epuap w kontekście systemów informacji o środowisku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "epuap w kontekście systemów informacji o środowisku"

Transkrypt

1 epuap w kontekście systemów informacji o środowisku (NFOŚiGW) (MŚ) Włodzimierz Hrymniak (NFOŚiGW) Mariusz Rogulski (MŚ) KONFERENCJA Nowoczesna Administracja KRAKÓW 19 maja 2011

2 Agenda 1. Projekt Kolektory słoneczne 2. Projekt E-opłaty.geolog 3. Projekt System Emisyjno-Opłatowy (SEO)

3 epuap - strony 1. Banki 2. Beneficjenci 3. Podmioty składające informacje 4. Instytucje: NFOŚiGW, MŚ, UM,

4 epuap dlaczego? Bezpieczna transmisja danych Potwierdzenie dostarczenia/ odbioru (UPP, UPD) Ochrona danych osobowych Podpis kwalifikowany/ profil zaufany Darmowe rozwiązanie Standaryzacja rozwiązania

5 Projekt 1 - Kolektory słoneczne - Założenia Program priorytetowy NFOIŚiGW Dopłaty do Kolektorów słonecznych Bezpieczeństwo procesu Ergonomia rozwiązania

6 Metryka projektu Nazwa Projektu: Główny użytkownik Kolektory słoneczne Dyr. Księgowości Główny dostawca Dyr. Departamentu Informatyki Kierownik Projektu: Paweł Sawicki Data zainicjowania: 01 lutego 2010 Data zakończenia: 31 grudnia 2011 (pierwszy etap 31 marca 2011)

7 Bank: wystąpienie o środki Opis procesu WFB: weryfikacja merytoryczna WFB: informacja o wypłacie WFB: uchwała na Zarząd DKU: weryfikacja rachunkowa DKU: wypłata dotacji DKU: wydruk PITów Wysyłka do US DOK: wysyłka PITów

8 Korzyści Obsługa programu Kolektory słoneczne : umów, 6,7 mln zł umów, 8,4 mln 1 kwartał umów do roku 2014 Narzędzie dla następnych programów NFOŚiGW Elektroniczna wysyłka PIT-ów do Urzędów Skarbowych Pierwsze doświadczenia z systemem epuap Banki jako użytkownicy epuap 6 Banków (BOŚ, Mazowiecki Bank Regionalny, BPS - Konsorcjum Banków Spółdzielczych, Krakowski Bank Spółdzielczy, Gospodarczy Bank Wielkopolski, Warszawski Bank Spółdzielczy)

9 Projekt 2 OPLATY.geolog ZAŁOŻENIA: Projekt dedykowany PRZEDSIĘBIORCOM posiadającym koncesje geologiczne oraz ORGANOM KONCESYJNYM (Minister Środowiska, Marszałkowie, Starostowie) Ma objąć opłaty z Prawa geologicznego i górniczego tj. eksploatacyjne (wydobywanie kopalin) i koncesyjne (poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, magazynowanie substancji i składowanie odpadów w górotworze) Ma zapewnić nowoczesne środowisko pracy za pomocą platformy epuap i dedykowanego portalu Ma zapewnić elektroniczną wymianę informacji o opłatach (deklaracji podatkowych) i decyzjach administracyjnych

10 e-oplaty.geolog - CELE Projektu CEL 1: Budowanie relacji NFOŚiGW <-> Przedsiębiorcy <-> Organy koncesyjne poprzez: Elektroniczną komunikację z Przedsiębiorcami za pomocą dedykowanego portalu. Elektroniczny system przesyłania dokumentów między zainteresowanymi stronami (epuap). Upowszechnianie bezpłatnego profilu zaufanego epuap. CEL 2: Minimalizacja obciążeń przedsiębiorców w zakresie realizacji ich zobowiązań publicznoprawnych poprzez: Obniżenie kosztów sporządzania i przesyłania informacji o opłatach eksploatacyjnych. Bezpłatny dostęp do wszystkich przetwarzanych informacji o opłatach, rozrachunkach, postępowaniach administracyjnych, sprawozdaniach. CEL 3: Wzrost efektywności systemu weryfikacji należnych wpływów z tytułu opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych poprzez: Skrócenie czasu wszczętych z urzędu działań wobec przedsiębiorców naruszających przepisy prawa

11 e-oplaty.geolog - Metryka projektu Nazwa Projektu: Przewodniczący KS: e-oplaty.geolog Z-ca Dyrektora Biura NFOŚiGW Główny użytkownik: Dyr. Księgowości NFOŚiGW Główny dostawca: Dyr. Departamentu Informatyki NFOŚiGW Kierownik Projektu: Andrzej Ulida Kier. Wydziału Opłat Eksploatacyjnych i Koncesyjnych Data zainicjowania: 26 stycznia 2011 r. Data zakończenia: 30 czerwca 2012 r.

12 e-oplaty.geolog - Skala Działalności NFOŚiGW obsługuje przedsiębiorców posiadających koncesje geologiczne i 400 organów koncesyjnych. W skali 1 roku (dane z 2010 r.) 43 tys. dokumentów Otrzymywane informacje o opłacie (deklaracje) Otrzymywane koncesje geologiczne Otrzymywane decyzje dot. opłat Otrzymywane przelewy dot. opłat Wydawane pisma, wnioski i decyzje Wysyłane upomnienia i tytuły wykonawcze

13 e-oplaty.geolog - Korzyści Najważniejsze korzyści: Szybsza komunikacja przez epuap z przedsiębiorcami i organami koncesyjnymi ( docelowo także z gminami) z organami koncesyjnymi (MŚ, Marszałkowie, Starostowie) -100% od 2012 r. z przedsiębiorcami - 20% w 2012 r., 50% w 2013 r., 70% w 2014 r. Bezpłatny dostęp do bazy danych NFOŚiGW dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych (dedykowany portal) Skrócenie czasu obsługi, postępowań, sprawozdań Transparentność i bezpieczeństwo danych Redukcja kosztów (poczta, archiwizacja, drukowanie)

14 epuap dlaczego? Bezpieczna transmisja danych Potwierdzenie dostarczenia/ odbioru (UPP, UPD) Ochrona danych osobowych Podpis kwalifikowany/ profil zaufany Darmowe rozwiązanie Standaryzacja rozwiązania Zebrane doświadczenia: 1. Wolna praca systemu z IE, problemy z IE.7 2. Zbyt częste przerwy techniczne 3. Ograniczenia funkcjonalne 4. powiadomienia mailowe wielu osób

15 Projekt 3 Raportowanie danych o zakresie korzystania ze środowiska Główne źródło obowiązków raportowych: Prawo Ochrony Środowiska Dane o emisjach do powietrza i pobranej wodzie Dane o ściekach i odpadach Dane o opłatach za korzystanie ze środowiska Dane niezbędne dla Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji

16 Raportowanie danych o zakresie korzystania ze środowiska - powietrze (1) Roczny raport do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji - na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.)

17 Raportowanie danych o zakresie korzystania ze środowiska - powietrze (2) Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)

18 Raportowanie danych o zakresie korzystania ze środowiska - powietrze (3) Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)

19 Raportowanie danych o zakresie korzystania ze środowiska - powietrze (4) Roczny raport PRTR - na podstawie art. 236b ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

20 Raportowanie danych o zakresie korzystania ze środowiska - powietrze (5) Sprawozdanie OS-1 o emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających - na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.).

21 Raportowanie danych o zakresie korzystania ze środowiska - ODPADY PODMIOT KORZYSTAJĄCY ZE ŚRODOWISKA (1) art. 286 u.1 Urząd Marszałkowski (1) art. 286 u.9 (1) art. 286 u.6 WIOŚ (2) GIOŚ art. 286a u.1 Wójt, burmistrz lub prezydent miasta (2) MŚ art. 286a u.1 (1) WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE I DANE O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA dla odpadów tylko info o opłatach za składowanie odpadów - na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150, z późn. zm.)

22 Raportowanie danych o zakresie korzystania ze środowiska - ODPADY PODMIOT KORZYSTAJĄCY ZE ŚRODOWISKA (1) art. 286 u.1 (1) art. 286 u.6 Urząd Marszałkowski (1) art. 286 u.9 (2) WIOŚ GIOŚ art. 286a u.1 Wójt, burmistrz lub prezydent miasta (2) MŚ art. 286a u.1 (2) RAPORT WOJEWÓDZKI ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA dla odpadów tylko info o opłatach za składowanie odpadów - na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)

23 Raportowanie o zakresie korzystania ze środowiska w skali kraju stan obecny W zakresie powietrza rocznie raportuje około 200 tys. podmiotów W zakresie wody i ścieków rocznie raportuje około 20 tys. podmiotów W zakresie odpadów rocznie raportuje około 2 tys. podmiotów

24 SEO - System emisyjno-opłatowy Cel realizacji Zmniejszenie liczby obowiązków raportowych Ułatwienie składania informacji Poprawa jakości danych o emisjach i opłatach Usprawnienie redystrybucji informacji dla podmiotów publicznych

25 Projekt SEO sposób realizacji Wykorzystanie elektronicznych kanałów rejestracji podmiotów korzystających ze środowiska i składania raportów z użyciem platformy epuap Stworzenie centralnego rejestru gromadzącego dane o zakresie korzystania ze środowiska i wniesionych opłatach zbudowanego z wykorzystaniem systemu e-opłaty.geolog Wyeliminowanie redundancji w raportowanych danych

26 Projekt SEO wykorzystanie doświadczeń systemu e-opłaty.geolog MŚ stworzy internetową platformę dla przedsiębiorców zintegrowaną z platformą epuap wykorzystując doświadczenia zebrane w ramach projektu e-opłaty.geolog. MŚ zbuduje projekt w technologii opartej na profilu zaufanym epuap i zaoferuje podmiotom publicznym (np. Urzędom Marszałkowskim) dostęp do danych

27 Dziękujemy za uwagę Włodzimierz Hrymniak Z-ca Dyr. Biura NFOŚiGW Mariusz Rogulski Pełnomocnik Ministra Środowiska ds. IT

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r.

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/105 Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r. Druk nr 59

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r. Druk nr 59 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r. Druk nr 59 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

TERMIN UDOSTEPNIENIA USŁUGI NA epuap TOP. udostępniono 1. czerwiec 1

TERMIN UDOSTEPNIENIA USŁUGI NA epuap TOP. udostępniono 1. czerwiec 1 Lista usług wraz z planowanymi terminami ich udostępnienia na e-puapie w ramach projektów e-puap i PKL LP. RESRT USŁUGA TERMIN UDSTEPNIENIA USŁUGI NA epuap MN wydanie zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA. Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie

WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA. Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA Nr w wykazie Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć

Bardziej szczegółowo

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją o środowisku

Zarządzanie informacją o środowisku Zarządzanie informacją o środowisku PRZEWODNIK Spis treści Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie 1. Prawo do informacji o stanie środowiska i jego ochronie 1.1. Informacja o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia inwestycyjne

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia inwestycyjne Wykaz dokumentów wymaganych przed podjęciem uchwały o przyznaniu pomocy finansowej wymaganych do zawarcia umowy cywilno-prawnej z WFOŚiGW w Poznaniu poniższe dokumenty zostaną doprecyzowane w piśmie o

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow Urzędy administracji publicznej Wprowadzenie Comarch Workflow jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej oraz docelowych dla arsenu i ozonu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 686, 888, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 196 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt z dnia 19 lipca 2012 r. USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Misja. 7. Usługi pozarozliczeniowe. 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR

Spis treści. 1. Misja. 7. Usługi pozarozliczeniowe. 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR Spis treści 1. Misja 6 7. Usługi pozarozliczeniowe 41 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 10 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR 41 3. List Prezesa Zarządu 10 7.2 Faktury elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne Regulamin www.praca.gov.pl 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady ewidencji: a) podatników,

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo