REGULAMIN ZAJĘĆ Z ZAKRESU. Kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych BLS AHA. Medycyna Ratunkowa. Kierunek lekarski. Rok akademicki 2016/2017

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAJĘĆ Z ZAKRESU. Kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych BLS AHA. Medycyna Ratunkowa. Kierunek lekarski. Rok akademicki 2016/2017"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAJĘĆ Z ZAKRESU Kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych BLS AHA. Medycyna Ratunkowa Kierunek lekarski Rok akademicki 2016/2017 Koordynator mgr Grzegorz Witkowski, lek. Tomasz Bielecki I. WPROWADZENIE Podczas zajęć z zakresu BLS studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą podstawowych zbiegów resuscytacyjnych. Przed rozpoczęciem zajęć, studenci są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej, a następnie do podpisania Regulaminu, potwierdzając tym samym jego znajomość. II. III. OGÓLNE INFORMACJE O ZAJĘCIACH Zajęcia z zakresu BLS odbywają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017. Zajęcia obejmują 5 godzin dydaktycznych ćwiczeń. Kurs realizowany jest zgodnie ze standardami Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, do kursu używany jest film video na podstawie którego wykonywane są ćwiczenia praktyczne pod nadzorem instruktorów. Kurs kończy się testem teoretycznym składającym się z 25 pytań. Aby zaliczyć test należy udzielić minimum 21 poprawnych odpowiedzi. Po teście teoretycznym uczestnicy przystępują do egzaminu praktycznego składającego się ze stacji resuscytacji osoby dorosłej i niemowlęcia. Egzamin praktyczny jest oparty o checklisty. Pozytywne zaliczenie kursu skutkuje uzyskanie certyfikatu Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego. STRUKTURA ZAJĘĆ Studenci przychodzą na kurs po zapoznaniu się z podręcznikiem przeznaczonym do kursu, który zawiera zagadnienia teoretyczne. Przed rozpoczęciem zajęć studenci mają obowiązek okazać uzupełniony pretest, który jest dopuszczeniem do zajęć. Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem filmu video. Studenci śledząc film wykonują ćwiczenia praktyczne pod nadzorem instruktorów. Ćwiczenia wymagają od studentów zaangażowania i wykonywania ćwiczeń takich jak uciskanie klatki piersiowej osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia wentylacji poszkodowanego użycie defibrylatora AED, niektóre ćwiczenia wykonywane są w pozycji klęczącej. Proponuje się studentom założenie takich ubrań które nie będą krępowały ruchów podczas ćwiczeń praktycznych. Po zakończeniu kursu studenci podchodzą do egzaminu teoretycznego składającego się z 25 pytań. Aby zaliczyć test należy udzielić minimum 21 poprawnych odpowiedzi. Po teście teoretycznym uczestnicy przystępują do egzaminu praktycznego składającego się ze stacji resuscytacji osoby dorosłej i niemowlęcia. Egzamin praktyczny jest oparty o checklisty

2 IV. ZASADY POSTĘPOWANIA I OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH 1. Studenci są zobowiązani do uczestnictwa ww. kursie w ramach przedmiotu Medycyna Ratunkowa. 2. Studenci są zobowiązani do zakupu podręcznika (zdjęcie poniżej) oraz pocket maski (przykład maski na zdjęciu)

3 3. Studenci powinni być przygotowani do zajęć oraz powinni uczestniczyć w nich w aktywny sposób. Studenci zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęciach. Osoby spóźnione o więcej niż 15 minut nie będą wpuszczane na zajęcia, co jest równoznaczne z nieusprawiedliwioną nieobecnością na zajęciach. 4. W przypadku nieobecności na zajęciach, studenci są zobowiązani do dostarczenia usprawiedliwienia w formie zaświadczenia lekarskiego. Honorowane będą zwolnienia lekarskie potwierdzające niezdolność do uczestnictwa w zajęciach przez okres minimum 5 dni. 5. Jeżeli powodem nieobecności studenta na zajęciach jest hospitalizacja, należy zgłosić zaistniałą sytuację koordynatorowi kursu w ciągu 5 dni roboczych i dostarczyć usprawiedliwienie w formie zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza prowadzącego. 6. Jeżeli powodem nieobecności studenta na zajęciach jest hospitalizacja, należy zgłosić zaistniałą sytuację koordynatorowi kursu w ciągu 7 dni i dostarczyć usprawiedliwienie w formie zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza prowadzącego. 7. Wszystkie usprawiedliwienia muszą zostać zatwierdzone przez koordynatora zajęć, w ciągu tygodnia następującego po zaistniałej nieobecności na zajęciach, w formie elektronicznej drogą mailową: z dopiskiem Kurs BLS w tytule. 8. Studenci zobowiązani są do uczestnictwa w ćwiczeniach zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć; wprowadzanie jakichkolwiek zmian, wymaga zgody koordynatora zajęć. 9. Podczas zajęć odbędzie się egzamin testowy składający się testem teoretycznym składającym się z 25 pytań. Aby zaliczyć test należy udzielić minimum 21 poprawnych odpowiedzi. Po teście teoretycznym uczestnicy przystępują do egzaminu praktycznego składającego się ze stacji resuscytacji osoby dorosłej i niemowlęcia. Egzamin praktyczny jest sprawdzany na podstawie checklisty. 10. Podczas testu końcowego, odpowiedzi na pytania testowe powinny być uzupełnione długopisem (nie ołówkiem). Prawidłowe odpowiedzi muszą być zaznaczone w dodatkowym polu na karcie odpowiedzi. Karty odpowiedzi uzupełnione w inny sposób nie będą brane pod uwagę i nie będą sprawdzane. Próby ściągania podczas testów i testu końcowego będą skutkowały konfiskatą karty odpowiedzi i oceną negatywną z testu. 11. Studenci zobowiązani są do posiadania fartuchów lekarskich lub scrubsów oraz obuwia lekarskiego. 12. Ubrania wierzchnie i buty muszą być pozostawione w szatni. 13. Używanie telefonów komórkowych, jak również innego rodzaju sprzętu elektronicznego, jest zabronione podczas zajęć i zaliczenia testowego. 14. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek form dokumentacji zdjęciowej (włączając nagrania video) w obrębie Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej. 15. W w/w sytuacjach zastosowanie znajdują prawne regulacje z zakresu ochrony praw autorskich. 16. Zabrania się spożywania posiłków i picia napojów na terenie Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej. 17. Palenie papierosów na terenie Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej jest ściśle zabronione.

4 18. Studenci są zobowiązani do przestrzegania zasad profesjonalnego postępowania i zachowania (zawartych w Kodeksie honorowym studenta), charakteryzującego się atrybutami takimi jak: a. uczciwość, punktualność i odpowiedni strój b. poszukiwanie źródeł informacji, unikanie piractwa i plagiatu c. poszanowanie odrębności innych ludzi, ich praw i własności d. odpowiedzialność za własne działania i zobowiązania wobec Uczelni e. zdolność do jasnego formułowania odpowiedzi i dostarczania informacji w czasie ćwiczeń i podczas zaliczenia końcowego 19. Komunikacja z Zakładem Dydaktyki i Symulacji Medycznej powinna odbywać się drogą elektroniczną, pod adresem mailowym: z dopiskiem Kurs BLS w tytule. V. WYMAGANIA DO ZALICZENIA ZAJĘĆ Aby zaliczyć zajęcia z zakresu Kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych BLS AHA. Medycyna Ratunkowa, studenci muszą: - przestrzegać zasad obecności na ćwiczeniach - przestrzegać zasad profesjonalnego postępowania wg Kodeksu honorowego oraz zaliczyć test teoretyczny i egzamin praktyczny co skutkuje uzyskaniem certyfikatu.

5 Ja, niżej podpisany/na, potwierdzam, że zapoznałem/am się z Regulaminem zajęć z zakresu Kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych BLS AHA. Medycyna Ratunkowa oraz z Regulaminem Centrum Symulacji Medycznej i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Imię nazwisko Podpis

REGULAMIN. Kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych BLS AHA. Medycyna Ratunkowa Kierunek lekarski. Rok akademicki 2018/2019.

REGULAMIN. Kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych BLS AHA. Medycyna Ratunkowa Kierunek lekarski. Rok akademicki 2018/2019. REGULAMIN Kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych BLS AHA. Medycyna Ratunkowa Kierunek lekarski. Rok akademicki 2018/2019. Koordynator mgr Magdalena Wac I. WPROWADZENIE Podczas zajęć z zakresu BLS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAJĘĆ Z ZAKRESU PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI KLINICZNE

REGULAMIN ZAJĘĆ Z ZAKRESU PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI KLINICZNE REGULAMIN ZAJĘĆ Z ZAKRESU PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI KLINICZNE Rok akademicki 2015/2016 Koordynator zajęć fakultatywnych PUK: Lek. Ewa Domańska-Glonek I. WPROWADZENIE Podczas zajęć z zakresu Podstawowe Umiejętności

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W STANACH NAGŁYCH REGULAMIN FAKULTETU

POSTĘPOWANIE W STANACH NAGŁYCH REGULAMIN FAKULTETU POSTĘPOWANIE W STANACH NAGŁYCH REGULAMIN FAKULTETU Rok akademicki 2017/2018 Semestr letni REGULAMIN ZAJĘĆ POSTĘPOWANIE W STANACH NAGŁYCH ROK AKADEMICKI 2017/2018 Koordynator zajęć: MGR KONRAD SZAST I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAJĘĆ Z ZAKRESU Anatomia czynnościowa dla kierunku: Biomedycyna. Rok akademicki 2017/2018

REGULAMIN ZAJĘĆ Z ZAKRESU Anatomia czynnościowa dla kierunku: Biomedycyna. Rok akademicki 2017/2018 REGULAMIN ZAJĘĆ Z ZAKRESU Anatomia czynnościowa dla kierunku: Biomedycyna Koordynator dr Joanna Kozak Rok akademicki 2017/2018 I. WPROWADZENIE Podczas zajęć z zakresu Anatomia czynnościowa studenci zdobywają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z ZAKRESU PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI KLINICZNE

REGULAMIN ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z ZAKRESU PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI KLINICZNE REGULAMIN ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z ZAKRESU PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI KLINICZNE Rok akademicki 2015/2016 Koordynator zajęć fakultatywnych PUK: Lek. Ewa Domańska-Glonek Kadra dydaktyczna: Lek. Kamil Baczewski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAJĘĆ PRZEDMIOTU PODSTAWOWE UMIEJETNOSCI KLINICZNE W PRACY FIZJOTERAPEUTY (FAKULTET- SYMULACJA MEDYCZNA W FIZJOTERAPII ) ROK AKADEMICKI

REGULAMIN ZAJĘĆ PRZEDMIOTU PODSTAWOWE UMIEJETNOSCI KLINICZNE W PRACY FIZJOTERAPEUTY (FAKULTET- SYMULACJA MEDYCZNA W FIZJOTERAPII ) ROK AKADEMICKI REGULAMIN ZAJĘĆ PRZEDMIOTU PODSTAWOWE UMIEJETNOSCI KLINICZNE W PRACY FIZJOTERAPEUTY (FAKULTET- SYMULACJA MEDYCZNA W FIZJOTERAPII ) ROK AKADEMICKI 2018/2019 Regulamin dostępny jest na stronie www.imul.umlub.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE UMIEJĘTNOŚCI KLINICZNE

ZAAWANSOWANE UMIEJĘTNOŚCI KLINICZNE ZAAWANSOWANE UMIEJĘTNOŚCI KLINICZNE ZAAWANSOWANE UMIEJĘTNOŚCI KLINICZNE REGULAMIN KURSU V ROK WYDZIAŁ LEKARSKI ROK AKADEMICKI 2016/2017 SEMESTR LETNI Koordynator zajęć ZUK: lek. Marta Denisow-Pietrzyk

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE TECHNIKI RATUJĄCE ŻYCIE

PODSTAWOWE TECHNIKI RATUJĄCE ŻYCIE PODSTAWOWE TECHNIKI RATUJĄCE ŻYCIE REGULAMIN KURSU I ROK I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym UM II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym UM ROK AKADEMICKI 2018/2019 SEMESTR ZIMOWY Koordynator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAJE C. Praktyczne Nauczanie Kliniczne (Symulacyjne Warunki Kliniczne) (PNKS) realizowanych w Centrum Symulacji Medycznej

REGULAMIN ZAJE C. Praktyczne Nauczanie Kliniczne (Symulacyjne Warunki Kliniczne) (PNKS) realizowanych w Centrum Symulacji Medycznej REGULAMIN ZAJE C Praktyczne Nauczanie Kliniczne (Symulacyjne Warunki Kliniczne) (PNKS) realizowanych w Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie, ul. Chodźki 19 Rok akademicki 2018/2019 semestr zimowy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY UMIEJĘTNOŚCI KLINICZNYCH

PODSTAWY UMIEJĘTNOŚCI KLINICZNYCH PODSTAWY UMIEJĘTNOŚCI KLINICZNYCH REGULAMIN KURSU I ROK WYDZIAŁ LEKARSKI ROK AKADEMICKI 2016/2017 SEMESTR LETNI Koordynator zajęć PUK: Lek. Ewa Domańska-Glonek Kadra dydaktyczna: Dr hab. med. Kamil Torres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY MEDYCYNY 4. dr hab. n. med. Jarosław Sak, dr hab. n. o zdr. Rafał Patryn, mgr Patrycja Gierszon

REGULAMIN PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY MEDYCYNY 4. dr hab. n. med. Jarosław Sak, dr hab. n. o zdr. Rafał Patryn, mgr Patrycja Gierszon REGULAMIN PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY MEDYCYNY 4 Rok akademicki: 2018/2019 Koordynator: mgr Magdalena Horodeńska Kadra dydaktyczna: Seminaria: dr hab. n. med. Jarosław Sak, dr hab. n. o zdr. Rafał Patryn,

Bardziej szczegółowo

Koordynator zajęć dydaktycznych T_Chir : Dr n. med. Andrzej Jabłonka

Koordynator zajęć dydaktycznych T_Chir : Dr n. med. Andrzej Jabłonka Regulamin zajęć programowych z zakresu "Chirurgii Klatki Piersiowej (Torakochirurgii) dla VI roku II Wydziału Lekarskiego z Wydziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie" Koordynator zajęć dydaktycznych T_Chir

Bardziej szczegółowo

PATOFIZJOLOGIA. moduły: Praktyczne Podstawy Diagnostyki Chorób oraz Podstawy Chorób A, B, C, D, E, F i G REGULAMIN KURSU

PATOFIZJOLOGIA. moduły: Praktyczne Podstawy Diagnostyki Chorób oraz Podstawy Chorób A, B, C, D, E, F i G REGULAMIN KURSU PATOFIZJOLOGIA moduły: Praktyczne Podstawy Diagnostyki Chorób oraz Podstawy Chorób A, B, C, D, E, F i G REGULAMIN KURSU II ROK WYDZIAŁ LEKARSKI ROK AKADEMICKI 2018/2019 SEMESTR zimowy i letni Koordynator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAJE C Z METODYKI NAUCZANIA PIERWSZEJ POMOCY I KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

REGULAMIN ZAJE C Z METODYKI NAUCZANIA PIERWSZEJ POMOCY I KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY REGULAMIN ZAJE C Z METODYKI NAUCZANIA PIERWSZEJ POMOCY I KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY Rok akademicki 2015/2016 Koordynator zaje c : MGR KATARZYNA NAYLOR I. WPROWADZENIE Podczas zaje c z zakresu Metodyka

Bardziej szczegółowo

Koordynator zajęć dydaktycznych T_Chir : Dr n. med. Andrzej Jabłonka

Koordynator zajęć dydaktycznych T_Chir : Dr n. med. Andrzej Jabłonka Regulamin zajęć programowych z zakresu "Chirurgii Klatki Piersiowej (Torakochirurgii) dla V roku II Wydziału Lekarskiego z Wydziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie" Koordynator zajęć dydaktycznych T_Chir

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy medycyny

Teoretyczne podstawy medycyny Teoretyczne podstawy medycyny REGULAMIN KURSU I ROK WYDZIAŁ LEKARSKI ROK AKADEMICKI 2017/2018 Koordynator kursu TEORETYCZNE PODSTAWY MEDYCYNY: dr n. med. Marta Lis-Sochocka Osoby prowadzące zajęcia: 1.

Bardziej szczegółowo

Koordynator zajęć dydaktycznych z przedmiotu CHIRURGIA w ramach PNK : Dr n. med. Tadeusz Dryka

Koordynator zajęć dydaktycznych z przedmiotu CHIRURGIA w ramach PNK : Dr n. med. Tadeusz Dryka Regulamin zajęć programowych z zakresu "Praktyczne Nauczanie Kliniczne (PNK) w ramach Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej dla VI roku Wydziału Lekarskiego z Wydziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie" Rok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAJE C Symulacyjne Zintegrowane Nauczanie Kliniczne

REGULAMIN ZAJE C Symulacyjne Zintegrowane Nauczanie Kliniczne REGULAMIN ZAJE C Symulacyjne Zintegrowane Nauczanie Kliniczne Rok akademicki 2017/2018 semestr letni Koordynatorzy zajęć: Dr hab. n. med. Kamil Torres lek. Marta Denisow-Pietrzyk Kadra dydaktyczna: dr

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA WIEKU PODESZŁEGO REGULAMIN ZAJĘĆ

MEDYCYNA WIEKU PODESZŁEGO REGULAMIN ZAJĘĆ MEDYCYNA WIEKU PODESZŁEGO REGULAMIN ZAJĘĆ ROK AKADEMICKI 2017/2018 SEMESTR ZIMOWY REGULAMIN ZAJE C MEDYCYNA WIEKU PODESZŁEGO Rok akademicki 2017-2018 Koordynator zaje c Medycyna Wieku Podeszłego: Dr hab.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Lekarskiego 2016/2017

Regulamin Wydziału Lekarskiego 2016/2017 Regulamin Wydziału Lekarskiego 2016/2017 I. ZASADY PRZEBYWANIA NA SALACH KATEDRY I ZAKŁADU ANATOMII PRAWIDŁOWEJ Studenci powinni pamiętać, że znajdują się na salach, gdzie mają do czynienia ze zwłokami

Bardziej szczegółowo

Regulamin. dla studentów realizujących zajęcia dydaktyczne w Zakładzie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej

Regulamin. dla studentów realizujących zajęcia dydaktyczne w Zakładzie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej Regulamin dla studentów realizujących zajęcia dydaktyczne w Zakładzie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU BIOLOGIA MEDYCZNA dla studentów kierunku ANALITYKA MEDYCZNA

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU BIOLOGIA MEDYCZNA dla studentów kierunku ANALITYKA MEDYCZNA Zakład Biologii Komórki Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ul.jedności 8, 41-200 Sosnowiec, tel. 32 364 12 10-12, tel./fax. 32 364 12 11

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy realizowany przez firmę Centrum Ratownictwa Medycznego MEDSERVIS MIROSŁAW WARZYBOK z siedzibą Os. Wschód 4a/1, 62-100 Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZALICZANIA PRZEDMIOTU FIZJOLOGIA NA KIERUNKU LEKARSKIM

REGULAMIN ZALICZANIA PRZEDMIOTU FIZJOLOGIA NA KIERUNKU LEKARSKIM REGULAMIN ZALICZANIA PRZEDMIOTU FIZJOLOGIA NA KIERUNKU LEKARSKIM KIEROWNIK PRZEDMIOTU prof. dr hab. MARIUSZ MAJEWSKI KOORDYNATOR DS. DYDAKTYKI NA KIERUNKU LEKARSKIM dr hab. n. med. AGNIESZKA BOSSOWSKA,

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU FIZJOLOGIA :

I. ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU FIZJOLOGIA : REGULAMIN ZALICZANIA PRZEDMIOTU FIZJOLOGIA NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE STACJONARNE SEMESTR LETNI 2017/2018 KIEROWNIK PRZEDMIOTU prof. dr hab. MARIUSZ MAJEWSKI KOORDYNATOR DS. DYDAKTYKI NA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: Diagnostyka parazytologiczna III rok Analityka Medyczna rok akademicki 2018/2019 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: Diagnostyka parazytologiczna III rok Analityka Medyczna rok akademicki 2018/2019 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: Diagnostyka parazytologiczna III rok Analityka Medyczna rok akademicki 2018/2019 Koordynator przedmiotu: dr hab. Elżbieta Karczewska Kontakt: Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: Mikrobiologia II rok Farmacja rok akademicki 2018/2019 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: Mikrobiologia II rok Farmacja rok akademicki 2018/2019 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: Mikrobiologia II rok Farmacja rok akademicki 2018/2019 Koordynator przedmiotu: dr hab. Elżbieta Karczewska Kontakt: Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, pok. 108, tel. (12)

