LNG HES II. Marek Foltynowicz,2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LNG HES II. Marek Foltynowicz,2006"

Transkrypt

1 LNG HES II Marek Foltynowicz,2006

2 LNG (ang. Liquefied Natural Gas) LNG to skroplony gaz ziemny. Następuje zmiana stanu skupienia pod wpływem ciśnienia i bardzo niskiej temperatury ok. minus 160 C (-270 F). Skroplony gaz ziemny ma objętość mniejszą około 600 razy, niż w stanie gazowym (naturalnym) co czyni go bardziej ekonomicznym w transporcie i magazynowaniu. Na miejsce przeznaczenia LNG jest poddawany procesowi regazyfikacji

3 Własności i przeliczniki 1 kg LNG 1,35 kg gazu 1 m3 LNG 600 Nm3 gazu 1 tona LNG 1,23 tony ropy naftowej Gęstość cieczy 435 kg/m3

4 Zalety LNG elastyczność dostaw dywersyfikacja dostaw może być regulowana w czasie wg potrzeb, wydajność po regazyfikacji ze 100 metrów sześciennych LNG otrzymujemy 60 tysięcy metrów sześciennych gazu ziemnego, ekonomia koszty transportu i magazynowania LNG są niższe niż gazu ziemnego. ekologia Skroplony gaz ziemny jest dodatkowo oczyszczany 95 proc. metanu. bezpieczeństwo LNG odparowuje i rozcieńcza się w powietrzu

5 Rola LNG na rynku gazu Dywersyfikacja dostaw z importu Zaopatrywanie odbiorców końcowych w gaz ziemny. Jest alternatywą dla gazu dostarczanego tradycyjnymi rurociągami Do pre-gazyfikacji gmin ( konkurencja z LPG w rejonach, które nie są zgazyfikowane ) (tzw. białe plamy). Zaopatrywanie w gaz małych i średnich miejscowości, do których paliwo dostarczane jest z tzw. instalacji satelitarnych LNG Stałe dostawy gazu do średnich zakładów Zaopatrywanie w gaz odbiorców nieprzyłączonych do sieci przesyłowej (dystrybucyjnej) gazu

6 Rola LNG na rynku gazu (cd) Do napędu samochodów i autobusów Do napędu lokomotyw (w regionach, gdzie jest niski stopień elektryfikacji lub czułych ekologicznie) Pokrycie krótkoterminowego zapotrzebowania szczytowego na gaz w czasie od 3 do 4 tygodni w ciągu roku - Niemcy, Wielka Brytania, Holandia i Belgia Jako uzupełnienie szczytowe w rejonach, gdzie sieć jest zaazotowana Zaopatrywanie w gaz odbiorców czasowo odciętych od dostaw gazu z rurociągów, na przykład w wyniku konieczności przeprowadzenia remontu lub konserwacji sieci przesyłowej.

7 Zastosowanie Źródło zimna - LNG bywa wykorzystywany do celów chłodniczych i dla rozdzielania powietrza, lub w przemyśle rafineryjno-petrochemicznym w instalacjach niskotemperaturowego frakcjonowania gazów węglowodorowych. Często również zimno wydzielane w trakcie regazyfikacji LNG wykorzystywane jest w instalacjach niskotemperaturowych np. do produkcji tlenu przez rektyfikację skroplonego powietrza. W ten sposób działa m.in. instalacja w Fos-sur-Mer we Francji. Zasilanie ogniw paliwowych wytwarzających energię elektryczną i/lub ciepło..

8 Video Center/Video.asp ty/environment.shtml

9 Value chain

10 Na koszt LNG składa się wydobycie i przesył gazu ziemnego do terminalu LNG (15-20 proc.) obróbka gazu, skraplanie, załadunek i magazynowanie (20 45 proc.), transport morski (20 30 proc.) terminal odbiorczy: wyładowanie, magazynowanie, regazyfikacja i dystrybucja (15 25 proc.) Obecnie łączne koszty ,4 USD/1000 m sześc. W 90tych - przedziale USD/1000 m sześc

11 Dollars per tonne of capacity LNG chain costs Note: Standard configuration Including Investment Remuneration km shipping route Mid-1990s Liquefaction Shipping Regasification Source: World Energy Investment Outlook 2003 Insights 5th March 2004, FLAME Amsterdam 5

12 Źródła LNG Instalacje skraplania gazu naturalnego na złożu Instalacje odazotowania gazu naturalnego /

13 Produkty z Odolanowa W wyniku kriogenicznego przetwarzania gazu zaazotowanego uzyskujemy takie produkty jak: - gaz wysokometanowy zasilający sieć przesyłu gazu - skroplony gaz ziemny LNG 10,5 mln m3w gazowy i ciekły hel - ciekły azot. LNG z Odolanowa sprzedawany był w 2004 roku po ok. 650 zł za tonę bez kosztów transportu i załadunku.

14

15

16

17 Źródła dostaw Potencjalnymi kierunkami dostaw LNG do Polski może być Afryka Północna, Bliski i Środkowy Wschód oraz Norwegia ( i Rosja???) Katar ma być w 2012 największym eksporterem LNG na świecie 77 mln t/r z tego 1/3 eksportowana do Azji(Japonia i Korea Płd), 1/3 do Europy (UK,hiszpania,Włochy) i reszta do USA

18

19

20

21 Terminale LNG Pod koniec 2005 roku na całym świecie funkcjonowało ok. 50 terminali importowych (regazyfikujących) LNG Zdecydowanym liderem wśród państw posiadających terminale jest Japonia (26 terminali) podczas, gdy w Europie zbudowano do tej pory 11 (Plus 1) tego typu instalacji.

22

23 Rozmieszczenie terminali i ich opis GTE LNG map

24

25

26

27 PIPEGAS HUB LNG HUB LNG AS NEW SUPPLY IN NORTH EUROPE LNG AS KEY SUPPLY IN SPAIN

28 The Spanish case: main players Technical System Operator(TSO): Enagas, S.A. Transmission Operators: Distributors Enagas, S.A. BBG, S.L. REGANOSA Saggas, S.A. Gasoducto Al Andalus, S.A. Gasoducto de Extremadura, S.A. Sociedad de Gas Euskadi, S.A. Traders: BP GAS ESPAÑA, S.A. CEPSA GAS COMERCIALIZADORA,S.A. COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA NATURAL, S ELECTRABEL ESPAÑA, S.A. ENDESA ENERGÍA, S.A. ENI ESPAÑA COMERIALIZADORA DE GAS, S.A GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. GAZ DE FRANCE COMERCIALIZADORA, S.A. IBERDROLA GAS, S.A. INCOGAS,S.A. NATURGAS COMERCIALIZADORA, S.A. REPSOL COMERCIALIZADORA DE GAS, S.A. RWE TRADING GMBH SHELL ESPAÑA, S.A. UNIÓN FENOSA COMERCIAL, S.L. UNIÓN FENOSA GAS COMERCIALIZADORA, S.

29 Liquefaction plants There are 17 sites of liquefaction plants in the world. The ultimate capacity of these liquefaction plants amounts to about m3 of LNG per year or tons of LNG per year for 76 liquefaction trains

30 Rozwiązania transportu LNG. Flota światowa tankowców na koniec 2005 wynosiła 191 statków Rozważane jest kilka rozwiązań transportu LNG do Polski, m.in. statkami własnymi, poprzez czarter, zawiązanie spółki żeglugowej z armatorem, statkami z regazyfikatorem lub zakupy na zasadzie ex ship.

31 FSRU

32

33 EU Commission on LNG regulation The Directive 2003/55/EC on LNG LNG facility means a terminal used for liquefaction of natural gas or the importation, offloading and regasification of LNG, and shall include ancillary services and temporary services necessary for the regasification process and subsequent delivery to the transmission system, but shall not include any part of LNG terminals used for storage. Tariffs or methodologies approved by the National Authority Transparency and non-discrimination in access (TPA) Accounting unbundling (LNG and services) Motivated refusal of access New infrastructures TPA exemptions 5th March 2004, FLAME Amsterdam 10

34 Potrzebne stabilne warunki Regulacje dot LNG w Prawie Energetycznym Krajowe przepisy BHP i normy techniczne Program szkoleń w zakresie LNG Akcja informacyjna i marketingowa władze lokalne i ochrona srodowiska

35 Techniczne i kontraktowe możliwości importu a prognozy zapotrzebowania na gaz ziemny mld m , , ,6 11,3 11,8 12,7 13, Założenia: dane PGNiG Polityka energetyczna Ministerstwo Gospodarki Wydobycie krajowe na poziomie 5,5 mld m p. 2010p. 2015p. Zapotrzebowanie Możliwości importu + wydobycie krajowe

36 Magazynowanie LNG ciekłe paliwo jest składowane w specjalnych zbiornikach kriogenicznych. Mogą one być metalowe, żelbetowe lub podziemne w zamrożonym gruncie lub kawernach podziemnych PMG Kossakowo

37 Feasibility study czyli sprawdzenie opłacalności budowy terminala studium wykonalności i założeń technicznoekonomicznych importu skroplonego gazu LNG do Polski ( wykonał PWC ) Zakres: analiza zapotrzebowania na gaz, możliwości pozyskania LNG, opcji transportowych, lokalizacji terminala na terenie Polski, koncepcje techniczne terminala, część ekonomiczną w postaci rozbudowanego modelu finansowego, analizy organizacyjne oraz społeczno-ekonomiczne.

38 Konkurencja nie śpi 20 grudnia 2006 CP Energia,, podpisała z Gazexportem umowę sprzedaży ponad 1,3 mln m sześc. gazu lub 1 tys. ton LNG. Producentem gazu jest firma Kriogaz z Petersburga mln m mln m3

39 CP Energia 50/50 PL Energia /Capital Partners 2005 Podstawową działalnością CP Energia jest obrót i dystrybucja gazu ziemnego i zarządzanie sieciami gazowymi. Spółka posiada koncesję na obrót i dystrybucję paliw gazowych oraz na obrót gazem ziemnym z zagranicą. dysponuje siecią 100 km dostarcza gaz od operatora sieciowego lub gaz skroplony.

40

41 Info

mgr inż. Andrzej Wandzik

mgr inż. Andrzej Wandzik mgr inż. Andrzej Wandzik GAZ JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO KRAJU Przesłanki stanu bezpieczeństwa energetycznego Bezpieczeństwo energetyczne jest zdefiniowane w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997

Bardziej szczegółowo

NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO II 2014 / Bezpieczeństwo dostaw gazu dla Grupy Wyszehradzkiej i pozostałych państw Unii Europejskiej s. 111 131 ISSN 1896-4923

NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO II 2014 / Bezpieczeństwo dostaw gazu dla Grupy Wyszehradzkiej i pozostałych państw Unii Europejskiej s. 111 131 ISSN 1896-4923 Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ISSN 1896-4923 II 2014 / 30 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Bezpieczeństwo dostaw gazu dla Grupy Wyszehradzkiej i pozostałych państw Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

LNG własnosci i zastosowanie Michał Bagniewski

LNG własnosci i zastosowanie Michał Bagniewski LNG własnosci i zastosowanie Michał Bagniewski Skroplony gaz ziemny czyli Liquefied Natural gas (LNG) produkowany jest poprzez obniżanie temperatury gazu poniżej punktu wrzenia i jego oczyszczanie. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Podziemne magazyny gazu jako element krajowego systemu gazowego

Podziemne magazyny gazu jako element krajowego systemu gazowego NAFTA-GAZ maj 2010 ROK LXVI Maciej Kaliski Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki oraz Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH Piotr Janusz Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki Adam

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/194 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 (STANOWIĄCĄ PROJECT PIPELINE DLA SEKTORA ENERGETYKI W RAMACH PO IIŚ

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej Barbara Kozłowska Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy uzyskiwanej z odpadów wraz z propozycją działań Wykonano na zamówienie Ministra

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK Warszawa, 19 lutego 2015 Spis rozdziałów: Spis rozdziałów:... 2 Rozdział I: Grupa Kapitałowa PGNiG... 5 1. Organizacja Grupy Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2014 Spis treści 1. O Grupie Kapitałowej LOTOS... 5 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie Kapitałowej LOTOS... 6 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Codziennie z tą samą energią.

Codziennie z tą samą energią. Codziennie z tą samą energią. www.energetyka-ursus.pl Codziennie z tą samą energią Szanowni Państwo, Energetyka Ursus jest kompleksowym dostawcą mediów na terenie zachodniej części Warszawy. Wyróżnia nas

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym Henryk Majchrzak, Grzegorz Tomasik, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Mieczysław Kwiatkowski Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o. Wykorzystanie technologii magazynowania

Bardziej szczegółowo

Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 8, 2013

Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 8, 2013 Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia.eu Katarzyna Korczak Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, marzec

Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, marzec Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, marzec PGNiG rozpoczęło wydobycie gazu konwencjonalnego w Wielkopolsce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA rozpoczęło wydobycie gazu ziemnego ze złoża

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja aspektów środowiskowych i technicznych oraz ocena ich wpływu na przykładzie branży ICT

Identyfikacja aspektów środowiskowych i technicznych oraz ocena ich wpływu na przykładzie branży ICT Identyfikacja aspektów środowiskowych i technicznych oraz ocena ich wpływu na przykładzie branży ICT opracowanie: Anna Henclik Kraków, wrzesień 2014 1 1 Opis branży W ostatnich latach obserwuje się postępujący

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? A W KTÓRĄ POWINNA?! Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki investio.pl Czy warto inwestować w polskie spółki energetyczne?

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA CIEPŁEM DLA TERMINALI MAGAZYNOWYCH

ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA CIEPŁEM DLA TERMINALI MAGAZYNOWYCH ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA CIEPŁEM DLA TERMINALI MAGAZYNOWYCH bezpieczne i NiEZaWODNE UtrZymaNiE temperatury W instalacjach thermal management SOlUtiONS WWW.PENtairtHErmal.Pl ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje

Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje Izabela Albrycht, Keith Boyfield, Jarosław M. Jankowski, Maciej Kaliski, Maciej Kołaczkowski, Marcin Krupa, Guy Lewis, Ziwase Ndhlovu,

Bardziej szczegółowo