Rok wydania. Oficyna Wydawnicza IMPULS SBP Zarząd Okręgu w Opolu 2012 Oficyna Wydawnicza IMPULS Academica Wydawnictwo SWPS 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rok wydania. Oficyna Wydawnicza IMPULS 2011. SBP Zarząd Okręgu w Opolu 2012 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2009. Academica Wydawnictwo SWPS 2008"

Transkrypt

1 Ibuk ID Tytuł Autor ISBN ABC pdgog spcjlngo. Pordnik dl nuczycil z spcjlnym przygotownim pdgogicznym prcujących z dzićmi nipłnosprwnymi dl studntów kirunków pdgogicznych orz osób zintrsownych ksztłcnim intgrcyjnym ABC tworzni przypisów i bibliogrfii złącznikowj Agrsj u osób z lkką nipłnosprwnością intlktulną Aktywność osób z ogrnicznimi sprwności n rynku prcy: czynniki wspomgjąc i czynniki ryzyk Aktywność zwodow osób z ogrnicznim sprwności: wyznczniki społcznodmogrficzn i osobowościow Aktywny snior. Zbiór gir rkrcyjnych dl osób strszych 1757 Anliz DNA. Tori i prktyk Alksndr Tomkiwicz- Bętkowsk, Alicj Krztoń Ktrzyn Mzur-Kulsz, Dorot Wirzbick- Próchnik Agniszk Żywnowsk Ann Izbl Brzzińsk, Konrd Piotrowski Jn Strugrk, Jkub Wiczork Rok wydni IMPULS 2011 SBP Zrząd Okręgu w Opolu 2012 Ktgori Podktgori Dt udostępnini społczn Pdgogik społczn Pdgogik Nukow im. Adm Mickiwicz 2010 Sport Przyrodniczgo w Poznniu 2008 przyrodnicz Biologi ippr 2529.opn opn 1709.opn 1325.opn 1332.opn opn 1757.opn 901 Animlotrpi Archiw - Knclri - Zbiory t Bzrobotni jko klinci i prtnrzy powitowych urzędów prcy 2304 Biochmi. Krótki wykłdy 6010 Botnik, t. 1. Morfologi Cn You Tch Bttr? Improving th Qulifictions of Tchrs nd Trinrs Dokumntcj spcjln w rchiwch Edukcj kdmick sznsą n ktywizcję zwodową osób z ogrnicznim sprwności Edukcj uropjsk - od wilokulturowości do międzykulturowości Edukcj społcznprzyrodnicz dzici w wiku przdszkolnym i młodszym szkolnym Edukcj w przbigu życi. Od dziciństw do strości 823 Ekoturystyk Ann Frnczyk, Ktrzyn Krjwsk, Jonn Skorup Kzimirz Bujk Dvid B. Hms, Nigl M. Hoopr Alicj Szwykowsk, Jrzy Szwykowski Izbl Kołodzijczyk- Olczk Ann Rslr-, Konrd Przmysłw Pwł Grzybowski Alin Budnik Mirosłw Kowlski Zręb IMPULS 2008 Nukow Mikołj Koprnik 2011 Jgillońskigo 2007 Nukow PWN 2010 Nukow PWN SWSPiZ Nukow Mikołj Koprnik 2011 IMPULS 2008 IMPULS 2010 Nukow PWN 2008 społczn Psychologi Histori przyrodnicz Biologi przyrodnicz Biologi Histori społczn Pdgogik społczn Pdgogik społczn Pdgogik przyrodnicz Biologi opn opn opn 2304.opn 6010.opn opn opn 1331.opn 902.opn 1672.opn 2516.opn 823.opn

2 Europ multimdiln. Od Act Diurn do Europ.u Ewlucj w ndzorz pdgogicznym, t. 1. Kontksty Ewlucj w ndzorz pdgogicznym, t. 2. Odpowidzilność Ewlucj w ndzorz pdgogicznym, t. 3 Autonomi Rdosłw Sjn Grzgorz Mzurkiwicz Grzgorz Mzurkiwicz Fizjologi Wilim Gnong 198 Fizjologi roślin Fontyk i fonologi współczsngo język polskigo Gntyk zchowni w psychologii i psychitrii Dnut Ostszwsk, Jolnt Tmbor Włodzimirz Oniszcznko, Wojcich Ł. Drgn 28 Gogrfi fizyczn świt Jrzy Mkowski 1972 Gogrfi osdnictw Dnil Szymńsk Stowrzyszni Wyższj Użytczności Publicznj Instytut Nukow Bdwczy MOVEABLE 2011 Jgillońskigo 2010 Jgillońskigo 2010 Jgillońskigo 2010 Lkrski PZWL 2007 Mdycyn Inn Nukow PWN 2007 Nukow PWN 2009 Nukow Scholr 2008 Nukow PWN 2008 Nukow PWN 2009 przyrodnicz Biologi społczn Psychologi przyrodnicz przyrodnicz o Zimi o Zimi opn 2225.opn 2226.opn 5588.opn opn 198.opn 1583.opn 2327.opn 128.opn 1972.opn 968 Gogrfi Unii Europjskij 2119 Gologi dynmiczn 131 Gologi Polski dl gogrfów Włodzimirz Mizrski Włodzimirz Mizrski 317 Gomorfologi Piotr Migoń Gospodrk przstrznn. Podstwy tortyczn Grmtyk historyczn język polskigo z ćwicznimi Grzczność w komunikcji językowj Hirrchi wrtości i sposoby ich rlizcji 1881 Histori język polskigo Ryszrd Domński Stnisłw Rospond Młgorzt Mrcjnik Młgorzt Jnkowsk, Justyn Krsoń Znon Klmnsiwicz Humn Movmnt, 12(1) 2011 prc zbiorow Humn Movmnt, 12(2) 2011 Prc zbiorow Nukow PWN 2008 Nukow PWN 2010 Nukow PWN 2005 Nukow PWN 2006 Nukow PWN 2011 Nukow PWN 2009 Nukow PWN 2008 Nukow PWN 2009 Akdmii Fizyczngo w Akdmii Fizyczngo w społczn przyrodnicz przyrodnicz przyrodnicz przyrodnicz polityczn o Zimi o Zimi o Zimi o Zimi społczn Pdgogik opn 2119.opn 131.opn 317.opn 5629.opn 2090.opn 240.opn 1703.opn 1881.opn opn opn

3 38020 Humn Movmnt, 12(3) 2011 Prc zbiorow Humn Movmnt, 12(4) 2011 Prc zbiorow 1339 Inni czy podobni? Chrktrystyk osób z ogrnicznim sprwności 1636 Jk moż być szkoł? 1336 Jk pomoc i dl kogo? Wsprci indywiduln i instytucjonln ktywizcj zwodow osób z ogrnicznim sprwności Językow podstwy obrzu świt Ann Młgorzt Chodynick, Piotr Rycilski Hubrtus Schonbck Rdosłw Kczn, Krolin Smoczyńsk, Iwon Bąbik Jrzy Brtmiński Akdmii Fizyczngo w Akdmii Fizyczngo w Mrii Curi- Skłodowskij 2009 społczn Pdgogik opn opn 1339.opn 1636.opn 1336.opn opn 1514 Konflikt nuczycil - uczń Ksztłtowni rlcji powitowych urzędów prcy z prcodwcmi Kultur język polskigo. Tori. Zgdnini lksykln Mgzyn Litrcki KSIĄŻKI nr 4/ dodtk KSIĄŻKI dl turystów Mgzyn Litrcki KSIĄŻKI nr 5/ dodtk KSIĄŻKI dl dzici i młodziży Bogdn Stńkowski Grzgorz Brn Andrzj Mrkowski Prc zbiorow Prc zbiorow Mgzyn Litrcki KSIĄŻKI nr 6/2012 Prc zbiorow Mgzyn Litrcki KSIĄŻKI nr 7 Prc zbiorow 2057 owy zmch stnu w świtl Piotr dokumntów wywidu, dyplomcji i Kołkowski, orgnów bzpiczństw II Andrzj Rzczypospolitj Ppłoński 9282 Mtmtyk Mtmtyk Mtorologi i klimtologi Mikrobiologi mdyczn. Krótki wykłdy Modl publicznych instytucji rynku prcy i ich prktyczn zstosowni Njwżnijsz lt, czyli jk rozumić rysunki młych dzici Nipłnosprwność i nipłnosprwni w polityc społcznj Krystyn Bińkowsk- Lipińsk, Jgiłło, Rfł Krystyn Bińkowsk- Lipińsk, Jgiłło, Rfł Will Irving, Tim Boswll, Dlwr Aldn Grżyn Prwlsk- Skrzypk, Ktrzyn Ptr- Bombik Ann Klbrczyk Zbigniw Woźnik WAM 2009 Jgillońskigo 2007 Nukow PWN 2006 Bibliotk Bibliotk Bibliotk Bibliotk Nukow Akdmii Pomorskij w Słupsku 2008 Ośrodk Ksztłcni n Odlgłość Politchniki Wrszwskij Ośrodk Ksztłcni n Odlgłość Politchniki Wrszwskij Nukow PWN 2009 społczn Pdgogik Histori przyrodnicz o Zimi Nukow PWN 2008 Mdycyn Inn Jgillońskigo 2007 społczn Pdgogik opn opn 247.opn opn opn opn opn 2057.opn 9282.opn opn 2089.opn 1054.opn opn 1662.opn 1313.opn

4 Od smokcptcji do ktywności? Postwy wobc włsnj nipłnosprwności ktywność zwodow Oddziływni psychologiczn n rzcz intgrcji osób z ogrnicznimi sprwności 9281 Odkryj Instytut Nnckigo Osoby z ogrniczoną sprwnością n rynku prcy Osoby z ogrniczoną sprwnością n rynku prcy - portrt środowisk. Podstwow widomości z grmtyki strcrkiwnosłowińskij n tl porównwczym Podstwy biologii komórki (bktri, rchony, rośliny i grzyby). Wirusy, t.1 Podstwy gologii gospodrczj i gospodrki surowcmi minrlnymi Prc Gogrficzn vol 128 (2012) 1594 Przwodnik do ćwiczń z gologii Psychologiczn spkty wdrżni zmin w PUP Dorot Wiszjk Wirzbick Mrt Wojwod, Ktrzyn Żybur-Brod Czsłw Brtul Krzysztof Szmłk Włodzimirz Mizrski, Piotr Czubl, Ew Świrczwsk- Głdysz Romn Dorczk Instytut Biologii Doświdczlnj im. M. Nnckigo PAN 2011 Nukow PWN 2008 Nukow im. Adm Mickiwicz 2009 Nukow PWN 2007 Jgillońskigo 2012 Nukow PWN 2009 Jgillońskigo 2007 przyrodnicz Biologi przyrodnicz o Zimi przyrodnicz o Zimi opn 1330.opn 9281.opn 1327.opn 1326.opn 1872.opn 1832.opn 505.opn opn 1594.opn opn Psychospołczn skutki trnsformcji ustrojowj rdzni sobi osób z ogrnicznim sprwności n rynku prcy Rchunk prwdopodobiństw i sttystyk Rkcj komórk roślin n czynniki strsow t Romntyzm 1595 Ruchom grnic litrtury Schd Informtic vol. 20 Dcmbr 2011 Studi Linguistic Univrsittis Igllonic Crcovinsis. Vol. 127 (2010) Studi Linguistic Univrsittis Igllonic Crcovinsis. Vol. 128 (2011) Szkic do pjzżu ksjologiczngo. Z problmów dydktyki litrtury Szkolni z udziłm osób nipłnosprwnych Rdosłw Kczn, Kmil Sijko Krystyn Bińkowsk- Lipińsk, Jgiłło, Rfł Alin Witkowsk, Ryszrd Przybylski Bt Przymuszł, Swryn Wysłołuch Mri Jędrychowsk Ośrodk Ksztłcni n Odlgłość Politchniki Wrszwskij Nukow im. Adm Mickiwicz 2010 Nukow PWN 2007 Nukow PWN 2009 Jgillońskigo 2011 Jgillońskigo 2010 Jgillońskigo 2011 Nukow Pdgogiczng o w Krkowi 2010 przyrodnicz Biologi Filologi obc opn opn 2328.opn 514.opn 1595.opn opn opn opn 2613.opn 1329.opn

5 1644 Sztuk byci ucznim i nuczycilm społczn Pdgogik opn 2116 Sztuk pisni Tomsz Pikot, Ann wsk- Twork, Monik 01- ZśkZilińsk Nukow PWN opn 1371 Śmirć książki. No Futur Book Śrdniowiczny dwór rycrski w Polsc Świt gstów i symboli w komunikcji dzicięcj 1888 Tkstologi 5636 Toksykologi środowisk. Aspkty chmiczn i biochmiczn 2319 Turystyk zrównowżon 2022 Uniwrsln problmy ndrgogiki i grontologii 304 Urbnizcj n świci Wizrunk ktywności zwodowj osób z ogrnicznimi sprwności. Wprowdzni do smntyki językoznwczj Współczsn instrumnty zrządzni wspomgjąc procs zmin org-nizcyjnych w instytucjch rynku prcy 532 Wstęp do językoznwstw Wychowni do smodzilności: kluczowy czynnik sukcsu zwodowgo osób z ogrnicznim sprwności Wyznczniki stysfkcji z wykonywnj prcy osób z ogrniczoną sprwnością: komptncj i rlcj Yrbook of Conrd Studis (Polnd) Vol. V 2010 Yrbook of Conrd Studis (Polnd) Vol. VI 2011 Zdni rodziny i szkoły: od smodzilności dzick do fktywności prcownik Łuksz Gołębiwski Agniszk Lsot Jrzy Brtmiński, Stnisłw Nibrzgowsk- Brtmińsk Stnly E. Mnhn Dnil Szymńsk Wojcich Łukowski, Dorot Wiszjk Wirzbick Rnt Grzgorczykow Grżyn Prwlsk- Skrzypk Rnt Grzgorczykow Ann Izbl Brzzińsk, Konrd Piotrowski Ann Izbl Brzzińsk 531 Zrys grmtyki polskij Alicj Ngórko 172 Życi i wolucj biosfry Jnury Winr Bibliotk Anliz 2008 Łódzkigo 2011 IMPULS 2010 Nukow PWN 2010 Nukow PWN 2010 Nukow PWN 2010 Łódzkigo 2007 Nukow PWN 2007 Nukow PWN 2011 Jgillońskigo 2007 Nukow PWN 2007 Jgillońskigo 2011 Jgillońskigo 2011 Nukow PWN 2007 Nukow PWN 2006 Histori społczn Pdgogik przyrodnicz Biologi przyrodnicz o Zimi społczn Pdgogik społczn Socjologi Filologi obc przyrodnicz Biologi opn opn 2520.opn 1888.opn 5636.opn 2319.opn 2022.opn 304.opn 1338.opn 2578.opn opn 532.opn 1334.opn 1333.opn opn opn 1328.opn 531.opn 172.opn

Rok Ibuk ID Tytuł Autor ISBN Wydawnictwo Kategoria wydania Wydawnictwo Naukowe "Nie należy dopuszczać do publikacji". Grażyna Gzella, Jacek

Rok Ibuk ID Tytuł Autor ISBN Wydawnictwo Kategoria wydania Wydawnictwo Naukowe Nie należy dopuszczać do publikacji. Grażyna Gzella, Jacek Rok Ibuk ID Tytuł Autor ISBN Katgoria wydania "Ni nalży dopuszczać do publikacji". Grażyna Gzlla Jack Mikołaja Informacja 104199 Cnzura w PRL Gzlla 978-83-231-3061-1 Koprnika naukowa - "Tatr moż być w

Bardziej szczegółowo

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 PUCHCZÓW iści z gminy NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 Mrzc Kiciń 2013 Nr 10(2/2013) Trs 1 ok 42 km Trs 2 ok 30 km Trs 3 ok 35 km Trs 4 ok 44 km Trs 5 ok 21 km Trs 6 ok 36 km BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników w Szkoła Podstawowa nr 44 im. prof. Jana Molla w roku szkolnym 2013/2014

Wykaz podręczników w Szkoła Podstawowa nr 44 im. prof. Jana Molla w roku szkolnym 2013/2014 Wykz stworzony z pomocą plikcji e-dziennik Wygenerowno dni: 0-0- 09::0 Podręcznik Autorzy Wydwc Od A do Z Rdosne odkrywnie świt Box Didsko Tropiciele Box Hello Podręcznik z płytą CD Appel Mgdlen, Zrńsk

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

I L U S T R O W A N A Dzisiejszy numer zawiera IZ stron

I L U S T R O W A N A Dzisiejszy numer zawiera IZ stron U' Cno numru 5 sroszi «; t pocztow uiszczon ryczłtm. I L U S T R O W A N A Dzisijszy numr zwir IZ stron Anks Slowcii Alrmując pogłoski w Pryb żu I Londyni P o d j r z n r u c h y w o j s k n i m i c k

Bardziej szczegółowo

1 Piotr Ambroszczyk II II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie Końskie. 2 Radomił Baran 3 LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek Rzeszów

1 Piotr Ambroszczyk II II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie Końskie. 2 Radomił Baran 3 LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek Rzeszów List finlistów LXVI Olimpidy Mtmtycznj 1 Piotr Amroszczyk II II LO im. Mrii Skłodowskij-Curi Koński 2 Rdomił Brn 3 LO im. Jn Pwł II Sióstr Przntk Rzszów 3 Michł Bączyk II 4 Jku Bogut I Prywtn Gimnzjum

Bardziej szczegółowo

Nr KRS lub inny rejestr Oferenta / Oferentów. Międzypokoleniowy Klub Kobiet Aktywnych w Łaziskach

Nr KRS lub inny rejestr Oferenta / Oferentów. Międzypokoleniowy Klub Kobiet Aktywnych w Łaziskach Wyniki konkursu FIO w 2015 r. 2 projekty dwuletnie L.p. Sum Nzw orgnizcji Oferent / rejestr Oferent / 1 4360 789 Stowrzyszenie Rzem dl Wojnowic\\\\\ Wojnowice ŚLĄSKIE\ \ \ \ \ 475783\\\\\ Rozwiń skrzydł

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011 PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 złożono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1062) mj-czerwiec 2011 Tom 66(CVII) Jubileusz 60-leci Instytutu Mechnizcji Budownictw i Górnictw

Bardziej szczegółowo

TRENDS 2011. Raport Autumn 2011. www.rzeczpospolita.pl. www.tomorrow.pro. www.e-nauczanie.org. www.inwestycje.pl. www.manager.inwestycje.

TRENDS 2011. Raport Autumn 2011. www.rzeczpospolita.pl. www.tomorrow.pro. www.e-nauczanie.org. www.inwestycje.pl. www.manager.inwestycje. Raport Autumn 2011 II Edycja 22 grudnia 2011 www.langloo.com Partnr wydania www.combidata.pl Trnds II: Porozmawiajmy o biznsi Znaczni rozwiązań owych w biznsi systmatyczni wzrasta. Polski firmy coraz bardzij

Bardziej szczegółowo

aan n a l i a z a l i z a

aan n a l i a z a l i z a nliz nliz Hiszpni nie od rzu stł się Mekką turystów. Jeszcze 20 lt temu krj ten w świdomości przeciętnego Europejczyk uchodził z prowincję. Wpływ n tę zminę mił skutecznie przeprowdzon kmpni promocyjn

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia Polnd Club 2011-2012 Sprwozdnie z dziłlności stowrzyszeni Przygotowny przez Zrząd Polnd Mrzec 2012 Dne orgnizcji Nzw: Międzynrodowe Stowrzyszenie Orgniztorów Spotkń POLAND Siedzib: Wrszw; Adres: Ul. Mickiewicz,

Bardziej szczegółowo

8 Kurier i n f o r m a t o r p o w i a t u l e g i o n o w s k i e g o

8 Kurier i n f o r m a t o r p o w i a t u l e g i o n o w s k i e g o 8 Kurier i n f o r m t o r p o w i t u l e g i o n o w s k i e g o i n f o r m t o r p o w i t u l e g i o n o w s k i e g o Kurier 9 R Grżyn Łgock-Dzideck Krzysztof Płciszewski Andrzej Kicmn P Jnusz Wnt

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku

Spis treści. Wstęp... 9. I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku Spis treści Wstęp.... 9 I. Specyfik powiązń regionlnych w Azji i Pcyfiku Pweł Szwiec: Integrcj w Azji Wschodniej genez, przejwy, skutki, perspektywy... 13 Zbigniew Olesiński: Mechnizm orgnizcyjny procesów

Bardziej szczegółowo

Trening czyni mistrza

Trening czyni mistrza Numer 1 (01) WIOSNA 2012 MAGAZYN PRACOWNIKÓW UNIQA Trening czni mistrz UNIQA & sport 2012: piłk w grze! Sukces, mbicje, cele, pln Zmin w ubezpieczenich Okiem ekspertów Ustw KOCAUT Rośniem w siłę 18 nowch

Bardziej szczegółowo

Rok wydania. Data udostępnienia. Tytuł Autor ISBN/ISSN Wydawnictwo. Link do książki

Rok wydania. Data udostępnienia. Tytuł Autor ISBN/ISSN Wydawnictwo. Link do książki Tytuł Autor ISBN/ISSN Rok wydania Data udostępnienia Link do książki 1. ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-14

Ć W I C Z E N I E N R E-14 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-14 WYZNACZANIE SZYBKOŚCI WYJŚCIOWEJ ELEKTRONÓW

Bardziej szczegółowo

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl W CIENIU CZEPKA N IEZALEŻNY E MIESIĘCZNIK I I PIELĘGNIAREK I E I POŁOŻNYCH O OKRĘGU WROCŁAWSKIEGO W O I LEGNICKIEGO I E G ISSN 1425 6584 www.doipip.wroc.pl NUMER 5 (235) MAJ 2011 WROCŁAW LEGNICA W NUMERZE...str.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1425-8307 / nr 03/2012 (163) / rok XVII / www.semestr.pl WYDANIE SPECJALNE. praktyka-sta -kariera www.praca.semestr.

ISSN 1425-8307 / nr 03/2012 (163) / rok XVII / www.semestr.pl WYDANIE SPECJALNE. praktyka-sta -kariera www.praca.semestr. ISSN 1425-8307 / nr 03/2012 (163) / rk XVII / www.smstr.pl WYDANIE SPECJALNE prktk-st -krir www.prc.smstr.pl PATRON WYDANIA Pzim mirzm w pini T, jk szbk będzisz się rzwijł, zlż włączni d Cibi. Ptr m dcnić

Bardziej szczegółowo

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty Mgzyn weekend: Niech żyje bl!- czyli jk kiedyś wyglądły krnwłowe zbwy Opoln STR. 7 Sobot niedziel 10 11 STYCZNIA 2015 CENA2,20(wtym8%VAT) NUMER 7(6613) ISSN 1230-6134 NR INDEKSU 348-252 Wspomnienie Józef

Bardziej szczegółowo

1(2) Studenckie czasopismo naukowe Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

1(2) Studenckie czasopismo naukowe Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 1(2) 2014 Studncki czasopiso naukow Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwrsyttu Jagillońskigo 2014-08-23 12:38:56 Księgarnia Ad sp z oo ul św Anny 6, 31-008 Krów tl/fax: 12 431 27 43 @

Bardziej szczegółowo

Moda na lofty - efekt snobizmu czy strategii PR?

Moda na lofty - efekt snobizmu czy strategii PR? nliz nliz To, co do tej pory rziło mieszkńców polskich mist brzydotą, strszyło zwleniem stje się piękne, pożądne i często nieosiąglne. O czym mow? O nie funkcjonujących już obiektch przemysłowych w centrch

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne 2014/2015. Dla kogo /gimnazjum, technikum/ Dzień tygodnia. wspomagające technikum Wtorek 17.15 18.45 siłownia

Zajęcia pozalekcyjne 2014/2015. Dla kogo /gimnazjum, technikum/ Dzień tygodnia. wspomagające technikum Wtorek 17.15 18.45 siłownia pozlecyjne 2014/2015 Lp. 1. Imię i nzwiso nuczyciel Jce Gołuch 2. Izbel Kudzinows 3. Miołj Czosnowsi 4. Miołj Czosnowsi 5. Bet Pudeło 6. Bet Pudeło 7. Bet Widers 8. Bet Widers 9. Bet Widers 10. Urszul

Bardziej szczegółowo

b r a n y Gadżety w zasięgu wzroku w b r a n y

b r a n y Gadżety w zasięgu wzroku w b r a n y b r n y w b r n y N rynku są przyciągjące uwgę bezprzewodowe urządzeni, które możn z powodzeniem wykorzystywć w dziłnich komunikcyjnych. Czy petyt rodzimego pirowc rośnie w mirę ich produkcji? Jki jest

Bardziej szczegółowo

Nr KRS lub inny rejestr Oferenta / Oferentów. MAZOWIECKIE\ \ \ \ 443614\116212\\\\ Obywatelskie OSP. Obywatelskie. profesjonalnie.

Nr KRS lub inny rejestr Oferenta / Oferentów. MAZOWIECKIE\ \ \ \ 443614\116212\\\\ Obywatelskie OSP. Obywatelskie. profesjonalnie. Wyniki konkursu FIO w 2015 r. 4 projekty dwuletnie L.p. Sum Nzw orgnizcji Oferent / Siedzib Oferent \ rejestr Oferent / 1 6353 3170 Federcj Orgnizcji Pozrządowych Mist Biłystok PODLASKIE\ \ \ \ Biłostocki

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA / ABSTRACTS

STRESZCZENIA / ABSTRACTS STRESZCZENIA / ABSTRACTS Teorie powstwni bólu Theories of pin Ann Przekls-Muszyńsk Zkłd Bdni i Leczeni Bólu, Ktedr Anestezjologii i Intensywnej Terpii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jgielloński, Krków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WTORKI Z ELMEX, CZWARTKI Z MERIDOL

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WTORKI Z ELMEX, CZWARTKI Z MERIDOL REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WTORKI Z ELMEX, CZWAKI Z MERIDOL. Postnowini ogóln. Akcj promocyjn, będąc sprzdżą prmiową, prowdzon jst pod nzwą Wtorki z lmx, czwrtki z mridol (zwnj dlj: Akcją Promocyjną)

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE CZASOPISMO POLONIJNE DLA CIEBIE. Wybory do Parlamentu Europejskiego Miasta jak dwie siostry. Wywiad z Mariuszem Wilkiem Landshuckie wesele

BEZPŁATNE CZASOPISMO POLONIJNE DLA CIEBIE. Wybory do Parlamentu Europejskiego Miasta jak dwie siostry. Wywiad z Mariuszem Wilkiem Landshuckie wesele BEZPŁATNE CZASOPISMO POLONIJNE DLA CIEBIE nr 3 (12) maj / czrwic 2009 MOJE MIASTO Wybory do Parlamntu Europjskigo Miasta jak dwi siostry MY POLACY Wywiad z Mariuszm Wilkim Landshucki wsl PORADNIK Mity

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo