Opracowanie: Irena Kolwicz-Markowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie: Irena Kolwicz-Markowska"

Transkrypt

1 OPIS KOŚCIOŁA I KLASZTORU KLARYSEK KAPUCYNEK W PRZASNYSZU Opracowanie: Irena Kolwicz-Markowska Przasnysz 2010

2 KRÓTKA HISTORIA OPISYWANEJ ZABUDOWY ARCHITEKTONICZNEJ W 1606 r. do Przasnysza przybyły siostry Bernardynki z Warszawy. Wzniesiono wtedy drewnianą kapliczkę na gruncie ofiarowanym przez Petronelę Podoską przy ulicy Błonie. W tymże roku następna fundacja Elżbiety Mostowskiej umożliwiła siostrom rozpoczęcie budowy klasztoru i murowanego jednonawowego kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP. W 1608 r. rozpoczęto budowę klasztoru. Zakończono ją najprawdopodobniej ok. roku Ukończeniu budowy kościoła przeszkodził pożar w 1622 roku. Kościół i klasztor spłonęły. Po odbudowie ponowny pożar w 1645 roku zniszczył budynki. Bernardynki znów odbudowały kościół i klasztor. W 1685 r. kościół otrzymał wezwanie św. Klary i św. Józefa. W 1685 roku ówczesna przełożona klasztoru, Katarzyna Załuska, zaczęła stawiać kościół murowany i północną część klasztoru. W 1694 r. odbyła się konsekracja kościoła. W latach kościół i klasztor zostały gruntownie odbudowane i przekształcone, przez architekta Franciszka Szulca, na styl barokowy. Zbudowano wtedy z cegły wschodnią i południową część klasztoru. Klasztor murowany miał długość 47 łokci, szerokość 13 i ½, a wysokość 11 łokci. Kościół murowany był długi na 30 łokci, szeroki na 13 i wysoki na 11 łokci. Około 1840 r. budynki restaurowano. W 1871 na miejsce Bernardynek przybyły do Przasnysza siostry Kapucynki. 13 czerwca tegoż roku władza carska przydzieliła Kapucynkom klasztor. 14 czerwca 1873 r. Kapucynki otrzymały od Rzymu dekret pozwalający im zająć kościół i klasztor w Przasnyszu. W okresie I wojny światowej klasztor został uszkodzony. Po wojnie odbudowano go i nieco powiększono pod kierunkiem architektów Kazimierza Skórewicza i Kazimierza Tołłoczki. Prace konserwatorskie były prowadzone z ramienia Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Podczas II wojny światowej kościół i klasztor stały się więzieniem i spichlerzem. Po wojnie w latach odremontowano kościół. W latach dziewięćdziesiątych XX w. kościół i klasztor poddane były gruntownemu remontowi. OPIS ARCHITEKTURY KOŚCIOŁA I KLASZTORU Kościół murowany pod wezwaniem św. Klary i św. Józefa powstał na planie prostokąta. Plan sytuacyjny klasztoru Panien Bernardynek w mieście Przasnysz z 1865 r. przy ul. Błonie, podpisany przez budowniczego powiatu przasnyskiego Józefa Iżyckiego, ukazuje plany budowy obu obiektów - kościoła i klasztoru. Obecnie architektura tych budowli uważana jest za bezstylową. Oba budynki są murowane (z cegły) i otynkowane. Kościół jest jednonawowy (salowy), w którym prezbiterium i nawa mają tę samą szerokość, wysokość i wspólny dach, tworząc jednolite wnętrze, sprawiające wrażenie sali. 2

3 Wnętrze kościoła posiada płaski strop. Od strony zachodniej okna są rozglifione, górna wewnętrzna powierzchnia zamyka je w kształcie łuku i jest skośnie ścięta ku wnętrzu. Okna są zamknięte odcinkowo. Fasada kościoła jest opilastrowana (płaski filar przyścienny) na narożach i zwieńczona trójkątnym szczytem, nad którym wznosi się wieżyczka na sygnaturkę. Mieszczą się tam 3 małe dzwony kościelne. Fasada poprzedzona jest kruchtą (przedsionkiem kościoła). Dach kościoła jest dwuspadowy, kryty dachówką. 3

4 Klasztor murowany składa się z czterech skrzydeł, wewnątrz którego jest prostokątny wirydarz (ogród otoczony zabudowaniami klasztornymi). W centralnym miejscu wirydarza stoi wysoki krzyż cementowy. Od strony północnej znajduje się przybudówka. Klasztor jest jednopiętrowy. Skrzydło zachodnie przylega bezpośrednio do kościoła. W skrzydle wschodnim znajduje się refektarz (jadalnia klasztorna), a w skrzydle południowym sień i rozmównice. Układ piętra klasztoru jest analogiczny do parteru. Na piętrze znajdują się cele dla sióstr klauzurowych. W XVIII i XIX w. siostry prowadziły szkółkę elementarną dla dziewcząt. Zajmowała ona skrzydło południowe na parterze, w skrzydle wschodnim mieściły się natomiast sypialnie dla dziewcząt. W latach 80-tych XX w., od strony zachodniej, bezpośrednio do murów kościoła, dobudowano od północy nowe skrzydło dla sióstr klauzurowych. Stolarka drzwiowa jest stara, z kutymi zawiasami z końca XVII wieku. Drzwi wejściowe są klepkowe i nabijane gwoździami kowalskimi z XVIII wieku. Dach jest dwuspadowy, kryty dachówką. Całość zabudowań klasztornych otacza mur. Po stronie zachodniej, wyodrębniony murem z bramą i furtami, jest plac zwany cmentarzem kościelnym. 4

5 OPIS WNĘTRZA KOŚCIOŁA Wnętrze kościoła podzielone jest optycznie na nawę i prezbiterium. Nawa przeznaczona jest dla wiernych i stoją tam ławki. Prezbiterium jest częścią kościoła przeznaczoną do odprawiania nabożeństw. Od reszty świątyni wydzielone jest poprzez podwyższenie. Przy prezbiterium jest zakrystia i tzw. skarbiec, gdzie przechowywane są przedmioty kultu. Za przeszkloną witrażem częścią ołtarza znajduje się pomieszczenie dla drugiego chóru zakonnego. Prezbiterium orientowane jest tu ku północy, co potwierdzają wcześniejsze plany zabudowy kościoła murowanego. 5

6 Nad nawą znajduje się chór muzyczny, który jest opuszczony w dół w stosunku do prezbiterium. W jego centralnej części umieszczony jest obraz przedstawiający św. Klarę z monstrancją, który został namalowany w latach przez s. M. Franciszkę Pilecką, kapucynkę klasztoru w Przasnyszu.. Przedstawia on mniszkę włoską, Klarę z Asyżu (Klaryskę), w brązowym habicie z uniesioną monstrancją w ręku, stojącą na stopniach kościoła oraz klęczące przy niej 2 siostry. Bijące światło z Hostii przeraża nacierających na kościół Saracenów i zmusza ich do ucieczki. Obraz utrzymany jest w tonacji rozbielonej ultramaryny, 6

7 czerni obojętnej, sieni i ciemnych brązach rozświetlonych jedynie blaskiem bijącym od monstrancji i od aureoli wokół głowy św. Klary. Od strony zachodniej kościół oświetlony jest światłem dziennym. Nad oknami znajdują się ścienne wizerunki św. Feliksa, św. Konrada i św. Ignacego w ornamentach. 7

8 Św. Feliks z Cantalice ( ) ubrany jest w habit kapucyna w kolorze ciemnego brązu. Jest to starszy mężczyzna, siwowłosy, z brodą. W rozłożonych dłoniach trzyma mały woreczek kwestarski. Głowę ma skierowaną w górę. Nad rozglifionym oknem znajduje się wizerunek św. Konrada z Parzham (Bawaria, ). Święty odziany jest w habit kapucyński. Głowę, z długą siwą brodą, pochyla w kierunku krzyża, który trzyma w wyciągniętych dłoniach. Wokół jego głowy widnieje aureola. Ostatnim malowidłem naściennym od strony zachodniej jest wizerunek św. Ignacego z Lakonii ( ). Podobnie jak wcześniej omówione naścienne malowidła, przedstawia on starszego mężczyznę ubranego w habit, z dłońmi złożonymi do modlitwy. 8

