Doskonalę swój warsztat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Doskonalę swój warsztat"

Transkrypt

1 Das Know-how Doskonalę swój warsztat Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska

2 REFA WIELKOPOLSKA - WPROWADZENIE Stowarzyszenie REFA Wielkopolska pracuje w oparciu o know - how RFA Bundesverband e.v. z Darmstadt/RFN, przenosząc do Polski 80 lat doświadczeo REFA. REFA to największa w Europie, działająca globalnie, organizacja non - profit, kształcąca w zakresie organizacji pracy. Celem REFA jest poprawa konkurencyjności i wydajności przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych poprzez wzrost ich produktywności, a także poprawa warunków pracy osób tam zatrudnionych. REFA prowadzi szkolenia i doradztwo skierowane do specjalistów i kadry kierowniczej, szczególnie średniego szczebla zarządzania, we wszystkich obszarach produkcji i usług. Jednolita terminologia metodologii REFA w zakresie organizacji przedsiębiorstw ułatwia międzynarodowy transfer know-how. Podstawą kształcenia REFA jest modularna struktura szkoleo. Obejmuje ona ponad 300 modułów. Umożliwia to elastyczne dostosowanie kształcenia do potrzeb instytucji i pracowników. Przeprowadzane w Polsce szkolenia cechuje ta sama wysoka jakośd, jak szkolenia organizowane w Niemczech i w 23 innych krajach na świecie. Dzisiaj REFA w Polsce to: 57 trenerów REFA licencjonowanych przez REFA Bundesverband e.v ponad 130 modułów szkoleniowych REFA po polsku ponad stron oryginalnych materiałów szkoleniowych REFA po polsku (w tym praktyczne przykłady i formularze przygotowane do natychmiastowego zastosowania) ponad 150 firm w Polsce, które korzystają z naszej wiedzy około osobogodzin szkoleo rocznie Trenerzy REFA są absolwentami studium pedagogicznego w zakresie kształcenia osób dorosłych. Należą do wybranej grupy osób posiadających licencję trenera RE- FA Bundesverband e.v. Szkolenia prowadzimy we własnych - w pełni wyposażonych, klimatyzowanych - salach dydaktycznych lub w zakładach pracy. Za administrację odpowiada profesjonalny zespół pracowników, który ma do dyspozycji niezbędne aplikacje komputerowe, w tym własny system administracji szkoleniami REFA umożliwiający pełną automatyzację obiegu dokumentów i informacji. Od 2005r. realizujemy złożone projekty szkoleniowo-doradcze, w tym przeszło 20 projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Longlife Learning. Beata Nowaczyk Prezes Stowarzyszenia REFA Wielkopolska Tel:

3 RENTOWNOŚD SZKOLEO REFA Nasze dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że absolwenci naszych szkoleo są w stanie, bez większych trudności, zwiększyd wydajnośd pracy o minimum 5%. Zarówno swojej jak i podległych im pracowników. Wskaźnik ten może byd wielokrotnie wyższy, czego często jesteśmy świadkami. Poniższy przykład obrazuje ekonomiczne korzyści wynikające z ukooczenia szkoleo REFA. Załóżmy, że w szkoleniu REFA uczestniczy osoba odpowiadająca za pracę 10 osób. Koszt pracy każdej z tych osób to, ostrożnie licząc, 2000 zł miesięcznie, Średni koszt szkolenia REFA wynosi 4000 zł. Tym samym rentownośd naszych szkoleo można wyliczyd następująco: Wartośd MIESIĘCZNY KOSZT PRACY 1 OSOBY zł LICZBA OSÓB W ZESPOLE 10 KOSZTY PRACY ZESPOŁU ROCZNIE zł OSZCZĘDNOŚD W WYNIKU ZASTOSOWANIA METOD REFA 5% OSZCZĘDNOŚD ROCZNA ŚREDNI KOSZT SZKOLENIA REFA ZYSK W CIĄGU ROKU zł zł zł RENTOWNOŚD SZKOLEO REFA 200% RETURN OF INVESTMENT 4 MIESIĄCE 3

4 CEL PROJEKTU Projekt szkoleniowy skierowany jest do warsztatów samochodowych, serwisów oponiarskich i warsztatów typu Quick Service z terenu województwa wielkopolskiego. Ma na celu podniesienie kwalifikacji pracowników, oraz jakości wykonywanych przez nich usług. Warsztaty szkoleniowe stanowią wsparcie dla właścicieli przedsiębiorstw w podnoszeniu poziomu wiedzy technicznej, prawnej, zarządzającej i ekonomicznej. Projekt służy wzmacnianiu kompetencji kobiet i mężczyzn sektora mikro i małych przedsiębiorstw. Projekt nie dyskryminuje żadnej grupy osób lub płci. Z uwagi na preferowane wykształcenie techniczne, należy spodziewad się, że uczestnikami projektu będą głównie mężczyźni. Kobiety stanowid będą ca. 5% SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU 1. Przegląd i naprawa nowoczesnych systemów hamulcowych 2. Zawieszenia w samochodach osobowych obsługa, diagnostyka 3. Podstawy mechaniki samochodowej 4. Naprawa ogumienia-koło osobowe i dostawcze PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO- PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 5. Narzędzia poprawy rentowności firm 6. Prawne aspekty zarządzania firmą 7. Obsługa klienta-szkolenia dla mechaników i serwisantów Każde ze szkoleo trwa 24 godziny, odbywają się one w 3 dniowych blokach Partner projektu Centrum Edukacji i Innowacji Sp. z o.o. w Poznaniu WKŁAD WŁASNY PRZEDSIĘBIORSTW Wkład własny wnoszony jest do projektu w postaci mieszanej (wynagrodzeo pracowników i gotówce) Wkład własny w Wkład własny w Minimalne wynagro- SZKOLENIE postaci gotówki postaci wynagrodzeo dzenie uczestnika (kwota brutto) Przegląd i naprawa nowoczesnych systemów hamulcowych Zawieszenie w samochodach osobowych-obsługa, diagnostyka, naprawa 131,20 zł 210 zł 1540 zł 83,20 zł 210 zł 1540 zł Podstawy mechaniki samochodowej 79,20 zł 210 zł 1540 zł Naprawa ogumienia-koło osobowe i dostawcze 83,20 zł 210 zł 1540 zł Narzędzia poprawy rentowności firm 69,93 zł 210 zł 1540 zł Prawne aspekty zarządzania firmą 35,06 zł 210 zł 1540 zł Obsługa klienta-szkolenia dla mechaników i serwisantów 25,46 zł 210 zł 1540 zł 4

5 GRUPA DOCELOWA Charakterystyka firm Projekt skierowany jest do właścicieli warsztatów samochodowych, serwisów oponiarskich i typu Quick Service (fast-fit) z terenu województwa wielkopolskiego Charakterystyka uczestników Pracownicy przedsiębiorstw posiadający na terenie województwa wielkopolskiego miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące na terenie województwa wielkopolskiego, zatrudnione na umowę o pracę z wykształceniem zawodowym, średnim, wyższym. Przez pracownika należy rozumied wyłącznie: a) pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy b) właściciela, pełniącego funkcję kierownicze, c) wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalnośd w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finan- REZULTATY PROJEKTU Uczestnicy nabędą umiejętności: konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw zwiększenia wiedzy i kompetencji w zakresie serwisów mechanicznych obsługi klienta skutecznego zarządzania kosztami identyfikacji problemów wymagających wsparcia prawnego OKRES I MIEJSCE REALIZACJI Okres realizacji r Szkolenia techniczne realizowane będą w ośrodkach posiadających odpowiednią infrastrukturę, tj. SZKOLENIOWIEC Sp. z o.o. (Poznao), oraz PUP TIP-TOPOL Sp.z o.o. (Pobiedziska) Pozostałe szkolenia realizowane będą w salach szkoleniowych Stowarzyszenia REFA Wielkopolska (Poznao) oraz Centrum Edukacji i Innowacji Sp.z o.o. (Poznao) WYMOGI PROJEKTOWE zgłoszenie uczestnika zgłoszenie firmy zgoda uczestnika na przetwarzanie danych deklaracja wniesienia wkładu własnego umowa szkoleniowa dokument poświadczającym prowadzoną działalnośd gospodarczą (wpis do ewidencji gospodarczej lub KRS) formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wniesienie opłaty szkoleniowej na podstawie otrzymanej faktury obecnośd na zajęciach min. 80% ankieta oceny szkolenia ze strony uczestnika ankieta oceny szkolenia ze strony firmy STRONA INTERNETOWA PROJEKTU rozliczenie wkładu własnego w wynagrodzeniach (oświadczenie) certyfikat dla uczestnika szkolenia po rozliczeniu spraw formalnych przez firmę 5

6 Czas trwania szkolenia: 24 h / 5 dni PRZEGLĄD I NAPRAWA NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW HAMULCOWYCH Opis szkolenia Zakres seminarium Szkolenie uzupełnia wiedzę uczestników na temat nowoczesnych systemów hamulcowych, nowinek technicznych i roli jaką odgrywają hamulce w samochodach. Ponadto uczestnicy dowiedzą się jak naprawiad hamulce w najnowszych samochodach, jak zastosowad do tego celu przyrządy diagnostyczne niezbędne do ich naprawy. Program szkolenia ELEKTRYCZNY HAMULEC POSTOJOWY NOWEJ GENERACJI PŁYNY HAMULCOWE NISKOWIZYJNE TARCZE I KLOCKI HAMULCOWE SPOSOBY ROZRÓŻNIANIA UKŁADÓW HAMULCOWYCH Miejsce szkolenia SZKOLENIOWIEC Sp. z o.o. ul. Obornicka 229, Poznao Opłata za szkolenie 24 h Nowe technologie: Asystent hamulców EPB- Elektryczny hamulec postojowy- jak wymieniad w nim klocki Czujniki nowej generacji pasywne i aktywne. Diagnoza przy samochodzie Płyny hamulcowe: zastosowanie i okres wymiany Specjalne płyny niskowizyjne Bicie tarcz hamulcowych, drżenie kierownicy, hałasowanie( czy to zależy od produktu?) Klocki i okładziny Wskazówki dotyczące demontażu bębnów hamulcowych Prawidłowe odpowietrzanie pojazdów z ABS przy użyciu FB30 Czujniki ESP- diagnozowanie Zastosowanie nabytej wiedzy w praktyce 131,20PLN od uczestnika Cele i korzyści Uczestnicy potrafią: przeprowadzad naprawę i diagnostykę usterek przy pomocy urządzenia diagnostycznego Delphi DS.-150 rozróżniad, stosowad w samochodach płyny niskowizyjne, poznają metody badania przy pomocy urządzenia pomiarowego. dobierad do odpowiedniego pojazdu tarcze i klocki hamulcowe, znad metody diagnostyki uszkodzeo, przeprowadzad pomiary grubości tarcz i oceniad ich przydatności do dalszej eksploatacji. Informacji udziela rozróżniad układy hamulcowe tarczowe, bębnowe oraz tarczowo bębnowych we współczesnych samochodach. tel: fax: tel kom:

7 Czas trwania szkolenia: 24 h / 3 dni ZAWIESZENIE W SAMOCHODACH OSOBOWYCH-OBSŁUGA, DIAGNOSTYKA, NAPRAWA Opis szkolenia Zakres seminarium Szkolenie ukazuje sposoby identyfikacji zawieszeo, zapoznaje z obsługą nowoczesnych systemów diagnostyki zawieszenia. Uczestnicy zapoznają się z różnicami pomiędzy amortyzatorami, a kolumnami Mc-Pherson, oraz bezpiecznymi metodami wymiany sprężyn zawieszenia. Identyfikacja, nazewnictwo i rozmieszczenie elementów składowych zawieszeo na przykładzie wybranych modeli samochodów Typowe uszkodzenia eksploatacyjne zawieszeo Program szkolenia IDENTYFIKACJA ZAWIESZEO DIAGNOSTYKA USZKODZEO 24 h Diagnostyka zawieszeo i wykorzystywane do tego stanowiska diagnostyczne Sprawdzenie elementów wodzących, sprężystych i tłumiących zawieszeo DIAGNOSTYKA I NAPRAWA ELEMENTÓW TŁUMIĄCYCH WYMIANA ELEMENTÓW ZAWIESZENIA Cele i korzyści Uczestnicy potrafią: rozróżniad zawieszenia w poszczególnych samochodach wyszukiwad uszkodzenia oraz określad czynności dodatkowe wynikające z ich wymiany( geometria zawieszenia). naprawiad elementy tłumiące: amortyzatory, stabilizatory, elementy łączące. wymieniad amortyzatory, kolumny Mc-Pherson, łożyska kół i wahacze. identyfikowad luzy, ich odczytywanie z wydruku i przedstawianie w jasny sposób klientowi. Miejsce szkolenia SZKOLENIOWIEC Sp. z o.o. ul. Obornicka 229, Poznao Opłata za szkolenie 83,20 PLN od uczestnika Informacji udziela tel: fax: tel kom:

8 Czas trwania szkolenia: 24 h / 3 dni PODSTAWY MECHANIKI SAMOCHODOWEJ Opis szkolenia Zakres seminarium Uczestnicy otrzymają pełną wiedzę na temat diagnostyki i kierunku w którym zmierza współczesna motoryzacja. Szkolenie pokazuje jak wielki postęp nastąpił w diagnostyce pojazdów i jak wielką rolę odgrywa komputer we współczesnych samochodach. Program szkolenia 24 h DIAGNOSTYKA ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW STEROWANIA OBSŁUGA I WYKORZYSTANIE W PRAKTYCE URZĄDZENIA DIA- GNOSTYCZNEGO DS USTERKI W SAMOCHODACH Teoria i diagnostyka elektronicznych systemów sterowania silnikiem Teoria i diagnostyka elektronicznych systemów pokładowych zwiększających bezpieczeostwo i komfort Systemy diagnostyki Normy i przepisy homologacyjne dotyczące emisji zanieczyszczeo Zasilanie pojazdów paliwami alternatywnymi oraz diagnozowanie pojazdów dwupaliwowych DIAGNOSTYKA SYSTEMÓW BEZPIECZEOSTWA ZASILANIE POJAZDÓW PALIWAMI ALTERNATYWNYMI Cele i korzyści Uczestnicy potrafią: określad model pojazdu i wprowadzad dane do urządzenia diagnostycznego lokalizowad złącze diagnostyczne w pojeździe wybierad i podłączad odpowiednie przeprowadzad pełną diagnostykę pojazdu z usunięciem kodów błędów przeprowadzad diagnostykę usterek poprzez wybrane funkcje specjalne, Miejsce szkolenia SZKOLENIOWIEC Sp. z o.o. ul. Obornicka 229, Poznao Informacji udziela tel: fax: tel kom: Opłata za szkolenie 79,20PLN od uczestnika 8

9 NAPRAWA OGUMIENIA-KOŁO OSOBOWE I DOSTAWCZE Doskonalę swój warsztat Czas trwania szkolenia: 24 h / 3 dni Opis szkolenia Zakres seminarium Szkolenie kierujemy do osób zainteresowanych nowoczesnymi metodami serwisowania opon i chcących pogłębid dotychczasowe umiejętności. Szczególnie w serwisach mechanicznych, oponiarskich, flotach oraz zakładach bieżnikowania opon. Wstęp do wulkanizacji - prawie wszystko o wulkanizacji Podstawy naprawy na przykładzie dętki Sposoby szorstkowania powierzchni gumy Częśd teoretyczno- praktyczna: Program szkolenia PODSTAWOWE INFORMACJE O WULKANIZACJI BUDOWA OPON RADIALNYCH ZASADY WERYFIKACJI OPON 24 h Budowa opony radialnej osobowo-dostawczej Rodzaje uszkodzeo Naprawy uszczelniające w technologii na zimno Praktyczne wykonywanie napraw w zespołach. Omówienie napraw NAPRAWA PRZEBID GWOŹDZIOWYCH NAPRAWA USZKODZEO ŚCIANY BOCZNEJ Naprawy wzmacniające w technologii na gorąco z użyciem wulkanizatora NAPRAWA USZKODZEO BIEŻNIKA, BARKU OBSŁUGA PRAS WULKANIZACYJNYCH ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY NAPRAWIE OPON RUN FLUT Cele i korzyści Uczestnicy potrafią: Omówienie technologii napraw Tabela doboru wkładów Naprawa boku opony osobowej i dostawczej obróbka uszkodzenia, wymiarowanie, dobór wkładów Naprawa czoła opony osobowej i dostawczej- pokaz praktyczny Praktyczne wykonywanie napraw w zespołach bezpiecznie wykonywad naprawy ogumienia. Opony typu RUN-FLAT Systemy kontroli ciśnieo Miejsce szkolenia PUP TIP-TOPOL Sp. z o.o. ul. Kostrzyoska 33, Pobiedziska Opłata za szkolenie 83,20PLN od uczestnika Informacji udziela tel: fax: tel kom:

10 Czas trwania szkolenia: 24 h / 3 dni NARZĘDZIA POPRAWY RENTOWNOŚCI FIRM Opis szkolenia Zakres seminarium Szkolenie ma na celu przyczynid się do poprawy warunków ekonomicznych firm biorących udział w projekcie. Okazuje jak skutecznie zarządzad finansami firmy tak, by przynosiła ona jak największy zysk. Procesy w przedsiębiorstwie a koszty Wyznaczenie celów. Koszty oraz pojęcia i rozłączne, klasyfikacja Program szkolenia 24 h Rozliczanie kosztów. Rachunek kosztów Zakładowy Plan Kont jako narzędzie analiz finansowych RENTOWNOŚD, A POPRAWA FUNKCJONOWANIA Struktura planu kont. Zespół 4-Koszty według rodzajów PRZEDSIĘBIORSTWA rozliczenia RACHUNEK KOSZTÓW Strategiczne zarządzanie kosztami RODZAJE KALKULACJI Analiza progu rentowności PRÓG RENTOWNOŚCI Optymalizacja procesów Warsztaty z ww. zagadnieo ZASADA PARETO ANALIZA FINANSOWA KSZTAŁTOWANIE MIEJSCA PRACY Cele i korzyści Uczestnicy potrafią: Rozliczad koszty działania przedsiębiorstwa Miejsce szkolenia Stowarzyszenie REFA Wielkopolska ul. Rubież 46 bud. C3, Poznao Poprawid funkcjonowanie firmy Doprowadzid do wzrostu rentowności Opłata za szkolenie 69,93PLN od uczestnika Informacji udziela tel: fax: tel kom:

11 PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA FIRMĄ Opis szkolenia Czas trwania szkolenia: 24 h / 3 dni Zakres seminarium Szkolenie pozwala uczestnikom zapoznad się z podstawowymi zagadnieniami prawa, z jakimi mogą się zetknąd zarówno w relacjach z klientami, tj. konsumentami lub kontrahentami jak i organami administracji paostwowej prowadząc działalnośd gospodarczą. Program szkolenia 24 h PROBLEMATYKA ZNAKÓW TOWAROWYCH PRAWNE ZAGADNIENIA REKLAMY A NIEUCZCIWA KONKUREN- CJA OGRANICZENIA SWOBODY UMÓW W OBROCIE KONSUMENC- KIM UMOWA SPRZEDAŻY, GWARANCJA I RĘKOJMIA UMOWY Z KONTRAHENTAMI UMOWA O PRACĘ, O DZIEŁO I ZLECENIE KOSZTY PODATKOWE I OKOŁOPRACOWNICZE FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawowe instytucje prawa cywilnego i handlowego Windykacja przesądowa i sądowa Prawo ubezpieczeniowe Prawo pracy. Odpowiedzialnośd materialna i porządkowa pracowników, możliwośd potrącania należności z wynagrodzenia na pracę Prawo pracy- powierzenie mienia pracownikom, wspólna odpowiedzialnośd Samozatrudnianie- podstawowe pojęcia, korzyści i niebezpieczeostwa Umowy z dostawcami-zasady sporządzania umów Normy BHP, p. pożarowe, sanitarne w zakładzie pracy, podatek utylizacyjny Podstawowe zagadnienia, właściwości organów i odwołania od decyzji Sprzedaż produktów na odległośd Podstawowe uprawnienia konsumenta i obowiązki OPTYMALIZACJA ZOBOWIĄZAO PODATKOWYCH WYBRANE ZAGADNIENIA PODATKOWE ORGANY SKARBOWE I POSTĘPOWANIE PRZED NIMI Cele i korzyści Uczestnicy potrafią: zrozumied terminologię prawniczą i podatkową optymalizowad ciężar podatkowy identyfikowad obszary ryzyka podatkowego związanego z optymalizacją opodatkowania i działalnością organów administracji skarbowej identyfikowad obszary działalności mających istotny wpływ na wysokośd lub termin zapadalności zobowiązania podatkowego zrozumied koniecznośd optymalizacji opodatkowania w kontekście kosztu prowadzenia działalności gospodarczej Miejsce szkolenia Centrum Edukacji i Innowacji Sp. z o.o. ul. Grudzieniec 64, Poznao Opłata za szkolenie 35,06PLN od uczestnika Informacji udziela tel: fax: tel kom:

12 Czas trwania szkolenia: 24 h / 3 dni OBSŁUGA KLIENTA-SZKOLENIA DLA MECHANIKÓW I SERWISANTÓW Opis szkolenia Zakres seminarium Podczas szkolenia uczestnicy poznają procedury i standardy w zakresie obsługi klienta, a także techniki i narzędzia sprzedaży, Szkolenie będzie oparte również na takich zagadnieniach jak istota komunikacji międzyludzkiej oraz przeciwdziałania konfliktom w przypadku reklamacji i zażaleo, uwzględniając zarówno komunikację werbalną jak i nie werbalną. Program szkolenia 24 h FORMUŁOWANIE STRATEGII OBSŁUGI KLIENTA W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ PSYCHOLOGIA OBSŁUGI KLIENTA PODSTAWY PRAWIDŁOWYCH RELACJI INTERPERSONALNYCH W KONTAKCIE Z KLIENTEM Cele i korzyści Uczestnicy potrafią: Rynek serwisantów w Polsce Klient i jego oczekiwania Kształtowanie postaw pro-klienckich u pracowników Serwisu Porozumiewanie się z klientami: wizualne, werbaln, niewerbalne dopasowane do klienta zwroty zabronione Logika procesy sprzedaży, kolejnośd, cele i sposoby realizacji poszczególnych etapów Pierwszy kontakt Sposoby odkrywania oczekiwao klientów Dopasowanie oferty do zidentyfikowanych potrzeb Zasada lejka w zdobywaniu informacji Opieka sprzedażowa: znaczenie i sposoby realizacji dopasowad własne zachowania do zachowao klienta, Sprawdzanie i budowanie zadowolenia klienta rozpoznawad i przewyższad indywidualne oczekiwania Cztery poziomy obsługi klienta klientów Rozmowa telefoniczna. Podstawowe cele i osiągnięcia budowad pozytywny wizerunek firmy Reklamacja. Zmiana podejścia do reklamacji Miejsce szkolenia Stowarzyszenie REFA Wielkopolska ul. Rubież 46 bud. C3, Poznao Opłata za szkolenie 25,46PLN od uczestnika Informacji udziela tel: fax: tel kom:

13 Dane kontaktowe REKRUTACJA MARGO Marek Godycki-Dwirko ul. Bolesława Prusa 5, Nekla tel INFORMACJA Tel Tel STRONA INTERNETOWA PROJEKTU 13

14 Stowarzyszanie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska BIURO PROJEKTU ul. Rubież 46/C Poznao tel Fax NIP: REGON: KRS PARTNER PROJEKTU Centrum Edukacji i Innowacji Sp. z o.o. ul. Grudzieniec Poznao 14

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić JOBfirmę?

Jak założyć i prowadzić JOBfirmę? Anna Block Jak założyć i prowadzić JOBfirmę? Podręcznik dla użytkowników produktu innowacyjnego opracowanego w ramach projektu JOBfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+ Szczecin 2013 1 S t r

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz Praw do Akcji serii C (PDA serii C) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT Projekt realizowany w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy. Program

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo