ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ZO/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ZO/2013"

Transkrypt

1 Sulechów, r Powiat Zielonogórski/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Sikorskiego ul. Piaskowa Sulechów Tel Fax ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ZO/2013 Na zakup i dostawę komputerów przenośnych typu laptop, tabletu i urządzenia wielofunkcyjnego w związku z realizacją projektu Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie opracowany w oparciu o doświadczenia partnera z Hiszpanii. I. Zamawiający: Powiat Zielonogórski/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Sikorskiego ul. Piaskowa Sulechów NIP: REGON: Zamawiający jest realizatorem projektu Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie opracowany w oparciu o doświadczenia partnera z Hiszpanii współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego- wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej. Umowa UDA- POKL / II. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Zakup i dostawa 3 (trzech) komputerów przenośnych typu laptop (kod CPV ) na potrzeby realizacji projektu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie. 2. Zakup i dostawa 1 (jednego) komputera przenośnego typu tablet (kod CPV ) na potrzeby realizacji projektu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie. 3. Zakup i dostawa 1 (jednego) urządzenia wielofunkcyjnego (kod CPV ) na potrzeby realizacji projektu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

2 III. Szczegółowy opis zamówienia 1. Szczegółowy opis zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1, nr 2, nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 1. Przewidywany termin realizacji zamówienia: do r 2. Miejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Piaskowa 53, Sulechów V. Miejsce i forma składania ofert: Oferent przedstawi cenę brutto za przedmiot zapytania ofertowego wyrażoną w PLN, zawartą w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania, a następnie może ofertę: a) złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Piaskowa 53, Sulechów, b) przesłać em (skan oferty z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji) na adres: c) przesłać faxem na nr VI. Termin składania ofert: Ofertę należy przekazać w terminie do dnia r. (data wpłynięcia dokumentów), do godz oferty, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. VII. Ocena ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: Cena ofertowa- 100 %, 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę. Lista oferentów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu: oraz na tablicy informacyjnej projektu (budynek B ul. Armii Krajowej, pok. nr 3). VIII. Warunki płatności: 1. Sposób zapłaty: przelew 2. Termin zapłaty: po zrealizowaniu oferty w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 szczegółowy opis zamówienia: zakup i dostarczenie 3 komputerów przenośnych typu laptop 2. Załącznik nr 2 szczegółowy opis zamówienia: zakup i dostarczenie komputera przenośnego typu tablet 3. Załącznik nr 3 szczegółowy opis zamówienia: zakup i dostarczenie urządzenia wielofunkcyjnego 4. Załącznik nr 4- formularz oferty

3 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 5/ZO/2013 Zakup i dostawa 3 (trzech) komputerów przenośnych typu laptop przeznaczonych na potrzeby projektu Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie opracowany w oparciu o doświadczenia partnera z Hiszpanii współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata i budżet państwa. Minimalne wymagania techniczne: Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputera przenośnego typu laptop Ekran 15,4 (rozdzielczość 1366x 768), powierzchnia matowa Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora Procesor Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem minimum 3,6 GHz i7, częstotliwość szyny systemowej 2,5 GT/s pamięcią 3 MB Pamięć RAM Minimum 4 GB DDR 3 Dysk twardy Minimum HDD 1 TB Karta graficzna Zintegrowana Audio Zintegrowana karta dźwiękowa, wbudowane głośniki stereo Karta sieciowa 10/100/ Porty/ złącza Min. 1 x złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej) Min.1 x czytnik kart pamięci Min. 3 x USB (2.0) Min. 1 x HDMI Min. 1 x VGA (D-sub) Min. 1 x gniazdo mikrofonowe Min. 1 x gniazdo słuchawkowe Klawiatura Klawiatura pełnowymiarowa Łączność bezprzewodowa Wireless b/g/n (dedykowany przełącznik umożliwiający włączenie/ wyłączenie łączności bezprzewodowej Napęd optyczny DVD +/- RW Bateria 6-cell, Li-Ion. Łączny czas pracy na baterii min. 2 godziny Kamera Zintegrowana kamera Czytnik kart pamięci Obsługujący karty SD, MMC System operacyjny Microsoft Windows 7 lub 8 Home Premium PL Waga Mniej niż 2,8 kg Mysz Mysz optyczna, interfejs USB Wsparcie Dostęp do najnowocześniejszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta. Dołączony nośnik ze sterownikami. Gwarancja Minimum 2 lata on-side Torba Oprogramowanie MS Office 2013

4 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 5/ZO/2013 Zakup i dostawa 1 (jednego) komputera przenośnego typu tablet przeznaczonego na potrzeby projektu Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie opracowany w oparciu o doświadczenia partnera z Hiszpanii współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata i budżet państwa. Minimalne wymagania techniczne: Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputera przenośnego typu tablet. System operacyjny Android 4.1. Wyświetlacz 7 (rozdzielczość 1280 x 800 pikseli) Proceseor Nvidia Tegra 3 Wbudowana pamięć flash 32 GB Modem 3 G Pamięć RAM [MB] 1024 Proporcje ekranu 16:10 Aparat przedni [Mp] 1.2 Aparat tylni [Mp] n/a Ekran dotykowy Pojemnościowy Multitouch Wifi n Prędkość UMTS HSPA Waga max. 500 g bluetooch Częstotliwość taktowania CPU [GHz] 1.3 Liczba rdzeni CPU 4 Gniazdo micro USB Pojemność baterii [Wh] 16 Moc zasilania [W] 10 Ładowanie przez micro USB Position transducar (Gyro) Akcelerometr Czujnik jasności GPS Kompas Ręczne kopiowanie plików (upload) Etui

5 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 5/ZO/2013 Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby projektu Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie opracowany w oparciu o doświadczenia partnera z Hiszpanii współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata i budżet państwa. Minimalne wymagania techniczne: Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia wielofunkcyjnego Podstawowe funkcje Drukarka, kopiarka, skaner Technologia druku Laser Rozmiar nośnika Minimum A4 Druk w kolorze Szybkość druku (mono) Minimum 16 str/min. Szybkość druku (kolor) Minimum 4 str/min. Zainstalowana pamięć Minimum 128 MB Wydajność Minimum str./mies. Rozdzielczość w poziomie (mono) Minimum 2400 dpi Rozdzielczość w pionie (mono) Minimum 600 dpi Rozdzielczość w poziomie (kolor) Minimum 2400 dpi Rozdzielczość w pionie (kolor) Minimum 600 dpi Pojemność podajnika papieru Minimum 130 szt. Pojemność tacy odbiorczej 80 szt. Obsługiwane nośniki Papier A4, A5, A6, B5; koperty, etykiety papierowe Obsługiwany system operacyjny Microsoft Windows 7 Home Premium PL Typ skanera Płaski, kolorowy Złącze zewnętrzne USB 2.0 Zainstalowane opcje Podajnik na minimum 130 arkuszy, tacka odbiorcza na minimum 80 arkuszy Gwarancja Minimum 2 lata Komplet tuszy

6 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 5/ZO/2013 FORMULARZ OFERTY Ja (My), niżej podpisany (ni).... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy) (adres siedziby/zamieszkania wykonawcy) REGON...Nr NIP.. nr telefonu... nr faxu...adres , na który można wysyłać oświadczenia.. w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 5/ZO/2013 z dnia... składam(y) niniejszą ofertę: 1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w zapytaniu ofertowym: I. cena brutto za 3 szt. komputera przenośnego typu laptop: pln (słownie:..) II. cena brutto za 1 szt. komputera przenośnego typu tablet:.pln (słownie: ) III cena brutto za 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego:.. pln (słownie: ) RAZEM: PLN (słownie.)

7 Oświadczam, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją zamówienia w przypadku wyboru niniejszej oferty. 2. Oświadczam (y), że jestem(śmy) uprawniony(nieni) do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 3. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania prac objętych niniejszą procedurą oraz spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu i wymogi Zamawiającego określone w zapytaniu cenowym. 4. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz zdobyłem(liśmy) konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 5. Oświadczam(y), że nie zalegam(y) z opłacaniem podatków, opłat oraz nie zalegam(y) z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe. 6. Oświadczam(y), że cena oferty uwzględnia zakres usługi zgodny z warunkami podanymi w formularzu zapytania cenowego i zawiera wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Miejscowość i data.. (pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub Pełnomocnika)

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe Znak sprawy: SZP.272.19.2014

Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe Znak sprawy: SZP.272.19.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ... (miejscowość, data) FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCA: NIP REGON TEL. FAX ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję) E-mail ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe sprzęt

Zapytanie Ofertowe sprzęt Wrocław, 05.06.2013r. Zapytanie Ofertowe sprzęt I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. ul. Św. Mikołaja 56/57 pok. 102 50-127 Wrocław 2. Grupa Ergo Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Iława, dnia 17.03.2011r. Do wszystkich zainteresowanych wykonawców. Znak sprawy ZP.341-1/2011. Pismo znak ZP.341-1/1/2011

Iława, dnia 17.03.2011r. Do wszystkich zainteresowanych wykonawców. Znak sprawy ZP.341-1/2011. Pismo znak ZP.341-1/1/2011 Iława, dnia 17.03.2011r Do wszystkich zainteresowanych wykonawców Znak sprawy ZP.341-1/2011 Pismo znak ZP.341-1/1/2011 Dotyczy: postępowania znak ZP.341-1/2011 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Zamawiający Tytuł Projektu Przedmiot zamówienia Ploter (wyposażenie Materiały, akcesoria do utworzenia sieci informatycznej w pracowni GP Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach 16-400 SUWAŁKI ul. Noniewicza 83

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach 16-400 SUWAŁKI ul. Noniewicza 83 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach 16-400 SUWAŁKI ul. Noniewicza 83 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa sprzętu komputerowego do Państwowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze ul.wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra, fax: (+48)(68) 327 01 11, tel.: 325 56 95, 456 56 10, tel. centrala: 456 56 56; E-mail: wup@wup.zgora.pl NO-0420-05/BW/06

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.3.2014 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Rozbudowa systemu IT w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ pieczątka Wykonawcy FORMULARZ CENOWY W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla DODN we Wrocławiu. Załącznik nr 3 do SIWZ L.p

Bardziej szczegółowo

Synejko, Joanna Synejko Sp. J, ul. Microsystems Group, Andrzej. Górczewska 69/73, 01-401. oferent. Warszawa

Synejko, Joanna Synejko Sp. J, ul. Microsystems Group, Andrzej. Górczewska 69/73, 01-401. oferent. Warszawa załącznik nr 1 do protokołu Streszczenia oceny i porównania złożonych ofert nr sprawy: 4/2012/WIP-WIP nr. oferty 1 2 oferent Microsystems Group, Andrzej Synejko, Joanna Synejko Sp. J, ul. Górczewska 69/73,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 48 32-743-84-01 faks 48 32-251-97-45 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZESTAW SERWERÓW dla Wydziału Ksiąg Wieczystych SR Zamość, składający się z SERWERA APLIKACJI - szt. 1 i SERWERA BAZ DANYCH - szt. 1 - wymagania minimalne Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ - zmieniony OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1. L.p NAZWA OPIS Ilość

Załącznik nr 6 do SIWZ - zmieniony OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1. L.p NAZWA OPIS Ilość Załącznik nr 6 do SIWZ - zmieniony OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 Zamówienie publiczne nr IM.271.242.25.2012 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę wraz z montaŝem wyposaŝenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

CYFROWA SZKOŁA - Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnej

CYFROWA SZKOŁA - Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do siwz 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy: komputera przenośnego uczniowskiego szt., komputera przenośnego nauczycielskiego 10 szt., szafki do przechowywania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo