KOSZTORYS NAKŁADCZY / PRZEDMIAR ROBÓT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS NAKŁADCZY / PRZEDMIAR ROBÓT"

Transkrypt

1 KOSZTORYS NAKŁADCZY / PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa kosztorysu: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Nazwy i kody CPV: Zamawiający: Jednostka opracowująca: INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOTŁOWNI GAZOWEJ Roboty instalacyjne elektryczne Instalacyjne roboty elektrotechniczne POCZTA POLSKA S.A. PION INFRASTRUKTURY OBSZAR OPERACYJNY DS. NIERUCHOMOŚCI W KATOWICACH PL. ODDZIAŁÓW MŁODZIEŻY POWSTAŃCZEJ KATOWICE GRUSZKA KRZYSZTOF USŁUGI PROJEKTOWE SPECJALISTA D/S CIEŁOWNICTWA I OGRZEWNICTWA KRZYSZTOF GRUSZKA ul. Franciszka Zubrzyckiego 7/ Gliwice Data opracowania: Autor opracowania: Tomasz Bienek,...

2 Kotłownia_gazowa_Rybnik_Stawowa_PW IE ZUZIA12 (C) Datacomp strona nr: 2 Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w ramach projektu remontu istniejącej kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku warsztatowym przy ul. Stawowej 9 w Rybniku, działka nr 2879/307, obręb 019 Ligota. Uwaga: integralną częścią niniejszego opracowania jest projekt kotłowni - część technologiczna. W zakres opracowania wchodzi: o demontaż istniejących instalacji elektrycznych w zakresie opracowania, o zasilanie projektowanej tablicy TR.K, o tablica TR.K, o instalacja oświetlenia podstawowego, o instalacja oświetlenia awaryjnego, o instalacja zasilania gniazd wtyczkowych, o zasilanie urządzeń technologicznych kotłowni. Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, specyfikacja techniczna, część rysunkowa oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach, fakt ten nie zwalnia wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertowej. Wykonawca przed złożeniem oferty winien dokonać wizji lokalnej

3 P Kotłownia_gazowa_Rybnik_Stawowa_PW IE ZUZIA12 (C) Datacomp strona nr: 3 KOSZTORYS NAKŁADCZY / Przedmiar robót Nr Podstawa ceny jednostkowej Kosztorys Opis robót, wyliczenie ilości robót Kody CPV: Roboty instalacyjne elektryczne Instalacyjne roboty elektrotechniczne 1 Element Demontaż instalacji 1.1 KNNR 9/201/6 STWiOR: ST, SST-1 Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy, powierzchnia ponad 0,5 m2 szt KNNR 9/301/3 STWiOR: ST, SST-1 Przewody układane pod tynkiem, demontaż przewodu wtynkowego, płaskiego lub kabelkowego okrągłego m KNNR 9/305/3 STWiOR: ST, SST-1 Przewody kabelkowe układane w korytkach i listwach instalacyjnych, demontaż przewodu, łączny przekrój żył do 30 mm2 m KNNR 9/501/6 STWiOR: ST, SST-1 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem szt 6 2 Element Kody CPV: Roboty instalacyjne elektryczne Prace przygotowawcze 2.1 KNNR STWiOR: ST, SST-1 5/1207/16 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur RS47, w betonie m KNNR STWiOR: ST, SST-1 5/1209/12 (5) Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 40 cm, Fi 100 mm otwór KNNR 5/301/12 STWiOR: ST, SST-1 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w betonie szt KNNR 5/1208/2 STWiOR: ST, SST-1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm m KNNR 5/1208/5 STWiOR: ST, SST-1 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej m KNNR 5/602/3 STWiOR: ST, SST-1 Kody CPV: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na kołkach wstrzeliwanych m KNNR 5/605/4 STWiOR: ST, SST-1 Kody CPV: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8 m, grunt kategorii I-II m KNNR 5/611/5 STWiOR: ST, SST-1 Kody CPV: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na ścianie lub konstrukcji zbrojenia, bednarka do 120 mm2 szt KNNR 3/603/3 STWiOR: ST, SST-1 (1) Certyfikowany przepust kablowy z zaprawy ogniochronnej kg 2 3 Element Kody CPV: Przewodowanie 3.1 KNNR 5/205/4 STWiOR: ST, SST-1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, kabel YKYżo 450/750V 3x6,0 mm2 m KNNR 5/205/4 STWiOR: ST, SST-1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przewód LgYżo 10 mm2 m KNNR 5/602/4 STWiOR: ST, SST-1 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód LgYżo 4 mm2 m 40 Jm Ilość

4 P Kotłownia_gazowa_Rybnik_Stawowa_PW IE ZUZIA12 (C) Datacomp strona nr: 4 Nr Podstawa Opis robót, wyliczenie ilości robót Jm Ilość ceny jednostkowej 3.4 KNNR 5/205/1 STWiOR: ST, SST-1 450/750V 3x2,5 mm2 m KNNR 5/205/1 STWiOR: ST, SST-1 450/750V 2x2,5 mm2 m KNNR 5/205/1 STWiOR: ST, SST-1 450/750V 4x1,5 mm2 m KNNR 5/205/1 STWiOR: ST, SST-1 450/750V 3x1,5 mm2 m KNNR 5/212/1 STWiOR: ST, SST-1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przewód YDY 450/750V 2x1,5 mm2 m KNNR 5/205/1 STWiOR: ST, SST-1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przewód ognioodporny HDGS PH90 2x1,5 mm2 m KNNR 5/205/1 STWiOR: ST, SST-1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, kabel U/UTP LSOH kat.5e m KNNR 5/203/1 STWiOR: ST, SST-1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przewód YTKSYekw 2x2x0,5 mm2 m KNNR 5/203/1 STWiOR: ST, SST-1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przewód YTKSY 2x2x0,5 mm2 m KNNR 5/205/1 STWiOR: ST, SST-1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, kabel YKY 0,6/1kV 2x1,5 mm2 RE m KNNR 5/205/1 STWiOR: ST, SST-1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przewód YDY 4x1G mm2 (okrągły) m KNNR 5/1206/1 STWiOR: ST, SST-1 Podłączenie silników w obudowie specjalnej, przewód lub kabel Cu, 3-żyłowy, do 6 mm2 szt KNNR 5/1301/1 STWiOR: ST, SST-1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar KNNR 5/1301/2 STWiOR: ST, SST-1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar KNNR 5/1303/1 STWiOR: ST, SST-1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar KNNR 5/1303/3 STWiOR: ST, SST-1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 2 4 Element Kody CPV: Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych Montaż opraw oświetleniowych podstawowych 4.1 KNNR 5/503/3 STWiOR: SST-1 Montaż opraw A1 - Oprawa oświetleniowa zgodna z opisem zawartym w projekcie instalacji elektrycznej kpl KNNR 5/512/6 STWiOR: SST-1 Montaż opraw C1 - Oprawa oświetleniowa zgodna z opisem zawartym w projekcie instalacji elektrycznej kpl KNNR 5/512/6 STWiOR: SST-1 Montaż opraw EM1 - Oprawa oświetleniowa zgodna z opisem zawartym w projekcie instalacji elektrycznej kpl KNNR 5/503/3 STWiOR: SST-1 Montaż opraw EM2 - Oprawa oświetleniowa zgodna z opisem zawartym w projekcie instalacji elektrycznej kpl KNNR 5/503/3 STWiOR: SST-1 Montaż opraw EM3 - Oprawa oświetleniowa zgodna z opisem zawartym w projekcie instalacji elektrycznej kpl KNNR 5/1203/1 STWiOR: SST-1 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5 mm2 szt KNRAL 1/105/2 STWiOR: SST-1 Pomiar natężenia oświetlenia ogólnego pomiar KNRAL 1/105/1 STWiOR: SST-1 Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego pomiar 15 5 Element Kody CPV: Montaż osprzętu 5.1 KNNR 5/307/1 STWiOR: ST, SST-1 (1) Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 10A 250V szt KNNR 5/308/10 STWiOR: ST, SST-1 Gniazdo 2x2p+Z p/t, 16A 250V~ szczelne IP44 szt 7

5 P Kotłownia_gazowa_Rybnik_Stawowa_PW IE ZUZIA12 (C) Datacomp strona nr: 5 Nr Podstawa ceny jednostkowej 5.3 Kalkulacja indywidualna 5.4 KNNR 5/306/5 (1) Opis robót, wyliczenie ilości robót STWiOR: ST, SST-1 Montaż sygnalizatora zewnętrznego akustyczno-optycznego szt 1 STWiOR: ST, SST-1 Przycisk sterowniczy głównego wyłącznika ppoż. prądu szt KNNR 5/1203/1 STWiOR: ST, SST-1 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5 mm2 szt KNNR 5/1203/3 STWiOR: ST, SST-1 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 6 mm2 szt 2 6 Element Kody CPV: Montaż rozdzielń 6.1 KNNR 5/406/1 STWiOR: ST, SST-2 Montaż D02 1P 25A szt KNR 514/604/2 STWiOR: ST, SST-2 Mocowanie tabliczek opisowych, przyklejanie R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 szt KNNR 5/405/8 STWiOR: ST, SST-2 Montaż tablicy rozdzielczej TR.K (kotłownia), II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 65 kpl KNNR 5/1305/1 STWiOR: ST, SST-2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza próba KNNR 5/1305/2 STWiOR: ST, SST-2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna próba KNNR 5/1301/1 STWiOR: ST, SST-2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar KNNR 5/1303/1 STWiOR: ST, SST-2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar KNNR 5/1304/5 STWiOR: ST, SST-2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy szt KNNR 5/1304/6 STWiOR: ST, SST-2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny szt 11 Jm Ilość Zestawienie materiałów Lp Nazwa materiału Jm Ilość. 1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 m 36,4 2. Cement portlandzki CEM I bez dodatków t 0, Certyfikowany przepust kablowy z zaprawy ogniochronnej kg 2 4. Gniazdo 2x2p+Z p/t, 16A 250V~ szczelne IP44 kpl Kabel U/UTP LSOH kat.5e m Kabel YKY 0,6/1kV 2x1,5 mm2 RE m Kabel YKY 0,6/1kV 3x6,0 mm2 RE m Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 33,3 9. Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K 2,5mm2 szt Łącznik klawiszowy n/t-w/t 10A, 250V 1-biegunowy Łsz 523 szt 3, Oprawa A1 - Oprawa oświetleniowa zgodna z opisem zawartym w projekcie instalacji elektrycznej kpl Oprawa C1 - Oprawa oświetleniowa zgodna z opisem zawartym w projekcie instalacji elektrycznej kpl Oprawa EM1 - Oprawa oświetleniowa zgodna z opisem zawartym w projekcie instalacji elektrycznej kpl Oprawa EM2 - Oprawa oświetleniowa zgodna z opisem zawartym w projekcie instalacji elektrycznej kpl Oprawa EM3 - Oprawa oświetleniowa zgodna z opisem zawartym w projekcie instalacji elektrycznej kpl Piasek do betonów zwykłych m3 1,1 17. Płyta niepalnej wełny mineralnej gęstości >150kg/m szt 0, Przewód LgYżo 450/750V 1x4 mm2 m 41,6 19. Przewód LgYżo 450/750V 1x10 mm2 m 31,2 20. Przewód ognioodporny HDGS PH90 2x1,5 mm2 m 7, Przewód YDY 4x1G mm2 (okrągły) m 31,2 22. Przewód YDY 450/750V 2x1,5 mm2 m 26

6 Kotłownia_gazowa_Rybnik_Stawowa_PW IE ZUZIA12 (C) Datacomp strona nr: 6 Lp Nazwa materiału Jm Ilość. 23. Przewód YDYp 450/750V 2x2,5 mm2 m 20,8 24. Przewód YDYp 450/750V 3x1,5 mm2 m 93,6 25. Przewód YDYp 450/750V 3x2,5 mm2 m 72,8 26. Przewód YDYp 450/750V 4x1,5 mm2 m 31,2 27. Przewód YTKS 2x2x0,5 mm2 m 20,8 28. Przewód YTKSYekw 2x2x0,5 mm2 m 20,8 29. Przycisk sterowniczy głównego wyłącznika ppoż. prądu szt 1, Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego głęboka fi 60 mm szt 17, Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami D02 1P szt Rura osłonowa karbowana (peszel) fi 20 mm m 360, Rura osłonowa karbowana (peszel) fi 32 mm m 57,2 34. Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny szt 1 35.Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 20, Tablica opisowa szt Tablica rozdzielcza TR.K (kotłownia), II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 65 kpl Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0, Wkładka bezpiecznikowa do rozłącznika TYTAN 2A - 63A pojedyncza szt Złącze kontrolne szt 0,3 Spis działów przedmiaru robót Nr Nazwa działu robót 1 Demontaż instalacji 1.1 Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy, powierzchnia ponad 0,5 m2 1.2 Przewody układane pod tynkiem, demontaż przewodu wtynkowego, płaskiego lub kabelkowego okrągłego 1.3 Przewody kabelkowe układane w korytkach i listwach instalacyjnych, demontaż przewodu, łączny przekrój żył do 30 mm2 1.4 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem 2 Kody CPV: Roboty instalacyjne elektryczne Prace przygotowawcze 2.1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur RS47, w betonie 2.2 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 40 cm, Fi 100 mm 2.3 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w betonie 2.4 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm 2.5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej 2.6 Kody CPV: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na kołkach wstrzeliwanych 2.7 Kody CPV: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8 m, grunt kategorii I-II 2.8 Kody CPV: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na ścianie lub konstrukcji zbrojenia, bednarka do 120 mm2 2.9 Certyfikowany przepust kablowy z zaprawy ogniochronnej 3 Kody CPV: Przewodowanie 3.1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, kabel YKYżo 450/750V 3x6,0 mm2 3.2 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przewód LgYżo 10 mm2 3.3 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód LgYżo 4 mm /750V 3x2,5 mm /750V 2x2,5 mm /750V 4x1,5 mm /750V 3x1,5 mm2 3.8 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przewód YDY 450/750V 2x1,5 mm2 3.9 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przewód ognioodporny HDGS PH90 2x1,5 mm Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, kabel U/UTP LSOH kat.5e 3.11 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przewód YTKSYekw 2x2x0,5 mm Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przewód YTKSY 2x2x0,5 mm Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, kabel YKY 0,6/1kV 2x1,5 mm2 RE 3.14 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przewód YDY 4x1G mm2 (okrągły) 3.15 Podłączenie silników w obudowie specjalnej, przewód lub kabel Cu, 3-żyłowy, do 6 mm Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy 3.17 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy 3.18 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy

7 Kotłownia_gazowa_Rybnik_Stawowa_PW IE ZUZIA12 (C) Datacomp strona nr: 7 Nr Nazwa działu robót 3.19 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy 4 Kody CPV: Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych Montaż opraw oświetleniowych podstawowych 4.1 Montaż opraw A1 - Oprawa oświetleniowa zgodna z opisem zawartym w projekcie instalacji elektrycznej 4.2 Montaż opraw C1 - Oprawa oświetleniowa zgodna z opisem zawartym w projekcie instalacji elektrycznej 4.3 Montaż opraw EM1 - Oprawa oświetleniowa zgodna z opisem zawartym w projekcie instalacji elektrycznej 4.4 Montaż opraw EM2 - Oprawa oświetleniowa zgodna z opisem zawartym w projekcie instalacji elektrycznej 4.5 Montaż opraw EM3 - Oprawa oświetleniowa zgodna z opisem zawartym w projekcie instalacji elektrycznej 4.6 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5 mm2 4.7 Pomiar natężenia oświetlenia ogólnego 4.8 Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego 5 Kody CPV: Montaż osprzętu 5.1 Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 10A 250V 5.2 Gniazdo 2x2p+Z p/t, 16A 250V~ szczelne IP Montaż sygnalizatora zewnętrznego akustyczno-optycznego 5.4 Przycisk sterowniczy głównego wyłącznika ppoż. prądu 5.5 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5 mm2 5.6 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 6 mm2 6 Kody CPV: Montaż rozdzielń 6.1 Montaż D02 1P 25A 6.2 Mocowanie tabliczek opisowych, przyklejanie 6.3 Montaż tablicy rozdzielczej TR.K (kotłownia), II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza 6.5 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna 6.6 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy 6.7 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy 6.8 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy 6.9 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny

KOSZTORYS NAKŁADCZY / PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS NAKŁADCZY / PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS NAKŁADCZY / PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa kosztorysu: ELEKTRYCZNA URZĄD POCZTOWY NR 2 Nazwa obiektu lub robót: URZĄD POCZTOWY NR 2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOTŁOWNI GAZOWEJ Lokalizacja: URZĄD POCZTOWY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont instalacji elektrycznej związanej z przebudową pomieszzceń i montażem dźwigu osobowego

Przedmiar robót. Remont instalacji elektrycznej związanej z przebudową pomieszzceń i montażem dźwigu osobowego Przedmiar robót Data: 09-06-26 Budowa: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach ul. Powstańców 31 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Zamawiający: Zespół Wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przedmiar robót P- 5_10

Przedmiar. Przedmiar robót P- 5_10 Przedmiar Data: 2010-07-10 Budowa: Wycena szkód powodziowych Szkoła Podstawowa Sokolniki - Instalacje elektryczne. Obiekt: Budynek szkoły Sokolniki. Zamawiający: Gmina Gorzyce ul. Sandomierska 75 39-432

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT ISTNIEJĄCEJ PRACOWNI CHEMICZNEJ NR 221 W BUDYNKU B.

Przedmiar robót REMONT ISTNIEJĄCEJ PRACOWNI CHEMICZNEJ NR 221 W BUDYNKU B. Przedmiar robót Data: 2014-06-11 Budowa: Instalacja elektryczna - Roboty instalacyjne elektryczne, Obiekt/Rodzaj robót: Lokalizacja: Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Przebudowa WLZ-ów w budynku MOK w Jarosławiu, oraz wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w Sali Kinowo-Widowiskowej

Kosztorys. Przebudowa WLZ-ów w budynku MOK w Jarosławiu, oraz wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w Sali Kinowo-Widowiskowej Kosztorys elektrycznej wewnętrznej w Sali Obiekt lub rodzaj robót: Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Przedmiar robót P- 16_10

Kosztorys. Przedmiar robót P- 16_10 Kosztorys Data: 2010-07-19 Budowa: Wycena szkód powodziowych Dom Kultury i Ośrodek Zdrowia Sokolniki - Instalacje elektryczne. Obiekt: Budynek Domu Kultury i Ośrodka Zdrowia w Sokolnikach. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W NIEGARDOWIE

Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W NIEGARDOWIE Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI Data: 2014-09-08 Budowa: 32-104 KONIUSZA NIEGARDÓW 57 dz. nr 222, 224/6, 224/1, 223 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul: Szafera 5/32 31-543 Kraków. 2015-02-16 mgr inż. Jacek Baran,...

Przedmiar robót. ul: Szafera 5/32 31-543 Kraków. 2015-02-16 mgr inż. Jacek Baran,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Budowa instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynku Urzędu Gminy w Łańcucie budowa instalacji elektrycznych Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Leżajsk ul. Opalińskiego

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne wewnętrzne strona nr: 2 PRZEDMIAR ROBÓT

Instalacje elektryczne wewnętrzne strona nr: 2 PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne wewnętrzne strona nr: 2 PRZEDMIAR ROBÓT 1 Nr STWiOR: ST pkt 1-10 DemontaŜe instalacji elektrycznej 1.1 Kalk. ind. demontaŝ instalacji elektrycznej przyjąć szacunkowo 10% robót montaŝowych

Bardziej szczegółowo

ck_elektryczne Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1 Przedmiar

ck_elektryczne Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1 Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 UKŁAD ZASILANIA- LINIA ZASILAJĄCA, ROZDZIELNICE 1.1 Nr STWiOR: ST10 - Instalacje elektrycznei oprawy oświetleniowe - Główny Wyłączxnik Prądu - 0,1 = 0,1 0,1 ~0,1 m2 1.2 Nr STWiOR:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przedmiar robót P- 1.1_10

Przedmiar. Przedmiar robót P- 1.1_10 Przedmiar Data: 2010-07-02 Budowa: Wycena szkód powodziowych LZS Sokolniki - Instalacje elektryczne. Obiekt: Budynek LZS Sokolniki Zamawiający: Gmina Gorzyce ul. Sandomierska 75 39-432 Gorzyce Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont i dostosowanie mieszkania na potrzeby filii ZPDR - wewnętrzna instalacja elektryczna

Przedmiar robót. Remont i dostosowanie mieszkania na potrzeby filii ZPDR - wewnętrzna instalacja elektryczna Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: lokal mieszkalny Lokalizacja: ul. Mikołowska 11/4, Katowice Nazwa i kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Data opracowania: 2013-04-13 strona nr:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne Przedmiar robót Instalacje elektryczne Data: 2012-05-15 Budowa: Internat Międzyszkolny - remont pomieszczeń kuchennych - remont instalacji elektrycznych wewnętrznych Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Instalacje elektryczne - gabinety stomatologiczne.

Przedmiar. Instalacje elektryczne - gabinety stomatologiczne. Przedmiar Data: 2008-03-30 Obiekt: Przychodnia Rejonowa Ruda Śląska ul. Makuszynskiego 7. Zamawiający: Urząd Miasta Ruda Śląska 41-700 Ruda Śląska Plac Jana Pawła Ii 6. Kosztorys opracowali: J. Stanik,...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Karnym we Włodawie

Przedmiar robót. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Karnym we Włodawie Przedmiar robót zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Data: 2011-06-08 Obiekt/Rodzaj robót: Elektryczne Lokalizacja: dz. nr 87 przy ul. Żołnierzy WiN 19 we Włodawie Zamawiający: Zakład Karny we Włodawie,

Bardziej szczegółowo

B.U.B.S.S. Licencja 2368. Kosztorys nakładczy

B.U.B.S.S. Licencja 2368. Kosztorys nakładczy B.U.B.S.S. Licencja 2368 Kosztorys nakładczy Centrum kulturalno- oświatowo rekraacyjne Płonczyn gm Wielgie dz nr 96/3, 96/4, 96/6, 96/7 Instalacje elektryczne z przyłączem Data: 2009-02-07 Budowa: Centrum

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Przebudowa sali widowiskowo-kinowej Koźmin WLKP -roboty elektryczne

Kosztorys ofertowy. Przebudowa sali widowiskowo-kinowej Koźmin WLKP -roboty elektryczne Kosztorys ofertowy Przebudowa sali widowiskowo-kinowej Koźmin WLKP -roboty elektryczne Data: 2009-10-10 Budowa: Przebudowa sali widowiskowo-kinowej Koźmin WLKP -roboty elektryczne Obiekt: Przebudowa sali

Bardziej szczegółowo

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym. 115 szt RAZEM ELEMENT: UKŁADANIE PRZEWODÓW 4 KNR-W 4-03

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym. 115 szt RAZEM ELEMENT: UKŁADANIE PRZEWODÓW 4 KNR-W 4-03 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ELEMENT: DEMONTAŻ 1 KNR 4-03 d.1 1129-01 Demontaż tablic bezpiecznikowych, (bez nakładów na odłączenie przewodów), o powierzchni: do

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version Przedmiar. Sierakowice-elektryka

PDF created with pdffactory trial version  Przedmiar. Sierakowice-elektryka Przedmiar Budowa: Kody CPV: Obiekt: Instalacja elektryczna 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Sala Sportowa przy Szkole Podstawowej Sierakowice działka 573/186 577/188 286/187 Gmina

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót VANELLUS. Poczta Polska SA Pion Infrastruktury Ul. Awicenny 21, Wrocław. Obiekt: :

Przedmiar robót VANELLUS. Poczta Polska SA Pion Infrastruktury Ul. Awicenny 21, Wrocław. Obiekt: : VANELLUS BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE Czajkowska Agnieszka 50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 29a tel.(071) 344 82 17, 691022211 Przedmiar robót Inwestor : Obiekt: : Inwestycja : Stadium: Branża: Nr

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad matką i dzieckiem. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ul. Bolesława Krysiewicza 7/8,

Bardziej szczegółowo

1. Układanie rurek elektroinstalacyjnych, przebicia. Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym 1 KNR /09

1. Układanie rurek elektroinstalacyjnych, przebicia. Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym 1 KNR /09 Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Budynek Internatu Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 - oświetlenie awaryjne klatki schodowej - ETAP II Budynek Internatu Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont kapitalny sanitariatów uczniowskich w Gimnazjum nr 10 w Gliwicach - Instalacja elektryczna

Przedmiar robót. Remont kapitalny sanitariatów uczniowskich w Gimnazjum nr 10 w Gliwicach - Instalacja elektryczna Przedmiar robót Gliwicach - Instalacja elektryczna Data: 2009-03-13 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Gimnazjum nr 10 44-100 Gliwice ul. Lipowa 29 Stawka roboczogodz.: 14,15

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Budowa dźwigu osobowego ADRES INWESTYCJI : Łódź, Plac Wolności 10 INWESTOR : Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : 90-244 Łódź, ul. Jaracza 77/79 BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont instalacji elektrycznej dla przebudowy parteru budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Przedmiar robót. Remont instalacji elektrycznej dla przebudowy parteru budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie Przedmiar robót Remont instalacji elektrycznej dla przebudowy parteru budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie Data: 2015-07-10 Budowa: PROJEKT PRZEBUDOWY PARTERU BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W PRUSZKOWIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. sierpień 2012 rok.

Przedmiar robót. sierpień 2012 rok. Przedmiar robót Obiekt Budynek ZUS oddział w Nowym Sączu - Instalacje elektryczne wewnętrzne zasilanie urządzeń klimatyzacji. Kod CPV 45310000-3 Budowa Nowy Sącz ul. Węgierska 11 Inwestor ZUS Nowy Sącz

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE etap I

Przedmiar robót. INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE etap I Przedmiar robót TELETECHNICZNE etap I Budowa: Budowa sieci logicznej wraz z dedykowaną siecią elektryczną Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Urzędu Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej Lokalizacja: Bukowina Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont instalacji elektrycznej.

Przedmiar robót. Remont instalacji elektrycznej. Przedmiar robót Remont instalacji elektrycznej. Nr STWiOR: SST 1.13 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Szalet Miejski Ruda Śląska. Zamawiający: UM Ruda Śląska Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Świetlica miltifunkcyjna - elektryka

Przedmiar robót. Świetlica miltifunkcyjna - elektryka Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: SP-48 Lokalizacja: Kraków ul. Księcia Józefa 337 Wartość kosztorysu: zł strona nr: 2 Przedmiar robót Świetlica multifunkcyjna w Szkole Podstawowej Nr 48 Krakowie

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Budowlanych "KONZBUD" ul. Żurawia Stalowa Wola

Zakład Usług Budowlanych KONZBUD ul. Żurawia Stalowa Wola Zakład Usług Budowlanych "KONZBUD" ul. Żurawia 23 37-464 Stalowa Wola Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Autor opracowania: Tomasz Bienek,... Data opracowania:

Przedmiar robót. Autor opracowania: Tomasz Bienek,... Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: OGRZEWANIE GAZOWE W ZESPOLE RYBNIKU PRZY ULICY GLIWICKIEJ 105 TOM III / INSTALACJE ELEKTRYCZNE Nazwa obiektu lub robót: Zespó Szkolno - Przedszkolny nr 1 ul. Gliwicka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Ops i wyliczenia j.m Poszcz. Razem 1. DEMONTAŻ INSTALACJI 1 Demontaż istniejących instalacji 1 kpl. d.1 RAZEM 1.

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Ops i wyliczenia j.m Poszcz. Razem 1. DEMONTAŻ INSTALACJI 1 Demontaż istniejących instalacji 1 kpl. d.1 RAZEM 1. PRZEDMIAR Adaptacja budynku na potrzeby Brygady Patrolowej Wysokiem Mazowieckiem przy ul. 1 Maja 7 D- II przetarg. BRANŻA ELEKTRYCZNA w Lp. Podstawa Ops i wyliczenia j.m Poszcz. Razem 1 DEMONTAŻ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Instalacja elektryczna

KOSZTORYS ZEROWY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Instalacja elektryczna Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS ZEROWY Instalacja elektryczna Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne Komenda Wojewódzka Policji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI Przedmiar robót Budowa: DOSTOSOWANIE BUDYNKU nr 32 w RZESZOWIE PRZY UL. LWOWSKIEJ 5 DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ. - INSTALACJA HYDRANTOWA Obiekt lub rodzaj robót: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Jednostka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwe stycja: Budynek Powiatowego Ce ntrum Pomocy Rodz inie - roboty remontowe. Adres: ul. Gen. Władysława Andersa 3, Iława

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwe stycja: Budynek Powiatowego Ce ntrum Pomocy Rodz inie - roboty remontowe. Adres: ul. Gen. Władysława Andersa 3, Iława PRZEDMIAR ROBÓT Branża kosztorysu: Elektrycz na Inwe stycja: Budynek Powiatowego Ce ntrum Pomocy Rodz inie - roboty remontowe. Adres: ul. Gen. Władysława Andersa 3, 14-200 Iława Kod CPV 1: Nazwa wg CPV

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : ST- 03 Instalacje elektryczne kotłowni gazowej ADRES INWESTYCJI : Wegrów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budynek warsztatów -Wymiana instalacji elektrycznych

PRZEDMIAR ROBÓT. Budynek warsztatów -Wymiana instalacji elektrycznych Zakład Projektowo Usługowy "PROJEKT" Stanisław Olejnik ul. Bohaterów 19 16-400 Suwałki Data opracowania: 2013-05-05 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Budynek warsztatów -Wymiana instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 79 1. 1. 1. Obiekt: Zasilanie główne i tablicy rozdzielczej TK 1. 1. 1. KNNR 05-0103-040 Element: Zasilanie główne i tablicy rozdzielczej TK Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wymiana instalacji elektrycznej na parterze w budynku głównym szkoły etap IV. Lokalizacja

Kosztorys nakładczy. Wymiana instalacji elektrycznej na parterze w budynku głównym szkoły etap IV. Lokalizacja nakładczy Obiekt Kod CPV Lokalizacja Inwestor 45310000-3 ul.hallera 79 87-100 Toruń Zespół Szkół nr 14 w Toruniu maj 2017 Rodos 7.0.12 [9771] Strona 2/7 Przedmiar Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNR-W

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Przedmiar robót

Wykonawca: Przedmiar robót Inwestor: GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha Wykonawca: Przedmiar robót 2012-04-01 Kod Słownika Zamówień: Nazwa budowy: ADAPTACJI CZĘŚCI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA Adres budowy:, Nowa Sucha

Bardziej szczegółowo

HRUBIESZÓW - domki - elektryka Zuzia (C) DataComp (lic. 2251) strona nr: 5

HRUBIESZÓW - domki - elektryka Zuzia (C) DataComp (lic. 2251) strona nr: 5 strona nr: 5 Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 1,02 21,42 43 KNNR 5/302/5 (1) Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 3-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym Razem robocizna: r-g 0,407

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. CPV Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Przedmiar robót. CPV Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Przedmiar robót Obiekt Budowa 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79 Inwestor Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Wykonawca Z.U.P.H. "CEL-BUD" 63-421 Przygodzice ul. Szkolna 3 CPV 45311100-1

Bardziej szczegółowo

Rodos Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Instalacje elektryczne 1 Demontaże istniejącej instalacji oświetleniowej, siłowej

Rodos Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Instalacje elektryczne 1 Demontaże istniejącej instalacji oświetleniowej, siłowej Przedmiar Strona 1/5 Instalacje elektryczne 1 Demontaże istniejącej instalacji oświetleniowej, siłowej 2 KNNR 3 0304/01 3 KNNR 5 0405/02 4 KNNR 5 0405/01 5 KNNR 5 0404/06 6 KNNR 5 0406/01 7 KNNR 5 1209/07

Bardziej szczegółowo

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: przebudowy części budynku Przedszkola nr 32, ul Gminna 8, 44-213 Rybnik, polegającej na wydzieleniu dodatkowych pomieszczeń przedszkolnych oraz zaprojektowaniu pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Lp. Kod wg Nazwa działu

Lp. Kod wg Nazwa działu Kod klasyfikacji robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV 1 Lp. Kod wg Nazwa działu Od Do CPV Remont Pomieszczeń Laboratorium Analitycznego Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rechabilitacyjnego w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA ELKTRYCZNA

Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA ELKTRYCZNA Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA ELKTRYCZNA Data: 2010-01-18 Budowa: Przedszkole m. Kąclowa Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Przedszkole m.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja instalacji elektrycznej- Szkoła Podstawowa nr 86, Kraków os. Jagiellońskie 18

Przedmiar robót. Modernizacja instalacji elektrycznej- Szkoła Podstawowa nr 86, Kraków os. Jagiellońskie 18 Przedmiar robót Modernizacja instalacji elektrycznej- Szkoła Podstawowa nr 86, Kraków os. Jagiellońskie 18 Budowa: Modernizacja instalacji elektrycznej strona nr: 2 Przedmiar robót Modernizacja instalacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont budynku Przedszkola Samorządowego w Wierzbanowej - Instalacje Elektryczne Wewnętrzne

Przedmiar robót. Remont budynku Przedszkola Samorządowego w Wierzbanowej - Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Przedmiar robót Remont budynku Przedszkola Samorządowego w Wierzbanowej - Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Data: 2010-07-06 Budowa: Wierzbanowa Dz. nr 426 Gmina Wiśniowa Obiekt: Remont w budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CHRUSZCZEWIE gm. Ciechanów (INSTALACJE ELEKTRYCZNE)

KOSZTORYS OFERTOWY NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CHRUSZCZEWIE gm. Ciechanów (INSTALACJE ELEKTRYCZNE) KOSZTORYS OFERTOWY NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CHRUSZCZEWIE gm. Ciechanów (INSTALACJE ELEKTRYCZNE) NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiar Robót INSTALACJE ELEKTRYCZNE Przedmiar Robót INSTALACJE ELEKTRYCZNE Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne ul. Konopnickiej 15, 38-300 Gorlice Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Roozbudowa budynku szkoły o szyb windy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Instalacje elektryczne. ADRES INWESTYCJI : 63-300 Pleszew, ul.poznańska 38, dz.nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne, Okablowanie strukturalne, RTV, Instalacja przyzywowa

PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne, Okablowanie strukturalne, RTV, Instalacja przyzywowa ARCHITEKCI TOAGI 15-258 BIAŁYSTOK ul.pod Krzywą 33/1A PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne, Okablowanie strukturalne, RTV, Instalacja przyzywowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Instalacje elektryczne - Dom Akademicki UAM w Poznaniu ul. Nieszawska 3

Przedmiar. Instalacje elektryczne - Dom Akademicki UAM w Poznaniu ul. Nieszawska 3 Przedmiar Data: 2011-07-29 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Tablice rozdzielcze 1 KNR 514/102/1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Branża elektryczna

Przedmiar. Branża elektryczna Przedmiar Data: 2010-06-15 Budowa:Zasilanie zestawu hydroforowego Kody CPV:45214220-8 Szkoły średnie 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Obiekt:Gimnazjum nr 13 im.huberta Wagnera Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa (odernizacja) budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej - instalacje elektryczne Deontaż. Rozdzielnice d.. KNNR 9 0202-07

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS - PRZEDMIARY

KOSZTORYS - PRZEDMIARY KOSZTORYS - PRZEDMIARY NAZWA INWESTYCJI : KOTŁOWNIA GAZOWA ADRES INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR 33 SZCZECIN ul. ŚCIEGIENNEGO 62-65 INWESTOR : GMINA MIASTO SZCZECIN ADRES INWESTORA : SZCZECIN; PL. ARMII KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT E /PR

PRZEDMIAR ROBÓT E /PR PRZEDMIAR ROBÓT E-0703-05/PR Przedmiot robót: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE LABORATORIUM CHEMICZNE, PRACOWNIA FIZYKI Zamawiający: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne Instalowanie stacji rozdzielczych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne Instalowanie stacji rozdzielczych PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych NAZWA INWESTYCJI : Ziana sposobu użytkowania budynku kounalnego

Bardziej szczegółowo

Rodos [6299] - Rekomendacja SKB. 1. Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG. 2. Instalacje wewnętrzne

Rodos [6299] - Rekomendacja SKB. 1. Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG. 2. Instalacje wewnętrzne Wartość kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Budowa Inwestor Szkoła Poligraficzna w Krakowie Kraków oś. 1000-Lecia Szkoła Poligraficzna w Krakowie Kraków oś. 1000-Lecia Sporządził

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Instalacje elektryczne wewnętrzne ADRES INWESTYCJI : Bodzanów, dz. nr ewid. 1106/9 gm. Biskupice INWESTOR : Gmina Biskupice SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy. Branża Elektryczna CPV: , Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kosztorys Ślepy. Branża Elektryczna CPV: , Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kosztorys Ślepy Data: 2016-03-31 Budowa: ul. Sanatoryjna 34, 22-440 Krasnobród Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie. PARTER Zamawiający: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Sanatoryjna 34, 22-440

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ - INSTALACJA OŚWIETLENIA

Przedmiar robót REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ - INSTALACJA OŚWIETLENIA Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: UL. METALOWCÓW 6 Lokalizacja: GLIWICE - ŁABĘDY Nr STWiOR: SST - E.01-5.2, 5.3, 5.4, 5.5 Nazwa i kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Inwestor: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót Strona 2/7. Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Tabela przedmiaru robót Strona 2/7. Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Obiekt Budowa RZEBUDOWA i ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA Nr 28 piwnica-etap II, Gdynia ul. Narcyzowa 3 Inwestor PRZEDSZKOLE Nr 28 GDYNIA ul. Narcyzowa 3 Biuro kosztorysowe ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE Szczecin, ul. Rybacka 1

PRZEDMIAR ROBÓT POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE Szczecin, ul. Rybacka 1 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE 70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych NAZWA

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Inwestor : Zakład Komunalny w Kostrzynie 62-025 Kostrzyń, ul. Poznańska 2 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Internat - wymiana instalacji elektrycznych

PRZEDMIAR ROBÓT. Internat - wymiana instalacji elektrycznych Zakład Projektowo Usługowy "PROJEKT" Stanisław Olejnik ul. Bohaterów 19 16-400 Suwałki Data opracowania: 2013-05-05 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Internat - wymiana instalacji elektrycznych Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Słownie: Instalacja elektryczna wewnętrzna

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Słownie: Instalacja elektryczna wewnętrzna Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Instalacja elektryczna wewnętrzna Obiekt Budowa Działka nr 1232/5, 1232/6, 1232/8 obr. 0014 Ujkowice Inwestor Urząd Gminy Przemyśl ul. Borelowskiego 1 "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

EDBUD Moduł Kosztorys

EDBUD Moduł Kosztorys I 1 45310000-3 0802-0700 2 45310000-3 0802-0800 3 45310000-3 0401-1200 4 45310000-3 0404-0700 5 0407-0301 Montaż rozdzielnicy nn Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle, objętość do 1,00 dm3 pod

Bardziej szczegółowo

S132_BolesławaŚmiałego6 Zuzia10 (C) Datacomp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

S132_BolesławaŚmiałego6 Zuzia10 (C) Datacomp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 mantaż oświetlenia sal 9, 10 oraz korytarz Ip i przyziemia 1.1 KNR 403/606/5 Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z rastrem metalowym, oprawa 2x28 W, świetlówki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 2012-03-40 Obiekt Remont pomieszczeń biblioteki w skwierzyńskim domu kultury przy ul. Teatralnej 5 w Skwierzynieinstalacje elektryczne i teletechniczne Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Budynek Oddziałów Internistycznych - roboty elektryczne w Pracowni RTG Lp

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Budynek Oddziałów Internistycznych - roboty elektryczne w Pracowni RTG Lp Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Spawarka transformatorowa do 500A m-g 6,800 2 Środek transportowy m-g 0,002 3 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,016 Razem 6,818

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana instalacji elektrycznej w klatce schodowej wraz z zasilaniem budynku przy ul. Lipowej 58

Przedmiar robót. Wymiana instalacji elektrycznej w klatce schodowej wraz z zasilaniem budynku przy ul. Lipowej 58 Przedmiar robót budynku przy ul. Lipowej 58 Data: 09-07-16 Obiekt: Budynek wielorodzinny Zamawiający: Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach Warszawska 35b Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja ieszkania usaodzielnienia ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. Jagielońska

Bardziej szczegółowo

REMONT SANITARIATÓW W TEATRZE DRAMATYCZNYM - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

REMONT SANITARIATÓW W TEATRZE DRAMATYCZNYM - INSTALACJE ELEKTRYCZNE A Creative Design 0-87 Warszawa ul. Pancera 0/ PRZEDMIAR ROBÓT - ETAP II NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ TOALET DLA WIDZÓW W TEATRZE DRAMATYCZ- NYM W WARSZAWIE - ŁAZIENKA DAMSKA,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Czechowice - Dziedzice

Przedmiar robót. Czechowice - Dziedzice Przedmiar robót Obiekt KOSZTORYS INWESTORSKI BUDYNEK PRZEDSZKOLA 3- ODDZIAŁOWEGO - BRANŻA ELEKTRYCZNA Kod CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne Budowa ul. Przedszkolna 10 Inwestor Zespół

Bardziej szczegółowo

Kosztorys budowlany. Wartość kosztorysowa Słownie: Adaptacja pomieszczeń na przychodnię - I etap - roboty elektryczne

Kosztorys budowlany. Wartość kosztorysowa Słownie: Adaptacja pomieszczeń na przychodnię - I etap - roboty elektryczne Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys budowlany Adaptacja pomieszczeń na przychodnię - I etap - roboty elektryczne Obiekt Budowa Białogard, ul. Szpitalna 7 Inwestor 78-200 Białogard, ul. Chopina 29 Tabela

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Dom Pomocy Społecznej Obiekt : Pomieszczenia zlokalizowane na parterze DPS Adres : Poznań, ul. Bukowska 27/29 P R Z E D M I A R R O B Ó T A. Montaż rozdzielnic 1. KNNR 5 0405-10 1,000 szt. montaż

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne Przedmiar robót Data: 2009-12-20 Budowa: w pomieszczeniach sanitariatów Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 5 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Społdzielcze Biuro Projektów Projbud Kosztorys opracowali:

Bardziej szczegółowo

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Budynek Oddziałów Internistycznych -rem.pomieszczeń przy dzwigu szpitalnym -

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Budynek Oddziałów Internistycznych -rem.pomieszczeń przy dzwigu szpitalnym - Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość Razem 0,000 Zestawienie materiałów Strona 5/6 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Główki bezpiecznikowe szt 8,240 2 Gniazda 2 biegunowe podwójne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wyymiana instalacji elektrycznej w klatce schodowej wraz z zasilaniem budynku przy ul. Ligocka 59

Przedmiar robót. Wyymiana instalacji elektrycznej w klatce schodowej wraz z zasilaniem budynku przy ul. Ligocka 59 Przedmiar robót Data: 10-01-06 Obiekt: Budynek wielorodzinny Zamawiający: Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach Warszawska 35b Jednostka opracowująca kosztorys: Roman Gołdyn Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO

Kosztorys inwestorski DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO Firma Kosztorysowa Jarosław Kula 31-136 Kraków ul. Jana III Sobieskiego 22/4 tel. 602 124 118 Kosztorys inwestorski Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje elektryczne - zasilanie windy Inwestor: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

strona 1 z 11 ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 358-023-11 dla: KS

strona 1 z 11 ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 358-023-11 dla: KS Element : INSTALACJE 1 KNR 403 1001 /32 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średn.do 47 mm dla rur RIP36,RIS36,RL47 wykuwane ręcznie -na podłożu ceglanym 89.00 * 1.00 mb Robocizna R R-G 0.6993

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kuchni ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół Publicznych nr 1 INWESTOR : Zespół Szkół Publicznych nr 1 ADRES INWESTORA : 83-400 Kościerzyna ul. Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNNR Konstrukcje wsporcze przykręcane pod korytka kablowe Jednostka: szt 106,0000

Przedmiar robót. 1. KNNR Konstrukcje wsporcze przykręcane pod korytka kablowe Jednostka: szt 106,0000 Data utworzenia: 2012-08-27 Remont budynku wielofunkcyjnego w Drozdowie - ROBOTY ELEKTRYCZNE Przedmiar robót Dział nr 1. Sala weselna 1. KNNR 5 1101-0200 Konstrukcje wsporcze przykręcane pod korytka kablowe

Bardziej szczegółowo

ISE INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE PROJEKTY KOSZTORYSY NADZORY KOSZTORYS PRZEDMIAR

ISE INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE PROJEKTY KOSZTORYSY NADZORY KOSZTORYS PRZEDMIAR ISE INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE PROJEKTY KOSZTORYSY NADZORY MGR INŻ. ANDRZEJ HODAKOWSKI REGON: 490594089 33-300 NOWY SĄCZ, UL. DUNAJEWSKIEGO 12/1 NIP: 734-115-35-82 tel.: 018 442 05 38, tel. kom.: 0

Bardziej szczegółowo

Rodos [6299] - Rekomendacja SKB. 1. Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG. 2. Instalacje wewnętrzne

Rodos [6299] - Rekomendacja SKB. 1. Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG. 2. Instalacje wewnętrzne Wartość kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Budowa Inwestor Szkoła Poligraficzna w Krakowie Kraków oś. 1000-Lecia Szkoła Poligraficzna w Krakowie Kraków oś. 1000-Lecia Sporządził

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacja elektryczna wewnętrzna.

Przedmiar robót. Instalacja elektryczna wewnętrzna. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Roboty elektryczne -II

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Brodnica Październik 2016

Przedmiar robót. Brodnica Październik 2016 Przedmiar robót Obiekt REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W BRODNICY PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY Kod CPV 4510000- - Roboty instalacyjne elektryczne Budowa 87-00 Brodnica

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa łazienek w Internacie ZSS - łazienki męskie Instalacje elektryczne Zespołu Szkół SpoŜywczych im. Tadeusza Rylskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Budziwojska 154, Rzeszów. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rzeszowie

PRZEDMIAR. ul. Budziwojska 154, Rzeszów. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rzeszowie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rzeszowie ul. Budziwojska 154, 35-317 Rzeszów PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji elektrycznej, drugie piętro budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Budowa budynku administracyjno socjalno-warsztatowego, wiaty parkingowej i budynku do przechowywania odpadów wraz z doj

Przedmiar robót Budowa budynku administracyjno socjalno-warsztatowego, wiaty parkingowej i budynku do przechowywania odpadów wraz z doj Przedmiar robót parkingowej i budynku do przechowywania odpadów wraz z dojściami, dojazdami i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Tłoczni Gazu Goleniów, dz. 108/2 obr. Budno Data: 2014-01-29

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Instalacja agregatu prądotwórczego i redundantnych UPS w obiekcie Warszawa ul. Taborowa 33

Kosztorys. Instalacja agregatu prądotwórczego i redundantnych UPS w obiekcie Warszawa ul. Taborowa 33 Kosztorys Data:20-06-2011 Budowa: Nr STWiOR:E 1 Kody CPV:45223810-7 Konstrukcje gotowe 45262212-0 Kopanie rowów 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45315600-4 Instalacje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa istniejącego mieszkania ADRES INWESTYCJI : Gdańsk-Wrzeszcz, ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przedmiar robót

Przedmiar robót. Przedmiar robót Data: 2013-07-25 Budowa: Wykonanie instalacji elektrycznej dedykowanej oraz okablowania strukturalnego Obiekt: Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV

PRZEDMIAR ROBÓT CPV PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH gr inż. Andrzej Zawadzki ul. Podleśna 30 58-500 Jelenia Góra PRZEDMIAR ROBÓT 45310000-3 CPV NAZWA INWESTYCJI : "REMONT TOALET W BUDYNKU SZKOŁY POWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ: : Piotr Caliński DATA OPRACOWANIA: : kwiecień Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

SPORZĄDZIŁ: : Piotr Caliński DATA OPRACOWANIA: : kwiecień Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI: : Remont instalacji elektrycznej - wewnętrznej części wspólnych budynków ADRES INWESTYCJI: : Budynek przy ul. Przybyszewskiego 1,3,5,7,9 ul. Dąbrowskiego 122, 124 w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA BUDYNKU ADMINSTRACYJNO - GOSPODARCZEGO ETAP I

Przedmiar robót INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA BUDYNKU ADMINSTRACYJNO - GOSPODARCZEGO ETAP I Przedmiar robót GOSPODARCZEGO ETAP I Data: 2010-12-27 Budowa: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY STADIONU SPORTOWEGO WOJKOWICE UL. KUSOCIŃSKIEGO DZ.NR 1551/1,1550/13 Obiekt: kod CPV 45310000-3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Elektryczna. Inwestycja:

Przedmiar robót. Elektryczna. Inwestycja: Przedm robót Branża: Elektryczna Inwestycja: Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej w ieszczeniach byłego baru adaptowanych na ieszczenia administracyjno-biurowe dla realizacji świadczeń rodzinnych

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS

IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS F I R M A P R O J E K T O W O B U D O W L A N A PRO-INSTAL Maciej Cisowski Siedziba: Pracownia: (adres do korespondencji): ul. Łąkowa 16/36, 31-443 Kraków ul. Bosaków 11, 31-410 Kraków NIP 945-178-01-40

Bardziej szczegółowo

RATUSZ - URZĄD MIASTA I GMINY W SKWIERZYNIE -- INSTALACJE ELEKTRYCZNE ( PIĘTRO I ; II ) 1 OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH -- PIĘTRO I

RATUSZ - URZĄD MIASTA I GMINY W SKWIERZYNIE -- INSTALACJE ELEKTRYCZNE ( PIĘTRO I ; II ) 1 OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH -- PIĘTRO I RATUSZ - URZĄD MIASTA I GMINY W SKWIERZYNIE -- INSTALACJE ELEKTRYCZNE ( PIĘTRO I ; II ) 1 OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH -- PIĘTRO I 1 KNR 4-03 1115- Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do

Bardziej szczegółowo