Kwartalnik Kulturalny SEKRETY ŻARu Nr 3-4(40-41) 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwartalnik Kulturalny SEKRETY ŻARu Nr 3-4(40-41) 2013."

Transkrypt

1 OD REDAKCJI

2 OD REDAKCJI Drodzy Czytelnicy! Kolejne wydanie naszego kwartalnika poświęcamy głównie, zakończonemu niedawno, Mazowieckiemu Konkursowi Małej Formy Literackiej, którego trzynastą już edycję udało się przeprowadzić mimo wielu niesprzyjających okoliczności. W tym miejscu należy się serdeczne i gorące podziękowanie Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS, które po raz trzeci już przyszło nam z pomocą finansową ze środków Funduszu Popierania Twórczości im. Andrzeja Szczypiorskiego. Wyniki tegorocznego konkursu to podstawowa część niniejszego numeru. Nie miejsce tu na omawianie wyników konkursu, bo zamieszczamy zarówno protokół Jury, jak też rozmowę z Andrzejem Zaniewskim, przewodniczącym tegoż Jury, a w tych materiałach zawarte są zarówno suche wyniki konkursowych zmagań jak i ocena merytoryczna. Prezentujemy również w całości utwory nagrodzone i wyróżnione, a także, po raz pierwszy, nową kategorię utwory, które zostały przez Jury zauważone, a ich druk na lamach Sekretów jest swego rodzaju pozaregulaminowym wyróżnieniem. Oprócz pokłosia konkursowego znajdą Państwo także, jak zwykle felietony Jana Zdzisława Brudnickiego z cyklu Moje podróże literackie i Ireny Stopierzyńskiej-Siek Pod powierzchnią zdarzeń, trochę prozy, listę książek nadesłanych itp. Stanisław Stanik przybliża nam sylwetkę prozaika Zdzisława Umińskiego, a Jan Rychner dzieli się tym, co usłyszał od kogoś, kto był o włos od zagłady w obozie koncentracyjnym w Majdanku. Nie można także zapominać o tym, że rok bieżący to sześćdziesiąta rocznica śmierci Juliana Tuwima. Rok ten został ogłoszony rokiem Juliana Tuwima. W poprzednim numerze było zresztą zasygnalizowane, że jeszcze w roku bieżącym będziemy chcieli nawiązać do tematyki tuwimowskiej. Czyni to Iwona Zielińska-Zamora w eseju, w którym przedstawia związki poety z Inowłodzem, który przez czas jakiś był miejscem letniego wypoczynku rodziny Tuwimów. Sam natomiast przedstawiam moment, w którym o mało nie doszło do mojego osobistego zetknięcia się z poetą, do czego jednak, niestety nie doszło. Wspominam przy tym o drugim poecie, którego sześćdziesiąta rocznica śmierci przypada również w roku bieżącym o Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim, a także jeszcze o trzecim Janie Twardowskim. Wszystkich ich łączy znów to, że byli w jakiś sposób związani z warszawskim Aninem. W końcowej części numeru jak zwykle GALERIA. Tym razem pokazujemy w niej obrazy Iwony Półtorak ze Skarżyska Kamiennej, która udostępniła nam kilka swoich, ciekawych kompozycyjnie i kolorystycznie pejzaży. Życzę przyjemnej lektury! Andrzej Rodys sekretarz redakcji 2

3 Kwartalnik Kulturalny SEKRETY ŻARu Nr 3-4 (40-41) 2013 W numerze: Od Redakcji 2 XIII MAZOWIECKI KONKURS MAŁEJ FORMY LITERACKIEJ 4 Protokół Jury XIII Mazowieckiego Konkursu Małej Formy Literackiej 4 Fortuna kołem się toczy rozmowa z Andrzejem Zaniewskim 5 Prezentacje Nagrodzeni i wyróżnieni w kategorii poezji...8 I Nagroda Tomasz Wandzel...8 II Nagroda Katarzyna Kusek 9 III Nagroda Irena Zborowska Wyróżnienie Sławomir Mierzejewski.12 Wyróżnienie Mateusz Modrak 13 Prezentacje Nagrodzeni i wyróżnieni w kategorii prozy...15 I Nagroda - Jacek Majcherkiewicz Pierwsza gwiazda...15 II Nagroda Maksymilian Kozłowski Pogoń III Nagroda Irena Maria Zborowska Raz, dwa, trzy! Teraz ty! 23 Wyróżnienie Joanna Jakubik Liliowe irysy. 25 Wyróżnienie Monika Maciejczyk Długi Ivan 29 Nagrodzeni i wyróżnieni w Konkursie Prace konkursowe zauważone...32 Poezja: Lechosław Cierniak, Mariola Kruszewska, Krzysztof Waldemar Kupiec, Jacek Majcherkiewicz...32 Proza : Małgorzata Burdziłowska (35), Lechosław Cierniak (40), Elżbieta Grabosz (43), Zbigniew Kurzynski (47), Andrzej Liczmonik (50), Danuta Skalska (53)..35 ROK TUWIMOWSKI: Iwona Zielińska Zamora Inowłódz Czy to miłość w pełni odwzajemniona?..55 Andrzej Rodys Mój Anin..58 PUBLICYSTYKA KULTURALNA Stanisław Stanik Zdzisław Umiński ( )...62 Uratowany relacja Juliana Mazurka (wrowadzenie Jan Rychner)...65 MOJE PODRÓŻE LITERACKIE Jan Zdzisław Brudnicki Od Muzeum Kinematografii do jarmarku w Holi 67 POD POWIERZCHNIA ZDARZEŃ Irena Stopierzyńska-Siek Współczesna wolność to możliwość upadku. 68 OPOWIADANIE Iwona Zielińska Zamora A Kobieta chodzi.. 70 GALERIA Malarstwo i grafika Iwony Półtorak..75 3

4 ---XIII MAZOWIECKI KONKURS MAŁEJ FORMY LITERACKIEJ--- PROTOKÓŁ z posiedzenia Jury XIII Mazowieckiego Konkursu Małej Formy Literackiej w dniu 18 października 2013 roku Jury XIII Mazowieckiego Konkursu Małej Formy Literackiej w składzie: Andrzej Zaniewski - przewodniczący Jan Zdzisław Brudnicki wiceprzewodniczący Irena Stopierzyńska-Siek Iwona Zielińska-Zamora Andrzej Rodys - sekretarz stwierdza, ze na konkurs wpłynęło 61 prac, spośród których dwie zostały odrzucone z powodu niezgodności z w regulaminem (brak godła i całkowite ujawnienie danych osobowych 1 przypadek, nadesłanie pracy po upływie terminu 1 przypadek). W konkursie wzięło zatem udział 59 prac, w tym 35 w kategorii poezji i 24 w kategorii prozy. 12 uczestników zgłosiło prace w obydwu kategoriach. Jury, po zapoznaniu się z pracami, postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia w sposób następujący: W kategorii poezji: I miejsce godło BUTELKA II miejsce godło EMMA III miejsce godło SKORPION wyróżnienie godło OGNIK wyróżnienie godło KRUK W kategorii prozy: I miejsce godło TAKITAM II miejsce godło MASKOT III miejsce godło KIER wyróżnienie godło RÓŻA wyróżnienie godło TURZYCA CYTRYNOWA Po otwarciu kopert zawierających dane osobowe uczestników konkursu stwierdzono następującą ostateczną klasyfikację: W kategorii prozy: I miejsce Jacek MAJCHERKIEWICZ z Gorenic, godło TAKITAM, II miejsce Maksymilian KOZŁOWSKI z Mogilna, godło MASKOT, III miejsce Irena Maria ZBOROWSKA z Gostynia, godło KIER, wyróżnienie Joanna JAKUBIK ze Złotokłosu, godło TURZYCA CYTRYNOWA, wyróżnienie Monika MACIEJCZYK z Polanicy-Zdroju, godło RÓŻA. Jury ponadto postanowiło podkreślić, że, spośród pozostałych, nienagrodzonych prac na uwagę zasługują prace następujących uczestników: W kategorii poezji: Lechosława CIERNIA- KA (godło Rak), Jacka MAJCHERKIE- WICZA, (Butonierka), Krzysztofa Waldemara KUPCA (Anna 1), Marioli KRU- SZEWSKIEJ (Powidok). W kategorii prozy: Lechosława CIERNIA- KA (godło Loara), Danuty SKALSKIEJ (Kalina), Zbigniewa KURZYŃSKIEGO (Przedwojenniak), Małgorzaty BURDZI- ŁOWSKIEJ (MB ), Elżbiety GRABOSZ (Jarzębina), Andrzeja LICZ- MONIKA (Limo). Podpisy Jury: Andrzej Zaniewski, Jan Zdzisław Brudnicki, Irena Stopierzyńska-Siek, Iwona Zielińska-Zamora, Andrzej Rodys. W kategorii poezji: I m i e j s c e T o m a s z W A N D Z E L z P r a b u t, g o d ł o B U T E L K A, I I m i e j s c e Katarzyna KUSEK z Grabin, godło EMMA, III miejsce Irena Maria ZBOROWSKA z Gostynia, godło SKORPION, wyróżnienie Sławomir MIERZEJEWSKI z Warszawy, godło KRUK, wyróżnienie Mateusz Modrak z Żyrardowa, godło OGNIK. 4 Drodzy Czytelnicy Sekretów ŻARu! Jeżeli chcecie, by nasz kwartalnik ukazywał się regularnie, by stale podnosił swój poziom, by był bardziej dostępny, to pamiętajcie, że jest to w dużej mierze uzależnione od środków finansowych. Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę darowizny na konto: PZN Okręg Mazowiecki Bank Millennium koniecznie z dopiskiem: Darowizna na Kwartalnik Sekrety ŻARu

5 FORTUNA KOŁEM SIĘ TOCZY Z Andrzejem Zaniewskim pisarzem, poetą i krytykiem literackim, przewodniczącym Jury XIII Mazowieckiego Konkursu Małej Formy Literackiej rozmawia Iwona Zielińska Zamora. Iwona Zielińska - Zamora Trzynasta edycja Mazowieckiego Konkursu Małej Formy Literackiej już za nami. Wielokrotnie przewodniczyłeś obradom Jury tego konkursu. Czy pamiętasz, który to już raz? Andrzej Zaniewski Dwunasty i muszę powiedzieć, że udział w tym konkursie jest dla mnie prestiżową sprawą, bo jest to konkurs ważny, znaczący. I.Z.Z. Przez wiele lat ten konkurs był sponsorowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i z tego powodu jego formuła była ograniczona tylko do osób z różnymi dysfunkcjami. Czy, Twoim zdaniem, podział na twórców pełno- i niepełnosprawnych jest słuszną zasadą? Andrzej Zaniewski Moim zdaniem jest to podział niesłuszny. Błędna interpretacja zagadnienia. W konkursach z reguły biorą udział profesjonaliści. Nie ma pełno- i niepełnosprawnych twórców. Liczy się tylko sprawność intelektualna. I nie tylko w literaturze, ale również w innych dziedzinach sztuki, no na przykład w malarstwie Vincent Van Gogh czy Henri de Toulouse-Lautrec. 5 I.Z.Z. Od kilku lat jedynym sponsorem Mazowieckiego Konkursu Małej Formy Literackiej jest Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS, w związku z tym stał się on konkursem otwartym. Czy zauważyłeś jakieś różnice, czy zmienił się poziom nadsyłanych prac? A.Z Nie ma różnicy w poziomie. Zauważam natomiast linię ciągłego rozwoju. Konkurs jest poważny i ważny I.Z.Z Tematyka prac zarówno w prozie, jak i w poezji jest dowolna. W związku z tym pytanie: o czym twórcy najchętniej piszą? A.Z. W nadsyłanych pracach dominuje nurt osobisty. Twórcy piszą o swojej własnej sytuacji, przenoszą na stronice własne doświadczenia; dominuje problem przemijania - głównie dotyczy to poezji nurtu filozoficznego. Są też obecne w utworach konkursowych realia życia, gorzkie, niekiedy dramatyczne zderzenia z losem, problem śmierci we wszystkich jego aspektach. Wiele prac porusza zagadnienia społeczne, coraz rzadziej natomiast pojawia się nurt patriotyczny. I.Z.Z. Twoje kryteria przy ocenie prac konkursowych? A.Z. Staram się spoglądać na nadesłane prace w sposób bardzo obiektywny, tzn. patrzeć na każdą z nich nie przez pryzmat moich osobistych oczekiwań i przez mój osobisty autorski warsztat, tylko tak, jakbym ją oceniał trochę z encyklopedycznego punktu widzenia. To tak, jakbym patrzył na dzieło, które

6 jest zupełnie niezależne od mojej wizji świata i literatury. Nie tyle trudne, co odpowiedzialne. A.Z. Staram się poza tym, to jest już moje osobiste doświadczenie, żeby, gdy czytam utwór, wypracować sobie jakiś własny model po- Każdy, kto podejmuje się tego zadania musi odnajdywać w nim te cechy, które w jakimś stępowania. sensie go wyróżniają, które są najciekawsze, najlepsze. Czasami zdarza się, że w utworze I.Z.Z. literackim ważne jest kilka linii, mimo że Wiem, że nie jest to jedyny konkurs literacki, w którym zasiadasz w szacownym gronie utwór jest długi, powiedzmy: nadmiernie rozbudowany, ale można w nim znaleźć właśnie tych kilka linii, jakieś powiedzenie, me- jurorów. Czy konkursy różnią się między sobą? taforę, jakiś aforyzm, jakąś figurę retoryczną, która jest bardzo ciekawa, wartościowa. Każdy konkurs ma swoje własne cechy. Wy- A.Z. Staram się te utwory wysoko oceniać. Zdaję raźnie to dostrzegam. Zwłaszcza te o charakterze bardziej zamkniętym, one często sobie sprawę, że są utwory, których wartość opiera się na kilku liniach, które zaczynają miewają swoją specyfikę, chociaż i tutaj są bądź kończą utwór, a czasami są w jego wybitne utwory, które mają szansę wejścia środku. A są to linie bardzo ważne. Staram do literatury polskiej. się podchodzić do każdego utworu z życzliwościąwane w Polsce mają też cechy wspólne: są Uważam, że konkursy literackie organizo- Ważne dla mnie jest nowatorskie spojrzenie na wysokim i raczej wyrównanym poziomie. na świat, na miłość, na problemy społeczne i te utwory mają w jakimś sensie pierwszeństwo przed innymi. Zauważmy, jak trudno Do kogo - Twoim zdaniem - powinny być I.Z.Z. jest napisać dobry wiersz o Ojczyźnie w taki adresowane konkursy literackie? sposób, by nie powielał kanonów, by nie był A.Z. banalny. Sama miłość do niej, to za mało. Do twórców będących na początku literackiej drogi. Również do tych, którzy są już po I.Z.Z. Miewasz rozterki przy ocenie prac? Czy debiucie, ale ciągle nie są jeszcze należycie targają tobą niepokoje, że kogoś nie doceniłeś lub przeoczyłeś? kursy są niezbędne, są jedyną szansą poka- docenieni albo w ogóle nie zauważeni. Kon- A.Z. zania swoich dokonań, a rywalizacja i konkurencja tylko sprzyjają twórczości. Ponie- Zawsze istnieje taka możliwość, że ktoś jest niedoceniony należycie. Trzeba zawsze wybierać, zawsze jest dylemat. Musimy jednak giem większy obszar Polski, docierają do waż konkursy przeważnie obejmują zasię- pamiętać, że juror nie działa sam. Gdy mam małych miejscowości i stwarzają w ten sposób szansę dla nieznanych, niedocenianych i wątpliwości, wtedy jest głosowanie, tak naprawdę o przyznaniu nagród i wyróżnień nie mających możliwości zaprezentowania decyduje całe Jury. Najczęściej jednak jest swoich dotychczasowych dokonań twórczych. Nagroda bądź wyróżnienie pozwala tak, że jurorzy podobnie typują. Natomiast zawsze mi żal, że jest taka mała pula nagród, a często prace są na wyrównanym poatami szereg możliwości. na wyjście z cienia, otwiera przed laureziomie. I stąd ta konieczność wyboru. Dla nich konkursy są sprawdzianem, mobilizacją. Poprzez udział w nich sami sobie I.Z.Z. pomagają w kreowaniu własnego wizerunku. Czy bycie jurorem jest trudne? 6

7 I.Z.Z. przedsięwzięć organizowanych przez Polski Czy z konkursów się przypadkiem nie wyrastazji Komitet Olimpijski. W roku 1980 przy oka- letniej Olimpiady w Moskwie, został wy- A.Z. dany tryptyk Znicz olimpijski. Znalazły Z pewnością tak. Pisarz, który ma duży dorobek, się w nim pieśni o tematyce związane z wiele wydanych pozycji książkowych igrzyskami. Są tam również moje teksty pi- i innych publikacji może wziąć udział w sane wspólnie z Bogdanem Loeblem pod konkursie, ale tylko po drugiej stronie w pseudonimem Piotr Trojka. roli jurora. Wcześniej organizowano konkursy pieśni Dla dojrzałego twórcy udział w konkursach olimpijskiej, był też konkurs na wiersz może nieść niebezpieczeństwo przegranej z opiewający niezwykłości Stadionu Dziesięciolecia, młodymi. Sam miałem takie sytuacje, kiedy póki nie został zamieniony w naj- jako początkujący poeta wygrałem z uznanymi większy bodajże bazar handlowy w Europie. przez krytyków twórcami. Była to A swoją drogą (koniecznie to zapisz) bardzo bardzo niezręczna sytuacja zarówno dla ciekawi mnie, jakiż to los czeka w przyszłości nich, jak i dla mnie. obecny Stadion Narodowy? I.Z.Z. I.Z.Z. Rozumiem, że na początku swojej drogi Spodziewam się, że przed Tobą jeszcze wiele twórczej brałeś udział w konkursach? Jaką konkursów literackich, oczywiście z Tobą w rolę odegrały w Twojej karierze pisarza? roli jurora. Co chciałbyś powiedzieć ich A.Z. uczestnikom? Odegrały ogromną rolę. Uczestniczyłem w A.Z. wielu konkursach, byłem wielokrotnie nagradzany. Laureatom powiedziałbym, że dźwigają na Bardzo cenię sobie nagrodę za swoich barkach ciężar nadziei, który zobo- najpiękniejszą metaforę (Kłodzka Wiosna wiązuje ich do wzmożonej pracy twórczej, Poetycka). Wtedy w Jury zasiadali wielcy: zdobywania i poszerzania wiedzy już nabytej Julian Przyboś, Zygmunt Bieńkowski i Miron oraz ciągłej pracy nad sobą zmierzającej Białoszewski. Była to dla mnie ogromna do stałego podnoszenia wartości prezentowanych satysfakcja. Cenię sobie również I nagrodę utworów. w konkursie Czerwonej Róży. To był rok A tym, którym akurat tym razem się nie udało, powiedziałbym: nie przejmujcie się, I.Z.Z. nadal doskonalcie się w sztuce pisania, może Wiem, że brałeś udział w konkursach literackich następnym razem pójdzie lepiej. Jest takie organizowanych w ramach imprez stare przysłowie Fortuna kołem się toczy i towarzyszących Igrzyskom Olimpijskim? tego się trzymajcie! Możesz coś więcej na ten temat powiedzieć naszym Czytelnikom? I.Z.Z. A.Z. Dziękuję bardzo za rozmowę. To już zamierzchłe czasy, dekada lat siedemdziesiątych. Wtedy było wiele takich ***************************** Andrzej Zaniewski poeta, prozaik, powieściopisarz, filozof, krytyk literacki, autor tekstów piosenek, współtwórca grupy poetyckiej Hybrydy. Pełni obecnie wiele funkcji m. in. wiceprezesa Zarządu Głównego ZLP i członka Zarządu Oddziału Warszawskiego ZLP, a także wiceprezesa Stowarzyszenia Autorów Polskich. W przeszłości był m.in. prezesem Stowarzyszenia Kultury Słowiańskiej i wiceprezesem Stowarzyszenia Przeciwko Zbrodni im Jolanty Brzozowskiej. Zasiada w Jury liczących się konkursów literackich. Jest autorem wielu znanych powieści. Jego powieść Szczur stała się światowym bestsellerem i została przełożona na ponad 30 języków Ma w swoim dorobku również wiele tomików wierszy i pokaźny zbiór tekstów popularnych piosenek i pastorałek. Jest laureatem nagród literackich m.in. Nagrody Czerwonej Róży, Nagrody im. Wł. St. Reymonta. Ilustratorką ostatnich książek Andrzeja Zaniewskiego jest jego żona Amanda. 7

8 PREZENTACJE LITERACKIE NAGRODZENI I WYRÓŻNIENI W KATEGORII POEZJI I NAGRODA Tomasz Wandzel RÓŻA Nie chcę umierać jak róża Wolno, świadomie, długo. Jeszcze płatki pachnące i gładkie A już śmierć zagląda w oczy. Jeszcze zapach upaja jak wino, a już głowa chyli się ku ziemi. Chciałabym umrzeć jak bańka mydlana, Szybko bez zbędnego hałasu. WŁOS W KOPERCIE Wyszedł za minutę szósta Nim rozdzwonił się kościół za rogiem. Został po nim włos na poduszce Dowód na realność nocy. Chowam go do białej koperty I z nadzieją czekam na mrok. KOBIETA O DZIEWCZĘCEJ NATURZE Miała w oczach blask zachód słońca rozdarty błyskiem nieba. Miała w głowie myśli, które jedynie znał Bóg. Miała w sercu tłum uczuć a wszystkie pragnęły dojść do głosu. Miała w ciele żarliwość, której starczyłoby dla nieba, piekła i ziemi. Nikt nie chciał jej zrozumieć. Wspaniałej, pięknej, dobrej kobiety o dziewczęcej naturze... PATCHWORK MYŚLI Wątłe trawy pięknych słów. Łąki rozmów pełne kwiatów. Czas upycha zasuszone w szufladach pamięci. Odbiera im nieśmiertelność dając w zamian blasku tchnienie. Niespieszny się kochać ludzi, najpierw ich poznajmy. Dotknijmy oczu, posmakujmy skóry. Trudniej usta opieczętować przelotnym muśnięciem. Łatwiej karmić głodnego pieszczot obietnicą. Po psie zostaje obroża, po ludziach wspomnienia. Dajmy umrzeć temu, co żyć już nie może. Pozwólmy żyć temu, co nie chce umierać. Miliony słów lśniących, złotodajnych, szczerych. Mniej znaczą od jednego zwyczajnego gestu. Dokonać wyboru to zrozumieć siebie. Oddzielić sitem życia to, co Jest od być może. Żyć w zgodzie ze światem, co nie znaczy z sobą. PAPIER I ZŁOTO Nie należymy już do siebie, choć nas wiąże papier i złoto. Serca nie zakujesz w kajdany. Uczuć nie poskromisz łańcuchem. Marzeń nie zatrzaśniesz w klatce. Wspólne sprawy, rzeczy, czasoprzestrzeń, to za mało by wciąż mówić kocham. 8

9 II NAGRODA Katarzyna Kusek J A K E G L E J e s t e m j a k E g l e n i e u t u l o n a, i t a k ą ju ż p o z o s t a n ę. M ó j b ó l, w k l a t c e c z t e r e c h ś c i a n c i c h o s k r a d a s i ę d o g a r d ł a. C z a s p ł y n i e, o b i e c u j ą c z a p o m n i e n i e, k t ó r e j e d n a k n i e n a d c h o d z i t a k b a r d z o o c z e k i w a n e. Z i m n o m i, k r e w l o d o w a c i e j e z s e k u n d ą k a ż d ą, u d e r z e n i e m s e r c a. C o r o k u, l a t e m W y c i ą g a m z s z a f y M a r z e n i a s w e n i e g d y s i e j s z e, i p r z y m i e r z a m j e p r z e g l ą d a j ą c s i ę w l u s t r z e r z e c z y w i s t o ś c i. M o g ł a m b y ć... t y l o m a i n n y m i k o b i e t a m i, ż y ć tu, a l b o t a m. M o i m ż y c i e m, ż y j e t e r a z i n n y k t o ś, i n i e m a j u ż o d w r o t u, a n i o d p o w i e d z i n a t r u d n e p y t a n i a. J e s t e m j a k E g l e, n i e u t u l o n a, p o s t r a c i e... M O Ż E Z A J A K I Ś C Z A S M o ż e z a j a k i ś c z a s... P r a w d a p r z e s t a n i e n o s i ć p r z y c i e m n i a n e o k u l a r y, a T e m i d a p o o m a c k u w y m i e r z a ć s p r a w i e d l i w o ś ć. 9 C i e r p l i w o ś ć, w y d a o w o c t a k w y b o r n y w s m a k u, j a k w i n o z w i n n i c n a j l e p s z y c h. A p r a c a, k l e j n o t e m r o z b ł y ś n i e w d ł o n i a c h u t r u d z o n y c h. Z z i e m i m ą d r o ś ć w y r o ś n i e j a k d ą b r o z ł o ż y s t y, i d a w y t c h n i e n i e m a l u c z k i m. M o ż e z a j a k i ś c z a s L e c z n i e p rę d k o - m ó w i G ł u p i e c. PYTANIA BEZ ODPOWIEDZI Gdzie płyną łez wezbrane potoki, i dokąd zmierza rzeka losu ludzkiego? A krzyk niewiniątek jaki owoc zrodzi? Po co, jak oszalały czas pędzi do przodu, jak czterech jeźdźców apokalipsy? I czyim sprzymierzeńcem jest Śmierć co na głupca czyha? Może odpowiedź znajdziesz zmierzchem purpurowym, gdy poręką twoją będzie tylko nadzieja. Albo zasypiając, w ciszy poznasz prawdę. TRZEBA ŻYĆ... Trzeba żyć, krew piaskiem zasypywać, czasami, zaufać czasowi. Na rany sypać sól, tak na wszelki wypadek, by szybciej porosły blizną. Iść przez życie, jak na wiosenny spacer, pierwszy i ostatni raz. Trzeba żyć,

10 nie oglądać się za siebie bo na starych fotografiach już nikogo nie ma. Trzeba żyć, choć spadają gwiazdy, i liście. Supernowa wybucha, i człowiek się rodzi. Bociany emigrują, gdzie się łatwiej żyje. Przyjdą wiosny spóźnione, zakwitną kasztany. Nawet gdy nas już nie będzie Ziemia w tańcu nie stanie, tylko komu innemu zawróci w głowie. Trzeba ŻYĆ. NAPISZĘ DO CIEBIE Napiszę do Ciebie z podróży przez życie, napiszę do Ciebie na pewno. Na liściu brzozowym lub na płatku śniegu, pomiędzy jesienią a zimą. Opiszę w tym liście, jak mijam powoli, gubiąc siebie w porach roku. I wiedzieć już będziesz jak do mnie masz trafić, gdy słońce otworzy swe oczy. Napiszę do Ciebie, choć słowa zbutwiałe rozsypią się prochem w Twej dłoni. Czy będzie to jutro, czy za nocy milion, napiszę do Ciebie na pewno. Nie pytaj mnie o nic, zbyt dobrze się znamy, niech jedno spojrzenie wystarczy. By rany uleczyć, i nasycić ciszę dwoma naszymi cieniami. III NAGRODA Irena Maria Zborowska NIEUSTĘPLIWA KARTOGRAFIA NIEBA ignoruję bladoniebieską siateczkę żył nad kolanem ty nazwałeś ją wszechświatem nawet gdyby okład słów przywierał kłamstwem nie czuję się gorsza od tej z wybiegu stadniny bywają męczące ważne mieć własny parkur choćby na godziny kradzione ukradkiem zatrzymują gilotyny wskazówek odcinające mnie od jest czy będzie ma prawo zaistnieć bezprawia bywają podniecające nie muszę być numerem jeden mój czas w stosunku do waszych lat wskazuje czempiona poznasz po przyśpieszonym oddechu pięciogwiazdkowych oczach i dłoniach szybkich jak jaskółki w locie FRANCISZKANKA kiedy ranne otwierają nowy dzień pilotażu umęczonych dusz 10

11 zamiast anioła pańskiego zagląda w oczy kolejnemu nieszczęśnikowi przypina skrzydła przed wszystkie nasze sprawdza umiejętność niepewnych lotów licencji pilotażu nie wydaje uczy poruszania się w tłumie PRAWIE JAK FILEMON I BAUCIS nie zestarzejemy się tak pięknie jak staruszkowie z przeciwka nikt nas nie nauczył zbierania naręczy kwiatów snucia słowem lekkim jak pióropusze dmuchawca skryte nie ujrzy światła stałość przesiąka nudą cała w twoich dłoniach godzę się na takie niby nic może wystarcza że ja mówię a ty jesteś SKATE PARK PRZY CHŁODNYM każdy rok zbliża do piachu poza blokowe getto poniósł dziecięcy gwar z deskorolkowcami na czele przywództwo w osiedlowej piaskownicy z nominacji otrzymał Władek Jadzia podpowie jak operować łopatką i wiaderkiem stawiając dno w kierunku nieba on poszuka w pamięci babki górą i wytrze kroplę załzawionych oczu także tę enklawę jak poprzednią zarośnie trawa ona na mogiłach jest zieleńsza nad bezpieczeństwem czuwa z browarem syn Władka jest to winien ojcu ten go żywi on go broni ANALITYCZNE POINTY na koniuszkach prawej wiruje przyszpilony motyl lewą kreśli jak cyrklem enklawę dla siebie nie zbliżaj się do granic grozi zatrzaśnięciem powiek na zawsze odrzuciła wabienie światem można się zakrztusić nie przekracza granic kolekcjonerów sztuczności i pomadek które służą spękanym wargom rozdającym całusy pochlebcom nie do ciebie wyciąga ręce baletnice modlą się stopami 11

12 WYRÓŻNIENIE Sławomir Mierzejewski SZELEST W ciszy potężnieje drażniąc ucho Niepokoi w stronach przegladanej gazety Gniewa seansem odwijania słodyczy z celofanu Budzi szumem przewiewnych liści A nigdy nie wadzi odgłosem przeliczanych banknotów styczeń 2013 STARCZY LOS Przekroczył próg osiemdziesiątki Słowa ściubi jak grosze emerytury żeby starczyło na ostatni rachunek sumienia Chleb krzyżem żegna przed natrętnym głodem Nogi ciąga z mozołem bo ciążą, a kiedyś śmigały jak kasztany zaprzęgnięte do sań w kuligu Klękając przed obrazem Miłosiernego składa wieczorem wyciągnięte ku Niemu w ofierze obie morgi dłoni poorane bruzdami Prosi o przebaczenie win ale sam nie może dotąd wybaczyć danego mu kosza przez Jadźkę sprzed łat sześćdziesięciu PRZEWIDYWANIE Ofiaruję tobie suknię z mgielnego muślinu i sznur jantarów z nadnarwiańskiej plaży Słoneczny świt pomaluje cię na kolory złote Zmierzch ci przekaże tajemnice nocy Ugaszę twe pragnienie czarą rosy I pierwszy chleb upiekę z urodzaju sierpnia A zimą cię oblekę w futro puchowej bieli Rozniecisz żar domowego ciepła grudzień 2012 PRAGNIENIE Pragnęła go nikt nigdy tak bardzo nie prowokował jej ciała świadomie igrając jej zmysłami Pragnęła go to fakt, którego przed sobą nie potrafiła ukryć Pragnęła go bez ograniczeń bez roszczeń ani nadziei Pragnęła go po prostu listopad 2011 styczeń

13 TĘSKNOTA Szukam ciebie we śnie i poza snem Raz śniłaś mi się ale obudziłem się sam Słyszę ciebie w śpiewie szpaka o świcie Biegnę do ogrodu Śpieszę nad staw Szukam na łące w obłokach Rozpoznaję twoje ślady w kwiecie nenufaru w pachnącym jaśminie w krwistych liściach jesieni Szepcze o tobie leśna cisza Milczy polna droga Nie mogę zapomnieć. październik 2012 WYRÓŻNIENIE Mateusz Modrak CIESZĘ SIĘ ŻE TAM BYŁAŚ włosy a byłaś szatynką opadały na kaptur żółtej kurtki z paskiem na rękawie obszyty cienkim futerkiem było to prawdziwe spotkanie Twoje z Kimś ważnym tego Kogoś w Tobie klęcząc w dłoniach ukrywałaś twarz nos ocierany chusteczką wyjmowaną z prawej kieszeni bo w lewej nosiłaś telefon z dużym ekranem polerowanym w dziewczęcym odruchu kobiecości rękawem swetra naciągniętym na dłonie podświetlałaś go w oczekiwaniu na wiadomość pewnie ważną może od samego Boga który powie o Miłości czekaniu z ufnością wierze silniejszej niż śmierć chciałbym siedzieć obok być tak po prostu spojrzeć w oczy uśmiechnąć się ogrzać zmarznięte dłonie podać rękę na znak pokoju klęczałem dwie ławki dalej w modlitwie o wysłuchanie próśb z nadzieją na uśmiech tak piękny jak obecność cieszę się że tam byłaś przyjdź proszę jeszcze kiedyś PRZECIEŻ NIE MÓGŁ ZAMKNĄĆ DRZWI tego dnia wszystko miało się skończyć było postanowione i prawie dokonane przyjaciel poznany w ostatniej chwili obiecał że to wcale nie będzie koniec choć sam mimo odmiennej natury nie był w lepszej sytuacji próbowali zrozumieć i zostać zrozumianymi trochę tak jak ty dzisiaj pokorna i nieśmiała też jest piątek w dodatku pierwszy przyszłaś pojednać się i wynagrodzić za innych 13

14 przypomnieć o krzyżu większym dla miewamy chęć powtarzać Panie, Panie kochających i nie słyszeć że nie każdy kto tak mówi że trudne ale nie można inaczej wejdzie do Królestwa Niebieskiego w miejscu bez zegara spóźnienie wybaczalne lecz ten kto spełnia wolę Boga obecność znaczy więcej stąd chleb podany specjalnie trzeba zrozumieć szybciej niż król nie mogłaś usłyszeć że już po i by niespalenie wrzuconych do kotła przyjść jutro że zamiast szydzić z zagubionych bo co byś pomyślała lepiej pomóc w ich odnalezieniu o tym który nie powinien i nie zamknął drzwi gdzie indziej słychać ten trzask klucz przekręcany w zamku ucieczka przed odpowiedzialnością bo przecież apostołowie też byli różni choć w momencie powołania powinni zmienić swoje życie mieć ręce gotowe do pracy czyste serce młode zapałem krople potu i samotność ktoś powie wiesz jak jest... wybaczasz bo wiesz co to wyrzeczenie ofiarowane za radość innych UCIECZKA JEST KWESTIĄ CZASU najmłodsi bawią się i wystarczy że czują oceniają szczerze a nie przez kontekst starsi bezzasadnie oszukują doświadczenie choć uśmiech z każdym dniem zmienny pomiędzy nimi zbierający pieczątki dojrzałości wartość nie powinna podlegać dyskusji gdyby nie ogólność rachunku sumienia i rozmowa o tym że prążkowane lepsze pierwsi do tego by być krytykowanymi stoją po drugiej stronie konfesjonału wiara w spotkanie z Bogiem pozwoli na otrzymanie miłosierdzia miejsce u stołu zająć mogą jako pierwsi nam pozostanie płacz i zgrzytanie zębów bywamy mądrzy jak faryzeusze więc ucieczka będzie kwestią czasu NA GIGANCIE miała dosyć wszystkiego myślała że tak będzie lepiej początkowo było nawet fajnie do braku łazienki przyzwyczaiła się dworzec był dobry w ciągu dnia można było żebrać że niby na bilet nocą szukała innego miejsca wielu adoratorów czekało jeden ze spotkanych nie był bezinteresowny zabrał satysfakcję pozostawił upokorzenie w sklepie z telewizorami oglądała kolejny odcinek audycja z pytaniem w tytule odpowiedziała na wszystko nie ważne kto widział kto wie przecież i tak nikt nie szuka teraźniejszość bez optymizmu przyszłość złamie resztę TAK JAKOŚ... na początek października błękitny polar był w sam raz chyba lubiłaś w nim chodzić pasował do Ciebie spojrzenie w głębię korytarza podpieranie szkolnej ściany intrygujące zamyślenie przerywane dzwonkiem 14

15 wypożyczone książki plany na przyszłość z ulubionej biblioteki tylko ten smutek brak radości nie wiem. tak jakoś... bardzo dobre oceny przygotowania do matury lubiłaś ciszę więc milczę patrzę na drzewo i na Twój uśmiech z ostatniego zdjęcia NAGRODZENI I WYRÓŻNIENI W KATEGORII PROZY I NAGRODA Jacek Majcherkiewicz PIERWSZA GWIAZDA Z ciężkich, ołowianych chmur sypał gęsty śnieg, drobny jak mąka. Zaczęło się ściemniać, chociaż było kilka minut po piętnastej. Maryla z niepokojem spojrzała przez okno, Boże, pomyślała, żeby tylko nie zasypało drogi. Dom stał daleko od wioski, kiedyś była w nim leśniczówka, pobliski las wyglądał dzisiaj jak wielki, postrzępiony mur. W jednym z wyłomów od zachodniej strony, prześwitywało purpurowe niebo. Jest nadzieja, że śnieżyca niedługo się skończy. Marylka odetchnęła, rzuciła jeszcze okiem na wyskakującą z lasu drogę, pusto. Nie, jeszcze nikogo nie widać powiedziała do ojca. Franciszek siedział przy długim stole zasłanym białym obrusem. Położył na nim ręce, wyglądały jak skrzydła motyla na pustyni. No tak...ale czemu tak długo mamrotał przecież dzisiaj Wigilia, już prawie ciemno, i gwiazdy zaczną wyskakiwać na niebie. Ojciec, dzisiaj nie będzie gwiazd, jest pochmurno Będą upierał się. Ech ty... podeszła i przytuliła jego głowę do swojego boku. Nie przypali się? Nie, wszystko jest prawie gotowe, tylko gości nie widać. Była zmęczona, od rana stała przy kuchni, piekła, gotowała. Rozgrzane blachy zaróżowiły jej twarz. Tutaj gazu nie doprowadzili, ale jakoś tak...lubi jak ogień skacze w palenisku. Tylko od śmierci męża roboty więcej, z drewnem, węglem, i w ogóle ze wszystkimi, bardziej męskimi zajęciami. Ojcu zaczęło się coś dziać z głową, lekarze mówią że to depresja. Gdyby miała dzieci, byłoby lżej, a tak? Żyją z renty ojca, opiekuje się nim, opłaca KRUS chociaż pole leży odłogiem, ot i wszystko. Brat Krzysztof namawia, żeby ojca oddać do domu opieki, wtóruje mu w tym siostra Klaudia. Ale co oni tak naprawdę mogą wiedzieć, pierwszy mieszka w Poznaniu, Klaudia w Gdańsku. Nie, co to, to nie! Nie odda ojca nigdzie, tak nie można... Byłoby lżej? Spojrzała na ojca, starała się wejść w jego oczy, głęboko. Ale były za mgłą. Wszystko zaczęło się gdy umarła mama, Franciszek nie mógł się pogodzić ze śmiercią żony, nie płakał, ale wysechł na wiór, życie parowało z niego. Nie widzisz, że ten dom nam nie sprzyja? Najpierw twój chłop, później mama, sprzedajmy to wszystko w diabły- przekonywała Klaudia. Sprzedajmy? Zabrzmiało to jak wyrok. Sprzedać dzieciństwo, zapach lasu? To jakby sprzedać własną duszę. Sprzedajmy? Dlaczego Klaudia mówi o tym w liczbie mnogiej, przecież dom zapisany jest na nią. Jeszcze nie przyjechali?- Franciszek rozłożył szeroko ręce. Nie, jeszcze nie. Ojciec nie był starym człowiekiem, miał sześćdziesiąt dwa lata, wyglądał jednak dużo poważniej. Zaczęło 15

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 NA SKRAJU NOCY Moje obrazy Na skraju nocy widziane oczyma dziecka Na skraju nocy życie wygląda inaczej Na moich obrazach...w nocy Życie w oczach

Bardziej szczegółowo

to myśli o tym co teraz robisz i co ja z Tobą

to myśli o tym co teraz robisz i co ja z Tobą DZIEŃ BEZ CIEBIE Dzień bez Ciebie Dzień bez Ciebie jakoś tak szary to brak mej części i mało widzę co istnieje najpiękniej gdy nie błyszczą Twe słowa tylko przy Tobie nie wiem czy się martwić to myśli

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Ziemia. Modlitwa Żeglarza

Ziemia. Modlitwa Żeglarza Ziemia Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką, Wolność którą mam w Sobie Jest Prawdziwa. Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. Ref: Będę

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Joanna Charms. Domek Niespodzianka

Joanna Charms. Domek Niespodzianka Joanna Charms Domek Niespodzianka Pomysł na lato Była sobie panna Lilianna. Tak, w każdym razie, zwracała się do niej ciotka Małgorzata. - Dzień dobry, Panno Lilianno. Czy ma Panna ochotę na rogalika z

Bardziej szczegółowo

Kielce, Drogi Mikołaju!

Kielce, Drogi Mikołaju! I miejsce Drogi Mikołaju! Kielce, 02.12.2014 Mam na imię Karolina, jestem uczennicą klasy 5b Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach. Uczę się dobrze. Zbliża się 6 grudnia. Tak jak każde dziecko, marzę o tym,

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

Kto chce niech wierzy

Kto chce niech wierzy Kto chce niech wierzy W pewnym miejscu, gdzie mieszka Bóg pojawił się mały wędrowiec. Przysiadł na skale i zapytał: Zechcesz Panie ze mną porozmawiać? Bóg popatrzył i tak odpowiedział: mam wiele czasu,

Bardziej szczegółowo

Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku...

Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku... Wyznania Wyznania Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku... Wolę być chwilą w Twoim życiu niż wiecznością w życiu innej!!! Nie wiem, czy chcesz ze mną chodzić,

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

Pomyślności i radości, Szczęścia w kartach i miłości, W dzień słoneczny i po zmroku Chcę Ci życzyć w Nowym Roku.

Pomyślności i radości, Szczęścia w kartach i miłości, W dzień słoneczny i po zmroku Chcę Ci życzyć w Nowym Roku. Nowy rok Nowy Rok Pomyślności i radości, Szczęścia w kartach i miłości, W dzień słoneczny i po zmroku Chcę Ci życzyć w Nowym Roku. Huczą petardy i gra muzyka, Stary rok mija, za las umyka, Cóż w tym dziwnego,

Bardziej szczegółowo

Ten zbiór dedykujemy rodzinie i przyjaciołom.

Ten zbiór dedykujemy rodzinie i przyjaciołom. W rodzinie wszystko się mieści Miłość i przyjaźń zawiera Rodzina wszystko oddaje Jak przyjaźń drzwi otwiera. Ten zbiór dedykujemy rodzinie i przyjaciołom. 1 Opracowanie: Anna Polachowska Korekta: Anna

Bardziej szczegółowo

Magiczne słowa. o! o! wszystko to co mam C a D F tylko tobie dam wszystko to co mam

Magiczne słowa. o! o! wszystko to co mam C a D F tylko tobie dam wszystko to co mam Magiczne słowa C tylko tobie ccę powiedzieć to / / C / a / C a / / C / a / to co czuję dziś kiedy przycodzi noc / e / C / a / / e / C / a / tylko tobie C a / / C / a / tylko tobie dam białą róże i wszystko

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa-

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa- Przedstawienie Agata od kilku dni była rozdrażniona. Nie mogła jeść ani spać, a na pytania mamy, co się stało, odpowiadała upartym milczeniem. Nie chcesz powiedzieć? mama spojrzała na nią z troską. Agata

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!!

INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!! Literka.pl INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!! Data dodania: 2004-03-16 13:30:00 Dzień Mamy i Taty Montaż słowno-muzyczny dla klasy III Konferansjer: Witam serdecznie wszystkich rodziców przybyłych na

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

Miłosne Wierszyki. Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać!

Miłosne Wierszyki. Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać! Miłosne Wierszyki Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać! Miłość jedyna jest Miłość nie zna końca Miłość cierpliwa jest zawsze ufająca

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

BURSZTYNOWY SEN. ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat

BURSZTYNOWY SEN. ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat BURSZTYNOWY SEN ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat Jestem bursztynnikiem. Myślę, że dobrym bursztynnikiem. Mieszkam w Gdańsku, niestety, niewiele osób mnie docenia. Jednak jestem znany z moich dziwnych snów.

Bardziej szczegółowo

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca Autor wiersza: Anna Sobotka PATRON Każdy patron to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie Pani Ania. Mądra, dobra i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca uszczęśliwić mnie umiała. Myśli moje do Niej

Bardziej szczegółowo

GRUDZIEŃ Przy okazji rysunku pacjenta Piotra z oddz. X, Zdrowych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. życzy. Andrzej Obuchowicz

GRUDZIEŃ Przy okazji rysunku pacjenta Piotra z oddz. X, Zdrowych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. życzy. Andrzej Obuchowicz PAŹDZIERNIK 2006 Jeżeli wyraz twarzy z ludzkim spojrzeniem przechodzi metamorfozy, dla których warunkiem niezbędnym jest kontekst drugiej twarzy (tej naprzeciwko, obok albo z tyłu), to autorowi udało się

Bardziej szczegółowo

MODLITWY. Autorka: Anna Młodawska (Leonette)

MODLITWY. Autorka: Anna Młodawska (Leonette) MODLITWY BLOG MOTYWACYJNY www.leonette.pl Panie, Ty wiesz o najsłodszych mych wspomnieniach, Panie, Ty wiesz o największych mych marzeniach, Panie, Ty wiesz czego dzisiaj tak żałuję, Panie, Ty wiesz czego

Bardziej szczegółowo

Wolontariat. Igor Jaszczuk kl. IV

Wolontariat. Igor Jaszczuk kl. IV Wolontariat Wolontariat ważna sprawa, nawet super to zabawa. Nabierz w koszyk groszy parę, będziesz miał ich całą chmarę. Z serca swego daj znienacka, będzie wnet Szlachetna Paczka. Komuś w trudzie dopomoże,

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

Chłopcy i dziewczynki

Chłopcy i dziewczynki Chłopcy i dziewczynki Maja leżała na plaży. Zmarzła podczas kąpieli w morzu i cała się trzęsła. Mama Zuzia owinęła ją ręcznikiem. Maja położyła się na boku i przesypuje piasek w rączce. Słońce razi ją

Bardziej szczegółowo

Prawdziwa miłość ani nie poucza, ani nie straszy.

Prawdziwa miłość ani nie poucza, ani nie straszy. 5 6 Tyle nam powiedział Święty Paweł, jaka może być miłość: cierpliwa, wytrwała... Widzimy taką miłość w życiu między ludźmi. Możemy ją opisać, używając słów mniej lub bardziej udanych, ale można się zgubić

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Petki Serca

Spis treści. Od Petki Serca CZ. 2 1 2 Spis treści Od Petki Serca ------------------------------------------------------------------------------3 Co jest najważniejsze? ----------------------------------------------------------------------------------------------4

Bardziej szczegółowo

SZLACHETNA PACZKA DORĘCZONA!

SZLACHETNA PACZKA DORĘCZONA! SZLACHETNA PACZKA DORĘCZONA! Po dwutygodniowej zbiórce w naszej szkole doręczyliśmy już po raz drugi Szlachetną Paczkę ( w ilości 11 wypełnionych po brzegi pudeł) do jednej z potrzebujących rodzin w Mysłowicach

Bardziej szczegółowo

Trzy kroki do e-biznesu

Trzy kroki do e-biznesu Wstęp Świat wokół nas pędzi w niewiarygodnym tempie - czy Ty też chwilami masz wrażenie, że nie nadążasz? Może zastanawiasz się, czy istnieje sposób, by dogonić ten pędzący pociąg życia pełen różnego rodzaju

Bardziej szczegółowo

Przez wiele lat szłam bezdrożami Nie znając lepszych w życiu dróg Widziałam smutne serca I płynące strugi łez Przyszedłeś Ty i wyschły wszystkie łzy

Przez wiele lat szłam bezdrożami Nie znając lepszych w życiu dróg Widziałam smutne serca I płynące strugi łez Przyszedłeś Ty i wyschły wszystkie łzy 1. Szczęśliwa droga Szczęśliwa droga ta, którą kroczę tak Nic na to nie poradzę, że śpiewam szczęścia nową pieśń Twój syn przyjdzie w chwale, ja wierzę, że niedługo A Twa szczęśliwa droga zaprowadzi mnie

Bardziej szczegółowo

Własność : Anny i Szczepana Polachowskich

Własność : Anny i Szczepana Polachowskich 1 Opracowanie: Anna Polachowska Korekta: Anna i Szczepan Polachowski Okładka : Anna Polachowska Zdjęcia wykorzystane do tej książki są autorstwa : Anna i Szczepana Polachowskich I pochodzą z własnej kolekcji

Bardziej szczegółowo

Copyright by Andrzej Graca & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Andrzej Graca ISBN 978-83-7859-138-2. Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo

Copyright by Andrzej Graca & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Andrzej Graca ISBN 978-83-7859-138-2. Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo Andrzej Graca BEZ SPINY CZYLI NIE MA CZEGO SIĘ BAĆ Andrzej Graca: Bez spiny czyli nie ma czego się bać 3 Copyright by Andrzej Graca & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Andrzej Graca ISBN 978-83-7859-138-2

Bardziej szczegółowo

(opr. na podst. To jest właśnie wolność, [online], dostęp: , <http://www.forumksiazki.pl/to-jestwlasnie-wolnosc-opowiadanie-vt17470.

(opr. na podst. To jest właśnie wolność, [online], dostęp: , <http://www.forumksiazki.pl/to-jestwlasnie-wolnosc-opowiadanie-vt17470. Jak się teraz czujesz? Tak wspaniale, jak nigdy w życiu, tato. A wiesz, co to za uczucie? Szczęście? Nie, ale jesteś bardzo blisko. Hmmm Satysfakcja? To słowo, którego nie możesz odnaleźć, to wolność,

Bardziej szczegółowo

Życzenia urodzinowe. dla dziewczyny. Życzę Ci jak najwięcej takich chwil, w których z uśmiechem na twarzy mogłabyś powiedzieć: JESTEM SZCZĘŚLIWA!

Życzenia urodzinowe. dla dziewczyny. Życzę Ci jak najwięcej takich chwil, w których z uśmiechem na twarzy mogłabyś powiedzieć: JESTEM SZCZĘŚLIWA! dla dziewczyny Co roku kocham mocniej i pamiętam tak samo. Jedno jest w życiu szczęście, kochać i być kochanym. Z okazji urodzin życzę Ci aby każdy dzień miał kształt Twoich marzeń. Z okazji urodzin życzę

Bardziej szczegółowo

Cytaty do zaproszeń ślubnych

Cytaty do zaproszeń ślubnych Cytaty do zaproszeń ślubnych Teksty można dowolnie modyfikować lub przesłać swój. 1. Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr, mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat. 2. "Trzy

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

CYTAT NR 1. Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie.

CYTAT NR 1. Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie. CYTAT NR 1 Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie." św. Jan Paweł II CYTAT NR 2 Prawdziwa miłość nie wyczerpuje

Bardziej szczegółowo

Bangsi mieszkał na Grenlandii. Ogromnej, lodowatej

Bangsi mieszkał na Grenlandii. Ogromnej, lodowatej Bangsi mieszkał na Grenlandii. Ogromnej, lodowatej wyspie, białej jak jego futerko. Pewnego wieczoru miś usiadł na górce i patrzył przed siebie. To, co podziwiał, było niebieskie i pełne gwiazd. Miś nie

Bardziej szczegółowo

Uwaga, niebezpieczeństwo w sieci!

Uwaga, niebezpieczeństwo w sieci! W samo południe 14 Uwaga, niebezpieczeństwo w sieci! przed czytaniem 1. W internecie można znaleźć wiele rzeczy. W internecie, czyli właściwie gdzie? Opracujcie hasło INTERNET na podstawie własnych skojarzeń

Bardziej szczegółowo

Anna Kraszewska ( nauczyciel religii) Katarzyna Nurkowska ( nauczyciel języka polskiego) Publiczne Gimnazjum nr 5 w Białymstoku SCENARIUSZ JASEŁEK

Anna Kraszewska ( nauczyciel religii) Katarzyna Nurkowska ( nauczyciel języka polskiego) Publiczne Gimnazjum nr 5 w Białymstoku SCENARIUSZ JASEŁEK Anna Kraszewska ( nauczyciel religii) Katarzyna Nurkowska ( nauczyciel języka polskiego) Publiczne Gimnazjum nr 5 w Białymstoku SCENARIUSZ JASEŁEK Czas wydarzeń : 24 grudnia Występują : Mama Tata Dzieci

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Magdalena Bladocha. Marzenie... Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mochach

Magdalena Bladocha. Marzenie... Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mochach Magdalena Bladocha Marzenie... Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mochach Dawno, dawno temu, a może całkiem niedawno. Za siedmioma morzami i za siedmioma górami, a może całkiem blisko tuż obok ciebie mieszkała

Bardziej szczegółowo

Katalog wzorów statuetek Statuetki z akrylu lub sklejki.

Katalog wzorów statuetek Statuetki z akrylu lub sklejki. Załącznik - Statuetki Katalog wzorów statuetek Statuetki z akrylu lub sklejki. Wykonujemy na indywidualne zamówienie z zawartych w katalogu wzorów. Zmiana tekstu w cenie statuetki. Opcje statuetek do wyboru:

Bardziej szczegółowo

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki.

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki. JASNOGÓRSKA PANI G G7 C G Ref.: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, e h a D Polski Tyś Królową i najlepszą Matką. h e G D7 Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski. G E7 a D D7 G Niech z miłości Twojej

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 To jest moje ukochane narzędzie, którym posługuję się na co dzień w Fabryce Opowieści, kiedy pomagam swoim klientom - przede wszystkim przedsiębiorcom, właścicielom firm, ekspertom i trenerom - w taki

Bardziej szczegółowo

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków.

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków. Cześć, Jak to jest, że rzeczywistość mamy tylko jedną i czy aby na pewno tak jest? I na ile to może przydać się Tobie, na ile to może zmienić Twoją perspektywę i pomóc Tobie w osiąganiu tego do czego dążysz?

Bardziej szczegółowo

Paulina Grzelak MAGICZNY ŚWIAT BAJEK

Paulina Grzelak MAGICZNY ŚWIAT BAJEK Paulina Grzelak MAGICZNY ŚWIAT BAJEK Copyright by Paulina Grzelak & e-bookowo Grafika na okładce: shutterstock Projekt okładki: e-bookowo ISBN 978-83-7859-450-5 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo

Bardziej szczegółowo

Moje dziecko chodzi do szkoły...

Moje dziecko chodzi do szkoły... Moje dziecko chodzi do szkoły... Jak mu pomóc rozwijać samodzielność? Opracowanie: Joanna Kiedrowicz psycholog Jak pomóc dziecku oswoić szkołę? Nie zmieniaj swoich decyzji. Nie wprowadzaj atmosfery pośpiechu,

Bardziej szczegółowo

Olaf Tumski: Tomkowe historie 3. Copyright by Olaf Tumski & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Zbigniew Borusiewicz ISBN

Olaf Tumski: Tomkowe historie 3. Copyright by Olaf Tumski & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Zbigniew Borusiewicz ISBN Olaf Tumski Olaf Tumski: Tomkowe historie 3 Copyright by Olaf Tumski & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Zbigniew Borusiewicz ISBN 978-83-63080-60-0 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo Kontakt:

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM Data: 6.12.2010r Grupa: wszystkie grupy wiekowe Cele ogólne Pielęgnowanie zwyczajów mikołajkowych, Stwarzanie okazji do wyrażania pozytywnych uczuć (radości), Prezentowanie własnych

Bardziej szczegółowo

www.abcprzedszkola.pl

www.abcprzedszkola.pl 1 do artykułu z cyklu Bajkowe Abecadło autorstwa Chanthy E.C. zamieszczonego na www.abcprzedszkola.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Występują: Narrator (przedszkolanka lub rodzic) Brzydkie Kaczątko Mama

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska spektakl edukacyjno-profilaktyczny dla najmłodszych. (Scenografia i liczba aktorów - zależne od wyobraźni i możliwości technicznych reżysera.) Uczeń A - Popatrz

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych dr Renata Maciejewska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Struktura próby według miasta i płci Lublin Puławy Włodawa Ogółem

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają.

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. /Matka Celina Zapiski -17.VI.1883r./...dziecko drogie, chcę ci objaśnić...ogólną

Bardziej szczegółowo

TWÓRCZOŚĆ POETYCKA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 3

TWÓRCZOŚĆ POETYCKA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 3 TWÓRCZOŚĆ POETYCKA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 3 Wybór wierszy Wiktorii Molendy Żyjmy chwilą" Żyjmy chwilą, i łapmy momenty. Ludzie się mylą, Myśląc, że wiedzą, jacy jesteśmy. Kolekcjonujmy łzy, Ale tylko szczęścia,

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Zatem może wyjaśnijmy sobie na czym polega różnica między człowiekiem świadomym, a Świadomym.

Zatem może wyjaśnijmy sobie na czym polega różnica między człowiekiem świadomym, a Świadomym. KOSMICZNA ŚWIADOMOŚĆ Kiedy mowa jest o braku świadomi, przeciętny człowiek najczęściej myśli sobie: O czym oni do licha mówią? Czy ja nie jesteś świadomy? Przecież widzę, słyszę i myślę. Tak mniej więcej

Bardziej szczegółowo

Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek

Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek http://onlyjesus.co.uk Nie ma innego Pan moim światłem Emmanuel (Wysławiamy Cię) Tańcz dla Pana Pan zmartwychwstał Niewidomi widzą Jak łania W Twoim ogniu (Duchu

Bardziej szczegółowo

Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam.

Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam. APEL JASNOGÓRSKI Wersja tradycyjna Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam. Wersja młodzieżowa Maryjo, Królowo Polski, /x2 E H7 E Jestem przy Tobie, A Pamiętam o Tobie E I czuwam

Bardziej szczegółowo

STARY TESTAMENT. JÓZEF I JEGO BRACIA 11. JÓZEF I JEGO BRACIA

STARY TESTAMENT. JÓZEF I JEGO BRACIA 11. JÓZEF I JEGO BRACIA JÓZEF I JEGO BRACIA 51 Jakub miał wielu synów. Było ich dwunastu. Jakub kochał wszystkich, ale najbardziej kochał Józefa. Może to dlatego, że Józef urodził się, kiedy Jakub był już stary. Józef był mądrym

Bardziej szczegółowo

Czy na pewno jesteś szczęśliwy?

Czy na pewno jesteś szczęśliwy? Czy na pewno jesteś szczęśliwy? Mam na imię Kacper i mam 40 lat. Kiedy byłem małym chłopcem nigdy nie marzyłem o dalekich podróżach. Nie fascynował mnie daleki świat i nie chciałem podróżować. Dobrze się

Bardziej szczegółowo

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H ZAMIAST ZAPRZECZAĆ UCZUCIOM NAZWIJ JE ZAMIAST -Tu jest za dużo słów. -Bzdura. Wszystkie słowa są łatwe.

Bardziej szczegółowo

Dzieci 6-letnie. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych do poznawania przez dzieci swoich praw

Dzieci 6-letnie. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych do poznawania przez dzieci swoich praw Dzieci 6-letnie Temat: RADOŚĆ I SMUTEK PRAWEM DZIECKA Cele ogólne: Stwarzanie sytuacji edukacyjnych do poznawania przez dzieci swoich praw Cele szczegółowe: DZIECKO: poznaje prawo do radości i smutku potrafi

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

SP 20 I GIM 14 WSPARŁY AKCJĘ DZIĘKUJEMY ZA WASZE WIELKIE SERCA!!!

SP 20 I GIM 14 WSPARŁY AKCJĘ DZIĘKUJEMY ZA WASZE WIELKIE SERCA!!! SP 20 I GIM 14 WSPARŁY AKCJĘ DZIĘKUJEMY ZA WASZE WIELKIE SERCA!!! Relacja ze spotkania z nr 1 rodziną przy wręczeniu paczki. Rodzina wyczekiwała wolontariuszy. Poza panią Anną i Mają był również dziadek,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Od Autora...5 ALFABETYCZNY SPIS PIEŚNI

SPIS TREŚCI. Od Autora...5 ALFABETYCZNY SPIS PIEŚNI SPIS TREŚCI Od Autora...5 ALFABETYCZNY SPIS PIEŚNI Bądź na wieki pochwalony...9 Bądź pochwalony, Boże...10 Bądź pozdrowiony, Ojcze...11 Bądź z nami z łaską swoją...12 Będę składał Tobie dzięki...13 Błogosławcie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka

Scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka ~ 1 ~ Scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka Powitanie Dziecko :1 Dziś w naszej klasie jest bardzo wesoło Bo babcie i dziadków widzimy wokoło Dziecko :2 Z całego serca witamy Was drogie

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

Nr 2(14).Rok4.Listopad, grudzień 2010r.

Nr 2(14).Rok4.Listopad, grudzień 2010r. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Chodzieży im. Szewczyka Dratewki Nr 2(14).Rok4.Listopad, grudzień 2010r. Nasz adres internetowy:www.przedszkole2chodziez.neostrada.pl red. Wanda Generowicz Styczeń Dzisiaj jestem

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ Z UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA MATKI I OJCA

SCENARIUSZ Z UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA MATKI I OJCA SCENARIUSZ Z UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA MATKI I OJCA Temat: Uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca PROGRAM UROCZYSTOŚCI: 1. Wiersz Powitanie Dziś piękny dzień Kochani - to wasze święto kochani więc Was

Bardziej szczegółowo

J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków,

J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków, J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków, którzy twierdzą, że właściwie w ogóle nie rozmawiają ze swoimi dziećmi, odkąd skończyły osiem czy dziewięć lat. To może wyjaśniać, dlaczego przesiadują

Bardziej szczegółowo

JAK ZAPISAĆ MYŚLI BOHATERÓW

JAK ZAPISAĆ MYŚLI BOHATERÓW JAK ZAPISAĆ MYŚLI BOHATERÓW MONOLOG WYPOWIEDZIANY MONOLOG NIEWYPOWIEDZIANY (wewnętrzny, pomyślany); rozmowa bohatera z samym sobą, mowa pozornie zależna, kierowana do czytelnika I. CUDZYSŁÓW II. KURSYWA

Bardziej szczegółowo

Copyright 2017 Monika Górska

Copyright 2017 Monika Górska I UŁÓŻ OPOWIEŚĆ, NA DOWOLNY TEMAT. JEDYNYM OGRANICZENIEM DLA TWOJEJ WYOBRAŹNI SĄ CZTERY SŁOWA, KTÓRE ZNA JDZIESZ NA NASTĘPNEJ STRONIE, A KTÓRE KONIECZNIE MUSZĄ ZNALEŹĆ SIĘ W TWOJEJ OPOWIEŚCI. NIE MUSISZ

Bardziej szczegółowo

Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do

Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do ciebie mówią zwłaszcza wtedy, kiedy się do nich modlisz. Ich subtelny głos, który dociera do nas w postaci intuicyjnych odczuć i myśli ciężko usłyszeć w

Bardziej szczegółowo

Czyli jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?

Czyli jak budować poczucie własnej wartości u dziecka? Czyli jak budować poczucie własnej wartości u dziecka? Co o sobie myślę? Budować poczucie własnej wartości Co to znaczy? Budować wizję samego siebie. Na podstawie tego, co mówią i jak mówią Rodzice oraz

Bardziej szczegółowo

Francoise Dolto. Opracowała: Justyna Pendro Końca psycholog szkolny SP 118

Francoise Dolto. Opracowała: Justyna Pendro Końca psycholog szkolny SP 118 WARTO ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM Wszelkiego rodzaju zaburzenia dziecięce powstają na skutek faktu, że rodzice nie rozmawiają z nimi wystarczająco. Dzieci odczuwają o wiele większą potrzebę ich obecności i komunikowania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania Czasem źle postępujemy Przez moje złe czyny (grzechy) inni ludzie się smucą, a czasami nawet płaczą. Moje złe czyny brudzą serce. Serce staje się brudne

Bardziej szczegółowo

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com Raport o kursie Strona 0 Raport o kursie Marcin Tereszkiewicz Raport o kursie Strona 1 Oczyszczanie Umysłu Oczyść swój umysł aby myśleć pozytywnie i przyciągać to czego chcesz Raport o kursie Strona 2

Bardziej szczegółowo

STARY TESTAMENT. JÓZEF I JEGO BRACIA 11. JÓZEF I JEGO BRACIA

STARY TESTAMENT. JÓZEF I JEGO BRACIA 11. JÓZEF I JEGO BRACIA JÓZEF I JEGO BRACIA 53 Jakub miał wielu synów. Było ich dwunastu. Jakub kochał wszystkich, ale najbardziej kochał Józefa. Może to dlatego, że Józef urodził się, kiedy Jakub był już stary. Józef był mądrym

Bardziej szczegółowo

Jezus Wspaniałym Nauczycielem

Jezus Wspaniałym Nauczycielem Jezus Wspaniałym Nauczycielem Biblia dla Dzieci przedstawia Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

Śpiewnik. Teksty autorstwa Adriana Nafalskiego. Zapraszamy na stronę zespołu

Śpiewnik. Teksty autorstwa Adriana Nafalskiego. Zapraszamy na stronę zespołu Śpiewnik Teksty autorstwa Adriana Nafalskiego Zapraszamy na stronę zespołu www.thekingsoftime.manifo.com Cisza 1 Zamknięty w ciszy szukam słów By opisać czas który trawa Który trawa, który trawa. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE BEZ PASJI JEST NIEWYBACZALNE

ŻYCIE BEZ PASJI JEST NIEWYBACZALNE 1 ŻYCIE BEZ PASJI JEST NIEWYBACZALNE 2 Padał deszcz. Mówią, że podczas deszczu dzieci się nudzą. Nie oni. Ukradkiem wzięli rowery i postanowili pojechać przed siebie: -myślisz, że babcia nas widziała?

Bardziej szczegółowo

Rodzicu! Czy wiesz jak chronić dziecko w Internecie?

Rodzicu! Czy wiesz jak chronić dziecko w Internecie? Rodzicu! Czy wiesz jak chronić dziecko w Internecie? Okazuje się, że nie trzeba do tego wcale wiedzy komputerowej. Wśród przedstawionych rad nie ma bowiem ani jednej, która by takiej wiedzy wymagała. Dowiedz

Bardziej szczegółowo

tradycja, historia, obyczaje kultura Ernest Bryll poeta, pisarz, autor tekstów piosenek, dziennikarz, tłumacz i krytyk filmowy, także dyplomata. Autor licznych tomików poezji, sztuk scenicznych, oratoriów,

Bardziej szczegółowo

BALLADA O PASTERZACH. Kiedy nad Betlejem, Pośród ciemnej nocy, Zajaśniało niebo. Głosząc kres złej mocy, Pasterze przy ogniu. Rozmawiali sennie,

BALLADA O PASTERZACH. Kiedy nad Betlejem, Pośród ciemnej nocy, Zajaśniało niebo. Głosząc kres złej mocy, Pasterze przy ogniu. Rozmawiali sennie, BALLADA O PASTERZACH Kiedy nad Betlejem, Pośród ciemnej nocy, Zajaśniało niebo Głosząc kres złej mocy, Pasterze przy ogniu Rozmawiali sennie, Marek wytargował, Że pierwszy się zdrzemnie, 1 / 17 Jest bardzo

Bardziej szczegółowo

Cykl życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Cykl życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego Cykl życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego Spis treści: 1. Wstęp. 2. Cykl życia urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 3. Cykl życia mojego starego komputera w porównaniu z kosztami eksploatacyjnymi.

Bardziej szczegółowo

,,Bezpieczny świat dziecka

,,Bezpieczny świat dziecka W listopadzie 2014r. uczniowie edukacji wczesnoszkolnej brali udział w II edycji konkursu literacko plastycznego organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Bardziej szczegółowo

Piaski, r. Witajcie!

Piaski, r. Witajcie! Piszemy listy Witajcie! Na początek pozdrawiam Was serdecznie. Niestety nie znamy się osobiście ale jestem waszą siostrą. Bardzo się cieszę, że rodzice Was adoptowali. Mieszkam w Polsce i dzieli nas ocean.

Bardziej szczegółowo

Początek jest zawsze trudny

Początek jest zawsze trudny Początek jest zawsze trudny Pierwsze dni w przedszkolu są przeżyciem zarówno dla dziecka jak i jego rodziców. Dziecko prawie na cały dzień musi się rozstać z rodzicami, pozostając samo w nowym miejscu,

Bardziej szczegółowo