Rok wydania. Oficyna Wydawnicza IMPULS SBP Zarząd Okręgu w Opolu 2012 Oficyna Wydawnicza IMPULS Academica Wydawnictwo SWPS 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rok wydania. Oficyna Wydawnicza IMPULS 2011. SBP Zarząd Okręgu w Opolu 2012 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2009. Academica Wydawnictwo SWPS 2008"

Transkrypt

1 Ibuk ID Tytuł Autor ISBN ABC pdgog spcjlngo. Pordnik dl nuczycil z spcjlnym przygotownim pdgogicznym prcujących z dzićmi nipłnosprwnymi dl studntów kirunków pdgogicznych orz osób zintrsownych ksztłcnim intgrcyjnym ABC tworzni przypisów i bibliogrfii złącznikowj Agrsj u osób z lkką nipłnosprwnością intlktulną Aktywność osób z ogrnicznimi sprwności n rynku prcy: czynniki wspomgjąc i czynniki ryzyk Aktywność zwodow osób z ogrnicznim sprwności: wyznczniki społcznodmogrficzn i osobowościow Aktywny snior. Zbiór gir rkrcyjnych dl osób strszych 1757 Anliz DNA. Tori i prktyk Alksndr Tomkiwicz- Bętkowsk, Alicj Krztoń Ktrzyn Mzur-Kulsz, Dorot Wirzbick- Próchnik Agniszk Żywnowsk Ann Izbl Brzzińsk, Konrd Piotrowski Jn Strugrk, Jkub Wiczork Rok wydni IMPULS 2011 SBP Zrząd Okręgu w Opolu 2012 Ktgori Podktgori Dt udostępnini społczn Pdgogik społczn Pdgogik Nukow im. Adm Mickiwicz 2010 Sport Przyrodniczgo w Poznniu 2008 przyrodnicz Biologi ippr 2529.opn opn 1709.opn 1325.opn 1332.opn opn 1757.opn 901 Animlotrpi Archiw - Knclri - Zbiory t Bzrobotni jko klinci i prtnrzy powitowych urzędów prcy 2304 Biochmi. Krótki wykłdy 6010 Botnik, t. 1. Morfologi Cn You Tch Bttr? Improving th Qulifictions of Tchrs nd Trinrs Dokumntcj spcjln w rchiwch Edukcj kdmick sznsą n ktywizcję zwodową osób z ogrnicznim sprwności Edukcj uropjsk - od wilokulturowości do międzykulturowości Edukcj społcznprzyrodnicz dzici w wiku przdszkolnym i młodszym szkolnym Edukcj w przbigu życi. Od dziciństw do strości 823 Ekoturystyk Ann Frnczyk, Ktrzyn Krjwsk, Jonn Skorup Kzimirz Bujk Dvid B. Hms, Nigl M. Hoopr Alicj Szwykowsk, Jrzy Szwykowski Izbl Kołodzijczyk- Olczk Ann Rslr-, Konrd Przmysłw Pwł Grzybowski Alin Budnik Mirosłw Kowlski Zręb IMPULS 2008 Nukow Mikołj Koprnik 2011 Jgillońskigo 2007 Nukow PWN 2010 Nukow PWN SWSPiZ Nukow Mikołj Koprnik 2011 IMPULS 2008 IMPULS 2010 Nukow PWN 2008 społczn Psychologi Histori przyrodnicz Biologi przyrodnicz Biologi Histori społczn Pdgogik społczn Pdgogik społczn Pdgogik przyrodnicz Biologi opn opn opn 2304.opn 6010.opn opn opn 1331.opn 902.opn 1672.opn 2516.opn 823.opn

2 Europ multimdiln. Od Act Diurn do Europ.u Ewlucj w ndzorz pdgogicznym, t. 1. Kontksty Ewlucj w ndzorz pdgogicznym, t. 2. Odpowidzilność Ewlucj w ndzorz pdgogicznym, t. 3 Autonomi Rdosłw Sjn Grzgorz Mzurkiwicz Grzgorz Mzurkiwicz Fizjologi Wilim Gnong 198 Fizjologi roślin Fontyk i fonologi współczsngo język polskigo Gntyk zchowni w psychologii i psychitrii Dnut Ostszwsk, Jolnt Tmbor Włodzimirz Oniszcznko, Wojcich Ł. Drgn 28 Gogrfi fizyczn świt Jrzy Mkowski 1972 Gogrfi osdnictw Dnil Szymńsk Stowrzyszni Wyższj Użytczności Publicznj Instytut Nukow Bdwczy MOVEABLE 2011 Jgillońskigo 2010 Jgillońskigo 2010 Jgillońskigo 2010 Lkrski PZWL 2007 Mdycyn Inn Nukow PWN 2007 Nukow PWN 2009 Nukow Scholr 2008 Nukow PWN 2008 Nukow PWN 2009 przyrodnicz Biologi społczn Psychologi przyrodnicz przyrodnicz o Zimi o Zimi opn 2225.opn 2226.opn 5588.opn opn 198.opn 1583.opn 2327.opn 128.opn 1972.opn 968 Gogrfi Unii Europjskij 2119 Gologi dynmiczn 131 Gologi Polski dl gogrfów Włodzimirz Mizrski Włodzimirz Mizrski 317 Gomorfologi Piotr Migoń Gospodrk przstrznn. Podstwy tortyczn Grmtyk historyczn język polskigo z ćwicznimi Grzczność w komunikcji językowj Hirrchi wrtości i sposoby ich rlizcji 1881 Histori język polskigo Ryszrd Domński Stnisłw Rospond Młgorzt Mrcjnik Młgorzt Jnkowsk, Justyn Krsoń Znon Klmnsiwicz Humn Movmnt, 12(1) 2011 prc zbiorow Humn Movmnt, 12(2) 2011 Prc zbiorow Nukow PWN 2008 Nukow PWN 2010 Nukow PWN 2005 Nukow PWN 2006 Nukow PWN 2011 Nukow PWN 2009 Nukow PWN 2008 Nukow PWN 2009 Akdmii Fizyczngo w Akdmii Fizyczngo w społczn przyrodnicz przyrodnicz przyrodnicz przyrodnicz polityczn o Zimi o Zimi o Zimi o Zimi społczn Pdgogik opn 2119.opn 131.opn 317.opn 5629.opn 2090.opn 240.opn 1703.opn 1881.opn opn opn

3 38020 Humn Movmnt, 12(3) 2011 Prc zbiorow Humn Movmnt, 12(4) 2011 Prc zbiorow 1339 Inni czy podobni? Chrktrystyk osób z ogrnicznim sprwności 1636 Jk moż być szkoł? 1336 Jk pomoc i dl kogo? Wsprci indywiduln i instytucjonln ktywizcj zwodow osób z ogrnicznim sprwności Językow podstwy obrzu świt Ann Młgorzt Chodynick, Piotr Rycilski Hubrtus Schonbck Rdosłw Kczn, Krolin Smoczyńsk, Iwon Bąbik Jrzy Brtmiński Akdmii Fizyczngo w Akdmii Fizyczngo w Mrii Curi- Skłodowskij 2009 społczn Pdgogik opn opn 1339.opn 1636.opn 1336.opn opn 1514 Konflikt nuczycil - uczń Ksztłtowni rlcji powitowych urzędów prcy z prcodwcmi Kultur język polskigo. Tori. Zgdnini lksykln Mgzyn Litrcki KSIĄŻKI nr 4/ dodtk KSIĄŻKI dl turystów Mgzyn Litrcki KSIĄŻKI nr 5/ dodtk KSIĄŻKI dl dzici i młodziży Bogdn Stńkowski Grzgorz Brn Andrzj Mrkowski Prc zbiorow Prc zbiorow Mgzyn Litrcki KSIĄŻKI nr 6/2012 Prc zbiorow Mgzyn Litrcki KSIĄŻKI nr 7 Prc zbiorow 2057 owy zmch stnu w świtl Piotr dokumntów wywidu, dyplomcji i Kołkowski, orgnów bzpiczństw II Andrzj Rzczypospolitj Ppłoński 9282 Mtmtyk Mtmtyk Mtorologi i klimtologi Mikrobiologi mdyczn. Krótki wykłdy Modl publicznych instytucji rynku prcy i ich prktyczn zstosowni Njwżnijsz lt, czyli jk rozumić rysunki młych dzici Nipłnosprwność i nipłnosprwni w polityc społcznj Krystyn Bińkowsk- Lipińsk, Jgiłło, Rfł Krystyn Bińkowsk- Lipińsk, Jgiłło, Rfł Will Irving, Tim Boswll, Dlwr Aldn Grżyn Prwlsk- Skrzypk, Ktrzyn Ptr- Bombik Ann Klbrczyk Zbigniw Woźnik WAM 2009 Jgillońskigo 2007 Nukow PWN 2006 Bibliotk Bibliotk Bibliotk Bibliotk Nukow Akdmii Pomorskij w Słupsku 2008 Ośrodk Ksztłcni n Odlgłość Politchniki Wrszwskij Ośrodk Ksztłcni n Odlgłość Politchniki Wrszwskij Nukow PWN 2009 społczn Pdgogik Histori przyrodnicz o Zimi Nukow PWN 2008 Mdycyn Inn Jgillońskigo 2007 społczn Pdgogik opn opn 247.opn opn opn opn opn 2057.opn 9282.opn opn 2089.opn 1054.opn opn 1662.opn 1313.opn

4 Od smokcptcji do ktywności? Postwy wobc włsnj nipłnosprwności ktywność zwodow Oddziływni psychologiczn n rzcz intgrcji osób z ogrnicznimi sprwności 9281 Odkryj Instytut Nnckigo Osoby z ogrniczoną sprwnością n rynku prcy Osoby z ogrniczoną sprwnością n rynku prcy - portrt środowisk. Podstwow widomości z grmtyki strcrkiwnosłowińskij n tl porównwczym Podstwy biologii komórki (bktri, rchony, rośliny i grzyby). Wirusy, t.1 Podstwy gologii gospodrczj i gospodrki surowcmi minrlnymi Prc Gogrficzn vol 128 (2012) 1594 Przwodnik do ćwiczń z gologii Psychologiczn spkty wdrżni zmin w PUP Dorot Wiszjk Wirzbick Mrt Wojwod, Ktrzyn Żybur-Brod Czsłw Brtul Krzysztof Szmłk Włodzimirz Mizrski, Piotr Czubl, Ew Świrczwsk- Głdysz Romn Dorczk Instytut Biologii Doświdczlnj im. M. Nnckigo PAN 2011 Nukow PWN 2008 Nukow im. Adm Mickiwicz 2009 Nukow PWN 2007 Jgillońskigo 2012 Nukow PWN 2009 Jgillońskigo 2007 przyrodnicz Biologi przyrodnicz o Zimi przyrodnicz o Zimi opn 1330.opn 9281.opn 1327.opn 1326.opn 1872.opn 1832.opn 505.opn opn 1594.opn opn Psychospołczn skutki trnsformcji ustrojowj rdzni sobi osób z ogrnicznim sprwności n rynku prcy Rchunk prwdopodobiństw i sttystyk Rkcj komórk roślin n czynniki strsow t Romntyzm 1595 Ruchom grnic litrtury Schd Informtic vol. 20 Dcmbr 2011 Studi Linguistic Univrsittis Igllonic Crcovinsis. Vol. 127 (2010) Studi Linguistic Univrsittis Igllonic Crcovinsis. Vol. 128 (2011) Szkic do pjzżu ksjologiczngo. Z problmów dydktyki litrtury Szkolni z udziłm osób nipłnosprwnych Rdosłw Kczn, Kmil Sijko Krystyn Bińkowsk- Lipińsk, Jgiłło, Rfł Alin Witkowsk, Ryszrd Przybylski Bt Przymuszł, Swryn Wysłołuch Mri Jędrychowsk Ośrodk Ksztłcni n Odlgłość Politchniki Wrszwskij Nukow im. Adm Mickiwicz 2010 Nukow PWN 2007 Nukow PWN 2009 Jgillońskigo 2011 Jgillońskigo 2010 Jgillońskigo 2011 Nukow Pdgogiczng o w Krkowi 2010 przyrodnicz Biologi Filologi obc opn opn 2328.opn 514.opn 1595.opn opn opn opn 2613.opn 1329.opn

5 1644 Sztuk byci ucznim i nuczycilm społczn Pdgogik opn 2116 Sztuk pisni Tomsz Pikot, Ann wsk- Twork, Monik 01- ZśkZilińsk Nukow PWN opn 1371 Śmirć książki. No Futur Book Śrdniowiczny dwór rycrski w Polsc Świt gstów i symboli w komunikcji dzicięcj 1888 Tkstologi 5636 Toksykologi środowisk. Aspkty chmiczn i biochmiczn 2319 Turystyk zrównowżon 2022 Uniwrsln problmy ndrgogiki i grontologii 304 Urbnizcj n świci Wizrunk ktywności zwodowj osób z ogrnicznimi sprwności. Wprowdzni do smntyki językoznwczj Współczsn instrumnty zrządzni wspomgjąc procs zmin org-nizcyjnych w instytucjch rynku prcy 532 Wstęp do językoznwstw Wychowni do smodzilności: kluczowy czynnik sukcsu zwodowgo osób z ogrnicznim sprwności Wyznczniki stysfkcji z wykonywnj prcy osób z ogrniczoną sprwnością: komptncj i rlcj Yrbook of Conrd Studis (Polnd) Vol. V 2010 Yrbook of Conrd Studis (Polnd) Vol. VI 2011 Zdni rodziny i szkoły: od smodzilności dzick do fktywności prcownik Łuksz Gołębiwski Agniszk Lsot Jrzy Brtmiński, Stnisłw Nibrzgowsk- Brtmińsk Stnly E. Mnhn Dnil Szymńsk Wojcich Łukowski, Dorot Wiszjk Wirzbick Rnt Grzgorczykow Grżyn Prwlsk- Skrzypk Rnt Grzgorczykow Ann Izbl Brzzińsk, Konrd Piotrowski Ann Izbl Brzzińsk 531 Zrys grmtyki polskij Alicj Ngórko 172 Życi i wolucj biosfry Jnury Winr Bibliotk Anliz 2008 Łódzkigo 2011 IMPULS 2010 Nukow PWN 2010 Nukow PWN 2010 Nukow PWN 2010 Łódzkigo 2007 Nukow PWN 2007 Nukow PWN 2011 Jgillońskigo 2007 Nukow PWN 2007 Jgillońskigo 2011 Jgillońskigo 2011 Nukow PWN 2007 Nukow PWN 2006 Histori społczn Pdgogik przyrodnicz Biologi przyrodnicz o Zimi społczn Pdgogik społczn Socjologi Filologi obc przyrodnicz Biologi opn opn 2520.opn 1888.opn 5636.opn 2319.opn 2022.opn 304.opn 1338.opn 2578.opn opn 532.opn 1334.opn 1333.opn opn opn 1328.opn 531.opn 172.opn

978-83-01-15451-6. Roman Król 978-83-7587-764-9 978-83-7587-770-0 IMPULS

978-83-01-15451-6. Roman Król 978-83-7587-764-9 978-83-7587-770-0 IMPULS Tytuł Autor ISBN 1 Podstawy konomii 9788301152932 2 Bankowość uropjska Władysław Baka 8301145277 3 Markting usług turystycznych 9788301152963 4 Ubzpiczni Wojcich Muszalski 9788301149017 Naukow PWN Naukow

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3... Białystok, 08.03.2010 PROTOKÓŁ Dane nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu

załącznik nr 3... Białystok, 08.03.2010 PROTOKÓŁ Dane nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu złącznik nr 3... Biłystok, 08.03.2010 (Pieczęć szkoły) Wojewódzk Komisj Konkursow Wojewódzki Konkurs Język Angielskiego (Miejscowość, dt) PROTOKÓŁ z przebiegu stopni wojewódzkiego Konkursu Język Angielskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników w Szkoła Podstawowa nr 44 im. prof. Jana Molla w roku szkolnym 2013/2014

Wykaz podręczników w Szkoła Podstawowa nr 44 im. prof. Jana Molla w roku szkolnym 2013/2014 Wykz stworzony z pomocą plikcji e-dziennik Wygenerowno dni: 0-0- 09::0 Podręcznik Autorzy Wydwc Od A do Z Rdosne odkrywnie świt Box Didsko Tropiciele Box Hello Podręcznik z płytą CD Appel Mgdlen, Zrńsk

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKOŁY PODSTAWOWE REJON LEGIONOWO

ZGŁOSZENIE SZKOŁY PODSTAWOWE REJON LEGIONOWO , 11042014r ZGŁOSZENIE Do XVI Mzowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Reprezentcj Rejonu LEGIONOWO Indywidulne Biegi Przełjowe SZKOŁY PODSTAWOWE REJON LEGIONOWO Dziewczęt kl V rocznik 2002 Chłopcy kl V

Bardziej szczegółowo

I C. Biologia. Chemia. Technika w produkcji cukierniczej. Technika w produkcji cukierniczej. Technologia produkcji cukierniczej

I C. Biologia. Chemia. Technika w produkcji cukierniczej. Technika w produkcji cukierniczej. Technologia produkcji cukierniczej Zsdnicz Szkoł Zwodow Rzemiosł i Przedsiębiorcz Bydgoszcz, ul. Kijowsk I C Wychowwc : Cichowsk Mgdlen :0 - : Mtemtyk Biologi Mtemtyk :00 - : Godzin wychowcz Chemi. Grup Informtyk GP. Grup Informtyk :0 -

Bardziej szczegółowo

Turystyki i Fizjoterapii

Turystyki i Fizjoterapii Lp. Nazwisko i imię Tmatyka INSTYTUT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, TURYSTYKI I FIZJOTERAPII WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA PRZEDMIOTU SEMINARIUM MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Lista kół prowadzonych przez nauczycieli w I semestrze roku szkolnego 2009/2010. w ramach 1 godziny dodatkowej z KN

Lista kół prowadzonych przez nauczycieli w I semestrze roku szkolnego 2009/2010. w ramach 1 godziny dodatkowej z KN List kół prowdzonych przez nuczycieli w I semestrze roku szkolnego 2009/0 w rmch 1 godziny dodtkowej z KN Lp. Nzwisko i imię Godz. Nzw koł dzie o Godz. sl 1 Brosk- Stwiertni Ew 18 Świetlicow gimnstyk korekcj

Bardziej szczegółowo

1 Piotr Ambroszczyk II II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie Końskie. 2 Radomił Baran 3 LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek Rzeszów

1 Piotr Ambroszczyk II II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie Końskie. 2 Radomił Baran 3 LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek Rzeszów List finlistów LXVI Olimpidy Mtmtycznj 1 Piotr Amroszczyk II II LO im. Mrii Skłodowskij-Curi Koński 2 Rdomił Brn 3 LO im. Jn Pwł II Sióstr Przntk Rzszów 3 Michł Bączyk II 4 Jku Bogut I Prywtn Gimnzjum

Bardziej szczegółowo

Academica Wydawnictwo SWPS

Academica Wydawnictwo SWPS Tytuł pozycji Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej Aktywność osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy: czynniki wspomagające i czynniki ryzyka Osoby z ograniczoną sprawnością

Bardziej szczegółowo

Instytut Socjologii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Instytut Socjologii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Pln studiów z zznczeniem modułów podlegjących wyborowi przez student Kierunek: Socjologi, studi I-go stopni Profil prktyczny Cykl 2016/17 2018/19 PK przedmiot kierunkowy PKO przedmiot ogólnego PS przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA. WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo. Maria Lorek, Lidia Wollman.

SZKOŁA PODSTAWOWA. WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo. Maria Lorek, Lidia Wollman. Kls edukcyjne ksztłcenie zintegrowne Tytuł podręcznik Autor Nsz elementrz. Podręcznik do szkoły podstwowej. Mri Lorek, Lidi Wollmn MEN 1 Treetops 1 + ćwiczeni 1B Jesteśmy dziećmi Bog Srh Howell Lis Kester-

Bardziej szczegółowo

Przydziały nauczycielskie - zestawienie indywidualne

Przydziały nauczycielskie - zestawienie indywidualne ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ Nzw rkusz: AO_ZCEMIP_0.0.0 Dt wydruku: 0-08-8 Czs wydruku: 0:: Kod obliczeń: i0b6ckm-rfw Przydziły nuczycielskie - zestwienie indywidulne

Bardziej szczegółowo

Lp. IMPULS 2011 Nauki społeczne Pedagogika Agresja u osób z lekką niepełnosprawnością 2 intelektualną. IMPULS 2007 Nauki społeczne Pedagogika

Lp. IMPULS 2011 Nauki społeczne Pedagogika Agresja u osób z lekką niepełnosprawnością 2 intelektualną. IMPULS 2007 Nauki społeczne Pedagogika Lp. Rok Tytuł Kategoria Podkategoria wydania ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi dla studentów kierunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 7/2015/I

Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 7/2015/I Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 7/2015/I Dane oferenta: Osoba do kontaktu: Zamówienie obejmuje zakup i dostawę niżej wymienionych książek: L.p. Tytuł utor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. NLIZ I OCEN KONKURENCJI

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie 2012/13. Szkoła Podstawowa

Wykaz podręczników w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie 2012/13. Szkoła Podstawowa Wykz podręczników w Zespole Plcówek Oświtowych w Sieciechowie 2012/13 Szkoł Podstwow Kls Przedmiot Tytuł podręcznik Autor Wydwnict wo Oddził Bwię się i uczę Młgorzt MAC przedszkol (5 i 6 ltki) Kwśniewsk,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA. WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo. Maria Lorek, Lidia Wollman.

SZKOŁA PODSTAWOWA. WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo. Maria Lorek, Lidia Wollman. Kls 1 Zjęci edukcyjne Tytuł podręcznik Autor Nsz elementrz. ksztłcenie Podręcznik do zintegrowne szkoły podstwowej. religi Young Treetops 1 Jesteśmy dziećmi Bog Mri Lorek, Lidi Wollmn Srh Howell, Lis Kester-

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 ZEZYTY NAUKOWE UNIWERYTETU ZCZECIŃKIEGO NR 424 PRACE INTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 MARIA MAKRI PRAWNOŚĆ FIZYCZNA I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA KOBIET W WIEKU 20 60 LAT 1. Wstęp Dobr sprwność fizyczn jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA GIMNAZJUM Tmt Poziom podstwowy Poziom rozszrzony 1 Systm wykrywni skżń i lrmowni 2 Zsdy zchowni się po ogłoszniu lrmu 3 Zdni obrony cywilnj i ochrony 4 Sytucj kryzysow 5 Zgrożni

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne 2014/2015. Dla kogo /gimnazjum, technikum/ Dzień tygodnia. wspomagające technikum Wtorek 17.15 18.45 siłownia

Zajęcia pozalekcyjne 2014/2015. Dla kogo /gimnazjum, technikum/ Dzień tygodnia. wspomagające technikum Wtorek 17.15 18.45 siłownia pozlecyjne 2014/2015 Lp. 1. Imię i nzwiso nuczyciel Jce Gołuch 2. Izbel Kudzinows 3. Miołj Czosnowsi 4. Miołj Czosnowsi 5. Bet Pudeło 6. Bet Pudeło 7. Bet Widers 8. Bet Widers 9. Bet Widers 10. Urszul

Bardziej szczegółowo

Zestaw podręczników obowiązujących w szkole w roku szkolnym 2013/2014 arkusz zbiorczy

Zestaw podręczników obowiązujących w szkole w roku szkolnym 2013/2014 arkusz zbiorczy Zestw podręczników obowiązujących w szkole w roku szkolnym 213/214 rkusz zbiorczy L. p. Przedmiot Wychownie przedszkolne Wychownie przedszkolne Wychownie przedszkolne Religi Nucznie zintegrowne Tytuł podręcznik

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI.

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI. Andrzej Żyłwski, Prezydent Wrszwskiej Wyższej Szkoły Njlepsze polskie Uczelnie/y według oceny Polskiej Komisji Akredytcyjnej W jednym z wywidów (Wprost nr 22/30mj/2011) przewodniczący Polskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

Zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016 Szkoła Podstawowa w Siekierczynie

Zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016 Szkoła Podstawowa w Siekierczynie Zestw podręczników n rok szkolny 2015/2016 Szkoł Podstwow w Siekierczynie I Edukcj wczesnoszk. Język niemiecki Tytuł podręcznik Tytuł ćwiczeni I I b I I b Nsz Elementrz Ćwiczeni z pomysłem część 1-4 Hllo

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) W Y D R U K Z S Y S T E M U

K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) W Y D R U K Z S Y S T E M U K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) W Y D R U K Z S Y S T E M U Kod przdmiotu Wrsj przdmiotu Wydził Kirunk Spcjlność Nzw przdmiotu Wszystki Wszystki Wszystki Etyk zwodow Profssionl this Rok

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-14

Ć W I C Z E N I E N R E-14 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-14 WYZNACZANIE SZYBKOŚCI WYJŚCIOWEJ ELEKTRONÓW

Bardziej szczegółowo

Rok Ibuk ID Tytuł Autor ISBN Wydawnictwo Kategoria wydania Wydawnictwo Naukowe "Nie należy dopuszczać do publikacji". Grażyna Gzella, Jacek

Rok Ibuk ID Tytuł Autor ISBN Wydawnictwo Kategoria wydania Wydawnictwo Naukowe Nie należy dopuszczać do publikacji. Grażyna Gzella, Jacek Rok Ibuk ID Tytuł Autor ISBN Katgoria wydania "Ni nalży dopuszczać do publikacji". Grażyna Gzlla Jack Mikołaja Informacja 104199 Cnzura w PRL Gzlla 978-83-231-3061-1 Koprnika naukowa - "Tatr moż być w

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów. 58 Skarżyski. Ostrowieck i. 5 biol5 Cedro Patryk Gimnazjum w Zagnańsku 53 Kielecki Zagnańsk Małgorzata Jantarska

Liczba punktów. 58 Skarżyski. Ostrowieck i. 5 biol5 Cedro Patryk Gimnazjum w Zagnańsku 53 Kielecki Zagnańsk Małgorzata Jantarska Lp. Nr kodu Nwisko Imię Skoł Licb punktów Powit Miejscowość Imię Nwisko 1 biol10 Fijewsk King Gimnjum nr 1 w Zespole Skół Publicnych nr 1 w Skrżysku-Kmiennej 58 Skrżys Skrżysko- Kmienn Elżbiet Pietrsik

Bardziej szczegółowo

"I Bieg Pamięci Marynarzy i Ułanów poległych w 1920r." Susk Stary 06.X.2013 dystans 10 km WYNIKI - KLASYFIKACJA OPEN

I Bieg Pamięci Marynarzy i Ułanów poległych w 1920r. Susk Stary 06.X.2013 dystans 10 km WYNIKI - KLASYFIKACJA OPEN "I Big Pmięci Mrynrzy i Ułnów polgłych w 1920r." Susk Stry 06.X.2013 dystns 10 km Mijsc strtowy WYNIKI - KLASYFIKACJA OPEN 1 15 Dąbrowski Przmysłw Borw Urząd Gminy Rzkuń 1989 M 1 00:33:41 2 17 Grygo Pwł

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Holistic SPA and Wellness treatments. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Holistic SPA and Wellness treatments. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nz Nz j. ng. Holistyczn zbigi Sp & Wllnss Holistic SPA nd Wllnss trtmnts Kod Punktcj ECTS* 2 Koordyntor mgr Agniszk Rymrczyk-Kpuścik Zspół dydktyczny mgr Agniszk Rymrczyk- Kpuścik Opis kursu

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych. Infrastruktura dydaktyczna. Wewnętrzny system zapewniania jakości. Baza dydaktyczna BRAK RAPORTU BRAK RAPORTU

Prowadzenie badań naukowych. Infrastruktura dydaktyczna. Wewnętrzny system zapewniania jakości. Baza dydaktyczna BRAK RAPORTU BRAK RAPORTU Tb. Polsk Komisj Akredytcyjn oceny progrmowe uczelni/wydziłów, dl kierunku informtyk w ltch 2003-2013 (cząstkowe lub/i końcowe) w ukłdzie chronologicznym. Nzw Uczelni/ u Koncepcj rozwoju kierunku Cele

Bardziej szczegółowo

Miejsce i adres zatrudnienia. Przychodnia Leczenia Uzależnień ul. Chopina 9 83-200 Starogard Gdański SPZOZ Przychodnia Leczenia Uzależnień.

Miejsce i adres zatrudnienia. Przychodnia Leczenia Uzależnień ul. Chopina 9 83-200 Starogard Gdański SPZOZ Przychodnia Leczenia Uzależnień. OBWIESZCZENIE 1 WOJEWODY POMORSKIEGO z dni 31 styczni 2012 r. w sprwie podni do publicznej widomości listy biegłych sądowych w przedmiocie uzleżnieni od lkoholu ustnowionej przez Prezes Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2016/17

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2016/17 Szkolny zestw podręczników n rok szkolny 2016/17 stron 1 Nr Seri Tytuł podręcznik Autor Wydwc Nr dopuszczeni MEN 1 Wehikuł czsu Histori i społeczeństwo 4. klsy czwrtej 2 Lubię to! Lubię to! komputerowych

Bardziej szczegółowo

Rok wydania. SBP Zarząd Okręgu w Opolu 2012 Academica Wydawnictwo SWPS 2008. Academica Wydawnictwo SWPS 2008. Wydawnictwo.

Rok wydania. SBP Zarząd Okręgu w Opolu 2012 Academica Wydawnictwo SWPS 2008. Academica Wydawnictwo SWPS 2008. Wydawnictwo. Ibuk ID Tytuł Autor ISBN ABC tworzenia przypisów i bibliografii 42212 załącznikowej Aktywność osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy: czynniki 1325 Aktywność zawodowa osób z ograniczeniem sprawności:

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne 2014/2015. Dla kogo /gimnazjum, technikum/ wspomagające technikum Wtorek siłownia

Zajęcia pozalekcyjne 2014/2015. Dla kogo /gimnazjum, technikum/ wspomagające technikum Wtorek siłownia pozlekcyjne 2014/2015 Lp. 1. Imię i nzwisko nuczyciel Jcek Gołuch 2. Izbel Kudzinows 3. Mikołj Czosnowski 4. Mikołj Czosnowski 5. Bet Pudełko 6. Bet Pudełko 7. Bet Widers 8. Bet Widers 9. Bet Widers 10.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

8 Kurier i n f o r m a t o r p o w i a t u l e g i o n o w s k i e g o

8 Kurier i n f o r m a t o r p o w i a t u l e g i o n o w s k i e g o 8 Kurier i n f o r m t o r p o w i t u l e g i o n o w s k i e g o i n f o r m t o r p o w i t u l e g i o n o w s k i e g o Kurier 9 R Grżyn Łgock-Dzideck Krzysztof Płciszewski Andrzej Kicmn P Jnusz Wnt

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INNOWACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE NA ROK SZKOLNY 2011/2012

WYKAZ INNOWACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 WYKAZ INNOWACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Lp. Nzw szkoły Typ szkoły Nzw 1. 2. 3. Podstwow im. Henryk Sienkiewicz w Choroszczy Podstwow nr 12 im. Zygmunt Gloger w Biłymstoku

Bardziej szczegółowo

I C. 2. Grupa. Informatyka. Wychowanie fizyczne. Edukacja dla. Geografia. Godzina wychowacza PJ. Technologia produkcji cukierniczej.

I C. 2. Grupa. Informatyka. Wychowanie fizyczne. Edukacja dla. Geografia. Godzina wychowacza PJ. Technologia produkcji cukierniczej. Zsdncz Szkoł Zwodow Rzemosł Przedsęborcz Bydgoszcz, ul. Kjowsk I C Wychowwc : Jelenewsk Ptrycj :0 - : :00 - :. Grup. Grup :0 - : : - 0:0 0: - :0 Edukcj dl Relg Hstor Edukcj dl Fzyk Hstor : - :0 Relg Geogrf

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nz Nz j. ng. Odno biologiczn mdycyn sttyczn Wllnss nd sttic mdicin Kod Punktcj ECTS* 2 Koordyntor Mgr Agt Romńsk - Kistl Zspół dydktyczny Mgr Agt Romńsk-Kistl Opis kursu (cl ksztłcni) Clm ksztłcni

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze Zjęci w rmch rt. 42 ust. 2 ustwy z dni 26 styczni 1982 r. Krt Nuczyciel (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) Szkoł Podstwow nr 10 z Oddziłmi Integrcyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwłkch dzień

Bardziej szczegółowo

11:45 12:30 12:40 13:25. Praktyczna nauka zawodu. Praktyczna nauka zawodu. biologia. j.polski. wf IS. j.niemiecki. informatyka. j.

11:45 12:30 12:40 13:25. Praktyczna nauka zawodu. Praktyczna nauka zawodu. biologia. j.polski. wf IS. j.niemiecki. informatyka. j. Zespół Szkół i Plcówek Ksztłceni Zwodowego w Zielonej Górze, ul. Botniczn Wychowwc : Kzubek Jowit : : :0 :0 : :0 : : :0 :0 : : :0 fizyk biologi geogrfi D op C op G C C E D E chemi C M D IM IS KB F Pln

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

Podręczniki i program nauczania w roku szkolnym 2015/16

Podręczniki i program nauczania w roku szkolnym 2015/16 i i progrm nuczni w roku szkolnym 2015/16 Kls VI Progrm Nuczyciel podpis Język polski Mtemtyk Język ngielski Histori Przyrod Plstyk Muzyk Technik Informtyk język polskiego w Między nmi A. Łuczk, A. Murdzek

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W TRZEBOSI NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W TRZEBOSI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W TRZEBOSI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp. NAZWA PROGRAMU-PRZEDMIOT NR W ZESTAWIE MEN NR W ZESTAWIE SZKOLNYM 1. Rzem w przedszkolu. Progrm wychowni

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI 3 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS3.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni... Ochron Środowisk... Ludność... Budżet... Aktywność zwodow ludności...

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek opiekuńczo - wychowawczych Województwa Małopolskiego

Rejestr placówek opiekuńczo - wychowawczych Województwa Małopolskiego Złącznik nr 1 do Zrządzeni Wojewody Młopolskiego w sprwie podni do pulicznej widomości rejestru plcówek opiekuńczo - wychowwczych. Rejestr plcówek opiekuńczo - wychowwczych Województw Młopolskiego Numer

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka R E P U B L I K A C H O R W A C J I GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY LUDNOŚĆ (stn n dzień 31 mrc, n godz. 24:00) Formulrz P-1 Wszystkie dne zwrte w niniejszym formulrzu stnowią tjemnicę służbową i zostną wykorzystne

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI - klasa I rok szkolny 2016/2017 Przedmioty ogólnokształcące

PODRĘCZNIKI - klasa I rok szkolny 2016/2017 Przedmioty ogólnokształcące PODRĘCZNIKI - kls I rok szkolny 2016/2017 Przedmioty ogólnoksztłcące Lp. Zjęci edukcyjne Kls I Kls II Kls III Kls IV 1. Biologi 1 2. Chemi 1 R. Hss,A.J.Mrzigod To jest chemi Now Er 3. Edukcj dl bezpieczeństw

Bardziej szczegółowo

Plany studiów I stopnia na kierunku nauki o rodzinie. Specjalności: specjalista do spraw polityki rodzinnej doradca i asystent rodziny

Plany studiów I stopnia na kierunku nauki o rodzinie. Specjalności: specjalista do spraw polityki rodzinnej doradca i asystent rodziny Uniwrsytt Warszawski Instytut Polityki Społcznj Plany studiów I stopnia na kirunku nauki o rodzini Spcjalności: spcjalista do spraw polityki rodzinnj doradca i asystnt rodziny Spis trści I. Szczgółowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRMOWE NA STOPNIE W KLASIE 6 PRZYRODA, WITAJ Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim

WYMAGANIA PROGRMOWE NA STOPNIE W KLASIE 6 PRZYRODA, WITAJ Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim WYMAGANIA PROGRMOWE NA STOPNIE W KLASIE 6 PRZYRODA, WITAJ Szkoły Podstawowj w Rogowi Sobóckim tmat lkcji Wymagania podstawow Uczń: ocna dopuszczająca ocna dostatczna ocna dobra Wymagania ponadpodstawow

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Filozofia komunikacji społecznej

Specjalność: Filozofia komunikacji społecznej PROGRAM STUDIÓW STOPNIA NA KIERUNKU f i l o z o f i W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM (studi stcjonrne) Specjlność: Filozofi komunikcji społecznej I. INFORMACJE OGÓLNE Studi drugiego stopni n kierunku filozofi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 17 Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Priorytet VI Rynek prcy otwrty

Bardziej szczegółowo

Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu

Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu Pln dziłni wskzujący hrmonogrm osiągni poszczególnych wskźników produktu CEL OGÓLNY 1.Wzrost gospodrczy obszru Ziemi Gotyku Lt 2016-2018 2019-2021 2022-2023 RAZEM 2016-2023 Progr Nzw m nrstją co Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - rok szkolny 2013/2014 ZSP WYSOKA. Przedmiot Tytuł Autor, wydawnictwo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - rok szkolny 2013/2014 ZSP WYSOKA. Przedmiot Tytuł Autor, wydawnictwo SZOLNY ZESTAW PODRĘCZNÓW - rok zkony 2013/2014 ZSP WYSOA O P Przedmiot Tytuł Autor, wydwnictwo Oddził Przedzkony ABC Smyk pkiet d 5 i 6 tk Roczne przygotownie przedzkone rty prcy Wiełw Żb - Żbińk MAC Edukcj

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie I Liceum Ogólnoksztłcące z Oddziłmi Dwujęzycznymi im. Tomsz Zn we Wschowie Dl uczniów zinteresownych przedmiotmi ścisłymi proponujemy nstępujące profile ksztłceni: 1. Politechniczno-informtyczny - informtyk

Bardziej szczegółowo

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI 4 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni..................................... Ochron Środowisk............................... Ludność.........................................

Bardziej szczegółowo

2-letnie studia dzienne magisterskie

2-letnie studia dzienne magisterskie Uniwersytet Wrocłwski Wydził Nuk Historycznych i Pedgogicznych Instytut Archeologii 2-letnie studi dzienne mgisterskie n kierunku ARCHEOLOGIA Progrm studiów Wrocłw 2011 I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studi

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŁAPACH SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PRZEDMIOT POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY Język polski NUMER DOPUSZCZE NIA WYDAW NICTWO

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM Język polski I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŁAPACH SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PRZEDMIOT POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY NUMER DOPUSZCZE NIA WYDAW NICTWO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

W 2012r. do urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim zgłosiło się 203 bezrobotnych legitymujących się zawodem nauczyciel języka angielskiego,

W 2012r. do urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim zgłosiło się 203 bezrobotnych legitymujących się zawodem nauczyciel języka angielskiego, INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE FILOLOG ANGIELSKI (nauczycil języka angilskigo) kod zawodu- 233008 W klasyfikacji zawodów i spcjalności na potrzby rynku pracy (Dz. U. z 2010r. nr 82, poz. 537 z późn. zm.)jdnym

Bardziej szczegółowo

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE POWIAT PARCZEWSKI POWIERZCHNIA w km 2 952 LUDNOŚĆ W R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 38 MĘŻCZYŹNI 17828 KOBIETY 18216 WYBRANE DANE 21 212 STATYSTYCZNE 36486 36147 3644

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) W Y D R U K Z S Y S T E M U

K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) W Y D R U K Z S Y S T E M U K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) W Y D R U K Z S Y S T E M U Kod Wrsj Wydził Kirunk Spcjlność Nzw Wszystki Wszystki Wszystki filozofi philosophy Rok kdm icki 2012 /2013 Spcjlizcj/kir.

Bardziej szczegółowo

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy 06 2.2 0. 6 5 el w Hot s r on W Shert Główne zgdnieni: Jonn Jrosz-Zugj JZP Kncelri Adwokck Jrosz-Zugj, Zij-Pisul, Zugj i Prtnerzy sp.p. Sylwester Ksprzewski Trnsportow Grup Dordcz Piotr Michłowski Kncelri

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INNOWACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYKAZ INNOWACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 WYKAZ INNOWACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 L Nzw szkoły 1. Szkoł Sióstr Misjonrek Św. Rodziny im. Bł. B. Lment w Biłymstoku Nr/Nzw Boży konstruktorzy, czyli zjęci techniczne

Bardziej szczegółowo

Ń ź Ń ź Ń ź Ń ź ź Ń Ń Ń Ń ź Ą ź Ń ź Ó Ą ć Ń ć Ń ć ć ć ć ć ź ź ć Ń Ń ć ć Ę Ą ź Ę Ń ć ź Ń ź Ł Ń ć Ń Ą ć Ń ć ć ź Ń ćń Ś ź ź ź ć Ń ź ź Ń Ń Ę Ń ź Ń ź Ń Ą ć ź ć ć Ę ć ź ć Ą ć ź ć Ń ć ć ź ć Ń Ń Ń Ę ć Ą Ą ź Ń

