PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski, Łącko 770 DATA OPRACOWANIA : r WYKONAWCA : INWESTOR :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski, Łącko 770 DATA OPRACOWANIA : r WYKONAWCA : INWESTOR :"

Transkrypt

1 Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień Roboy budowlane Roboy w zakresie przygoowania erenu pod budowę i roboy ziene Roboy budowlane w zakresie budynków Roboy budowlane w zakresie obieków sraży pożarnej NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W DŁUGOŁĘCE-ŚWIERKLI ADRES INWESTYCJI : DŁUGOŁĘKA - ŚWIERKLA DZ. EWID. NR. 166/1; 166/2 INWESTOR : OSP W DŁUGOŁĘCE ŚWIERKLI ADRES INWESTORA : DŁUGOŁĘKA-ŚWIERKLA, PODEGRODZIE BRANŻA : BUDOWLANO-MONTAŻOWA - STAN SUROWY OTWARTY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr inż. Toasz Dąbrowski, Łącko 770 DATA OPRACOWANIA : r WYKONAWCA : INWESTOR : Daa zawierdzenia Dokuen zosał opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Nazwa zadania: BUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W DŁUGOŁĘCE-ŚWIERKLI Koszorys zosał opracowany na podsawie projeku budowlanego wykonanego przez FUH PROJ-BUD. Budynek w echnologi radycyjnej o powierzchni użykowej 256,70 2, pow. zabudowy 145,00 2, pow. całkowiej 297,00 2. Roboy polegają na: Zdjęcie warswu huusu grub. 15 c w ilości 218,75 2 (32,813 3) i odwóż na odl. 5 k Wykopy echaniczne 90% i ręczne 10%. wraz z zasype echaniczny 50% i ręczny 50% oraz wywoze nadiaru grunu na odl. 5 k - łącznie wykopy 107,618 3, zasypy 59,63 3, wywozy 47,989 3 Ławy fundaenowe żelbeowe z beonu C20/25 (B25) - 20,508 3 na podkładzie z chudego beonu C12/15 (B15) - 6,195 3 Ściana fundaenowe beonowe z beonu B20/25 (B-25) zakończone wieńce żelbeowy wys. 20 c z beonu B20/25 (B-25) izolowane przeciwwilgociowo i ocieplone płyą syrodur grub. 5 c oraz izolacją przeciwwodną z folii kubełkowej. Ściany pareru i poddasza konsrukcyjne z pusaka ceraicznego Max grub. 29 i 19 c na zaprawie ce-wap. M-5 z oworai okiennyi i drzwiowyi oraz nadprożai okiennyi i drzwiowyi żelbeowyi z beonu C20/25 (B-25) Srop nad parere żelbeowy onoliyczny z beonu C20/25 (B-25) grub. 15 c, wieńce ścian konsrukcyjnych pareru wys. 30 c naoias poddasza wys. 25 c z beonu C20/25 (B-25), schody pareru i poddasza żelbeowe na płycie grub. 14 c z beonu C20/25 (B- 25), słupy konsrukcyjne żelbeowe wys. 5,55 sz 2 z beonu C20/25 (B-25) Dach drewniany z drewna nasyconego (216,835 2) - urłay 16x16 c, pławie 16x22 c, słupy16x16, krokwie 6x16 c, jęki 6x16 c. Pokrycie dachu z blachy powlekanej dachówkowej w ilości 216,835 2 na łaach, konrłaach i izolacji paroprzepuszczalnej. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w ilości 46,37 2, gąsiory dachowe do pokryć z blachy dachówkowej w ilości 17,05. Bariery śniegowe z blachy powlekanej w ilości 34,00. Szczegółowy zakres robó zawiera przediar robó - 2 -

3 OSP Długołęka Świerkla.ah Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze 1 ROBOTY ZIEMNE: 1 KNR 2-01 d Poiary przy wykopach fundaenowych w erenie pagórkoway KNR 2-01 d KNR 2-01 d KNR 2-01 d OGÓŁEM WYKOPY 5 KNR 2-01 d OGÓŁEM WYKOPY 6 KNR 2-01 d JAK CHUDY BETON RAZEM Usunięcie warswy ziei urodzajnej (huusu) o grubości do 15 c za poocą spycharek 12.50* RAZEM Roboy ziene wyk.koparkai podsiębiernyi w ziei ka.i-iii 3 uprzednio zagazynowanej w hałdach z ranspore urobku saochodai saowyładowczyi na odl.5 k 12.50*17.50* RAZEM Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkai podsiębiernyi na 3 odkład w gruncie ka.iv WYKOP MECHANICZNY 90%, WYKOP RĘCZNY 10% [( * *2)*1.30*1.15]* (7.60*1.40*1.15)*2* (1.15*1.20*1.05)* ( )*0.225*1.15* Ręczne wykopy ciągłe lub jaise ze skarpai o szer.dna do 1.5 i głębok.do ze złożenie urobku na odkład (ka.gr.iv) WYKOP MECHANICZNY 90%, WYKOP RĘCZNY 10% [( * *2)*1.30*1.15]* (7.60*1.40*1.15)*2* (1.15*1.20*1.05)* ( )*0.225*1.15* Roboy ziene wyk.koparkai podsiębiernyi w ziei ka.iv uprzednio zagazynowanej w hałdach z ranspore urobku saochodai saowyładowczyi na odl.5 k RAZEM RAZEM JAK ŁAWY JAK ŚCIANY ( ) Z WIEŃCA- MI I DO- CIEPLE- NIEM 7 KNR 2-01 d WYKOP MI- NUS ELE- MENTY FUNDA- MENTÓW 8 KNR 2-01 d WYKOP MI- NUS ELE- MENTY FUNDA- MENTÓW 9 KNR 2-01 d Zasypywanie wykopów spycharkai z przeieszczenie grunu na odl. do 10 3 w gruncie ka. IV ZASYP MECHANICZNY 50%, ZASYP RĘCZNY 50% ( )* RAZEM RAZEM Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpai w gruncie ka.iv z przerzue na 3 odl.do 3 ZASYP MECHANICZNY 50%, ZASYP RĘCZNY 50% ( )* Zagęszczenie zasypów ubijakai echanicznyi; gruny spoise ka. III-IV 3 RAZEM RAZEM FUNDAMENTY - PODKŁAD BETONOWY POD ŁAWY, ŁAWY, ŚCIANY, WIEŃCE, ZBROJENIE: 10 d.2 KNR z.sz Podkłady beonowe z beonu C12/15 (B-15) na podłożu grunowy z zasosowanie popy do beonu na saochodzie. ( * *2)*0.80* (8.68*0.90*0.10)* ( )*0.25* RAZEM

4 OSP Długołęka Świerkla.ah Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze 11 KNR 2-02 d Ławy fundaenowe prosokąne żelbeowe z beonu C20/25 (B-25), szerokości do 0,6 - z zasosowanie popy do beonu 3 ( * *2)*0.60* (2.45*0.50*1.20) RAZEM KNR 2-02 d Ławy fundaenowe prosokąne żelbeowe z beonu C20/25 (B-25), szerokości do 0,8 - z zasosowanie popy do beonu 3 (8.88*0.70*0.40)*2+( )*0.25* RAZEM KNR 2-02 Ściany beonowe prose grubości 30 c wysokości do 3 - z zasosowanie d popy do beonu, beon C20/25 (B-25), 05 ( *2)* RAZEM KNR 2-02 d Ściany beonowe prose grubości 20 c wysokości do 3 - z zasosowanie popy do beonu, beon C20/25 (B-25), ( *2)* RAZEM KNR 2-02 Ściany beonowe prose grubości 51 c wysokości do 3 - z zasosowanie d popy do beonu, beon C20/25 (B-25), 05 (0.64*0.60) RAZEM KNR 2-02 Ściany beonowe prose grubości 52 c wysokości do 3 - z zasosowanie d popy do beonu, beon C20/25 (B-25), 05 (1.15*0.60) RAZEM KNR 2-02 Ściany żelbeowe prose grubości 25 c wysokości do 3 - z zasosowanie d popy do beonu, beon C20/25 (B-25), POD SCHO- DY (1.00*1.00) KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d Wieńce onoliyczne z beonu C20/25 (B-25) na ścianach wewnęrznych 3 RAZEM ( *2)*0.20* (0.64*0.51*0.20) (1.15*0.52*0.20) RAZEM Wieńce onoliyczne z beonu C20/25 (B-20) na ścianach zewnęrznych o 3 szerokości do 30 c ( *2)*0.30* RAZEM Przygoowanie i onaż zbrojenia eleenów budynków i budowli - pręy że- browane fi 12 ŁAWY ( * *2)*6*0.888/ (0.70*315)*0.888/ WIEŃCE ( *2+9.18* )*4*0.888/ RAZEM KNR 2-02 Przygoowanie i onaż zbrojenia eleenów budynków i budowli - pręy gładkie d fi 6 - srzeiona ŁAWY ( * )*0.222/ WIEŃCE (0.92* *122)*0.222/ RAZEM FUNDAMENTY - IZOLACJE POZIOME I PIONOWE ŁAW, ŚCIAN I WIEŃCÓW, IZOLACJE CIEPLNE I PRZE- 22 KNR 2-02 d CIWWILGOCIOWE ŚCIAN: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe biuiczne pozioe - wykonywane na zino z asy asfalowo-kauczukowej - pierwsza warswa - Dysperbi K - analogia ŁAWY ( *2+8.82*2)* (8.88*0.70)* ( )* RAZEM KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe biuiczne pozioe - wykonywane na d zino z asy asfalowo-kauczukowej - druga warswa - Dysperbi K - analogia ŁAWY ( *2+8.82*2)* (8.88*0.70)* ( )* KNR 2-02 d Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe biuiczne pionowe - wykonywane na zino z asy asfalowo-kauczukowej - pierwsza warswa - Dysperbi K - analogia ŁAWY ( *2+4.89*2+2.55*2+1.84*2+2.50*8+4.59*2+0.25*2+5.83* *6+3.63*2+1.60*2+8.88*2)* RAZEM

5 OSP Długołęka Świerkla.ah Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze ŚCIANY Z ( *2)* (6.18*2+5.29*2+2.80*2+5.29*2+3.98*2+3.00*2+2.00*2+3.00*2+2.80*2+3.00* *2+0.31*2+8.88*2+0.19*2)* KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe biuiczne pionowe - wykonywane na d zino z asy asfalowo-kauczukowej - druga warswa - Dysperbi K - analogia ŁAWY ( *2+4.89*2+2.55*2+1.84*2+2.50*8+4.59*2+0.25*2+5.83*2+ ŚCIANY Z 26 KNR 2-02 d ŚCIANY Z 27 KNR 2-02 d ŚCIANY Z 28 KNR 2-02 d ŚCIANY Z *6+3.63*2+1.60*2+8.88*2)*0.40 ( *2)* RAZEM (6.18*2+5.29*2+2.80*2+5.29*2+3.98*2+3.00*2+2.00*2+3.00*2+2.80*2+3.00* *2+0.31*2+8.88*2+0.19*2)* RAZEM Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z pły Syrodur grub. 5 c pionowe na wierzchu konsrukcji na sucho - jedna warswa - analogia ( * *2)* RAZEM Izolacje przeciwwodne z folii izolacyjnej kubełkowej na sucho pionowa - jedna warswa - analogia ( * *2)* RAZEM Izolacje z folii budowlanej zwykłej poślizgowej - folia polieylenowa budowlana osłonowa,gr.0,06-0,10 (folia zabezpieczająca przed uszkodzenie folię kubełkową) na sucho pozioa - jedna warswa ( * *2)* RAZEM PARTER - ŚCIANY KONSTRUKCYJNE, WIEŃCE, STROP NAD PARTEREM, ZBROJENIE: 29 KNR 2-02 d Izolacje przeciwwilgociowe dwiea warswai papy asfalowej izolacyjnej nr 400 na lepiku na gorąco pozioe ścian fundaenowych ( )* RAZEM KNR 2-02 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pusaków ściennych ceraicznych d ypu Max/220 o grubości 29 c na zaprawie ce-wap. M-5 ŚCIANY ZE- WNĘTRZNE ( )*4.27-[(1.50*1.20)*2+(4.00*4.00)] KNR 2-02 d ŚCIANY WEW- NĘTRZNE 32 KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d POZ. N OKIEN I DRZWI 35 KNR 2-02 d POZ. N.1.2 BRAMA ( )*2.83-[(1.00*2.05)+(1.50*1.20)*3] RAZEM Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pusaków ściennych ceraicznych ypu Max/220 kl. 15 o grubości 19 c na zaprawie ce-wap. M-5 (9.18*4.34)-(0.90*2.05)* ( *2)*2.93-(0.90*2.05)* RAZEM Owory na okna w ścianach urowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, sz bloczków i pusaków 5.00 sz RAZEM Owory na drzwi, drzwi balkonowe i wroa w ścianach urowanych grubości 1 sz ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pusaków 8.00 sz RAZEM Nadproża żelbeowe; sosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12-3 ręczne układanie beonu, beon C20/25 ( B-25) (1.90*5+1.40)*0.29* (1.30*0.19*0.30)* RAZEM Belka nadprożowa żelbeowa; sosunek deskowanego obwodu do przekroju do ręczne układanie beonu, beon C20/25 ( B-25) (4.40*0.30*0.50) KNR 2-02 Belka żelbeowa; sosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - ręczne 3 d układanie beonu, beon C20/25 ( B-25) POZ. B.1.1 (4.90*0.30*0.30) KNR 2-02 d Słupy żelbeowe, prosokąne o wysokości do 6 ; sosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 12 - z zasosowanie popy do beonu, beon C20/ 25 ( B-25) POZ. SŁ.1.1 (5.55*0.29*0.30)* RAZEM RAZEM 0.441

6 OSP Długołęka Świerkla.ah Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze RAZEM KNR 2-02 d Wieńce onoliyczne na ścianach zewnęrznych o szerokości do 30 c, beon 3 C20/25 (B-25) ( )*0.29* RAZEM KNR 2-02 d Wieńce onoliyczne na ścianach wewnęrznych, beon C20/25 (B-25) 3 (9.18* *2)*0.19* RAZEM KNR 2-02 d Żelbeowe płyy sropowe, grubości 15 c płaskie - z zasosowanie popy do beonu, beon C20/25 (B-25) (5.00*3.19)+(5.00*5.69)+(3.00*3.98)+(3.00*2.81)+(5.30*2.81)+(5.30*6.18) RAZEM KNR 2-02 d x6 Schody żelbeowe prose na płycie grubości 14 c - z zasosowanie popy do beonu, beon C20/25 (B-25) (3.00*2.00) KNR 2-02 d KNR 2-02 d RAZEM Wenylacyjne i dyowe kanały z pusaków ceraicznych na zaprawie cewap. M *2+3.23* RAZEM Okładanie pusaków wenylacyjnych cegłai pełnyi kl. 20 grubości 1/2 ceg. na zaprawie ce-wap. M-5 (0.64*0.20*2)* ( )* RAZEM KNR 2-02 Przygoowanie i onaż zbrojenia eleenów budynków i budowli - pręy żebrowane d fi 12 NADPROŻA (1.90*5+1.30)*0.888/ WIEŃCE ( *4+9.76* )*6*0.888/ SŁUPY (5.50*4)*2*0.888/ STROP + SCHODY (3.78*42*2+6.28*42*2+3.38*34*2+3.29*26*2+6.66*42*2+3.29*42*2+3.58*17*2) *0.888/ KNR 2-02 Przygoowanie i onaż zbrojenia eleenów budynków i budowli - pręy żebrowane d fi 16 BELKI (4.40*6+5.48*6)*1.58/ KNR 2-02 d NADPROŻA RAZEM RAZEM Przygoowanie i onaż zbrojenia eleenów budynków i budowli - pręy gładkie fi 6 - srzeiona (1.12* * *72)*0.222/ BELKI SŁUPY (1.12*32*2)*0.222/ WIEŃCE (1.12* *128)*0.222/ SCHODY (2.68*16)*0.222/ RAZEM PODDASZE - ŚCIANY KONSTRUKCYJNE, WIEŃCE, ZBROJENIE: 47 d.5 KNR ŚCIANY ZE- WNĘTRZNE 48 KNR 2-02 d ŚCIANY WEW- NĘTRZNE 49 KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pusaków ściennych ceraicznych ypu Max/220 o grubości 29 c na zaprawie ce-wap. M-5 (5.90*2+9.18)* (9.76*3.09)*0.5-(1.50*1.20) ( )* (9.76*3.09)*0.5-(1.50*1.20) RAZEM Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pusaków ściennych ceraicznych ypu Max/220 kl. 15 o grubości 19 c na zaprawie ce-wap. M-5 (9.18*0.48) (9.18*3.09)*0.5-(1.00*2.05) RAZEM Owory na okna w ścianach urowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, sz bloczków i pusaków 2.00 sz RAZEM Owory na drzwi, drzwi balkonowe i wroa w ścianach urowanych grubości 1 sz ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pusaków 1.00 sz RAZEM Nadproża żelbeowe; sosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12-3 ręczne układanie beonu, beon C20/25 (B-25) POZ. N.1.1 (1.90*0.29*0.30)* (1.40*0.19*0.30)

7 OSP Długołęka Świerkla.ah Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze RAZEM KNR 2-02 d Wieńce onoliyczne na ścianach wewnęrznych, beon C20/25 (B-25) 3 (9.18*0.19*0.25) RAZEM KNR 2-02 d Wieńce onoliyczne na ścianach zewnęrznych o szerokości do 30 c, beon 3 C20/25 (B-25) (5.90* )*0.29* RAZEM KNR 2-02 d x6 Schody żelbeowe prose na płycie grubości 14 c - z zasosowanie popy do beonu, beon C20/25 (B-25) (1.82*1.26) KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d Wenylacyjne kanały z pusaków ceraicznych na zaprawie ce-wap. M-5 RAZEM *2+5.10* RAZEM Okładanie pusaków wenylacyjnych cegłai pełnyi kl. 20 grubości 1/2 ceg. na zaprawie ce-wap. M-5 (1.23*2+0.20*2)* ( *2)* (0.64*1.20) RAZEM Nakrywy koinów (czapki koinowe) o średniej grubości 7 c, beon C16/20 (B-20) (1.40*0.60) (0.80*0.60) RAZEM Przygoowanie i onaż zbrojenia eleenów budynków i budowli - pręy żebrowane fi 12 NADPROŻA (1.90*4*2+1.40)*0.888/ WIEŃCE (5.90* *2)*6*0.888/ SCHODY (2.36*7)*0.888/ RAZEM KNR 2-02 Przygoowanie i onaż zbrojenia eleenów budynków i budowli - pręy gładkie d fi 6 - srzeiona NADPROŻA (1.12*14*2+0.80*10)*0.222/ WIEŃCE (1.02* * *37)*0.222/ CZAPKA (1.40*6+0.80*6+0.60*12*2)*0.222/ SCHODY (1.46*12)*0.222/ RAZEM KONSTRUKCJA DACHU I POKRYCIE: 60 KNR 2-02 d Murlay - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 c2 z arcicy nasyconej 3 (9.70*2+7.32*2)*0.16* KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 4-01 d KNR 2-02 d RAZEM Ray górne i plawie, długość ponad 3 - przekrój poprzeczny drewna ponad c2 z arcicy nasyconej drew. (9.89*2+6.40*2)*0.16* drew. RAZEM Słupy o długości ponad 2 - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 c2 z 3 arcicy nasyc. drew. (2.68*5+2.46*2)*0.16* drew. RAZEM Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 przekrój poprzeczny drewna do 180 c2 3 z arcicy nasyconej ( )*13*0.06* ( )*11*0.06* RAZEM Jęki, przekrój poprzeczny drewna do 180 c2 z arcicy nasyconej 3 (5.80* *11)*0.06* RAZEM Monaż desek czołowych iglasych grub. 25 nasyconych 7.32*2+9.70* *4+5.91* RAZEM Ołacenie połaci dachowych łaai 40x50,o rozsawie ponad 24 c z arcicy nasyconej (7.32*6.83)+(7.32*5.91) (9.70*6.83)+(9.70*5.91)

8 OSP Długołęka Świerkla.ah Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze RAZEM KNR 0-15II Pokrycie dachów - onaż konrła z arcicy iglasej nasyconej grub. 2 c kl. II d (7.32*6.83)+(7.32*5.91) (9.70*6.83)+(9.70*5.91) KNR 0-15II d NNRNKB d NNRNKB d KNR 2-02 d NNRNKB d KNR 0-15II d KNR 0-15II d KNR 0-15II d RAZEM Pokrycie dachów - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii dachowej paroprzepuszczalnej (7.32*6.83)+(7.32*5.91) (9.70*6.83)+(9.70*5.91) RAZEM (z.vi) Pokrycie dachów o pow.ponad o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łaach (7.32*6.83)+(7.32*5.91) (9.70*6.83)+(9.70*5.91) (z.vi) Pokrycie dachów blachą powlekaną - onaż gąsiorów RAZEM RAZEM Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 c - z blachy powlekanej - analogia (7.32*2+9.70*2+6.83*4+5.91*4)* (7.32*2+9.70*2)* (1.72*2+0.44*2+1.15*2+0.44*2)* (5.95*0.64)* (z.vi) Pokrycie dachów blachą powlekaną - onaż barier śniegowych RAZEM *2+9.70* RAZEM Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konsrukcji nośnej 0.80*2+1.20*2+0.60*2+0.80* RAZEM Osadzenie okien z kołnierze w połaci dachowej 78x118 c sz 1.00 sz RAZEM Osadzenie wyłazu z kołnierze w połaci dachowej 54x75 c sz 1.00 sz RAZEM

Załącznik nr 1 do SIWZ znak: ZIB /09 PRZEDMIAR ROBÓT. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Załącznik nr 1 do SIWZ znak: ZIB /09 PRZEDMIAR ROBÓT. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Roboy przygoowawcze 1 0318-04.01 Ogrodzenie yczasowe placu budowy - przygoowanie słupów - siaka ealowa sz. 30 sz. 30.000 RAZEM 30.000 2 0318-04.03

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie budynków

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie budynków Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45210000-2 Roboy budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa,nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Goswicy- eap I ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W STADŁACH ADRES INWESTYCJI : -86 STADŁA GM. PODEGRODZIE DZ. NR 0/6, 0/8, / INWESTOR : Gmina Podegrodzie ADRES INWESTORA : -86 PODEGRODZIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Przebudowa budynku Remizy OSP w Rybnie - wykonanie garażu - roboty budowlane

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Przebudowa budynku Remizy OSP w Rybnie - wykonanie garażu - roboty budowlane Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa budynku Reizy OSP w Rybnie - wykonanie garażu - roboy budowlane 1 KNR 4-01 Wykucie z uru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 2 0354-08 1.70*1.50*2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT nr 0049/04/2010

PRZEDMIAR ROBÓT nr 0049/04/2010 ROBÓT nr 009/0/00 Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 0000- Roboy budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - BIUROWY - wykonanie sropów poddasza użykowego i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. LIGOTA GÓRNA ul. Gliwicka 13 A KLUCZBORK. ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH mgr inż. Andrzej Arczyński

PRZEDMIAR ROBÓT. LIGOTA GÓRNA ul. Gliwicka 13 A KLUCZBORK. ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH mgr inż. Andrzej Arczyński ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH gr inż. Andrzej Arczyński LIGOTA GÓRNA ul. Gliwicka 13 A 46-200 KLUCZBORK PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboy w zakresie przygoowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45215000-7 Roboy budowlane w zakresie budowy obieków budowlanych opieki zdrowonej i społecznej, kreaoriów oraz obieków uŝyeczności publicznej NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł NAZWA INWESTYCJI : Zachodniopoorskie Cenru Opieki nad Kobieą i Dzieckie ADRES INWESTYCJI : ul. Mączna 4 70-780 Szczecin INWESTOR : S.P.S.Z.O.Z " Zdroje " ADRES INWESTORA : 70-780 Szczecin ul.mączna 4 BRANŻA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. "Domowe Klimaty" AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. Jarosław Charkiewicz Białystok ul. Lipowa 6

PRZEDMIAR. Domowe Klimaty AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. Jarosław Charkiewicz Białystok ul. Lipowa 6 "Doowe Kliay" AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. Jarosław Charkiewicz 15-427 Białysok ul. Lipowa 6 NAZWA INWESTYCJI : Budynek ieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" ADRES INWESTYCJI : INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2015-07-31 str. 1 Nr Nazwa Jednostka miary

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2015-07-31 str. 1 Nr Nazwa Jednostka miary Koszorysowanie FORTE 14.00 Prawa auorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Przebudowa i nadbudowa isniejącego budynku pralni z częścią dydakyczną - san surowy owary Idenyfikaor koszorysu: 2015 ZAMIENNYVER 1,2 W1 Przediar

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI (WYCIĄG)

KOSZTORYS INWESTORSKI (WYCIĄG) KOSZTORYS INWESTORSKI (WYCIĄG) Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45223000-6 Roboy budowlane w zakresie konsrukcji 45111200-0 Roboy w zakresie przygoowania erenu pod budowę i roboy ziene

Bardziej szczegółowo

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - przyjęto 25% istniejącej powierzchni (((4,4 + 0,54 + 4,07) * (3,99 + 0,54 + 3,83))) * 0,25

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - przyjęto 25% istniejącej powierzchni (((4,4 + 0,54 + 4,07) * (3,99 + 0,54 + 3,83))) * 0,25 Nadbudowa jednej kondygnacji nad budynkiem sraży pożarnej wraz z przebudową więźby dachowej, dobudowa garażu, zadaszenie wieży dachem czerospadowym na słupach - prace konsrukcyjne Podsawa KNR 4-04 0504-0

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500-5 Roboy budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obieków budowlanych NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego - budynek suszarni ADRES

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem DOM LUDOWY W BARANOWIE - STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1 Roboty ziemne 1 d.1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem DOM LUDOWY W BARANOWIE - STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1 Roboty ziemne 1 d.1 Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze DOM LUDOWY W BARANOWIE - STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1 Roboy ziene 1 d.1 KNR 2-01 0126-01 2 KNR 2-01 d.1 0126-02 3 KNR 2-31 d.1 0101-01 4 KNR 2-01 d.1 0217-06 5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, Wrocław

PRZEDMIAR ROBÓT. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, Wrocław PKI PREDOM Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboy w zakresie przygoowania erenu pod budowę i roboy ziemne 45262300-4 Beonowanie

Bardziej szczegółowo

Polanica Zdrój / Wrocław, PAŹDZIERNIK 2010 LUTY 2011.

Polanica Zdrój / Wrocław, PAŹDZIERNIK 2010 LUTY 2011. INWESTOR PROJEKT MIASTO ŁÓDŹ URZĄD MIASTA ŁODZI ULICA PIOTRKOWSKA 104 90-926 ŁÓDŹ SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT ADRES DZ. NR: 31/14, 33/1, 34/5 OBRĘB W-3 ULICA OPOLSKA - ŁÓDŹ FAZA OPRACOWANIA JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

OBMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Budowa budynku przedszkola 1.1 Roboty ziemne- CPV 45111200-0 1 d.1.1

OBMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Budowa budynku przedszkola 1.1 Roboty ziemne- CPV 45111200-0 1 d.1.1 PRZEDSZKOLE_BUDOWA_KOSZTORYS_AKT.ah Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze Budowa budynku przedszkola. Roboy ziene- CPV 45- d.. KNR-W - 9- KNR-W - d.. 9- KNR - d.. 7-4 KNR - d.. 8-5 KNR-W - d..

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. MAAG s.c. 01-228 Warszawa, ul. Klonowicza 2/28

PRZEDMIAR ROBÓT. MAAG s.c. 01-228 Warszawa, ul. Klonowicza 2/28 MAAG s.c. 01-228 Warszawa, ul. Klonowicza 2/28 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI: : Przebudowa kina "Pegaz" w Cenru Kulury i Szuki w Połańcu ADRES INWESTYCJI: : 28-230 Połaniec, ul. Czarnieckiego 5 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Kosztorysowe "CENBUD" Opole, ul. Poświatowskiej 3-5

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Kosztorysowe CENBUD Opole, ul. Poświatowskiej 3-5 Biuro Koszorysowe "CENBUD" 45-002 Opole, ul. Poświaowskiej 3-5 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Dobudowa wiarołapu do budynku ZOL-u ADRES INWESTYCJI : Dobrodzień ul. Oleska 5 INWESTOR : Saodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

P RZEDMIAR ROBÓT. Henryk DEREWĘDA. ul. Belzacka 49/57a/32. ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH PIOTRKÓW Tryb.

P RZEDMIAR ROBÓT. Henryk DEREWĘDA. ul. Belzacka 49/57a/32. ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH PIOTRKÓW Tryb. ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH 97-300 PIOTRKÓW Tryb. Henryk DEREWĘDA. ul. Belzacka 49/57a/32 P RZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA KOMÓREK drewnianych, BUDOWA KOMÓREK urowanych. ADRES INWESTYCJI : 97-300

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł.

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygoowanie erenu pod budowę 45112500-0 Usuwanie gleby 45262210-6 Roboy budowlane w zakresie budowy obieków budowlanych

Bardziej szczegółowo

AZ Consulting Kosztorysowanie FORTE 13.00

AZ Consulting Kosztorysowanie FORTE 13.00 AZ Consuling Koszorysowanie FORTE 13.00 Prawa auorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Budowa sali sporowej przy Szkole Podsawowej w Biały Kościele Idenyfikaor koszorysu: SALA SPORTOWA BIALY KOSCIOL KONSTRUKCJA_2

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI MCONCEPT ul. Bolecha 50/ 0-49 Warszawa KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000-8 Przygoowanie erenu pod budowę 4560-6 Fundamenowanie 4560000-7 Roboy w zakresie wykonywania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Stawka roboczogodziny : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

PRZEDMIAR ROBÓT. Stawka roboczogodziny : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45110000-1 Roboy w zakresie burzenia i rozbiórki obieków budowlanych; roboy ziene 45210000-2 Roboy budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT HALA

PRZEDMIAR ROBÓT HALA EcoPro; Ochrona Środowiska, Budownicwo Wodne gr inż. Pior Furak ul. Żeroskiego 2; 8-200 Dzierżoniów PRZEDMIAR ROBÓT HALA NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i odernizacja Zakładu Uylizacji Odpadów Kounalnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Świecie

PRZEDMIAR ROBÓT Świecie BUDOMEX ul. Wodna 1B 86-105 Świecie PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111000-8 Roboy w zakresie burzenia, roboy ziene 45262210-6 Fundaenowanie 45262522-6 Roboy urarskie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. "MAXIDUS" Paweł Oleśków Opole, ul. Ozimska 62/2

PRZEDMIAR ROBÓT. MAXIDUS Paweł Oleśków Opole, ul. Ozimska 62/2 "MAXIDUS" Paweł Oleśków 45-68 Opole, ul. Oziska 6/ PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Obiek nr - Zakład Wodociągowy "KOŁŁĄTAJA" wraz z sieciai przyłączeniowyi ulic Kołłąaja, ołłąaja-boczna i Sudecka -

Bardziej szczegółowo

Roboty remontowe i renowacyjne. Przebudowa schodów zewnętrznych i pomieszczenia pod schodami przy budynku szkoły i internatu

Roboty remontowe i renowacyjne. Przebudowa schodów zewnętrznych i pomieszczenia pod schodami przy budynku szkoły i internatu Koszorysowanie FORTE 12.00 Prawa auorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45453000-7 Roboy reonowe i renowacyjne Przebudowa schodów zewnęrznych i poieszczenia pod schodai przy budynku szkoły i inernau Lp Kod CPV

Bardziej szczegółowo

1+1+1+1+1+1+1+1+7+1+4. Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm $1.1*0.5+$1.2*1.0+$1.3*1.5+$1.4*2,0

1+1+1+1+1+1+1+1+7+1+4. Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm $1.1*0.5+$1.2*1.0+$1.3*1.5+$1.4*2,0 Przediar Lp 00-0. KNR - 0-0. KNR - 0-07. KNR - 0-08. KNR - 0-09. KNR - 00-0. KNR - 00-07.7 KNR - 00-08.8 KNR - 00-09.9 KNR -0 00-0.0 KNR -0 00-0. KNR -0 00-0. KNR -0 00-0. KNR -0 00-0 00-. KNR -0 0-0.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PROMARK JAN KACZMAREK UL. KOŚCIELNA 7, 98-220 ZDUŃSKA WOLA 45111300-1 Roboy rozbiórkowe 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT OGRODZENIA

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Ogrodzenie betonowe. przyjęto wsp. do S=0,7 2.60*300 m RAZEM 780.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Ogrodzenie betonowe. przyjęto wsp. do S=0,7 2.60*300 m RAZEM 780. 1 Ogrodzenie beonowe 1 KNR-W 2-25 Rozebranie desek żelbeowych ogrodzenia prefabrykowanego 0308-02 przyjęo wsp. do R=0,7 przyjęo wsp. do S=0,7 2.60*300 780.000 RAZEM 780.000 2 KNR 4-01 0104-02 Wykopy o

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, ul.łączą- CA 53 EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTO- WA TOMASZ MOSKALEWICZ

PRZEDMIAR ROBÓT. 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, ul.łączą- CA 53 EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTO- WA TOMASZ MOSKALEWICZ EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTO- WA TOMASZ MOSKALEWICZ 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, ul.łączą- CA 53 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45111100-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI:

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI: PRZEDMIAR Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: WYKONAWCA: Podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Powiaowego Cenru Poocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 67-200 Głogów ul. Oriona 1/13. Pracownia Projektowo Kosztorysowa CADI- MA Paweł Macher

PRZEDMIAR. 67-200 Głogów ul. Oriona 1/13. Pracownia Projektowo Kosztorysowa CADI- MA Paweł Macher Pracownia Projekowo Koszorysowa CADI- MA Paweł Macher 67-200 Głogów ul. Oriona /3 PRZEDMIAR Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 450000- Roboy w zakresie burzenia i rozbiórki obieków budowlanych;

Bardziej szczegółowo

1 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym m 3 5.176+20.606+22.906 m 3 48.688 RAZEM 48.688

1 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym m 3 5.176+20.606+22.906 m 3 48.688 RAZEM 48.688 Podsawa 1 Roboy ziemne 1 KNR 2- Pomiary przy wykopach fundamenowych w erenie równinnym d.1 22- i nizinnym 5.176+20.606+22.906 48.688 RAZEM 48.688 2 KNR 2- Usuni cie warswy ziemi urodzajnej o grubo ci do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. FRANTA GROUP Architekt Maciej Franta ul.1000-lecia 88/ Katowice

PRZEDMIAR. FRANTA GROUP Architekt Maciej Franta ul.1000-lecia 88/ Katowice FRANTA GROUP Archiek Maciej Frana ul.000-lecia 88/84 40-87 Kaowice NAZWA INWESTYCJI : Przedszkole Saorządowe w Sułkowicach ADRES INWESTYCJI : ul. Paryzanów 3-440 Sułkowice Dz. nr. 4; 43 4/; 45/ INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT EKO-DOM PROJEKTY BUDOWLANE KOŃSKIE, UL. PIŁSUDSKIEGO 33, KOŃSKIE

PRZEDMIAR ROBÓT EKO-DOM PROJEKTY BUDOWLANE KOŃSKIE, UL. PIŁSUDSKIEGO 33, KOŃSKIE EKO-DOM PROJEKTY BUDOWLANE KOŃSKIE, UL. PIŁSUDSKIEGO 33, 26-200 KOŃSKIE ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa Świelicy Wiejskiej w Wielkiej Wsi ADRES INWESTYCJI : Wielka Wieś, G. Sąporków, dz. nr 483/2, 484

Bardziej szczegółowo

Klimas Przedsiębiorstwo Budowlano Projektowe Ryszard Klimas ul. Zdunowska 116, 63-700 Krotoszyn

Klimas Przedsiębiorstwo Budowlano Projektowe Ryszard Klimas ul. Zdunowska 116, 63-700 Krotoszyn Klimas Przedsiębiorswo Budowlano Projekowe Ryszard Klimas ul. Zdunowska 116, 63-700 Krooszyn NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWA KOTŁOWNI NA SALĘ ĆWICZEŃ ORAZ WYKO- NANIE INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

"KOSZT" TOMASZ KURPIOS Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel PRZEDMIAR

KOSZT TOMASZ KURPIOS Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel PRZEDMIAR "KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-7 Warszawa ul.bartoszewicza 5/ tel.605 NAZWA INWESTYCJI : Pawilon do czasowego groadzenia odpadów stałych ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Mickiewicza /6 INWESTOR : Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : HALA MAGAZYNOWA ADRES INWESTYCJI : PGK śyrardów

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : HALA MAGAZYNOWA ADRES INWESTYCJI : PGK śyrardów PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : HALA MAGAZYNOWA ADRES INWESTYCJI : PGK śyrardów INWESTOR : PGK śyrardów SP. Z O.O. ADRES INWESTORA : ULICA CZYSTA 5, 96-300 śyrardów BRANśA : ROBOTY BUDOWLANE DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 1 1. 1. 1. Obiekt: Dom pogrzebowy w Wiązownicy Element: Fundamenty 1. 1. 1. KNR 02-01-0126-0100 1. 1. 2. KNR 02-01-0228-0200 1. 1. 3. KNR 02-01-0310-0200 1. 1. 4. KNR 02-02-1101-0700 1. 1. 5. KNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboy budowlane NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: BRANŻE: Szkoła Raownicwa oraz V Oddział Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 9 Kosztorys inwestorski Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm m2 106,40 0,35 37,24

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 23.10.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 23.10.2014

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 23.10.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 23.10.2014 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4540000-4 Tynkowanie 4540000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 4544000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+S+Kp(R+S) VAT [V]... % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+S+Kp(R+S) VAT [V]... % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)) NAZWA INWESTYCJI : Reon dachu -sryropap ADRES INWESTYCJI : ul Zięka 60, 41-940 Piekary Śląskie INWESTOR : MOSIR ADRES INWESTORA : ul Olipijska 3, 41-940 Piekary Śląskie WYKONAWCA ROBÓT : ADRES WYKONAWCY

Bardziej szczegółowo

Budowa ladowiska dla smigłowców na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie

Budowa ladowiska dla smigłowców na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie Aelier 7 Sp. z o.o. Kaowice ul.saromiejska 7 Budowa ladowiska dla smigłowców na erenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowonej w Krooszynie NAZWA INWESTYCJI : Budowa ladowiska dla smigłowców

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców NAZWA INWESTYCJI : GDYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ADRES INWESTYCJI : GDYNIA UL.

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : listopad 2017 r. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA

DATA OPRACOWANIA : listopad 2017 r. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRZEDMIAR ROBÓT- roboy budowlane z wyposażenie NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA MYJNI TABORU I MASZYN KOLEJOWYCH NA TERE- NIE PPM-T SP. Z O.O. W GDAŃSKU ORAZ UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

WK Karta tytułowa wyk.dn: 2013-12-09 str. 1

WK Karta tytułowa wyk.dn: 2013-12-09 str. 1 KoszBud 15-756 Białysok ul. Swobofna 58/24 el./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Koszorysowanie FORTE 12.00 Prawa auorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45232421-9 Roboy w zakresie oczyszczania ścieków Rozbudowa oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. PUH PROJEKT Agata Nowakowska Radom ul. Żeromskiego 31

PRZEDMIAR ROBÓT. PUH PROJEKT Agata Nowakowska Radom ul. Żeromskiego 31 PUH PROJEKT Agata Nowakowska 26-600 Rado ul. Żeroskiego 31 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDO- WNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34

USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDO- WNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDO- WNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboy budowlane 45214200-2 Roboy

Bardziej szczegółowo

d.1 0114-01 1) niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe 0.090 ha 0.090 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.

d.1 0114-01 1) niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe 0.090 ha 0.090 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. Hala agazynowo garazowa - Ząbki 1 San surowy owary 1 KNR-W 2-01 Roboy poiarowe przy powierzchniowych roboach zienych - ha d.1 0114-01 1) niwelacja erenu pod obieky przeysłowe 0.090 ha 0.090 Usunięcie warswy

Bardziej szczegółowo

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej m2 się do użytku 4,76 m2 4,76

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej m2 się do użytku 4,76 m2 4,76 PRZEDMIAR INWESTORSKI Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 CZĘŚĆ A- od podwórka 1 d.1 KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów ip.z blachy

Bardziej szczegółowo

ARP Zespół Usług Projektowych 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 21a/4. : Ryszard Potulski

ARP Zespół Usług Projektowych 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 21a/4. : Ryszard Potulski ARP Zespół Usług Projekowych 80-247 Gdańsk, ul. Sobóki 21a/4 KOSZTORYS Slepy - Rozbudowa i przebudowa - dobudowa windy zewnęrznej ośrodka zdrowia w Baninie przy ul. Loniczej 31 adres : Banino, ul Lonicza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - Rozbiórka budynku na dz. nr ewid. 2500/13 w obr. Brzegi jednostka ewidencyjna Bukowina Tatrzańska

PRZEDMIAR - Rozbiórka budynku na dz. nr ewid. 2500/13 w obr. Brzegi jednostka ewidencyjna Bukowina Tatrzańska PRZEDMIAR - Rozbiórka budynku na dz. nr ewid. 00/ w obr. Brzegi jednoska ewidencyjna Bukowina Tarzańska Lp J Ilości składowe Ilość robó..............8...... KNP 0-0 00-00 KNP 0-0 00-00 KNP 0-0 00-00 KNR

Bardziej szczegółowo

(1.17+4.29)*3.20-0.8*2.0 m 2 15.872. 0.90*2.05*3 szt. 5.535. 1.5*2.80*2+1.10*2.10*1+2.11*2.12*2+1.5*2.12*4 m 2 32.376. 4 szt. 4.

(1.17+4.29)*3.20-0.8*2.0 m 2 15.872. 0.90*2.05*3 szt. 5.535. 1.5*2.80*2+1.10*2.10*1+2.11*2.12*2+1.5*2.12*4 m 2 32.376. 4 szt. 4. Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa wejscia budynku Zespolu Szkóù ponadginnzjalnych przy ul.poczowej w Mysùowicach 1 45100000-8 Roboy rozbiórkowe 1 d.1 KNR 4-01 0349-02 2 KNR 4-01

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe - wytycznie budynku oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego. 1 kpl

Roboty pomiarowe - wytycznie budynku oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego. 1 kpl Klisino- Rozbudwa budynku świetlicy wiejskiej' 1 Roboty budowlane i rozbiórkowe 1 Roboty ziemne 1 d kalk. własna Roboty pomiarowe - wytycznie budynku oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR USŁUGI PROJEKTOWE HENRYK GAJEWSKI UL. SEMPOŁOWSKIEJ 6/11, ZAMOŚĆ. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR USŁUGI PROJEKTOWE HENRYK GAJEWSKI UL. SEMPOŁOWSKIEJ 6/11, ZAMOŚĆ. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień USŁUGI PROJEKTOWE HENRYK GAJEWSKI UL. SEMPOŁOWSKIEJ 6/, -400 ZAMOŚĆ PRZEDMIAR Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4540-9 455500- Obieky rekreacyjne Toaley publiczne NAZWA INWESTYCJI: ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 42200- Roboy budowlane w zakresie agazynów i przeysłowych obieków budowlanych NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego - agazyn suszu ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

PRZEDMIAR INWESTORSKI Nazwa zaówienia: Obiek Nr 6- Przebudowa isniejącej wiay garażowej Adres: Inwesor: Zgorzelec, ul. Idzikowskiego 2 Tauron Dysrybucja S.A. ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków Oddział w Jeleniej Górze przy ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboy budowlane PRZEDMIAR Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa osu na pooku bez nazwy w 0+435 w iejscowości Frycowa ADRES INWESTYCJI : Frycowa INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : GaraŜ 6-stanowiskowy. BRANśA : OGÓLNOBUDOWLANA. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : GaraŜ 6-stanowiskowy. BRANśA : OGÓLNOBUDOWLANA. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4525000-7 Roboy budowlane w zakresie budowy obieków budowlanych opieki zdrowonej i społecznej, kreaoriów oraz obieków uŝyeczności publicznej NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Warszawa. ul. Bema 70. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

PRZEDMIAR ROBÓT Warszawa. ul. Bema 70. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.s. Warszawy 01-225 Warszawa. ul. Bema 70 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboy w zakresie burzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień P.U.H.Indo Mieczysław Tkaczyk 80-297 Banino ul.ogrodowa5 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45213221-8 Roboy budowlane w zakresie budowy agazynów NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Izabelle Jurczyńska na podstawie kosztorysu dołączonego do dokumentacji DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Izabelle Jurczyńska na podstawie kosztorysu dołączonego do dokumentacji DATA OPRACOWANIA : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Wola m.s. Warszawy 01-225 Warszawa. ul. Bema 70 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboy w zakresie burzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 10,00*10,00 m 2 100,00. 1 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach, grunt kat. VI m 3. (3,14*4,70*4,70)*0,30 m 3 20,81

PRZEDMIAR ROBÓT. 10,00*10,00 m 2 100,00. 1 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach, grunt kat. VI m 3. (3,14*4,70*4,70)*0,30 m 3 20,81 1 ROBOTY ZIEMNE KNR 2-01 0126-01 1 1 Usunięcie warstwy ziei urodzajnej (huusu) o grubości do 15 c za poocą spycharek 10,00*10,00 100,00 2 KNR 2-01 0126-02 1 Usunięcie warstwy ziei urodzajnej (huusu) za

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 15 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 15 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu MOST NAD RZEKĄ PSZCZYNKĄ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4109S W KM 1+750- BRZEŹCE 1 DZIAŁ WSTĘPNY DM.00.00.00 1 Kalk. ind. Zabezpieczenie rzeki przed zanieczyszczeniai gruze (ruszowania, poosy robocze, siaki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA CENTRUM WSI BRZEZNA - REMONT WIATY PRZYSTANKOWEJ ADRES INWESTYCJI : BRZEZNA GM. PODEGRODZIE INWESTOR : GMINA PODEGRODZIE ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie budynków rozrywkowych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie budynków rozrywkowych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45212170-8 Roboty budowlane w zakresie budynków rozrywkowych NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku świetlicy ADRES INWESTYCJI : Trzciniec dz. nr 350, 351 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja schodów zewntrznych przed budynkiem "A" w AWFiS Etap I ADRES INWESTYCJI : Ul. Kazimierza Górskiego 1 Gdask

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja schodów zewntrznych przed budynkiem A w AWFiS Etap I ADRES INWESTYCJI : Ul. Kazimierza Górskiego 1 Gdask NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : Modernizacja schodów zewnrznych przed budynkie "A" w AWFiS Eap I Ul. Kaziierza Górskiego 1 Gdask AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM WYKONAWCA : Data. Wartość zł (netto) Wykaz elementów

OGÓŁEM WYKONAWCA : Data. Wartość zł (netto) Wykaz elementów KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES INWESTYCJI : Sokołów Podlaski, rejon ul. Oleksiaka Wichury, dz. nr 3487/76, 3487/68, 3487/67, 17/13, 19/7 INWESTOR : Sokołowskie

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr do SIWZ NAZWA INWESTYCJI : Reon nawierzchni po uprzedniej rozbiórce bunkra. ADRES INWESTYCJI : Teren wewnęrzny przy budynkach Rekorau,Wydziału InŜynierii Mechanicznej i Mecharoniki,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Butkiewicz SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : techn. Stefan Butkiewicz DATA OPRACOWANIA : 14.05.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Butkiewicz SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : techn. Stefan Butkiewicz DATA OPRACOWANIA : 14.05. ATD - Architekci s.c. Wrocław ul. Oleśnicka 15b NAZWA INWESTYCJI : Budynek produkcyjno-agazynowy ADRES INWESTYCJI : Rudna Wielka g. Wąsosz INWESTOR : Cheeko - Syste sp. z o.o. ADRES INWESTORA : Wrocław

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. inż. Andrzej Olszowski : inż. Andrzej Olszowski : Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]...

KOSZTORYS ŚLEPY. inż. Andrzej Olszowski : inż. Andrzej Olszowski : Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Budowa osu w ciągu drogi powiaowej nr 1614K Słopnice-Chyszówki-Jurków na pooku Czarna Rzeka w k 5+840 w. Słopnice - "Zaświercze" wraz z dojazdai ADRES INWESTYCJI : Słopnice

Bardziej szczegółowo

OBMIAR. Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem. RAZEM ROBOTY ZIEMNE 3 d.2

OBMIAR. Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem. RAZEM ROBOTY ZIEMNE 3 d.2 PRZEDMIAR Zaojska Dyrekcja Inwestycji "ZDI" Sp z o.o. Kiepury 6, 22-400 Zaość PRZEDMIAR Nazwa Inwestycji : ADAPTACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO PWSZ W ZAMOŚCIU DLA POTRZEB UTWO- RZENIA LABORATORIÓW

Bardziej szczegółowo

NIE DO WYKORZYSTANIA!

NIE DO WYKORZYSTANIA! Strona tytułowa obmiaru Branża: Budowlana Rodzaj: Inwestorski Wspólny Słownik Zamówień: Przedmiar 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45211100-0 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDYNEK USŁUGOWY - ZĄBKI. : ul. Piłsudskiego 180, ZĄBKI DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR ROBÓT BUDYNEK USŁUGOWY - ZĄBKI. : ul. Piłsudskiego 180, ZĄBKI DATA OPRACOWANIA : BUDYNEK USŁUGOWY - ZĄBKI NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA PRZEDMIAR ROBÓT : BUDYNEK KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWY : UL. SKRAJNA 1A, ZĄBKI : ATL Sp. z o.o. : ul. Piłsudskiego 180,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 1 Roboty ziemne Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu ha. (166,90 )/10000 ha 0,02

PRZEDMIAR. 1 Roboty ziemne Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu ha. (166,90 )/10000 ha 0,02 Afiear z zaplecze socjalno - echniczny i infrasrukurą echniczną oraz erenai rekreacyjno - wypoczynkowyi /archiekura/- KONSTRUKCJA-- ETAP I 1 Roboy ziene 1 KNNR 1 d.1 12- Roboy poiarowe przy powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

Kasy stadionu przedmiar -dla projektu Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu

Kasy stadionu przedmiar -dla projektu Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu a.s.p.a. Pracownia Archiekoniczna ul. Kwiaowa 13, 8-306 Wałbrzych Kasy sadionu przedmiar -dla projeku Zagospodarowanie erenów sporowo-rekreacyjnych przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu Klasyfikacja robó

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych NAZWA INWESTYCJI : Reont budynku przy ul. Mickiewicza 6 w Białej Piskiej ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości

PRZEDMIAR ROBÓT Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000-8 Przygoowanie erenu pod budowę 450000- Roboy w zakresie burzenia i rozbiórki obieków budowlanych; roboy ziemne 450-6 Roboy w zakresie usuwania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Hala Produkcyjno-Magazynowa HENSFORT

PRZEDMIAR ROBÓT Hala Produkcyjno-Magazynowa HENSFORT PRZEDMIAR ROBÓT Hala Produkcyjno-Magazynowa HENSFORT NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ JAKO ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO UL. PRZEMYSŁOWA

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BEZ CEN. Wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł SPORZĄDZIŁ: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

KOSZTORYS BEZ CEN. Wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł SPORZĄDZIŁ: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS BEZ CEN Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygoowanie erenu pod budowę 45110000-1 Roboy w zakresie burzenia i rozbiórki obieków budowlanych; roboy ziene 45120000-4

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Remont budynku komunalnego w Młochowie 1 REMONT STROPU 1 d.1

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Remont budynku komunalnego w Młochowie 1 REMONT STROPU 1 d.1 Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Remon budynku komunalnego w Młochowie 1 REMONT STROPU 1 d.1 KNR 4-01 0336-07 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemenowo-wapiennej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY ... Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS ŚLEPY ... Stawka roboczogodziny : Poziom cen : ...... ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remon i rozbudowa budynku świelicy wiejskiej w Gołyminie-Ośrodku ADRES INWESTYCJI : Gołymin-Ośrodek, ul. Rynek, dz. nr 169/3, gm. Gołymin-Ośrodek INWESTOR : Gmina Gołymin-Ośrodek

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY KOSZTORYSU - 2 - Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 12867 Użytkownik: agrig

DZIAŁY KOSZTORYSU - 2 - Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 12867 Użytkownik: agrig ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45321000-3 Izolacja cieplna 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie budynków

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie budynków ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Rozwoju i Integracji Sołectwa w Bartlu

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 KNR 0-19 Demontaż drzwi drewnianych zewnętrznych m 2

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 KNR 0-19 Demontaż drzwi drewnianych zewnętrznych m 2 1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 KNR 0-19 Deontaż drzwi drewnianych zewnętrznych d.1 0928-12 2.1*2.35+1.3*2.3*3 13.905 2 KNR 0-19 d.1 0928-12 3 KNR 0-19 d.1 0928-12 4 KNR 0-19 d.1 0928-07

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Myszków, ul. Kosciuszki 51. Firm Projektowo Usługowa KONCEPT

PRZEDMIAR Myszków, ul. Kosciuszki 51. Firm Projektowo Usługowa KONCEPT Fir Projekowo Usługowa KONCEPT -00 Myszków, ul. Kosciuszki 51 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: Reon schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wyiana

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SST 001

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SST 001 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SST 001 1 KNR 4-01 Rozbiórka eleentów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozebranie płyty stropodachu 3 d.1 0212-03 budynku 30*0.25

Bardziej szczegółowo

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2008-11-14 str. 1 Nr Nazwa Jednostka miary Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1 KNNR 1 112-1

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2008-11-14 str. 1 Nr Nazwa Jednostka miary Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1 KNNR 1 112-1 Koszorysowanie FORTE 9.52 Prawa auorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Budowa szkoły wraz z salą ginasyczną w Korzeniowie Idenyfikaor koszorysu: ROBOTY BUDOWLANE W1 Przediar robó wyk.dn: 2008-11-14 sr. 1 Nr Nazwa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY (CZĘŚCIOWY) BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM W BRUDZICACH

KOSZTORYS NAKŁADCZY (CZĘŚCIOWY) BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM W BRUDZICACH INWESTOR : Gmina gota Wielka ADRES INWESTORA : 97-565 gota Wielka : : BRANŻA : Budowlana POZIOM CEN: : II kwartał 2010 r. : KOSZTORYS NAKŁADCZY (CZĘŚCIOWY) BUDOWA SAI SPORTOWEJ Z ZAPECZEM W BRUDZICACH

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY (wyceniony przedmiar robót)

Kosztorys OFERTOWY (wyceniony przedmiar robót) Koszorys OFERTOWY (wyceniony przediar robó) Na wykonanie y CPV: Lokalizacja obieku BUDYNEK MIESZKALNY Koiny ponad dache ROZBIÓRKA I REMONT KOMINÓW 000-9 - Roboy budowlane w zakresie budownicwa wielorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym od km do km ( ) / 1000

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym od km do km ( ) / 1000 Przediar j.. Raze.. KNNR 0-0 Roboy poiarowe przy liniowych roboach zienych - rasa dróg w erenie równinny od k 20+79 do k 20+965 (20965-2079) / 000 k k 0,25.2. KNNR 03-0 Usunięcie warswy ziei urodzajnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI Przedmiar robót Budowa: Adaptacja budynku remizy OSP w Bobinie na potrzeby świetlicy wiejskiej - roboty wykończeniowe Bobin Remiza OSP dz. nr 147 Inwestor: URZĄD GMINY I MIASTA PROSZOWICE UL. 3 MAJA 72

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Stadionu Miejskiego w Białej Piskiej - III etap - (Konstrukcja Zadaszenia)

Modernizacja Stadionu Miejskiego w Białej Piskiej - III etap - (Konstrukcja Zadaszenia) Obiar Modernizacja Sadionu Miejskiego w Białej Piskiej - III eap - (Konsrukcja Zadaszenia) Podsawa j.. Poszcz. Raze OBMIAR: Modernizacja Sadionu Miejskiego w Białej Piskiej - III eap - (Konsrukcja Zadaszenia)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przedsiębiorstwo Inżynierskie ProEko Spółka Jawna. Al. Jana Pawła II Bydgoszcz

PRZEDMIAR ROBÓT. Przedsiębiorstwo Inżynierskie ProEko Spółka Jawna. Al. Jana Pawła II Bydgoszcz Przedsiębiorswo Inżynierskie ProEko Spółka Jawna Al. Jana Pawła II 148 85-151 Bydgoszcz PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Toporzysku - KOMORA NAPOWIETRZANIA - FUNDAMENT

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DARIUSZ KOŁEK UPR. NR OPL/0526/OHOK/09 SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : LESZEK KOWALIK UPR. NR 231/01/DUW WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DARIUSZ KOŁEK UPR. NR OPL/0526/OHOK/09 SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : LESZEK KOWALIK UPR. NR 231/01/DUW WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygoowanie erenu pod budowę 45213000-3 Roboy budowlane w zakresie budowy doów handlowych, agazynów i obieków budowlanych przeysłowych,

Bardziej szczegółowo