WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

2 studia stacjonarne 2017/2018 Liczba grup studenckich Rodzaj studiów Rok studiów Liczba grup wykładowe dziekańskie ćwiczeniowe kliniczne Jednolite mgr I* II I stopnia III I* II stopnia II *Zgodnie z limitami zatwierdzonymi przez Senat AWF w dn r. 2

3 FIZJOTERAPIA studia stacjonarne 5- letnie jednolite studia magisterskie rok I semestr 1 dzień szkoleniowo-organizacyjny zajęcia w semestrze zimowym przerwa świąteczna przerwa międzysemestralna semestr 2 zajęcia w semestrze letnim przerwa świąteczna przerwa majowa praktyka asystencka / wdrożeniowa

4 Lp FIZJOTERAPIA studia stacjonarne 5- letnie jednolite studia magisterskie rok I semestr 1 semestr 2 ECT w ćw pw S E/Z w ćw pw 1. Wychowanie fizyczne Z D 2. Psychologia Z W 3. Psychologia kliniczna Z W 4. Pedagogika Z W 5. Pedagogika specjalna Z W 6. Anatomia prawidłowa człowieka Z D 7. Anatomia na żywym człowieku Z Ć 8. Biologia medyczna Z D 9. Fizjologia Z Z D 10. Biochemia Z D 11. Biofizyka Z W 12. Biomechanika Z D 13. Biomechanika kliniczna Z D 14. Kinezjologia Z D 15. Pierwsza pomoc Z Ć 16. Patologia ogólna Z D 17. Historia rehabilitacji Z W 18. Filozofia Z W 19. Socjologia Z W Ekonomia i systemy ochrony zdrowia Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu* ECT S E/Z Gru py Z W Z D 22. Kinezyterapia Z Ć 23. Fizykoterapia Z Ć 24. Fizjoterapia ogólna Z W 25. Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia Z D 26. Kliniczne podstawy fizjoterapii Z W KPF-w reumatologii, kardiologii i kardiochirurgii, pulmonologii, intensywnej terapii Laboratorium analizy funkcjonalnej narządu ruchu Praktyka asystencka / wdrożeniowa - 52 godziny Z K Z Ć Zal Szkolenie BHP 4 godz Zal *ćwiczenia z: KRiMR gimnastyka w wymiarze 13 godz. i pw. 13 godz. oraz KRiMR pływanie ćw. 13 godz. i pw. 13 godz. 4

5 FIZJOTERAPIA studia stacjonarne studia pierwszego stopnia rok II semestr 3 zajęcia w semestrze zimowym przerwa świąteczna praktyka kliniczna II przerwa międzysemestralna semestr 4 zajęcia w semestrze letnim przerwa świąteczna przerwa majowa sesja egzaminacyjna sesja poprawkowa praktyka w pracowni kinezyterapii Egzaminy I II III IV Popr. Kinezyterapia

6 Lp FIZJOTERAPIA studia stacjonarne studia pierwszego stopnia rok II semestr 3 semestr 4 Gru ECT ECT w ćw pw py S E/Z w ćw pw S E/Z 1. Podstawy prawa ,5 Z W 2. Anatomia na żywym człowieku ,5 Z Ć 3. Diagnostyka obrazowa narządu ruchu ,5 Z D 4. Kinezjologia ,5 Z D 5. Patologia ogólna ,5 Z D 6. KRiMNR-lekka atletyka Ć 13 1,5 Z KRiMNR-zabawy i gry ruchowe D 7. KRiMNR-gry sportowe ,5 Z Ć 8. Kinezyterapia Z E Ć 9. Fizykoterapia ,5 Z Z Ć 10. Terapia manualna Z Ć 11. Masaż leczniczy Z Ć 12. Zaopatrzenie ortopedyczne ,5 Z D 13. Diagnostyka palpacyjna ,5 Z Ć 14. Podstawy metodologii badań ,5 Z D naukowych 15. Podstawy fizjoterapii klinicznej ,5 Z W 16. PFK-w ortop. i traumat., neurol. i neuroch, pediatrii i neurologii dziecięcej Z K 17. PFK-w reumatologii, kardiologii, pulmonologii, intensywnej terapii ,5 Z K 18. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu ,5 Z W 19. FKwDNR - w neurologii dziecięcej ,5 Z ,5 Z K 20. FKwDNR - w neurologii i neurochirurgii ,5 Z ,5 Z K 21. Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych Z W 22. FKwCHW-w kardiologii i pulmonologii dziecięcej ,5 Z K 23. FKwCHW-w kardiologii ,5 Z K 24. FKwCHW-w pulmonologii ,5 Z K 25. Aktywność fizyczna osób ,5 Z Ć niepełnosprawnych* 26. Profilaktyka zdrowotna** Z D 27. y do swobodnego wyboru Z Z D/ wg oferty na str. 7 Ć 28. Praktyka kliniczna II Zal Praktyka w pracowni kinezyterapii Zal *do wyboru 1. Turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych (3 grupy) 2. Aktywna rehabilitacja (4 grupy) ** do wyboru 1. Profilaktyka chorób krążenia. i zaburzeń metabolicznych (2 grupy), 2. Podstawy żywienia w jednostkach chorobowych (2grupy). 6

7 WYKAZ PRZEDMIOTÓW DO SWOBODNEGO WYBORU studia stacjonarne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Rok/semestr rok II sem. 3 SEMESTR ZIMOWY 1. Aikido (1 grupa). 2. Badminton w rekreacji osób niepełnosprawnych (1 grupa). 3. Choreoterapia (1 grupa). 4. Joga (1 grupa). 5. Lekkoatletyczne formy ruchu w zapobieganiu otyłości (1 grupa). 6. Pilates (1 grupa). 7. Proksemika (1 grupa). STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Rok/semestr rok II sem. 4 SEMESTR LETNI 1. Aikido (1 grupa). 2. Badminton w rekreacji osób niepełnosprawnych (1 grupa). 3. Choreoterapia (1 grupa). 4. Dźwięk i ruch w profilaktyce zdrowotnej (1 grupa). 5. Joga (1 grupa). 6. Lekkoatletyczne formy ruchu w zapobieganiu otyłości (1 grupa). 7. Nordic walking (1 grupa). 8. Pilates (1 grupa). 7

8 FIZJOTERAPIA studia stacjonarne studia pierwszego stopnia rok III semestr 5 praktyka kliniczna III zajęcia w semestrze zimowym przerwa świąteczna sesja egzaminacyjna sesja poprawkowa Egzaminy I II III IV Popr. Fizykoterapia Podstawy fizjoterapii klinicznej semestr 6 praktyka w pracowni fizykoterapii praktyka kliniczna IV zajęcia w semestrze letnim (10 tyg.) przerwa świąteczna przerwa majowa sesja egzaminacyjna sesja poprawkowa termin złożenia prac licencjackich Egzaminy I II III IV Popr. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych Egzamin dyplomowy Terminy indywidualne 8

9 Lp FIZJOTERAPIA studia stacjonarne studia pierwszego stopnia rok III semestr 5 semestr 6 ECT w ćw pw S E/Z w ćw pw 1. Ergonomia ogólna i kliniczna Z D 2. Kwalifikowana pierwsza pomoc Z D medyczna 3. Ćwiczenia w wodzie Z Ć 4. Fizykoterapia ,5 E Ć 5. Terapia manualna Z Ć 6. Korekcja wad postawy ,5 Z Ć 7. Terapia manualna tkanek miękkich ,5 Z Ć 8. Profilaktyka i promocja zdrowia ,5 Z W 9. Fizjoterapia oparta na dowodach naukowych ,5 Z W 10. Propedeutyka badań biomedycznych ,5 Z W 11. Budowa pracy dyplomowej ,5 Z W 12. Public relation ,5 Z W 13. Seminarium licencjackie Zal E S 14. PFK-w geriatrii, psychiatrii, chirurgii, ginekologii i Z K położnictwie 15. Podstawy fizjoterapii klinicznej E _ 17. FKwDNR w ortopedii i ,5 Z ,5 Z K traumatologii 17. FKwDNR w reumatologii ,5 Z ,5 Z K 18. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu E _ 19. FKwCHW- w onkologii i opiece paliatywnej ,5 Z K 20. FKwCHW- w kardiologii ,5 Z ,5 Z K 21. FKwCHW- pulmonologii ,5 Z K 22. FKwCHW-geriatrii i psychiatrii ,5 Z K 23. FKwCHW- chirurgii, ginekologii i położnictwie ,5 Z K 24. Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych E _ 25. Masaż specjalistyczny* Z Ć 26. y do swobodnego Z Z D/ wyboru -wg oferty na str. 10 Ć 27. Praktyka kliniczna III Zal Praktyka w pracowni fizykoterapii Zal 29. Praktyka kliniczna IV Zal ECT S E/Z Gru py *do wyboru 1. Drenaż limfatyczny (2 grupy) 2. Masaż funkcjonalny (4 grupy) 9

10 WYKAZ PRZEDMIOTÓW DO SWOBODNEGO WYBORU studia stacjonarne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Rok/semestr (ilość grup) SEMESTR ZIMOWY rok III sem Fizjologia kliniczna (1 grupa). 2. Laboratorium lokomocji człowieka (1 grupa). 3. Pływanie osób niepełnosprawnych (1 grupa). 4. Pływanie w profilaktyce i leczeniu otyłości (1 grupa). 5. Podstawy kynoterapii (1 grupa). 6. Prawne aspekty odpowiedzialności i ubezpieczenia fizjoterapeuty (1 grupa). 7. Wspinaczka halowa (1 grupa). 8. Zabiegi fizjoterapii w wellness (1 grupa). STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Rok/semestr (ilość grup) SEMESTR LETNI rok III sem Fizjologia kliniczna (1 grupa). 2. Laboratorium lokomocji człowieka (1 grupa). 3. Pływanie osób niepełnosprawnych (1 grupa). 4. Pływanie w profilaktyce i leczeniu otyłości (1 grupa). 5. Podstawy kynoterapii (1 grupa). 6. Wspinaczka halowa (1 grupa). 7. Zabiegi fizjoterapii w wellness (1 grupa). 10

11 FIZJOTERAPIA studia stacjonarne studia drugiego stopnia I rok semestr 1 dzień szkoleniowo-organizacyjny zajęcia w semestrze zimowym przerwa świąteczna praktyka w przychodni przerwa międzysemestralna semestr 2 zajęcia w semestrze letnim przerwa świąteczna przerwa majowa sesja egzaminacyjna sesja poprawkowa praktyka - obóz rehabilitacyjny lub sportu adaptowanego Egzaminy I II III Popr. Metody specjalne w fizjoterapii Medycyna fizykalna i balneoklimatologia

12 FIZJOTERAPIA studia stacjonarne studia drugiego stopnia I rok Lp w ćw pw semestr 1 semestr 2 EC TS E/Z w ćw pw 1. Język obcy ,5 Z ,5 Z Ć 2. Podstawy genetyki ,5 Z W 3. Historia rehabilitacji ,5 Z W 4. Filozofia ,5 Z W 5. Bioetyka ,5 Z W 6. Socjologia niepełnosprawności i Z W rehabilitacji 7. Dydaktyka fizjoterapii Z W 8. Demografia i epidemiologia ,5 Z W 9. Ekonomia i systemy ochrony ,5 Z W zdrowia 10. Zarządzanie i marketing ,5 Z W 11. Antropometria Z Ć 12. Trening sportowy ,5 Z D 13. Neurofizjologia Z D 14. Diagnostyka kliniczna w ,5 Z Ć fizjoterapii 15. Metody specjalne fizjoterapii Z E Ć 16. Medycyna fizykalna i balneoklimatologia 17. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii EC TS E/Z Z ,5 E Ć Gru py ,5 Z Z 1D/ 2K 18. Adaptowana aktywność ruchowa Z Ć 19. Sport osób niepełnosprawnych Z Ć 20. Metody kardiorehabilitacji ,5 Z Ć 21. Metodologia badań ,5 Z W 22. Seminarium magisterskie ,5 Zal S 23. Statystyka Z D 24. Praktyka w przychodni (117 godz.) 25. Praktyka obóz rehabilitacyjny lub sportu adaptowanego (117 godz.) ,5 Zal ,5 Zal Szkolenie BHP 4 godz zal

13 FIZJOTERAPIA studia stacjonarne studia drugiego stopnia II rok semestr 3 zajęcia w semestrze zimowym przerwa świąteczna praktyka medycyna uzdrowiskowa przerwa międzysemestralna semestr 4 zajęcia w semestrze letnim (7 tyg.) przerwa świąteczna przerwa majowa praktyka kliniczna termin złożenia prac magisterskich Egzaminy Egzamin dyplomowy terminy indywidualne 13

14 Lp FIZJOTERAPIA studia stacjonarne studia drugiego stopnia II rok w ćw pw semestr 3 semestr 4 EC TS E/Z w ćw pw 1. Farmakologia Z D 2. Psychologia kliniczna i Z W psychoterapia 3. Pedagogika specjalna ,5 Z W 4. Zdrowie publiczne Z W 5. Prawo Z W 6. Ekonomia i systemy ochrony ,5 Z W zdrowia 7. Zarządzanie i marketing ,5 Z W 8. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii ECT S E/Z Z K 9. Protetyka i ortotyka Z D 10. Seminarium magisterskie Zal E S 11. Badania biomedyczne ,5 Z W 12. Komunikacja społeczna i negocjacje Z W 13. Analiza bibliograficzna w pracy naukowej ,5 Z W 14. Budowa pracy dyplomowej Z W 15. Metody specjalne fizykoterapii* ,5 Z Ć 16. Medycyna sportowa* ,5 Z Ć 17. Sport osób niepełnosprawnych* ,5 Z Ć 18. Metody specjalne fizjoterapii** Z Ć 19. Wspomaganie w aktywności ruchowej * 20. y do swobodnego wyboru wg oferty na str Praktyka medycyna uzdrowiskowa (117 godz.) ,5 Z Ć ,5 Z D/ Ć ,5 Zal Praktyka kliniczna (253 godz.) ,5 Zal *do wyboru MODUŁY: I. 1. Metody specjalne fizykoterapii - Metody wysokoenergetyczne (2 grupy) i Leczenie ran owrzodzeń i odleżyn (2 grupy) oraz 2. Sport osób niepełnosprawnych - Sport osób z dysfunkcją narządu ruchu (2 grupy) i Sport osób z niepełnosprawnością intelektualną i sensoryczną(2 grupy) II. 1. Medycyna sportowa - Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w uszkodzeniach narządu ruchu (4 grupy) i Fizjoterapia w sporcie (4 grupy) oraz 2. Wspomaganie w aktywności ruchowej - Odnowa biologiczna (4 grupy) i Żywienie i suplementacja w aktywności ruchowej (4 grupy). III. Każdy przedmiot modułu I i II jest realizowany w wymiarze: ćw-26 godz, pw-12, ECTS-1,5. **z MODUŁU Metody specjalne fizjoterapii do wyboru 1 przedmiot: Metody specjalne fizjoterapii w ortopedii (2 grupy). Metody specjalne fizjoterapii w neurologii (1 grupa). Metody specjalne fizjoterapii w pediatrii (1 grupa). Metody specjalne fizjoterapii w terapii bólu i innych dysfunkcjach (2 grupy). Gru py 14

15 WYKAZ PRZEDMIOTÓW DO SWOBODNEGO WYBORU studia stacjonarne STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Rok/semestr SEMESTR LETNI rok II sem Ćwiczenia fitness dla kobiet w ciąży aktywne przygotowanie do porodu (1 grupa). 2. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w neurologii (1 grupa). 3. Język migany (1 grupa). 4. Pływanie korekcyjne (1 grupa). 5. Programowanie fizjoterapii w oparciu o metody specjalne (1 grupa). 6. Sprzężenia zwrotne w fizjoterapii (1 grupa). 7. Trening cyklohydroterapeutyczny (1 grupa). 15

16 studia niestacjonarne 2017/2018 Liczba grup studenckich Rodzaj studiów Rok studiów Liczba grup Wykładowe dziekańskie ćwiczeniowe kliniczne II I stopnia III I* II stopnia II *Zgodnie z limitami zatwierdzonymi przez Senat AWF w dn r. 16

17 FIZJOTERAPIA studia niestacjonarne studia pierwszego stopnia rok II semestr 3 zajęcia w semestrze zimowym (soboty-niedziele) sesja zjazdowa przerwa świąteczna praktyka kliniczna II do semestr 4 zajęcia w semestrze letnim (soboty-niedziele) sesja zjazdowa przerwa świąteczna sesja egzaminacyjna sesja poprawkowa praktyka w pracowni kinezyterapii do Egzaminy I II Popr. Kinezyterapia

18 Lp FIZJOTERAPIA studia niestacjonarne studia pierwszego stopnia rok II semestr 3 semestr 4 Gru ECT ECT w ćw pw py S E/Z w ćw pw S E/Z 1. Podstawy prawa ,5 Z W 2. Anatomia na żywym człowieku ,5 Z Ć 3. Diagnostyka obrazowa narządu ,5 Z D ruchu 4. Kinezjologia ,5 Z D 5. Patologia ogólna ,5 Z D 6. KRiMNR-lekka atletyka Ć 13 1,5 Z KRiMNR-zabawy i gry ruchowe D 7. KRiMNR-gry sportowe ,5 Z Ć 8. Kinezyterapia Z E Ć 9. Fizykoterapia ,5 Z Z Ć 10. Terapia manualna Z Ć 11. Masaż leczniczy Z Ć 12. Zaopatrzenie ortopedyczne ,5 Z D 13. Diagnostyka palpacyjna ,5 Z Ć 14. Podstawy metodologii badań ,5 Z D naukowych 15. Podstawy fizjoterapii klinicznej ,5 Z W 16. PFK-w ortop. i traumat., neurol. i neuroch, pediatrii i neurologii dziecięcej Z K 17. PFK-w reumatologii, kardiologii, pulmonologii intensywnej terapii ,5 Z K 18. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu ,5 Z W 19. FKwDNR - w neurologii dziecięcej ,5 Z ,5 Z K 20. FKwDNR - w neurologii i neurochirurgii ,5 Z ,5 Z K 21. Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych Z W 22. FKwCHW-w kardiologii i pulmonologii dziecięcej ,5 Z K 23. FKwCHW-w kardiologii ,5 Z K 24. FKwCHW-w pulmonologii ,5 Z K 25. Aktywność fizyczna osób ,5 Z Ć niepełnosprawnych* 26. Profilaktyka zdrowotna** Z D 27 y do swobodnego wyboru Z Z D/ wg oferty na str. 19 Ć 28 Praktyka kliniczna II Zal Praktyka w pracowni kinezyterapii Zal * 1. Turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych (1 grupa) 2. Aktywna rehabilitacja (2 grupy) ** 1. Profilaktyka chorób krążenia. i zaburzeń metabolicznych (1 grupa) 2. Podstawy żywienia w jednostkach chorobowych. (1 grupa) 18

19 WYKAZ PRZEDMIOTÓW DO SWOBODNEGO WYBORU studia niestacjonarne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Rok/semestr SEMESTR ZIMOWY rok II sem Aikido (1 grupa). 2. Joga (1 grupa). 3. Pilates (1 grupa). STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Rok/semestr SEMESTR LETNI rok II sem Lekkoatletyczne formy ruchu w zapobieganiu otyłości (1 grupa). 2. Proksemika (1 grupa). 19

20 FIZJOTERAPIA studia niestacjonarne studia pierwszego stopnia rok III semestr 5 zajęcia w semestrze zimowym (soboty-niedziele) sesja zjazdowa przerwa świąteczna sesja egzaminacyjna sesja poprawkowa praktyka kliniczna III do Egzaminy I Popr. Fizykoterapia Podstawy fizjoterapii klinicznej semestr 6 zajęcia w semestrze letnim sesja zjazdowa przerwa świąteczna sesja egzaminacyjna sesja poprawkowa praktyka w pracowni fizykoterapii do praktyka kliniczna IV do termin złożenia prac licencjackich Egzaminy I Popr. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych Egzamin dyplomowy Terminy indywidualne 20

21 Lp FIZJOTERAPIA studia niestacjonarne studia pierwszego stopnia rok III semestr 5 semestr 6 Gru ECT ECT w ćw pw py S E/Z w ćw pw S E/Z 1. Ergonomia ogólna i kliniczna Z D 2. Kwalifikowana pierwsza pomoc Z D medyczna 3. Ćwiczenia w wodzie Z Ć 4. Fizykoterapia ,5 E Ć 5. Terapia manualna Z Ć 6. Korekcja wad postawy ,5 Z Ć 7. Terapia manualna tkanek miękkich ,5 Z Ć 8. Profilaktyka i promocja zdrowia ,5 Z W 9. Fizjoterapia oparta na dowodach naukowych ,5 Z W 10. Propedeutyka badań biomedycznych ,5 Z W 11. Budowa pracy dyplomowej ,5 Z W 12. Public relations ,5 Z W 13. Seminarium licencjackie Zal E S 14. PFK-w geriatrii, psychiatrii, chirurgii, ginekologii i Z K położnictwie 15. Podstawy fizjoterapii klinicznej E _ 18. FKwDNR w ortopedii i ,5 Z ,5 Z K traumatologii 17. FKwDNR w reumatologii ,5 Z ,5 Z K 18. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu E _ 19. FKwCHW- w onkologii i opiece paliatywnej ,5 Z K 20. FKwCHW- w kardiologii ,5 Z ,5 Z K 21. FKwCHW- pulmonologii ,5 Z K 22. FKwCHW-geriatrii i psychiatrii ,5 Z K 23. FKwCHW- chirurgii, ginekologii i położnictwie ,5 Z K 24. Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych E _ 25. Masaż specjalistyczny* Z Ć 26. y do swobodnego Z Z D/ wyboru -wg oferty na str. 22 Ć 27. Praktyka kliniczna III Zal Praktyka w pracowni fizykoterapii Zal 29. Praktyka kliniczna IV Zal * 1. Drenaż limfatyczny (1 grupa) 2. Masaż funkcjonalny (1 grupa)

22 WYKAZ PRZEDMIOTÓW DO SWOBODNEGO WYBORU studia niestacjonarne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Rok/semestr (ilość grup) SEMESTR ZIMOWY rok III sem Fizjologia kliniczna (1 grupa). 2. Podstawy kynoterapii (1 grupa). 3. Wspinaczka halowa (1 grupa). STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Rok/semestr (ilość grup) SEMESTR LETNI rok III sem Pływanie osób niepełnosprawnych (1 grupa). 2. Podstawy kynoterapii (1 grupa). 3. Zabiegi fizjoterapii w wellness (1 grupa). 22

23 FIZJOTERAPIA studia niestacjonarne studia drugiego stopnia I rok semestr 1 dzień szkoleniowo-organizacyjny zajęcia w semestrze zimowym (soboty-niedziele) przerwa świąteczna praktyka w przychodni do semestr 2 zajęcia w semestrze letnim (soboty-niedziele) sesja zjazdowa dla grup I - II sesja zjazdowa dla grup III *czas trwania sesji zjazdowej dla poszczególnych grup do 5 dni przerwa świąteczna sesja egzaminacyjna sesja poprawkowa praktyka obóz rehabilitacyjny lub sportu adaptowanego do Egzaminy I II III Popr. Metody specjalne w fizjoterapii Medycyna fizykalna i balneoklimatologia

24 Lp FIZJOTERAPIA studia niestacjonarne studia drugiego stopnia I rok w ćw pw semestr 1 semestr 2 EC TS E/Z w ćw pw 1. Język obcy ,5 Z ,5 Z Ć 2. Podstawy genetyki ,5 Z W 3. Historia rehabilitacji ,5 Z W 4. Filozofia ,5 Z W 5. Bioetyka ,5 Z W 6. Socjologia niepełnosprawności i Z W rehabilitacji 7. Dydaktyka fizjoterapii Z W 8. Demografia i epidemiologia ,5 Z W 9. Ekonomia i systemy ochrony ,5 Z W zdrowia 10. Zarządzanie i marketing ,5 Z W 11. Antropometria Z Ć 12. Trening sportowy ,5 Z D 13. Neurofizjologia Z D 14. Diagnostyka kliniczna w ,5 Z Ć fizjoterapii 15. Metody specjalne fizjoterapii Z E Ć 16. Medycyna fizykalna i balneoklimatologia 17. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii ECT S E/Z Z ,5 E Ć Gru py ,5 Z Z 1D/ 2K 18. Adaptowana aktywność ruchowa Z Ć 19. Sport osób niepełnosprawnych Z Ć 20. Metody kardiorehabilitacji ,5 Z Ć 21. Metodologia badań ,5 Z W 22. Seminarium magisterskie ,5 Zal S 23. Statystyka Z D 24. Praktyka w przychodni (117 godz.) 25. Praktyka obóz rehabilitacyjny lub sportu adaptowanego (117 godz.) ,5 Zal ,5 Zal Szkolenie BHP 4 godz Zal

25 FIZJOTERAPIA studia niestacjonarne studia drugiego stopnia II rok semestr 3 zajęcia w semestrze zimowym (soboty-niedziele) sesja zjazdowa dla grup I - II sesja zjazdowa dla grup III IV *czas trwania sesji zjazdowej dla poszczególnych grup do 5 dni przerwa świąteczna praktyka medycyna uzdrowiskowa do semestr 4 zajęcia w semestrze letnim (soboty-niedziele) przerwa świąteczna praktyka kliniczna do termin złożenia prac magisterskich Egzaminy Egzamin dyplomowy terminy indywidualne 25

26 Lp FIZJOTERAPIA studia niestacjonarne studia drugiego stopnia II rok w ćw pw semestr 3 semestr 4 EC TS E/Z w ćw pw 1. Farmakologia Z D 2. Psychologia kliniczna i psychoterapia Z W 3. Pedagogika specjalna ,5 Z W 4. Zdrowie publiczne Z W 5. Prawo Z W 6. Ekonomia i systemy ochrony zdrowia ,5 Z W 7. Zarządzanie i marketing ,5 Z W EC TS E/Z Grup y 8. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii Z K 9. Protetyka i ortotyka Z D 10. Seminarium magisterskie Z E S 11. Badania biomedyczne ,5 Z W Komunikacja społeczna i negocjacje Z W 12. Analiza bibliograficzna pracy naukowej ,5 Z W 13. Budowa pracy dyplomowej Z W 14. Metody specjalne fizykoterapii* ,5 Z Ć 15. Medycyna sportowa* ,5 Z Ć 16. Sport osób niepełnosprawnych* ,5 Z Ć 17. Metody specjalne fizjoterapii** Z Ć 18. Wspomaganie w aktywności ruchowej * 19. y do swobodnego wyboru wg oferty na str Praktyka medycyna uzdrowiskowa (117 godz.) ,5 Z Ć ,5 Z D/Ć ,5 Zal Praktyka kliniczna (253 godz.) ,5 Zal *do wyboru MODUŁY: I. 1. Metody specjalne fizykoterapii - Metody wysokoenergetyczne (3 grupy) i Leczenie ran owrzodzeń i odleżyn (3 grupy) oraz 2. Sport osób niepełnosprawnych - Sport osób z dysfunkcją narządu ruchu (3 grupy) i Sport osób z niepełnosprawnością intelektualną i sensoryczną (3 grupy) LUB II. 1. Medycyna sportowa - (Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w uszkodzeniach narządu ruchu (5 grup) i Fizjoterapia w sporcie (5 grup) oraz 2. Wspomaganie w aktywności ruchowej - Odnowa biologiczna (5 grup) i Żywienie i suplementacja w aktywności ruchowej (5 grup). III. Każdy przedmiot modułu I i II jest realizowany w wymiarze: ćw-13 godz, pw-25, ECTS-1,5. **z MODUŁU Metody specjalne fizjoterapii do wyboru 1 przedmiot: Metody specjalne fizjoterapii w ortopedii (2 grupy). Metody specjalne fizjoterapii w neurologii (2 grupy). Metody specjalne fizjoterapii w pediatrii (2 grupy). Metody specjalne fizjoterapii w terapii bólu i innych dysfunkcjach (2 grupy). 26

27 WYKAZ PRZEDMIOTÓW DO SWOBODNEGO WYBORU studia niestacjonarne STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Rok/semestr SEMESTR LETNI rok II sem Arteterapia w aktywności adaptowanej (1 grupa). 2. Ćwiczenia fitness dla kobiet w ciąży aktywne przygotowanie do porodu (1 grupa). 3. Diagnostyka funkcjonalna dzieci i niemowląt (1 grupa). 4. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w neurologii (1 grupa). 5. Fizjoterapia osób z zespołem Downa (1 grupa). 6. Język migany (1 grupa). 7. Programowanie fizjoterapii w oparciu o metody specjalne (1 grupa). 8. Sprzężenia zwrotne w fizjoterapii (1 grupa). 9. Trening cyklohydroterapeutyczny (1 grupa). 27

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017*

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017* AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w KATOWICACH Wydział Fizjoterapii ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017* s t u d i a s t a c j o n a r n e i n i e s t a c j o n a r n e Katowice

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015*

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w KATOWICACH Wydział Fizjoterapii ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* s t u d i a s t a c j o n a r n e i n i e s t a c j o n a r n e Katowice

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016*

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w KATOWICACH Wydział Fizjoterapii ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* s t u d i a s t a c j o n a r n e i n i e s t a c j o n a r n e Katowice

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu/modułu

Nazwa przedmiotu/modułu PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I 1 Anatomia prawidłowa człowieka 45 15 30 E 3 2 Biologia medyczna 20 20

Bardziej szczegółowo

Semestr II. Liczba godzin. Forma. Nazwa przedmiotu/modułu

Semestr II. Liczba godzin. Forma. Nazwa przedmiotu/modułu PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny Semestr I 1 Anatomia prawidłowa człowieka 35 10 25 E 3 2 Biologia medyczna 15

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia r.

Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia r. Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia 4.04.017 r. MODUŁY I ECTS DO PLANU NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII od roku akademickiego 017/018 A. PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE 1. Anatomia

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA

PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA Wydział prowadzący kierunek studiów Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być odebrania do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Warszawa lipiec 2017 1 PISMO OKÓLNE NR 10 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016 PLAN STUDÓW Semestr Σ W CA CL CP CK S PZ Forma zakończenia Anatomia prawidłowa człowieka cz. 5 5 0 Zo Kierunek: FZJOTERAPA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku

Bardziej szczegółowo

ECTS kontkatowy. ECTS po zaokrągleniu RAZEM. Egzamin ,

ECTS kontkatowy. ECTS po zaokrągleniu RAZEM. Egzamin , Dla rocznika 2013-2016 L.p. INSTYTUT MEDYCZNY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA ROK I /rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 dla I roku studiów Wydział: Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia Rodzaj zajęć: Lp. Przedmiot kod I MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY 1 Lektorat języka obcego 4 PLAN STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Rok I Rok akademicki FORMA ZALICZENIA ECTS ECTS LICZBA GODZIN

Rok I Rok akademicki FORMA ZALICZENIA ECTS ECTS LICZBA GODZIN KOD MODUŁU FORMA ZALICZENIA Samokształcenie (liczba godzin) Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW 2017-2022 Rok I Rok akademicki 2017-2018 Forma studiów: STACJONARNE OGÓŁEM SEMESTR I MODUŁ KSZTAŁCENIA ORGANIZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 1 Anatomia narządu ruchu 6 18 WZ/ZO 5 2 Anatomia narządów wewnętrznych 6 6 E WZ/ZO 6 3 Biochemia WZ/ZO 3 4 Podstawy biologii WZ/ZO 3 5 Teoria wychowania fizycznego 18

Bardziej szczegółowo

FIZJOTERAPIA I Semestr studia niestacjonarne. Forma zajęć ZT razem bez SK. Przedmiotu. Punkty ECTS ogółem. zaliczenia. Zajęcia teoretyczne.

FIZJOTERAPIA I Semestr studia niestacjonarne. Forma zajęć ZT razem bez SK. Przedmiotu. Punkty ECTS ogółem. zaliczenia. Zajęcia teoretyczne. FIZJOTERAPIA I Semestr studia niestacjonarne wykłady ćwiczenia samina - PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) 15 15 15 2 Zzo PO* Język obcy (j.angielski/j.niemiecki) 30 30 30 2 Zzo PO Socjologia 15 15 15

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA 2014/2017 KIERUNEK FIZJOTERAPIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA 2014/2017 KIERUNEK FIZJOTERAPIA I II A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. Język obcy* E 4 200 120 120 80 30 2 30 2 30 2 30 2 2. Socjologia Z o 1 30 15 15 15 15 1 3. Informatyka Z o 5 50 30 30 20 15 1 15 1 4. B 1. Podstawy języka łacińskiego

Bardziej szczegółowo

Rok I Rok akademicki

Rok I Rok akademicki FORMA ZALICZENIA FORMA ZALICZENIA Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW 2017-2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Kierunek Fizjoterapia Rok I Rok akademicki 2017-2018 Forma studiów: STACJONARNE Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Zajęcia teoretyczne. wykłady ćwiczenia

Zajęcia teoretyczne. wykłady ćwiczenia Symbol Przedmiot u Forma zaliczenia FIZJOTERAPIA I SEMESTR studia stacjonarne wykłady ćwiczenia samina - rium bez SK PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) 30 30 20 2 Zzo PO Etyka 30 30 20 2 Zzo PO* Język

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Fizjoterapia Profil: praktyczny Cykl kształcenia:

Kierunek: Fizjoterapia Profil: praktyczny Cykl kształcenia: Kierunek: Fizjoterapia Profil: praktyczny Cykl kształcenia: 2014-2017 KWALIFIKACJA formalny wynik procesu oceny i walidacji tzn. tytuł, stopień utożsamiany z odpowiadającym mu dyplomem, świadectwem, itp.

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017 Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 1 Anatomia narządu ruchu 10 30 WZ/ZO 5 2 Anatomia narządów wewnętrznych 10 10 E WZ/ZO 6 3 Biochemia 15 15 WZ/ZO

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII Studia pierwszego stopnia I ROK STUDIÓW w systemie dziennym 008/009 i seminaria i seminaria 1 8 9 Anatomia prawidłowa, funkcjonalna 1 i rentgenowska 1 1 10 prof. dr hab. n. med. Stanisław Orkisz ECTS 8

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie niestacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie niestacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016 PLAN STUDÓW Semestr Σ W CA CL CP CK S PZ Forma zakończenia Anatomia prawidłowa człowieka cz. 40 0 30 Zo PW: Biologia medyczna / Genetyka z elementami genetyki człowieka ECTS 0 0 E 3 Fizjologia cz. / Fizjologia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w sporcie_ stacjonarne , II stopień

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w sporcie_ stacjonarne , II stopień Ogółem godzin Wykłady Ćwiczenia Przedmiot Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w sporcie_ stacjonarne 19.05.2015, 17.05.2016 II stopień I rok II rok 15 tyg 15 tyg 15

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko, nr albumu

Imię i nazwisko, nr albumu Adres zamieszkania studenta... ************************************************************************************************************************ * Przyznano stypendium w wysokości...... data, podpisy

Bardziej szczegółowo

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w geriatrii. I rok. 15 tyg ECTS. Grupa treści humanistycznych

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w geriatrii. I rok. 15 tyg ECTS. Grupa treści humanistycznych Przedmiot W Ćw Egz W Ćw Egz W Ćw Egz W Ćw Egz Historia rehabilitacji 15 0,5 0,5 Filozofia człowieka 15 0,5 0,5 Bioetyka 15 0,5 0,5 Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji Ogółem godzin Plan studiów

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. azwa przedmiotu zajęć A. y ogólne Technologia informacyjna wykład zalicze Technologia informacyjna zalicze Filozofia

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) * Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności w ćw k l egz zal w ćw k l egz zal 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy Instytut: Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia II st/st Specjalność: Brak RAPORT Z PLANU STUDIÓW II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy Forma studiów: stacjonarne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60 Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Czas trawania studiów: LEKARSKI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY STUDIA STACJONARNE 6 lat Program obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P R O G

Bardziej szczegółowo

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE Program studiów obejmuje 3801godzin na ch stacjonarnych, dodatkowo 400 godzin praktyk zawodowych oraz 2719 godzin na studiów niestacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, WF w szkole forma studiów - stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne Ćwiczenia w placówkach ochrony zdrowia z nauczycielem akademickim

Zajęcia praktyczne Ćwiczenia w placówkach ochrony zdrowia z nauczycielem akademickim Samokszt ałcenie Seminaria /lab. Ćwiczenia Wykłady PLAN STUDIÓW I STOPNIA RATOWNICTWO MEDYCZNE L.p. WYDZIAŁ MEDYCZNY, IPRM Katedra Ratownictwa Medycznego PLAN NAUCZANIA NA STUDIACH ERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo

semestr 1 1. METODYKA STUDIOWANIA I METODOLOGIA NAUKI ETYKA PSYCHOLOGIA. 4. SOCJOLOGIA.. 5. BIOCHEMIA. 6. BIOLOGIA MEDYCZNA.

semestr 1 1. METODYKA STUDIOWANIA I METODOLOGIA NAUKI ETYKA PSYCHOLOGIA. 4. SOCJOLOGIA.. 5. BIOCHEMIA. 6. BIOLOGIA MEDYCZNA. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce za I rok studiów w roku akademickim 2006/2007 studia stacjonarne I rok semestr 1 1. METODYKA STUDIOWANIA I METODOLOGIA NAUKI... 2. ETYKA... 3. PSYCHOLOGIA.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW II ROK. V sem z bezpośr. udziałem nauczyciela. konsultacje Ogółem. ćwiczenia konsult. ćwiczenia konsult. wykłady RYGOR E/Z RYGOR E/Z

PLAN STUDIÓW II ROK. V sem z bezpośr. udziałem nauczyciela. konsultacje Ogółem. ćwiczenia konsult. ćwiczenia konsult. wykłady RYGOR E/Z RYGOR E/Z Razem wykład konsultacje WSZECHNICA POLSKA SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE kierunek - Zdrowie publiczne studia niestacjonarne pierwszego stopnia PLAN STUDIÓW Liczba godzin I ROK II ROK III ROK Lp. Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. I sem II sem III sem IV sem V sem VI sem VII sem. z bezpośr. udziałem nauczyciela ćwiczenia. z bezpośr. udziałem nauczyciela

PLAN STUDIÓW. I sem II sem III sem IV sem V sem VI sem VII sem. z bezpośr. udziałem nauczyciela ćwiczenia. z bezpośr. udziałem nauczyciela WSZECHNICA POLSKA SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE kierunek - Zdrowie publiczne studia stacjonarne pierwszego stopnia PLAN STUDIÓW Liczba godzin I ROK II ROK III ROK Lp. Nazwa przedmiotu z bezpośrednim udziałem

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr zimowy (I)

Rok I, semestr zimowy (I) Kierunek: Zdrowie Publiczne, studia stacjonarne w systemie od 01-go października 2012 roku Rok I, semestr zimowy (I) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć Liczba semestru A. y ogólne 1. Filozofia i podstawy etyki

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. Lp Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2014/2015 Semestr 1 Semestr 2 w ćw k l egz zal w ćw k l egz zal 1 Anatomia

Bardziej szczegółowo

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku wychowanie fizyczne specjalność: odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, wychowanie fizyczne w Semestr I (limit 30) szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2015/2016

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2015/2016 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozofia 18 9 WZ/ZO 4 2 Socjologia 3 Wstęp do psychologii 4 Psychologia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie odpłatności za studia i zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych. Kierunek: Wychowanie fizyczne

Plan studiów stacjonarnych. Kierunek: Wychowanie fizyczne Plan studiów stacjonarnych załącznik nr do Uchwały nr 6/03 z dnia 3 września 03 Kierunek: Wychowanie fizyczne Rozkład godzin w semestrze Forma Godziny ogółem Lp. Przedmiot zaliczenia ECTS ECTS 3 ECTS 4

Bardziej szczegółowo

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018 Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018 Program studiów - I rok - Kierunek Lekarski (w roku akad. 2017/2018) 1 Anatomia egzamin c 200 40-160 - 20 2 Histologia z embriologia egzamin

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Program studiów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Program studiów Załącznik do Uchwały Nr II/33 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej z dnia 11 stycznia 2017 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012* studia niestacjonarne DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego dnia roku

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego dnia roku Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 23.05.2016 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki 2015/2016 Semestr

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017 (profil ogólnoakademicki) Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozofia 18 9 WZ/ZO 4 2 Socjologia 3 Wstęp do psychologii 4 Psychologia rozwojowa 5 Wstęp do pedagogiki 6 Historia

Bardziej szczegółowo

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program)

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program) Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program) Wydział : Wychowania fizycznego Kierunek : Wychowanie fizyczne Studia drugiego stopnia Specjalność: FITNESS 3. Biomechaniczne podstawy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PO UKOŃCZENIUJEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

WYKAZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PO UKOŃCZENIUJEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 33 Senatu AWFiS z dnia 28.06.2017 r WYKAZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PO UKOŃCZENIUJEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA AWFiS W GDAŃSKU I. Informacje ogólne o

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia niestacjonarne Katowice, kwiecień 2017 r. - 2 -

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA I rok semestr 2

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku Pielęgniarstwo pierwszego stopnia studia stacjonarne. Forma zaliczenia E/Z

Plan studiów na kierunku Pielęgniarstwo pierwszego stopnia studia stacjonarne. Forma zaliczenia E/Z I semestr Załącznik nr 1 do Uchwały nr Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 29 czerwca 2015 r. /modułu Plan studiów na kierunku Pielęgniarstwo pierwszego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT

Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT Załącznik nr 1 Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, stacjonarne Lp. Katedry Liczba

Bardziej szczegółowo

SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU

SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU Dział ogólny 0/9(03) Encyklopedie, leksykony, wydawnictwa informacyjne o zakresie ogólnym 00 Nauka i wiedza w ogólności. Kultura. Informatyka 005 Zarządzanie teoria, strategie,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA KATEDRA FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA KATEDRA FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA KATEDRA FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów Fizjoterapia Kod kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 studia stacjonarne Katowice, kwiecień 2016 r. - 1 - - 2

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2015 r.

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2015 r. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU w Białej Podlaskiej Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek: pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, 3 lata (6 semestrów) forma stacjonarna

PLAN STUDIÓW Kierunek: pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, 3 lata (6 semestrów) forma stacjonarna PLAN STUDIÓ Kierunek: pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, lata ( semestrów) forma stacjonarna SEMESTR I Filozofia i etyka zawodu 1 pielęgniarki B 90 0 1 E 2 Anatomia A 1 10 Z 2 Fizjologia A 1 10

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK ELEKTRORADIOLOGIA STUDIA STACJONARNE/ NIESTACJONARNE Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia stacjonarne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia stacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia stacjonarne KIERUNKI: - Wychowanie Fizyczne I stopień, II

Bardziej szczegółowo

ECTS Laboratoria. Wykłady

ECTS Laboratoria. Wykłady Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 23.05.2016 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki 2015/2016 Semestr

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Typ szkolenia Tematyka Ilość słuchaczy Termin rozpoczęcia Studia podyplomowe Dietetyka 2 osoby Luty 2014 rok Studia podyplomowe Geriatria i

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK ELEKTRORADIOLOGIA STUDIA STACJONARNE / NIESTACJONARNE Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE SPECJALNOŚĆ : ELEKTRORADIOLOGIA STUDIA STACJONARNE/ STUDIA NIESTACJONARNE

PLAN NAUCZANIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE SPECJALNOŚĆ : ELEKTRORADIOLOGIA STUDIA STACJONARNE/ STUDIA NIESTACJONARNE UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY INSTYTUT PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU PLAN NAUCZANIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE SPECJALNOŚĆ : ELEKTRORADIOLOGIA STUDIA STACJONARNE/

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Rozkład godzin

Bardziej szczegółowo

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10 TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA POZIOM KSZTAŁCENIA - studia i stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA - praktyczny OBSZAR KSZTAŁCENIA - obszar nauk medycznych, nauk

Bardziej szczegółowo

Suma godzin w roku SEMESTR 1 SEMESTR 2 ZALICZENIA semestr. Razem. semestr W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P

Suma godzin w roku SEMESTR 1 SEMESTR 2 ZALICZENIA semestr. Razem. semestr W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P NOWY PROGRAM STUDIÓW (od roku akademickiego 2013/2014) KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 2013/2014 Suma w roku SESTR 1 SESTR 2 1 Biologia 3 3 ZAL 40 15 0 25 0 15 25 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport ROK I, SEMESTR 1, studia II stopnia stacjonarne (nowy program) Symbol Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. F-3 Filozofia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PO UKOŃCZENIUJEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

WYKAZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PO UKOŃCZENIUJEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA WYKAZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PO UKOŃCZENIUJEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA AWFiS W GDAŃSKU I. Informacje ogólne o kierunku studiów 1. Nazwa kierunku studiów: FIZJOTERAPIA*. 2. Poziom

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK DIETETYKA STUDIA NIESTACJONARNE Rzeszów, 10.09.2015 r. LP. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 studia stacjonarne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 studia stacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 studia stacjonarne KIERUNKI: - Wychowanie Fizyczne - Turystyka i

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 Warszawa lipiec 2016 1 PISMO OKÓLNE NR 9/2015/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK ELEKTRORADIOLOGIA STUDIA STACJONARNE Rzeszów, 11.09.2014 Tylko

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje:

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje: Zarządzenie Nr 22/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26.09.2011r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Wychowania

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje:

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje: Zarządzenie Nr 72/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 7 grudnia 2012 roku. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach II stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014. Kierunek Sport

Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach II stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014. Kierunek Sport Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach II stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014. Kierunek Sport Załącznik nr 3 ROK I, SEMESTR 1 Symbol Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia r.

PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia r. PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia 1.07.2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015

Bardziej szczegółowo

Prorektor ds. Collegium Medicum Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum

Prorektor ds. Collegium Medicum Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum Załącznik do zarządzenia Nr 28 Rektora UMK z dnia 31 maja 2005 r. Kod Nazwa 01 01 05 00 00 Prorektor ds. Collegium Medicum 90 01 05 00 00 Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum 16 00

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2015/2016

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2015/2016 (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozofia 30 15 WZ/ZO 4 2 Socjologia 30 15 E WZ/ZO 4 3 Wstęp do psychologii 30 E WO 4 4 Psychologia

Bardziej szczegółowo

Diagramy semestralne/roczne dla programu pielęgniarstwo stacjonarne licencjackie (standardy nauczania 2012)

Diagramy semestralne/roczne dla programu pielęgniarstwo stacjonarne licencjackie (standardy nauczania 2012) Diagramy semestralne/roczne dla programu stacjonarne licencjackie (standardy nauczania 2012) Instytut Pielęgniarstwa PZ w Nysie Cykl kształcenia: 6 semestrów Ogólna liczba kształcenia : 48 punktów ECT:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zaliczenia. Liczba godzin. zaliczenie. 2. Psychologia W 30 zaliczenie tak 2 2. zaliczenie. zaliczenie. 3. Biochemia i W 30 zaliczenie tak 2 2

Rodzaj zaliczenia. Liczba godzin. zaliczenie. 2. Psychologia W 30 zaliczenie tak 2 2. zaliczenie. zaliczenie. 3. Biochemia i W 30 zaliczenie tak 2 2 Diagramy semestralne/roczne dla programu stacjonarne licencjackie (standardy nauczania 2012) rok akad.2012/2013 Instytut Pielęgniarstwa PZ w Nysie Rok I, semestr zimowy - I Lp. Nazwa przedmiotu ZT Razem

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK DIETETYKA STUDIA TACJONARNE/ NIESTACJONARNE II i III rok Rzeszów

Bardziej szczegółowo

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY FORMA KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI studia stacjonarne

LEKARSKI studia stacjonarne LEKARSKI 2015-2016 studia stacjonarne I rok Rok akademicki I semestr; 15 tygodni II semestr; 15 tygodni Lp. Kod Przedmiot Ogółem ECTC 30 tygodni Wykład Seminarium Ćwiczenia Wykład Seminarium Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: VI semestrów ZAJĘCIA TEORETYCZNE. Zatwierdzona liczebność grupy na zajęciach.

Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: VI semestrów ZAJĘCIA TEORETYCZNE. Zatwierdzona liczebność grupy na zajęciach. Rok akademicki 207/208 3 4 7 9 3. Anatomia Zakład Anatomii Prawidłowej 90 2, 30 4 20 2, EGZAMIN 2. BHP Katedra i Zakład Zarządzania w Pielegniarstwie 4 0 4 0 0 3. Biochemia Katedra i Zakład Biochemii i

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012* studia niestacjonarne DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka studiów

Ogólna charakterystyka studiów Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu AWF Warszawa nr 15/2011/2012 z dnia 24.01.2012 roku Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: REHABILITACJI Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA (nazwa

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia stacjonarne Katowice, kwiecień 2017 r. - 1 - - 2

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 1/2014/2015 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2014 r.

Pismo okólne Nr 1/2014/2015 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2014 r. AKADEMA WYCHOWANA FZYCZNEGO J. PŁSUDSKEGO WYDZAŁ WYCHOWANA FZYCZNEGO SPORTU w Białej Podlaskiej Pismo okólne Nr 1/2014/2015 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2014

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 studia niestacjonarne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 studia niestacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 studia niestacjonarne KIERUNKI: - Wychowanie Fizyczne II stopień

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013

STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013 NAZWA MODUŁU (PRZEDMIOTU) KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013 Suma w roku SESTR 1 SESTR 2 ZALICZENIA 1 Biologia 3 3 ZAL 40 15 0 25 0 15 25 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozofia 30 15 WZ/ZO 4 2 Socjologia 30 15 E WZ/ZO 4 3 Wstęp do psychologii

Bardziej szczegółowo