PPHU WARTO ul. Przyjaciół śołnierza śagań. tel fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PPHU WARTO ul. Przyjaciół śołnierza śagań. tel fax"

Transkrypt

1 Wstęp WYNIE - 11 STYCZEŃ 2008 PPHU WRTO jest polską firmą zajmującą się instalacjami odprowadzania spalin. Produkujemy wszystko co jest związane z budową kominów ze stali szlachetnych. W naszej ofercie znajdują się systemy kominowe umoŝliwiające bezpieczne odprowadzenie spalin powstałych ze spalania gazu i oleju opałowego oraz spalin z drewna z róŝnego rodzaju urządzeń grzewczych palenisk. System jedno i dwuścienny przeznaczony do pracy w podciśnieniu jest odporny na poŝar sadzy chwilowa temeratura poŝaru 1000 C. ktualna oferta rynkowa: lp rodzaj wyrobu rodzaj paliwa system jednościenny przeznaczony do pracy w podciśnieniu system dwuścienny izolowany przeznaczony do pracy w podciśnieniu system jednościenny przeznaczony do pracy w nadciśnieniu (piece kondensacyjne) system dwuścienny izolowany przeznaczony do pracy w nadciśnieniu (piece kondensacyjne) system powietrzno-spalinowy przeznaczony do odprowadzania spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania nasady kominowe do przewodów spalinowych gaz i olej opałowy drewno gaz i olej opałowy drewno gaz i olej opałowy gaz i olej opałowy gaz i olej opałowy gaz i olej opałowy drewno maksymalna dopuszczalna temperatura pracy c właściwość kwasoodporny Ŝaroodporny odporny na poŝar sadzy kwasoodporny Ŝaroodporny odporny na poŝar sadzy 200 kwasoodporny 200 kwasoodporny 200 kwasoodporny 600 kwasoodporny Ŝaroodporny odporny na poŝar sadzy 7. nasady do wentylacji do wentylacji wszystkie nasza wyroby posiadają odpowiednie aprobaty bądź certyfikaty oferujemy równieŝ elementy nietypowe według zapotrzebowania klienta PPHU WRTO ul. Przyjaciół śołnierza śagań tel fax

2 JENOŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE JENOŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE (WKŁY KOMINOWE) Instalacja odprowadzania spalin zbudowana z elementów składowych systemów jednościennych zabezpiecza wewnętrzne powierzchnie przewodów kominowych odprowadzających mokre spaliny pochodzące nowoczesnych energooszczędnych urządzeń grzewczych opalanych gazem lub olejem opałowym Tradycyjne kominy ceramiczne są tzw. kominami zimnymi z powodu długiego czasu nagrzewania ich ścian. Związane jest to z ich duŝymi przekrojami, słabą ciepłochłonnością tradycyjnych materiałów ceramicznych a takŝe cyklicznością pracy współczesnych kotłów. Z powodu niskiej temperatury wewnątrz przewodu kominowego dochodzi do zjawiska kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach. gresywny kondensat osiada na wewnętrznej części komina i w krótkim czasie niszczy typowy ceramiczny przewód kominowy. Wkłady kominowe WRTO pozwalają zapobiec tego typu sytuacjom. Jednościenne system kominowe WRTO produkowane są w dwóch wariantach: do pracy w podciśnieniu klasa ciśnieniowa N1 (dla tradycyjnych pieców grzewczych) do pracy w nadciśnieniu klasa ciśnieniowa P1 (dla kotłów kondensacyjnych) UmoŜliwiają one na modernizację kotłowni i przystosowanie starych, istniejących kominów, do nowych warunków. Zastosowanie systemów polega na doborze właściwych parametrów nowego układu odprowadzenia spalin, jego średnicy zaleŝnej od nowego urządzenia grzewczego i wysokości istniejącego komina ceramicznego. Zabudowa przewodu spalinowego powinna uwzględniać aktualne przepisy budowlane, zalecenia producenta oraz inwestora. Prace powinny być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel. Przed montaŝem wkładu kominowego trzeba istniejący komin ceramiczny oczyścić la umoŝliwienia wprowadzenia trójnika i wyczystki naleŝy w dolnej jego części wykonać odpowiedniej wielkości otwory (strefa wykonania przyłącza kotła). Wkład kominowy naleŝy instalować centrycznie i stabilnie. Połączenie wszystkich elementów następuje wtykowo (łącza kielichowe). Ewentualne uskoki w kanałach mogą być w prosty sposób zniwelowane odpowiednimi kształtkami Zaleca się aby w miarę moŝliwości technicznych przewód spalinowy zaizolować termicznie wełną mineralną Po wykonaniu instalacji odprowadzania spalin podlega ona odbiorowi, który polega na sprawdzeniu: droŝności kanału szczelności połączeń ciągu komina prawidłowości wykonania, zgodności z projektem normatywnego wyprowadzenia przewodu ponad dach. aktualności certyfikatów lub atestów na uŝyte do budowy instalacji materiały. Odbiór instalacji odprowadzania spalin powinien odbywać się przy udziale uprawnionego mistrza kominiarskiego i kończyć protokółem. 2

3 JENOŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE Elementy składowe systemów kominowych jednościennych wykonywane są ze stali kwasoodpornej gatunku (316L) o grubości od 0,5 do 1,0, a wszystkie spawy wykonywane są w osłonie argonu (plazma, TIG). Materiał ten znakomicie sprawdza się przy odprowadzaniu spalin z kotłów gazowych i olejowych, dotyczy to zwłaszcza odporności na działanie związków siarki. Natomiast przy kontakcie ze związkami chloru i to zarówno w kontakcie bezpośrednim, jak równieŝ w przypadku gdy powietrze w kotłowni zawiera związki chloru, ulega bardzo szybkiej korozji wŝerowej. JeŜeli w trakcie montaŝu wkładu kominowego istnieje potrzeba wiercenia, przecinania lub szlifowania materiału, naleŝy uŝywać narzędzi przeznaczonych do obróbki stali szlachetnych, co przyczynia się do znacznego wydłuŝenia Ŝywotności komina. 3

4 JENOŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE JENOŚCIENNY SYSTEM KOMINOWY O PRCY W POCIŚNIENIU System ten przeznaczony jest do odprowadzania spalin z atmosferycznych urządzeń grzewczych praca w podciśnieniu, klasa ciśnieniowa N1. Wszystkie elementy systemu łączone są kielichowo. MontaŜ kielichem do góry! Końcówki przyłączeniowe elementów jednościennych dla kaŝdej średnicy mają jednakowe wykonanie. Głębokość kielicha PołoŜenie rowka Zakres produkowanych średnic [] Przykładowy przewód ceramiczny z zamontowanym wkładem kominowym: 1. Odskraplacz 2. Wyczystka 3. rzwiczki wyczystki 4. Rura L= Rura L= Rozeta ścienna 7. Trójnik 90 o 8. Rura L= Płyta kominowa 10. Parasol 4

5 JENOŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE Rura Trójnik 90 o Trójnik 45 o Element prosty. Standardowe długości: L=1000; 500; 250 Łączy czopuch z kominem pod kątem 90 o Istnieje moŝliwość wykonania trójnika redukcyjnego Wykonanie z wyjściem nominalnym N Łączy czopuch z kominem pod kątem 45 o Istnieje moŝliwość wykonania trójnika redukcyjnego Wykonanie z wyjściem nominalnym N Wykonanie z wyjściem kielichowym K Wykonanie z wyjściem kielichowym K B

6 JENOŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE Wczystka prostokątna Wczystka okrągła Wczystka okrągła z odskraplaczem - zatyczką SłuŜy do sprawdzenia stanu instalacji kominowej, montaŝ pomiędzy odskraplaczem i trójnikiem. Koryto przystosowane do montaŝu drzwiczek SłuŜy do sprawdzenia stanu instalacji kominowej, montaŝ pomiędzy odskraplaczem i trójnikiem. Wyczystkę stanowi trójnik 90 o z wyjściem kielichowym wraz z zatyczką okrągłą SłuŜy do sprawdzenia stanu instalacji kominowej, montaŝ pomiędzy odskraplaczem i trójnikiem. Wyczystkę stanowi trójnik 90 o z wyjściem kielichowym z zaślepionym dnem wraz z zatyczką okrągłą Wymiary patrz typowy trójnik 90 o Wymiary patrz typowy trójnik 90 o rzwiczki wyczystki Regulator ciągu Zatyczka okrągła SłuŜą do zamknięcia wyczystki Montowany jest w korycie wyczystki w przypadku konieczności korekty ciągu kominowego SłuŜy do zamknięcia wyczystki okrągłej

7 JENOŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE Kolano 90 o stałe Kolano 3 elementowe, najczęściej stosowane przy wyjściu trójnika Kolano 90 o stałe z wyczystką Kolano 3 elementowe z otworem rewizyjnym Kolano skrętne (0 o -90 o ) Kolano 4 segmentowe skrętne, umoŝliwia uzyskanie kąta w zakresie od 0 o do 90 o , , , ,

8 JENOŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE Płyta kominowa Parasol Kolano 45 o Montowana na zakończeniu komina ceramicznego Zabezpiecza wkład kominowy przed opadami atmosferycznymi. Montowany na płycie kominowej Kolano 2 segmentowe o kącie 45 o Wykonanie dla średnic do =140 Wykonanie dla średnic od =150 do H

9 JENOŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE Redukcja skokowa Redukcja stoŝkowa Uchwyt do muru SłuŜy do połączenia elementów o róŝnych średnicach SłuŜy do połączenia elementów o róŝnych średnicach Uchwyt do mocowania wkładu kominowego do muru Oznaczanie wymiarów redukcji: K zakończenie kielichowe N zakończenie nominalne Oznaczanie wymiarów redukcji: K zakończenie kielichowe N zakończenie nominalne 1 2 L L Teleskop Element nastawny, słuŝy do uzyskania niestandardowej długości elementu prostego 9

10 JENOŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE Odskraplacz Stabilizator Rozeta ścienna SłuŜy do odprowadzania skroplin na zewnątrz komina. Montowany jest pod wyczystką SłuŜy do stabilnego osadzenia wkładu w przewodzie kominowym SłuŜy do estetycznego zamaskowania obróbek murarskich powstałych w wyniku przeprowadzenia instalacji z kotła do części pionowej komina Wersja tłoczona wykonanie dla zakresu średnic od 113 do 200 Wersja spawana wykonanie dla całego zakresu średnic Opaska spinająca SłuŜy do dodatkowego wzmocnienia na połączeniach elementów Króciec pomiarowy ½ Króciec pomiarowy umoŝliwiający przeprowadzenie badań spalin. Spawany najczęściej do rury Króciec pomiarowy M 64 x 4 Króciec pomiarowy umoŝliwiający przeprowadzenie badań spalin. Spawany najczęściej do rury 10

11 JENOŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE JENOŚCIENNY SYSTEM KOMINOWY O PRCY W NCIŚNIENIU System ten przeznaczony jest do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych kondensacyjnych praca w nadciśnieniu na mokro, klasa ciśnieniowa P1. Wszystkie elementy systemu łączone są kielichowo, na których wykonany jest rowek słuŝący do montaŝu uszczelek. MontaŜ odbywa się kielichem do góry! Końcówki przyłączeniowe elementów jednościennych dla kaŝdej średnicy mają jednakowe wykonanie. Głębokość kielicha PołoŜenie rowka Zakres produkowanych średnic [] Przykładowy przewód ceramiczny z zamontowanym wkładem kominowym wykonanie tradycyjne: 1. Odskraplacz 2. Wyczystka 3. Rura L= Rura L= Rozeta ścienna 6. Trójnik 90 o 7. Rura L= Płyta kominowa 9. Kołnierz przeciwdzeszczowy 11

12 JENOŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE Wkład kominowy podłączenie do kotła wiszącego: 1. Kolano 90 o z wyczystką 2. Rura L= Rozeta ścienna 4. Kolano 90 o 5. Rura L= Płyta kominowa 7. Kołnierz przeciwdeszczowy Wszystkie elementy systemów kominowych jednościennych, nie mające wpływu na odprowadzenie spalin, jak uchwyty i rozety są uniwersalne i mogą mieć zastosowanie w kaŝdym z nich. 12

13 JENOŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE Rura Trójnik 90 o Trójnik 45 o Element prosty. Standardowe długości: L=1000; 500; 250 Łączy czopuch z kominem pod kątem 90 o Istnieje moŝliwość wykonania trójnika redukcyjnego Łączy czopuch z kominem pod kątem 45 o Istnieje moŝliwość wykonania trójnika redukcyjnego B

14 JENOŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE Wczystka z zakręcaną zatyczką SłuŜy do sprawdzenia stanu instalacji kominowej, montaŝ pomiędzy odskraplaczem i trójnikiem. Wyjście zamykane specjalną zatyczką z uszczelką Wczystka z zapinaną pokrywą SłuŜy do sprawdzenia stanu instalacji kominowej, montaŝ pomiędzy odskraplaczem i trójnikiem. Otwór rewizyjny zamykany pokrywą z uszczelką Płyta kominowa Montowana na zakończeniu komina ceramicznego, umoŝliwia jego przewietrzanie C C

15 JENOŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE Kolano 90 o Kolano 90 o z wyczystką Kolano 45 o Kolano 3 elementowe Kolano 3 elementowe z otworem rewizyjnym zamykanym pokrywą z uszczelką Kolano 2 segmentowe o kącie 45 o , , , ,

16 JENOŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE Odskraplacz Kołnierz przeciwdzeszczowy SłuŜy do odprowadzania skroplin na zewnątrz komina. Montowany jest pod wyczystką SłuŜy do zabezpieczenia przejścia rury przez płytę kominową przed opadami atmosferycznymi 16

17 WUŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE WUŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE (KOMINY IZOLOWNE) wuścienne systemy kominowe WRTO słuŝą do wykonania instalacji odprowadzenia spalin odpornej na niszczące działanie spalin pochodzących z nowoczesnych energooszczędnych kotłów opalanych olejem opałowym lub gazem. Przewód wewnętrzny, spalinowy, wykonany jest ze stali kwasoodpornej gatunku , gwarantującej długą Ŝywotność w środowisku spalin o agresywnym składzie chemicznym. Płaszcz wykonany jest ze stali nierdzewnej gat , która zapewnia wysoką odporność na wszelkie warunki atmosferyczne. Pomiędzy płaszczem a rdzeniem znajduje się izolacja termiczna wykonana z kształtek z wełny mineralnej. wuścienne systemy kominowe WRTO produkowane są w dwóch wariantach: do pracy w podciśnieniu klasa ciśnieniowa N1 (dla tradycyjnych pieców grzewczych) do pracy w nadciśnieniu klasa ciśnieniowa P1 (dla kotłów kondensacyjnych) Zastosowanie systemów polega na doborze właściwych parametrów nowego układu odprowadzenia spalin, jego średnicy i wysokości. Właściwy dobór tych parametrów zapewni optymalną pracę pieca. o prawidłowego ich wyznaczenia pomocne są specjalistyczne programy doboru kominów lub diagramy. Przy zastosowaniu dwuściennych systemów kominowych WRTO moŝliwe są następujące warianty wykonania układu odprowadzania spalin: Zainstalowanie elementów systemu częściowo wewnątrz budynku z odpowiednim wyprowadzeniem na zewnątrz Zamontowanie układu odprowadzania spalin na zewnętrznej części budynku z wykorzystaniem ściany zewnętrznej jako konstrukcji nośnej, z odpowiednim wyprowadzeniem końcówki komina ponad dach budynku. MontaŜ komina na odrębnej konstrukcji nośnej. Uniwersalność systemów pozwala na wykorzystanie ich nawet w miejscach pozornie trudnych dla montaŝu. Elementy systemów WRTO pozwalają na obejścia róŝnymi kształtkami istniejących przeszkód (balkony, okapy itp.) Przejścia dachowe zapewniają szczelność dachów, a obejmy wzmacniające umoŝliwiają wypuszczenie komina nawet do 4m ponad ostatnią obejmę konstrukcyjną. Obejmy mocujące komin do muru (konstrukcji) mocuje się średnio co 2m. Przy znacznej wysokości przewodu, w celu odciąŝenia komina, stosuje się podpory przejściowe (co 10m), osadzone na specjalnych wspornikach. Elementy dwuściennych systemów kominowych WRTO łączone są metodą połączeń kielichowych, dzięki czemu uzyskuje się duŝą szczelność i jednocześnie łatwość oraz szybkość montaŝu. 17

18 WUŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE Po wykonaniu instalacji odprowadzania spalin podlega ona odbiorowi, który polega na sprawdzeniu: droŝności kanału szczelności połączeń ciągu komina prawidłowości wykonania, zgodności z projektem normatywnego wyprowadzenia przewodu ponad dach (jeśli ma to zastosowanie) aktualności certyfikatów lub atestów na uŝyte do budowy instalacji materiały. Odbiór instalacji odprowadzania spalin powinien odbywać się przy udziale uprawnionego mistrza kominiarskiego i kończyć protokółem. Wszystkie elementy dwuściennych systemów kominowych spawane są w osłonie argonu (plazma, TIG), dzięki czemu blacha ze stali szlachetnej nie traci swoich walorów w miejscach spawania. Stal uŝyta do budowy rur spalinowych (rdzenia) znakomicie sprawdza się przy odprowadzaniu spalin z kotłów gazowych i olejowych, dotyczy to zwłaszcza odporności na działanie związków siarki. Natomiast przy kontakcie ze związkami chloru i to zarówno w kontakcie bezpośrednim, jak równieŝ w przypadku gdy powietrze w kotłowni zawiera związki chloru, ulega bardzo szybkiej korozji wŝerowej. JeŜeli w trakcie montaŝu istnieje potrzeba wiercenia, przecinania lub szlifowania materiału, naleŝy uŝywać narzędzi przeznaczonych do obróbki stali szlachetnych, co przyczynia się do znacznego wydłuŝenia Ŝywotności komina. 18

19 WUŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE WUŚCIENNY SYSTEM KOMINOWY O PRCY W POCIŚNIENIU System ten przeznaczony jest do odprowadzania spalin z atmosferycznych urządzeń grzewczych praca w podciśnieniu, klasa ciśnieniowa N1. Wszystkie elementy systemu łączone są kielichowo. MontaŜ kielichem do góry! Końcówki przyłączeniowe elementów dwuściennych dla kaŝdej średnicy mają jednakowe wykonanie. Część górna Część dolna Zakres produkowanych średnic / Z [] Z Przykład komina dwuściennego zamontowanego wewnątrz budynku, wyprowadzonego ponad dach 1. Odskraplacz z płytą 2. Wyczystka 3. Trójnik 90 o 4. Rura 5. Obejma do muru stała / regulowana 6. Przejście dachowe 7. Kołnierz przeciwdeszczowy 8. Ustnik 19

20 WUŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE Komin dwuścienny zamontowany na zewnętrznej ścianie budynku 1. Wspornik 2. Odskraplacz z płytą 3. Wyczystka 4. Trójnik 45 o 5. Rura 6. Kolano 45 o 7. Rozeta ścienna 8. Obejma do muru stała / regulowana 9. Ustnik Komin dwuścienny zamontowany do konstrukcji nośnej 1. Wspornik 2. Odskraplacz z płytą 3. Wyczystka 4. Trójnik 45 o 5. Obejma do muru stała / regulowana 6. Rura 7. Podpora przejściowa 8. Ustnik 20

21 WUŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE Rura Trójnik 90 o Trójnik 45 o Element prosty. Standardowe długości: L=1000; 500; 250 Łączy czopuch z kominem pod kątem 90 o Istnieje moŝliwość wykonania trójnika redukcyjnego Wykonanie z wyjściem nominalnym N Łączy czopuch z kominem pod kątem 45 o Istnieje moŝliwość wykonania trójnika redukcyjnego Wykonanie z wyjściem nominalnym N Wykonanie z wyjściem kielichowym K Wykonanie z wyjściem kielichowym K B

22 WUŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE Kolano 90 o Kolano 90 o z wyczystką Kolano 45 o Kolano 3 elementowe, najczęściej stosowane przy wyjściu trójnika Kolano 3 elementowe z otworem rewizyjnym Kolano 2 segmentowe o kącie 45 o , , , , , ,

23 WUŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE Wyczystka Odskraplacz z płytą Podpora przejściowa SłuŜy do sprawdzenia, czy nie ma zanieczyszczeń w kominie. SłuŜy do odprowadzenia kondensatu, jednocześnie jest podstawą komina Element stosowany w przypadku wysokich kominów w celu odciąŝenia konstrukcji B L L

24 WUŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE Wspornik Ustnik Redukcja SłuŜy do podtrzymania komina w przypadku braku wylewki betonowej, bądź podparcia podpory przejściowej Na komplet składają się 2 sztuki prawa i lewa NajwyŜej połoŝony element w kominie, montowany na ostatniej rurze SłuŜy do połączenia elementów o róŝnych średnicach g B , , H Oznaczanie wymiarów redukcji: K zakończenie kielichowe rdzenia N zakończenie nominalne rdzenia 24

25 WUŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE Obejma do muru regulowana Obejma do muru stała Teleskop SłuŜy do przytwierdzenia komina do muru lub konstrukcji wsporczej SłuŜy do przytwierdzenia komina do muru SłuŜy do uzyskania niestandardowej długości elementu prostego L(1) L(2) H L Przejście dachowe Element montowany przy przejściu komina przez strop Wykonanie dla następujących zakresów kątów β: 0 o -15 o 15 o -45 o 25

26 WUŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE Kołnierz przeciwdeszczowy Rozeta ścienna Obejma do rury SłuŜy do osłony przejścia komina przez przejście dachowe przed opadami atmosferycznymi SłuŜy do estetycznego zamaskowania obróbek murarskich powstałych w wyniku przeprowadzenia instalacji z kotła do części pionowej komina SłuŜy do spinania rur a takŝe innych elementów systemu Obejma wzmacniająca SłuŜy do spinania rur w przypadku konieczności wystawienia komina powyŝej 1,5 m (do 4 m) ponad ostatnie mocowanie Króciec pomiarowy ½ Króciec pomiarowy umoŝliwiający przeprowadzenie badań spalin. Spawany najczęściej do rury Króciec pomiarowy M 64 x 4 Króciec pomiarowy umoŝliwiający przeprowadzenie badań spalin. Spawany najczęściej do rury Istniej teŝ wersja skręcana na śruby. 26

27 WUŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE WUŚCIENNY SYSTEM KOMINOWY O PRCY W NCIŚNIENIU System ten przeznaczony jest do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych kondensacyjnych praca w nadciśnieniu na mokro, klasa ciśnieniowa P1. Wszystkie elementy systemu łączone są kielichowo, na których wykonany jest rowek słuŝący do montaŝu uszczelek. MontaŜ odbywa się kielichem do góry! Końcówki przyłączeniowe elementów dla kaŝdej średnicy mają jednakowe wykonanie. Część górna Część dolna Zakres produkowanych średnic / Z [] Z Przykład komina dwuściennego (do pracy w nadciśnieniu) zamontowanego na ścianie zewnętrznej 1. Odskraplacz z płytą 2. Wyczystka 3. Trójnik 90 o 4. Rozeta ścienna 5. Rura L= Obejma do muru regulowana 7. Ustnik Wszystkie elementy systemów kominowych dwuściennych, nie mające wpływu na odprowadzenie spalin, jak uchwyty, rozety, kołnierze, obejmy i przejścia dachowe są uniwersalne i mogą mieć zastosowanie w kaŝdym z nich. 27

28 WUŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE Rura Trójnik 90 o Trójnik 45 o Element prosty. Standardowe długości: L=1000; 500; 250 Łączy czopuch z kominem pod kątem 90 o Istnieje moŝliwość wykonania trójnika redukcyjnego Łączy czopuch z kominem pod kątem 45 o Istnieje moŝliwość wykonania trójnika redukcyjnego B

29 WUŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE Wczystka z zakręcaną zatyczką SłuŜy do sprawdzenia stanu instalacji kominowej, montaŝ pomiędzy odskraplaczem i trójnikiem. Wyjście zamykane specjalną zatyczką z uszczelką Kolano 90 o Kolano 3 elementowe Kolano 90 o z wyczystką Kolano 3 elementowe z otworem rewizyjnym zamykanym pokrywą z uszczelką C , , , , , ,

30 WUŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE Kolano 45 o Odskraplacz z płytą Podpora przejściowa Kolano 2 segmentowe o kącie 45 o SłuŜy do odprowadzenia kondensatu, jednocześnie jest podstawą komina Element stosowany w przypadku wysokich kominów w celu odciąŝenia konstrukcji L L

31 WUŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE Ustnik Redukcja NajwyŜej połoŝony element w kominie, montowany na ostatniej rurze SłuŜy do połączenia elementów o róŝnych średnicach H Oznaczanie wymiarów redukcji: K zakończenie kielichowe rdzenia N zakończenie nominalne rdzenia 31

32 SYSTEM POWIETRZNO-SPLINOWY SYSTEM POWIETRZNO-SPLINOWY wuścienny system powietrzno-spalinowy składa się z zestawu rur i kształtek zawierających płaszcz zewnętrzny i wewnętrzny, wyposaŝone jednostronnie w kielichy umoŝliwiające wtykowe łączenie elementów z jednoczesnym zapewnieniem niezbędnej szczelności.. Przewód wewnętrzny, spalinowy, wykonany jest ze stali kwasoodpornej gatunku , gwarantującej długą Ŝywotność w środowisku spalin o agresywnym składzie chemicznym. Płaszcz zewnętrzny wykonany jest ze stali nierdzewnej gat , która zapewnia wysoką odporność na wszelkie warunki atmosferyczne. Przestrzeń pomiędzy oboma płaszczami tworzy szczelny kanał doprowadzający powietrze do spalania w kotle. Jest to idealny system dla pieców z zamkniętą komorą spalania zarówno kondensacyjnych jak i tradycyjnych klasa ciśnieniowa P1. Niezbędną szczelność zapewniają uszczelki montowane w specjalnych gniazdach na kielichach elementów. Zastosowanie systemu polega na doborze właściwych parametrów układu odprowadzenia spalin, jego średnicy i wysokości. Właściwy dobór tych parametrów zapewni optymalną pracę pieca. System powietrzno-spalinowy jest często stosowany w kombinacji z jednościennym systemem kondensacyjnym. Wówczas część pionowa komina zbudowana jest jako wkład kondensacyjny, a czopuch wykonany jest w wersji powietrzno-spalinowej. W takim przypadku powietrze do pieca doprowadzane jest z wnętrza komina ceramicznego. Jest to najczęściej stosowane rozwiązanie. Inne warianty powietrzno-spalinowego system kominowego WRTO : Zainstalowanie elementów systemu wewnątrz budynku z odpowiednim wyprowadzeniem na zewnątrz (przy zastosowaniu pionowej czerpni powietrza) Zamontowanie układu odprowadzania spalin tworzącego tzw. wyrzut boczny, wówczas nie mamy do czynienia z kominem w tradycyjnej postaci, lecz układ poziomy (przy zastosowaniu czerpni poziomej) Po wykonaniu instalacji odprowadzania spalin podlega ona odbiorowi, który polega na sprawdzeniu: droŝności kanału szczelności połączeń ciągu komina prawidłowości wykonania, zgodności z projektem normatywnego wyprowadzenia przewodu ponad dach (jeśli ma to zastosowanie) aktualności certyfikatów lub atestów na uŝyte do budowy instalacji materiały. Odbiór instalacji odprowadzania spalin powinien odbywać się przy udziale uprawnionego mistrza kominiarskiego i kończyć protokółem. Wszystkie elementy kominowego systemu powietrzno-spalinowego spawane są w osłonie argonu (plazma, TIG), dzięki czemu blacha ze stali szlachetnej nie traci swoich walorów w miejscach spawania. Stal uŝyta do budowy rur spalinowych (rdzenia) znakomicie sprawdza się przy odprowadzaniu spalin z kotłów gazowych i olejowych, dotyczy to zwłaszcza odporności na działanie związków siarki. 32

33 SYSTEM POWIETRZNO-SPLINOWY Natomiast przy kontakcie ze związkami chloru i to zarówno w kontakcie bezpośrednim, jak równieŝ w przypadku gdy powietrze w kotłowni zawiera związki chloru, ulega bardzo szybkiej korozji wŝerowej. JeŜeli w trakcie montaŝu istnieje potrzeba wiercenia, przecinania lub szlifowania materiału, naleŝy uŝywać narzędzi przeznaczonych do obróbki stali szlachetnych, co przyczynia się do znacznego wydłuŝenia Ŝywotności komina. Wszystkie elementy systemu łączone są kielichowo. MontaŜ kielichem do góry! Końcówki przyłączeniowe elementów powietrzno-spalinowych dla kaŝdej średnicy mają jednakowe wykonanie. Część górna Część dolna Zakres produkowanych średnic [] Przykładowy komin zbudowany z części pionowej jako wkład kondensacyjny, a czopuch wykonany w wersji powietrzno-spalinowej. Elementy systemu powietrzno-spalinowego: 1. Kolano 90 o z wyczystką 2. Rura 3. Rozeta ścienna Elementy systemu jednościennego kondensacyjnego: 4. Kolano 90 o 5. Rura 6. Płyta kominowa 7. Kołnierz przeciwdeszczowy 33

34 SYSTEM POWIETRZNO-SPLINOWY Inne przykłady zbudowania układu odprowadzenia spalin z zastosowaniem elementów systemu powietrzno-spalinowego WRTO. Poziomy wyrzut spalin bezpośrednio za ścianą budynku 1. Kolano 90 o z wyczystką 2. Rura 3. Rozety ścienne 4. Czerpnia powietrza pozioma Komin powietrzno-spalinowy montowany wewnątrz budynku z wyprowadzeniem ponad dach 1. Wyczystka 2. Rura 3. Przejście dachowe 4. Kołnierz przeciwdeszczowy 5. Czerpnia powietrza pionowa 34

35 SYSTEM POWIETRZNO-SPLINOWY Rura Trójnik 90 o Wyczystka Element prosty. Standardowe długości: L=1000; 500; 250 Łączy czopuch z kominem pod kątem 90 o Istnieje moŝliwość wykonania trójnika redukcyjnego SłuŜy do sprawdzenia, czy nie ma zanieczyszczeń w kominie. 1/2 60/ / / / / /2 C 60/ / / / /

36 SYSTEM POWIETRZNO-SPLINOWY Kolano 90 o Kolano 90 o z wyczystką Kolano 45 o Kolano 3 elementowe Kolano 3 elementowe z otworem rewizyjnym Kolano 2 segmentowe o kącie 45 o 1/2 60/ / / / / ,5 1/2 60/ / / / / ,5 1/2 60/ / / / /

37 SYSTEM POWIETRZNO-SPLINOWY Przejście dachowe Czerpnia powietrza pionowa Czerpnia powietrza pozioma Element montowany przy przejściu komina przez strop Końcowy element instalacji powietrzno-spalinowej, montowany ponad dachem, umoŝliwia pobieranie z zewnątrz powietrza niezbędnego do spalania Końcowy element instalacji powietrzno-spalinowej, montowany przy poziomym przejściu instalacji przez ścianę, umoŝliwia pobieranie z zewnątrz powietrza niezbędnego do spalania Wykonanie dla następujących zakresów kątów β: 0 o -15 o 15 o -45 o 1/2 60/ / / / / /2 B 60/ / / / /

38 SYSTEM POWIETRZNO-SPLINOWY Kołnierz przeciwdeszczowy Rozeta ścienna Obejma do muru stała SłuŜy do osłony przejścia komina przez przejście dachowe przed opadami atmosferycznymi SłuŜy do estetycznego zamaskowania obróbek murarskich powstałych w wyniku przeprowadzenia instalacji z kotła do części pionowej komina Obejma do mocowania elementów układu powietrznospalinowego do muru 1/2 60/ / / / /

39 INNE WYROBY INNE WYROBY MJĄCE ZSTOSOWNIE W INSTLCJCH OPROWZNI SPLIN I WENTYLCYJNYCH Oprócz systemów kominowych, firma WRTO posiada w swojej ofercie produkcyjnej takŝe inne wyroby mające zastosowane w instalacjach spalinowych i wentylacyjnych. Izolowane przedłuŝenie komina eflektor walcowy Element przedłuŝający komin ceramiczny wa warianty wykonania H=500 H=1000 Zakończenie instalacji wentylacyjnej lub spalinowej zabezpieczające kanał przed opadami atmosferycznymi eflektor wykonuje się takŝe w wersji z płytą kominową Z L H

40 INNE WYROBY Nasada wyciągowa typu KUL Zakończenie kominów wentylacyjnych. Przeciwdziała ciągowi wstecznemu oraz wspomaga ciąg przy podmuchach wiatru. Zabezpiecza kanał wentylacyjny przed opadami atmosferycznymi. Nasada obrotowa typu STRśK Zakończenie kominów spalinowych i wentylacyjnych. Przeciwdziała ciągowi wstecznemu oraz wspomaga ciąg przy podmuchach wiatru poprzez automatyczne zawietrzne ustawienie się nasady. Zabezpiecza kanał kominowy przed opadami atmosferycznymi. Wersja z podstawą Wersja z podstawą Wersja z rurą dolotową Wersja z rurą dolotową

JEDNOŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE JK - 01 DO ODPROWADZANIA SUCHYCH SPALIN Z KOTŁÓW GAZOWYCH I OLEJOWYCH

JEDNOŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE JK - 01 DO ODPROWADZANIA SUCHYCH SPALIN Z KOTŁÓW GAZOWYCH I OLEJOWYCH JEDNOŚCIENNE SYSTEMY KOMINOWE JK - 01 DO ODPROWADZANIA SUCHYCH SPALIN Z KOTŁÓW GAZOWYCH I OLEJOWYCH Nazwa 100 113 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500 Rura L-1000 55 61 63 65 71 74 80

Bardziej szczegółowo

nasady kominowe NASADY KOMINOWE

nasady kominowe NASADY KOMINOWE 2017/2018 nasady kominowe NASADY KOMINOWE 3 nasady kominowe NASADY KOMINOWE STRAŻAK STANDARD STRAŻAK MAX STRAZAK STANDARD DO KOMINA CERAMICZNEGO PODSTAWA POD STRAŻAKA PODSTAWA POD STRAŻAKA Z PRZEJŚCIEM

Bardziej szczegółowo

System kominów spalinowych <SKS> <SKS-X>

System kominów spalinowych <SKS> <SKS-X> System kominów spalinowych System kominów spalinowych System Kominów Spalinowych oraz to jednościenne wkłady kominowe i przewody spalinowe, wykonane w całości

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Zastosowanie

Opis techniczny. Zastosowanie Dążeniem producentów urządzeń grzewczych jest maksymalna oszczędność energii oraz ochrona środowiska naturalnego przez pełniejszy proces spalania czynnika, obniżenie mocy urządzenia oraz obniżenie temperatury

Bardziej szczegółowo

KOMINY IZOLOWANE TYP KI. Materiał: Rura wewnętrzna: blacha stalowa kwasoodporna. DIN Płaszcz zewnętrzny: blacha stalowa nierdzewna DIN: 1.

KOMINY IZOLOWANE TYP KI. Materiał: Rura wewnętrzna: blacha stalowa kwasoodporna. DIN Płaszcz zewnętrzny: blacha stalowa nierdzewna DIN: 1. Kwasoodporne kominy izolowane. Przeznaczone są do budowy kominów i przewodów spalinowych, gdzie rdzeń komina wykonany jest z blachy kwasoodpornej, natomiast płaszcz z blachy nierdzewnej. Rura wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

NIE STOSOWAĆ kotły opalane ekogroszkiem. 0,4 mm i 0,6 mm

NIE STOSOWAĆ kotły opalane ekogroszkiem. 0,4 mm i 0,6 mm CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU KOMIN-MAX WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU Przeznaczenie Rodzaje paliw Zakres średnic rdzenia Odporność korozyjna KOMIN - MAX Urządzenia grzewcze z zamkniętą komorą spalania i kondensacyjne

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2017 w k ł a d y k o m i n o w e k o m i n y i z o l o w a n e t e c h n i k a r e n o w a c y j n a

CENNIK 2017 w k ł a d y k o m i n o w e k o m i n y i z o l o w a n e t e c h n i k a r e n o w a c y j n a POLSKA CENNIK 2017 wkłady kominowe kominy izolowane technika renowacyjna Spis treści str. 1 Żaroodporne wkłady standard gr. 0,8 mm Zastosowanie: węgiel, drewno, ekologiczne paliwa stałe str. 2 - Żaroodporne

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Przeznaczenie

Opis techniczny. Przeznaczenie Zdarza się czasami, że w ogrzewanym obiekcie nie ma komina murowanego lub skorzystanie z niego jest niemożliwe, więc niezbędne jest inne uniwersalne rozwiązanie odprowadzenia spalin z urządzenia grzewczego.

Bardziej szczegółowo

Nadciśnieniowe systemy kominowe Opis techniczny

Nadciśnieniowe systemy kominowe Opis techniczny Nadciśnieniowe systemy kominowe Opis techniczny DOKUMENTACJA TECHNICZNA JEDNOŚCIENNYCH NADCIŚNIENIOWYCH ELEMENTÓW FIRMY WOBEX Z BLACHY KWASODPORNEJ 1. Przeznaczenie: System ten przeznaczony jest do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI NASADY KOMINOWE JEDNOŚCIENNE OKRĄGŁE JEDNOŚCIENNE OWALNE TURBO. Opis produktu. Cennik. CH-PJ PLUS Opis systemu. CH-PJ PLUS 0,6 mm cennik

SPIS TREŚCI NASADY KOMINOWE JEDNOŚCIENNE OKRĄGŁE JEDNOŚCIENNE OWALNE TURBO. Opis produktu. Cennik. CH-PJ PLUS Opis systemu. CH-PJ PLUS 0,6 mm cennik /16 SPIS TREŚCI NASADY KOMINOWE Opis produktu Cennik JEDNOŚCIENNE OKRĄGŁE CHPJ PLUS Opis systemu CHPJ PLUS 0,6 mm cennik CHPJ PLUS 0,8 mm cennik CHPJ PLUS 1,0 mm cennik CHPJ ECONOMY 0,5 0,6 mm Opis systemu

Bardziej szczegółowo

KOMINY IZOLOWANE TYPU SLIM PODCISNIENIOWE. EN T450 N1 W Vm L20050 G100. Numer normy. Maksymalna temperatura pracy. (W: mokry ; D: suchy)

KOMINY IZOLOWANE TYPU SLIM PODCISNIENIOWE. EN T450 N1 W Vm L20050 G100. Numer normy. Maksymalna temperatura pracy. (W: mokry ; D: suchy) KOMINY IZOLOWANE TYPU SLIM PODCISNIENIOWE Numer normy EN 1856-1 T450 N1 W Vm L20050 G100 Maksymalna temperatura pracy (W: mokry ; D: suchy) 29 KOMINY IZOLOWANE TYPU SLIM PODCISNIENIOWE Kominy izolowane

Bardziej szczegółowo

CZY WIESZ, ZE? PORADA #01

CZY WIESZ, ZE? PORADA #01 PORADA #04 PORADA #01 CZY WIESZ, ZE? Jeśli komin zaczyna się od stropu, to powinien on być odpowiednio wzmocniony, by był odporny na obciążenie punktowe spowodowane dużą masą komina. KOMINY IZOLOWANE TYPU

Bardziej szczegółowo

Klasa temperatury T 450. Odporność na działanie kondensatu. Odporność na pożar sadzy G 1000 Odporność na korozje Vm

Klasa temperatury T 450. Odporność na działanie kondensatu. Odporność na pożar sadzy G 1000 Odporność na korozje Vm Jednościenne wkłady kominowe ze stali kwasoodpornej - SYSTEM KOMINUS OPIS SYSTEMU CHARAKTERYSTYKA System służy do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania, opalanych gazem lub

Bardziej szczegółowo

STALOWE SYSTEMY KOMINOWE

STALOWE SYSTEMY KOMINOWE STALOWE SYSTEMY KOMINOWE STALOWE SYSTEMY KOMINOWE nie tylko ciepło i bezpiecznie... Systemy kominowe NIKO są zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z najnowocześniejszymi wymaganiami w zakresie odprowadzania

Bardziej szczegółowo

System kominów spalinowo-powietrznych <SKSP> <SKSP-XO> System kominów spalinowo-powietrznych malowanych <SKSP-ML> <SKSP-XO-ML>

System kominów spalinowo-powietrznych <SKSP> <SKSP-XO> System kominów spalinowo-powietrznych malowanych <SKSP-ML> <SKSP-XO-ML> ystem kominów spalinowo-powietrznych ystem kominów spalinowo-powietrznych malowanych ystem kominów spalinowo-powietrznych ystem Kominów palinowo-powietrznych oraz

Bardziej szczegółowo

CENNIKI Przewody kominowe spalinowo-powietrzne do kotłów kondensacyjnych i z zamkniętą komorą spalania TURBO

CENNIKI Przewody kominowe spalinowo-powietrzne do kotłów kondensacyjnych i z zamkniętą komorą spalania TURBO CENNIKI 2017 1. Przewody kominowe spalinowo-powietrzne do kotłów kondensacyjnych i z zamkniętą komorą spalania 2. Przewody kominowe spalinowo-powietrzne do kotłów kondensacyjnych i z zamkniętą komorą spalania

Bardziej szczegółowo

KZS. Jednościenne wkłady kominowe do kotłów na ekologiczne paliwa stałe - SYSTEM KOMINUS KZS OPIS SYSTEMU CHARAKTERYSTYKA

KZS. Jednościenne wkłady kominowe do kotłów na ekologiczne paliwa stałe - SYSTEM KOMINUS KZS OPIS SYSTEMU CHARAKTERYSTYKA Jednościenne wkłady kominowe do kotłów na ekologiczne paliwa stałe - SYSTEM KOMINUS KZS KZS OPIS SYSTEMU CHARAKTERYSTYKA System KZS służy do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych z otwartą komorą

Bardziej szczegółowo

Wkłady kominowe wysokotemperaturowe Opis techniczny

Wkłady kominowe wysokotemperaturowe Opis techniczny Wkłady kominowe wysokotemperaturowe Opis techniczny DOKUMENTACJA TECHNICZNA WKŁADÓW WYSOKOTEMPERATUROWYCH FIRMY WOBEX Z BLACHY KWASODPORNEJ 1. Przeznaczenie: System jednościenny z blachy kwasoodpornej

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW. Nowoczesne systemy kominowe. Styczeń 2018

CENNIK PRODUKTÓW. Nowoczesne systemy kominowe. Styczeń 2018 Nowoczesne systemy kominowe CENNIK PRODUKTÓW Styczeń 2018 PPH Wadex S.A. ul. Jerzmanowska 8 54-519 Wrocław tel. +48 71 336-70-80 fax +48 71 336-70-87 sprzedaz@wadex.pl System Strona 1. Przewody kominowe

Bardziej szczegółowo

Każdy komin wentylacyjny należy wcześniej uzgodnić z mistrzem kominiarskim

Każdy komin wentylacyjny należy wcześniej uzgodnić z mistrzem kominiarskim Daszek Daszek min. 1 m sz cz ow y min. 1 m Ustnik pr ze ci w de Ustnik Pr ze jś ci e da ch Ko ow e łn ie rz Rura izolowana Uchwyt ścienny Kolano izolowane 45 Rura izolowana Uchwyt ścienny Rura izolowana

Bardziej szczegółowo

(STS RUND) WKŁADY KOMINOWE OKRĄGŁE KWASOODPORNE

(STS RUND) WKŁADY KOMINOWE OKRĄGŁE KWASOODPORNE (STS RUND) WKŁADY KOMINOWE OKRĄGŁE KWASOODPORNE ŚREDNICA 100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 400 450 500 parasol 60 60 60 60 77 77 77 94 111 129 163 180 197 214 257 343 rozeta 52 52 52

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW. Nowoczesne systemy kominowe. Kwiecień

CENNIK PRODUKTÓW. Nowoczesne systemy kominowe. Kwiecień Nowoczesne systemy kominowe CENNIK PRODUKTÓW Kwiecień 2017 sprzedaz@wadex.pl www.wadex.pl www.wadex.pl www.wadex.pl www.wadex.pl sprzedaz@wadex.pl PPH Wadex S.A. ul. Jerzmanowska 8 54519 Wrocław tel. +48

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu kominów spalinowo-powietrznych izolowanych <SKSPD> <SKSPD-XO>

Elementy systemu kominów spalinowo-powietrznych izolowanych <SKSPD> <SKSPD-XO> Elementy systemu kominów spalinowo-powietrznych izolowanych NAADY KOMINOWE YTEMY KOMINOWE YTEMY DGP TEROWANIE ystem kominów spalinowo-powietrznych izolowanych Przewód wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

System kominów spalinowych <SKS>,<SKS-X>

System kominów spalinowych <SKS>,<SKS-X> System kominów spalinowych , Opis System Kominów Spalinowych oraz to jednościenne wkłady kominowe i przewody spalinowe, wykonane w całości ze stali chromoniklowej kwasoodpornej

Bardziej szczegółowo

2017 Cennik. Systemy kominowe ze stali kwasoodpornej

2017 Cennik. Systemy kominowe ze stali kwasoodpornej 17 Cennik Systemy kominowe ze stali kwasoodpornej Regulator Ciągu Kominowego został wielokrotnie przebadany przez instytucje naukowe m.in. Politechnikę Warszawską, Politechnikę Białostocką, Instytut Lotnictwa,

Bardziej szczegółowo

JEDNOŚCIENNE PRZEWODY KOMINOWE OKRĄGŁE

JEDNOŚCIENNE PRZEWODY KOMINOWE OKRĄGŁE JEDNOŚCIENNE PRZEWODY KOMINOWE OKRĄGŁE JEDNOŚCIENNE PRZEWODY KOMINOWE OKRĄGŁE średnica (mm) 80 100 113 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500 1 rura 1000 (mm) 65,90 65,90 65,90 69,02 73,69

Bardziej szczegółowo

Systemy kominowe. Najlepsze pod słońcem

Systemy kominowe. Najlepsze pod słońcem Systemy kominowe Najlepsze pod słońcem concept Systemy kominowe Bezpieczne odprowadzenie spalin na zewnątrz budynku Systemowe rozwiązania powietrzno-spalinowe concept przeznaczone są do odprowadzania spalin

Bardziej szczegółowo

SYSTEM NADCIŚNIENIOWY POWIETRZNO-SPALINOWY T-250. Opis techniczny

SYSTEM NADCIŚNIENIOWY POWIETRZNO-SPALINOWY T-250. Opis techniczny SYSTEM NADCIŚNIENIOWY POWIETRZNO-SPALINOWY T-250 Opis techniczny DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYSTEM NADCIŚNIENIOWY POWIETRZNO-SPALINOWY 1. Przeznaczenie: System ten przeznaczony jest do odprowadzania spalin

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny, dwuścienny system kominowy ze stali szlachetnej

Uniwersalny, dwuścienny system kominowy ze stali szlachetnej I Uniwersalny, dwuścienny system kominowy ze stali szlachetnej Izolowany, dwuścienny system kominowy Schiedel ICS to nowoczesne rozwiązanie w technice odprowadzania spalin, gwarantujące spełnienie wszelkich

Bardziej szczegółowo

instalacje z wyobraźnią

instalacje z wyobraźnią KATALOG Produktowy instalacje z wyobraźnią o firmie prodmax lider w produkcji systemów kominowych Kontakt: dział sprzedaży sokołów tel.: 606 250 762 e-mail: prodmax@prodmax.pl dział sprzedaży Żuromin tel.:

Bardziej szczegółowo

Gliwice, 1 grudnia 2017

Gliwice, 1 grudnia 2017 Gliwice, 1 grudnia 2017 Definicja komina: jest to droga przenoszenia produktów spalania lub powietrza poprzez umieszczony wewnątrz kanał lub kilka kanałów jest to konstrukcja budowlana przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

PRZEWODY KOMINOWE I WENTYLACYJNE ZE STALI KWASOODPORNYCH

PRZEWODY KOMINOWE I WENTYLACYJNE ZE STALI KWASOODPORNYCH BEZPIECZNE SYSTEMY ODPROWADZANIA SPALIN PRZEWODY KOMINOWE I WENTYLACYJNE ZE STALI KWASOODPORNYCH Konieczność modernizacji lub budowy przewodów kominowych w budownictwie jednorodzinnym nie musi wiązać się

Bardziej szczegółowo

3. Wkłady kominowe jednościenne do kotłów kondensacyjnych SPUk. 4. Kominy dwuścienne izolowane do kotłów kondensacyjnych DWWk

3. Wkłady kominowe jednościenne do kotłów kondensacyjnych SPUk. 4. Kominy dwuścienne izolowane do kotłów kondensacyjnych DWWk CENNIKI 1. Przewody kominowe spalinowo-powietrzne do kotłów kondensacyjnych i z zamkniętą komorą spalania 2. Przewody kominowe spalinowo-powietrzne do kotłów kondensacyjnych i z zamkniętą komorą spalania

Bardziej szczegółowo

w w w. d o b r y k o m i n. p l

w w w. d o b r y k o m i n. p l www.dobrykomin.pl SYSTEM KOMINOWY KONEKT SYSTEM KOMINOWY KONEKT System Kominowy KONEKT to trójwarstwowy, uniwersalny i zarazem najlepszy rodzaj systemu kominowego na rynku. Przeznaczony jest zarówno do

Bardziej szczegółowo

112,28 60,29 50,64 48,27 48,87 68,47 113,57 129,77 102,14 57,11 47,24 44,58 37,86 60,55 111,47 57,20 49,77 45,96 41,62 64,44 108,60 124,13 109,82

112,28 60,29 50,64 48,27 48,87 68,47 113,57 129,77 102,14 57,11 47,24 44,58 37,86 60,55 111,47 57,20 49,77 45,96 41,62 64,44 108,60 124,13 109,82 SPU rura 000 rura 500 rura 330 rura 250 parasol płyta dachowa trójnik 90 trójnik 45 trójnik redukcyjny 90 trójnik pod reg. ciągu wyczystka wyczystka okr. odskraplacz A standard odskraplacz B standard odskraplacz

Bardziej szczegółowo

System kominów dwuściennych <SKD> <SKDŻ>

System kominów dwuściennych <SKD> <SKDŻ> ystem kominów dwuściennych NAADY KOMINOWE YTEMY KOMINOWE YTEMY DGP TEROWANIE ystem Kominów Dwuściennych służy do budowy kominów i przewodów spalinowych, wykonanych w całości ze stali

Bardziej szczegółowo

KATALOG HANDLOWY 2016 Podciśnieniowe - izolowane systemy kominowe KD KZD KA

KATALOG HANDLOWY 2016 Podciśnieniowe - izolowane systemy kominowe KD KZD KA www.kominus.com.pl KATALOG HANDLOWY 2016 Podciśnieniowe - izolowane systemy kominowe KD KZD KA biuro@kominus.com.pl www.kominus.com.pl 1 Izolowane systemy kominowe do kotłów z otwartą komorą spalania www.kominus.com.pl

Bardziej szczegółowo

L.P. grubość materiału 0,5mm grubość materiału 0,6 mm 08 średnica Ø60 Ø80 Ø100 Ø113 Ø120 Ø130 Ø140 Ø150 Ø160 Ø180 Ø200 Ø220 do NAZWA

L.P. grubość materiału 0,5mm grubość materiału 0,6 mm 08 średnica Ø60 Ø80 Ø100 Ø113 Ø120 Ø130 Ø140 Ø150 Ø160 Ø180 Ø200 Ø220 do NAZWA System jednościenny SJB KOMINY do kotłów STALOWE atmosferycznych KRZY-SPOL i olejowych BLUE 3 LATA GWARANCJI L.P. grubość materiału 0,5mm grubość materiału 0,6 mm 08 średnica Ø60 Ø80 Ø100 Ø113 Ø120 Ø130

Bardziej szczegółowo

Wszystkie elementy rurowe można dowolnie skracać od strony rury (nie mufy) stosując narzędzia do obróbki stali kwasoodpornych.

Wszystkie elementy rurowe można dowolnie skracać od strony rury (nie mufy) stosując narzędzia do obróbki stali kwasoodpornych. INSTRUKCJA MONTAZU I. Identyfikacja urządzenia grzewczego Korzystając z instrukcji obsługi urządzenia grzewczego należy zidentyfikować czy zainstalowane urządzenie jest kotłem kondensacyjnym, czy też nie

Bardziej szczegółowo

OFERTA DODATKOWA. Wyroby uzupełniające ofertę handlową KOMIN-FLEX przeznaczone są jako dopełnienie podstawowych funkcji wcześniejszych systemów.

OFERTA DODATKOWA. Wyroby uzupełniające ofertę handlową KOMIN-FLEX przeznaczone są jako dopełnienie podstawowych funkcji wcześniejszych systemów. OFERTA DODATKOWA Wyroby uzupełniające ofertę handlową KOMIN-FLEX przeznaczone są jako dopełnienie podstawowych funkcji wcześniejszych systemów. Przewody elastyczne FLEX. Przewody elastyczne typu Flex produkowane

Bardziej szczegółowo

SCHIEDEL TECNOFLEX. elastyczny wkład kominowy

SCHIEDEL TECNOFLEX. elastyczny wkład kominowy SCHIEDEL TECNOFLEX elastyczny wkład kominowy Schiedel Tecnoflex to dwuwarstwowy, elastyczny wkład kominowy przeznaczony do modernizacji istniejących kominów. Umożliwia odprowadzanie spalin z urządzeń grzewczych

Bardziej szczegółowo

KATALOG HANDLOWY 2016 Podciśnieniowe - izolowane systemy kominowe KD KZD KA

KATALOG HANDLOWY 2016 Podciśnieniowe - izolowane systemy kominowe KD KZD KA www.kominus.com.pl KATALOG HANDLOWY 2016 Podciśnieniowe - izolowane systemy kominowe KD KZD KA biuro@kominus.com.pl www.kominus.com.pl 1 Izolowane systemy kominowe do kotłów z otwartą komorą spalania www.kominus.com.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dane techniczne. Schemat połączeń, końcówki. System Kominowy dwuścienny izolowany MK DT. Akcesoria dla systemu MK DT.

Spis treści. Dane techniczne. Schemat połączeń, końcówki. System Kominowy dwuścienny izolowany MK DT. Akcesoria dla systemu MK DT. Spis treści Dane techniczne Dane techniczne system 3 Schemat połączeń, końcówki Łączenie elementów systemu za pomocą silikonu Gasket Końcówki przyłączeniowe systemu mm Końcówki przyłączeniowe systemu mm

Bardziej szczegółowo

KOMINY SYSTEMOWE NIKO

KOMINY SYSTEMOWE NIKO KOMINY SYSTEMOWE KOMINY SYSTEMOWE NIKO nie tylko ciepło i bezpiecznie... Systemy kominowe NIKO są zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z najnowocześniejszymi wymaganiami w zakresie odprowadzania dymu

Bardziej szczegółowo

Rury i kształtki wentylacyjne ocieplane

Rury i kształtki wentylacyjne ocieplane Rury i kształtki ocieplane o przekroju okrągłym - OC wykonane w całości z blachy ocynkowanej służą do budowy ciągów w instalacjach wentylacyjnych grawitacyjnych oraz o ciągu wymuszonym, w systemach wentylacji

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wkładów i zalecane grubości blach

Zastosowanie wkładów i zalecane grubości blach System kominów spalinowo - powietrznych oraz System kominów spalinowo - powietrznych Malowanych oraz Opis System Kominów Spalinowo - Powietrznych oraz

Bardziej szczegółowo

Qjakość. 30 lat. uniwersalny system kominowy SCHIEDEL RONDO PLUS JEST NOWOCZESNYM KOMINEM DO WSZYSTKICH RODZAJÓW PALIW WYSOKIE WYMAGANIA POŻAROWE

Qjakość. 30 lat. uniwersalny system kominowy SCHIEDEL RONDO PLUS JEST NOWOCZESNYM KOMINEM DO WSZYSTKICH RODZAJÓW PALIW WYSOKIE WYMAGANIA POŻAROWE uniwersalny system kominowy SCHIEDEL RONDO PLUS JEST NOWOCZESNYM KOMINEM DO WSZYSTKICH RODZAJÓW PALIW takich jak: gaz ziemny, olej opałowy, węgiel, drewno i inne paliwa stałe. Zarówno dla otwartych kominków,

Bardziej szczegółowo

System wkładów kominowych T-450. Opis techniczny

System wkładów kominowych T-450. Opis techniczny System wkładów kominowych T-450 Opis techniczny DOKUMENTACJA TECHNICZNA WKŁADÓW KOMINOWYCH T-450 1. Przeznaczenie System wkładów kominowych T-450 służy do bezpiecznego odprowadzenia spalin na zewnątrz

Bardziej szczegółowo

System kominów dwuściennych T-450. Opis techniczny

System kominów dwuściennych T-450. Opis techniczny System kominów dwuściennych T-450 Opis techniczny DOKUMENTACJA TECHNICZNA KOMINÓW DWUŚCIENNYCH T-450 1. Przeznaczenie System kominów dwuściennych T-450 służy do bezpiecznego odprowadzenia spalin na zewnątrz

Bardziej szczegółowo

cennik podzielony jest na dwie części - część pierwsza dotyczy elementów systemu MK DT, druga to akcesoria do tego systemu

cennik podzielony jest na dwie części - część pierwsza dotyczy elementów systemu MK DT, druga to akcesoria do tego systemu Wstęp do cennika kominów do gregatów Drodzy Użytkownicy, Poniżej przedstawiamy opis jak korzystać z naszego cennika: cennik podzielony jest na dwie części - część pierwsza dotyczy elementów systemu, druga

Bardziej szczegółowo

System kominowy Schiedel Multi

System kominowy Schiedel Multi System kominowy Schiedel Multi Opis wyrobu Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw. kotłów

Bardziej szczegółowo

Certyfikat CE. System komina Hild jest zgodny z europejską normą EN1856-1. Wyjaśnienie do normy EN1856-1

Certyfikat CE. System komina Hild jest zgodny z europejską normą EN1856-1. Wyjaśnienie do normy EN1856-1 KOMIN STALOWY HILD Certyfikat CE System komina Hild jest zgodny z europejską normą EN1856-1. Wyjaśnienie do normy EN1856-1 Komin stalowy EN 1856-1 T450 N1 D Vm L50040 G80 1. Definicja produktu 2. EN numer

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: No. 91364 001 DOP 2013-12-03 Declaration of Performance (DOP) Jednościenny stalowy system odprowadzania spalin Typ NIKO STS

Bardziej szczegółowo

KOMIN STALOWY. Kontakt: Lukasz Knysak tel

KOMIN STALOWY. Kontakt: Lukasz Knysak tel KOMIN STALOWY Kontakt: Lukasz Knysak tel. 600 036 310 e-mail. hurt@tapis.pl Certyfikat CE System komina jest zgodny z europejską normą EN1856-1. Wyjaśnienie do normy EN1856-1 Komin stalowy EN 1856-1 T450

Bardziej szczegółowo

CERAMICZNE SYSTEMY KOMINOWE

CERAMICZNE SYSTEMY KOMINOWE CERAMICZNE SYSTEMY KOMINOWE Thermo Rondo Plus Rondo Plus Avant Dual Rondo Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP Schiedel Thermo Rondo Plus innowacyjne połączenie systemu kominowego Schiedel Rondo Plus

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu kominów spalinowo-powietrznych izolowanych <SKSPD> <SKSPD-XO>

Elementy systemu kominów spalinowo-powietrznych izolowanych <SKSPD> <SKSPD-XO> Elementy systemu kominów spalinowo-powietrznych izolowanych NAADY KOMINOWE YTEMY KOMINOWE YTEMY DGP TEROWANIE ystem kominów spalinowo-powietrznych izolowanych Przewód wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Dla stałych odbiorców warunki płatności oraz rabaty ustalane są drogą negocjacji.

Dla stałych odbiorców warunki płatności oraz rabaty ustalane są drogą negocjacji. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy. PODSTAWOWYM PROFILEM NASZEJ DZIAŁALNOŚCI SĄ: Wkłady kominowe ( systemy jednościenne ), Kominy izolowane ( systemy dwuścienne ), Współosiowy system

Bardziej szczegółowo

Rury i kształtki wentylacyjne ocieplane

Rury i kształtki wentylacyjne ocieplane Opis Rury i kształtki ocieplane o przekroju okrągłym - OC wykonane w całości z blachy ocynkowanej służą do budowy ciągów w instalacjach wentylacyjnych grawitacyjnych oraz o ciągu wymuszonym, w systemach

Bardziej szczegółowo

CENNIK MKS INVEST. Edycja nr 1

CENNIK MKS INVEST. Edycja nr 1 CENNIK 2014 Edycja nr 1 EM ST SY Y W NO T ES V IN System Przykłady instalacji Właściwości systemu System jednościenny stosowany jako wkładka kominowa do kotłów atmosferycznych lub elementy przyłączeniowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL KARTA OPIS WYROBU Schiedel Dual to nowoczesny komin wielofunkcyjny umożliwiający odprowadzanie spalin z kotłów na paliwa stałe gazowe i olejowe, w tym z kotłów kondensacyjnych.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH No. 91364 003 DOP 2013-12-03 Declaration of Performance (DOP) 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: Jednościenny stalowy system odprowadzania spalin Typ NIKO STS

Bardziej szczegółowo

PRZYŁĄCZA KOMINOWE APROS

PRZYŁĄCZA KOMINOWE APROS PRZYŁĄCZA KOMINOWE APROS Certyfikat CE Przyłącza kominowe Apros zostały zaprojektowane zgodnie z normą EN 1856-2. Wyjaśnienie do normy EN 1856-2 Przyłącze kominowe EN1856-2 T400 N1 D V3 L99180 G180 1.

Bardziej szczegółowo

KOMINY SYSTEMOWE NIKO

KOMINY SYSTEMOWE NIKO KOMINY SYSTEMOWE KOMINY SYSTEMOWE NIKO nie tylko ciepło i bezpiecznie... Systemy kominowe NIKO są zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z najnowocześniejszymi wymaganiami w zakresie odprowadzania dymu

Bardziej szczegółowo

PRZYŁĄCZA KOMINOWE. Kontakt: Lukasz Knysak tel

PRZYŁĄCZA KOMINOWE. Kontakt: Lukasz Knysak tel PRZYŁĄCZA KOMINOWE Kontakt: Lukasz Knysak tel. 600 036 310 e-mail. hurt@tapis.pl PRZYŁĄCZA KOMINOWE system do urządzeń na drewno Certyfikat CE Przyłącza kominowe zostały zaprojektowane zgodnie z normą

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL KARTA OPIS WYROBU Schiedel Dual to nowoczesny komin wielofunkcyjny umożliwiający odprowadzanie spalin z kotłów na paliwa stałe gazowe i olejowe, w tym z kotłów kondensacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Nadciśnieniowe wkłady kominowe T-250. Opis techniczny

Nadciśnieniowe wkłady kominowe T-250. Opis techniczny Nadciśnieniowe wkłady kominowe T-250 Opis techniczny DOKUMENTACJA TECHNICZNA NADCIŚNIENIOWYCH WKŁADÓW KOMINOWYCH 1. Przeznaczenie: System ten przeznaczony jest do odprowadzania spalin z kotłów gazowych

Bardziej szczegółowo

System wkładów kominowych wysokotemperaturowych owalnych T-600. Opis techniczny

System wkładów kominowych wysokotemperaturowych owalnych T-600. Opis techniczny System wkładów kominowych wysokotemperaturowych owalnych T-600 Opis techniczny DOKUMENTACJA TECHNICZNA WKŁADÓW WYSOKOTEMPERATUROWYCH OWALNYCH T-600 1. Przeznaczenie: System wkładów kominowych wysokotemperaturowych

Bardziej szczegółowo

JEDNOŚCIENNY SYSTEM SPS DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH I PRACUJĄCYCH W NADCIŚNIENIU SYSTEM KOMINUS KK

JEDNOŚCIENNY SYSTEM SPS DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH I PRACUJĄCYCH W NADCIŚNIENIU SYSTEM KOMINUS KK System jednościenny SPS do kotłów kondensacyjnych i pracujących w nadciśnieniu SYSTEM KOMINUS JEDNOŚCIENNY SYSTEM SPS DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH I PRACUJĄCYCH W NADCIŚNIENIU SYSTEM KOMINUS SYSTEM IZOLOWANY

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH No. 9174 014 DOP 2016-11-18 Declaration of Performance (DOP) 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: Jednościenny stalowy system odprowadzania spalin Typ EW-TITAN

Bardziej szczegółowo

1,2 mm podciśnienie kotły na ekologiczne paliwa stałe. NIE STOSOWAĆ kotły opalane ekogroszkiem

1,2 mm podciśnienie kotły na ekologiczne paliwa stałe. NIE STOSOWAĆ kotły opalane ekogroszkiem CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ELEMENTÓW DO PIECÓW NA PElET WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU Przeznaczenie Rodzaj paliwa Zakres średnic Odporność korozyjna Elementy przyłączeniowe do pieców na pelet pelet 80 ; 100 mm Vm zgodnie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO KARTA OPIS WYROBU Schiedel Rondo to zestaw, dwuściennych, ceramiczno betonowych profili kominowych, produkcji Schiedel Sp. z o.o. n Systemy kominowe Schiedel Rondo złożone

Bardziej szczegółowo

KANAŁY SPALINOWE W PRZEMYŚLE I BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM

KANAŁY SPALINOWE W PRZEMYŚLE I BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM STALOWE KOMINY, SYSTEMY KOMINOWE ODPROWADZANIE SPALIN Z URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH KANAŁY SPALINOWE W PRZEMYŚLE I BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM Odprowadzanie spalin z urządzeń grzewczych oraz doprowadzanie powietrza

Bardziej szczegółowo

System kominowy Schiedel Rondo Plus

System kominowy Schiedel Rondo Plus System kominowy Schiedel Rondo Plus Opis wyrobu Schiedel Rondo Plus to zestaw trójwarstwowych, dwuściennych, ceramiczno betonowych profili kominowych. Systemy kominowe Schiedel Rondo Plus składają się

Bardziej szczegółowo

Schiedel AvAnt AVA 185

Schiedel AvAnt AVA 185 185 Spis treści Strona Krótka charakterystyka 187 System 188 189 Konstrukcja 190 192 Pomiar przekroju i program dostawczy 193 195 186 Krótka charakterystyka Opis Specyfikacja techniczna Klasyfikacja System

Bardziej szczegółowo

System kominowy Schiedel Quadro

System kominowy Schiedel Quadro System kominowy Schiedel Quadro Opis wyrobu Schiedel Quadro to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania. Komin powietrzno

Bardziej szczegółowo

NOWA OFERTA KOMINÓW ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE DO KOTŁÓW Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA ORAZ KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH

NOWA OFERTA KOMINÓW ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE DO KOTŁÓW Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA ORAZ KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH NOWA OFERTA KOMINÓW ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE DO KOTŁÓW Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA ORAZ KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH EDYCJA PAŹDZIERNIK 2015 CENNIK ZESTAWÓW POWIETRZNO-SPALINOWYCH SERII SREBRNEJ EDYCJA

Bardziej szczegółowo

YCH WKŁADÓW KOMINOWYCH OWALNYCH SYSTEM KOMINUS KO

YCH WKŁADÓW KOMINOWYCH OWALNYCH SYSTEM KOMINUS KO SYSTEM JEDNOŚCIENNYCH YCH WKŁADÓW KOMINOWYCH OWALNYCH SYSTEM KOMINUS KO CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU KO KO to system rur i kształtek owalnych służący do odprowadzania spalin z urządzeń eń grzewczych z otwartą

Bardziej szczegółowo

Izolowany system odprowadzania spalin z agregatów prądotwórczych SYSTEM KOMINUS MAXCON KXD

Izolowany system odprowadzania spalin z agregatów prądotwórczych SYSTEM KOMINUS MAXCON KXD IZOLOWANY SYSTEM ODPROWADZANIA SPALIN Z AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH SYSTEM KOMINUS KXD CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU KXD System KXD to system izolowanych rur i kształtek wykonanych ze stali kwasoodpornej służący

Bardziej szczegółowo

KOMINY CERAMICZNE SYSTEMOWE

KOMINY CERAMICZNE SYSTEMOWE KOMINY CERAMICZNE SYSTEMOWE KOMINY CERAMICZNE SYSTEMOWE NIKO nie tylko ciepło i bezpiecznie... Systemy kominowe NIKO są zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z najnowocześniejszymi wymaganiami w zakresie

Bardziej szczegółowo

6. PORADNIK KOMINOWY

6. PORADNIK KOMINOWY 6. PORADNIK KOMINOWY 68 www.immergas.com.pl ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE 6.1. DOBÓR ZESTAWU POWIETRZNO-SPALINOWEGO DO KOTŁÓW Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA ZA POMOCĄ WSPÓŁCZYNNIKA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL AVANT

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL AVANT SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL AVANT KARTA OPIS WYROBU Powietrzno spalinowy system kominowy Schiedel Avant składa się z profili wewnętrznych z ceramiki technicznej, pierścieni dystansowych oraz obudowy z pustaków

Bardziej szczegółowo

System kominowy Schiedel Rondo Plus

System kominowy Schiedel Rondo Plus System kominowy Schiedel Rondo Plus Opis wyrobu Schiedel Rondo Plus to zestaw trójwarstwowych, dwuściennych, ceramiczno betonowych profili kominowych. Systemy kominowe Schiedel Rondo Plus składają się

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL PRO ADVANCE

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL PRO ADVANCE SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL PRO ADVANCE KARTA OPIS WYROBU Schiedel PRO Advance to zestaw trójwarstwowych, dwuściennych, ceramiczno betonowych profili kominowych, produkcji n Systemy kominowe PRO Advance składają

Bardziej szczegółowo

KOMINUS. System kominowy KS. 1. Wprowadzenie.

KOMINUS. System kominowy KS. 1. Wprowadzenie. SYSTEM KOMINOWY System kominowy Jednościenny system kominowy do urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania, opalanych gazem lub olejem opałowym. 1. Wprowadzenie. System kominowy jest nowoczesnym systemem

Bardziej szczegółowo

Wkłady kominowe z blachy kwasoodpornej Opis techniczny

Wkłady kominowe z blachy kwasoodpornej Opis techniczny Wkłady kominowe z blachy kwasoodpornej Opis techniczny DOKUMENTACJA TECHNICZNA WKŁADÓW KOMINOWYCH FIRMY WOBEX Z BLACHY KWASODPORNEJ 1. Przeznaczenie: System jednościenny z blachy kwasoodpornej służy do

Bardziej szczegółowo

Rury i kształtki stalowe o przekrojach okrągłych

Rury i kształtki stalowe o przekrojach okrągłych Rury i kształtki o przekroju okrągłym - OC wykonane w całości z blachy ocynkowanej służą do budowy ciągów w instalacjach wentylacyjnych grawitacyjnych oraz o ciągu wymuszonym, w systemach wentylacji mechanicznej,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI KARTA OPIS WYROBU Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: No. 9174 046 DOP 2015-08-05 Declaration of Performance (DOP) Wielowarstwowy system odprowadzania spalin Typ DW-ECO-TITAN-AL

Bardziej szczegółowo

2017 Cennik. Systemy kominowe ceramiczne

2017 Cennik. Systemy kominowe ceramiczne 2017 Cennik Systemy kominowe ceramiczne Regulator Ciągu Kominowego został wielokrotnie przebadany przez instytucje naukowe m.in. Politechnikę Warszawską, Politechnikę Białostocką, Instytut Lotnictwa, Wojskową

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY POWIETRZNO-SPALINOWE DO KOTŁÓW TURBO I turbomag

SYSTEMY POWIETRZNO-SPALINOWE DO KOTŁÓW TURBO I turbomag SYSTEMY POWIETRZNO-SPALINOWE DO KOTŁÓW TURBO I turbomag System powietrzno-spalinowy z pionowym wyprowadzeniem przez dachy płaskie i skośne, koncentryczny ( 60/100 mm) Strona: 191 System powietrzno-spalinowy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL QUADRO

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL QUADRO SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL QUADRO KARTA OPIS WYROBU Schiedel Quadro to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania. n

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym LOKALIZACJA: Gaj Wielki, ul. Nowa 4, dz. nr 77/7, gm. Kaźmierz INWESTOR: LTD Nieruchomości sp. z o.o. ADRES ZAMIESZKANIA:

Bardziej szczegółowo

UniVersUS. Korzyści z wyboru komina Universus BUDOWA. Pustak kominowy z kanałem wentylacyjnym. Pustak kominowy

UniVersUS. Korzyści z wyboru komina Universus BUDOWA. Pustak kominowy z kanałem wentylacyjnym. Pustak kominowy KARTA PRoduktu UniVersUS Do urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym przy temperaturze spalin nie przekraczającej 450 C, odporny na pożar sadzy. Do urządzeń grzewczych opalanych olejem opałowym lub

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI KARTA OPIS WYROBU Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw.

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja montażu komina izolowanego (dwuściennego) na zewnątrz domu

Ogólna instrukcja montażu komina izolowanego (dwuściennego) na zewnątrz domu Ogólna instrukcja montażu komina izolowanego (dwuściennego) na zewnątrz domu Materiały: Rury spalinowe i systemu dwuściennego Kołki i wkręty M8 Zaprawa szybkowiążąca Wełna mineralna Akryl w tubie masa

Bardziej szczegółowo

Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich. Rola przeglądów kominiarskich dla bezpieczeństwa użytkowników. aspekty prawne a rzeczywistość

Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich. Rola przeglądów kominiarskich dla bezpieczeństwa użytkowników. aspekty prawne a rzeczywistość Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich Rola przeglądów kominiarskich dla bezpieczeństwa użytkowników. aspekty prawne a rzeczywistość 1 Wymagania podstawowe zdefiniowane w dyrektywie 89/106 EWG,ustawie

Bardziej szczegółowo

Rury i kształtki stalowe o przekrojach okrągłych

Rury i kształtki stalowe o przekrojach okrągłych Rury i kształtki o przekroju okrągłym - OC wykonane w całości z blachy ocynkowanej służą do budowy ciągów w instalacjach wentylacyjnych grawitacyjnych oraz o ciągu wymuszonym, w systemach wentylacji mechanicznej,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY IZOSTAR MULTI

SYSTEM KOMINOWY IZOSTAR MULTI SYSTEM KOMINOWY IZOSTAR MULTI PRZEZNACZENIE IZOSTAR MULTI to powietrzno spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych, urządzeń z zamkniętą komorą spalania, które

Bardziej szczegółowo

NIEMIECKA JAKOSC - POLSKA CENA!

NIEMIECKA JAKOSC - POLSKA CENA! SYSTEMY KOMINOWE r r NIEMIECKA JAKOSC POLSKA CENA! KATALOG &3@eto Duo Standard, Standard + &3@eto Uniwersał HO to TURBO Stal &3 (Sto TURBO Keramik Wentylacja Akcesoria HOCH Systemy Kominowe HOCH Systemy

Bardziej szczegółowo

SCHIEDEL POMAGA OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ to wyzwanie na dziś i jutro.

SCHIEDEL POMAGA OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ to wyzwanie na dziś i jutro. Aktualnie stosowane rozwiązania w technice odprowadzania spalin wyrażone w postaci innowacyjnych produktów firmy Schiedel zmierzają do oszczędzania i racjonalnego gospodarowania energią SCHIEDEL POMAGA

Bardziej szczegółowo