2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki."

Transkrypt

1 PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki rok akademicki 2012/2013 Opole, czerwiec 2012 r. Tekst jednolity po zmianach uchwalonych przez Radę Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w dn r. 1

2 Spis treści Plan studiów strona Stacjonarne I-go stopnia na kierunku: Automatyka i Robotyka... 3 Stacjonarne I-go stopnia na kierunku: Elektronika i Telekomunikacja 6 Stacjonarne I-go stopnia na kierunku: Elektrotechnika.. 9 Stacjonarne I-go stopnia na kierunku: Informatyka 12 Niestacjonarne I-go stopnia na kierunku: Automatyka i Robotyka Niestacjonarne I-go stopnia na kierunku: Elektronika i Telekomunikacja.. 17 Niestacjonarne I-go stopnia na kierunku: Elektrotechnika. 20 Niestacjonarne I-go stopnia na kierunku: Informatyka.. 22 Stacjonarne II-go stopnia na kierunku: Automatyka i Robotyka Specjalność: Systemy sterowania w automatyce i robotyce..24 Stacjonarne II-go stopnia na kierunku: Elektrotechnika Specjalność: Elektroenergetyka przemysłowa.. 26 Stacjonarne II-go stopnia na kierunku: Informatyka Specjalność: Informatyka w elektroenergetyce.. 30 Specjalność: Sieci komputerowe i systemy baz danych Specjalność: Komputerowe wspomaganie projektowania Specjalność: Informatyka w technice i zarządzaniu.. 35 Niestacjonarne II-go stopnia na kierunku: Automatyka i Robotyka Specjalność: Systemy sterowania w automatyce i robotyce.. 36 Niestacjonarne II-go stopnia na kierunku: Elektrotechnika Specjalność: Elektroenergetyka przemysłowa..38 Niestacjonarne II-go stopnia na kierunku: Informatyka Specjalność: Sieci komputerowe i systemy baz danych 40 Specjalność: Informatyka stosowana Siatka godzin dla kierunku Informatyka przedmiotów prowadzonych w języku niemieckim.. 46 Plan kształcenia w języku angielskim na studiach stacjonarnych I-go stopnia. 48 W załączeniu: 1. Standardy kształcenia dla kierunków studiów: - Automatyka i Robotyka - Elektronika i Telekomunikacja - Elektrotechnika - Informatyka 2. Zasady studiowania według Indywidualnego Planu Studiów i Programu Nauczania 2

3 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI Obowiązuje dla 1-go roku od roku akad. 2012/2013 na kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA. Sem. Kod Wymiar godzin Przedmiot EK Punkty ECTS A2 Fizyka I E A1 Analiza matematyczna I A1 Algebra liniowa z geometrią analityczną E I V1 Technologia informacyjna A3 Informatyka I V2 Przedmiot humanistyczny I 2 2 V3 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 1 1 Ogółem II III IV V A1 Analiza matematyczna II E A3 Informatyka II E A1 Metody probabilistyczne A2 Fizyka II Podstawy metrologii 2 3 B4 Elektrotechnika I E Geometria i grafika inżynierska V2 Przedmiot humanistyczny II 2 2 Ogółem V1 Wychowanie fizyczne 2 0 V1 Język obcy 2 1 B4 Elektrotechnika II E B5 Podstawy mechaniki B2 Podst. automatyki i regulacji autom. I B4 Przetworniki elektromechaniczne I 2 2 B4 Podstawy miernictwa E B4 Elektronika I 2 2 Materiałoznawstwo elektryczne Ogółem V1 Wychowanie fizyczne 2 0 V1 Język obcy 2 1 B4 Przetworniki elektromechaniczne II E B4 Elektronika II E B4 Energoelektronika I B2 Podst. automatyki i regulacji. autom. II B4 Przetworniki i układy pomiarowe B3 Podstawy robotyki I B1 Podstawy teorii sygnałów i systemów Ogółem V1 Język obcy 2 1 B4 Technika mikroprocesorowa I 2 2 B4 Energoelektronika II 2 3 B2 Podst. automatyki i regulacji. autom. III E B3 Podstawy robotyki II E W51 Algorytmy sterowania W52 Narzędzia modelowania w automat B8 Systemy czasu rzeczywistego Ogółem

4 VI VII V1 Język obcy E 2 2 W61 Zintegrowane systemy zarządzania B4 Technika mikroprocesorowa II W62 Sieci komputerowe w zastosowaniach automatyki Systemy wizyjne E W63 Symulacja komputerowa Przedmiot wybieralny I E Przedmiot wybieralny II Praca przejściowa 2 3 Ogółem Prawo gospodarcze 1 1 Ochrona własności intelektualnej 1 1 Komputerowe systemy automatyki przemysłowej Przedmiot wybieralny III E Seminarium dyplomowe 2 3 Praca dyplomowa inżynierska 15 Ogółem Ogółem suma godzin tygodniowo: Ogółem godzin podczas studiów: Praca dyplomowa: 300 : Liczba godzin wg siatki: 2700 Praktyki zawodowe 4 tygodnie Przedmioty wybieralne (z kierunków pokrewnych) na sem. 5-tym W51 Wprowadzenie do telekomunikacji kier. Elektr. Sem. 5, 2w, 1p 4 ECTS W52 Termoenergetyka kier. Elektr. Sem. 5, 2w, 1c 4 ECTS Przedmioty wybieralne (z kierunków pokrewnych) na sem. 6-tym W61 Kompatybilność elektromagnetyczna kier. EiT sem. 6, 1w, 1s 2 ECTS W62 Technika cyfrowa I kier. EiT sem. 4, 2w 2 ECTS W63 Systemy mikroprocesorowe i komp. Kier. EiT sem. 6, 2w, 2l 4 ECTS 4

5 Przedmioty wybieralne (kierunkowe) I, II, III Semestr Nazwa przedmiotu Przedmioty do wyboru - nazwa szczegółowa VI Przedmiot wybieralny I 1. Komputerowe sieci przemysłowe 2W 2L 2. Układy napędowe manipulatorów i robotów 3. Systemy zaawansowanego sterowania 4. Mobilne układy robotyki VI Przedmiot wybieralny II 1. Inteligentne systemy sterowania 2W 2P 2. Układy programowalne w robotyce 3. Technologie internetowe w automatyce 4. Mikroprocesorowe układy sterowania VII Przedmiot wybieralny III 1. Metody sztucznej inteligencji w automatyce 2W 1P 2. Procesory sygnałowe w napędach robotów 3.Systemy wizyjne w automatyce 4. Procesory sygnałowe w robotyce 5

6 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2012/2013 I II III Wymiar godzin Punkty Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS EK W C L P S A.2 Fizyka I E A.1 Analiza matematyczna I A.1 Algebra liniowa z geometrią analit. E V.1 Technologia informacyjna A.3 Informatyka I V.2 Przedmiot humanistyczny I 2 3 V.3 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 1 1 RAZEM: W C L P S A.1 Analiza matematyczna II E A.3 Informatyka II E A.1 Metody probabilistyczne A.2 Fizyka II B.6 Podstawy metrologii 2 3 A.5 Elektrotechnika I E Geometria i grafika inż V.2 Przedmiot humanistyczny II 2 3 RAZEM: W C L P S V.1 Wychowanie fizyczne 2 V.1 Język angielski 2 1 A.5 Teoria obwodów E A.2 Fizyka III 1 2 A.4 Metody numeryczne B.2 Elementy elektroniczne B.4 Układy elektroniczne I E 2 2 B.12 Podstawy telekomunikacji B.13 Sieci i systemy telekomunikacyjne I 1 1 B.1 Konstrukcje urządzeń elektronicznych B.6 Metrologia elektroniczna I E 2 2 B.8 Systemy operacyjne RAZEM:

7 W C L P S V.1 Wychowanie fizyczne 2 V.1 Język angielski 2 1 IV A.4 Komputerowa analiza układów elektron. 1 1 B.5 Teoria pola elektromagnetycznego E B.4 Układy elektroniczne II E B.7 Technika cyfrowa I 2 2 B.4 Podstawy energoelektroniki E B.6 Metrologia elektroniczna II 2 3 B.13 Sieci i systemy telekomunikacyjne II 2 4 Diagnostyka techniczna RAZEM: W C L P S V.1 Język angielski 2 1 B.8 Technika mikroprocesorowa I 2 2 V B.7 Technika cyfrowa II E W51 Technologie układów scalonych 2 2 B.12 Modulacja i detekcja I E 2 2 W52 Materiałoznawstwo elektroniczne B.5 Technika mikrofalowa 2 3 W53 Przetwarzanie sygnałów E B.14 Anteny i propagacja fal RAZEM: W C L P S V.1 Język angielski E 2 2 B.8 Technika mikroprocesorowa II E VI B.12 Modulacja i detekcja II 1 2 B.8 Układy peryferyjne systemów mikroproces B.8 Systemy mikroprocesorowe i komputerowe E W61 Kompatybilność elektromagnetyczna W62 Optoelektronika W63 Automatyka działy wybrane Programowalne układy elektroniczne E Praca przejściowa 2 3 RAZEM: W C L P S V.3 Prawo autorskie 1 1 Przedmiot wybieralny I Przedmiot wybieralny II VII Przedmiot wybieralny III B.15 Techniki bezprzewodowe Seminarium dyplomowe 2 3 Praca dyplomowa 15 RAZEM: W C L P S Ogółem godzin tygodniowo: Ogółem godzin: 2505, w tym: W 1245, C, L, P, S Praca dyplomowa: 300 Praktyka zawodowa: 4 tyg. Punkty ECTS razem : 210 7

