PRZEDMIAR ROBÓT. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, Wrocław

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, Wrocław"

Transkrypt

1 PKI PREDOM Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, Wrocław ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboy w zakresie przygoowania erenu pod budowę i roboy ziemne Beonowanie Zbrojenie Beonowanie konsrukcji Roboy murarskie Roboy ciesielskie Nazwa inwesycji: : "Budowa budynku gminnej biblioeki publicznej w Prusicach wraz z niezbędną infrasrukurą echniczną" Adres inwesycji: : ul. Żmigrodzka, Prusice Inwesor: : Urząd Miasa i Gminy - Prusice Adres Inwesora: : Prusice, Rynek 1 Branża: : budowlana - konsrukcja i archiekura Daa opracowania: : Dokumen zosał opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 PRUSICE PK konsr.przedm..prd TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Maeriały Sprzę Kp Z RAZEM 1 ROBOTY ZIEMNE FUNDAMENTY I IZOLACJE PO WŁOKOWE 3 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE DACH - KONSTRUKCJA KONSTRUKCJE STALOWE RAZEM Słownie: zero i 00/100 zł - 2 -

3 PRUSICE PK konsr.przedm..prd Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem ROBOTY ZIEMNE 1.1 KNR Usunięcie warswy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek 16.82* KNR KNR KNR KNR Roboy ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi ka.i-iii uprzednio zmagazynowanej w hałdach z ransporem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km <wywiezienie humusu> * RAZEM RAZEM Roboy ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.ka.iii z ransp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km (wykopy fundamenowe) <w osi 11> 2.00*( *2)* <w osi 1> 2.00*( *2)* <w osi 4> 2.55*11.70* <w osi 5> 2.60*11.70* <w osi 7'> 2.00*5.78* <w osi 9'> 2.00*2.585* <w osi 9> 1.50*1.80* <w osi 6> 1.80*0.685* <w osi 7> 2.00*0.685* <w osi C> 2.00*45.70*1.35+( *2)*0.55* <w osi A> 2.00*45.70*1.35+( *2)*0.55* *0.55* <w osi B> 2.40*10.50* <w osi B'> 2.00*13.05* <w osi B"> 1.80*9.275* RAZEM Roboy ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi ka.i-iii uprzednio zmagazynowanej w hałdach z ransporem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km <dowiezienie ziemi z ymczasowego odkładu do zasypki wykopów> <minus objęość konsrukcji fundamenów> -[ * * *0.30] RAZEM Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem grunu na odl. do 10 m w gruncie ka. I-III RAZEM FUNDAMENTY I IZOLACJE POWŁOKOWE 2.1 KNR-W 2-02 Podkłady beonowe z B-10 przy zasosowaniu pompy do beonu na podłożu grunowym <pod ławy Ł-1> 1.00*118.00* <pod ławy Ł-2> 1.00*50.00* <pod ławy Ł-3> 1.00*4.50* <pod ławy Ł-4> 0.80*15.00* <pod sopę F1> 1.40*1.40*0.10* <pod sopę F2> 1.55*1.55*0.10* <pod sopę F3> 1.40*2.215*0.10* <pod sopę F4> 1.60*3.10*0.10* <pod fundamen komina> 0.83*1.33*0.10*1 <pod poszerzenia ław> (0.40* * *0.62)* RAZEM KNR-W 2-02 Dwie warswy papy ermozgrzewalnej na podkładzie beonowym <pod ławy fundamenowe Ł1 - Ł4> 0.80*( )+0.60* <pod sopy fundamenowe F1 - F4> 1.20*1.20*3+1.35*1.35*1+1.20*2.015* *2.90*1 <pod fundamen komina> 0.63*1.13*1 <pod poszerzenia ław> 0.30* * * RAZEM KNR-W 2-02 Ławy fundamenowe prosokąne żelbeowe szerokości do 0.8 m - z zasosowaniem pompy do beonu. Beon B-25. <ławy Ł-1> 0.80*118.00* <ławy Ł-2> 0.80*50.00* <ławy Ł-3> 0.80*4.50* <ławy Ł-4> 0.60*15.00* RAZEM KNR-W 2-02 Sopy fundamenowe prosokąne żelbeowe z B-25 o objęości do 0.8m3 - z zasosowaniem pompy do beonu <sopa F1> 1.20*1.20*0.50* <fundamen pod komin> 0.63*1.13*0.50* RAZEM KNR-W 2-02 Sopy fundamenowe prosokąne żelbeowe z B-25 o objęości do 1.5 m3 - z zasosowaniem pompy do beonu - 3 -

4 PRUSICE PK konsr.przedm..prd Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem <sopa F2> 1.35*1.35*0.50* <sopa F3> 1.20*2.015*0.50* RAZEM KNR-W 2-02 Sopy fundamenowe prosokąne żelbeowe z B-25 o objęości do 2.5 m3 - z zasosowaniem pompy do beonu <sopa F4> 1.40*2.90*0.50* KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W Ściany żelbeowe prose z B-25 grubości 18 cm wysokości do 3 m - z zasosowaniem pompy do beonu RAZEM <ściany żelbeowe fundamenowe na ławach Ł-3; Ł-4> ( )* RAZEM Ściany żelbeowe prose z B-25 grubości 24 cm wysokości do 3 m - z zasosowaniem pompy do beonu <ściany żelbeowe fundamenowe na ławach Ł-2> 36.00* RAZEM Ściany żelbeowe prose z B-25 grubości 30 cm wysokości do 3 m - z zasosowaniem pompy do beonu <ściany żelbeowe fundamenowe na ławach Ł-1> * RAZEM Przygoowanie i monaż zbrojenia elemenów budynków i budowli - pręy gładkie fi 8 <zbrojenie ław Ł-1 - Ł-4 i sóp fundamenowych F-1 - F-4 i ścian na ławach> *0.001 RAZEM Przygoowanie i monaż zbrojenia elemenów budynków i budowli - pręy żebrowane fi mm <zbrojenie ław Ł-1 - Ł-4 i sóp fundamen. F-1 - F-4 i ścian na ławach> ( )*0.001 RAZEM Przygoowanie i monaż zbrojenia elemenów budynków i budowli - pręy żebrowane fi 16 <zbrojenie ław Ł-1 - Ł-4 i sóp fundamenowych F-1 - F-4 i ścian na ławach> *0.001 <zbrojenie wypuszczone z ław fund. pod słupy i rzpienie> * RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe biumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfalowego - pierwsza warswa <na ławach Ł-1 i ścianach fund.> 0.80* <na ławach Ł-2 i ścianach fund.> 0.80* <na ławach Ł-3 i ścianach fund.> 0.80* <na ławach Ł-4 i ścianach fund.> 0.60* <na fundamencie komina> 0.63* <na sopach F1> 1.20*1.20* <na sopie F2> 1.35* <na sopie F3> 1.20* <na sopie F4> 1.40* <na poszerzeniach ław> 0.30* * * RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe biumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfalowego - druga i nasępna warswa <obmiar jak w poz. wyżej> RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe biumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfalowego - pierwsza warswa <na ławach Ł-1 i ścianach fund.> *1.685* <na ławach Ł-2 i ścianach fund.> 50.00*0.50* *0.89* <na ławach Ł-3 i ścianach fund.> 4.50*1.685* <na ławach Ł-4 i ścianach fund.> 15.00*0.50* *0.89* <na fundamencie komina> ( )*2*0.50* <na sopach F1> ( )*2*0.50* <na sopie F2> ( )*2*0.50* <na sopie F3> ( )*2*0.50* <na sopie F4> ( )*2*0.50* <na poszerzeniach ław> (0.30*2+0.60)* * * RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe biumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfalowego - druga warswa <obmiar jak w poz. wyżej> RAZEM Izolacje cieplne z wełny mineralnej pionowe z pły układanych z wełny mineralnej gr. 15 cm Ecorock-GL na kleju. <ocieplanie ścian fundamenowych> ( )*2* *1.20*8* RAZEM

5 PRUSICE PK konsr.przedm..prd Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 3.1 KNR-W 2-02 Ściany żelbeowe z B-25 prose grubości 24 cm wysokości do 6 m - z zasosowaniem pompy do beonu <w osi "5" a-a; b-b; c-c; d-d> [0.82*4.20+( )*0.5*0.82]+0.40* *4.20+[1.215*4.20+( )*0.5*0.82] <w osi "4" a-a; b-b; c-c> [0.91*4.20+( )*0.5*0.82]+0.40*4.20*2+ [0.80*4.20+( )*0.5*0.82] KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W Ściany żelbeowe z B-25 prose grubości 30 cm wysokości do 8 m - z zasosowaniem pompy do beonu RAZEM <zwieńczenie ściany szczyowej w osi "1"> 2.024*0.5* <zwieńczenie ściany szczyowej w osi "11"> 2.024*0.5* RAZEM Belki i podciągi z B-25 o sosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zasosowaniem pompy do beonu < między osiami A-C/4-5> 0.26*0.67*15.02* <w osi "5" e-e; f-f; g-g> 0.24*0.67* <w osi "4" e-e; f-f; g-g; h-h> 0.24*0.67* <w osi "A"/4-5 i w osi "C"/4-5> 0.30*0.67*4.76* <w osi "B"/4-6> 0.24*0.67* RAZEM Słupy żelbeowe z B-25 prosokąne o wysokości do 6 m sosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zasosowaniem pompy do beonu <w ścianie w osi "1" a-a; c-c> 0.30*0.82*( *0.5)+0.30*0.80*( *0.5) <w ścianie w osi "11" a-a; c-c> 0.30*0.82*( *0.5)+0.30*0.80*( *0.5) RAZEM Słupy żelbeowe prosokąne z B-25 o wysokości do 4 m sosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zasosowaniem pompy do beonu <w osi "5" i-i> 0.24*0.40*2.345* <w osi "4" i-i> 0.24*0.40*2.345* <przy osi "6"> 0.24*0.40*( ) RAZEM Słupy (rzpienie) żelbeowe z B-25, w ścianach murowanych o grubości do 0.3 m dwusronnie deskowane <w ścianie w osi "1" b-b; d-d> 0.30*0.30*7.534* <w ścianie w osi "11" b-b; d-d> 0.30*0.30*7.534* <rzpienie T-1 G-G; H-H> 0.30*0.30*( )* <rzpienie T-2 A-A; B-B; C-C> 0.30*0.30*( *2)* <rzpienie T-3 D-D; E-E; F-F> 0.30*0.30*( *2)* <rzpienie T-5 I-I; J-J> 0.30*0.80*( )* <rzpienie T-6 K-K; L-L> 0.30*0.82*( )* Wieńce monoliyczne z B-25 na ścianach zewnęrznych o szerokości do 30 cm RAZEM <na ścianie w osi "1" - wieniec układany ze spadkiem e-e> 0.30*0.24*7.86* <na ścianie w osi "11" - wieniec układany ze spadkiem e-e> 0.30*0.24*7.86* <na ścianie w osi "5" - wieniec układany ze spadkiem j-j> 0.24*0.24*8.083* <na ścianie w osi "4" - wieniec układany ze spadkiem j-j> 0.24*0.24*7.855* <wieńce W-1 - W-5> 0.30*0.30* *0.30* *0.30* *0.30* *0.30*12.26 RAZEM Słupy żelbeowe prosokąne z B-25 o wysokości do 4 m sosunek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - z zasosowaniem pompy do beonu <słupek między wieńcem W-4 i W-5> 0.24*0.24* RAZEM Nadproża z B-25 o sosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zasosowaniem pompy do beonu. Beon B-25. <OZ2; OZ3; OZ7> 0.30*0.30*2.00*1+0.30*0.30*3.00*2+0.30*0.40*5.936* RAZEM Żelbeowe płyy sropowe z B-25 grubości 15 cm płaskie - z zasosowaniem pompy do beonu <między osiami B'-C/7'-11> 3.755*14.72-[0.18*( )+0.90* * *0.97] Żelbeowe płyy sropowe z B-25 grubości 20 cm płaskie - z zasosowaniem pompy do beonu RAZEM <między osiami A-C/4-5> 4.76* * RAZEM Ułożenie nadproży prefabrykowanych m <N1; N2> 1.50*2+1.20*14 m

6 PRUSICE PK konsr.przedm..prd Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem RAZEM KNR-W 2-02 Przygoowanie i monaż zbrojenia elemenów budynków i budowli - pręy gładkie fi 6 mm <zbrojenie w osi "1" słupów, wieńców ip.> 92.34* <zbrojenie w osi "11" słupów, wieńców ip.> 92.09* <zbrojenie w osi "5" ściany, beleki, słupów, wieńców> * <zbrojenie w osi "4" ściany, beleki, słupów, wieńców> * <zbrojenie belek w osiach: "A"/4-5; "C"/4-5 ; "B"/4-6 i słupa przy osi "6"> ( )* RAZEM KNR-W 2-02 Przygoowanie i monaż zbrojenia elemenów budynków i budowli - pręy gładkie fi 8 <zbrojenie wieńcy W-1 - W-5> * RAZEM KNR-W 2-02 Przygoowanie i monaż zbrojenia elemenów budynków i budowli - pręy żebrowane fi 8 <zbrojenie rzpieni T-1; T-2; T-3; T-5; T-6> * <zbrojenie płyy sropowej między osiami B'-C/7'-11> * RAZEM KNR-W 2-02 Przygoowanie i monaż zbrojenia elemenów budynków i budowli - pręy żebrowane fi mm <zbrojenie płyy sropowej między osiami A-C/4-5> * <zbrojenie w osi "1" słupów, wieńców ip.> 84.95* <zbrojenie w osi "11" słupów, wieńców ip.> 94.65* <zbrojenie w osi "5" ściany, beleki, słupów, wieńców> 64.82* <zbrojenie w osi "4" ściany, beleki, słupów, wieńców> * <zbrojenie płyy sropowej między osiami B'-C/7'-11> 38.23* RAZEM KNR-W 2-02 Przygoowanie i monaż zbrojenia elemenów budynków i budowli - pręy żebrowane fi 16 <zbrojenie w osi "1" słupów, wieńców ip.> * <zbrojenie w osi "11" słupów, wieńców ip.> * <zbrojenie w osi "5" ściany, beleki, słupów, wieńców> * <zbrojenie w osi "4" ściany, beleki, słupów, wieńców> * <zbrojenie belek w osiach: "A"/4-5; "C"/4-5 ; "B"/4-6 i słupa przy osi "6"> ( )*0.001 <zbrojenie wieńców W-1 - W-5; nadproży OZ2; OZ3; OZ7 i słupka łączącego wieńce> *0.001 <zbrojenie rzpieni T-1; T-2; T-3; T-5; T-6> * RAZEM DACH - KONSTRUKCJA 4.1 kalk. ind. Dosarczenie i monaż wiązarów dwuspadowych z drena klejonego z kosrukcją napinającą z cięgien salowych. Wiązary o rozpięości 13,70 m i wys. 3, 955 m z kompleem okuć i mocowń sysemowych. Cięgna i elemeny salowe wiązarów zabezpieczone p.poż. farbą pęczniejącą. Objęość drewna klejonego w więzarze - 0,344 m3, masa cięgien w wiązarze z pręów salowych - ok. 110,00 kg sz. <D1> 39 sz RAZEM kalk. ind. Dosarczenie i monaż wiązarów dwuspadowych z drena klejonego z kosrukcją napinającą z cięgien salowych. Wiązary o rozpięości 13,70 m i wys. 3, 955 m z kompleem okuć i mocowań sysemowych. Cięgna i elemeny salowe wiązarów zabezpieczone p.poż. farbą pęczniejącą. Objęość drewna klejonego w więzarze - 0,390 m3, masa cięgien w wiązarze z pręów salowych - ok. 110,00 kg sz. <D2> 1 sz RAZEM kalk. ind. Elemeny salowe drewnianych wiązarów z drewna klejonego kg <dla wszyskich wiązarów: D1 i D2> kg RAZEM KNR-W 2-02 Izolacja dwuwarswowa z folii PP gr. 2 mm <pod murłay> 0.20*41.35* <pod oparcie wiązarów na murłacie> 0.20*0.40*40* RAZEM KNR Mechaniczne wykonanie ślepych oworów w beonie głębokości 250 mm i śr. 20 mm sz. <pod kowy mocowania wiązarów> 2*2*40 sz RAZEM kalk. ind. Wklejanie w goowe owory w beonie koew M20x470 przy zasosowaniu ładunków HVU sz. <kowy mocowania wiązarów> 2*2*40 sz RAZEM KNR-W 2-02 Murłay - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z arcicy nasyonej

7 PRUSICE PK konsr.przedm..prd Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem <murłaa 14/12> 0.14*0.12*5.00* <murłaa Ł-1; Ł-2> RAZEM KNR-W 2-02 Belki sężające - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z arcicy nasyconej <B-1> RAZEM KNR-W 2-02 Wymiany - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z arcicy nasyconej <Bw-1; W-1> RAZEM KNR-W 2-02 Nadbiki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z arcicy nasyconej <Nd-1; Nd-2> RAZEM kalk. ind. Nabicie konrła m <Kł-1> m KNR-W KNR-W RAZEM Ołacenie połaci dachowych łaami 38x50 mm o rozsawie ponad 24 cm z arcicy nasyconej <Ł-1> 8.20*( )* RAZEM Pławie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z arcicy nasyonej <pławie 15/30> 0.15*0.30*5.00* RAZEM KNR-W 2-02 Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do cm2 z arcicy nasyconej <krokwie 8/16> 0.08*0.16*8.20*6* RAZEM kalk. ind. Kowy fajkowe gwinowane fi 16, L=642 mm do kowienia w wieńcu murła sz. 10 sz RAZEM KONSTRUKCJE STALOWE 5.1 KNR Konsrukcje salowe - podsawy pod cenrale wenylacyjne *1.02*1.012* RAZEM KNR Wykonanie konsrukcji wsporczej - konsole K-1 o masie ok. 11 kg/sz. kg 11.00*6*1.02*1.018 kg RAZEM KNR Mechaniczne wykonanie ślepych oworów w beonie głębokości 125 mm i śr. 18 mm sz. <pod konsole K-1> 4*6 sz RAZEM kalk. ind. Wklejanie w goowe owory w beonie koew HAS M16x190/38 przy zasosowaniu ładunków HVU sz. 24 sz RAZEM

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie budynków

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie budynków Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45210000-2 Roboy budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa,nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Goswicy- eap I ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI MCONCEPT ul. Bolecha 50/ 0-49 Warszawa KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000-8 Przygoowanie erenu pod budowę 4560-6 Fundamenowanie 4560000-7 Roboy w zakresie wykonywania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500-5 Roboy budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obieków budowlanych NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego - budynek suszarni ADRES

Bardziej szczegółowo

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - przyjęto 25% istniejącej powierzchni (((4,4 + 0,54 + 4,07) * (3,99 + 0,54 + 3,83))) * 0,25

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - przyjęto 25% istniejącej powierzchni (((4,4 + 0,54 + 4,07) * (3,99 + 0,54 + 3,83))) * 0,25 Nadbudowa jednej kondygnacji nad budynkiem sraży pożarnej wraz z przebudową więźby dachowej, dobudowa garażu, zadaszenie wieży dachem czerospadowym na słupach - prace konsrukcyjne Podsawa KNR 4-04 0504-0

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł.

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygoowanie erenu pod budowę 45112500-0 Usuwanie gleby 45262210-6 Roboy budowlane w zakresie budowy obieków budowlanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboy budowlane NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: BRANŻE: Szkoła Raownicwa oraz V Oddział Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OGRODZENIA ADRES INWESTYCJI : 09-400 PŁOCK, ul. SIENKIEWICZA 22, dz. nr ew. 8-587/13, 588/2 INWESTOR : ZAKŁAD KARNY w PŁOCKU ADRES INWESTORA : 09-400 PŁOCK, ul. SIENKIEWICZA 22

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przedsiębiorstwo Inżynierskie ProEko Spółka Jawna. Al. Jana Pawła II Bydgoszcz

PRZEDMIAR ROBÓT. Przedsiębiorstwo Inżynierskie ProEko Spółka Jawna. Al. Jana Pawła II Bydgoszcz Przedsiębiorswo Inżynierskie ProEko Spółka Jawna Al. Jana Pawła II 148 85-151 Bydgoszcz PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Toporzysku - KOMORA NAPOWIETRZANIA - FUNDAMENT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ znak: ZIB /09 PRZEDMIAR ROBÓT. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Załącznik nr 1 do SIWZ znak: ZIB /09 PRZEDMIAR ROBÓT. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Roboy przygoowawcze 1 0318-04.01 Ogrodzenie yczasowe placu budowy - przygoowanie słupów - siaka ealowa sz. 30 sz. 30.000 RAZEM 30.000 2 0318-04.03

Bardziej szczegółowo

1 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym m 3 5.176+20.606+22.906 m 3 48.688 RAZEM 48.688

1 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym m 3 5.176+20.606+22.906 m 3 48.688 RAZEM 48.688 Podsawa 1 Roboy ziemne 1 KNR 2- Pomiary przy wykopach fundamenowych w erenie równinnym d.1 22- i nizinnym 5.176+20.606+22.906 48.688 RAZEM 48.688 2 KNR 2- Usuni cie warswy ziemi urodzajnej o grubo ci do

Bardziej szczegółowo

Budowa ladowiska dla smigłowców na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie

Budowa ladowiska dla smigłowców na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie Aelier 7 Sp. z o.o. Kaowice ul.saromiejska 7 Budowa ladowiska dla smigłowców na erenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowonej w Krooszynie NAZWA INWESTYCJI : Budowa ladowiska dla smigłowców

Bardziej szczegółowo

RO-KA INWEST Opole ; ul. Cieszyńska 8/3

RO-KA INWEST Opole ; ul. Cieszyńska 8/3 RO-KA INWEST 45-6 Opole ; ul. Cieszyńska 8/ Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450000- ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 450000- Rozbiórka z siaki w ramkach 450000- Rozbiórki elemenów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Przebudowa budynku Remizy OSP w Rybnie - wykonanie garażu - roboty budowlane

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Przebudowa budynku Remizy OSP w Rybnie - wykonanie garażu - roboty budowlane Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa budynku Reizy OSP w Rybnie - wykonanie garażu - roboy budowlane 1 KNR 4-01 Wykucie z uru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 2 0354-08 1.70*1.50*2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Warszawa. ul. Bema 70. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

PRZEDMIAR ROBÓT Warszawa. ul. Bema 70. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.s. Warszawy 01-225 Warszawa. ul. Bema 70 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboy w zakresie burzenia

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) A.B.I. s.c.jolana Mroczkowska, Jolana Mosdorf Rynkowska 90-550 Łódź, ul. Żeromskiego 90 m.9 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboy w zakresie przygoowania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY (CZĘŚCIOWY) BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM W BRUDZICACH

KOSZTORYS NAKŁADCZY (CZĘŚCIOWY) BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM W BRUDZICACH INWESTOR : Gmina gota Wielka ADRES INWESTORA : 97-565 gota Wielka : : BRANŻA : Budowlana POZIOM CEN: : II kwartał 2010 r. : KOSZTORYS NAKŁADCZY (CZĘŚCIOWY) BUDOWA SAI SPORTOWEJ Z ZAPECZEM W BRUDZICACH

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł NAZWA INWESTYCJI : Zachodniopoorskie Cenru Opieki nad Kobieą i Dzieckie ADRES INWESTYCJI : ul. Mączna 4 70-780 Szczecin INWESTOR : S.P.S.Z.O.Z " Zdroje " ADRES INWESTORA : 70-780 Szczecin ul.mączna 4 BRANŻA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI (WYCIĄG)

KOSZTORYS INWESTORSKI (WYCIĄG) KOSZTORYS INWESTORSKI (WYCIĄG) Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45223000-6 Roboy budowlane w zakresie konsrukcji 45111200-0 Roboy w zakresie przygoowania erenu pod budowę i roboy ziene

Bardziej szczegółowo

ARP Zespół Usług Projektowych 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 21a/4. : Ryszard Potulski

ARP Zespół Usług Projektowych 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 21a/4. : Ryszard Potulski ARP Zespół Usług Projekowych 80-247 Gdańsk, ul. Sobóki 21a/4 KOSZTORYS Slepy - Rozbudowa i przebudowa - dobudowa windy zewnęrznej ośrodka zdrowia w Baninie przy ul. Loniczej 31 adres : Banino, ul Lonicza

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe - wytycznie budynku oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego. 1 kpl

Roboty pomiarowe - wytycznie budynku oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego. 1 kpl Klisino- Rozbudwa budynku świetlicy wiejskiej' 1 Roboty budowlane i rozbiórkowe 1 Roboty ziemne 1 d kalk. własna Roboty pomiarowe - wytycznie budynku oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Włodzimierz Galanciak. ŁódŜ,ul.Liściasta 4/8 m122

PRZEDMIAR ROBÓT. Włodzimierz Galanciak. ŁódŜ,ul.Liściasta 4/8 m122 Włodzimierz Galanciak ŁódŜ,ul.Liściasa 4/8 m122 ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233260-9 Roboy budowlane w zakresie dróg pieszych NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie i urządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. METROPROJEKT BIURO PROJEKTÓW Sp. z o.o.

PRZEDMIAR ROBÓT. METROPROJEKT BIURO PROJEKTÓW Sp. z o.o. METROPROJEKT BIURO PROJEKTÓW Sp. z o.o. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO ULIC ORLA - WOJSKA POLSKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ ZE- SPOLONEGO TUNELU DROGOWO-PIESZEGO POD TORAMI PKP W

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Izabelle Jurczyńska na podstawie kosztorysu dołączonego do dokumentacji DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Izabelle Jurczyńska na podstawie kosztorysu dołączonego do dokumentacji DATA OPRACOWANIA : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Wola m.s. Warszawy 01-225 Warszawa. ul. Bema 70 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboy w zakresie burzenia

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W STADŁACH ADRES INWESTYCJI : -86 STADŁA GM. PODEGRODZIE DZ. NR 0/6, 0/8, / INWESTOR : Gmina Podegrodzie ADRES INWESTORA : -86 PODEGRODZIE

Bardziej szczegółowo

1+1+1+1+1+1+1+1+7+1+4. Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm $1.1*0.5+$1.2*1.0+$1.3*1.5+$1.4*2,0

1+1+1+1+1+1+1+1+7+1+4. Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm $1.1*0.5+$1.2*1.0+$1.3*1.5+$1.4*2,0 Przediar Lp 00-0. KNR - 0-0. KNR - 0-07. KNR - 0-08. KNR - 0-09. KNR - 00-0. KNR - 00-07.7 KNR - 00-08.8 KNR - 00-09.9 KNR -0 00-0.0 KNR -0 00-0. KNR -0 00-0. KNR -0 00-0. KNR -0 00-0 00-. KNR -0 0-0.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marianna Irek DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marianna Irek DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KGE Sp.zo.o. S.k. 03-236 Warszawa ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remon mosu w Obiecanowie ADRES INWESTYCJI : droga gminna nr G102W w Obiecanowie km 28+900 INWESTOR : Urząd Gminy w Karniewie ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości

PRZEDMIAR ROBÓT Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000-8 Przygoowanie erenu pod budowę 450000- Roboy w zakresie burzenia i rozbiórki obieków budowlanych; roboy ziemne 450-6 Roboy w zakresie usuwania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZA- BRZU. Zabrze ul. Jodłowa 58

PRZEDMIAR ROBÓT MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZA- BRZU. Zabrze ul. Jodłowa 58 MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZA- BRZU Zabrze ul. Jodłowa 58 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja zespołu wenylaorów kopalnianych ADRES INWESTYCJI : 41-800 Zabrze ul. Sienkiewicza 43 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Firma Inwestycyjno Budowlan IN TEC Plan Sanniki ul Fabryczna 3. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Firma Inwestycyjno Budowlan IN TEC Plan Sanniki ul Fabryczna 3. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD Firma Inwesycyjno Budowlan IN TEC Plan 09-540 Sanniki ul Fabryczna 3 NAZWA INWESTYCJI : Remon mosu na rzece uchanka - mos nr II ADRES INWESTYCJI : Jamno gm. Łowicz INWESTOR : Gmina Łowicz ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ADRES INWESTYCJI : ul.targ Węglowy 6 80-836 Gdańsk. INWESTOR : Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku ADRES INWESTORA : ul.

PRZEDMIAR. ADRES INWESTYCJI : ul.targ Węglowy 6 80-836 Gdańsk. INWESTOR : Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku ADRES INWESTORA : ul. ADRES INWESTYCJI : ul.targ Węglowy 6 80-836 Gdańsk INWESTOR : Akademia Szuk Pięknych w Gdańsku ADRES INWESTORA : ul.targ Węglowy 6 80-836 Gdańsk WYKONAWCA ROBÓT : Fiszer Aelier 4 ADRES WYKONAWCY : ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Firma Inwestycyjno Budowlan IN TEC Plan Sanniki ul Fabryczna 3. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Firma Inwestycyjno Budowlan IN TEC Plan Sanniki ul Fabryczna 3. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD Firma Inwesycyjno Budowlan IN TEC Plan 09-540 Sanniki ul Fabryczna 3 NAZWA INWESTYCJI : Remon mosu na rzece uchanka - mos nr I ADRES INWESTYCJI : Jamno gm. Łowicz INWESTOR : Gmina Łowicz ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

WK Karta tytułowa wyk.dn: 2013-12-09 str. 1

WK Karta tytułowa wyk.dn: 2013-12-09 str. 1 KoszBud 15-756 Białysok ul. Swobofna 58/24 el./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Koszorysowanie FORTE 12.00 Prawa auorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45232421-9 Roboy w zakresie oczyszczania ścieków Rozbudowa oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : PLN. Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : PLN. Słownie: ...... ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 400-0 Roboy w zakresie przygoowania erenu pod budowę i roboy ziemne 40000- Roboy budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Gdański

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. <<adres firmy opracowującej kosztorys>> Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45000000-7 Roboty budowlane

KOSZTORYS. <<adres firmy opracowującej kosztorys>> Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45000000-7 Roboty budowlane KOSZTORYS 45000000-7 Roboy budowlane Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Hala przemysłowa - monaż konsrukcji, wykonanie obudowy obieku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski, Łącko 770 DATA OPRACOWANIA : r WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski, Łącko 770 DATA OPRACOWANIA : r WYKONAWCA : INWESTOR : Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboy budowlane 45111200-0 Roboy w zakresie przygoowania erenu pod budowę i roboy ziene 45210000-2 Roboy budowlane w zakresie budynków 45216121-8

Bardziej szczegółowo

Klimas Przedsiębiorstwo Budowlano Projektowe Ryszard Klimas ul. Zdunowska 116, 63-700 Krotoszyn

Klimas Przedsiębiorstwo Budowlano Projektowe Ryszard Klimas ul. Zdunowska 116, 63-700 Krotoszyn Klimas Przedsiębiorswo Budowlano Projekowe Ryszard Klimas ul. Zdunowska 116, 63-700 Krooszyn NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWA KOTŁOWNI NA SALĘ ĆWICZEŃ ORAZ WYKO- NANIE INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. MAAG s.c. 01-228 Warszawa, ul. Klonowicza 2/28

PRZEDMIAR ROBÓT. MAAG s.c. 01-228 Warszawa, ul. Klonowicza 2/28 MAAG s.c. 01-228 Warszawa, ul. Klonowicza 2/28 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI: : Przebudowa kina "Pegaz" w Cenru Kulury i Szuki w Połańcu ADRES INWESTYCJI: : 28-230 Połaniec, ul. Czarnieckiego 5 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. LIGOTA GÓRNA ul. Gliwicka 13 A KLUCZBORK. ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH mgr inż. Andrzej Arczyński

PRZEDMIAR ROBÓT. LIGOTA GÓRNA ul. Gliwicka 13 A KLUCZBORK. ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH mgr inż. Andrzej Arczyński ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH gr inż. Andrzej Arczyński LIGOTA GÓRNA ul. Gliwicka 13 A 46-200 KLUCZBORK PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboy w zakresie przygoowania

Bardziej szczegółowo

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej m2 się do użytku 4,76 m2 4,76

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej m2 się do użytku 4,76 m2 4,76 PRZEDMIAR INWESTORSKI Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 CZĘŚĆ A- od podwórka 1 d.1 KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów ip.z blachy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ZGM Czerwionka-Leszczyny 44-230 Czerwionka - Leszczyny ul. ligonia 5c KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Ośrodek Zdrowia Sanowice - pochylnia dla niepełnosprawnych ADRES INWESTYCJI : ul. Zwycięwa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 9 Kosztorys inwestorski Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm m2 106,40 0,35 37,24

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Ogrodzenie betonowe. przyjęto wsp. do S=0,7 2.60*300 m RAZEM 780.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Ogrodzenie betonowe. przyjęto wsp. do S=0,7 2.60*300 m RAZEM 780. 1 Ogrodzenie beonowe 1 KNR-W 2-25 Rozebranie desek żelbeowych ogrodzenia prefabrykowanego 0308-02 przyjęo wsp. do R=0,7 przyjęo wsp. do S=0,7 2.60*300 780.000 RAZEM 780.000 2 KNR 4-01 0104-02 Wykopy o

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. : Andrzej Gandecki

PRZEDMIAR. : Andrzej Gandecki PRZEDMIAR Nazwa inwesycji : CENTRUM EDUKACJI LEŚNEJ-BUDYNEK GŁÓWNY Adres inwesycji : WARSZAWA UL.RYDZOWA 1 Inwesor : STOŁECZNY ZARZĄD ROZBUDOWY MIASTA Adres inwesora : 00-099 WARSZAWA UL.SENATORSKA 29/31

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY ... Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS ŚLEPY ... Stawka roboczogodziny : Poziom cen : ...... ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remon i rozbudowa budynku świelicy wiejskiej w Gołyminie-Ośrodku ADRES INWESTYCJI : Gołymin-Ośrodek, ul. Rynek, dz. nr 169/3, gm. Gołymin-Ośrodek INWESTOR : Gmina Gołymin-Ośrodek

Bardziej szczegółowo

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2015-07-31 str. 1 Nr Nazwa Jednostka miary

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2015-07-31 str. 1 Nr Nazwa Jednostka miary Koszorysowanie FORTE 14.00 Prawa auorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Przebudowa i nadbudowa isniejącego budynku pralni z częścią dydakyczną - san surowy owary Idenyfikaor koszorysu: 2015 ZAMIENNYVER 1,2 W1 Przediar

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego S ownika Zamówie NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA OPRACOWANIE KOSZTORYSU ADRES SPORZ DZI KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : : Rewializacja zabykowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ARCHILOG Sp. z o.o. Sp. k ul. Chałupnika 2F/4, 3-464 Kraków PRZEDMIAR Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4529-4 Roboy w zakresie zagospodarowania erenu NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Kasy stadionu przedmiar -dla projektu Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu

Kasy stadionu przedmiar -dla projektu Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu a.s.p.a. Pracownia Archiekoniczna ul. Kwiaowa 13, 8-306 Wałbrzych Kasy sadionu przedmiar -dla projeku Zagospodarowanie erenów sporowo-rekreacyjnych przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu Klasyfikacja robó

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie miejsca ymczasowego gromadzenia odpadów sałych (śmienik) - ogrodzenie z cegły klinkierowej INWESTOR : Towarzyswo Budownicwa Społecznego spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

AZ Consulting Kosztorysowanie FORTE 13.00

AZ Consulting Kosztorysowanie FORTE 13.00 AZ Consuling Koszorysowanie FORTE 13.00 Prawa auorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Budowa sali sporowej przy Szkole Podsawowej w Biały Kościele Idenyfikaor koszorysu: SALA SPORTOWA BIALY KOSCIOL KONSTRUKCJA_2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT nr 0049/04/2010

PRZEDMIAR ROBÓT nr 0049/04/2010 ROBÓT nr 009/0/00 Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 0000- Roboy budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - BIUROWY - wykonanie sropów poddasza użykowego i

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowe i Nadzory "MAWIKON" s.c Kutno ul. Zamenhofa 14/1 KOSZTORYS NAKŁADCZY

Usługi Projektowe i Nadzory MAWIKON s.c Kutno ul. Zamenhofa 14/1 KOSZTORYS NAKŁADCZY Usługi Projekowe i Nadzory "MAWIKON" s.c. 99-300 Kuno ul. Zamenhofa 14/1 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. BALIKÓW GM. ŻYCHLIN - DZ. NR EW. 265 OBRĘB

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDYNEK USŁUGOWY - ZĄBKI. : ul. Piłsudskiego 180, ZĄBKI DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR ROBÓT BUDYNEK USŁUGOWY - ZĄBKI. : ul. Piłsudskiego 180, ZĄBKI DATA OPRACOWANIA : BUDYNEK USŁUGOWY - ZĄBKI NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA PRZEDMIAR ROBÓT : BUDYNEK KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWY : UL. SKRAJNA 1A, ZĄBKI : ATL Sp. z o.o. : ul. Piłsudskiego 180,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY roboty budowlane ETAP II - roboty ziemne i fundamenty

KOSZTORYS NAKŁADCZY roboty budowlane ETAP II - roboty ziemne i fundamenty P.P.-W. "DEEM" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała KOSZTORYS NAKŁADCZY roboty budowlane ETAP II - roboty ziemne i fundamenty Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) ZGKiM Police ul. Bankow 18, 72-010 Police PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr 3 NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku gospodarczego wraz z roboami owarzyszącymi ADRES INWESTYCJI : ul. Kopernika 3, Police INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Remont budynku komunalnego w Młochowie 1 REMONT STROPU 1 d.1

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Remont budynku komunalnego w Młochowie 1 REMONT STROPU 1 d.1 Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Remon budynku komunalnego w Młochowie 1 REMONT STROPU 1 d.1 KNR 4-01 0336-07 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemenowo-wapiennej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty w zakresie oczyszczania ścieków BIOWOMA Iwona Regulska 05-660 Warka, ul. 35-lecia 3/43 PRZEDMIAR ROBÓT 45232421-9, Roboy w zakresie ocz Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 232421-9,Roboy w zakresie oczyszczania ścieków

Bardziej szczegółowo

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej Tabela przedmiaru robót Strona 2/6 Roboty fundamentowe Nr ST: B.02.00.00. Kod CPV: 45000000-7 1 Ława fundamentowa 1.1 KNR-W 2-01 0212/02 1.2 KNR 4-01 0102/02 1.3 KNR 4-01 0105/02 1.4 KNR-W 2-02 1101/03

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 11 Kosztorys inwestorski Element, asortyment, rodzaj robót, Jedn. Krot. Ilość Wartość Wartość pozycja przedmiarowa jednostkowa netto 1Stan surowy zamknięty 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 Usunięcie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa hali garaŝowej zlokalizowanej na terenie Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Bema 12A w Oświęcimiu

Przedmiar robót. Budowa hali garaŝowej zlokalizowanej na terenie Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Bema 12A w Oświęcimiu Przedmiar robót Budowa hali garaŝowej zlokalizowanej na terenie Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Bema 12A w Oświęcimiu Data: 2010-10-04 Obiekt: Hala garaŝowa Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych Spółka

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowe i Nadzory "MAWIKON" s.c Kutno ul. Zamenhofa 14/1 KOSZTORYS NAKŁADCZY

Usługi Projektowe i Nadzory MAWIKON s.c Kutno ul. Zamenhofa 14/1 KOSZTORYS NAKŁADCZY Usługi Projekowe i Nadzory "MAWIKON" s.c. 99-300 Kuno ul. Zamenhofa 14/1 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ODBUDOWA MOSTU ŻELBETOWEGO NA RZECE MALINA POMIĘDZY DZIAŁKAMI DROGOWYMI 24 I 264/1 W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

43-100 Tychy, ul. Budowlanych 168. CARBO PROJEKT Sp. z o.o. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

43-100 Tychy, ul. Budowlanych 168. CARBO PROJEKT Sp. z o.o. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CARBO PROJEKT Sp. z o.o. 4-100 Tychy, ul. Budowlanych 168 PRZEDMIAR - Budowa odsawy aśmowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym i sacją załadowczą, z możliwością załadunku kamienia do wagonów i samochodów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DO WYCENY WIATA NAD PLATFORMĄ ODPRAW

PRZEDMIAR DO WYCENY WIATA NAD PLATFORMĄ ODPRAW Draf Usługi Projekowe Żołnierska /5, 0-560 Olszyn DO WYCENY WIATA NAD PLATFORMĄ ODPRAW Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5- Roboy w zakresie burzenia i rozbiórki obieków budowlanych; roboy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT HALA

PRZEDMIAR ROBÓT HALA EcoPro; Ochrona Środowiska, Budownicwo Wodne gr inż. Pior Furak ul. Żeroskiego 2; 8-200 Dzierżoniów PRZEDMIAR ROBÓT HALA NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i odernizacja Zakładu Uylizacji Odpadów Kounalnych

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa,,MILO Szczecin ul. Sowińskiego 24 PRZEDMIAR

Pracownia Projektowa,,MILO Szczecin ul. Sowińskiego 24 PRZEDMIAR Pracownia Projekowa,,MILO7 70-023 Szczecin ul. Sowińskiego 24 NAZWA INWESTYCJI : Remon budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, rozbiórka budynku podziemnego, przebudowa fragmenu ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

NIE DO WYKORZYSTANIA!

NIE DO WYKORZYSTANIA! Strona tytułowa obmiaru Branża: Budowlana Rodzaj: Inwestorski Wspólny Słownik Zamówień: Przedmiar 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45211100-0 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Roboty remontowe i renowacyjne. Przebudowa schodów zewnętrznych i pomieszczenia pod schodami przy budynku szkoły i internatu

Roboty remontowe i renowacyjne. Przebudowa schodów zewnętrznych i pomieszczenia pod schodami przy budynku szkoły i internatu Koszorysowanie FORTE 12.00 Prawa auorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45453000-7 Roboy reonowe i renowacyjne Przebudowa schodów zewnęrznych i poieszczenia pod schodai przy budynku szkoły i inernau Lp Kod CPV

Bardziej szczegółowo

P RZEDMIAR ROBÓT. Henryk DEREWĘDA. ul. Belzacka 49/57a/32. ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH PIOTRKÓW Tryb.

P RZEDMIAR ROBÓT. Henryk DEREWĘDA. ul. Belzacka 49/57a/32. ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH PIOTRKÓW Tryb. ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH 97-300 PIOTRKÓW Tryb. Henryk DEREWĘDA. ul. Belzacka 49/57a/32 P RZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA KOMÓREK drewnianych, BUDOWA KOMÓREK urowanych. ADRES INWESTYCJI : 97-300

Bardziej szczegółowo

Polanica Zdrój / Wrocław, PAŹDZIERNIK 2010 LUTY 2011.

Polanica Zdrój / Wrocław, PAŹDZIERNIK 2010 LUTY 2011. INWESTOR PROJEKT MIASTO ŁÓDŹ URZĄD MIASTA ŁODZI ULICA PIOTRKOWSKA 104 90-926 ŁÓDŹ SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT ADRES DZ. NR: 31/14, 33/1, 34/5 OBRĘB W-3 ULICA OPOLSKA - ŁÓDŹ FAZA OPRACOWANIA JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, ul.łączą- CA 53 EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTO- WA TOMASZ MOSKALEWICZ

PRZEDMIAR ROBÓT. 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, ul.łączą- CA 53 EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTO- WA TOMASZ MOSKALEWICZ EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTO- WA TOMASZ MOSKALEWICZ 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, ul.łączą- CA 53 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45111100-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

OBMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Budowa budynku przedszkola 1.1 Roboty ziemne- CPV 45111200-0 1 d.1.1

OBMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Budowa budynku przedszkola 1.1 Roboty ziemne- CPV 45111200-0 1 d.1.1 PRZEDSZKOLE_BUDOWA_KOSZTORYS_AKT.ah Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze Budowa budynku przedszkola. Roboy ziene- CPV 45- d.. KNR-W - 9- KNR-W - d.. 9- KNR - d.. 7-4 KNR - d.. 8-5 KNR-W - d..

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT - ROBOTY BUDOWLANE PRZEDMIAR ROBÓT - ROBOTY BUDOWLANE 45000000-7 Roboy budowlane Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku garaŝowego ADRES INWESTYCJI : dz. nr geod. 1787/6, 21-500

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 1 1. 1. 1. Obiekt: Dom pogrzebowy w Wiązownicy Element: Fundamenty 1. 1. 1. KNR 02-01-0126-0100 1. 1. 2. KNR 02-01-0228-0200 1. 1. 3. KNR 02-01-0310-0200 1. 1. 4. KNR 02-02-1101-0700 1. 1. 5. KNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem. (22* )*1.3*1.0 m *11*1.3*1.0 m *1.3*1.0 m 3 1.

PRZEDMIAR. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem. (22* )*1.3*1.0 m *11*1.3*1.0 m *1.3*1.0 m 3 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - OGRODZENIE SP NR 2 Roboty ziemne mechaniczne prowadzone są do głębokości 1,3m bez szalowania. Roboty ręczne wykonujemy z odkładem ziemi o następne 0,5m głębokości. Wykop

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI. na dobudowę przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym

KOSZTORYS INWESTORSKI. na dobudowę przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym Nazwa i adres obiektu : Budynek mieszkalny Łódź, ul. Wojska Polskiego nr 84 INWESTORSKI na dobudowę przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ABC Budownicwo Rafał Pisarczyk 15-879 Białysok, ul. Św. Rocha 14A lok 32 NAZWA INWESTYCJI : Budowa domu jednorodzinnego według projeku kaalogowego TK28A pracowni archiekonicznej "ARCHITEKA" Jednoska opracowujaca

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych Klasyfikacja robó wg Wspólnego Słownika Zamówień 45200000-9 Roboy budowlane w zakresie wznoszenia komplenych obieków budowlanych PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku gospodarczego ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY 1.1 Ukształtowanie terenu 1 d d.1.

KOSZTORYS OFERTOWY ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY 1.1 Ukształtowanie terenu 1 d d.1. 5 6 7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY. Ukształtowanie terenu d.. d.. d.. d.. 5 d.. 6 d.. 7 d.. KNNR 0-0 KNNR - 0 KNNR - 0 KNNR - KNNR 006-0 KW Opłaty lokalne KNR-W -0 08-0 s.sz..5.. 9907-

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Budowa wiaty drewnianej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM WYKONAWCA : Data. Wartość zł (netto) Wykaz elementów

OGÓŁEM WYKONAWCA : Data. Wartość zł (netto) Wykaz elementów KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES INWESTYCJI : Sokołów Podlaski, rejon ul. Oleksiaka Wichury, dz. nr 3487/76, 3487/68, 3487/67, 17/13, 19/7 INWESTOR : Sokołowskie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO NAZWA INWESTYCJI : Wiaa ocieplona sorowni odpadów ADRES INWESTYCJI : Rzgów, ul. Lieracka 83 INWESTOR : JANTAR Jarosław Fiałkowski ADRES INWESTORA : 95-030 Rzgów, ul. Króka 2 BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA PRZEDMIAR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Szczecin, ul. Narutowicza 12 METROPOLIS BIURO ARCHITEKTONICZNE

PRZEDMIAR ROBÓT. Szczecin, ul. Narutowicza 12 METROPOLIS BIURO ARCHITEKTONICZNE METROPOLIS BIURO ARCHITEKTONICZNE Szczecin, ul. Naruowicza PRZEDMIAR ROBÓT Klasykacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 0000-6 Dosawa i monaż urządzeń NAZWA INWESTYCJI : REMONT BASENU W KOMPLEKSIE 76

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G217.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G217. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G217. Data: 2009-10-15 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 115 345,60 zł

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. FRANTA GROUP Architekt Maciej Franta ul.1000-lecia 88/ Katowice

PRZEDMIAR. FRANTA GROUP Architekt Maciej Franta ul.1000-lecia 88/ Katowice FRANTA GROUP Archiek Maciej Frana ul.000-lecia 88/84 40-87 Kaowice NAZWA INWESTYCJI : Przedszkole Saorządowe w Sułkowicach ADRES INWESTYCJI : ul. Paryzanów 3-440 Sułkowice Dz. nr. 4; 43 4/; 45/ INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych NAZWA INWESTYCJI : PRACE OKOŁOMODERNIZACYJNE - DOBUDOWA TARASU I POCHYLNI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy Nr 6 Przedmiar robót

Kosztorys nakładczy Nr 6 Przedmiar robót Inwesor: Saroswo Powiaowe ul. Łęczycka 16 99-200 Poddębice Wykonawca: Koszorys nakładczy Nr 6 Przedmiar robó Daa Oprac.: 2008-01-11 Nazwa budowy: Przebudowa i adapacja budynku na siedzibę PCPR oraz owarzyszące

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWO-USŁUGOWY "NOSAN" 25-217 Kielce, ul.hauke Bosaka 9

ZAKŁAD PROJEKTOWO-USŁUGOWY NOSAN 25-217 Kielce, ul.hauke Bosaka 9 ZAKŁAD PROJEKTOWO-USŁUGOWY "NOSAN" 25-217 Kielce, ul.hauke Bosaka 9 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W MOGIELNICY - OSADNIKI WTÓRNE II s. OCZYSZCZANIA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku G181.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku G181. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku G181. Kwota kosztorysu netto: 26 371,22 zł VAT: 5 801,68 zł Kwota kosztorysu brutto: 32 172,90 zł Słownie: trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa 90/100

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem DOM LUDOWY W BARANOWIE - STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1 Roboty ziemne 1 d.1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem DOM LUDOWY W BARANOWIE - STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1 Roboty ziemne 1 d.1 Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze DOM LUDOWY W BARANOWIE - STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1 Roboy ziene 1 d.1 KNR 2-01 0126-01 2 KNR 2-01 d.1 0126-02 3 KNR 2-31 d.1 0101-01 4 KNR 2-01 d.1 0217-06 5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 1 Roboty ziemne Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu ha. (166,90 )/10000 ha 0,02

PRZEDMIAR. 1 Roboty ziemne Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu ha. (166,90 )/10000 ha 0,02 Afiear z zaplecze socjalno - echniczny i infrasrukurą echniczną oraz erenai rekreacyjno - wypoczynkowyi /archiekura/- KONSTRUKCJA-- ETAP I 1 Roboy ziene 1 KNNR 1 d.1 12- Roboy poiarowe przy powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

W1 Przedmiar robót wyk.dn: str. 1 Nr Nazwa Jednostka miary Ilość 1 ROBOTY BUDOWLANE

W1 Przedmiar robót wyk.dn: str. 1 Nr Nazwa Jednostka miary Ilość 1 ROBOTY BUDOWLANE Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Rozbudowa budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej Identyfikator kosztorysu: ROBOTY BUDOWLANE W Przedmiar robót wyk.dn: 0--03

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys garażu GP2 w technologii szkieletu drewnianego

Kosztorys. Kosztorys garażu GP2 w technologii szkieletu drewnianego Kosztorys Kosztorys garażu GP2 w technologii szkieletu drewnianego Zamawiający: Pro Arte s.c. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Jednostka opracowująca kosztorys: EKO-EKSPERT RADOSŁAW MIKOŁAJEC, ul. Osińska

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G5A.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G5A. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G5A. Data: 2009-10-15 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 43 601,68 zł

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku gospodarczego G32. Data: 2012-04-01 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 51 600,06

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego GP1. Data: 2012-03-03 Zamawiający: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Jednostka opracowująca kosztorys: EKO-EKSPERT RADOSŁAW MIKOŁAJEC, ul. Osińska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 5bP-10-K. Roboty budowlane

Przedmiar robót 5bP-10-K. Roboty budowlane Przedmiar robót 5bP-10-K. Roboty budowlane Obiekt Kod CPV 45212110-0 - Roboty budowlane w zakresie ośrodków wypoczynkowych Budowa Niezgoda, działka 613/4 obręb Rudziądz Inwestor "Fundacja EkoRozwoju" ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień P.U.H.Indo Mieczysław Tkaczyk 80-297 Banino ul.ogrodowa5 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45213221-8 Roboy budowlane w zakresie budowy agazynów NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ALEKSANDRA SOCHA Leszno powązki 5i

PRZEDMIAR ALEKSANDRA SOCHA Leszno powązki 5i ALEKSANDRA SOCHA 05-084 Leszno powązki 5i PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budynek parafialny pn. Wieczernik ADRES INWESTYCJI : ul. Kolegiacka 1 Warszawa-Wilanów INWESTOR : Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej

Bardziej szczegółowo