Poczta Polska SA. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbgniew Figiński DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : : NARZUTY

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poczta Polska SA. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbgniew Figiński DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : : NARZUTY"

Transkrypt

1 Poczta Polska SA PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Roboty reontowe ADRES INWESTYCJI : UP Pszczyna, ul. Batorego 1, Pszczyna INWESTOR : Poczta Polska SA Pion Infrastruktury ADRES INWESTORA : Katowice, Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbgniew Figiński DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : : 0,00 zł NARZUTY Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł 0,00 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze 1 Roboty ogólnobudowlane Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia folią, oklejenie wyłączników, gniazd ,000 2 KNR KNR KNR KNR-W NNRNKB NNRNKB uwaga p.tab. 15 Kalkulacja indywidualna KNR RAZEM 300,000 Zeskrobanie i zycie starej farby w poieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 2 <sufit>207, ,818 RAZEM 207,818 Zerwanie starych tapet 705,04*0,3 211,512 RAZEM 211,512 Przygotowanie powierzchni pod alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków z poszpachlowanie nierówności 207, ,818 RAZEM 207,818 Skasowanie wykwitów (zacieków) 10 10,000 RAZEM 10,000 Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego 211, ,512 RAZEM 211,512 (z.x) Gładzie gipsowe gr. 3 jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w poieszczeniach o pow. podłogi ponad % powierzchni. Krotność = 2 207,818*0,5+211, ,421 RAZEM 315,421 (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatai "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity 705,04+207, ,858 RAZEM 912,858 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ceentowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do ,000 RAZEM 5,000 Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków wewnętrznych ścian <kasa>(5,99*2+3,79*2)*3,5 68,460 <ekspedycja>(5,6*2+5,74*2+4,84*2+5,76*2+3,49*2+1,82+2,68*2+1,84*2+ 246,330 1,65*2+2,68*2)*3,5 <kounikacja>(2,75*2+2,98*2+1,55+0,6+5,65+0,75+3,14*2+0,7*2+5,65+1,61* 244, ,5*2+12,33*2+1,75*2)*3,5 <po.biurowe>(7,39*2+4,36*2+4,78*2+4,36*2)*3,5 146,230-25,44-25,440 RAZEM 679,600 Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,89+9,71+6,82+31,96+21,57+21,23+2,85*2,98+5,76*4,84+2,75*2,98+4, ,818 4,94+3,49*1,82+30,64+22,73 RAZEM 207,818 Dwukrotne alowanie farbą olejną powierzchni etalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 1*0,6*9 5,400 RAZEM 5,400 Dwukrotne alowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 10*2*3,5 70,000 RAZEM 70,000 Dwukrotne alowanie farbai olejnyi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotny szpachlowanie - powierzchnia do 3 2 (5,76*2+4,84*2)*1,2 25,440 RAZEM 25,440 Czyszczenie opraw świetlówkowych 25 25,000 RAZEM 25,000 Wyiana cokolików o długości do 1 w jedny iejscu z jednego rzędu płytek terakotowych 10x10 c na zaprawie ceentowej 5 5,000 RAZEM 5,000 Wyiana lub uzupełnienie płytek skałodrzewnych o wyiarach 20x20 c w płyt. posadzkach - pierwsza 40 płyt. 40,

3 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze RAZEM 40, Mycie po robotach alarskich podłóg Krotność = 3 207, ,818 RAZEM 207, Mycie po robotach alarskich okien zespolonych 1,25*2,4*4+1,16*2,43*4 23,275 RAZEM 23, Kalkulacja indywidualna Analogia ontaż narożników PCV 12*1,3 15,600 RAZEM 15, Kalkulacja indywidualna Wyniesienie, przestawienie ebli, wyposażenia 1 1,000 RAZEM 1, KNR Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych szt. 3 szt. 3,000 RAZEM 3, Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do szt. 6 szt. 6,000 RAZEM 6, Kalkulacja indywidualna Wykonanie i ontaż obudowy grzejnika o długości 120 c kpl 1 kpl 1,000 RAZEM 1, Kalkulacja indywidualna Wykonanie i ontaż odbojnic z płyty MDF, o szerokości in. 30 c 15 15,000 RAZEM 15, KNR AL Montaż elektroechanicznych eleentów blokujących - saozaykacz do drzwi szt 2 szt 2,000 RAZEM 2, KNR-W Wyiana gniazd wtyczkowych 16 A na betonie - gniazda DATA szt. 4 szt. 4,000 RAZEM 4, KNR-W Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie ocowane na kołkach plastikowych (ilość ocowań 4) 4 4,000 RAZEM 4, KNR-W Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W 4 4,000 RAZEM 4, KNR-W Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do układane w gotowych bruzdach na podłożu inny niż beton 10 10,000 RAZEM 10, Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.iii z zaprawy ce.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceraicznych, betonu o szer. do 40 c 2,1*2+1,4 5,600 RAZEM 5, KNR-W Osadzenie stalowych bra przesuwanych ręcznie o powierzchni do 6 2 Analogia drzwi przesuwne produkcji firy Wiśniowski w kolorze brąz, zaek, pochwyt lub klaki 1,5*2,1 3, KNR-W RAZEM 3,150 Obrobienie dylatacji - z blachy ocynkowanej - analogia obróbka otworu drzwiowego blacha aluiniowa przetłaczana in. 4-5 grubości (2,1*2)*0,6 2,520 RAZEM 2,

4 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 Roboty ogólnobudowlane 1 Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia folią, oklejenie wyłączników, gniazd obiar = 300 0,057 r-g/ r-g 17,1000 0,000 0,00 107,1000 0,000 0,00 2* folia polietylenowa 0,357 / 3* taśa papierowa szt 8,0000 0,000 0,00 8 szt 4* ateriały poocnicze 2 KNR Zeskrobanie i zycie starej farby w poieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 2 obiar = <sufit>207,818 = 207,818 0,092 r-g/ r-g 19,1193 0,000 0,00 kg 4,5720 0,000 0,00 t 0,1829 0,000 0,00 3 0,2078 0,000 0,00 2* ydło techniczne aziste (szare) 65% 0,022 kg/ 3* wapno suchogaszone 0,00088 t/ 4* piasek do zapraw 0,001 3 / 5* ateriały poocnicze Zerwanie starych tapet obiar = 705,04*0,3 = 211,512 r-g 22,8433 0,000 0,00 0,108 r-g/ 4 KNR Przygotowanie powierzchni pod alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków z poszpachlowanie nierówności obiar = 207,818 0,095 r-g/ r-g 19,7427 0,000 0,00 kg 62,3454 0,000 0,00 2* gips szpachlowy 0,3 kg/ 3* ateriały poocnicze 5 KNR Skasowanie wykwitów (zacieków) obiar = 10 0,381 r-g/ r-g 3,8100 0,000 0,00 2* wapno suchogaszone 0,0035 t/ t 0,0350 0,000 0,00-4 -

5 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 3* piasek do zapraw 0,006 3 / 4* wapno hydrauliczne 0,002 t/ 5* ałun techniczny glinowo-potasowy gat.i/ii (10. kg 1,0000 0,000 0,00 5%) 0,1 kg/ 6* ateriały poocnicze 6 KNR-W Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego obiar = 211,512 0,49 r-g/ r-g 103,6409 0,000 0,00 232,6632 0,000 0,00 kg 38,0722 0,000 0,00 d 3 45,8558 0,000 0,00 2* tapeta z włókna szklanego 1,1 / 3* klej do tapety winylowej SEM MURACE 0,18 kg/ 4* farba winylowa FY 0,2168 d 3 / 5* ateriały poocnicze 1,5 %(od M) % 1,5000 0,000 0,00 -g 0,1481 0,000 0,00 6* środek transportowy 0,0007 -g/ 7 NNRNKB (z.x) Gładzie gipsowe gr. 3 jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w poieszczeniach o pow. podłogi ponad % powierzchni. Krotność = 2 obiar = 207,818*0,5+211,512 = 315,421 0,39*2=0,78 r-g/ r-g 246,0284 0,000 0,00 kg 2964,9574 0,000 0,00 2* gipsowa zaprawa tynkarska - sucha ieszanka 4,7*2=9,4 kg/ 3* ateriały poocnicze 1,5 %(od M) % 1,5000 0,000 0,00 -g 2,5234 0,000 0,00 -g 3,1542 0,000 0,00 4* wyciąg 0,004*2=0,008 -g/ 5* środek transportowy 0,005*2=0,01 -g/ 8 NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatai "CE- RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity obiar = 705,04+207,818 = 912,858 0,08 r-g/ r-g 73,0286 0,000 0,00 kg 200,8288 0,000 0,00 2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 kg/ 3* ateriały poocnicze 1,5 %(od M) % 1,5000 0,000 0,00-5 -

6 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 4* wyciąg 0,0002 -g/ 5* środek transportowy 0,0003 -g/ Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ceentowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 2 obiar = 5 r-g 2,6000 0,000 0,00 0,52 r-g/ Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków wewnętrznych ścian obiar = <kasa>(5,99*2+3,79*2)*3,5 68,460 <ekspedycja>(5,6*2+5,74*2+4,84*2+5,76*2+ 3,49*2+1,82+2,68*2+1,84*2+1,65*2+2,68*2)* 3,5 246,330 <kounikacja>(2,75*2+2,98*2+1,55+0,6+ 5,65+0,75+3,14*2+0,7*2+5,65+1,61*2+2,5*2+ 12,33*2+1,75*2)*3,5 244,020 <po.biurowe>(7,39*2+4,36*2+4,78*2+4,36*2) *3,5 146,230-25,44-25,440 RAZEM 679,600 0,127 r-g/ r-g 86,3092 0,000 0,00 d 3 194,3656 0,000 0,00 2* farby eulsyjne nawierzchniowe 0,286 d 3 / 3* ateriały poocnicze Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków wewnętrznych sufitów obiar = 2,89+9,71+6,82+31,96+21,57+ 21,23+2,85*2,98+5,76*4,84+2,75*2,98+4,41+ 4,94+3,49*1,82+30,64+22,73 = 207,818 0,127*3=0,381 r-g/ r-g 79,1787 0,000 0,00 d 3 61,9298 0,000 0,00 2* farby eulsyjne nawierzchniowe 0,298 d 3 / 3* ateriały poocnicze Dwukrotne alowanie farbą olejną powierzchni etalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie obiar = 1*0,6*9 = 5,400 0,59 r-g/ r-g 3,1860 0,000 0,00 2* kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania 0,083 d 3 / d 3 0,4482 0,000 0,00-6 -

7 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,081 d 3 / d 3 0,4374 0,000 0,00 4* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania d 3 0,4482 0,000 0,00 0,083 d 3 / 5* benzyna do lakierów d 3 0,1944 0,000 0,00 0,036 d 3 / 6* papier ścierny w arkuszach 0,56 ark./ 7* ateriały poocnicze Dwukrotne alowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 obiar = 10*2*3,5 = 70,000 0,22 r-g/ r-g 15,4000 0,000 0,00 2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,013 d 3 / 3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,014 d 3 / 4* benzyna do lakierów 0,006 d 3 / 5* papier ścierny w arkuszach 0,2 ark./ 6* ateriały poocnicze d 3 0,9100 0,000 0,00 d 3 0,9800 0,000 0,00 d 3 0,4200 0,000 0,00 ark. 14,0000 0,000 0, uwaga p.tab. Dwukrotne alowanie farbai olejnyi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotny szpachlowanie - powierzchnia do 3 2 obiar = (5,76*2+4,84*2)*1,2 = 25,440 0,635*1,4=0,889 r-g/ r-g 22,6162 0,000 0,00 d 3 4,5792 0,000 0,00 2* grunt pokostowy 0,18 d 3 / 3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania d 3 2,1624 0,000 0,00 0,085 d 3 / 4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych d 3 1,0939 0,000 0,00 0,043 d 3 / 5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,099 d 3 / d 3 2,5186 0,000 0,00 d 3 13,1525 0,000 0,00 kg 0,1018 0,000 0,00 ark. 12,2875 0,000 0,00 6* szpachlówka olejno żywiczna na tynki biała 0,517 d 3 / 7* gips budowlany 0,004 kg/ 8* papier ścierny w arkuszach 0,483 ark./ 9* ateriały poocnicze 15 Kalkulacja indywidualna Czyszczenie opraw świetlówkowych obiar = 25 0,25 r-g/ r-g 6,2500 0,000 0,00-7 -

8 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt Wyiana cokolików o długości do 1 w jedny iejscu z jednego rzędu płytek terakotowych 10x10 c na zaprawie ceentowej obiar = 5 0,79 r-g/ r-g 3,9500 0,000 0,00 2* płytki i kształtki ceraiczne podłogowe terakotowe 0,11 / 3* ceent portlandzki "25" z dodatkai 1 kg/ 4* piasek do zapraw 0,002 3 / 5* kwas solny techniczny 5% 0,03 kg/ 6* ateriały poocnicze 0,5500 0,000 0,00 kg 5,0000 0,000 0,00 3 0,0100 0,000 0,00 kg 0,1500 0,000 0,00 17 KNR Wyiana lub uzupełnienie płytek skałodrzewnych o wyiarach 20x20 c w posadzkach - pierwsza obiar = 40 płyt. płyt. 0,45 r-g/płyt. r-g 18,0000 0,000 0,00 2* płytki podłogowe skałodrzewne 0,04 /płyt. 3* ceent portlandzki z dodatkai 25 0,00037 t/płyt. 4* piasek do zapraw 0,001 3 /płyt. 5* olej lniany 0,001 kg/płyt. 6* ateriały poocnicze 1,6000 0,000 0,00 t 0,0148 0,000 0,00 3 0,0400 0,000 0,00 kg 0,0400 0,000 0, Mycie po robotach alarskich podłóg Krotność = 3 obiar = 207,818 r-g 52,3701 0,000 0,00 0,084*3=0,252 r-g/ Mycie po robotach alarskich okien zespolonych obiar = 1,25*2,4*4+1,16*2,43*4 = 23,275 r-g 6,5170 0,000 0,00 ' 0,28 r-g/ 20 Kalkulacja indywidualna Analogia ontaż narożników PCV obiar = 12*1,3 = 15,600 0,3 r-g/ r-g 4,6800 0,000 0,00-8 -

9 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 2* naorżnik PCV szeroki 1 / 15,6000 0,000 0,00 21 Kalkulacja indywidualna Wyniesienie, przestawienie ebli, wyposażenia obiar = 1 '' 8*2*2=32 r-g r-g 32,0000 0,000 0,00 22 KNR 4-01 szt ,79 r-g/szt. Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych obiar = 3 szt. r-g 2,3700 0,000 0,00 23 szt ,07 r-g/szt. Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do obiar = 6 szt. r-g 6,4200 0,000 0,00 24 Kalkulacja indywidualna kpl Wykonanie i ontaż obudowy grzejnika o długości 120 c obiar = 1 kpl 8 r-g/kpl 2* ateriał 1 /kpl r-g 8,0000 0,000 0,00 1,0000 0,000 0,00 3* wyciąg 0,05 -g/kpl 4* środek transportowy 0,06 -g/kpl -g 0,0500 0,000 0,00 -g 0,0600 0,000 0,00 25 Kalkulacja indywidualna Wykonanie i ontaż odbojnic z płyty MDF, o szerokości in. 30 c obiar = 15 0,3 r-g/ 2* ateriał 1 / r-g 4,5000 0,000 0,00 15,0000 0,000 0,00 3* wyciąg -g 0,7500 0,000 0,00 0,05 -g/ 4* środek transportowy 0,06 -g/ -g 0,9000 0,000 0,00-9 -

10 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 26 KNR AL-01 Montaż elektroechanicznych eleentów blokujących szt saozaykacz do drzwi obiar = 2 szt 0,94 r-g/szt r-g 1,8800 0,000 0,00 2* saozaykacz 1 szt/szt szt 2,0000 0,000 0,00 27 KNR-W 4-03 szt Wyiana gniazd wtyczkowych 16 A na betonie - gniazda DATA obiar = 4 szt. 1,11 r-g/szt. r-g 4,4400 0,000 0,00 2* gniazda 3-biegunowe 1,02 szt./szt. 3* ateriały poocnicze 4 %(od M) szt. 4,0800 0,000 0,00 % 4,0000 0,000 0,00 28 KNR-W Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie ocowane na kołkach plastikowych (ilość ocowań 4) obiar = 4 0,12 r-g/ r-g 0,4800 0,000 0,00 2* kołki rozporowe plastikowe 4 szt./ 3* ateriały poocnicze 2,5 %(od M) szt. 16,0000 0,000 0,00 % 2,5000 0,000 0,00 29 KNR-W Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W obiar = 4 0,7 r-g/ r-g 2,8000 0,000 0,00 2* oprawy świetlówkowe 1 szt./ 3* klosze 1,04 szt./ 4* świetlówki 4,16 szt./ 5* zapłonniki 4 szt./ 6* ateriały poocnicze 2,5 %(od M) szt. 4,0000 0,000 0,00 szt. 4,1600 0,000 0,00 szt. 16,6400 0,000 0,00 szt. 16,0000 0,000 0,00 % 2,5000 0,000 0,00 30 KNR-W Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do układane w gotowych bruzdach na podłożu inny niż beton obiar =

11 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 0,0546 r-g/ r-g 0,5460 0,000 0,00 2* przewody kabelkowe 1,04 / 3* ateriały poocnicze 2,5 %(od M) 10,4000 0,000 0,00 % 2,5000 0,000 0, Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.iii z zaprawy ce.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceraicznych, betonu o szer. do 40 c obiar = 2,1*2+1,4 = 5,600 0,95 r-g/ 2* ceent portlandzki z dodatkai"25" 1,5 kg/ 3* ciasto wapienne (wapno gaszone) 0, / 4* piasek do zapraw 0, / 5* ateriały poocnicze r-g 5,3200 0,000 0,00 kg 8,4000 0,000 0,00 3 0,0106 0,000 0,00 3 0,0594 0,000 0,00 6* wyciąg 0,03 -g/ 7* betoniarka 150 d3 0,03 -g/ -g 0,1680 0,000 0,00 -g 0,1680 0,000 0,00 32 KNR-W Osadzenie stalowych bra przesuwanych ręcznie o powierzchni do 6 2 Analogia drzwi przesuwne produkcji firy Wiśniowski w kolorze brąz, zaek, pochwyt lub klaki obiar = 1,5*2,1 = 3,150 3,96 r-g/ r-g 12,4740 0,000 0,00 2* bray ogrodzeniowe przesuwne na kółkach jezdnych 1 / 3,1500 0,000 0,00 3* belka jezdna do bray(prowadnica) 1,1 / 3,4650 0,000 0,00 4* ateriały poocnicze 1,5 %(od M) % 1,5000 0,000 0,00 -g 3,0240 0,000 0,00 -g 0,0945 0,000 0,00 5* spawarka elektryczna wirująca 0,96 -g/ 6* środek transportowy 0,03 -g/ 33 KNR-W Obrobienie dylatacji - z blachy ocynkowanej - analogia obróbka otworu drzwiowego blacha aluiniowa przetłaczana in. 4-5 grubości obiar = (2,1*2)*0,6 = 2,520 1,31 r-g/ r-g 3,3012 0,000 0,

12 0,00 kg 0,0655 0,000 0,00 kg 0,1487 0,000 0,00 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 2* blacha aluiniowa przetłaczana gr. 4-5 kg 31,5000 0,000 12,5 kg/ 3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 0,026 kg/ 4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0,059 kg/ 5* ateriały poocnicze 1,5 %(od M) % 1,5000 0,000 0,00 -g 0,0176 0,000 0,00 6* środek transportowy 0,007 -g/ Słownie: zero i 00/100 zł PODSUMOWANIE RAZEM Roboty ogólnobudowlane RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł PODSUMOWANIE RAZEM CAŁY KOSZTORYS RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

Poczta Polska SA. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbgniew Figiński DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : : NARZUTY

Poczta Polska SA. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbgniew Figiński DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : : NARZUTY Poczta Polska SA PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Roboty reontowe ADRES INWESTYCJI : FUP Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka 623, 44-335 Jastrzębie-Zdrój INWESTOR : Poczta Polska SA Pion Infrastruktury ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane Roboty malarskie i szklarskie

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane Roboty malarskie i szklarskie PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45440000-3 Roboty alarskie i szklarskie NAZWA INWESTYCJI : REMONT HALI PARTERU W BUDYNKU NR 2- RD-POL ADRES

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 3 styczeń Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : 3 styczeń Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7 40-940 Katowice PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont UP Pszów ADRES INWESTYCJI : Pszów, ul.pszowska 542 INWESTOR : Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Poczta Polska S.A. Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7 40-940 Katowice PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 16 październik Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : 16 październik Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7 40-940 Katowice PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Odalowanie poieszczeń wraz z robotai towarzyszącyi ADRES INWESTYCJI : UP Struień

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Starostwo Powiatowe w Poddębicach

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Starostwo Powiatowe w Poddębicach Starostwo Powiatowe w Poddębicach KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie dylatacji w budynkach wraz z alowanie INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE PODDĘBICE ADRES INWESTORA : PODĘBICE UL. ŁĘCZYCKA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw. Szczecin ul. Piastów 17

PRZEDMIAR. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw. Szczecin ul. Piastów 17 Zachodniopoorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczenia nr 409 i 410 w Budynku Jednostek Międzywydziałowych ADRES INWESTYCJI : Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Reont lokalu ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Łódź ul. Przeysłowa 15 6 INWESTOR : Adinistracja Zasobów Kounalnych Łódź -Bałuty ADRES INWESTORA : Łódź ul. Drewnowska

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet giczny w Szczecinie. Szczecin Al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY

Zachodniopomorski Uniwersytet giczny w Szczecinie. Szczecin Al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY Technolo- Zachodniopoorski Uniwersytet giczny w Szczecinie Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana okien budynku Wydziału Ekonoicznego - parter ADRES INWESTYCJI : Wydział Ekonoiczny

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont po. 130, 131, 132 w budynku biblioteki Głównej na potrzeby wydawnictwa Uczelnianego oraz

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Reont lokalu Rejon -2 ADRES INWESTYCJI : ul.śwatowida 67 1 INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Kounalnych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ETAP 4 MALOWANIE HALI BASENOWEJ

KOSZTORYS OFERTOWY ETAP 4 MALOWANIE HALI BASENOWEJ ML DESIGN ul. Jagiellońska 19 43-410 Kończyce Małe KOSZTORYS OFERTOWY ETAP 4 MALOWANIE HALI BASENOWEJ NAZWA INWESTYCJI : REMONT BASENU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIE-

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJ- NYCH W PAWILONIE "A" - PIĘTRO III

PRZEDMIAR ROBÓT - MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJ- NYCH W PAWILONIE A - PIĘTRO III uwzb 08-130 Kotuń, Albinów 5D PRZEDMIAR ROBÓT - MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJ- NYCH W PAWILONIE "A" - PIĘTRO III NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W PAWILONIE "A" ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny :

Stawka roboczogodziny : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Roboty reontowe - etap 1 - Poieszczenia INWESTOR : Miejska Pracownia Urbanistyczna ADRES INWESTORA : 94-16 Łódź ul Wileńska 53/55 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr inŝ Witold

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Stawka roboczogodziny :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Stawka roboczogodziny : NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4542100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45442100-8 Roboty alarskie 4510000- Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Reont klasopracowani

Bardziej szczegółowo

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY 12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 87-100 TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY MALARSKIE W BUDYNKU NR 8 ( I i II PIĘTRO ) W KOMPLEK- SIE WOJSKOWYM PRZY UL.DOBRZYŃSKIEJ W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Akademia Marynarki Wojennej 81-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69 45000000-7 Roboty budowlane PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : remont korytarza jednej kondygnacji

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZUT/ATT/ /4/17 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Załącznik nr 2 Szczecin Al.

Znak sprawy ZUT/ATT/ /4/17 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Załącznik nr 2 Szczecin Al. Znak sprawy ZUT/ATT/231-1485/4/17 Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Załącznik nr 2 Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : ZAD I - wyiana uszkodzonego pionu ciepłej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : remont przychodni nr 4 - korytarz ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : listopad 2014. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : listopad 2014. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRYEDMIAR ROBOT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziene 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty alarskie 45421000-4

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT PRZYCHODNI NR 4 ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A KRÓL Ogółem

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : N STARA ZABUDOWA. MALOWANIE POMIESZCZENIA NATRYSKU. ADRES INWESTYCJI : O. A. "PRZYJAŹŃ" INWESTOR : O. A. "PRZYJAŹŃ" ADRES INWESTORA : ul. Konarskiego 3, 01-355

Bardziej szczegółowo

52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY

52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY Zakład Ogólnobudowlany Jakub Gałęski Łódź,ul. Zarzewska 52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej NAZWA INWESTYCJI : wyiana

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : N - 0. STARA ZABUDOWA. MALOWANIE TYPOWEGO POKOJU O POW. 20 M2. NAKŁADY NA 1 SZT. ADRES INWESTYCJI : O. A. "PRZYJAŹŃ" INWESTOR : O. A. "PRZYJAŹŃ" ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. : remont pustostanu : Slowackiego m 53. : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. : remont pustostanu : Slowackiego m 53. : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1 : remont pustostanu : Slowackiego 32 34 m 53 KOSZTORYS ŚLEPY : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO 1 KNR 4-01 Przecieranie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont obiektów sportowych CWZS Zawisza Bydgoszcz ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz ul. Gdańska 163 INWESTOR : CWZS Zawisza Bydgoszcz ADRES INWESTORA : Bydgoszcz, ul. Gdańska 163

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Poczta Polska SA

PRZEDMIAR. Poczta Polska SA Poczta Polska SA PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Roboty reontowe (wyiana wykładziny na ekspedycji, drzwi, alowanie) ADRES INWESTYCJI : UP Cieszyn ul. Rynek 3 INWESTOR : Poczta Polska SA Pion Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Szczecin, Al. Piastów 17. Szczecinie PRZEDMIAR

Szczecin, Al. Piastów 17. Szczecinie PRZEDMIAR Zachodniopoorski Uniwersytet Szczecinie Technologicznyw 70-30 Szczecin, Al. Piastów 7 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont po. 30, 3, 3 w budynku biblioteki Głównej na potrzeby wydawnictwa Uczelnianego oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Poczta Polska S.A. 45000000-7 Roboty budowlane PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7 40-940 Katowice NAZWA INWESTYCJI : Reont UP Żory 1 ADRES

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/1 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/1 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/1 KOSZTORYS NAKŁADCZY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE KORYTARZ ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa - Dział Inwestycji Otwock ul. Andriollego 54

PRZEDMIAR. Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa - Dział Inwestycji Otwock ul. Andriollego 54 Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa - Dział Inwestycji 05-400 Otwock ul. Andriollego 54 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja instalacji eklektrycznej i alowanie klatek schodowych ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NA WYKONANIE ZALECEŃ PIP

KOSZTORYS INWESTORSKI NA WYKONANIE ZALECEŃ PIP KOSZTORYS INWESTORSKI NA WYKONANIE ZALECEŃ PIP NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE ZALECEŃ PIP ADRES INWESTYCJI : 47-200 KĘDZIERZYN - KOŹLE UL. ROOSEVELTA 2 INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót. Przedmiar robót

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót. Przedmiar robót Przedszkole nr 162 strona nr: 1 Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Prace remontowe obejmują malowanie sal zajęć, sanitariatów oraz głównej klatki schodowej Przedmiar robót Kosztorys inwestorski

Bardziej szczegółowo

52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY

52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY Zakład Ogólnobudowlany Jakub Gałęski Łódź,ul. Zarzewska 52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : remont pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. : remont pustostanu : Wyspiańskiego 2 m 23. : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. : remont pustostanu : Wyspiańskiego 2 m 23. : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1 : remont pustostanu : Wyspiańskiego 2 m 23 KOSZTORYS ŚLEPY : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO 1 KNR 4-01 Przecieranie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. : INś. P.ŁABĘDZKI DATA OPRACOWANIA : R. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS ŚLEPY. : INś. P.ŁABĘDZKI DATA OPRACOWANIA : R. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Dział Techniczny UAM POZNAŃ KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE DS NIESZAWSKA ADRES INWESTYCJI : POZNAŃ UL. NIESZAWSKA 3 INWESTOR : UAM POZNAŃ ADRES INWESTORA : POZNAŃ UL. WIENIAWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont Budynku Użyteczności Publicznej ADRES INWESTYCJI : Wieliczka, ul. Niepołomicka 26c

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont Budynku Użyteczności Publicznej ADRES INWESTYCJI : Wieliczka, ul. Niepołomicka 26c KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont Budynku Użyteczności Publicznej ADRES INWESTYCJI : Wieliczka, ul. Niepołomicka 26c DATA OPRACOWANIA : 27.2.214 Ogółem wartość kosztorysowa robót :. zł WYKONAWCA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatki schodowej Nr 2 i Nr 3 etodą natryskową ADRES

Bardziej szczegółowo

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzyż Łokacz Mały ul. Adama Mickiewicza 1,64-761 Krzyż Wielkopolski KOSZTORYS OFERTOWY. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzyż Łokacz Mały ul. Adama Mickiewicza 1,64-761 Krzyż Wielkopolski KOSZTORYS OFERTOWY. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzyż Łokacz Mały ul. Adaa Mickiewicza 1,64-761 Krzyż Wielkopolski KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont klatek schodowych w budynku nr 112 ADRES INWESTYCJI : ul. Chruściela 103 INWESTOR : Akademia Obrony Narodowej. : 12.09.2016 Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koszty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Zachodniopoorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ścianki działowej w po. nr 9 w budynku WBiA ADRES INWESTYCJI : Szczecin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 B. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny AL. PIASTÓW 17 ; SZCZECIN

Załącznik nr 8 B. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny AL. PIASTÓW 17 ; SZCZECIN Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie PRZEDMIARY AL. PIASTÓW 17 ; 70-310 SZCZECIN Załącznik nr 8 B NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ MAGAZYNU PRZECHOWALNICTWA PRÓBEK KATEDRY OCHRONY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Akademia Marynarki Wojennej 81-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69 45000000-7 Roboty budowlane PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : remont pralni - jedno piętro ADRES

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr.4 w Katowicach Katowice ul. Wróblewskiego KOSZTORYS NAKŁADCZY

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr.4 w Katowicach Katowice ul. Wróblewskiego KOSZTORYS NAKŁADCZY Zespół Szkolno-Przedszkolny nr.4 w Katowicach 40-214 Katowice ul. Wróblewskiego 42-44 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie - sala gimnastyczna ADRES INWESTYCJI : j.w. INWESTOR : j.w

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Jednostka Wojskowa nr Warszawa ul. Banacha 2

KOSZTORYS OFERTOWY. Jednostka Wojskowa nr Warszawa ul. Banacha 2 Jednostka Wojskowa nr 2063 00-909 Warszawa ul. Banacha 2 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane ZBILK R14 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane ul. Szpitalna 18 Szczecin LOKAL MIESZKALNY : Remont mieszkania SZCZECIN UL. WŁOŚCIAŃSKA 45 M

Bardziej szczegółowo

Dom Dziecka Nr 1 Łódź ul. Aleksandrowska 123. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

Dom Dziecka Nr 1 Łódź ul. Aleksandrowska 123. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Dom Dziecka Nr 1 Łódź ul. Aleksandrowska 123 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia II piętra ADRES INWESTYCJI : Łódź ul. Aleksandrowska 123 INWESTOR : Dom Dziecka Nr.1 ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7 40-940 Katowice PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Montaż przeszklenia na stanowiskach obsługi ADRES INWESTYCJI : FUP Rybnik1 ul.ginna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont schodów wewnętrznych w budynku 22 ADRES INWESTYCJI : ul. Chruściela 103 INWESTOR : Akadeia Obrony Narodowej ADRES INWESTORA : ul. Chruściela 103 : BUDOWLANA : Barbara

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet giczny w Szczecinie. Szczecin Al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY

Zachodniopomorski Uniwersytet giczny w Szczecinie. Szczecin Al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY Technolo- Zachodniopoorski Uniwersytet giczny w Szczecinie Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ PRAWEJ W BUD STAREJ CHEMII ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. pułaskiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. Nazwa inwestycji : REMONT PUSTOSTANU Adres inwestycji : UL.Wojska Polskiego 29 m120 : budowlana

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. Nazwa inwestycji : REMONT PUSTOSTANU Adres inwestycji : UL.Wojska Polskiego 29 m120 : budowlana ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1 Nazwa inwestycji : REMONT PUSTOSTANU Adres inwestycji : UL.Wojska Polskiego 29 m120 : budowlana KOSZTORYS ŚLEPY : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł Dokument został opracowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS NAKŁADCZY

PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS NAKŁADCZY Poczta Polska S.A. PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Reont FUP Bełchatów 1 - ul. 12 ADRES

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr.4 w Katowicach Katowice ul. Wróblewskiego KOSZTORYS NAKŁADCZY

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr.4 w Katowicach Katowice ul. Wróblewskiego KOSZTORYS NAKŁADCZY Zespół Szkolno-Przedszkolny nr.4 w Katowicach 40-214 Katowice ul. Wróblewskiego 42-44 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie - sanitariaty bud. A i B ADRES INWESTYCJI : j.w. INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Kat 1

KOSZTORYS OFERTOWY Kat 1 Naprawa balkonów i tarasów Sienkiewicza 71 NAZWA INWESTYCJI : Reont Balkonu/tarasu ADRES INWESTYCJI : SIENKIEWICZA 71 INWESTOR : AZK ŁÓDŹ -ŚRÓDMIEŚCIE ADRES INWESTORA : ŁÓDŹ UL. PIOTRKOWSKA 86 KOSZTORYS

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Załącznik do SIWZ nr 11

PRZEDMIAR ROBÓT Załącznik do SIWZ nr 11 . AKADEMIA MORSKA 70-500 Szczecin ul. Wały Chrobrego 1-2 PRZEDMIAR ROBÓT Załącznik do SIWZ nr 11 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Mnich Upr. Bud. nr 25/89/PW DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Mnich Upr. Bud. nr 25/89/PW DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatek schodowych ADRES INWESTYCJI : Poznań, Potworowskiego 12-14 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : Poznań, Potworowskiego 12-14 KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY- przedmiary

KOSZTORYS ŚLEPY- przedmiary MZB Tarnów ul. Waryńskiego 9 : Malowanie klatki schodowej oraz holu wejściowego : Tarnów ul. Wałowa 10 : MZB Tarnów : 33-100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 KOSZTORYS ŚLEPY- przedmiary Stawka roboczogodziny

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Cena kosztorysowa: Przedmiot kosztorysu: MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH I KORYTARZY. Lokalizacja: PŁOCK, UL.

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Cena kosztorysowa: Przedmiot kosztorysu: MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH I KORYTARZY. Lokalizacja: PŁOCK, UL. KOSZTORYS NAKŁADCZY Przediot koorysu: MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH I KORYTARZY Lokalizacja: PŁOCK, UL.KOSTROGAJ 1 Zaawiający: POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOCKU UL. KOSTROGAJ 1 Opracowany przez: Cena koorysowa:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn. podstawy nakładów wyliczenie ilości robót

Kosztorys. Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn. podstawy nakładów wyliczenie ilości robót strona nr: 1 Kosztorys 1 ROBOTY REMONTOWE 1 KNR 401/1202/7 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków) 4,200 m2 Malarze grupa III r-g 0,381 0,38100 Wapno suchogaszone

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. : remont pustostanu : Krasińskiego 20 m 139. : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. : remont pustostanu : Krasińskiego 20 m 139. : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1 : remont pustostanu : Krasińskiego 20 m 19 KOSZTORYS ŚLEPY : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Krasińskiego 20

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. : remont pustostanu : Bieniewicka 2a m 26. : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. : remont pustostanu : Bieniewicka 2a m 26. : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1 : remont pustostanu : Bieniewicka 2a m 26 KOSZTORYS ŚLEPY : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO 1 KNR 4-01 Przecieranie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS Ślepy NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 115 w Wydziale Geodezji

KOSZTORYS Ślepy NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 115 w Wydziale Geodezji Powiat Ostrowski Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski KOSZTORYS Ślepy NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 115 w Wydziale Geodezji ADRES INWESTYCJI : Al. Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty malarskie

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty malarskie KOSZTORYS NAKŁADCZY 45442100-8 Roboty malarskie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo-malarskie korytarzy I i II piętra ADRES INWESTYCJI : 91-142 Łódź ul.rojna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Akademia Marynarki Wojennej 81-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69 45000000-7 Roboty budowlane PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : remont kuchni - jedno piętro ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. m 2. szt. r-g r-g/m Razem z narzutami: Cena jednostkowa: m 3

KOSZTORYS. m 2. szt. r-g r-g/m Razem z narzutami: Cena jednostkowa: m 3 1 Roboty reontowe i renowacyjne - Kod CPV 45453000-7 - Reont posadzki i ścian kotłowni olejowej w 1 KNR 4-01 d.1 0701-05 Zespole Szkół w Teresinie Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ceentowo-wapiennej

Bardziej szczegółowo

Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, Ostrów Wielkopolski. Zakład Inwestycji Miejskich sc, Magdalena Orleańska-Ordyniak, Paweł Orleański

Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, Ostrów Wielkopolski. Zakład Inwestycji Miejskich sc, Magdalena Orleańska-Ordyniak, Paweł Orleański Zakład Inwestycji Miejskich sc, Magdalena Orleańska-Ordyniak, Paweł Orleański Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, 63-400 Ostrów Wielkopolski 3. PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Mnich Upr. Bud. nr 25/89/PW DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Mnich Upr. Bud. nr 25/89/PW DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatek schodowych ADRES INWESTYCJI : Poznań, Parkowa 3A INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : Poznań, Parkowa 3A KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : remont przychodni nr 4 - ganinet zabiegowy ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

Szczecin Al. Piastów 17. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Szczecin Al. Piastów 17. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Roboty awaryjne w poieszczeniu konsewrwatora, archiwu i korytarza BJM ADRES INWESTYCJI : Szczecin

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ 2013 R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ 2013 R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ DLA WYDZIAŁU W2E ADRES INWESTYCJI : WROCŁAW UL. STACYJNA 10 INWESTOR : URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ ADRES INWESTORA : WROCŁAW UL. STACYJNA 10 DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR 4-01 Ługowanie farby olejnej ( należy założyć zdjęcie i założenie listew z kablami) m 2

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR 4-01 Ługowanie farby olejnej ( należy założyć zdjęcie i założenie listew z kablami) m 2 1 KNR 4-01 Ługowanie farby olejnej ( należy założyć zdjęcie i założenie listew z kablai) 1208-02 - ściany 0.75*2.2+0.4*2.20+0.6*1.20*3+0.50*2.0+0.5*1.9*2.20+1.45*(1.55+0.70*2+ 1.80+2.50+1.15+0.60+0.80+1.55+2.70+0.50+2.50+0.50+0.50+2.50+0.60*2+

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczenia nr 8 i portierni ADRES INWESTYCJI : WE ul. śołnierska 47 Szczecin INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Magazyn nr 1 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Magazyn nr 1 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Magazyn nr 1 1 KNR-W 4-01 d.1 Wykucie z uru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 2 1.00 1.00 2 KNR-W 4-01 d.1 0353-13 3 KNNR-W 3 d.1 0601-01 4 KNR-W

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS BUDOWLANY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 45453000-7 45442100-8 45331000-6 45262100-2 45261000-4 45453000-7 45410000-4 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : I kw Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania I kw 2017

DATA OPRACOWANIA : I kw Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania I kw 2017 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK GŁÓWNY- ODDDZIAŁ WEWNĘTRZNY ADRES INWESTYCJI : ul. M. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3 NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE KL. SCHODOWEJ ADRES INWESTYCJI : WÓLCZAŃSKA 94 LEWA OFICYNA INWESTOR : AN CII ADRES INWESTORA : DOWBORCZYKÓW 5 KOSZTORYS OFERTOWY Ogółe wartość kosztorysowa robót : zł Słownie:

Bardziej szczegółowo

OBMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m 2

OBMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m 2 OBMIAR Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze 1 KNR 4-1204- Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków wewnętrznych sufitów 398.77 398.770 RAZEM 398.770 2 KNR 4-1204-02 Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. ul. Bema 70, Warszawa

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. ul. Bema 70, Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola. st. Warszawy ul. Bea 70, Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALU MIESZKALNEGO - PUSTOSTAN ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. PŁOCKA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : III KWARTAŁ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : III KWARTAŁ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45410000-4 Tynkowanie 45440000-3 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

APS OA "PRZYJAśŃ" Malowanie lokali w budynku nr 70

APS OA PRZYJAśŃ Malowanie lokali w budynku nr 70 APS OA "PRZYJAśŃ" Malowanie lokali w budynku nr 70 NAZWA INWESTYCJI : Stara zabudowa, malowanie kuchni z korytarzykiem ADRES INWESTYCJI : APS OA "PRZYJAŹŃ" INWESTOR : APS OA"PRZYJAŹŃ" ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont natrysków i toalet. Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 32 Lokalizacja: Kraków, ul.królowej Jadwigi 78

Przedmiar robót. Remont natrysków i toalet. Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 32 Lokalizacja: Kraków, ul.królowej Jadwigi 78 Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 32 Lokalizacja: Kraków, ul.królowej Jadwigi 78 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Natryski 1.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: inż. Marek Guziec, Z-ca kier. Działu Technicznej Obsługi Obiektów... Sprawdzający:

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: inż. Marek Guziec, Z-ca kier. Działu Technicznej Obsługi Obiektów... Sprawdzający: Przedmiar robót MALOWANIE SCIAN I SUFITÓW W SALI SPORTOWEJ ORAZ JUDO Data: 2014-03-24 Budowa: KRAKÓW UL. SNIADECKICH 12 B Obiekt: BUDYNEK SPORTOWY "A" Zamawiający: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. B.

Bardziej szczegółowo

Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR-W 2-15

Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR-W 2-15 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 KNR-W 2-15 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych 0404-05 o śr. zewnętrznej 50 o połączeniach obiar = 34.460 0.438 r-g/ 2* rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I USŁUGI BUDOWLANE BOGDAN SOWIŃSKI ŁÓDŹ, UL. STRUMYKOWA 10a

PROJEKTOWANIE I USŁUGI BUDOWLANE BOGDAN SOWIŃSKI ŁÓDŹ, UL. STRUMYKOWA 10a PROJEKTOWANIE I USŁUGI BUDOWLANE BOGDAN SOWIŃSKI ŁÓDŹ, UL. STRUMYKOWA 10a KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : prześwit bramowy ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, UL. KOPERNIKA 26 INWESTOR : AN Łódź-Polesie "Radwańska"

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA

PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA NAZWA INWESTYCJI : USUNIĘCIA USZKODZENIA NA RURZE WODNEJ NAD ORTOPEDIĄ ADRES INWESTYCJI : 47-200 KĘDZIERZYN - KOŹLE UL. ROOSEVELTA 2 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys inwestorski Obiekt Budowa Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sypialni Kołobrzeg ul. Bogusława X nr 18

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/12 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/12 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/12 KOSZTORYS NAKŁADCZY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKOJU Nr 31 ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ul. 8-go Marca 6, Rzeszów

KOSZTORYS ŚLEPY. ul. 8-go Marca 6, Rzeszów PGE OBRÓT SA ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Prace budowlane w BOK PABIANICE ADRES INWESTYCJI : PABIANICE, ul. Zamkowa 36 INWESTOR : PGE OBRÓT SA ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

APS OA "PRZYJAśŃ" Malowanie lokali w budynku nr 70

APS OA PRZYJAśŃ Malowanie lokali w budynku nr 70 APS OA "PRZYJAśŃ" Malowanie lokali w budynku nr 70 NAZWA INWESTYCJI : Stara zabudowa, malowanie łazienki z WC ADRES INWESTYCJI : 0 M "PRZYJAŹŃ" INWESTOR : O M 'PRZYJAŹŃ" ADRES INWESTORA : ul. Konarskiego

Bardziej szczegółowo

ZADANIE II - PRZEDMIAR

ZADANIE II - PRZEDMIAR ZP/ATR/DS.3,4,5,A/04/2009 Załącznik nr 7A ZADANIE II - NAZWA INWESTYCJI : Prace reontowe w Dou Studenta Nr 4 ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul.szwoleŝerów 1/2 INWESTOR : Zachodniopoorski Uniwerstet Technologiczny

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń ieszkalnych ADRES INWESTORA : Do Poocy Społecznej w Borówku BRANŻA : budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr inż. Grzegorz Pełka upr. nr 35/91 Sk-ce

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja chodnika,podestu oraz wejść do budynku - wejście główne ADRES INWESTYCJI : Kielce, ul. Szyanowskiego 6 INWESTOR : Miejski Urząd Pracy w Kielcach ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej ADRES INWESTYCJI : 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Kolejowa 24 B INWESTOR : Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp z o.o. ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT-BUD ul. Podchorążych Żary

PROJEKT-BUD ul. Podchorążych Żary PROJEKT-BUD ul. Podchorążych 39 68-200 Żary KOSZTORYS ŚEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w siedzibie PUP w ubsku ADRES INWESTYCJI : ul. 3 Maja 1 68-300 ubsko INWESTOR : Powiatowy Urząd Pracy w

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : DS -1. cz. C. PIWNICA, MALOWANIE KORYTARZA RAZEM Z HOLEM DO POCHYLNI ZJAZDOWEJ I DO CZĘŚCI A ADRES INWESTYCJI : O.A. "PRZYJAŹŃ" INWESTOR : O.A. "PRZYJAŹŃ" ADRES

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Międzyginne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 1, tel.(032)380-90-06 P R Z E D M I A R R O B Ó T NAZWA INWESTYCJI : Reont klatek schodowych: 1) Częściowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2 KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ2 Data: 2009-03-05 Budowa: ROBOTY ODTWORZENIOWE BUDOWLANE Obiekt: Żeromskiego 8 22-400 Zamość Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Zamościu ul Peowiaków 8 Kosztorys

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. : remont pustostanu : Popiełuszki 11A m 20. : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. : remont pustostanu : Popiełuszki 11A m 20. : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1 : remont pustostanu : Popiełuszki 11A m 20 KOSZTORYS ŚLEPY : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO 1 KNR 4-01 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : UL. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 24/4 70-348 SZCZECIN INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH ADRES INWESTORA : UL. MARIACKA 25 70-546

Bardziej szczegółowo

C:\EDBUD.300\DATA\KOS\Przedszkole Integracyjne nr 5 Bud. Remont łazienek 2014r.mdb

C:\EDBUD.300\DATA\KOS\Przedszkole Integracyjne nr 5 Bud. Remont łazienek 2014r.mdb C:\EDBUD.300\DATA\KOS\Przedszkole Integracyjne nr 5 Bud. Reont łazienek 2014r.db INWESTOR : Przedszkole Integracyjne Nr 5 ADRES INWESTORA : ul. Hallera 11 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ARTUR

Bardziej szczegółowo