SOLAR Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SOLAR Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 SOLAR Instrukcja obsługi

2 SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE 3 2. OPIS URZĄDZENIA I ZALECEŃ 3 3. URUCHOMIENIE, ODCZYT I OBSŁUGA Uruchomienie Wskazanie błędów i odczyt statusu błędu Eliminacja przyczyn błędów Powrót do ustawień fabrycznych (tryb regulacji testowej) Ustawienie parametrów, wprowadzanie kodu PIN i jego zmiana Pomiar zgromadzonej energii i raport o błędach Różnica temperatur Wskaźnik przepływu przez kolektor Przewodzenie ciepła Wskaźniki, polecenia i pomiar parametrów dotyczących energii Wskaźniki Polecenia Parametry REGULACJA POŁĄCZEŃ I CZUJNIKÓW Połączenia czujników Podłączenie miernika przepływu Podłączenie czujników Instalacja skrzynki na ścianie PRZYKŁADY System solarny z jednym kolektorem i jednym zbiornikiem System solarny z jednym kolektorem, jednym zbiornikiem i jednym kotłem System solarny z jednym kolektorem, jednym zbiornikiem i dwoma kotłami Jeden kolektor i dwa zbiorniki (połączenie za pomocą pomp) Jeden kolektor i dwa zbiorniki (połączenie za pomocą zaworów) Jeden kolektor, jeden kocioł i dwa zbiorniki (połączenie za pomocą pomp) Jeden kolektor, jeden kocioł i dwa zbiorniki (połączenie za pomocą zaworów) Jeden kolektor, dwa zbiorniki i dwa kotły (połączenie za pomocą pomp) Dwa kolektory i jeden zbiornik Dwa kolektory, jeden kocioł i jeden zbiornik Dwa kolektory i dwa zbiorniki (połączenie za pomocą pomp) Dwa kolektory i dwa zbiorniki (połączenie za pomocą zaworów) Dwa kolektory, jeden kocioł i dwa zbiorniki (połączenie za pomocą pomp) Dwa kolektory, jeden kocioł i dwa zbiorniki (połączenie za pomocą zaworów) ANEKS 74 2

3 1. WPROWADZENIE Regulator solarny jest urządzeniem służącym do sterowania zgromadzoną energią, wyprodukowaną przez kolektory słoneczne i/lub kotły grzewcze opalane drewnem. Może być także użyty do produkcji ciepłej wody użytkowej (CWU) produkowanej przez każdy inny rodzaj kotła. Sterownik posiada wbudowany system ochrony zbiornika, kolektora i kotła. Odczyt ustawień oraz sposób ich regulacji sprawia, że urządzenie jest proste w obsłudze. Funkcją sterownika jest kontrola poprzez system czujników. Oznacza to, że wszystkie funkcje są skonfigurowane zgodnie z niezbędnymi czujnikami. W sytuacji gdy jeden czujnik przestanie działać, sterownik będzie kontynuował pracę sterując funkcjami używając pozostałych czujników. Panel kontrolny sterownika przedstawia Rysunek 1. Rysunek 1. Panel kontrolny sterownika. 2. OPIS POLECEŃ I WSKAZÓWEK (ZALECEŃ) 1. Główny wyłącznik sterownika. Połączenia elektryczne pozostałych elementów (Pompy, zawory, zbiorniki) nie są przerywane tym przełącznikiem. 2. Wejście/wyjście w tryb wyświetlania błędów (jeśli takie istnieją), wejście/wyjście w tryb odczytu/ustawiania parametrów, jak to ma miejsce w przypadku samodzielnej zmiany parametru. Jeśli podczas uruchomienia regulatora przełącznik jest wciśnięty, uruchamia to tryb regulacji testowej oraz restart do pierwotnych ustawień. 3. Przewijanie menu w górę lub wybór wzrost wartości wybranych parametrów. Przytrzymany razem z przyciskiem 4 (dłużej niż 3 sekundy) resetuje pomiar energii dobowej i całkowitej. 4. Przewijanie menu w dół lub wybór spadek wartości wybranych parametrów. Przytrzymany razem z przyciskiem 4 (dłużej niż 3 sekundy) resetuje pomiar energii dobowej i całkowitej. 5. Przycisk Wł/Wył. pracę grzałki elektrycznej i kotła do produkcji CWU. 3

4 6. Wyświetlacz LCD parametry ekranu, pomiar i odczyt informacji dot. pracy urządzenia. Podświetlenie jest aktywne przy naciśnięciu 2, 3 lub 4 automatyczne wyłączenie następuje po upływie 20 sekund. 7. Wskaźnik aktywności grzałki elektrycznej do produkcji CWU. 8. Wskaźnik aktywności kotła do produkcji CWU. 9. Kontrolka aktywności pompy P1 kolektora 1 dotyczący przepływu przez zbiornik 1. Jeśli są dwa kolektory, przełącznik wł/wył aktywuje zbiornik 1/ zbiornik 2 poprzez zawór, pompa użyta jest do obu kolektorów. 10. Kontrolka aktywności pompy P2 kotła 1 dotyczący przepływu przez zbiornik Kontrolka aktywności pompy P3 kolektora 1 dotyczący przepływu przez zbiornik 2. Jeśli przepływ przez zbiornik 1/ zbiornik 2 aktywowany zostaje poprzez zawór, ten czujnik ukazuje aktywność zaworów (obieg przez zbiornik 2). 12. Kontrolka aktywności pompy P4 kotła 1 dotyczący przepływu przez zbiornik 2. Jeśli przepływ przez zbiornik 1/ zbiornik 2 aktywowany zostaje poprzez zawór, ten czujnik ukazuje aktywność zaworów (obieg przez zbiornik 2). 13. Kontrolka aktywności pompy P5 kotła 2 (CIRCUIT2=boiler) lub kolektora 2 (CIRCUIT2=collector) dla przepływu przez zbiornik 1. Jeśli zbiornik 1/ zbiornik 2 wł/wył się poprzez zawór, to pompa nie powinna być użyta. 14. Kontrolka aktywności pompy P6 kotła 2 (CIRCUIT2=boiler) lub kolektora 2 (CIRCUIT2=collector) dla przepływu przez zbiornik 2. Jeśli zbiornik 1/ zbiornik 2 wł/wył się poprzez zawór, to pompa nie powinna być użyta. 15. Kontrolka aktywności dodatkowej grzałki elektrycznej. 3. URUCHOMIENIE, ODCZYT I OBSŁUGA 3.1 Uruchomienie Regulator powinien zostać uruchomiony przez wciśnięcie (1). Urządzenie zostanie podłączone do sieci. Podświetlenie przycisku świadczy o występowaniu napięcia. Wyświetlacz (6) w pierwszej kolejności pokaże nazwę a następnie wartości mierzalne. Po upływie 20 sekund od ostatniego wciśnięcia przycisków 2, 3 lub 4 podświetlenie wyłączy się. Wyświetlacz w prosty sposób umożliwia śledzenie wartości pomiarów wciśnięcie w dół ( ) lub w górę ( ). Ttnk1-up Wyższa temperatura w zbiorniku 1, odpowiada temperaturze CWU (SENtnk1 u - O8) Ttnk1-lo Niższa temperatura w zbiorniku 1 (SENtnk1-l O7) Tcollec1 Temperatura wylotu kolektora 1 (SENcoll1 O4) Tcollec2 Temperatura wylotu kolektora 2 lub kotła 2 (SENb2-c2 - O3) Ttnk2-up Wyższa temperatura w zbiorniku 2 (SENtnk2-u O6) Ttnk2-lo Niższa temperatura w zbiorniku 2 (SENtnk2-u O5) T-r-coll Temperatura przepływu zwrotnego obiegu kolektora (SEN-r-coll O2) Tboiler1 Temperatura kotła 1 (SENboil1 O1) ENERGday ENERGtot TIME Energia w kwh zgromadzona w ciągu dnia (nie widoczne gdy licznik nie jest podłączony) Energia zgromadzona ogółem (w kwh do 9999, powyżej wyświetlane w MWh) Aktualny czas (nie widoczne gdy zegar nie jest podłączony) 4

5 Pierwszy widok wyświetlacza przedstawia funkcje, które są regulowane oraz pokazuje jakie są różnice między podłączeniami, a normalnie zainstalowaną konfiguracją. Jeśli podłączony system różni się od systemu zawierającego jeden kolektor + jeden kocioł + zbiornik + czujnik zwrotny kolektora (podstawowa instalacja), regulator podaje w pierwszym wierszu wyświetlacza LCD komunikat **ERROR**. Szczegółowy opis w pkt 3.2. Jeśli niektóre obszary (zakresy) są niewidoczne, oznacza to, że czujnik nie jest przeznaczony do odczytu tej wartości lub że wykryto odłączenie prądu lub zwarcie czujnika (w takim przypadku pomiar nie jest możliwy). W momencie startu systemu jest raczej niemożliwe, żeby jakaś wartość nie została zmierzona, co najprawdopodobniej oznacza, że czujnik nie jest wbudowany lub jest on uszkodzony. Jeśli ustawienie TIME nie jest widoczne - oznacza to, że zegar nie jest podłączony oraz, że wszystkie funkcje dot. zegara są zablokowane. Jeśli ustawienie ENERGday nie jest widoczne - oznacza to, że licznik nie jest podłączony lub, że jest niesprawny Wskazanie błędów i odczyt statusu błędu Podczas funkcjonowania regulatora mogą pokazać się błędy, które są spowodowane wadą jednego z komponentów lub konfiguracją elementów regulatora (czujnik), jak również mogą być normalną konsekwencją wynikającą z różnicy pomiędzy wybranym a podstawowym systemem konfiguracji czujników (konfiguracja podstawowa zawiera jeden kolektor, jeden kocioł i jeden zbiornik). Jeśli podczas funkcjonowania regulator wykryje błąd, regulator wejdzie w tryb wyświetlania błędów. Status ten jest widoczny poprzez miganie w pierwszym wierszu wyświetlacza LCD wiadomości **ERROR**. Informacja ta nie pokazuje jednak źródła błędu. W celu wyświetlenia źródła błędu powinien zostać wciśnięty przełącznik (2). Wiadomość ** ERROR ** przestaje migać, a druga linia wyświetlacza pozostanie pusta. Poprzez wciśnięcie przełącznika "3", w górę ( ) i "4", w dół ( ) kursor przesuwa się na liście błędów. Wyjście z trybu błędów następuje poprzez krótkie naciśnięcie przycisku (2) ( ). Lista błędów jest przedstawiona w tabeli 1. Tabela 1 Lista błędów Nazwa SENtnk1-u SENtnk1-l SENcoll SENb2-c2 SENtnk2-u SENtnk2-l SEN-r-coll SENboil1 EEPRON Opis Czujnik zbiornika 1, górny (uszkodzony lub brak) Czujnik zbiornika 1, dolny (uszkodzony lub brak) Czujnik kolektora 1 (uszkodzony lub brak) Czujnik kolektora 2 lub kotła 2 (uszkodzony lub brak) Czujnik zbiornika 2, górny (uszkodzony lub brak) Czujnik zbiornika 2, dolny (uszkodzony lub brak) Czujnik przepływu powrotnego dla obiegu kolektora (uszkodzony lub brak) Czujnik kotła 1 (uszkodzony lub brak) Błąd pamięci 5

6 3.3. Eliminacja przyczyn błędów Z tabeli 1 wynika, że są dwa rodzaje błędów - błędy czujnika i błędy pamięci. Błąd czujnika pojawia się w przypadku zmiany liczby czujników lub podczas pierwszego uruchomienia regulatora, jeśli podłączona konfiguracja czujników różni się od przedstawionej w tabeli 2 (jeden kolektor Tcollec1, jeden kocioł - Tboiler1, jeden zbiornik - Ttnk1-up + Ttnk1-lo i czujnik zwrotny kolektora Trcoll). Jeśli błąd pojawia się podczas funkcjonowania regulatora, oznacza to, przerwanie pracy czujnika. Błąd ten można wyeliminować poprzez wymianę wadliwego czujnika. Jeśli błąd pojawia się podczas pierwszego uruchomienia regulatora związane jest to z wszystkimi czujnikami należącymi do podstawowej konfiguracji, błąd może być skorygowany przez długie naciśnięcie (3 sekundy) wyłącznika ( ). W pierwszym wierszu wyświetlacza LCD pojawi się komunikat USTAWIENIA, który oznacza że należy wprowadzić nowy parametr. Długie naciśnięcie przycisku ( ) spowoduje wyjście z trybu parametru. W ten sposób konfiguracja czujnika została uznana za poprawną. Każda następna zamiana liczby czujników zostanie odebrana jako błąd. Jeśli błąd "EEPROM" znajduje się w wykazie, jest to błąd spowodowany wprowadzeniem zmian w stałej pamięci parametru. Należy ponownie wprowadzić parametr. Jeśli błąd pojawia się wielokrotnie, pomocy udzieli serwis Powrót ustawień fabrycznych (tryb regulacji testowej) Podczas, gdy przy włączaniu wyłącznika głównego został naciśnięty przełącznik ( ) przez minimum 2 sekundy, na wyświetlaczu regulatora pojawi się informacja TEST + FACT.SETT i wylot pompy P1 zostanie włączony. Komunikat ten informuje, że regulator jest w trybie testowym i że wszystkie parametry są ustawione z powrotem na podstawowe wartości. Są one opisane w tabeli 2. W tym momencie zostaną również wprowadzone podstawowe zainstalowane czujniki konfiguracji (podstawowa instalacja = jeden kocioł + jeden zbiornik + jeden kolektor + czujnik zwrotny kolektora), które są opisane w tabeli 2. Regulator w trybie testowym umożliwia aktywację wyjść regulatora poprzez naciśnięcie przycisku ( ) w następujący sposób: P1, P2, P3, P4, P5, P6, grzałka elektryczna, oświetlenie wyświetlacza LCD, wszystkie nieaktywne, a następnie ponownie P1, P2, P3... Celem tej operacji jest sprawdzenie przewodów instalacji, jak również kontrola pomp/zaworów oraz funkcji grzałki elektrycznej. Wyjście z trybu testowego odbywa się na dwa sposoby : Wyłączenie napięcia sieci regulatora oraz powtórne włączenie napięcia (bez aktywacji przełączników). Automatycznie, 4 minuty od ostatniego uruchomienia przełącznika ( ). UWAGA System powróci do ustawień podstawowych nie resetując zgromadzonej energii dziennej/całkowitej. 6

7 Tabela 2 Podstawowe ustawienia czujników i ich parametry Czujnik Pomiar Typ Opis O1 Tboiler1 NTC 5k Temperatura kotła 1. O2* T-r-cool NTC 5k Temp. powrotu kolektora (mierzalna energia) O4 Tcollec1 Pt1000 Temperatura kolektora 1 O7 Ttnk1-lo NTC 5k Temperatura w zbiorniku 1 (niższa) O8 Ttnk1-up NTC 5k Temp. w zbiorniku 1 (wyższa) równa temp. CWU LDR Czujnik światła Przełącznik DAY/NIGHT (DZIEŃ/NOC) *- sterownik będzie nadal pracował bez tego czujnika (po restarcie ERROR ), ale będzie używał innych parametrów zamiast T-r-cool zostanie użyta opcja Ttnk1-lo, zamiast LDR opcja CONTIN. UWAGA Pomiar wartości jest niedostępny jeśli czujniki nie są podłączone Parametry Ustawienia podstawowe Opis Thol-wat 55 Ustawienie ciepłej wody użytkowej (10-85 C) MAX-coll 140 Max. temperatura kolektora (po osiągnięciu zatrzymuje obieg) ( C) MAX-tnk1 70 MAX-tnk2 80 Max. temperatura zbiornika1 (po osiągnięciu zatrzymuje obieg) (10-95 C) Max. temperatura zbiornika2 (po osiągnięciu zatrzymuje obieg) (10-95 C) MAX-blr1 90 Max. temperatura kotła 1 (po osiągnięciu aktywuje obieg poprzez zbiornik) ( C) Max-blr2 90 Max. temperatura kotła 2 (po osiągnięciu aktywuje obieg poprzez zbiornik) ( C) TIMEhw CONTIN Okres ogrzewania wody użytkowej (CONTIN CWU jest podgrzewana nieprzerwanie, TIME CWU jest podgrzewana w określonym czasie(jeśli zegar jest zainstalowany) STRTdhw 04:00 (hh:mm) czas rozpoczęcia podgrzewania dodatkowej CWU (jeśli TIMEhw=TIME). Opcja niedostępna jeśli zegar nie jest zainstalowany STOPdhw 23:00 (hh:mm) czas zakończenia podgrzewania dodatkowej CWU (jeśli TIMEhw=TIME). Opcja niedostępna jeśli zegar nie jest zainstalowany TIME 12:00 Ustawienie aktualnego czasu. Opcja niedostępna jeśli zegar nie jest zainstalowany PIN 0 Wprowadzenie kodu PIN do dodatkowych ustawień, w celu ochrony ustawionych parametrów (wartości 0-255, wartość początkowa =0) *PINnew 123 Zmiana kodu PIN (wstępnie 123). Pole niewidoczne jeśli PIN nie został wprowadzony -Dcoll-t1 4 Minimalna różnica temperatur pomiędzy kolektorem i zbiornikiem1, określona dla przepływu przez obieg zbiornika 1. (1-10 C) *Dcoll-t2 4 Minimalna różnica temperatur pomiędzy kolektorem i zbiornikiem 2, określona dla przepływu przez obieg zbiornika 2. (1-10 C) *Dblr1-t1 23 Minimalna różnica temperatur pomiędzy kotłem 1 i zbiornikiem 1, określona dla przepływu przez obieg zbiornika 1. (1-30 C) *Dblr1-t2 90 Minimalna różnica temperatur pomiędzy kotłem 1 i zbiornikiem 2, określona dla przepływu przez obieg zbiornika 2. (1-99 C) 7

8 *Dblr2-t1 23 Minimalna różnica temperatur pomiędzy kotłem 2 i zbiornikiem 1, określona dla przepływu przez obieg zbiornika 1. (1-30 C) *Dblr2-t2 4 Minimalna różnica temperatur pomiędzy kotłem 2 i zbiornikiem 2, określona dla przepływu przez obieg zbiornika 2. (1-30 C) *Hcoll-t1 2 Aktywacja histerezy obiegu kolektora przez zbiornik 1 (1-10 C) *Hcoll-t2 2 Aktywacja histerezy obiegu kolektora przez zbiornik 2 (1-10 C) *Hblr1-t1 2 Aktywacja histerezy obiegu kotła 1 przez zbiornik 1 (1-10 C) *Hblr1-t2 2 Aktywacja histerezy obiegu kotła 1 przez zbiornik 2 (1-10 C) *Hblr2-t1 2 Aktywacja histerezy obiegu kotła 2 przez zbiornik 1 (jeśli kocioł jest podłączony do obiegu kolektora 2) (1-10 C) *Hblr2-t2 2 Aktywacja histerezy obiegu kotła 2 przez zbiornik 2 (jeśli kocioł jest podłączony do obiegu kolektora 2) (1-10 C) *Hheater 5 Aktywacja histerezy grzałki elektrycznej (1-10 C) *EN-coll 10 Minimalna temperatura kolektora potrzebna do rozpoczęcia cyrkulacji (0-90 C) *EN-blr1 60 Minimalna temperatura kotła 1 potrzebna do rozpoczęcia cyrkulacji (0-90 C) *EN-blr2 70 Minimalna temperatura kotła 2 potrzebna do rozpoczęcia cyrkulacji (0-90 C) *Tank-1/2 PUMPS *HEATERel YES Rodzaj połączenia obiegu kolektora i kotła pomiędzy zbiornikami 1 i 2 (PUPS (pompy) lub VALVES (zawór) Grzałka elektryczna (YES podłączona, NO- wyłączona) *Circuit2 BOILER2 Określenie co jest podłączone z obiegiem kolektora 2 (COLL-2= 2kolektor lub BOJLER2=2 kocioł) *Tol-Solp 5 Tolerancja produkcji energii solarnej, tj. redukcja temperatury startu dla produkcji CWU dodatkowo przez kocioł lub dodatkową grzałkę elektryczną (0-90 C) *Day/Nght LDR Rodzaj wyłączenia czasu badania temperatury kolektora (CONTIN- stałe, LDRna czujnik świetlny) TIME-w określonym czasie (w przypadku podłączenia zegara) *Strt-imp 07:00 Czas startu rozpoczęcie sprawdzania temp. kolektora (uruchomienie pracy pompy) *Stop-imp 22:00 *Impuls-C 10 Czas zakończenia sprawdzania temp. kolektora (zakończenie pracy pompy) Czas pracy pompy do sprawdzania temp. kolektora (0,0-20s) *Pause-C 15 Czas między startami pompy do sprawdzania temp. kolektora (1-60min) *Flow-mtr NO *C-flow-m 1,0 *UNIT-fmt ml/imp *Fl/MinC1 2,3 *Fl/MinC2 3,2 Pomiar przepływu energii przez obieg kolektora (YES gdy miernik przepływu podłączony, w przeciwnym razie NO) Określone przez konfigurację czy przepływ mierzony jest dla obiegu obu kolektorów czy tylko dla kolektora1. W tym przypadku dla kolektora 2 powinien być zastosowany parametr FL/minC2. Stała przepływu (ml/imp lub l/imp określone przez ustawienie parametru przepływomierza UNIT-fmt), (zakres 0,1-99,9) Jednostka przepływu (ml/imp lub l/imp) Przepływ przez obieg kolektora 1 (l/min), używany w celu określenia przepływu (0,0-99,9 l/min). Tylko w przypadku ustawienia Flow-mtr=NO Przepływ przez obieg kolektora 2 (l/min), używany w celu określenia przepływu (0,0-99,9 l/min). Tylko w przypadku istnienia skonfigurowanego kolektora 2 8

9 *GLIK/WAT 40 Mieszanka glikolu i wody proporcje w kolektorze (%)(0-70%) *GLIKtype PRO.GL Typ glikolu (ETH.GL= etylen glikolu, PRO.GL= propylen glikolu) *Parametry, których zmiana możliwa tylko po wpisaniu kodu PIN UWAGA: nie wszystkie parametry są widoczne, ponieważ ich użycie nie jest wymagane przy konfiguracji elementów 3.5. Ustawienie parametrów, wprowadzanie kodu PIN i jego zmiana Parametry z tabeli 2, określające funkcje regulatora można przeczytać wchodząc do trybu "Ustawienia". Wejście w ten tryb odbywa się poprzez przyciśnięcie przełącznika ( ) przez 3 sekundy. W pierwszym wierszu wyświetlacza LCD pojawi się napis **SETTINGS**, a druga linia wyświetli parametr Thot-wat: 55 C (temperatura CWU). Naciskając przycisk ( ) (4) poruszamy się w dół listy parametrów, natomiast naciskając przycisk ( ) (3) poruszamy się do góry. Niektóre obszary działania nie są widoczne. Parametry te nie są istotne dla konfiguracji zainstalowanych czujników i parametrów związanych z systemem. Dostępne są 2 rodzaje parametrów: parametry numeryczne, które określają, w jaki sposób przekaźniki wpływają na wartości mierzalne (histereza, min. różnice, max. wartości, temperatura, itp.). Pozostałe parametry określają podłączenie urządzenia. Określone są przyłączenia kolektora i zbiornika 1/zbiornika 2, podłączenie grzałki elektrycznej, 2 obieg systemu (kocioł 2 lub kolektor 2), czy przepływomierz jest zainstalowany, jaki typ glikolu zastosowano w kolektorze i jak go mieszać z wodą, itp. Parametry te nie mogą być odczytane przez regulatora na podstawie podłączonych czujników. Jeśli konieczna jest zmiana wartości jednego z parametrów może się to odbyć poprzez wprowadzenie zmian w trybie parametrów. Wybór trybu parametru (przez naciśnięcie przełącza ( ) i ( ) następuje poprzez wejście w **SETTINGS**, poprzez naciśnięcie przełącznika ( ) (2). Migający czarny czworokąt pojawiający się przed polem ukazującym wartość parametrów, oznacza, że parametry mogą być zmieniane przez naciśnięcie przełączników ( ) i ( ). Tryb ten nie wyświetla parametrów, których obszary działania nie są widoczne. Parametry są podzielone na dwie grupy: parametry które mogą być zmieniane bez wprowadzania kodu PIN i parametry, które mogą być zmieniane tylko po wprowadzeniu kodu PIN. Lista ostatniej kategorii znajduje się pod parametrem PINu. Zmiana parametrów chronionych jest możliwa jedynie poprzez wprowadzenie kodu PIN. Wartość jest przechowywana polu PINnew, ale nie jest widoczna do czasu ponownego prawidłowego wczytania wartości PIN.Po wpisaniu prawidłowej wartości pojawia się ten sam kod i poprzez naciskanie przełączników ( ) i ( ) chronione wartości mogą ulec zmianie. Jeżeli wprowadzony PIN nie jest właściwy, wciskając przełączniki ( ) lub ( ) pojawi się PIN??, co oznacza, że kod PIN musi być ponownie wprowadzony. Podstawową wartością PINu jest 123. Po wejściu w tryb zmiany, oraz jeśli jest to konieczne, podanie kodu PIN, wybrany parametr może być zmieniony w następujący sposób: przez jedno naciśnięcie przełącznika ( ) i ( ), jeżeli wartość powinna być zwiększona lub zmniejszona tylko o jedną jednostkę, lub przez ciągłe przesuwanie przełącznika ( ) i ( ), który sukcesywnie zwiększa lub zmniejsza wartość. Parametry, których zmiana jest możliwa są opisane w tabeli 2. 9

10 Wyjście z trybu zmian następuje poprzez naciśnięcie przycisku ( ). Od tego momentu nowo wybrana wartości parametru jest aktywna. Kod PIN może być zmieniony w taki sam sposób jak wszystkie inne parametry chronione kodem PIN. Zmiana parametru PIN: najpierw wprowadzony zostaje aktywny kod PIN, a następnie należy wybrać i zmienić wartość poprzez PINnew. Opuszczając tryb parametru PINnew jego wartość nie jest widoczna na wyświetlaczu. W celu następnej zmiany parametrów chronionych przy pomocy kodu PIN: należy podać nową wartość kodu PIN. Wyjście z trybu zmian następuje poprzez naciśnięcie przycisku ( )przez 3 sekundy. Wyświetlacz LCD powraca do widoku mierzonych wartości Pomiar zgromadzonej energii i raport o błędach Regulator oblicza energię kolektora dostarczoną do podgrzewania wody. Do tego pomiaru potrzebne są następujące dane: 1. Różnica temperatury pomiędzy wylotem kolektora i wlotem (powrót). Całkowita wartość błędu energii +/- 1 C dla pojedynczego pomiaru (max różnica błędu. +/-2 C). 2. Przepływ płynu przez kolektor (l/min). Wartość błędu, zależy od dokładności wprowadzonych danych dot. pomiaru przepływu kolektora - w przypadku gdy podłączony jest miernik przepływu całkowity błąd pomiaru zależy od miernika przepływu (zwykle 2-5%). 3. Rodzaj płynu przenoszącego energię (zazwyczaj mieszanina wody i glikolu). Max. błąd wynikający z błędnie wpisanego rodzaju glikolu (glikol etylenowy lub propylenowy) wynosi około 2%. Max. błąd wynikający z błędnie wpisanej koncentracji glikolu (0-70%) wynosi około 22% Różnica temperatur Do każdego wylotu kolektora przyłączony jest czujnik, który mierzy temperaturę płynu wychodzącego z kolektora (O4 dla kolektora1 i O3 dla kolektora2). Temperatury te także określają działanie pompy obiegowej. W celu określenia temperatury zwrotnej kolektora, w zależności od konfiguracji systemu, odczytana zostaje temperatura czujnika powrotu kolektora O2 lub czujnika niższej temperatury w zbiorniku (jeśli czujnik O2 nie jest podłączony). W przypadku odczytu przez czujnik niższej temperatury zwrotnej zawsze pojawia się informacja o błędzie, ponieważ temperatura jest praktycznie zawsze niższa niż rzeczywista temperatura powrotu. Tego błędu nie można uniknąć w konfiguracji obiegu z dwoma obwodami kolektora i dwoma zbiornikami wody, ponieważ jest tylko jeden czujnik, który odczytuje temperaturę zwrotną kolektora. Błąd pojawia się zawsze we wszystkich konfiguracjach systemu wtedy, gdy czujnik powrotu nie jest zainstalowany Wskaźnik przepływu przez kolektor Regulator otrzymuje informacje na temat natężenia przepływu przez kolektor na dwa sposoby. Do pomiaru przepływu przez kolektor 1 może być zainstalowany przepływomierz. W tym przypadku parametr "Flow-mtr" powinien być ustawiony na "YES". W tym momencie należy wybrać parametry, które określają przepływ, są to "C-flow-m" - (stała wartość liczbowa 0,1-99,9) i "UNITfmt" (wskaźnik pomiaru - ml/imp lub l/imp). Jeżeli warunki pomiaru przepływu są właściwie ustawione 10

11 (min. odległość od kolanka lub inne przerwy) wskaźnik pomiaru przepływu przez kolektor1 może być bardzo precyzyjny. Jeśli przepływomierz nie jest podłączony, parametr "Flow-mtr" musi być ustawiony na "NO". Wartość parametru "Fl/minC1" (l/min) zawiera podstawowe dane dla pomiaru przepływu przez kolektor1. "Fl/minC2" (l/min) jest podstawowym parametrem zawierającym dane dot. pomiaru przepływu przez kolektor 2. W celu otrzymania błędu pomiarowego na jak najniższym poziomie, wskaźnik przepływu kolektora powinien być określony tak dokładnie jak to możliwe Przewodzenie ciepła Jako nośnik ciepła zwykle używana jest mieszanina wody i glikolu etylenowego lub propylenowego. Ze względu na trujący charakter glikol etylenowy jest rzadko używany i glikol propylenowy stał się głównym nośnikiem. Ilość glikolu lub gotowej mieszanki, w zależności od zastosowanych dodatków, należy dokładnie określić, z uwzględnieniem pracy w stałej lub zmiennej temperaturze. Warunki te powinny być utrzymywane w celu uniknięcia zmiany struktury chemicznej w glikolu, które mogłyby wpłynąć agresywnie na rurowe elementy kolektora i wymiennika. Najwyższe dopuszczalne temperatury to zwykle 170 C dla stałej temp. i 200 C w odniesieniu do krótkoterminowych wahań temperatury. Data ważności mieszaniny jest także ściśle określona. Utrzymany stały wysoki poziom temperatury sprawia że mieszanina szybko krąży i zmienia się jej struktura chemiczna. W związku z tym istnieje potrzeba, by po pewnym czasie wymienić płyn. Szybkie zmniejszenie okresu użyteczności mieszaniny (woda + glikol) może być spowodowane obecnością powietrza w rurach. Utlenianie oraz zmiany struktury chemicznej są konsekwencją stosowania glikolu. Nie powinno być żadnego powietrza w systemie rur (odpowietrzanie!) Wskaźniki, polecenia i pomiar parametrów dotyczących energii Wskaźniki Dzienna i całkowita zgromadzona energia wyświetlane są w dziewiątej i dziesiątej linii jako ENERGday: (kwh), dla codziennego nagromadzenia energii (jeśli licznik jest podłączony do regulatora) i jako ENERGYtot: dla energii zgromadzonej ogółem. Jednostką gromadzonej energii jest kwh (wartości 0-999,9), następna wartość jednostkowa to MWh (wartość 10 MWh), maksymalna wyświetlona wartość to 999 MWh Polecenia Wspólny reset (powrót do wartości zerowej) możliwy jest tylko w przypadku pomiaru dziennej i ogólnie zgromadzonej energii. Wartość miernika można zresetować poprzez jednoczesne wciśnięcie przycisku ( ) i ( ) na ponad 3 sekundy. 11

12 Parametry Parametry, które mają związek z gromadzeniem lub pomiarem energii: *Flow-mtr *C-flow-m *UNIT-fmt *Fl-minC1 *Fl-minC2 YES lub NO, YES w przypadku pomiaru przepływu przez kolektor 1 za pomocą miernika, NO w przypadku gdy pomiar przepływu ustalony jest przy pomocy parametru (Fl-minC1) 0,1-99,9, wartość wskaźnika przepływu, jednostka określona przez parametr (UNIT-ftm) Ml/imp lub l/mp (mililitry lub litry na impulsy). Stały przepływ przez kolektor 1 litry/minutę, musi zostać określony bardzo precyzyjnie Stały przepływ przez kolektor 2 litry/minutę, musi zostać określony bardzo precyzyjnie *GLIK/WAT Wskaźnik mieszanki glikolu i wody w obiegu kolekta (%) *GLIK/type Typ glikolu (ETH.GL= etylen glikolu, PRO.GL= propylen glikolu) *Parametry, których zmiana możliwa tylko po wpisaniu kodu PIN 4. Regulacja podłączeń i czujników 4.1 Podłączenie czujników W tym rozdziale zostały opisane połączenia regulatora z pozostałymi elementami systemu. Regulator jest umieszczony w obudowie z przyłączem do sieci. Wyposażony jest również w złącza prądowe (do zasilania pomp/zaworów) podłączonych do terminala J8-1 (L1). W celu zakończenia instalacji regulatora, czujniki, które są integralną częścią układu powinny być podłączone do terminalu J1 regulatora zgodnie z rysunkiem 2. Wszystkie czujniki temperatury, z wyjątkiem O3 i O4 są czujnikami NTC 5k. O3 i O4 są czujnikami typu Pt1000. W załączniku do niniejszej instrukcji znajduje się tabela, w której pokazano zależność rezystancji czujnika od temperatury. Czujnik światła LDR i miernik przepływu przez obwód kolektora, jeśli takie istnieją, są podłączone do konsoli J1 regulatora zgodnie z rysunkiem 2. Pompy i zawory systemu są podłączone do konsoli J8 regulatora. Rysunek 2 pokazuje, w jaki sposób pompy i zawory powinny być podłączone do przewodu zerowego po jednej stronie i po drugiej stronie do konsoli J8. Przekaźniki do pomp/zaworów połączone są z przewodem fazowym L1, jeśli są spełnione wymagane warunki. Szczegółowa prezentacja funkcji czujników oraz funkcji pomp/zaworów w prosty sposób wyjaśnia konfiguracja systemu Podłączenie miernika przepływu Regulator posiada dwie możliwości podłączenia miernika przepływu do przewodu (miernik z wyjściem "otwarty kolektor" - OC). Są to zazwyczaj turbinowe mierniki z mocowaniem za pomocą magnesu. Każdorazowe przejście łopatki turbiny obok miernika aktywuje pomiar. W zależności od kształtu miernika ilość cieczy, która przechodzi przez miernik może być różna w różnych typach mierników. Producenci z reguły udzielają informacji na temat stałej przepływu przez miernik w ml/imp (ml/impuls) lub l/imp (litry/impuls). Przepływ może być również wyświetlany jako częstotliwość impulsów (imp/s lub Hz) dla określonej prędkości przepływu (m/s) przez miernik. W tym przypadku jego stałą należy podać w parametrach systemu. 12

13 Wybór mierników zależy także od technicznych ograniczeń regulatora, tzn. powinien zostać przyjety max. przepływ 200 imp/s dla miernika z jednostką ml/imp lub 1 imp/s dla miernik z jednostką l/imp. Przy podłączeniu miernika przepływu należy również uwzględnić polaryzację ("+" należy podłączyć do zacisku 19 w listwie J1 - lub GDN do zacisku 20 w listwie J1) Rysunek 2 Podłączenie elementów do sterownika Tabela 3 Funkcje czujników Czujnik O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 Funkcja Kocioł 1 (SENboil1) Kolektorpowrót (SEN-r-coll) Kolektor 2- kocioł 2 (SENb2-c2) Kolektor 1 (SENcoll1) Zbiornik 2 dolny (SENtnk2-l) Zbiornik 2 górny (SENtnk2-u) Zbiornik 1 dolny (SENtnk1-l) Zbiornik 1 górny (SENtnk2-u) 13

14 Tabela 4 Funkcje pomp/zaworów Przyłączenie WH1-WH2= PUMPS WH1-WH2= VALVES P1 P2 P3 P4 P5 P6 Pompa kolektora 1 w obiegu przez zbiornik 1 Pompa kolektora 1 Pompa kotła 1 w obiegu przez zbiornik 1 Pompa kotła 1 Pompa kolektora 1 w obiegu przez zbiornik 2 Zawór kolektora WH1-WH2 Pompa kotła 1 w obiegu przez zbiornik 2 Zawór kotła WH1-WH2 Pompa Kolektora 2 /kotła 2 w biegu przez zbiornik 1 Pompa kolektora 2 kotła 2 Pompa Kolektora 2 /kociła 2 w biegu przez zbiornik 2 Nie używane 4.2 Podłączenie czujników Czujnik temperatury powinien być zamontowany na rurze zbiornika, kotła lub kolektora. Jeśli kolektor nie posiada rury, czujnik kolektora (O3 i O4 jeśli obieg 2 = kolektorowi 2) powinien zostać zamontowany na rurze wlotu do obiegu kolektora, obok kolektora. W celu uzyskania lepszego połączenia między czujnikami a rurą należy użyć pasty silikonowej (poz. A na rys. 3). Czujniki powinny być przykryte izolacją termiczną, tą samą, która jest stosowana do rur obwodu kolektora. Jeśli woda (deszcz, śnieg) przedostanie się do izolacji w miejscu podłączenia czujnika, może spowodować to błędne odczyty temperatury. Czujniki powinny być izolowane ze szczególną starannością. Umiejscowienie czujnika jest widoczne na rysunku 3. Jeśli istnieje czujnik temperatury powrotu (czujnik O2) powinien być on zamontowany możliwie najbliżej rury wychodzącej ze zbiornika. Jeżeli czujnik jest umieszczony blisko zbiornika, odczyt temperatury jest znacznie bardziej precyzyjny, co oznacza, że pomiar energii jest lepszy. Czujnik jest instalowany, przy pomocy załączonego zestawu (osłony i pasa) i w celu lepszego odczytu temperatury powinna zostać zastosowana pasta silikonowa (rysunek 3). Umiejscowienie czujnika przedstawione zostało na rysunku 3. Rysunek 3 Umiejscowienie czujnika. Rysunek 4 Umiejscowienie czujnika LDR Czujnik światła LDR powinien być do umieszczony na ścianie, chroniony przez deszczem i działaniem słońca. Czujnik światła nie powinien znajdować się w pobliżu żadnego ulicznego nocnego oświetlenia. Konsekwencją tego mogłoby być nieprzestawienie się pracy czujnika z trybu dziennego. 14

15 4.3 Instalacja skrzynki na ścianie Obudowa ze sterownikiem jest przeznaczone do instalacji na ścianie. Najpierw należy otworzyć obudowę odkręcając 4 plastikowe śruby, które znajdują się na skraju obudowy. Obudowa otwiera się na lewą stronę. Po otwarciu obudowy należy wykonać otwory we wszystkich 4 rogach i zainstalować obudowę na ścianie przy pomocy śrub i kołków. Rysunek 5. Instalacja obudowy na ścianie. 15

16 PRZYKŁADY 5.1 System solarny z jednym kolektorem i jednym zbiornikiem. Sterownik powoduje przekazanie energii zgromadzonej przez kolektor solarny do zbiornika. Pompa P1 zostanie aktywowana gdy czujnik temperatury kolektora (O4=Tcollec1) osiągnie wyższy poziom niż temperatura wody w zbiorniku na wysokości wężownicy (O7=Ttnk1-lo). Gorąca woda przedostaje się wyżej (Thot-wat) i czujnik O8=Tthank1-up odczytuje temperaturę, by w razie braku ciepła włączyć grzałkę elektryczną. Czujnik O2 (T-r-coll) odczytuje temp. powrotu kolektora, w ten sposób zostaje obliczona przekazana energia jako różnica temperatur kolektora i powrotu (O4-O2). W przypadku gdy O2 nie jest zainstalowany zostanie odczytana temperatura z czujnika O7. FLOW MEASUR to miernik przepływu przez obieg kolektora. Może być zainstalowany jako opcja parametru FLow-mtr=YES. Tabela 5.1. Niezbędne czujniki, pompy i parametry Czujnik Pomiar Typ Opis O2* T-r-cool NTC 5k Temp. powrotu (pomiar energii) O4 Tcollec1 Pt1000 Temperatura kolektora 1 O7 Ttnk1-lo NTC 5k Temperatura w zbiorniku 1 (niższa) O8 Ttnk1-up NTC 5k Temperatura w zbiorniku 1 (wyższa) Równa temp. CWU LDR* Flow measur. Pompa Czujnik światła Przełącznik DAY/NIGHT (dzień/noc) Miernik przepływu przez obwód kolektora (pomiar przepływu energii) P1 Pompa kolektora 1 dla obiegu przez zbiornik 1 Opis *- regulator (sterownik) powinien zostać aktywowany (uruchomiony) po usunięciu błędów ERROR jednak w przypadku przyjęcia innych parametrów instalacja T-r-coll w przypadku Ttnl1-lo, LDR zostanie zainstalowany z opcją CONSTANT 16

17 Parametry Ustawienia podstawowe Konfiguracja Thol-wat 55 Ustawienie ciepłej wody użytkowej (10-85 C) Opis MAX-coll 140 Max. temperatura kolektora (po osiągnięciu zatrzymuje obieg) ( C) MAX-tnk1 70 Max. temperatura zbiornika 1(po osiągnięciu zatrzymuje obieg) (10-95 C) TIMEhw CONTIN Okres ogrzewania wody użytkowej (CONTIN CWU jest podgrzewana nieprzerwanie, TIME CWU jest podgrzewana a określonym czasie(jeśli zegar jest zainstalowany) STRTdhw 04:00 (hh:mm) czas rozpoczęcia uzupełniania CWU (jeśli TIMEhw=TIME). Opcja niedostępna jeśli zegar nie jest zainstalowany STOPdhw 23:00 (hh:mm) czas zakończenia uzupełniania CWU (jeśli TIMEhw=TIME). Opcja niedostępna jeśli zegar nie jest zainstalowany TIME 12:00 Ustawienie aktualnego czasu. Opcja niedostępna jeśli zegar nie jest zainstalowany PIN 0 Wprowadzenie kodu PIN do dodatkowych ustawień, w celu ochrony ustawionych parametrów (wartości 0-255, wartość początkowa =0) *PINnew 123 Zmiana kodu PIN (wstępnie 123). Pole niewidoczne jeśli PIN nie został wprowadzony -Dcoll-t1 4 Minimalna różnica temperatur pomiędzy kolektorem i zbiornikiem 1, określona dla przepływu przez obieg zbiornika 1. (1-10 C) *Hcoll-t1 2 Aktywacja histerezy obiegu kolektora przez zbiornik 1 (1-10 C) *Hheater 5 Aktywacja histerezy grzałki elektrycznej (1-10 C) *EN-coll 10 Minimalna temperatura kolektora potrzebna do rozpoczęcia cyrkulacji (0-90 C) *HEATERel YES Grzałka elektryczna (YES podłączona, NO- wyłączona) *Tol-Solp 5 Tolerancja produkcji energii solarnej, tj. redukcja temperatury startu dla produkcji CWU dodatkowo przez kocioł lub dodatkową grzałkę elektryczną (0-90 C) *Day/Nght LDR Rodzaj wyłączenia badania temperatury kolektora (CONTIN- stałe, LDR- na czujnik światła) TIME-w określonym czasie (w przypadku podłączenia zegara) *Strt-imp 07:00 Czas startu rozpoczęcie sprawdzania temp. kolektora (uruchomienie pracy pompy) *Stop-imp 22:00 *Impuls-C 10 Czas zakończenia sprawdzania temp. kolektora (zakończenie pracy pompy) Czas nieprzerwanej pracy pompy do sprawdzania temp. kolektora (0,0-20s) *Pause-C 15 Czas między startami pompy do podgrzewania temp. kolektora (1-60min) *Flow-mtr NO Pomiar przepływu energii przez obieg kolektora (YES gdy miernik przepływu podłączony, w przeciwnym razie NO) Określone przez konfigurację czy przepływ mierzony jest dla obiegu obu kolektorów czy tylko dla kolektora 1. W tym przypadku dla kolektora 2 powinien być zastosowany parametr FL/minC2. 17

18 *C-flow-m 1,0 *UNIT-fmt Ml/imp *Fl/MinC1 2,3 *GLIK/WAT 40 *GLIKtype PRO.GL Określona przez przepływomierz Określona przez przepływomierz Ustawienie przepływu 1 kolektora Stężenie mieszanki w systemie Użyty typ glokolu *Parametry, których zmiana możliwa tylko po wpisaniu kodu PIN Stały przepływ (ml/imp lub l/imp okręślone przez ustawienie parametru przepływomierzaunit-fmt), (zakres 0,1-99,9) Jednostka przepływu (ml/imp lub l/imp) Przepływ przez obieg kolektora 1 (l/min), używany w celu określenia przepływu (0,0-99,9 l/min). Tylko w przypadku ustawienia Flow-mtr=NO Mieszanka glikolu i wody proporcje w kolektorze (%) (0-70%) Typ glikolu (ETH.GL= etylen glikolu, PRO.GL= propylen glikolu) Tabela Opcje grzałki elektrycznej ON OFF Ttnk1-up < Thot-wat Hheater - TOL-SOLp (podłączona jest dodatkowa grzałka elektryczna do CWU) Ttnk1-up Thot-wat - TOL-SOLp lub wyłączona jest dodatkowa grzałka elektryczna do CWU) Ttnk1-up < MAX-tnk1-5 C Ttnk1- up > MAX-tnk1 ON przełącznik włączony OFF przełącznik wyłączony TOL-SOLp powinien być brany pod uwagę przy ustawieniu opcji gdy P1 (pompa kolektora) jest włączona. Np. gdy gromadzenie energii solarnej przez kolektor jest aktywne. Tabela Opcje Pompy P1: ON O4>O7 + Dcoll-t1 + Hcoll-t1 O8(O7**)<MAX-tnk1-5 C O4<MAX-coll - 10 C OFF O4<O7 + Dcoll-t1 O8(O7**)>MAX-tnk1 O4>MAX-coll **- gdy czujnik O8 nie jest podłączony Kolektor jest aktywny gdy O4>EN-coll + 5 C i nieaktywny gdy O4<EN-coll ENERGIA: Temperatura przepływu wstecznego (powrotu) jest kontrolowana przez czujnik O2, jeśli taki jest podłączony. W przypadku gdy czujnik ten nie jest podłączony temperatura przepływu wstecznego jest kontrolowana przez O7 (niższa temperatura wody). Przepływ przez kolektor1 odczytuje miernik przepływu (miernik podłączony i ustawienie Flow-mtr=YES). Jeśli miernik przepływu nie jest połączony i ustawienie Flow-mtr=NO to odczyt danych dotyczących przepływu pochodzi z ustawienia Fl/minC1 (ustawienie dotyczące przepływu przez kolektor 1 zainstalowany regulator przepływu). 18

19 5.2 System solarny z jednym kolektorem, jednym zbiornikiem i jednym kotłem. Sterownik powoduje przekazanie energii zgromadzonej przez kolektor solarny do zbiornika. Gdy czujnik temperatury kolektora (O4=Tcollec1) pokaże wyższą temperaturę niż czujnik w zbiorniku umieszczony w okolicach wymiennika ciepła (O7=Ttnk1-lo) - pompa P1 zostanie aktywowana. Czujnik O8=Tthank1-up odczytuje temperaturę wody (Thot-wat). Pompa P2 powinna zostać uruchomiona gdy konieczne jest dodatkowe ogrzewanie wody użytkowej oraz temperatura wody pochodzącej z kotła osiągnęła wystarczający poziom. Gdy nie ma możliwości dostarczenia energii z kotła załączy się grzałka elektryczna. Pompa P2 powinna również zostać uruchomiona gdy temperatura wody pochodzącej z kotła osiągnęła maksymalny poziom (MAX-blr1), a gdy temperatura obniży się o 5 C pompa wyłączy się. W przypadku kotłów zasilanych drewnem ustawienie maksymalnej temperatury kotła nie jest funkcją ochronną lecz sterującą. Dla wszystkich pozostałych kotłów (olej lub gaz ziemny) ustawienie MaX-blr1 (max. temp. kotła) jest maksymalną temperaturą dozwoloną. Pompa P2 uaktywnia chłodzenie kotła przez zbiornik 1 (jeśli warunek został spełniony). Czujnik O2 (T-r-coll) odczytuje temp. przepływu wstecznego kolektora, w ten sposób zostaje obliczona przekazana energia jako różnica temperatur kolektora i przepływu wstecznego (O4-O2). W przypadku gdy O2 nie jest zainstalowany zostanie odczytana temperatura z czujnika O7. FLOW MEASUR to miernik przepływu przez obieg kolektora. Może być zainstalowany jako opcja parametru FLow-mtr=YES. Tabela 5.2. Niezbędne czujniki, pompy i parametry Czujnik Pomiar Typ Opis O1 Tboiler1 NTC 5k Temperatura kotła O2* T-r-cool NTC 5k Temp. powrotu (do pomiaru energii) O4 Tcollec1 Pt1000 Temperatura kolektora 1 O7 Ttnk1-lo NTC 5k Temperatura w zbiorniku 1 (niższa) O8 Ttnk1-up NTC 5k Temp. w zbiorniku 1 (wyższa) równa temp. CWU LDR* Flow measur. Czujnik światła Przełącznik DAY/NIGHT Miernik przepływu przez obwód kolektora (pomiar przepływu energii) 19

20 Pompy P1 P2 Opis Pompa kolektora 1 w obiegu przez zbiornik Pompa kotła 1 w obiegu przez zbiornik *- regulator (sterownik) powinien zostać aktywowany (uruchomiony) po usunięciu błędów ERROR jednak w przypadku przyjęcia innych parametrów instalacja T-r-coll w przypadku Ttnl1-lo, LDR zostanie zainstalowany z opcją CONSTANT Parametry Ustawienia podstawowe Konfiguracja Opis Thol-wat 55 Ustawienie temperatury ciepłej wody użytkowej (10-85 C) MAX-coll 140 Max. temperatura kolektora (po osiągnięciu zatrzymuje obieg) ( C) MAX-tnk1 70 Max. temperatura zbiornika 1 (po osiągnięciu zatrzymuje obieg) (10-95 C) MAX-blr1 90 Max. temperatura kotła 1 (po osiągnięciu aktywuje obieg przez zbiornik) ( C) TIMEhw CONTIN Okres ogrzewania wody użytkowej (CONTIN CWU jest podgrzewana nieprzerwanie, TIME CWU jest podgrzewana w określonym czasie(jeśli zegar jest zainstalowany) STRTdhw 04:00 (hh:mm) czas rozpoczęcia uzupełniania CWU (jeśli TIMEhw=TIME). Opcja niedostępna jeśli zegar nie jest zainstalowany STOPdhw 23:00 (hh:mm) czas zakończenia uzupełniania CWU (jeśli TIMEhw=TIME). Opcja niedostępna jeśli zegar nie jest zainstalowany TIME 12:00 Ustawienie aktualnego czasu. Opcja niedostępna jeśli zegar nie jest zainstalowany PIN 0 Wprowadzenie kodu PIN do dodatkowych ustawień, w celu ochrony ustawionych parametrów (wartości 0-255, wartość początkowa =0) *PINnew 123 Zmiana kodu PIN (wstępnie 123). Pole niewidoczne jeśli PIN nie został wprowadzony. -Dcoll-t1 4 Minimalna różnica temperatur pomiędzy kolektorem i zbiornikiem 1, określona dla przepływu przez obieg zbiornika1. (1-10 C) *Dblr1-t1 23 Minimalna różnica temperatur pomiędzy kotłem 1 i zbiornikiem 1, określona dla przepływu przez obieg zbiornika 1. (1-30 C) *Hcoll-t1 2 Aktywacja histerezy obiegu kolektora przez zbiornik 1 (1-10 C) *Hblr1-t1 2 Aktywacja histerezy obiegu kotła1 przez zbiornik 1 (1-10 C) *Hheater 5 Aktywacja histerezy grzałki elektrycznej (1-10 C) *EN-coll 10 Minimalna temperatura kolektora potrzebna do rozpoczęcia cyrkulacji (0-90 C) *EN-blr1 60 Minimalna temperatura kotła 1 potrzebna do rozpoczęcia cyrkulacji (0-90 C) *HEATERel YES Grzałka elektryczna (YES podłączona, NO- wyłączona) *Tol-Solp 5 Tolerancja produkcji energii solarnej, tj. redukcja temperatury startu dla produkcji CWU dodatkowo przez kocioł lub dodatkową grzałkę elektryczną (0-90 C) *Day/Nght LDR Rodzaj wyłączenia badania temperatury kolektora (CONTIN- stałe, LDR- na czujnik świetlny) TIME-w określonym czasie (w przypadku podłączenia zegara) 20

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Sterownik solarny TiSUN Duplex Basic Dual-loop

Sterownik solarny TiSUN Duplex Basic Dual-loop Sterownik solarny TiSUN Duplex Basic Dual-loop 1 Instrukcja obsługi i instalacji WAŻNE! Przed rozpoczęciem montażu instalator powinien dokładnie przeczytad instrukcję i upewnid się, że wszystko jest zrozumiałe.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Wstępne uwagi. Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 2005 TX Plus i odbiornik AURATON 2005 RX Plus. Regulator Temperatury

Wstępne uwagi. Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 2005 TX Plus i odbiornik AURATON 2005 RX Plus. Regulator Temperatury I AURATON 25, AURATON 25 TX Plus - Wstęp Regulator Temperatury AURATON 25 PL Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 25 TX Plus i odbiornik AURATON 25 RX Plus 2 Wstępne uwagi Instrukcja ta zawiera

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY RTM-30

REGULATOR TEMPERATURY RTM-30 REGUATOR TEMPERATURY RTM-30 ISTRUKCJA OBSŁUGI MOntaż podłączenie OPIS Działanie regulatora oparte jest o krzywą grzania/regulacji, którą uzyskujemy przez ręczne wpisanie punktów zawierających temperaturę

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH www.auraton.pl 2005 RTH Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH PLUS 2005 RTH 2 Gratulujemy Państwu zakupu bezprzewodowego regulatora temperatury AURATON 2005 RTH LCD 24h Praca pod obciążeniem

Bardziej szczegółowo

A 1 2 3. Wymiary w mm

A 1 2 3. Wymiary w mm R VIA-DU-20 Sterownik A 1 2 3 90 9,0C 7,0C 4 5 6 B 160 90 9,0C 7,0C 45 160 53 58 Wymiary w mm 45 53 58 C VIA-DU-S20 5,7 mm 70 15 m 150mm 35 52 40 50 38 35 D VIA-DU-A10 Wymiary w mm 1. Zastosowanie Sterownik

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

DWT Pogodowy regulator temperatury do kotłów wiszących

DWT Pogodowy regulator temperatury do kotłów wiszących nstrukcja montażu i obsługi Pogodowy regulator temperatury do kotłów wiszących Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1

BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1 BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1 Niniejsza skrócona instrukcja zawiera opis podstawowych kroków umożliwiających łatwą instalację i konfigurację przemiennika częstotliwości

Bardziej szczegółowo

NIE WOLNO STOSOWAĆ DO KOTŁÓW PRACUJĄCYCH W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM GDY INSTALACJA KOTŁA WYKONANA JEST NIEZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 303.5

NIE WOLNO STOSOWAĆ DO KOTŁÓW PRACUJĄCYCH W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM GDY INSTALACJA KOTŁA WYKONANA JEST NIEZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 303.5 1. WSTĘP Regulator przeznaczony jest do regulacji procesu spalania w kotłach podajnikowych. Regulator charakteryzuje się prostą obsługą, posiada jednak szereg zaawansowanych funkcji, które w znaczący sposób

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-18 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 2 Instrukcja obsługi - SP-18 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo