Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce"

Transkrypt

1 Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W2 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska

2 W2. Zasoby i zużycie gazu ziemnego w świecie i Polsce

3 Zasoby gazu ziemnego Zasoby gazu ziemnego: udokumentowane, prawdopodobne (zlokalizowane i wstępnie zbadane), przypuszczalne. Zasoby udokumentowane (w mld m 3 ) Afryka Ameryka Północna 7980 Ameryka Środkowa i Południowa 6880 Daleki Wschód Europa 5850 Iran Rosja Środkowy Wschód bez Iranu WNP bez Rosji 10630

4 Zasoby gazu ziemnego Udokumentowane zasoby gazu ziemnego V gn w bln mn 3 w różnych krajach świata w latach Kraj % świat. zasob. 1. Rosja ,14 46,80 27,78 2. Iran 13,73 17,00 23,00 23,02 13,66 3. Katar 1,70 4,62 8,49 14,84 8,83 4. Arabia S. 3,18 5,25 6,05 6,57 3,90 5. Zj. Em. Ar. 0,59 5,67 6,01 6,27 3,72 6. USA 5,41 4,71 4,74 5,48 3,25 7. Algieria 3,73 3,35 4,52 4,98 2,96 8. Wenezuela 1,19 2,99 4,16 4,32 2,56 9. Nigeria 1,16 2,47 3,51 3,98 2, Irak 0,78 2,69 3,11 3,12 1,85 Pozostałe 49,07 29,13 Cały świat 74,71 119,3 149,4 168,5 100,0

5 Zasoby gazu ziemnego Blisko 42% zasobów udokumentowanych gazu w dwóch państwach: Rosji i Iranie. Największe zasoby bliski Wschód, Rosja, pozostałe kraje WNP (Turkmenistan, Uzbekistan, Kazachstan), Afryka, Azja Południowo- Wschodnia. Największe złoża w Europie: Norwegia i Holandia. W 10 krajach świata jest prawie 70% udokumentowanych zasobów.

6 Zasoby i wydobycie gazu ziemnego Stosunek zasobów udokumentowanych gazu ziemnego do jego wydobycia w latach Gaz ziemny w mld m n 3 Rok Zasoby Wydobycie/rok Zasoby/ Wydobycie , , , , , ,3

7 Tendencje światowe wykorzystania paliw gazowych Rosnące znaczenie gazu ziemnego w wytwarzaniu energii elektrycznej (obecnie 13% światowej produkcji) i w zużyciu paliw pierwotnych, wysoka dynamika zużycia (np. w EWG do 2010 r. 50% przyrostu zużycia wszystkich paliw pierwotnych), wysoka pozycja ekologiczna (niskie koszty emisji), wdrażanie nowych, efektywnych metod poszukiwania i wydobycia gazu ziemnego, modernizacja i rozbudowa sieci gazowych i magazynów gazu, rozwój nowych technologii transportu (skraplanie, upłynnianie), demonopolizacja i liberalizacja rynku nośników energii (wytwarzanie i przesył), prywatyzacja rynku elektroenergetycznego, rosnące znaczenie niezależnych producentów energii elektrycznej (IPP), tworzenie lokalnych rynków energii, regulacje prawne sprzyjające rozwojowi gospodarki skojarzonej.

8 3. Zużycie gazu

9 Główni producenci i konsumenci gazu ziemnego (2005) Produkcja, mld m 3 n/a Zużycie, mld m 3 n/a Rosja 598,0 USA 633,5 USA 525,7 Rosja 405,1 Kanada 185,5 W, Brytania 94,6 W, Brytania 88,0 Kanada 91,4 Algieria 87,8 Iran 88,5 Iran 87,0 Niemcy 85,9 Norwegia 85,0 Japonia 81,1 Polska 4,3 Polska 13,6

10 Zużycie gazu ziemnego na świecie Zużycie gazu ziemnego na świecie w mld m n3 w latach Kraj Rok Udział w 2004 r., % 1. USA 540,3 596,1 613,8 654,4 651,8 26,0 2. Rosja 420,1 390,9 364,7 377,2 412,6 16,5 3. W. Brytania 52,4 66,1 86,9 95,7 105,8 4,2 4. Niemcy 59,9 67,9 79,7 89,2 97,9 3,9 5. Kanada 61,8 70,8 70,3 77,8 91,2 3,6 6. Japonia 51,2 60,3 69,5 76,2 81,6 3,2 7. Ukraina 127,8 81,3 68,8 68,5 79,4 3,2 8. Włochy 43,4 45,3 57,2 63,8 73,9 3,0 9. Iran 22,7 31,8 51,8 62,9 60,8 2,4 10. Uzbekistan 36,8 41,3 47,0 49,8 51,9 2,1 Świat 1971,2 2063,5 2239,9 2404,6 2505,2 100,0

11 Struktura zużycia gazu ziemnego na świecie ,6 udział, % ,8 40, r 1997 r 10 2,6 3,6 0 Przemysł Transport Inne (energetyka, komunalne) Zasoby światowe (2005): około mld m 3 (oraz gazy kopalniane i hydraty) Geopolityczne znaczenie gazu ziemnego

12 Zużycie gazu ziemnego w różnych krajach Zużycie na głowę, m 3 /rok W. Brytania Niemcy Słowacja Węgry Włochy Czechy Francja Polska Udział w zużyciu energii pierwotnej, %

13 Zużycie gazu ziemnego Udział sektorów gospodarki w całkowitym zużyciu gazu ziemnego Udział w całkowitym zużyciu gazu ziemnego % Polska Europa Gospodarstwa domowe Przemysł Energetyka Inne

14 Zużycie gazu w Polsce Wyszczególnienie Sprzedaż grupy kapitałowej PGNiG SA [mln m 3 ] [%] sprzedaż z systemu i bezpośrednio ze złóż W tym: sprzedaż Spółek Gazownictwa PGNiG S.A. [mln m 3 ] [%] [mln m 3 ] [%] RAZEM ,11 100, ,64 70, ,47 29,8 1. Przemysł, z tego 8 362,79 62, ,28 51, ,51 10,9 Zakłady azotowe 2 395,83 17, ,42 17,7 20,41 0,2 Elektrownie i elektrociepłownie 1 096,90 8,2 981,42 7,3 115,48 0,9 Ciepłownie 542,81 4,0 120,34 0,9 422,47 3,1 Inni mali odbiorcy (o zużyciu do 1 mln m 3 /rok) Inni średni odbiorcy (o zużyciu powyżej 1 mln m 3 do 25 mln m 3 /rok) Inni duzi odbiorcy (o zużyciu powyżej 25 mln m 3 /rok) 1 055,52 7,9 390,60 2,9 664,92 5, ,33 10, ,10 8,7 243,23 1, ,49 19, ,40 13,8 693,09 5,2

15 Zużycie gazu w Polsce 2. Handel i usługi, z tego 1 224,98 9,1 594,40 4,4 630,58 4,7 Mali odbiorcy (o zużyciu do 1 mln m 3 /rok) Średni odbiorcy (o zużyciu powyżej 1 mln m 3 do 25 mln m 3 /rok) Duzi odbiorcy (o zużyciu powyżej 25 mln m 3 /rok) 580,01 4,3 517,50 3,9 62,51 0,5 76,90 0,6 76,90 0,6 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 3. Odbiorcy hurtowi, z tego 4 257,89 31, ,40 31,6 11,49 0,1 Spółki Gazownictwa PGNiG SA 4 067,54 30, ,60 30,2 9,94 0,1 Pozostali 190,35 1,4 188,80 1,4 1,55 0,0 4. Gospodarstwa domowe (grupy taryfowe od,-1 do,-4) 3 582,58 26, ,06 13, ,52 5. Eksport 39,80 0,3 39,80 0,3 0,00 0,0 6. OGP Gaz-System 68,50 0,5 68,50 0,5 0,00 0,0 7. OSD 77,60 0,6 77,60 0,6 0,00 0,0 8. Pozostali odbiorcy 26,35 0,2 0,00 0,0 26,35 0,2 13,5

16 4. Gazownictwo w Polsce

17 Gaz ziemny w Polsce Zasoby gazu ziemnego (2005): 110 mld, m 3 Zasoby ropy naftowej (2004): 109 mln, ton Gaz ziemny Ropa Wydobycie gazu ziemnego (2005): 4,3 mld m 3 /rok Zużycie gazu ziemnego (2005): 13,6 mld m 3 /rok (w tym 2,4 mld to gaz ziemny zaazotowany)

18 Rynek gazu w Polsce W strukturze rynku gazu występują podmioty prowadzące następujące rodzaje działalności: poszukiwanie i wydobycie, wytwarzanie, przesył (OSP), dystrybucja (OSD), obrót. Największa gazownicza grupa kapitałowa PGNiG S.A. (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) Udziały rynkowe PGNiG S.A.: 97 % w łącznej sprzedaży gazu, 98 % w sprzedaży gazu odbiorcom indywidualnym, 99 % w przesyle gazu, 100 % (prawie) w krajowym wydobyciu gazu, 100 % w magazynowaniu gazu.

19 Rynek gazu w Polsce Poza PGNiG S.A. działa ok. 30 innych niedużych niezależnych podmiotów zajmujących się dystrybucją i sprzedażą gazu, m.in.: Media-Odra-Warta, G.EN GazEnergia S.A., Gaz Technologia i Energia Sp. z o.o., KRI Sp. z o.o. GAZ-SYSTEM S.A. RCEkoenergia Sp. z o.o. W zakresie wydobycia gazu ziemnego, poza PGNiG S.A., działalność taką prowadzą firmy: Petrobaltic S.A. (mający wyłączną koncesję na poszukiwania i eksploatację złóż węglowodorów na polskim obszarze morskim obejmującym ok. 30 tys. km 2 ), EuroGas Polska Sp. z o.o., FX Energy Poland Sp. z o.o., RWE Dea Polska Oil Sp. z o.o., CalEnergy Gas Polska Sp. z o.o., CalEnergy Gas Polska Sp. z o.o., Energia Zachód Sp. z o.o..

20 Przykładowy wykres zapotrzebowania gazu

21 Magazynowanie liczba zbiorników: 6, całkowita pojemność: 1,5 mld m 3 n, maksymalna wydajność: 33,3 mln m 3 n/dzień. Zabezpieczenie dostaw przez 43 dni

22 Magazynowanie Podziemne Magazyny Gazu Lp. Nazwa Rodzaj Pojemność czynna [mln m 3 ] Max zdolność opróżniania [mln m 3 /dobę] Max. zdolność napełniania [mln m 3 /dobę] Stan na [mln m 3 ] 1 Wierzchowice 2 Brzeźnica 3 Strachocina 4 Swarzów 5 Husów 6 Mogilno sczerpane złoże gazu sczerpane złoże gazu sczerpane złoże gazu sczerpane złoże gazu sczerpane złoże gazu kawerny solne 575,0 4,8 3,6 374,99 65,0 0,9 0,8 32,44 150,0 1,2 1,4 80,24 90,0 1,2 0,7 53,76 400,0 5,7 2,4 284,53 380,2 18,0 9,6 340,18 RAZEM 1660,2 31,8 18,5 1166,14

23 Gazociągi przesyłowe

24 Gazociągi przesyłowe Gazociąg tranzytowy (JAMAL): długość w Polsce: 680 km, średnica: 1400 mm, ciśnienie maksymalne: 8,4 MPa, wydajność: 32,3 mld m 3 n /rok. Gazociągi dystrybucyjne (wysokiego ciśnienia): długość: km, średnica: mm, ciśnienie: 1,6 6,3 MPa, wydajność : 32,3 mld m 3 n /rok. Gazociągi średniego i niskiego ciśnienia: łączna długość: km, gęstość: 350 m/km 2, ciśnienie: 1,8 kpa 1,6 MPa.

25 Import gazu ziemnego do Polski Gaz ziemny sprzedawany polskim odbiorcom pochodzi z trzech kierunków pozyskania: z importu - gaz wysokometanowy (ok. 65% całego wolumenu), z wydobycia krajowego - gaz wysokometanowy (ok. 25%), mieszany z gazem importowym, z wydobycia krajowego - gaz zaazotowany, dostarczany do odbiorców odrębną siecią (ok.10%). Obecnie PGNiG S.A. importuje gaz w ramach kontraktu długoterminowego z Rosją (kontrakt jamalski) oraz trzech kontraktów średnioterminowych na dostawy z Niemiec, Norwegii i krajów Azji Środkowej,

26 Zaopatrzenie w gaz ziemny w Polsce (2006) Rodzaj pozyskania Ilość Udział w bilansie Udział w imporcie mln m n 3 % % 1. Wydobycie krajowe ,3-2. Import razem ,0 100, Import ze wschodu, w tym z: ,0 91, Rosji ,9 68, Ukrainy 3,8 0,03 0, Uzbekistanu ,8 22, Turkmenistanu 38,9 0,3 0, Import z innych kierunków 869 6,0 8, Import z Niemiec 510 3,5 4, Import z Norwegii 359 2,5 3,5 3. Eksport 43,6 0,3-4. Zmiany stanu zapasów Straty i zużycie własne

27 Import gazu ziemnego do Polski Struktura pozyskania gazu ziemnego w Polsce w latach 2003 i mln m Russia Central Asia Norway Germany

28 Import gazu ziemnego do Polski Źródła pochodzenia gaz ziemnego w Polsce w latach

mgr inż. Andrzej Wandzik

mgr inż. Andrzej Wandzik mgr inż. Andrzej Wandzik GAZ JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO KRAJU Przesłanki stanu bezpieczeństwa energetycznego Bezpieczeństwo energetyczne jest zdefiniowane w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997

Bardziej szczegółowo

GAZ ZIEMNY W POLSCE WYDOBYCIE, ZUŻYCIE I IMPORT DO 2030 ROKU

GAZ ZIEMNY W POLSCE WYDOBYCIE, ZUŻYCIE I IMPORT DO 2030 ROKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2010 Tom 5 Zeszyt 3 Maciej KALISKI, Stanisław NAGY, Stanisław RYCHLICKI, Jakub SIEMEK, Adam SZURLEJ Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków GAZ ZIEMNY W POLSCE WYDOBYCIE, ZUŻYCIE I IMPORT

Bardziej szczegółowo

Podziemne magazyny gazu jako element krajowego systemu gazowego

Podziemne magazyny gazu jako element krajowego systemu gazowego NAFTA-GAZ maj 2010 ROK LXVI Maciej Kaliski Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki oraz Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH Piotr Janusz Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki Adam

Bardziej szczegółowo

MINISTER GOSPODARKI SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW NADZORU NAD BEZPIECZEŃSTWEM ZAOPATRZENIA W GAZ ZIEMNY

MINISTER GOSPODARKI SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW NADZORU NAD BEZPIECZEŃSTWEM ZAOPATRZENIA W GAZ ZIEMNY Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2009 r. (MP z 2009r., Nr 31, poz. 448) MINISTER GOSPODARKI SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW NADZORU NAD BEZPIECZEŃSTWEM ZAOPATRZENIA W GAZ ZIEMNY za okres

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OPINIE. Nr 27/2010. Polityka Polski w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego ocena rozwiązań alternatywnych.

BIULETYN OPINIE. Nr 27/2010. Polityka Polski w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego ocena rozwiązań alternatywnych. BIULETYN OPINIE Nr 27/2010 Polityka Polski w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego ocena rozwiązań alternatywnych Arkadiusz TOŚ Warszawa, 18 sierpnia 2010 roku Streszczenie Poniższy dokument 1 stanowi

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Załącznik 1 Charakterystyka systemów infrastruktury krytycznej 1 Spis treści 1.1. System zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW MONITOROWANIA BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW PALIW GAZOWYCH

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW MONITOROWANIA BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW PALIW GAZOWYCH Akceptuję.... SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW MONITOROWANIA BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW PALIW GAZOWYCH za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Warszawa 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp... 5 2. Struktura

Bardziej szczegółowo

1. Liberalizacja europejskiej polityki energetycznej (wg. Prof. Alana Rileya) a) Trzeci pakiet energetyczny b) Postępowanie antymonopolowe Dyrekcja

1. Liberalizacja europejskiej polityki energetycznej (wg. Prof. Alana Rileya) a) Trzeci pakiet energetyczny b) Postępowanie antymonopolowe Dyrekcja MIĘDZYZDROJE, maj 2012 1. Liberalizacja europejskiej polityki energetycznej (wg. Prof. Alana Rileya) a) Trzeci pakiet energetyczny b) Postępowanie antymonopolowe Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji c) Połączenia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WDROŻENIA LNG W POLSCE

KONCEPCJA WDROŻENIA LNG W POLSCE KONCEPCJA WDROŻENIA LNG W POLSCE Sławomir Skwarczyński, Piotr Żoła INVESTGAS S.A. Warszawa W artykule przedstawiono w ogólnym zarysie tematykę związaną z rynkiem LNG na świecie, stosowanymi rozwiązaniami

Bardziej szczegółowo

1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM

1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM SPÓŁKA PBG 1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM 1. Panie Prezesie, w podsumowującym ubiegły rok Liście do Akcjonariuszy wspomina Pan o transakcji z hiszpańskim OHL, dotyczącej sprzedaży 51% akcji Hydrobudowy

Bardziej szczegółowo

Ropa naftowa kierunki dostaw i struktura zużycia w Polsce w latach 1999 2011

Ropa naftowa kierunki dostaw i struktura zużycia w Polsce w latach 1999 2011 NAFTA-GAZ styczeń 2013 ROK LXIX Piotr Janusz AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Ropa naftowa kierunki dostaw i struktura zużycia w Polsce w latach 1999 2011 Bilans paliwowo-energetyczny kraju Krajowy

Bardziej szczegółowo

Przychody Grupy RWE w 2008 roku udział poszczególnych regionów w %

Przychody Grupy RWE w 2008 roku udział poszczególnych regionów w % RWE w Polsce Grupa RWE w 2008 roku Przychody zewnętrzne w milionach 48 950 Niemcy w milionach 30 694 Poza Niemcami w milionach 18 256 EBITDA w milionach 8 314 Wytwarzanie energii elektrycznej w miliardach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W OKRESIE 01.01.2012 30.06.2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W OKRESIE 01.01.2012 30.06.2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W OKRESIE 01.01.2012 30.06.2012 Wysogotowo, 14 sierpnia 2012 1 1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. WŁADZE SPÓŁKI NA DZIEŃ PRZEKAZANIA

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne. Październik 2014 r.

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne. Październik 2014 r. Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne Październik 2014 r. Agenda I. Liberalizacja rynku gazu w Polsce II. Bezpieczeństwo energetyczne 2 I. Liberalizacja rynku gazu w Polsce 2004 2005 WYDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY DLA NOWEGO MODELU RYNKU GAZU ZIEMNEGO W POLSCE. Marcin Sienkiewicz, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski

PERSPEKTYWY DLA NOWEGO MODELU RYNKU GAZU ZIEMNEGO W POLSCE. Marcin Sienkiewicz, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski PERSPEKTYWY DLA NOWEGO MODELU RYNKU GAZU ZIEMNEGO W POLSCE Marcin Sienkiewicz, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski W najbliższych latach kształt polskiego rynku gazu ulegnie poważnym

Bardziej szczegółowo

Ewelina Kochanek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I-II - 2007 /3-4

Ewelina Kochanek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I-II - 2007 /3-4 Terminale skroplonego gazu ziemnego krok w stronę mniejszego uzależnienia od dostaw tego surowca do Polski Ewelina Kochanek TRANSPORT GAZU ZIEMNEGO DROGĄ MORSKĄ W CELU LEPSZEGO BUDOWANIA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011 Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2011 Lipiec 2011 2 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu 5 1. Nota wprowadzająca 7 2. Opis sytuacji na rynku energii elektrycznej i rynku

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.5 Ocena realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku

Projekt Wersja 0.5 Ocena realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Projekt Wersja 0.5 Ocena realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania... 3 1.1. Uwarunkowania społeczno gospodarcze...3 1.1.1. Trendy w

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie w przemyśle gazowniczym

Nowoczesne technologie w przemyśle gazowniczym Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowoczesne technologie w przemyśle gazowniczym Andrzej Bąk Rozpatrując geopolitykę w Europie możemy za wzór wziąć

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 277 ds. Gazownictwa

PLAN DZIAŁANIA KT 277 ds. Gazownictwa Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 277 ds. Gazownictwa STRESZCZENIE Zakres prac normalizacyjnych KT 277 Gazownictwo obejmuje systemy przesyłania i rozprowadzania gazu ziemnego, armaturę gazową, obiekty technologiczne

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna

Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PROJEKT, WERSJA 2 Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna Wstępny projekt narodowego Planu Rozwoju 2007 2013 Warszawa, Sierpień 2005 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...4

Bardziej szczegółowo

Projekt, wersja 3.2 z dn. 10.09.2007

Projekt, wersja 3.2 z dn. 10.09.2007 MINISTER GOSPODARKI POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU Warszawa, wrzesień 2007 r. 1 2 Projekt, wersja 3.2 z dn. 10.09.2007 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. OCENA REALIZACJI POLITYKI ENERGETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA:

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Harvard Business Review Polska poleca Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo energetyczne

Bezpieczeństwo energetyczne Bezpieczeństwo energetyczne część I Fundamenty Wykład dla PISM listopad 2012 r. Andrzej Szczęśniak niezależny ekspert www.naftagaz.pl Agenda części I Definicje Energia = cywilizacja, dobrobyt Źródła problemów

Bardziej szczegółowo

Perspektywy produkcji gazu łupkowego

Perspektywy produkcji gazu łupkowego Bezpieczeństwo energetyczne Polski Perspektywy produkcji gazu łupkowego Dostępność w Polsce niekonwencjonalnego gazu ziemnego nagromadzonego w łupkach gazonośnych o ile prowadzone aktualnie w kraju odwierty

Bardziej szczegółowo

UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA

UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, wrzesień 2012 Strona 1 Powstanie spółki Unimot Gaz 1992 powstanie spółki Unimot Express sp. z o.o., 2003 przejęcie spółki Gaz-Zaw, której przedmiotem działalności był

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo energetyczne Polski

Bezpieczeństwo energetyczne Polski P r a c e Ko m i s j i Ge o g r a f i i Pr z e m y s ł u Nr 10 wa r s z a w a Kr a k ó w 2008 PROCESY TRANSFORMACJI WYBRANYCH PRZEMYSŁÓW W POLSCE I NA ŚWIECIE Andrzej Wieloński, Janusz Machowski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Strategie i ścieżki kontraktacji gazu ziemnego

Strategie i ścieżki kontraktacji gazu ziemnego Strategie i ścieżki kontraktacji gazu ziemnego Autor: Dawid Klimczak, ENEA Trading Sp. z o.o. ( Energetyka nr 4/2014) Wstęp Strategia kontraktacji gazu ziemnego stanowi istotny element gry rynkowej dla

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian w nowym Prawie Gazowym i w nowelizacji Ustawy o zapasach gazu ziemnego

Kierunki zmian w nowym Prawie Gazowym i w nowelizacji Ustawy o zapasach gazu ziemnego Kierunki zmian w nowym Prawie Gazowym i w nowelizacji Ustawy o zapasach gazu ziemnego Autor: Cezary Tomasz Szyjko, dr nauk prawnych, adiunkt, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ( Nowa Energia nr

Bardziej szczegółowo