9 Wizerunki świętych są otoczone ozdobnym obramowaniem (kartuszem), na który składają się stylizowane, strzępiaste liście. Od strony wschodniej wisi obraz przedstawiający bł. Marię Teresę od Dzieciątka Jezus, namalowany w 2001 r. przez Henryka Zagórskiego, oraz obraz ukazujący postać św. Józefa. Bł. Maria Teresa od Dzieciątka Jezus (Mieczysława Kowalska), mniszka Klaryska Kapucynka ( ), ubrana jest w habit przepasany białym sznurem z trzema węzłami symbolizującymi śluby ubóstwa, posłuszeństwa i czystości. W lewej dłoni trzyma książeczkę do nabożeństwa a w prawej maleńki krucyfiks i liść palmowy, symbole cierpienia i zmartwychwstania. Bose nogi spoczywają na kamiennym bruku. Góra korpusu otoczona i rozświetlona jest przez odcienie koloru żółtego i niebieskiego imitującego niebo, z którego po jej prawej stronie wyłaniają się z kolistego kręgu chmur głowy 3 uskrzydlonych aniołków, a po lewej widnieje godło franciszkańskie. Składa się na nie znak krzyża z dwoma ramionami Chrystusa i św. Franciszka. Obie ręce wzniesione są ku górze i mają szeroko otwarte dłonie. Ręka Chrystusa jest skierowana na prawo, z widocznym miejscem po przebiciu gwoździem, a ręka św. Franciszka w habicie nosi znamiona stygmatyzacji i jest skierowana na lewo. Obydwie ręce są skrzyżowane u podstawy krzyża. Po lewej stronie błogosławionej widnieje kościół sióstr Kapucynek z Przasnysza, a po prawej wysoki mur z drutu kolczastego i budynki obozu koncentracyjnego w Działdowie, gdzie Mieczysława Kowalska zakończyła swój żywot ziemski. 9

10 Bliżej ołtarza znajduje się obraz św. Józefa z Dzieciątkiem. Jest to obraz olejny malowany na płótnie i desce o wymiarach 200 x 130 cm, datowany na XVIII w. i utrzymany w stylu barokowym. Święty Józef namalowany jest w pozycji stojącej z Dzieciątkiem siedzącym mu na lewym ramieniu. Dzieciątko trzyma w lewej ręce jabłko królewskie (insygnia władzy). Twarz św. jest pociągła, o wysokim czole, krótkich włosach w puklach, z krótką brodą. Św. pochyla głowę ku Dzieciątku. W prawej dłoni św. Józef trzyma lilię (jeden z atrybutów świętego), w tle pejzaż górski. Nad głową świętego i Dzieciątka w chmurach dwa uskrzydlone aniołki. Jeden trzyma nad głową Józefa wieniec laurowy, drugi ma złożone ręce na piersi. Szaty Dzieciątka i świętego obficie fałdowane, trybowane (kute na zimno srebro) i zdobione drobnym ornamentem z kwiatów i drobnych listków. Szaty Dzieciątka i wieniec laurowy są złocone. Aureola wokół głowy św. złożona jest z krótkich promieni. Korona na głowie Dzieciątka ażurowa, zdobiona ornamentem w drobne kwiaty, spięta kulą i krzyżem. Obraz utrzymany jest w tonacji zieleni szmaragdowej, rozbielonej ultramaryny (błękity) i czerni obojętnej. Szaty aniołów są w tonacji rozbielonego karminu (czerwieni) i soczystej zieleni. 10

11 U góry na ścianie wschodniej, poczynając od strony chóru, namalowane są popiersia św. Magdaleny Martinengo ( ) Kapucynki, św. Weroniki i św. Klary z Asyżu, założycielki Klarysek. Namalowane popiersie św. Magdaleny ukazuje rozmodloną mniszkę z dłońmi złożonymi w modlitewnym geście. Wokół głowy Magdaleny widnieje aureola znak świętości. Na głowie ma koronę cierniową, w dłoniach trzyma różaniec. Środkowe malowidło naścienne przedstawia wizerunek św. Weroniki Juliani (Giuliani) ( ), włoskiej Klaryski Kapucynki i mistyczki. Głowa świętej w koronie cierniowej i aureoli skierowana jest na prawy bok. W dłoniach trzyma krucyfiks. Na dłoniach widnieją stygmaty. 11

12 Najbliżej ołtarza znajduje się wizerunek św. Klary z Asyżu ( ), włoskiej mniszki Klaryski, z nieodzownym jej atrybutem monstrancją, którą trzyma w obu dłoniach. Oczy św. skierowane są na monstrancję. Wokół jej głowy aureola. Kartusz tych trzech malowideł został wzbogacony przez motyw dekoracyjny, tzw. putta, w postaci głów aniołków, podtrzymujących ozdobne obramowanie. Niżej na ścianie w 1992 r. została namalowana przez Annę i Kazimierza Patejuk z Warszawy postać bł. O. Honorata. 12

13 Błogosławiony Honorat Koźmiński ( ) był Kapucynem. Jego postać odziana jest w brązowy habit i przepasana białym sznurem z trzema węzłami, na lewym boku zwisa różaniec. Na nogach ma proste sandały. W prawej dłoni trzyma wysoko krzyż, od którego bije poświata. Lewa ręka lekko uniesiona do góry. Wokół głowy zaznaczona aureola. Malowidło naścienne utrzymane jest w odcieniach brązu i zszarzałego niebieskiego. Centralne miejsce w prezbiterium zajmuje ołtarz główny z Tabernakulum, na którym stoi krucyfiks. Krucyfiks ołtarzowy o wymiarach 40 na 15 cm pochodzi z XVIII wieku. Został wykonany z drewna i kości słoniowej. Na kwadratowym cokole, gzymsowanym, osadzony jest krzyż z kartuszem w górnej części i monogramem INRI ( Jezus Nazarenus Rex Judeorum Jezus Nazarejczyk Król Żydowski). Do Krzyża przybita jest postać Jezusa. Stopy skrzyżowane i przebite jednym gwoździem. Głowa z zarostem przechylona na prawy bok. Perizonium (drapowana opaska okrywająca biodra) obficie sfałdowane i przewiązane bliżej lewego boku. Górną część ołtarza zajmuje obraz Trójcy Świętej, poniżej znajduje się obraz Matki Boskiej Pocieszenia z Dzieciątkiem. 13

14 Obraz Trójcy Świętej o wymiarach 100 na 120 cm został namalowany farbą olejną na płótnie i desce w okresie barku (XVIII w.). Obraz umieszczony jest w nadstawie ołtarza, u góry zamknięty odcinkiem łuku. Przedstawia dwie siedzące postaci Boga Ojca i Chrystusa. Postacie te siedzą na chmurach, które podtrzymywane są przez skrzydlatych aniołów. Bóg Ojciec trzyma w lewej dłoni berło (symbol panowania), a prawą wznosi w geście błogosławieństwa. Po prawicy Boga Ojca siedzi Chrystus z obnażonym torsem, zwrócony w stronę Boga Ojca, z rękami złożonymi. Pośrodku, nad głowami Chrystusa i Boga Ojca, symbol Ducha Świętego- Gołębica. Sukienki obu postaci trybowane, o szerokich, grubych fałdach i dużych motywach roślinnych. Na kolanach Boga Ojca spoczywa jabłko królewskie dużych rozmiarów w kształcie kuli ziemskiej z krzyżem na wierzchu jako symbolem panowania nad światem. U Boga Ojca, na tle rozświetlonego trójką równoramiennego, tiara potrójna korona symbolizująca Trójcę Świętą i potrójną władzę. Korona Jezusa ażurowa jest spięta kulą i krzyżem. Obraz utrzymany w tonacji złotych ugrów (żółcieni i brązów w wielu odcieniach) i sieny palonej (czerwieni). 14

15 Poniżej obrazu Świętej Trójcy, na czerwonym aksamicie, znajduje się obraz Matki Bożej Pocieszenia z Dzieciątkiem. Twarz Madonny i Dzieciątka o jasnych karnacjach została namalowana na desce, farbą olejną i pochodzi z XVIII wieku. Nowa sukienka została wykonana w roku 2004 przez pracownika Akademii Sztuk Pięknych, Jarosława Kolec z Łodzi, z posrebrzanej blachy miedzianej. Obecna sukienka jest wierną kopią skradzionej, jest bogato zdobiona i ma strukturę drobnych fałd. Nad czołem Matki Boskiej na zawitce, w kształcie gwieździstego koła, są pięcioramienne gwiazdy. Na głowie korona ażurowa, zdobiona kaboszonami (kamieniami szlachetnymi, półszlachetnymi, oszlifowanymi) i spięta kulą i krzyżem. Korona na głowie Dzieciątka analogiczna tylko mniejsza. Na ołtarzu po obu stronach obrazu MB Pocieszenia z Dzieciątkiem mieszczą się relikwiarze z relikwiami. Ołtarz neobarokowy uległ zniszczeniu w czasie ostatniej wojny. Po drugiej wojnie światowej siostra M. Immakulata Klicka, Kapucynka z Przasnysza, zaprojektowała ołtarz i ambonę. Wykonano je ze słabej jakości drewna. W latach 90-tych XX w. konieczna była przebudowa ołtarza, ze względu na jego zły stan techniczny oraz brak chóru do modlitwy dla sióstr klauzurowych. Jeszcze w latach osiemdziesiątych XX w. w prezbiterium znajdowały się stelle, czyli drewniane ławki dla duchowieństwa, ustawione pod ścianą zachodnią oraz ambona. Obecnie nie ma ambony, a ławki zastąpiono krzesłami. 15

16 W latach odrestaurowano ścianę ołtarzową. Po obu stronach Tabernakulum wstawiono szyby witrażowe, biegnące półkoliście ku górze, z motywem liści, kiściami winogron, jako symbolem wina oraz kłosami, symbolem chleba. W witrażu dominują kolory rozbielonej żółci i zieleni. Witraż wykonano pod kierunkiem artysty plastyka z Łodzi, Marka Kurca. Prace stolarskie części ołtarza i prezbiterium wykonał Stanisław Brzózka z Łodzi. 16

17 Ołtarz przyozdobiony jest rzeźbami figuralnymi przedstawiającymi świętych, parą aniołów trzymających oświetlenie ołtarza oraz czterema symbolami religijnymi. U góry ołtarza, poczynając od strony zachodniej stoi figura franciszkanina i biskupa św. Bonawentury ( ) z jego atrybutami krzyżem i różańcem. 17

18 Następna figura to Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny - św. Józef z Dzieciątkiem na ręku. Po lewej stronie ołtarza umieszczona jest postać św. Stanisława Kostki ( ) z atrybutem w osobie Dzieciątka trzymanego na rękach. Głowa Dzieciątka spoczywa na prawej ręce jezuity. 18

19 W górnej części ołtarza, od strony wschodniej, znajduje się figura św. Antoniego Padewskiego ( ), franciszkanina, z krzyżem w prawej dłoni i książką w lewej. Dolną część ołtarza, poczynając od strony zachodniej, zdobią stojące w niszach rzeźby św. Franciszka z Asyżu (1181 lub ) franciszkanina, z jego atrybutami krzyżem i księgą oraz św. Klary z Asyżu z jednym z jej atrybutów książką. 19

20 Centralne miejsce w ołtarzu zajmuje Tabernakulum. płaskorzeźbą. U góry widnieje napis CARITAS, teologicznych MIŁOSIERDZIE. Poniżej znajduje się kielich, z wnętrza którego bije źródło. Na krawędzi Gołębica, po lewej zaś Pelikan symbol Eucharystii. 20 Drzwiczki jego ozdobione są co oznacza jedną z cnót płaskorzeźba przedstawiająca prawej strony kielicha siedzi

21 Na ołtarzu, poczynając od strony zachodniej, są jeszcze następujące symbole religijne: Serce Jezusa oplecione wieńcem cierniowym i serce Matki Boskiej (MB) z wieńcem z róż splecione razem, Hostia z monogramem IHS w kielichu, Hostia ze znakiem krzyża greckiego, zwanego też krzyżem Pachomiusza, spoczywająca na skrzyżowanych dwóch rybach - symbolu Jezusa, Ręka Jezusa i ręka św. Franciszka skrzyżowane razem- symbol zakonu franciszkańskiego. Ołtarz wzbogacony jest dekoracjami w postaci 8. kolumn i elementami rzeźbionego i malowanego drzewa. Kolumny i Tabernakulum pochodzą z ołtarza powojennego ( ) i są wykonane z ciemniejszego drewna niż reszta ołtarza, pochodzącego z lat 90-tych XX w. Dwie kolumny stoją po obu stronach górnego obrazu i swoją górną częścią przylegają bezpośrednio do sufitu. Sześć następnych stoi niżej, przy czym cztery z nich stanowią postument dla figur. Kolumny są wykonane w stylu korynckim. 21

22 Trzon ich zdobiony jest żłobieniami, głowice są w kształcie kielicha z motywem liśćmi akantu. 22

23 Góra ołtarza przyozdobiona jest ażurowymi rozetami stylizowanych liści. Centralną część sufitu kościoła zdobi duży plafon ścienny. Jest to kompozycja figuralna i religijna. Przedstawia stygmatyzację św. Franciszka. Święty ubrany jest w franciszkański brązowy habit zakonny i klęczy na ziemi z głową i rękoma podniesionymi ku ukazującej się jemu postaci. Na klęczącego Franciszka spływa dar stygmatów, co widać na podniesionych rękach będącego w ekstazie świętego. Kłębiące się obłoki podkreślają moment stygmatyzacji. Na tle chmur widnieje postać Jezusa z rozpostartymi ramionami. Jezus ukazany jest jako nadprzyrodzona istota - serafin, okryta sześcioma skrzydłami z widocznymi ranami na dłoniach i boku. W oddali widać elementy przyrody drzewo. W pobliżu Franciszka znajduje się mężczyzna, który zdziwiony patrzy w górę.. W przedniej części ozdobnego obramowania plafonu widnieje godło franciszkańskie, w dolnej zaś monogram Jezusa -IHS Jesus Hominum Salvator (Jezus Zbawiciel Ludzkości). 23

24 Stygmatyzację na suficie i wizerunki świętych w ornamentach namalował profesor Jerzy Hoppen z Torunia w latach Malatura kościoła zawiera jeszcze innej symbole wiary: litery ΑΏ dwie litery alfabetu greckiego oznaczające początek i koniec, imię Jezusa złożone z litery P i nałożonej na nią litery X, serce przebite włóczniami i promieniujące światłem, monogram Maryi Panny składający się z dwóch nałożonych na siebie liter A M stojących na półksiężycu i ukoronowanych u góry Ave Maria, skrzyżowane litery I i X monogram Chrystusa, krzyż z przewieszonym całunem, kielich z Hostią, w kształcie monogramu gwiaździstego, i listkiem winorośli, na ścianach wiszą Stacje Drogi Krzyżowej. Tłem dla namalowanych symboli religijnych jest błękit paryski. Sufit i ściany są gzymsowane i łączą się ze sobą półkoliście, szerokim pasem w kolorze seledynowym, co pewien czas odcinkowo zdobionym. Dół ścian pokryty jest jasną boazerią. Na ścianach dominuje zgaszony róż indyjski. Całości dopełniają kolory ciepłego beżu i rozbielonego siwego. 24

25 Malaturę kościoła odnowili w latach 90-tych XX w. Anna i Kazimierz Patejuk z Warszawy. Podziemia kościoła, zwane katakumbami, przeznaczone są na grobowce dla zmarłych zakonnic. Wchodzi się do nich po podniesieniu klapy będącej w podłodze nawy. Co straciło dziedzictwo narodowe? W nocy z 2 na 3 października 2003 r. ukradziono srebrne koszulki z obrazów Matki Boskiej Pocieszenia z Dzieciątkiem i św. Antoniego. Obraz MB Pocieszenia z Dzieciątkiem ubrany był w sukienkę z blachy srebrnej, wykuwanej na zimno, z cechami: miejską Torunia oraz imienną N.B. Mikołaja Broelmanna (czynny ). Sukienka była o drobnych fałdach, zdobiona drobnym ornamentem gałązek kwiatowych i listków. Korony były zdobione kaboszonami, rozetami kwiatowymi i imitacją pereł. Przy obrazie była tabliczka wotywna z blachy srebrnej, rokokowa, z XVIII w. ze sceną Zmartwychwstania w bogatym obramowaniu. W bocznym ołtarzu umieszczony był obraz św. Antoniego Padewskiego z XVIII w. Namalowany został na płótnie i desce farbą olejną. Górą zamknięty był półkoliście. Przedstawiał klęczącą na stopniach ołtarza postać św. Antoniego w habicie, przepasanego sznurem, z dłońmi złożonymi na piersiach i z głową zwróconą w stronę ołtarza. Na ołtarzu stała w obłokach postać Dzieciątka z rączką wyciągniętą w geście błogosławieństwa. U stóp Dzieciątka był podparty aniołek trzymający lilię - atrybut świętego Antoniego. Skradziona sukienka była trybowana o płaskim i złoconym ornamencie roślinnym, składającym się z kwiatów i owoców granatu. Nad głową Dzieciątka widniała aureola z drobnych promieni. W obrazie dominowały kolory karminu, ugry ciemne i jasne oraz siena palona. 25

26 Za klauzurą W części klauzurowej znajdują się figury : św. Anny Samotrzeciej, drewniana figurka Matki Bożej Bolesnej utrzymana w tradycji gotyckiej oraz Matki Bożej Niepokalanej wszystkie datowane na XVII wiek oraz krucyfiks barokowy z XVII w. w otoku w kształcie serca z motywem winorośli, 12 lichtarzy drewnianych z XVIII w. oraz 2 ornaty z XIX wieku. Ornat czerwony haftowany na atłasie z motywem wachlarzy i dużych kwiatach z datą oraz ornat haftowany na białym atłasie w pęki kwiatowe o grubych gałązkach pochodzący z 1 połowy XVIII w. siostry oddały do Muzeum Diecezjalnego w Płocku. W części klauzurowej znajduje się portret fundatorki Elżbiety Mostowskiej z 1607 r. Ciekawostka Według Katalogu zabytków na str. 29 w rozdziale Kościół i dawny klasztor Bernardynów w punkcie A. Kościół istnieje zapis, że Matka Boska Przasnyska, znajdująca się obecnie w kościele OO Pasjonistów wcześniej była własnością Bernardynek. Fundatorką obrazu była Elżbieta Mostowska. Obraz pochodzi z końca XVI lub początki XVII wieku. Podziękowanie Przedstawiony powyżej opis architektury i wnętrza kościoła mógł powstać dzięki życzliwości opatki klasztoru siostry Maksymiliany Wesołowskiej i wszystkich Sióstr Klarysek Kapucynek z Przasnysza, które udzieliły mi niezbędnych informacji.. Materiały wykorzystane Przy opracowywaniu korzystałam z dokumentacji archiwistycznej sporządzonej 15 lipca 1966 r. przez Wandę Puget. Opis budowli częściowo pochodzi z Katalogu zabytków sztuki w Polsce.T.10, Z.18, Przasnysz i okolice. Większość opisów pochodzi z autopsji. 26

27 Bibliografia 1. Battistini Matilde Symbole i alegorie, Warszawa, Arkady, Carr Gomm Sarah Słownik symboli w sztuce: motywy, mity, legendy w malarstwie i rzeźbie, Warszawa, Wydawnictwo RM, Cragoe Carol Davidson Jak czytać architekturę: najważniejsze informacje o stylach i detalach, Warszawa, Arkady, Diecezja płocka: struktura personalno-administracyjna (stan z dnia 1 października 1977 r.). Red. Władysław Lis, Płock, Płockie Wydawnictwo Diecezjalne, Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 10, Dawne województwo warszawskie, Z. 18, Przasnysz i okolice. Red. Izabella Galicka i Hanna Sygietyńska, Warszawa, Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki, Koska Donata OSCCap Dzieje Klasztoru Sióstr Klarysek Kapucynek w Przasnyszu, Zakroczym, CDH, [ praca dyplomowa znajdująca się w Muzeum Historycznym w Przasnyszu]. 7. Łoziński Bogumił Leksykon zakonów w Polsce : instytucje życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, Warszawa, Katolicka Agencja Informacyjna, Nasi święci patroni, [wydawca Anna Rossa; red. Bartosz Działoszyński i in.], Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Sł. B. Maria Teresa od Dzieciątka Jezus: (Mieczysława Kowalska) Mniszka Klaryska Kapucynka, [oprac. O. Gabriel Bartoszewski OFMCap.], Warszawa-Rzym, Waleszczak Radosław Przasnysz i powiat przasnyski w latach : zarys dziejów, Przasnysz, Rada Miejska, Waleszczak Radosław Przasnysz w latach , Przasnysz, [Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej], Zwolińska Krystyna, Malicki Zasław Mały słownik terminów plastycznych, Warszawa, Wiedza Powszechna, Żabicki Jacek Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia, Warszawa, Arkady, Czasopisma 1. Brykczyński A. Kronika Zgromadzenia Panien Bernardynek w Przasnyszu, Kwartalnik Teologiczny I, 1902, z. 1-2, s Strona internetowa Plan sytuacyjny klasztoru Panien Bernardynek w m. Przasnyszu 1865 [on line], Katalog skarbów dziedzictwa narodowego [dostęp: ], dostępny w Internecie Tekst pod względem merytorycznym sprawdziła i udzieliła pomocy archiwistycznej siostra Donata Koska. Zdjęcia Irena Kolwicz-Markowska 27

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Chojnata jest starą wsią. Powstała nie później niż w XIII w. Niegdyś posiadała duże znaczenie dzięki zakonowi benedyktynów, którzy posiadali tutaj

Bardziej szczegółowo

Radomsko. Ikonografia w Kościele OO. Franciszkanów pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Ważnym elementem wystroju kościelnego,

Radomsko. Ikonografia w Kościele OO. Franciszkanów pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Ważnym elementem wystroju kościelnego, Radomsko Ikonografia w Kościele OO. Franciszkanów pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Ważnym elementem wystroju kościelnego, kaplic i ołtarzy są obrazy, figury, freski i witraże świętych Postaci Kościoła.

Bardziej szczegółowo

Święta Anna ul. Aleksandrówka Przyrów (Woj. Śląskie) Sanktuarium Świętej Anny

Święta Anna ul. Aleksandrówka Przyrów (Woj. Śląskie) Sanktuarium Świętej Anny Święta Anna ul. Aleksandrówka 42 41-248 Przyrów (Woj. Śląskie) Sanktuarium Świętej Anny Opis kościoła: Jacek i Maria Łempiccy, Święci w Polsce i ich kult w świetle historii, Kraków 2008, str. 45-46 więcej:

Bardziej szczegółowo

Przedbórz. kościół pw. św. Aleksego

Przedbórz. kościół pw. św. Aleksego Przedbórz kościół pw. św. Aleksego Kościołów pw. św. Aleksego jest w Polsce tylko kilka; początki budowy kościoła z Przedborza sięgają 2. poł. XIII wieku. Wieża z czerwonego piaskowca z detalami ciosu

Bardziej szczegółowo

Maciej Tokarz, kl. VIa Zabytkowy kościół p.w. św. Mikołaja w Tabaszowej

Maciej Tokarz, kl. VIa Zabytkowy kościół p.w. św. Mikołaja w Tabaszowej Maciej Tokarz, kl. VIa Zabytkowy kościół p.w. św. Mikołaja w Tabaszowej Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki. Leonardo da Vinci 1 Tabaszowa - miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. św. Jana 7. Kościół pw. śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty (Siostry Prezentki)

Kraków ul. św. Jana 7. Kościół pw. śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty (Siostry Prezentki) Kraków ul. św. Jana 7 Kościół pw. śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty (Siostry Prezentki) Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Krakowie został ufundowany w XII wieku przez

Bardziej szczegółowo

Radomsko. ikonografia w radomszczańskiej kolegiacie

Radomsko. ikonografia w radomszczańskiej kolegiacie Radomsko ikonografia w radomszczańskiej kolegiacie Kościół par. pw. św. Lamberta zbudowany został w latach 1869-76 staraniem ks. Wincentego Gajewskiego, na miejscu zrujnowanej fary według projektu Konstantego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NA WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH

KOSZTORYS NA WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH KOSZTORYS NA WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY OBIEKTACH ZABYTKOWYCH W KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. ŚW. WAWRZYŃCA W MĄCZNIKACH woj. wielkopolskie, pow. Środa Wlkp., gm. Środa Wlkp. 1. OŁTARZ GŁÓWNY 2. OŁTARZ

Bardziej szczegółowo

SOŁECTWO KRZYWORZEKA I i KRZYWORZEKA II

SOŁECTWO KRZYWORZEKA I i KRZYWORZEKA II SOŁECTWO KRZYWORZEKA I i KRZYWORZEKA II INSTYTUCJE, ORGANIZACJE SPOŁECZNE INSTYTUCJE: 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzyworzece w roku szkolnym 2007/2008-6 oddziałów, 60 uczniów. 2. Publiczne Przedszkole

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NA WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH

KOSZTORYS NA WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH KOSZTORYS NA WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY OBIEKTACH ZABYTKOWYCH W KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W DOMACHOWIE woj. wielkopolskie, pow. gostyński, gmina Krobia 1.Ołtarz główny 2.Ołtarz

Bardziej szczegółowo

Gidle bazylika pw. Wniebowzięcia NMP

Gidle bazylika pw. Wniebowzięcia NMP Gidle bazylika pw. Wniebowzięcia NMP Wiosną 2016 roku obchodzony był w Gidlach jubileusz 500-lecia objawienia Matki Bożej Gidelskiej. Objawienie zapoczątkowało wydarzenie z początku maja 1516 roku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Dukla ul. Bernardyńska 2. Sanktuarium św. Jana z Dukli Bernardyni

Dukla ul. Bernardyńska 2. Sanktuarium św. Jana z Dukli Bernardyni Dukla ul. Bernardyńska 2 Sanktuarium św. Jana z Dukli Bernardyni Opis kościoła: Jacek i Maria Łempiccy, Święci w Polsce i ich kult w świetle historii, Kraków 2008, str. 201-202 więcej: Jan z Dukli http://sancti_in_polonia.wietrzykowski.net/2j.html

Bardziej szczegółowo

Gmina Polanka Wielka

Gmina Polanka Wielka Gmina Polanka Wielka 1 Stawy położenie: N49 59 20.8 E19 21 01.1 2 Kapliczka przydrożna położenie: N49 59 22.9 E19 20 35.0 3 Cmentarz Polanka Wielka położenie: N49 59 21.3 E19 19 58.4 4 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

Bardziej szczegółowo

Ewidencja zabytków z obszaru Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS. Gmina Gorzków

Ewidencja zabytków z obszaru Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS. Gmina Gorzków Ewidencja zabytków z obszaru Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS Gmina Gorzków KARTA OBIEKTU nazwa: Kościół rzymskokatolicki p. w. św. Stanisława lokalizacja: Miejscowość ul. Rynkowa 25 Gorzków Osada

Bardziej szczegółowo

Kościoły. Kościół Parafialny w Kamieńcu

Kościoły. Kościół Parafialny w Kamieńcu Kościoły Kościół Parafialny w Kamieńcu Tutejsza parafia istnieje już od XII wieku. Pierwszą świątynię pod Świętego Wawrzyńca wzniesiono w 1510 roku. Nowy neogotycki kościół wzniesiono 400 lat później w

Bardziej szczegółowo

Wieliczka ul. Brata Alojzego Kosiby 31. Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu. Sanktuarium MB Łaskawej

Wieliczka ul. Brata Alojzego Kosiby 31. Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu. Sanktuarium MB Łaskawej Wieliczka ul. Brata Alojzego Kosiby 31 Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu Sanktuarium MB Łaskawej Opis kościoła: Jacek i Maria Łempiccy, Święci w Polsce i ich kult w świetle historii, Kraków 2008, str.

Bardziej szczegółowo

50. Chrystus Ukrzyżowany Warsztat lokalny, Krasnobród, XIX w. 49. Chrystus Ukrzyżowany Warsztat lokalny, XIX w.

50. Chrystus Ukrzyżowany Warsztat lokalny, Krasnobród, XIX w. 49. Chrystus Ukrzyżowany Warsztat lokalny, XIX w. 49. Chrystus Ukrzyżowany Warsztat lokalny, XIX w. wys. 30 cm. Korpus umieszczony na krzyżu wtórnie. Brak obydwu ramion, uszkodzenia i przetarcia polichromii. Konserwacja pełna w 2007 r. (M. Serafinowicz).

Bardziej szczegółowo

Architektura romańska

Architektura romańska Architektura romańska Romanizm Sztuka romańska (styl romański, romanizm) - styl w sztukach plastycznych wykonywanych z kamienia XI XIII wieku. Najwcześniej formy stylistyczne zostały ukształtowane na terenach

Bardziej szczegółowo

Wykaz udzielonych dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Wykaz udzielonych dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wykaz udzielonych dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Rok 2016 Uchwałą nr XIX/124/16 Rada Powiatu Opolskiego w dniu

Bardziej szczegółowo

Częstochowa (Woj. Śląskie)

Częstochowa (Woj. Śląskie) Częstochowa (Woj. Śląskie) Sanktuarium NMP Częstochowskiej Jasnogórska Bazylika pw. Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia NMP Opis kościoła: Jacek i Maria Łempiccy, Święci w Polsce i ich kult w świetle

Bardziej szczegółowo

Warszawa-Mokotów ul. Czerniakowska 2. Kościół pw. św. Antoniego i Bonifacego (historia parafii)

Warszawa-Mokotów ul. Czerniakowska 2. Kościół pw. św. Antoniego i Bonifacego (historia parafii) Warszawa-Mokotów ul. Czerniakowska 2 Kościół pw. św. Antoniego i Bonifacego (historia parafii) Opis kościoła: Jacek i Maria Łempiccy, Święci w Polsce i ich kult w świetle historii, Kraków 2008, str. 65;

Bardziej szczegółowo

Serwis Internetowy Gminy Lutomiersk

Serwis Internetowy Gminy Lutomiersk Zabytki Zabytki na terenie Gminy Lutomiersk: Parki zabytkowe: Na terenie gminy znajduje się kilka parków zabytkowych i wiejskich. Parki te są bowiem dziełem natury oraz twórczej i artystycznej działalności

Bardziej szczegółowo

(12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO (12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11 ) Rp.2581 (21) Nume r zgłoszenia: 2091 5 (51) Klasyfikacja : 19-08 (22) Dat a zgłoszenia: 07.12.200 0 (54) Wycinank a okolicznościow a (45) O udzieleni

Bardziej szczegółowo

Praca na konkurs pn. By czas nie zaćmił

Praca na konkurs pn. By czas nie zaćmił Praca na konkurs pn. By czas nie zaćmił Temat pracy: Historia i stan aktualny zabytków architektonicznych na terenie mojej miejscowości. Wykonanie: Ewelina Aftańska i Aleksandra Ambroziak Uczennice klasy

Bardziej szczegółowo

Kraków pl. Wszystkich Świętych 5. bazylika pw. św. Franciszka z Asyżu franciszkanie

Kraków pl. Wszystkich Świętych 5. bazylika pw. św. Franciszka z Asyżu franciszkanie Kraków pl. Wszystkich Świętych 5 bazylika pw. św. Franciszka z Asyżu franciszkanie Opis kościoła: Jacek i Maria Łempiccy, Święci w Polsce i ich kult w świetle historii, Kraków 2008, str. 131, 132, 337.

Bardziej szczegółowo

Skoczów miasto urodzenia Jana Sarkandra

Skoczów miasto urodzenia Jana Sarkandra Skoczów miasto urodzenia Jana Sarkandra Opis miasta: Jacek i Maria Łempiccy, Święci w Polsce i ich kult w świetle historii, Kraków 2008, s. 197-198 (wydanie papierowe) lub: Jan Sarkander, Skoczów - http://sancti_in_polonia.wietrzykowski.net/2j.html

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Rakowicka 18. kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP Karmelici bosi

Kraków ul. Rakowicka 18. kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP Karmelici bosi Kraków ul. Rakowicka 18 kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP Karmelici bosi Opis kościoła: Jacek i Maria Łempiccy, Święci w Polsce i ich kult w świetle historii, Kraków 2008, str. 216 więcej: Józef Oblubieniec

Bardziej szczegółowo

Wieża Trynitarska jest najwyższym punktem zabudowy staromiejskiej Lublina. Została wzniesiona w 1693 roku w miejscu dawnej furty miejskiej jako

Wieża Trynitarska jest najwyższym punktem zabudowy staromiejskiej Lublina. Została wzniesiona w 1693 roku w miejscu dawnej furty miejskiej jako WIEŻA TRYNITARSKA Wieża Trynitarska jest najwyższym punktem zabudowy staromiejskiej Lublina. Została wzniesiona w 1693 roku w miejscu dawnej furty miejskiej jako dzwonnica. Dzisiejszy wygląd zawdzięcza

Bardziej szczegółowo

Figura Pana Jezusa Zmartwychwstałego

Figura Pana Jezusa Zmartwychwstałego Figura Pana Jezusa Zmartwychwstałego Figura znajduje się na małej wysepce, na stawie niedaleko drogi z Mikorzyna do Tokarzewa. Kamienna Figura Pana Jezusa Zmartwychwstałego wysokości 150 cm, pomalowana

Bardziej szczegółowo

Chełmno ul. Franciszkańska 8. kościół pw. Wniebowzięcia NMP i Sanktuarium MB Bolesnej ("Fara")

Chełmno ul. Franciszkańska 8. kościół pw. Wniebowzięcia NMP i Sanktuarium MB Bolesnej (Fara) Chełmno ul. Franciszkańska 8 kościół pw. Wniebowzięcia NMP i Sanktuarium MB Bolesnej ("Fara") Opis kościoła: Jacek i Maria Łempiccy, Święci w Polsce i ich kult w świetle historii, Kraków 2008, str. 74-75,

Bardziej szczegółowo

Radomsko. kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Radomsko. kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa Radomsko kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa Ekspozytura została erygowana z parafii św. Lamberta w Radomsku przez bpa Teodora Kubinę 21 lipca 1938; parafia ustanowiona 4 marca 1957 przez bpa Zdzisława

Bardziej szczegółowo

Nazwa Mariawityzm pochodzi od łacińskich słów Mariae vitam (imitantes), co w języku polskim oznacza Maryi życie (naśladujący).

Nazwa Mariawityzm pochodzi od łacińskich słów Mariae vitam (imitantes), co w języku polskim oznacza Maryi życie (naśladujący). Nazwa Mariawityzm pochodzi od łacińskich słów Mariae vitam (imitantes), co w języku polskim oznacza Maryi życie (naśladujący). Nazwa ta wyraża naśladowanie życia Matki Bożej, jej pokory, miłości, czystości

Bardziej szczegółowo

JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ?

JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ? JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ? MENU: 1.Bielsko-Biała 2. Kościół św. Stanisława 3. Katedra św. Mikołaja 4. Kościół Trójcy Przenajświętszej 5. Kościół św. Barbary Bielsko-Biała miasto na

Bardziej szczegółowo

SZTUKA ŚREDNIOWIECZA

SZTUKA ŚREDNIOWIECZA SZTUKA ŚREDNIOWIECZA STYL ROMAŃSKI X XIII UWAGA! czerwoną gwiazdką oznaczyłam zabytki, które należy umieć rozpoznawać (nazwa, autor o ile jest podany, miejscowość o ile jest podana, epoka) Funkcje sakralnej

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Reformacka 4. kościół pw. św. Kazimierza Królewicza Reformaci

Kraków ul. Reformacka 4. kościół pw. św. Kazimierza Królewicza Reformaci Kraków ul. Reformacka 4 kościół pw. św. Kazimierza Królewicza Reformaci Opis kościoła: Jacek i Maria Łempiccy, Święci w Polsce i ich kult w świetle historii, Kraków 2008, str. 55, 239 więcej: Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Leżajsk - Bazylika pw. Zwiastowania NMP Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

Leżajsk - Bazylika pw. Zwiastowania NMP Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Leżajsk - Bazylika pw. Zwiastowania NMP Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Opis kościoła: Jacek i Maria Łempiccy, Święci w Polsce i ich kult w świetle historii, Kraków 2008, str. 87-88, 133-134 więcej:

Bardziej szczegółowo

Piękna nasza Rydzyna cała

Piękna nasza Rydzyna cała Piękna nasza Rydzyna cała Historia Ciekawostki Zabytki Rydzyna jest miastem zabytkiem. Objęta jest opieką konserwatorską z uwagi na zachowany XVIII - wieczny układ przestrzenny oraz liczne zabytkowe budowle.

Bardziej szczegółowo

Wybrane terminy stosowane w architekturze i sztuce:

Wybrane terminy stosowane w architekturze i sztuce: Wybrane terminy stosowane w architekturze i sztuce: Architraw pozioma belka spoczywająca na kolumnach, najniższa część belkowania. Występuje w architekturze antycznej i stylach pochodnych. Arkada łuk wspierający

Bardziej szczegółowo

Umowy dotacyjne MKZ

Umowy dotacyjne MKZ Umowy dotacyjne MKZ - L.p. Nr konkursu Nazwa konkursu Nazwa własna zadania NR umowy Nazwa podmiotu Kwota dotacji Data rozpoczęcia Data zakończenia 1 1471 2 1471 3 1471 4 1471 III EDYCJA. III EDYCJA. III

Bardziej szczegółowo

Największe Sanktuaria Maryjne w Polsce. Martyna Stelmach

Największe Sanktuaria Maryjne w Polsce. Martyna Stelmach Największe Sanktuaria Maryjne w Polsce Martyna Stelmach Jasna Góra Matka Boska Częstochowska Sanktuarium Paulinów znajdujące się w Częstochowie, położone na wzgórzu Jasna Góra Najważniejsze centrum pielgrzymowania

Bardziej szczegółowo

Ikonostas w Cerkwi p.w. Św. Bazylego Wielkiego w Koniecznej

Ikonostas w Cerkwi p.w. Św. Bazylego Wielkiego w Koniecznej IKONOSTAS Ikonostas w Cerkwi p.w. Św. Bazylego Wielkiego w Koniecznej Ikonostas (gr. eikón oznaczające obraz oraz stásis czyli pozycja, umiejscowienie) ściana z ikonami, która w cerkwi oddziela miejsce

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Adam Kulon, Marcin Idczak

Autorzy: Adam Kulon, Marcin Idczak Autorzy: Adam Kulon, Marcin Idczak Jasna GóraG zespół klasztorny zakonu paulinów w w Częstochowie. Jest jednym z najważniejszych niejszych miejsc kultu maryjnego. Na Jasnej Górze znajduje się obraz Matki

Bardziej szczegółowo

Architektura renesansu

Architektura renesansu Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Złotoryi Złotoryja 2008 Ulubioną formą architektów tego okresu był kościół na planie centralnym, chociaż oczywiście nie brakuje dzieł budowanych w układach podłużnych

Bardziej szczegółowo

karty pracy, zadania, pytania

karty pracy, zadania, pytania Spacerem po Kłodzku Wycieczka do Kłodzka Opracowanie: Hanna Staniów Karta pracy zajęć dla szkoły podstawowej, klasa VI Cel: poznanie dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska; budzenie szacunku dla przeszłości

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży. czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży. czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki to duże miasto w województwie podlaskim nad rzeką Narwią. Historia

Bardziej szczegółowo

Sanktuarium Maryjne Parafia NMP Matki Pocieszenia w Oławie

Sanktuarium Maryjne Parafia NMP Matki Pocieszenia w Oławie Sanktuarium Maryjne Parafia NMP Matki Pocieszenia w Oławie Historia Sanktuarium Kościół parafialny p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Oławie pierwotnie nosił nazwę św. Błażeja i Andrzeja Świerada. Ze starego

Bardziej szczegółowo

1991 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE.

1991 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1991 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 31.05.1991 KIELCE 1 rys. w czworoboku herb Jana Pawła II pod spodem napis i tekst : KRAJOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA TOTUS - TUUS. 2. 01.06.1991 KOSZALIN 1 /FDC/ rys.

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 348/469

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 348/469 GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 348/469 1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ Kościół filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa PASTWA 2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE 6. GMINA sakralna cegła 1916

Bardziej szczegółowo

Niedziela Chrztu Pańskiego Łk 3, Trzy chrzty II Niedziela Zwykła J 2, Wszystko i cokolwiek III Niedziela Zwykła Łk 1, 1-4; 4,

Niedziela Chrztu Pańskiego Łk 3, Trzy chrzty II Niedziela Zwykła J 2, Wszystko i cokolwiek III Niedziela Zwykła Łk 1, 1-4; 4, 5 Spis treści Wstęp 11 Ku przemienionemu człowiekowi I Niedziela Adwentu Łk 21, 25-28. 34-36 15 Oczekiwać z nadzieją II Niedziela Adwentu Łk 3, 1-6 19 Między marketingiem a pustynią Niepokalane Poczęcie

Bardziej szczegółowo

ROK Rok Z budżetu Gminy Strzegom udzielono dotacji celowej dla: Rzymskokatolickiej Parafii

ROK Rok Z budżetu Gminy Strzegom udzielono dotacji celowej dla: Rzymskokatolickiej Parafii WYKAZ UDZIELANYCH DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE ORAZ ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY STRZEGOM. ROK 2008 1.Gmina Strzegom

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 30/2016 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 1 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 30/2016 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 1 grudnia 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz. 1194 ZARZĄDZENIE NR 30/2016 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/1664/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 29 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR LXVII/1664/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 29 marca 2017 r. UCHWAŁA NR LXVII/1664/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku e konserwatorskie,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 21 2058 Poz. 107 107 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie sztandaru Służby Celnej oraz sztandaru jednostek organizacyjnych Służby Celnej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kolegiata, bazylika mniejsza pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa, pl. św. Józefa 7.

Kolegiata, bazylika mniejsza pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa, pl. św. Józefa 7. Kalisz Bazylika pw. WNMP i Sanktuarium Św. Józefa z Nazaretu Opis kościoła: Jacek i Maria Łempiccy, Święci w Polsce i ich kult w świetle historii, Kraków 2008, str. 210-211 lub: Józef: http://sancti_in_polonia.wietrzykowski.net/2j.html

Bardziej szczegółowo

Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Poznaniu przy Placu Bernardyńskim ul. Długa 1

Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Poznaniu przy Placu Bernardyńskim ul. Długa 1 Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Poznaniu przy Placu Bernardyńskim ul. Długa 1 Kościół Przemienienia Pańskiego w Poznaniu został zbudowany w latach 1597-1603. Budowę rozpoczął ks. Kościelecki, ówczesny

Bardziej szczegółowo

Częstochowa. ko. pw. św. Barbary DM i św. Andrzeja Ap.

Częstochowa. ko. pw. św. Barbary DM i św. Andrzeja Ap. Częstochowa ko. pw. św. Barbary DM i św. Andrzeja Ap. Opis kościoła: Jacek i Maria Łempiccy, Święci w Polsce i ich kult w świetle historii, Kraków 2008, str. 75-76. lub: Barbara, Częstochowa - http://sancti-in-polonia.eu.interiowo.pl/2b.html

Bardziej szczegółowo

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej Bp Henryk Tomasik: Dekret o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary w Diecezji Ra Radom, 18 października 2012 roku L. dz. 1040/12 DEKRET o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: ksmdp@o2.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz formacyjny

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 15992 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 15673 (22) Data zgłoszenia: 19.11.2009 (51) Klasyfikacja'

Bardziej szczegółowo

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 365/469

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 365/469 GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 365/469 1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ Dwór PODZAMCZE (BIAŁY DWÓR) 2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE 6. GMINA hotel cegła XV/XVI w., przebud. XVIII w. 19. UWAGI

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY O. MAKSYMILIAN MARIA KOLBE

ŚWIĘTY O. MAKSYMILIAN MARIA KOLBE ŚWIĘTY O. MAKSYMILIAN MARIA KOLBE Rok św. ojca Maksymiliana Marii Kolbego 2011 (decyzja Senatu) W prezentacji wykorzystano materiały z książki Anny Kubajak Szlakami świętych i błogosławionych. Wielcy Polacy

Bardziej szczegółowo

2000 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE.

2000 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 2000 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 09.05.2000 WADOWICE 1 /F.D.C./ rys.herb papieski Jana Pawła II i tekst : PAPIEŻA JANA PAWŁA II. 2. 11.05.2000 WADOWICE 1 rys. wizerunek Ojca Świętego Jana Pawła II i

Bardziej szczegółowo

Kraina UNESCO KRAINA UNESCO

Kraina UNESCO KRAINA UNESCO Środa, 8 czerwca 2016 Kraina UNESCO KRAINA UNESCO Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO to lista obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO, ze

Bardziej szczegółowo

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW Kl-1/1/240 1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ Kapliczka przydrożna KLESZCZEWKO 2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE 6. GMINA Pszczółki kapliczka przydrożna cegła, tynk początek

Bardziej szczegółowo

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl. Fot.1 Widok Kościoła parafialnego w Solcu nad Wisłą.

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl. Fot.1 Widok Kościoła parafialnego w Solcu nad Wisłą. Z A B Y T K I S A K R A L N E KOŚCIÓŁ PARAFIALNY Kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wzniesiony z cegły i kamienia w pobliżu zamku, na przeciwległej górze. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

KRÓLOWA PRECJOZA. wygenerowano w serwisie - Moje Wirtualne Muzeum

KRÓLOWA PRECJOZA. wygenerowano w serwisie  - Moje Wirtualne Muzeum KRÓLOWA KRÓLOWA Opis przedmiotu: XXX - KRÓLOWA BARBARA RADZIWIŁŁÓWNA - Portret rzeźbiony w kości wołowej na podstawie starej ilustracji. (6,5 /4,5 cm} MADONNA UKWIECONA MADONNA UKWIECONA Opis przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Drewniane perełki Gliwic

Drewniane perełki Gliwic Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu) Strona główna > Drewniane perełki Gliwic Drewniane perełki Gliwic Dodano: 08.09.2017 / Sekcja: / drukuj [1] / pdf [2] W Gliwicach są dwa drewniane kościoły.

Bardziej szczegółowo

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 1. OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 2. OBECNA FUNKCJA MIESZKALNA 3. MATERIAŁ DREWNO, KAMIEŃ, BLACHA 4. DATOWANIE 1929 R 5. MIEJSCOWOŚĆ 22. FOTOGRAFIE 6. GMINA 7. POWIAT 8.WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Dzieje sanktuarium. Informacje ogólne

Dzieje sanktuarium. Informacje ogólne Dzieje sanktuarium Informacje ogólne Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, Patronki Rodzin, jest częścią zespołu klasztornego OO. Paulinów, położonego w Leśniowie? przedmieściu Żarek, w województwie śląskim.

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Bożego Ciała 26. baz. pw. Bożego Ciała

Kraków ul. Bożego Ciała 26. baz. pw. Bożego Ciała Kraków ul. Bożego Ciała 26 baz. pw. Bożego Ciała Opis kościoła: Jacek i Maria Łempiccy, Święci w Polsce i ich kult w świetle historii, Kraków 2008, str. 351, 352 więcej: Stanisław Kazimierczyk - http://sancti_in_polonia.wietrzykowski.net/2s.html

Bardziej szczegółowo

Tu się wszystko zaczęło ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu

Tu się wszystko zaczęło ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu Tu się wszystko zaczęło ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego,

Bardziej szczegółowo

Wycieczki Benedyktyńskie Opactwo Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu Przewodnik: Wanda Koziarz Kraków (8 czerwca 2017 roku)

Wycieczki Benedyktyńskie Opactwo Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu Przewodnik: Wanda Koziarz Kraków (8 czerwca 2017 roku) Wycieczki S@S Benedyktyńskie Opactwo Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu Przewodnik: Wanda Koziarz Kraków (8 czerwca 2017 roku) 8 czerwca 2017 roku Sekcja Krajoznawcza Szkoły @ktywnego Seniora zorganizowała

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: pelplin.ksm@gmail.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów objętych dofinansowaniem w ramach otwartego konkursu na zadania w zakresie ochrony i konserwacji zabytków w roku 2006

Wykaz podmiotów objętych dofinansowaniem w ramach otwartego konkursu na zadania w zakresie ochrony i konserwacji zabytków w roku 2006 Wykaz podmiotów objętych dofinansowaniem w ramach otwartego konkursu na zadania w zakresie ochrony i konserwacji zabytków w roku 2006 Lp Z dnia Wnioskodawca Zadanie Wnioskowana dotacja Przyznana dotacja

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ TURNIEJU WIEDZY DLA UCZNIÓW KLAS V SZKOŁY PODSTAWOWEJ " ZABYTKI SAKRALNE CHEŁMA"

SCENARIUSZ TURNIEJU WIEDZY DLA UCZNIÓW KLAS V SZKOŁY PODSTAWOWEJ  ZABYTKI SAKRALNE CHEŁMA Źródło: http://chelm.lscdn.pl/oc/publikacje-nauczycieli/scenariusze-uroczystos/1203,scenariusz-turnieju-wiedzy-dla-uczniow-klas-v-szk OLY-PODSTAWOWEJ-quot-ZABYTKI-SA.html Wygenerowano: Wtorek, 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Lubasz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu.

Lubasz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu. Lubasz W kościele katolickim sanktuaria to miejsca święte, gdzie w sposób szczególny Bóg udziela swojej łaski. Takim miejscem, które pragniemy Państwu przedstawić jest Sanktuarium Matki Bożej Królowej

Bardziej szczegółowo

1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ

1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 229/469 Budynek mieszkalny LIPIANKI mieszkalna drewno ok. 1880 r. - budynek drewniany, w konstrukcji wieńcowo-zrębowej, szczyty w konstrukcji szkieletowej odeskowane

Bardziej szczegółowo

OPIS GEOSTANOWISKA. Bartosz Jawecki. Informacje ogólne

OPIS GEOSTANOWISKA. Bartosz Jawecki. Informacje ogólne OPIS GEOSTANOWISKA Bartosz Jawecki Informacje ogólne Nr obiektu 162 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Współrzędne geograficzne [WGS 8 hddd.dddd] Miejscowość Opis lokalizacji i dostępności:

Bardziej szczegółowo

BRĄZOWNICTWO Stanisław Czajka. Glorie

BRĄZOWNICTWO Stanisław Czajka. Glorie BRĄZOWNICTWO Stanisław Czajka lorie 01 odlew z mosiądzu 02 odlew z mosiądzu Szerokość 300 cm 03 odlew z mosiądzu Szerokość 150 cm 04 drzewo życia odlew z mosiądzu Wysokość 150 cm 05 kompozycja odlew z

Bardziej szczegółowo

6. Charakterystyka zabytków ruchomych

6. Charakterystyka zabytków ruchomych 6. Charakterystyka zabytków ruchomych 6.1. Ołtarz główny W polu środkowym ołtarza głównego umieszczony jest XIX-wieczny obraz Św. Mikołaja, po bokach klasycystyczne paludamenty, podtrzymywane przez putta

Bardziej szczegółowo

PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PEŁCZYCACH

PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PEŁCZYCACH PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PEŁCZYCACH ul. Kościelna 4 PEŁCZYCE 73-260 tel. 95 7685315 wik. 957685015 Kościół parafialny: Pw. Narodzenia NMP w Pełczycach - poświęcony: 8 IX 1946 r.

Bardziej szczegółowo

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża w Lubiechni Małej

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża w Lubiechni Małej Kościół w Lubiechni Małej położony jest w niewielkiej wsi odległej o 7 km na północ od Rzepina. Jest to niewielki kościółek wzniesiony w konstrukcji ryglowej w drugiej połowie XVII wieku z drewnianą wieżą

Bardziej szczegółowo

Kraków. bazylika pw. śś. Michała Arch. i Stanisława BM (i otoczenie)

Kraków. bazylika pw. śś. Michała Arch. i Stanisława BM (i otoczenie) Kraków bazylika pw. śś. Michała Arch. i Stanisława BM (i otoczenie) Opis kościoła: Jacek i Maria Łempiccy, Święci w Polsce i ich kult w świetle historii, Kraków 2008, str. 345-346. lub: Stanisław Szczepanowski

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 601/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 14.03.2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji

Bardziej szczegółowo

LITERATURA cz. II. Wybrane wizerunki Św. Jana Nepomucena na Śląsku i w Polsce.

LITERATURA cz. II. Wybrane wizerunki Św. Jana Nepomucena na Śląsku i w Polsce. LITERATURA cz. II. Wybrane wizerunki Św. Jana Nepomucena na Śląsku i w Polsce. Figura Św. Jana Nepomucena znajduje się w kościele pw. Św. Jana Nepomucena w Lisowicach. Figurę zakupił w 1903 r. ówczesny

Bardziej szczegółowo

Symbole, insygnia oraz hejnał Gminy Tuchów

Symbole, insygnia oraz hejnał Gminy Tuchów Symbole, insygnia oraz hejnał Gminy Tuchów Rozdział I. Wzory symboli Gminy Tuchów. 1. Symbole Symbolami Gminy Tuchów są: a) herb b) flaga c) sztandar d) hymn. 2. Herb 1. Herb Gminy Tuchów stanowi dwa skrzyżowane

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2. KOŚCIàŁ P.W. ZWIASTOWANIA NMP "PRACE KONSERWATORSKIE - ADRES INWESTYCJI: CHOJNICE, PLAC KOŚCIELNY 5 INWESTOR:

ZAŁĄCZNIK NR 2. KOŚCIàŁ P.W. ZWIASTOWANIA NMP PRACE KONSERWATORSKIE - ADRES INWESTYCJI: CHOJNICE, PLAC KOŚCIELNY 5 INWESTOR: ZAŁĄCZNIK NR 2 PRZEDMIAR ROBÑT KONSERWATORSKICH PROJEKT: " Jezuici bez JezuitÅw - II etap restauracji obiektåw dziedzictwa kulturowego w Chojnicach NAZWA INWESTYCJI: KOŚCIàŁ P.W. ZWIASTOWANIA NMP "PRACE

Bardziej szczegółowo

Nepomuki Ziemi Dobrzyńskiej

Nepomuki Ziemi Dobrzyńskiej Nepomuki Ziemi Dobrzyńskiej ----------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- pow. Toruń pow. Rypin Lubicz Górny 2 Rypin 11 Młyniec

Bardziej szczegółowo

Beneficjenci II edycji

Beneficjenci II edycji Beneficjenci II edycji Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 240

Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 240 Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 240 ZARZĄDZENIE NR 7/2014 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów i wielkości emisji banknotów nominalnej wartości 10

Bardziej szczegółowo

Grybów (Woj. Małopolskie)

Grybów (Woj. Małopolskie) Grybów (Woj. Małopolskie) Bazylika pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej Opis kościoła: Jacek i Maria Łempiccy, Święci w Polsce i ich kult w świetle historii, Kraków 2008, str. 86-87 lub: Bernardyn http://sancti_in_polonia.wietrzykowski.net/2b.html

Bardziej szczegółowo

Szlak Rodowych Gniazd Lubomirskich II. Zamek Lubomirskich III IV. Rynek w Rozwadowie, kościół farny VI.

Szlak Rodowych Gniazd Lubomirskich II. Zamek Lubomirskich III IV. Rynek w Rozwadowie, kościół farny VI. Szlak Rodowych Gniazd Lubomirskich Park Charzewicki I. Wzdłuż obrzeża parku biegnie długa aleja. Drzewa jakiego gatunku rosną w większości po obu jej stronach? Zasugeruj jakim celom owa aleja mogła służyć?

Bardziej szczegółowo

Olgierd Matyjewicz-Maciejewicz. Piotr Niewczas

Olgierd Matyjewicz-Maciejewicz. Piotr Niewczas Olgierd Matyjewicz-Maciejewicz Piotr Niewczas PAPIEŻ JAN PAWEŁ II NA DATOWNIKACH OKOLICZNOŚCIOWYCH ŚWIATA ROK 2010 SZCZECIN 2010 1 POL10608 02.04.2010 42 x 16 mm BIELSKO - BIAŁA 1 02.04.2010 PATRZY NA

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Szlakiem romańskich i gotyckich kościołów Pomorza Zachodniego

Trasa wycieczki: Szlakiem romańskich i gotyckich kościołów Pomorza Zachodniego Trasa wycieczki: Szlakiem romańskich i gotyckich kościołów Pomorza Zachodniego czas trwania: 5 godzin, typ: samochodowa, liczba miejsc: 8, stopień trudności: łatwa Opis wycieczki Tak bywa, że miejsca położone

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE udzielone w 2009 roku. (od 1 stycznia do 30 czerwca)

DOTACJE CELOWE udzielone w 2009 roku. (od 1 stycznia do 30 czerwca) DOTACJE CELOWE udzielone w 2009 roku (od 1 stycznia do 30 czerwca) przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku

Bardziej szczegółowo

Katalog 2014. szaty liturgiczne obrusy baldachimy sztandary i chorągwie kartki okolicznościowe ikony

Katalog 2014. szaty liturgiczne obrusy baldachimy sztandary i chorągwie kartki okolicznościowe ikony 1 Katalog 2014 szaty liturgiczne obrusy baldachimy sztandary i chorągwie kartki okolicznościowe ikony Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych 82-300 Elblag, ul. Kajki 5, tel/fax: (55) 234-14- 27 e-mail: haft@karmelelblag.pl,

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 328/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 11.02.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji

Bardziej szczegółowo

Szczepanów (Woj. Małopolskie)

Szczepanów (Woj. Małopolskie) Szczepanów (Woj. Małopolskie) Bazylika pw. śś. Marii Magdaleny i Stanisława BM Sanktuarium św. Stanisława BM Opis kościoła: Jacek i Maria Łempiccy, Święci w Polsce i ich kult w świetle historii, Kraków

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: pelplin.ksm@gmail.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz

Bardziej szczegółowo