Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania"

Transkrypt

1 Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Numer katalogowy dokumentu: Stycze 2006 r.

2 Spis tre ci 1 Aktualizacje oprogramowania Odbieranie aktualizacji automatycznych za pośrednictwem narzędzia HP Software Update Pobieranie aktualizacji oprogramowania z witryny sieci Web firmy HP Uzyskiwanie dostępu do informacji o komputerze Tworzenie kopii zapasowych Ochrona danych Tworzenie kopii zapasowych systemu Tworzenie kopii zapasowej określonych plików i folderów Tworzenie kopii zapasowej całego systemu Tworzenie kopii zapasowej modyfikacji wprowadzonych do systemu Odzyskiwanie Tworzenie dysków do odzyskiwania Przeprowadzanie odzyskiwania Przeprowadzanie odzyskiwania z poziomu dysków do odzyskiwania Przeprowadzanie odzyskiwania z poziomu dysku twardego Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania ii

3 1 Aktualizacje oprogramowania Aktualizacje oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem mogą być dostępne za pośrednictwem narzędzia HP Software Update lub w witrynie sieci Web firmy HP. Jeśli komputer jest podłączony do sieci korporacyjnej, przed zainstalowaniem jakichkolwiek aktualizacji oprogramowania (a zwłaszcza aktualizacji systemu BIOS) należy się skonsultować z administratorem sieci. Odbieranie aktualizacji automatycznych za po rednictwem narz dzia HP Software Update HP Software Update to dołączone do komputera narzędzie, które sprawdza automatycznie dostępność aktualizacji oprogramowania firmy HP. Domyślnie narzędzie to uruchamia się automatycznie co 30 dni i udostępnia listę aktualizacji oprogramowania oraz alertów wsparcia technicznego dla komputera. Aby uzyskać dostęp do narzędzia HP Software Update: 1. Wybierz kolejno Start > Pomoc i obsługa techniczna > Aktualizuj oprogramowanie i sterowniki. 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zaktualizować oprogramowanie i sterowniki. Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania 1 1

4 Aktualizacje oprogramowania Pobieranie aktualizacji oprogramowania z witryny sieci Web firmy HP Większość oprogramowania dostępnego w witrynie sieci Web firmy HP jest spakowana w skompresowanych plikach o nazwie Softpaq. Niektóre aktualizacje systemu BIOS mogą być spakowane w skompresowanych plikach o nazwie ROMPaq. System BIOS inicjuje system operacyjny, określa sposób współdziałania komputera z urządzeniami sprzętowymi i zapewnia transfer informacji między urządzeniami sprzętowymi, między innymi daty i godziny. System BIOS komputera jest przechowywany w systemowej pamięci ROM. Niektóre pakiety do pobrania zawierają plik o nazwie Readme.txt, w którym znajdują się informacje dotyczące instalowania oprogramowania oraz usuwania związanych z nim problemów. Pliki Readme.txt dołączone do pakietów ROMPaq są dostępne tylko w angielskiej wersji językowej. Aktualizacje oprogramowania są też dostępne na dysku CD Support Software (nabywanym osobno). Na dysku tym można znaleźć sterowniki urządzeń, aktualizacje systemu BIOS oraz narzędzia. Aby nabyć bieżącą wersję dysku Support Software (lub subskrypcję zapewniającą zarówno bieżącą, jak i przyszłe wersje tego dysku), należy odwiedzić witrynę sieci Web firmy HP ( 1 2 Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

5 Aktualizacje oprogramowania Uzyskiwanie dost pu do informacji okomputerze Aby uzyskać dostęp do odpowiednich aktualizacji, należy zgromadzić następujące informacje: Kategoria produktu (komputer przenośny). Nazwa rodziny, numer serii inumer seryjny (S/N) informacje te znajdują się na etykiecie serwisowej. W celu ustalenia, czy dostępna aktualizacja systemu BIOS zawiera wersję systemu BIOS nowszą od obecnie zainstalowanej na komputerze, trzeba poznać bieżącą wersję systemu BIOS. Informacje o wersji systemu BIOS (zwanego też datą pamięci ROM) można wyświetlić, naciskając skrót fn+esc (jeśli komputer pracuje już w systemie Microsoft Windows ) lub otwierając program Computer Setup. Aby wyświetlić informacje dotyczące systemu BIOS za pomocą programu Computer Setup: 1. Otwórz program Computer Setup, włączając lub uruchamiając ponownie komputer, a następnie naciskając klawisz f10 w trakcie wyświetlania w lewym dolnym rogu ekranu komunikatu F10 = ROM Based Setup. 2. Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz kolejno File (Plik) > System Information (Informacje o systemie), a następnie naciśnij klawisz enter. Zostaną wyświetlone informacje o dacie pamięci ROM. 3. Aby wyjść z programu Computer Setup, za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz kolejno File (Plik) > Ignore Changes and Exit (Ignoruj zmiany i zakończ). Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania 1 3

6 Aktualizacje oprogramowania Pobieranie aktualizacji systemu BIOS ÄPRZESTROGA: Aby zapobiec uszkodzeniu komputera i unikn ć problemów zwi zanych z instalacj aktualizacji systemu BIOS, nale y j pobierać i instalować tylko wtedy, gdy komputer jest podł czony do niezawodnego zewn trznego ródła zasilania za pomoc zasilacza pr du przemiennego. (Aktualizacji tej nie nale y pobierać ani instalować, je li komputer jest zasilany z baterii, zadokowany w opcjonalnym urz dzeniu dokowania lub podł czony do opcjonalnego ródła zasilania). Podczas pobierania i instalowania: Nie wolno odł czać zasilania od komputera przez odł czenie kabla zasilaj cego od gniazda sieci elektrycznej. Nie wolno wył czać komputera ani wprowadzać go w stan wstrzymania czy hibernacji. Nie wolno wkładać, wyjmować, podł czać ani odł czać adnych urz dze, kabli czy przewodów. Aby pobrać aktualizację systemu BIOS: 1. Przejdź do strony w witrynie sieci Web firmy HP, na której znajduje się oprogramowanie do komputera: Kliknij łącze aktualizacji oprogramowania w Centrum pomocy i obsługi technicznej. -lub- Odwiedź witrynę sieci Web firmy HP pod adresem 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby określić swój komputer i uzyskać dostęp do aktualizacji systemu BIOS, którą chcesz pobrać. 3. W obszarze pobierania: a. Odszukaj aktualizację systemu BIOS, która jest nowsza od wersji obecnie zainstalowanej na komputerze. b. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby pobrać wybrany plik na dysk twardy. Należy zanotować ścieżkę lokalizacji na dysku twardym, do której zostanie pobrana aktualizacja systemu BIOS. Informacja ta będzie potrzebna do uzyskania dostępu do aktualizacji przed jej zainstalowaniem. 1 4 Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

7 Aktualizacje oprogramowania Instalowanie aktualizacji systemu BIOS Jeśli komputer jest podłączony do sieci korporacyjnej, przed zainstalowaniem jakichkolwiek aktualizacji oprogramowania (a zwłaszcza aktualizacji systemu BIOS) należy się skonsultować z administratorem sieci. Procedury instalacji systemu BIOS są różne. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie po ukończeniu pobierania. Jeżeli nie zostaną wyświetlone żadne instrukcje: 1. Otwórz Eksploratora Windows, wybierając kolejno Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Eksplorator Windows. 2. W lewym okienku okna Eksploratora Windows: a. Kliknij opcję Mój komputer, a następnie oznaczenie dysku twardego. Oznaczenie dysku twardego to zwykle Dysk lokalny (C:). b. Korzystając z zanotowanej wcześniej ścieżki dysku twardego, otwórz folder na dysku twardym zawierający pobraną aktualizację. 3. Kliknij dwukrotnie plik z rozszerzeniem exe (np. nazwapliku.exe). Rozpocznie się proces instalacji systemu BIOS. 4. W celu ukończenia instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po wyświetleniu na ekranie komunikatu o pomyślnym zakończeniu instalacji pobrany plik można usunąć z dysku twardego. Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania 1 5

8 Aktualizacje oprogramowania Pobieranie i instalowanie innego oprogramowania Aby pobrać i zainstalować oprogramowanie inne niż system BIOS: 1. Przejdź do strony w witrynie sieci Web firmy HP, na której znajduje się oprogramowanie do komputera: Kliknij łącze aktualizacji oprogramowania w Centrum pomocy i obsługi technicznej. -lub- Odwiedź witrynę sieci Web firmy HP pod adresem a następnie kliknij opcję Pobierz sterowniki i oprogramowanie, aby pobrać oprogramowanie dla danego modelu komputera. 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby znaleźć oprogramowanie, które chcesz zaktualizować. 3. W obszarze pobierania wybierz żądane oprogramowanie i wykonaj instrukcje pobierania zamieszczone na stronie sieci Web. Należy zanotować ścieżkę lokalizacji na dysku twardym, do której zostanie pobrane oprogramowanie. Informacja ta może być potrzebna do uzyskania dostępu do oprogramowania przed jego zainstalowaniem. 4. Po ukończeniu pobierania otwórz Eksploratora Windows, wybierając kolejno Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Eksplorator Windows. 1 6 Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

9 Aktualizacje oprogramowania 5. W lewym okienku okna Eksploratora Windows: a. Kliknij opcję Mój komputer, a następnie oznaczenie dysku twardego. Oznaczenie dysku twardego to zwykle Dysk lokalny (C:). b. Korzystając z zanotowanej wcześniej ścieżki dysku twardego, otwórz folder na dysku twardym zawierający pobraną aktualizację. 6. Kliknij dwukrotnie plik z rozszerzeniem exe (np. nazwapliku.exe). Rozpocznie się proces instalacji. 7. W celu ukończenia instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po wyświetleniu na ekranie komunikatu o pomyślnym zakończeniu instalacji pobrany pakiet można usunąć z dysku twardego. Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania 1 7

10 2 Tworzenie kopii zapasowych Program HP Backup and Recovery Manager zapewnia kilka metod tworzenia kopii zapasowych systemu i przywracania jego optymalnej funkcjonalności. Więcej informacji o przywracaniu funkcjonalności komputera można znaleźć w rozdziale 3, Odzyskiwanie. Za pomocą programu HP Backup and Recovery Manager można skopiować sterowniki, narzędzia i aplikacje zainstalowane przez firmę HP na dysk CD lub DVD. Ochrona danych Dodawanie do komputera nowych programów lub urządzeń może powodować niestabilne działanie systemu. Aby uniknąć utraty osobistych plików, należy przechowywać je w folderze Moje dokumenty i w regularnych odstępach czasu wykonywać kopię zapasową tego folderu. Tworzenie kopii zapasowych systemu Za pomocą programu HP Backup and Recovery Manager można utworzyć kopię zapasową: określonych plików i folderów, całego systemu, modyfikacji wprowadzonych od momentu utworzenia ostatniej kopii zapasowej (używając punktów odzyskiwania systemu HP). Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania 2 1

11 Tworzenie kopii zapasowych Tworzenie kopii zapasowej okre lonych plików i folderów Kopie zapasowe określonych plików i folderów można tworzyć na dysku twardym, opcjonalnym zewnętrznym dysku twardym lub na dyskach optycznych. Aby utworzyć kopię zapasową określonych plików i folderów: 1. Wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > HP Backup and Recovery Manager > HP Backup and Recovery Manager. 2. Kliknij przycisk Next (Dalej). 3. Kliknij opcję Back up to protect user system settings and important data files (Utwórz kopię zapasową w celu ochrony ustawień systemowych i ważnych plików danych użytkownika), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). 4. Kliknij opcję Back up specific files and folders (Utwórz kopię zapasową określonych plików i folderów), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie otwarty kreator kopii zapasowych (Backup Wizard). 5. Kliknij opcję Back up selected files from most common locations (Recommended) [Utwórz kopię zapasową wybranych plików z najbardziej typowych lokalizacji (zalecane)]. -lub- Kliknij opcję Advanced Backup (Experienced users) [Zaawansowana kopia zapasowa (dla doświadczonych użytkowników)], aby uzyskać dostęp do zaawansowanych technik filtrowania. 6. Kliknij przycisk Next (Dalej). 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, aby utworzyć kopię zapasową określonych plików ifolderów. 2 2 Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

12 Tworzenie kopii zapasowych Tworzenie kopii zapasowej całego systemu Wykonanie kopii zapasowej całego systemu polega na zapisaniu pełnego obrazu fabrycznego, w tym systemu operacyjnego Windows, aplikacji oraz wszystkich osobistych plików ifolderów. Pełny obraz można zapisać na innym dysku twardym, dysku sieciowym lub utworzonych przez użytkownika dyskach optycznych do odzyskiwania. Informacje o tworzeniu dysków do odzyskiwania można znaleźć w rozdziale 3, w części Tworzenie dysków do odzyskiwania. Aby utworzyć kopię zapasową całego systemu: 1. Wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > HP Backup and Recovery Manager > HP Backup and Recovery Manager. 2. Kliknij przycisk Next (Dalej). 3. Kliknij opcję Back up to protect user system settings and important data files (Utwórz kopię zapasową w celu ochrony ustawień systemowych i ważnych plików danych użytkownika), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). 4. Kliknij opcję Make a complete backup of my system (Utwórz pełną kopię zapasową systemu), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie otwarta strona Welcome to Full Image Manager (Menedżer pełnego obrazu Zapraszamy). 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, aby utworzyć kopię zapasową całego systemu. Proces ten może potrwać kilka minut, w zależności od szybkości komputera i ilości zapisywanych danych. Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania 2 3

13 Tworzenie kopii zapasowych Tworzenie kopii zapasowej modyfikacji wprowadzonych do systemu Wykonywanie kopii zapasowych modyfikacji wprowadzonych do systemu polega na tworzeniu punktów odzyskiwania systemu. Umożliwia to zapisanie migawki stanu dysku twardego w określonym momencie. Możliwe jest wówczas odzyskanie systemu do tego momentu w celu cofnięcia zmian wprowadzonych po utworzeniu tego punktu odzyskiwania. Domyślnie przy tworzeniu pierwszego punktu odzyskiwania systemu automatycznie tworzona jest migawka całego systemu. W kolejnych punktach odzyskiwania tworzone są kopie zmian wprowadzonych od tego czasu. Firma HP zaleca tworzenie punktów odzyskiwania systemu: przed dodaniem lub rozległą modyfikacją oprogramowania bądź sprzętu, okresowo gdy komputer działa optymalnie. Odzyskanie systemu do wcześniejszego punktu odzyskiwania nie wpływa na pliki danych ani wiadomości utworzone po ostatnim punkcie odzyskiwania. Po utworzeniu punktu odzyskiwania pojawia się monit o zaplanowanie kolejnych punktów odzyskiwania. Punkty odzyskiwania można zaplanować na określony czas lub zdarzenie w systemie. 2 4 Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

14 Tworzenie kopii zapasowych Aby utworzyć i zaplanować punkt odzyskiwania systemu: 1. Kliknij kolejno Start > Wszystkie programy > HP Backup & Recovery Manager > HP Backup and Recovery Manager. 2. Kliknij przycisk Next (Dalej). 3. Kliknij opcję Back up to protect user system settings and important data files (Utwórz kopię zapasową w celu ochrony ustawień systemowych i ważnych plików danych użytkownika), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). 4. Kliknij opcję Back up the modifications made on your system since your last recovery point or your first complete backup (Utwórz kopię zapasową modyfikacji wprowadzonych do systemu od ostatniego punktu odzyskiwania lub pierwszej pełnej kopii zapasowej), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie otwarty menedżer punktów odzyskiwania (Recovery Point Manager). 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć punkty odzyskiwania lub zarządzać nimi. Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania 2 5

15 3 Odzyskiwanie Program HP Backup and Recovery Manager analizuje dysk twardy komputera, tworzy na nim dedykowaną partycję odzyskiwania i zapisuje w tej partycji kopię pełnego obrazu fabrycznego. Użytkownik może zachować kopię tej partycji odzyskiwania lub zdecydować, że kopia ta ma być przechowywana na zewnętrznych dyskach optycznych do odzyskiwania lub na innym dysku twardym. Przed użyciem programu HP Backup and Recovery Manager należy spróbować naprawić system za pomocą funkcji Przywracanie systemu w systemie operacyjnym Microsoft Windows. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy wybrać kolejno Start > Pomoc i obsługa techniczna, a następnie wyszukać frazę przywracanie systemu. Program HP Backup and Recovery Manager umożliwia: Tworzenie dysków do odzyskiwania (stanowczo zalecane). Dyski do odzyskiwania służą do uruchomienia komputera i odzyskania pełnego obrazu fabrycznego (systemu operacyjnego i oprogramowania) w przypadku awarii lub niestabilnego działania systemu. Więcej informacji znajduje się w części Tworzenie dysków do odzyskiwania. Przeprowadzenie odzyskiwania. Program HP Backup and Recovery Manager pozwala na przeprowadzenie pełnego odzyskiwania systemu lub odzyskanie ważnych plików. Oprogramowanie to działa z poziomu partycji odzyskiwania na dysku twardym lub utworzonych przez użytkownika dysków do odzyskiwania. Więcej informacji znajduje się w części Przeprowadzanie odzyskiwania. Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania 3 1