Bardziej szczegółowo

Ą ń Ś ź ń ć ż Ę Ń Ą ć ń ń ż ń ź ź ź Ż ń ź ń Ą ń ż Ł ż Ę Ż ć ż ń Ę ć ż ż ń Ę ż ń ń Ą ż ń Ąć Ę ń Ę Ł Ą Ż ż Ę Ę ń Ż ż Ż Ę Ę Ę Ę Ę ć ż ż ż ć ćń ż ź Ę ń ż ć Ę ż ż Ę ź Ę ń ż Ę Ę ń Ę Ę ń ć Ż ć ż Ą Ę Ę ź ń ż ń

Bardziej szczegółowo

rok I studiów drugiego stopnia semest letni rok akademicki 2016/2017

rok I studiów drugiego stopnia semest letni rok akademicki 2016/2017 rok dziń godzina kirunk grupa forma zajęć imię nazwisko przdmiot sala 4 WT 08.00-11.20 FP LEKTORATY spcjalność Edytorstwo I 4 WT 11.30-13.00 FP st. konwrsatorium dr Jan Choroszy Tkstologia i dytorstwo

Bardziej szczegółowo

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity... Mist n prwch powitu Mist... Gminy... miejskie... wiejskie... miejsko-wiejskie... LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W R.

Bardziej szczegółowo

Gdzie pracują nasi absolwenci?

Gdzie pracują nasi absolwenci? Gdzie prcują nsi bsolwenci? Po co mtemtyk w bnku? stn cywilny wiek wyksztłcenie liczb dzieci zwód histori kredytow mieszknie czy dom? dochód dl siebie czy n wynjem? stż prcy misto czy wieś? Po co mtemtyk

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Publikacje dostępne w serwisie libra.ibuk.pl

Publikacje dostępne w serwisie libra.ibuk.pl Publikacje dostępne w serwisie libra.ibuk.pl Kategoria Tytuł Autor Wydawnictwo ekonomiczne Analiza finansowa przedsiębiorstwa Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa Bożyna

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI 23 POWIERZCHNIA w km 2 5 LUDNOŚĆ W 23 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 4 MĘŻCZYŹNI 33526 KOBIETY 36233 WYBRANE DANE 23 2 22 23 STATYSTYCZNE 67987

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZP.2010.0201KT Rdom, dni 28.02012r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowni o udzielenie zmówieni publicznego. Numer sprwy: ZP.2010.0201 Nzw zdni: Przeprowdzenie grupowych szkoleń

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół w Łabiszynie na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół w Łabiszynie na rok szkolny 2015/2016 Pln prcy Zespołu Szkół w Łbiszynie n rok 2015/2016 Podstw prwn: Ustw z dni 7 wrześni 1991 r. o systemie oświty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w tym w szczególności z ustwą z dni

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 Zdni pństw w zkresie promocji ztrudnieni, łgodzeni skutków bezroboci orz ktywizcji zwodowej zwier uchwlony przez Rdę Ministrów projekt pt: KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA LATA 2009-2011.

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Korl Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki prznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm dostosowny

Bardziej szczegółowo

2 WSTĘP... 4. 2.1 OPIS PROJEKTU... 4 2.1.1 Podstawowe informacje... 4 2.1.2 Cele projektu... 4 3 CEL I ZAKRES BADANIA... 7

2 WSTĘP... 4. 2.1 OPIS PROJEKTU... 4 2.1.1 Podstawowe informacje... 4 2.1.2 Cele projektu... 4 3 CEL I ZAKRES BADANIA... 7 Rport koń coy projktu pt. Zkłdo Fuńdusz Szkolńio dl brńz y mlczrskij rlizońgo rmch: Prioryttu II Rozo j Zsobo Ludzki i Potńcjłu Adptcyjńgo Przdsiębiorst orz poprą stńu zdroi oso b prcujących, Dziłńi 2.1.

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Kornel Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki przeznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT PRZASNYSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 1219 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 44 MĘŻCZYŹNI 26723 KOBIETY 26813 WYBRANE DANE Województwo 213 21 212 213

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lipca 2003 r. I. Zadania własne. w zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lipca 2003 r. I. Zadania własne. w zł Złącznik Nr 2 do Zrządzeni Nr 286/4 Prezydent Mist Szczecin z dni 13 lipc 23 r. Dzi ł Rozdzi ł Wyszczególnienie Dysponent Jednostk relizując Źródło dochodów / kierunek wydtkowni Dochody w zkresie Wydtki

Bardziej szczegółowo

GMDS Goleniów Patr ZSRR ,00 82,00 80,00 84,00 80,00 80,67 93,00 95,00 100,00 97,50 178,17 II

GMDS Goleniów Patr ZSRR ,00 82,00 80,00 84,00 80,00 80,67 93,00 95,00 100,00 97,50 178,17 II lp 3 4 5 6 FA junior imi i nzwisko Wojcich Piczk Aril Kumirczuk Michł Chrznowski Kmil Flkiwicz Ptryk Pipczyski Agniszk Szczpnik klub nzw modlu Kutr rdrowy A B A/B mijsc 836 79,00 80,00 80,00 80,00 79,00

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ferie zimowe 2015. Nazwa warsztatu Prowadzący Data Wiek Koszt od 1 Miejsce uczestnika.

WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ferie zimowe 2015. Nazwa warsztatu Prowadzący Data Wiek Koszt od 1 Miejsce uczestnika. WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY fere zmowe L p Nzw wrszttu Prowdzący Dt Wek Koszt od 1 Mejsce uczestnk 2 7 lutego 1 Półkolone z rozrywką w progrme mn zjęc plstyczne, muzyczne, sportowe, gry zbwy ntegrcyjne,

Bardziej szczegółowo