Bardziej szczegółowo

Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej

Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU PUM OBOWIĄZUJĄCY W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI FUNKCJONALNEJ I MEDYCYNY FIZYKALNEJ Rok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z PRZEDMIOTU

REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z PRZEDMIOTU REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z PRZEDMIOTU Chemia Analityczna w roku akademickim 2017/2018 Przedmiot Chemia Analityczna jest obowiązkowy dla studentów pierwszego roku kierunku analityka medyczna. Formy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z PRZEDMIOTU

REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z PRZEDMIOTU REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z PRZEDMIOTU Chemia Analityczna w roku akademickim 2015/2016 Przedmiot Chemia Analityczna jest obowiązkowy dla studentów pierwszego roku kierunku analityka medyczna. Formy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZALICZANIA PRZEDMIOTU FIZJOLOGIA NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE STACJONARNE

REGULAMIN ZALICZANIA PRZEDMIOTU FIZJOLOGIA NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE STACJONARNE REGULAMIN ZALICZANIA PRZEDMIOTU FIZJOLOGIA NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE STACJONARNE KIEROWNIK PRZEDMIOTU prof. dr hab. MARIUSZ MAJEWSKI KOORDYNATOR DS. DYDAKTYKI NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady kształcenia językowego w ramach zajęć lektoratowych

Ogólne zasady kształcenia językowego w ramach zajęć lektoratowych ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM uchwalone przez Radę CJ UJCM w dn. 16 września 2014 r. Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium

Bardziej szczegółowo

Student ma prawo korzystać z pomocy lektorów również poza zajęciami dydaktycznymi w terminach konsultacji lektorów ustalanych semestralnie.

Student ma prawo korzystać z pomocy lektorów również poza zajęciami dydaktycznymi w terminach konsultacji lektorów ustalanych semestralnie. ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM dla studentów rozpoczynających lektoraty w roku akademickim 2015/2016 Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: Elementy bakteriologii, mikologii i parazytologii I rok Kosmetologia Niestacjonarna rok akademicki 2018/2019

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: Elementy bakteriologii, mikologii i parazytologii I rok Kosmetologia Niestacjonarna rok akademicki 2018/2019 REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: Elementy bakteriologii, mikologii i parazytologii I rok Kosmetologia Niestacjonarna rok akademicki 2018/2019 Koordynator przedmiotu: dr hab. Elżbieta Karczewska Kontakt: Zakład

Bardziej szczegółowo

2. Ze względów epidemiologicznych wymaga się, by studenci nie nosili biżuterii oraz nie mieli pomalowanych paznokci.

2. Ze względów epidemiologicznych wymaga się, by studenci nie nosili biżuterii oraz nie mieli pomalowanych paznokci. Przedmioty realizowane na I roku: - Zintegrowane Nauczanie Problemowe - Zajęcia fakultatywne: Psychologia zaburzeń odżywiania REGULAMIN ZAJĘĆ I ZALICZENIA PRZEDMIOTU: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PROBLEMOWE

Bardziej szczegółowo

Fundacja Autrimpus ul. Polna 18 12-100 Szczytno Regulamin organizacyjny zawiera:

Fundacja Autrimpus ul. Polna 18 12-100 Szczytno Regulamin organizacyjny zawiera: Fundacja Autrimpus ul. Polna 18 12-100 Szczytno Regulamin organizacyjny zawiera: 1. Zasady organizowania kursów. 2. Zasady i tryb naboru osób przewidzianych do uczestnictwa w kursie. 3. Zakres obowiązków

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki Załącznik obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 pełna nazwa jednostki dane jednostki (e-mail, telefon) Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI ORAZ ZALICZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI ORAZ ZALICZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH REGULAMIN ORGANIZACJI ORAZ ZALICZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH 1 1. Regulamin organizacji i zaliczania egzaminów na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych w Centrum Kształcenia Praktycznego

Bardziej szczegółowo

Kraków 1. X r.

Kraków 1. X r. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH OBOWIĄZUJĄCY STUDENTA w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie w roku akademickim 2013/2014 Kraków 1. X. 2013 r. Zatwierdzony uchwałą Senatu KWSPZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY KURSY I SZKOLENIA DANIEL CHYŁA REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY GDYNIA 2012 Podstawa prawna: Regulamin organizacyjny kursu jest zgodny z: - Ustawą z dnia 8 września 2006 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZALICZANIA PRZEDMIOTU FIZJOLOGIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN ZALICZANIA PRZEDMIOTU FIZJOLOGIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO REGULAMIN ZALICZANIA PRZEDMIOTU FIZJOLOGIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO KIEROWNIK PRZEDMIOTU prof. dr hab. MARIUSZ MAJEWSKI KOORDYNATOR DS. DYDAKTYKI NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO dr AGNIESZKA OPONOWICZ Telefon:

Bardziej szczegółowo

Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie

Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie REGULAMIN ODBYWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA STUDENTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZAKŁADZIE NAUK HUMANISTYCZNYCH W MEDYCYNIE WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU POMORSKIEGO UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM obowiązujące w roku akademickim 2017/18

ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM obowiązujące w roku akademickim 2017/18 ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM obowiązujące w roku akademickim 2017/18 Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA w KRAKOWIE

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA w KRAKOWIE AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA w KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI i INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ KATEDRA METROLOGII I ELEKTRONIKI ZASADY ORGANIZACJI I BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Alina Woźniak profesor zwyczajny (kierownik Katedry) dr hab. Celestyna Mila-Kierzenkowska adiunkt (kierownik Zakładu)

prof. dr hab. Alina Woźniak profesor zwyczajny (kierownik Katedry) dr hab. Celestyna Mila-Kierzenkowska adiunkt (kierownik Zakładu) Wewnętrzny regulamin dydaktyczny dot. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: jednolite studia magisterskie oraz studia I i II stopnia na Wydziale Lekarskim CM UMK obowiązujący od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZASAD ICH ORGANIZACJI NA KIERUNKU DIETETYKA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZASAD ICH ORGANIZACJI NA KIERUNKU DIETETYKA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZASAD ICH ORGANIZACJI NA KIERUNKU DIETETYKA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Postanowienia ogólne i zadania praktyki zawodowej 1 ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY ZAKŁADU PIELĘGNIARSTWA dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017

REGULAMIN WEWNĘTRZNY ZAKŁADU PIELĘGNIARSTWA dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 REGULAMIN WEWNĘTRZNY ZAKŁADU PIELĘGNIARSTWA dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Zgodnie z 25 ust. 1 Regulaminu Studiów PUM w Szczecinie uchwalonego

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny KMS. dane jednostki ( , telefon)

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny KMS. dane jednostki ( , telefon) Wewnętrzny regulamin dydaktyczny KMS obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 pełna nazwa jednostki Katedry Medycyny Społecznej dane jednostki (e-mail, telefon) fampiel@pum.edu.pl, 914800-920 kierownik

Bardziej szczegółowo

1 Zasady organizowania kursów

1 Zasady organizowania kursów REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY organizowanego przez Firmę MED POŻ Szkolenia Usługi Andrzej Żaba z siedzibą w miejscowości Gołaczewy, ul. Chełmska 97, 32-340 Wolbrom. NIP

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ REGULAMIN WEWNĘTRZNY ZAKŁADU PIELĘGNIARSTWA SPECJALISTYCZNEGO dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Zgodnie z 25 ust. 1 Regulaminu studiów PUM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek, obowiązujący w Dolnośląskim Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych we Wrocławiu sp. z o.o. I.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W CHEŁMIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W CHEŁMIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Student kierunku pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : BIOSTATYSTYKA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

1.3. Student uzyskuje zaliczenia na ocenę na zajęciach z bloku A i z bloku B. 1 Zaliczenia przeprowadzają prowadzący zajęcia.

1.3. Student uzyskuje zaliczenia na ocenę na zajęciach z bloku A i z bloku B. 1 Zaliczenia przeprowadzają prowadzący zajęcia. 1. Realizacja przedmiotu 1.1. Przed rozpoczęciem roku akademickiego (koniec września) wszyscy studenci pierwszego roku zobowiązani są przystąpić do testu diagnostycznego określającego poziom umiejętności

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Przepisy ogólne

ROZDZIAŁ I. Przepisy ogólne REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA STUDENTÓW OBOWIĄZUJĄCY W SAMODZIELNEJ PRACOWNI OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE Obowiązuje od 01 października

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki Załącznik obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 pełna nazwa jednostki dane jednostki (e-mail, telefon) ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA SPECJALISTYCZNEGO ul. Żołnierska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2017/2018 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY Lekarski I FAKULTET I ROK

PROGRAM NAUCZANIA NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2017/2018 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY Lekarski I FAKULTET I ROK PROGRAM NAUCZANIA NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2017/2018 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY Lekarski I FAKULTET I ROK 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Kwalifikowana Pierwsza Pomoc I 2. NAZWA JEDNOSTKI Realizującej Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY Regulamin organizacyjny zawiera: 1. Zasady organizowania kursów. 2. Zasady i tryb naboru osób przewidzianych do uczestnictwa w kursie. 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie

Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie REGULAMIN DYDAKTYCZNY ZAKŁAD NAUK HUMANISTYCZNYCH W MEDYCYNIE DLA STUDENTÓW POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE Obowiązuje od 1 października 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 pełna nazwa jednostki dane jednostki (e-mail, telefon) kierownik jednostki (stopień/tytuł, imię i nazwisko) adiunkt

Bardziej szczegółowo

blok B - wypowiedź ustną oraz umiejętność rozumienia ze słuchu. blok A - gramatykę, słownictwo oraz umiejętność rozumienia tekstu czytanego,

blok B - wypowiedź ustną oraz umiejętność rozumienia ze słuchu. blok A - gramatykę, słownictwo oraz umiejętność rozumienia tekstu czytanego, 1. Realizacja przedmiotu 1.1. Przed rozpoczęciem roku akademickiego (koniec września; termin opublikowany jest odpowiednio wcześniej na stronie Instytutu Anglistyki) wszyscy studenci pierwszego roku zobowiązani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAJĘĆ. 1. Ćwiczenia z Anatomii odbywają się według ustalonego harmonogramu ćwiczeń.

REGULAMIN ZAJĘĆ. 1. Ćwiczenia z Anatomii odbywają się według ustalonego harmonogramu ćwiczeń. REGULAMIN ZAJĘĆ obwiązujący w Katedrze Anatomii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dla Studentów Kierunku Pielęgniarstwo Wszystkich Studentów przebywających na terenie

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki Załącznik obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 pełna nazwa jednostki dane jednostki (e-mail, telefon) kierownik jednostki (stopień/tytuł, imię i nazwisko)

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

ZASADY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM ZASADY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM Postanowienia ogólne 1 1. Zajęcia z wychowania fizycznego na Uniwersytecie Warszawskim są zajęciami grupowymi i odbywają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEDMIOTU PRODUKCJA POTRAW I TOWAROZNAWSTWO. Zakład Technologii i Oceny Jakości Żywności Katedry Dietetyki

REGULAMIN PRZEDMIOTU PRODUKCJA POTRAW I TOWAROZNAWSTWO. Zakład Technologii i Oceny Jakości Żywności Katedry Dietetyki REGULAMIN PRZEDMIOTU PRODUKCJA POTRAW I TOWAROZNAWSTWO Zakład Technologii i Oceny Jakości Żywności Katedry Dietetyki Wydział Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 1 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji PIERWSZA POMOC Bezpieczeństwo i higiena pracy Stacjonarne I stopnia Rok 4 Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca

Bardziej szczegółowo

3) w 6 ust. 1 pkt 2 po wyrazach działalności uczelni dodaje się wyrazy oraz w wolontariacie ;

3) w 6 ust. 1 pkt 2 po wyrazach działalności uczelni dodaje się wyrazy oraz w wolontariacie ; Uchwała nr 46/2017-2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pierwsza Pomoc Przedmedyczna KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pierwsza Pomoc Przedmedyczna 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/v semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie BLS/AED PIERWSZA POMOC

Szkolenie BLS/AED PIERWSZA POMOC Szkolenie BLS/AED PIERWSZA POMOC (Basic Live Support/Automated External Defibrillator) Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji Dla pracowników instytucji Cele: Ratownik

Bardziej szczegółowo

2. W Szkoleniu może uczestniczyć każdy uczestnik Projektu.

2. W Szkoleniu może uczestniczyć każdy uczestnik Projektu. Regulamin Szkolenia z zakładania małej firmy dla studentów kierunku INFORMATYKA na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej uczestniczących w projekcie Zwiększenie liczby

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. w CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO RESUSCYTACJA ODDECHOWO-KRĄŻENIOWA NOWORODKA

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. w CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO RESUSCYTACJA ODDECHOWO-KRĄŻENIOWA NOWORODKA OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH w CZĘSTOCHOWIE ul. Kazimierza Pułaskiego 25 REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO RESUSCYTACJA ODDECHOWO-KRĄŻENIOWA NOWORODKA Kurs dla pielęgniarek i położnych Częstochowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJN KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

REGULAMIN ORGANIZACYJN KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY REGULAMIN ORGANIZACYJN KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY 1 Zasady organizowania kursów 1. Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy jak

Bardziej szczegółowo

Każdy uczeń szkoły ma prawo do:

Każdy uczeń szkoły ma prawo do: 141. 1. Każdy uczeń szkoły ma prawo do: 1) Opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych; 2) Maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole; 3) Indywidualnych konsultacji

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: Pielęgniarstwo studia stacjonarne I

Kierunek studiów: Pielęgniarstwo studia stacjonarne I Załącznik nr 5 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo studia stacjonarne I Regulamin praktyk zawodowych 1. Praktyki zawodowe student odbywa w określonym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, zgodnie z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny Wewnętrzny regulamin dydaktyczny dot. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: jednolite studia magisterskie oraz studia I i II stopnia na Wydziale Lekarskim CM UMK obowiązujący od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC OFERTA SZKOLEŃ

PIERWSZA POMOC OFERTA SZKOLEŃ Kompleksowa oferta szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Doskonała, doświadczona i pełna pasji kadra. Interesująca i humorystyczna forma z wyważoną treścią. Umiejętności przydatne na co dzień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

1. Położnictwo II rok I st. 1. Zdrowie kobiety II rok I st. Sposób prowadzenia zajęć

1. Położnictwo II rok I st. 1. Zdrowie kobiety II rok I st. Sposób prowadzenia zajęć Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki obowiązujący w roku akademickim 2018-2019 pełna nazwa jednostki Zakład Położnictwa i Patologii Ciąży PUM https://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-ozdrowiu/zaklad-poloznictwa-i-patologii-ciazy

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne i zadania praktyki zawodowej

Postanowienia ogólne i zadania praktyki zawodowej REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZASAD ICH ORGANIZACJI W INSTYTUCIE MEDYCZNYM PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 10.2016 06.2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Pierwsza pomoc

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji i przebiegu sesji egzaminacyjnej na Wydziale Zamiejscowym SWPS w Sopocie. 1 Zasady ogólne

Zasady organizacji i przebiegu sesji egzaminacyjnej na Wydziale Zamiejscowym SWPS w Sopocie. 1 Zasady ogólne Zasady organizacji i przebiegu sesji egzaminacyjnej na Wydziale Zamiejscowym SWPS w Sopocie 1 Zasady ogólne 1. Zajęcia w Uczelni kończą się zaliczeniami i egzaminami. Szczegółowe informacje dotyczące formy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji w zakresie Fizjoterapii Szpital Wojewódzki nr 2 im Św Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Regulamin organizacyjny specjalizacji w zakresie Fizjoterapii Szpital Wojewódzki nr 2 im Św Jadwigi Królowej w Rzeszowie Regulamin organizacyjny specjalizacji w zakresie Fizjoterapii Szpital Wojewódzki nr 2 im Św Jadwigi Królowej w Rzeszowie I. Zasady naboru na specjalizację. 1. Do specjalizacji kwalifikują się osoby spełniające

Bardziej szczegółowo

Regulamin zajęć audytoryjnych URZĄDZENIA I SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

Regulamin zajęć audytoryjnych URZĄDZENIA I SIECI ELEKTROENERGETYCZNE Przedmiot: Rodzaj zajęć: URZĄDZENIA I SIECI ELEKTROENERGETYCZNE, ćwiczenia laboratoryjne, Liczba godzin: 28, Kierunek studiów: Rok studiów: Semestr: Elektrotechnika, III, V (zimowy), Prowadzący zajęcia:

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące Uczestników Wydarzenia Gdańsk Business Week 2015. 1. Zasady ogólne.

Zasady obowiązujące Uczestników Wydarzenia Gdańsk Business Week 2015. 1. Zasady ogólne. Zasady obowiązujące Uczestników Wydarzenia Gdańsk Business Week 2015 1. Zasady ogólne. 1. Uczestnicy Wydarzenia Gdańsk Business Week 2015 powinni posiadać przy sobie legitymację szkolną lub dowód osobisty.

Bardziej szczegółowo

Zasady zaliczenia przedmiotu Synteza i technologia środków leczniczych rok 2018/19

Zasady zaliczenia przedmiotu Synteza i technologia środków leczniczych rok 2018/19 Zasady zaliczenia przedmiotu Synteza i technologia środków leczniczych rok 2018/19 I. Zasady ogólne 1. Przedmiot składa się z wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych oraz seminariów. Warunkiem zaliczenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 pełna nazwa jednostki dane jednostki (e-mail, telefon) kierownik jednostki (stopień/tytuł, imię i nazwisko) adiunkt

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym tekst archiwalny ustawa utraciła moc

Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym tekst archiwalny ustawa utraciła moc PODSTAWY PRAWNE NAUCZANIA PIERWSZEJ POMOCY W SZKOLE Katarzyna Chmielewska, Edyta Kramek Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Zdrowia 21 Kwiecień 2010 r. GENEZA: Brak skoordynowanego systemu

Bardziej szczegółowo

ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM uchwalone przez Radę CJ UJCM w dn

ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM uchwalone przez Radę CJ UJCM w dn Załącznik nr 1 do Uchwały 1/2018 Rady Centrum Językowego UJ CM ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM uchwalone przez Radę CJ UJCM w dn. 11.09.2018

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Chirurgia wieku rozwojowego w teorii i praktyce 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy Ratownictwa Medycznego (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Medyczne podstawy sportu i pierwsza pomoc Kod przedmiotu

Medyczne podstawy sportu i pierwsza pomoc Kod przedmiotu Medyczne podstawy sportu i pierwsza pomoc - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medyczne podstawy sportu i pierwsza pomoc Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-MPSiPP Wydział Wydział Lekarski i Nauk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum Nr 1

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum Nr 1 Nr REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum Nr 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Kurs instruktorów pierwszej pomocy IFACC

Kurs instruktorów pierwszej pomocy IFACC Kurs instruktorów pierwszej pomocy IFACC Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę edukacyjną kursu instruktorskiego pierwszej pomocy w systemie edukacyjnym International First Aid Certification Centre z Newark

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

REGULAMIN KURSU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH REGULAMIN KURSU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH 1. ZASADY ORGANIZOWANIA KURSÓW Kurs doskonalący dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego organizowany jest przez Wyższą

Bardziej szczegółowo

Przedmioty realizowane. w Zakładzie Nauk Humanistycznych w Medycynie

Przedmioty realizowane. w Zakładzie Nauk Humanistycznych w Medycynie WEWNĘTRZNY REGULAMN ZAKŁADU NAUK HUMANSTYCZNYCH W MEDYCYNE DLA STUDENTÓW POMORSKEGO UNWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECNE Obowiązuje od 1 października 2017 r. Obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 Pełna

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ZDROWIA KOBIETY Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

KATEDRA ZDROWIA KOBIETY Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU TECHNIKI PORODOWE I PROWADZENIE PORODU dla studentów III studiów I stopnia, kierunek POŁOŻNICTWO (rok rozpoczęcia nauki 2013/2014) Przedmiot Techniki położnicze i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 4 ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 4 ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 4 ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : ZAAWANSOWANA SYMULACJA MEDYCZNA 2.

Bardziej szczegółowo