8 Praktyki zawodowe 4 tygodnie Przedmioty wybieralne (z kierunków pokrewnych) na sem. 5-tym W51 Teleinformatyka wybrane zagadnienia kier. Inf., sem. 5, 1w, 1p, 2 ECTS W52 Bazy danych I kier. Inf., sem. 5, 2w, 2l, 5 ECTS W53 Ochrona danych w systemach i sieciach kier. Inf. sem. 5, 1w, 2ćw,1l, 5 ECTS Przedmioty wybieralne (z kierunków pokrewnych) na sem. 6-tym W61 Sieci komputerowe w zastosowaniach kier. AiR sem. 6, 1w, 1p, 2 ECTS automatyki W62 Komputerowa analiza systemów kier. Inf. sem. 6, 2w, 1l, 3 ECTS i sygnałów W63 Zintegrowane systemy zarządzania kier. AiR sem. 6, 1w, 1l 2 ECTS oraz jednocześnie Podstawy automatyki kier. Elektr.sem.6, 2w,1ćw 3ECTS Przedmioty wybieralne (kierunkowe) I, II, III Semestr Nazwa przedmiotu Przedmioty do wyboru nazwa szczegółowa Przedmiot wybieralny I 1. pomiary wybranych wielkości medycznych VII 2W 1S 2. układy programowalne w napędzie elektrycznym Przedmiot wybieralny II 2W 1S Przedmiot wybieralny III 2W 1S 3. systemy telekomunikacyjne 1. systemy ekspertowe i sztuczna inteligencja 2. miernictwo anten i instalacji antenowych 3. sieci teleinformatyczne 1. techniki multimedialne 2. eksploatacja systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych 8

9 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (Inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI Obowiązuje dla 1-go roku od roku akad. 2012/2013 na kierunku ELEKTROTECHNIKA Sem. I Kod EK Przedmiot Wymiar godzin Punkty ECTS A2 Fizyka I E A1 Analiza matematyczna I A1 Algebra liniowa z geometrią anal. E V1 Technologia informacyjna A3 Informatyka I V2 Przedmiot humanistyczny I 2 2 V3 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 1 1 Ogółem II III IV V A1 Analiza matematyczna II E A3 Informatyka II E A1 Metody probabilistyczne A2 Fizyka II B3 Podstawy metrologii 2 3 B1 Elektrotechnika I E A5 Geometria i grafika inżynierska V2 Przedmiot humanistyczny II 2 2 Ogółem A2 Fizyka III E V1 Język obcy 2 1 B1 Teoria obwodów E B3 Metrologia E A4 Inżynieria materiałowa B8 Bezpieczne użytkowanie urządz.el A6 Metody numeryczne V1 Wychowanie fizyczne 2 Ogółem A1 Podstawy logiki i teorii mnogości 1 1 V1 Język obcy 2 1 B4 Maszyny elektryczne I B12 Technika wysokich napięć B6 Podstawy elektroenergetyki E B2 Teoria pola elektromagnetycznego E B5 Elektronika i energoelektronika I V1 Wychowanie fizyczne 2 Ogółem V1 Język obcy 2 1 B6 Systemy elektroenergetyczne B4 Maszyny elektryczne II E B5 Elektronika i energoelektronika II W51 Informatyka w elektrotechnice W52 Podstawy automatyki E W53 Wprowadzenie do telekomunikacji Ogółem

10 VI V1 Język obcy E 2 2 B9 Energoelektroniczne ukł. napęd. E B8 Urządzenia elektryczne E Przedmiot wybieralny I B10 Termoenergetyka E W61 Algorytmy sterowania Podstawy techniki W62 mikroprocesorowej Praca przejściowa 2 3 Ogółem VII B11 Podstawy mechaniki 2 2 Prawo gospodarcze 2 1 Przedmiot wybieralny II Przedmiot wybieralny III Zarządzanie przedsiębiorstwem 2 1 V3 Ochrona własności intelektualnej 1 1 Seminarium dyplomowe 2 3 Praca dyplomowa inżynierska 15 Ogółem Razem Ogółem suma godzin tygodniowo: Ogółem godzin podczas studiów: Praca dyplomowa 300 Liczba godzin wg siatki: 2805 Praktyka zawodowa 6 tygodni 10

11 Przedmioty wybieralne (z kierunków pokrewnych) na sem. 5-tym W51 Bazy danych I Kier. Inf., sem. 5, 2w, 2l, 5 ECTS Ochrona danych w syst. i sieciach Kier. Inf., sem. 5, 1w, 2c, 1l 5 ECTS komputerowych Materiałoznawstwo elektroniczne Kier.EiT sem. 5, 1w, 2l, 1s 5 ECTS W52 Narzędzia modelowania w autom. Kier. AiR sem. 5, 2w, 1l 4 ECTS W53 Transmisja danych Kier. Inf. sem. 5, 2w, 1l 4 ECTS Przedmioty wybieralne (z kierunków pokrewnych) na sem. 6-tym W61 Komputerowa analiza systemów Kier. Inf. sem. 6, 2w, 1l 3 ECTS i sygnałów W62 Optoelektronika Kier. EiT sem. 6, 2w, 1l 3 ECTS oraz jednocześnie Kompatybilność elektromagnet. Kier. EiT sem. 6, 1w, 1s 2 ECTS Przedmioty wybieralne (kierunkowe) I, II, III Semestr Nazwa przedmiotu VI Przedmiot wybieralny I 2W 1L VII Przedmiot wybieralny II 1W 2L Przedmiot wybieralny III 2W 1L Przedmioty do wyboru nazwa szczegółowa Technika regulacji Inżynieria finansowa Sieci elektroenergertyczne Wybrane zagadnienia eksploatacji maszyn i napędów Układy i systemy programowalne automatyki Racjonalne użytkowanie energii Odnawialne źródła energii Automatyzacja napędów elektrycznych Komputerowe systemy sterowania Audyt energetyczny Zakłócenia w układach elektrycznych i elektronicznych Diagnostyka maszyn i symulacje w LabView 11

12 Sem. I II III IV V PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (Inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI Obowiązuje dla 1-go od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku INFORMATYKA Kod EK Przedmiot Wymiar godzin Punkty ECTS A4 Fizyka I E A1 Analiza matematyczna I A1 Algebra liniowa z geometrią analityczną E Technologia informacyjna B1 Informatyka I V2 Przedmiot humanistyczny I 2 2 V3 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 1 1 Ogółem A1 Analiza matematyczna II E B1 Informatyka II E A2 Metody probabilistyczne A4 Fizyka II A5 Podstawy metrologii 2 3 A5 Elektrotechnika I E Geometria i grafika inżynierska V2 Przedmiot humanistyczny II 2 2 Ogółem V1 Język obcy 2 1 V1 Wychowanie fizyczne 2 B6 Programowanie III A2 Statystyka matematyczna A3 Matematyka dyskretna E B2 Algorytmy i struktury danych E B4 Systemy operacyjne I 2 3 B3 Architektura komputerów E B6 Teoretyczne podstawy informatyki Ogółem V1 Język obcy 2 1 V1 Wychowanie fizyczne 2 B11 Programowanie niskopoziomowe E B4 Systemy operacyjne II E B7 Grafika komputerowa I B5 Sieci komputerowe I B4 Programowanie systemowe B10 Inżynieria oprogramowania I E B12 Prawo gospodarcze 2 2 Ogółem V1 Język obcy 2 1 W51 Teleinformatyka wybrane zagadn B5 Sieci komputerowe II E B10 Inżynieria oprogramowania II 2 2 B9 Bazy danych I B12 Ochrona danych w syst. i sieciach. komp E W52 Transmisja danych E W53 Podstawy ekonomii 2 2 B7 Grafika komputerowa II 2 3 Ogółem

13 VI VII V1 Język obcy E 2 2 W61 Techniki internetowe E V8 Projekt zespołowy systemu informatycznego 3 5 W62 Komp. Analiza systemów i sygn B9 Bazy danych II E B8 Narzędzia sztucznej inteligencji E Praca przejściowa 2 3 Ogółem B12 Prawo autorskie i komputerowe Przedmiot wybieralny I Przedmiot wybieralny II Przedmiot wybieralny III Przedmiot wybieralny IV Seminarium dyplomowe 2 3 Praca dyplomowa inżynierska 15 Ogółem Ogółem suma godzin tygodniowo: Ogółem godzin podczas studiów: Praca dyplomowa 300 Liczba godzin wg siatki: 2656 Praktyki zawodowe 4 tygodnie Przedmioty wybieralne (z kierunków pokrewnych) na sem. 5-tym W51 Technika mikroprocesorowa I kier. AiR, sem. 5, 2w 2 ECTS Modulacja i detekcja I kier. EiT, sem. 5, 2w 2 ECTS W52 Narzędzia modelowania w aut. kier. AiR sem. 5, 2w, 1l 4 ECTS W53 Technologie układów scalonych kier. EiT sem. 5, 2w 2 ECTS Przedmioty wybieralne (z kierunków pokrewnych) na sem. 6-tym W61 Systemy wizyjne kier. AiR sem. 6, 2w, 2l 5 ECTS W62 Optoelektronika kier. EiT sem. 6, 2w, 1l 3 ECTS 13

14 Przedmioty wybieralne (kierunkowe) I, II, III, IV Semestr Nazwa przedmiotu Przedmiot wybieralny I VII 1W 1L Przedmiot wybieralny II 1W 2L Przedmiot wybieralny III 1W 2L Przedmiot wybieralny IV 1W 2L Przedmioty do wyboru nazwa szczegółowa 1. Programowalne systemy sterowania 2. Multimedialne techniki prezentacji 3. Specjalizowane języki narzędziowe 4. Inżynieria finansowa 5. Administrowanie sieciowych systemów operacyjnych 1. Systemy wbudowane 2. Sieci komputerowe i systemy BD w elektroenergetyce 3. Programowanie aplikacji graficznych 4. Graficzne środowiska programowe 5. Zarządzanie projektami informatycznymi 1. Projektowanie baz danych 2. Metody komputerowe badań urządzeń 3. Modelowanie i symulacja 4. Technologia CAD 5. Usługi katalogowe w systemach operacyjnych 1. Modelowanie matematyczne 2. Podstawy elektroenergetyki 3. Narzędzia informatyczne w praktyce inżynierskiej 4. Podstawy komputerowych systemów zarządzania 5. Komputerowe sieci przemysłowe 14

15 PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI Obowiązuje dla 1-go od roku akad. 2012/2013 na kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA Sem. I II KOD EK Przedmiot Wymiar godzin Punkty ECTS A1 Algebra lin. z geometrią analit. E A2 Fizyka I A3 Informatyka I A1 Podstawy logiki i teorii mnogości E V2 Przedmiot humanistyczny I 30 3 V2 Przedmiot humanistyczny II 30 3 V3 BHP i ergonomia 10 2 Ogółem V1 Technologia informacyjna A3 Informatyka II A1 Analiza matematyczna I E A1 Podst. metod probabilistycznych B4 Podstawy elektrotechniki E A2 Fizyka II E Ogółem III IV V VI A1 Analiza matematyczna II B4 Metrologia B4 Podstawy elektrotechniki II E B5 Podstawy mechaniki B2 Podstawy regulacji automatycznej I E Inżynieria materiałowa V1 Język obcy 30 1 Ogółem B3 Przetworniki elektromechaniczne B4 Elektronika B2 Podstawy regulacji automatycznej II E B3 Podstawy robotyki I B1 Teoria sygnałów i systemów E B4 Przetworniki i układy pomiarowe V1 Język obcy 30 1 Ogółem A3 Informatyka III B4 Energoelektronika B4 Technika mikroprocesorowa E B3 Podstawy robotyki II E B6 Sterowanie procesami ciągłymi V1 Język obcy 30 1 Ogółem A3 Informatyka IV B2 Narzędzia modelowania w automatyce B8 Systemy czasu rzeczywistego E B9 Zintegrowane systemy zarządzania B8 Sieci komputerowe w zast. automatyki E B3 Systemy wizyjne V1 Język obcy E 30 2 Ogółem

16 VII VIII Komputerowe systemy automatyki B6 przemysł. E B2 Symulacja komputerowa E Przedmiot wybieralny I Przedmiot wybieralny II Praca przejściowa 20 4 Ogółem V3 Ochrona własności intelektualnej Przedmiot wybieralny III Seminarium dyplomowe 20 3 Praca dyplomowa inżynierska 15 Ogółem Ogółem godzin podczas studiów: Praca dyplomowa: 300 Liczba godzin wg siatki: 1765 Praktyki zawodowe 4 tygodnie Przedmioty wybieralne kierunkowe Semestr Nazwa przedmiotu Przedmioty do wyboru - nazwa szczegółowa VI Przedmiot wybieralny I 15W 20L 1. Komputerowe sieci przemysłowe 2. Układy napędowe manipulatorów i robotów 3. Systemy zaawansowanego sterowania VII Przedmiot wybieralny II 15W 20L Przedmiot wybieralny III 20W 20L 4. Mobilne układy robotyki 1. Inteligentne systemy sterowania 2. Układy programowalne w robotyce 3. Technologie internetowe w automatyce 4. Mikroprocesorowe układy sterowania 1. Metody sztucznej inteligencji w automatyce 2. Procesory sygnałowe w napędach robotów 3.Systemy wizyjne w automatyce 4. Procesory sygnałowe w robotyce 16

17 PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Obowiązuje dla 1-go roku studiów od roku akademickiego 2012/2013 Sem. I II III IV Wymiar godzin Punkty Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS EK W C L P S A.1 Algebra liniowa z geometrią analityczną E A.2 Fizyka I A.3 Informatyka I A.1 Podstawy logiki i teorii mnogości E V.2 Przedmiot humanistyczny I 30 3 V.2 Przedmiot humanistyczny II 30 3 V.3 BHP i ergonomia 10 2 RAZEM: W C L P S V.1 Technologia informacyjna A.4 Informatyka II A.1 Analiza matematyczna I E A.1 Podstawy metod probabilistycznych A.2 Fizyka II E A.5 Podstawy elektrotechniki E RAZEM: W C L P S V.1 Język obcy 30 1 A.2 Fizyka III A.5 Teoria obwodów E B.2 Elementy elektroniczne E B.4 Układy elektroniczne I E 20 4 A.3 Metody numeryczne B.6 Metrologia elektroniczna I 20 3 RAZEM: W C L P S V.1 Język obcy 30 1 B.12 Podstawy telekomunikacji B.5 Teoria pola elektromagnetycznego E B.4 Układy elektroniczne II E B.7 Technika cyfrowa I 10 2 B.4 Podstawy energoelektroniki I 10 2 B.6 Metrologia elektroniczna II E 10 3 A.4 Komputerowa analiza układów elektron B.13 Sieci i systemy telekomunikacyjne Diagnostyka techniczna RAZEM:

18 V VI VII VIII W C L P S V.1 Język obcy 30 1 B.7 Technika cyfrowa II E B.8 Systemy operacyjne 15 2 B.4 Podstawy energoelektroniki II E B.11 Technologie układów scalonych 15 2 B.12 Modulacja i detekcja E Podstawy automatyki 10 2 B.1 Konstrukcje urządzeń elektronicznych B.8 Technika mikroprocesorowa I 10 2 RAZEM: W C L P S V.1 Język obcy E 30 2 W61 Przetwarzanie sygnałów E W62 Technika mikrofalowa 20 3 B.8 Technika mikroprocesorowa II E B.1 Materiałoznawstwo elektroniczne I 10 2 W63 Algorytmy sterowania A.3 Programowalne układy elektroniczne I 10 2 RAZEM: W C L P S B.14 Anteny i propagacja fal B.8 Układy peryferyjne systemów mikroproc E B.12 Kompatybilność elektromagnetyczna B.1 Materiałoznawstwo elektroniczne II B.3 Optoelektronika E A3 Programowalne układy elektron. II B.8 Systemy mikroprocesorowe i komputer. I 10 1 Praca przejściowa 20 4 RAZEM: W C L P S B.8 Systemy mikroprocesorowe i komput. II V.3 Prawo autorskie 15 2 Przedmiot wybieralny I Przedmiot wybieralny II Przedmiot wybieralny III B.15 Techniki bezprzewodowe Seminarium dyplomowe 20 3 Praca dyplomowa (proj. inż.) 15 RAZEM: W C L P S Ogółem godzin: Ogółem godzin: 1505, w tym: W 740, C, L, P, S Praca dyplomowa: 300 Punkty ECTS razem : 210 Praktyka zawodowa 4 tygodnie 18

19 Przedmioty wybieralne (z kierunków pokrewnych) na sem. 6-tym W61 Kier. Inf. sem. 6 Ochrona danych w systemach komp. 15w, 15c 6ECTS W62 Kier. AiR sem.6 Zintegrowane systemy zarządzania 10w, 10l 4ECTS W63 Kier. Inf. sem.6 Komp. analiza systemów i sygnałów 20w, 15l 6ECTS Przedmioty wybieralne (kierunkowe) I, II, III Semestr Nazwa przedmiotu Przedmioty do wyboru nazwa szczegółowa VIII Przedmiot wybieralny I 10W 10S Przedmiot wybieralny II 10W 10S Przedmiot wybieralny III 10W 10S 1. Modelowanie układów energoelektronicznych 2. Systemy mikroprocesorowe w energoelektronice 3. Systemy ekspertowe i sztuczna inteligencja 1. Telekomunikacja ruchoma 2. Pomiary wybranych wielkości medycznych 3. Układy programowalne w napędzie elektrycznym 4. Techniki multimedialne 1. Systemy telekomutacyjne 2. Miernictwo anten i instalacji antenowych 3. Sieci teleinformatyczne 4. Eksploatacja systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych 19

20 PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI Obowiązuje dla 1-go roku od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku ELEKTROTECHNIKA Sem. I II Kod EK Przedmiot Wymiar godzin Punkty ECTS A1 Algebra lin. z geometrią analit. E A2 Fizyka I A3 Informatyka I A1 Podstawy logiki i teorii mnogości E V2 Przedmiot humanistyczny I 30 3 V2 Przedmiot humanistyczny II 30 3 V3 BHP i ergonomia 10 2 Ogółem V1 Technologia informacyjna A3 Informatyka II A1 Analiza matematyczna I E A1 Podst. metod probabilistycznych B1 Podstawy elektrotechniki E A2 Fizyka II E Ogółem III IV V VI A2 Fizyka III E B3 Metrologia I B1 Teoria obwodów I E V1 Język obcy 30 1 A1 Analiza matematyczna II E Ogółem A6 Metody numeryczne B1 Teoria obwodów II E V1 Język obcy 30 1 B3 Metrologia II E A4 Inżynieria materiałowa Ogółem A3 Informatyka III B2 Teoria pola elektromagnetycznego E B5 Elektron. i energoelektronika I E B8 Urządzenia elektryczne B4 Maszyny elektryczne I V1 Język obcy 30 1 Ogółem A3 Informatyka IV B5 Elektron. i energoelektronika II E B4 Maszyny elektryczne II E B10 Podstawy automatyki B12 Technika wysokich napięć E B11 Podstawy mechaniki V1 Język obcy E 30 2 Ogółem

21 VII VIII Praca przejściowa 20 4 B10 Algorytmy sterowania B7 Podst. techniki mikroprocesorowej E B6 Podstawy elektroenergetyki E W71 Bezp.użytkowania urządzeń elektr A5 Geometria i grafika inżynierska Ogółem V2 Prawo autorskie i komputerowe Przedmiot wybieralny I Przedmiot wybieralny II Przedmiot wybieralny III Seminarium dyplomowe 20 3 Praca dyplomowa inżynierska 15 Ogółem Ogółem godzin podczas studiów: Praca dyplomowa 300 Liczba godzin wg siatki:1815 Praktyka zawodowa 6 tygodni Przedmioty wybieralne (z kierunków pokrewnych) na sem. 7-tym: W71 Układy peryferyjne systemów mikroproc kier. EiT sem. 7, 10w, 10l, 4 ECTS Teleinformatyka wybrane zagadnienia sem. 7, 10w, 15p, 5 ECTS Przedmioty wybieralne (kierunkowe) na semestrze 8 Semestr Nazwa przedmiotu Przedmioty do wyboru nazwa szczegółowa Przedmiot wybieralny I VIII 20W 10S Przedmiot wybieralny II 20W 10L Przedmiot wybieralny III 20W 10S 1. Inżynieria finansowa 2. Kompatybilność elektromagnetyczna 3. Napędy elektryczne i serwomechanizmy 1. Racjonalne użytkowanie energii 2. Sieci elektroenergetyczne 3. Automatyzacja napędów elektrycznych 1. Audyt energetyczny 2. Podstawy eksploatacji układów stacyjnych 3. Diagnostyka i eksploatacja maszyn 21

22 PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI Obowiązuje dla 1-go roku od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku INFORMATYKA Sem. I II III IV V VI Kod EK Przedmiot Wymiar godzin Punkty ECTS Algebra liniowa z geometrią analit. E A1 A4 Fizyka I B1 Informatyka I A3 Podstawy logiki i teorii mnogości E V2 Przedmiot humanistyczny I 30 3 V3 Przedmiot humanistyczny II 30 3 V3 BHP i ergonomia 10 2 Ogółem Technologia informacyjna B1 Informatyka II A1 Analiza matematyczna I E A2 Podstawy metod probabilistycz A5 Podstawy elektrotechniki E A4 Fizyka II E Ogółem A2 Statystyka matematyczna B4 Systemy operacyjne E A3 Matematyka dyskretna B1 Programowanie III E B2 Algorytmy i struktury danych B3 Architektura komputerów E V1 Język obcy 30 1 Ogółem B5 Transmisja danych B6 Teoretyczne podst. Informatyki B11 Programowanie niskopoziomowe E B7 Grafika komputerowa I B5 Sieci komputerowe I E B4 Programowanie systemowe E V1 Język obcy 30 1 Ogółem B10 Inżynieria oprogramowania E B5 Sieci komputerowe II E B9 Bazy danych I E B7 Grafika komputerowa II V1 Język obcy 30 2 Ogółem B5 Techniki internetowe E B9 Bazy danych II B12 Ochrona danych w syst. i siec. k A5 Komp. analiza systemów i sygn. E V1 Język obcy E 30 2 Ogółem

23 VII VIII V8 Projekt systemu informatycznego 20 3 B5 Teleinformatyka wybrane zagadn B8 Narzędzia sztucznej inteligencji E Praca przejściowa 20 4 Przedmiot wybieralny I Przedmiot wybieralny II Ogółem B12 Prawo autorskie i komputerowe 10 2 Komputerowe systemy zarządzania Przedmiot wybieralny III Seminarium dyplomowe 20 3 Praca dyplomowa inżynierska 15 Ogółem Ogółem godzin podczas studiów: Praca dyplomowa 300 Liczba godzin wg siatki: 1730 Praktyka zawodowa 4 tygodnie Przedmioty wybieralne kierunkowe I, II i III Semestr Nazwa przedmiotu Przedmioty do wyboru nazwa szczegółowa VII Przedmiot wybieralny I 1. Programowalne systemy sterowania 10W 20L 10P 2. Modelowanie i symulacja 3. Technologia CAD VIII Przedmiot wybieralny II 10W 20L 10P Przedmiot wybieralny III 10W 20L 10P 4. Sieci komputerowe i systemy BD w elektroenergetyce 1. Systemy wbudowane 2. Specjalizowane języki narzędziowe 3. Inżynieria finansowa 4. Metody komputerowe badań urządzeń 1. Projektowanie baz danych 2. Język opisu sprzętu VHDL 3. Graficzne środowiska projektowe 4. Podstawy elektroenergetyki 23

24 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II - GO STOPNIA (Magisterskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI Obowiązuje od 1-go roku akad. 2012/2013 na kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA Specjalność: SYSTEMY STEROWANIA W AUTOMATYCE I ROBOTYCE Sem. I Kod Punkty EK Przedmiot Wymiar godzin ECTS Język angielski 2 2 B1 Teoria i metody optymalizacji E B2 Modelowanie układów dynamicznych działy wybrane Modelowanie z wyk. systemów rozmytych i sieci neuronowych B2 B2 Identyfikacja procesów technologicznych B3 Teoria sterowania - działy wybrane E Ogółem Specjalność SYSTEMY STEROWANIA W AUTOMATYCE I ROBOTYCE II III Język angielski 2 2 Metody i algorytmy sterowania cyfrowego E Układy programowalne automatyki i robotyki E Sterowanie robotów Środowisko LabView w robotyce Przedmiot wybieralny I Przedmiot wybieralny II Praca przejściowa 2 2 Ogółem Przedmiot wybieralny III E Przedmiot wybieralny IV Wykład monograficzny Seminarium dyplomowe 2 2 Praca dyplomowa 20 Ogółem Suma ECTS Ogółem suma godzin tygodniowo Ogółem suma godzin podczas studiów Praca dyplomowa 300 Liczba godzin wg siatki

25 Przedmiot wybieralny I 1. Modele dynamiki układów fizycznych dla automatyków 2. Systemy ekspertowe dla automatyków Przedmiot wybieralny II 1. Napędy manipulatorów i robotów 2. Roboty mobilne Przedmiot wybieralny III 1. Sieci przemysłowe w automatyce 2. Problemy neuroinformatyki w zastosowaniach automatyki Przedmiot wybieralny IV 1. Mikroprocesorowe sterowanie robotów 2. Mikroprocesory sygnałowe w robotyce 3. Sterowniki programowalne w robotyce 25

26 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II - GO STOPNIA (Magisterskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI Obowiązuje od 1-go roku akad. 2012/2013 na kierunku ELEKTROTECHNIKA Specjalność: ELEKTROENERGETYKA PRZEMYSŁOWA Sem. I Kod EK Przedmiot Wymiar godzin Język angielski 2 2 B1 Wybrane zagadnienia teorii obwodów E B2 Elektromechaniczne układy napędowe E B3 Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych B4 Zakłócenia w układach elektroenergetycznych B5 Metody numeryczne w technice Punkty ECTS Multimedialne Techniki Prezentacji Ogółem II Język angielski 2 2 Przedmiot wybieralny I E Przedmiot wybieralny II Automatyzacja napędu elektrycznego Racjonalne użytkowanie energii E Odnawialne źródła energii Eksploatacja i diagnostyka maszyn i urządzeń Praca przejściowa 2 4 Ogółem III Przedmiot wybieralny III E Przedmiot wybieralny IV Dynamika pracy systemu elektroenergetycznego Przedmiot wybieralny V Seminarium dyplomowe 2 2 Praca dyplomowa 20 Ogółem Ogółem suma godzin tygodniowo Suma ECTS Ogółem suma godzin podczas studiów Praca dyplomowa 300 Liczba godzin wg siatki

27 Przedmiot wybieralny I Automatyka zabezpieczeniowa Układy zabezpieczeń wysokonapięciowych urządzeń energetycznych Sterowanie w elektroenergetyce Przedmiot wybieralny II Stacje elektroenergetyczne Elektroenergetyczne układy zasilania zakładów przemysłowych Eksploatacja stacji i sieci elektroenergetycznych Przedmiot wybieralny III Audyt energetyczny Energetyczne systemy komunalne Komputerowe systemy zarządzania Przedmiot wybieralny IV Niezawodność systemów i urządzeń Rynki energii elektrycznej Wybrane zagadnienia z zakresu pracy systemu elektroenergetycznego Przedmiot wybieralny V Projekt układu elektromechanicznego Narzędzia informatyczne w praktyce inżynierskiej Sterowniki programowalne 27

28 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II - GO STOPNIA (Magisterskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI Obowiązuje od 1-go roku akad. 2012/2013 na kierunku INFORMATYKA Specjalność: INFORMATYKA W ELEKTROENERGETYCE Sem. I II III Kod EK Przedmiot Wymiar godzin Punkty ECTS Język angielski 2 2 B2 Ekonometria B1 Modelowanie i analiza systemów informatycznych E B2 Metody komputerowe w technice E B2 Zaawansowane systemy baz danych B1 Projektowanie systemów informatycznych Programowanie współbieżne i rozproszone Ogółem specjalność: INFORMATYKA W ELEKTROENERGETYCE Język angielski 2 2 Przedmiot wybieralny I 2 3 Bazy danych w elektroenergetyce 2 3 Podstawy sterowania w elektroenergetyce E Przedmiot wybieralny II Metody komputerowe badań urządzeń E Przedmiot wybieralny III Praca przejściowa 2 2 Ogółem Sieci komputerowe w elektroenergetyce Przedmiot wybieralny IV E Seminarium dyplomowe 2 2 Praca dyplomowa 20 Ogółem Suma ECTS Ogółem suma godzin dydaktycznych tygodniowo Ogółem liczba godzin dydaktycznych 840 Praca dyplomowa 300 Ogółem liczba godzin podczas studiów

29 Przedmioty wybieralne Przedmiot wybieralny I 2w 3 ECTS 1. Podstawy elektroenergetyki 2. Gospodarka elektroenergetyczna Przedmiot wybieralny II 2w, 1p 4 ECTS 1. Akwizycja i transmisja danych 2. Diagnostyka procesów przemysłowych Przedmiot wybieralny III 2w, 2p 4 ECTS 1. Przetwarzanie i wizualizacja danych 2. Multimedialne techniki prezentacji Przedmiot wybieralny IV 1w, 1c, 2p 5 ECTS 1. Komputeryzacja procesów projektowania 2. Przetwarzanie sygnałów 29

30 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II - GO STOPNIA (Magisterskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI Obowiązuje od 1-go roku akad. 2012/2013 na kierunku INFORMATYKA Specjalność: SIECI KOMPUTEROWE I SYSTEMY BAZ DANYCH Sem. I Kod Punkty EK Przedmiot Wymiar godzin ECTS Język angielski 2 2 B2 Ekonometria Modelowanie i analiza systemów B1 informatycznych E B2 Metody komputerowe w technice E B2 Zaawansowane systemy baz danych B1 Projektowanie systemów informatycznych Programowanie współbieżne i rozproszone Ogółem Specjalność Sieci komputerowe i systemy baz danych II III Język angielski 2 2 Administracja i bezpieczeństwo sieci komp. E Przedmiot wybieralny I E Przedmiot wybieralny II Zaawansowane algorytmy i struktury danych Eksploracja danych Złożoność obliczeniowa Praca przejściowa 2 2 Ogółem Korporacyjne systemy informatyczne Przedmiot wybieralny III E Seminarium dyplomowe 2 2 Praca dyplomowa 20 Ogółem Suma ECTS Ogółem suma godzin tygodniowo Ogółem suma godzin podczas studiów Praca dyplomowa 300 Liczba godzin wg siatki

31 Przedmioty wybieralne Przedmiot wybieralny I 2w, 2p 5 ECTS 1. Systemy GIS 2. Projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych 3. Teleinformatyka Przedmiot wybieralny II 2w, 2l, 1p 5 ECTS 1. Technologie sieciowe I wybrane zagadnienia 2. Komputerowe sieci przemysłowe 3. Projektowanie systemów baz danych Przedmiot wybieralny III 2w, 2l 5 ECTS 1. Technologie sieciowe II wybrane zagadnienia 2. Inżynieria finansowa 3. Komputerowe systemy zarządzania 31

32 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II-go STOPNIA (Magisterskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI Obowiązuje od 1-go roku w roku akad. 2012/2013 na kierunku INFORMATYKA Specjalność: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA Sem. Kod Przedmiot Wymiar godzin Punkty ECT S Język angielski 2 2 B2 Ekonometria B1 Modelowanie i analiza systemów informatycznych E I B2 Metody komputerowe w technice E B2 Zaawansowane systemy baz danych B1 Projektowanie systemów informatycznych Programowanie współbieżne i rozproszone Ogółem SPECJALNOŚĆ: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA II III Język angielski 2 2 Technologia CAD E E-commerce E Projektowanie w środowisku LabView Przedmiot wybieralny I Przedmiot wybieralny II Adaptacja środowiska aplikacyjnego Praca przejściowa 2 2 Ogółem Przedmiot wybieralny III E Wizualizacja danych Seminarium dyplomowe 2 3 Praca dyplomowa 20 Ogółem Suma ECTS Ogółem suma godzin tygodniowo: Liczba godzin wg siatki: 840 Praca dyplomowa: 300 Łączna liczba godzin:

33 Przedmioty wybieralne 1. Inżynieria finansowa 2. Komputerowe systemy zarządzania Przedmiot wybieralny I 2w, 2l 6 ECTS 1. Interfejs programowy użytkownika 2. Projektowanie obiektowe Przedmiot wybieralny II 2w, 2l, 1p 7 ECTS 1. Integracja dokumentacji technicznej 2. Portale korporacyjne Przedmiot wybieralny III 1w, 2l, 1p 3 ECTS 33

34 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II-go STOPNIA (Magisterskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI Obowiązuje od 1-go roku w roku akad. 2012/2013 na kierunku INFORMATYKA Specjalność: INFORMATYKA W TECHNICE I ZARZĄDZANIU Sem. I Kod Punkty EK Przedmiot Wymiar godzin ECTS Język angielski 2 2 B2 Ekonometria Modelowanie i analiza systemów B1 informatycznych E B2 Metody komputerowe w technice E B2 Zaawansowane systemy baz danych B1 Projektowanie systemów informatycznych Programowanie współbieżne i rozproszone Ogółem Specjalność Informatyka w Technice i Zarządzaniu II III Język angielski 2 2 Modelowanie matematyczne E Środowiska obliczeniowe E Systemy wizyjne Przedmiot wybieralny I Przedmiot wybieralny II Przedmiot wybieralny III Praca przejściowa 2 2 Ogółem Przedmiot wybieralny IV Specjalizowane języki narzędziowe E Seminarium dyplomowe 2 2 Praca dyplomowa 20 Ogółem Suma ECTS Ogółem suma godzin tygodniowo Ogółem suma godzin podczas studiów Praca dyplomowa 300 Liczba godzin wg siatki

35 Przedmioty wybieralne Przedmiot wybieralny I 2W, 2L 4 ECTS 1. Współczesne technologie informatyczne 2. Projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych Przedmiot wybieralny II 2W, 2L 4 ECTS 1. Język opisu sprzętu VHDL 2. Sterowanie manipulatorów Przedmiot wybieralny III 1W, 1P 3 ECTS 1. Inżynieria finansowa 2. E-commerce Przedmiot wybieralny IV 2W, 1P 3 ECTS 1. Komputerowa analiza pól 2. Metody i języki obliczeń polowych 35

36 PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II-go STOPNIA (Magisterskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI Obowiązuje od 1-go roku w roku akad. 2012/2013 na kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA Specjalność: SYSTEMY STEROWANIA W AUTOMATYCE I ROBOTYCE Sem. I II III IV Kod Punkty EK Przedmiot Wymiar godzin ECTS Język angielski 20 2 B1 Teoria i metody optymalizacji E B2 Modelowanie układów dynamicznych dz.wybrane Modelowanie rozmyte i neuronowe w zagadnieniach sterowania B2 B2 Identyfikacja procesów technologicznych B3 Teoria sterowania - działy wybrane E Ogółem Język angielski 20 2 Sterowanie robotów Metody i algorytmy sterowania cyfrowego E Przedmiot wybieralny I Przedmiot wybieralny II Ogółem Układy programowalne automatyki i robotyki E Środowisko LabView w robotyce Przedmiot wybieralny III E Przedmiot wybieralny IV Praca przejściowa 20 2 Ogółem Wykład monograficzny Seminarium dyplomowe 20 2 Praca magisterska 20 Ogółem Suma ECTS Ogółem suma godzin Ogółem suma godzin podczas studiów 540 Praca dyplomowa 300 Liczba godzin wg siatki

37 Przedmioty wybieralne: Przedmiot wybieralny I 1. Modele dynamiki układów fizycznych dla automatyków 2. Systemy ekspertowe dla automatyków Przedmiot wybieralny II 1. Napędy manipulatorów i robotów 2. Roboty mobilne Przedmiot wybieralny III 1. Sieci przemysłowe w automatyce 2. Problemy neuroinformatyki w zastosowaniach automatyki Przedmiot wybieralny IV 1. Mikroprocesorowe sterowanie robotów 2. Mikroprocesory sygnałowe w robotyce 3. Sterowniki programowalne w robotyce Wykład monograficzny: Wybrane problemy współczesnej automatyki i robotyki 37

38 Specjalność: ELEKTROENERGETYKA PRZEMYSŁOWA Sem. I Kod EK Przedmiot Wymiar godzin Język angielski 20 2 B1 Wybrane zagadnienia teorii obwodów E B2 Elektromechaniczne układy napędowe E B3 Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych B4 Zakłócenia w układach elektroenergetycznych B5 Metody numeryczne w technice Punkty ECTS Ogółem II Język angielski 20 2 Automatyka zabezpieczeniowa E Dynamika pracy systemu elektroenergetycznego Przedmiot wybieralny I Diagnostyka układów izolacyjnych Przedmiot wybieralny II Ogółem III Przedmiot wybieralny III E Automatzacja napędu elektrycznego Racjonalne użytkowanie energii E Eksploatacja i diagnostyka maszyn i urządzeń Przedmiot wybieralny IV Praca przejściowa 20 4 Ogółem IV Odnawialne źródła energii Seminarium dyplomowe 20 2 Praca dyplomowa 20 Ogółem Ogółem suma godzin Suma ECTS Ogółem suma godzin podczas studiów 545 Praca dyplomowa 300 Liczba godzin wg siatki

39 Przedmioty wybieralne Przedmiot wybieralny I 1. Projekt układu elektromechanicznego 2. Narzędzia informatyczne w praktyce inżynierskiej 3. Sterowniki programowalne Przedmiot wybieralny II 1. Audyt energetyczny 2. Energetyczne systemy komunalne 3. Komputerowe systemy zarządzania Przedmiot wybieralny III 1. Stacje elektroenergetyczne 2. Elektroenergetyczne układy zasilania zakładów przemysłowych 3. Eksploatacja stacji i sieci elektroenergetycznych Przedmiot wybieralny IV 1. Niezawodność systemów i urządzeń 2. Rynki energii elektrycznej 3. Wybrane zagadnienia dynamiki pracy systemu elektroenergetycznego PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II - GO STOPNIA (Magisterskich) 39

40 NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI Obowiązuje od 1-go roku akad. 2012/2013 na kierunku INFORMATYKA Specjalność: SIECI KOMPUTEROWE I SYSTEMY BAZ DANYCH Sem. I Kod Punkty EK Przedmiot Wymiar godzin ECTS Język angielski 20 2 B2 Ekonometria B1 Modelowanie i analiza systemów informatycznych E B2 Metody komputerowe w technice E B2 Zaawansowane systemy baz danych B1 Projektowanie systemów informatycznych Programowanie współbieżne i rozproszone Ogółem Specjalność Sieci komputerowe i systemy baz danych II III IV Język angielski 20 2 Administracja i bezpieczeństwo sieci komp. E Przedmiot wybieralny I E Przedmiot wybieralny II Ogółem Zaawansowane algorytmy i struktury danych B2 Eksploracja danych Złożoność obliczeniowa E Przedmiot wybieralny III Praca przejściowa 20 2 Ogółem Korporacyjne systemy informatyczne Seminarium dyplomowe 20 2 Praca dyplomowa 20 Ogółem Suma ECTS Ogółem suma godzin Ogółem suma godzin podczas studiów 510 Praca dyplomowa 300 Liczba godzin wg siatki

41 Przedmioty wybieralne Przedmiot wybieralny I 20w, 20p 8 ECTS 1. Systemy GIS 2. Projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych 3. Teleinformatyka Przedmiot wybieralny II 20w, 20l 7 ECTS 1. Technologie sieciowe I wybrane zagadnienia 2. Komputerowe sieci przemysłowe 3. Projektowanie systemów baz danych Przedmiot wybieralny III 10w, 20l 5 ECTS 1. Technologie sieciowe II wybrane zagadnienia 2. Inżynieria finansowa 3. E-commerce 41

42 PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II - GO STOPNIA (Magisterskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI Obowiązuje od 1-go roku akad. 2012/2013 na kierunku INFORMATYKA Specjalność: INFORMATYKA STOSOWANA Sem. I Kod Punkty EK Przedmiot Wymiar godzin ECTS Język angielski 20 2 B2 Ekonometria B1 Modelowanie i analiza systemów informatycznych E B2 Metody komputerowe w technice E B2 Zaawansowane systemy baz danych B1 Projektowanie systemów informatycznych Programowanie współbieżne i rozproszone Ogółem II III B2 Specjalność: INFORMATYKA STOSOWANA Język angielski 20 2 Programowanie systemów wizualizacji procesów przemysłowych Komputerowe systemy zarządzania E Przedmiot wybieralny I E Przedmiot wybieralny II Ogółem Specjalizowane języki narzędziowe E-commerce Programowanie aplikacji graficznych E Przedmiot wybieralny III Praca przejściowa 20 2 Ogółem IV Projektowanie interfejsu użytkownika Seminarium dyplomowe 20 2 Praca dyplomowa 20 Ogółem Ogółem suma godzin Ogółem suma godzin podczas studiów 510 Praca dyplomowa 300 Liczba godzin wg siatki 810 Suma ECTS 42

43 Przedmiot wybieralny I 1. Współczesne technologie informatyczne 2. Projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych Przedmiot wybieralny II 1. Podstawy programowania systemów automatyki przemysłowej 2. Sieciowe systemy komunikacji przemysłowej Przedmiot wybieralny III 1. Technologia CAD 2. Wizualizacja danych 43

44 SIATKA GODZIN DLA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEDMIOTÓW PROWADZONYCH W JĘZYKU NIEMIECKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Studia stacjonarne I-go stopnia l.p. Semestr, nazwa przedmiotu/wykładowca Liczba godzin/tyg. W Ć P/L S Semestr I 1. Algebra liniowa z geometrią analityczną dr A. Kotlorz 2E 2 2. Analiza matematyczna I dr F. Gajda Fizyka I dr F. Gajda 2E 1 Semestr II 4. Analiza matematyczna II dr F. Gajda 1E 1 5. Metody probabilistyczne dr A. Kotlorz Fizyka II dr F. Gajda 1 7. Podstawy metrologii dr inż. M. Wrzuszczak 2 8. Elektrotechnika dr inż. A. Przytulski 3E 2 9. Przedmiot humanistyczny II dr F. Gajda 2 Semestr III 10. Statystyka matematyczna dr A. Kotlorz Matematyka dyskretna dr A. Kotlorz 2E Systemy operacyjne I dr inż. M. Zdanowski 2 Semestr IV 13. Systemy operacyjne II dr inż. M. Zdanowski 1E 14. Programowanie niskopoziomowe dr inż. D.Wotzka 2E 15. Grafika komputerowa dr inż. D.Wotzka 2 Semestr V 16. Teleinformatyka-wybrane zagadnienia dr inż. A. Przytulski Transmisja danych dr inż. D.Wotzka 2 E Semestr VI 18. Techniki internetowe dr inż. M. Szmechta 2E Narzędzia sztucznej inteligencji dr inż. D.Wotzka 1E 2 44

45 PLAN KSZTAŁCENIA W JĘZYKU ANGIELSKIM NA STUDIACH STACJONARNYCH I-go STOPNIA (studia DJ angielski) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI Obowiązuje dla 1-go w roku ak.2012/2013 na kierunku INFORMATYKA* Sem. Kod Przedmiot Wymiar godzin Prowadzący A4 Fizyka I E 2 1 Prof. Czapla A1 Analiza matematyczna I 2 2 Dr Ścięgosz Dr A. Chwastyk I A1 Algebra liniowa z geometrią analityczną E 2 2 Technologia informacyjna 1 1 Dr Aksamit B1 Informatyka I 2 2 Dr Wotzka V2 Przedmiot humanistyczny I 2 Prof. Zabierowski II A1 Analiza matematyczna II E 1 1 Dr Kostrzycka B1 Informatyka II E 2 Dr Wotzka A2 Metody probabilistyczne 1 1 Prof. Latawiec A4 Fizyka II 1 Prof. Czapla A5 Podstawy metrologii 2 Prof. M. Wrzuszczak A5 Elektrotechnika I E 3 2 Prof. Tomczuk Geometria i grafika inżynierska 2 Dr Dzierżanowski V2 Przedmiot humanistyczny II 2 Prof. Zabierowski Pozostałe przedmioty i inne formy zajęć są prowadzone w języku polskim. * w zajęciach mogą uczestniczyć studenci kierunków Automatyka i robotyka, Elektronika i telekomunikacja oraz Elektrotechnika 45

2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki rok akademicki 2012/2013 Opole, styczeń 2013 r. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki rok akademicki 2014/2015 Opole, marzec 2014 r. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz.

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Kierunek: ELEKTROTECHNIKA studia inŝynierskie I stopnia Rok akademicki 2011/2012

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia, niestacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika

studia I stopnia, niestacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika Uniwersytet Zielonogórski Plan studiów Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki kierunek Elektrotechnika, niestacjonarne rok akademicki 2017/2018 Lp Nazwa przedmiotu ECTS Elektrotechnika Strona

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia, stacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika

studia I stopnia, stacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika Uniwersytet Zielonogórski Plan studiów Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki kierunek, stacjonarne rok akademicki 2017/2018 Lp Nazwa przedmiotu ECTS Strona 1 z stacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Studia stacjonarne inżynierskie

Załącznik nr 9a Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Studia stacjonarne inżynierskie Załącznik nr 9a Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 W C L S P ECTS 1W Matematyka 1 4 120 60 60 0 0 0 30 30 6 30 30 6 2W Fizyka 1 3 90 30 30 30

Bardziej szczegółowo

ECTS - program studiów kierunku Automatyka i robotyka, Studia I stopnia, rok akademicki 2015/2016

ECTS - program studiów kierunku Automatyka i robotyka, Studia I stopnia, rok akademicki 2015/2016 - program studiów kierunku Automatyka i robotyka, Studia I stopnia, rok akademicki 20/206 Automatyka i robotyka Profil ogólnoakademicki studia stacjonarne I stopnia w c l p w c l p w c l p w c l p w c

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów dla kierunku: Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalności: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9b Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Studia niestacjonarne inżynierskie

Załącznik nr 9b Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Studia niestacjonarne inżynierskie Załącznik nr 9b Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 1W Matematyka 1 4 72 36 36 0 0 0 18 18 6 18 18 6 2W Fizyka 1 3 36 18 18 0 0 0 18 18 6 3W

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki. Strona 1 z 5

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki. Strona 1 z 5 Uniwersytet Zielonogórski Plan studiów Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki kierunek Automatyka i robotyka studia I stopnia, niestacjonarne rok akademicki 2017/18 Uwaga: zajęcia na specjalnościach

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne systemy

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. 1 Matematyka. 2 Fizyka. 3 Informatyka. 4 Rysunek techniczny. 12 Język angielski. 14 Podstawy elektroniki. 15 Architektura komputerów

Nazwa przedmiotu. 1 Matematyka. 2 Fizyka. 3 Informatyka. 4 Rysunek techniczny. 12 Język angielski. 14 Podstawy elektroniki. 15 Architektura komputerów Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalności: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne E Z Σh W C L S P W C L

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 W C L S P ECTS 1W Matematyka 1 4 120 60 60 0 0 0 30 30 6 30 30 6 2W Fizyka 1 3 90 30 30 30 0 0 30 30 30 6 3W Informatyka 2 60 30 0 30 0 0 30 30 6 4W Rysunek

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów dla kierunku: Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Kod Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Godziny zajęć w tym: I rok II rok III rok Egz. Zal. Razem 7 sem. sem. sem. 3 sem. sem. sem. sem. S L

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr Semestr 4 E Z Sh W C L S P W

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Załącznik 3 Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 E Z Σh

Bardziej szczegółowo

PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA

PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓ PIERSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA Nabór 2013/2014 Obowiązuje A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. JĘZYKI OBCE 180 210 60 150 14 120 120 0 120 5 1 Język

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu Załacznik 1. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, grafika

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 18/19 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne inżynierskie

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne inżynierskie Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 1W Matematyka 1 4 72 36 36 0 0 0 18 18 6 18 18 6 2W Fizyka 1 2 36 18 18 0 0 0 18 18 6 3W Informatyka 4W Rysunek techniczny 5W Podstawy ekonomii 1 18 18 0

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne Rocznik: 2019/2020 Język wykładowy: Polski

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Nr 18 Rady WMiI z dnia 28 marca 2017 roku Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od 2017/18 Forma

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne magisterskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne magisterskie Specjalność: Załącznik 3A Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne magisterskie Specjalność: Liczba godzin w semestrze Lp. Nazwa przedmiotu Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Σh W C L S P

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Nr 18 Rady WMiI z dnia 28 marca 2017 roku Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od 2017/18 Forma

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW w Przemyślu

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW w Przemyślu INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW w Przemyślu PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK: Mechatronika profil praktyczny Specjalność I: Projektowanie systemów mechatronicznych Specjalność II: Mechatronika samochodowa (cykl

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 70/2016/2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z dnia r.

Nazwa przedmiotu. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 70/2016/2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z dnia r. Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalności: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (inŝynierskich)

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (inŝynierskich) Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (inŝynierskich) I II III IV godzin w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Załącznik nr 3 do uchwały Nr 18 Rady WMiI z dnia 28 marca 2017 roku Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od 2017/18 Forma

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność: Załącznik 4A Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność: Liczba godzin w semestrze Lp. Nazwa przedmiotu Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Σh W C L

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia Podstawy prawne. 1 15 1 Podstawy ekonomii. 1 15 15 2 Metody uczenia się i studiowania. 1 15 1 Środowisko programisty. 1 30 3 Komputerowy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka Semestr 1 1 Algebra liniowa 20 20 40 4 egz. 2 Analiza matematyczna 40 40 80 8 egz. 3 Ergonomia i BHP

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Studia II stopnia Rok akademicki 2011/2012 Europejski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

WEEIA Plan studiów stacjonarnych I stopnia (inŝynierskich)

WEEIA Plan studiów stacjonarnych I stopnia (inŝynierskich) WEEIA Plan studiów stacjonarnych I stopnia (inŝynierskich) I II III IV V VI VII Przedmioty w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P Przedmioty ogólne Wstęp do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3.

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3. semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka Semestr 1 1 Algebra liniowa 12 12 24 4 egz. 2 Analiza matematyczna 24 24 48 8 egz. 3 Ergonomia i

Bardziej szczegółowo

* Praktyki zawodowe po II lub III roku

* Praktyki zawodowe po II lub III roku Wydział : Elektroniki Uchwała z dnia: 21.06.2017 Studia : Stacjonarne I stopnia Obowiązuje od: 01.10.2017 Specjalność : Systemy informatyki w medycynie (IMT) IMT STRUKTURA PROGRAMU NAUCZANIA W UKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka Semestr 1 1 Algebra liniowa 20 20 40 4 egz. 2 Analiza matematyczna 40 40 80 8 egz. 3 Ergonomia i BHP

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I SEMESTR: I 1. Język angielski Z 18 1 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Analiza matematyczna i algebra liniowa E Z 30 15 5 2. Podstawy elektrotechniki Z 10 1 3. Podstawy elektroniki i miernictwa 1 Z 10 2 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

* Praktyki zawodowe po II lub III roku

* Praktyki zawodowe po II lub III roku Studia : Stacjonarne I stopnia Obowiązuje od: 01.10.2017 Specjalność : Inżynieria systemów informatycznych (INS) INS STRUKTURA PROGRAMU NAUCZANIA W UKŁADZIE GODZINOWYM h\sem. I II III IV V VI VII 27 26

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej 2014/2015

Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej 2014/2015 Forma zalicz.. RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej 2014/2015 WYDZIAŁ: Informatyki i Matematyki Kierunek: Informatyka; Moduł: Informatyka stosowana Poziom kształcenia: studia stopnia

Bardziej szczegółowo

SEMESTRALNY WYKAZ ZALICZEŃ - IDZ Rok. akad. 2012/2013

SEMESTRALNY WYKAZ ZALICZEŃ - IDZ Rok. akad. 2012/2013 Wydział Zarządzania - Dziekanat ds. Studiów Warszawa,... SEMESTRALNY WYKAZ ZALICZEŃ - IDZ Rok. akad. 2012/2013 Nazwisko i imię:... adres.. Rodzaj studiów: INŻYNIERSKIE Tryb studiowania: STACJONARNE kierunek:

Bardziej szczegółowo

Semestr 1. Semestr 2 Kursy obowiązkowe

Semestr 1. Semestr 2 Kursy obowiązkowe Semestr 1 Wymagania wstępne (prerekwizyty) do zapisów na kursy dla Kierunku Elektrotechnika studia I stopnia NZ (dotyczy studentów rozpoczynających studia od i po 1.10.2012) 1. ELR021261W Podstawy inżynierii

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa Rok akademicki 018/019 Metody uczenia się i studiowania. 1 Podstawy prawne. 1 Podstawy ekonomii. 1 Matematyka dyskretna. 1 30 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie, inżynierskie) Systemy Automatyki i Elektroniki GODZINY

PLAN STUDIÓW NR. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie, inżynierskie) Systemy Automatyki i Elektroniki GODZINY godzin tygodniowo (semestr I -... po... tygodni) A. PRZEDMIOTY OGÓNE ychowanie fizyczne 2 2 30 30 2 Język obcy 3 6 20 20 30 30 30 30 3 Technologia informacyjna 2 30 5 5 5 5 4a Rozwój zrównoważony 4b Edukacja

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 203/204 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia Podstawy prawne. 1 15 1 Podstawy ekonomii. 1 15 15 2 Repetytorium z matematyki. 1 30 3 Środowisko programisty. 1 30 3 Komputerowy

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy) Liczba godzin

Rok I, semestr I (zimowy) Liczba godzin Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy i sieci komputerowe, SSK studia stacjonarne Dla rocznika: 2018/2019 Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 2017/2018 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa Metody uczenia się i studiowania. 1 Podstawy prawne. 1 Podstawy ekonomii. 1 Matematyka dyskretna. 1 Wprowadzenie do informatyki. 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 201/2015 Język wykładowy: Polski

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU INFORMATYKA I STOPNIA STUDIA STACJONARNE

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU INFORMATYKA I STOPNIA STUDIA STACJONARNE PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU INFORMATYKA I STOPNIA STUDIA STACJONARNE Analiza matematyczna i algebra liniowa Metody probabilistyczne i statystyka Matematyka dyskretna Fizyka Podstawy elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW Kierunek: informatyka rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015. Forma zaliczen ia. egz. lab.

TOK STUDIÓW Kierunek: informatyka rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015. Forma zaliczen ia. egz. lab. Lp TOK TUDIÓW rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015 w ć w ko n lab EC T 1 Podstawy prawno-etyczne 15 1 x 2 Podstawy ekonomii 15 1 x 3 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska Rodzaj studiów - stacjonarne I stopnia Przedmioty wspólne dla kierunku Wydz.lektroniki i Telekom. 1 Wychowanie fizyczne 60 60 2 2 2 J. angielski 1//1//3 1 120 120 4 4 3 lementy socj. i etyki 1 30 30 2

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Nazwa kursu/ grupy kursów. Prawo inżynierskie i. Podstawy inżynierii. materiałowej 2

Nazwa kursu/ grupy kursów. Prawo inżynierskie i. Podstawy inżynierii. materiałowej 2 Wymagania wstępne (prerekwizyty) do zapisów na kursy dla Kierunku Elektrotechnika studia NZ I stopnia (dotyczy studentów rozpoczynających studia przed 1.10.2012) SEMESTR 1 SEMESTR 2 Prawo inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy i sieci komputerowe, SSK studia niestacjonarne Dla rocznika:

Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy i sieci komputerowe, SSK studia niestacjonarne Dla rocznika: Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy i sieci komputerowe, SSK studia niestacjonarne Dla rocznika: Rok I, semestr I (zimowy) 1 Etykieta w życiu publicznym

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Automatyka i Robotyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Automatyka i Robotyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW: Zał. nr 3 do ZW 33/0 Zał. nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: ELEKTRYCZNY Automatyka i Robotyka I stopień, studia inżynierskie stacjonarna

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Matematyka w technice

Kierunek: Matematyka w technice Kierunek: Matematyka w technice Wykaz modułów kształcenia z podziałem na semestry Forma zajęć: W wykład C ćwiczenia L laboratorium P projekt S searium E egza Semestr 1 Analiza matematyczna I Algebra liniowa

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Mechatronika studia I stopnia stacjonarne Rzeszów,12 Listopada 2014 1 Plan studiów z zaznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z matematyki 3,0 1,0 3,0 3,0. Analiza matematyczna 1 4,0 2,0 4,0 2,0. Analiza matematyczna 2 6,0 2,0 6,0 2,0

Repetytorium z matematyki 3,0 1,0 3,0 3,0. Analiza matematyczna 1 4,0 2,0 4,0 2,0. Analiza matematyczna 2 6,0 2,0 6,0 2,0 PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Matematyki i Informatyki 2. Nazwa kierunku: Informatyka 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w systemach produkcyjnych

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w systemach produkcyjnych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w systemach prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 217/218 Język wykładowy: Polski Semestr 1 IIN-1-13-s

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy i sieci komputerowe, SSK studia stacjonarne Rok 2012/2013

Instytut Informatyki, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy i sieci komputerowe, SSK studia stacjonarne Rok 2012/2013 Instytut Informatyki, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy i sieci komputerowe, SSK studia stacjonarne Rok 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) 1 Etykieta w życiu publicznym 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 IIN-1-103-s

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia inŝynierskie Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Program studiów: okres: 4 lata Sumaryczne punkty kredytowe: 240 ECTS Stopień zawodowy: inŝynier elektronik Lp. Nazwa kursu / przedmiot Semestr

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność: Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność: Liczba godzin w semestrze Lp. Nazwa przedmiotu Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh 1K Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) MK_1. Analiza matematyczna

WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) MK_1. Analiza matematyczna PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Matematyki i Informatyki 2. Nazwa kierunku: Informatyka 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy) Liczba godzin

Rok I, semestr I (zimowy) Liczba godzin Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Gry komputerowe i multimedia, GKiM studia stacjonarne Dla rocznika: 2018/2019 Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe Instytut Informatyki, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy internetowe, SI studia niestacjonarne Rok 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) zajęć 1 Etykieta w życiu publicznym 9 tak 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

II. MODUŁY KSZTAŁCENIA

II. MODUŁY KSZTAŁCENIA PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł M a t e m a t y k i i I n f o r m a t y k i 2. Nazwa kierunku: I n f o r m a t y k a 3. Poziom kształcenia: s

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy internetowe, SI studia niestacjonarne Dla rocznika:

Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy internetowe, SI studia niestacjonarne Dla rocznika: Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy internetowe, SI studia niestacjonarne Dla rocznika: Rok I, semestr I (zimowy) 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 15

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 IIN-1-103-s

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Technologie internetowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Technologie internetowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Technologie internetowe prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku:

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa, Inżynieria oprogramowania, Technologie internetowe

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa, Inżynieria oprogramowania, Technologie internetowe :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa, Inżynieria oprogramowania, Technologie internetowe Metody uczenia się i studiowania 1 Podstawy prawa i ergonomii pracy 1 25 2 Podstawy ekonomii

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2013/2014 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne Rocznik: 2019/2020 Język wykładowy: Polski Semestr 1 z Kierunkowe 10

Bardziej szczegółowo

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz.

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. Lp. Nazwa modułu Kod modułu E/Z I Treści podstawowe P 01 Matematyka 1 01 101P01 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 02 Matematyka 2 01 201P02 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 03 Fizyka z elementami biofizyki 02 102P03 E

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna Semestr I Organizacja pracy i zarządzanie 30 30-1 Matematyka 1 20 20 40-6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Informatyka rev rev jrn Stacjonarny 1 / 6

Kierunek: Informatyka rev rev jrn Stacjonarny 1 / 6 Wydział Informatyki i Komunikacji Wizualnej Kierunek: Informatyka Studia pierwszego stopnia - inżynierskie tryb: stacjonarne rok rozpoczęcia: 2018/2019 A. Moduły międzykierunkowe obligatoryjne Moduł ogólny

Bardziej szczegółowo