0 7 9 4 5 P O L S K I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 2 POLSKI EM1017 - Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 1.3 Przed

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium : Tworzenie partycji w Windows XP Pro

Laboratorium : Tworzenie partycji w Windows XP Pro Laboratorium 12.2.3: Tworzenie partycji w Windows XP Pro Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium utworzysz na dysku partycję w formacie FAT32. Przekonwertujesz tą partycję

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1 NWD-370N Bezprzewodowa karta PCI 802.11n Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Październik 2006 Przegląd NWD-370N to bezprzewodowa karta sieciowa do komputera stacjonarnego. Listę wymagań systemowych podano

Bardziej szczegółowo

Skrócony sposób działania przy użyciu po

Skrócony sposób działania przy użyciu po Skrócony sposób działania przy użyciu po raz pierwszy Rozdział 1. Wstęp (1) 2. Instalacja i aktywacja (2) Usuwanie starych sterowników (2.1) Instalacja w Windows 98 SE / 2000 (2.2) Aktywacja w Windows

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

UNITEK Y-1040 Podręcznik Użytkownika

UNITEK Y-1040 Podręcznik Użytkownika UNITEK Y-1040 Podręcznik Użytkownika OTB (One Touch Backup) Poznań 2009 Uwaga: OTB stosowany jest tylko dla portu USB i nie jest dostępny dla innych portów Obsługiwane systemy plików to zarówno FAT32 jak

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Do korzystania z adaptera niezbędne są następujące elementy: System operacyjny Windows XP/Me/2000/98SE Jeden wolny port USB Napęd CD-ROM

Do korzystania z adaptera niezbędne są następujące elementy: System operacyjny Windows XP/Me/2000/98SE Jeden wolny port USB Napęd CD-ROM Urządzenie współpracuje z systemami operacyjnymi: Windows XP, Me, 2000, 98 Second Edition DBT-122 PersonalAir USB Bluetooth Adapter Przed rozpoczęciem Do korzystania z adaptera niezbędne są następujące

Bardziej szczegółowo

150Mbps bezprzewodowa karta nano USB IEEE802.11b/g/n Nr produktu 000993655

150Mbps bezprzewodowa karta nano USB IEEE802.11b/g/n Nr produktu 000993655 INSTRUKCJA OBSŁUGI 150Mbps bezprzewodowa karta nano USB IEEE802.11b/g/n Nr produktu 000993655 Strona 1 z 7 1. Informacje o produkcie Główne właściwości Zgodny z normami bezprzewodowymi 802.11b/g/n z częstotliwością

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo