Podstawy Java. Część II. mgr inż.marcin Borkowski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy Java. Część II. mgr inż.marcin Borkowski"

Transkrypt

1 Podstawy Java Część II

2 Pojęcia Wstępne Zadanie: Wyliczyć rozwiązanie układu 2 równań liniowych metodą wyznaczników Wersja uproszczona zakłada, że zawsze jest rozwiązanie

3 Pojęcia Wstępne Rozwiązanie A1. [Pobranie danych] pobierz a 1,a 2,b 1,b 2,c 1 i c 2 A2. [Wyliczenie W] W a 1 * b 2 - a 2 * b 1 A3. [Wyliczenie W x ] W x c 1 * b 2 - c 2 * b 1 A4. [Wyliczenie W y] W y a 1 * c 2 - a 2 * c 1 A5. [Wyznaczenie x] wypisz W x /W A6. [Wyznaczenie y] wypisz W y /W

4 import java.io.* ; public class uklad1 { public static void main(string[] args) { double a1,a2,b1,b2,c1,c2; Double W,Wx,Wy; String s; InputStreamReader stdin = new InputStreamReader(System.in); BufferedReader in = new BufferedReader(stdin); try{ System.out.println("Podaj a1:"); s=in.readline(); a1=double.parsedouble(s); System.out.println("Podaj a2:"); s=in.readline(); a2=double.parsedouble(s); System.out.println("Podaj b1:"); s=in.readline(); b1=double.parsedouble(s); System.out.println("Podaj b2:"); s=in.readline(); b2=double.parsedouble(s); System.out.println("Podaj c1:"); s=in.readline(); c1=double.parsedouble(s); System.out.println("Podaj c2:"); s=in.readline(); c2=double.parsedouble(s); }catch(ioexception e) { e.printstacktrace(); return; }catch(numberformatexception e) { e.printstacktrace(); return; } W=a1*b2-a2*b1; Wx=c1*b2-c2*b1; Wy=a1*c2-a2*c1; System.out.print("x="); System.out.println(Wx/W); System.out.print("y="); System.out.println(Wy/W); } }

5

6 Algorytmy zawierające jedynie stałą sekwencje instrukcji nie są w stanie rozwiązać większości problemów Możliwość warunkowego wykonania pewnych instrukcji dopuszcza instrukcja warunkowa, możliwość wykonania pewnych działań cyklicznie umożliwiają pętle Instrukcje sterujące to te, które decydują o kolejności wykonania instrukcji w algorytmie

7 Instrukcja warunkowa składnia: if(warunek) Instrukcja1 [else Instrukcaj2] Warunek jeżeli okaże się prawdziwy spowoduje wykonanie Instrukcji1 w p.p. wykona się Instrukcja2 Sekcja else jest opcjonalna, jej brak w przypadku nieprawdziwości Warunku powoduje przejście algorytmu do następnej po if instrukcji

8 Warunek Musi być zawarty w nawiasach Do zapisania warunku służą operatory logiczne Operatory logiczne nie zmieniają wartości zmiennych Proste operatory porównań można łączyć w celu zapisania bardziej skomplikowanych warunków Warunki if(0)... /*zawsze nieprawda*/ if(1)... /*zawsze prawda*/

9 Sprawdzanie równości == if(1==1)... /*prawda*/ if(2==1)... /*nieprawda*/ if( a == b )... /*nieprawda*/ a = 0 ; /*przypisanie wartości zmiennej*/ if(a==0)... /*prawda*/ if(a==2.8)... /*nieprawda*/ if(a==a+1)... /*nieprawda niezależnie od wartości a*/ Po obu stronach porównania mogą występować zmienne lub stałe oraz wyrażenia składające się z nich oraz operatorów arytmetycznych

10 Sprawdzanie nierówności!= if(1!=1)... /*nieprawda*/ if(2!=1)... /*prawda*/ if( a!= b )... /*prawda*/ a = 0 ; /*przypisanie wartości zmiennej*/ if(a!=0)... /*nieprawda*/ if(a!=2)... /*prawda*/ if(a!=a+1)... /*prawda niezależnie od wartości a*/ Po obu stronach porównania mogą występować zmienne lub stałe oraz wyrażenia składające się z nich oraz operatorów arytmetycznych

11 Sprawdzanie zależności większy, mniejszy if(1>1)... /*nieprawda*/ if(2<1)... /*nieprawda*/ a = 0 ; b = 3; if(a<0)... /*nieprawda*/ if(a<2,1345)... /*prawda*/ if(a>b+1)... /*nieprawda*/ Po obu stronach porównania mogą występować zmienne lub stałe oraz wyrażenia składające się z nich oraz operatorów arytmetycznych Znaki (typ char) też można porównywać if( b > a )... /*prawda*/

12 Sprawdzanie zależności większy równy, mniejszy równy if(1>=1)... /*prawda*/ if(2<=1)... /*nieprawda*/ a = 0 ; b = 2; if(a<=0)... /*prawda*/ if(a<=2,1345)... /*prawda*/ if(a>=b-2)... /*prawda*/ if( a >= w )... /*nieprawda*/ Po obu stronach porównania mogą występować zmienne lub stałe oraz wyrażenia składające się z nich oraz operatorów arytmetycznych

13 Negowanie warunku Każdy warunek można poprzedzić znakiem! co spowoduje jego odwrócenie np.: warunek a==b a>3 a<=b+8 tmp!=suma+1 negacja!(a==b)!(a>3)!(a<=b+8)!(tmp!=suma+1)

14 a, b i c to zmienne typu int Łączenie warunków równoważnych umożliwia operator && Warunek a==1&&b==3 jest prawdziwy tylko gdy zarówno prawda jest, że a==1 jak i b==3 Warunek a!=b&&a>3&&a<5 jest prawdziwy tylko gdy a jest liczba 4 i b nie jest równe 4 Łączenie warunków alternatywnych umożliwia operator Warunek c>5 c<1 jest prawdziwy jeżeli c>5 lub c <1 czyli dla liczb spoza zakresu <1,5> Warunek a>b+3 a<b-3 a==0 jest prawda dla a odległego od b o więcej niż 3 lub równego zero

15 Łączenie operatorów && i Operatory && są obliczane przed można to zmienić tylko poprzez użycie nawiasów Warunek a>3 a<-3&&b==a jest prawdą dla a>3 i dowolnego b oraz dla a i b równych i jednocześnie mniejszych od -3 Warunek (a>3 a<-3)&&b==a jest prawdą tylko dla a równego b i jednocześnie wartość obu zmiennych musi być spoza zakresu <-3,3> Nawiasy stosujemy też dla poprawy czytelności warunku Np.: ((a!=b)&&(a>3)&&(a<5))...

16 instrukcja blokowa. Pozwala zebrać grupę instrukcji w jedną całość i używać takiego bloku wszędzie tam gdzie wymagana jest tylko jedna instrukcja. Blok instrukcji rozpoczyna się znakiem { i kończy } Instrukcje wewnątrz nawiasów zwyczajowo piszemy wysunięte o 4 lub 8 spacji (tabulator) względem wcześniejszych instrukcji Przykład instrukcji blokowej i warunkowej :

17 /* zmienna a przyjmuje wartość 6*/ /* zmienna b przyjmuje wartość 0 */ if(b!=0) { }else System.out.print("Wynik dzielenia:"); System.out.println(a/b); 0!=0 to jest fałsz System.out.println("Blad dzielenia!");

18 /* zmienna a przyjmuje wartość 6*/ /* zmienna b przyjmuje wartość 2 */ if(b!=0) { }else System.out.print("Wynik dzielenia:"); System.out.println(a/b); 2!=0 to jest prawda System.out.println("Blad dzielenia!");

19 Można teraz poprawić program wyliczający rozwiązanie układu równań Wyeliminujemy przypadek dzielenia przez zero Dla W=0, Wx=0 oraz Wy=0 układ ma nieskończenie wiele rozwiązań Dla W=0 oraz Wx lub Wy <> 0 układ nie ma rozwiązania Wystarczy rozpatrzyć te warunki w kodzie

20 W=a1*b2-a2*b1; Wx=c1*b2-c2*b1; Wy=a1*c2-a2*c1; System.out.print("x="); System.out.println(Wx/W); System.out.print("y="); System.out.println(Wy/W); Te obliczenia będą prowadzić do błędów

21 ... W=a1*b2-a2*b1; Wx=c1*b2-c2*b1; Wy=a1*c2-a2*c1; if(w==0){ if((wx==0)&&(wy==0)) System.out.println("Uklad ma wiele rozwiazan"); else System.out.println("Uklad jest sprzeczny"); }else{ } System.out.print("x="); System.out.println(Wx/W); System.out.print("y="); System.out.println(Wy/W);

22 Pętla for Pozwala wykonać pewną instrukcje wielokrotnie (także instrukcję blokową) Można z góry określić ile razy instrukcja będzie wykonywana lub ustalić warunek końca pętli właściwość STOP Programista musi zadbać o to aby pętla nie wykonywała się bez końca

23 Pętla for składnia: for(instrukcja1;warunek;instrukcja2) Instrukcja3; przed wykonaniem pętli jest wykonywana instrukcja1 Aby pętla mogła zostać wykonana Warunek musi być spełniony (prawdziwy) Po każdym wykonaniu Instrukcji3 w pętli (po każdej iteracji) wykonywana jest instrukcja2

24 for w języku naturalnym A1.[inicjalizacja] wykonaj Instrukcja1 A2.[Warunek] Jeżeli Warunek nie jest spełniony przejdź do punku A5 A3.[Iteracja] wykonaj Instrukcja3 A4.[Iteracja] wykonaj Instrukcja2 i przejdź do punku A2 A5.[Koniec pętli]

25 Warunek sprawdzany w pętli powinien dotyczyć zmiennych modyfikowanych w Instrukcji3 lub Instrukcji2 inaczej pętla może być nieskończona. Najczęściej pętla for używana jest do wykonania instrukcji określoną ilość razy Do odliczania kolejnych razów używa się zmiennej pomocniczej

26 Wypiszmy w pętli liczby od 1 do 10,000 Pomysł wypisania 10,000 instrukcji cout<< raczej odpada Zostaje pętla jako jedyne rozsądne rozwiązanie int i; for(i=1;i<=10000;i++) System.out.println(i);

27 Zadanie: Pobrać 10 liczb całkowitych od użytkownika Wyznaczyć najmniejszą i największą z nich Wypisać wynik na ekranie Zapamiętamy w zmiennej max największą dotychczas znalezioną liczbę, podobnie w zmiennej min najmniejszą Należy użyć pętli for do pobierania kolejnej liczby i sprawdzania za pomocą instrukcji warunkowych czy nie jest ona większa od dotychczas znanego max lub mniejsza od min

28 import java.io.*; public class petla1 { public static void main(string[] args) { int min,max,liczba,i; String s; InputStreamReader stdin = new InputStreamReader(System.in); BufferedReader in = new BufferedReader(stdin); try{ System.out.println("Podaj 10 liczb calkowitych"); s=in.readline(); } liczba=integer.parseint(s); max=min=liczba; for(i=1;i<10;i++) { s=in.readline(); Nadanie wartości początkowych min i max liczba=integer.parseint(s); if(liczba>max) max=liczba; else if(liczba<min) min=liczba; } }catch(exception e) { e.printstacktrace(); return; } System.out.print("Maksymalna wartosc to:"); System.out.println(max); System.out.print("Minimalna wartosc to:"); System.out.println(min); } Ta pętla wykona się dokładnie 9 razy

29 Pętla while Pozwala wykonać pewną instrukcje wielokrotnie (także instrukcję blokową) Ilość wykonań jest kontrolowana warunkiem Programista musi zadbać o to aby pętla nie wykonywała się bez końca, czyli musi postawić warunek tak aby zmian dokonywane w pętli spowodowały jego niespełnienie.

30 Pętla while składnia: while(warunek) Instrukcja; Aby pętla mogła zostać wykonana Warunek musi być spełniony (prawdziwy) Nie ma tu instrukcji wykonywanych przed pętlą ani po każdej iteracji, ale programista może zawsze umieścić instrukcje przed pętlą lub wewnątrz Instrukcji (o ile jest to blok)

31 while w języku naturalnym A1.[Warunek] Jeżeli Warunek nie jest spełniony przejdź do punku A3 A2.[Iteracja] wykonaj Instrukcję i przejdź do punku A1 A3.[Koniec pętli]

32 Instrukcje for i while mogą być używane zamiennie (po odpowiednich modyfikacjach kodu) Tam gdzie ilość wykonań pętli jest z góry znana zazwyczaj używamy for Tam gdzie o ilości iteracji decyduje warunek zazwyczaj wybieramy for lub while na podstawie wygody użycia danej notacji

33 Wypiszmy w pętli liczby od 1 do 10,000 tym razem z użyciem pętli while int i; i=1; while(i<=10000){ cout<<i<<endl; i++; }

34 Zadanie: Pobrać liczby całkowite od użytkownika Liczb może być dowolnie dużo, podanie zera kończy pobieranie danych Wyznaczyć sumę podanych liczb Wypisać wynik na ekranie Zapamiętamy w zmiennej suma sumę wszystkich wczytanych do tej pory liczb Należy użyć pętli while do pobierania kolejnych liczb aż do podania zera

35 import java.io.*; public class petla2 { public static void main(string[] args) { int suma; int liczba; String s; InputStreamReader stdin = new InputStreamReader(System.in); BufferedReader in = new BufferedReader(stdin); try{ System.out.println("Podaj liczby, zero konczy:"); suma=0; s=in.readline(); liczba=integer.parseint(s); while(liczba!=0) { suma+=liczba; s=in.readline(); liczba=integer.parseint(s); } }catch(exception e) { e.printstacktrace(); return; } System.out.print("Suma liczb to:"); System.out.println(suma); } }

36 Pętla do while Podobnie jak pętla while pozwala wykonywać instrukcję tak długo jak długo warunek w pętli jest prawdą. Różnica polega na tym, że warunek sprawdzany jest na końcu każdej iteracji, a nie na początku. Oznacza to, że pętla do while wykona się co najmniej raz

37 Pętla do while składnia: do Instrukcja; while(warunek) Aby pętla mogła zostać powtórzona Warunek musi być spełniony (prawdziwy) do while w języku naturalnym A1.[Iteracja] wykonaj Instrukcję A2.[Warunek] Jeżeli Warunek jest spełniony przejdź do punku A1

38 Instrukcje for i while oraz do while mogą być używane zamiennie (po odpowiednich modyfikacjach kodu) O tym czy użyć while czy do while decyduje wygoda zapisu (przykłady na następnych slajdach) Aby zapisać więcej niż jedną instrukcje w pętli do while można zastosować instrukcję blokową.

39 Wypiszmy w pętli liczby od 1 do 10,000 tym razem z użyciem pętli do while int i; i=1; do{ cout<<i<<endl; i++; }while(i<=10000);

40 import java.io.*; public class petla3 { public static void main(string[] args) { int suma; int liczba; String s; InputStreamReader stdin = new InputStreamReader(System.in); BufferedReader in = new BufferedReader(stdin); try{ System.out.println("Podaj liczby, zero konczy:"); suma=0; do{ Zapisujemy tylko raz s=in.readline(); liczba=integer.parseint(s); suma+=liczba; }while(liczba!=0); }catch(exception e) { e.printstacktrace(); return; } System.out.print("Suma liczb to:"); System.out.println(suma); } } Zero nie zmienia wyniku

41 Tablice

42 Tablice Proste zmienne typów int, char i double nie wystarczają do opisu wszystkich potrzebnych danych przechowywanych w komputerze Bardziej złożone struktury danych bazują na prostych typach jako składowych Najważniejszym typem złożonym jest tablica

43 Tablice Tablice pozwalają przechowywać duże ilości danych tego samego typu Zadanie: przechować w pamięci 2000 liczb pobranych od użytkownika. Zadeklarowanie 2000 zmiennych a1,a2,...,a2000 nie jest dobrym rozwiązaniem Należy użyć tablicy jednowymiarowej o rozmiarze 2000

44 Tablice A[0] A[1] A[2]... A[1999] int A[2000]; Tablica A posiada miejsce do przechowania 2000 liczb typu int Pierwsza liczna dostępna jest pod indeksem 0 a ostatnia pod indeksem 1999 Dostęp do liczby uzyskujemy poprzez indeksowanie oraz nazwę tablicy

45 Tablice int A[100]; A[0] = 5; //przypisanie pierwszej komórce wartości 5 A[99] = 9 ; //przypisanie wartości ostatniej komórce tmp = A[56] ; //odczyt 57 komórki w tabeli zm2 = A[i] ; //odczyt wartości z i+1 komórki W tablicy indeksy liczymy od 0 nie od 1!

46 Tablice W tablicy elementy są umieszczone sekwencyjnie co umożliwia łatwe dostęp do następujących po sobie elementów. Zadanie: napisać algorytm wyznaczający najmniejszą wartość zapisaną w danej stuelementowej tablicy liczb. for(min=a[0],i=1;i<100;i++) if(a[i]<min) min = A[i]; Nie da się tego łatwo zapisać używając 100 zmiennych!!! (różnica jest tylko w zapisie nie w działaniu)

47 Tablice Tablice deklarujemy, podobnie jak zwykłe zmienne, na początku kodu. typ nazwa[rozmiar] ; Typ to dowolny z typów prostych, takiego typu będą wszystkie komórki w tabeli; Rozmiar to ilość komórek; Jeśli tablica ma zawierac obiekty deklarujemy ja: typ nazwa[] = new typ [rozmiar];

48 Tablice class ArrayTest { public static void main(string[] args) { int i; String s[]={"styczen","luty","marzec","kwiecien"}; System.out.print("Rozmiar tablicy : "); System.out.println(s.length); for(i=0;i<s.length;i++){ System.out.println(s[i]); } } } class ArrayTest2 { public static void main(string[] args) { int i; Double tab[]= new Double[10]; for(i=0;i<10;i++) tab[i]=i*java.lang.math.pi ; for(i=0;i<10;i++) System.out.println(tab[i]); } }

49 Tablice Można zadeklarować tablicę tablic, powstają w ten sposób tablice 2-wymiarowe W deklaracji podajemy 2 wymiary, najpierw liczbę wierszy, potem kolumn. Każdy wiersz jest tablicą jednowymiarową int Tab[3][15]; // 3 wiersze po 15 komórek tablica 3 tablic 15 elementowych indeksowanie podobnie jak deklaracja t.j. wiersz, kolumna : Tab[0][0], Tab[1][14],Tab[2][3]

50 Tablice import java.util.random ; class ArrayTest3 { private static final int SIZE = 10; public static void main(string[] args) { Integer i,j; Random rand = new Random(); Integer tab[][]= new Integer[SIZE][]; for(i=0;i<size;i++) tab[i]=new Integer[SIZE]; for(i=0;i<size;i++) { for(j=0;j<size;j++) { tab[i][j]=rand.nextint(10); }} for(i=0;i<size;i++) { for(j=0;j<size;j++) { System.out.print(tab[i][j] + " "); } System.out.print("\n"); }}}

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium I

Materiały do laboratorium I JAVA Materiały do laboratorium I Marcin Borkowski WSEiZ marzec 2006 1 Materiały pomocnicze: 1.1 Bruce Eckel Thinking in Java Edycja Polska, Helion 2004 Wydanie 3 lub lepiej Wydanie 4 1.2 java.sun.com 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Metody Metody, parametry, zwracanie wartości

Metody Metody, parametry, zwracanie wartości Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Metody Metody, parametry, zwracanie wartości Metody - co to jest i po co? Metoda to wydzielona część klasy, mająca

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 3, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Konstrukcja kodu programów w Javie 2. Identyfikatory, zmienne 3. Typy danych 4. Operatory, instrukcje sterujące instrukcja warunkowe,

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie algorytmów z blokami decyzyjnymi

Projektowanie algorytmów z blokami decyzyjnymi C3 Projektowanie algorytmów z blokami decyzyjnymi wiczenie 1. Skonstruowa brakujce schematy blokowe i opracowa algorytmy w postaci listy kroków dla poniszych algorytmów zapisanych w jzyku Java. Algorytm

Bardziej szczegółowo

2. Tablice. Tablice jednowymiarowe - wektory. Algorytmy i Struktury Danych

2. Tablice. Tablice jednowymiarowe - wektory. Algorytmy i Struktury Danych 2. Tablice Tablica to struktura danych przechowująca elementy jednego typu (jednorodna). Dostęp do poszczególnych elementów składowych jest możliwy za pomocą indeksów. Rozróżniamy następujące typy tablic:

Bardziej szczegółowo

Pętle. for, while, do... while, foreach. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.

Pętle. for, while, do... while, foreach. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Pętle for, while, do... while, foreach Jeszcze o operatorach... Skrócone operatory arytmetyczne przykład x +=

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 03: Podstawowe konstrukcje w języku Java [2h]

Laboratorium 03: Podstawowe konstrukcje w języku Java [2h] 1. Typy. Java jest językiem programowania z silnym systemem kontroli typów. To oznacza, że każda zmienna, atrybut czy parametr ma zadeklarowany typ. Kompilator wylicza typy wszystkich wyrażeń w programie

Bardziej szczegółowo

Warunki logiczne instrukcja if

Warunki logiczne instrukcja if Warunki logiczne instrukcja if Prowadzący: Łukasz Dunaj, strona kółka: atinea.pl/kolko 1. Wejdź na stronę kółka, uruchom edytor i wpisz: use console; def test::main() { var y; y = 1; while (y

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje warunkowe Pętle

Konstrukcje warunkowe Pętle * Konstrukcje warunkowe Pętle *Instrukcja if sposób na sprawdzanie warunków *Konstrukcja: if(warunek) else { instrukcje gdy warunek spełniony} {instrukcje gdy warunek NIE spełniony} * 1. Wylicz całkowity

Bardziej szczegółowo

Język C, tablice i funkcje (laboratorium, EE1-DI)

Język C, tablice i funkcje (laboratorium, EE1-DI) Język C, tablice i funkcje (laboratorium, EE1-DI) Opracował: Tomasz Mączka (tmaczka@kia.prz.edu.pl) Wstęp (tablice) Tablica to uporządkowany ciąg elementów tego samego typu, zajmujących ciągły obszar pamięci.

Bardziej szczegółowo

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek].

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. ABAP/4 Instrukcja IF Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. [ELSEIF warunek. ] [ELSE. ] ENDIF. gdzie: warunek dowolne wyrażenie logiczne o wartości

Bardziej szczegółowo

Część 4 życie programu

Część 4 życie programu 1. Struktura programu c++ Ogólna struktura programu w C++ składa się z kilku części: część 1 część 2 część 3 część 4 #include int main(int argc, char *argv[]) /* instrukcje funkcji main */ Część

Bardziej szczegółowo

Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java

Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java Cechy C++ Język ogólnego przeznaczenia Można programować obiektowo i strukturalnie Bardzo wysoka wydajność kodu wynikowego

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY. 1. Podstawowe definicje Schemat blokowy

ALGORYTMY. 1. Podstawowe definicje Schemat blokowy ALGORYTMY 1. Podstawowe definicje Algorytm (definicja nieformalna) to sposób postępowania (przepis) umożliwiający rozwiązanie określonego zadania (klasy zadań), podany w postaci skończonego zestawu czynności

Bardziej szczegółowo

Programowanie - instrukcje sterujące

Programowanie - instrukcje sterujące Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Laborki środowisko NetBeans, tworzenie nowego projektu; okno projekty; główne okno programu; package - budowanie paczek z klas; public class JavaApplication

Bardziej szczegółowo

Schematy blokowe I. 1. Dostępne bloki: 2. Prosty program drukujący tekst.

Schematy blokowe I. 1. Dostępne bloki: 2. Prosty program drukujący tekst. Schematy blokowe I Jeżeli po schematach blokowych będzie używany język C, to należy używać operatorów: '&&', ' ', '!=', '%' natomiast jeśli Ruby to 'and', 'or', '%', '!='. 1. Dostępne bloki: a) początek:

Bardziej szczegółowo

Tablice mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2011

Tablice mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2011 Tablice mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2011 Załóżmy, że uprawiamy jogging i chcemy monitorować swoje postępy. W tym celu napiszemy program, który zlicza, ile czasu

Bardziej szczegółowo

Tablice cz. I Tablice jednowymiarowe, proste operacje na tablicach

Tablice cz. I Tablice jednowymiarowe, proste operacje na tablicach Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Tablice cz. I Tablice jednowymiarowe, proste operacje na tablicach Tablice Powiedzmy, że chcemy zapamiętać w programie

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY. 1. Podstawowe definicje Schemat blokowy

ALGORYTMY. 1. Podstawowe definicje Schemat blokowy ALGORYTMY 1. Podstawowe definicje Algorytm (definicja nieformalna) to sposób postępowania (przepis) umożliwiający rozwiązanie określonego zadania (klasy zadań), podany w postaci skończonego zestawu czynności

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe. Zajęcia 1

Programowanie komputerowe. Zajęcia 1 Programowanie komputerowe Zajęcia 1 Code::Blocks - tworzenie projektu Create New Project Console Application -> C++ Wybierz nazwę projektu Stworzy się nowy projekt z wpisaną funkcją main Wpisz swój program

Bardziej szczegółowo

for (inicjacja_warunkow_poczatkowych; wyrazenie_warunkowe; wyrazenie_zwiekszajace) { blok instrukcji; }

for (inicjacja_warunkow_poczatkowych; wyrazenie_warunkowe; wyrazenie_zwiekszajace) { blok instrukcji; } Pętle Pętle (ang. loops), zwane też instrukcjami iteracyjnymi, stanowią podstawę prawie wszystkich algorytmów. Lwia część zadań wykonywanych przez programy komputerowe opiera się w całości lub częściowo

Bardziej szczegółowo

Zmienne i struktury dynamiczne

Zmienne i struktury dynamiczne Zmienne i struktury dynamiczne Zmienne dynamiczne są to zmienne, które tworzymy w trakcie działania programu za pomocą operatora new. Usuwa się je operatorem delete. Czas ich występowania w programie jest

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Praktyki studenckie na LHC IVedycja,2016r.

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Praktyki studenckie na LHC IVedycja,2016r. M. Trzebiński C++ 1/14 Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Praktyki studenckie na LHC IVedycja,2016r. IFJ PAN Przygotowanie środowiska pracy Niniejsza

Bardziej szczegółowo

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak JAVA Wstęp do programowania w języku obiektowym Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Platforma JSE: Opracował: Andrzej Nowak JSE (Java Standard

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI Wprowadzenie do środowiska Matlab 1. Podstawowe informacje Przedstawione poniżej informacje maja wprowadzić i zapoznać ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Proste programy w C++ zadania

Proste programy w C++ zadania Proste programy w C++ zadania Zbiór zadao do samodzielnego rozwiązania stanowiący powtórzenie materiału. Podstawy C++ Budowa programu w C++ Dyrektywy preprocesora Usunięcie dublujących się nazw Częśd główna

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Niezwykłe tablice Poznane typy danych pozwalają przechowywać pojedyncze liczby. Dzięki tablicom zgromadzimy wiele wartości w jednym miejscu.

Niezwykłe tablice Poznane typy danych pozwalają przechowywać pojedyncze liczby. Dzięki tablicom zgromadzimy wiele wartości w jednym miejscu. Część XIX C++ w Każda poznana do tej pory zmienna może przechowywać jedną liczbę. Jeśli zaczniemy pisać bardziej rozbudowane programy, okaże się to niewystarczające. Warto więc poznać zmienne, które mogą

Bardziej szczegółowo

Programowanie, algorytmy i struktury danych

Programowanie, algorytmy i struktury danych 1/44 Programowanie, algorytmy i struktury danych materiały do wykładu: http://cez.wipb.pl/moodle/ email: m.tabedzki@pb.edu.pl strona: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~tabedzki/ Marek Tabędzki Wymagania

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA)

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Instrukcje Język Basic został stworzony w 1964 roku przez J.G. Kemeny ego i T.F. Kurtza z Uniwersytetu w Darthmouth (USA). Nazwa Basic jest

Bardziej szczegółowo

Wybrane algorytmy tablicowe

Wybrane algorytmy tablicowe Wybrane algorytmy tablicowe Algorytmy i struktury danych Wykład 2. Rok akademicki: 2009/2010 Sortowanie przez wybieranie for (int i = 0; i < liczby.length - 1; i++) k = i; for (int j = i; j < liczby.length;

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET. Laboratorium nr 1 Podstawy języka C#

Platforma.NET. Laboratorium nr 1 Podstawy języka C# Platforma.NET Laboratorium nr 1 Podstawy języka C# Ćwiczenie 1 1. Utwórz nowy projekt a. Z menu File wybierz New/Project b. W oknie dialogowym New Project określ następujące właściwości: typu projektu:

Bardziej szczegółowo

Rekurencja (rekursja)

Rekurencja (rekursja) Rekurencja (rekursja) Rekurencja wywołanie funkcji przez nią samą wewnątrz ciała funkcji. Rekurencja może być pośrednia funkcja jest wywoływana przez inną funkcję, wywołaną (pośrednio lub bezpośrednio)

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C

Podstawy programowania w języku C Podstawy programowania w języku C WYKŁAD 1 Proces tworzenia i uruchamiania programów Algorytm, program Algorytm przepis postępowania prowadzący do rozwiązania określonego zadania. Program zapis algorytmu

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

Wymiar musi być wyrażeniem stałym typu całkowitego, tzn. takim, które może obliczyć kompilator. Przykłady:

Wymiar musi być wyrażeniem stałym typu całkowitego, tzn. takim, które może obliczyć kompilator. Przykłady: 5 Tablice Tablica jest zestawem obiektów (zmiennych) tego samego typu, do których można się odwołać za pomocą wspólnej nazwy. Obiekty składowe tablicy noszą nazwę elementów tablicy. Dostęp do nich jest

Bardziej szczegółowo

do instrukcja while (wyrażenie);

do instrukcja while (wyrażenie); Instrukcje pętli -ćwiczenia Instrukcja while Pętla while (póki) powoduje powtarzanie zawartej w niej sekwencji instrukcji tak długo, jak długo zaczynające pętlę wyrażenie pozostaje prawdziwe. while ( wyrażenie

Bardziej szczegółowo

Bloki anonimowe w PL/SQL

Bloki anonimowe w PL/SQL Język PL/SQL PL/SQL to specjalny język proceduralny stosowany w bazach danych Oracle. Język ten stanowi rozszerzenie SQL o szereg instrukcji, znanych w proceduralnych językach programowania. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Lekcja : Tablice + pętle

Lekcja : Tablice + pętle Lekcja : Tablice + pętle Wprowadzenie Oczywiście wiesz już jak dużo można osiągnąć za pomocą tablic oraz jak dużo można osiągnąć za pomocą pętli, jednak tak naprawdę prawdziwe możliwości daje połączenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Metalurgia, I rok. Wykład 6 Krótki kurs C++

Podstawy Informatyki. Metalurgia, I rok. Wykład 6 Krótki kurs C++ Podstawy Informatyki Metalurgia, I rok Wykład 6 Krótki kurs C++ Historia Lata 70-te XX w język C (do pisania systemów operacyjnych) "The C programming language" B. Kernighan, D. Ritchie pierwszy standard

Bardziej szczegółowo

Pętle while, for, do while, instrukcje break, continue, switch 1. Pętle

Pętle while, for, do while, instrukcje break, continue, switch 1. Pętle Pętle while, for, while, instrukcje break, continue, switch 1. Pętle Przykład 1 - Pętla while public class lab4_3 public static void main(string[] args) char ch = 'a'; String s, wynik=""; while ( ch!=

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i programowanie. dr inż. Barbara Fryc Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Algorytmika i programowanie. dr inż. Barbara Fryc Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Algorytmika i programowanie dr inż. Barbara Fryc Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Algorytmy i sposoby ich przedstawiania Algorytm - informatyczny opis planu rozwiązania zadania Sposoby

Bardziej szczegółowo

Zajęcia nr 2 Programowanie strukturalne. dr inż. Łukasz Graczykowski mgr inż. Leszek Kosarzewski Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

Zajęcia nr 2 Programowanie strukturalne. dr inż. Łukasz Graczykowski mgr inż. Leszek Kosarzewski Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej Zajęcia nr 2 Programowanie strukturalne dr inż. Łukasz Graczykowski mgr inż. Leszek Kosarzewski Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej Pętla while #include using namespace std; int main ()

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Programowania, laboratorium 02

Wstęp do Programowania, laboratorium 02 Wstęp do Programowania, laboratorium 02 Zadanie 1. Napisać program pobierający dwie liczby całkowite i wypisujący na ekran największą z nich. Zadanie 2. Napisać program pobierający trzy liczby całkowite

Bardziej szczegółowo

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main.

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main. Część XVI C++ Funkcje Jeśli nasz program rozrósł się już do kilkudziesięciu linijek, warto pomyśleć o jego podziale na mniejsze części. Poznajmy więc funkcje. Szybko się przekonamy, że funkcja to bardzo

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

WHILE (wyrażenie) instrukcja;

WHILE (wyrażenie) instrukcja; INSTRUKCJE ITERACYJNE WHILE, DO WHILE, FOR Instrukcje iteracyjne pozwalają powtarzać daną instrukcję programu określoną liczbę razy lub do momentu osiągnięcia określonego skutku. Pętla iteracyjna while

Bardziej szczegółowo

a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] a[10] 3-2 5 8 12-4 -26 12 45-76

a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] a[10] 3-2 5 8 12-4 -26 12 45-76 . p. 1 Algorytmem nazywa się poddający się interpretacji skończony zbiór instrukcji wykonania zadania mającego określony stan końcowy dla każdego zestawu danych wejściowych W algorytmach mogą występować

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Podstawy Języka

Wykład 2: Podstawy Języka Wykład 2: Podstawy Języka 1.wprowadzenie 2.podstawy języka 3.sterowanie 4.inicjacja i sprzątanie 5.kontrola dostępu 6.dziedziczenie 7.polimorfizm 8.obsługa błędów 9.kolekcje obiektów 10.wejście i wyjście

Bardziej szczegółowo

Liczby losowe i pętla while w języku Python

Liczby losowe i pętla while w języku Python Liczby losowe i pętla while w języku Python Mateusz Miotk 17 stycznia 2017 Instytut Informatyki UG 1 Generowanie liczb losowych Na ogół programy są spójne i prowadzą do przewidywanych wyników. Czasem jednak

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe. Zajęcia 4

Programowanie komputerowe. Zajęcia 4 Programowanie komputerowe Zajęcia 4 Typ logiczny Wartości logiczne są reprezentowane przez typ bool. Typ bool posiada tylko dwie wartości: true i false. Zamiast wartości logicznych można używać wartości

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do wykładu 3 - Elementy języka Java

Materiały pomocnicze do wykładu 3 - Elementy języka Java Materiały pomocnicze do wykładu 3 - Elementy języka Java 1) Typy danych Typy całkowite Typ Rozmiar Zakres przechowywanych danych byte 8 bitów -128 do 127 short 16 bitów -32768 do 32767 int 32 bity -2147483648

Bardziej szczegółowo

Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice.

Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice. Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice. Język PHP Język interpretowalny, a nie kompilowany Powstał w celu programowania

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie. #include <cstdlib> #include <iostream> using namespace std;

Rozwiązanie. #include <cstdlib> #include <iostream> using namespace std; Programowanie C++ Zadanie 1 Napisz program do obliczenia sumy i iloczynu ciągu liczb zakooczonego liczbą zero. Zakładamy, że ciąg zawiera co najmniej jedną liczbę (założenie to jest konieczne przy obliczeniu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje.

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje. Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście Zmienne i arytmetyka Wskaźniki i tablice Testy i pętle Funkcje Pierwszy program // Niezbędne zaklęcia przygotowawcze ;-) #include using

Bardziej szczegółowo

TABLICE W JĘZYKU C/C++ typ_elementu nazwa_tablicy [wymiar_1][wymiar_2]... [wymiar_n] ;

TABLICE W JĘZYKU C/C++ typ_elementu nazwa_tablicy [wymiar_1][wymiar_2]... [wymiar_n] ; Ogólna postać definicji tablicy: TABLICE W JĘZYKU C/C++ typ_elementu nazwa_tablicy [wymiar_1][wymiar_2]... [wymiar_n] ; np. int tablica [ 10 ]; // 10-cio elementowa tablica liczb całkowitych char tekst

Bardziej szczegółowo

Wykład 7: Pakiety i Interfejsy

Wykład 7: Pakiety i Interfejsy Wykład 7: Pakiety i Interfejsy Plik Źródłowy w Javie Składa się z: instrukcji pakietu (pojedyncza, opcjonalna) instrukcji importujących (wielokrotne, opcjonalne) deklaracji klasy publicznej (pojedyncza,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania wykład 5 Agata Półrola Wydział Matematyki i Informatyki UŁ sem. zimowy 2016/2017 Zadanie o kotach z poprzedniego wykładu # include < iostream > using namespace std ; int main (){ int rozmiar_ rodzinki,

Bardziej szczegółowo

WHILE (wyrażenie) instrukcja;

WHILE (wyrażenie) instrukcja; INSTRUKCJE ITERACYJNE WHILE, DO WHILE, FOR Instrukcje iteracyjne pozwalają powtarzać daną instrukcję programu określoną liczbę razy lub do momentu osiągnięcia określonego skutku. Pętla iteracyjna while

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Algorytmy i programowanie

Podstawy Programowania Algorytmy i programowanie Podstawy Programowania Algorytmy i programowanie Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Algorytm Algorytm w matematyce, informatyce, fizyce, itp. lub innej dziedzinie życia,

Bardziej szczegółowo

Warto też w tym miejscu powiedzieć, że w C zero jest rozpoznawane jako fałsz, a wszystkie pozostałe wartości jako prawda.

Warto też w tym miejscu powiedzieć, że w C zero jest rozpoznawane jako fałsz, a wszystkie pozostałe wartości jako prawda. Nazwa implementacji: Nauka języka C wyrażenia warunkowe if- Autor: Piotr Fiorek Opis implementacji: Poznanie struktury oraz zastosowania wyrażeń warunkowych if- w języku C. W programie realizującym jakiś

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16 M. Trzebiński C++ 1/16 Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN 6lipca2015 Uruchomienie maszyny w CC1 M. Trzebiński C++ 2/16

Bardziej szczegółowo

Java EE produkcja oprogramowania

Java EE produkcja oprogramowania Java EE produkcja oprogramowania PPJ PODSTAWY PROGRAMOWANIA W JAVIE PODSTAWY JĘZYKA JAVA 1 Warszawa, 2016Z 2 Ogólna charakterystyka języka Java 3 Java 1/2 Język programowania Java został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6

PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6 PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6 TEMAT: Programowanie w języku C/C++: instrukcje iteracyjne for, while, do while Ogólna postać instrukcji for for (wyr1; wyr2; wyr3) Instrukcja for twory pętlę działającą

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Z MERMIDONEM. Programowanie. Moduł 5 / Notatki

INFORMATYKA Z MERMIDONEM. Programowanie. Moduł 5 / Notatki INFORMATYKA Z MERMIDONEM Programowanie Moduł 5 / Notatki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizator projektu: Opracowano w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Funkcje. Wprowadzenie. Mirosław Ochodek

Funkcje. Wprowadzenie. Mirosław Ochodek Funkcje Wprowadzenie Mirosław Ochodek Miroslaw.Ochodek@pwsz.pila.pl Miroslaw.Ochodek@cs.put.poznan.pl Funkcje (i procedury) Problem Zbyt długi ciąg instrukcji sprawia, że kod jest nieczytelny Często w

Bardziej szczegółowo

Program znajduje największa lub najmniejsza z podanych liczb. Liczby podajemy dopóki nam sie nie znudzi.

Program znajduje największa lub najmniejsza z podanych liczb. Liczby podajemy dopóki nam sie nie znudzi. Program 3 Program znajduje największa lub najmniejsza z podanych liczb. Liczby podajemy póki nam sie nie znudzi. #include using namespace std; int main() int odp,a,m; bool pierwsze_podanie =

Bardziej szczegółowo

Python wprowadzenie. Warszawa, 24 marca PROGRAMOWANIE I SZKOLENIA

Python wprowadzenie. Warszawa, 24 marca PROGRAMOWANIE I SZKOLENIA Python wprowadzenie Warszawa, 24 marca 2017 Python to język: nowoczesny łatwy w użyciu silny można pisać aplikacje Obiektowy klejący może być zintegrowany z innymi językami np. C, C++, Java działający

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3: Tablice, tablice znaków i funkcje operujące na ciągach znaków. dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski

Laboratorium 3: Tablice, tablice znaków i funkcje operujące na ciągach znaków. dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski Laboratorium 3: Tablice, tablice znaków i funkcje operujące na ciągach znaków dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski 7 kwietnia 2014 1. Wprowadzenie Pierwsza część instrukcji zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 8. Funkcje i algorytmy rekurencyjne Proste przykłady. Programy: c3_1.c..., c3_6.c. Tomasz Zieliński

WYKŁAD 8. Funkcje i algorytmy rekurencyjne Proste przykłady. Programy: c3_1.c..., c3_6.c. Tomasz Zieliński WYKŁAD 8 Funkcje i algorytmy rekurencyjne Proste przykłady Programy: c3_1.c..., c3_6.c Tomasz Zieliński METODY REKURENCYJNE (1) - program c3_1 ======================================================================================================

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROGRAMOWANIA KOMPUTERÓW

ZASADY PROGRAMOWANIA KOMPUTERÓW POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Automatyki i i Robotyki ZASADY PROGRAMOWANIA KOMPUTERÓW Język Język programowania: C/C++ Środowisko programistyczne: C++Builder 6 Wykład 9.. Wskaźniki i i zmienne dynamiczne.

Bardziej szczegółowo

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Wstawienie skryptu do dokumentu HTML JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.skrypty Java- Script mogą być zagnieżdżane

Bardziej szczegółowo

tablica: dane_liczbowe

tablica: dane_liczbowe TABLICE W JĘZYKU C/C++ tablica: dane_liczbowe float dane_liczbowe[5]; dane_liczbowe[0]=12.5; dane_liczbowe[1]=-0.2; dane_liczbowe[2]= 8.0;... 12.5-0.2 8.0...... 0 1 2 3 4 indeksy/numery elementów Tablica

Bardziej szczegółowo

Język C zajęcia nr 5

Język C zajęcia nr 5 Język C zajęcia nr 5 Instrukcja wyboru switch switch ( wyr ) inst Głównym przeznaczeniem instrukcji switch jest rozgałęzianie wykonania programu na wiele różnych ścieżek w zależności od wartości pewnego

Bardziej szczegółowo

W języku C/C++ pomiędzy wskaźnikami a tablicami istnieje bardzo ścisły związek. Do onumerowania elementów w tablicy służą tzw. INDEKSY.

W języku C/C++ pomiędzy wskaźnikami a tablicami istnieje bardzo ścisły związek. Do onumerowania elementów w tablicy służą tzw. INDEKSY. LEKCJA 12. Wskaźniki i tablice w C i C++. W czasie tej lekcji: 1. Dowiesz się więcej o zastosowaniu wskaźników. 2. Zrozumiesz, co mają wspólnego wskaźniki i tablice w języku C/C++. WSKAŹNIKI I TABLICE

Bardziej szczegółowo

Język C, tablice i funkcje (laboratorium)

Język C, tablice i funkcje (laboratorium) Język C, tablice i funkcje (laboratorium) Opracował: Tomasz Mączka (tmaczka@kia.prz.edu.pl) Wstęp (tablice) Tablica to uporządkowany ciąg elementów tego samego typu, zajmujących ciągły obszar pamięci.

Bardziej szczegółowo

Język C część 2. Podejmowanie decyzji w programie. if else. switch

Język C część 2. Podejmowanie decyzji w programie. if else. switch Język C część 2 Podejmowanie decyzji w programie if else Instrukcja warunkowa umożliwia wykonanie pewnej instrukcji w zależności od wartości wyrażenia. Wszystkie wartości różne od 0, są w języku C traktowane

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Klasy i Metody

Wykład 4: Klasy i Metody Wykład 4: Klasy i Metody Klasa Podstawa języka. Każde pojęcie które chcemy opisać w języku musi być zawarte w definicji klasy. Klasa definiuje nowy typ danych, których wartościami są obiekty: klasa to

Bardziej szczegółowo

C++ - klasy. C++ - klasy. C++ - klasy. C++ - klasy. C++ - klasy WSKAŹNIKI KLASOWE

C++ - klasy. C++ - klasy. C++ - klasy. C++ - klasy. C++ - klasy WSKAŹNIKI KLASOWE WSKAŹNIKI KLASOWE Wskaźniki klasowe Każdy obiekt zajmuje fragment pamięci i wszystkie obiekty tego samego typu zajmują fragmenty pamięci tej samej długości początek miejsca w pamięci zajmowanego przez

Bardziej szczegółowo

Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++

Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++ Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++ Wstęp 1. Zaprezentuj mechanikę tworzenia programu napisanego w języku C++. 2. Co to jest kompilacja? 3. Co to jest konsolidacja? 4. Co to jest kod wykonywalny?

Bardziej szczegółowo

KURS C/C++ WYKŁAD 2. char znak; znak = a ; Program 2 #include<stdio.h> void main() { char znak; while( (znak = getchar() )!= t ) putchar(znak); }

KURS C/C++ WYKŁAD 2. char znak; znak = a ; Program 2 #include<stdio.h> void main() { char znak; while( (znak = getchar() )!= t ) putchar(znak); } KURS C/C++ WYKŁAD 2 Instrukcje iteracyjne Instrukcja while Składnia tej instrukcji jest następująca: while (wyrażenie) instrukcja W pętli while wykonanie instrukcji powtarza się tak długo, jak długo wartość

Bardziej szczegółowo

Naukę zaczynamy od poznania interpretera. Interpreter uruchamiamy z konsoli poleceniem

Naukę zaczynamy od poznania interpretera. Interpreter uruchamiamy z konsoli poleceniem Moduł 1 1. Wprowadzenie do języka Python Python jest dynamicznym językiem interpretowanym. Interpretowany tzn. że kod, który napiszemy możemy natychmiast wykonać bez potrzeby tłumaczenia kodu programistycznego

Bardziej szczegółowo

Język C zajęcia nr 11. Funkcje

Język C zajęcia nr 11. Funkcje Język C zajęcia nr 11 Funkcje W języku C idea podprogramów realizowana jest wyłącznie poprzez definiowanie i wywołanie funkcji. Każda funkcja musi być przed wywołaniem zadeklarowana. Deklaracja funkcji

Bardziej szczegółowo

Zapis algorytmów: schematy blokowe i pseudokod 1

Zapis algorytmów: schematy blokowe i pseudokod 1 Zapis algorytmów: schematy blokowe i pseudokod 1 Przed przystąpieniem do napisania kodu programu należy ten program najpierw zaprojektować. Projekt tworzącego go algorytmu może być zapisany w formie schematu

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 1. Wojciech Macyna. 3 marca 2016

Kurs programowania. Wykład 1. Wojciech Macyna. 3 marca 2016 Wykład 1 3 marca 2016 Słowa kluczowe języka Java abstract, break, case, catch, class, const, continue, default, do, else, enum, extends, final, finally, for, goto, if, implements, import, instanceof, interface,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do języka Java

Wprowadzenie do języka Java WSNHiD, Programowanie 2 Lab. 1 [ część 1 ] Wprowadzenie do języka Java Wprowadzenie Język programowania Java jest obiektowym językiem programowania. Powstał w 1995 i od tej pory był intensywnie rozwijany.

Bardziej szczegółowo

Wykład z Technologii Informacyjnych. Piotr Mika

Wykład z Technologii Informacyjnych. Piotr Mika Wykład z Technologii Informacyjnych Piotr Mika Uniwersalna forma graficznego zapisu algorytmów Schemat blokowy zbiór bloków, powiązanych ze sobą liniami zorientowanymi. Jest to rodzaj grafu, którego węzły

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i programowanie. Wykład 2 inż. Barbara Fryc Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Algorytmika i programowanie. Wykład 2 inż. Barbara Fryc Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Algorytmika i programowanie Wykład 2 inż. Barbara Fryc Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Tablice Tablica jest zbiorem elementów tego samego typu. Każdy element jest identyfikowany (numer

Bardziej szczegółowo

IMIĘ i NAZWISKO: Pytania i (przykładowe) Odpowiedzi

IMIĘ i NAZWISKO: Pytania i (przykładowe) Odpowiedzi IMIĘ i NAZWISKO: Pytania i (przykładowe) Odpowiedzi EGZAMIN PIERWSZY (25 CZERWCA 2013) JĘZYK C++ poprawiam ocenę pozytywną z egzaminu 0 (zakreśl poniżej x) 1. Wśród poniższych wskaż poprawną formę definicji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut)

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Cookies niewielkie porcje danych tekstowych, które mogą być przesyłane między serwerem a przeglądarką. Przeglądarka przechowuje te dane przez określony czas.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki. Informatyka

Wskaźniki. Informatyka Materiały Wskaźniki Informatyka Wskaźnik z punktu widzenia programisty jest grupą komórek pamięci (rozmiar wskaźnika zależy od architektury procesora, najczęściej są to dwa lub cztery bajty ), które mogą

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania wykład 7 Agata Półrola Wydział Matematyki i Informatyki UŁ sem. zimowy 2016/2017 Losowanie liczb całkowitych Dostępne biblioteki Najprostsze losowanie liczb całkowitych można wykonać za pomocą funkcji

Bardziej szczegółowo

1 Wielokrotne powtarzanie tych samych operacji

1 Wielokrotne powtarzanie tych samych operacji 1 Wielokrotne powtarzanie tych samych operacji Zadanie 1. roszę porównać następujące programy(efekt działania każdego z nich jest takisam). rzykład 1 przedstawia najbardziej typowy zapis, powodujący wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe Podstawy programowania Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe 1 I. Składnia Składnia programu Program nazwa; Uses biblioteki; Var deklaracje zmiennych;

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave

Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Przetwarzanie sygnałów laboratorium ETD5067L Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave Mimo że program Octave został stworzony do

Bardziej szczegółowo