16 Odzyskiwanie Tworzenie dysków do odzyskiwania Firma HP zaleca utworzenie dysków do odzyskiwania zawierających pełny obraz fabryczny po pierwszym skonfigurowaniu komputera. Po utworzeniu dysków do odzyskiwania można zwiększyć ilość miejsca na dysku twardym, usuwając partycję odzyskiwania. Działanie takie nie jest jednak zalecane. Program HP Recovery CD/DVD Creator umożliwia utworzenie zestawu dysków do odzyskiwania dla komputera. Dyski do odzyskiwania służą do przeprowadzenia rozruchu komputera i odzyskania systemu operacyjnego oraz aplikacji do ustawień fabrycznych w przypadku awarii lub niestabilnego działania systemu. Oto kilka kwestii, które należy rozważyć przed utworzeniem dysków do odzyskiwania: Potrzebny będzie nośnik CD-R, DVD-R lub DVD+R wysokiej jakości, nabyty osobno. Dla jednego komputera można utworzyć tylko jeden zestaw dysków do odzyskiwania. Każdy dysk należy opatrzyć numerem przed włożeniem go do napędu optycznego komputera. W razie potrzeby można zakończyć pracę programu przed zakończeniem tworzenia dysków do odzyskiwania. Przy następnym otwarciu programu HP Recovery CD/DVD Creator pojawi się monit o kontynuowanie procesu tworzenia dysków od momentu, w którym go zatrzymano. 3 2 Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

17 Odzyskiwanie Aby utworzyć zestaw dysków do odzyskiwania: 1. Wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > HP Backup and Recovery Manager > HP Backup and Recovery Manager. 2. Kliknij przycisk Next (Dalej). 3. Kliknij opcję Create factory software recovery CDs or DVDs to recover the system (highly recommended) [Utwórz dyski CD lub DVD do odzyskiwania oprogramowania fabrycznego, służące do odzyskania systemu (stanowczo zalecane)]. 4. Kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie wyświetlone okno kreatora dysków CD/DVD do odzyskiwania (Recovery CD/DVD Creator Wizard). 5. Kliknij przycisk Next (Dalej). 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć dyski do odzyskiwania. Przed rozpoczęciem tworzenia dysków kreator poda liczbę potrzebnych dysków. Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania 3 3

18 Odzyskiwanie Przeprowadzanie odzyskiwania Przeprowadzanie odzyskiwania z poziomu dysków do odzyskiwania Aby przeprowadzić odzyskiwanie z poziomu dysków do odzyskiwania: 1. Utwórz kopię zapasową wszystkich osobistych plików. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale 2, w części Tworzenie kopii zapasowej określonych plików i folderów. 2. Włóż pierwszy dysk do odzyskiwania do napędu optycznego, a następnie uruchom ponownie komputer. 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić odzyskiwanie z poziomu dysków do odzyskiwania. Przeprowadzanie odzyskiwania z poziomu dysku twardego Odzyskiwanie z poziomu dysku twardego można przeprowadzić na dwa sposoby: Z poziomu systemu Microsoft Windows. Z poziomu partycji odzyskiwania. 3 4 Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

19 Odzyskiwanie Przeprowadzanie odzyskiwania w systemie Windows Aby przeprowadzić odzyskiwanie w systemie Windows: 1. Przed rozpoczęciem odzyskiwania utwórz kopię zapasową wszystkich osobistych plików. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale 2, w części Tworzenie kopii zapasowej określonych plików i folderów. 2. Jeśli komputer jest włączony, wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > HP Backup & Recovery Manager > HP Backup and Recovery Manager. 3. Kliknij przycisk Next (Dalej). 4. Kliknij opcję Recover important files or the entire system (Odzyskaj ważne pliki lub cały system), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). 5. Wybierz opcję odzyskiwania, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). Jeśli zostanie wybrana opcja odzyskania systemu, nastąpi ponowne uruchomienie komputera i rozpocznie się proces odzyskiwania. 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić odzyskiwanie w systemie Windows. Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania 3 5

20 Odzyskiwanie Przeprowadzanie odzyskiwania z poziomu partycji odzyskiwania Aby przeprowadzić odzyskiwanie z poziomu partycji odzyskiwania: 1. Przed rozpoczęciem odzyskiwania utwórz kopię zapasową wszystkich osobistych plików. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale 2, w części Tworzenie kopii zapasowej określonych plików i folderów. 2. Włącz lub uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz f11 przed załadowaniem systemu operacyjnego Windows. 3. Wybierz opcję odzyskiwania, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić odzyskiwanie z poziomu partycji odzyskiwania. 3 6 Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

21 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanymi w USA. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy HP są ujęte w odpowiednich informacjach o gwarancji towarzyszących tym produktom i usługom. Żadne z podanych tu informacji nie powinny być uznawane za jakiekolwiek gwarancje dodatkowe. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub wydawnicze ani pominięcia, jakie mogą wystąpić w tekście. Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Wydanie pierwsze Stycze 2006 r. Numer katalogowy dokumentu:

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Drogi Kliencie! Przed odzyskaniem/wycofaniem. Możliwość I:

Drogi Kliencie! Przed odzyskaniem/wycofaniem. Możliwość I: Drogi Kliencie! W mało prawdopodobnym przypadku, że po uaktualnieniu do systemu Windows 10 zechcesz wrócić do starszej wersji systemu Windows, masz do wyboru dwie niżej opisane możliwości działania. Możliwość

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie, wykonywanie kopii zapasowej i odzyskiwanie oprogramowania

Aktualizowanie, wykonywanie kopii zapasowej i odzyskiwanie oprogramowania Aktualizowanie, wykonywanie kopii zapasowej i odzyskiwanie oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: 419463-241. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Stycze 2007 r.

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: 419463-241. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Stycze 2007 r. Karty zewn trzne Numer katalogowy dokumentu: 419463-241 Stycze 2007 r. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Spis tre ci 1 Karty do gniazda no ników cyfrowych Wkładanie karty cyfrowej........................

Bardziej szczegółowo

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Marzec 2006 r.

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Marzec 2006 r. Karty zewn trzne Numer katalogowy dokumentu: 396848-241 Marzec 2006 r. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Spis tre ci 1 Karty do gniazda no ników cyfrowych Wkładanie karty cyfrowej........................

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu 84 Rozdział 7: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Cele Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik będzie potrafił: Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Drogi Kliencie! Niniejszy dokument zawiera informacje o tym, jak uaktualnić niektóre komputery lub tablety TOSHIBA z preinstalowanym

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

26 Informacje o komputerze

26 Informacje o komputerze 26 Informacje o komputerze Przenoszenie informacji do nowego komputera System operacyjny Microsoft Windows XP posiada program Kreator transferu ustawień i plików służący do przenoszenia danych z komputera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh

Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh Spis treści Wstęp... 1 Korzystanie z narzędzia do ponownego formatowania dla komputera Macintosh... 1 Instalowanie oprogramowania FreeAgent... 4 Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI MASZYNA CZASU DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE Zainstaluj program Genie Timeline 2012 i uruchom go. Aplikacja utworzy na Pulpicie Windows nowy folder o nazwie No-BackupZone. Jeżeli chcesz wykluczyć

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja modemu LTE Speed 1000

Aktualizacja modemu LTE Speed 1000 Aktualizacja modemu LTE Speed 1000 1. Wstęp zasady działania Modem LTE Speed 1000 jest wyposażony w funkcję automatycznej aktualizacji oprogramowania zarówno urządzenia (firmware), jak i aplikacji manager

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja systemu Android do wersji 4.4 dla smartfonów Kruger&Matz DRIVE 2 - KM0408, KM0414, SOUL - KM0409 oraz LIVE 2 - KM0410

Aktualizacja systemu Android do wersji 4.4 dla smartfonów Kruger&Matz DRIVE 2 - KM0408, KM0414, SOUL - KM0409 oraz LIVE 2 - KM0410 WAŻNE INFORMACJE! Aktualizacja systemu Android do wersji 4.4 dla smartfonów Kruger&Matz DRIVE 2 - KM0408, KM0414, SOUL - KM0409 oraz LIVE 2 - KM0410 Przeprowadzając aktualizację urządzenia, użytkownik

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Stacje robocze Compaq Deskpro i Evo

Stacje robocze Compaq Deskpro i Evo b Wrzesień 2001 Ten podręcznik zawiera instrukcje, które ułatwią skonfigurowanie oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem. Przedstawiono w nim również podstawowe informacje dotyczące usuwania problemów,

Bardziej szczegółowo

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure 2 POLSKI EW7033 USB 3.0 2.5" SATA Hard Disk and SSD Enclosure Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Podłączenie dysku twardego... 3 3.0 Podłączenie obudowy EW7033

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aktualizacji systemu do Windows 8 krok po kroku POUFNE 1/53

Podręcznik aktualizacji systemu do Windows 8 krok po kroku POUFNE 1/53 Podręcznik systemu do Windows 8 krok po kroku POUFNE 1/53 Spis treści 1. 1. Proces konfiguracji systemu Windows 8 2. Wymagania systemowe 3. Przygotowanie 2. Opcje 3. 4. 5. przy 6. 1. Personalizacja 2.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

Moduły pami ci. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób wymiany i rozbudowy pamięci komputera. Kwiecie 2006 r.

Moduły pami ci. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób wymiany i rozbudowy pamięci komputera. Kwiecie 2006 r. Moduły pami ci Numer katalogowy dokumentu: 406852-241 Kwiecie 2006 r. W tym podręczniku opisano sposób wymiany i rozbudowy pamięci komputera. Spis tre ci 1 Dodawanie i wymienianie modułów pami ci Dodawanie

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Komputery HP Business

Rozpoczęcie pracy. Komputery HP Business Rozpoczęcie pracy Komputery HP Business Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszej broszurze mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Windows jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 4 Co jest potrzebne? 5 Omówienie instalacji 5 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 5 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA

EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5  i 3,5  SATA EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA 2 POLSKI EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy...

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Systemy sprzedaży HP

Rozpoczęcie pracy. Systemy sprzedaży HP Rozpoczęcie pracy Systemy sprzedaży HP Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Microsoft i Windows

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i drukowanie Instrukcja obsługi

Zarządzanie i drukowanie Instrukcja obsługi Zarządzanie i drukowanie Instrukcja obsługi Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Intel i Centrino są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation

Bardziej szczegółowo

10mm. 50mm. 10mm. 10mm. 10mm

10mm. 50mm. 10mm. 10mm. 10mm 10mm 50mm 10mm 10mm 10mm Szybka instalacja i rozpoczęcie pracy Modele rp5700 i rp3000 Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonymi znakami towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

T: Sposoby zwiększania efektywności pracy systemu.

T: Sposoby zwiększania efektywności pracy systemu. T: Sposoby zwiększania efektywności pracy systemu. Zwalnianie miejsca na dysku Zwalniając miejsce na dysku, można zwiększyć wydajność komputera. Razem z systemem Microsoft Windows jest dostarczane narzędzie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Informacje

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 4 Wstęp 5 Co jest potrzebne? 6 Instalowanie w skrócie 6 Krok 1: Sprawdzenie uaktualnień 6 Krok 2: Otwarcie Asystenta Boot Camp 6 Krok 3:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 W zależności od sprzętu oraz używanej wersji systemu Windows Vista można użyć opcji Uaktualnienie w trakcie instalowania systemu Windows 7 w celu

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7

Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7 Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7 Windows 7 udostępnia bardzo przydatne i ulepszone narzędzie do wykonywania kopii zapasowych plików użytkowników, a także tworzenia obrazu systemu. Backup

Bardziej szczegółowo

Router WiFi AC1600 Smart

Router WiFi AC1600 Smart Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika dla komputera Mac

Podręcznik użytkownika dla komputera Mac Podręcznik użytkownika dla komputera Mac Spis treści Wstęp... 1 Korzystanie z Narzędzia do ponownego formatowania dla komputera Macintosh... 1 Instalowanie oprogramowania... 4 Bezpieczne wysuwanie dysków...

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Etapy uruchamiania systemu 010 2 Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 010. I. Etapy uruchamiania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Napędy Instrukcja obsługi

Napędy Instrukcja obsługi Napędy Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo