Roman Król IMPULS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "978-83-01-15451-6. Roman Król 978-83-7587-764-9 978-83-7587-770-0 IMPULS"

Transkrypt

1 Tytuł Autor ISBN 1 Podstawy konomii Bankowość uropjska Władysław Baka Markting usług turystycznych Ubzpiczni Wojcich Muszalski Naukow PWN Naukow PWN Naukow PWN Naukow PWN Rok wydania 2005 Katgoria Podkatgoria konomiczn konomiczn konomiczn konomiczn Toria konomii Finans i bankowość Markting, rklama Finans i bankowość 5 Naturaln związki organiczn Alksandr Kołodzijczyk Biologia Laboratorium chmii 6 organicznj. Tchniki pracy i przpisy bhp Gospodarka rgionalna i 7 lokalna Efktywność gir 8 dydaktycznych w procsi kształcnia Jak krok po kroku wprowadzać dzici o spcjalnych 9 potrzbach dukacyjnych w świat zabawy i nauki Naukow PWN Roman Król Elżbita Maria Minczakiwicz Naukow PWN Chmia matmatycz 2004 noprzyrodnicz matmatycz WNT 2004 noprzyrodnicz konomiczn Toria konomii

2 10 Finans Unii Europjskij Lokadia Oręziak Chmia analityczna, t Chmia analityczna, t. 2 Jrzy Minczwski, Zygmunt Marcznko Jrzy Minczwski, Zygmunt Naukow PWN Naukow PWN konomiczn Finans i bankowość Chmia Chmia 17 Węzły drogow i autostradow 18 Nipłnosprawność i nipłnosprawni w polityc j Wrzśniowski, Lch Michalski, Kazimirz Jamroz, Marcin Budzyński, Jack Oskarbski, Joanna Żukowska Zbigniw Woźniak Komunikacji i Łączności Acadmica SWPS matmatycz noprzyrodnicz matmatycz no Marcznko Naukow PWN przyrodnicz 13 Podstawy dydaktyki Franciszk Brźnicki Bajki dla dyslktyków Kamila Walszkiwicz Antropologia kulturowa, cz. 2 Janusz Gajda Socjologia Budżt ogólny Unii 16 Katarzyna Żukrowska Łośgraf konomiczn Unia Europjska Europjskij Ryszard Krystk, Zygmunt Wydawnictwa matmatycz noprzyrodnicz Tchnika

3 Aktywność osób z ograniczniami sprawności na 19 rynku pracy: czynniki wspomagając i czynniki ryzyka Osoby z ograniczoną 20 sprawnością na rynku pracy portrt środowiska. Osoby z ograniczoną 21 sprawnością na rynku pracy Zadania rodziny i szkoły: od 22 samodzilności dzicka do fktywności pracownika Szkolnia z udziałm osób 23 nipłnosprawnych Oddziaływania psychologiczn Anna Izabla Brzzińska Acadmica SWPS Acadmica SWPS Acadmica SWPS Acadmica SWPS Acadmica SWPS Acadmica 24 na rzcz intgracji osób z ograniczniami sprawności Edukacja akadmicka szansą Anna RslrMaj, Konrad SWPS Acadmica 25 na aktywizację zawodową osób z ogranicznim sprawności Aktywność zawodowa osób z ogranicznim sprawności: 26 wyznaczniki społcznodmograficzn i osobowościow Wyznaczniki satysfakcji z wykonywanj pracy osób z 27 ograniczoną sprawnością: komptncj i rlacj Maj Anna Izabla Brzzińska, Konrad Piotrowski Anna Izabla Brzzińska, Konrad Piotrowski SWPS Acadmica SWPS Acadmica SWPS

4 Wychowani do samodzilności: kluczowy 28 czynnik sukcsu zawodowgo osób z ogranicznim sprawności Psycho skutki transformacji ustrojowj a 29 radzni sobi osób z ogranicznim sprawności na rynku pracy Jaka pomoc i dla kogo? Wsparci indywidualn i 30 instytucjonaln a aktywizacja zawodowa osób z ogranicznim sprawności Od samoakcptacji do aktywności? Postawy wobc 31 własnj nipłnosprawności a aktywność zawodowa Wizrunk aktywności 32 zawodowj osób z ograniczniami sprawności. Inni czy podobni? 33 Charaktrystyka osób z ogranicznim sprawności wczsnoszkolna 34 dyskursy, problmy, rozwiązania Śmirć książki. No Futur 35 Book Radosław Kaczan, Kamil Sijko Radosław Kaczan, Karolina Smoczyńska, Iwona Bąbiak Dorota Wiszjko Acadmica SWPS Acadmica SWPS Acadmica SWPS Acadmica Wirzbicka SWPS Wojcich Łukowski, Dorota Acadmica WiszjkoWirzbicka SWPS Anna Małgorzata Acadmica Chodynicka, Piotr Rycilski SWPS Łośgraf Łukasz Gołębiwski Bibliotka Analiz 36 Diagnostyka dukacyjna Naukow PWN Wybran zagadninia z 37 pdagogiki spcjalnj Alksandra Zawiślak

5 38 Poradnictwo pdagogiczn Barbara Skałbania Sks i nipłnosprawność doświadcznia sksualn osób 39 Rmigiusz J. Kijak z nipłnosprawnością intlktualną Najważnijsz lata czyli jak 40 Anna Kalbarczyk rozumić rysunki małych dzici 41 Z logopdią na ty Ewa Małgorzata Skork Edukacja społcznoprzyrodnicza dzici w wiku 42 przdszkolnym i młodszym szkolnym Przmoc w wychowaniu 43 rodzinnym Agrsja u osób z lkką 44 nipłnosprawnością intlktualną Nauczycil języków obcych i 45 jgo nipłnosprawni uczniowi Zarządzani działm 46 sprzdaży firmy Elmntarn zagadninia 47 konomii Alina Budniak Jolanta Maćkowicz Agniszka Żywanowska Elżbita ZawadzkaBartnik Krzysztof Cybulski Naukow PWN Naukow PWN Zarządzani, konomiczn organizacja, stratgi konomiczn Toria konomii

6 48 Intgracja transportu Grzgorz Dydkowski mijskigo Wprowadzni do mtodologii 49 Miczysław Łobocki badań pdagogicznych Ewaluacja w nadzorz 50 pdagogicznym, t. 1. Grzgorz Mazurkiwicz Kontksty Ewaluacja w nadzorz 51 pdagogicznym, t Odpowidzialność Transport. Problmy transportu 52 w rozszrzonj UE. Now wydani Nauczycil a uczń z ADHD Praca socjalna. Kształcni 54 działani kontksty ABC pdagoga spcjalngo. Alksandra Tomkiwicz Poradnik dla nauczycila z spcjalnym przygotowanim pdagogicznym pracujących z 55 dzićmi nipłnosprawnymi dla studntów kirunków pdagogicznych oraz osób zaintrsowanych kształcnim intgracyjnym Bętkowska, Alicja Krztoń Ekonomiczngo w Katowicach Jagillońskigo Jagillońskigo Naukow PWN matmatycz Tchnika noprzyrodnicz matmatycz Tchnika noprzyrodnicz

7 Rozwój i wychowani rhabilitując dzicka Naukow 56 niwidzącgo w okrsi Joanna Konarska wczsngo i śrdnigo Pdagogiczngo w dziciństwa Krakowi Ewaluacja w nadzorz 57 pdagogicznym, t. 3 Grzgorz Mazurkiwicz Autonomia Jagillońskigo govrnmnt. Systmy 58 Mariusz Lutrk Łośgraf informacji publicznj polityczn Europa multimdialna. Od Acta Stowarzyszni Wyższj 59 Radosław Sajna Użytczności Publicznj Instytut NaukowoBadawczy Diurna do Europa.u MOVEABLE Mobbing. Środki ochrony Woltrs Kluwr 60 Grzgorz Jędrjk prawnj Polska Prawo Prawo pracy Marta Wojwoda, Instytut Biologii 61 Odkryj Instytut Nnckigo Doświadczalnj im. Katarzyna ŻyburaBroda M. Nnckigo PAN Krystyna Bińkowska Ośrodk Kształcnia 62 Matmatyka 1 Lipińska, Dominik Jagiłło, na Odlgłość Politchniki Can You Tach Bttr? 63 Improving th Qualifications of Tachrs and Trainrs Gospodarka turystyczna w 64 rgioni. Przdsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca Rafał Maj Izabla Kołodzijczyk Olczak Warszawskij OKNO SWSPiZ Ekonomiczngo w konomiczn Usługi

8 Samoocna dzici 65 krzywdzonych w rodzini Krystyna Bińkowska Marii CuriSkłodowskij Ośrodk Kształcnia 66 Matmatyka 2 Lipińska, Dominik Jagiłło, na Odlgłość Politchniki Rachunk Rafał Maj Krystyna Bińkowska Warszawskij OKNO Ośrodk Kształcnia 67 prawdopodobiństwa i Lipińska, Dominik Jagiłło, na Odlgłość Politchniki statystyka Wybran modl i analizy rynku pracy. Uwarunkowania 68 rynku pracy i wzrostu gospodarczgo 69 Wprowadzni do logopdii Rafał Maj Maria Balcrowicz Szkutnik, Monika Dyduch, Włodzimirz Szkutnik Grażyna Gunia, Victor Lchta 70 Human Movmnt, 12(1) praca zbiorowa 71 Human Movmnt, 12(2) Praca zbiorowa Warszawskij OKNO Ekonomiczngo w Katowicach Akadmii Fizyczngo w Akadmii Fizyczngo w konomiczn Gospodarka światowa

9 72 Human Movmnt, 12(3) Praca zbiorowa Trning asrtywności w 73 kształcniu pdagogicznym Samorząd powiatowy w 74 Polsc. Założnia i ralizacja 75 Human Movmnt, 12(4) Praca zbiorowa 76 Konflikty między ludźmi Zastosowani bibliotrapii w kształtowaniu zachowań 77 przystosowawczych uczniów z upośldznim umysłowym w stopniu lkkim Dzici chor, nipłnosprawn 78 i z utrudniniami w rozwoju Rachunkowość finansowa i 79 podatkowa Prac Gograficzn vol () Motywacja tajmnica 81 szkolnych sukcsów Trsa ZubrzyckaMaciąg William W. Wilmot, Joyc L. Hockr Agniszka Łaba Akadmii Fizyczngo w Marii CuriSkłodowskij Marii CuriSkłodowskij Akadmii Fizyczngo w Naukow PWN Marii CuriSkłodowskij Naukow PWN Jagillońskigo Jarosław Kordziński Vrlag 2006 polityczn Psychologia Rachunkowość i konomiczn controlling

10 Zasady skutcznj komunikacji 82 Praca zbiorowa Vrlag 2005 w nauczaniu i wychowywaniu Planowani scnariuszy lkcji i Małgorzata Taraszkiwicz, Vrlag 2005 matriałów dukacyjnych Mariusz Malinowski Mtody aktywizując procs 84 ucznia się czyli jak uczyć Małgorzata Taraszkiwicz Vrlag 2005 lpij Gospodarka osadowa Marcin Dębowski, Marcin 85 matmatycz Vrlag no Biologia oczyszczalni ścików Ziliński przyrodnicz Wspomagani rozwoju dzici Joanna Gładyszwska niśmiałych poprzz 86 wizualizację i inn tchniki arttrapii Cylulko Dydaktyka Podręcznik 87 Czsław Kupisiwicz akadmicki Psycho warunki pracy polskich nauczycili Magazyn Litracki KSIĄŻKI nr 89 4/ + dodatk KSIĄŻKI dla Praca zbiorowa Bibliotka Analiz turystów Magazyn Litracki KSIĄŻKI nr 90 5/ + dodatk KSIĄŻKI dla Praca zbiorowa Bibliotka Analiz dzici i młodziży Magazyn Litracki KSIĄŻKI nr 91 Praca zbiorowa Bibliotka Analiz 6/ Magazyn Litracki KSIĄŻKI nr 92 Praca zbiorowa Bibliotka Analiz 7 Modl publicznych instytucji Grażyna Prawlska 93 rynku pracy i ich praktyczn Skrzypk, Katarzyna Ptr zastosowania Bombik Jagillońskigo

11 Współczsn instrumnty zarządzania wspomagając 94 procs zmian organizacyjnych Grażyna Prawlska w instytucjach rynku pracy Skrzypk Jagillońskigo Kształtowani rlacji 95 powiatowych urzędów pracy z Grzgorz Baran pracodawcami Jagillońskigo Psychologiczn aspkty 96 Roman Dorczak wdrażania zmian w PUP Jagillońskigo Bzrobotni jako klinci i 97 partnrzy powiatowych Kazimirz Bujak urzędów pracy Jagillońskigo Studia Linguistica Univrsitatis 98 Iagllonica Cracovinsis. Vol () Jagillońskigo Studia Linguistica Univrsitatis 99 Iagllonica Cracovinsis. Vol () Jagillońskigo Yarbook of Conrad Studis (Poland) Vol. V Jagillońskigo Yarbook of Conrad Studis (Poland) Vol. VI Jagillońskigo Schda Informatica vol Dcmbr Jagillońskigo Podstawy pdagogiki Jolanta Karbowniczk, 103 Małgorzata Kwaśniwska, WAM przdszkolnj z mtodyką Barbara Surma Prac Gograficzn vol () Jagillońskigo

12 Magazyn Litracki KSIĄŻKI nr 105 Praca zbiorowa Bibliotka Analiz 8/ Badania marktingow w 106 zarządzaniu Ekonomiczngo w konomiczn przdsiębiorstwm Nipłnosprawność 107 intlktualna a komptncj Ditta Baczała Naukow Mikołaja Koprnika ABC tworznia przypisów i Katarzyna MazurKulsza, SBP Zarząd Okręgu 108 Dorota Wirzbicka bibliografii załącznikowj Próchniak w Opolu Rligi i rligijność w świci Naukow współczsnym Mikołaja Koprnika 110 Sztuka Edycji 1(2)/ Naukow Mikołaja Koprnika Nauczycil wczsnj dukacji. 111 Na drodz do profsjonalngo Wisława Lżańska mistrzostwa Łódzkigo Fundacja 112 Nauka o administracji Karol Dąbrowski Obywatlskigo Rozwoju Ryki Sztuka Edycji. Studia 113 Tkstologiczn i Edytorski Naukow 1(1)/ Mikołaja Koprnika 114 Vadmcum logopdyczn Krystyna Błachnio Naukow im. Adama Mickiwicza Markting, rklama

13 115 Lksykon rsocjalizacji Antta Jaworska Wybran aspkty dotycząc możliwości prowadznia działań wspirających rozwój 116 małych dzici zagrożonych Trsa Srafin nipłnosprawnością lub nipłnosprawnych oraz ich rodziny Hybryda Pismo Artystyczno Litracki Stowarzysznia 117 Twórczgo POLART Nr POLART 20/ Hybryda Pismo Artystyczno Litracki Stowarzysznia 118 Twórczgo POLART Nr POLART 21/ Co to znaczy być 119 Albrt N. Martin Logos mdia chrzścijaninm? Prac Gograficzn vol () Jagillońskigo Archiwalia izb przmysłowohandlowych. Wojcich Chudzik, Karol Fundacja Stan i Obywatlskigo prspktywy badań Dąbrowski, Piotr Janus Rozwoju Ryki Twórczość i tworzni w Univrsitas dukacji polonistycznj 123 Szkoln spotkania z litraturą Anna JanusSitarz Univrsitas Rozprawy Naukow Akadmii Akadmii 124 Fizyczngo w Praca zbiorowa Fizyczngo w, 36

14 Doskonalni warsztatu 125 nauczycila polonisty Współczsny rynk pracy. 126 Wybran problmy 127 Fizjologia roślin 128 Bzpiczństwo i Tchnika Pożarnicza, Vol.28/4/ Rozprawy Naukow Akadmii 129 Fizyczngo w, 37 Mtody i tchniki badań 130 pdagogicznych 131 Eksprt Budowlany 1/ 132 Eksprt Budowlany 4/ 133 Drzwi wwnętrzn moda i funkcjonalność. Poradnik 134 Eksprt Budowlany 5/ 135 Eksprt Budowlany 6/ Jan Kopcwicz, Stanisław Lwak Praca zbiorowa Univrsitas Ekonomiczngo w konomiczn Katowicach Miczysław Łobocki Naukow PWN Cntrum Naukowo Badawcz Ochrony Przciwpożarowj im. Józfa Tuliszkowskigo Państwowy Instytut Badawczy Akadmii Fizyczngo w Dom Wydawniczy MEDIUM Dom Wydawniczy MEDIUM Dom Wydawniczy MEDIUM Dom Wydawniczy MEDIUM Dom Wydawniczy MEDIUM matmatycz noprzyrodnicz Toria konomii Biologia

15 Jak obniżyć koszty ogrzwania 136 budynku? Rozprawy Naukow Akadmii 137 Fizyczngo w, 38 Studia Linguistica Univrsitatis 138 Iagllonica Cracovinsis Vol. 129 () Trapia muzyką w pracy z 139 dzićmi nipłnosprawnymi Historia, Mtoda i Praktyka Poradnik dla zarządców niruchomości, spółdzilni, 140 wspólnot miszkaniowych, dwloprów i gmin cz.2 Bzpiczństwo i Tchnika 141 Pożarnicza, Vol.29/1/ Rysunk dzicka w diagnozi 142 psychopdagogicznj 143 Eksprt Budowlany 2/ Rocznik Samorządowy 144 tom 1 Zarządzani organizacjami 145 obywatlskimi i samorządowymi Anna Białorucka, Agniszka Korzniwska, Jarosław Guzal Praca zbiorowa Paul Nordoff, Cliv Robbins Dom Wydawniczy MEDIUM Akadmii Fizyczngo w Jagillońskigo Dom Wydawniczy MEDIUM Cntrum Naukowo Badawcz Ochrony Przciwpożarowj im. Józfa Tuliszkowskigo Państwowy Instytut Badawczy Praca zbiorowa Vrlag Dom Wydawniczy MEDIUM Fundacja Obywatlskigo Rozwoju Ryki Fundacja Pawł Hayn Obywatlskigo Rozwoju Ryki

16 Rozprawy Naukow Akadmii 146 Fizyczngo w, 39 Sztuka Edycji. Studia 147 Tkstologiczn i Edytorski Praca zbiorowa Akadmii Fizyczngo w Naukow Mikołaja Koprnika Woltrs Kluwr 2(3)/ Wojcich Drobny, Marcin 148 ABC służby cywilnj Mazuryk, Piotr Prawo Prawo administracyjn Zuzankiwicz Polska Adam Bartosiwicz, Pawł Woltrs Kluwr Ziółkowski, Tomasz Krywan, Mariusz Jabłoński, 149 Rfakturowani usług Rafał Styczyński, Artur Kowalski, Mark Jurk, konomiczn Finans i bankowość Karol Różycki, Piotr Florys, Edyta Zaniwicz, Michał Wojtas Polska Prawo finansów publicznych Krystyna Sawicka, Woltrs Kluwr 150 Wisława Mimic, Marcin Prawo Prawo finansow sktora samorządowgo Mimic Polska Wynagrodznia praktyczn Woltrs Kluwr Zarządzani zasobami 151 sposoby rozwiązywania Stanisława Borkowska konomiczn problmów Polska ludzkimi (HR) 152 Na granicy rozdzilczości Jack Bojakowski dulibri Marka, Konsumnt, Badacz. Woltrs Kluwr Informatyka w 153 Katarzyna M. Staszyńska konomiczn biznsi/businss Spotkania na rynku Polska Intllignc 154 Prawo finansow Ryszard Mastalski, Eugnia Woltrs Kluwr FojcikMastalska Polska Prawo Prawo finansow

17 Zarządzani zasobami ludzkimi w administracji Małgorzata Sidor Woltrs Kluwr 155 publicznj. Ocna i rozwój członków korpusu służby cywilnj Rządkowska Polska Finans samorządow. 580 Woltrs Kluwr 156 Czary Kosikowski pytań i odpowidzi Polska 157 Słownik pdagogiki spcjalnj Małgorzata Kupisiwicz Naukow PWN 158 Eksprt Budowlany 3/ Dom Wydawniczy MEDIUM Bzpiczństwo i Tchnika Cntrum Naukowo Badawcz Ochrony Przciwpożarowj 159 Praca zbiorowa im. Józfa Tuliszkowskigo Państwowy Instytut Pożarnicza, Vol.27/3/ Badawczy 160 Bnfit 7 bookowo 161 Bnfit 6 bookowo Akadmii 162 Human Movmnt, 13(3) Praca zbiorowa Fizyczngo w Akadmii 163 Human Movmnt, 13(2) Praca zbiorowa Fizyczngo w konomiczn Zarządzani zasobami ludzkimi (HR) Prawo Prawo finansow

18 164 Human Movmnt, 13(1) Praca zbiorowa 165 Komptncj kratywn nauczycila wczsnj dukacji dzicka 166 Human Movmnt, 13(4) Praca zbiorowa Źródła normatywn do dzijów 167 izb przmysłowohandlowych w Polsc (1918 ) Kirunki rozwoju pdagogiki 168 spcjalnj Studia Kulturoznawcz nr 169 1(2)/. O wstręci i 170 wstydzi Studia Kulturoznawcz nr 1/. Wokół dziciństwa Motywowani w 171 przdsiębiorstwi Zarządzani w Jdnostkach 172 Samorządu Trytorialngo Irna Adamk Akadmii Fizyczngo w Akadmii Fizyczngo w Fundacja Obywatlskigo Rozwoju Ryki Agniszka Żywanowska, Ćwirynkało Katarzyna, Czsław Kosakowski Wydział Nauk Społcznych Praca zbiorowa im. Adama Mickiwicza w Poznaniu Wydział Nauk Społcznych Praca zbiorowa im. Adama Mickiwicza w Poznaniu Zarządzani zasobami Zdzisław Jasiński Plact konomiczn ludzkimi (HR) Danuta Stawasz, Dorota Zarządzani, Plact konomiczn SikoraFrnandz organizacja, stratgi

19 Osobowościow i 173 środowiskow uwarunkowania rozwoju ucznia zdolngo t.1 Osoba z nipłnosprawnością Marznna Zaorska, Ditta 174 opika, trapia, wsparci Baczała Osobowościow i 175 środowiskow uwarunkowania rozwoju ucznia zdolngo t.2 Człowik, wychowani i praca Naukow Mikołaja Koprnika Naukow Mikołaja Koprnika Naukow Mikołaja Koprnika 176 w kapitalizmi. W stronę Piotr Stańczyk krytycznj pdagogiki pracy Gdańskigo

Academica Wydawnictwo SWPS

Academica Wydawnictwo SWPS Tytuł pozycji Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej Aktywność osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy: czynniki wspomagające i czynniki ryzyka Osoby z ograniczoną sprawnością

Bardziej szczegółowo

Lp. IMPULS 2011 Nauki społeczne Pedagogika Agresja u osób z lekką niepełnosprawnością 2 intelektualną. IMPULS 2007 Nauki społeczne Pedagogika

Lp. IMPULS 2011 Nauki społeczne Pedagogika Agresja u osób z lekką niepełnosprawnością 2 intelektualną. IMPULS 2007 Nauki społeczne Pedagogika Lp. Rok Tytuł Kategoria Podkategoria wydania ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi dla studentów kierunków

Bardziej szczegółowo

Academica Wydawnictwo 3 środowiska. Redakcja: Wojciech Łukowski 978-83-89281-44-9 SWPS Redakcja: Anna Izabela Brzezińska, Zbigniew

Academica Wydawnictwo 3 środowiska. Redakcja: Wojciech Łukowski 978-83-89281-44-9 SWPS Redakcja: Anna Izabela Brzezińska, Zbigniew L.P Tytuł Autor ISBN Wydawnictwo 1 Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej Zbigniew Woźniak 978-83-89281-57-9 SWPS Aktywność osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy: Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Rok wydania. Oficyna Wydawnicza IMPULS 2011. SBP Zarząd Okręgu w Opolu 2012 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2009. Academica Wydawnictwo SWPS 2008

Rok wydania. Oficyna Wydawnicza IMPULS 2011. SBP Zarząd Okręgu w Opolu 2012 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2009. Academica Wydawnictwo SWPS 2008 Ibuk ID Tytuł Autor ISBN 2529 41870 1709 1325 1332 26635 ABC pdgog spcjlngo. Pordnik dl nuczycil z spcjlnym przygotownim pdgogicznym prcujących z dzićmi nipłnosprwnymi dl studntów kirunków pdgogicznych

Bardziej szczegółowo

Rok wydania. SBP Zarząd Okręgu w Opolu 2012 Academica Wydawnictwo SWPS 2008. Academica Wydawnictwo SWPS 2008. Wydawnictwo.

Rok wydania. SBP Zarząd Okręgu w Opolu 2012 Academica Wydawnictwo SWPS 2008. Academica Wydawnictwo SWPS 2008. Wydawnictwo. Ibuk ID Tytuł Autor ISBN ABC tworzenia przypisów i bibliografii 42212 załącznikowej Aktywność osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy: czynniki 1325 Aktywność zawodowa osób z ograniczeniem sprawności:

Bardziej szczegółowo

Turystyki i Fizjoterapii

Turystyki i Fizjoterapii Lp. Nazwisko i imię Tmatyka INSTYTUT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, TURYSTYKI I FIZJOTERAPII WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA PRZEDMIOTU SEMINARIUM MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Rok Ibuk ID Tytuł Autor ISBN Wydawnictwo Kategoria wydania Wydawnictwo Naukowe "Nie należy dopuszczać do publikacji". Grażyna Gzella, Jacek

Rok Ibuk ID Tytuł Autor ISBN Wydawnictwo Kategoria wydania Wydawnictwo Naukowe Nie należy dopuszczać do publikacji. Grażyna Gzella, Jacek Rok Ibuk ID Tytuł Autor ISBN Katgoria wydania "Ni nalży dopuszczać do publikacji". Grażyna Gzlla Jack Mikołaja Informacja 104199 Cnzura w PRL Gzlla 978-83-231-3061-1 Koprnika naukowa - "Tatr moż być w

Bardziej szczegółowo

Publikacje dostępne w serwisie libra.ibuk.pl

Publikacje dostępne w serwisie libra.ibuk.pl Publikacje dostępne w serwisie libra.ibuk.pl Kategoria Tytuł Autor Wydawnictwo ekonomiczne Analiza finansowa przedsiębiorstwa Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa Bożyna

Bardziej szczegółowo

Plany studiów I stopnia na kierunku nauki o rodzinie. Specjalności: specjalista do spraw polityki rodzinnej doradca i asystent rodziny

Plany studiów I stopnia na kierunku nauki o rodzinie. Specjalności: specjalista do spraw polityki rodzinnej doradca i asystent rodziny Uniwrsytt Warszawski Instytut Polityki Społcznj Plany studiów I stopnia na kirunku nauki o rodzini Spcjalności: spcjalista do spraw polityki rodzinnj doradca i asystnt rodziny Spis trści I. Szczgółowy

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia do użytku szkolnego przez MEN

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia do użytku szkolnego przez MEN Wykaz podręczników w klasie I w zawodzie technik architektury krajobrazu symbol cyfrowy zawodu 314202 Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH na rok szkolny 2015/2016 DLA GIMNAZJUM NR 2 IM. M. KOPERNIKA W KROTOSZYNIE

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH na rok szkolny 2015/2016 DLA GIMNAZJUM NR 2 IM. M. KOPERNIKA W KROTOSZYNIE WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH na rok szkolny 2015/2016 DLA GIMNAZJUM NR 2 IM. M. KOPERNIKA W KROTOSZYNIE KLASA II Lp. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia 1 Język polski Słowa na czasie.

Bardziej szczegółowo

rok II studiów drugiego stopnia semestr letni rok akademicki 2016/2017

rok II studiów drugiego stopnia semestr letni rok akademicki 2016/2017 rok dziń godzina kirunk grupa forma zajęć imię nazwisko przdmiot sala Tradycja i nowoczsność w litraturz 2 litraturoznawczgo dr Stanisław Kukurowski 225 5 WT 10.15-11.45 FP 2 5 WT 10.15-11.45 FP 3 5 WT

Bardziej szczegółowo

KLASA I GIMNAZJUM Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, wydawnictwo, rok wydania.

KLASA I GIMNAZJUM Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, wydawnictwo, rok wydania. KLASA I GIMNAZJUM Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, wydawnictwo, rok wydania. Podręcznik: autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania. j. polski Anna Mróz Program własny nauczania języka polskiego

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Poznań

Lista Zwycięzców nagród w M1 Poznań Poznań, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Poznań w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH na rok szkolny 2014/2015 DLA GIMNAZJUM NR 2 IM. M. KOPERNIKA W KROTOSZYNIE

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH na rok szkolny 2014/2015 DLA GIMNAZJUM NR 2 IM. M. KOPERNIKA W KROTOSZYNIE WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH na rok szkolny 2014/2015 DLA GIMNAZJUM NR 2 IM. M. KOPERNIKA W KROTOSZYNIE KLASA I L.p. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia 1. Język polski Słowa

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Lista podręczników poniżej

UWAGA!!! Lista podręczników poniżej UWAGA!!! Podręczniki do języków obcych będą ustalone przez nauczycieli na początku roku szkolnego ze względu na konieczność dostosowania podręcznika do stopnia zaawansowania grupy językowej. Jeżeli w wykazie

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA. klasy pierwsze / rok szkolny 2013/2014

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA. klasy pierwsze / rok szkolny 2013/2014 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA klasy pierwsze / rok szkolny 2013/2014 lp. przedmiot tytuł i autor podręcznika wydawnictwo 1. biologia Biologia na czasie E.Bonar S. Czachorowski Nowa era podręcznik

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM (ZE ZBIORÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH) PODRĘCZNIKI 1. BIERNACKA Ewa, HERMAN Wilga : Jak pisać wypracowania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW w roku szkolnym 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW w roku szkolnym 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW w roku szkolnym 2015/2016 dla klasy I, II, III Liceum Ogólnokształcącego Lp. Przedmiot KLASA I KLASA II KLASA III wydawnictw o nr dop. przez MEN 1. Język polski D. Chemperek, A. Kalbarczyk,

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze wyniki głosowania w Gminie Załuski. Wybory samorządowe Obwód Kamienica Nr 5. Obwód Szczytno Nr 3

Zbiorcze wyniki głosowania w Gminie Załuski. Wybory samorządowe Obwód Kamienica Nr 5. Obwód Szczytno Nr 3 Zbiorcze wyniki głosowania w Gminie Załuski. Wybory samorządowe 1. Wójt Gminy Załuski Kandydaci Stróżewo Nr 2 Kroczewo Nr 4 Kamienica Nr 5 Szczytno Nr 3 Załuski Nr 1 Kandydat razem Romuald Woźniak 179

Bardziej szczegółowo

CZTEROLETNIE TECHNIKUM TECHNIK EKONOMISTA KL.1 ROK SZKOLNY 2017/2018

CZTEROLETNIE TECHNIKUM TECHNIK EKONOMISTA KL.1 ROK SZKOLNY 2017/2018 CZTEROLETNIE TECHNIKUM TECHNIK EKONOMISTA KL.1 ROK SZKOLNY 2017/2018 PRZEDMIOT PODRĘCZNIK AUTOR/ AUTORZY WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA Język polski Ponad słowami klasa 1 cz.1 Ponad słowami klasa 1 cz.2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 : Dominika Kucharska Małgorzata Kazimiera Baraniak Joanna Ewa Wąsowska Jolanta Kazimiera Lizakowska Rafał Jerzy Szulc Dominik Mariusz Garnys Karolina Monika Rutkowska Mateusz

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników. w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku

Szkolny zestaw podręczników. w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku Szkolny zestaw podręczników w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku na rok szkolny 2015-2016 Uwaga! Klasy I, II, IV otrzymują podręczniki w szkole; muszą zakupić religię, i w klasie

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 2 KLASY PIERWSZE

GIMNAZJUM NR 2 KLASY PIERWSZE PRZEDMIOT I. Podręcznik. Klasa 1 GIMNAZJUM NR 2 KLASY PIERWSZE 2. J. ANGIELSKI III.0 English Plus English Plus 1 Ben Wetz, Diana Pye, Jenny Quintana III.1 English Plus English Plus 2 Ben Wetz, James Styring,

Bardziej szczegółowo

II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV ROK SZKOLNY 2017/2018

II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV ROK SZKOLNY 2017/2018 II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV ROK SZKOLNY 2017/2018 Lp. Zajęcia edukacyjne Numer szkolny Tytuł i autor Wydawnictwo 1. JĘZYK POLSKI DSZ.410.4.2017 Słowa z uśmiechem Program nauczania języka polskiego w klasach

Bardziej szczegółowo

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA BORKI

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA BORKI numer 34 29 32 37 43 25 23 26 4 22 20 19 31 załoga nazwisko i imię Wyrwich Andrzej, Barbara Gałęzowski Sebastian, Barbara, Joanna, Aurelia Wojciechowski Maciej, Alina Łaganowski Jakub, Ewa, Olga Łaganowski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA stacjonarnych/niestacjonarnych KIERUNEK: L O G I S T Y K A

PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA stacjonarnych/niestacjonarnych KIERUNEK: L O G I S T Y K A PROGRAM STUDIÓW PIRWSGO STOPNIA stacjonarnych/niestacjonarnych KIRUNK: L O G I S T Y K A Uniwersytet konomiczny w Katowicach Program studiów dla kierunku Logistyka (W), SN1st, 2014/2015 Semestr 1 Semestr:

Bardziej szczegółowo

Prywatne Gimnazjum nr 2 Szkoła Marzeń. Zestaw Podręczników na rok szkolny 2017/18. Klasa 2

Prywatne Gimnazjum nr 2 Szkoła Marzeń. Zestaw Podręczników na rok szkolny 2017/18. Klasa 2 Prywatn Gimnazjum nr 2 Szkoła Marzń Zstaw Podręczników na rok szkolny 2017/18 Klasa 2 Przdmi ot Tytuł podręcznika, matriału dukacyjngo lub matriału ćwiczniowgo Imię/-ona autora/ -ów polski Słowa na czasi

Bardziej szczegółowo

rok I studiów drugiego stopnia semest letni rok akademicki 2016/2017

rok I studiów drugiego stopnia semest letni rok akademicki 2016/2017 rok dziń godzina kirunk grupa forma zajęć imię nazwisko przdmiot sala 4 WT 08.00-11.20 FP LEKTORATY spcjalność Edytorstwo I 4 WT 11.30-13.00 FP st. konwrsatorium dr Jan Choroszy Tkstologia i dytorstwo

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO :

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO : KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO : Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 1 września 2015 r. (wtorek) Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 31 grudnia 2015 r. Ferie zimowe 15-26

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA stacjonarnych/niestacjonarnych KIERUNEK: ANALITYKA GOSPODARCZA

PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA stacjonarnych/niestacjonarnych KIERUNEK: ANALITYKA GOSPODARCZA PROGRAM STUDIÓW PIRWSGO STOPNIA stacjonarnych/niestacjonarnych KIRUNK: ANALITYKA GOSPODARCA Uniwersytet konomiczny w Katowicach Program studiów dla kierunku Analityka Gospodarcza, SN1st, 2014/2015 Semestr

Bardziej szczegółowo

LISTA PODRĘCZNIKÓW DO KLASY PIERWSZEJ TECHNIK EKONOMISTA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

LISTA PODRĘCZNIKÓW DO KLASY PIERWSZEJ TECHNIK EKONOMISTA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Podręczniki zaznaczone * będą do nabycia także na szkolnym kiermaszu książek na początku września. Podręczniki do języków obcych najlepiej kupić we wrześniu br. w związku z ostatecznym przydziałem do grup

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016. Technik ekonomista kod zawodu 331403. klasa pierwsza

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016. Technik ekonomista kod zawodu 331403. klasa pierwsza SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016 TECHNIKUM NR 6 Technik ekonomista kod zawodu 331403 klasa pierwsza Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Nr dopuszczenia Ponad słowami.

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników dla klas pierwszych. wrzesień 2017 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKRES PODSTAWOWY

Szkolny zestaw podręczników dla klas pierwszych. wrzesień 2017 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKRES PODSTAWOWY Szkolny zestaw podręczników dla klas pierwszych wrzesień 2017 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKRES PODSTAWOWY 1 język polski Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. 2 język angielski

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁAŃCUCIE SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Rok szkolny 016/017 0 sierpnia 016 r. Numer Nazwa zajęć edukacyjnych T/1 Język polski T/ Język angielski T/ Język angielski

Bardziej szczegółowo

Wykaz nowości - wrzesień 2015 r.

Wykaz nowości - wrzesień 2015 r. Wykaz nowości - wrzesień r. 1. ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością, dla studentów

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

szkół ponadgimazjalnych. Zakres z o.o. podstawowy ucznia dla szkół

szkół ponadgimazjalnych. Zakres z o.o. podstawowy ucznia dla szkół Dokument umieszczono w zakładce i w szkole w dniu 15 czerwca 2015r. Podręczniki dla uczniów klasy I w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu, na rok szkolny 2015/2016 Lp.

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń realizowanych w drugiej połowie roku przez PUP dla Powiatu Toruńskiego

Plan szkoleń realizowanych w drugiej połowie roku przez PUP dla Powiatu Toruńskiego Plan szkolń ralizowanych w drugij połowi roku przz PUP dla Powiatu Toruńskigo Nazwa szkolnia ABC przdsiębiorc zości Zakrs szkolnia Działalność gospodarcza aspkty prawn, działalność gospodarcza aspkty konomiczn,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I WYKAZ PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2016/2017

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I WYKAZ PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I WYKAZ ÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W STOPNIU LEKKIM I ETAP I ETAP KLASA I-III Edukacja wczesnoszkolna Język

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁAŃCUCIE SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Rok szkolny 01/015 8 sierpnia 01 r. Numer Nazwa zajęć edukacyjnych T/1 Język polski T/ Język polski T/ Język angielski

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 dla KLAS PIERWSZYCH

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 dla KLAS PIERWSZYCH ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 dla KLAS PIERWSZYCH Klasa I a LO : politechniczno/humanistyczna Grupa I politechniczna (z rozszerzonym językiem obcym, matematyką i fizyką) Grupa II humanistyczna

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele jako użytkownicy biblioteki szkolnej

Nauczyciele jako użytkownicy biblioteki szkolnej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Nauczyciele jako użytkownicy biblioteki szkolnej zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena Zawal Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Dziecko w młodszym wieku szkolnym

Dziecko w młodszym wieku szkolnym CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE Dziecko w młodszym wieku szkolnym (bibliografia w wyborze) Opracowanie: Krystyna Kowalczyk 2015 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Germańskiej Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2016/2017 FILOLOGIA GERMAŃSKA

Instytut Filologii Germańskiej Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2016/2017 FILOLOGIA GERMAŃSKA specjalność: język niemiecki od podstaw specjalność: język szwedzki specjalność: nauczycielska z językiem szwedzkim I stopnia specjalność: tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych I stopnia specjalność:

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo.

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI grudzień 2015 /wybór/

NOWOŚCI grudzień 2015 /wybór/ NOWOŚCI grudzień 2015 /wybór/ Gry i zabawy matematyczne dla uczniów szkoły podstawowej / Alicja Kozłowska-Brzoza. Opole : Wydawnictwo Nowik, 2012 Gry i zabawy matematyczne dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III

LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III 1. JĘZYK POLSKI Adam Kalbarczyk, Dariusz Chemperek, Dariusz Trześniowski Zrozumieć tekst-zrozumieć człowieka NOWY (pomarańczowy) Klasa 3 Dwudziestolecie międzywojenne (awangarda)-powojenna

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I GIMNAZJUM IM. 21. PUŁKU PIECHOTY DZIECI WARSZAWY W CZERNICACH BOROWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 DOTOWANYCH PRZEZ MEN

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I GIMNAZJUM IM. 21. PUŁKU PIECHOTY DZIECI WARSZAWY W CZERNICACH BOROWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 DOTOWANYCH PRZEZ MEN WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I Lp. Przedmiot Tytuł serii Tytuł podręcznika, ćwiczenia Autor podręcznika Wydawca Numer 1 Język polski Słowa na czasie Małgorzata Chmiel,. Słowa na czasie 1. Podręcznik do

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - KLASA I rok szkolny 2013/2014

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - KLASA I rok szkolny 2013/2014 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - KLASA I rok szkolny 2013/2014 Przedmiot J. POLSKI HISTORIA JĘZYK NIEMIECKI Gr. Początkująca JĘZYK ANGIELSKI Kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej MATEMATYKA Numer dopuszczenia 95/1/2009

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2012/13

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2012/13 Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2012/13 przedmiot tytuł podręcznika autor nr dopuszczenia wydawnictwo klasa 1 Nasza klasa. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego dla klasy 1. Części 1-10 Dorota

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRECZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYKAZ PODRECZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012 SZKOŁA PODSTAWOWA WYKAZ PODRECZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012 JEZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA Gołąbek Z., Góra M. - Język polski 4. (S-I-11/00). Kosińska A. - Język polski 4 dla szkoły podstawowej specjalnej. Podręcznik.

Bardziej szczegółowo

Ponad słowami klasa III. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego,

Ponad słowami klasa III. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego, Zestaw podręczników, które będą obowiązywały w roku szkolnym 2016/2017 w klasach trzecich w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku Przedmiot język polski Autor/autorzy podręcznika

Bardziej szczegółowo

Liczba książek zakupionych do IBUK,A wg kategorii:

Liczba książek zakupionych do IBUK,A wg kategorii: Liczba książek zakupionych do IBUK,A wg kategorii: Informatyka szt. 654 Kształcenie na odległość /MIKOM 97-3-- 547-4 Informatyka Zastosowania informatyki Literatura faktu szt. 346 Historie kobiet z Gułagu.

Bardziej szczegółowo

LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III NA ROK SZKOLNY 2011/2012 (POCZĄTEK CYKLU W ROKU SZKOLNYM 2009/2010)

LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III NA ROK SZKOLNY 2011/2012 (POCZĄTEK CYKLU W ROKU SZKOLNYM 2009/2010) LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III NA ROK SZKOLNY 2011/2012 (POCZĄTEK CYKLU W ROKU SZKOLNYM 2009/2010) Puls życia 3 Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, 1. Biologia Podręcznik do biologii dla gimnazjum Marian

Bardziej szczegółowo

Zestaw podręczników obowiązujący w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Parczewie w roku szkolnym 2013/14:

Zestaw podręczników obowiązujący w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Parczewie w roku szkolnym 2013/14: Zestaw podręczników obowiązujący w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Parczewie w roku szkolnym 2013/14: Przedmiot Tytuł podręcznika Autor/autorzy podręcznika Wydawnictwo Nr dopuszczenia Klasy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I GIMNAZJUM PRZEDMIOT TYTUŁ AUTOR NUMER DOPUSZCZENIA Język polski Język polski. Między Agnieszka Łuczak, 63/I/2009 nami.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KOŚCIANIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KOŚCIANIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 II Liceum Ogólnokształcące (3-letnie) kierunek prozdrowotny Klasa: 1 LOp WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KOŚCIANIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014 Szkoła Podstawowa w Siekierczynie

Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014 Szkoła Podstawowa w Siekierczynie Klasa Zajęcia edukacyjne 0-5 latki Religia Jestem dzieckiem Bożym Podręcznik do nauki religii dla dzieci pięcioletnich 0-6 latki Religia " Kocham dobrego Boga" Podręcznik do nauki religii dla dzieci sześcioletnich

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RADOMIU SZKOLNY ZESPÓŁ NADZORUJĄCY egzamin maturalny sesja wiosenna 2016 r. (EGZAMIN PISEMNY)

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RADOMIU SZKOLNY ZESPÓŁ NADZORUJĄCY egzamin maturalny sesja wiosenna 2016 r. (EGZAMIN PISEMNY) ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RADOMIU SZKOLNY ZESPÓŁ NADZORUJĄCY egzamin maturalny sesja wiosenna 2016 r. (EGZAMIN PISEMNY) LP. TERMI N PRZEDMIOT SALA IMIĘ I NAZWISKO NAUCZANY PRZEDMIOT Sala gimnastyczna

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pobiedziskach Podręczniki na rok szkolny 2011/2012 Gimnazjum Klasa 1

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pobiedziskach Podręczniki na rok szkolny 2011/2012 Gimnazjum Klasa 1 Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pobiedziskach Podręczniki na rok szkolny 2011/2012 Gimnazjum Klasa 1 Tytuł serii Przedmiot Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawca Uwagi Nr dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Praca domowa ucznia. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Praca domowa ucznia. zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Praca domowa ucznia zestawienie bibliograficzne w wyborze materiały dostępne w PBW Kielce Filia w Staszowie Wybór i opracowanie Dorota Wójcik Kielce 2008 2

Bardziej szczegółowo

Klasa I C matematyczno-językowa

Klasa I C matematyczno-językowa Klasa I C matematyczno-językowa Przedmiot język polski język angielski Tytuł podręcznika z określeniem poziomu (pppoziom podstawowy/prpoziom rozszerzony). człowieka cz. I i II Autor Dariusz Chemperek,

Bardziej szczegółowo

1) New Matura Solutions oraz Matura Solutions. 2) New Matura Success. Alles klar 2a; Alles klar2b. - zakres podstawowy

1) New Matura Solutions oraz Matura Solutions. 2) New Matura Success. Alles klar 2a; Alles klar2b. - zakres podstawowy WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY II - ROK SZKOLNY 2016/2017 Lp. Przedmiot 1. Język polski 1. Donata Dominik-Stawicka Autor podręcznika Tytuł podręcznika wydawnictwo 2. Katarzyna Budna, Jolanta Manthey SERIA

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bezrobocie (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Mariola Majchrowska

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka

Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Bartkowiak,

Bardziej szczegółowo

Podręczniki i ćwiczenia darmowe z dotacji. Nie dotyczy religii zakup we własnym zakresie.

Podręczniki i ćwiczenia darmowe z dotacji. Nie dotyczy religii zakup we własnym zakresie. Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016 w Gimnazjum w Wielichowie K L A S A I G I M N A Z J U M Podręczniki i ćwiczenia darmowe z dotacji. Nie dotyczy religii zakup we własnym zakresie.

Bardziej szczegółowo

Programy nauczania 2016/17 do2018/19

Programy nauczania 2016/17 do2018/19 Programy nauczania 2016/17 do2018/19 Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Język angielski języka angielskiego PEARSON Język angielski języka angielskiego poziom IV.1, IV1R zakres podstawowy i Język włoski

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników dla klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016

Wykaz podręczników dla klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016 Wykaz podręczników dla klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016 Język polski Małgorzata Chmiel, Eliza Ponad słowami część 1 Kostrzewa Ponad słowami część 2 Małgorzata Chmiel, Anna Równy Wiedza o kulturze

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników obowiązujących. w Gimnazjum. w Nowym Belęcinie w roku szkolnym 2016/2017

Wykaz podręczników obowiązujących. w Gimnazjum. w Nowym Belęcinie w roku szkolnym 2016/2017 Wykaz podręczników obowiązujących w Gimnazjum w Nowym Belęcinie w roku szkolnym 2016/2017 Wykaz podręczników - klasa pierwsza L.p. Przedmiot Autor Tytuł 1 Język polski Małgorzata Chmiel, Wilga Herman,

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM w KRASNOPOLU KLASA I Rok szkolny 2014/2015. Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawnictwo

GIMNAZJUM w KRASNOPOLU KLASA I Rok szkolny 2014/2015. Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawnictwo GIMNAZJUM w KRASNOPOLU KLASA I Rok szkolny 2014/2015 Zajęcia edukacyjne Tytuł podręcznika Autor podręcznika Nr dopuszczenia Język polski Historia WOS,,Słowa na czasie Podręcznik do kształcenia literackiego

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników dla klas pierwszych. wrzesień LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE- przedmioty ogólnokształcące ZAKRES PODSTAWOWY

Szkolny zestaw podręczników dla klas pierwszych. wrzesień LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE- przedmioty ogólnokształcące ZAKRES PODSTAWOWY Szkolny zestaw podręczników dla klas pierwszych wrzesień 2014 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE- przedmioty ogólnokształcące ZAKRES PODSTAWOWY 1 język polski Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - KLASA I rok szkolny 2014/2015

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - KLASA I rok szkolny 2014/2015 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - KLASA I rok szkolny 2014/2015 Przedmiot J. POLSKI HISTORIA JĘZYK NIEMIECKI Gr. Początkująca JĘZYK ANGIELSKI Kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej MATEMATYKA Numer dopuszczenia NR

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych Gimnazjum nr 12 w Tychach w roku szkolnym 2015/2016

Szkolny zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych Gimnazjum nr 12 w Tychach w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 26/2014/2015 z dnia 12 czerwca 2015 Szkolny zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych Gimnazjum nr 12 w Tychach w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje:

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje: ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje: Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN Liczba dostępów Cena netto Obniżka

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO :

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO : KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO : Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 1 września 2016 r. (czwartek) Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 31 grudnia 2016 r. Ferie zimowe 16-27

Bardziej szczegółowo

Szkolny wykaz podręczników dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie na rok szkolny 2016/2017

Szkolny wykaz podręczników dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie na rok szkolny 2016/2017 Szkolny wykaz podręczników dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie na rok szkolny 2016/2017 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 1. Roczne przygotowanie do szkoły Pakiet Szkoła coraz bliżej,

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 DO SPRAW REFERENDUM NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. TUREK Piotr Przewodniczący 2. BIAŁORUCKA Danuta Zastępca Przewodniczącego 3. BIAŁORUCKA Barbara Członek

Bardziej szczegółowo

Nowe Zrozumieć tekstzrozumieć

Nowe Zrozumieć tekstzrozumieć Zestaw podręczników, które będą obowiązywały w roku szkolnym 2016/2017 w klasach w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku Przedmiot język polski Autor/autorzy podręcznika Dariusz

Bardziej szczegółowo

PANORAMA PUBLIKACJI Z LITERATURY SPOŁECZNEJ W KSIĘGARNIACH. Baggini Julian

PANORAMA PUBLIKACJI Z LITERATURY SPOŁECZNEJ W KSIĘGARNIACH. Baggini Julian PANORAMA PUBLIKACJI Z LITERATURY SPOŁECZNEJ Opracowała: mgr Katarzyna Wałdyk W KSIĘGARNIACH Baggini Julian Ateizm. Bardzo krótkie wprowadzenie Wydawnictwo Naukowe PWN (copyright 2013) ISBN 978 83 0117441

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo