Wytyczne do przygotowania otworu pod zabudowę bram przemysłowych segmentowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne do przygotowania otworu pod zabudowę bram przemysłowych segmentowych"

Transkrypt

1 Wytyczne do przygotowania otworu pod zabudowę bram przemysłowych segmentowych str. 5 MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST str. 7, MakroPro M akropro Alu str. 61 MakroPro 100, MakroPro Alu 100 str. 97 Napędy serii S, SI Materiał wewnętrzny Ostatnia aktualizacja r. irma zastrzega sobie prawo dokonywania zmian konstrukcyjnych wynikających z postępu technicznego, nie zmieniających funkcjonalności produktu, bez powiadomienia.

2 Przygotowanie pomieszczenia pod zabudowę bramy segmentowej Przed przygotowaniem otworu do montażu bramy należy dokładnie zapoznać się z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji. Przestrzeganie zaleceń odnośnie przygotowania pomieszczenia pozwoli na jej prawidłowy montaż i zapewni długotrwałe, bezawaryjne użytkowanie. Wszystkie czynności związane z przygotowaniem pomieszczenia pod montaż bramy należy wykonać wg zaleceń niniejszej instrukcji. Brama segmentowa MakroPro jest wyrobem ocieplonym przeznaczonym do zastosowania w budownictwie przemysłowym, jest również odpowiednia do zastosowania w budownictwie indywidualnym. Bramy segmentowe serii MakroPro przeznaczone są do zabudowy wewnątrz pomieszczenia. Bramy segmentowe mogą być montowane do ścian żelbetowych, wykonanych z cegły lub ram stalowych. Pomieszczenie przeznaczone do montażu bramy powinno być całkowicie wykończone (ściany otynkowane, wykończona posadzka), ściany nie mogą wykazywać błędów wykonania. wypuklenie krawędzi otworu uniemożliwiające prawidłową pracę bramy przesunięcie uniemożliwiające prawidłową pracę bramy Rysunek przedstawia błędnie wykonaną ścianę (przesunięcie) na której ma być zamontowana brama segmentowa. Rysunek przedstawia błędnie wykonany otwór (wypuklenie) zarys otworu wykonany prawidłowo Rysunek przedstawia błędy w wykonaniu ścian garażu mogące prowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania lub uszkodzenia bramy Pomieszczenie powinno być wolne od szkodliwych dla powłok cynkowanych lub lakierniczych substancji chemicznych. Posadzka w obrębie dolnej uszczelki powinna być wypoziomowana oraz wykonana w taki sposób, aby zapewnić swobodny odpływ wody. 1

3 Przygotowanie pomieszczenia pod zabudowę bramy segmentowej W przypadku gdy wysokość nadproża jest mniejsza od Nmin konieczne jest zamontowanie listwy górnej (blendy) przysłaniającej część światła otworu, natomiast w przypadku gdy wartości W1 i W są mniejsze od minimalnych może być konieczne zabudowanie po bokach otworu pionowych słupów stalowych zmniejszających światło wjazdu a w przypadku bram z napędem elektrycznym zastosowanie przekładni przenoszącej napęd. Standardowo po bokach 0 [mm] w świetle wjazdu są widoczne czarne uszczelki gumowe, zapewniające szczelność bramy. Konstrukcja ścian budynku (hali) w zaznaczonym obszarze w widoku od środka oraz sufitu w zaznaczonym obszarze w widoku z góry powinna być odpowiednia, tzn. powinna zapewniać przeniesienie obciążenia od ciężaru skrzydła bramy (około 15 kg/m ). Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznej, przewodami o przekroju minimum 1,5 mm. Instalacja powinna być wykonana wraz z doprowadzeniem zasilania przed montażem bramy Rysunki przedstawiają poszczególne typy montażu z zaznaczonym obszarem, w którym będą mocowane elementy prowadzenia i montażu bramy. Obszar konieczny do prawidłowej pracy bramy zamieszczone w niniejszej instrukcji. odatkowo instalację należy zabezpieczyć trójfazowym automatem bezpiecznikowym 3x10A. Sufit pomieszczenia i ściany boczne powinny umożliwiać zamontowanie (podwieszenie) bramy. W przypadku braku możliwości zamontowania bramy do ściany, należy wykonać konstrukcję do której zostanie zamontowana brama. Poniższe rysunki nie są projektami konstrukcji, pokazują jedynie miejsca zamontowania podzespołów. Przed wykonaniem konstrukcji powinna być ona zaprojektowana przez projektanta posiadającego stosowne uprawnienia budowlane. Konstrukcja powinna spełniać następujące warunki: Konstrukcja powinna być wykonana z kształtowników zamkniętych min. 100x100x4 lub z materiałów wyszczególnionych przez producenta na rysunku konstrukcji, Konstrukcja powinna być wykonana w taki sposób, aby zapewnić przeniesienie obciążenia wywołanego ciężarem bramy, Profile powinny być zamontowane do ściany budynku lub tworzyć samonośną konstrukcję, Konstrukcja powinna tworzyć równą płaszczyznę, nie może wykazywać zwichrowań i odkształceń, W nadprożu, wzdłuż ścian oraz w odległości do 600 [mm] od ściany nie mogą być poprowadzone żadne przewody lub rury kolidujące z bramą, Konstrukcja podstropowa powinna być wykonana zgodnie z rysunkiem tak, aby była możliwość podwieszenia do niej prowadnic poziomych. Niniejsza dokument jest dokumentacją przeznaczoną dla Profesjonalnych Instalatorów lub Osób Kompetentnych

4 Przygotowanie pomieszczenia pod zabudowę bramy segmentowej Karta pomiaru N W1 W o 3

5 Układ sprężyn oraz bębnów linowych bramy segmentowej MakroPro, MakroPro Alu, MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST Widok od wewnątrz pomieszczenia MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST MakroPro, MakroPro Alu STL HL VL STLK HLK LH HLO VLO STL LHp zakres (str.6) zakres, (str.6) 4

6 Przygotowanie pomieszczenia pod zabudowę bram MakroPro INVST oraz MakroPro Alu INVST MakroPro INVST MakroPro Alu INVST 5

7 Przygotowanie pomieszczenia pod zabudowę bram MakroPro INVST oraz MakroPro Alu INVST Typ montażu N W 1 W Rodzaj napędu Wysokość nadproża N [mm] min Sposób prawidłowego pomiaru przedstawia rysunek obok. la prawidłowej zabudowy bramy wymagane jest nadproże N, przestrzenie boczne W 1, W oraz głębokość pomieszczenia. Wymagana minimalna przestrzeń boczna W1 lub W [mm] od strony mechanizmu otwierającego Wymagana minimalna przestrzeń boczna W 1, W [mm] od strony wolnej Wymagana minimalna głębokość pomieszczenia [mm] MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST napęd ręczny przekładnia łańcuchowa napęd elektryczny =50 [m m] - zakres =300 [m m ] - zakres =80 [m m] - zakres =300 [m m ] - zakres =50 [m m ] - zakres =300 [m m ] - zakres [mm]- zakres, 135 [mm]- zakres 50 [mm] 350 [mm] [mm]- zakres, 135 [mm]- zakres +750 [mm] brama otwierana ręcznie +300 [mm] brama otwierana automatycznie STL napęd ręczny przekładnia łańcuchowa napęd elektryczny [mm] =40 [mm] 50 [mm] 350 [mm] [mm] +750 [mm] brama otwierana ręcznie +300 [mm] brama otwierana automatycznie LHp napęd ręczny przekładnia łańcuchowa 150 [mm] =370 [mm] [mm] +750 [mm] napęd elektryczny 350 [mm] Tab. 1 Zakresy wymaganych nadproży- Prowadzenie Wysokość otworu (H o ) w [mm] do Szerokość otworu (1) (S (1) o ) w [mm] do Nmin=50 zakres 4000 Nmin=80 zakres 450 Nmin=300 zakres 6

8 Montaż bramy segmentowej MakroPro, MakroPro Alu do konstrukcji stalowej, Zasilanie wysokość stropu -prowadzenie niskie zakres wymiarowy (Tab.1) - wysokość otworu (wymiar zamówieniowy) N a / >=4000 [mm] 00 50* szerokość otworu (wymiar zamówieniowy) N= 50 mm- brama ręczna lub z napędem elektrycznym 1500 * 135 mm strona wolna * 50 mm brama z siłownikiem (blacha8x150x50) 1 3 MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST 135 minimalna przestrzeń pozwalająca zamontować napęd minimalna przestrzeń odstronywolnej 350 Legenda: a - profili zamknięty 100 x100 x4 [mm] źródło zasilania - gniazdo 3x400V 16A - dla siłownika serii TOTMANN, przewód zasilający 5x1,5 mm bezpiecznik zwłoczny 10 A - gniazdo 3x400V 16A - dla siłownika serii AUTOMATIK, przewód zasilający 5x1,5mm bezpiecznik zwłoczny 10 A - gniazdo 1x30V 16A - dla siłownika serii TOTMANN, AUTOMATIK,przewód zasilający 3x1,5mm bezpiecznik zwłoczny 10 A Konstrukcja wykonana z profili zamkniętych100x100x4 lub większych,powinna tworzyć od wewnątrz pomieszczenia równą płaszczyznę.przestrzeń potrzebna do wmontowania bramy musi być wolna od wszelkiego rodzaju rur,przewodów itp. Niniejszy rysunek nie jest projektem konstrukcji, pokazuje jedynie miejsca zamontowania podzespołów. Przed wykonaniem konstrukcji powinna być ona zaprojektowana przez projektanta posiadającego stosowne uprawnienia budowlane. Rysunek przedstawia rozwiązanie dla montaż silnika po prawej stronie. W przypadku montażu silnika po lewej stronie blachę do mocowania (8x150x50) oraz źródła zasilania należy przygotować po lewej stronie konstrukcji (lustrzane odbicie). 7

9 MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST -prowadzenie niskie zakres wymiarowy (Tab.1) 135 Widok wewnątrz Brama ręczna N= 50 mm- brama ręczna lub z napędem elektrycznym Brama wyposażona w napęd elektryczny W przypadku zastosowania zamka- MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST 135 +Nmin(50mm) 85 8

10 MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST -prowadzenie niskie zakres wymiarowy (Tab.1) Widok zgóry 135 Brama ręczna N= 50 mm- brama ręczna lub z napędem elektrycznym MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST Brama wyposażona w napęd elektryczny

11 MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST -prowadzenie niskie zakres wymiarowy (Tab.1) + Nmin( 50mm ) =+750mm 533 L1 L L mm Widok z boku MakroPro ręczna Zakres"" N= 50 mm- brama ręczna lub z napędem elektrycznym Zakres Hmin H max L1 L L MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST =+300mm 533 L1 L L3 + Nmin( 50mm ) mm MakroPro z napędem elektrycznym Zakres"" Zakres Hmin H max L1 L L (-345)/ (-345)/ (-345)/3 (-345)/3 (-345)/3 10

12 Montaż bramy segmentowej MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST do konstrukcji stalowej. -prowadzenie niskie zakres wymiarowy (Tab.1) N= 80 mm- brama otwierana przekładnią łańcuchową wysokość stropu - wysokość otworu (wymiar zamówieniowy) N 100 a (/) * * mm strona wolna * 50 mm brama z przekładnią łańcuchową (blacha8x150x50) Blacha 8mm stosować w przypadku przekładni łańcuchowej MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST -szerokość otworu (wymiar zamówieniowy) minimalna przestrzeń pozwalająca zamontować PŁ minimalna przestrzeń od strony wolnej 50 a - profili zamknięty 100 x100 x4 [mm] Konstrukcja wykonana z profili zamkniętych100x100x4 (100x50x4) lub większych,powinna tworzyć od wewnątrz pomieszczenia równą płaszczyznę.przestrzeń potrzebna do wmontowania bramy musi być wolna od wszelkiego rodzaju rur,przewodów itp. Niniejszy rysunek nie jest projektem konstrukcji, pokazuje jedynie miejsca zamontowania podzespołów. Przed wykonaniem konstrukcji powinna być ona zaprojektowana przez projektanta posiadającego stosowne uprawnienia budowlane. Rysunek przedstawia rozwiązanie dla montażu przekładni łańcuchowej po prawej stronie. W przypadku montażu przekładni łańcuchowej po lewej stronie blachę do mocowania (8x150x50) należy przygotować po lewej stronie konstrukcji (lustrzane odbicie) 11

13 MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST -prowadzenie niskie zakres wymiarowy (Tab.1) Widok wewnątrz Brama z przekładnią łańcuchową N= 80 mm- brama otwierana przekładnią łańcuchową 85 MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST 30 W przypadku zastosowania zamka +Nmin(80mm) 50 1

14 MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST -prowadzenie niskie zakres wymiarowy (Tab.1) 50 Widok z góry Brama z przekładnią łańcuchową N= 80 mm- brama przekładnią łańcuchową MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST 00 13

15 MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST -prowadzenie niskie zakres wymiarowy (Tab.1) + Nmin( 80mm ) Widok z boku Brama z przekładnią łańcuchową N= 80 mm- brama otwierana przekładnią łańcuchową 533 L1 L L mm =+750mm Zakres Hmin H max L1 L L MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST 14

16 Montaż bramy segmentowej MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST do konstrukcji stalowej, Zasilanie N -prowadzenie niskie zakres wymiarowy (Tab.1) 00 (/) * N= 300 mm- brama otwierana ręcznie, przekładnią łańcuchową lub z napędem elektrycznym 00 * mm strona wolna * 50 mm brama z siłownikiem lub przekładnią łańcuchową (blacha 8x150x50) 1 Blacha 5mm stosowaæ w przypadku si³ownika lubprzekładniłańcuchowej MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST wysokość stropu - wysokość otworu (wymiar zamówieniowy) a szerokość otworu (wymiar zamówieniowy) minimalna przestrzeń pozwalająca zamontować napęd minimalna przestrzeń od strony wolnej 350 Legenda: a - profili zamknięty 100 x100 x4 [mm] źródło zasilania - gniazdo 3x400V 16A - dla siłownika serii TOTMANN, przewód zasilający 5x1,5mm bezpiecznik zwłoczny 10 A - gniazdo 3x400V 16A - dla siłownika serii AUTOMATIK, przewód zasilający 5x1,5mm bezpiecznik zwłoczny 10 A - gniazdo 1x30V 16A - dla siłownika serii TOTMANN, AUTOMATIK,przewód zasilający 3x1,5mm bezpiecznik zwłoczny 10 A Konstrukcja wykonana z profili zamkniętych100x100x4 lub większych,powinna tworzyć od wewnątrz pomieszczenia równą płaszczyznę.przestrzeń potrzebna do wmontowania bramy musi być wolna od wszelkiego rodzaju rur,przewodów itp. Niniejszy rysunek nie jest projektem konstrukcji, pokazuje jedynie miejsca zamontowania podzespołów. Przed wykonaniem konstrukcji powinna być ona zaprojektowana przez projektanta posiadającego stosowne uprawnienia budowlane. Rysunek przedstawia rozwiązanie dla montaż silnika po prawej stronie. W przypadku montażu silnika po lewej stronie blachę do mocowania (8x150x50) oraz źródła zasilania należy przygotować po lewej stronie konstrukcji.(lustrzane odbicie) 15

17 MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST -prowadzenie niskie zakres wymiarowy (Tab.1) Widok wewnątrz Brama ręczna N= 300 mm- brama otwierana ręcznie, przekładnią łańcuchową lub z napędem elektrycznym Brama wyposażona w napęd elektryczny W przypadku zastosowania zamka MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST +Nmin(300mm) 60 +Nmin(300mm) Brama wyposażona w przekładnię łañcuchową +Nmin(300mm)

18 MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST -prowadzenie niskie zakres wymiarowy (Tab.1) + Nmin( 300mm ) mm Widok z boku Brama rêczna lub z przekładnią łańcuchową -5mm L1 =+750mm L N= 300 mm- brama otwierana ręcznie, przekładnią łańcuchową lub z napędem elektrycznym L3 Zakres Hmin H max L1 L L MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST =+300mm 533 L1 L L Amin=+300mm mm Zakres Hmin H max L1 L L (-345)/ (-345)/ (-345)/3 (-345)/3 (-345)/3 Brama wyposażona w napęd elektryczny 17

19 MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST -prowadzenie niskie zakres wymiarowy (Tab.1) Widok z góry Brama ręczna N= 300 mm- brama otwierana ręcznie, przekładnią łańcuchową lub z napędem elektrycznym MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST Brama wyposażona w siłownik kompaktowy 30 Brama wyposa ona w przekładnię łañcuchową

20 Montaż bramy segmentowej MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST do konstrukcji stalowej, Zasilanie Nmin STL -prowadzenie standardowe (/)-150 N min= 40 mm- brama otwierana ręcznie, przekładnią łańcuchową lub z napędem elektrycznym MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST wysokość stropu - wysokość otworu (wymiar zamówieniowy) a 350 minimalna przestrzeń pozwalająca zamontować napęd -szerokość otworu (wymiar zamówieniowy) minimalna przestrzeń od strony wolnej Legenda: a - profili zamknięty 100 x100 x4 mm źródło zasilania - gniazdo 3x400V 16A - dla siłownika serii TOTMANN, przewód zasilający 5x1,5 mm bezpiecznik zwłoczny 10 A - gniazdo 3x400V 16A - dla siłownika serii AUTOMATIK, przewód zasilający 5x1,5mm bezpiecznik zwłoczny 10 A - gniazdo 1x30V 16A - dla siłownika serii TOTMANN, AUTOMATIK,przewód zasilający 3x1,5mm bezpiecznik zwłoczny 10 A Konstrukcja wykonana z profili zamkniętych100x100x4 lub większych,powinna tworzyć od wewnątrz pomieszczenia równą płaszczyznę.przestrzeń potrzebna do wmontowania bramy musi być wolna od wszelkiego rodzaju rur,przewodów itp. Niniejszy rysunek nie jest projektem konstrukcji, pokazuje jedynie miejsca zamontowania podzespołów. Przed wykonaniem konstrukcji powinna być ona zaprojektowana przez projektanta posiadającego stosowne uprawnienia budowlane. Rysunek przedstawia rozwiązanie dla montaż silnika po lewej stronie. W przypadku montażu silnika po prawej stronie źródło zasilania należy przygotować po prawej stronie konstrukcji (lustrzane odbicie). 19

21 MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST STL -prowadzenie standardowe Widok wewnątrz Brama ręczna N= 40 mm- brama otwierana ręcznie, przekładnią łańcuchową lub z napędem elektrycznym 85 W przypadku zastosowania zamka Brama wyposażona w napęd elektryczny 85 MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST +Nmin(40mm) Nmin(40mm) Brama wyposażona w przekładnię łañcuchową +Nmin(40mm) 0

22 MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST STL -prowadzenie standardowe 30 Widok z boku Brama ręczna lub z przekładnią łańcuchową 580 L1 L L N= 40 mm- brama otwierana ręcznie, przekładnią łańcuchową lub z napędem elektrycznym MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST +Nmin(40) Zakres Hmin H max L1 L L (+37)/ (+37)/3 (+37)/ (+37)/3 - (+37)/3 00 Brama wyposażona w +300 napęd elektryczny 580 L1 L L3 +Nmin(40) Zakres Hmin H max L1 L L (-355)/ (-355)/ (-355)/3 (-355)/3 (-355)/3 00 1

23 MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST STL -prowadzenie standardowe Widok z góry N= 40 mm- brama otwierana ręcznie, przekładnią łańcuchową lub z napędem elektrycznym MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST Brama wyposażona w napęd elektryczny Brama wyposażona w przekładnię łañcuchową

24 Montaż bramy segmentowej MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST do konstrukcji stalowej, Zasilanie LHp -prowadze niskie N= 370 mm- brama otwierana ręcznie lub napędem elektrycznym N / 00 50* 150mm strona wolna 50mm brama z si³ownikiem (blacha8x150x50) 1 MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST wysokość stropu wysokość otworu (wymiar zamówieniowy) a 150 -szerokość otworu (wymiar zamówieniowy) minimalna przestrzeń pozwalająca zamontować napęd minimalna przestrzeń od strony wolnej 350 Legenda: a - profili zamknięty 100 x100 x4 [mm] źródło zasilania - gniazdo 3x400V 16A - dla siłownika serii TOTMANN, przewód zasilający 5x1,5mm bezpiecznik zwłoczny 10 A - gniazdo 3x400V 16A - dla siłownika serii AUTOMATIK, przewód zasilający 5x1,5mm bezpiecznik zwłoczny 10 A - gniazdo 1x30V 16A - dla siłownika serii TOTMANN, AUTOMATIK,przewód zasilający 3x1,5mm bezpiecznik zwłoczny 10 A Konstrukcja wykonana z profili zamkniętych100x100x4 lub większych,powinna tworzyć od wewnątrz pomieszczenia równą płaszczyznę.przestrzeń potrzebna do wmontowania bramy musi być wolna od wszelkiego rodzaju rur,przewodów itp. Niniejszy rysunek nie jest projektem konstrukcji, pokazuje jedynie miejsca zamontowania podzespołów. Przed wykonaniem konstrukcji powinna być ona zaprojektowana przez projektanta posiadającego stosowne uprawnienia budowlane. Rysunek przedstawia rozwiązanie dla montaż silnika po prawej stronie. W przypadku montażu silnika po lewej stronie blachę do mocowania (8x150x50) oraz źródła zasilania należy przygotować po lewej stronie konstrukcji (lustrzane odbicie). 3

25 MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST LHp -prowadze niskie N= 370 mm- brama otwierana ręcznie lub napędem elektrycznym Widok wewnątrz Brama ręczna +Nmin(370) Brama wyposażona w napęd elektryczny w przypadku zastosowania zamka (opcja) MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST 4

26 MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST LHp -prowadze niskie N= 370 mm- brama otwierana ręcznie lub napędem elektrycznym Widok z boku max 1500 =+750 max MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST 50 +Nmin(370)

27 MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST LHp -prowadze niskie N= 370 mm- brama otwierana ręcznie lub napędem elektrycznym 30 Brama z napędem elektrycznym Widok z góry Brama Ręczna MakroPro INVST, MakroPro Alu INVST

Przygotowanie pomieszczenia pod zabudowę bram MakroTherm. MakroTherm

Przygotowanie pomieszczenia pod zabudowę bram MakroTherm. MakroTherm 108 Warunki zabudowy N E Sposób prawidłowego pomiaru przedstawia rysunek obok. Dla prawidłowej zabudowy bramy wymagane jest nadproże N, przestrzenie boczne W 1, W oraz glębokość pomieszczenia E. W 1 W

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pomieszczenia do montażu bramy MakroTherm XXL

Przygotowanie pomieszczenia do montażu bramy MakroTherm XXL Przygotowanie pomieszczenia do montażu bramy MakroTherm XXL 123 Warunki zabudowy MakroTherm XXL N E Sposób prawidłowego pomiaru przedstawia rysunek obok. Dla prawidłowej zabudowy bramy wymagane jest nadproże

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pomieszczenia pod zabudowę bram MakroPro 100, MakroPro Alu 100. MakroPro 100. MakroPro Alu 100

Przygotowanie pomieszczenia pod zabudowę bram MakroPro 100, MakroPro Alu 100. MakroPro 100. MakroPro Alu 100 Przygotowanie pomieszczenia pod zabudowę bram MakroPro MakroPro MakroPro 100,, MakroPro, MakroPro MakroPro Alu Alu Alu 100 MakroPro 100 MakroPro Alu 100 61 MakroPro 100, MakroPro Alu100 N E Sposób prawidłowego

Bardziej szczegółowo

BRAMA PRZEMYSŁOWA ROLETOWA BR-100

BRAMA PRZEMYSŁOWA ROLETOWA BR-100 RAMA PRZEMYSŁOWA ROLETOWA R- Wytyczne do przygotowania otworu pod zabudowê bram przemys³owych roletowych Materia³ wewnêtrzny Ostatnia aktualizacja - 01.2017 r. WIŒNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

Bramy segmentowe garażowe

Bramy segmentowe garażowe Bramy segmentowe garażowe Parametry montażowe / Tory jezdne RESX200 RESX70 NP PARAMETRY MONTAŻOWE / WARUNKI ZABUDOWY Rys.1 Widok od wewnątrz garażu Rys. 2 Przekrój pionowy garażu Oznaczenia B N W1 W2 E

Bardziej szczegółowo

BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE

BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE Konstrukcja bramy segmentowej przemysłowej sprawia, że brama ta może być stosowana do otworów o dużych wymiarach oraz gdzie występuję duża częstotliwość jej używania. KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

System prowadzenia szyn, wymiary, warunki zabudowy. Normalne prowadzenie szyn T450

System prowadzenia szyn, wymiary, warunki zabudowy. Normalne prowadzenie szyn T450 System prowadzenia szyn, wymiary, warunki zabudowy. Normalne prowadzenie szyn Spis treści - Normalne prowadzenie szyn...3 1.1 Powierzchnia niezbędna do osadzenia prowadnic pionowych oraz wału sprężynowego

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe uchylne Opis techniczny

Bramy garażowe uchylne Opis techniczny Informacje ogólne Brama garażowa uchylna przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych i pomieszczeniach gospodarczych. Zbudowana jest z ościeżnicy, skrzydła i prowadnic poziomych. Standardowo brama

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalowania i Obsługi. Przekładnia przenosząca napęd. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

Instrukcja Instalowania i Obsługi.  Przekładnia przenosząca napęd. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa Instrukcja Instalowania i Obsługi Przekładnia przenosząca napęd Ostatnia aktualizacja - 01.12.2008 r. Instrukcja Instalowania i Obsługi - Przekładnia łańcuchowa SPIS TREŚCI: 2. TERMINY I DEFINICJE WG NORMY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalowania i Obsługi

Instrukcja Instalowania i Obsługi Instrukcja Instalowania i Obsługi Przekładnia przenosząca napęd Ostatnia aktualizacja - 01.12.2008 r. SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne... 2 2. Terminy i definicje wg normy... 2 3. Zalecenia montażowe...

Bardziej szczegółowo

Bramy podwieszane przesuwne

Bramy podwieszane przesuwne Informacje ogólne Brama przesuwna wisząca przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych i produkcyjnych, warsztatach samochodowych, myjniach samochodowych

Bardziej szczegółowo

Normstahl Segmentowe bramy przemysłowe

Normstahl Segmentowe bramy przemysłowe Normstahl Segmentowe bramy przemysłowe Segmentowe bramy przemysłowe OSP42A OSF42A Sekcyjna Ramowa 2 SOHD Portfolio OSP42A OSF42A Połączenie OSP42A & OSF42A Design 3 Normstahl OSP42A 4 OSP42A Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

RapidTech 110. Specyfikacja techniczna Brama Segmentowa. Brama do wszystkich zastosowań

RapidTech 110. Specyfikacja techniczna Brama Segmentowa. Brama do wszystkich zastosowań Specyfikacja techniczna Brama Segmentowa Brama do wszystkich zastosowań Klasyczna, izolowana termicznie brama segmentowa zapewnia solidne zamknięcie budynku. Duża liczba wariantów paneli i przeszkleń oraz

Bardziej szczegółowo

Segmentowe bramy garażowe

Segmentowe bramy garażowe Segmentowe bramy garażowe Dane montażowe: stan na 1.6.2008 Spis treści Spis treści strona LTE 0, przetłoczenia S, Woodgrain 3 LTE 0, przetłoczenia M, Woodgrain LTE 0, kasetony S, Woodgrain 5 LTE 0, kasetony

Bardziej szczegółowo

CENNIK Bramy segmentowe przemysłowe

CENNIK Bramy segmentowe przemysłowe CENNIK 2017 Bramy segmentowe przemysłowe Opis produktu Bramy przemysłowe zostały zaprojektowane do użytku w miejscach intensywnej eksploatacji - budynkach przemysłowych oraz budynkach wielorodzinnych.

Bardziej szczegółowo

NASSAU 6000D. Wyjątkowa izolacja termiczna NASSAU 6000D 7.1. You know the Quality

NASSAU 6000D. Wyjątkowa izolacja termiczna NASSAU 6000D 7.1. You know the Quality 7.1 Wyjątkowa izolacja termiczna Bramy są przeznaczone do pomieszczeń, gdzie wymagane są wysokie właściwości izolacyjne. Sekcja bramy ma 80 mm grubości. IZOLACYJNOŚĆ jest bardzo użyteczna w środowiskach,

Bardziej szczegółowo

SZEROKOŚĆ MIĘDZY SŁUPAMI (So) w [mm] do

SZEROKOŚĆ MIĘDZY SŁUPAMI (So) w [mm] do KARTA TECHNICZNA DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB SZEROKI ZAKRES WYMIAROWY: szerokość z przedziału od 3500-7000 [mm] wysokość z przedziału 1500 2200 [mm] WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA (H) w [mm] do SZEROKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

RadoN s.c. 26-600 Radom ul. Żelazna 21 E tel (048) 332-15-56 fax (48) 367-18-13 www.radon.com.pl e-mail: biuro@radon.com.pl

RadoN s.c. 26-600 Radom ul. Żelazna 21 E tel (048) 332-15-56 fax (48) 367-18-13 www.radon.com.pl e-mail: biuro@radon.com.pl s.c. 26-600 Radom ul. Żelazna 21 E tel fax (48) 367-18-13 www.radon.com.pl e-mail: biuro@radon.com.pl Urządzenie do pionowego transportu osób niepełnosprawnych TYP VIP 12.H Rysunki techniczne, wytyczne

Bardziej szczegółowo

Bramy przemysłowe segmentowe roletowe

Bramy przemysłowe segmentowe roletowe Bramy przemysłowe segmentowe roletowe Bramy segmentowe MakroPro i MakroPro Alu to nowoczesne rozwiązania dla obiektów przemysłowych, hal magazynowych, warsztatów i pomieszczeń gospodarczych. Solidna, trwała

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Część I... 1. Szafa rys. 1.1 szt. 1... 2. Biurko rys. 2.1 szt. 2...

Załącznik nr 7 do SIWZ. Część I... 1. Szafa rys. 1.1 szt. 1... 2. Biurko rys. 2.1 szt. 2... Część I... 1. Szafa rys. 1.1 szt. 1... 2. Biurko rys. 2.1 szt. 2... Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mebli wniesienie oraz montaż. Meble należy wypoziomować, półki wiszące zawiesić. Wymiary przytoczone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU Bram wjazdowych samonośnych ROMA i BERGAMO

INSTRUKCJA MONTAŻU Bram wjazdowych samonośnych ROMA i BERGAMO INSTRUKCJA MONTAŻU Bram wjazdowych samonośnych ROMA i BERGAMO I. Wstęp. Przed przystąpieniem do instalacji bramy należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją techniczno ruchową, sprawdzić wszystkie podzespoły

Bardziej szczegółowo

Bramy segmentowe NASSAU potrzebuję niewiele miejsca do montażu ponieważ rodzaj prowadzenia jest adaptowany do wymiarów bramy i budynku.

Bramy segmentowe NASSAU potrzebuję niewiele miejsca do montażu ponieważ rodzaj prowadzenia jest adaptowany do wymiarów bramy i budynku. 8.1 Rodzaje prowadzeń Bramy segmentowe NAAU potrzebuję niewiele miejsca do montażu ponieważ rodzaj prowadzenia jest adaptowany do wymiarów bramy i budynku. szystko zależy od dostępnego miejsca nad bramą

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE ROZWIERNE

BRAMY GARAŻOWE ROZWIERNE BAMY GAAŻOWE OZWIENE Informacje ogólne Bramy garażowe rozwierne jedno i dwuskrzydłowe przeznaczone są do użytku w budynkach prywatnych i pomieszczeniach gospodarczych. Ościeżnica i skrzydło wykonane są

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWEJ Model: XFC-1

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWEJ Model: XFC-1 INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWEJ Model: XFC-1 OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH BRAMĘ GARAŻOWĄ. NIESTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE UCHYLNE

BRAMY GARAŻOWE UCHYLNE BAMY GAAŻOWE UCHYLE Bramy uchylne ovum, Progress, Komfort Informacje ogólne Brama garażowa uchylna przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych i pomieszczeniach gospodarczych. Zbudowana jest z ościeżnicy,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAM I OSŁON ROLOWANYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAM I OSŁON ROLOWANYCH R Z K A LI S Z A INSTRUKCJA MONTAŻU BRAM I OSŁON ROLOWANYCH Przed przystąpieniem do montażu bramy należy zapoznać się z poniższą instrukcją. W czasie transportu i składowania brama powinna leżeć poziomo

Bardziej szczegółowo

BRAMY ROLETOWE BR-100

BRAMY ROLETOWE BR-100 BRAMY ROLETOWE BR-100 W bramach roletowych WIŚNIOWSKI komfort staje się standardem 26 ZALETY KOMFORT W STANDARDZIE W pełni zintegrowana automatyka ułatwia obsługę oraz usprawnia pracę personelu. Wyposażone

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB

DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB KARTA TECHNICZNA DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB SZEROKI ZAKRES WYMIAROWY: szerokość z przedziału od 6000-9000mm wysokość z przedziału 1500-2400mm WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA (H) w [mm] do SZEROKOŚĆ MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

Kraty rolowane RollMatic. Kompaktowa konstrukcja optymalne zamknięcie sklepów nawet przy ograniczonej ilości wolnego miejsca

Kraty rolowane RollMatic. Kompaktowa konstrukcja optymalne zamknięcie sklepów nawet przy ograniczonej ilości wolnego miejsca Kraty rolowane RollMatic Kompaktowa konstrukcja optymalne zamknięcie sklepów nawet przy ograniczonej ilości wolnego miejsca Przekonująca technika Perfekcyjnie dobrane elementy Kompaktowa konstrukcja z

Bardziej szczegółowo

Bramy harmonijkowe Opis techniczny

Bramy harmonijkowe Opis techniczny Informacje ogólne Brama harmonijkowa (składana) przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych i produkcyjnych, warsztatach samochodowych, myjniach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU BRAMA SEGMENTOWA FUTURE

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU BRAMA SEGMENTOWA FUTURE INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU BRAMA SEGMENTOWA FUTURE Wstęp Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi, które gwarantują

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAMÓWIEŃ Bramy przemysłowe zwijane Aluprof BPR - na konsolach stałych typu KNS - na konsolach jezdnych typu KNJ

ARKUSZ ZAMÓWIEŃ Bramy przemysłowe zwijane Aluprof BPR - na konsolach stałych typu KNS - na konsolach jezdnych typu KNJ ARKUSZ ZAMÓWIEŃ Bramy przemysłowe zwijane Aluprof BPR - - - 1 - Treść zawarta w dokumentacji podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Bramy harmonijkowe Opis techniczny

Bramy harmonijkowe Opis techniczny Bramy harmonijkowe Opis techniczny www.migas-door.pl Informacje ogólne Brama harmonijkowa (składana) przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych

Bardziej szczegółowo

SEGMENTOWA BRAMA GARAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻU DOTYCZY BRAM VERDOOR TYPU REDCROSS I ART DECO

SEGMENTOWA BRAMA GARAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻU DOTYCZY BRAM VERDOOR TYPU REDCROSS I ART DECO SEGMENTOWA BRAMA GARAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻU DOTYCZY BRAM VERDOOR TYPU REDCROSS I ART DECO WERSJA: 012016 www.verdoor.pl I WSTĘP Niniejsza instrukcja dotyczy montażu segmentowej bramy garażowej VERDOOR,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Nr postępowania: ZP/140/055/D/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje dostawę kompletnego systemu do mocowania sufitowego lamp fotograficznych. Montaż systemu

Bardziej szczegółowo

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania TECHNO Siłownik elektromechaniczny do bram skrzydłowych Instrukcja montażu i użytkowania Wymiary: Dane techniczne: W komplecie: 1. Siłownik lewy lub prawy 2. Uchwyt montażowy do słupka 3. Uchwyt montażowy

Bardziej szczegółowo

Segmentowa brama garażowa INSTRUKCJA MONTAŻU

Segmentowa brama garażowa INSTRUKCJA MONTAŻU Segmentowa brama garażowa INSTRUKCJA MONTAŻU Dotyczy bram VERDOOR typu Bauhaus i Art Deco WERSJA: 012012 www.verdoor.pl I. WSTĘP Niniejsza instrukcja dotyczy montażu segmentowej bramy garażowej VERDOOR,

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie i akcesoria

Wyposażenie i akcesoria 9.1 9.1 Wyposażenie i akcesoria Wyposażenie i akcesoria Wszystkie części składowe bram segmentowych NASSAU wykonane są z materiałów o najwyższej jakości, które spełniają wysokie wymagania dotyczące ich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu skrzynki i wyposażenia:

Instrukcja montażu skrzynki i wyposażenia: Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa EmiterNet typ PW1Z Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa EmiterNet typ PW2Z Oznaczenia: Kod: EM/TSM-PW1Z EM/TSM-PW2Z Uwaga: poniżej przedstawiono sposób montażu

Bardziej szczegółowo

MODEST BRAMA I FURTKA OGRODZENIOWA MODEST

MODEST BRAMA I FURTKA OGRODZENIOWA MODEST BRAMA I FURTKA OGRODZENIOWA BRAMY DRZWI OGRODZENIA Zastosowanie: Bramy i furtki świetnie sprawdzają się we wszelkiego rodzaju obszarach działalności prywatnej, publicznej lub przemysłowej. Bramy montowane

Bardziej szczegółowo

Szyny i słupki pionowe

Szyny i słupki pionowe Szyny i słupki pionowe 7 7 20000 Szyny z otworami : Szyny z otworami. Perforowane z systemem otworów na śruby: 14023. Pozycja Długość (kg) Liczba otworów 20182 1818 1,82 5 20226 2258 2,26 6 20270 2697

Bardziej szczegółowo

// Drzwi przejściowe bez wystającego progu do LZ = 7000 mm

// Drzwi przejściowe bez wystającego progu do LZ = 7000 mm // Drzwi przejściowe bez wystającego progu do LZ = mm Przemysłowe bramy segmentowe Dane montażowe: Stan na dzień 1..00 Spis treści Spis treści - Typy prowadzeń - przegląd - STE 0 płyta bramy z segmentów

Bardziej szczegółowo

Bramy harmonijkowe Opis techniczny

Bramy harmonijkowe Opis techniczny Informacje ogólne Brama harmonijkowa (składana) przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych i produkcyjnych, warsztatach samochodowych, myjniach

Bardziej szczegółowo

BRAMY PRZESUWNE SAMONOŚNE

BRAMY PRZESUWNE SAMONOŚNE BRAMY PRZESUWNE SAMONOŚNE Bramy przesuwne samonośne WIŚNIOWSKI to gwarancja bezawaryjnej i sprawnej pracy 10 www.wisniowski.pl ZALETY JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO Wszystkie elementy bram wykonywane są z dużą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY RF200

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY RF200 INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY RF200 1. Warunki gwarancji Instrukcja została wykonana w celu używania przez wykwalifikowane osoby i nie służy do wykorzystania przez osoby nie uprawnione ani przez majsterkowiczów.

Bardziej szczegółowo

NASSAU Panorama. Salony wystawowe. NASSAU Panorama 4.1. You know the Quality

NASSAU Panorama. Salony wystawowe. NASSAU Panorama 4.1. You know the Quality 4.1 Salony wystawowe Bramy przeznaczone są do budynków, gdzie potrzebny jest dopływ naturalnego światła do ich wnętrza. Bramy wykonane są z profili aluminiowych bez części pionowych. Panorama jest bramą

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny produktu. Bramy garażowe.

Katalog techniczny produktu. Bramy garażowe. Katalog techniczny produktu Bramy garażowe Wymiarowanie D HR lewa H prawa LS W RS ostateczna wysokość podłogi W razie wątpliwości prosimy o przesłanie niniejszego rysunku wraz z podanymi wymiarami. Planując

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe bramy segmentowe

Przemysłowe bramy segmentowe // Drzwi przejściowe bez progu Przemysłowe bramy segmentowe Dane montażowe: Stan na dzień..00 Spis treści Spis treści - STE 0 płyta bramy z segmentów stalowych, nieocieplana TPU 0 płyta z segmentów stalowych,

Bardziej szczegółowo

POMIAR ROLETY DACHOWE SYSTEM B-25. Typ ramy okiennej: pochyła. Typ ramy okiennej: prosta

POMIAR ROLETY DACHOWE SYSTEM B-25. Typ ramy okiennej: pochyła. Typ ramy okiennej: prosta POMIAR ROLETY DACHOWE SYSTEM B-25 Sposób pomiaru dla okna typu velux Oznaczenia producenta: A szerokość B wysokość Typ ramy okiennej: pochyła Typ ramy okiennej: prosta Sposób pomiaru dla innych typów okien

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY PRZESUWNEJ TOP Z NAPĘDEM

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY PRZESUWNEJ TOP Z NAPĘDEM INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY PRZESUWNEJ TOP Z NAPĘDEM Technologia Oszczędność Prestiż ETAPY MONTAŻU BRAMY: ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4 WYKONANIE BLOKU FUNDAMENTOWEGO ROZMIERZANIE I MOCOWANIE SZPILEK POSADOWIENIE

Bardziej szczegółowo

Bramy przemysłowe segmentowe roletowe

Bramy przemysłowe segmentowe roletowe Bramy przemysłowe segmentowe roletowe Bramy segmentowe MakroPro i MakroPro Alu to nowoczesne rozwiązania dla obiektów przemysłowych, hal magazynowych, warsztatów i pomieszczeń gospodarczych. Solidna, trwała

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA HANDLOWA wersja Drewniane drzwi akustyczne o klasie odporności ogniowej EI 60. mcr DREW AKUSTIK GT

DOKUMENTACJA HANDLOWA wersja Drewniane drzwi akustyczne o klasie odporności ogniowej EI 60. mcr DREW AKUSTIK GT DOKUMENTACJA HANDLOWA Drewniane drzwi akustyczne o klasie odporności ogniowej EI 60 opracował: Tomasz Hinc Dokumentacja handlowa liczy 17 stron. Gdańsk 11.10.2013 SPIS TREŚCI 1. Opis wyrobu... 3 2. Montaż

Bardziej szczegółowo

RadoN s.c. 26-600 Radom ul. Żelazna 21 E tel.(048) 332-15-56 fax (48) 367-18-13. Urządzenie do pionowego transportu osób niepełnosprawnych TYP VIP 11

RadoN s.c. 26-600 Radom ul. Żelazna 21 E tel.(048) 332-15-56 fax (48) 367-18-13. Urządzenie do pionowego transportu osób niepełnosprawnych TYP VIP 11 s.c. 26-600 Radom ul. Żelazna 21 E tel. fax (48) 367-18-13 Urządzenie do pionowego transportu osób niepełnosprawnych TYP VIP 11 Rysunki techniczne, wytyczne budowlane str. 2 z14 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Montaż okna w przestrzeni izolacji ścian budynku jest prosty, pewny i szybki z wykorzystaniem Systemu JB-D. Turn ideas into reality.

Montaż okna w przestrzeni izolacji ścian budynku jest prosty, pewny i szybki z wykorzystaniem Systemu JB-D. Turn ideas into reality. Montaż okna w przestrzeni izolacji ścian budynku jest prosty, pewny i szybki z wykorzystaniem Systemu JB-D Wady budowlane wywołane błędami projektowymi lub montażowymi Wady budowlane wywołane błędami projektowymi

Bardziej szczegółowo

RapidRoll 392. Specyfikacja techniczna Brama Szybkobieżna. Wiatr zostaje na zewnątrz. Solidna brama przemysłowa za niewielkie pieniądze.

RapidRoll 392. Specyfikacja techniczna Brama Szybkobieżna. Wiatr zostaje na zewnątrz. Solidna brama przemysłowa za niewielkie pieniądze. Specyfikacja techniczna Brama Szybkobieżna RapidRoll 392 Wiatr zostaje na zewnątrz. Solidna brama przemysłowa za niewielkie pieniądze. Awaryjne otwieranie po zwolnieniu hamulca za pomocą wbudowanych przeciwwag.

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe dwuskrzydłowe

Bramy garażowe dwuskrzydłowe Opis techniczny Typ: BGDS/T Informacje ogólne Brama garażowa dwuskrzydłowa przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych i pomieszczeniach gospodarczych. Ościeżnica wykonana jest z profili zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air T 2.//PL/1 Nawiewniki sufitowe Typ DLQL Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-0 Piaseczno

Bardziej szczegółowo

CENNIK Bramy uchylne

CENNIK Bramy uchylne CENNIK 2017 Bramy uchylne Opis produktu Bramy garażowe uchylne stanowią doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących taniej metody zabezpieczenia swojego garażu, przy zachowaniu trwałości i niezawodności

Bardziej szczegółowo

Opis produktu. Dane techniczne

Opis produktu. Dane techniczne Opis produktu Ogólny opis produktu Brama i furtka GARDIA to systemowe rozwiązanie przeznaczone dla domu i przemysłu. W zestawie z bramą lub furtką słupy nośne oraz komplet zawiasowo-zamkowy LOCINOX. Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Insulated Door Components. System sprężyn naciągowych. System bram o wysokich parametrach do zastosowań garażowych

Insulated Door Components. System sprężyn naciągowych. System bram o wysokich parametrach do zastosowań garażowych Insulated Door Components System sprężyn naciągowych System bram o wysokich parametrach do zastosowań garażowych System sprężyn naciągowych Prosty i szybki, odpowiedni dla bram o wymiarach 3000 mm x 2125

Bardziej szczegółowo

CENNIK (PLN) Wazny od 01.02.2012

CENNIK (PLN) Wazny od 01.02.2012 CENNIK (PLN) Wazny od 01.02.2012 Spis treści Modele R40 - Przetłoczenia niskie, Bez przetłoczeń 3 Modele R40 - Przetłoczenia wysokie, Mikroprzetłoczenia 4 Modele R40 - Makroprzetłoczenia, Kasetonowe 5

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA ROLETA PCV, METAL, BOX

WEWNĘTRZNA ROLETA PCV, METAL, BOX WEWNĘTRZNA ROLETA PCV, METAL, BOX Pomiar Montaż nad wnęką Montaż we wnęce Roleta może być montowana we wnęce lub nad wnęką. Może być montowana na sufit, na ścianę / na ramę okna. Szerokość i wysokość rolety

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY RF350

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY RF350 INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY RF350 1. Warunki gwarancji Instrukcja została wykonana w celu używania przez wykwalifikowane osoby i nie służy do wykorzystania przez osoby nie uprawnione ani przez majsterkowiczów.

Bardziej szczegółowo

TS 90 IMPULSE EN 3/4. Samozamykacz z funkcją EASY OPEN

TS 90 IMPULSE EN 3/4. Samozamykacz z funkcją EASY OPEN TS 90 IMPULSE EN 3/4 Samozamykacz z funkcją EASY OPEN TECHNIKA NA NAJWYŻSZYM ŚWIATOWYM POZIOMIE Samozamykacz DORMA TS 90 Impulse to połączenie najwyższej technologii w dobrej cenie oraz nowoczesnego wzornictwa

Bardziej szczegółowo

Foto instrukcja pomiaru i zamówienia: żaluzje poziome sterowane łańcuszkiem

Foto instrukcja pomiaru i zamówienia: żaluzje poziome sterowane łańcuszkiem Foto instrukcja pomiaru i zamówienia: żaluzje poziome sterowane łańcuszkiem 1. Pomiar szerokości i wysokości żaluzji poziomych sterowanych łańcuszkiem pomiaru dokonujemy w zależności od sposobu montażu.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ. (wersja 3.0)

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ. (wersja 3.0) 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ (wersja 3.0) UWAGA: Niniejsza

Bardziej szczegółowo

LASER Instrukcja montażu i użytkowania LASER

LASER Instrukcja montażu i użytkowania LASER LASER Napęd do bram przesuwnych Instrukcja montażu i użytkowania Wymiary: Dane techniczne: W komplecie: 1. Korpus napędu z pokrywą. 7. Wkręty 3,5/19 do pokrywy 4 szt. 2. Podstawa montażowa. 8. Sprężyna

Bardziej szczegółowo

Stosowane skróty DHV ETDMS ETKNH ETSSG ETWPS ETZAK-XL EZS Fhoriz FPV Fres Fvert FZAK-XL LAR LPV LWFK LDB LDH MPV MKZAK-XL MSAR MSDMS MSKNH OFF RAM

Stosowane skróty DHV ETDMS ETKNH ETSSG ETWPS ETZAK-XL EZS Fhoriz FPV Fres Fvert FZAK-XL LAR LPV LWFK LDB LDH MPV MKZAK-XL MSAR MSDMS MSKNH OFF RAM Bramy rolowane i kraty rolowane Dane montażowe: stan na dzień 01.07.2014 Stosowane skróty B U = szerokość dolnej konstrukcji stalowej DHV = zmniejszenie wysokości przejazdu ET DMS = minimalna głębokość

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od: 01.01.2015 Bramy Segmentowe CENNIK Detaliczny 01.01.2015

obowiązuje od: 01.01.2015 Bramy Segmentowe CENNIK Detaliczny 01.01.2015 Bramy Segmentowe CENNIK Detaliczny 01.01.2015 CENNIK BRAM GARAŻOWYCH TYPOWYCH AUTOMATYCZNYCH Przetłoczenie poziome niskie, kolory widoczne od zewnątrz Nadproże min. 250mm Kolor Wymiar Brąz (RAL8014) Orzech

Bardziej szczegółowo

Insulated Door Components. System sprężyn naciągowych. System bram o wysokich parametrach do zastosowań garażowych

Insulated Door Components. System sprężyn naciągowych. System bram o wysokich parametrach do zastosowań garażowych Insulated Door Components System sprężyn naciągowych System bram o wysokich parametrach do zastosowań garażowych System sprężyn naciągowych Prosty i szybki, odpowiedni dla bram o wymiarach 3500 mm x 2250

Bardziej szczegółowo

PW200 Elektromechaniczny siłownik bram skrzydłowych

PW200 Elektromechaniczny siłownik bram skrzydłowych PW200 Elektromechaniczny siłownik bram skrzydłowych Instrukcja instalacji MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90A Tel. 042 616 21 00, fax 042 616 21 13 e-mail: miwi@miwiurmet.pl, web: http://www.miwiurmet.pl

Bardziej szczegółowo

KP/BB KURTYNY POWIETRZNE

KP/BB KURTYNY POWIETRZNE KP/BB KURTYNY POWIETRZNE ZASTOSOWANIE Kurtyny służą do ochrony przed napływem zewnętrznego w bramach, otworach budowlanych, w drzwiach, w halach zakładów przemysłowych, magazynach, pawilonach handlowych

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE BRAMY PRZEMYSŁOWE PRESTIGE

DANE TECHNICZNE BRAMY PRZEMYSŁOWE PRESTIGE DANE TECHNICZNE BRAMY PRZEMYSŁOWE PRESTIGE SPIS TREŚCI 4 PROWADZENIA 5...STD 6...LHR-FM 7...LHR-RM 8...STD-RM 9...HL-TM 10...VL-TM 11...HL-MM1 z dolnym wałem sprężyny skrętnej 12...HL-MM2 z dolnym wałem

Bardziej szczegółowo

NASSAU POLSKA Sp. z o.o. ul. Trakt Lubelski Warszawa Tel.: Fax:

NASSAU POLSKA Sp. z o.o. ul. Trakt Lubelski Warszawa Tel.: Fax: INSTRUKCJA MONTAŻU STEROWANIE ELEKTRYCZNE NASSAU POLSKA Sp. z o.o. ul. Trakt Lubelski 17 04-790 Warszawa Tel.: +48 67 0 57 Fax: +48 67 0 59 E-mail: nassau@nassau.pl www.nassau.pl INSTRUKCJA NR: 89-1068

Bardziej szczegółowo

SYNTESIS LINE drzwi rozwierane

SYNTESIS LINE drzwi rozwierane drzwi rozwierane SYNTESIS LINE drzwi rozwierane Syntesis Line drzwi rozwierane to rozwiązanie, które umożliwia zainstalowanie drzwi z ukrytymi zawiasami w aluminiowej ościeżnicy. W zależności od upodobań,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY RF350

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY RF350 INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY RF350 P A S E D O Z A W I E R C I E u l. G L I N I A N A 6 3 + 4 8 3 2 7 2 5 1 3 2 8 1. Warunki gwarancji Instrukcja została wykonana w celu używania przez wykwalifikowane osoby

Bardziej szczegółowo

suplement system refleksol markizoleta

suplement system refleksol markizoleta suplement system refleksol markizoleta edycja 2/2013 SPIS TREŚCI SYSTEM REFLEKSOL 125... 3 SYSTEM REFLEKSOL ZIIIP... 8 SYSTEM REFLEKSOL 103... 12 SYSTEM REFLEKSOL 103 LOCK... 21 SYSTEM REFLEKSOL 90...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY RF70

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY RF70 INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY RF70 P A S E D O Z A W I E R C I E u l. G L I N I A N A 6 3 + 4 8 3 2 7 2 5 1 3 2 8 1. Warunki gwarancji Instrukcja została wykonana w celu używania przez wykwalifikowane osoby

Bardziej szczegółowo

BRAMY PRZEMYSŁOWE. BRAMY SEGMENTOWE MakroPro ALU

BRAMY PRZEMYSŁOWE. BRAMY SEGMENTOWE MakroPro ALU BRAMY PRZEMYSŁOWE BRAMY DRZWI OGRODZENIA BRAMY SEGMENTOWE MakroPro ALU Zastosowanie: Brama przemysłowa segmentowa przeznaczona jest do użytku w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej, zakładach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU Bramy wjazdowej samonośnej TRENTO

INSTRUKCJA MONTAŻU Bramy wjazdowej samonośnej TRENTO INSTRUKCJA MONTAŻU Bramy wjazdowej samonośnej TRENTO I. Wstęp. Przed przystąpieniem do instalacji bramy należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją techniczno ruchową, sprawdzić wszystkie podzespoły bramy

Bardziej szczegółowo

Bramy przemysłowe SEGMENTOWE

Bramy przemysłowe SEGMENTOWE Bramy przemysłowe SEGMENTOWE Witamy w świecie bram przemysłowych WIŚNIOWSKI Produkujemy z pasją od 25 lat. Marka WIŚNIOWSKI pochodzi od nazwiska jej Założyciela i Właściciela Andrzeja Wiśniowskiego. Jego

Bardziej szczegółowo

CENNIK 1/2014 Formularze Zamowieniowe BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE

CENNIK 1/2014 Formularze Zamowieniowe BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE CENNIK 1/2014 Formularze Zamowieniowe BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE ZAMÓWIENIE NR DATA DO: BIURO OBSŁUGI KLIENTA BIG TOR: +48 52 345 28 82; FAX: +48 52 345 28 81; e-mail: handel@bigtor.pl FIRMA: PROJEKT:

Bardziej szczegółowo

producent nowoczesnych ogrodzeń przemysłowych i ozdobnych

producent nowoczesnych ogrodzeń przemysłowych i ozdobnych INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY PRZESUWNEJ TOP Z NAPĘDEM Technologia Oszczędność Prestiż ETAPY MONTAŻU BRAMY: ETAP 1 WYKONANIE BLOKU FUNDAMENTOWEGO ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4 ROZMIERZANIE I MOCOWANIE SZPILEK POSADOWIENIE

Bardziej szczegółowo

GARDIA BRAMA I FURTKA OGRODZENIOWA GARDIA

GARDIA BRAMA I FURTKA OGRODZENIOWA GARDIA BRAMY DRZWI OGRODZENIA BRAMA I FURTKA OGRODZENIOWA Zastosowanie: Bramy i furtki świetnie sprawdzają się we wszelkiego rodzaju obszarach działalności prywatnej, publicznej lub przemysłowej. Bramy montowane

Bardziej szczegółowo

Insulated Door Components. Brama. U = izolacja lepsza na ogół o 22% Szczelność POWIETRZNA

Insulated Door Components. Brama. U = izolacja lepsza na ogół o 22% Szczelność POWIETRZNA Insulated Door Components Brama Szczelność POWIETRZNA Klasy 4 U = izolacja lepsza na ogół o % Brama Wydajność cieplna i zmniejszenie przepuszczalności powietrza to krytyczne aspekty w projektowaniu produktów

Bardziej szczegółowo

BRAMY PRZEMYSŁOWE BRAMY SEGMENTOWE. MakroPro ALU 100

BRAMY PRZEMYSŁOWE BRAMY SEGMENTOWE. MakroPro ALU 100 BRAMY PRZEMYSŁOWE BRAMY SEGMENTOWE BRAMY DRZWI OGRODZENIA MakroPro ALU 100 Zastosowanie: Brama przemysłowa segmentowa przeznaczona jest do użytku w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej, zakładach

Bardziej szczegółowo

RUUKKI LIBERTA ZALECENIA PROJEKTOWE

RUUKKI LIBERTA ZALECENIA PROJEKTOWE RUUKKI LIBERTA ZALECENIA PROJEKTOWE OKŁADZINY ELEWACYJNE Informacje podstawowe Przed zamówieniem kasetonów należy sporządzić projekt wykonawczy elewacji z uwzględnieniem pozostałych konstrukcji, podkonstrukcji

Bardziej szczegółowo

Segmentowe bramy przemysłowe

Segmentowe bramy przemysłowe DURATEC - przeszklenie z tworzywa sztucznego wyjątkowo odporne na zarysowania Segmentowe bramy przemysłowe Dane montażowe: stan na dzień 01.07.011 Spis treści Spis treści Strona Opisy produktów 4 5 Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu rolet zewnętrznych zwijanych w systemie:

Instrukcja montażu rolet zewnętrznych zwijanych w systemie: Instrukcja montażu rolet zewnętrznych - 1 - Treść zawarta w dokumentacji podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.

Bardziej szczegółowo

BRAMA - MATERIAŁ / KONSTRUKCJA KOLUMNY BOCZNE KURTYNA BRAMY AUTOMATYCZNE OTWIERANIE AWARYJNE ODBOJE

BRAMA - MATERIAŁ / KONSTRUKCJA KOLUMNY BOCZNE KURTYNA BRAMY AUTOMATYCZNE OTWIERANIE AWARYJNE ODBOJE Brama szybkobieżna Oddziela obszar sprzedaży od części magazynowej Pozwala uniknąć ingerencji osób nieupoważnionych Do zastosowań ewakuacyjnych Wytrzymała na uderzenia i bezpieczna BRAMA - MATERIAŁ / KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU (ver.01/01.2014) Szafki do rozdzielaczy (podtynkowe metalowe i tworzywowe; natynkowe metalowe)

KARTA PRODUKTU (ver.01/01.2014) Szafki do rozdzielaczy (podtynkowe metalowe i tworzywowe; natynkowe metalowe) KARTA PRODUKTU (ver.01/01.2014) 1. Nazwa Szafki do rozdzielaczy (podtynkowe metalowe i tworzywowe; natynkowe metalowe) 2. Cechy i przeznaczenie produktu Szafki Capricorn służą do zabudowy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Bramy przemysłowe SEGMENTOWE

Bramy przemysłowe SEGMENTOWE Bramy przemysłowe SEGMENTOWE Witamy w świecie bram przemysłowych WIŚNIOWSKI Produkujemy z pasją od 25 lat. Marka WIŚNIOWSKI pochodzi od nazwiska jej Założyciela i Właściciela Andrzeja Wiśniowskiego. Jego

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ

I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ 1 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa W celu poprawnego

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe bramy segmentowe Grubość konstrukcji 67 mm

Przemysłowe bramy segmentowe Grubość konstrukcji 67 mm Drzwi boczne NT 80 Thermo Przemysłowe bramy segmentowe Grubość konstrukcji 67 mm Dane montażowe: stan na dzień 01.04.2015 Spis treści Strona Opis produktu 4 Wypełnienie w ramach aluminiowych 4 Zestawienie

Bardziej szczegółowo

FUD. Opcjonalne. maszynowni UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net.

FUD. Opcjonalne. maszynowni UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net. RZUT SZYBU Z KABINĄ I DRZWIAMI WRAZ Z MASZYNOWNIĄ głębokość maszynowni ~10 szerokość kabiny 1100 szerokość drzwi 900 szerokość maszynowni ~1500 Opcjonalne położenie maszynowni szerokość szybu 10 kaseta

Bardziej szczegółowo

BRAMY ROLETOWE BR-100

BRAMY ROLETOWE BR-100 KARTA KATALOGOWA BRAMY ROLETOWE BR-100 W bramach roletowych WIŚNIOWSKI komfort staje się standardem BRAMY ROLETOWE BR-100 OPIS TECHNICZNY Informacje ogólne Brama przemysłowa roletowa przeznaczona jest

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Egzemplarz nr 1 Malbork, dnia 26.02.2016 r. Wszyscy Zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/17/II/2015/MS. Nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

ROLETY NADSTAWNE TERMOLUX CLASSIC INTERLUX Z MOSKITIERĄ INTERLUX NOWOŚĆ. Firma Portos zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian

ROLETY NADSTAWNE TERMOLUX CLASSIC INTERLUX Z MOSKITIERĄ INTERLUX NOWOŚĆ. Firma Portos zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian R ROLETY NADSTAWNE CLASSIC TERMOLU INTERLU NOWOŚĆ INTERLU Z MOSKITIERĄ Firma Portos zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian 3 ROLETY NADSTAWNE - CLASSIC NAWOJE W POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŚCIACH SKRZYNEK Pancerz

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo