Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009632_241_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009632_241_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY"

Transkrypt

1 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2

3 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 241/2010 (3599) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz AUTO-PARTNER ANTONI JARO- SŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GD.VII NS-REJ.KRS/19582/10/522] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. AUTO-PARTNER ANTONI JAROSŁAWSKI SPÓŁ- KA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMOR- SKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica SUBISŁAWA nr domu 50 kod pocztowy poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JARO- SŁAWSKI 2. ANTONI TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. JAROSŁAWSKI 2. WOJCIECH JA- ROSŁAW NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDO- WYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. JARO- SŁAWSKI 2. ANTONI JARO- SŁAWSKI 2. WOJCIECH JAROSŁAW Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MO- TOCYKLI Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA- WIONYMI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTA- ŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MOTOCYKLI Z KONSERWA- CJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Poz BIG LOOK MEDIA, S. SUSZEK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WY- DZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/23070/10/475] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. BIG LOOK MEDIA, S. SUSZEK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina SKAWINA miejscowość SKAWINA 2. miejscowość SKAWINA ulica KRA- KOWSKA nr domu 24 kod pocztowy poczta SKAWINA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA O ZAWARCIU SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA R. WRAZ Z ANEKSAMI I ANEK- SEM DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA R. DOSTOSOWUJĄCYM UMOWĘ DO WARUNKÓW UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ; R. - ZMIANA 6 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BIG LOOK MEDIA S.C. Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 RO- KU W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI BIG LOOK MEDIA S.C. W SPÓŁKĘ JAWNĄ BIG LOOK MEDIA. S. SUSZEK SPÓŁKA JAWNA PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. BIG LOOK MEDIA S.C. SYLWESTER SUSZEK, KAROLINA KOCOT 2. EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPO- DARCZEJ /2010, 9399/ PREZYDENT MIASTA KRAKOWA, PREZYDENT MIASTA PIEKA- RY ŚLĄSKIE Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SUSZEK 2. SYLWESTER NIE 8. NIE 2 1. KOCOT 2. KAROLINA NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. WYŁĄCZNE PRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI, NA PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI, PO- SIADA WSPÓLNIK SYLWESTER SUSZEK PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SU- SZEK 2. SYLWESTER Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZA- SU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C PO- ŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻA- WA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Poz BIOWIP- O. WITAŃSKI I L. PATER SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WY- DZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/26708/10/356] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. BIOWIP- O.WITAŃSKI I L.PATER SPÓŁKA JAW- NA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat PSZCZYŃSKI gmina PSZCZYNA miejscowość PSZCZYNA 2. miejscowość PSZCZYNA ulica BRO- NIEWSKIEGO nr domu 5A kod pocztowy poczta PSZCZYNA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 27 PAŹDZIENIKA 2010 R R.-UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O ZMIANIE PAR. 3 PKT 2 UMOWY, DODANIE PKT 3 W PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WITAŃSKI 2. OSKAR JÓZEF NIE 8. NIE 2 1. PATER 2. LESZEK PIOTR TAK 6. NIE 7. TAK 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁA- DANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCO- WANI SĄ OBAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WITAŃ- SKI 2. OSKAR JÓZEF PATER 2. LESZEK PIOTR Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZ- NYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWY- SPECJALIZOWANA Z TRANSPORT DRO- GOWY TOWARÓW B MAGAZYNOWA- NIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWA- RÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTA- ŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWO- RZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIE- RZĄT Z WYNAJEM I DZIERŻAWA PO- ZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO- WADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZ- PIECZNE Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA- WIONYMI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE Z POZOSTAŁA SPRZE- DAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z POZO- STAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TAR- GOWISKAMI Z POZYSKIWANIE DREW- NA Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WY- ROBÓW Z DREWNA; Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEK- STYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW IN- NYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Poz CASTEL BGG ANDRZEJ BARTOSZE- WICZ, ALEKSANDER GRYC, DANIEL GRYC SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/25830/10/141] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. CASTEL BGG ANDRZEJ BARTOSZEWICZ, ALEK- SANDER GRYC, DANIEL GRYC SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina OTWOCK miejscowość OTWOCK 2. miejscowość OTWOCK ulica POD- MIEJSKA nr domu 14 kod pocztowy poczta OTWOCK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie PAŹDZIERNIKA 2010 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BARTOSZEWICZ 2. ANDRZEJ JAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. GRYC 2. ALEKSANDER STANISŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. GRYC 2. DANIEL STANISŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 39 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

4 MSiG 241/2010 (3599) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1 1. BARTOSZEWICZ 2. ANDRZEJ JAN GRYC 2. ALEKSANDER STANI- SŁAW GRYC 2. DANIEL STANI- SŁAW Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWA- NIE GLINY I KAOLINU Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE Z PRO- DUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘ- ŚCI Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH Z PRODUK- CJA NARZĘDZI Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNIC- TWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNIC- TWA Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPO- SAŻENIA Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BU- DOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NE Z TYNKOWANIE Z ZA- KŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICO- WYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZE- NIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WY- POSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZE- DAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA PO- ZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZ- NYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWA- NÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZ- NEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBO- TY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RURO- CIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIEL- CZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDO- WĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTRO- ENERGETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WOD- NEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMO- ŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNA- JEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁA- SNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZA- RZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWA- NE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ PO- MOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PO- RZĄDKU W BUDYNKACH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNE- GO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚROD- KÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZA- SU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C PO- ŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Poz FORTIS M. BOROWY SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [ZG.VIII NS-REJ.KRS/11936/10/357] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 2. REGON NIP FORTIS M. BOROWY SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓ- RA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELO- NA GÓRA 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica JANA Z KOLNA nr domu 16 kod pocztowy poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. - UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ R., - ANEKS ZMIE- NIAJĄCY UMOWĘ SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁ- CENIE 2. SPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA Z PRZE- KSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART KSH, NA POD- STAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW PODJĘTEJ NA ZEBRANIU WSPÓLNIKÓW W DNIU R. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. FORTIS SPÓŁKA CYWILNA MARCIN BORO- WY, MIROSŁAW BOROWY 2. EWIDENCJA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ , Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BORO- WY 2. MIROSŁAW TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 2 1. BOROWY 2. MARCIN WŁADY- SŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY DO SAMODZIELNEGO PROWA- DZENIA SPRAW I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W ZAKRESIE NIE PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁE- GO ZARZĄDU, A W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄ- CYCH ZWYKŁY ZARZĄD WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB WSPÓLNIKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB OD- POWIEDNIO UMOCOWANYM PEŁNOMOCNI- KIEM. WSPÓLNICY ZGODNIE OKREŚLAJĄ, ŻE SPRAWY ZWYKŁEGO ZARZĄDU TO WSZELKIE SPRAWY, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY ,00 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁO- TYCH). PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BOROWY 2. MIROSŁAW BOROWY 2. MARCIN WŁADY- SŁAW Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZA- NA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWA- NA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLA- MOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZ- NEGO PROJEKTOWANIA Z DZIERŻA- WA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOB- NYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTER- NET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETA- LICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z PO- ZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO- WADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz JAWAX J. LIWSKI, W. KUCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WY- DZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/24383/10/373] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 2. REGON NIP JAWAX J. LIWSKI, W. KUCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WY- SZKOWSKI gmina WYSZKÓW miejscowość LESZ- CZYDÓŁ-PODWIELĄTKI 2. miejscowość LESZCZY- DÓŁ-PODWIELĄTKI nr domu 26 A kod pocztowy poczta WYSZKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZE- KSZTAŁCENIE NA PODSTAWIE. ART KO- DEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 R. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ JAWAX JAROSŁAW LIWSKI WALDEMAR KU- CIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA I ICH NUMERY W EWI- DENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRO- WADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA WYSZKOWA - JAROSŁAW LIWSKI 7476, -WALDEMAR KUCIŃSKI 7475 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LIWSKI 2. JA- ROSŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. KUCIŃSKI 2. WALDEMAR TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. LIWSKI 2. JAROSŁAW KU- CIŃSKI 2. WALDEMAR Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Poz P.H.U. ŻAN SPÓŁKA JAWNA ŻANETA STPICZYŃSKA WOJCIECH STPICZYŃSKI. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/25595/10/769] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. P.H.U. ŻAN SPÓŁKA JAWNA ŻANETA STPI- CZYŃSKA WOJCIECH STPICZYŃSKI 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃ- SKI gmina ZĄBKI miejscowość ZĄBKI 2. miejscowość ZĄBKI ulica JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 180 kod pocztowy poczta ZĄBKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie PAŹ- DZIERNIKA 2010 ROKU Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZE- KSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART KSH - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU ŻANETA STPICZYŃSKA - NR EWID , EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA MIASTA WOŁOMIN WOJCIECH STPICZYŃSKI - NR EWID , EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA MIA- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 40

5 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 241/2010 (3599) STA WOŁOMIN Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STPICZYŃSKA 2. ŻANETA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. STPICZYŃSKI 2. WOJCIECH TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. STPICZYŃSKA 2. ŻANETA STPICZYŃSKI 2. WOJCIECH Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWA- NA Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK- CYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE STANDARBUD S. NIEZGODA, D.SYCZEWSKI SPÓŁKA JWANA. KRS SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KO.IX NS-REJ.KRS/7440/10/186] W dniu dokonano wpisu do rejestru Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 2. REGON NIP PRZED- SIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- -USŁUGOWE STANDARBUD S. NIEZGODA, D.SYCZEWSKI SPÓŁKA JWANA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECINECKI gmina SZCZECINEK miejscowość SZCZECINEK 2. miejscowość SZCZECINEK ulica TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 36 kod pocztowy poczta SZCZECINEK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE R. - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KO- DEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. PRZEDSIĘBIOR- STWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE STANDARBUD S. NIEZGODA, D.SYCZEWSKI SPÓŁKA CYWILNA 2. EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NIEZGODA 2. STANISŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. SYCZEWSKI 2. DA- RIUSZ TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNO- OSOBOWO KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. NIEZGO- DA 2. STANISŁAW SYCZEW- SKI 2. DARIUSZ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYDO- BYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BU- DOWNICTWA Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH Z POZOSTAŁE DRUKOWA- NIE Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLA- NYCH Z BETONU Z PRODUKCJA MASY BE- TONOWEJ PREFABRYKOWANEJ Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄ- ZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKAL- NYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄZA- NE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIE- CI ROZDZIELCZYCH Z ROZBIÓRKA I BURZE- NIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZY- GOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KA- NALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMA- TYZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TA- PETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHO- WYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANE Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZ- NA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻY- WYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIE- RZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z TRANSPORT DROGOWY TOWA- RÓW Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERU- CHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Poz SPRINGS SERWIS SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ KUBIAK-ADRIAN MRUZEK. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/24224/10/747] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. SPRINGS SERWIS SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ KUBIAK-ADRIAN MRUZEK 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃ- SKI gmina ZIELONKA miejscowość ZIELONKA 2. miejscowość ZIELONKA ulica BANKOWA nr domu 43 kod pocztowy poczta ZIELONKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMO- WA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU R., W DNIU R. WSPÓLNICY DOKONALI ZMIANY PAR. 2 UST. 2, PAR. 24, PAR. 25, PAR. 27, PAR. 28 Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KUBIAK 2. GRZEGORZ ZBIGNIEW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. MRUZEK 2. ADRIAN LEON TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWA- NIA, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK AL- BO PROKURENT SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KUBIAK 2. GRZEGORZ ZBIGNIEW MRUZEK 2. ADRIAN LEON Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OF- FICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDIN- GÓW FINANSOWYCH Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRA- GANAMI I TARGOWISKAMI Z SPRZE- DAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HY- DRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z PRO- DUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN Z PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz ZARZĄDZANIE I USŁUGI DORADCZE. ROBERT SULICH SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/24271/10/149] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. ZARZĄDZANIE I USŁUGI DORADCZE. ROBERT SULICH SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica PROF. MICHAŁA BOBRZYŃSKIEGO nr domu 43 nr lokalu 32 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SU- LICH 2. ROBERT JÓZEF TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 2 1. SULICH 2. JOLANTA MA- RIA TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. WYŁĄCZNE PRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI, NA PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI, PO- SIADA WSPÓLNIK ROBERT SULICH PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SULICH 2. ROBERT JÓZEF Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELA- TIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMO- WYCH Z BADANIE RYNKU I OPINII PU- BLICZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MA- SZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z PO- ZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA c) Spółki partnerskie Poz CENTRUM MEDYCZNE ALERGOLO- GIA M. CENDROWSKA-PINKOSZ, A. WALCZYK SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY. KRS SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LU.XI NS-REJ.KRS/15627/10/418] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka partnerska 3. CENTRUM MEDYCZNE ALERGOLOGIA M. CEN- DROWSKA - PINKOSZ, A. WALCZYK SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWID- NIK miejscowość ŚWIDNIK 2. miejscowość ŚWID- NIK ulica WRZOSOWA nr domu 7 kod pocztowy poczta ŚWIDNIK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane partnerów 1 1. WALCZYK 2. ALICJA ANNA NIE 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 2 1. CEN- DROWSKA PINKOSZ 2. MONIKA IZABELA NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. PARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KAŻDY Z PARTNERÓW MA PRAWO REPRE- ZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu 1 1. WALCZYK 2. ALICJA ANNA CEN- DROWSKA PINKOSZ 2. MONIKA IZABELA Rub. 3. Prokurenci 1 1. PINKOSZ 2. PAWEŁ TOMASZ PROKURA SAMODZIELNA 2 1. WALCZYK 2. PIOTR JERZY PROKURA SAMODZIELNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności ŚWIADCZENIE USŁUG LEKARSKICH SPECJALIZA- CJI ALERGOLOGII I PEDIATRII 41 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

6 MSiG 241/2010 (3599) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Poz SQL ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI, JACEK REPS, PAWEŁ MARCINKIEWICZ, KRZYSZTOF WAWRZYNIAK, JACEK CZARNOHOR- SKI SPÓŁKA PARTNERSKA. KRS SĄD WIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO [WA.XII NS-REJ.KRS/35334/10/247] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka partnerska 3. SQL ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI, JACEK REPS, PAWEŁ MARCINKIEWICZ, KRZYSZTOF WAWRZYNIAK, JACEK CZARNOHORSKI SPÓŁKA PARTNERSKA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZO- WIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. JANA PAWŁA II nr domu 25 kod pocztowy poczta WARSZA- WA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI PARTNERSKIEJ ZAWARTA W DNIU ROKU Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane partnerów 1 1. REPS 2. JACEK STEFAN NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. MARCINKIEWICZ 2. PAWEŁ NIE 5. NIE 8. NIE 3 1. WAWRZY- NIAK 2. KRZYSZTOF JÓZEF NIE 5. NIE 8. NIE 4 1. CZARNOHORSKI 2. JACEK RO- BERT NIE 5. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. PARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KAŻDY PARTNER MA PRAWO SAMODZIEL- NIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu 1 1. REPS 2. JACEK STEFAN MARCINKIEWICZ 2. PAWEŁ WAWRZYNIAK 2. KRZYSZTOF JÓZEF CZAR- NOHORSKI 2. JACEK ROBERT Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. ART-SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO- WA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZA- WA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica WAŁBRZYSKA nr domu 11 nr lokalu 85 kod pocztowy poczta WARSZA- WA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU PRZED ASESOREM NOTARIALNYM MAJĄ BRUŹDZIAK ZASTĘPCĄ ARTURA KĘDZIER- SKIEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWA- DZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WAR- SZAWIE PRZY UL. ŁUCKIEJ 18 LOK. 12, REPERTO- RIUM A 14220/2010. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - AKT NOTARIALNY Z R., REPERTORIUM A NR 16846/2010, SPORZĄDZONY PRZEZ MAJĘ BRUŹDZIAK, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA ARTURA KĘDZIERSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŁUCKA NR 18 LOKAL 12 - ZMIANA 1, 2, 5, 7, 9, 10, 13. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CHRÓŚCICKI 2. JAKUB JULIUSZ NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁOTYCH (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) ,00 ZŁOTYCH (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁO- TYCH) 12. NIE PRub ,00 ZŁOTYCH (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 2. NIE 2 1. CHRÓ- ŚCICKI 2. KONRAD EUGENIUSZ NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁOTYCH (DZIE- SIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) ,00 ZŁOTYCH (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 12. NIE PRub ,00 ZŁOTYCH (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁO- TYCH) 2. NIE 3 1. ART-SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI, TO JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ ART-SECURITY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. KOMANDYTARIUSZ MOŻE RE- PREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO JEJ PEŁ- NOMOCNIK. W IMIENIU ART-SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KOM- PLEMENTARIUSZA) OŚWIADCZENIA WOLI SKŁA- DA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZA- RZĄDU - ARTUR EDWARD CHRÓŚCICKI SAMO- DZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ART-SECURITY ŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności DZIA- ŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIAR- SKA Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BU- DYNKACH SPRZĄTANIE OBIEKTÓW Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRE- SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA WYNAJEM I DZIERd) Spółki komandytowe Poz ABAREX INVEST SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA. KRS SĄD REJONOWY PO- ZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/28619/10/119] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. ABAREX INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZO- NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOL- SKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica OS. CZECHA nr domu 29 nr lokalu 6 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA R., NOTARIUSZ JACEK KACZOROW- SKI, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH CENDROWSKI, JACEK KACZOROWSKI, UL. MŁYŃSKA 13/8 POZNAŃ, REP. A NR 22688/2010. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ABAREX INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. KACZMARCZYK 2. TADE- USZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 3 1. WOŹNIAK 2. PIOTR TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ABAREX INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO Z WYDOBYWANIE WĘGLA BRUNATNEGO (LI- GNITU) Z GÓRNICTWO ROPY NAFTO- WEJ Z GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO Z GÓRNICTWO POZOSTAŁYCH RUD ME- TALI NIEŻELAZNYCH Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLI- NU Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO Z DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZO- STAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BE- TONU Z PRODUKCJA WYROBÓW BU- DOWLANYCH Z GIPSU Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIO- NEGO WŁÓKNEM Z PRODUKCJA PO- ZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CE- MENTU Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIE- METALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRZESYŁANIE ENER- GII ELEKTRYCZNEJ Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GO- SPODARKĄ ODPADAMI Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBO- TY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKAL- NYCH Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZY- GOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEO- LOGICZNO-INŻYNIERSKICH WYKONY- WANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIO- WYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUK- CJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZO- STAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLA- NE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FAR- MACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WY- SPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWA- NIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURY- STYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZA- KWATEROWANIA Z POLA KEMPINGO- WE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEM- PINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RA- CHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA- WIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBRO- CIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z POZOSTAŁE DORADZ- TWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNO- ŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKO- WANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ ORGA- NIZATORÓW TURYSTYKI Z POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWA- DZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz ART-SECURITY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/35963/10/415] MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 42

7 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 241/2010 (3599) ŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MOTOCYKLI Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMY- SŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH TELEKOMUNIKACJA DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DO- RADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECH- NICZNE Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO Poz GM STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA. KRS SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO [LU.XI NS-REJ.KRS/15152/10/871] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. GM STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIALSKI gmina ŁOMAZY miejscowość KOZŁY 2. miejscowość KOZŁY nr domu 4 kod pocztowy poczta ŁOMAZY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ JAROSŁAW CZARNECKI, KANCELARIA NOTA- RIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 2439/2010 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KAMIŃSKI 2. GRZE- GORZ TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ZŁ ZŁ 12. NIE PRub ZŁ 2. NIE 2 1. GM STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTA- RIUSZ GM STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ, W IMIENIU KTÓREGO DZIA- ŁA ZARZĄD SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMO- DZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GM STORE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 3. Prokurenci 1 1. KAMIŃSKI 2. GRZEGORZ PROKURA SAMO- ISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LE- ŚNICTWEM Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SA- MOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCE- SORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO PO- JAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MO- TOCYKLI SPRZEDAŻ HURTOWA REALI- ZOWANA NA ZLECENIE Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZ- ALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETO- WYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDA- ŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PO- DOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁAL- NOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSO- WYCH Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINAN- SOWYCH Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYN- KIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE Z STOSUN- KI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMU- NIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z WYNAJEM I DZIERŻA- WA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONE- TEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA PO- ZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WY- NAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROL- NICZYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Poz HM ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA. KRS SĄD REJONOWY KATO- WICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/25526/10/923] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. HM ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO- WA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica MA- ZOWIECKA nr domu 7 kod pocztowy poczta KATOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 6/4; RE- PERTORIUM A NR 10641/2010 Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. HM ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. HADAMIK 2. MICHAŁ PIOTR TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY- SŁUGUJE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI) - HM ESATE SP. Z O.O., OSOBA REPREZENTUJĄCA - PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI HM ESTATE SP. Z O.O. - MICHAŁ HADAMIK. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. HM ESTATE ŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STO- LARKI BUDOWLANEJ Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z PRZY- GOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WOD- NO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZO- WYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKO- NYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOW- LANYCH Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I PO- KRYĆ DACHOWYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃ- CZENIOWYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTY- KUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELA- NOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BU- DOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW ME- TALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNE- GO SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPO- DARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WY- SPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATERO- WANIA Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERU- CHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIA- MI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHO- DÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PO- ZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz INGREEN MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/35774/10/935] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. INGREEN MANAGEMENT SPÓŁKA 43 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

8 MSiG 241/2010 (3599) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ- KA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica MARSZAŁKOW- SKA nr domu 55/73 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA R., REP. A NR 9172/2010 SPORZĄDZO- NY PRZED NOTARIUSZEM JOANNĄ ŚLIZAK, KANCELARIA NOTARIALNA TERESA JAMRÓZ - WIŚNIEWSKA NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK NO- TARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA PRZY ULICY SIENNEJ 72/5 W WARSZAWIE (00-833) Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. INGREEN MANAGEMENT SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. WIŚNIEW- SKI 2. ALEKSANDER KAMIL TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ZŁ ZŁ 12. NIE PRub ZŁ 2. NIE 3 1. AFTAŃ- SKI 2. RAFAŁ LESZEK TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ZŁ ZŁ 12. NIE PRub ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ: INGREEN MANAGEMENT ŚCIĄ REPREZENTACJA: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPO- WAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE, PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZA SAMODZIELNE DZIAŁANIE CZŁON- KA ZARZĄDU ZARZĄD JEDNOOSOBOWY: PRE- ZES ZARZĄDU WOJCIECH WIŚNIEWSKI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. IN- GREEN MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBY- WANIE GLINY I KAOLINU PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNI- KACYJNEGO PRODUKCJA ELEKTRO- NICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZ- NYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW PRODUKCJA SPRZĘTU GOSPODAR- STWA DOMOWEGO PRODUKCJA POZO- STAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PRODUKCJA STATKÓW I ŁODZI PRO- DUKCJA MEBLI NAPRAWA I KONSER- WACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPO- SAŻENIA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄ- ZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW IN- ŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ SPRZE- DAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMO- WEGO SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘ- DZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNI- KACYJNEJ SPRZEDAŻ HURTOWA MA- SZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻE- NIA POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZEDAŻ HUR- TOWA NIEWYSPECJALIZOWANA HAN- DEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DE- TALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZE- PROWADZKAMI DZIAŁALNOŚĆ WY- DAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA TELEKOMUNIKACJA DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DO- RADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZE- NIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTAL- NYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OB- SŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DO- RADZTWO PODATKOWE DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZ- NE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PU- BLICZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZ- NA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRA- CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA B POZO- STAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPU- TERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTO- WYWANIEM DO DRUKU Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSO- BOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MO- TOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘ- ŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESO- RIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCY- KLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z WYDAWA- NIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE WYKA- ZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFO- NICZNYCH) Z WYDAWANIE GAZET Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTA- ŁYCH PERIODYKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIA- ŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FIL- MAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TE- LEWIZYJNYMI Z DZIAŁALNOŚĆ W ZA- KRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZ- NYCH Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODO- STĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZ- NEGO PROJEKTOWANIA Z DZIAŁAL- NOŚĆ FOTOGRAFICZNA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIURO- WYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY ROBO- TY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Poz MARIA CHRÓŚCICKA NIERUCHOMO- ŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/25052/10/777] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. MARIA CHRÓŚCICKA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃ- SKI gmina LESZNOWOLA miejscowość LESZNO- WOLA 2. miejscowość LESZNOWOLA ulica ŻYT- NIA nr domu 19 kod pocztowy poczta LESZ- NOWOLA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie LISTOPADA 2010 R.; NOTARIUSZ DORO- TA TYCZYŃSKA-GRZESZYK, NOTARIUSZ W WAR- SZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA DOROTA TYCZYŃSKA-GRZESZYK, IWONA KRUPIŃSKA SPÓŁKA CYWILNA; WARSZAWA UL. DU- BOISA 12 LOK.16; REPERTORIUM A NR 3680/2010 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CHRÓŚCICKA 2. MARIA ANNA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. KASPRZYCKI 2. PIOTR HUBERT TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) ,00 ZŁ (DZIE- WIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁO- TYCH) 12. NIE PRub ,00 ZŁ (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAW- NIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. CHRÓŚCICKA 2. MARIA ANNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIE- RUCHOMOŚCI Poz PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/36170/10/796] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZA- WA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE nr domu 13 nr lokalu 264 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., ASESOR NOTA- RIALNY MARIUSZ SOCZYŃSKI, NOTARIUSZ SŁA- WOMIR OGONEK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 10029/2010 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KIERKOWSKI 2. JANUSZ AN- DRZEJ TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 2 1. CUPIAŁ 2. GRZE- GORZ WŁADYSŁAW TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 3 1. PREMIUM ŚCIĄ NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTA- RIUSZ - SPÓŁKA PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. REPREZENTA- CJA: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE GRZEGORZ CUPIAŁ JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI PREMIUM SP. Z O.O. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA NAPOJÓW PRODUKCJA WY- ROBÓW TYTONIOWYCH PRODUKCJA WY- ROBÓW TEKSTYLNYCH PRODUKCJA ODZIEŻY PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 44

9 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 241/2010 (3599) ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄ- CZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WY- PLATANIA PRODUKCJA PAPIERU I WYRO- BÓW Z PAPIERU POLIGRAFIA I REPRODUK- CJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA PODSTA- WOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FAR- MACEUTYCZNYCH PRODUKCJA WYRO- BÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINE- RALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA METALI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WY- ŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRO- DUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRO- NICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUK- CJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA PRODUKCJA POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUK- CJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWE- GO PRODUKCJA MEBLI POZO- STAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NAPRA- WA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HAN- DEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SA- MOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WY- ŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODO- WYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄ- CZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDO- WY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOT- NICZY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANS- PORT DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KU- RIERSKA ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻY- WIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELE- WIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MU- ZYCZNYCH NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZ- TWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIA- ŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZ- TWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻY- NIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PU- BLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWI- STYCZNA I OCHRONIARSKA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODARO- WANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁU- GĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ NA- PRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTY- KUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz PROJEKT SAWA WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/39180/10/330] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. PROJEKT SAWA WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OR- GANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WAR- SZAWA ulica JELENIA nr domu 4A kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ WIKTOR WĄGRODZKI, KANCELARIA NOTARIAL- NA W WARSZAWIE, REP. A NR 18744/2010 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OKRĘGLICKI 2. MARIAN TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 2 1. PROJEKT SAWA WILA- NÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W ORGANIZACJI 9. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLE- MENTARIUSZ REPREZENTOWANY JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MARIANA OKRĘGLICKIEGO PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PROJEKT SAWA WILANÓW SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANI- ZACJI Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWA- NIEM TERENÓW ZIELENI Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNY- MI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PA- LIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁO- WYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ- MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNE- GO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH HAN- DEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SA- MOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WY- ŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODO- WYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄ- CZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLA- NE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEK- TÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ZAKWATEROWANIE TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY REKLAMA WYNAJEM I DZIERŻA- WA Z WYTWARZANIE ENERGII ELEK- TRYCZNEJ Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZETWARZA- NIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTER- NETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁAL- NOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETO- WYCH Poz SIMPLICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/25942/10/365] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. SIMPLICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina MARKI miejscowość MARKI 2. miejscowość MARKI ulica ŻURAWINO- WA nr domu 39 kod pocztowy poczta MAR- KI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA ZAWARTA W DNIU 15 LISTOPADA 2010 R. PRZED NOTARIUSZEM MAGDALENĄ KARCZEWSKĄ-WOŹNICĄ, PROWADZĄCA KAN- CELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. EMILII PLATER 20 LOK.8, REPERTORIUM A NR 21354/2010 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SIMPLICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. LESZCZYŃSKI 2. RAFAŁ TOMASZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. TAK PRub ,00 ZŁ 2. TAK Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMEN- TARIUSZ SAMODZIELNIE SIMPLICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - AN- NA LESZCZYŃSKA PREZES ZARZĄDU. SPOSÓB REPREZENTACJI SIMPLICA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SIMPLICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DO- RADZTWO PODATKOWE Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄ- DZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁAL- NOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Poz SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ DR DARIUSZ GÓRECKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [TO.VII NS-REJ.KRS/9286/10/816] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA ME- DYCYNY RODZINNEJ DR DARIUSZ GÓRECKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ 2. miejscowość TORUŃ ulica PRZESMYK nr domu 2 kod pocztowy poczta TORUŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R.; REP. A NR 4179/2010; KANCE- LARIA NOTARIALNA W TORUNIU; NOTARIUSZ MIROSŁAWA SZYCZEWSKA Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GÓ- RECKI 2. DARIUSZ MICHAŁ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. GÓRECKA 45 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

10 MSiG 241/2010 (3599) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 2. ALEKSANDRA STEFANIA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 3 1. GÓRECKA 2. MAR- TA MICHALINA NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 4 1. GÓRECKA 2. MAGDALE- NA ELŻBIETA NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 5 1. GÓRECKI 2. MARCIN JAN NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY UPRAW- NIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTO- WANIA SPÓŁKI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GÓRECKI 2. DARIUSZ MICHAŁ GÓRECKA 2. ALEKSANDRA STEFANIA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMA- CEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄ- CZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WY- SPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI PRAKTYKA LE- KARSKA Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA Z PRAKTYKA LEKARSKA SPE- CJALISTYCZNA Z PRAKTYKA LEKAR- SKA DENTYSTYCZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOT- NEJ A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEU- TYCZNA B DZIAŁALNOŚĆ POGOTO- WIA RATUNKOWEGO C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH D DZIA- ŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA E POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDRO- WOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz ŚWIAT UPOMINKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/25623/10/821] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. ŚWIAT UPOMINKÓW SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO- MANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIEL- KOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. PO- ZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość PO- ZNAŃ ulica OSTROWSKA nr domu 398 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., REP. A NR 8980/2010, NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W PO- ZNANIU PRZY UL. MICKIEWICZA 18/3; Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŚWIAT UPOMINKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZO- NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. ZIMNY 2. ROBERT PIOTR TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ŚWIAT UPOMINKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZO- NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTU- RY Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WY- ROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY Z DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTO- WYWANIEM DO DRUKU Z INTROLIGA- TORSTWO I PODOBNE USŁUGI SPRZE- DAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIE- WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETA- LICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETA- LICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZO- NA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIE- RZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DO- MOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZ- NA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGO- WISKACH SPRZEDAŻ DETALICZNA PRO- WADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGA- NAMI I TARGOWISKAMI Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW B MAGAZYNO- WANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TO- WARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY Poz TREFL TOYS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [GD.VIII NS-REJ.KRS/20172/10/165] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. TREFL TOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO- WA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. SOPOT gmina M. SOPOT miejscowość SO- POT 2. miejscowość SOPOT ulica ALEJA NIEPOD- LEGŁOŚCI nr domu 809 A kod pocztowy poczta SOPOT kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie KATARZYNA OGONOW- SKA KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, REP. A NR 4298/2010 Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WIERZBICKI 2. KAZIMIERZ CZESŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. TAK PRub ,00 ZŁ 2. TAK 2 1. TREFL TOYS ŚCIĄ NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. TREFL TOYS SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK Z PRO- DUKCJA PAPIERU I TEKTURY Z PRO- DUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ Z PRO- DUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALI- STEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE GAZET Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAW- NICZA Z DRUKOWANIE GAZET Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYRO- BÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PI- ŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMO- WEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z NAPRAWA POZOSTA- ŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DO- MOWEGO Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA A RE- STAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRO- NOMICZNE Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANI- ZATORÓW TURYSTYKI B DZIAŁAL- NOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄ- DZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTA- ŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATE- RIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMO- WYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM Z POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJ- NA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RA- DIO I TELEWIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C PO- ŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z STO- SUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DO- RADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAL- NOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Poz VDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA. KRS SĄD REJONOWY KATO- WICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/26560/10/872] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. VDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. ŚWIĘTOCHŁOWICE gmina M. ŚWIĘTOCHŁOWICE miejscowość ŚWIĘTOCHŁOWICE 2. miejscowość ŚWIĘTOCHŁOWICE ulica ŁAGIEWNICKA nr domu 4A kod pocztowy poczta ŚWIĘTOCHŁOWI- CE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie PAŹDZIERNIKA 2010 R., NOTARIUSZ PRZE- MYSŁAW CZUK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH REPERTORIUM A NUMER 5872/2010. Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CZMYR 2. DARIUSZ KRZYSZTOF TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE 2 1. CZMYR 2. SEBASTIAN MACIEJ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE 3 1. KOWALIK 2. WIOLETA MAGDALENA NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE 4 1. VDS SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 46

11 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 241/2010 (3599) Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. PRA- WO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPRE- ZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁU- GUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI VDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMPLE- MENTARIUSZ MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI, PODPISYWAĆ DOKUMENTY I ZAWIERAĆ UMOWY W IMIENIU SPÓŁKI. SPÓŁKĘ KOMPLEMEN- TARIUSZA REPREZENTUJE ZARZĄD. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA JEST WIELO- OSOBOWY DO SKŁADANIA ŚWIADCZEŃ W ZAKRE- SIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIE- MAJĄTKOWYCH ORAZ ICH PODPISYWANIA W IMIE- NIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZA- RZĄDU Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI DARIUSZ CZMYR - PREZES ZARZĄDU. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. VDS SPÓŁKA Z OGRANICZO- NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCH- NIEJ Z PRODUKCJA BIELIZNY Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z PRODUKCJA PAPIERU FALI- STEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY Z PRODUKCJA ME- TALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WY- ROBÓW GOTOWYCH Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSA- ŻENIA Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZA- NE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKAL- NYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁO- WYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROZ- BIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEK- TRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALA- CJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GA- ZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKO- NYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLA- NYCH Z TYNKOWANIE Z ZA- KŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWY- WANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHO- WYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATE- RIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWE- GO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCE- LANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO SPRZEDAŻ HURTOWA NA- RZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNI- KACYJNEJ Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPO- SAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NA- POJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECH- NOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZO- NA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYRO- BÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNI- KÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ PO- KRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSME- TYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, RO- ŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DO- MOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZO- STAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TE- LEKOMUNIKACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRE- SIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZA- NA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Z PRZETWARZANIE DA- NYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIA- MI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DO- RADZTWO PODATKOWE Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKA- CJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZA- KRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJO- NALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FUR- GONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA PO- ZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOW- LANYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MA- SZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOM- PUTERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA PO- ZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MA- TERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYN- KÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z POZASZ- KOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZA- JĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ Z FRY- ZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ Poz VERUS ROBERT STASZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD WIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO [WA.XIII NS-REJ.KRS/36977/10/411] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. VERUS ROBERT STASZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica PORAJÓW nr domu 12 kod pocztowy poczta WARSZA- WA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., ASESOR NOTARIALNY ANETA ORCZYK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA DOROTY KA- ŁOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA NOTA- RIUSZA DOROTY KAŁOWSKIEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 9054/2010 Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STASZEW- SKI 2. ROBERT WOJCIECH TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE 2 1. FRANKOWSKA 2. DOROTA BEATA TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 3 1. WALCZAK 2. WOJCIECH ZBIGNIEW TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTA- RIUSZ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. STASZEWSKI 2. RO- BERT WOJCIECH Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA NAPOJÓW PRODUKCJA WY- ROBÓW TEKSTYLNYCH PRODUKCJA ODZIEŻY POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZA- PISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRO- DUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRO- NICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW HANDEL HURTOWY I DETA- LICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NA- PRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HAN- DEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DE- TALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻY- WIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELE- WIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MU- ZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Z POZOSTA- ŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERU- CHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CEN- TRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄ- ZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADA- NIA I ANALIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE RE- KLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONAL- NA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNA- JEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZY- MANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGO- SPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNO- ŚCI GOSPODARCZEJ POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Poz WILLA AKACJOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJO- NOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [RZ.XII NS-REJ.KRS/13387/10/899] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. WILLA AKACJOWA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 47 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

12 MSiG 241/2010 (3599) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. TARNOBRZEG gmina M. TARNOBRZEG miejscowość TARNOBRZEG 2. miejscowość TARNOBRZEG ulica MONIUSZKI nr domu 1 kod pocztowy poczta TARNO- BRZEG kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY REP. A NR 13281/2010 SPO- RZĄDZONY W DNIU R. PRZEZ NOTA- RIUSZA HALINĘ CHOJNACKĄ W KANCELARII NO- TARIALNEJ W TARNOBRZEGU PRZY UL. SIENKIE- WICZA 25 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOSIKOWSKI 2. TA- DEUSZ FRANCISZEK TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ZŁ ZŁ 12. NIE PRub ZŁ 2. NIE 2 1. POLANOW- SKI 2. MICHAŁ NIE 8. NIE 9. TAK ZŁ ZŁ 12. NIE PRub ZŁ 2. NIE 3 1. SKOWRON 2. STEFAN ANTONI TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ZŁ ZŁ 12. NIE PRub ZŁ 2. NIE 4 1. WILLA AKACJOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 5 1. OKO 2. MA- REK JAN NIE 8. NIE 9. TAK NIE PRub NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY PRZEZ SWOJE WŁAŚCIWE ORGANY UPRAWNIO- NE DO JEGO REPREZENTACJI, ZGODNIE Z WŁA- ŚCIWYMI PRZEPISAMI PRAWA I UMOWĄ SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZA. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTOWAĆ MOŻE SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. W SKŁAD ZARZĄDU KOM- PLEMENTARIUSZA WCHODZĄ MAREK OKO, MI- CHAŁ POLANOWSKI, TADEUSZ KOSIKOWSKI I STEFAN SKOWRON. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WILLA AKACJOWA ŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRZE- TWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PRZE- TWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO WYTWARZANIE WYRO- BÓW MLECZARSKICH PRODUKCJA WY- ROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYW- CZYCH PRODUKCJA GOTOWYCH PASZY I KARMY DLA ZWIERZĄT PRODUKCJA NAPOJÓW Z PRODUKCJA PŁYT, AR- KUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA WYRO- BÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZ- NYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU Z PRODUKCJA SURÓWKI, ŻE- LAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘ- TYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI Z PRO- DUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO Z PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO Z PRO- DUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO Z PRODUKCJA DRUTU Z PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH A PRODUKCJA ALUMINIUM HUTNICZEGO B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM Z PRODUKCJA OŁOWIU, CYNKU I CYNY Z PRODUK- CJA MIEDZI Z PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH Z OD- LEWNICTWO ŻELIWA Z ODLEWNIC- TWO STALIWA Z ODLEWNICTWO ME- TALI LEKKICH ODLEWNICTWO POZO- STAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI Z PRODUKCJA METALO- WYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH Z KU- CIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWA- NIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE Z OBRÓBKA MECHANICZ- NA ELEMENTÓW METALOWYCH Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW Z PRODUKCJA NARZĘDZI Z PRODUK- CJA POJEMNIKÓW METALOWYCH Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCU- CHÓW I SPRĘŻYN Z PRODUKCJA ZŁĄ- CZY I ŚRUB Z PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHA- NICZNYCH Z NAPRAWA I KONSERWA- CJA MASZYN Z INSTALOWANIE MA- SZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSA- ŻENIA Z REALIZACJA PROJEKTÓW BU- DOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLA- NYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE IN- STALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKO- NYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJ- NYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZA- CYJNYCH Z WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZ- KARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH RO- BÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I PO- KRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻY- WYCH ZWIERZĄT SPRZEDAŻ HURTO- WA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTO- NIOWYCH SPRZEDAŻ HURTOWA ARTY- KUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZO- NA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYRO- BÓW TYTONIOWYCH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIE- WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPO- JÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZO- NA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DY- WANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ POD- ŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZE- DAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWA- NIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z HO- TELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZ- NE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATERO- WANIA Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄ- CZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGO- WYCH) I POLA NAMIOTOWE Z POZO- STAŁE ZAKWATEROWANIE A RESTAU- RACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONO- MICZNE B RUCHOME PLACÓWKI GA- STRONOMICZNE Z PRZYGOTOWYWA- NIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIOR- CÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GA- STRONOMICZNA Z PRZYGOTOWYWA- NIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z WYDA- WANIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE GA- ZET Z WYDAWANIE CZASOPISM I PO- ZOSTAŁYCH PERIODYKÓW Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RA- CHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA- WIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOL- DINGÓW FINANSOWYCH Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNI- KACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECH- NICZNE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI RE- KLAMOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWA- NYCH C POŚREDNICTWO W SPRZE- DAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W ME- DIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH ME- DIACH Z BADANIE RYNKU I OPINII PU- BLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJO- NALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WY- NAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BU- DOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄ- CZAJĄC KOMPUTERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄ- DZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZ- NYCH B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNI- KÓW TURYSTYCZNYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TU- RYSTYCZNEJ C POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWA- CJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BU- DYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWY- WANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALI- STYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO- WADZENIE BIURA Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANI- ZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWA- NIEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNO- ŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ HISTO- RYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOB- NYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 48

13 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 241/2010 (3599) Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM Z DZIAŁALNOŚĆ WESO- ŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYW- KOWA I REKREACYJNA Poz ZIPORA YECHIELY I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD WIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO [WA.XIV NS-REJ.KRS/26146/10/232] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. ZIPORA YECHIELY I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina ZĄB- KI miejscowość ZĄBKI 2. miejscowość ZĄBKI ulica RADZYMIŃSKA nr domu 326 kod pocztowy poczta ZĄBKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ KRZYSZ- TOF BORAWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 13085/2010 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. YEHIELI 2. AHARON 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ZŁOTYCH ZŁOTYCH 12. NIE PRub ZŁOTYCH 2. NIE 2 1. YECHIELLY 2. ZIPORA 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIEL- NIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. YECHIELY 2. ZIPORA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PRO- WADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZA- RZĄDZANIA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE REKLA- MA Z BADANIE RYNKU I OPINII PU- BLICZNEJ Poz ŻAK WYDAWNICTWO EDUKACYJNE ŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/35772/10/133] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. ŻAK WYDAWNICTWO EDUKACYJNE ŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZA- WA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica LIROWA nr domu 27 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWĘ ZA- WARTO DNIA R. W FORMIE AKTU NO- TARIALNEGO PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM ZBIGNIEWEM CUPRIAKIEM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 2 LOK.26 B. REPERTORIUM A NR 11149/2010 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŻAK WYDAWNIC- TWO EDUKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI 9. NIE 2 1. DOBKOWSKA 2. ZOFIA KATARZYNA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁOTYCH ,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub ,00 ZŁOTYCH 2. NIE 3 1. DOBKOWSKI 2. TADEUSZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁO- TYCH ,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub ,00 ZŁOTYCH 2. NIE 4 1. DOBKOWSKI 2. JANUSZ KAZIMIERZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁOTYCH ,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub ,00 ZŁOTYCH 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. 1) DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPO- WAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. SPÓŁKA ŻAK WYDAWNICTWO EDUKACYJNE ŚCIĄ W ORGANIZACJI, DZIAŁAJĄCA ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKREŚLONYMI PRZEPISAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UMOWĄ SPÓŁKI ŻAK WYDAWNICTWO EDUKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI. 2) DO REPRE- ZENTOWANIA SPÓŁKI ŻAK WYDAWNICTWO EDUKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄW ORGANIZACJI UPOWAŻNIE- NI SĄ: A. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSO- BOWEGO - PREZES ZARZĄDU, B. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄ- DU JEDNOOSOBOWO LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. 3) W SKŁAD ZARZĄDU ŻAK WYDAWNICTWO EDU- KACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI WCHODZĄ: ZO- FIA KATARZYNA DOBKOWSKA - PREZES ZARZĄ- DU, TADEUSZ KAZIMIERZ DOBKOWSKI - CZŁO- NEK ZARZĄDU, JANUSZ DOBKOWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ŻAK WYDAWNICTWO EDUKA- CYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZY- GOTOWYWANIEM DO DRUKU Z PRO- DUKCJA GIER I ZABAWEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTER- NET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETA- LICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI B MA- GAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTA- ŁYCH TOWARÓW Z WYDAWANIE KSIĄ- ŻEK Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WY- DAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZE- NIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTAL- NYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WY- ŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EME- RYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERU- CHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIO- NYMI Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZ- NE REKLAMA Z POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKO- WA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA e) Spółki komandytowo- -akcyjne Poz DARENA VILIUM INVESTMENTS ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/36647/10/145] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa-akcyjna 3. DARENA VILIUM INVESTMENTS ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WAR- SZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 56 C kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. AKT NO- TARIALNY Z DNIA R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA ZBIGNIEWA CU- PRIAKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W WAR- SZAWIE PROWADZONEJ NA ZASADACH SPÓŁKI PARTNERSKIEJ Z NOTARIUSZEM MARCINEM ŁA- SKIM PRZY ULICY GRZYBOWSKIEJ 2 LOK. 26B, REP. A NR 10590/2010 Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZE- KSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI DARENA INVEST- MENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ DARENA VILIUM INVESTMENTS ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W TRYBIE ART NASTĘPNE KSH. UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMA- DZENIA WSPÓLNIKÓW DARENA INVESTMENTS SP. Z O.O. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA FOR- MY PRAWNEJ DARENA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWO-AKCYJNĄ ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU ROKU I ZAPROTO- KOŁOWANA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA ZBIGNIEWA CU- PRIAKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W WAR- SZAWIE PROWADZONEJ NA ZASADACH SPÓŁKI PARTNERSKIEJ Z NOTARIUSZEM MARCINEM ŁA- SKIM PRZY ULICY GRZYBOWSKIEJ 2, LOK. 26B, REP A NR 10586/2010. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. DARENA INVESTMENTS ŚCIĄ 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. VILIUM IN- VESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWA- NE 2 1. B (CZTERDZIEŚCI DZIE- WIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) AKCJI NIEMYCH SERII B, UPRZYWILEJOWANYCH CO DO DYWIDENDY W TEN SPOSÓB, ŻE NA WSZYSTKIE AKCJE SERII B PRZYPADA 99% (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ PROCENT) DYWIDENDY PRZEZNACZONEJ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPO- WAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. VI- LIUM INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZA- WIE. VILIUM INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REPREZENTOWANA JEST W NA- STĘPUJĄCY SPOSÓB: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZA- RZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU VILIUM INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 49 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

14 MSiG 241/2010 (3599) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: ALWYN JA- COBUS DE LANGE - PREZES ZARZĄDU, KENNETH ANTHONY MORGAN - CZŁONEK ZARZĄDU PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. VILIUM INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄ- DZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁAL- NOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PO- DOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUN- DUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FI- NANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUP- NO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECE- NIE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRAL- NYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄ- CZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA REKLAMA Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄ- CA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMER- CYJNYCH I PRACODAWCÓW Poz GANT PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 14 SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJO- NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO- CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO [WR.VI NS-REJ.KRS/20538/10/691] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa-akcyjna 3. GANT PM SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 14 SPÓŁKA KO- MANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica SZEWSKA nr domu 74 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o statucie R., NO- TARIUSZ KAMILA KOMARZAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 60, REP. A NR 12215/2010, R., ASESOR NOTA- RIALNY TOMASZ KALINOWSKI, ZASTĘPCA NO- TARIUSZA AGATY ROMANOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 60, REP. A NR 14713/2010, UCHYLA SIĘ TREŚĆ 17 UST. 6 I USTALA SIĘ NOWĄ. Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. GANT PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. KOMPLEMENTARIUSZ JEST SAMO- DZIELNIE UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWA- NIA SPÓŁKI. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. GANT PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z KUPNO I SPRZE- DAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ WYKONYWANIE INSTA- LACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJ- NYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLA- NYCH WYKONYWANIE ROBÓT BUDOW- LANYCH WYKOŃCZENIOWYCH POZO- STAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLA- NE Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERU- CHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONY- MI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIE- RUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECE- NIE Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELA- NIA KREDYTÓW Poz HMS BEST MANAGEMENT WORK PL ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/17780/10/780] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa-akcyjna 3. HMS BEST MANAGEMENT WORK PL ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica RU- SKA nr domu 51 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie R., NOTARIUSZ ILONA ROCZ- NIAK, KANCELARIA NOTARILANA MAŁGORZATA LENART, ILONA ROCZNIAK SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚW. MIKOŁAJA 8-11, RE- PERTORIUM A NR 3910/2010. Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. WORK PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ , 10 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJO- WANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - WORK PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI W SPÓŁCE KOMPLEMENTARIUSZA JEST NASTĘ- PUJĄCY: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSO- BOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZA- RZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄ- DU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UMOCOWANYCH JEST DWÓCH CZŁON- KÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄ- DU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. ZGODA ZGRO- MADZENIA WSPÓLNIKÓW NA ZACIĄGANIE ZO- BOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH DWUKROT- NOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO NIE JEST WY- MAGANA. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. WORK PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWA- NIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄ- DZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁAL- NOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z ZA- RZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OF- FICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDIN- GÓW FINANSOWYCH Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNI- KACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZA- SOWEJ f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz A FASHION SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/33532/10/505] odpowiedzialnością 3. 2A FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WAR- SZAWA ulica WIENIAWSKIEGO nr domu 10 nr lokalu 7 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie ROKU - AKT NOTARIALNY UMO- WY SPÓŁKI SPORZĄDZONY PRZEZ MARKA MA- CHOWSKIEGO - NOTARIUSZA W WARSZAWIE, NUMER REPERTORIUM 2237/2010 ORAZ ROKU - AKT NOTARIALNY ZMIANY UMOWY SPÓŁKI SPORZĄDZONY PRZEZ MARKA MACHOWSKIEGO - NOTARIUSZA W WAR- SZAWIE, NUMER REPERTORIUM 2483/2010. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NGUYEN QUOC 2. PHUONG UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. KAŻDY CZŁO- NEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. NGUYEN 2. THI KIM OANH 5. PREZES ZARZĄ- DU 6. NIE 2 1. NGUYEN QUOC 2. PHUONG WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA ODZIEŻY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMO- CHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO PO- JAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANS- PORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGO- WY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAW- NICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPRO- GRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZA- TORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE EDU- KACJA MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 50

15 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 241/2010 (3599) Poz D3D STUDIO SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [LU.XI NS-REJ.KRS/15709/10/679] odpowiedzialnością 3. 2D3D STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIAL- SKI gmina BIAŁA PODLASKA miejscowość BIAŁA PODLASKA 2. miejscowość BIAŁA PODLASKA ulica NARUTOWICZA nr domu 38 kod pocztowy poczta BIAŁA PODLASKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie LISTOPADA 2010 R., REPERTORIUM A NR 5051/2010, NOTA- RIUSZ WIESŁAW KOWALCZYK, KANCELARIA NO- TARIALNA, RADZYŃ PODLASKI, UL. OSTROWIECKA 40 Rub CZAS NIEOZNACZO- NY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DRABIK 2. PAWEŁ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 2 1. DIEDUCH 2. MIROSŁAW UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. DRABIK 2. PAWEŁ PREZES 6. NIE 2 1. DIEDUCH 2. MIROSŁAW CZŁONEK 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTO- WYWANIEM DO DRUKU Z INTROLIGA- TORSTWO I PODOBNE USŁUGI Z DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄ- ZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Poz ABSTRACT BT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATO- WICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO [KA.VIII NS-REJ.KRS/26062/10/169] odpowiedzialnością 2. REGON ABSTRACT BT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATO- WICE miejscowość KATOWICE 2. miejscowość KA- TOWICE ulica BAŻANTÓW nr domu 14C nr lokalu 5 kod pocztowy poczta KATOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. DA- TA SPORZĄDZENIA AKTU NOTARIALNEGO: R., NOTARIUSZ TOMASZ BALAS, KAN- CELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. MA- TEJKI 2, REPERTORIUM A NUMER 3317/2010 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CABAK 2. BOGUMIŁA HANNA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 2 1. CABAK 2. TOMASZ CZE- SŁAW UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CABAK 2. BOGU- MIŁA HANNA CZŁONEK ZARZĄ- DU 6. NIE 2 1. CABAK 2. TOMASZ CZESŁAW PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYL- NYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZE- GARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZO- NA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGA- RÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYRO- BÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z NAPRAWA ZEGARÓW, ZE- GARKÓW ORAZ BIŻUTERII Z NAPRA- WA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Poz AD-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [CZ.XVII NS-REJ.KRS/6731/10/498] odpowiedzialnością 3. AD-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat LUBLI- NIECKI gmina HERBY miejscowość LISÓW 2. miejscowość LISÓW ulica STAWOWA nr domu 58 kod pocztowy poczta LISÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ JÓZEF ZAJĄC, KANCELARIA NOTA- RIALNA W LUBLIŃCU UL. MICKIEWICZA 34B, RE- PERTORIUM A NR 5662/2010 Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PYKA 2. ADAM PIOTR UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 2 1. PYKA 2. ANITA STANISŁAWA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPI- SYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄ- DU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. GDY ZARZĄD SKŁA- DA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, TO JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZEN- TACJI SPÓŁKI, ORAZ DO PROWADZENIA JEJ SPRAW. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PYKA 2. ADAM PIOTR PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BU- DOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICO- WYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z POZOSTAŁE SPECJALI- STYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z WYKONYWA- NIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALI- ZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMA- TYZACYJNYCH Z WYKONYWANIE PO- ZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZO- WANA Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETA- LICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z RO- BOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZ- KALNYCH Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZY- GOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DA- CHOWYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z TYNKOWA- NIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BU- DOWLANEJ Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWA- TEROWANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZA- NIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZ- NYCH (KATERING) Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KON- DYCJI FIZYCZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWA- NIEM TERENÓW ZIELENI Poz ADS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO [LD.XX NS-REJ.KRS/20398/10/415] odpowiedzialnością 2. REGON NIP ADS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. PIOTRKÓW TRYBUNAL- SKI gmina M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2. miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ulica FRANKLINA RO- OSEVELTA nr domu 46 kod pocztowy poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT ZAŁOŻY- CIELSKI SPÓŁKI Z DNIA R., ASESOR NOTARIALNY ANGELIKA PRZYBYSZEK ZASTĘPU- JĄCY NOTARIUSZA RADOSŁAWA KANIECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 8641/2010 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WIĘCŁAWSKI 2. FABIAN TEOFIL UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WY- SOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZA- RZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁON- KÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WIĘCŁAWSKI 2. FABIAN TEOFIL PREZES ZA- RZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWA- NA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZO- STAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPO- WYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PRO- WADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKO- WEJ LUB INTERNET Z PRODUKCJA ME- BLI KUCHENNYCH Z PRODUKCJA 51 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

16 MSiG 241/2010 (3599) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POZOSTAŁYCH MEBLI Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ME- BLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTA- ŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYRO- BÓW CHEMICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLA- NYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z STOSUNKI MIĘ- DZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKA- CJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z WY- NAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERU- CHOMOŚCI Poz ALOHA H&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD WIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO [WA.XII NS-REJ.KRS/33034/10/802] odpowiedzialnością 3. ALOHA H&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ` 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WAR- SZAWA ulica PLAC TRZECH KRZYŻY nr domu 16 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., PRZED NOTARIUSZEM MAG- DALENĄ SZYMAŃSKĄ, KANCELARIA NOTARIAL- NA KAROLINA PIETKIEWICZ-MURAWSKA, MAG- DALENA SZYMAŃSKA, SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE REP. A NR 3954/2010 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GERECKE 2. HEIKO UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WYSOKOŚCI ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄ- DU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMO- DZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSO- BOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIE- NIU SPÓLKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁON- KA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GE- RECKE 2. HEIKO 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. KRASZCZYŃSKA 2. HANNA PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE Z PRODUKCJA GA- ZÓW TECHNICZNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CEN- TRALNEGO OGRZEWANIA PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH ELEMENTÓW I OBWODÓW DRUKOWANYCH Z PRODUKCJA ELEK- TRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC, TRANSFORMATORÓW, APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRODUK- CJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GO- SPODARSTWA DOMOWEGO Z PRO- DUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPO- DARSTWA DOMOWEGO Z INSTALO- WANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRZESYŁA- NIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z DYS- TRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ WY- TWARZANIE PALIW GAZOWYCH; DYSTRYBUCJA I HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZ- PIECZNE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPA- DAMI Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDO- WĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RURO- CIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIEL- CZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDO- WĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTRO- ENERGETYCZNYCH ROBOTY ZWIĄZA- NE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻY- NIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROZBIÓR- KA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZ- NYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTA- ŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKA- LIÓW PRZEMYSŁOWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDA- ŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z SPRZE- DAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA MA- SZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW TRANSPORT RUROCIĄGO- WY Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄ- DOWY TOWARÓW MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PRO- WADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZA- RZĄDZANIA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZA- NE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII WYNA- JEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄ- DZEŃ BUDOWLANYCH Poz AMX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [BI.XII NS-REJ.KRS/9641/10/931] odpowiedzialnością 3. AMX SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica PRZYGODNA nr domu 14 nr lokalu 6 kod pocztowy poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. W KN TEODOZJI GRE- GORCZUK W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 8175/2010 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZO- NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZULC 2. MACIEJ (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750 (SIEDEMSET PIĘĆ- DZIESIĄT) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. KOWALCZUK 2. ADAM (OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI (CZTERY TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁO- TYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZULC 2. MA- CIEJ PREZES 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z LEASING FINANSOWY Z PO- ZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FI- NANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z PO- ZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO- WADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz ANDERSIA BUSINESS CENTRE ŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY PO- ZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/28783/10/61] odpowiedzialnością 3. ANDERSIA BUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKO- POLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica PLAC ANDERSA nr domu 3 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., REP. A NR 11621/2010, NOTARIUSZ SZYMON POSADZY, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ANDERSIA PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI ,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPO- WAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JED- NOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMO- DZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSO- BOWEGO PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄ- DU, KAŻDY SAMODZIELNIE, C) W PRZYPADKU ZARZĄDU PONAD DWUOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁON- KÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄ- DU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. TRYBUSZ 2. ADAM KAROL PREZES ZA- RZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. VON DER HEYDEN 2. SVEN 2 1. BOROWSKI 2. JOSEPH MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 52

17 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 241/2010 (3599) 3 1. ROSIŃSKA GADZINOWSKI 2. BOŻENA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RU- ROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIEL- CZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDO- WĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTRO- ENERGETYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z WYKO- NYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- -INŻYNIERSKICH Z DZIAŁALNOŚĆ W ZA- KRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZ- TWO TECHNICZNE Z ROBOTY BUDOW- LANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERU- CHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONY- MI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIE- RUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECE- NIE Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BU- DYNKACH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIAL- NYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPU- TERY Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NA- UK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZE- NIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄ- DZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ TRU- STÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH Z POZOSTAŁA FINAN- SOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZE- NIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTAL- NYCH Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELA- NIA KREDYTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ RA- CHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODAT- KOWE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CEN- TRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZA- NIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZ- NYCH (KATERING) Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH B POŚRED- NICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE RE- KLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRO- NICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNIC- TWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLA- MOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Poz ANIKA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/36606/10/460] odpowiedzialnością 2. REGON ANIKA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WAR- SZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica JANA PAWŁA II nr domu 29 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA R., ASESOR NOTARIALNY ARTUR LE- ONARSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA KINGI NA- ŁĘCZ, KINGA NAŁĘCZ I MAREK WATRAKIEWICZ SPÓŁKA PARTNERSKA KANCELARIA NOTARIAL- NA, UL. BOYA -ŻELEŃSKIEGO 6 LOK. 26, WARSZAWA, REP. A NR 13459/2010 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MURAT KRYSIAN 2. ANNA ELŻBIETA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI ,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. KRYSIAN 2. JERZY WITOLD UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁO- TYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MURAT KRY- SIAN 2. ANNA ELŻBIETA PRE- ZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KRYSIAN 2. JERZY WI- TOLD V-CE PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH ROZBIÓRKA I PRZY- GOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH POZOSTA- ŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RA- CHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA- WIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBRO- CIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z POZOSTAŁE DORADZ- TWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNO- ŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZ- TWO TECHNICZNE REKLAMA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJ- NĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ Poz ASW WOJCIULA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [BI.XII NS-REJ.KRS/9763/10/476] odpowiedzialnością 3. ASW WOJCIULA SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA nr domu 71 kod pocztowy poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. W KN ANATOLA SUROWCA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 8127/2010 ZAWIĄ- ZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘK- SZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WOJCIULA 2. WIESŁAW (PIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI (SIEDEMDZIESIĄT SZEŚĆ TY- SIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. WOJCIULA 2. SYLWIA (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI (TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁO- TYCH 6. NIE 3 1. CHILIMONIUK 2. ADAM (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI (TRZY- DZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZA- RZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WOJCIULA 2. WIE- SŁAW PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WOJCIULA 2. SYLWIA CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. CHILIMONIUK 2. ADAM CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI Z REALIZACJA PROJEKTÓW BU- DOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BU- DOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NE Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZ- NA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONE- TEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETA- LICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY- KLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESO- RIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCY- KLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z DZIAŁAL- NOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZE- NIA MAJĄTKOWE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIO- WYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERU- CHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIA- MI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSO- BOWYCH I FURGONETEK Poz ATA TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD WIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO [WA.XII NS-REJ.KRS/36120/10/191] odpowiedzialnością 3. ATA TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WAR- SZAWA ulica CHAŁUBIŃSKIEGO nr domu 8 kod 53 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

