Niepełnosprawni walczą o swój dom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niepełnosprawni walczą o swój dom"

Transkrypt

1 l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIII NR 37 (503) PAŹDZIERNIK A 2013 ISSN GAZETA BEZPŁ ATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Becikowego nie będzie str. I Rowerzyści testowali parzniewiankę str. IV Niepełnosprawni walczą o swój dom POWIAT PRUSZKOWSKI Kilkadziesiąt osób niepełnosprawnych, ich rodziny i opiekunowie wzięło udział w piątkowej pikiecie przed siedzibą starostwa pruszkowskiego. Protestujący domagają się od władz powiatu zawarcia umowy z Katolickim Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej na prowadzenie domu opieki społecznej w Brwinowie str. V Sąd umorzył sprawę nekrologów PRUSZKÓW W czwartek, 3 października Sąd Rejonowy w Pruszkowie umorzył sprawę nauczycielki i uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Piastowie oskarżonych o naruszenie dóbr osobistych Elżbiety Smolińskiej, starosty powiatu pruszkowskiego. Sąd uznał, że nekrologi - dowody w sprawie - mogą być szokującym, ale dozwolonym wyrazem krytyki Dąbrowa Górnicza pokonana str. VII str. VI

2 KURIER POŁUDNIOWY 2 AKTUALNOŚCI Dekada zmian na Mazowszu Pod koniec września w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie przy Placu Bankowym odbyła się konferencja prasowa, podczas której odbyło się porównanie danych statystycznych i wyników spisu na Mazowszu z lat 2002 i Podczas prezentacji przedstawiono portret statystycznego mieszkańca województwa Podczas konferencji dane statystyczne z ostatniej dekady przedstawił Krzysztof Kowalski, zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie. - Statystyki pokazują ważne trendy w życiu społecznym i pomagają dostosować działania administracji do potrzeb społeczeństwa. Cieszę się, że te dziesięć lat przyniosło pozytywne zmiany. Jednocześnie wyniki spisu pomogą zdiagnozować sfery, które wymagają wsparcia, jak chociażby wzrastająca liczba osób starszych na Mazowszu powiedział Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki. Statystyczny mieszkaniec Mazowsza Według tych danych średni wiek kobiety w województwie to ponad 40 lat. Statystyczna mieszkanka Mazowsza jest dobrze wykształcona i mieszka w mieście. Jest mężatką wyszła za mąż w wieku ponad 26 lat, a więc wtedy, gdy osiągnęła już określony poziom wykształcenia i rozpoczęła zawodową karierę. Na urodzenie dziecka zdecydowała się, mając ok. 30 lat. Na 1 kobietę w wieku rozrodczym przypada statystycznie 1,4 dziecka. Średnio co druga kobieta pracuje zawodowo. Najczęściej jako pracownik na etacie w prywatnej firmie. Średnia długość życia kobiet w regionie wynosi blisko 82 lata. Natomiast statystyczny mężczyzna ma 37 lat i zamieszkuje miasto. Średnio jego długość życia wynosi 73 lata. Ma wykształcenie średnie. Najczęściej żyje w związku małżeńskim, na który zdecydował się mając blisko 29 lat. Dwóch na trzech mężczyzn pracuje zawodowo, podobnie jak w przypadku kobiet, najczęściej jest to praca na etacie w prywatnej firmie. Na Mazowsze z kraju i zagranicy W ciągu ostatnich 10 lat liczba mieszkańców województwa zwiększyła się o ponad 3 proc. i na koniec 2012 r. wyniosła 5,3 mln. Liczba mężczyzn jest nieznacznie niższa od liczby kobiet, które stanowią 52 proc. mieszkańców województwa. Dwie trzecie populacji Mazowsza to mieszkańcy miast. Na przestrzeni 10 lat niemal 140 tys. osób zdecydowało się na osiedlenie w naszym województwie. Na Mazowszu osiedlają się najczęściej mieszkańcy sąsiednich województw: lubelskiego, łódzkiego i podlaskiego. Zmieniły się kierunki migracji zagranicznych. W 2002 r. najwięcej wyjazdów za granicę notowano do USA (17,6 proc.), a w 2012 r. do Wielkiej Brytanii (24,6 proc.). Zmieniły się też kierunki napływu ludności z zagranicy. W 2002 r. najwięcej osób przyjeżdżało na Mazowsze z USA (15 proc.), a w 2012 r. z Ukrainy (13,6 proc.). W ciągu dekady zwiększył się wskaźnik przyrostu naturalnego. W 2003 r. był na ujemnym poziomie -1,2 proc., a w 2012 r. osiągnął 0,5 proc. Rodzina coraz później Ze statystyk wynika, że młodzi ludzie na Mazowszu coraz częściej decydują się na założenie rodziny dopiero po osiągnięciu określonego poziomu wykształcenia oraz stabilizacji ekonomicznej. Kobiety później rodzą dzieci 10 lat temu średni wiek wynosił 27 lat, teraz blisko 30 lat. Liczba osób żyjących w związkach partnerskich wzrosła o 70 proc., ale ich udział w całej populacji nadal jest niewielki (w 2002 r. 1,3 proc, w 2011 r. 2,2 proc.). Wzrosła też liczba osób rozwiedzionych o 30 proc. (w 2002 r. stanowili 4,6 proc. populacji, a w 2011 r. 5,8 proc.). Osoby w wieku produkcyjnym stanowią ok. 63 proc. ludności Mazowsza. Większy odsetek zanotowano wśród mężczyzn (68 proc.) niż kobiet (58 proc.). Wzrosła liczba osób w wieku poprodukcyjnym, zwłaszcza wśród kobiet. W 2002 r. ta grupa stanowiła 21,5 proc. populacji kobiet, w 2012 r. już 24,7 proc. Jednocześnie zmniejsza się liczba osób w wieku przedprodukcyjnym. Wśród kobiet ten odsetek zmniejszył się z 20,1 proc. w 2002 r. do 17,3 proc. w 2012 r., a wśród mężczyzn z 22,8 proc. do 19,9 proc. Wykształcenie zmniejsza bezrobocie W ciągu ostatnich 10 lat wzrosła liczba osób z wyższym wykształceniem, najbardziej wśród kobiet. Co czwarta ma wykształcenie wyższe (25,9 proc.). Wśród mężczyzn odsetek ten jest niższy - w 2011 r. wyniósł 21 proc. W przypadku obu płci można zauważyć spadek liczby osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym. Jednak wciąż najwięcej mieszkańców Mazowsza ma wykształcenie średnie (ogólnokształcące, średnie zawodowe i policealne). Chętniej niż w 2002 r. korzystamy z dóbr kultury. Częściej chodzimy do kina i teatru, mimo że ceny biletów w porównaniu do 2002 r. znacznie wzrosły. Czytamy jednak coraz mniej książek. W 2011 r. na 1 czytelnika przypadało średnio 15 wypożyczonych książek o 3 książki mniej niż w 2002 r. Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki (z lewej) i Krzysztof Kowalski, zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie Lepiej na rynku pracy Na przestrzeni 10 lat można zauważyć również poprawę na rynku pracy. W porównaniu do 2002 r. wśród osób w wieku 15 lat i więcej, zwiększyła się grupa osób aktywnych zawodowo. Wzrósł tym samym wskaźnik zatrudnienia z 49 proc. w 2002 r. do 55,1 proc. w 2012 r. W 2012 r. wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet wyniósł niemal 50 proc., a wśród mężczyzn ponad 63 proc. Stopa bezrobocia była większa w przypadku kobiet - 8,3 proc., niż mężczyzn - 7,6 proc. Najwięcej bezrobotnych jest wśród osób z ukończonym gimnazjum (19 proc.), najmniej wśród osób z wyższym wykształceniem (3,7 proc.). Najwięcej, bo aż 68 proc. pracujących zatrudnionych jest w sektorze prywatnym. Natomiast 32 proc. mieszkańców Mazowsza pracuje w sektorze publicznym. Co piąta osoba pracuje na własny rachunek. Lepsza sytuacja na rynku pracy przełożyła się na skrócenie średniego okresu jej poszukiwania obecnie wynosi niespełna 10 miesięcy (w 2002 r. 18 miesięcy). Większe mieszkania i telefony komórkowe W ciągu dekady w województwie poprawiły się także warunki mieszkaniowe. Nieznacznie zwiększyła się przeciętna powierzchnia mieszkania teraz wynosi ona ponad 67 m kw. (2002 r. 66 m kw.). W 2011 r. przeciętna liczba osób przypadających na jedno mieszkanie wyniosła 2,6 - tym samym powierzchnia mieszkania przypadająca na jedną osobę to blisko 27 m kw. Mieszkamy bardziej komfortowo. W ponad połowie mieszkań na Mazowszu jest kuchenka mikrofalowa, w co piątym jest zmywarka. Znacząco wzrósł odsetek gospodarstw domowych posiadających telefon komórkowy - do 92,5 proc. (wzrost o 50,4 punkty procentowe), komputer osobisty - 71,4 proc. (wzrost o 45,7 punkty procentowe), komputer z dostępem do Internetu - 67,5 proc. Aż 63 proc. gospodarstw domowych ma samochód - w porównaniu do danych sprzed 9 lat to wzrost o 17 punktów procentowych. Jesteśmy zdrowsi Z analizy danych wynika, że mieszkańcy Mazowsza obecnie nieco częściej chodzą do lekarza i dentysty, ale są oni mniej dostępni, ponieważ w porównaniu z 2002 r. spadła liczba lekarzy i dentystów. W 2011 r. na 1 lekarza przypadało 435 mieszkańców, w 2002 r (na 1 dentystę 3816 mieszkańców w 2011 r., 2231 w 2002 r.). Wzrosła natomiast dostępność aptek. Na jedną placówkę w 2011 r. przypadało ponad 3,5 tys. osób, to o 2 tys. mniej niż w 2002 r. Coraz chętniej sięgamy po leki bez recepty. Prawie 70 proc. mieszkańców Mazowsza zażywało leki na własną rękę. Dorośli najczęściej cierpią na choroby układu krążenia (51 proc. schorzeń), a dzieci na różnego rodzaju alergie (26 proc.). Dwie trzecie ludności województwa mazowieckiego ocenia swoje zdrowie jako dobre lub bardzo dobre. Zmniejszyła się liczba palaczy do 27,6 proc. (spadek o 2,2 punkty procentowe). Coraz częściej uprawiamy sport zarówno kobiety, jak i mężczyźni najchętniej jeżdżą na rowerze i pływają. Trzecie miejsce w rankingu popularności dyscyplin sportowych w przypadku mężczyzn zajmuje piłka nożna, w przypadku kobiet aerobik i zajęcia fitness. Grzegorz Traczyk/inf. Redakcja: Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel./fax: (22) ; Pruszków, al. Wojska Polskiego 16a/41; tel./fax: (22) ; Redaktor naczelny: Kamil Staniszek Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych i za strze ga so bie pra wo do ich skra ca nia i re da go wa nia. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione Czytaj on-line! Codziennie świeże informacje Redaguje zespół: Grzegorz Traczyk (z-ca redaktora naczelnego), Tomasz Wojciuk, Sławomir Krejpowicz, Anna Żuber Stale współpracują: Adam Braciszewski, Grzegorz Tylec, Wawrzyniec Kornacki, Ewa Adamowicz, Leszek Świder Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) , Pruszków (22) Dyrektor: Anna Staniszek Katarzyna Paradowska (z-ca dyrektora ds. reklamy i promocji), Marek Marciniuk, Michał Deryngowski, Przemek Matyjasiak, Anna Modzelewska, Zuzanna Heba Wydawca: Kamil Staniszek Skład: Galia Reklama Poligrafia Nakład: 50 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów), 30 tys. egz. (powiat pruszkowski i grodziski), 20 tys. egz (powiat grójecki) ISSN:

3 POWIAT PRUSZKOWSKI POWIAT GRODZISKI Becikowego nie będzie GRODZISK MAZOWIECKI Po długiej i burzliwej dyskusji rada gminy odrzuciła projekt uchwały w sprawie udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na terenie gminy. Pomysłodawcy - radni klubu PiS zaproponowali, aby samorządowe becikowe wynosiło 2 tys. złotych Sławomir Krejpowicz Wnioskodawcy argumentowali, że tego typu świadczenie będzie wsparciem dla rodzin zamieszkujących i zameldowanych na terenie gminy, wpisującym się w inicjatywy promujące polskie rodziny, działania związane z Kartami Dużych Rodzin. Jednocześnie stanie się praktycznym rozwiązaniem i udzieleniem pomocy ubożejącym polskim rodzinom. - Działanie takie zwróci się w dwójnasób przekonywali. - Nie tylko w bezpośrednim zwrocie tych pieniędzy na wydatki bieżące rodzin w grodziskim handlu i usługach. Zapewni gminie stabilny przyrost mieszkańców, którzy w przyszłości stanowić będą grupę lokalnych podatników, ale także przyniesie miastu korzyści promocyjne i przyczyni się do skorzystania z tego przykładu przez inne samorządy. Potrzebny milion Radni klubu PiS wyliczyli, że w gminie rodzi się co roku około 500 dzieci. Dlatego wypłata becikowego wymagałaby znalezienia w budżecie samorządu około 1 mln złotych. Skąd wziąć pieniądze? Wnioskodawcy zaproponowali, aby obciąć pół miliona z wydatków na promocję, 200 tys. zł z wydatków na obsługę kredytów krótkoterminowych oraz 300 tys. zł z puli przeznaczonej dla straży miejskiej. Projekt uchwały przygotowany przez opozycję wywołał dyskusję już podczas obrad komisji polityki Wszyscy dostrzegamy ten problem, że każde nowo narodzone dziecko, to dodatkowy koszt w tejże rodzinie. To, co różniło nas w ocenie złożonego projektu, to forma pomocy, jaką samorząd ma kierować w stronę rodziców i nowo narodzonych dzieci Andrzej Okurowski radny klubu Ziemia Grodziska społecznej, która większością głosów negatywnie zaopiniowała inicjatywę radnych klubu PiS. W czasie ostatniej sesji rady miejskiej strony powtórzyły swoje argumenty. Jak niemal zawsze, nie obyło się bez wycieczek personalnych. Wszyscy dostrzegają problem Koalicja uznała, że tego typu forma pomocy ma charakter rozdawnictwa pieniędzy, a środki finansowe powinny być kierowane do rodzin w sposób systemowy. - Nie było różnic wśród radnych, co do samej idei po- mocy młodym rodzinom i udzielania ze strony samorządu pomocy tym, którzy decydują się na posiadanie dziecka powiedział Andrzej Okurowski, radny klubu Ziemia Grodziska. - Wszyscy dostrzegamy ten problem, że każde nowo narodzone dziecko, to dodatkowy koszt w tejże rodzinie. To, co różniło nas w ocenie złożonego projektu, to forma pomocy, jaką samorząd ma kierować w stronę rodziców i nowo narodzonych dzieci. Jeszcze dalej w krytyce posunął się radny Jan Morwiński. Dziwi mnie, że państwo występują z projektem tak rażąco niesprawiedliwym - powiedział. Dzielą tę hipotetyczną zapomogę na wszystkich. Na tych, którzy potrzebują pomocy finansowej i nie. Po prostu rozdajecie pieniądze. Wolałbym, żebyśmy tak naprawdę wszyscy doskonalili ten system, choćby Kart Dużej Rodziny. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem tej formuły rozdawnictwa pieniędzy publicznych. - Argumentów jest wiele, ale ważne jest pytanie, czy państwo chcą pomagać, czy dać sygnał grodziskim rodzinom, że rzeczywiście polityka prorodzinna stanowi centrum działań tej gminy odpowiadał w imieniu klubu PiS radny Roman Ignasiak. - Czy jest tak, że człowiek, który się rodzi, jest w centrum zainteresowania samorządu, czy jest po prostu tylko takim frazesem wypowiadanym przy okazji różnego rodzaju uroczystości? A może żłobek? Po wymianie uszczypliwości i zarzucaniu sobie wzajemnie populizmu dyskutanci wrócili do głównego tematu. - Taki projekt będzie możliwy, ale nie teraz, może za 10 lat powiedział Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego. - Kiedy zbudujemy domy komunalne, infrastrukturę, wówczas będziemy mogli pomyśleć nad sensownym programem pomocy. Z nowym rozwiązaniem wystąpiła Ewa Górska, radna klubu Grodziszczanie. - Kwotę miliona złotych na becikowe można przeznaczyć na budowę samorządowego żłobka tłumaczyła. - Byłaby to świetna inicjatywa i bardzo potrzebna naszej gminie. Może spróbujmy ten temat przepracować jeszcze raz, bez emocji. - Nasza inicjatywa była sygnałem do rozpoczęcia dyskusji dodał radny Roman Ignasiak. - Nie usłyszeliśmy innych propozycji, za to wytoczono przeciwko nam całe armaty. Ostatnim strzałem grzebiącym inicjatywę opozycji było głosowanie. Za projektem uchwały opowiedziało się 7 radnych, przeciwko było 14.

4 II KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO AKTUALNOŚCI KRONIKA POLICYJNA GRODZISK MAZOWIECKI/MILANÓWEK Złodzieje rowerów ujęci Grodziscy mundurowi złapali złodzieja roweru niemal na gorącym uczynku. Kiedy otrzymali zgłoszenie o prawdopodobnej kradzieży jednośladu spod stacji PKP, dokonanej przez młodego mężczyznę, udali się na poszukiwania osoby odpowiadającej podanemu wcześniej rysopisowi. 18-letni Marcin J. przemierzał ulice centrum miasta, ale nie na swoim rowerze. Kontrolujący go patrol znalazł przy nim obcęgi wraz z przeciętą linką ze stojaka. Wszystkie dowody zostały zabezpieczone, a mężczyzna trafił do policyjnej celi. Kilka godzin później do grodziskiej komendy zgłosił się właściciel skradzionego jednośladu. Marcin J. przyznał się do kradzieży i usłyszał zarzut. 18-latek dobrowolnie poddał się karze w zawieszeniu. Tego samego dnia, tym razem w Milanówku, wpadł kolejny złodziej rowerów. Policjanci prowadzący śledztwo w sprawie kradzieży jednośladu z ulicy Wiklinowej w lipcu tego roku na sprawcę wytypowali 22-letniego mieszkańca Milanówka. Podczas przeszukania pomieszczeń należących do mężczyzny, znaleźli w piwnicy poszukiwany pojazd. 22-latek został zatrzymany. Sprawca przyznał się do kradzieży i dobrowolnie poddał karze. Rower wrócił do swojego właściciela. Kto miał pierwszeństwo? PRUSZKÓW W poniedziałek, 7 października po godz. 12 na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Działkową doszło do zderzenia dwóch aut osobowych Maria Sagan Do zdarzenia doszło około godz na ul. Wojska Polskiego róg Działkowej, czyli na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. Na miejscu, oprócz policyjnej drogówki, pojawiła się także karetka pogotowia oraz dwa zastępy straży pożarnej. Jak informuje zespół prasowy Komendy Stołecznej Policji, na razie nie wiadomo dlaczego volvo zderzyło się z hondą. Kierujący tym drugim pojazdem 37-letni mężczyzna został zabrany do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi jego życiu. Funkcjonariusze ustalają teraz okoliczności zdarzenia. Usuwanie jego skutków spowodowało utrudnienia w ruchu dla jadących w stronę Grodziska Mazowieckiego oraz wyjeżdżających z ul. Działkowej. GRODZISK MAZOWIECKI Wpadka pijanego kierowcy W samo południe pijany 35-latek podjechał autem pod jeden ze sklepów spożywczych. Chwiejnym krokiem ruszył na zakupy. Na jego nieszczęście, a szczęście innych użytkowników dróg, natknął się na naczelnika i zastępcę wydziału dochodzeniowo-śledczego Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim. Obaj panowie byli po służbie, ale zareagowali na podejrzane zachowanie mężczyzny. Wezwany patrol sprawdził jego trzeźwość. Okazało się, że Krzysztof Ś. prowadził volkswagena mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna trafił do celi grodziskiej komendy. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo drogowe grozi mu utrata prawa jazdy i nawet 2 lata pozbawienia wolności. POWIAT PRUSZKOWSKI Nielegalna szwalnia Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą odkryli na terenie powiatu pruszkowskiego nielegalną szwalnię. We wskazanym mieszkaniu zabezpieczyli 5 maszyn elektrycznych, 143 sztuki odzieży i 12 plecaków oznaczonych najprawdopodobniej podrobionymi znakami towarowymi. W lokalu były również metki i przywieszki znanych światowych domów mody. W mieszkaniu przebywały dwie kobiety: 54- i 30-latka zostały zatrzymane. Grozi im do 2 lat więzienia. PIASTÓW Krótka jazda na gazie Patrol piastowskiego komisariatu zatrzymał wieczorem rowerzystów, ponieważ jeden z nich popełnił wykroczenie, a drugi przestępstwo. Jednak w czasie kontroli policjanci wyczuli od jednego z nich alkohol. Badania alkomatem wykazały, że Damian P. miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu, a Sebastian P. prawie pół promila. Obaj dojechali do policyjnej celi. Obaj usłyszeli zarzuty. Grozi im do 2 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo, jeden z nich poruszał się rowerem z usuniętym numerem na ramie. Mężczyzna został przesłuchany w sprawie zakupu roweru. Policja weryfikuje jego zeznania. Możliwe, że usłyszy również zarzut paserstwa. NADARZYN Nieudana próba korupcji 30 złotych łapówki oferował pasażer zatrzymanego w Starej Wsi samochodu. Auto nie miało włączonych wymaganych przepisami świateł. Nadarzyńscy policjanci wystawili mandat w wysokości 200 złotych i 4 punkty karne. Siedzący obok kierowcy Robert J. wysiadł z auta i rozpoczął negocjacje z policjantami. Dyskusja skończyła się zatrzymaniem 49-latka, który usłyszał zarzuty przekupienia funkcjonariuszy, do którego się przyznał i dobrowolnie poddał karze. Mniej urzędników, więcej skarg POWIAT PRUSZKOWSKI Starostwo, zmuszone przez Regionalną Izbę Obrachunkową do cięcia kosztów, zwolniło w tym roku kilkanaście osób. - W związku z redukcją miejsc pracy mamy coraz więcej skarg na zbyt długie załatwianie spraw przyznaje Elżbieta Smolińska, starosta pruszkowska Pracownicy są mocno obciążeni, bo muszą wykonywać swoje dotychczasowe zadania i te, które wykonywały osoby niepracujące już w urzędzie tłumaczyła radnym starosta Elżbieta Smolińska (pierwsza z lewej) Z uwagi na brak środków finansowych, w starostwie powiatowym od 29 stycznia do końca września zwolniono 13 osób. Dodatkowo z trzema rozwiązano umowy zlecenia, a czterem kolejnym zmniejszono wymiar czasu pracy i tym samym wynagrodzenie. Według danych z 30 września, w urzędzie tym zatrudnionych jest 198 osób, z czego 192 na etaty. O stan zatrudnienia dopytywał na ostatniej sesji rady powiatu Przemysław Bryksa. - Jak wyglądała sytuacja przed zmianami, a jak po? pytał radny. Elżbieta Smolińska, starosta powiatu pruszkowskiego, przyznała, że redukcja miejsc pracy nie była spowodowana nadmiarem urzędników. - To była konieczność, ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie nakazała zmniejszyć wydatki o 10 mln złotych powiedziała starosta. - Nie oszczędzamy także na sobie, stąd redukcja niektórych stanowisk. Na cięciach liczby zatrudnionych starostwo planuje zaoszczędzić ok. 2 mln złotych. - Zwolnienia negatywnie wpłynęły na pracę urzędu przyznała Elżbieta Smolińska. - Niestety spraw nie ubywa, zwiększyła się za to ilość skarg na zbyt długie ich załatwianie oraz na opieszałość organów i jest ona jedynie subiektywnym odczuciem naszych interesantów. Pracownicy są mocno obciążeni, bo muszą wykonywać swoje dotychczasowe zadania i te, które wykonywały osoby niepracujące już w urzędzie. aż

5 WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO Pacjenci wrócą, jak będzie lepiej RASZYN Aż 85 procent osób wróciłoby do raszyńskiego ośrodka zdrowia, gdyby jakość oferowanych usług się poprawiła to wynik ankiet, badających preferencje mieszkańców i ocenę obecnej sytuacji opieki zdrowotnej w gminie. Przeprowadzono je na początku miesiąca na zlecenie opozycyjnych radnych KURIER POŁUDNIOWY AKTUALNOŚCI III Anna Żuber Inicjatywa radnych Celiny Szarek, Henryki Koper, Michała Słomy oraz Sławomira Haczkura z klubu radnych Jedność gminy miała także na celu ocenę poprawności działań samorządu i kierunków jego działania w sprawie przedłużenia umowy dla obecnego operatora - Centrum Medycznego Raszyn. Opozycyjni radni zdecydowali się przepytać mieszkańców, bo wciąż mają ogromne wątpliwości wobec dalszego zarządzania ośrodkiem przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota z siedzibą przy ul. Szczęśliwickiej. Jak przekonują, mimo wybudowania nowej części placówki, pacjenci nagminnie skarżą się na problemy z dostępem do usług. W trwającym trzy dni badaniu udział wzięło 468 osób. Większość ankiet wypełniano w okolicy ośrodka i urzędu gminy, część dostarczono bezpośrednio 468 osób wzięło udział w trwającym trzy dni badaniu. Większość ankiet wypełniano w okolicy ośrodka i urzędu gminy, część dostarczono bezpośrednio do domów. Dla potrzeb analizy kwestionariusze podzielono na dwie grupy do domów. Dla potrzeb analizy, kwestionariusze podzielono na dwie grupy. Pierwsza to osoby, które zadeklarowały, że są pacjentami Centrum Medycznego Raszyn. Spośród 257 osób w tej kategorii na pytanie czy respondent jest zadowolony z pracy ośrodka, aż 192 odpowiedziały, że nie, a 65 było na tak. Wrócą jak się poprawi Mieszkańców pytano także o to, czy wiedzą, że wójt uzyskał od rady gminy zgodę na bezprzetargowe przedłużenie umowy z dotychczasowym operatorem CMR na okres powyżej 3 lat i czy wiedzą, że istnieje możliwość zmiany operatora. Wiedza respondentów, zarówno pacjentów CMR, jak i zapisanych do innych przychodni, była w tym zakresie znikoma. Z kolei zdecydowana większość ankietowanych z obu grup stwierdziła, że samorząd powinien skorzystać z możliwości poprawienia jakości podstawowej opieki zdrowotnej poprzez ogłoszenie konkursu dla zakładów opieki zdrowotnej, a nie poprzez przedłużenie umowy z dotychczasowym operatorem. Pytano także o to, czy w razie poprawy jakości usług przez ośrodek ponownie złożyłyby deklarację do korzystania z jego usług. Osoby zapisane do przychodni były podzielone, gdyż 70 odpowiedziało że tak, a 77 byłoby na nie (110 osób nie udzieliło odpowiedzi). Z kolei w grupie niezapisanych do CMR aż 179 osób zadeklarowało, że wróciłoby do raszyńskiej placówki, tylko 15 było na nie. - Wyniki wskazują na bardzo niedostateczną informację mieszkańców o problematyce dotyczącej aktualnej sytuacji raszyńskiej służby zdrowia podsumowują badania opozycyjni radni. - Wiedza o tym, że umowa dotycząca operatora CMR kończy się w 2013 roku i należy zapewnić podstawową opiekę lekarską na kolejne lata jest wiedzą podstawową dla mieszkańców. Rolą samorządu gminnego jest przede wszystkim rzetelna i transparentna polityka informacyjna. Trzeba zmusić do lepszego wykonywania zadań Zleceniodawcy badań podkreślają, że wysoki odsetek niezadowolonych z pracy ośrodka grozi utratą Zleceniodawcy badań podkreślają, że wysoki odsetek niezadowolonych z usług raszyńskiego ośrodka grozi utratą kolejnych pacjentów kolejnych pacjentów. Mieszkańców, którzy nie należą do CMR, jest ponad 10 tys., co stanowi ok. 50 proc. ludności zameldowanej w gminie. - Powrót tych osób na listy pacjentów CMR w najlepszy sposób uzasadniłby ogromny wydatek poniesiony z podatków na rozbudowę i modernizację raszyńskiego ośrodka zdrowia dodają, zapewniając jednocześnie, że z jej wynikami zapoznają wójta i radę gminy. - Brak konsultacji społecznych w sprawie ośrodka to nie jedyny grzech uważa Jacek Wiśniewski, współorganizator badań. - Obowiązująca umowa z SZPZLO w ogóle nie odnosi się do jakości czy zakresu usług, tylko do dzierżawy obiektu, więc po co ją przedłużać w takim samym kształcie? W ostatnich latach niezadowolenie z usług CMR było tak duże, że z leczenia w ośrodku zrezygnowało około 5 tys. osób. Zdaniem Wiśniewskiego rozpisanie konkursu na operatora umożliwiłoby postawienie wymogów dotyczących oferty medycznej. - I wcale nie jest pewne, jak twierdzą władze gminy, że nikt nie złoży lepszej oferty od SZPZLO - tłumaczy. - Zresztą obecny operator też może w nim wystartować, a ma środki i zaplecze do lepszego wywiązywania się z zadań. Trzeba go tylko do tego zmusić. Wójt Andrzej Zaręba, pytany o prowadzone przez Jedność gminy badania ocenił, iż pytania zawarte w kwestionariuszach są tendencyjne, a całą akcję odbiera jako polityczną zagrywkę.

6 IV KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO AKTUALNOŚCI Obwodnica koszmarem dla sąsiadów RASZYN Południowa obwodnica Warszawy uszczęśliwiła wielu kierowców, ale dla mieszkańców Jaworowej i Dawid okazała się koszmarem. - Do niedawna największy hałas generowało pobliskie lotnisko, a teraz nie słyszymy nawet samolotów mówili sfrustrowani, podczas spotkania z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zarządca drogi poinformował ich, że nie będzie mógł zmniejszyć uciążliwości wcześniej niż za rok. - Dziwi mnie, że w trakcie realizacji inwestycji nie rozszerzono jej o dodatkowe zabezpieczenia przed uciążliwościami akustycznymi komentował wójt Andrzej Zaręba Anna Żuber Spotkanie odbyło się 2 października w urzędzie gminy. Raszyńskie władze zorganizowały je z uwagi na liczne skargi mieszkańców, których posesje leżą w pobliżu otwartej kilka tygodni temu południowej obwodnicy Warszawy, a dokładnie - jej odcinka pomiędzy ul. Puławską a Aleją Krakowską. Udział w nim wzięli również przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz urzędu gminy na czele z wójtem Andrzejem Zarębą i Mirosławem Chmielewskim zastępcą wójta. Odgrodzić ten hałas! Na uciążliwości związane ze wzmożonym ruchem samochodów skarżyli się mieszkający w Jaworowej i Dawidach, z takich ulic jak Kinetyczna, Ukośna, Złotych Łanów, Daleka i Warszawska. - Wcześniej nie można było sprawdzić, jak arteria oddziałowuje mówiła Monika Tuszyńska z GDDKiA. - Faktem jest, że ten odcinek ma pozwolenie na użytkowanie trasy głównej, a drogi lokalne i serwisowe czekają na zakończenie prac. Jeśli chodzi o ochronę akustyczną, wały wykonano zgodnie z projektem. - Nie rozumiemy dlaczego w niektórych miejscach ekrany zrobiono od razu, a u nas nie dopytywali mieszkańcy. - Dziwi też, że w miejscach, gdzie zabudowania są 300 metrów od trasy one są, a tam, gdzie jest odległość 100 metrów już nie ma. Tam, gdzie nie ma domostw, jest wał. Wcześniej mieliśmy tu wyścigi na motocyklach, teraz przy zamkniętych oknach dzwiękoszczelnych o północy nie można spać, taki jest hałas. Tam jest ruch ciężkich Zgodnie z prawem inwestor może wykonać analizę akustyczną po roku od oddania inwestycji do użytku. Dopiero na jej podstawie będzie można wykonać dodatkowe realizacje zmniejszające hałas, o ile oczywiście analiza wykaże przekroczenie norm Monika Tuszyńska Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad samochodów, ale wały, które wykonano, nic nie dają. Nie mamy nic przeciwko nowym drogom, sami poruszamy się samochodami, ale nasze domy stały tu wcześniej. Trzeba odgrodzić od nas ten hałas. Samochody zagłuszają samoloty Jak przyznała jedna z mieszkanek ul. Terleckiego, do niedawna największy hałas generowało lotnisko na Okęciu, ale teraz w domach nie słychać już samolotów. - Przy otwartym oknie nie słychać też telewizora opisywała uciążliwości mieszkanka. Mirosław Chmielewski wypytywał zarządcę drogi o to, kiedy wdrożony będzie porealizacyjny stan badań. - Czy jest szansa na zabezpieczenie w przyszłości zwrócił się do przedstawicieli GDDKiA. Ci nie mieli jednak optymistycznych informacji dla mieszkańców. - Zgodnie z prawem inwestor może wykonać analizę akustyczną po roku powiedziała Tuszyńska. - Dopiero na jej podstawie będzie można wykonać dodatkowe realizacje zmniejszające hałas, o ile oczywiście analiza Mieszkańcy nie byli usatysfakcjonowani wiadomościami od zarządcy drogi. - Jeszcze się dowiedzieliśmy, że ruch, a tym samym hałas, będzie coraz większy mówili rozczarowani wykaże przekroczenie norm. Informacja rozzłościła sfrustrowanych sytuacją mieszkańców. - Chce pani powiedzieć, że mamy żyć w tym koszmarze minimum rok? krzyczeli. - Zapraszam panią na 12 miesięcy do mojego domu, proszę spróbować zasnąć dodała jedna z kobiet. Ruch będzie coraz większy Mieszkańcy domagali się jak najszybszego uruchomienia prac zabezpieczających przed nadmiernym hałasem. Zwrócili się o to także do władz gminy. Jak tłumaczyła GDDKiA, wcześniejsze wykonanie badań akustycznych nic jednak nie da. - Ruch samochodów będzie coraz większy - tłumaczyła Tuszyńska. - Załóżmy, że wykonujemy analizę teraz i zrobimy ekrany. Co będzie, jeśli za rok okaże się, że natężenie ruchu jest inne? Dlatego też ustawodawca nakazuje wykonanie jej dopiero po 12 miesiącach. Zresztą nawet, jeśli badania zrobimy wcześniej, nie będą brane pod uwagę. Nie jesteśmy stroną w postępowaniu i to nie nasz teren stwierdził wójt Andrzej Zaręba. - Dziwi mnie natomiast, że GDDKiA w trakcie realizacji inwestycji nie rozszerzyła jej o dodatkowe zabezpieczenia. Mieszkańcy nie byli usatysfakcjonowani wiadomościami od zarządcy drogi. - Jeszcze się dowiedzieliśmy, że ruch, a tym samym hałas, będzie coraz większy mówili rozczarowani. - Na podstawie waszych subiektywnych odczuć nie możemy nic zrobić, w dodatku byłoby to niezgodne z prawem dodała Monika Tuszyńska. 90 lat OSP w Piastowie Rowerzyści testowali parzniewiankę PIASTÓW W Piastowie świętowano 90-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej. Podczas obchodów wręczono medale za zasługi dla pożarnictwa, długoletnią służbę oraz odznaczenie Krzyża koronnego Na obchodach jubileuszu Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie pojawili się m.in. Elżbieta Smolińska starosta powiatu pruszkowskiego, st. bryg. Dariusz Drzewiecki - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie, Jan Starzyński prezydent Pruszkowa oraz Krzysztof Grabka wójt gminy Michałowice. Ponadto obecni byli przedstawiciele władz Piastowa, jak również reprezentacje OSP z sąsiednich i zaprzyjaźnionych gmin. Obchody zainaugurowała uroczysta msza w parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej. Po nabożeństwie w asyście Orkiestry Dętej OSP z Nadarzyna nastąpił przemarsz zaproszonych gości oraz pocztów sztandarowych na plac OSP, gdzie odbył się uroczysty apel. Po złożeniu meldunku dh Jackowi Gromkowi, prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pruszkowie o gotowości do rozpoczęcia uroczystości i wciągnięciu na maszt flagi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Tomasz Sadowski - prezes OSP w Piastowie przywitał wszystkich uczestników obchodów. Odczytano kronikę, a za zasługi w niesieniu pomocy poszkodowanym wręczono medale i odznaki, które otrzymali m.in. dh Jan Jankowski, dh Zygmunt Kozłowski, dh Jan Walter i dh Andrzej Wilczyński (50 lat wysługi), dh Wiesław Gontarczyk, dh Mirosław Walter oraz dh Zdzisław Wierzbicki (40 lat wysługi), dh. Maria Wierzbowska (35 lat wysługi), dh Bernard Adamowicz i dh Eugeniusz Zdanukiewicz (30 lat wysługi), dh Andrzej Czajka oraz dh Andrzej Jankowski (25 lat wysługi), dh Dariusz Brysiak i dh Tadeusz Wypychowski (20 lat wysługi). Wręczono także złote, srebrne i brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa, a wyjątkowym wydarzeniem było przyznanie odznaczenia Krzyża koronnego, który otrzymali burmistrz Piastowa Marek Kubicki, dh Tomasz Sadowski, mł. kap. Tomasz Gołębiewski oraz st. sekc. Monika Chorłowska. Prezesowi OSP przekazano listy gratulacyjne wraz z okolicznościowymi upominkami. Na zakończenie w okolicznościową tablicę zaproszeni goście wbili symboliczne gwoździe pamiątkowe. ms BRWINÓW W ostatnią niedzielę września po raz kolejny ulicami gminy przejechała Brwinowska Masa Krytyczna, zorganizowana przez Stowarzyszenie Projekt Brwinów. Trasa liczyła około 8 km, jednak to nie dystans do pokonania był najważniejszy. Najważniejsza była rekreacja i czas spędzony na powietrzu Kolumna rowerzystów ruszyła spod remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie przy rondzie Wacława Kowalskiego. Na starcie zjawiło się ponad 180 uczestników, natomiast kolejni dołączali już na trasie. Kolumna w asyście policji ruszyła w stronę Parzniewa. Obecnie, szosa łącząca Brwinów z Parzniewem jest na końcowym etapie modernizacji. Jednym z rowerzystów był Arkadiusz Kosiński, burmistrz Brwinowa, który tym razem występował w roli członka Stowarzyszenia Projekt Brwinów, organizatora masy krytycznej. - Niewątpliwie jazda w bezpośrednim sąsiedztwie policjanta na motorze była dla dzieci nie lada atrakcją mówi Arkadiusz Kosiński. - Pojechaliśmy ulicą Pruszkowską a następnie całą szerokością nowej drogi: od ronda na skrzyżowaniu ul. Pruszkowskiej z ul. Graniczną do Parzniewa. Podobnie jak rok temu - w przypadku przejazdu BMK autostradą tuż przed jej oddaniem - także i teraz udało się SPB uzyskać wszystkie zgody i pozwolenia. Postój w Parzniewie był okazją do pogadanki na temat bezpiecznego poruszania się na rowerze po drogach publicznych. Asp. Dominika Lewandowska z Wydziału Ruchu Drogowego Powiatowej Komendy Policji w Pruszkowie chętnie udzielała odpowiedzi na zadawane pytania. - Największym zaskoczeniem dla uczestników rajdu rowerowego była informacja, że zgodnie z przepisami rowery, podobnie jak motocykle i samochody, powinny w ciągu dnia jeździć z włączonymi światłami dodaje Arkadiusz Kosiński. BMK wróciła do Brwinowa tą samą trasą, potem szlak wiódł przez tunel i rynek do parku miejskiego. Impreza organizowana była przy udziale gminy Brwinów realizującej ze SPB projekt Bezpieczny Park. - Na miejscu odbył się konkurs dla dzieci i dorosłych ze znajomości przepisów ruchu drogowego tłumaczy Arkadiusz Kosiński. - Uczestnicy losowali pytania, a po udzieleniu poprawnej odpowiedzi otrzymywali nagrodę przygotowane przez członków Stowarzyszenia: dzwonki, zapięcia do rowerów, bidony, migające odblaski na rękę i inne. Większość uczestników otrzymała kamizelki odblaskowe, koszulki lub notesy. Ponadto rozdaliśmy 185 pamiątkowych szprychówek. Jednym z elementów wspólnego projektu samorządu i SPB jest propagowanie bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu. - Podziękowania należą się strażnikom miejskim oraz policjantom z komisariatu w Brwinowie oraz WRD z Pruszkowa, za zapewnienie bezpiecznego przejazdu kolumny rowerzystów oraz przygotowaną pogadankę dodają organizatorzy. WK

7 WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO KURIER POŁUDNIOWY AKTUALNOŚCI V Niepełnosprawni walczą o swój dom POWIAT PRUSZKOWSKI Kilkadziesiąt osób niepełnosprawnych, ich rodziny i opiekunowie wzięło udział w piątkowej pikiecie przed siedzibą starostwa pruszkowskiego. Protestujący domagają się od władz powiatu zawarcia umowy z Katolickim Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej na prowadzenie domu opieki społecznej w Brwinowie Sławomir Krejpowicz Pikieta rozpoczęła się w piątkowe popołudnie o godzinie 15. Kilkadziesiąt osób, niektórzy na wózkach inwalidzkich, inni z widoczną niepełnosprawnością wraz ze swoimi rodzinami i opiekunami postanowiło zaprotestować przeciwko polityce społecznej pruszkowskiego starostwa. Wznosili okrzyki podparte hasłami na transparentach Pozwólcie nam zamieszkać w naszym domu, Pani Starosto, bądź człowiekiem. - Od lat domagamy się, aby władze powiatu spojrzały na nas życzliwie i podpisały umowę z ks. Stanisławem Jurczukiem, który prowadzi dom opieki społecznej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej dla naszych dzieci powiedziała Halina Jędral, matka niepełnosprawnej kobiety. - Moja córka ma 30 lat. Jest niewidoma z porażeniem mózgowym. Jesteśmy z Żyrardowa, ale nikt, z wyjątkiem księdza, nie chciał nas przyjąć. - Wciąż słyszę, że nie ma odpowiednich terapeutów, nawet na warsztatach dodaje Anna Jędral, niepełnosprawna. - Z kolei ja usłyszałam, że mój syn nie może być przyjęty do Domu Opieki Społecznej w Czubinie, ponieważ zagraża bezpieczeństwu innych pacjentów dodała kolejna matka. - Kiedy zgłosiłam się do domu ks. Jurczuka, takich problemów nie było. Poszukiwanie trzeciego płatnika Protestujący nie ukrywali, że umowa pomiędzy stowarzyszeniem prowadzącym DPS a powiatem pruszkowskim pozwoliłaby na zmniejszenie obciążeń finansowych, jakie miesięcznie musi ponosić pensjonariusz i jego rodzina. Świadczenie tego typu usług na zlecenie samorządu otwiera drogę do pozyskania tzw. trzeciego płatnika, jakim są gminy lub wojewoda. Do protestujących nikt nie wyszedł. Szybko pojawił się policyjny patrol, pilnujący zachowania porządku na chodniku. Uczestnicy postanowili wejść do środka, aby spotkać się z zarządem powiatu. Niecodzienny widok tak dużej liczby osób na wózkach inwalidzkich w windach starostwa i pochód tych sprawniejszych po schodach wywołał poruszenie nie tylko petentów, ale i samych pracowników urzędu. Część z nich, mimo obecności kamer i mikrofonów, sama rejestrowała przebieg wydarzeń własnymi (a może służbowymi) aparatami telefonicznymi. Władze powiatu mają swoją siedzibę na trzecim piętrze, dlatego wielu uczestników protestu musiało przebyć długą drogę, by spotkać się z decydentami. Niepełnosprawni idą na górę Na miejscu okazało się, że w piątkowe popołudnie nie ma nikogo z zarządu powiatu, kto mógłby porozmawiać z niepełnosprawnymi. Rzecznik zarządu wraz z sekretarzem powiatu zaproponowali wpisanie przedstawicieli protestu na listę oczekujących. Najbliższy możliwy termin to koniec października. - Zdaje sobie pan sprawę jak ciężko jest przyjechać tutaj ludziom na wózkach inwalidzkich pytali Jerzego Sieraka, sekretarza powiatu. - Byliśmy tu niedawno na sesji i nawet nikt z nas nie mógł zabrać głosu w naszej sprawie. Proszę traktować nas poważnie. Jeżeli pani starosta nie może spotkać się z nami u siebie, to zapraszamy ją do nas, do Brwinowa. - Myślę, że w ciągu najbliższych kilku dni otrzymają państwo informację od zarządu i odpowiedź na państwa zaproszenie dyplomatycznie zakończył Jerzy Sierak. Sprawa nabrała rozgłosu po rozstrzygnięciu konkursu dla podmiotów świadczących usługi z zakresu opieki nad niepełnosprawnymi. Zarząd, ogłaszając przetarg, zawarł liczbę 87 miejsc, która na wstępie wykluczałaby ofertę KSNAW. - Wiadomo było, że ks. Jurczuk nie ma tylu miejsc dodała Ewa Borodzicz, radna powiatu pruszkowskiego. - W zawiązku z tym nawet nie składał aplikacji. Zadałam staroście pytanie, dlaczego akurat dokładnie 87, bo jeżeli robi się wywiad środowiskowy, określenie potrzeb to padają liczby okrągłe, np. 50, 80 czy 100. Otrzymałam odpowiedź, że ta liczba jest tak samo dobra jak inna. Kwestia godnego życia Radni z klubu PiS postanowili wspomóc działania stowarzyszenia i przygotowali stanowisko rady, aby upoważnić zarząd do zawarcia z nim stosownej umowy. Jednak projekt uchwały przepadł w głosowaniu. Wcześniej starosta Elżbieta Smolińska, argumentowała, że potrzeby mieszkańców powiatu w zakresie opieki nad niepełnosprawnymi są zaspokojone. Natomiast oczekujący na miejsce w domu prowadzonym przez KSNAW mieszkają poza jego granicami, a w placówkach prowadzonych przez powiat, są jeszcze wolne miejsca. Argumenty władz starostwa nie przemawiają do oczekujących na miejsca w brwinowskim domu opieki społecznej. - Tułamy się od jednego ośrodka do drugiego w różnych powiatach mówili protestujący. - Dla nas to kwestia godnego życia. Tutaj w Brwinowie mielibyśmy je zapewnione. Jak mówi ks. Stanisław Jurczuk, dyrektor domu opieki, na razie to tylko teoria. - Budynek ukończyliśmy w sierpniu ubiegłego roku mówi. - Nasza placówka, od września 2012 roku, wpisana jest przez Wojewodę Mazowieckiego do rejestru Domów Pomocy Społecznej pod pozycją nr 113. Kandydatów na pensjonariuszy jest przynajmniej tyle samo, co miejsc jakimi dysponuje brwinowska placówka. Ks. Stanisław Jurczuk od 3 lat próbuje porozumieć się z zarządem powiatu pruszkowskiego (na którego terenie istnieje dom opieki społecznej) w sprawie podpisania umowy, umożliwiającej otrzymywanie środków z budżetów gmin, w których zameldowani są pensjonariusze. - W większości to osoby ubogie, posiadające renty socjalne mówi. - Często w takich rodzinach jeden z rodziców pracował, natomiast drugi opiekował się chorym dzieckiem, a potem już dorosłym. Dlatego rada pani starosty, aby prowadzić dom na komercyjnych zasadach, nas obraża. Moglibyśmy to zrobić, tylko że po trzech miesiącach byśmy zbankrutowali i zamknęli placówkę. To nie takie proste wytłumaczyć niepełnosprawnemu intelektualnie, kiedy wcześniej się obiecało, że zaszły radykalne zmiany. Dziwi mnie stanowisko starosty. Samorząd, podpisując z nami umowę, byłby tylko niejako operatorem dla naszych działań i nie wiązałoby się to z wydatkami z budżetu powiatu. Miejsce na Twoją REKLAMĘ tel Propozycje zarządu Spotkanie ze starostą wyznaczono na 28 października. Wydaje się, że nie przyniesie ono przełomu w sprawie, ponieważ zarząd pozostaje przy wcześniejszym stanowisku, chociaż padną na nim pewne propozycje. - Z uwagi na ograniczenia natury finansowej w budżecie powiatu oraz pełne zabezpieczenie aktualnych potrzeb nie zaplanowano utworzenia kolejnej placówki o podobnym profilu mówi Elżbieta Solińska. - Mając jednak na względzie oczekiwania rodzin osób niepełnosprawnych, zainteresowanych zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej w Brwinowie, zarząd podjął obecnie próby zastosowania innych rozwiązań, dzięki którym być może możliwe będzie zapewnienie pobytu niektórym osobom. Powiat pruszkowski byłby właściwy do ogłoszenia konkursu na prowadzenie domu pomocy społecznej w przypadku, gdyby zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego powierzyły mu realizację tego zadania, zapewniając jednocześnie jego finansowanie. To oczywiście wymagałoby podjęcia przez rady gmin i powiatów odpowiednich uchwał oraz zawarcia porozumień z pruszkowskim starostwem. Do ks. Stanisława Jurczuka już wystosowano pismo w celu ustalenia, z terenu jakich powiatów pochodzą osoby zainteresowane pobytem w domu w Brwinowie. - Innym możliwym rozwiązaniem, jest zwrócenie się przez ks. Jurczuka do marszałka województwa o realizację tego zadania na poziomie regionalnym dodaje starosta. - W przypadku uzyskania przez dom opieki społecznej KSNAW statusu jednostki regionalnej, to do marszałka województwa należałoby zlecenie realizacji tego zadania publicznego. Śladami traktora Ursusa PIASTÓW Dziś (w piątek, 11 października) w Piastowie odbędzie się wernisaż wystawy Jaśminy Wójcik. Audiowizualny dokument śladami traktora Ursusa będzie pierwszą tego typu wystawą w miejskiej bibliotece publicznej Posag Siedmiu Panien to projekt artystki - Jaśminy Wójcik - stypendystki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na ścianach biblioteki zobaczymy fotograficzny dokument śladami traktora marki Ursus. Uzupełnieniem będą nagrania MP3. Do realizacji wystawy poszukiwano rolników, chętnych opowiedzieć swoją historię związaną z ich traktorem Ursus. Następnie wybrane osoby zostały nagrane i sfotografowane na tle pojazdów. Tytuł wystawy nawiązuje do początków istnienia Zakładów Przemysłu Ciągnikowego Ursus. W 1893 roku powstała spółka, której kapitałem założycielskim był posag siedmiu panien - córek jej założycieli. Do dziś wiele traktorów z rodzimej produkcji jeździ po polskiej wsi i są one traktowane z należytą dbałością, a wręcz czułością przez ich właścicieli. Wernisaż odbędzie się już dziś (w piątek, 11 października) o godz. 19 w siedzibie Biblioteki Głównej przy ul. Warszawskiej 24. Wystawę oglądać będzie można do 10 listopada. Projekt zrealizowano w ramach stypendium z budżetu ministra kultury i dziedzictwa narodowego. aż

8 VI KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO AKTUALNOŚCI Wystawa rasowych kotów PRUSZKÓW W dniach 12 i 13 października w hali Znicz odbędzie się Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych. Wśród atrakcji m.in. Show Kotów Brytyjskich oraz tradycyjne już wybory kota publiczności Pruszków już po raz trzeci gościć będzie wystawę rasowych kotów, która objęta została honorowym patronatem Jana Starzyńskiego, prezydenta miasta. Do Pruszkowa przyjadą hodowcy z całej Polski, swoje przybycie zapowiedzieli także hodowcy zagraniczni. Publiczność będzie miała okazję podziwiać koty różnych ras uczestniczące w specjalistycznych konkurencjach felinologicznych. I tak w sobotę odbędzie się Show Kotów Brytyjskich. Koty ocenianie będą przez międzynarodowy skład sędziowski: Eveline Preiss (Niemcy), Eleonora Ruggiero (Włochy), Tomoko Vlach (Austria), Kurt Vlach (Austria), Jose Weerts (Belgia). W sobotę konkurować będą też kocięta wszystkich ras w konkursie WCF Kitten Ring, w niedzielę zaś koty dorosłe w WCF Adult Ringu. Wystawa jest nie tylko świętem dla hodowców kotów - stanowi również świetny sposób na miłe, rodzinne spędzenie czasu. Program obejmuje wybory Kota Publiczności. Dodatkowo uzyskać będzie można informacje, jak prawidłowo żywić swojego pupila, a swoją wiedzą w tej dziedzinie podzielą się przedstawiciele renomowanych producentów karm. Zakupy dla swoich czworonożnych przyjaciół będzie można zrobić na stoiskach Bazarku artykułów zoologicznych Wystawa czynna będzie w godz w hali przy ul. Bohaterów Warszawy. Dzieci do lat 4 wstęp bezpłatny, bilety ulgowe 6 zł (dzieci, studenci, emeryci), bilety normalne - 12 zł. Organizatorem jest Polski Związek Felinologiczny. aż Uniwersytety ruszyły pełną parą GRODZISK MAZOWIECKI W ubiegłym tygodniu odbyły się inauguracje niezwyczajnych uczelni. Kolejny rok akademicki zaczęli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Uniwersytetu Dziecięcego w Grodzisku Mazowieckim Pierwsi rozpoczęli seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. - W tym roku na semestr jesienno-zimowy zapisało się około 280 osób mówi Krystyna Rymaszewska- Prędkopowicz, koordynator UTW. - Działamy już ósmy rok. Podczas inauguracji, 3 października, naszym gościem była prof. dr hab. Danuta Hubner, ekonomistka, polityk, pierwszy polski komisarz w Unii Europejskiej, posłanka do Parlamentu Europejskiego. Wykłady pracowników różnych uczelni odbywać się będą w czwartki od godziny 10 do 12, w sali widowiskowej Grodziskiego Centrum Kultury. Zajęcia fakultatywne m.in. nordic walking, kurs komputerowy, joga, warsztaty plastyczne, zajęcia w pływalni są dodatkowo płatne. Natomiast w sobotę odbyła się kolejna inauguracja roku akademickiego grodziskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Tegoroczny nabór jest mniejszy, niż w latach ubiegłych. - Mamy zapisanych 80 słuchaczy dodaje Krystyna Rymaszewska-Prędkopowicz. - W pierwszym roku było 176 dzieci. Zajęcia odbywają się w soboty, być może mniejsza frekwencja wynika z faktu, że rodzice chcą ten czas przeznaczyć na przebywanie z własnymi pociechami. Podczas inauguracji kilkudziesięciu młodych studentów odebrało pierwsze w życiu indeksy oraz uniwersyteckie koszulki z napisem jestem studentem. Na twarzach malowało się zadowolenie i duma. Świeżo upieczeni żacy wysłuchali wykładu dr Artura Fiksa, wykładowcy akademickiego Almamer, zatytułowanego Jak pieniądze zarabiają wasi Rodzice. - Zaczęło się od bardzo ciekawego tematu stwierdził student Janek, lat 9. - Zobaczymy jak będzie na następnych zajęciach. Na zakończenie odbył się krótki koncert szlagierów muzyki rozrywkowej w wykonaniu uczennic milanowskiego liceum ogólnokształcącego. Jak przekonują sami organizatorzy Uniwersytetu Dziecięcego Stowarzyszenie Europa i My, Inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Dziecięcego towarzyszył koncert popularnych piosenek celem wykładów i seminariów jest promocja nauki, uczenia się i rozbudzania zainteresowania młodych osób zdobywaniem wiedzy o otaczającym świecie. W tym roku akademickim zajęcia odbywać się będą dwa razy w miesiącu, w soboty, o godzinie 11. Po wykładzie prowadzonym przez pracowników akademickich, młodzi studenci podzieleni na grupy, wezmą udział w zajęciach seminaryjno-warsztatowych z przedmiotów: archeolekcje, historia oraz chemia. Oferta Uniwersytetu Dziecięcego przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 8 do 13 lat. Wawrzyniec Kornacki Sąd umorzył sprawę nekrologów PRUSZKÓW W czwartek, 3 października Sąd Rejonowy w Pruszkowie umorzył sprawę nauczycielki i uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Piastowie oskarżonych o naruszenie dóbr osobistych Elżbiety Smolińskiej, starosty powiatu pruszkowskiego. Sąd uznał, że nekrologi - dowody w sprawie - mogą być szokującym, ale dozwolonym wyrazem krytyki Sławomir Krejpowicz O sprawie pisaliśmy na łamach Kuriera Południowego dwa tygodnie temu w artykule Za nekrolog przed sąd w nr 500 naszego tygodnika. Przypomnijmy, 17 września w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odbyło się pierwsze posiedzenie w sprawie naruszenia dóbr osobistych Elżbiety Smolińskiej, starosty powiatu pruszkowskiego przez uczennicę i jedną z nauczycielek Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Piastowie. Kobiety oskarżone były o kolportowanie nekrologu nieznanego autorstwa, w którego treści zawarto niepochlebne opinie na temat działań zarządu powiatu w sprawie zmian organizacyjnych w oświacie. Plakaty krytycznie oceniające starostę i Hannę Kuran członka zarządu powiatu pruszkowskiego pojawiły się przy okazji protestu środowiska szkolnego LO im. A. Mickiewicza, nie zgadzającego się na wypowiedzenie porozumienia samorządowi piastowskiemu na prowadzenie ogólniaka. 21 maja, po dwóch sesjach rady Sąd określił słynne już nekrologi mianem dozwolonej krytyki, popartej wyższym interesem społecznym, jakim jest dobro szkoły. Jeśli pełni się ważne funkcje publiczne z wyboru, trzeba liczyć się z krytyką społeczną swoich działań. Taka jest cena władzy Katarzyna Tokaj-Stępniewska nauczycielka z LO im. A. Mickiewicza w Piastowie powiatu, podczas których samorządowcy procedowali nad sytuacją oświaty piastowskiej, do komendy powiatowej policji w Pruszkowie wpłynęła skarga starosty, która zeznała, że treści zawarte w powieszonych nekrologach naruszają jej dobra osobiste i Hanny Kuran. Godzą w dobre imię i przedstawiają fałszywy obraz pracy zarządu powiatu. Sprawców nikt nie wskazał, ale podejrzenie padło na jedną z uczennic i nauczycielek piastowskiego ogólniaka. - Zostałyśmy oskarżone dlatego, że łatwo namierzyć nas w szkole - mówi Katarzyna Tokaj- Stępniewska, nauczycielka z LO im. A. Mickiewicza w Piastowie. - Nasze nazwiska często przewijały się w publikacjach prasowych i telewizyjnych na temat liceum. Pierwsze posiedzenie odbyło się bez udziału publiczności. Starostę i Hannę Kuran oskarżyciela posiłkowego reprezentowała adwokatka. Najwyraźniej zebrane w sprawie dowody nie były przekonujące, dlatego drzwi sali sądowej otworzyły się po kwadransie. Zarzuty wobec uczennicy zostały oddalone. - Z tego, co zrozumiałam, sędzia na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy umorzenie całej sprawy dodaje Katarzyna Tokaj-Stępniewska. Drugie i ostatnie posiedzenie odbyło się w czwartek, 3 października. Także tym razem sąd skorzystał z przepisów i wyprosił osoby trzecie oraz przedstawicieli mediów. Sprawa została umorzona. Treść uzasadnienia będzie znana w przyszłym tygodniu. - Bardzo mnie cieszy dzisiejsza decyzja sądu powiedziała po wyjściu z sali sądowej Katarzyna Tokaj-Stępniewska. - Myślę, że gdyby którakolwiek z oskarżycielek była osobiście obecna na sali, to słuchając uzasadnienia sądu, spaliłaby się ze wstydu. - Sprawa od początku była kontrowersyjna - dodaje Grzegorz Szuplewski, radny miejski w Piastowie i członek Społecznego Komitetu Obrony Szkoły LO im. A. Mickiewicza w Piastowie. - Cieszę się, że sprawiedliwości stało się zadość. Mam nadzieję, że władze powiatu przestaną szykanować środowisko szkolne Mickiewicza tylko dlatego, że dopomina się ono o dobro szkoły. Sąd określił słynne już nekrologi mianem dozwolonej krytyki. - Sędzia powołała się na art. 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o wolności słowa, na wyroki Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz Sądu Najwyższego w podobnych sprawach tłumaczy Katarzyna Tokaj-Stępniewska. - Ponadto powiedziała, że krytyka ta poparta była wyższym interesem społecznym, jakim jest dobro szkoły. Natomiast, jeśli pełni się ważne funkcje publiczne z wyboru, trzeba liczyć się z krytyką społeczną swoich działań. Taka jest cena władzy. Kosztami postępowania sąd obciążył oskarżycielki, którym przysługuje prawo do odwołania się. - Liczę na to, że obie panie przyjmą do wiadomości uzasadnienie sądu i zawstydzą się swojego małostkowego, cynicznego i mściwego oskarżania dodaje Katarzyna Tokaj-Stępniewska. - Od osób na wysokich stanowiskach urzędniczych oczekuje się trochę więcej opanowania, ponieważ wytaczanie ciężkich dział przeciw nauczycielom i uczniom Mickiewicza nie przysporzy im szacunku. Druga strona na razie powstrzymuje się o komentarzy. - Decyzję w sprawie ewentualnych dalszych działań podejmiemy po otrzymaniu z Sądu Rejonowego uzasadnienia wyroku mówi Elżbieta Smolińska.

9 WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO Dąbrowa Górnicza pokonana KOSZYKÓWKA Znicz Basket Pruszków po emocjonującej walce pokonał u siebie Dąbrowę Górniczą 78:68, choć po 10. minutach gry rywale odskoczyli na 11 punktów. W pierwszym w sezonie meczu przed pruszkowską publicznością najskuteczniejszy w szeregach Znicza był Przemysław Lewandowski. - Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa, bo teraz czekają nas dwa trudne mecze wyjazdowe mówi trener Michał Spychała Anna Żuber W pierwszym spotkaniu w tym sezonie zespół trenera Michała Spychały przegrał z WKK Wrocław i zapewne całej ekipie z Pruszkowa marzyło się zwycięstwo w każdym meczu przed swoją publicznością. Śląska drużyna to dobrze znany pruszkowianom rywal. W poprzednim sezonie, w rundzie zasadniczej MKS Dąbrowa Górnicza wygrał w Pruszkowie 66:59, a następnie u siebie aż 93:77, docierając zresztą do ćwierćfinałów pierwszej ligi. Znicz Basket, który walczyć musiał wówczas o utrzymanie do samego końca rozgrywek, to już jednak zupełnie inny zespół. Sporo kadrowych zmian przeprowadzono także w kadrze rywali. Fatalny początek Pierwsze w tym sezonie spotkanie przy ul. Bohaterów Warszawy rozpoczęto symbolicznym wyrzutem w wykonaniu Patryka młodego kibica Znicza, którego w chorobie wspomaga pruszkowska drużyna, oraz asystującego mu zastępcy prezydenta Pruszkowa Andrzeja Królikowskiego. Ciepło przyjęto także Przemysława Szymańskiego, który jeszcze w poprzednim sezonie reprezentował barwy pruszkowskiej drużyny, a w sobotę punktował dla MKS-u Dąbrowa Górnicza. Niestety podopieczni trenera Michała Spychały fatalnie zaczęli spotkanie, nietrafiając w prostych sytuacjach do kosza rywali. Ci z kolei w pierwszych 10. minutach zanotowali serię świetnych rzutów. Sześć oczek zdobył Szymański, a jego koledzy nie marnowali też prób za trzy punkty, dzięki czemu dąbrowianie wyszli na prowadzenie 22:11. Lewandowski dał prowadzenie Nerwowa gra Znicza w pierwszej kwarcie nie napawała optymizmem, jednak po krótkiej przerwie, po wprowadzonych zmianach i wskazówkach szkoleniowca, pruszkowianie przebudzili się. Agresywniejsza gra wymusiła błędy na rywalach, a już po pierwszych dwóch akcjach Znicz Basket odrobił cztery punkty po rzutach Michała Wojtyńskiego, następnie doprowadził do remisu. Po celnym trafieniu Filipa Puta zza linii 6,75 m po podaniu Dawida Mieczkowskiego, pruszkowianie wyszli nawet na prowadzenie, ale w końcówce drugiej kwarty znów lepiej zagrał zespół z Dąbrowy Górniczej, który na przerwę schodził z czteropunktową zaliczką. Źle zaczęliśmy spotkanie, popełniliśmy zwłaszcza w obronie zbyt dużo prostych błędów. Mecz trwa jednak 40 minut, a do dyspozycji mam więcej niż pięciu zawodników. Cieszę się, że w późniejszych fragmentach meczu moi zawodnicy zaczęli grać lepiej. Michał Spychała trener Znicza Basket Pruszków Trzecia kwarta to jeszcze lepsza gra gospodarzy, zarówno w ataku, jak i w obronie. Przy stanie 44:47 za trzy punkty trafił Mieczkowski, doprowadzając do remisu, a po chwili zza linii 6,75 m znów celnie rzucił Lewandowski, dając Zniczowi prowadzenie. W tej części gry punktowali także Filip Put oraz Michał Aleksandrowicz. Z kolei rywale z gry zdobyli tylko siedem oczek, a brylujący w pierwszej połowie spotkania Szymański przestał punktować dla Dąbrowy. To wszystko sprawiło, że pruszkowska drużyna prowadziła już 10 punktami (64:54). Zbyt dużo prostych błędów W ostatniej części spotkania przez ponad 3 minuty rywale nie mogli zdobyć ani punktu, faulując za to systematycznie zawodników Znicza. W czwartej kwarcie dąbrowianie nie odrobili nawet oczka z dziesięciopunktowej straty, przegrywając 68:78. Najlepszym strzelcem pruszkowskiego zespołu był Przemysław Lewandowski, który zdobył 24 punkty, a Michał Wojtyński uzbierał ich 15. Źle zaczęliśmy spotkanie, popełniliśmy zwłaszcza w obronie zbyt dużo prostych błędów przyznaje Michał Spychała, szkoleniowiec Znicza. - Mecz trwa jednak 40 minut, a do dyspozycji mam więcej niż pięciu zawodników. Cieszę się, że w późniejszych fragmentach meczu moi zawodnicy zaczęli grać lepiej. MKS Znicz Basket Pruszków - MKS Dąbrowa Górnicza 78:68 (11:22, 26:19, 27:13, 14:14) MKS Znicz Basket Pruszków - MKS Dąbrowa Górnicza 78:68 (11:22, 26:19, 27:13, 14:14) Znicz Basket: Lewandowski 24, Wojtyński 15, Kulikowski 9, Mieczkowski 8, Put 8, Aleksandrowicz 7, Linowski 7, Czosnowski 0, Matuszewski 0. MKS Dąbrowa Górnicza: Małecki 20, Szymański 19, Wołoszyn 8, Piechowicz 7, Wieczorek 4, Dziemba 3, Maj 3, Zmarlak 2, Zieliński 2, Wróbel 0. Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa, bo teraz czekają nas dwa trudne mecze wyjazdowe. Po meczu z Dąbrową Górniczą szkoleniowiec Znicza serdecznie pożegnał się z Przemysławem Szymańskim, który w pierwszej połowie meczu sprawił pruszkowskiej drużynie sporo problemów. - Na pewno szkoda, że Przemek już u nas nie gra stwierdza Spychała. - Zresztą gdyby był słabym zawodnikiem, nie przeszedłby do tak mocnej drużyny jak MKS. Oba zespoły mocno się jednak pozmieniały, a ja z obecnego składu staram się wycisnąć jak najwięcej. W sobotę ze Stalą Kolejne spotkanie pruszkowianie rozegrają 12 października (sobota) w Ostrowie Wielkopolskim z Intermarche Bricomarche Slam Stal. W rundzie zasadniczej sezonu 2012/2013 w Ostrowie wygrali pruszkowianie 81:70.W rewanżu również lepsza była ekipa Michała Spychały, która pokonała rywali 82:74. Tymczasem niebawem do pruszkowskiego zespołu dołączy wracający po krótkiej przerwie Grzegorz Malewski. Występował on w Zniczu nieprzerwanie od sezonu 2006/2007, ale przed bieżącym sezonem ze względów rodzinnych zrezygnował z gry w Pruszkowie. W ostatnich dniach udało się jednak osiągnąć porozumienie, dzięki któremu zawodnik od 1 grudnia znów grać będzie dla Znicza. TABELA I LIGI Pkt. M 1. Polski Cukier SIDEn Toruń MOSiR PBS Bank KHS Krosno PTG Sokół Łańcut WKK Wrocław Polfarmex Kutno King Wilki Morskie Szczecin MKS Znicz Basket Pruszków MKS Dąbrowa Górnicza MKS Wikana Start S.A. Lublin Astoria Bydgoszcz MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno AZS Politechnika Big Plus Poznań Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów KS Spójnia Stargard Szczeciński 2 2 KURIER POŁUDNIOWY SPORT Sukces nadarzyńskich wojowników VII MMA W Mistrzostwach Mazowsza Amatorskiej Ligi MMA (ALMMA44) zawodnicy sekcji taekwondo/mma GLKS-u Nadarzyn zdobyli 15 medali Zawody rozegrano 5 października w Wołominie, a nadarzyńscy wojownicy wywalczyli aż 15 medali, w tym trzy złote. Dzięki temu w klasyfikacji generalnej mistrzostw zajęli pierwsze miejsce. Na najwyższym stopniu podium stanęli: w kat. MMA Cezary Juszczyk i Zubair Khasanov oraz w kat. BJJ Jakub Szklarczyk. ms Drugiej ligi też nie będzie KOSZYKÓWKA KOBIET Lider Pruszków nie wystartuje w tym sezonie w drugiej lidze. - Udało nam się stworzyć budżet oraz zaplecze personalne, ale ostatecznie kilka osób zrezygnowało z występów tłumaczy Paweł Czosnowski, prezes klubu Włodarzom PTS Lidera Pruszków z uwagi na wycofanie się głównego sponsora nie udało się zgromadzić wystarczających środków, by zespół dalej mógł grać w najwyższej klasie rozgrywkowej. Wtedy celem klubowych działaczy stało się zgłoszenie drużyny do drugiej ligi. Niestety, kobiecej koszykówki nie zobaczymy i na tym szczeblu rozgrywek. - Na szybko udało nam się stworzyć budżet oraz zaplecze personalne informuje Paweł Czosnowski, prezes klubu. - Niestety ostatecznie kilka osób zrezygnowało, bo musiałoby pogodzić pracę czy naukę ze sportem, a my na razie nie jesteśmy w stanie zapewnić im zarobków. Jak informuje klub, zespół ma być zgłoszony do rozgrywek w drugiej lidze w przyszłym roku. W tym sezonie kibicom pozostaje dopingowanie kadetek. ms Podział punktów w Elblągu PIŁKA NOŻNA II LIGA Znicz Pruszków zremisował na wyjeździe z Concordią Elbląg 1:1. Gola dla pruszkowskiej drużyny zdobył Michał Kucharski W pierwszej połowie spotkania sytuacji podbramkowych było jak na lekarstwo. Po przerwie do ataku ruszyli gospodarze, co przyniosło efekt już w 48. minucie. Gola dla miejscowych zdobył Michał Kiełtyka, a już dwie minuty później znów groźnie było pod bramką Pawła Pazdana. Golkiper Znicza udanie interweniował, chroniąc swój zespół przed utratą drugiego gola. W 54. minucie Znicz mógł wyrównać, jednak w polu karnym z piłką minął się Adrian Paluchowski. W końcu w 70. minucie po licznych atakach pruszkowianie wyrównali na 1:1. Po rzucie rożnym w zamieszaniu podbramkowym najlepiej zachował się Michał Kucharski, dając Zniczowi gola na wagę punktu. Do końca spotkania wynik nie uległ bowiem zmianie. W sobotę, 12 października o godz. 18 dziewiąty w tabeli Znicz zagra u siebie z szóstą drużyną drugiej ligi Stalą Rzeszów. Concordia Elbląg: Hieronim Zoch Łukasz Uszalewski, Bartosz Broniarek, Michał Lepczak, Adrian Korzeniewski ( 58 Patryk Galeniewski) - Krzysztof Niburski, Jakub Zejglić, Radosław Stepień ( 69 Łukasz Nadolny), Damian Szuprytowski, Michał Kiełtyka- Marcin Martynowicz ( 75 Adrian Stepień). Ławka rezerwowych: Przemysław Matłoka, Łukasz Nadolny, Michał Lewandowski, Patryk Galeniewski, Adrian Stepień, Michał Marcinkowski, Mariusz Pelc Znicz Pruszków: Paweł Pazdan - Rafał Kosiec ( 63 Marcin Rackiewicz), Igor Biedrzycki, Arkadiusz Jędrych, Kamil Tomas - Michał Kucharski, Sebastian Olczak, Maks Banaszewski ( 77 Bartosz Niksiński), Krzysztof Kopciński, Maciej Machalski ( 54 Mariusz Zawodziński) - Adrian Paluchowski. Ławka rezerwowych: Michał Bigajski, Marcin Bochenek, Karol Grudniewski, Artur Januszewski, Bartosz Niksiński, Marcin Rackiewicz, Mariusz Zawodziński Bramki: 48 Michał Kiełtyka - 70 Michał Kucharski Żółte kartki: Adrian Korzeniewski, Łukasz Uszalewski, Damian Szuprytowski - Bartosz Niksiński. Międzynarodowy turniej koszykówki PIASTÓW Jutro (12 października) rozpocznie się I Międzynarodowy Turniej Koszykówki PIASTÓW BASKET CUP, w którym zagra m.in. Region 2010 Grodno z Białorusi Zawody rozgrywane będą od soboty do poniedziałku w hali gimnazjum nr 1 przy ul. Pułaskiego oraz w hali szkoły podstawowej przy Alei Krakowskiej. W turnieju wystartuje 10 zespołów, w tym białoruski zespół Region 2010 Grodno, jak również lokalne drużyny Pivot Piastów i MKS Pruszków. Szczegółowy harmonogram gier znaleźć można na stronie ms

10 VIII KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO AKTUALNOŚCI Egzotyczne spotkanie w Jaworowej RASZYN W filii raszyńskiej biblioteki publicznej i Ogniska Wychowawczego w Jaworowej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Młodzi z pasją. O swoich zainteresowaniach opowiedziała pochodząca z Rybia Patrycja Kozieł - afrykanistka i etnolożka, doktorantka na Wydziale Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego Patrycja Kozieł zajmuje się realizacją projektów z zakresu edukacji międzykulturowej i globalnej, działa w sektorze organizacji pozarządowych, między innymi w Stowarzyszeniu Somalijskim w RP. Bohaterka spotkania, zorganizowanego w ramach cyklu Młodzi z pasją zaprezentowała wychowankom i opiekunom ogniska wychowawczego oraz bibliotekarzom Czarny Ląd. Na podstawie swoich podróży i zdobytej wiedzy opowiedziała o zwyczajach panujących w niektórych krajach afrykańskich, o sytuacji mieszkających tam ludzi oraz ich wyjątkowo barwnej kulturze. Na scenie przykrytej oryginalnymi afrykańskimi materiałami i chustami Kozieł prezentowała pochodzące z Afryki instrumenty, między innymi djembe oraz kalimba, na których dzieci chętnie próbowały swoich sił. Obok instrumentów były także afrykańskie stroje i nakrycia głowy, które również przypadły do gustu młodym uczestnikom spotkania. Drewniane, pięknie zdobione naczynia przydały się natomiast do orzeszków ziemnych, którymi podczas wspólnych dyskusji zajadali się wszyscy goście. Pytań do bohaterki spotkania nie było końca. Patrycja Kozieł odpowiadała na nie z dużą cierpliwością i co widać było na pierwszy rzut oka - z ogromną pasją. Na zakończenie spotkania na wszystkich czekał egzotyczny i zarazem zdrowy poczęstunek, na który złożyły się banany, ananasy, mandarynki, pomarańcze, melony i owoc, którego nazwy nikt nie mógł sobie przypomnieć. Spotkanie odbyło się dzięki współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej (filii w Jaworowej) i Ogniska Wychowawczego w Jaworowej. aż Pomoc dla Kingi GRODZISK MAZOWIECKI Nauczyciele z Gimnazjum Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim zawiązali Społeczny Komitet Pomoc dla Kingi Przybyło. Wszelkie zebrane datki przeznaczone będą dla uczennicy, która od niedawna zmaga się groźną chorobą Powstały w ubiegłym miesiącu komitet to inicjatywa m.in. Małgorzaty Soczewicz, nauczycielki historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowawczyni Kingi w Gimnazjum nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. - Dziewczynka cierpi na zdiagnozowany u niej w wakacje nowotwór kości, dlatego chcemy jej pomóc tłumaczy Małgorzata Soczewicz. - Jej leczenie będzie długotrwałe, a warunki, w których obecnie zamieszkuje jej rodzina, nie spełniają niezbędnych standardów opieki nad chorym. Zebrane przez komitet pieniądze zostaną przeznaczone na dobudowanie dodatkowego pomieszczenia. - To będzie mały 9-metrowy pokój z łazienką i osobnym wejściem tłumaczy Małgorzata Soczewicz. - Obecnie cała rodzina zamieszkuje na dwudziestu kilku metrach kwadratowych. Kinga ma dwie siostry, dlatego niezbędne jest pomieszczenie, w którym mogłaby być odizolowana od dodatkowych infekcji, miała możliwość odpoczynku po powrocie ze szpitala. Dla zdrowego człowieka katar jest niewielkim problemem zdrowotnym. Dla Kingi może okazać się przyczyną przerwania leczenia, które ratuje jej życie. To dzielna dziewczynka, ale trzeba jej pomóc. Do akcji przystąpili grodziscy samorządowcy. Podczas ostatniej sesji rady miejskiej można było zakupić cegiełki podkowy szczęścia. Radni ofiarowali w sumie 1930 złotych, ale pomóc może każdy, wpłacając pieniądze na konto o nr z dopiskiem Pomoc dla Kingi Przybyło. wk Sprawdzali wiedzę przechodniów PIASTÓW Szkoła Podstawowa nr 1 w Piastowie przyłączyła się do III Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia Akcja pod hasłem: Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają miała na celu zachęcić uczniów do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. W jej ramach młodzi ludzie spacerowali po Piastowie i egzaminowali przechodniów z tabliczki mnożenia. Przez następny tydzień uczniowie powtarzali tabliczkę w szkole i w domu. Na szkolnym holu rozwieszone były wierszyki i hasła dotyczące tabliczki mnożenia oraz plakaty informujące o świecie matematycznym. Ponadto przez cały tydzień. rozgrywano przeróżne gry Kartami Grabowskiego. Każdy mógł też zdać egzamin z tabliczki mnożenia. Podeszło do niego 207 uczniów, z czego tytuł MT EXPERT otrzymało prawie 90 osób. Na zakończenie akcji odbył się apel, podczas którego najlepsi uczniowie w poszczególnych konkurencjach odebrali dyplomy. ms

11 KURIER POŁUDNIOWY OGŁOSZENIA DROBNE 3 DAM PRACĘ ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA DO PRO- WADZENIA SKLEPU INTERNETOWEGO TEL ZATRUDNIĘ KRAWCOWE DO SZYCIA FI- RAN TEL Gazeta Kurier Południowy zatrudni specjalistę ds. sprzedaży powierzchni reklamowej. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. Praca na etat w biurze w Pruszkowie, CV proszę kierować na mail Murarzom, tel Poszukujemy pomocy nauczyciela i nauczyciela w przedszkolu niepublicznym w Kamionce. Od kandydatów oczekujemy:, wykształcenia wyższego o kierunku pedagogika przedszkolna, doświadczenia w prowadzeniu grupy przedszkolnej, umiejętności zarządzania grupa, chęć do rozwijania wiedzy i umiejętności, samodzielności, komunikatywności, zaangażowania, umiejętności pracy w zespole. Oferujemy: pracę w zespole młodych kreatywnych osób, wsparcie merytoryczne możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji Panią do gotowania, prania, prasowania, 3x w tygodniu, po 5-7 godzin, Konstancin-Jeziorna, tel Mechanika samochodowego lub ucznia przyjmę tel Aktualnie firma spożywcza zatrudni do pracy na produkcji, w magazynie i przy obróbce warzyw. Dawidy k. Raszyna, tel w 125 Zatrudnię młodego pracownika do zakładu wulkanizacji tel Zatrudnię pomoc na kuchnię, kuchnia polska, praca w Fashion House Piaseczno, tel Poszukuję do pracy w biurze nieruchomości w Pruszkowie i Piasecznie, tel Zatrudnię kucharkę z doświadczeniem, możliwość zamieszkania, Zajazd Staropolski, Konstancin-Jeziorna, tel , Sprzedawcę do delikatesów w Prażmowie, tel Pracownika do kawiarnio lodziarni w Piasecznie, mile widziane doświadczenie, tel Do szwalni prasowacza odzieży damskiej, tel Kierowcę C+E, stała trasa Warszawa Rumunia, tel Kobietę do sprzątania hotelu w Tarczynie, tel Przyjmę do pracy handlowca z kat. C i praktyką kierowcy, Łazy k. Magdalenki, tel Przyjmę do pracy pomocnika ślusarza, Łazy k. Magdalenki, tel PANI DO ZAJMOWANIA SIĘ DOMEM, KA- JETANY 4/5 DNI W TYG. PORZĄDKI, OD- BIÓR DZIECI Z PRZEDSZKOLA/SZKOŁY W ŁAZACH. 6 H DZIENNIE 12-18, DO UZGOD. TYLKO OSOBA ODPOWIEDZIALNA, ZOR- GANIZOWANA, KOCHAJACA DZIECI, Z SA- MOCHODEM. ATRAKCYJNE WARUNKI. TEL TWÓJ OWOC SP. Z O.O. Zatrudni: operatora maszyn sortujących i pakujących owoce oraz sklejarki kartonów, operatora wózka widłowego, magazyniera. Mile widziane doświadczenie. Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres: Twój Owoc Sp. z o.o. Wichradz 32 A, Warka, bądź osobisty kontakt w siedzibie Firmy. Pomoc Domowa Gotowanie, sprzątanie. Możliwość zakwaterowania lub dojazdy, tel Murarza, fachowiec, do Magdalenki, pilnie, tel Zatrudnię operatora wózka widłowego wysokiego składowania, z doświadczeniem, CV osobiście w siedzibie firmy: Piaseczno, Al. Lipowa 65 Kucharza do baru w Piasecznie, tel Zatrudnię cukiernika i pomoc cukiernika, Złotokłos, tel Pomoc do ślusarni (cięcie, szlifowanie, wiercenie), z prawem jazdy kat.b jazda po Polsce, Konstancin, praca stała, tel Kelner/ka Piaseczno do klubu bilardowego. CV ze zdjęciem na: Przyjmę do pracy w delikatesach, Nowa Iwiczna, tel Zatrudnimy samodzielnych kelnerów restauracja Aromat w Piasecznie tel Piekarnia zatrudni do pracy na produkcji, tel Zatrudnię ucznia do przyuczenia w zawodzie piekarz, tel Poszukujemy samodzielnych ekip do montażu stolarki okiennej, tel Panią z samochodem z okolic Józefosławia do pomocy w domu 3 dni w tygodniu. Tel Mechanika samochodowego, tel Pracownia Reklamy w Piasecznie zatrudni: elektryka-montażystę oraz osobę do obkładania liter i cięcia na roterze. Wymagane doświadczenie i prawo jazdy TEL (22) CV na Firma budowlana zatrudni pracowników i brygady z doświadczeniem w pracach wykończeniowych: elewacje/tynki. Mile widziane prawo jazdy kat.b, tel Zatrudnimy pracowitą, dokładną osobę do myjni i wulkanizacji w warsztacie samochodowym w Konstancinie-Jeziornie. Tel Stolarza zatrudnię, tel Zatrudnię ucznia do przyuczenia zawodu stolarza, tel Zatrudnię magazyniera do sklepu spożywczego w Ustanowie, tel Dam pracę przy posadzkach, tel Na budowę, tel Pomocnikowi lakiernika do przeszkolenia, płeć obojętna, wiek do 35 lat, stolarnia Baniocha, tel , Piekarnia w Zalesiu ul. Dworska 1, zatrudni piekarza i cukiernika, tel Fryzjerkę i manicurzystkę w K.Jeziornie, tel Zatrudnię mechanika samochodowego (osobowe, dostawcze), Piaseczno, tel Przedszkole w Nadarzynie zatrudni pomoc do kuchni, tel Tanie sprzątanie domów,mieszkań,biur itp., tel Zatrudnimy osoby sprzątające z gr II na Urzędzie Skarbowym w Piasecznie, tel Pomocnika mechanika do serwisu samochodów ciężarowych w Mrokowie k/janek zatrudnimy z dopiskiem stanowiska Firma z okolic Janek zatrudni pomocników blacharza-lakiernika z dopiskiem stanowiska Mechanika samochodowego z doświadczeniem,gołków, tel SZUKAM PRACY Chętnie w kulturze, sztuce lub społecznej, prawo jazdy kat.b, angielski średnio zaawansowany, dobra prezencja, zamiłowanie do ludzi i sztuki, tel Drewno kominkowe, tel Drewno opałowe i kominkowe, tel Sprzątanie, tel Zaopiekuję się dzieckiem, tel Sprzątanie, tel Wożenie dzieci, Piaseczno, tel Elektryk, tel Jako operator żurawia samojezdnego lub przenośnego(ii Ż, M II) i/lub koparki, tel Opiekunka do dziecka, referencje, tel Młody emeryt wdowiec zaopiekuje się domem, zwierzętami, kierowca osobisty, prezencja, tel Sprzątanie, prasowanie, tel KUPIĘ Antyki kupimy za gotówkę, Piaseczno Zalesie Dolne, ul. Pod Bateriami 9, tel Kupię używane półki i wsporniki systemu IKEA BRODER. Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę, tel Folię strecz, tel SPRZEDAM Frezowany asfalt (destrukt), gruzobeton, betonowe, ceglane, na utwardzenie dróg + możliwość transportu, tel Siatka ocynkowana tel Tanio wypoczynek pomarańczowy wersalka+2 fotele, BRW, stan bardzo dobry, pilnie 650 zł za całość!, Tel Drewno Kominkowe i Opałowe, tel Drewno kominkowe, opałowe, każda ilość, tanio, tel Tanio, komplet wypoczynkowy, przedłużacze siłowe, okna piwniczne, tel Pralkę Elektrolux, 6 kg, 250 zł, tel Tuje duże, tel Akordeon, tel Drewno kominkowe i opałowe tel AUTO-MOTO SPRZEDAM Opel Corsa D 2007r., tel Mercedes Vito 110, 2.3, 96r. Tel Chevrollet Blazet, 5.7, 93r. Tel AUTO-MOTO KUPIĘ AUTO-SKUP WSZYSTKIE MARKI CAŁE, USZKODZONE, SKORODOWANE SZYBKO I SOLIDNIE, GOTÓWKA, TEL KUPUJEMY AUTA WSZYSTKICH MAREK W KAŻDYM STANIE RÓWNIEŻ USZKODZO- NE, POWYPADKOWE, TEL KUPIĘ KAŻDE AUTO, UCZCIWIE ZAPŁA- CĘ, TEL Skup samochodów, tel Skup aut za gotówkę tel Każdy rozbity lub cały, uczciwie, gotówka, tel Skup aut. Całe, rozbite, skorodowane, tel Skup aut wszystkie marki, tel Skup pojazdów, złomowanie, transport, gotówka, tel Skup aut. Gotówka. Transport gratis. Tel Każde auto, tel Skup aut, tel Matiza, Lanosa, Punto, tel Opla, Seata, Volkswagena, Toyotę, tel NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM Dom jednorodzinny mieszkalne 160 m kw., usługi 100 m kw., działka 320 m kw., - Warszawa, Wilanów Niski, dobry punkt, okazja, właściciel tel Domy do 590 tys. za stan deweloperski, tel Działki nad jeziorem koło Sierpca, 140 km od Warszawy, 15 zł za m kw., tel Zawodne 1140 m kw., pln, tel Działkę budowlaną, Dobiesz, 1135 m kw., media przy działce, tel Działkę przemysłowo/usługową (UM) narożną, 4200 m kw., w Łubnej, tel Działki nad jeziorami i rzeką Skrwą od 120 km od Warszawy, tel BP Sprzedam gotowy dom 200/1026 w Jeziórku koło Zalesia Górnego. Cena Tel Pilnie, 3-pokojowe, 60 m kw., Piaseczno, tel Okazja, dom 300 m kw., z działką 1720 m kw., tanio, Siedliska, przy głównej ulicy, tel M KW PRAŻMÓW, BUDOWLANA, MEDIA, ASFALT, ZŁ., PILNE, TEL SPRZEDAM SUPER mieszkanie w Piasecznie / centrum / 3 pokoje z dużą kuchnią, tel DUŻY WYBÓR DZIAŁEK BUDOWLANYCH POD PIASECZNEM - 50 % ceny rynkowej, tel Działki w CHYLICACH, tel Najładniejszą, najtańszą w pełni uzbrojoną działkę pod Piasecznem, tel Działka budowlana w Ustanowie, 2 x 950 m kw, pilnie sprzedam, tel Bezczynszowe, Żyrardów, tel Mieszkanie w Piasecznie, tel Dom, okolice Mszczonowa, 520 tys. zł., tel Dom w Zalesiu Górnym, tel Sprzedam mieszkanie własnościowe 50 m kw., taras 11 m kw., 2 pokoje + aneks kuchenny, garaż, Piaseczno tel Bezpośrednio, 3-pokojowe, 60 m kw., Piaseczno, lub zamienię na mniejsze (ok. 40 m kw.), tel Działkę budowlaną 2730 m kw., Sierzchów, tel Działkę w Lesznowoli, 1000 m kw., tel Budowlana, 4700 m kw., media, gm Tarczyn, tel Bezpośrednio, 50 m kw., Piaseczno, tel Działkę w Dobieszu, tel Konstancin, działka 1970 m kw., dom 80 m. kw., 720 tys. zł. bezpośrednio tel , Działki nad jeziorami, Pojezierze Kujawskie, Dobrzyńskie, od 15 zł m kw., tel Sprzedam dom okolice Prażmowa tanio, tel Działkę budowlaną uzbrojoną (woda + prąd), 1005 m kw. w Górze Kalwarii, przy lesie. Dodatkowo odsprzedam plany domu i część materiałów budowlanych. Tel Lokal 67 m kw. Piaseczno. Tel lub wynajmę Pilnie sprzedam segment Piaseczno. Tel Atrakcyjna działka(otulina chojnowskiego parku krajobrazowego) 1,29ha,pod Warszawą,7 km od Piaseczna. Atrakcyjna cena, tel Piaseczno, mieszkanie 46 m kw. 2 pok.- wysoki standard, tel Dom, okolice Mszczonowa, 520 tys. zł., tel Bezpośrednio mieszkanie własnościowe, 5-pokojowe, 84 m kw., z 6 metrową loggią i garażem, 480 tys zł, Konstancin, os. Jaworskiego, tel Grunt rolny Prażmów 1,1 i 7 ha, tel Zalesie Dolne dom 160/600 m kw., 690 tys. zł, tel Okazja! Mieszkanie 47 m kw. Konstancin- -Jeziorna, 259 tys. z wyposażeniem. Tel: Działki budowlane Prażmów, tel Działki, Prażmów, 1256 m kw., tel pokojowe 40 m kw., Piaseczno, tel NIERUCHOMOŚCI - KUPIĘ Domek z działką do 180 tys. zł., Piaseczno i okolice, tel Kupię ziemie rolną / pow.piaseczn,grójec poł.w-wy/, tel Kupie grunt rolny powyżej 3 ha / 60 km od W- wy/,tel NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ Poszukuję: Siedlisko, Chynów, min. 2 lata, pilne tel Lokal lub garaż do 120 m kw., Piaseczno i okolice. Od zaraz, tel NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA Mieszkanie 60 m kw., w dobrej cenie, Konstancin Jeziorna, tel Lokal użytkowy 39 m kw., Piaseczno, Powstańców Warszawy, róg Szkolnej, tel Halę usługowo handlowo-magazynową z częścią socjalną o powierzchni 290 m kw., wszystkie media i dodatkowy przydział mocy 36 kw, utwardzony plac 2000 m kw., trasa Góra Kalwaria Piaseczno, tel Widoczny z obwodnicy lokal biurowy 30 m kw., ul. Młynarska Piaseczno, tel Lokal na imprezy okolicznościowe, Piaseczno tel , DWIE HALE MAGAZYNOWE DO WYNAJĘ- CIA O POW. 1450M2 KAŻDA, WYSOKOŚĆ SKŁADOWANIA 5M, LOKALIZACJA 5KM OD GRÓJCA, TEL Sprzedam super działkę w SIEDLISKACH, tel Wynajmę lub sprzedam segment 91 m kw. z ogródkiem 220 m kw. w Górze Kalwarii. Domek z 2008 r. wykończony do zamieszkania. Tel Mały domek, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, tel Garaż, Piaseczno, tel Kwatery tel Wynajmę domek umeblowany, 50m kw., w Zalesiu Górnym, 2 pokoje, łazienka, kuchnia, tel Dom częściowo umeblowany-najchętniej dla pracowników, tel Lokal usługowo-biurowy 24m kw. w Piaseczno, tel Dom, 200 m kw., Bobrowiec, tanio, tel Bezpośrednio, 2-pokojowe, Natolin, tel Garaż na Pawiej 2, Piaseczno, tel Domek z wygodami w Józefosławiu, tel Mieszkanie, 2 pokojowe 42 m kw., Ursynów, tel pokojowe, kompletnie wyposażone, centrum Piaseczna, tel Lokal 40 m kw., tel pokojowe, Wysiadło, tel Lokal mieszkalny, usługowy, Prażmów, tel Powierzchnię warsztatowa 120 m kw., tel Lokal 98 m kw., w Piasecznie, tel Pokój, pracującej, Zalesie, tel Kwatery, tel Kwatery - super warunki, tel Piętro domu jednorodzinnego, okolice Piaseczna, tel Pokój, umeblowany, dla jednego mężczyzny, Piaseczno, tel pokojowe, umeblowane, w Piasecznie, tel pokojowe, Piaseczno, tel pokojowe 45 m kw., Józefosław, tel pokojowe 48 m kw., Piaseczno, na działalność, tel Pokoje dwu-, cztero-, siedmioosobowe, w Nowej Iwicznej tel Kwatery pracownicze. Chyliczki, Tel m kw. Piaseczno, tel Pawilon 28 m kw. Piaseczno, tel USŁUGI TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE, RĘCZNE, TEL BUDOWA DOMÓW, TEL DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY KARTON/GIPS, TEL DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, ELEWACJE Z MATERIAŁEM, CENY PRODUCENTA, TEL GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, TEL KOMPLEKSOWO REMONTY, GLAZUR- NICTWO, TEL WYCINKA DRZEW ALPINISTYCZNIE, TEL BRUKARSTWO tradycyjne i artystyczne, tel Naprawa, krycie dachów, tel Tynki, tel Anteny TV/SAT. TV cyfrowa. Tel Wylewki betonowe mixokretem spalinowym, tel Świadectwa energetyczne, szybko solidnie tanio, tel Instalacje hydrauliczno gazowe, kompleksowo, tel Hydraulik, tel Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel ANTENY TELEWIZJA, montaż, serwis NAJTANIEJ tel Tapetowanie, malowanie, profesjonalnie tel Fotograf na każdą okazję, wolne terminy 2013, tel Kominki, tel Anteny nowocześnie, tel Kostka brukowa, chodniki, podjazdy, tel Glazura, terakota, poddasza, ocieplenia, elewacje, tel CYKLINOWANIE, PARKIETY, TEL BRUKARSTWO, tel Wylewki betonowe agregatem, tel Wylewki betonowe agregatem, tel Budowa domów, rozbudowy, elewacje tel Studnie, tel Architekt wnętrz, projekty, nadzory, realizacje, tel Instalacje, piece, Vaillant, Saunierduval, Junkers, solary, tel Dachy, Kominy, tel Posadzki mixokretem, zacieranie mechaniczne, laserowe pomiary, tel Poprowadzę księgowość, tel po Usługi mini-koparką i koparko-ładowarką tel Remonty, wykończenia, hydraulika, elektryka pełny zakres, tel Usługi hydrauliczne, modernizacje kotłowni, tel Instalacje hydrauliczne - profesjonalnie, szybko, tanio, tel Brukarstwo. Tel Studnie, tel Usługi księgowe(pełna księgowość,kpir, ewidencja przychodów),kadrowo-płacowe,zus,tanio!! oferuje Biuro Cechu w Piasecznie, tel Układanie glazury, terakoty, gresu, tel Docieplanie poddaszy - solidnie, tel Budowa domów, tel Posadzki cementowe i anhydrytowe z agregatu, tel Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji - kilkunastoletnie doświadczenie, tel Docieplenia budynków, szybko, tanio, solidnie, tel Usługi księgowe, pełen zakres, tel Docieplanie budynków, podbitki, tanio, solidnie, tel Gładź bezpyłowo, panele, malowanie, płyty k/g, ocieplenia, tel Docieplanie budynków, elewacje, podbitka, tel Remonty, złota rączka, tel Naprawa pralek, tel , Cyklinowanie, tel Dachy - pokrycia, naprawy, tel Prace wykończeniowe, elewacje, remonty, budowa domów. Kierownik budowy, tel Pranie dywanów, wykładzin, tapicerki, tel Koparko ładowarka Volvo roboty ziemne, rozbiórki, porządkowanie terenu, tel Glazurnictwo, malowanie, remonty, tel Ogrodzenia, tel Wycinka drzew, tel Remonty od A do Z, tel Ogrodnicze, tel Domofony, tel Elektryk, tel Ogrodnik, tel Złota rączka - hydraulika, elektryka, prace remontowe. Tel , Transport, przeprowadzki, samochody z windami, cały kraj, tel Naprawa, pralki, lodówki tel Dachy kompleksowo, malowanie tel Remonty, wykończenia wnętrz, glazura, terakota, kuchnie, łazienki. Tel Kraty, bramy, ogrodzenia, wiaty, balustrady i inne konstrukcje stalowe. Tel Prywatny catering ( imprezy domowe), tel Hydraulika tanio, solidnie, tel Elektryk, instalacje, przyłącza, dokumenty, tel Remonty, budowy tel Naprawa pralek, tel Prace ziemne minikoparką, szerokość od 30cm do 60cm, głębokość 1,9m. Tel Dachy, docieplenia, rynny, tel Budowy domów tel Rynny, montaż i naprawa, tel Porządkowanie terenu, tel Wycinka drzew alpinistycznie i z podnośnika, tel ABC Remonty Oleba.pl, tel Tynki ozdobne i dekoracyjne, tel Układanie kostki brukowej, tel Brukarstwo, tel Wycinka drzew alpinistycznie, tel Wycinka drzew, tel Ogrodzenia kompleksowo, tel , Drzwi stalowe na wymiar, raty, tel , Okna PCV, raty, tel , Hydraulika, domy jednorodzinne, tel Naprawa, pralki, lodówki tel Architekt Zbigniew Jankowski projekty, adaptacje, kierownictwo budowy. Kruszenie gruzu z dojazdem. Tel Przechowywanie opon 20 zł, wulkanizacja Piaseczno. Tel Brukarstwo, najsolidniej. Tel Hydraulik 24h, tel Wykaszanie zarośli, karczowanie działek, tel Studnie, tel NAUKA Matematyka, egzaminator, tel Angielski indywidualnie, od 30 zł/godz., z dojazdem, tel Matematyka, fizyka tel Logopeda - terapia dzieci i dorosłych , TARGET B Szkolenia z języka angielskiego biznesowego, tel , Angielski, francuski skutecznie, tel Matematyka, fizyka, tel Matematyka, tel Chemia, tel Matematyka, dojeżdżam, tel Angielski, chemia, dojeżdżam, tel J. Angielski, nauczycielka, 30zł/60min, z dojazdem, Piaseczno i okolice tel Matematyka, tel Matematyka, nauczyciel z doświadczeniem, Grodzisk i okolice, tel Chemia, Biologia tel ZDROWIE I URODA Kurs makijażu 400 zł + kosmetyki, tel Ginekolog zabiegi, tel Dom opieki, Piaseczno, tel Masaże, tel Lekarz seksuolog, tel Dromader Prywatny Ośrodek Detoksykacji i Terapii Uzależnień w Piasecznie, tel. (22) , Możliwa bezpłatna terapia pod NFZ. Masażysta, Piaseczno i ok. możliwość dojazdu do Klienta, tel Mobilna kosmetyczka. Zabiegi na twarz i na ciało. Manicure i pedicure, makijaż itp. Tel ZWIERZĘTA Owczarki niemieckie, tel Owczarki niemieckie, tel MATRYMONIALNE Czekam na prawdziwą, wielką i piękną miłość, mężczyzna 35 lat, gg , mail: RÓŻNE WYWIOZĘ NIEODPŁATNIE ZŁOM, stare pralki, komputery, kuchnie, piece, kaloryfery itp, Piaseczno, Konstancin - Jeziorna i ok. tel Opony zimowe Yokohama, wszystkie rozmiary, sprzedaż, montaż, Nowa Iwiczna, ul. Mleczarska 7 tel Wróżka, tel Tłumaczenia angielski, francuski, tel

12 KURIER POŁUDNIOWY 4 AKTUALNOŚCI Święto na służewieckim torze Jubileuszową, setną Wielką Warszawską wygrał Patronus, przed klaczą Kundalini i nieliczonym Suo. Na finiszu odpadł za to faworyzowany Camerun i zajął odległe, szóste miejsce. Wielka Jesienna Gala przyciągnęła na tor rekordową liczbę widzów Mateusz Błaszczak Wielki Patronus Tegoroczna Wielka Warszawska to zdecydowany tryumf koni trzyletnich. Reprezentanci rocznika derbowego obsadzili całe podium, a zwyciężył aktualny derbista - Patronus. Ogier został kupiony po niezłej karierze dwulatka (jedno zwycięstwo i trzy drugie miejsca) przez milionera - Konstatina Zgarę. Pochodzący z Ukrainy Zgara dobrze zainwestował swoje pieniądze - jego pupil w tym sezonie wygrał dla niego już około 280 tysięcy złotych: zwyciężając w Derby i Wielkiej Warszawskiej. Faworyt publiczności - Camerun próbował na początku prostej nawiązać walkę z młodszymi rywalami, jednak nie był w stanie przyspieszyć tak, jak zrobił to Patronus i Kundalini. Jakby tego było mało, dzielny ogier musiał uznać wyższość jeszcze trzech koni, kończąc bieg na 6. miejscu - pierwszym bez nagrody. Wielki Walicki Warto zaznaczyć, że zarówno Patronusa, jak i drugą w celowniku Kundalini, trenuje jeden szkoleniowiec - Andrzej Walicki. Doświadczony i posiadający olbrzymią wiedzę trener ma udany sezon. Chociaż początek nie należał do zarówno jego młodych koni, jak i starszych, pokazał w jaki sposób przygotowywać swoje konie do najważniejszych biegów. Pierwszym sukcesem były tegoroczne Derby, gdzie zaskoczył wszystkich zwycięski duet Patronus - Kundalini. Klacz wygrała jeszcze najważniejszy sprawdzian dla trzyletnich klaczy - OAKS, żeby zanotować później lekki spadek formy i odzyskać ją właśnie w najważniejszym punkcie sezonu - Wielkiej Warszawskiej. To nie pierwszy dublet tego trenera w Wielkiej Warszawskiej, wcześniej udała mu się ta sztuka w 2004 roku. Wielki Mazur Tej Wielkiej Warszawskiej nie zapomni nigdy Szczepan Mazur. Osiemnastolatek robi błyskawiczną karierę na Służewcu: w zeszłym roku zaliczył na swoim koncie wygrane m. in. w Derby i OAKS, natomiast w tym zwyciężył w swojej 100. gonitwie, zdobywając tytuł dżokeja. Tym razem miał pojechać na słabszej klaczy, nie mającej szans na zaistnienie w biegu, jednak szczęście uśmiechnęło się do utalentowanego Szczepana. W piątek zagraniczny portal wyścigowy podał, że zakontraktowany przez Konstanina Zgarę, wielokrotny czempion brytyjskich torów, mający być gwarantem sukcesu Patronusa, doznał kontuzji i w najbliższych dniach nie będzie mógł startować. W tej sytuacji właściciel wraz z trenerem podjęli decyzję, że na Patronusie pojedzie właśnie młody Mazur. Chłopak spisał się rewelacyjnie, wyczuwając moment, w którym powinien zaatakować na prostej i razem z Patronusem mógł świętować wielki sukces. Mimo chłodu, święto na warszawskim torze wyścigów konnych, przyciągnęło rekordowe tłumy. Przy tak wyjątkowych okazjach odczuwa się jednak brak drugiej trybuny, która na szczęście ma być remontowana i oddana do użytku podczas przyszłorocznej Gali Derby. Przykro, że w tak ważnym i historycznym momencie dla polskich wyścigów konnych, zabrakło głównego patrona głównej gonitwy - prezydent Warszawy - Hanny Gronkiewicz Waltz. Z kolei miłym akcentem na zakończenie mitingu było zaintonowane przez Marka Siudyma i odśpiewane przez cały hipodrom sto lat dla Wielkiej Warszawskiej i dla całych wyścigów. Szczepienie lisów na Mazowszu Od 5 do 14 października Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii prowadzi akcję szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionka jest zrzucana z samolotów na lasy, pola i łąki województwa. Nie wolno dotykać szczepionki preparat z zapachem człowieka nie zostanie podjęty Szczepienie jest wykonywane przy użyciu doustnej szczepionki umieszczonej we wnętrzu przynęty o kształcie niewielkiej kostki (wymiary 4,5 na 4,5 na 1 cm), koloru brunatno-zielonego, o zapachu rybnym. Preparat jest zrzucany w ilości 30 dawek na 1 km kw.; we wschodniej części powiatu łosickiego oraz 20 dawek na pozostałym terenie województwa. Zrzuty nie obejmują akwenów, dróg i terenów zabudowanych. Szczepionka uodparnia na wirus wścieklizny wyłącznie lisy i nie jest stosowana wobec innych zwierząt dzikich, domowych czy gospodarskich. Każdy, kto zetknie się ze szczepionką, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem medycyny. Należy także zwrócić uwagę na domowe czworonogi, których przypadkowy kontakt z preparatem należy zgłosić do lekarza weterynarii. Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy wyprowadzać na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach. inf Miejsce na Twoją REKLAMĘ tel

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA Miasto Kłodzko Gmina Kłodzko DWIE GMINY JEDEN CEL Miesięcznik społeczno-kulturalny Miasta Kłodzka i Gminy Kłodzko nr (63) czerwiec 2012 nakład 12 050 Kurier KŁODZKI www.centrum.klodzko.pl www.klodzko.pl

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

pieniądze z Unii Europejskiej. M.P.

pieniądze z Unii Europejskiej. M.P. Warto mieć świąteczny Informator, bowiem wiele ważnych informacji mamy Państwu do przekazania. W tym numerze m.in. dyżury świąteczne służb (str. 4), które odpowiadają m.in. za ośnieżanie dróg, a także

Bardziej szczegółowo

Remizy mogą działać uczciwie, a strażacy nic na tym nie tracą. Piszemy, jak jest! GAZETA BEZPŁATNA. www.rzgowskaprawda.pl

Remizy mogą działać uczciwie, a strażacy nic na tym nie tracą. Piszemy, jak jest! GAZETA BEZPŁATNA. www.rzgowskaprawda.pl Nr 5, MAJ/CZERWIEC 2014 Piszemy, jak jest! RZGOWSKA PRAWDA 1 GAZETA BEZPŁATNA ISSN 2353-2130 www.rzgowskaprawda.pl Podejrzane karty pojazdów i rachunki telefoniczne Kto bardzie skorzystał na funduszach

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY ŻĄDAJĄ: BURMISTRZU, ZACZNIJ DZIAŁAĆ

PRZEDSIĘBIORCY ŻĄDAJĄ: BURMISTRZU, ZACZNIJ DZIAŁAĆ 1 WRZEŚNIA Głośno na 2014 Cichej Krytyka ozorkowskiej policji LEKCEWAŻĄ PODOPIECZNYCH? 1 str. 11 str. 10 str. 10 ISSN 2299-3703 nr indeksu 286311 PONIEDZIAŁEK, 1 WRZEŚNIA numer 102/14 W Łęczycy interesy

Bardziej szczegółowo

Miliony na osuwiska!

Miliony na osuwiska! Nr 9 (1209) 27 lutego 2015 r. Cena detaliczna 2,50 zł w tym VAT 5% Dołącz do nas na facebook.com/tygodnik.sanocki www.tygodniksanocki.eu nr indeksu 338907 ISSN 1232-6534 PKWiU 58.14.11.0 Nakład 4000 egz.

Bardziej szczegółowo

Nasze miasto wita silnego inwestora

Nasze miasto wita silnego inwestora Rok XVII ISSN 1428-3883 Cena 1,5 zł Nr 14(809) 4.04.2014 W numerze Obchodził setne urodziny - s. 3 Niebawem w koluszkowskiej strefie ekonomicznej ruszy budowa innowacyjnego centrum logistycznego Nasze

Bardziej szczegółowo

Do zaczytania jeden krok...

Do zaczytania jeden krok... 22 maja 2015 Nr 11 (860) Do zaczytania jeden krok... Główną ideą festiwalu jest zachęcenie dzieci do czytania, ale także zachęcenie rodziców do głośnego czytania dzieciom mówi Izabela Kula, dyrektorka

Bardziej szczegółowo

Wszystkie smaki Wielkiej Nocy

Wszystkie smaki Wielkiej Nocy Wszystkie smaki Wielkiej Nocy Rozmaitości Moje marzenie Radziejów miasto edukacyjne Wywiad z dyrektorem Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie, Włodzimierzem Kucem W lutym br.

Bardziej szczegółowo

Bohater tygodnia: Roman Mucha BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl. nr 07/93 luty 2009 Tyski Informator Samorządowy Wygrali spokój

Bohater tygodnia: Roman Mucha BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl. nr 07/93 luty 2009 Tyski Informator Samorządowy Wygrali spokój Flirtach? godziny. Tychy. autobusami MZK na terenie innych miast niż Tychy. Być może takie rozwiązanie zostanie dopuszczone w przyszłości. Główny Inżynier PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. Śląski Zakład

Bardziej szczegółowo

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę?

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Tomasz przybysz-przybyszewski Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Publikacja wydana w ramach projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy jest współfinansowana ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Zróbmy to po poznańsku! Celem opracowania programu Prawa i Sprawiedliwości dla Poznania jest przedstawienie mieszkańcom Poznania realnej alternatywy

Bardziej szczegółowo

s top dyskryminacji ze względu na wiek

s top dyskryminacji ze względu na wiek s top dyskryminacji ze względu na wiek 02 03 à C o w i e m y o d y s k r y m i n a c j i z e w z g l ę d u n a w i e k? G ł o s e k s p e r t ó w, d o ś w i a d c z e n i a o s ó b s t a r s z y c h.

Bardziej szczegółowo

Większość państw UE chroni swój przemysł stalowy. A Polska nie

Większość państw UE chroni swój przemysł stalowy. A Polska nie 168 milionów złotych wynosi roczny budżet Kancelarii Prezydenta WIĘCEJ» STRONA 8 Nr 12 2015 KATOWICE 26-31.03.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Barbara Przybylska Związek Biur Porad Obywatelskich. Alina Wasilewska, Fundacja Batorego, program Obywatele dla Demokracji.

Barbara Przybylska Związek Biur Porad Obywatelskich. Alina Wasilewska, Fundacja Batorego, program Obywatele dla Demokracji. Zapis sesji "Rola poradnictwa prawnego i obywatelskiego w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce". VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa, 15 września 2014 r Dzień dobry Państwu,

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Senacki Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Senacki Zespół Strażaków ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Kancelaria Senatu Redakcja: Piotr Świątecki Współpraca: Dorota Wojucka Projekt okładki: Krzysztof Korneluk

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Fontanna już działa. Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW. Wielki sukces unihokeistów z radzewa. str. 21. Głosuj! www.kornik.

Fontanna już działa. Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW. Wielki sukces unihokeistów z radzewa. str. 21. Głosuj! www.kornik. DWUTYGODNIK * ROK XXVIII * 8 maja 2015 * NR 9 (453) *ISSN 0867-3225* BEZPŁATNY Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW Fontanna już działa str. 21 Foto. ŁG Wielki sukces unihokeistów z radzewa Głosuj!

Bardziej szczegółowo

Plan Zmian 2014-2019. Program Twojego Ruchu P R O J E K T

Plan Zmian 2014-2019. Program Twojego Ruchu P R O J E K T Plan Zmian 2014-2019 Program Twojego Ruchu P R O J E K T Szanowna Obywatelko, Drogi Wyborco, Zaczynasz właśnie czytać program Twojego Ruchu. Składa się nań sto konkretnych rozwiązań, które wyrwą nas z

Bardziej szczegółowo

wiadomości samorządowe Wesołego Alleluja

wiadomości samorządowe Wesołego Alleluja Lista wszystkich bezpłatnych programów profilaktycznych > > > strona 2 Straż miejska interweniowała w ubiegłym roku 7 tys. razy > > > strona 3 www.chorzow.eu www.facebook.com/umchorzow Wydawnictwo bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo