Szczecin, Al. Piastów 17. Szczecinie PRZEDMIAR

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczecin, Al. Piastów 17. Szczecinie PRZEDMIAR"

Transkrypt

1 Zachodniopoorski Uniwersytet Szczecinie Technologicznyw Szczecin, Al. Piastów 7 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont po. 30, 3, 3 w budynku biblioteki Głównej na potrzeby wydawnictwa Uczelnianego oraz poieszczeń punktu sprzedaŝy przy ul. Pułaskiego 0 ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Ku Słońcu 40 INWESTOR : Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ADRES INWESTORA : Szczecin, al. Piastów 7 BRANśA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Borkowski DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł Słownie: zero i 00/00 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 OBMIAR Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Poieszczenie 30. Roboty ogólnobudowlane d.. KNR analiza indywidualna KNR 0-9 d KNR 4-0 d KNR-W -0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d NNRNKB d KNR 4-0 d KNR 4-0 d NNRNKB d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d z.sz z.sz KNR 4-0 d.. -9 Czyszczenie ręczne posadzki 4.40* RAZEM 5.68 Wyiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad.0 - okna z oŝliwością otwierania z poziou posadzki 0.88*.5.0 RAZEM.0 Wykucie z uru podokienników betonowych z lastryko RAZEM Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do szt szt.000 RAZEM.000 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ceentowo-wapiennej na ościeŝach szerokości do 5 c * 3.80 RAZEM 3.80 Przygotowanie powierzchni pod alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków z poszpachlowanie nierówności (4.40*+5.7*)* RAZEM 6.54 (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatai "CERESIT CT 7" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz RAZEM 6.54 Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków wewnętrznych ścian poz RAZEM 6.54 Przygotowanie powierzchni pod alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków z poszpachlowanie nierówności 4.40* RAZEM 5.68 (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatai "CERESIT CT 7" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozioe 4.40* RAZEM 5.68 Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.40* RAZEM 5.68 Dwukrotne alowanie farbai olejnyi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (4.40*+5.7*)* RAZEM Dwukrotne alowanie farbą olejną uprzednio alowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad.0 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obraowanie gładki pełne lub z jedną szybą o pow. do 0, - ościeŝnice łącznie z ćwierćwałkai.00* RAZEM.000 Dwukrotne alowanie farbą olejną grzejników radiatorowych.00*0.0** Nora PRO Wersja 4.4a Nr seryjny: 343

3 OBMIAR Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM d.. analiza indywidualna sprzątanie po robotach r-g r-g.000 RAZEM.000. Roboty co 6 d.. KNR z.o..5. z.sz KNR-W -5 d KNR-W -5 d KNR 4-0 d KNR 4-07 d.. z.sz.r3-3.7.a d.. KNR-W z.o DeontaŜ i ontaŝ grzejnika Ŝeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do ateriały z odzysku kpl..000 RAZEM.000 Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 0 do grzejników kpl. kpl..000 RAZEM.000 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 0 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach nieieszkalnych RAZEM Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 0.0 wraz szt. opuszczenie i napuszczenie wody szt..000 RAZEM.000 Nakłady na zaknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie obiekt. szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 5 piono-pięter obiekt..000 RAZEM.000 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do do przewodów stalowych i aluiniowych - obiekty słuŝby zdrowia lub szkolnictwa szt. wyŝszego szt..000 RAZEM Poieszczenie 3.3. Roboty ogólnobudowlane KNR 0-5 d analiza indywidualna Czyszczenie ręczne posadzki.54* KNR 0-9 d KNR 4-0 d KNR-W -0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d analogia Wyiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad.0 - okna z oŝliwością otwierania z poziou posadzki kpl. RAZEM *.5*.04 RAZEM.04 Wykucie z uru podokienników betonowych z lastryko 0.9*.800 RAZEM.800 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do szt szt.000 RAZEM.000 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ceentowo-wapiennej na ościeŝach szerokości do 5 c ( *)* RAZEM Przygotowanie powierzchni pod alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków z poszpachlowanie nierówności (.54*+5.7*)*.3.64 RAZEM Nora PRO Wersja 4.4a Nr seryjny: 343

4 OBMIAR Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 8 NNRNKB d (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatai "CERESIT CT 7" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz KNR 4-0 d KNR 4-0 d NNRNKB d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d z.sz z.sz KNR 4-0 d d.. analiza indywidualna KNR 4-0 d z.o..5. z.sz KNR-W -5 d KNR-W -5 d KNR 4-0 d Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków wewnętrznych ścian RAZEM.64 poz.7.64 RAZEM.64 Przygotowanie powierzchni pod alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków z poszpachlowanie nierówności.54* RAZEM 4.59 (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatai "CERESIT CT 7" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozioe.54* RAZEM 4.59 Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków wewnętrznych sufitów.54* RAZEM 4.59 Dwukrotne alowanie farbai olejnyi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (.54*+5.7*)* RAZEM Dwukrotne alowanie farbą olejną uprzednio alowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad.0 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obraowanie gładki pełne lub z jedną szybą o pow. do 0, - ościeŝnice łącznie z ćwierćwałkai.00* RAZEM.000 Dwukrotne alowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.60*0.0**7.680 RAZEM.680 sprzątanie po robotach r-g r-g.000 RAZEM.000 Roboty co DeontaŜ i ontaŝ grzejnika Ŝeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do ateriały z odzysku kpl..000 RAZEM.000 Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 0 do grzejników kpl. kpl..000 RAZEM.000 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 0 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach nieieszkalnych RAZEM Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 0.0 wraz szt. opuszczenie i napuszczenie wody szt..000 RAZEM.000 kpl Nora PRO Wersja 4.4a Nr seryjny: 343

5 OBMIAR Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 4 KNR-W -7 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do do przewodów stalowych i aluiniowych - obiekty słuŝby zdrowia lub szkolnictwa wyŝszego szt. d z.o szt..000 RAZEM Poieszczenie Roboty ogólnobudowlane 3. 4 d.. KNR analiza indywidualna 43 KNR 0-9 d KNR 4-0 d KNR-W -0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d analogia 48 NNRNKB d KNR 4-0 d KNR 4-0 d NNRNKB d KNR 4-0 d Czyszczenie ręczne posadzki 4.40* RAZEM 5.68 Wyiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad.0 - okna z oŝliwością otwierania z poziou posadzki 0.88*.5* RAZEM Wykucie z uru podokienników betonowych z lastryko 0.9*3.700 RAZEM.700 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do szt *3 szt RAZEM Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ceentowo-wapiennej na ościeŝach szerokości do 5 c ( *)* RAZEM Przygotowanie powierzchni pod alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków z poszpachlowanie nierówności (4.40*+5.7*)* RAZEM 6.54 (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatai "CERESIT CT 7" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz RAZEM 6.54 Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków wewnętrznych ścian poz RAZEM 6.54 Przygotowanie powierzchni pod alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków z poszpachlowanie nierówności 4.40* RAZEM 5.68 (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatai "CERESIT CT 7" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozioe 4.40* RAZEM 5.68 Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.40* RAZEM Nora PRO Wersja 4.4a Nr seryjny: 343

6 OBMIAR Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 53 KNR 4-0 d Dwukrotne alowanie farbai olejnyi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (4.40*+5.7*)* KNR 4-0 d KNR 4-0 d d.. analiza indywidualna KNR 4-0 d z.o..5. z.sz KNR-W -5 d KNR-W -5 d KNR 4-0 d d.. KNR-W z.o Dwukrotne alowanie farbą olejną drzwi etalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie RAZEM *.07* RAZEM Dwukrotne alowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.60*0.0**3 3.0 RAZEM 3.0 sprzątanie po robotach r-g r-g.000 RAZEM.000 Roboty co DeontaŜ i ontaŝ grzejnika Ŝeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do ateriały z odzysku kpl..000 RAZEM.000 Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 0 do grzejników kpl. kpl..000 RAZEM.000 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 0 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach nieieszkalnych RAZEM Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 0.0 wraz szt. opuszczenie i napuszczenie wody szt..000 RAZEM.000 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do do przewodów stalowych i aluiniowych - obiekty słuŝby zdrowia lub szkolnictwa szt. wyŝszego szt..000 RAZEM.000 kpl Nora PRO Wersja 4.4a Nr seryjny: 343

7 Poieszczenie 30. Roboty ogólnobudowlane Czyszczenie ręczne posadzki d.. KNR analiza indywidualna obiar = r-g/ r-g * ateriały poocnicze.5%(od R) % KNR 0-9 d Wyiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad.0 - okna z oŝliwością otwierania z poziou posadzki obiar = r-g/ r-g szt d d kg * kotwy stalowe (dostawca: TRU) 6.6szt./ 3* pianka poliuretanowa 0.34d 3 / 4* silikon 0.07d 3 / 5* gips szpachlowy.83kg/ 6* ineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg kg/ 7* ateriały poocnicze % %(od M+M3+M4+M5+M6) 8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw / g g * wyciąg 0.05-g/ 0* środek transportowy 0.06-g/ 3 d.. KNR Wykucie z uru podokienników betonowych z lastryko obiar = r-g/ r-g d.. Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do szt KNR-W obiar =.000 szt.69r-g/szt * zaprawa /szt r-g Nora PRO Wersja 4.4a Nr seryjny: 343

8 % %(od M) 4* podokienniki prefabrykowane z PCW szt./szt szt * wyciąg 0.06-g/szt -g d.. KNR Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ceentowo-wapiennej na ościeŝach szerokości do 5 c obiar = r-g/ * ceent portlandzki z dodatkai t/ 3* wapno suchogaszone 0.00t/ 4* piasek do zapraw / 5* woda / 6* ateriały poocnicze.5%(od M) r-g t t % * wyciąg jednoasztowy z napęde elektryczny -g ,5 t 0.0-g/ 8* betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.0-g/ -g d.. KNR Przygotowanie powierzchni pod alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków z poszpachlowanie nierówności obiar = r-g/ r-g kg * gips szpachlowy 0.3kg/ 7 d.. NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatai "CE- RESIT CT 7" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obiar = r-g/ r-g d * preparat gruntujący (dostawca: PIG) 0.d 3 /.5%(od M) % * wyciąg g/ -g Nora PRO Wersja 4.4a Nr seryjny: 343

9 5* środek transportowy g/ 8 d.. KNR Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków wewnętrznych ścian obiar = r-g/ r-g d * farby eulsyjne nawierzchniowe 0.86d 3 / 9 d.. KNR Przygotowanie powierzchni pod alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków z poszpachlowanie nierówności obiar = r-g/ r-g kg * gips szpachlowy 0.3kg/ 0 d.. NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatai "CE- RESIT CT 7" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozioe obiar = r-g/ r-g d * preparat gruntujący (dostawca: PIG) 0.d 3 /.5%(od M) % g g * wyciąg g/ 5* środek transportowy g/ d.. KNR Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków wewnętrznych sufitów obiar = r-g/ r-g d * farby eulsyjne nawierzchniowe 0.98d 3 / Nora PRO Wersja 4.4a Nr seryjny: 343

10 KNR 4-0 Dwukrotne alowanie farbai olejnyi starych d tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania obiar = r-g/ r-g d * grunt pokostowy 0.8d 3 / 3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania d d 3 / 4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych d d 3 / 5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.49d 3 / d t * gips budowlany t/ 7* ateriały poocnicze 3 d.. KNR z.sz z.sz Dwukrotne alowanie farbą olejną uprzednio alowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad.0 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obraowanie gładki pełne lub z jedną szybą o pow. do 0, - ościeŝnice łącznie z ćwierćwałkai obiar = r-g/ r-g d ark * szpachlówka celulozowa na tynki 0.075*(.5*+0.5)=0.5d 3 / 3* papier ścierny w arkuszach 0.49*(.5*+0.5)=.47ark./ 4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania d *(.5*+0.5)=0.43d 3 / 5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania d *(.5*+0.5)=0.6d 3 / 6* benzyna do lakierów d *(.5*+0.5)=0.4d 3 / 7* ateriały poocnicze 4 d.. KNR Dwukrotne alowanie farbą olejną grzejników radiatorowych obiar =.400.3r-g/ r-g * farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania d d 3 / 3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania d d 3 / 4* benzyna do lakierów 0.079d 3 / d Nora PRO Wersja 4.4a Nr seryjny: 343

11 5* papier ścierny w arkuszach 0.56ark./ 6* ateriały poocnicze 5 sprzątanie po robotach r-g d.. analiza indywidualna obiar =.000 r-g r-g/r-g r-g Słownie: zero i 00/00 zł PODSUMOWANIE RAZEM Roboty ogólnobudowlane RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM - - Nora PRO Wersja 4.4a Nr seryjny: 343

12 . Roboty co 6 d.. KNR z.o..5. z.sz DeontaŜ i ontaŝ grzejnika Ŝeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do ateriały z odzysku obiar =.000 kpl. kpl. 4.86*.5*.5=6.4735r-g/kpl. r-g * uchwyty do grzejnika kpl kpl/kpl. 4%(od M) % d.. KNR-W Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 0 do grzejników obiar =.000 kpl. kpl. 0.66r-g/kpl. r-g * kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. szt zewn. 0 szt./kpl. 3* złączki osięŝne do grzejników o śr. zewn. 5 szt szt./kpl. 4* tarczki ochronne szt szt./kpl. 5* ateriały poocnicze 0.5%(od M) % d.. KNR-W Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 0 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach nieieszkalnych obiar = r-g/ * rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 0./ 3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 0 (dostawca: BSE) 0.58szt./ 4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 0.43szt./ 5* ateriały poocnicze.5%(od M) r-g szt szt % * środek transportowy g/ -g KNR 4-0 Próba szczelności grzejnika o powierzchni szt. d ogrzewalnej do 0.0 wraz opuszczenie i napuszczenie wody obiar =.000 szt. - - Nora PRO Wersja 4.4a Nr seryjny: 343

13 Lp. Podstawa 0.75r-g/szt. r-g * ateriały poocnicze 0%(od R) % d.. obie kt. KNR 4-07 z.sz.r3-3.7.a Nakłady na zaknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 5 piono-pięter obiar =.000 obiekt..7r-g/obiekt. r-g szt. d.. KNR-W z.o Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do do przewodów stalowych i aluiniowych - obiekty słuŝby zdrowia lub szkolnictwa wyŝszego obiar =.000 szt. 0.88*.=.056r-g/szt. * kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie do 800 szt./szt. 3* uszczelki guowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do szt./szt. 4* ateriały poocnicze.5%(od M) r-g szt szt % * saochód dostawczy 0.0-g/szt. -g Słownie: zero i 00/00 zł PODSUMOWANIE RAZEM Roboty co RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Nora PRO Wersja 4.4a Nr seryjny: 343

14 .3 Poieszczenie 3.3. Roboty ogólnobudowlane Czyszczenie ręczne posadzki d..3. KNR analiza indywidualna obiar = r-g/ r-g * ateriały poocnicze.5%(od R) % KNR 0-9 d Wyiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad.0 - okna z oŝliwością otwierania z poziou posadzki obiar = r-g/ r-g szt d d kg * kotwy stalowe (dostawca: TRU) 6.6szt./ 3* pianka poliuretanowa 0.34d 3 / 4* silikon 0.07d 3 / 5* gips szpachlowy.83kg/ 6* ineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg kg/ 7* ateriały poocnicze % %(od M+M3+M4+M5+M6) 8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw / g g * wyciąg 0.05-g/ 0* środek transportowy 0.06-g/ 4 d..3. KNR Wykucie z uru podokienników betonowych z lastryko obiar = r-g/ r-g d..3. Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do szt KNR-W obiar =.000 szt.69r-g/szt * zaprawa /szt r-g Nora PRO Wersja 4.4a Nr seryjny: 343

15 % %(od M) 4* podokienniki prefabrykowane z PCW szt./szt szt * wyciąg 0.06-g/szt -g d..3. KNR Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ceentowo-wapiennej na ościeŝach szerokości do 5 c obiar = r-g/ * ceent portlandzki z dodatkai t/ 3* wapno suchogaszone 0.00t/ 4* piasek do zapraw / 5* woda / 6* ateriały poocnicze.5%(od M) r-g t t % * wyciąg jednoasztowy z napęde elektryczny -g ,5 t 0.0-g/ 8* betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.0-g/ -g d..3. KNR analogia Przygotowanie powierzchni pod alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków z poszpachlowanie nierówności obiar = r-g/ r-g kg * gips szpachlowy 0.3kg/ 8 d..3. NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatai "CE- RESIT CT 7" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obiar = r-g/ r-g d * preparat gruntujący (dostawca: PIG) 0.d 3 /.5%(od M) % * wyciąg g/ -g Nora PRO Wersja 4.4a Nr seryjny: 343

16 5* środek transportowy g/ 9 d..3. KNR Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków wewnętrznych ścian obiar = r-g/ r-g d * farby eulsyjne nawierzchniowe 0.86d 3 / 30 d..3. KNR Przygotowanie powierzchni pod alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków z poszpachlowanie nierówności obiar = r-g/ r-g kg * gips szpachlowy 0.3kg/ 3 d..3. NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatai "CE- RESIT CT 7" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozioe obiar = r-g/ r-g d * preparat gruntujący (dostawca: PIG) 0.d 3 /.5%(od M) % g g * wyciąg g/ 5* środek transportowy g/ 3 d..3. KNR Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków wewnętrznych sufitów obiar = r-g/ r-g d * farby eulsyjne nawierzchniowe 0.98d 3 / Nora PRO Wersja 4.4a Nr seryjny: 343

17 33 KNR 4-0 Dwukrotne alowanie farbai olejnyi starych d tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania obiar = r-g/ r-g d * grunt pokostowy 0.8d 3 / 3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania d d 3 / 4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych d d 3 / 5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.49d 3 / d t * gips budowlany t/ 7* ateriały poocnicze 34 d..3. KNR z.sz z.sz Dwukrotne alowanie farbą olejną uprzednio alowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad.0 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obraowanie gładki pełne lub z jedną szybą o pow. do 0, - ościeŝnice łącznie z ćwierćwałkai obiar = r-g/ r-g d ark * szpachlówka celulozowa na tynki 0.075*(.5*+0.5)=0.5d 3 / 3* papier ścierny w arkuszach 0.49*(.5*+0.5)=.47ark./ 4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania d *(.5*+0.5)=0.43d 3 / 5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania d *(.5*+0.5)=0.6d 3 / 6* benzyna do lakierów d *(.5*+0.5)=0.4d 3 / 7* ateriały poocnicze 35 d..3. KNR Dwukrotne alowanie farbą olejną grzejników radiatorowych obiar =.680.3r-g/ r-g * farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania d d 3 / 3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania d d 3 / 4* benzyna do lakierów 0.079d 3 / d Nora PRO Wersja 4.4a Nr seryjny: 343

18 5* papier ścierny w arkuszach 0.56ark./ 6* ateriały poocnicze 36 sprzątanie po robotach r-g d..3. analiza indywidualna obiar =.000 r-g r-g/r-g r-g Słownie: zero i 00/00 zł PODSUMOWANIE RAZEM Roboty ogólnobudowlane RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Nora PRO Wersja 4.4a Nr seryjny: 343

19 .3. Roboty co 37 d..3. KNR z.o..5. z.sz DeontaŜ i ontaŝ grzejnika Ŝeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do ateriały z odzysku obiar =.000 kpl. kpl. 4.86*.5*.5=6.4735r-g/kpl. r-g * uchwyty do grzejnika kpl kpl/kpl. 4%(od M) % d..3. KNR-W Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 0 do grzejników obiar =.000 kpl. kpl. 0.66r-g/kpl. r-g * kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. szt zewn. 0 szt./kpl. 3* złączki osięŝne do grzejników o śr. zewn. 5 szt szt./kpl. 4* tarczki ochronne szt szt./kpl. 5* ateriały poocnicze 0.5%(od M) % d..3. KNR-W Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 0 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach nieieszkalnych obiar = r-g/ * rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 0./ 3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 0 (dostawca: BSE) 0.58szt./ 4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 0.43szt./ 5* ateriały poocnicze.5%(od M) r-g szt szt % * środek transportowy g/ -g KNR 4-0 Próba szczelności grzejnika o powierzchni szt. d ogrzewalnej do 0.0 wraz opuszczenie i napuszczenie wody obiar =.000 szt Nora PRO Wersja 4.4a Nr seryjny: 343

20 Lp. Podstawa 0.75r-g/szt. r-g * ateriały poocnicze 0%(od R) % szt. d..3. KNR-W z.o Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do do przewodów stalowych i aluiniowych - obiekty słuŝby zdrowia lub szkolnictwa wyŝszego obiar =.000 szt. 0.88*.=.056r-g/szt. * kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie do 800 szt./szt. 3* uszczelki guowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do szt./szt. 4* ateriały poocnicze.5%(od M) r-g szt szt % * saochód dostawczy 0.0-g/szt. -g Słownie: zero i 00/00 zł PODSUMOWANIE RAZEM Roboty co RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Nora PRO Wersja 4.4a Nr seryjny: 343

21 .3.3 Poieszczenie 3. Roboty ogólnobudowlane 4 Czyszczenie ręczne posadzki d.. KNR analiza indywidualna obiar = r-g/ r-g * ateriały poocnicze.5%(od R) % KNR 0-9 Wyiana okien zespolonych na okna uchylne d jednodzielne z PCV o pow. ponad.0 - okna z oŝliwością otwierania z poziou posadzki obiar = r-g/ r-g szt d d kg * kotwy stalowe (dostawca: TRU) 6.6szt./ 3* pianka poliuretanowa 0.34d 3 / 4* silikon 0.07d 3 / 5* gips szpachlowy.83kg/ 6* ineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg kg/ 7* ateriały poocnicze % %(od M+M3+M4+M5+M6) 8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw / g g * wyciąg 0.05-g/ 0* środek transportowy 0.06-g/ 44 d.. KNR Wykucie z uru podokienników betonowych z lastryko obiar = r-g/ r-g KNR-W - Obsadzenie prefabrykowanych podokienników szt d długości do obiar = szt.69r-g/szt * zaprawa /szt r-g Nora PRO Wersja 4.4a Nr seryjny: 343

22 % %(od M) 4* podokienniki prefabrykowane z PCW szt./szt szt * wyciąg 0.06-g/szt -g d.. KNR Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ceentowo-wapiennej na ościeŝach szerokości do 5 c obiar = r-g/ * ceent portlandzki z dodatkai t/ 3* wapno suchogaszone 0.00t/ 4* piasek do zapraw / 5* woda / 6* ateriały poocnicze.5%(od M) r-g t t % * wyciąg jednoasztowy z napęde elektryczny -g ,5 t 0.0-g/ 8* betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.0-g/ -g d.. KNR analogia Przygotowanie powierzchni pod alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków z poszpachlowanie nierówności obiar = r-g/ r-g kg * gips szpachlowy 0.3kg/ 48 d.. NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatai "CE- RESIT CT 7" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obiar = r-g/ r-g d * preparat gruntujący (dostawca: PIG) 0.d 3 /.5%(od M) % * wyciąg g/ -g Nora PRO Wersja 4.4a Nr seryjny: 343

23 5* środek transportowy g/ 49 d.. KNR Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków wewnętrznych ścian obiar = r-g/ r-g d * farby eulsyjne nawierzchniowe 0.86d 3 / 50 d.. KNR Przygotowanie powierzchni pod alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków z poszpachlowanie nierówności obiar = r-g/ r-g kg * gips szpachlowy 0.3kg/ 5 d.. NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatai "CE- RESIT CT 7" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozioe obiar = r-g/ r-g d * preparat gruntujący (dostawca: PIG) 0.d 3 /.5%(od M) % g g * wyciąg g/ 5* środek transportowy g/ 5 d.. KNR Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków wewnętrznych sufitów obiar = r-g/ r-g d * farby eulsyjne nawierzchniowe 0.98d 3 / Nora PRO Wersja 4.4a Nr seryjny: 343

24 53 d.. KNR Dwukrotne alowanie farbai olejnyi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania obiar = r-g/ r-g d * grunt pokostowy 0.8d 3 / 3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania d d 3 / 4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych d d 3 / 5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.49d 3 / d t * gips budowlany t/ 7* ateriały poocnicze 54 d.. KNR Dwukrotne alowanie farbą olejną drzwi etalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie obiar = r-g/ r-g * kit szpachlowy olejno-ŝywiczny ogólnego stosowania d d 3 / 3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania d d 3 / 4* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania d d 3 / 5* benzyna do lakierów d d 3 / 6* papier ścierny w arkuszach ark ark./ 7* ateriały poocnicze 55 d.. KNR Dwukrotne alowanie farbą olejną grzejników radiatorowych obiar = 3.0.3r-g/ r-g * farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania d d 3 / 3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania d d 3 / 4* benzyna do lakierów 0.079d 3 / d Nora PRO Wersja 4.4a Nr seryjny: 343

25 5* papier ścierny w arkuszach 0.56ark./ 6* ateriały poocnicze 56 sprzątanie po robotach r-g d.. analiza indywidualna obiar =.000 r-g r-g/r-g r-g Słownie: zero i 00/00 zł PODSUMOWANIE RAZEM Roboty ogólnobudowlane RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Nora PRO Wersja 4.4a Nr seryjny: 343

26 . Roboty co 57 d.. KNR z.o..5. z.sz DeontaŜ i ontaŝ grzejnika Ŝeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do ateriały z odzysku obiar =.000 kpl. kpl. 4.86*.5*.5=6.4735r-g/kpl. r-g * uchwyty do grzejnika kpl kpl/kpl. 4%(od M) % d.. KNR-W Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 0 do grzejników obiar =.000 kpl. kpl. 0.66r-g/kpl. r-g * kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. szt zewn. 0 szt./kpl. 3* złączki osięŝne do grzejników o śr. zewn. 5 szt szt./kpl. 4* tarczki ochronne szt szt./kpl. 5* ateriały poocnicze 0.5%(od M) % d.. KNR-W Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 0 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach nieieszkalnych obiar = r-g/ * rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 0./ 3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 0 (dostawca: BSE) 0.58szt./ 4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 0.43szt./ 5* ateriały poocnicze.5%(od M) r-g szt szt % * środek transportowy g/ -g KNR 4-0 Próba szczelności grzejnika o powierzchni szt. d ogrzewalnej do 0.0 wraz opuszczenie i napuszczenie wody obiar =.000 szt Nora PRO Wersja 4.4a Nr seryjny: 343

27 Lp. Podstawa 0.75r-g/szt. r-g * ateriały poocnicze 0%(od R) % d.. Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do do przewodów stalowych i aluiniowych - obiekty słuŝby zdrowia lub szkolnictwa szt. KNR-W z.o wyŝszego obiar =.000 szt. 0.88*.=.056r-g/szt. * kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie do 800 szt./szt. 3* uszczelki guowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do szt./szt. 4* ateriały poocnicze.5%(od M) r-g szt szt % * saochód dostawczy 0.0-g/szt. -g Słownie: zero i 00/00 zł PODSUMOWANIE RAZEM Roboty co RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/00 zł PODSUMOWANIE RAZEM Poieszczenie 3 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/00 zł PODSUMOWANIE RAZEM Poieszczenie 3 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Nora PRO Wersja 4.4a Nr seryjny: 343

28 PODSUMOWANIE RAZEM Poieszczenie 30 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/00 zł PODSUMOWANIE RAZEM CAŁY KOSZTORYS RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/00 zł Nora PRO Wersja 4.4a Nr seryjny: 343

Znak sprawy ZUT/ATT/ /4/17 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Załącznik nr 2 Szczecin Al.

Znak sprawy ZUT/ATT/ /4/17 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Załącznik nr 2 Szczecin Al. Znak sprawy ZUT/ATT/231-1485/4/17 Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Załącznik nr 2 Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : ZAD I - wyiana uszkodzonego pionu ciepłej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : N STARA ZABUDOWA. MALOWANIE POMIESZCZENIA NATRYSKU. ADRES INWESTYCJI : O. A. "PRZYJAŹŃ" INWESTOR : O. A. "PRZYJAŹŃ" ADRES INWESTORA : ul. Konarskiego 3, 01-355

Bardziej szczegółowo

52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY

52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY Zakład Ogólnobudowlany Jakub Gałęski Łódź,ul. Zarzewska 52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej NAZWA INWESTYCJI : wyiana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw. Szczecin ul. Piastów 17

PRZEDMIAR. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw. Szczecin ul. Piastów 17 Zachodniopoorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczenia nr 409 i 410 w Budynku Jednostek Międzywydziałowych ADRES INWESTYCJI : Szczecin,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Szczecin Al. Piastów 17 7 C-z. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie

PRZEDMIAR. Szczecin Al. Piastów 17 7 C-z. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Zachodniopoorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin Al. Piastów 17 7 C-z Zał. PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Reont lokalu Rejon -2 ADRES INWESTYCJI : ul.śwatowida 67 1 INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Kounalnych

Bardziej szczegółowo

APS OA "PRZYJAśŃ" Malowanie lokali w budynku nr 70

APS OA PRZYJAśŃ Malowanie lokali w budynku nr 70 APS OA "PRZYJAśŃ" Malowanie lokali w budynku nr 70 NAZWA INWESTYCJI : Stara zabudowa, malowanie łazienki z WC ADRES INWESTYCJI : 0 M "PRZYJAŹŃ" INWESTOR : O M 'PRZYJAŹŃ" ADRES INWESTORA : ul. Konarskiego

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczenia nr 8 i portierni ADRES INWESTYCJI : WE ul. śołnierska 47 Szczecin INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont po. 130, 131, 132 w budynku biblioteki Głównej na potrzeby wydawnictwa Uczelnianego oraz

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 3 styczeń Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : 3 styczeń Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7 40-940 Katowice PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont UP Pszów ADRES INWESTYCJI : Pszów, ul.pszowska 542 INWESTOR : Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY 12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 87-100 TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY MALARSKIE W BUDYNKU NR 8 ( I i II PIĘTRO ) W KOMPLEK- SIE WOJSKOWYM PRZY UL.DOBRZYŃSKIEJ W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty malarskie

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty malarskie KOSZTORYS NAKŁADCZY 45442100-8 Roboty malarskie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo-malarskie korytarzy I i II piętra ADRES INWESTYCJI : 91-142 Łódź ul.rojna

Bardziej szczegółowo

52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY

52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY Zakład Ogólnobudowlany Jakub Gałęski Łódź,ul. Zarzewska 52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : remont pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS NAKŁADCZY

PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS NAKŁADCZY Poczta Polska S.A. PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Reont FUP Bełchatów 1 - ul. 12 ADRES

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet giczny w Szczecinie. Szczecin Al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY

Zachodniopomorski Uniwersytet giczny w Szczecinie. Szczecin Al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY Technolo- Zachodniopoorski Uniwersytet giczny w Szczecinie Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ PRAWEJ W BUD STAREJ CHEMII ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. pułaskiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : remont przychodni nr 4 - korytarz ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska SA. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbgniew Figiński DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : : NARZUTY

Poczta Polska SA. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbgniew Figiński DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : : NARZUTY Poczta Polska SA PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Roboty reontowe ADRES INWESTYCJI : FUP Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka 623, 44-335 Jastrzębie-Zdrój INWESTOR : Poczta Polska SA Pion Infrastruktury ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : N - 0. STARA ZABUDOWA. MALOWANIE TYPOWEGO POKOJU O POW. 20 M2. NAKŁADY NA 1 SZT. ADRES INWESTYCJI : O. A. "PRZYJAŹŃ" INWESTOR : O. A. "PRZYJAŹŃ" ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

APS OA "PRZYJAśŃ" Malowanie lokali w budynku nr 70

APS OA PRZYJAśŃ Malowanie lokali w budynku nr 70 APS OA "PRZYJAśŃ" Malowanie lokali w budynku nr 70 NAZWA INWESTYCJI : Stara zabudowa, malowanie kuchni z korytarzykiem ADRES INWESTYCJI : APS OA "PRZYJAŹŃ" INWESTOR : APS OA"PRZYJAŹŃ" ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Reont lokalu ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Łódź ul. Przeysłowa 15 6 INWESTOR : Adinistracja Zasobów Kounalnych Łódź -Bałuty ADRES INWESTORA : Łódź ul. Drewnowska

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Zachodniopoorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ścianki działowej w po. nr 9 w budynku WBiA ADRES INWESTYCJI : Szczecin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 B. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny AL. PIASTÓW 17 ; SZCZECIN

Załącznik nr 8 B. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny AL. PIASTÓW 17 ; SZCZECIN Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie PRZEDMIARY AL. PIASTÓW 17 ; 70-310 SZCZECIN Załącznik nr 8 B NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ MAGAZYNU PRZECHOWALNICTWA PRÓBEK KATEDRY OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Szczecin al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA :

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Szczecin al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont sali 255 WIiTCH ADRES INWESTYCJI : Szczecin al Piastów 42 INWESTOR : Zachodniopoorski

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane Roboty malarskie i szklarskie

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane Roboty malarskie i szklarskie PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45440000-3 Roboty alarskie i szklarskie NAZWA INWESTYCJI : REMONT HALI PARTERU W BUDYNKU NR 2- RD-POL ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. : INś. P.ŁABĘDZKI DATA OPRACOWANIA : R. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS ŚLEPY. : INś. P.ŁABĘDZKI DATA OPRACOWANIA : R. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Dział Techniczny UAM POZNAŃ KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE DS NIESZAWSKA ADRES INWESTYCJI : POZNAŃ UL. NIESZAWSKA 3 INWESTOR : UAM POZNAŃ ADRES INWESTORA : POZNAŃ UL. WIENIAWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ETAP 4 MALOWANIE HALI BASENOWEJ

KOSZTORYS OFERTOWY ETAP 4 MALOWANIE HALI BASENOWEJ ML DESIGN ul. Jagiellońska 19 43-410 Kończyce Małe KOSZTORYS OFERTOWY ETAP 4 MALOWANIE HALI BASENOWEJ NAZWA INWESTYCJI : REMONT BASENU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIE-

Bardziej szczegółowo

Szczecin Al. Piastów 17. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Szczecin Al. Piastów 17. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Roboty awaryjne w poieszczeniu konsewrwatora, archiwu i korytarza BJM ADRES INWESTYCJI : Szczecin

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. : remont pustostanu : Popiełuszki 11A m 20. : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. : remont pustostanu : Popiełuszki 11A m 20. : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1 : remont pustostanu : Popiełuszki 11A m 20 KOSZTORYS ŚLEPY : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO 1 KNR 4-01 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń ieszkalnych ADRES INWESTORA : Do Poocy Społecznej w Borówku BRANŻA : budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr inż. Grzegorz Pełka upr. nr 35/91 Sk-ce

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. : remont pustostanu : Slowackiego m 53. : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. : remont pustostanu : Slowackiego m 53. : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1 : remont pustostanu : Slowackiego 32 34 m 53 KOSZTORYS ŚLEPY : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO 1 KNR 4-01 Przecieranie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : III KWARTAŁ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : III KWARTAŁ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45410000-4 Tynkowanie 45440000-3 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY Zachodniopoorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont sali 209 w budynku Wydziału Elektrycznego ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. 26-go Kwietnia

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. : remont pustostanu : Krasińskiego 20 m 139. : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. : remont pustostanu : Krasińskiego 20 m 139. : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1 : remont pustostanu : Krasińskiego 20 m 19 KOSZTORYS ŚLEPY : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Krasińskiego 20

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 B ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17

Załącznik nr 8 B ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY PRZEDMIAR SZCZECIN AL PIASTÓW 17 Załącznik nr 8 B NAZWA INWESTYCJI : REMINT SAL NR 2,132 ROBOTY SANITARNE- WTiICH ADRES INWESTYCJI : WYDZIAŁ TECHNOLOGII i IŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Zachodniopoorski Uniwersytet Szczecinie Technologicznyw Szczecin Al. Piastów 7 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont korytarzy i po. 03; 7; sztni ; biblioteki ADRES INWESTYCJI : WKŚiR ul. PapieŜa Pawła VI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Podhalańska 9, 70-452 Szczecin PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont mieszkania ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ZBILK Szczecin ADRES INWESTORA : 70-546 Szczecin, ul.

Bardziej szczegółowo

ZADANIE II - PRZEDMIAR

ZADANIE II - PRZEDMIAR ZP/ATR/DS.3,4,5,A/04/2009 Załącznik nr 7A ZADANIE II - NAZWA INWESTYCJI : Prace reontowe w Dou Studenta Nr 4 ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul.szwoleŝerów 1/2 INWESTOR : Zachodniopoorski Uniwerstet Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR-W 2-15

Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR-W 2-15 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 KNR-W 2-15 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych 0404-05 o śr. zewnętrznej 50 o połączeniach obiar = 34.460 0.438 r-g/ 2* rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17 Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana poziou wodnego i pionu cw w budynku WTiICH Stara Cheia ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatki schodowej INWESTOR : Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie ADRES INWESTORA : 9-06 Rogów, ul.akademicka 20 BRANśA : budowlana DATA OPRACOWANIA : 05.11.2012

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin, al. Piastów 17. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin, al. Piastów 17. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin, al. Piastów 17 KOSZTORYS OFERTOWY ZAD I ZAŁĄCZNIK nr 7 NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń 301,304, 02 oraz klatki schodowej w budynku

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : listopad 2009r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : listopad 2009r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORS ŚEPY NAZWA INWESTYCJI : Wyiana okien w ieszkaniu nr 8 w budynku Dyrekcji Gorczańskiego Parku Narodowego ADRES INWESTYCJI : Poręba Wielka 590 INWESTOR : Dyrekcja Gorczańskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzyż Łokacz Mały ul. Adama Mickiewicza 1,64-761 Krzyż Wielkopolski KOSZTORYS OFERTOWY. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzyż Łokacz Mały ul. Adama Mickiewicza 1,64-761 Krzyż Wielkopolski KOSZTORYS OFERTOWY. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzyż Łokacz Mały ul. Adaa Mickiewicza 1,64-761 Krzyż Wielkopolski KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Rejon 6 ul. Podhalańska 70-452 Szczecin NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Wielkopolska 43a/22 INWESTOR : ZBILK Szczecin ADRES INWESTORA : 70-546 Szczecin, ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. : remont pustostanu : Bieniewicka 2a m 26. : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. : remont pustostanu : Bieniewicka 2a m 26. : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1 : remont pustostanu : Bieniewicka 2a m 26 KOSZTORYS ŚLEPY : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO 1 KNR 4-01 Przecieranie

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny :

Stawka roboczogodziny : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Roboty reontowe - etap 1 - Poieszczenia INWESTOR : Miejska Pracownia Urbanistyczna ADRES INWESTORA : 94-16 Łódź ul Wileńska 53/55 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr inŝ Witold

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Mnich Upr. Bud. nr 25/89/PW DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Mnich Upr. Bud. nr 25/89/PW DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatek schodowych ADRES INWESTYCJI : Poznań, Potworowskiego 12-14 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : Poznań, Potworowskiego 12-14 KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NA WYKONANIE ZALECEŃ PIP

KOSZTORYS INWESTORSKI NA WYKONANIE ZALECEŃ PIP KOSZTORYS INWESTORSKI NA WYKONANIE ZALECEŃ PIP NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE ZALECEŃ PIP ADRES INWESTYCJI : 47-200 KĘDZIERZYN - KOŹLE UL. ROOSEVELTA 2 INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

APS OA "PRZYJAśŃ" Malowanie lokali w budynku nr 70

APS OA PRZYJAśŃ Malowanie lokali w budynku nr 70 APS OA "PRZYJAśŃ" Malowanie lokali w budynku nr 70 NAZWA INWESTYCJI : Stara zabudowa, malowanie lokalu typowego 5,40*3,70 ADRES INWESTYCJI : 0 M "PRZYJAŹŃ" INWESTOR : O M 'PRZYJAŹŃ" ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. : remont pustostanu : Wyspiańskiego 2 m 23. : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. : remont pustostanu : Wyspiańskiego 2 m 23. : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1 : remont pustostanu : Wyspiańskiego 2 m 23 KOSZTORYS ŚLEPY : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO 1 KNR 4-01 Przecieranie

Bardziej szczegółowo

Dom Dziecka Nr 1 Łódź ul. Aleksandrowska 123. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

Dom Dziecka Nr 1 Łódź ul. Aleksandrowska 123. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Dom Dziecka Nr 1 Łódź ul. Aleksandrowska 123 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia II piętra ADRES INWESTYCJI : Łódź ul. Aleksandrowska 123 INWESTOR : Dom Dziecka Nr.1 ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al. Piastów 7 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Roboty reontowe w sztni w budynku WNośiR przy P.Pawła VI B ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. P.P.VI

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Zachodniopomorski Uniwersytet Szczecinie Technologicznyw Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont portierni i holu parter budynku BJM ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Piastów 58 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRAC SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOGUSŁAW GIL DATA OPRACOWANIA : 17.03.2015. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

PRZEDMIAR PRAC SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOGUSŁAW GIL DATA OPRACOWANIA : 17.03.2015. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł PRZEDMIAR PRAC NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ ADRES INWESTYCJI : WAŁBRZYCH UL. ORKANA 48 A INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : 58-301 WAŁBRZYCH UL. ORKANA 48 A BRANŻA : ROBOTY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT PRZYCHODNI NR 4 ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A KRÓL Ogółem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJ- NYCH W PAWILONIE "A" - PIĘTRO III

PRZEDMIAR ROBÓT - MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJ- NYCH W PAWILONIE A - PIĘTRO III uwzb 08-130 Kotuń, Albinów 5D PRZEDMIAR ROBÓT - MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJ- NYCH W PAWILONIE "A" - PIĘTRO III NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W PAWILONIE "A" ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : listopad 2009r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : listopad 2009r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Wyiana okien w ieszkaniu nr 4 w budynku Dyrekcji Gorczańskiego Parku Narodowego ADRES INWESTYCJI : Poręba Wielka 590 INWESTOR : Dyrekcja Gorczańskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data: Budowa: Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego, pokój 108 i 110 Wydział Geodezji

Przedmiar robót. Data: Budowa: Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego, pokój 108 i 110 Wydział Geodezji Przedmiar robót Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego, pokój 108 i 110 Wydział Geodezji Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski Data: 2015-02-17

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : MONTAś SYSTEMOWEGO WKŁADU KOMINOWEGO UL DĄBRÓWKI ADRES INWESTYCJI : UL. Dąbrówki, INWESTOR : ZBiLK SZCZECIN ADRES INWESTORA : SZ-N UL KOŚCIELNNA 12 BRANśA : SANITARNE

Bardziej szczegółowo

APS OA "PRZYJAśŃ" malowanie lokalu M4A

APS OA PRZYJAśŃ malowanie lokalu M4A APS OA "PRZYJAśŃ" malowanie lokalu M4A NAZWA INWESTYCJI : malowanie lokalu M4A ADRES INWESTYCJI : 0 M "PRZYJAŹŃ" INWESTOR : O M 'PRZYJAŹŃ" ADRES INWESTORA : ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa BRANśA :

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Zachodniopoorski Uniwersytet Szczecinie Technologicznyw 70-310 Szczecin, Al. Piastów 17 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ObłoŜenie płytkai kaskady kwiatowej przy Bibliotece ADRES INWESTYCJI : Szczecin

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Mnich Upr. Bud. nr 25/89/PW DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Mnich Upr. Bud. nr 25/89/PW DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatek schodowych ADRES INWESTYCJI : Poznań, Parkowa 3A INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : Poznań, Parkowa 3A KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY- przedmiary

KOSZTORYS ŚLEPY- przedmiary MZB Tarnów ul. Waryńskiego 9 : Malowanie klatki schodowej oraz holu wejściowego : Tarnów ul. Wałowa 10 : MZB Tarnów : 33-100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 KOSZTORYS ŚLEPY- przedmiary Stawka roboczogodziny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Akademia Marynarki Wojennej 81-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69 45000000-7 Roboty budowlane PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : remont pralni - jedno piętro ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. Nazwa inwestycji : REMONT PUSTOSTANU Adres inwestycji : Ul. Krajewskiego 4 m 3 : budowlana

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. Nazwa inwestycji : REMONT PUSTOSTANU Adres inwestycji : Ul. Krajewskiego 4 m 3 : budowlana ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1 Nazwa inwestycji : REMONT PUSTOSTANU Adres inwestycji : Ul. Krajewskiego 4 m : budowlana KOSZTORYS ŚLEPY : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł Dokument został opracowany

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS Ślepy NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 115 w Wydziale Geodezji

KOSZTORYS Ślepy NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 115 w Wydziale Geodezji Powiat Ostrowski Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski KOSZTORYS Ślepy NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 115 w Wydziale Geodezji ADRES INWESTYCJI : Al. Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/1 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/1 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/1 KOSZTORYS NAKŁADCZY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE KORYTARZ ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. : remont pustostanu : Wojska polskiego 31 m 60. : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. : remont pustostanu : Wojska polskiego 31 m 60. : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1 : remont pustostanu : Wojska polskiego 1 m 60 KOSZTORYS ŚLEPY : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Wojska polskiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. m 2. szt. r-g r-g/m Razem z narzutami: Cena jednostkowa: m 3

KOSZTORYS. m 2. szt. r-g r-g/m Razem z narzutami: Cena jednostkowa: m 3 1 Roboty reontowe i renowacyjne - Kod CPV 45453000-7 - Reont posadzki i ścian kotłowni olejowej w 1 KNR 4-01 d.1 0701-05 Zespole Szkół w Teresinie Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ceentowo-wapiennej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA KOD CPV:

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA KOD CPV: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA KOD CPV:45331100-7 ADRES INWESTYCJI : KONSTANTYNÓW ŁODZKI ul. KOŚCIUSZKI nr 1 INWESTOR : GMINA KONSTANTYNÓW

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Solis DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

JEDNOSTKA WOJSKOWA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Solis DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania JEDNOSTKA WOJSKOWA 4938 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont budynku nr 38 - Hangar 2 ADRES INWESTYCJI : 26-600 Rado, ul. Sadków 9 INWESTOR : Jednostka Wojskowa 4938 Rado ADRES INWESTORA : 26-600 Rado, ul.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr.4 w Katowicach Katowice ul. Wróblewskiego KOSZTORYS NAKŁADCZY

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr.4 w Katowicach Katowice ul. Wróblewskiego KOSZTORYS NAKŁADCZY Zespół Szkolno-Przedszkolny nr.4 w Katowicach 40-214 Katowice ul. Wróblewskiego 42-44 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie - sanitariaty bud. A i B ADRES INWESTYCJI : j.w. INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. Nazwa inwestycji : REMONT PUSTOSTANU Adres inwestycji : UL.Wojska Polskiego 29 m120 : budowlana

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. Nazwa inwestycji : REMONT PUSTOSTANU Adres inwestycji : UL.Wojska Polskiego 29 m120 : budowlana ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1 Nazwa inwestycji : REMONT PUSTOSTANU Adres inwestycji : UL.Wojska Polskiego 29 m120 : budowlana KOSZTORYS ŚLEPY : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł Dokument został opracowany

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : listopad 2014. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : listopad 2014. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRYEDMIAR ROBOT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziene 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty alarskie 45421000-4

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane ZBILK R14 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane ul. Szpitalna 18 Szczecin LOKAL MIESZKALNY : Remont mieszkania SZCZECIN UL. WŁOŚCIAŃSKA 45 M

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Podhalańska 9, 70-452 Szczecin PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont mieszkania ADRES INWESTYCJI : ul. Niedziałkowskiego 19/10-pozostała część po I etapie remontu

Bardziej szczegółowo

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice.

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice. KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BLOK B - ODDZIAŁ CHIRURGICZNY ; BLOK C - ODDZIAŁ UROLOGICZNY ADRES INWESTYCJI : ul. M. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zespół Opieki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Poczta Polska S.A. Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7 40-940 Katowice PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Wydział Fizykii PW Warszawa, ul. Koszykowa 75

KOSZTORYS ŚLEPY. Wydział Fizykii PW Warszawa, ul. Koszykowa 75 Wydział Fizykii PW Warszawa, ul. Koszykowa 75 ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont klatek schodowych w budynku nr 112 ADRES INWESTYCJI : ul. Chruściela 103 INWESTOR : Akademia Obrony Narodowej. : 12.09.2016 Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koszty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA

PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA NAZWA INWESTYCJI : USUNIĘCIA USZKODZENIA NA RURZE WODNEJ NAD ORTOPEDIĄ ADRES INWESTYCJI : 47-200 KĘDZIERZYN - KOŹLE UL. ROOSEVELTA 2 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dzielna 14/63. "BUDIKOM" Usługi Budowlane i Komputerowe Kazimierz Polowczyk

PRZEDMIAR ROBÓT. 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dzielna 14/63. BUDIKOM Usługi Budowlane i Komputerowe Kazimierz Polowczyk "BUDIKOM" Usługi Budowlane i Koputerowe Kaziierz Polowczyk 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dzielna 14/63 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne

Bardziej szczegółowo

33 KOSZTORYS OFERTOWY

33 KOSZTORYS OFERTOWY Usługi Projektowe Czesław Syska Jastrowie ul. Mickiewicza 33 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach NAZWA INWESTYCJI : Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I USŁUGI BUDOWLANE BOGDAN SOWIŃSKI ŁÓDŹ, UL. STRUMYKOWA 10a

PROJEKTOWANIE I USŁUGI BUDOWLANE BOGDAN SOWIŃSKI ŁÓDŹ, UL. STRUMYKOWA 10a PROJEKTOWANIE I USŁUGI BUDOWLANE BOGDAN SOWIŃSKI ŁÓDŹ, UL. STRUMYKOWA 10a KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : prześwit bramowy ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, UL. KOPERNIKA 26 INWESTOR : AN Łódź-Polesie "Radwańska"

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR-W 4-01

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR-W 4-01 Wymiana okien 1 Wymiana okien 1 KNR-W 4-01 Wykucie z muru podokienników blaszanych m d.1 0353-11 obmiar = 1.65*27+0.8*18 = 58.950 m 0.68r-g/m r-g 40.0860 0.000 0.00 2 KNR-W 4-01 d.1 0353-12 Wykucie z muru

Bardziej szczegółowo

m 2 dm 3 2.8524 0.000 0.00 dm 3 0.6676 0.000 0.00

m 2 dm 3 2.8524 0.000 0.00 dm 3 0.6676 0.000 0.00 L Podstawa Opis j Nakłady Ko WYMIANA OKIEN W PRZEDSZKOLU nr 2 w RADZIEJOWIE 1 KNR 0-19 Wyiana okien zespolonych na okna uchylne 0929-02 jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 2 obiar = 0.850.5114 = 6.069 R M

Bardziej szczegółowo

r-g r-g/szt. Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR szt.

r-g r-g/szt. Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR szt. Reont budynku Nr 6 Lp. Podstawa Opis j Nak ady Koszt "Reont pokrycia dachowego wraz z wyian stolarki okiennej - budynek nr 6/2617" 1 KNR 4-01 Wykucie z uru o cie nic drewnianych o powierzchni 0354-03 do

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krystyna Kohler DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krystyna Kohler DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : ZBiLK REJON 4-5 SZCZECIN UL.KADŁUBKA NR.24 A PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana kotła gazowego dwufunkcyjnego ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Niecewicza 23 INWESTOR : Zakład Budżetowy Szczecin -

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY

KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45400000-1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3 NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE KL. SCHODOWEJ ADRES INWESTYCJI : WÓLCZAŃSKA 94 LEWA OFICYNA INWESTOR : AN CII ADRES INWESTORA : DOWBORCZYKÓW 5 KOSZTORYS OFERTOWY Ogółe wartość kosztorysowa robót : zł Słownie:

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/7 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/7 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/7 KOSZTORYS NAKŁADCZY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT ŚWIETLICY ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

33 KOSZTORYS OFERTOWY

33 KOSZTORYS OFERTOWY Usługi Projektowe Czesław Syska Jastrowie ul. Mickiewicza 33 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach NAZWA INWESTYCJI : Instalacja

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Łódź, ul. Lutomierska 108/112 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane NAZWA INWESTYCJI : Roboty konserwacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZAD III

PRZEDMIAR ROBÓT ZAD III Zachodniopoorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie PRZEDMIAR ROBÓT ZAD III Złącznik nr 9 NAZWA INWESTYCJI : Reont schodów wejściowych głownych i bocznych do budnky WKŚiR ADRES INWESTYCJI : Ul. Slowackiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Starostwo Powiatowe w Poddębicach

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Starostwo Powiatowe w Poddębicach Starostwo Powiatowe w Poddębicach KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie dylatacji w budynkach wraz z alowanie INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE PODDĘBICE ADRES INWESTORA : PODĘBICE UL. ŁĘCZYCKA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Zarząd Budynków i Lokali Kounalnych ul. Podhalańska 9, 70-452 Szczecin PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu budynku przy ul. Mazurskiej 14 oficyna ADRES INWESTYCJI : ul. Mazurska 14 oficyna, Szczecin

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: SPORZĄDZIŁ : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: SPORZĄDZIŁ : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Gmachu Głównego w celu dostosowania budynku do wymagań bezpieczeństwa pożarowego w Płocku, przy ul. Łukasiewicza 17 - PRZEBUDOWA ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ 1 PIĘTRA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI-ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI-ŚLEPY 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOP w Wałczu KOSZTORYS INWESTORSKI-ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY DODATKOWE ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK NR 1-ODDZIAŁY:DZIECIĘCY,CHIRURGIA,ORTOPEDIA,GINEKOLOGIA,WEWNETRZNY,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Akademia Marynarki Wojennej 81-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69 45000000-7 Roboty budowlane PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : remont korytarza jednej kondygnacji

Bardziej szczegółowo