18 MSiG 241/2010 (3599) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie RO- KU, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA ZAPART NOTARIUSZ, MARIUSZ BIAŁECKI NOTA- RIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, RE- PERTORIUM A NR 11062/2010. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JASICA SKALB- MIERSKA 2. AGNIESZKA MAŁGORZATA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. JASTRZĘBSKI 2. WOJCIECH GRZEGORZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ZŁO- TYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZA- RZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZA- RZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JASICA SKALBMIERSKA 2. AGNIESZKA MAŁGORZATA CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. JASTRZĘBSKI 2. WOJCIECH GRZEGORZ PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DO- RADZTWO PODATKOWE B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Poz AUROBINDO PHARMA (POLAND) ŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/36515/10/279] odpowiedzialnością 3. AUROBINDO PHARMA (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZO- WIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. JEROZOLIMSKIE nr domu 56C kod pocztowy poczta WAR- SZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2010 ROKU, NOTARIUSZ RAFAŁ SUCHTA, KANCELA- RIA NOTARIALNA BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, RA- FAŁ SUCHTA W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZY- SKA 26 LOK. 12, NUMER REPERTORIUM A 15699/2010 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. AGILE PHARMA B.V UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GAUNT 2. CHRISTIAN GUY PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKA- LIÓW PRZEMYSŁOWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDA- ŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTO- NIOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZO- STAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KO- SMETYKÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZ- NYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZO- STAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMA- CEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄ- CZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WY- SPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB IN- TERNET Z MAGAZYNOWANIE I PRZE- CHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSO- WYCH Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FI- NANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECE- NIE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRAL- NYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄ- CZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELA- TIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTA- ŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA REKLAMA Z BADANIE RYN- KU I OPINII PUBLICZNEJ Z POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI IN- TELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Z DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA EDUKACJĘ Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWA- DZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz AUTO-RADIO SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [GL.X NS-REJ.KRS/14078/10/747] odpowiedzialnością 3. AUTO-RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. RUDA ŚLĄSKA gmina M. RUDA ŚLĄSKA miejscowość RUDA ŚLĄSKA 2. miejscowość RUDA ŚLĄSKA ulica KOŚCIELNA nr domu 37 kod pocztowy poczta RUDA ŚLĄSKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ AGATA MILAND-HUZAREWICZ, KANCELARIA NO- TARIALNA W SOSNOWCU PROWADZONA W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ Z NOTARIUSZEM JOLANTĄ NOWAKOWSKĄ, REP. A NR 5062/2010 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MORAWIN 2. ANNA JUSTYNA UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.400,00 ZŁ 6. NIE 2 1. KURASZ 2. MAREK DOMINIK UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WY- SOKOŚCI 2.600,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZA- RZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZA- RZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMA- GANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁON- KÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄ- DU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KAWKA 2. ŁUKASZ ADAM PREZES 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ZBIERANIE ODPADÓW IN- NYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Z OB- RÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIE- BEZPIECZNE Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZ- NYCH Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻY- TYCH Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATE- RIAŁÓW SEGREGOWANYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GO- SPODARKĄ ODPADAMI Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLE- ISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU Z UPRAWA RYŻU Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIA- STYCH Z UPRAWA TRZCINY CUKRO- WEJ Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNI- STYCH Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE Z UPRAWA DRZEW OLEISTYCH Z UPRAWA POZO- STAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH Z ROZMNAŻANIE ROŚLIN Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUK- CJĘ ROŚLINNĄ Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZ- MNAŻANIA ROŚLIN Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH Z POZYSKIWANIE DREWNA Z POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREW- NA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM Z WYDO- BYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHE- MICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW Z WYDOBYWANIE TORFU Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYRO- BÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA Z PRODUKCJA PO- ZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BU- DOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TE- RENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWA- NIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻY- NIERSKICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I RO- ŚLIN Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB IN- TERNET Z TRANSPORT DROGOWY TO- WARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PO- ZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANS- PORT LĄDOWY C PRZEŁADUNEK TO- WARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁA- DUNKOWYCH Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTA- ŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄ- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 54

19 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 241/2010 (3599) CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERY- TALNYCH Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z BADANIA NA- UKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE PO- ZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECH- NICZNYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTA- ŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNI- CZYCH Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGO- TOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPE- CJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄ- CA PROWADZENIE BIURA Z DZIAŁAL- NOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH PO- PRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ Z PO- ZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPOR- TEM Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ Poz BIALMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [LU.XI NS-REJ.KRS/15602/10/771] odpowiedzialnością 3. BIALMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. BIA- ŁA PODLASKA gmina M. BIAŁA PODLASKA miejscowość BIAŁA PODLASKA 2. miejscowość BIAŁA PODLASKA ulica STACYJNA nr domu 4 A kod pocztowy poczta BIAŁA PODLASKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ JERZY NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁEJ PODLA- SKIEJ, REP. A NR 4129/2010 Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. HARASIMIUK 2. KRZYSZTOF WOJCIECH UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. ARSENIUK 2. BOGDAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. DRAGAN 2. REGINA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI 1.000,00 ZŁ 6. NIE 4 1. MROCZKOWSKA 2. ELŻBIETA KATARZYNA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ 6. NIE 5 1. BIELECKI 2. JACEK MARIAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI 1.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZA- RZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAW- NIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZA- RZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JĘDRZEJCZYK 2. GRZEGORZ JAN PREZES ZA- RZĄDU 6. NIE 2 1. MROCZKOWSKA 2. ELŻBIETA KATARZYNA CZŁONEK ZARZĄ- DU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NO- ŚNIKÓW INFORMACJI ROBOTY BUDOW- LANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEK- TÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ RO- BOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETA- LICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻY- WIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELE- WIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MU- ZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZA- KRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ PO- WIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYN- KU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZ- TWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM RE- KLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONAL- NA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BU- DYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z AD- MINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDUKA- CJA OPIEKA ZDROWOTNA POZO- STAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz BIURO RACHUNKOWE ENTER SPÓŁKA SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GL.X NS-REJ.KRS/13763/10/57] odpowiedzialnością 3. BIURO RACHUNKOWE ENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. RUDA ŚLĄSKA gmina M. RUDA ŚLĄ- SKA miejscowość RUDA ŚLĄSKA 2. miejscowość RUDA ŚLĄSKA ulica BUKOWA nr domu 11 kod pocztowy poczta RUDA ŚLĄSKA kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R., REP. A NR 17870/2010, SPORZĄDZONO PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO WERONIKĘ URGACZ W KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA SŁUPIŃ- SKA-MITAS W KATOWICACH ZMIENIONY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA R., REP. A 21698/2010 SPORZĄDZONO PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO WERONIKĘ URGACZ W KANCE- LARII NOTARIALNEJ ANNA SŁUPIŃSKA-MITAS W KATOWICACH Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KUĆ 2. KATARZYNA JUSTYNA UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSO- KOŚCI 1.650,00 ZŁ 6. NIE 2 1. PALATYŃSKA 2. JO- LANTA MIROSŁAWA UDZIA- ŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁ 6. NIE 3 1. BODNIAK ZAWADZKA 2. MAGDALENA MA- RIA UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PREZES ZARZĄDU SA- MODZIELNIE ALBO POZOSTALI CZŁONKOWIE ZA- RZĄDU ŁĄCZNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KUĆ 2. ANDRZEJ CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BODNIAK ZAWADZKA 2. MAGDALENA MA- RIA CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. PALATYŃSKA 2. JOLANTA MIROSŁAWA PREZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. KUĆ 2. KATARZYNA JUSTYNA CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRE- SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA Z STOSUNKI MIĘ- DZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKA- CJA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRO- FESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIA- ŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIA- MI Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄ- ZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGO- TOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPE- CJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄ- CA PROWADZENIE BIURA Z POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWA- DZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA B PO- ZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJ- SCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RO- DZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIE- WYSPECJALIZOWANA Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTY- KUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZ- NEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTO- WA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTY- KUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Poz BULMER & LUMB SPÓŁKA SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [TO.VII NS-REJ.KRS/9308/10/151] odpowiedzialnością 3. BULMER & LUMB ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-PO- MORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ 2. miejscowość TORUŃ ulica SZOSA CHEŁMIŃSKA nr domu 165/167 kod pocztowy poczta TORUŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 5288/2010, NOTA- RIUSZ MIROSŁAWA SZYCZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU, PRZY ULI- CY RYNEK STAROMIEJSKI 9; UMOWA SPÓŁKI. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BULMER & LUMB GROUP LIMITED UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ TJ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ 55 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

20 MSiG 241/2010 (3599) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZA- RZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ORŁOWSKI 2. JACEK ADAM PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności A PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ B PRODUKCJA PRZĘDZY WEŁNIANEJ C PRODUKCJA PRZĘDZY Z WŁÓKIEN CHEMICZ- NYCH D PRODUKCJA PRZĘDZY Z POZO- STAŁYCH WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH, WŁĄCZAJĄC PRODUKCJĘ NICI A PRODUKCJA TKA- NIN BAWEŁNIANYCH B PRODUKCJA TKANIN WEŁNIANYCH C PRODUKCJA TKANIN Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH D PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TKANIN Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH Z PRODUKCJA DZIANIN METRAŻO- WYCH Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z PRODUK- CJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMY- SŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEK- STYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBO- CZEJ Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIE- ŻY Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEK- TRYCZNEJ Z WYTWARZANIE I ZAOPA- TRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJ- NYCH Z POBÓR, UZDATNIANIE I DO- STARCZANIE WODY Z ODPROWADZA- NIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYL- NYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WY- ROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WY- SPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNI- KÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz CANTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD WIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO [WA.XII NS-REJ.KRS/35235/10/547] odpowiedzialnością 2. REGON NIP CANTON SPÓŁKA Z OGRANICZO- NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WAR- SZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica NOWY ŚWIAT nr domu 54/56 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZO- NY DNIA 28 WRZEŚNIA 2010 R., REP. A NR 5011/2010, PRZEZ NOTARIUSZ AGNIESZKĘ KA- SPRZYCKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTA- RIALNĄ W WARSZAWIE PRZY AL. JANA PAWŁA II NR 61 LOKAL 215 ZMIANA AKTEM NOTARIAL- NYM SPORZĄDZONYM DNIA 24 LISTOPADA 2010 R., REP. A NR 6024/2010, PRZEZ NOTARIUSZ AGNIESZKĘ KASPRZYCKĄ, PROWADZĄCĄ KAN- CELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY AL. JANA PAWŁA II NR 61 LOKAL 215 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ADAMCZYK 2. DA- RIUSZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. JEŻ 2. MARTA EMILIA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI POWOŁANI SĄ: PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄ- CYCH ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELO- OSOBOWEGO. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ADAMCZYK 2. DARIUSZ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISA- NYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z PRO- DUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFE- RYJNYCH Z PRODUKCJA ELEKTRYCZ- NEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJ- NYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRO- DUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNIC- TWA Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPO- WYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z NAPRAWA I KONSERWA- CJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z REALIZA- CJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z RO- BOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZ- KALNYCH Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZY- GOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH WYKONY- WANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIO- WYCH POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE SPRZEDAŻ HUR- TOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMO- CHODOWYMI Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁO- WYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODAR- STWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIO- WYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZO- STAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKO- HOLOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYRO- BÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KA- KAO I PRZYPRAW Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWA- NA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTO- NIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPE- CJALIZOWANA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO PO- JAZDAMI SAMOCHODOWYMI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIE- WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWA- GĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTO- NIOWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERY- FERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZO- NA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTA- ŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻY- WANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDA- ŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANY TRANS- PORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZ- KAMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWA- TEROWANIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓW- KI GASTRONOMICZNE B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYW- NOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KA- TERING) Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. AD- RESOWYCH, TELEFONICZNYCH) Z WY- DAWANIE GAZET Z WYDAWANIE CZA- SOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZA- KRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRA- MOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZA- NA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄ- DZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMA- TYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PO- DOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁAL- NOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZA- KRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA Z POZOSTAŁE POŚRED- NICTWO PIENIĘŻNE Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z PO- ZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSO- WE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RA- CHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 56

Proponowane zmiany statutu Spółki: Zmieniona zostaje treść 6 ust. 1 statutu Spółki poprzez dodanie punktów o numerach 100) oraz 101).

Proponowane zmiany statutu Spółki: Zmieniona zostaje treść 6 ust. 1 statutu Spółki poprzez dodanie punktów o numerach 100) oraz 101). Załącznik numer 1 do ogłoszenia o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Proponowane zmiany statutu

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s. h., uchwala co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s. h., uchwala co następuje: Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 k.s. h., uchwala co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje Uchwała wchodzi w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian Punkt Dotychczasowa treść Statutu 5 ust. 1 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD): 1) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), 2) handel energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki:

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki: Numer raportu: RB 109-W/2015 Data sporządzenia: 2015-12-29 Temat raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku Treść raportu: Zarząd Centrum

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-07/ KH 627E KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) 1. Kontakt do: Kancelaria Liderio Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu:

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/2012 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z - Działalność usługowa

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.:

Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.: Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1), 2) Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2), 3) Działalność

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z dnia 28-07-2015 1 Stawający: Radosław Rabiański, PESEL 72122203052, adres: Polska, 31-216 Kraków, ul. Ludwika Solskiego 3, numer lokalu 1, oświadcza, że

Bardziej szczegółowo

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A.

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) w dniu 5 września 2012 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 04:08:34 Numer KRS: 0000371771 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki:

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku.

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. 1. Na podstawie uchwały nr 17 ZWZ Prymus S.A. zmienia się 6 Statutu Spółki. Obowiązujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - PKD 18.11.Z drukowanie gazet, - PKD 18.12.Z pozostałe drukowanie, - PKD 18.13.Z działalność usługowa związana z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji!

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! W 2012 roku zarejestrowano w KRS 31 377 podmiotów. Jest to wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku i wzrost o 35% w stosunku

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:15:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:15:01 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.03.2013 godz. 09:15:01 Numer KRS: 0000413132 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI Informacja dotycząca zmian w Statucie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiono zestawienie obejmujące dotychczas obowiązujące

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.09.2013 godz. 11:07:26 Numer KRS: 0000440716

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.09.2013 godz. 11:07:26 Numer KRS: 0000440716 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.09.2013 godz. 11:07:26 Numer KRS: 0000440716 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

INDEKS INDEKS. BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (załącznik nr 9) [BMSiG-9316/2013] - s. 181, poz. 16549.

INDEKS INDEKS. BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (załącznik nr 9) [BMSiG-9316/2013] - s. 181, poz. 16549. MSIG 228/2013 (4345) A M A Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy (załącznik nr 15) [BMSiG-10328/2013] - s. 265, poz. 16555. Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy

Bardziej szczegółowo

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy ilość firm wg PKD 4 kwietnia 2014 08:41:34 główne pkd opis Rekordy e-mail Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 16 4 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823 I nformacja odpow iadająca odpisow i aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.04.2013 godz. 12:38:55 Numer KRS: 0000404171

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.04.2013 godz. 12:38:55 Numer KRS: 0000404171 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.04.2013 godz. 12:38:55 Numer KRS: 0000404171 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:03:02 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:03:02 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.08.2017 godz. 11:03:02 Numer KRS: 0000374972 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.07.2016 godz. 23:35:49 Numer KRS: 0000354537 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:02:41 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:02:41 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2015 godz. 21:02:41 Numer KRS: 0000093468 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:52:18 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:52:18 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2017 godz. 23:52:18 Numer KRS: 0000415681 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.06.2014 godz. 13:17:44 Numer KRS: 0000363322

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.06.2014 godz. 13:17:44 Numer KRS: 0000363322 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.06.2014 godz. 13:17:44 Numer KRS: 0000363322 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:45:21 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:45:21 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.12.2014 godz. 10:45:21 Numer KRS: 0000510338 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:19:04 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:19:04 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.12.2016 godz. 08:19:04 Numer KRS: 0000478144 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:26:09 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:26:09 Numer KRS: Identyfikator wydruku: RP/367531/4/20140305092609 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.03.2014 godz. 09:26:09 Numer KRS: 0000367531 Informacja

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2016 godz. 13:14:44 Numer KRS: 0000521727

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2016 godz. 13:14:44 Numer KRS: 0000521727 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.02.2016 godz. 13:14:44 Numer KRS: 0000521727 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.09.2012 godz. 13:34:09 Numer KRS: 0000433335

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.09.2012 godz. 13:34:09 Numer KRS: 0000433335 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.09.2012 godz. 13:34:09 Numer KRS: 0000433335 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.05.2016 godz. 07:35:14 Numer KRS: 0000103454

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.05.2016 godz. 07:35:14 Numer KRS: 0000103454 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.05.2016 godz. 07:35:14 Numer KRS: 0000103454 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.04.2015 godz. 10:12:45 Numer KRS: 0000340843

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.04.2015 godz. 10:12:45 Numer KRS: 0000340843 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.04.2015 godz. 10:12:45 Numer KRS: 0000340843 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A.

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. W związku z proponowanymi zmianami Statutu Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.10.2012 godz. 15:51:21 Numer KRS: 0000328174

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.10.2012 godz. 15:51:21 Numer KRS: 0000328174 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.10.2012 godz. 15:51:21 Numer KRS: 0000328174 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%.

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%. REKORDOWA LICZBA REJESTRACJI NOWYCH FIRM W KRS W 2012 R. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 23 015 podmiotów. Jest to wzrost o 25% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych NOWI INWESTORZY ZAGRANICZNI W POLSCE W 2012 ROKU W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 2578 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to spadek o 6% w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn 120 000 nowych firm założonych w 2012 roku powstało z udziałem kobiet. 4 na 10 nowych firm zakładają kobiety. Kobiety w coraz większym stopniu przejmują tradycyjne męskie zajęcia. Przykładem takich działań

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:28:51 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:28:51 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.05.2013 godz. 10:28:51 Numer KRS: 0000447918 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:29:24 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:29:24 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.01.2013 godz. 10:29:24 Numer KRS: 0000415855 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,

1) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, Proponowane zmiany Statutu Spółki Herkules SA Dotychczasowe brzmienie 6 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, --------------------

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:09:16 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:09:16 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.10.2016 godz. 18:09:16 Numer KRS: 0000245331 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:26:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:26:29 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2013 godz. 12:26:29 Numer KRS: 0000474926 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Asseco Poland S.A., PZU Złota Jesień,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Asseco Poland S.A., PZU Złota Jesień, Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Asseco Poland S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 21 września 2011

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:01:12 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:01:12 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2013 godz. 14:01:12 Numer KRS: 0000333763 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:19:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:19:54 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2016 godz. 18:19:54 Numer KRS: 0000364032 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.04.2014 godz. 14:35:36 Numer KRS: 0000506719

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.04.2014 godz. 14:35:36 Numer KRS: 0000506719 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.04.2014 godz. 14:35:36 Numer KRS: 0000506719 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:37:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:37:11 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.02.2017 godz. 13:37:11 Numer KRS: 0000450384 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-27/ KH 813 1. Kontakt do: KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) Kancelaria LIDERIO Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:18:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:18:27 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.10.2014 godz. 13:18:27 Numer KRS: 0000339974 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podjęte w dniu r.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podjęte w dniu r. Uchwały E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podjęte w dniu 10.08.2016 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie E-Solution Software S.A.

Bardziej szczegółowo

RB 25/ Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 13 czerwca 2017 roku oraz proponowana zmiana Statutu Spółki.

RB 25/ Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 13 czerwca 2017 roku oraz proponowana zmiana Statutu Spółki. Numer raportu: RB 25/2017 Data sporządzenia: 2017-05-17 Temat raportu: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 13 czerwca 2017 roku oraz proponowana zmiana Statutu Spółki. Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:53:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:53:29 Numer KRS: Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.12.2016 godz. 12:53:29 Numer KRS: 0000385224 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:34:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:34:29 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.08.2017 godz. 15:34:29 Numer KRS: 0000495953 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.01.2015 godz. 14:40:43 Numer KRS: 0000183406

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.01.2015 godz. 14:40:43 Numer KRS: 0000183406 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.01.2015 godz. 14:40:43 Numer KRS: 0000183406 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:10:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:10:05 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.09.2016 godz. 15:10:05 Numer KRS: 0000483725 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.01.2015 godz. 10:40:16 Numer KRS: 0000438261

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.01.2015 godz. 10:40:16 Numer KRS: 0000438261 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.01.2015 godz. 10:40:16 Numer KRS: 0000438261 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:26:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:26:31 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.11.2017 godz. 07:26:31 Numer KRS: 0000311271 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:37:25 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:37:25 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.02.2016 godz. 08:37:25 Numer KRS: 0000328174 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo