Dziennik zadań. Zawód: badacz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziennik zadań. Zawód: badacz"

Transkrypt

1 Dziennik zadań Każdy projekt zaczyna się od pomysłu, który pojawia się w gronie uczonych. Następnie pomysł ten jest sprowadzany do poszczególnych naukowych pytań i w ten sposob powstaje dziennik zadań dla instrumentu. Przygoda zaczyna się wtedy, gdy znajdą się na instrument pieniądze. Wówczas do naukowych zadań są po kolei dopasowywane urządzenia techniczne. Robi to ekipa składająca się z badaczy instrumentalistów oraz inżynierów. Ekipa doskonale rozumie specjalistów z tych dziedzin techniki, które dotyczą projektu (optyków, mechaników, ciepłowników, informatyków...). Współpraca między specjalistami technicznymi jest zapewniona przez parę składającą się z jednego naukowca i jednego inżyniera. Ten duet nieustannie dba o to, by wszystkie wymagania naukowe i techniczne były spełnione przez cały czas realizacji projektu. Zawód: badacz Pierwsze spotkanie robocze CoRoT w Brazylii (listopad 2004). Annie Baglin - szefowa misji CoRoT (PI -Principal Investigator ) Podziękowania : Obserwatorium Paryskie LESIA

2 Koncepcja Okres tuż po pojawieniu się idei instrumentu to czas euforii. Przy tworzeniu podsystemów często wraca się do poprzednich rozwiązań, a nowe wyrzuca. Inżynierowie nieustannie udoskonalają rozwiązania i ustalają specyfikacje techniczne. Okresowi ustalania rozwiązań przez inżynierów towarzyszą, wykonywane w tym samym czasie, numeryczne symulacje pracy całego instrumentu. Dysponujemy jego wirtualną makietą i teoretycznym modelem zachowań wirtualnego instrumentu. Taki model teoretyczny pozwala sprawdzić czy instrument, który może być zbudowany, spełnia wymagane przez naukowców warunki. Ten etap jest milowym krokiem w życiu projektu, bo potwierdza, albo nie, podjęcie budowy instrumentu. Praca techników Kaseta satelity podczas konfiguracji testów podsystemów, w laboratorium LESIA (Obserwatorium Paryskie, sekcja w Meudon), Podziękowania : Obserwatorium Paryskie/LESIA

3 Realizcja, potem testy i zbieranie danych Realizacja techniczna i informatyczna Dalsza przygoda rozgrywa się we współpracy z przemysłem, który powinien wytworzyć różne części aparatury na podstawie szczegółowych zapisów w zeszytach zadań. Oprócz aparatury przewidzianej w kontrakcie każda fabryka tworzy dodatkowo "rzeczywisty model informatyczny"(wynikający z mierzonych parametrów); wszystkie te modele dodatkowe zamieniają sukcesywnie cegiełki modelu teoretycznego, co powoduje, że ewoluuje on ku rzeczywistemu modelowi informatycznemu, który będzie przedstawiał instrument ostatecznie budowany. Tworzenie opisów testów Podziękowania : Obserwatorium Paryskie/LESIA Kiedy wszystkie fabryki wyprodukują swoje części aparatury, to ekipy testujące AIT (Assemblage, Integration et Test) muszą najpierw, zanim coś złożą, sprawdzić osobno pracę wszystkich podsystemów, a potem sprawdzić ich pracę po złożeniu. Powracamy w ten sposób do klasycznych zadań inżynierskich. Tymczasem im bardziej posuwa się montaż tym bardziej wszystko się komplikuje i tym trudniej jest zweryfikować działanie całości. Jest to etap szczególnie trudny przy weryfikacji elektroniki numerycznej i logistyki informatycznej. Testy i zbieranie danych Sprawdzenie działania instrumentu wymaga rozwoju licznych urządzeń testujących sprzęt, które zresztą same też powinny być przebadane. Komórka kontroli jakości, przez cały czas powstawania projektu, zapewnia spójność działań przy budowie oraz przy składaniu instrumentu.

4 Zarządzanie Asystentka projektu Konstancja jest asystentką do spraw zarządzania projektem. Zajmuje się sprawami administracyjnymi. Konstancja zajmuje się zbieraniem praw autorskich związanych z misją CoRoT i gromadzeniem materiałów. Pilnuje zamówień, ma kontrolę nad fakturami, śledzi spływanie materiałów, kontaktuje się z dostawcami. Spotkanie "CoRoT Week 2" w Obserwatorium Meudon. Podziękowania : Obserwatorium Paryskie/LESIA Zajmuje się także delegacjami, pilnuje spraw przejazdowych i wszystkich dokumentów gości zagranicznych w kampusie oraz delegacji współpracowników francuskich przebywających za granicą. Organizuje zjazdy, redaguje i rozsyła sprawozdania. Organizuje także kolokwia jak na przykład,,corot Weeks'' czyli Tygodnie CoRot' a : Jej międzynarodowe zjazdy gromadzą regularnie różne ekipy uczestników misji. Gromadzi i rozsyła, do wszystkich współpracowników we Francji i zagranicą, dokumentację projektu CoRoT przychodzącą z CNES. Najogólniej - w imieniu recepcji laboratorium (LESIA), we współpracy z innymi sekretariatami - organizuje i planuje wykorzystanie pomieszczeń, które są używane przez rozmaite ekipy zajmujące się w laboratorium różnymi projektami. Dba o wszystko - od lamp na korytarzu po narzędzia informatyczne. Wykształcenie Po zdobyciu dyplomu CAP (certyfikat profesjonalnych kwalifikacji) z maszynopisania wygrała konkurs na stanowisko administrowania szkolnego i uniwersyteckiego. Zna język angielski. Konstancja: Wykonuje bardzo różnorodną pracę sekretariatu na rzecz ekipy skupionej wokół projektu CoRoT, ekipy składającej się w wielu osób, o wielu zawodach, różnych kompetencjach. "To praca bardzo żywa i podbudowująca. Muszę wykazywać inicjatywę, a przy organizcji misji mam bardzo dużą autonomię. Problemy naukowe i techniczne są ogromnie ciekawe. W tej dziedzinie praca sekretariatu bardzo się zmieniła. Sama informatyka jest rewelacyjna. Trzeba nieustannie śledzić nowe rozwiązania, programy i narzędzia."

5 Praca techników Technik elektronik Alain pracuje nad połączeniem zainstalowanych w kadłubie elektronicznych podzespołów do wyposażenia satelity. Jego praca wykonywana jest wczystej sali montażu, która chroni dwa kadłuby. W obu scalana jest cała elektronika potrzebna do misji CoRoT. Alain, po zdobyciu dyplomu CAP (certyfikat profesjonalnych kwalifikacji) z mechaniki, ukończył korespondencyjny kurs elektroniki. W czystej sali odbioru widzimy delikatne podnoszenie kadłuba satelity. Podziękowania : Obserwatorium Paryskie/LESIA Alain odpowiada za Salę Białą, gdzie są chronione dwa "modele" satelity CoRoT nazywane MI i MV. MI (model integracyjny) służy do testowania wyposażenia, a model MV ( model lecący) zostanie załadowany na platformęproteus. Alain zapewnia też utrzymanie w należytym stanie sali białej i zarządzanie jej sprzętem według z góry ustalonych norm. Koordynuje prace przedsiębiorstw, zapewnia zaopatrzenie magazynów, pilnuje porządku i dba o środki czystości, umeblowanie, sprzęt, ubrania (bluzy, maski, czapki, buty...) przeznaczone dla techników oraz badaczy, którzy muszą wchodzić i pracować w sali białej. Alain : "Pracuję z ekipą elektoników z LESIA (Laboratoire d'etudes Spatiales et d'instrumentation en Astrophysique). Biorę także udział w specyfikacji, normalizacji i instalacji w sali białej. Jest to praca wymagająca znajomości wielu różnorodnych problemów." Inżynier ciepłownik Jerome pracuje nad scalaniem ( włożeniem na miejsce, umocowaniem i testami elementów oraz "podzespołów") kaset: nad modelem MI, a potem modelem MV przeznaczonym do lotu. Jerome zdobył tytuł magistra fizyki i zastosowań, ze specjalnością "dynamika płynów". Po 7 miesiącach kontraktu CCD w laboratorium - wygrał konkurs na stanowisko inżyniera badawczego. Biegle mówi po niemiecku. Jerome tworzy, specyfikuje i realizuje testy w termicznej próżni. Realizuje te plany wykorzystując logistykę "CATIA" oraz logistyki symulacyjne. Wymyśla zamknięte przestrzenie próżniowe, sondy temperatur i robi symulacje wychładzania. Pracy tej towarzyszy zarządzanie zakupami, koordynacja potrzeb zewnętrznych podwykonawców z pracami (współpracujących z nimi) laboratoriów we Francji i w innych krajach. Oprócz pracy inżynierskiej Jerome zajmuje się także nauczaniem w Formation Permanente (w CNRS). Jerome: "Pracuję równolegle nad wieloma projektami. CoRoT stanowi 50% mojej pracy. Resztę czasu dzielę na ustalanie koncepcji innych misji kosmicznych prowadzonych przez LESIA (Omega, Virtis, Rosetta, Venus Express...). Działam w ścisłej współpracy z badaczami, ludźmi odpowiedzialnymi za rozmaite

6 projekty naukowe, technikami zaangażowanymi w realizację i integrację elementów mieszczących się w kasecie. Jest to praca bardzo urozmaicona, wymagająca różnorodnych kompetencji i wiele się nauczyłem przy jej wykonywaniu." Inżynier asystent optomechanik Oliwer jest specjalistą przygotowującym aparaturę (części mechaniczne i optyczne, w szczególności ich złącza) do ekstremalnych warunków w kosmosie (temperatur, promieniowania). Ma stopień BTS z optyki instrumentalnej. Po dwuletnim kontrakcie, który zdobył dzięki ogłoszeniu będąc jeszcze w liceum, wygrał konkurs na asystenta inżyniera. Oliwier jest optomechanikiem to znaczy pracuje wszędzie tam, gdzie łączy się elementy optyczne z mechanicznymi. Uczestniczy w integracji kamery COROCAM na pokładzie MI, a potem MV. Łączy różne cząstki mechaniczne i składniki optyczne biorąc pod uwagę naprężenia powierzchni w warunkach panujących w kosmosie, szczególnie uwzględniając temperaturę. Dobiera materiały wytrzymujące te trudne kosmiczne wymagania, odpowiednie izolatory i td... Zapewnia regulację instrumentów i stale uczestniczy w testach oraz zbieraniu danych. Olivier : "Dzielę swój czas między wiele kosmicznych projektów LESIA. Te projekty mogą mieć bardzo różne wymagania techniczne i mogą wymagać znajomości rozmaitych rzeczy. Muszę regularnie śledzić tworzenie całości, od logistyki koncepcji mechanicznej po oprogramowanie CATIA..."

7 Praca informatyków Inżynier "systemów czasu rzeczywistego" Filip, szef Projektu Informatycznego, jeszcze przed misją i w trakcie misji CoRoT, kieruje ekipą 5 inżynierów zatrudnionych na długoterminowych, trzyletnich kontraktach CDD (Contrat à Durée Déterminée) finansowanych przez CNES/INSU. Ci inżynierowie pochodzą z "Institut Universitaire Professionnel", mają tytuły DESS (bac + 5) i obecnie doświadczenie już dwu lub nawet pięcioletnie. Filip został "uformowany" przez informatykę przemysłową, potem zdał DEA (dyplom specjalizacyjny) z tej dziedziny ( bac+5), a jeszcze później otrzymał dyplom inżyniera na kursach wieczorowych CNAM. Praca informatyczna nad MI dotyczy przygotowania misji: Filip określa logistykę, która testuje polecenia dla wszystkich modułów kasety, DPU ("Data Processing Unit", moduł przetwarzania danych), kolejność odbioru danych, kontrolę kamery, czujniki (temperatury, stabilności fotoelektrycznej, synchronizacji) itp... Praca informatyczna nad MV dotyczy już samej misji: Filip określa logistykę pokładową. Definiuje także specyfikacje, ciągłość i ważność logistyki lotu (procedur testowania i zbierania danych). Rozwija logistykę we współpracy z partnerskimi laboratoriami. Filip : " Cenię sobie różnorodność współpracy, na przykład pracuję z laboratorium w Berlinie nad logistyką lotu, a z laboratorium w Wiedniu nad definicją modułu platformy, logistyką umieszczenia "oka obserwacyjnego" w polu widzenia satelity itd.. Inżynier bazy danych Sylwiana, szef Projektu Logistyki Działu Obsługi Naziemnej, przygotowuje logistyki potrzebne do odbierania na Ziemi danych, które będą wysyłane przez satelitę CoRoT podczas trwania misji. Te dane, nim zostaną użyte przez naukowców, powinny zostać przetworzone i zarchiwizowane w bazach. Wszystkie te prace są definiowane przez ekipę CoRoTa w laboratorium LESIA. Podczas trwania misji, przez 2,5 do trzech lat, będzie od 10 do 12 serii ciągłych obserwacji, trwających po kilka miesięcy. Sylwiana po dwu latach studiów fizyko-chemicznych zdobyła tytuł mistrza przetwarzania sygnałów. Przez 5 lat pracowała jako inżynier w zakładach Thomsona, potem wygrała konkurs, rozpisany przez CNRS, na stanowisko inżyniera stażysty do spraw przetwarzania danych kosmicznych. Przez 12 lat pracy odpowiada za system informatyczny laboratorium. Przeszła na stanowisko inżyniera badawczego, a w końcu miała okazję wykorzystać swe kompetencje i została obarczona odpowiedzialnością za przetwarzania danych z CoRoTa w Dziale Obsługi Naziemnej. Sylwiana odpowiedzialna jest za informatyczne sprawy związane z bazą danych oraz za wzorcowanie. Dba o techniczną koordynację działalności różnych laboratoriów w Dziale Obsługi Naziemnej: to one zapewniają definiowanie i specyfikację programów w całym szeregu kolejnych przetwarzań danych i baz danych. Sylwiana koordynuje pracę ekipy pracowników LESIA, zapewnia łączność między CNES (kierownikiem prac) a podwykonawcami w przemyśle, którzy produkują logistykę w CNES w Tuluzie. Nieustannie uczestniczy w polityce informatycznej i w technologicznych "nocnych czuwaniach" w laboratorium.

8 Sylwiana : " To przedsięwzięcie wykonywane jest we współpracy ze znakomitymi inżynierami z LESIA i CNES. W przeciwieństwie do sond kosmicznych, które docierają do celu po wielu miesiącach lub nawet latach, CoRoT zacznie nadsyłać dane natychmiast. Dlatego logistyki ich opracowywania powinny być gotowe przed wysłaniem satelity. Dane będą najpierw opracowywane przez CNES ( oczyszczanie z efektów instrumentalnych). Te logistyki powinny być poddane bardzo trudnym testom, a ściąganie (pobór) danych będzie wykonywane przed lotemi i w jego trakcie. Wszelkie "pułapki" powinny zostać przebadane, sprawdzone, trzeba przewidzieć wszystkie szczególne przypadki, jakie się mogą pojawić, pomyśleć o wszystkich ekstremalnych warunkach itd..."

9 Naukowe prace badawcze Annie : PI Annie jest astrofizykiem. Zawsze interesowała się życiem gwiazd, zjawiskami fizycznymi jakie zachodzą w gwiazdach, poza zasięgiem naszych oczu. Razem z wieloma kolegami, od końca lat osiemdziesiątych, starała się o wystrzelenie misji kosmicznej poświęconej badaniu wnętrz gwiazdowych za pomocą technik sejsmologicznych. Po wielu kłopotach CNES wybrało projekt CoRot i satelita zostanie wystrzelony w 2006 roku. Za stronę naukową odpowiada Annie. Reprezentuje całą grupę badawczą związaną z projektem. Czuwa nad tym, by projekt spełniał wszystkie wymagania oraz by zasoby ludzkie i finansowe pozwoliły go możliwie szybko zrealizować. Annie rozmawia też ze wszystkimi instytucjami i ekipami, które biorą udział w projekcie. Obecnie jej praca, oprócz prowadzenia działalności badawczej poświęconej całkowicie fizyce, polega w dużej mierze na naukowym i administracyjnym zarządzaniu. Annie jest doktorem nauk fizycznych, a jej specjalnością jest astrofizyka.

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ:

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: 6 12 16 18 20 24 26 28 PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: 30 32 34 36 szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, umiejętność pracy w zespole, umie-

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To Nr 1/2011 DRODZY CZYTELNICY Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To edycja specjalna dobrze Wam znanego Software Developer s Journal, w całości poświęcona tematowi kariery w branży

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Czas na Profe al. Jak zarządzać projektem inżynieryjnym? _8. Współpraca systemu Profesal z centralami telefonicznymi _15

Czas na Profe al. Jak zarządzać projektem inżynieryjnym? _8. Współpraca systemu Profesal z centralami telefonicznymi _15 Czas na Profe al MAGAZYN EFEKTYWNYCH FIRM NR 4 2/2012 wydawca: Profesal Sp. z o.o. Jak zarządzać projektem inżynieryjnym? _8 Współpraca systemu Profesal z centralami telefonicznymi _15 Zarządzanie Zasobami

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT?

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? Autor: Marcin Dadel (Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku) 3w* 001, 2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami w organizacjach studenckich z wykorzystaniem darmowego oprogramowania

Zarządzanie projektami w organizacjach studenckich z wykorzystaniem darmowego oprogramowania Zarządzanie projektami w organizacjach studenckich z wykorzystaniem darmowego oprogramowania Dawid Cegła Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Był sobie projekt... 4 3. Zarządzanie projektami po studencku - realia

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPIS DZIAŁÓW STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GOSPODARKI I KULTURY JAPOŃSKIEJ PHILIPS MATSUSHITA BATTERY POLAND S.A. SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

RAPORT OPIS DZIAŁÓW STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GOSPODARKI I KULTURY JAPOŃSKIEJ PHILIPS MATSUSHITA BATTERY POLAND S.A. SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GOSPODARKI I KULTURY JAPOŃSKIEJ przy Katedrze Polityki Gospodarczej SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE RAPORT z badań przeprowadzonych w firmie PHILIPS MATSUSHITA BATTERY POLAND

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym.

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym. Gazeta Szpitalna 1 Czas przełomu roku, to czas podsumowań, podziękowań i życzeń. Podsumowując nie sposób pominąć wydarzeń, w których uczestniczyliśmy i które odcisnęły swój ślad na wizerunku Szpitala.

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową.

Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową. Przedstawiam Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową. Zawody są podzielone na grupy: edukacja: nauczyciel,bibliotekarz, opiekunka dziecięca, pedagogika finanse

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji biura projektów systemów informatycznych

Zasady organizacji biura projektów systemów informatycznych Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 1 Zasady organizacji biura projektów systemów informatycznych u użytkownika dr inz. Grzegorz Blizniuk Instytut Systemów Informatycznych Wydzial Cybernetyki WAT,

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJACH

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJACH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJACH na podstawie J.D. Frame, Zarządzanie..., jw., s. 95. J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Jr., Kierowanie..., jw., s. 513-515. J.D. Frame, Zarządzanie..., jw.,

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią Działania w dziedzinie Zarządzania Technologią Zarządzanie Technologią Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS we współpracy z Organizacją ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

CORE Edycja Specjalna - 2011. Testwarez 2011. 10-11 października we Wrocławiu

CORE Edycja Specjalna - 2011. Testwarez 2011. 10-11 października we Wrocławiu CORE Edycja Specjalna - 2011 Testwarez 2011 10-11 października we Wrocławiu Wprowadzenie Testwarez 2011 INDEX 04 Redakcja... 04 Od redakcji Testwarez 2011 05 Automatyczne Testy Eksploracyjne Zbigniew

Bardziej szczegółowo

zas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem Sylwetki uczestników

zas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem Sylwetki uczestników zas na staż II Czas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem Sylwetki uczestników Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesem testowania oprogramowania

Zarządzanie procesem testowania oprogramowania Magazine Zarządzanie procesem testowania oprogramowania Autor: Marcin Towcik O autorze: Obecnie pracuję jako Inżynier Testów w Tieto we Wrocławiu. Wcześniej uczestniczyłem jako tester podwykonawca w projektach

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo