SOLAR Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SOLAR Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 SOLAR Instrukcja obsługi

2 SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE 3 2. OPIS URZĄDZENIA I ZALECEŃ 3 3. URUCHOMIENIE, ODCZYT I OBSŁUGA Uruchomienie Wskazanie błędów i odczyt statusu błędu Eliminacja przyczyn błędów Powrót do ustawień fabrycznych (tryb regulacji testowej) Ustawienie parametrów, wprowadzanie kodu PIN i jego zmiana Pomiar zgromadzonej energii i raport o błędach Różnica temperatur Wskaźnik przepływu przez kolektor Przewodzenie ciepła Wskaźniki, polecenia i pomiar parametrów dotyczących energii Wskaźniki Polecenia Parametry REGULACJA POŁĄCZEŃ I CZUJNIKÓW Połączenia czujników Podłączenie miernika przepływu Podłączenie czujników Instalacja skrzynki na ścianie PRZYKŁADY System solarny z jednym kolektorem i jednym zbiornikiem System solarny z jednym kolektorem, jednym zbiornikiem i jednym kotłem System solarny z jednym kolektorem, jednym zbiornikiem i dwoma kotłami Jeden kolektor i dwa zbiorniki (połączenie za pomocą pomp) Jeden kolektor i dwa zbiorniki (połączenie za pomocą zaworów) Jeden kolektor, jeden kocioł i dwa zbiorniki (połączenie za pomocą pomp) Jeden kolektor, jeden kocioł i dwa zbiorniki (połączenie za pomocą zaworów) Jeden kolektor, dwa zbiorniki i dwa kotły (połączenie za pomocą pomp) Dwa kolektory i jeden zbiornik Dwa kolektory, jeden kocioł i jeden zbiornik Dwa kolektory i dwa zbiorniki (połączenie za pomocą pomp) Dwa kolektory i dwa zbiorniki (połączenie za pomocą zaworów) Dwa kolektory, jeden kocioł i dwa zbiorniki (połączenie za pomocą pomp) Dwa kolektory, jeden kocioł i dwa zbiorniki (połączenie za pomocą zaworów) ANEKS 74 2

3 1. WPROWADZENIE Regulator solarny jest urządzeniem służącym do sterowania zgromadzoną energią, wyprodukowaną przez kolektory słoneczne i/lub kotły grzewcze opalane drewnem. Może być także użyty do produkcji ciepłej wody użytkowej (CWU) produkowanej przez każdy inny rodzaj kotła. Sterownik posiada wbudowany system ochrony zbiornika, kolektora i kotła. Odczyt ustawień oraz sposób ich regulacji sprawia, że urządzenie jest proste w obsłudze. Funkcją sterownika jest kontrola poprzez system czujników. Oznacza to, że wszystkie funkcje są skonfigurowane zgodnie z niezbędnymi czujnikami. W sytuacji gdy jeden czujnik przestanie działać, sterownik będzie kontynuował pracę sterując funkcjami używając pozostałych czujników. Panel kontrolny sterownika przedstawia Rysunek 1. Rysunek 1. Panel kontrolny sterownika. 2. OPIS POLECEŃ I WSKAZÓWEK (ZALECEŃ) 1. Główny wyłącznik sterownika. Połączenia elektryczne pozostałych elementów (Pompy, zawory, zbiorniki) nie są przerywane tym przełącznikiem. 2. Wejście/wyjście w tryb wyświetlania błędów (jeśli takie istnieją), wejście/wyjście w tryb odczytu/ustawiania parametrów, jak to ma miejsce w przypadku samodzielnej zmiany parametru. Jeśli podczas uruchomienia regulatora przełącznik jest wciśnięty, uruchamia to tryb regulacji testowej oraz restart do pierwotnych ustawień. 3. Przewijanie menu w górę lub wybór wzrost wartości wybranych parametrów. Przytrzymany razem z przyciskiem 4 (dłużej niż 3 sekundy) resetuje pomiar energii dobowej i całkowitej. 4. Przewijanie menu w dół lub wybór spadek wartości wybranych parametrów. Przytrzymany razem z przyciskiem 4 (dłużej niż 3 sekundy) resetuje pomiar energii dobowej i całkowitej. 5. Przycisk Wł/Wył. pracę grzałki elektrycznej i kotła do produkcji CWU. 3

4 6. Wyświetlacz LCD parametry ekranu, pomiar i odczyt informacji dot. pracy urządzenia. Podświetlenie jest aktywne przy naciśnięciu 2, 3 lub 4 automatyczne wyłączenie następuje po upływie 20 sekund. 7. Wskaźnik aktywności grzałki elektrycznej do produkcji CWU. 8. Wskaźnik aktywności kotła do produkcji CWU. 9. Kontrolka aktywności pompy P1 kolektora 1 dotyczący przepływu przez zbiornik 1. Jeśli są dwa kolektory, przełącznik wł/wył aktywuje zbiornik 1/ zbiornik 2 poprzez zawór, pompa użyta jest do obu kolektorów. 10. Kontrolka aktywności pompy P2 kotła 1 dotyczący przepływu przez zbiornik Kontrolka aktywności pompy P3 kolektora 1 dotyczący przepływu przez zbiornik 2. Jeśli przepływ przez zbiornik 1/ zbiornik 2 aktywowany zostaje poprzez zawór, ten czujnik ukazuje aktywność zaworów (obieg przez zbiornik 2). 12. Kontrolka aktywności pompy P4 kotła 1 dotyczący przepływu przez zbiornik 2. Jeśli przepływ przez zbiornik 1/ zbiornik 2 aktywowany zostaje poprzez zawór, ten czujnik ukazuje aktywność zaworów (obieg przez zbiornik 2). 13. Kontrolka aktywności pompy P5 kotła 2 (CIRCUIT2=boiler) lub kolektora 2 (CIRCUIT2=collector) dla przepływu przez zbiornik 1. Jeśli zbiornik 1/ zbiornik 2 wł/wył się poprzez zawór, to pompa nie powinna być użyta. 14. Kontrolka aktywności pompy P6 kotła 2 (CIRCUIT2=boiler) lub kolektora 2 (CIRCUIT2=collector) dla przepływu przez zbiornik 2. Jeśli zbiornik 1/ zbiornik 2 wł/wył się poprzez zawór, to pompa nie powinna być użyta. 15. Kontrolka aktywności dodatkowej grzałki elektrycznej. 3. URUCHOMIENIE, ODCZYT I OBSŁUGA 3.1 Uruchomienie Regulator powinien zostać uruchomiony przez wciśnięcie (1). Urządzenie zostanie podłączone do sieci. Podświetlenie przycisku świadczy o występowaniu napięcia. Wyświetlacz (6) w pierwszej kolejności pokaże nazwę a następnie wartości mierzalne. Po upływie 20 sekund od ostatniego wciśnięcia przycisków 2, 3 lub 4 podświetlenie wyłączy się. Wyświetlacz w prosty sposób umożliwia śledzenie wartości pomiarów wciśnięcie w dół ( ) lub w górę ( ). Ttnk1-up Wyższa temperatura w zbiorniku 1, odpowiada temperaturze CWU (SENtnk1 u - O8) Ttnk1-lo Niższa temperatura w zbiorniku 1 (SENtnk1-l O7) Tcollec1 Temperatura wylotu kolektora 1 (SENcoll1 O4) Tcollec2 Temperatura wylotu kolektora 2 lub kotła 2 (SENb2-c2 - O3) Ttnk2-up Wyższa temperatura w zbiorniku 2 (SENtnk2-u O6) Ttnk2-lo Niższa temperatura w zbiorniku 2 (SENtnk2-u O5) T-r-coll Temperatura przepływu zwrotnego obiegu kolektora (SEN-r-coll O2) Tboiler1 Temperatura kotła 1 (SENboil1 O1) ENERGday ENERGtot TIME Energia w kwh zgromadzona w ciągu dnia (nie widoczne gdy licznik nie jest podłączony) Energia zgromadzona ogółem (w kwh do 9999, powyżej wyświetlane w MWh) Aktualny czas (nie widoczne gdy zegar nie jest podłączony) 4

5 Pierwszy widok wyświetlacza przedstawia funkcje, które są regulowane oraz pokazuje jakie są różnice między podłączeniami, a normalnie zainstalowaną konfiguracją. Jeśli podłączony system różni się od systemu zawierającego jeden kolektor + jeden kocioł + zbiornik + czujnik zwrotny kolektora (podstawowa instalacja), regulator podaje w pierwszym wierszu wyświetlacza LCD komunikat **ERROR**. Szczegółowy opis w pkt 3.2. Jeśli niektóre obszary (zakresy) są niewidoczne, oznacza to, że czujnik nie jest przeznaczony do odczytu tej wartości lub że wykryto odłączenie prądu lub zwarcie czujnika (w takim przypadku pomiar nie jest możliwy). W momencie startu systemu jest raczej niemożliwe, żeby jakaś wartość nie została zmierzona, co najprawdopodobniej oznacza, że czujnik nie jest wbudowany lub jest on uszkodzony. Jeśli ustawienie TIME nie jest widoczne - oznacza to, że zegar nie jest podłączony oraz, że wszystkie funkcje dot. zegara są zablokowane. Jeśli ustawienie ENERGday nie jest widoczne - oznacza to, że licznik nie jest podłączony lub, że jest niesprawny Wskazanie błędów i odczyt statusu błędu Podczas funkcjonowania regulatora mogą pokazać się błędy, które są spowodowane wadą jednego z komponentów lub konfiguracją elementów regulatora (czujnik), jak również mogą być normalną konsekwencją wynikającą z różnicy pomiędzy wybranym a podstawowym systemem konfiguracji czujników (konfiguracja podstawowa zawiera jeden kolektor, jeden kocioł i jeden zbiornik). Jeśli podczas funkcjonowania regulator wykryje błąd, regulator wejdzie w tryb wyświetlania błędów. Status ten jest widoczny poprzez miganie w pierwszym wierszu wyświetlacza LCD wiadomości **ERROR**. Informacja ta nie pokazuje jednak źródła błędu. W celu wyświetlenia źródła błędu powinien zostać wciśnięty przełącznik (2). Wiadomość ** ERROR ** przestaje migać, a druga linia wyświetlacza pozostanie pusta. Poprzez wciśnięcie przełącznika "3", w górę ( ) i "4", w dół ( ) kursor przesuwa się na liście błędów. Wyjście z trybu błędów następuje poprzez krótkie naciśnięcie przycisku (2) ( ). Lista błędów jest przedstawiona w tabeli 1. Tabela 1 Lista błędów Nazwa SENtnk1-u SENtnk1-l SENcoll SENb2-c2 SENtnk2-u SENtnk2-l SEN-r-coll SENboil1 EEPRON Opis Czujnik zbiornika 1, górny (uszkodzony lub brak) Czujnik zbiornika 1, dolny (uszkodzony lub brak) Czujnik kolektora 1 (uszkodzony lub brak) Czujnik kolektora 2 lub kotła 2 (uszkodzony lub brak) Czujnik zbiornika 2, górny (uszkodzony lub brak) Czujnik zbiornika 2, dolny (uszkodzony lub brak) Czujnik przepływu powrotnego dla obiegu kolektora (uszkodzony lub brak) Czujnik kotła 1 (uszkodzony lub brak) Błąd pamięci 5

6 3.3. Eliminacja przyczyn błędów Z tabeli 1 wynika, że są dwa rodzaje błędów - błędy czujnika i błędy pamięci. Błąd czujnika pojawia się w przypadku zmiany liczby czujników lub podczas pierwszego uruchomienia regulatora, jeśli podłączona konfiguracja czujników różni się od przedstawionej w tabeli 2 (jeden kolektor Tcollec1, jeden kocioł - Tboiler1, jeden zbiornik - Ttnk1-up + Ttnk1-lo i czujnik zwrotny kolektora Trcoll). Jeśli błąd pojawia się podczas funkcjonowania regulatora, oznacza to, przerwanie pracy czujnika. Błąd ten można wyeliminować poprzez wymianę wadliwego czujnika. Jeśli błąd pojawia się podczas pierwszego uruchomienia regulatora związane jest to z wszystkimi czujnikami należącymi do podstawowej konfiguracji, błąd może być skorygowany przez długie naciśnięcie (3 sekundy) wyłącznika ( ). W pierwszym wierszu wyświetlacza LCD pojawi się komunikat USTAWIENIA, który oznacza że należy wprowadzić nowy parametr. Długie naciśnięcie przycisku ( ) spowoduje wyjście z trybu parametru. W ten sposób konfiguracja czujnika została uznana za poprawną. Każda następna zamiana liczby czujników zostanie odebrana jako błąd. Jeśli błąd "EEPROM" znajduje się w wykazie, jest to błąd spowodowany wprowadzeniem zmian w stałej pamięci parametru. Należy ponownie wprowadzić parametr. Jeśli błąd pojawia się wielokrotnie, pomocy udzieli serwis Powrót ustawień fabrycznych (tryb regulacji testowej) Podczas, gdy przy włączaniu wyłącznika głównego został naciśnięty przełącznik ( ) przez minimum 2 sekundy, na wyświetlaczu regulatora pojawi się informacja TEST + FACT.SETT i wylot pompy P1 zostanie włączony. Komunikat ten informuje, że regulator jest w trybie testowym i że wszystkie parametry są ustawione z powrotem na podstawowe wartości. Są one opisane w tabeli 2. W tym momencie zostaną również wprowadzone podstawowe zainstalowane czujniki konfiguracji (podstawowa instalacja = jeden kocioł + jeden zbiornik + jeden kolektor + czujnik zwrotny kolektora), które są opisane w tabeli 2. Regulator w trybie testowym umożliwia aktywację wyjść regulatora poprzez naciśnięcie przycisku ( ) w następujący sposób: P1, P2, P3, P4, P5, P6, grzałka elektryczna, oświetlenie wyświetlacza LCD, wszystkie nieaktywne, a następnie ponownie P1, P2, P3... Celem tej operacji jest sprawdzenie przewodów instalacji, jak również kontrola pomp/zaworów oraz funkcji grzałki elektrycznej. Wyjście z trybu testowego odbywa się na dwa sposoby : Wyłączenie napięcia sieci regulatora oraz powtórne włączenie napięcia (bez aktywacji przełączników). Automatycznie, 4 minuty od ostatniego uruchomienia przełącznika ( ). UWAGA System powróci do ustawień podstawowych nie resetując zgromadzonej energii dziennej/całkowitej. 6

7 Tabela 2 Podstawowe ustawienia czujników i ich parametry Czujnik Pomiar Typ Opis O1 Tboiler1 NTC 5k Temperatura kotła 1. O2* T-r-cool NTC 5k Temp. powrotu kolektora (mierzalna energia) O4 Tcollec1 Pt1000 Temperatura kolektora 1 O7 Ttnk1-lo NTC 5k Temperatura w zbiorniku 1 (niższa) O8 Ttnk1-up NTC 5k Temp. w zbiorniku 1 (wyższa) równa temp. CWU LDR Czujnik światła Przełącznik DAY/NIGHT (DZIEŃ/NOC) *- sterownik będzie nadal pracował bez tego czujnika (po restarcie ERROR ), ale będzie używał innych parametrów zamiast T-r-cool zostanie użyta opcja Ttnk1-lo, zamiast LDR opcja CONTIN. UWAGA Pomiar wartości jest niedostępny jeśli czujniki nie są podłączone Parametry Ustawienia podstawowe Opis Thol-wat 55 Ustawienie ciepłej wody użytkowej (10-85 C) MAX-coll 140 Max. temperatura kolektora (po osiągnięciu zatrzymuje obieg) ( C) MAX-tnk1 70 MAX-tnk2 80 Max. temperatura zbiornika1 (po osiągnięciu zatrzymuje obieg) (10-95 C) Max. temperatura zbiornika2 (po osiągnięciu zatrzymuje obieg) (10-95 C) MAX-blr1 90 Max. temperatura kotła 1 (po osiągnięciu aktywuje obieg poprzez zbiornik) ( C) Max-blr2 90 Max. temperatura kotła 2 (po osiągnięciu aktywuje obieg poprzez zbiornik) ( C) TIMEhw CONTIN Okres ogrzewania wody użytkowej (CONTIN CWU jest podgrzewana nieprzerwanie, TIME CWU jest podgrzewana w określonym czasie(jeśli zegar jest zainstalowany) STRTdhw 04:00 (hh:mm) czas rozpoczęcia podgrzewania dodatkowej CWU (jeśli TIMEhw=TIME). Opcja niedostępna jeśli zegar nie jest zainstalowany STOPdhw 23:00 (hh:mm) czas zakończenia podgrzewania dodatkowej CWU (jeśli TIMEhw=TIME). Opcja niedostępna jeśli zegar nie jest zainstalowany TIME 12:00 Ustawienie aktualnego czasu. Opcja niedostępna jeśli zegar nie jest zainstalowany PIN 0 Wprowadzenie kodu PIN do dodatkowych ustawień, w celu ochrony ustawionych parametrów (wartości 0-255, wartość początkowa =0) *PINnew 123 Zmiana kodu PIN (wstępnie 123). Pole niewidoczne jeśli PIN nie został wprowadzony -Dcoll-t1 4 Minimalna różnica temperatur pomiędzy kolektorem i zbiornikiem1, określona dla przepływu przez obieg zbiornika 1. (1-10 C) *Dcoll-t2 4 Minimalna różnica temperatur pomiędzy kolektorem i zbiornikiem 2, określona dla przepływu przez obieg zbiornika 2. (1-10 C) *Dblr1-t1 23 Minimalna różnica temperatur pomiędzy kotłem 1 i zbiornikiem 1, określona dla przepływu przez obieg zbiornika 1. (1-30 C) *Dblr1-t2 90 Minimalna różnica temperatur pomiędzy kotłem 1 i zbiornikiem 2, określona dla przepływu przez obieg zbiornika 2. (1-99 C) 7

8 *Dblr2-t1 23 Minimalna różnica temperatur pomiędzy kotłem 2 i zbiornikiem 1, określona dla przepływu przez obieg zbiornika 1. (1-30 C) *Dblr2-t2 4 Minimalna różnica temperatur pomiędzy kotłem 2 i zbiornikiem 2, określona dla przepływu przez obieg zbiornika 2. (1-30 C) *Hcoll-t1 2 Aktywacja histerezy obiegu kolektora przez zbiornik 1 (1-10 C) *Hcoll-t2 2 Aktywacja histerezy obiegu kolektora przez zbiornik 2 (1-10 C) *Hblr1-t1 2 Aktywacja histerezy obiegu kotła 1 przez zbiornik 1 (1-10 C) *Hblr1-t2 2 Aktywacja histerezy obiegu kotła 1 przez zbiornik 2 (1-10 C) *Hblr2-t1 2 Aktywacja histerezy obiegu kotła 2 przez zbiornik 1 (jeśli kocioł jest podłączony do obiegu kolektora 2) (1-10 C) *Hblr2-t2 2 Aktywacja histerezy obiegu kotła 2 przez zbiornik 2 (jeśli kocioł jest podłączony do obiegu kolektora 2) (1-10 C) *Hheater 5 Aktywacja histerezy grzałki elektrycznej (1-10 C) *EN-coll 10 Minimalna temperatura kolektora potrzebna do rozpoczęcia cyrkulacji (0-90 C) *EN-blr1 60 Minimalna temperatura kotła 1 potrzebna do rozpoczęcia cyrkulacji (0-90 C) *EN-blr2 70 Minimalna temperatura kotła 2 potrzebna do rozpoczęcia cyrkulacji (0-90 C) *Tank-1/2 PUMPS *HEATERel YES Rodzaj połączenia obiegu kolektora i kotła pomiędzy zbiornikami 1 i 2 (PUPS (pompy) lub VALVES (zawór) Grzałka elektryczna (YES podłączona, NO- wyłączona) *Circuit2 BOILER2 Określenie co jest podłączone z obiegiem kolektora 2 (COLL-2= 2kolektor lub BOJLER2=2 kocioł) *Tol-Solp 5 Tolerancja produkcji energii solarnej, tj. redukcja temperatury startu dla produkcji CWU dodatkowo przez kocioł lub dodatkową grzałkę elektryczną (0-90 C) *Day/Nght LDR Rodzaj wyłączenia czasu badania temperatury kolektora (CONTIN- stałe, LDRna czujnik świetlny) TIME-w określonym czasie (w przypadku podłączenia zegara) *Strt-imp 07:00 Czas startu rozpoczęcie sprawdzania temp. kolektora (uruchomienie pracy pompy) *Stop-imp 22:00 *Impuls-C 10 Czas zakończenia sprawdzania temp. kolektora (zakończenie pracy pompy) Czas pracy pompy do sprawdzania temp. kolektora (0,0-20s) *Pause-C 15 Czas między startami pompy do sprawdzania temp. kolektora (1-60min) *Flow-mtr NO *C-flow-m 1,0 *UNIT-fmt ml/imp *Fl/MinC1 2,3 *Fl/MinC2 3,2 Pomiar przepływu energii przez obieg kolektora (YES gdy miernik przepływu podłączony, w przeciwnym razie NO) Określone przez konfigurację czy przepływ mierzony jest dla obiegu obu kolektorów czy tylko dla kolektora1. W tym przypadku dla kolektora 2 powinien być zastosowany parametr FL/minC2. Stała przepływu (ml/imp lub l/imp określone przez ustawienie parametru przepływomierza UNIT-fmt), (zakres 0,1-99,9) Jednostka przepływu (ml/imp lub l/imp) Przepływ przez obieg kolektora 1 (l/min), używany w celu określenia przepływu (0,0-99,9 l/min). Tylko w przypadku ustawienia Flow-mtr=NO Przepływ przez obieg kolektora 2 (l/min), używany w celu określenia przepływu (0,0-99,9 l/min). Tylko w przypadku istnienia skonfigurowanego kolektora 2 8

9 *GLIK/WAT 40 Mieszanka glikolu i wody proporcje w kolektorze (%)(0-70%) *GLIKtype PRO.GL Typ glikolu (ETH.GL= etylen glikolu, PRO.GL= propylen glikolu) *Parametry, których zmiana możliwa tylko po wpisaniu kodu PIN UWAGA: nie wszystkie parametry są widoczne, ponieważ ich użycie nie jest wymagane przy konfiguracji elementów 3.5. Ustawienie parametrów, wprowadzanie kodu PIN i jego zmiana Parametry z tabeli 2, określające funkcje regulatora można przeczytać wchodząc do trybu "Ustawienia". Wejście w ten tryb odbywa się poprzez przyciśnięcie przełącznika ( ) przez 3 sekundy. W pierwszym wierszu wyświetlacza LCD pojawi się napis **SETTINGS**, a druga linia wyświetli parametr Thot-wat: 55 C (temperatura CWU). Naciskając przycisk ( ) (4) poruszamy się w dół listy parametrów, natomiast naciskając przycisk ( ) (3) poruszamy się do góry. Niektóre obszary działania nie są widoczne. Parametry te nie są istotne dla konfiguracji zainstalowanych czujników i parametrów związanych z systemem. Dostępne są 2 rodzaje parametrów: parametry numeryczne, które określają, w jaki sposób przekaźniki wpływają na wartości mierzalne (histereza, min. różnice, max. wartości, temperatura, itp.). Pozostałe parametry określają podłączenie urządzenia. Określone są przyłączenia kolektora i zbiornika 1/zbiornika 2, podłączenie grzałki elektrycznej, 2 obieg systemu (kocioł 2 lub kolektor 2), czy przepływomierz jest zainstalowany, jaki typ glikolu zastosowano w kolektorze i jak go mieszać z wodą, itp. Parametry te nie mogą być odczytane przez regulatora na podstawie podłączonych czujników. Jeśli konieczna jest zmiana wartości jednego z parametrów może się to odbyć poprzez wprowadzenie zmian w trybie parametrów. Wybór trybu parametru (przez naciśnięcie przełącza ( ) i ( ) następuje poprzez wejście w **SETTINGS**, poprzez naciśnięcie przełącznika ( ) (2). Migający czarny czworokąt pojawiający się przed polem ukazującym wartość parametrów, oznacza, że parametry mogą być zmieniane przez naciśnięcie przełączników ( ) i ( ). Tryb ten nie wyświetla parametrów, których obszary działania nie są widoczne. Parametry są podzielone na dwie grupy: parametry które mogą być zmieniane bez wprowadzania kodu PIN i parametry, które mogą być zmieniane tylko po wprowadzeniu kodu PIN. Lista ostatniej kategorii znajduje się pod parametrem PINu. Zmiana parametrów chronionych jest możliwa jedynie poprzez wprowadzenie kodu PIN. Wartość jest przechowywana polu PINnew, ale nie jest widoczna do czasu ponownego prawidłowego wczytania wartości PIN.Po wpisaniu prawidłowej wartości pojawia się ten sam kod i poprzez naciskanie przełączników ( ) i ( ) chronione wartości mogą ulec zmianie. Jeżeli wprowadzony PIN nie jest właściwy, wciskając przełączniki ( ) lub ( ) pojawi się PIN??, co oznacza, że kod PIN musi być ponownie wprowadzony. Podstawową wartością PINu jest 123. Po wejściu w tryb zmiany, oraz jeśli jest to konieczne, podanie kodu PIN, wybrany parametr może być zmieniony w następujący sposób: przez jedno naciśnięcie przełącznika ( ) i ( ), jeżeli wartość powinna być zwiększona lub zmniejszona tylko o jedną jednostkę, lub przez ciągłe przesuwanie przełącznika ( ) i ( ), który sukcesywnie zwiększa lub zmniejsza wartość. Parametry, których zmiana jest możliwa są opisane w tabeli 2. 9

10 Wyjście z trybu zmian następuje poprzez naciśnięcie przycisku ( ). Od tego momentu nowo wybrana wartości parametru jest aktywna. Kod PIN może być zmieniony w taki sam sposób jak wszystkie inne parametry chronione kodem PIN. Zmiana parametru PIN: najpierw wprowadzony zostaje aktywny kod PIN, a następnie należy wybrać i zmienić wartość poprzez PINnew. Opuszczając tryb parametru PINnew jego wartość nie jest widoczna na wyświetlaczu. W celu następnej zmiany parametrów chronionych przy pomocy kodu PIN: należy podać nową wartość kodu PIN. Wyjście z trybu zmian następuje poprzez naciśnięcie przycisku ( )przez 3 sekundy. Wyświetlacz LCD powraca do widoku mierzonych wartości Pomiar zgromadzonej energii i raport o błędach Regulator oblicza energię kolektora dostarczoną do podgrzewania wody. Do tego pomiaru potrzebne są następujące dane: 1. Różnica temperatury pomiędzy wylotem kolektora i wlotem (powrót). Całkowita wartość błędu energii +/- 1 C dla pojedynczego pomiaru (max różnica błędu. +/-2 C). 2. Przepływ płynu przez kolektor (l/min). Wartość błędu, zależy od dokładności wprowadzonych danych dot. pomiaru przepływu kolektora - w przypadku gdy podłączony jest miernik przepływu całkowity błąd pomiaru zależy od miernika przepływu (zwykle 2-5%). 3. Rodzaj płynu przenoszącego energię (zazwyczaj mieszanina wody i glikolu). Max. błąd wynikający z błędnie wpisanego rodzaju glikolu (glikol etylenowy lub propylenowy) wynosi około 2%. Max. błąd wynikający z błędnie wpisanej koncentracji glikolu (0-70%) wynosi około 22% Różnica temperatur Do każdego wylotu kolektora przyłączony jest czujnik, który mierzy temperaturę płynu wychodzącego z kolektora (O4 dla kolektora1 i O3 dla kolektora2). Temperatury te także określają działanie pompy obiegowej. W celu określenia temperatury zwrotnej kolektora, w zależności od konfiguracji systemu, odczytana zostaje temperatura czujnika powrotu kolektora O2 lub czujnika niższej temperatury w zbiorniku (jeśli czujnik O2 nie jest podłączony). W przypadku odczytu przez czujnik niższej temperatury zwrotnej zawsze pojawia się informacja o błędzie, ponieważ temperatura jest praktycznie zawsze niższa niż rzeczywista temperatura powrotu. Tego błędu nie można uniknąć w konfiguracji obiegu z dwoma obwodami kolektora i dwoma zbiornikami wody, ponieważ jest tylko jeden czujnik, który odczytuje temperaturę zwrotną kolektora. Błąd pojawia się zawsze we wszystkich konfiguracjach systemu wtedy, gdy czujnik powrotu nie jest zainstalowany Wskaźnik przepływu przez kolektor Regulator otrzymuje informacje na temat natężenia przepływu przez kolektor na dwa sposoby. Do pomiaru przepływu przez kolektor 1 może być zainstalowany przepływomierz. W tym przypadku parametr "Flow-mtr" powinien być ustawiony na "YES". W tym momencie należy wybrać parametry, które określają przepływ, są to "C-flow-m" - (stała wartość liczbowa 0,1-99,9) i "UNITfmt" (wskaźnik pomiaru - ml/imp lub l/imp). Jeżeli warunki pomiaru przepływu są właściwie ustawione 10

11 (min. odległość od kolanka lub inne przerwy) wskaźnik pomiaru przepływu przez kolektor1 może być bardzo precyzyjny. Jeśli przepływomierz nie jest podłączony, parametr "Flow-mtr" musi być ustawiony na "NO". Wartość parametru "Fl/minC1" (l/min) zawiera podstawowe dane dla pomiaru przepływu przez kolektor1. "Fl/minC2" (l/min) jest podstawowym parametrem zawierającym dane dot. pomiaru przepływu przez kolektor 2. W celu otrzymania błędu pomiarowego na jak najniższym poziomie, wskaźnik przepływu kolektora powinien być określony tak dokładnie jak to możliwe Przewodzenie ciepła Jako nośnik ciepła zwykle używana jest mieszanina wody i glikolu etylenowego lub propylenowego. Ze względu na trujący charakter glikol etylenowy jest rzadko używany i glikol propylenowy stał się głównym nośnikiem. Ilość glikolu lub gotowej mieszanki, w zależności od zastosowanych dodatków, należy dokładnie określić, z uwzględnieniem pracy w stałej lub zmiennej temperaturze. Warunki te powinny być utrzymywane w celu uniknięcia zmiany struktury chemicznej w glikolu, które mogłyby wpłynąć agresywnie na rurowe elementy kolektora i wymiennika. Najwyższe dopuszczalne temperatury to zwykle 170 C dla stałej temp. i 200 C w odniesieniu do krótkoterminowych wahań temperatury. Data ważności mieszaniny jest także ściśle określona. Utrzymany stały wysoki poziom temperatury sprawia że mieszanina szybko krąży i zmienia się jej struktura chemiczna. W związku z tym istnieje potrzeba, by po pewnym czasie wymienić płyn. Szybkie zmniejszenie okresu użyteczności mieszaniny (woda + glikol) może być spowodowane obecnością powietrza w rurach. Utlenianie oraz zmiany struktury chemicznej są konsekwencją stosowania glikolu. Nie powinno być żadnego powietrza w systemie rur (odpowietrzanie!) Wskaźniki, polecenia i pomiar parametrów dotyczących energii Wskaźniki Dzienna i całkowita zgromadzona energia wyświetlane są w dziewiątej i dziesiątej linii jako ENERGday: (kwh), dla codziennego nagromadzenia energii (jeśli licznik jest podłączony do regulatora) i jako ENERGYtot: dla energii zgromadzonej ogółem. Jednostką gromadzonej energii jest kwh (wartości 0-999,9), następna wartość jednostkowa to MWh (wartość 10 MWh), maksymalna wyświetlona wartość to 999 MWh Polecenia Wspólny reset (powrót do wartości zerowej) możliwy jest tylko w przypadku pomiaru dziennej i ogólnie zgromadzonej energii. Wartość miernika można zresetować poprzez jednoczesne wciśnięcie przycisku ( ) i ( ) na ponad 3 sekundy. 11

12 Parametry Parametry, które mają związek z gromadzeniem lub pomiarem energii: *Flow-mtr *C-flow-m *UNIT-fmt *Fl-minC1 *Fl-minC2 YES lub NO, YES w przypadku pomiaru przepływu przez kolektor 1 za pomocą miernika, NO w przypadku gdy pomiar przepływu ustalony jest przy pomocy parametru (Fl-minC1) 0,1-99,9, wartość wskaźnika przepływu, jednostka określona przez parametr (UNIT-ftm) Ml/imp lub l/mp (mililitry lub litry na impulsy). Stały przepływ przez kolektor 1 litry/minutę, musi zostać określony bardzo precyzyjnie Stały przepływ przez kolektor 2 litry/minutę, musi zostać określony bardzo precyzyjnie *GLIK/WAT Wskaźnik mieszanki glikolu i wody w obiegu kolekta (%) *GLIK/type Typ glikolu (ETH.GL= etylen glikolu, PRO.GL= propylen glikolu) *Parametry, których zmiana możliwa tylko po wpisaniu kodu PIN 4. Regulacja podłączeń i czujników 4.1 Podłączenie czujników W tym rozdziale zostały opisane połączenia regulatora z pozostałymi elementami systemu. Regulator jest umieszczony w obudowie z przyłączem do sieci. Wyposażony jest również w złącza prądowe (do zasilania pomp/zaworów) podłączonych do terminala J8-1 (L1). W celu zakończenia instalacji regulatora, czujniki, które są integralną częścią układu powinny być podłączone do terminalu J1 regulatora zgodnie z rysunkiem 2. Wszystkie czujniki temperatury, z wyjątkiem O3 i O4 są czujnikami NTC 5k. O3 i O4 są czujnikami typu Pt1000. W załączniku do niniejszej instrukcji znajduje się tabela, w której pokazano zależność rezystancji czujnika od temperatury. Czujnik światła LDR i miernik przepływu przez obwód kolektora, jeśli takie istnieją, są podłączone do konsoli J1 regulatora zgodnie z rysunkiem 2. Pompy i zawory systemu są podłączone do konsoli J8 regulatora. Rysunek 2 pokazuje, w jaki sposób pompy i zawory powinny być podłączone do przewodu zerowego po jednej stronie i po drugiej stronie do konsoli J8. Przekaźniki do pomp/zaworów połączone są z przewodem fazowym L1, jeśli są spełnione wymagane warunki. Szczegółowa prezentacja funkcji czujników oraz funkcji pomp/zaworów w prosty sposób wyjaśnia konfiguracja systemu Podłączenie miernika przepływu Regulator posiada dwie możliwości podłączenia miernika przepływu do przewodu (miernik z wyjściem "otwarty kolektor" - OC). Są to zazwyczaj turbinowe mierniki z mocowaniem za pomocą magnesu. Każdorazowe przejście łopatki turbiny obok miernika aktywuje pomiar. W zależności od kształtu miernika ilość cieczy, która przechodzi przez miernik może być różna w różnych typach mierników. Producenci z reguły udzielają informacji na temat stałej przepływu przez miernik w ml/imp (ml/impuls) lub l/imp (litry/impuls). Przepływ może być również wyświetlany jako częstotliwość impulsów (imp/s lub Hz) dla określonej prędkości przepływu (m/s) przez miernik. W tym przypadku jego stałą należy podać w parametrach systemu. 12

13 Wybór mierników zależy także od technicznych ograniczeń regulatora, tzn. powinien zostać przyjety max. przepływ 200 imp/s dla miernika z jednostką ml/imp lub 1 imp/s dla miernik z jednostką l/imp. Przy podłączeniu miernika przepływu należy również uwzględnić polaryzację ("+" należy podłączyć do zacisku 19 w listwie J1 - lub GDN do zacisku 20 w listwie J1) Rysunek 2 Podłączenie elementów do sterownika Tabela 3 Funkcje czujników Czujnik O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 Funkcja Kocioł 1 (SENboil1) Kolektorpowrót (SEN-r-coll) Kolektor 2- kocioł 2 (SENb2-c2) Kolektor 1 (SENcoll1) Zbiornik 2 dolny (SENtnk2-l) Zbiornik 2 górny (SENtnk2-u) Zbiornik 1 dolny (SENtnk1-l) Zbiornik 1 górny (SENtnk2-u) 13

14 Tabela 4 Funkcje pomp/zaworów Przyłączenie WH1-WH2= PUMPS WH1-WH2= VALVES P1 P2 P3 P4 P5 P6 Pompa kolektora 1 w obiegu przez zbiornik 1 Pompa kolektora 1 Pompa kotła 1 w obiegu przez zbiornik 1 Pompa kotła 1 Pompa kolektora 1 w obiegu przez zbiornik 2 Zawór kolektora WH1-WH2 Pompa kotła 1 w obiegu przez zbiornik 2 Zawór kotła WH1-WH2 Pompa Kolektora 2 /kotła 2 w biegu przez zbiornik 1 Pompa kolektora 2 kotła 2 Pompa Kolektora 2 /kociła 2 w biegu przez zbiornik 2 Nie używane 4.2 Podłączenie czujników Czujnik temperatury powinien być zamontowany na rurze zbiornika, kotła lub kolektora. Jeśli kolektor nie posiada rury, czujnik kolektora (O3 i O4 jeśli obieg 2 = kolektorowi 2) powinien zostać zamontowany na rurze wlotu do obiegu kolektora, obok kolektora. W celu uzyskania lepszego połączenia między czujnikami a rurą należy użyć pasty silikonowej (poz. A na rys. 3). Czujniki powinny być przykryte izolacją termiczną, tą samą, która jest stosowana do rur obwodu kolektora. Jeśli woda (deszcz, śnieg) przedostanie się do izolacji w miejscu podłączenia czujnika, może spowodować to błędne odczyty temperatury. Czujniki powinny być izolowane ze szczególną starannością. Umiejscowienie czujnika jest widoczne na rysunku 3. Jeśli istnieje czujnik temperatury powrotu (czujnik O2) powinien być on zamontowany możliwie najbliżej rury wychodzącej ze zbiornika. Jeżeli czujnik jest umieszczony blisko zbiornika, odczyt temperatury jest znacznie bardziej precyzyjny, co oznacza, że pomiar energii jest lepszy. Czujnik jest instalowany, przy pomocy załączonego zestawu (osłony i pasa) i w celu lepszego odczytu temperatury powinna zostać zastosowana pasta silikonowa (rysunek 3). Umiejscowienie czujnika przedstawione zostało na rysunku 3. Rysunek 3 Umiejscowienie czujnika. Rysunek 4 Umiejscowienie czujnika LDR Czujnik światła LDR powinien być do umieszczony na ścianie, chroniony przez deszczem i działaniem słońca. Czujnik światła nie powinien znajdować się w pobliżu żadnego ulicznego nocnego oświetlenia. Konsekwencją tego mogłoby być nieprzestawienie się pracy czujnika z trybu dziennego. 14

15 4.3 Instalacja skrzynki na ścianie Obudowa ze sterownikiem jest przeznaczone do instalacji na ścianie. Najpierw należy otworzyć obudowę odkręcając 4 plastikowe śruby, które znajdują się na skraju obudowy. Obudowa otwiera się na lewą stronę. Po otwarciu obudowy należy wykonać otwory we wszystkich 4 rogach i zainstalować obudowę na ścianie przy pomocy śrub i kołków. Rysunek 5. Instalacja obudowy na ścianie. 15

16 PRZYKŁADY 5.1 System solarny z jednym kolektorem i jednym zbiornikiem. Sterownik powoduje przekazanie energii zgromadzonej przez kolektor solarny do zbiornika. Pompa P1 zostanie aktywowana gdy czujnik temperatury kolektora (O4=Tcollec1) osiągnie wyższy poziom niż temperatura wody w zbiorniku na wysokości wężownicy (O7=Ttnk1-lo). Gorąca woda przedostaje się wyżej (Thot-wat) i czujnik O8=Tthank1-up odczytuje temperaturę, by w razie braku ciepła włączyć grzałkę elektryczną. Czujnik O2 (T-r-coll) odczytuje temp. powrotu kolektora, w ten sposób zostaje obliczona przekazana energia jako różnica temperatur kolektora i powrotu (O4-O2). W przypadku gdy O2 nie jest zainstalowany zostanie odczytana temperatura z czujnika O7. FLOW MEASUR to miernik przepływu przez obieg kolektora. Może być zainstalowany jako opcja parametru FLow-mtr=YES. Tabela 5.1. Niezbędne czujniki, pompy i parametry Czujnik Pomiar Typ Opis O2* T-r-cool NTC 5k Temp. powrotu (pomiar energii) O4 Tcollec1 Pt1000 Temperatura kolektora 1 O7 Ttnk1-lo NTC 5k Temperatura w zbiorniku 1 (niższa) O8 Ttnk1-up NTC 5k Temperatura w zbiorniku 1 (wyższa) Równa temp. CWU LDR* Flow measur. Pompa Czujnik światła Przełącznik DAY/NIGHT (dzień/noc) Miernik przepływu przez obwód kolektora (pomiar przepływu energii) P1 Pompa kolektora 1 dla obiegu przez zbiornik 1 Opis *- regulator (sterownik) powinien zostać aktywowany (uruchomiony) po usunięciu błędów ERROR jednak w przypadku przyjęcia innych parametrów instalacja T-r-coll w przypadku Ttnl1-lo, LDR zostanie zainstalowany z opcją CONSTANT 16

17 Parametry Ustawienia podstawowe Konfiguracja Thol-wat 55 Ustawienie ciepłej wody użytkowej (10-85 C) Opis MAX-coll 140 Max. temperatura kolektora (po osiągnięciu zatrzymuje obieg) ( C) MAX-tnk1 70 Max. temperatura zbiornika 1(po osiągnięciu zatrzymuje obieg) (10-95 C) TIMEhw CONTIN Okres ogrzewania wody użytkowej (CONTIN CWU jest podgrzewana nieprzerwanie, TIME CWU jest podgrzewana a określonym czasie(jeśli zegar jest zainstalowany) STRTdhw 04:00 (hh:mm) czas rozpoczęcia uzupełniania CWU (jeśli TIMEhw=TIME). Opcja niedostępna jeśli zegar nie jest zainstalowany STOPdhw 23:00 (hh:mm) czas zakończenia uzupełniania CWU (jeśli TIMEhw=TIME). Opcja niedostępna jeśli zegar nie jest zainstalowany TIME 12:00 Ustawienie aktualnego czasu. Opcja niedostępna jeśli zegar nie jest zainstalowany PIN 0 Wprowadzenie kodu PIN do dodatkowych ustawień, w celu ochrony ustawionych parametrów (wartości 0-255, wartość początkowa =0) *PINnew 123 Zmiana kodu PIN (wstępnie 123). Pole niewidoczne jeśli PIN nie został wprowadzony -Dcoll-t1 4 Minimalna różnica temperatur pomiędzy kolektorem i zbiornikiem 1, określona dla przepływu przez obieg zbiornika 1. (1-10 C) *Hcoll-t1 2 Aktywacja histerezy obiegu kolektora przez zbiornik 1 (1-10 C) *Hheater 5 Aktywacja histerezy grzałki elektrycznej (1-10 C) *EN-coll 10 Minimalna temperatura kolektora potrzebna do rozpoczęcia cyrkulacji (0-90 C) *HEATERel YES Grzałka elektryczna (YES podłączona, NO- wyłączona) *Tol-Solp 5 Tolerancja produkcji energii solarnej, tj. redukcja temperatury startu dla produkcji CWU dodatkowo przez kocioł lub dodatkową grzałkę elektryczną (0-90 C) *Day/Nght LDR Rodzaj wyłączenia badania temperatury kolektora (CONTIN- stałe, LDR- na czujnik światła) TIME-w określonym czasie (w przypadku podłączenia zegara) *Strt-imp 07:00 Czas startu rozpoczęcie sprawdzania temp. kolektora (uruchomienie pracy pompy) *Stop-imp 22:00 *Impuls-C 10 Czas zakończenia sprawdzania temp. kolektora (zakończenie pracy pompy) Czas nieprzerwanej pracy pompy do sprawdzania temp. kolektora (0,0-20s) *Pause-C 15 Czas między startami pompy do podgrzewania temp. kolektora (1-60min) *Flow-mtr NO Pomiar przepływu energii przez obieg kolektora (YES gdy miernik przepływu podłączony, w przeciwnym razie NO) Określone przez konfigurację czy przepływ mierzony jest dla obiegu obu kolektorów czy tylko dla kolektora 1. W tym przypadku dla kolektora 2 powinien być zastosowany parametr FL/minC2. 17

18 *C-flow-m 1,0 *UNIT-fmt Ml/imp *Fl/MinC1 2,3 *GLIK/WAT 40 *GLIKtype PRO.GL Określona przez przepływomierz Określona przez przepływomierz Ustawienie przepływu 1 kolektora Stężenie mieszanki w systemie Użyty typ glokolu *Parametry, których zmiana możliwa tylko po wpisaniu kodu PIN Stały przepływ (ml/imp lub l/imp okręślone przez ustawienie parametru przepływomierzaunit-fmt), (zakres 0,1-99,9) Jednostka przepływu (ml/imp lub l/imp) Przepływ przez obieg kolektora 1 (l/min), używany w celu określenia przepływu (0,0-99,9 l/min). Tylko w przypadku ustawienia Flow-mtr=NO Mieszanka glikolu i wody proporcje w kolektorze (%) (0-70%) Typ glikolu (ETH.GL= etylen glikolu, PRO.GL= propylen glikolu) Tabela Opcje grzałki elektrycznej ON OFF Ttnk1-up < Thot-wat Hheater - TOL-SOLp (podłączona jest dodatkowa grzałka elektryczna do CWU) Ttnk1-up Thot-wat - TOL-SOLp lub wyłączona jest dodatkowa grzałka elektryczna do CWU) Ttnk1-up < MAX-tnk1-5 C Ttnk1- up > MAX-tnk1 ON przełącznik włączony OFF przełącznik wyłączony TOL-SOLp powinien być brany pod uwagę przy ustawieniu opcji gdy P1 (pompa kolektora) jest włączona. Np. gdy gromadzenie energii solarnej przez kolektor jest aktywne. Tabela Opcje Pompy P1: ON O4>O7 + Dcoll-t1 + Hcoll-t1 O8(O7**)<MAX-tnk1-5 C O4<MAX-coll - 10 C OFF O4<O7 + Dcoll-t1 O8(O7**)>MAX-tnk1 O4>MAX-coll **- gdy czujnik O8 nie jest podłączony Kolektor jest aktywny gdy O4>EN-coll + 5 C i nieaktywny gdy O4<EN-coll ENERGIA: Temperatura przepływu wstecznego (powrotu) jest kontrolowana przez czujnik O2, jeśli taki jest podłączony. W przypadku gdy czujnik ten nie jest podłączony temperatura przepływu wstecznego jest kontrolowana przez O7 (niższa temperatura wody). Przepływ przez kolektor1 odczytuje miernik przepływu (miernik podłączony i ustawienie Flow-mtr=YES). Jeśli miernik przepływu nie jest połączony i ustawienie Flow-mtr=NO to odczyt danych dotyczących przepływu pochodzi z ustawienia Fl/minC1 (ustawienie dotyczące przepływu przez kolektor 1 zainstalowany regulator przepływu). 18

19 5.2 System solarny z jednym kolektorem, jednym zbiornikiem i jednym kotłem. Sterownik powoduje przekazanie energii zgromadzonej przez kolektor solarny do zbiornika. Gdy czujnik temperatury kolektora (O4=Tcollec1) pokaże wyższą temperaturę niż czujnik w zbiorniku umieszczony w okolicach wymiennika ciepła (O7=Ttnk1-lo) - pompa P1 zostanie aktywowana. Czujnik O8=Tthank1-up odczytuje temperaturę wody (Thot-wat). Pompa P2 powinna zostać uruchomiona gdy konieczne jest dodatkowe ogrzewanie wody użytkowej oraz temperatura wody pochodzącej z kotła osiągnęła wystarczający poziom. Gdy nie ma możliwości dostarczenia energii z kotła załączy się grzałka elektryczna. Pompa P2 powinna również zostać uruchomiona gdy temperatura wody pochodzącej z kotła osiągnęła maksymalny poziom (MAX-blr1), a gdy temperatura obniży się o 5 C pompa wyłączy się. W przypadku kotłów zasilanych drewnem ustawienie maksymalnej temperatury kotła nie jest funkcją ochronną lecz sterującą. Dla wszystkich pozostałych kotłów (olej lub gaz ziemny) ustawienie MaX-blr1 (max. temp. kotła) jest maksymalną temperaturą dozwoloną. Pompa P2 uaktywnia chłodzenie kotła przez zbiornik 1 (jeśli warunek został spełniony). Czujnik O2 (T-r-coll) odczytuje temp. przepływu wstecznego kolektora, w ten sposób zostaje obliczona przekazana energia jako różnica temperatur kolektora i przepływu wstecznego (O4-O2). W przypadku gdy O2 nie jest zainstalowany zostanie odczytana temperatura z czujnika O7. FLOW MEASUR to miernik przepływu przez obieg kolektora. Może być zainstalowany jako opcja parametru FLow-mtr=YES. Tabela 5.2. Niezbędne czujniki, pompy i parametry Czujnik Pomiar Typ Opis O1 Tboiler1 NTC 5k Temperatura kotła O2* T-r-cool NTC 5k Temp. powrotu (do pomiaru energii) O4 Tcollec1 Pt1000 Temperatura kolektora 1 O7 Ttnk1-lo NTC 5k Temperatura w zbiorniku 1 (niższa) O8 Ttnk1-up NTC 5k Temp. w zbiorniku 1 (wyższa) równa temp. CWU LDR* Flow measur. Czujnik światła Przełącznik DAY/NIGHT Miernik przepływu przez obwód kolektora (pomiar przepływu energii) 19

20 Pompy P1 P2 Opis Pompa kolektora 1 w obiegu przez zbiornik Pompa kotła 1 w obiegu przez zbiornik *- regulator (sterownik) powinien zostać aktywowany (uruchomiony) po usunięciu błędów ERROR jednak w przypadku przyjęcia innych parametrów instalacja T-r-coll w przypadku Ttnl1-lo, LDR zostanie zainstalowany z opcją CONSTANT Parametry Ustawienia podstawowe Konfiguracja Opis Thol-wat 55 Ustawienie temperatury ciepłej wody użytkowej (10-85 C) MAX-coll 140 Max. temperatura kolektora (po osiągnięciu zatrzymuje obieg) ( C) MAX-tnk1 70 Max. temperatura zbiornika 1 (po osiągnięciu zatrzymuje obieg) (10-95 C) MAX-blr1 90 Max. temperatura kotła 1 (po osiągnięciu aktywuje obieg przez zbiornik) ( C) TIMEhw CONTIN Okres ogrzewania wody użytkowej (CONTIN CWU jest podgrzewana nieprzerwanie, TIME CWU jest podgrzewana w określonym czasie(jeśli zegar jest zainstalowany) STRTdhw 04:00 (hh:mm) czas rozpoczęcia uzupełniania CWU (jeśli TIMEhw=TIME). Opcja niedostępna jeśli zegar nie jest zainstalowany STOPdhw 23:00 (hh:mm) czas zakończenia uzupełniania CWU (jeśli TIMEhw=TIME). Opcja niedostępna jeśli zegar nie jest zainstalowany TIME 12:00 Ustawienie aktualnego czasu. Opcja niedostępna jeśli zegar nie jest zainstalowany PIN 0 Wprowadzenie kodu PIN do dodatkowych ustawień, w celu ochrony ustawionych parametrów (wartości 0-255, wartość początkowa =0) *PINnew 123 Zmiana kodu PIN (wstępnie 123). Pole niewidoczne jeśli PIN nie został wprowadzony. -Dcoll-t1 4 Minimalna różnica temperatur pomiędzy kolektorem i zbiornikiem 1, określona dla przepływu przez obieg zbiornika1. (1-10 C) *Dblr1-t1 23 Minimalna różnica temperatur pomiędzy kotłem 1 i zbiornikiem 1, określona dla przepływu przez obieg zbiornika 1. (1-30 C) *Hcoll-t1 2 Aktywacja histerezy obiegu kolektora przez zbiornik 1 (1-10 C) *Hblr1-t1 2 Aktywacja histerezy obiegu kotła1 przez zbiornik 1 (1-10 C) *Hheater 5 Aktywacja histerezy grzałki elektrycznej (1-10 C) *EN-coll 10 Minimalna temperatura kolektora potrzebna do rozpoczęcia cyrkulacji (0-90 C) *EN-blr1 60 Minimalna temperatura kotła 1 potrzebna do rozpoczęcia cyrkulacji (0-90 C) *HEATERel YES Grzałka elektryczna (YES podłączona, NO- wyłączona) *Tol-Solp 5 Tolerancja produkcji energii solarnej, tj. redukcja temperatury startu dla produkcji CWU dodatkowo przez kocioł lub dodatkową grzałkę elektryczną (0-90 C) *Day/Nght LDR Rodzaj wyłączenia badania temperatury kolektora (CONTIN- stałe, LDR- na czujnik świetlny) TIME-w określonym czasie (w przypadku podłączenia zegara) 20

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VRC-S comfort

Instrukcja obsługi VRC-S comfort Dla Użytkownika Instrukcja obsługi PL Regulator solarny Spis treści Strona Szanowni Użytkownicy Regulator solarny VRC Set-S Comfort firmy Vaillant jest produktem wysokiej jakości. Aby móc wykorzystać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H

Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H Michał Sobolewski michal.sobolewski@eu.panasonic.com Agnieszka Henczel agnieszka.henczel@eu.panasonic.com Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H Wyświetlacz sterownika 2 Przyciski i wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015 Kolektory słoneczne płaskie - automatyka SOM plus Regulator solarny SOM plus ma zastosowanie w standardowych systemach solarnych. Obsługę regulatora ułatwia duży, wielofunkcyjny wyświetlacz. W regulatorze

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Przyjazne Technologie Instrukcja montażu i obsługi Moduł obsługowy BM-Solar Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do ogrzewania wody użytkowej Vitocal 161-A

Pompa ciepła do ogrzewania wody użytkowej Vitocal 161-A Pompa ciepła do ogrzewania wody użytkowej Vitocal 161-A Z tej prezentacji dowiesz się: Czym różni się starsza pompa ciepła Vitocal 160-A od nowszej pompy ciepła Vitocal 161-A. Jakie nowe funkcje specjalne

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 088U0215 PL Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR449 Danfoss 05/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji....................................

Bardziej szczegółowo

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 R DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 1. Opis głównych opcji... 1 2. Wprowadzenie do wentylacji...1 3. Główne opcje... 2 4. Opcje konfiguracji... 4 5. Opcje trybu A...4 6. Opcje

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

testo Instrukcja obsługi Nr produktu: Strona 1 z 9

testo Instrukcja obsługi  Nr produktu: Strona 1 z 9 testo 410-1 Instrukcja obsługi Nr produktu: 101405 Strona 1 z 9 Opis produktu W skrócie 1. Nasadka ochronna: pozycja wyjściowa 2. Wirnik 3. Czujnik temperatury 4. Wyświetlacz 5. Przyciski kontrolne 6.

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Instrukcja obsługi Wrzesień 2014 Szkoper Elektronik Strona 1 2014-09-29 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od -40 C do 120

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik pompy

Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik pompy Firma TMK spj Września ul Szosa Witkowska 105 tel/fax 61 437 97 60 wwwtmkcompl Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik MTS 100 Instrukcja obsługi i instalowania Zastosowanie Sterownik przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 1 6 2 7 4 5 3 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524 Model 524 Model 524 jest urządzeniem wielozadaniowym i zależnie od zaprogramowanej funkcji podstawowej urządzenie pracuje jako: licznik sumujący i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Sprawdź warunki, które spowodowały zbyt wysoką temperaturę lub otwarcie termostatu granicznego

Sprawdź warunki, które spowodowały zbyt wysoką temperaturę lub otwarcie termostatu granicznego Kody Opis usterki KODY ESYS Rozwiązanie E 01 Brak zapłonu 1. Sprawdź podłączenie przewodu gazowego Brak obecności płomienia po 5 próbach zapłonu. 2. Sprawdź podłączenie przewody zapłonowego 3. Sprawdź

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

LICZNIK IMPULSÓW Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN LIMP-1 ZASILANY 230VAC

LICZNIK IMPULSÓW Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN LIMP-1 ZASILANY 230VAC LICZNIK IMPULSÓW Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN LIMP-1 ZASILANY 230VAC Sterownik licznik impulsów LIMP-1 może pracować w jednym z 3 trybów : 0/ tryb ręczny po włączeniu zasilania przekaźnik wyjściowy

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA 1. Instalacja kolektorów słonecznych Instalacje solarne dla potrzeb domów prywatnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg http://www.domer.pl Regulator temperatury, sterownik do kotła ST-37 podajnik, opcja tygodniowa kod produktu: 5279 kategoria: STEROWNIKI I REGULATORY > do kotłów z podajnikiem Cena brutto: 514,90 zł Cena

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off KJR-90B Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-90B to ujednolicony, prosty w obsłudze i kompaktowy sterownik centralny,

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. SP-6 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-6 3 6 1 2 7 4 5 3 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. 22 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 9 2 1 3 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bardziej szczegółowo

DC-01 Obsługa i konfiguracja sterownika.

DC-01 Obsługa i konfiguracja sterownika. DC-0 Obsługa i konfiguracja sterownika. Zasada działania sterownika Sterowanie zaworem w oparciu o T. Nastawa S. Kolumna T Zawór Uwaga! Opisywany kontroler DC-0 nie może być traktowany jako urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Ochrona patentowa nr PL Wersja C907

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Ochrona patentowa nr PL Wersja C907 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Ochrona patentowa nr PL 383604 Wersja C907 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-1 jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pompą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI Manometr cyfrowy z programowalnymi stykami i wyjściem RS485 1. Diody LED statusu styków 2. Aktualna wartość ciśnienia 3. Przyłacze elektyczne 4. Przyłącze procesowe dv-2ps jest

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 46/2011

Deklaracja zgodności nr 46/2011 tech -1- ST 293 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 46/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM

RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM INSTRUKCJA OBSŁUGI v.1.0 (9.06.2007) Regulator steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła jest kominek z płaszczem wodnym. Odbiornikami ciepła są:

Bardziej szczegółowo

RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora

RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora RX10RF VS20BRF Komponenty systemu RX10RF - moduł sterujący RX10RF Komunikacja bezprzewodowa Współpraca z regulatorami VS RF

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Specyfikacja ogólna Ekran startowy Przyciski nawigacji 1. Ustawienia regulacji 1.1 Regulacja cos 1.2 Regulacja przekładni transformatora

SPIS TREŚCI Specyfikacja ogólna Ekran startowy Przyciski nawigacji 1. Ustawienia regulacji 1.1 Regulacja cos 1.2 Regulacja przekładni transformatora 1 SPIS TREŚCI Specyfikacja ogólna Ekran startowy Przyciski nawigacji 1. Ustawienia regulacji 1.1 Regulacja cos 1.2 Regulacja przekładni transformatora 1.3 Regulacja opóźnienia przekładnika napięciowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SP-21/2P. Sterownik pomp centralnego ogrzewania i bojlera. Wyprodukowano przez:

INSTRUKCJA OBSŁUGI SP-21/2P. Sterownik pomp centralnego ogrzewania i bojlera. Wyprodukowano przez: INSTRUKCJA OBSŁUGI SP-21/2P Sterownik pomp centralnego ogrzewania i bojlera Wyprodukowano przez: SigmaSter ul. Krakowska 96A 32-650 Kęty tel. +48 535 975 018 biuro@sigmaster.pl www.sigmaster.pl 1 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania ST-37 Aby uruchomić funkcję serwisowe sterownika należy ustawić przycisk sieć w pozycji 0 następnie nacisnąć przycisk wyjście. Trzymając go należy załączyć przycisk sieć w pozycję 1. Trzymając przycisk

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy BHT-1000-N

Termostat pokojowy BHT-1000-N Termostat pokojowy BHT-1000-N OPIS BHT-1000-N jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń. Duży, podświetlany ekran i elegancki wygląd podkreślony chromowaną ramką

Bardziej szczegółowo

Funkcje: Mechanizm U100 Nr referencyjny JV E. Wskazówka godziny/ w trybie nurkowania: Wyświetlacz alarmu LED. Wskaźnik gotowości do nurkowania 2

Funkcje: Mechanizm U100 Nr referencyjny JV E. Wskazówka godziny/ w trybie nurkowania: Wyświetlacz alarmu LED. Wskaźnik gotowości do nurkowania 2 Wskazówka godziny/ w trybie nurkowania: Wskaźnik gotowości do nurkowania 2 Wyświetlacz alarmu LED Przycisk C Przycisk B Wskazówka minut/ w trybie nurkowania: Licznik minut Czujnik ciśnienia i temperatury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20: Kocioł jednofunkcyjny. Spalanie odbywa się w otwartej komorze spalania

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SP-21/2C. Sterownik pompy. Wyprodukowano przez: SigmaSter ul. Krakowska 96A Kęty tel

INSTRUKCJA OBSŁUGI SP-21/2C. Sterownik pompy. Wyprodukowano przez: SigmaSter ul. Krakowska 96A Kęty tel INSTRUKCJA OBSŁUGI SP-21/2C Sterownik pompy Wyprodukowano przez: SigmaSter ul. Krakowska 96A 32-650 Kęty tel. +48 535 975 018 biuro@sigmaster.pl www.sigmaster.pl 1 Zastosowanie Regulator SP-21/2C przeznaczony

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-52 Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 32 763 77 77, Fax: 32 763 75 94 www.mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Miernik poziomu cieczy MPC-1

Miernik poziomu cieczy MPC-1 - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Budowa 3. Zasada działania 4. Dane techniczne 5. Sterowanie i programowanie 6. Oznaczenie i zamawianie 7. Zamocowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o.

CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o. CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o. 2013-07-12 Zawartość Dane techniczne:... 2 Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus 50-020 Wrocław www.el-piast.com 1 / 9 Spis treści 1. Opis Produktu..... 3 2. Dane Techniczne...... 3 3. Wyświetlacz LCD... 3 4. Funkcje Termostatu..

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-16 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 2 Instrukcja obsługi SP-16 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 7 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3610B / DT-3630

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3610B / DT-3630 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI temperatury DT-3610B / DT-3630 Wydanie LS 13/07 Proszę przeczytać instrukcję przed włączeniem urządzenia. Instrukcja zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowej

Bardziej szczegółowo

Regulator pokojowy. RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym)

Regulator pokojowy. RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym) RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym) odczyt i zmiana parametrów w połączeniu z regulatorem pompy ciepła umożliwia wygodną kontrolę, obsługę i opttymalizację pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3216

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3216 INSTRUKCJA OBSŁUGI DŁugopisowy wskaźnik napięcia DT-3216 Wydanie LS 13/01 OPIS DT-3216 to długopisowy wskaźnik napięcia z wyświetlaczem. Wskazuje napięcie AC/DC, rezystancję oraz wykonuje pomiary testu

Bardziej szczegółowo

Regulator klimakonwektorów FC600

Regulator klimakonwektorów FC600 Regulator klimakonwektorów FC600 Regulator klimakonwektorów FC600 FC600 UGE600 Konfigurowalne wejścia (czujnik zajętości lub temperatury) Niski, średni, wysoki bieg wentylatora Tryb ekonomiczny Harmonogram

Bardziej szczegółowo

RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM

RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM INSTRUKCJA OBSŁUGI v.1.2 Regulator steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła są: kolektor słoneczny i kominek z płaszczem wodnym sterowany

Bardziej szczegółowo

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 I. Główne cechy INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Trzyliniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest godzina (lub data), temperatura wewnętrzna i wilgotność względna. 2. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

EV6 223 instrukcja uproszczona

EV6 223 instrukcja uproszczona EV6 223 instrukcja uproszczona Zastosowany w chillerach B300/B/15.0 Niektóre parametry zostały celowo wyłączone lub pominięte. Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie.

Bardziej szczegółowo

Pralka Indesit AMD129U kody błędów oraz procedury rozwiązywania problemów

Pralka Indesit AMD129U kody błędów oraz procedury rozwiązywania problemów Pralka Indesit AMD129U kody błędów oraz procedury rozwiązywania problemów Lista błędów modułu sterowania EVOII oraz procedury rozwiązywania problemów. W razie awarii pralki, podczas wykonywania autotestu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3290

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3290 INSTRUKCJA OBSŁUGI DŁugopisowy wskaźnik napięcia DT-3290 Wydanie LS 13/01 Bezpieczeństwo Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

5 LAT ST-402. Typ. Sterownik solarny. Gwarancji * do , / 110 / 55 0,46

5 LAT ST-402. Typ. Sterownik solarny. Gwarancji * do , / 110 / 55 0,46 STERWNIKI SLARNE 5 LAT Gwarancji * STERWNIKI SLARNE ich zadaniem jest sterowanie pracą całego układu solarnego. Zestaw mikroprocesorów steruje całością instalacji, otrzymuje sygnały z czujników temperatury

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Inwestor: Babiogórski Park Narodowy z siedziba w Zawoi Adres inwestycji: Os. na Rybnej. Temat opracowania; Montaż zestawu solarnego 2 * 5,20

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROMAD ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ mgr inż. Mariusz Dulewicz ul. Królowej Jadwigi 9 B/5 76-150 DARŁOWO tel / fax ( 0 94 ) 314 67 15 www.mikromad.com

Bardziej szczegółowo

Znaczenie przycisków na sterowniku przewodowym

Znaczenie przycisków na sterowniku przewodowym 2. Sterownik przewodowy Znaczenie przycisków na sterowniku przewodowym PRZYCISK PRĘDKOŚCI WENTYLATORA Wybierz prędkość wentylatora. PRZYCISK WYBORU TRYBU Wybierz tryb. PRZYCISK ANULOWANIA Anuluj WŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Ver

Instrukcja Obsługi Ver Instrukcja Obsługi Ver. 2011.09 Instrukcja obsługi Aspirator GSA SG 10-2 EKOHIGIENA APARATURA Ryszard Putyra Sp.J. Ul. Strzelecka 19 55-300 Środa Śląska Tel.: 071-31-76-850 Fax: 071-31-76-851 www.ekohigiena.com.pl

Bardziej szczegółowo