DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 listopada 200 r. Nr 29 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁ A RADY POWIATU 3522 Rady Powiatu Oleśnickiego nr XLIII/263/200 z dnia 25 października 200 r. w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej zawodowym rodzinom zastępczym niespokrewnionym i rodzinom zastępczym niespokrewnionym 2295 UCHWAŁY RAD MIEJSKICH 3523 Rady Miejskiej w Bardzie nr XLVII/302/0 z dnia 4 listopada 200 r. w sprawie wysokości stawek i zasad ustalania podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bardo Rady Miejskiej w Bardzie nr XLVII/303/0 z dnia 4 listopada 200 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Rady Miejskiej w Bardzie nr XLVII/304/0 z dnia 4 listopada 200 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 200 roku dla celów obliczenia podatku rolnego w 20 roku na obszarze Gminy Bardo Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr LXII/546/0 z dnia 29 października 200 r. w sprawie podatku od nieruchomości Rady Miejskiej Chojnowa nr LVII/242/0 z dnia 0 listopada 200 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Rady Miejskiej Chojnowa nr LVII/243/0 z dnia 0 listopada 200 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasenta Rady Miejskiej w Głogowie nr LI/422/200 z dnia 4 września 200 r. zmieniająca uchwałę nr XIX/75/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Głogowa oraz sposobu ich pobierania Rady Miejskiej w Głogowie nr LIII/436/200 z dnia 26 listopada 200 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Rady Miejskiej w Górze nr LVI/395/0 z dnia 9 listopada 200 r. w sprawie stawek podatku rolnego i od nieruchomości Gminy Góra na rok Rady Miejskiej w Górze nr LVI/396/0 z dnia 9 listopada 200 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok Rady Miejskiej w Górze nr LVI/397/0 z dnia 9 listopada 200 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na targowisku w Górze na rok Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XLIV/299/0 z dnia 28 października 200 r. w sprawie liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 20 na wykonywanie transportu drogowego taksówką Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XLIV/303/0 z dnia 28 października 200 r. w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XLIV/304/0 z dnia 28 października 200 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych Rady Miejskiej w Kowarach nr LXVII/34/0 z dnia 0 listopada 200 r. w sprawie ustalenia ilości licencji na transport drogowy taksówką osobową na obszarze Miasta Kowary na 20 rok Rady Miejskiej Węglińca nr 320/XLIII/0 z dnia 4 listopada 200 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec 2225

2 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Rady Miejskiej Węglińca nr 32/XLIII/0 z dnia 4 listopada 200 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec Rady Miejskiej Węglińca nr 322/XLIII/0 z dnia 4 listopada 200 r. w sprawie zmiany uchwały nr 29/VI/07 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w formie inkasa, ustalenia inkasentów dla poboru tych podatków i opłat oraz ich wynagrodzenia 2229 UCHWAŁ Y RAD MIAST I GMIN 354 Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr LXXXII/492/0 z dnia 3 listopada 200 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bogatyni Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr LXXXII/493/0 z dnia 3 listopada 200 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 20 rok Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr LXXXII/494/0 z dnia 3 listopada 200 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 20 rok UCHWAŁY RAD GMIN 3544 Rady Gminy Bolesławiec nr XXXVII/28/0 z dnia 0 listopada 200 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości Rady Gminy Bolesławiec nr XXXVII/220/0 z dnia 0 listopada 200 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Rady Gminy Długołęka nr XXXIX/449/0 z dnia 5 listopada 200 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Rady Gminy Długołęka nr XXXIX/458/0 z dnia 5 listopada 200 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia wysokości podatku rolnego na terenie Gminy Długołęka w roku Rady Gminy Dziadowa Kłoda nr XL/95/0 z dnia 8 listopada 200 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok Rady Gminy Dziadowa Kłoda nr XL/96/0 z dnia 8 listopada 200 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok Rady Gminy Dziadowa Kłoda nr XL/97/0 z dnia 8 listopada 200 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy na rok Rady Gminy Jerzmanowa nr L/323/200 z dnia 20 października 200 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Jaczów Rady Gminy Jerzmanowa nr L/324/200 z dnia 20 października 200 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/254/2002 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 3 października 2002r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Modła Rady Gminy Jerzmanowa nr L/327/200 z dnia 20 października 200 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/80/2004 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 7 marca 2004 w sprawie nadania nazw ulic we wsiach Jaczów i Jerzmanowa Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XL/98/200 z dnia 4 października 200 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Rady Gminy Kotla nr XLVI/249/0 z dnia 8 listopada 200 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 200 roku przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 20 roku Rady Gminy Kotla nr XLVI/255/0 z dnia 8 listopada 200 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych Rady Gminy Lubin nr LIV/27/200 z dnia 8 listopada 200 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Rady Gminy Lubin nr LIV/272/200 z dnia 8 listopada 200 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lubin 22252

3 35 22 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Rady Gminy Lubin nr LIV/278/200 z dnia 8 listopada 200 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/4/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie Rady Gminy Łagiewniki nr LII/34/0 z dnia 5 listopada 200 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 20 r Rady Gminy Łagiewniki nr LIII/320/0 z dnia 9 listopada 200 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 20 r Rady Gminy Nowa Ruda nr 334/XLIV/0 z dnia 3 listopada 200 r. w sprawie podatku od nieruchomości Rady Gminy Nowa Ruda nr 335/XLIV/0 z dnia 3 listopada 200 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych Rady Gminy Nowa Ruda nr 336/XLIV/0 z dnia 3 listopada 200 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej Rady Gminy Ruja nr XXXVI/96/200 z dnia 5 listopada 200 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Rady Gminy Ruja nr XXXVI/20/0 z dnia 5 listopada 200 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rui do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych Rady Gminy Wądroże Wielkie nr XL/98/0 z dnia 22 października 200 r. w sprawie sposobu organizacji pogrzebów przez Gminę Wądroże Wielkie Rady Gminy Zgorzelec nr 289/0 z dnia 8 listopada 200 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Rady Gminy Zgorzelec nr 290/0 z dnia 8 listopada 200 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ROZSTRZYGNIĘCI E NADZORCZE 3570 Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.AL /0 z dnia 7 listopada 200 r. stwierdzające nieważność uchwały nr LVI/258/0 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 października 200 r. w sprawie trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania OBWIESZCZENIE 357 Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu nr 3/200 z dnia 7 listopada 200 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej zł UCHWAŁA NR XLIII/263/200 RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO z dnia 25 października 200 r. w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej zawodowym rodzinom zastępczym niespokrewnionym i rodzinom zastępczym niespokrewnionym Na podstawie art. 2 pkt i art. 40 ust. ustawy z dnia 5 czerwca 998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 592 z późn. zm.) art. 90a ustawy z 2 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 75, poz. 362 z późn. zm.) Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala, co następuje:. Podwyższa się kwotę pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka umieszczonego w zawodowej rodzinie zastępczej i niespokrewnionej rodzinie zastępczej o 0% kwoty, o której mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 2. Podwyższoną kwotę pomocy, o której mowa w, przyznaje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy, działając z upoważnienia Starosty Powiatu Oleśnickiego, w drodze decyzji wydanej na wniosek rodziny za-

4 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 3522,3523 stępczej, począwszy od dnia, w którym złożono wniosek. 3.. Pomoc, o której mowa w przyznawana jest rodzinom zastępczym zamieszkałym na terenie Powiatu Oleśnickiego, w których na podstawie prawomocnych postanowień sądu zostały umieszczone dzieci wcześniej zamieszkałe na terenie Powiatu Oleśnickiego. 2. W przypadku rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Oleśnickiego, w których na podstawie prawomocnych postanowień sądu zostały umieszczone dzieci wcześniej zamieszkałe na terenie innych powiatów, przyznanie pomocy, o której mowa w jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu z powiatem właściwym według miejsca zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Powiatu: Marian Horbacz 3523 UCHWAŁA NR XLVII/302/0 RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE z dnia 4 listopada 200 r. w sprawie wysokości stawek i zasad ustalania podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bardo Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust., art. 4 ust., art. 42 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 200 r. Nr 42, poz. 59, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 3, poz. 984, Nr 53, poz. 27 i Nr 24, poz. 806, z 2003 r. Nr 80, poz. 77 i Nr 62, poz. 568, z 2004 r. Nr 02, poz. 055 i Nr 6, poz. 203, z 2005 r. Nr 72, poz. 44 i Nr 75, poz. 457, z 2006 r. Nr 7, poz. 28 i Nr 8, poz. 337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 38, poz. 974 i Nr 73, poz. 28, z 2008 r. Nr 80, poz. i Nr 223, poz. 458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 57, poz. 24, z 200 r. Nr 28, poz. 42, Nr 28, poz. 46, i Nr 06, poz. 675), art. 5, art. 6 pkt 2, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 2 stycznia 99 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 200 r. Nr 95, poz. 63 zm. Nr 96, poz. 620) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 200 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 20 (M. P. Nr 5, poz. 688) Rada Miejska uchwala, co następuje:. Określa się stawki podatku od nieruchomości:. od m 2 powierzchni gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,68 zł b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,2 zl 2. od ha powierzchni gruntów a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,93 zł 3. od m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części: a) mieszkalnych 0,57 zł b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 9,97 zł c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,3 zł d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4.03 zł e) zajętych na garaże 6.30 zł f) gospodarczych (np. stodoły, komórki) 5,25 zł g) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,69 zł 4. od budowli: a) związanych z uzdatnianiem, magazynowaniem i dostawą wody oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków 0.02% ich wartości. b) pozostałych 2% ich wartości. 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:. budowle, budynki i grunty służące wykonywaniu zadań związanych z ochroną przeciwpożarową pod warunkiem, ze nie są związane z działalnością gospodarczą 2. budowle, budynki grunty związane z działalnością kulturalną i sportową oraz związane z działalnością w zakresie gromadzenia i przechowywania materiałów bibliotecznych pod warunkiem, że nie są związane z działalnością gospodarczą.

5 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 3523, grunty zajęte na cmentarze oraz posadowione na nich budynki i budowle 3. Podatnicy wpłacają podatek od nieruchomości na konto Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, BS O/Bardo nr lub sołtysowi, pobierającemu podatek w drodze inkasa. 4. Inkasentowi (sołtysowi) przysługuje prowizja od pobranych podatków w wysokości ustalonej na podstawie odrębnych przepisów. 5. Traci moc uchwała nr XXXIV/222/09 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 6 października 2009 w sprawie wysokości stawek i zasad ustalania podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bardo. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo. 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia stycznia 20 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej: Kazimiera Szymańska 3524 UCHWAŁA NR XLVII/303/0 RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE z dnia 4 listopada 200 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust., art. 4 ust., art. 42 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 200 r., Nr 42, poz. 59, zm.: Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 3, poz. 984, Nr 53, poz. 27 i Nr 24, poz. 806, z 2003 r. Nr 80, poz. 77 i Nr 62, poz. 568, z 2004 r. Nr 02, poz. 055 i Nr 6, poz. 203, z 2005 r. Nr 72, poz. 44 i Nr 75, poz. 457, z 2006 r. Nr 7, poz. 28 i Nr 8, poz. 337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 38, poz. 974 i Nr 73, poz. 28, z 2008 r. Nr 80, poz. i Nr 223, poz. 458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 57, poz. 24, z 200 r. Nr 28, poz. 42, Nr 28, poz. 46 i Nr 06, poz. 675), art. 0 ust. i 2 i art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 2 stycznia 99 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 200 r. Nr 95, poz. 63 zm.: Nr 96, poz. 620) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 200 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 20 (M.P. Nr 5, poz. 688) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia października 200 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 20 roku (M.P. Nr 75, poz. 950) Rada Miejska uchwala, co następuje:. Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Bardo określa się w wysokości; ) od samochodu ciężarowego o dop. masie całkowitej: powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 556,00 zł powyżej 5,5 tony do 7,5 tony włącznie 830,00 zł powyżej 7,5 tony do 9 ton włącznie.000,00 zł powyżej 9 ton poniżej 2 ton.220,00 zł 2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 2 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą jak niżej: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku (w złotych) nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym inne systemy zawieszenia osi jezdnych lub zawieszeniem uznanym za równoważne Dwie osie Trzy osie Cztery osie i więcej

6 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Liczba osi i dopuszczalna masa Stawka podatku (w złotych) całkowita w tonach oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym inne systemy zawieszenia osi jezdnych nie mniej niż mniej niż lub zawieszeniem uznanym za równoważne ) od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 2 ton.00,00 zł 4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 2 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą jak niżej: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów; ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa w tonach nie mniej niż mniej niż Stawka podatku (w złotych) oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych osie osie ) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 2 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 570,00 zł 6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 2 ton w zależności od liczby osi, rodzaju zawieszenia z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku od środków transportowych wynoszą: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów; naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy w tonach nie mniej niż mniej niż Stawka podatku (w złotych) Oś jezdna(osie jezdne)z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych oś osie osi ) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia a) mniejszej niż 30 miejsc 800,00 b) równej lub wyższej niż 30 miejsc.00,00 2. Podatnicy wpłacają podatek od środków transportowych na konto Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie BS O/Bardo

7 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 3524,3525, Traci moc uchwała nr XXII/42/08 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 30 października 2008 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od stycznia 20 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej: Kazimiera Szymańska 3525 UCHWAŁA NR XLVII/304/0 RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE z dnia 4 listopada 200 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 200 roku dla celów obliczenia podatku rolnego w 20 roku na obszarze Gminy Bardo Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust., art. 4 ust., art. 42 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 200 r., Nr 42, poz. 59, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 3, poz. 984, nr 53 poz. 27 i nr 24 poz. 806, z 2003 r. Nr 80, poz. 77 i Nr 62, poz. 568, z 2004 r. Nr 02, poz. 055 i Nr 6, poz. 203, z 2005 r. Nr 72, poz. 44 i Nr 75, poz. 457, z 2006 r. Nr 7, poz. 28 i Nr 8, poz. 337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 38, poz. 974 i Nr 73, poz. 28, z 2008 r. Nr 80, poz. i Nr 223, poz. 458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 57, poz. 24, z 200r. Nr 28, poz.42, Nr 28, poz.46 i Nr 06, poz. 675), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 36, poz. 969 zm.: Nr 9, poz. 42, Nr 245, poz. 775, Nr 249, poz. 825, z 2007 r. Nr 09, poz. 747, z 2008 r. Nr 6, poz. 730, z 2008 r. Nr 237, poz. 655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 200 r. Nr 96, poz. 620) Rada Miejska uchwala, co następuje:. Średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 października 200 roku (M.P. Nr 76, poz. 960) w wysokości 37,64 za dt obniża się do kwoty 35,84 zł/dt. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od stycznia 20roku Przewodniczący Rady Miejskiej: Kazimiera Szymańska 3526 UCHWAŁA NR LXII/546/0 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 29 października 200 r. w sprawie podatku od nieruchomości Na podstawie art.8 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust., art. 4 ust. i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 59 z późn. zm.) art. 5 ust. ustawy z dnia 2 stycznia 99 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 200 r. Nr 95, poz. 63, oraz Nr 96, poz. 620) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 200 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 20 r. (M. P. Nr 55, poz. 755) Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:. Od budynków lub ich części: ) mieszkalnych od m² powierzchni użytkowej 0,64 zł; 2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od m² powierzchni użytkowej 8,00 zł; 3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od m² powierzchni użytkowej 9,82 zł;

8 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 3526,3527 4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, od m² powierzchni użytkowej 4,27 zł; 5) od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od m² powierzchni użytkowej 6,85 zł. 2. Od budowli 2% ich wartości. 3. Od gruntów: ) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od m² powierzchni 0,80 zł; 2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od ha powierzchni 4,5 zł; 3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od m² powierzchni 0,37 zł. 2. Traci moc uchwała nr XLIX/425/09 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie podatku od nieruchomości. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia stycznia 20 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej. Przewodniczący Rady Miejskiej: Bronisław Patynko 3527 UCHWAŁA NR LVII/242/0 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 0 listopada 200 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 8, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 59, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 3, poz. 984, Nr 53, poz. 27, Nr 24, poz. 806, z 2003 r. Nr 80, poz. 77, Nr 62, poz. 568, z 2004 r. Nr 02, poz. 055, Nr 6, poz. 203; z 2005 r. Nr 72, poz. 44, Nr 75, poz. 457, z 2006 r. Nr 7, poz. 28, Nr 8, poz. 337; z 2007 r. Nr 48, po. 327, Nr 38, poz. 974 i Nr 73, poz. 28, z 2008 r. Nr 80, poz., Nr 223, poz. 458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 57, poz.24; z 200 r. Nr 28, poz. 42, Nr 28, poz. 46, Nr 06, poz. 675) oraz art. 0 ust. 3 ustawy z dnia 2 stycznia 99 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 200 r. Nr 95, poz. 63, Nr 96, poz. 620) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:. Określa wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych, od jednego środka transportowego: ) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 2 ton: 2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 2 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

9 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 2 ton: 4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 2 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:

10 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 2 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 2 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:

11 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 2. Traci moc uchwała nr XLIV/94/09 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2009 r. Nr 203, poz. 3632). 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Chojnowa. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od stycznia 20r. oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnowie i ogłoszenie w Gazecie Chojnowskiej. Przewodniczący Rady Miejskiej: Jan Skowroński

12 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 3528, UCHWAŁA NR LVII/243/0 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 0 listopada 200 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasenta Na podstawie art. 8 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 59 ze zm.) oraz art. 9 pkt a i pkt 2 ustawy z dnia 2 stycznia 99 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 2, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:. W uchwale nr XLIV/209/05 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasenta, zmienionej uchwałą nr IV/5/06 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 grudnia 2006 r., uchwałą nr XVI/82/07 z dnia 27 grudnia 2007 r., uchwałą nr XXXVI/65/09 z dnia 26 marca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2005 r. Nr 67, poz ze zm.) i uchwałą nr LIV/22/0 z dnia 23 czerwca 200 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 200 r. Nr 27, poz. 937) 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 3 5. Za pobór opłaty targowej w drodze inkasa, inkasent otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne stanowiące 50% zainkasowanych opłat targowych za dany miesiąc. 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na targowisku miejskim oraz ogłoszeniu w Gazecie Chojnowskiej. Przewodniczący Rady Miejskiej: Jan Skowroński 3529 UCHWAŁA NR LI/422/200 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 4 września 200 r. zmieniająca uchwałę nr XIX/75/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Głogowa oraz sposobu ich pobierania Na podstawie art. 7 ust. pkt 2, art. 8 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 200 r. Dz. U. Nr 42, poz. 59 ze zmianami) oraz art. 3 ust. pkt., art. 3b ust. 3 i 4, art. 3f ust. i 2 ustawy z dnia 2 marca 985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. Nr 9, poz. 5 ze zmianami) uchwala się, co następuje:. W uchwale nr XIX/75/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Głogowa oraz sposobu ich pobierania wprowadza się następujące zmiany:. Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/75/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/75/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Pozostałe zapisy uchwały nr XIX/75/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2008 r. pozostają bez zmian. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: Radosław Pobol

13 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Załącznik nr do uchwały nr LI/422/ /200 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 4 września 200 r. Stawki opłat za postój pojazdów w SPP. Opłaty jednorazowe Podstrefa A i B: ) postój za pierwsze 5 minut 0,50 zł 2) postój za pierwszą godzinę 2,00 zł 3) postój za drugą godzinę 2,0 zł 4) postój za trzecią godzinę 2,20 zł 5) postój za czwartą godzinę i kolejne godziny parkowania 2,00 zł Naliczony czas postoju będzie określony na bilecie w zależności od wniesionej kwoty. 2. Opłaty abonamentowe: ) abonament terminowy na okres miesiąca 00,00 zł 2) abonament podmiotów gospodarczych w SPP na okres miesiąca 75,00 zł 3) abonament podmiotów gospodarczych w SPP na okres2 miesięcy 600,00 zł 4) abonament mieszkańca SPP a) na okres miesiąca 0,00 zł b) na okres 6 miesięcy 50,00 zł c) na okres 2 miesięcy 00,00 zł 5) abonament osoby niepełnosprawnej 0,00 zł 3. Opłaty jednorazowe Podstrefa C: ) postój za pierwsze 30 minut,00 zł 2) postój za pierwszą godzinę 2,00 zł 3) postój za drugą godzinę 2,0 zł 4) postój za trzecią godzinę 2,20 zł 5) postój za czwartą godzinę i kolejne godziny parkowania 2,00 zł 4. Opłaty dodatkowe: ) za nieopłacony postój w SPP 50,00 zł 2) za nieopłacony postój w SPP w przypadku opłacenia opłaty dodatkowej w przeciągu 48 godzin od wystawienia wezwania 20,00 zł 5. Opłata za wydanie duplikatu abonamentu 0,00 zł. Regulamin niniejszy określa zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w mieście Głogowie. 2. W regulaminie używa się następujących określeń i skrótów:. SPP Strefa Płatnego Parkowania. 2. BOSPP Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania. 3. GOU Głogowskie Obiekty Usługowe w Głogowie, ul. Wita Stwosza. 4. Parkometr urządzenie inkasującorejestrujące wydające za opłatą bilety postojowe. 5. Bilet postojowy dokument zakupiony w parkometrze potwierdzający opłatę za postój w SPP. 6. Kontroler SPP pracownik Głogowskich Obiektów Usługowych, kontrolujący postój w SPP. 7. Parkingowy osoba sprzedająca karty postoju. 8. Karta postoju dokument, przy pomocy którego opłaca się postój w rejonie SPP nie posiadającym parkometrów. Regulamin Strefy Płatnego Parkowania Załącznik nr 2 do uchwały nr LI/422/ /200 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 4 września 200 r. 9. System płatności mobilnych system autoryzacji i rozliczeń, w którym do wnoszenia opłat wykorzystywany jest telefon komórkowy. 0. Karta informacyjna o płatności telefonią komórkową naklejka na szybę wykupiona w BO- SPP lub karta informacyjna wyłożona w sposób widoczny za przednią szybą pojazdu samochodowego umożliwiająca identyfikację systemu płatności komórkowej przez kontrolera SPP.. Abonament dokument stwierdzający opłatę lub zwalniający z opłaty za postój w SPP na okres miesiąca lub dłuższy. 2. Pojazd pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 08, poz. 908 ze zmianami). 3. Motocykl pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem wielośladowy. 4. Postój: ) prawidłowy tzn. możliwy do stwierdzenia, opłacony postój pojazdu w SPP;

14 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ) nieprawidłowy tzn. nieopłacony postój stwierdzony przez kontrolera SPP. 5. Wezwanie dokument wystawiony przez kontrolera nakładający opłatę dodatkową za nieopłacony postój w SPP określający: ) dzień i godzinę; 2) numer rejestracyjny pojazdu; 3) miejsce postoju: 4) numer kontrolera i jego podpis; 5) kwotę opłaty dodatkowej, termin i miejsce jej zapłaty; 6) podstawę prawną. Rozdział Przepisy ogólne 3. Wnoszenie opłat za postój pojazdów w SPP obowiązuje w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 0 00 do 8 00 oraz w soboty od godz do Wjazdy do SPP oznakowane są znakami D-8a płatny, natomiast wyjazdy znakami D-8a płatny, koniec. 5.. Opłaty za postój uiszcza się: ) w parkometrze (bilety); 2) u parkingowego (karty postoju); 3) za pomocą uruchomienia polecenia zapłaty przy użyciu telefonii komórkowej; 4) w BOSPP (abonamenty). 2. Abonamenty można wykupić wyłącznie w BOSPP. 3. Postój taksówek w SPP poza miejscami do tego przeznaczonymi i oznakowanymi jest płatny na zasadach ogólnie obowiązujących. 6.. Zwolnione od opłat za postój w SPP są pojazdy wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 9, poz. 5 ze zmianami). 2. Ustala się zerową stawkę opłaty dla: ) pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Głogowie, Urzędu Miejskiego w Głogowie, Gminy Głogów oraz innych jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Głogowie i Gminy Miejskiej Głogów, wyposażonych w identyfikatory. Identyfikatory pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Głogowie, Urzędu Miejskiego w Głogowie, Gminy Głogów oraz innych jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Głogowie i Gminy Miejskiej Głogów, wydają GOU na podstawie wykazu zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Głogowa; 2) oznakowanych pojazdów pogotowia: energetycznego, gazowego, wodno- kanalizacyjnego, telekomunikacyjnego, ciepłowniczego i Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze w związku z usuwaniem awarii; 3) pojazdów osób niepełnosprawnych lub opiekunów osób niepełnosprawnych, posiadających abonament osoby niepełnosprawnej; 4) kierujących taksówkami na wyznaczonych miejscach pomiędzy znakami D-9 postój taksówek i D-20 koniec postoju taksówek ; 5) pojazdów pracowników GOU, używanych do celów służbowych związanych z zarządzaniem i kontrolą SPP oraz pojazdów przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz SPP; 6) motocykli. Rozdział 2 Realizacja opłat w Strefie Płatnego Parkowania 7.. Obowiązkiem kierującego pojazdem po zajęciu miejsca postojowego w SPP jest niezwłoczne dokonanie opłaty za postój. 2. Do opłacenia postoju służy: ) bilet wykupiony na określony czas: a) minimalny opłacony postój nie może być krótszy niż 5 minut, b) naliczony czas postoju powyżej 5 minut będzie określony na bilecie w zależności od wniesionej kwoty; 2) karta postoju lub zestaw kart z tym, że: a) każdą kolejną kartę w zestawie należy skasować poprzez zaznaczenie czasu wygaśnięcia ważności karty poprzedniej, b) karta postoju musi być czytelnie, trwale i jednoznacznie zakreślona znakiem X oznaczającym rozpoczęcie postoju (miesiąc, dzień, godzina, minuta) z dokładnością do 0 minut; 3) abonament wykupiony w BOSPP; 4) system płatności mobilnych. 3. Niedopełnienie obowiązku określonego w 7 ust. i 2 obciąża właściciela pojazdu samochodowego parkującego w obszarze SPP. 8.. Wprowadza się następujące abonamenty: ) abonament podmiotów gospodarczych w SPP; 2) abonament mieszkańca SPP 3) abonament osoby niepełnosprawnej; 4) abonament terminowy. 9.. Abonament podmiotów gospodarczych w SPP mogą uzyskać: ) przedsiębiorcy posiadający tytuł prawny do lokalu usytuowanego przy ulicach objętych SPP; 2) osoby zatrudnione przez przedsiębiorców wskazanych w pkt.. 2. Abonament może być wydany na określoną ulicę w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca, przy którym znajduje się lokal. Abonament ten przysługuje na pojazd będący w posiadaniu przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą lub na pojazd osoby posiadającej umowę z przedsiębiorcą na korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych oraz na pojazd, którego właścicielem jest osoba zatrudniona u przedsiębiorcy. 3. Abonament podmiotów gospodarczych przysługuje również przedsiębiorcy będącemu użytkownikiem pojazdu na podstawie umowy leasingu lub sprzedaży na raty, zawartej z bankiem lub firmą leasingową oraz przedsiębiorcy, który przedstawi dokument potwierdzający prawo do dysponowania tym pojazdem od firmy, która jest dysponentem pojazdu. 4. Warunkiem otrzymania abonamentu przez podmioty wykonujące działalność gospodarczą jest złożenie wniosku wraz z tytułem prawnym do lokalu, dokumentami potwierdzającymi wykony-

15 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz wanie działalności gospodarczej, tytułem prawnym do posiadanego pojazdu lub umową na korzystanie z pojazdu prywatnego dla celów służbowych oraz dowodem rejestracyjnym 5. Warunkiem otrzymania abonamentu podmiotów gospodarczych przez osoby wskazane w ust. pkt. 2 jest okazanie się umową o pracę z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w SPP oraz dowodem rejestracyjnym pojazdu, w którym osoby wykazane są jako właściciel lub współwłaściciel tego pojazdu. 6. Abonament ten przysługuje na jeden pojazd samochodowy. 7. Posiadacz ważnego abonamentu, który zbędzie pojazd lub zmieni swój adres ma prawo do zwrotu kosztów za niewykorzystany okres ważności (liczony w pełnych nie rozpoczętych miesiącach) pod warunkiem zwrotu abonamentu w BOSPP. 8. Postój samochodu w innym miejscu niż wskazany na abonamencie traktowany będzie jako postój nieopłacony 0.. Abonament mieszkańca SPP mogą uzyskać osoby zameldowane w lokalach mieszkalnych usytuowanych przy ulicach objętych SPP oraz ulicach przyległych do SPP, które zostały wyłączone z ruchu kołowego, okazujące się dowodem osobistym oraz dowodem rejestracyjnym pojazdu, w którym wykazane są jako właściciel lub współwłaściciel tego pojazdu, osoby będące użytkownikiem pojazdu na podstawie umowy leasingu lub sprzedaży na raty, zawartej z bankiem lub firmą leasingową oraz osoby, które przedstawią dokument potwierdzający prawo do dysponowania tym pojazdem od firmy, która jest dysponentem pojazdu. 2. Abonament mieszkańca wydaje się na określony jeden pojazd i na określoną ulicę w SPP, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania. 3. Posiadacz ważnego abonamentu, który zbędzie pojazd lub zmieni swój adres ma prawo do zwrotu kosztów za niewykorzystany okres ważności (liczony w pełnych nie rozpoczętych miesiącach) pod warunkiem zwrotu abonamentu w BOSPP. 4. Postój samochodu w innym miejscu niż wskazany na abonamencie traktowany będzie jako postój nieopłacony... Abonament osoby niepełnosprawnej nadaje prawo do postoju pojazdu w SPP na miejscu do tego przeznaczonym i oznakowanym znakiem pionowym D -8a z tabliczką T 29 oraz oznakowaniem poziomym stanowiska postoju w kolorze niebieskim ze znakiem P Osoby posiadające abonament osoby niepełnosprawnej, które nie postawią pojazdu na miejscu określonym w ust. zobowiązane są do uiszczenia opłaty za postój. 3. Osoby ubiegające się o abonament, o którym mowa w ust., muszą przedłożyć następujące dokumenty: ) kartę parkingową osoby niepełnosprawnej wydaną na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 08, poz. 908 ze zm.), dowód osobisty właściciela tej karty; 2) dowód rejestracyjny pojazdu wskazanego przez osobę niepełnosprawną (pojazd własny lub opiekuna). 4. Abonament wydaje się na okres ważności "karty parkingowej osoby niepełnosprawnej" 5. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o abonament tylko na jeden pojazd. 2.. Abonament terminowy nadaje prawo do postoju na wszystkich miejscach objętych opłatami w SPP, z wyjątkiem miejsc o których mowa ust.. 2. Abonament terminowy może być wydany na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż rok. 3. Abonament wydaje się na określony pojazd. 4. Posiadacz ważnego abonamentu, który zbędzie pojazd ma prawo do zwrotu kosztów za niewykorzystany okres ważności (liczony w pełnych nie rozpoczętych miesiącach) pod warunkiem zwrotu abonamentu w BOSPP. 3.. Dowody opłaty bilety, karty postoju, abonamenty i karty informacyjne o płatności komórkowej muszą być umieszczone za przednią szybą pojazdu w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności tak, aby opłacenie postoju było w pełni czytelne dla kontrolerów SPP. 2. Umieszczenie dowodu opłaty w miejscu niewidocznym lub w sposób uniemożliwiający bezpośredni odczyt z zewnątrz pojazdu traktuje się jako postój nieopłacony. (Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.MS /0 z dnia 7 listopada 200 r. do WSA we Wrocławiu na 3 ust. 2) 3. Niepełne wykorzystanie opłaconego czasu postoju nie uprawnia do żądania zwrotu uiszczonej opłaty. 4.. Wykupienie abonamentu i umieszczenie go zgodnie z 3 ust. upoważnia do nieograniczonego w czasie postoju lecz nie uprawnia do rezerwacji stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec GOU w przypadku braku miejsc postojowych. 5. W razie utraty lub kradzieży abonamentu, duplikaty abonamentów mogą być wydane po wniesieniu opłaty w wysokości 0,00 zł. (Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.MS /0 z dnia 7 listopada 200 r. do WSA we Wrocławiu na 5) Rozdział 3 Niewłaściwy postój 6.. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera faktu postoju bez uiszczenia opłaty w parkometrze, postoju ponad opłacony czas określony na bilecie, postoju po upływie czasu opłaconego za pomocą systemu płatności mobilnych oraz postoju bez ważnego abonamentu, wystawia on wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej. 2. Za postój w SPP, o którym mowa w 6 ust. pobiera się opłaty dodatkowe w wysokości określonej w załączniku nr 2 do uchwały nr XIX/

16 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 3529,3530 /75/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2008 r. 3. Wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej umieszcza się na przedniej szybie pojazdu za wycieraczką. 7.. Opłaty dodatkowe za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP wnosi się gotówką w kasie BOSPP lub wpłaca przelewem na wskazany rachunek bankowy Gminy Miejskiej Głogów. 2. W przypadku wnoszenia opłaty dodatkowej w przeciągu 48 godzin od wystawienia wezwania, opłatę można uiścić wyłącznie w BOSPP. Jeśli w tym czasie wypada dzień wolny od pracy, okres 48 godzin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego. 8.. W przypadku regulowania opłat dodatkowych na konto bankowe przekazem w wysokości określonej w załączniku nr 2 do uchwały nr XIX/75/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2008 r., na przekazie należy koniecznie podać numer rejestracyjny pojazdu i numer wezwania. Wpłata bez w/w numerów bądź w wysokości niższej niż w załączniku nr 2 do uchwały nr XIX/75/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2008 r. będzie uznana jako zaliczka na poczet całkowitych kosztów nieopłaconego postoju wynikających z egzekucji administracyjnej. Za termin wpłaty przyjmuje się datę stempla. (Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.MS /0 z dnia 7 listopada 200 r. do WSA we Wrocławiu na 8 ust. we fragmencie wpłata bez ww. numerów będzie uznana jako zaliczka na poczet całkowitych kosztów nieopłaconego postoju wynikających z egzekucji administracyjnej ) 2. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej. 3. Nieuiszczone opłaty dodatkowe w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania podlegają egzekucji administracyjnej wraz z należnymi kosztami. Rozdział 4 Kontrola postoju w Strefie Płatnego Parkowania 9.. Do kontroli postoju pojazdów w SPP upoważnieni są wyłącznie kontrolerzy oraz pracownicy BOSPP, którzy działają w oparciu o Regulamin SPP i własny zakres obowiązków. 2. W czasie wykonywania obowiązków służbowych osoby określone w ust. obowiązane są nosić umundurowanie oraz identyfikator. 3. Wzór umundurowania i identyfikatora określi dyrektor Głogowskich Obiektów Usługowych w drodze zarządzenia. 20. Obowiązkiem kontrolerów jest kontrola postoju pojazdów w SPP, a w szczególności:. kontrolowanie wnoszenia opłat za postój pojazdów; 2. sprawdzanie ważności biletów, kart postoju i poprawności ich skasowania (zakreślenia); 3. sprawdzanie ważności abonamentów; 4. wystawianie (na miejscu w terenie) wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za nieopłacony postój lub postój ponad opłacony czas; 5. wykonywanie dokumentacji fotograficznej pojazdu, za którego postój nie uiszczono opłaty; 6. zgłaszanie Policji wszelkich nieprawidłowości związanych z postojem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego, 7. kontrola stanu oznakowania ulic i zgłaszanie nieprawidłowości w GOU. 2. Kontrolerzy SPP nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży kart postoju i biletów. Rozdział 5 Postanowienia końcowe 22. Skargi i wnioski w sprawach funkcjonowania SPP przyjmowane i rozpatrywane są przez dyrektora Głogowskich Obiektów Usługowych UCHWAŁA NR LIII/436/200 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 listopada 200 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 59 ze zmianami) i art. 5 ust. ustawy z dnia 2 stycznia 99 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 200 r. Nr 95 poz. 63 ze zmianami) uchwala się, co następuje:. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Głogów: ) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,74 zł od m² powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,9 zł od ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,30 zł od m² powierzchni,

17 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 3530,353 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych 0,59 zł od m 2 powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 9,96 zł od m 2 powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,29 zł od m² powierzchni użytkowej, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,00 zł od m² powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,67 zł od m 2 powierzchni użytkowej, 3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. pkt 3 i ust. 3 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 2. Traci moc uchwała nr XXXVI/325/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia stycznia 20 r. Przewodniczący Rady Miejskiej: Radosław Pobol 353 UCHWAŁA NR LVI/395/0 RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE z dnia 9 listopada 200 r. w sprawie stawek podatku rolnego i od nieruchomości Gminy Góra na rok 20 Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 200 Nr 42, poz. 59 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 4, art. 6 ust. 2 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 2 stycznia 99 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. Nr 95, poz. 63 ze zmianami) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 200 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 20 r. (M.P. Nr 55, poz. 755 z dnia 6 sierpnia 200 r.), art. 6 ust., 2, 3, i art. 6b ustawy z dnia 5 listopada 984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 36, poz. 969 ze zmianami) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 października 200 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 200r. (M.P. Nr 76, poz. 960 z dnia 26 października 200 r.) Rada Miejska w Górze uchwala, co następuje:. Stawki podatku od nieruchomości:. od gruntów a) od m 2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,64, b) od ha gruntów pod jeziorami, a także gruntów zajętych pod zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,66, c) pozostałych od m 2 powierzchni w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0, od budynków lub ich części: a) od m 2 powierzchni budynków mieszkalnych 0,58, b) od m 2 powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 6,99, c) od m 2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 7,49, d) od m 2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych 3,94, e) od m 2 powierzchni użytkowej budynków pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4, od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. pkt.3 i ust % 2. W celu ustalenia podatku rolnego na rok 20 przyjmuje się na terenie miasta i gminy Góra cenę żyta w wysokości 34,00 zł za dt, w związku z tym stawka podatku rolnego za ha przeliczeniowy w roku 20 wynosi 85,00 zł, a za ha wynikający z ewidencji gruntów i budynków 70,00 zł.

18 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 353, Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa. 2. Inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości powierza się następującym sołtysom poszczególnych wsi Gminy Góra Adam Siwak Borszyn Mały Bogusława Tekieli Borszyn Wielki Krzysztof Przybylski Bronów Zbigniew Rubis Brzeżany Leokadia Józwa Chróścina Henryk Drozdowski Czernina Bogusława Banaszek Czernina Dolna Dariusz Występski Czernina Górna Henryk Leśniarek Glinka Piotr Szumiec Gola Górowska Wanda Wójcik Grabowno Wioletta Witko Jastrzębia Małgorzata Makles Kłoda Górowska Eugeniusz Kaczmarek Kruszyniec Stanisława Kolman Ligota Stanisław Szymusiak Łagiszyn Kazimierz Kopko Nowa Wioska Anna Demkowicz Osetno Józef Kumpiń Osetno Małe Krystyna Wiktorowska Polanowo Józef Tulikowski Radosław Kazimierz Kobus Rogów Górowski Katarzyna Bursztyńska Ryczeń Zbigniew Przybylski Sławęcice Waldemar Bartkowiak Stara Góra Andrzej Kamiński Strumienna Monika Bordulak Strumyk Zofia Smoła Sułków Jan Sawicki Szedziec Alicja Sulikowska Ślubów Łucja Jerzychowska Wierzowice Małe Stanisław Bielawski Wierzowice Wielkie Alojzy Kurzawa Witoszyce Monika Michalak Włodków Dolny Józef Bańkowski Zawieście 4. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne za inkaso w wysokości 0% od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu bieżących i zaległych należności podatkowych. 5. Termin rozliczania się inkasentów z pobranych podatków jest okres 7 dni od dnia następującego po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić. 6. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty zajęte pod lądowisko dla samolotów ratownictwa przeciwpożarowego i medycznego. 7. Podatki płatne są w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze, u inkasenta sołtysa lub na rachunek bankowy. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry. 9. Uchwała wchodzi w życie 4 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady: Jerzy Kubicki 3532 UCHWAŁA NR LVI/396/0 RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE z dnia 9 listopada 200 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 20 Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. Nr 42 poz.59 ze zmianami) oraz art. 0 ust. i 2, art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 2 stycznia 99 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. Nr 95, poz. 63 ze zmianami) oraz obwieszczenie Ministerstwa Finansów z dnia 30 lipca 200 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 20 r. (M.P. Nr 55, poz. 755 z dnia 6 sierpnia 200 r.) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia października 200 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 20 r. (M.P. Nr 75, poz. 950 z dnia 25 października 200 r.). Rada Miejska w Górze uchwala, co następuje:. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 602,00 zł b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie.004,00 zł c) powyżej 9 ton a poniżej 2 ton.205,00 zł 2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej: a) równej lub wyższej niż 2 ton, a mniejszej niż 5 ton o liczbie osi dwie.339,00 zł b) równej lub wyższej 5 ton o liczbie osi dwie.786,00 zł c) równej lub wyższej2 ton a mniejszej niż 9 ton o liczbie osi trzy.452,00 zł

19 35 32 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz.,3532 d) równej lub wyższej niż 9 ton, a mniejszej niż 23 tony o liczbie osi trzy.674,00 zł e) równej lub wyższej niż 23 tony, o liczbie osi trzy.897,00 zł f) równej lub wyższej 2 ton a mniejszej niż 29 ton o liczbie osi cztery i więcej.786,00 zł g) równej lub wyższej 29 ton o liczbie osi cztery i więcej 2.85,00 zł 3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: a) równej lub wyższej niż 2 ton, a mniejszej niż 5 ton.452,00 zł b) równej lub wyższej 5 ton o liczbie osi dwie 2.009,00 zł c) równej lub wyższej2 ton a mniejszej niż 9 ton o liczbie osi trzy.5,00 zł d) równej lub wyższej niż 9 ton, a mniejszej niż 23 tony o liczbie osi trzy.786,00 zł e) równej lub wyższej niż 23 tony, o liczbie osi trzy 2.009,00 zł f) równej lub wyższej 2 ton a mniejszej niż 29 ton o liczbie osi cztery i więcej.897,00 zł g) równej lub wyższej 29 ton o liczbie osi cztery i więcej 2.69,00 zł 4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) od 3,5 tony do 5,5 tony.6,00 zł b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie.227,00 zł c) powyżej 9 ton a poniżej 2 ton.339,00 zł 5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 2 ton, a mniejszej niż 25 ton o liczbie osi dwie.5,00 zł b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 3 ton o liczbie osi dwie.786,00 zł c) równej lub wyższej niż 3 ton o liczbie osi dwie 2.009,00 zł d) równej lub wyższej niż 2 ton a mniejszej niż 36 tony o liczbie osi trzy 2.009,00 zł e) równej lub wyższej niż 36 ton o liczbie osi trzy 2.6,00 zł 6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 2 ton, a mniejszej niż 25 ton o liczbie osi dwie.786,00 zł b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 3 ton o liczbie osi dwie.897,00 zł c) równej lub wyższej niż 3 ton o liczbie osi dwie 2.080,00 zł d) równej lub wyższej niż 2 ton a mniejszej niż 36 ton o liczbie osi trzy 2.009,00 zł e) równej lub wyższej niż 36 ton o liczbie osi trzy 2.69,00 zł 7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 2 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: od 7 ton i poniżej 2 ton 782,00 zł 8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 2 ton, a mniejszej niż 8 ton o liczbie osi jedna 893,00 zł b) równej lub wyższej niż 8 ton o liczbie osi jedna.6,00 zł c) równej lub wyższej niż 2 ton a mniej niż 33 tony o liczbie osi dwie.004,00 zł d) równej lub wyższej niż 33 tony o liczbie osi dwie.339,00 zł e) równej lub wyższej niż 2 ton o liczbie osi trzy.227,00 zł 9. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszania osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 2 ton, a mniejszej niż 8 ton o liczbie osi jedna.004,00 zł b) równej lub wyższej niż 8 ton o liczbie osi jedna.339,00 zł c) równej lub wyższej niż 2 ton a mniej niż 33 tony o liczbie osi dwie.227,00 zł d) równej lub wyższej niż 33 tony o liczbie osi dwie.78,80 zł e) równej lub wyższej niż 2 ton o liczbie osi trzy.452,00 zł 0. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniej niż 30 miejsc.6,00 zł b) równej lub wyższej niż 30 miejsc.674,00 zł 2. Dla pojazdów określonych w z wyjątkiem pkt 2, 3, 5, 6, 8, i 9 zmniejsza się stawki podatku o: 0 % dla wyprodukowanych po 2005 r. w stosunku do stawki określonej w uchwale. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 4 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady: Jerzy Kubicki

20 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 3533, UCHWAŁA NR LVI/397/0 RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE z dnia 9 listopada 200 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na targowisku w Górze na rok 20 Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 59 ze zmianami) oraz art. 5 i art. 9 pkt a i 2 ustawy z dnia 2 stycznia 99 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. Nr 95, poz. 63 ze zmianami) oraz obwieszczenia Ministerstwa Finansów z dnia 30 lipca 200 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 20 r. (M. P. Nr 55, poz. 755 z dnia 6 sierpnia 200 r.) Rada Miejska w Górze uchwala, co następuje:.. Określa się wysokość dziennych stawek opłaty targowej: ) za zajęcie placu pod stoisko lub towar do sprzedaży za m 2 powierzchni 4,00 zł, 2) za zajęcie stołu z zadaszeniem za m 2 8,00 zł. 2.. Pobór opłaty targowej dokonywany będzie w drodze inkasa przez inkasenta tj. Technikę Komunalną TEKOM Sp. z o.o. w Górze. 2. Wynagrodzenie za inkaso określa się w wysokości 0% pobranej opłaty. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady: Jerzy Kubicki 3534 UCHWAŁA NR XLIV/299/0 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 28 października 200 r. w sprawie liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 20 na wykonywanie transportu drogowego taksówką Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt.5, art. 40 ust. i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz.59 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 200 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 25, poz.37) Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwala, co następuje:. Ustala się dla terenu Miasta i Gminy Gryfów Śląski limit 8 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką do wydania w roku Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: Robert Skrzypek

UCHWAŁA NR LI/422/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 14 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LI/422/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 14 września 2010 r. UCHWAŁA NR LI/422/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 września 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/175/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/345/2009 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 listopada 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/345/2009 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 listopada 2009 r. UCHWAŁA NR XXXIX/345/2009 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/175/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2008 r.w sprawie ustalenia strefy płatnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r.

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r. Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2012r. na terenie Gminy Przywidz Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. U C H W A Ł Y R A D G M I N :

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. U C H W A Ł Y R A D G M I N : DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. Nr 142 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N : 1765 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle nr XV/192/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2015 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA NR /2015 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia.. 2015 r. Projekt - 86 UCHWAŁA NR /2015 RADY MIASTA ZGORZELEC z dnia.. 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 281/2013 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 27 listopada 2007 r. Nr 99

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 27 listopada 2007 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 listopada 2007 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2179 w Iwoniczu Zdroju Nr X/83/07 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/70/15 RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA. z dnia 29 października 2015 r.

Wrocław, dnia 9 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/70/15 RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 4592 Elektronicznie podpisany przez: Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu Data: 2015-11-09 14:32:55 UCHWAŁA NR

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIX RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE. z dnia 31 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIX RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE. z dnia 31 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 2332 UCHWAŁA NR XLIX.519.2014 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/530/2013 RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE. z dnia 27 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/530/2013 RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE. z dnia 27 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 6495 UCHWAŁA NR XLII/530/2013 RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/104/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011 roku REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA 1. Regulamin Strefy Płatnego Parkowania, zwany dalej Regulaminem, określa obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 6237 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 6237 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 6237 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 3585 UCHWAŁA NR XXXIII/389/13 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 3585 UCHWAŁA NR XXXIII/389/13 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 26 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 3585 UCHWAŁA NR XXXIII/389/13 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia na terenie Obornik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/91/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 21 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/91/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 21 września 2015 r. UCHWAŁA NR X/91/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚCI STAWEK PODATKOWYCH NA 2017 ROK W GMINIE LESZNOWOLA

WYSOKOŚCI STAWEK PODATKOWYCH NA 2017 ROK W GMINIE LESZNOWOLA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKOWYCH NA 2017 ROK W GMINIE LESZNOWOLA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Podstawa prawna: Uchwała Nr 344/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/238/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 18 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/238/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 18 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVII/238/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Głogowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/49/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 września 2015 r. REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA 1 Regulamin określa zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania

Bardziej szczegółowo

3. Wprowadza się zerową stawkę opłaty za parkowanie w SPP dla następujących użytkowników dróg publicznych: 1) klientów poczty - w wyznaczonym i

3. Wprowadza się zerową stawkę opłaty za parkowanie w SPP dla następujących użytkowników dróg publicznych: 1) klientów poczty - w wyznaczonym i UCHWAŁA Nr XX/229/16 Rady Gminy Mielno z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek opłat i sposobu ich pobierania na drogach publicznych na terenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXVI.157.2012 RADY MIASTA LIMANOWA. z dnia 2 kwietnia 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXVI.157.2012 RADY MIASTA LIMANOWA. z dnia 2 kwietnia 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXVI.157.2012 RADY MIASTA LIMANOWA w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za

Bardziej szczegółowo

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r.

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. Uchwały określające wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych zamieszczone są na stronie internetowej, pod adresem www.bip.gminaterespol.pl w zakładce Uchwały

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok

W N I O S E K. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok Łomża, dnia 08 10 2009 r Do W N I O S E K w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok Ustawa z dnia stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2006

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Podatki i opłaty na 2018 r.

Podatki i opłaty na 2018 r. Podatki i opłaty na 2018 r. Podatki lokalne na 2018 r. w Gminie Lwówek, ustalone na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej w Lwówku, Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz Obwieszczeń

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/128/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/128/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 5814 UCHWAŁA NR XVI/128/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Projekt z dnia 9 listopada 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia... 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXII/437/2013 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE. z dnia 25 października 2013 r.

UCHWAŁA NR LXXII/437/2013 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE. z dnia 25 października 2013 r. UCHWAŁA NR LXXII/437/2013 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/179/2011 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia Strefy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 29 listopada 2017 r. Poz. 4955 UCHWAŁA NR LIV/263/17 RADY GMINY GRABÓW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3532 UCHWAŁA NR LI/518/14 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 października 2014 r.

Lublin, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3532 UCHWAŁA NR LI/518/14 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3532 UCHWAŁA NR LI/518/14 RADY MIASTA PUŁAWY w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/214/2008 RADY GMINY SZEMUD RADA GMINY SZEMUD

UCHWAŁA NR XXVI/214/2008 RADY GMINY SZEMUD RADA GMINY SZEMUD UCHWAŁA NR XXVI/214/2008 RADY GMINY SZEMUD Z DNIA 13 LISTOPADA 2008 R. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia czwartek, 22 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/396/2017 RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 29 maja 2017 r.

Gdańsk, dnia czwartek, 22 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/396/2017 RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 29 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia czwartek, 22 czerwca 2017 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXIX/396/2017 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/124/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XVI/124/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XVI/124/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/285/2012 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE. z dnia 30 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XLVII/285/2012 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE. z dnia 30 października 2012 r. UCHWAŁA NR XLVII/285/2012 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/179/2011 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia Strefy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek

Bardziej szczegółowo

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych. Podatek rolny W 2015 r. podatek rolny wynosi: - 153,4250 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów), - 306,85 zł (od 1 ha gruntów fizycznych). Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNEGO PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PRZY JAROCIŃSKIM FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O. (Tekst jednolity)

REGULAMIN PŁATNEGO PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PRZY JAROCIŃSKIM FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O. (Tekst jednolity) 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 9/2017 Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie z dnia 6 marca 2017 r. REGULAMIN PŁATNEGO PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PRZY JAROCIŃSKIM FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 30 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/308/2016 RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 7 listopada 2016 r.

Gdańsk, dnia 30 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/308/2016 RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 7 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 listopada 2016 r. Poz. 4039 UCHWAŁA NR XXIII/308/2016 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 10 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 10 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/358/2012 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 27 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXII/358/2012 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 27 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXXII/358/2012 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy poz. 1682, 1683 Województwa Lubuskiego Nr 117

Dziennik Urzędowy poz. 1682, 1683 Województwa Lubuskiego Nr 117 Dziennik Urzędowy - 8188 - poz. 1682, 1683 e) budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, przewody sieci rozdzielczej wody wykorzystywane do zadań własnych gminy. 3. 1. Zarządza się pobór

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 26 listopada 2015 r. Poz. 5981 UCHWAŁA NR XV/191/15 RADY MIASTA KNURÓW w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

Podatek od środków transportu

Podatek od środków transportu Podatek od środków transportu Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych - art. 8 i 9 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/98 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 1998 r.

UCHWAŁA NR IV/21/98 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 1998 r. UCHWAŁA NR IV/21/98 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 1998 r. o podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta Opola Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/225/2016 RADY GMINY KROKOWA. z dnia 24 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/225/2016 RADY GMINY KROKOWA. z dnia 24 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/225/2016 RADY GMINY KROKOWA z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Krokowa, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 7288 UCHWAŁA NR 92/XVI/2015 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI w sprawie podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10877 UCHWAŁA NR XIV/64/14 RADY GMINY W CHLEWISKACH. z dnia 6 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10877 UCHWAŁA NR XIV/64/14 RADY GMINY W CHLEWISKACH. z dnia 6 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10877 UCHWAŁA NR XIV/64/14 RADY GMINY W CHLEWISKACH w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY OPATOWIEC. z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY OPATOWIEC. z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY OPATOWIEC z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r.

UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r. UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r. W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII RADY GMINY GÓRZYCA. z dnia 31 października 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII RADY GMINY GÓRZYCA. z dnia 31 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 12 listopada 2014 r. Poz. 2053 UCHWAŁA NR XLIII.230.2014 RADY GMINY GÓRZYCA w sprawie podatku od środków transportowych w 2015 roku Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/290/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/290/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/290/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1

Bardziej szczegółowo

STAWKI OPŁAT ZA PARKOWANIE W SPP

STAWKI OPŁAT ZA PARKOWANIE W SPP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/235/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 listopada 2009 r. STAWKI OPŁAT ZA PARKOWANIE W SPP Lp. Rodzaj opłaty Wysokość stawek opłat w pierwszej SPP Wysokość stawek opłat

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 maja 2014 r. Poz. 2227 UCHWAŁA NR XLIII/774/14 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 10186 UCHWAŁA Nr XX/95/2012 RADY GMINY LUTOCIN w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Bardziej szczegółowo

5. Szczegółowe zasady korzystania z parkingów określa Regulamin, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

5. Szczegółowe zasady korzystania z parkingów określa Regulamin, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały. UCHWAŁA Nr LI / 541/ 14 Rady Gminy Mielno z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek opłat i sposobu ich pobierania na drogach publicznych na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 12 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 12 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2007 roku.

Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2007 roku. Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2007 roku. Podatek rolny; Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku, określoną Komunikatem Prezesa Głównego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/112/2015 RADY MIASTA BRZEZINY. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/112/2015 RADY MIASTA BRZEZINY. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/112/2015 RADY MIASTA BRZEZINY w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Rodzaj nieruchomości Gospodarstw Stawka Jednostki gosp. Stawka a Razem max na Społ.. na 2011 indywidualne 2011 Budynki mieszkalne 15 578,14193 86,00 15 664,14 0,67 0,56 >2,20 m.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok. Projekt z dnia 23 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK. Stawka maksymalna na rok 2012. przez RG na rok 2012 r.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK. Stawka maksymalna na rok 2012. przez RG na rok 2012 r. STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK Lp. Wyszczególnienie: Rodzaj podatku / opłaty / typ powierzchni podlegającej opodatkowaniu Stawka na rok 2012 Stawka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2017 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LEGIONOWO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2017 rok Na podstawie art.5, art.10, art.15 ust 1 i art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy poz. 2082, 2083 Województwa Lubuskiego Nr 115

Dziennik Urzędowy poz. 2082, 2083 Województwa Lubuskiego Nr 115 Dziennik Urzędowy - 9108 - poz. 2082, 2083 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo- jewództwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Andrzej Marszałek ===================================================================================

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/151/2013 RADY GMINY BEŁŻEC. z dnia 19 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/151/2013 RADY GMINY BEŁŻEC. z dnia 19 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/151/2013 RADY GMINY BEŁŻEC z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/444/2010 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 25 października 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIV/444/2010 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 25 października 2010 r. UCHWAŁA NR XLIV/444/2010 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/144/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008 roku

UCHWAŁA Nr XXI/144/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008 roku UCHWAŁA Nr XXI/144/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W MOSINIE

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W MOSINIE Załącznik nr 3 do uchwały nr LV/377/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 2010 r. REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W MOSINIE 1. Użyte w Regulaminie określenia oraz skróty oznaczają:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 1977 UCHWAŁA NR XVI/ 138/2012 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/214/2014 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 31 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/214/2014 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 31 października 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVI/214/2014 RADY GMINY GRABOWIEC w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4467 UCHWAŁA NR 73/XIII/2015 RADY GMINY ZAKRZÓWEK. z dnia 25 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4467 UCHWAŁA NR 73/XIII/2015 RADY GMINY ZAKRZÓWEK. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4467 UCHWAŁA NR 73/XIII/2015 RADY GMINY ZAKRZÓWEK z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/79/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XI/79/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2011 r. Uchwała Nr XI/79/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 20 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XL..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 20 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XL..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/113/15 RADY MIASTA DZIAŁDOWO z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/113/15 RADY MIASTA DZIAŁDOWO z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/113/15 RADY MIASTA DZIAŁDOWO z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/116/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 1 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 1 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/255/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XXXIII/255/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XXXIII/255/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych OA.0007.1.63.2015 Uchwała Nr XI/84/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W OLEŚNICY. Rozdział 1. Przepisy Ogólne

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W OLEŚNICY. Rozdział 1. Przepisy Ogólne REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W OLEŚNICY Rozdział 1. Przepisy Ogólne 1.1 Regulamin niniejszy określa ogólne zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Oleśnicy i powstał w oparciu o: Uchwałę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/417/13 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/417/13 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/417/13 RADY MIASTA PUŁAWY w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII..2015 RADY MIEJSKIEJ w CZŁUCHOWIE. z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XIII..2015 RADY MIEJSKIEJ w CZŁUCHOWIE. z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XIII..2015 RADY MIEJSKIEJ w CZŁUCHOWIE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/200/13 RADY GMINY WOLANÓW. z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/200/13 RADY GMINY WOLANÓW. z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/200/13 RADY GMINY WOLANÓW z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Wolanów. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/.../15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/.../15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 30 września 2015 r. Projekt DRUK NR... UCHWAŁA NR XVI/.../15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok Na podstawie: art. 18. ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 4107 UCHWAŁA NR XII/62/2015 RADY GMINY WILKOŁAZ. z dnia 20 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 4107 UCHWAŁA NR XII/62/2015 RADY GMINY WILKOŁAZ. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 4107 UCHWAŁA NR XII/62/2015 RADY GMINY WILKOŁAZ w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXV/ /2016 RADY GMINY SZASTARKA z dnia 4 listopada 2016 roku

UCHWAŁA Nr XXV/ /2016 RADY GMINY SZASTARKA z dnia 4 listopada 2016 roku UCHWAŁA Nr XXV/ /2016 RADY GMINY SZASTARKA w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/598/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 listopada 2009 roku

Uchwała Nr XLII/598/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 listopada 2009 roku Uchwała Nr XLII/598/2009 w sprawie podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 16 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/242/2016 RADY MIASTA NOWY TARG. z dnia 5 września 2016 roku

Kraków, dnia 16 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/242/2016 RADY MIASTA NOWY TARG. z dnia 5 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 16 września 2016 r. Poz. 5236 UCHWAŁA NR XXVII/242/2016 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 5 września 2016 roku w sprawie ustalenia w Nowym Targu Strefy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/626/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 25 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/626/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 25 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/626/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/140/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XIII/140/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XIII/140/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY GMINY KOWIESY. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY GMINY KOWIESY. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR II/11/14 RADY GMINY KOWIESY w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

0,76 zł./m 2. 4,11 zł./ha. 0,17 zł./m 2. 0,57 zł./m 2. 19,66 zł./m 2. 9,41 zł./m 2. 3,95 zł./m 2. 4,49 zł./m 2

0,76 zł./m 2. 4,11 zł./ha. 0,17 zł./m 2. 0,57 zł./m 2. 19,66 zł./m 2. 9,41 zł./m 2. 3,95 zł./m 2. 4,49 zł./m 2 STAWKI PODATKOWE NA 2015 ROK Podatek od nieruchomości (na podstawie Uchwały Nr XXIX/224/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zdnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia r. Projekt z dnia 17 kwietnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia... 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8) ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/238/12 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXV/238/12 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXXV/238/12 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 1314 UCHWAŁA NR XX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIE w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 9880 UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/411/2013 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLV/411/2013 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLV/411/2013 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego

Bardziej szczegółowo

1. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny: Osoby prawne:

1. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny: Osoby prawne: INFORMACJA O TERMINACH I SPOSOBIE UISZCZANIA PODATKÓW ORAZ OPŁAT 1. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny: Osoby prawne: a. DEKLARACJE na podatek od nieruchomości DN-1 - do 31 stycznia każdego roku podatkowego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 3 stycznia 2007 r. Nr 1

Gdańsk, dnia 3 stycznia 2007 r. Nr 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 3 stycznia 2007 r. Nr 1 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH 1 Nr II/17/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta

Bardziej szczegółowo