ORGANIZATORZY ORGANISERS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZATORZY ORGANISERS"

Transkrypt

1

2

3 ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/ Warszawa tel fax KRS kapitał zakładowy: zł NIP: REGON:

4 PARTNERZY MERYTORYCZNI EXPERT PARTNERS I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM PARTNERZY INSTYTUCJONALNI INSTITUTIONAL PARTNERS PARTNERZY MEDIALNI MEDIA PARTNERS 4

5 PARTNERZY MEDIALNI MEDIA PARTNERS PARTNERZY MIĘDZYNARODOWI INTERNATIONAL PARTNERS 5

6 PARTNERZY MERYTORYCZNI EXPERT PARTNERS PARTNERZY MEDIALNI MEDIA PARTNERS 6

7

8 LIST OD ORGANIZATORA LETTER FROM THE ORGANISER Szanowni Państwo / Ladies and Gentlemen, z wielką radością witam Państwa na II już edycji Międzynarodowych Targów Medycznych i Farmaceutycznych WIHE w Warszawie. Pragnę podziękować wszystkim Osobom i Instytucjom, które przez ostatni czas pomagały nam tworzyć to wyjątkowe spotkanie branżowe. Korzystając z okazji, dziękuję również za zaufanie, jakim obdarzyli nas Patroni instytucjonalni i medialni, którzy wspomagali nas w promocji Targów. Dziękuję też wszystkim Wystawcom, którzy przyjechali do stolicy Polski, by po raz drugi stworzyć to prestiżowe, branżowe spotkanie. Życzę wystawcom i zwiedzającym efektywnych korzyści i zadowolenia z uczestnictwa w trzech dniach targowych oraz owocnych spotkań i inspirującej wymiany poglądów. Wierzę, że uda się Państwu w pełni wykorzystać potencjał Targów. To dla nas zaszczyt, że możemy Państwa witać na drugim takim wydarzeniu w Warszawie. I am very pleased to welcome you to the second edition of the WIHE International Medical and Pharmaceutical Exhibition in Warsaw. May I thank all the persons and institutions who have contributed to this exceptional healthcare sector event. On this opportunity, I shall also thank the institutional and media Patrons who have assisted us in promoting our Exhibition for their trust in us. My further thanks go to the Exhibitors who arrived in the capital city of Poland to make this prestigious meeting of our sector happen for the second time. I wish to all Exhibitors and Visitors that their stay at the Exhibition is as useful as it is pleasurable; I wish you many fruitful meetings and inspiring exchanges of views. I hope that you, Ladies and Gentlemen, make a full use of the potential that the Exhibition is able to offer. It is my great privilege to welcome you to the second edition of this Event in Warsaw. Darryl Pawsey Dyrektor Sprzedaży / Sales Director ITE Group 8

9 LIST OD ORGANIZATORA LETTER FROM THE ORGANISER Szanowni Państwo / Ladies and Gentlemen, jest mi bardzo miło, że mogę Państwa przywitać na II edycji Międzynarodowych Targów Medycznych i Farmaceutycznych WIHE w Warszawie. Szczególne podziękowania składam na ręce naszych partnerów instytucjonalnych oraz medialnych. Instytucjom dziękuję za wsparcie merytoryczne i pomoc w przygotowaniu cyklu wykładów oraz konferencji, które mamy nadzieję, będą ciekawą ofertą dla wystawców oraz zwiedzających Targi. Mediom należą się podziękowania za świetną współpracę komunikacyjną i promocyjną. Dzięki Państwa zaangażowaniu Targi WIHE są już rozpoznawalną marką w branży medycznej i farmaceutycznej. Dziękuję wszystkim Wystawcom, którzy zainteresowali się Targami i przyjechali do Warszawy, by wziąć udział w naszej imprezie. Mam nadzieję, że międzynarodowy charakter wydarzenia pozwoli Państwu na zacieśnienie dotychczasowych kontaktów biznesowych oraz pozyskanie nowych kontrahentów. It is a great pleasure for me to welcome you to the second edition of the WIHE International Medical and Pharmaceutical Exhibition in Warsaw. I wish to extend my warmest thanks to our institutional and media partners. May I thank the institutions for their support of the business side of the Exhibitions and for their assistance in putting together a range of lectures and conferences which we hope will be an interesting offer for the Exhibitors and Visitors. I thank the media for excellent communication and promotional cooperation. Your involvement has helped the WIHE Exhibition to become a recognizable brand in the healthcare and pharmaceutical sectors. I thank all the Exhibitors who took interest in our Exhibition and arrived in Warsaw to participate. I hope that the international nature of our event will help you to further improve your business cooperation and acquire new business leads. Anna Fałat Manager Targów WIHE / WIHE Exhibition Manager 9

10 REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS Szanowni Państwo / Ladies and Gentlemen, z wielkim zainteresowaniem współtworzyłem program II edycji Międzynarodowych Targów Medycznych WIHE Hospital. Cieszę się, że już po raz drugi mogę brać udział w tak ciekawym wydarzeniu. Targi WIHE są szansą dla całej branży medycznej na rozszerzenie kontaktów biznesowych i wzbogacenie wiedzy o tendencjach i kierunkach rozwoju tego rynku. Zapraszam do udziału w konferencji otwierającej Targi Telemedycyna i teleopieka rozwiązaniem społecznych i zdrowotnych problemów osób w wieku senioralnym. W trakcie seminarium zostanie przedstawiony raport na temat rozwoju telemedycyny w Polsce. Przyjrzymy się również kwestii wzrastającej liczby osób w wieku senioralnym, co niewątpliwie stanowi wyzwanie dla opieki zdrowotnej i społecznej. Jestem przekonany, że ciekawe konferencje, warsztaty i panele dyskusyjne będą cieszyć się dużym zainteresowaniem gości, a Targi WIHE na stałe wpiszą się w kalendarz polskich imprez poświęconych medycynie. I have contributed to the creation of the agenda of the second WIHE Hospital Medical Exhibition with great interest. Therefore, I shall be very happy to participate already for the second time in such an extraordinarily interesting event. The WIHE Exhibition provides a great opportunity for the entire medical sector for successful networking and gaining insightful information about the development trends and directions on that market. May I invite you to the opening conference of the Exhibition entitled Telemedicine and Telecare as the solutions of the social and health problems of the seniors. At the seminar, the report on the development of telemedicine in Poland will be presented. We shall also look at the increasing number of seniors as a certain challenge for the healthcare and social care systems. I strongly believe that a wide range of interesting conferences, workshops, and panel discussions will provide a great value for the guests and that the WIHE Exhibition takes up a permanent slot in the calendar of the events addressed to the medical sector in Poland. 10 Ryszard Olszanowski Wiceprzewodniczący Komitetu Zdrowia KIG Vice-Chairman, Health Committee, National Chamber of Commerce Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Medycyna Polska Chairman of the Chamber of Commerce Council on the Polish Medical Sector

11 REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS Szanowni Państwo / Ladies and Gentlemen, Międzynarodowe Targi Farmaceutyczne WIHE Pharmacy odbywają się w momencie szczególnym dla rozwoju polskiego rynku farmaceutycznego. Tak samo jak w okresie poprzedzającym wprowadzenie Ustawy Refundacyjnej w 2012 roku, stoimy obecnie w przededniu szeregu rewolucyjnych zmian regulacyjnych i idących za nimi zmian rynkowych, związanych z pakietem kilkunastu nowych ustaw w obszarze ochrony zdrowia zarówno tych aktualnie implementowanych, jak i oczekujących na uchwalenie w najbliższych dniach. Możliwość spotkania się i bezpośrednich rozmów pomiędzy licznymi interesariuszami ochrony zdrowia w takim momencie jest niezwykle potrzebna. Na Targach WIHE jest ona dodatkowo wzmocniona poprzez wykłady i prezentacje wskazujące na skutki regulacji wdrożonych w ciągu ostatnich lat. Wyrażam głęboką nadzieję, że WIHE Pharmacy, ze względu na skalę, wielość i różnorodność uczestników, dogodny termin i miejsce spotkania, staną się wydarzeniem wyjątkowym. Równocześnie bardzo się cieszę, że mogę w nich uczestniczyć jako ekspert na zaproszenie Organizatora, wnosząc obserwacje na temat skutków ostatnich regulacji refundacyjnych i ich ewolucji. The International Pharmaceutical Fair WIHE Pharmacy is taking place at the moment which is special for the development of the Polish pharma market. As was the case in the period preceding the introduction of the Refund Law in 2012, now we are in for a number of revolutionary regulatory changes which will be followed by changes in the market connected with a package of dozen or so new laws in the field of healthcare both those that are currently being implemented and those which are awaiting adoption by the Parliament in the forthcoming days. I would like to express my deep hope that the WIHE Pharmacy Fair will become an exceptional event, given its scale, magnitude and variety of participants and an opportune time and venue of the meeting. At the same time I am very glad that I can participate in the event as an expert invited by the Organizers and that I will share my observations about the impact of recent refund regulations and their evolution. dr Bogdan Falkiewicz Starszy Partner / Senior Partner, Sequence HC Partners 11

12 środa / wednesday IV OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA RADIOLOGII 4TH ALL-POLAND RADIOLOGICAL WORKSHOPS ON THE INTERNATIONAL DAY OF RADIOLOGY Organizator: Polskie Towarzystwo Elektroradiologii Miejsce: sala konferencyjna, 1 piętro Rozpoczęcie: godz PROGRAM TARGÓW EXHIBITION PROGRAMME W programie: panel radiologiczny panel radioterapeutyczny Goście specjalni: Philippe Gerson Prof. dr hab. Julian Malicki Aleksandra Kaczmarek Prezes PTE TELEMEDYCYNA I TELEOPIEKA ROZWIĄZANIEM SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH PROBLEMÓW OSÓB W WIEKU SENIORALNYM TELEMEDICINE AND TELECARE AS A SOLUTION TO SOCIAL AND HEALTH PROBLEMS OF ELDERLY PEOPLE Organizator: Krajowa Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza Medycyna Polska Miejsce: sala konferencyjna, 1 piętro Otwarcie Forum: godz Panele poprowadzą m.in.: Michał Szczerba Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Samoliński Krajowy Konsultant ds. Zdrowia Publicznego Ryszard Olszanowski Prezes Izby Gospodarczej Medycyna Polska 12

13 środa / wednesday FORUM OPTYMALIZACJA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ FORUM OPTIMIZATION OF THERAPEUTIC ACTIVITY Organizator: Healthcare Management Magazine, Zarządzanie Placówką Medyczną Miejsce: sala konferencyjna, 1 piętro Rozpoczęcie: godz W programie: redukcja kosztów w obszarze IT i bezpieczeństwo danych procedury jakościowe, akredytacja placówki, audyt zewnętrzny i wewnętrzny realizacja kontraktów NFZ optymalizacja struktury zatrudnienia i wynagrodzeń TELEMEDYCYNA I INFORMATYKA W OCHRONIE ZDROWIA TO PRZYSZŁOŚĆ TELEMEDICINE AND COMPUTER SCIENCE AS THE FUTURE OF HEALTH CARE Miejsce: parter, forum dyskusyjne Rozpoczęcie: godz W programie: wykorzystania nowoczesnych technologii dla efektywnego nauczania osób dorosłych możliwości czerpania zysków z wdrożenia usług telemedycznych możliwości biologii molekularnej w diagnostyce chorób, celowanej farmakoterapii i predyspozycji do m.in. nowotworów MISJA GOSPODARCZA BELGIJSKICH FIRM SEKTORA OCHRONY ZDROWIA TRADE MISSION OF BELGIAN HEALTHCARE COMPANIES PROGRAM TARGÓW EXHIBITION PROGRAMME Organizator: Ambasada Belgii, Przedstawicielstwo Ekonomiczne i Handlowe Flandrii Organiser: Embassy of Belgium, Flemish Economic Representation Flanders Investment &Trade Miejsce: parter, otwarte forum dyskusyjne oraz miejsce spotkań biznesowych Place: Main exhibition hall (pavilion no 3) Rozpoczęcie: godz Beginning: 1.30 pm Prelekcja prowadzona w języku angielskim przez firmę Praiston. Lectures will be held in English by Praiston company. 13

14 czwartek / thursday II TARGOWE FORUM RACJONALIZACJA WYDATKÓW NA INWESTYCJE W PODMIOTACH LECZNICZYCH FORUM THE RATIONALIZATION OF EXPENDITURE ON INVESTMENTS IN MEDICINAL ENTITIES Organizator: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska Miejsce: sala konferencyjna, 1 piętro PROGRAM TARGÓW EXHIBITION PROGRAMME W programie: informatyzacja szpitali, jak uniknąć porażki? system nadzorowania aparatury medycznej w teorii i praktyce, oraz główne problemy w zarządzaniu sprzętem medycznym aktualne trendy w doborze kryteriów przy zakupach sprzętu medycznego ograniczenia w stosowaniu kryterium ceny jako jedynego kryterium istotna nowelizacja ustawy Pzp Moderatorzy i eksperci: Anna Augustynowicz, dr n. prawnych, wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Jarosław Dobrzyński, Prezes, Twórca portalu medipment.pl Mirosław Żyznowski, ekspert ds. zamówień publicznych DOTACJE DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH W PERSPEKTYWIE LAT SUBSIDIES FOR MEDICAL FACILITIES IN FINANCIAL FRAMEWORK Organizator: DMP Group 14 Miejsce: parter, forum dyskusyjne Rozpoczęcie: godz W programie: dotacje na projekty inwestycyjne harmonogram naborów wniosków pozyskiwanie dotacji na projekty szkoleniowe aktualne konkursy dotacje na projekty badawcze aktualne konkursy jak przygotować dobry wniosek zasady pozyskiwania środków unijnych

15 czwartek / thursday NOWOCZESNE TECHNIKI W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII MODERN TECHNIQUES IN ANESTHESIA AND INTENSIVE CARE Organizator: I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM Miejsce: sala konferencyjna, 1 piętro Rozpoczęcie: godz Warsztaty: Trudne drogi oddechowe Sesja I: nieinwazyjna wentylacja mechaniczna Prowadzący sesję: Dr hab. n. med. Tomasz Łazowski Dr n. med. Józef Bojko AKADEMIA EDUKACYJNA WIHE 1 część WIHE EDUCATIONAL ACADEMY Organizator: Targi WIHE oraz firma Biameditek Miejsce: parter, forum dyskusyjne Rozpoczęcie: godz Tegoroczna Akademia Edukacyjna będzie miała formę warsztatów i poświęcona będzie tematowi: TRUDNE DROGI ODDECHOWE PROGRAM TARGÓW EXHIBITION PROGRAMME Prowadzący warsztaty: prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński 15

16 piątek / friday NOWOCZESNE TECHNIKI W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII MODERN TECHNIQUES IN ANESTHESIA AND INTENSIVE CARE Organizator: I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM Miejsce: sala konferencyjna, 1 piętro Rozpoczęcie: godz PROGRAM TARGÓW EXHIBITION PROGRAMME Sesje: krwotoki okołooperacyjne wytyczne europejskie urazy głowy Prowadzący sesje: Dr hab. n. med. Tomasz Łazowski Dr hab. n. med. Zbigniew Karwacki Dr n. med. Elżbieta Nowacka RYNEK WYROBÓW MEDYCZNYCH W POLSCE: ZAGADNIENIA PRAWNE, PLANOWANE ZMIANY POLISH MARKET OF MEDICAL GOODS: LEGAL ISSUES, PLANNED CHANGES Organizator: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed Miejsce: parter, forum dyskusyjne Rozpoczęcie: godz W programie: rynek wyrobów medycznych w Polsce VAT na wyroby medyczne dialog techniczny w postępowaniu przetargowym / pozacenowe kryteria doboru ofert zagrożenia 16

17 piątek / friday AKADEMIA EDUKACYJNA WIHE 2 część WIHE EDUCATIONAL ACADEMY Organizator: Targi WIHE oraz firma Biameditek Miejsce: parter, forum dyskusyjne Rozpoczęcie: godz Tegoroczna Akademia Edukacyjna będzie miała formę warsztatów i poświęcona będzie tematowi: TRUDNE DROGI ODDECHOWE Prowadzący warsztaty: prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński PRAKTYCZNE ASPEKTY OBOWIĄZYWANIA TZW. PAKIETU KOLEJKOWEGO ORAZ ONKOLOGICZNEGO PRACTICAL ASPECTS OF LEGALLY BINDING QUEUE PACKAGE AND ONCOLOGICAL PACKAGE Organizator: Kancelaria Prawna Magdalena Ewa Filipkiewicz Miejsce: parter, forum dyskusyjne Rozpoczęcie: godz W programie: podwyższenie standardów opieki nad pacjentami onkologicznymi jak je wprowadzić do placówki kontrola realizacji umów przez NFZ jak przebiega procedura odwoławcza po zmianach omówienie przepisów przejściowych jakie obowiązki czekają placówki do końca grudnia 2015 r. PROGRAM TARGÓW EXHIBITION PROGRAMME 17

18 środa / wednesday CO ZMIENIA SIĘ W TRENDACH PRESKRYPCYJNYCH W POLSCE? ODPOWIEDŹ LEKARZY NA ZMIANY REGULACYJNE I POSTAWY PACJENTÓW CHANGES IN PRESCRIPTIVE TRENDS IN POLAND. PHYSICIANS PERSPECTIVE IN RESPONSE TO REGULATION CHANGES AND PATIENTS ATTITUDE Organizator: Sequence HC Partners Sp. z o.o. Miejsce: forum dyskusyjne, parter Rozpoczęcie: godz PROGRAM TARGÓW EXHIBITION PROGRAMME W ramach wykładu wskazane zostaną grupy leków, dla których spadły całkowite liczby przepisywanych i realizowanych w aptekach opakowań i zmieniła się w istotny sposób struktura preskrypcji w zakresie poszczególnych kategorii odpłatności, w szczególności takie, dla których znacząco wzrósł segment recept pełnopłatnych. NOWY UKŁAD SIŁ NA RYNKU DYSTRYBUCJI FARMACEUTYCZNEJ Organizator: IMS Health CHANGES ON PHARMACEUTICAL DISTRIBUTION MARKET Miejsce: forum dyskusyjne, parter Rozpoczęcie: godz Prelegent: Stanisław Kasprzyk, Senior Manager Główne przyczyny zmian na rynku dystrybucji farmaceutycznej: kryzys na rynku finansowym wzrost znaczenia płatnika wzrost zaangażowania producentów w związku z dużą polaryzacją cen 18

19 piątek / friday KOSZYK ZAKUPOWY PACJENTÓW W APTEKACH ZMIANY W TRAKCIE FUNKCJONOWANIA USTAWY REFUNDACYJNEJ DRUG STORE CLIENTS PURCHASING BASKET CHANGES IN THE COURSE OF CURRENT REIMBURSEMENT ACT FUNCTIONING Organizator: Sequence HC Partners Sp. z o.o. Miejsce: sala konferencyjna, 1 piętro Rozpoczęcie: godz W ramach wykładu przedstawione zostaną wyniki analiz zmian wartości, podziału pomiędzy główne kategorie regulacyjne (Rx, OTC) i odpłatnościowe produktów kupowanych przez pacjentów w aptekach od roku 2011 do dnia dzisiejszego. Wskazane zostaną także kategorie, które najbardziej (ilościowo) ucierpiały w wyniku działania Ustawy Refundacyjnej. ZARZĄDZANIE I MARKETING W BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW PRAWA FARMACEUTYCZNEGO PHARMACEUTICAL INDUSTRY MARKETING AND MANAGEMENT IN THE LIGHT OF AMENDED PHARMACEUTICAL REGULATIONS Organizator: Sertum Sp. z o.o, DMP Group Miejsce: sala konferencyjna, 1 piętro Rozpoczęcie: godz PROGRAM TARGÓW EXHIBITION PROGRAMME W programie: reklama bez reklamy. Nowoczesne metody promocji aptek innowacje systemowe i technologiczne wspierające i optymalizujące pracę aptek nowoczesne metody zarządzania apteką 19

20 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS 3B Scientific Europe Kft. 17 ADI INDUSTRY 4 AEXIS MEDICAL 68 Ambasada Belgii FLANDERS INVESTMENT & TRADE 68 APON Andrzej Zawadzki 11 BART B.Wojciechowska P. Pietruszyński Sp. j. 16 Beijing Tong Ren Tang Poland 12 Biameditek 55 Biuletyn Informacyjny Kierownika Apteki 34 BIURO ORGANIZATORA ORGANISER OFFICE 62 BTL 56 Centrum Onkomed 32 Changzhou Jinliyuan Medical 24 COMPUFIT SOFTWARE 68 CompuGroup Medical Polska 22 CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD. 25 Czasopismo Aptekarskie 27 DEYLGAT ETS. / RESPIFLEX HEALTHCARE 68 DMP Group 28 DOR-MED Waldemar Lipiński 53 DRGEM CORPORATION 121 DRYLOCK TECHNOLOGIES 68 DSV Solutions 13 20

21 PLAN HALI HALL PLAN 21

22 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS Dycem Ltd 15 Działalność Lecznicza w Praktyce 34 e-leczenie24 22 Edu4med Sp. z o.o. 22 FACTORY OF CHART PAPER 1 Famed Łódź 61 Famed Żywiec 60 FORUM DYSKUSYJNE DISCUSSION FORUM 38 FROST 94 G14 Surgical Supply 2 Getinge 18 GOSSEN METRAWATT 39 HAELVOET 68 Hamad Medical Corporation 3 Hangzhop Optcla Medical Instrument Co., Ltd 111 ICAS 9 INGENIUM 68 Instytut Onkologii i Hipertermii Sp. z o.o. 52 Instytut PressInfo 58 Intelmedical Poland Sp. z o.o. Sp. k. 64 JEIL MEDICAL CORPORATION 93 JSC OMIKRON 33 Kancelaria KONDRAT i Partnerzy 20 22

23 PLAN HALI HALL PLAN 23

24 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS KLEEN-TEX POLSKA SP. Z O. O. 8 KM-Projekt Sp. z o.o. 43 KRIOMEDPOL Sp. z o.o. 81 KSM VISION Sp. z o.o. 6 LABO PHYTOPHAR 68 LITOPLAST-MED 35 MACH4 7 Masterchem 10 MDT Medical 57 MED AVANGARD 36 MEDEX LONCIN 68 Medgenetix Laboratorium Medyczne 22 MedGo Sp. z o.o. 22 Media Tv Plus 21 Medical Devices Consulting 48 Mediporta oprogramowanie dla placówek medycznych 54 MEDISPAR 68 MOL-CIS Międzynarodowa Organizacja Logistyczna Centrum Inicjatyw Społecznych 40 MS Medical / ezono 46 NAQI 68 NefroLogin Sp. z o.o. 22 NEFRON Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska 22 NUREL MEDIKAL SAN. VE TİC. A.S

25 PLAN HALI HALL PLAN 25

26 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS NZ Techno 41 OK Medical Systems Sp. z o.o. S.K.A. 47 PHILIPS 66 PRAISTON 30 R1 SUTURE LTD 45 RADIOMATIX 68 ResQmed Sp. z o.o. 37 Rsamti Impex 63 RSscan INTERNATIONAL 68 SET MEDİKAL SAN. VE TİC. A.Ş. 5 SHIM-MED POLSKA Sp. z o.o. 51 SmartMobile Sp. z o.o. 59 SOFTNETA UAB 49 STREFA CATERINGOWA DINING AREA 31 Supra Brokers Sp. z o.o. 29 Supra Holding S.A. 29 TEMSAR SAGLIK HIZMETLERI A.S 116 TMS Sp. z o.o. 50 VK ARCHITECTS & ENGINEERS 68 Zarządzanie Placówką Medyczną 44 Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd. 23 ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO., LTD 26 26

27 PLAN HALI HALL PLAN 27

28

29

30 3B Scientific Europe Kft. stoisko/stand nr 17 Kategorie produktowe: pomoce dydaktyczne dla medycyny/pielęgniarstwa Product categories: medical/nursing teaching aids WYSTAWCY EXHIBITORS 3B Scientific Europe Kft. Węgry / Hungary Kozma u Budapest tel. +36/ Firma 3B Scientific jest największym i najbardziej doświadczonym producentem pomocy naukowych na świecie. Nasz bogaty asortyment obejmuje symulatory medyczne, modele anatomiczne, fantomy, urządzenia terapeutyczne, manekiny treningowe do opieki nad pacjentem, plansze edukacyjne, igły do akupunktury oraz szeroką gamę pomocy naukowych z dziedziny biologii i fizyki. 3B Scientific is the largest and most experienced manufacturer of teaching aids in the world. Our range of products includes medical simulators, anatomical models, torsos, therapy products, patient care mannequins, charts, acupuncture needles, as well as a large range of products for biology and physics classes. ADI INDUSTRY stoisko/stand nr 4 Kategorie produktowe: chirurgia, laryngologia, urologia, igły i strzykawki, kaniule, nici chirurgiczne Product categories: equipment for surgery, instruments for ears, nose and throat diagnostics, instruments used in urology, needles, syringes, cannulas, sutures 30 ADI INDUSTRY Pakistan / Pakistan S.I.E Uggoki Road Sialkot tel fax ADI INDUSTRY INSTRUMENTS Najlepszy wybór gwarantujący bezpieczeństwo i sukces zabiegu tak oto stomatolodzy i chirurdzy na całym świecie opisują nasze instrumenty. Koncepcja zarządu ADI INDUSTRY przewiduje wytwarzanie produktów nie tylko opłacalnych z punktu widzenia naszych klientów, lecz także godnych ich zaufania i wspartych doskonałą obsługą. ADI INDUSTRY INSTRUMENTS The best choice for safe treatment and success is how dentists & surgeons around the world describe our instruments. The management concept of ADI INDUSTRY is to produce products that will not only be a good value to our customers, but will earn their trust while they receive excellent customer service.

31 AEXIS MEDICAL stoisko/stand nr 68 Kategorie produktowe: rozwiązania IT (e-medycyna), sprzęt i oprogramowanie, sprzęt do przetwarzania danych Product categories: IT Solutions (e-medicine), hardware and software, data processing equipment AEXIS MEDICAL Belgia / Belgium Kabbeekvest 67 B Tienen tel medical.com Aexis Medical jest belgijskim producentem i dostawcą wysoce specjalistycznego oprogramowania medycznego dla szpitali. Wszystkie rozwiązania Aexis Medical składają się na gamę produktów pod nazwą M-Line. Gama ta zawiera: ORLine, SteriLine, ERLine and EndoLine. ORLine to system high-end służący do zarządzania blokiem operacyjnym i planowania. SteriLine jest całościowym systemem dla sterylizatorni CSSD. ERLine to system do zarządzania przepływem pacjentów oraz szpitalnym oddziałem ratunkowym. EndoLine z kolei jest systemem umożliwiającym zarządzanie i planowanie na oddziale endoskopii. Aexis Medical is a Belgian leading developer and supplier of highly specialized medical software for hospitals. Aexis Medical focuses on the automation and management of specific departments. All the solutions of Aexis Medical are brought together in a product suite called M-Line. The suite consists of ORLine, SteriLine, ERLine and EndoLine. ORLine is a high end OR management and planning system. SteriLine is the complete CSSD (Central Sterilization Service Department) system. ERLine is a patient flow and Emergency Room management system. EndoLine is a management and planning system for the Endoscopy department. WYSTAWCY EXHIBITORS Ambasada Belgii - FLANDERS INVESTMENT & TRADE stoisko/stand nr 68 Kategorie produktowe: stowarzyszenia, usługi Product categories: associations, services Ambasada Belgii - FLANDERS INVESTMENT & TRADE Aleje Ujazdowskie Warsaw tel fax cy.com Flanders Investment & Trade jest agendą publiczną promującą biznesowe kontakty międzynarodowe, działającą w interesie zarówno firm flamandzkich, jak i zagranicznych. Niezależnie od tego, w jakim sektorze prowadzą Państwo działalność gospodarczą, Flanders Investment & Trade pomoże Państwu nie tylko znaleźć produkt czy usługę, ale również nawiązać relację biznesową, od joint venture do transferu technologii. The Flanders Investment & Trade agency promotes sustainable international business, in the interest of both Flanders-based companies and overseas enterprises. Whatever sector you are involved in, Flanders Investment & Trade will help you establish contact with the Flemish companies you are looking for. This includes not only products or services you may be sourcing, but also various types of business relationships, from joint ventures to technology transfers. 31

32 Biameditek stoisko/stand nr 55 Kategorie produktowe: anestezjologia i intensywna terapia, kardiologia oraz kardiochirurgia, chirurgia, sprzęt do ratownictwa medycznego Product categories: anesthesiology and intensive care, rescue & emergency medicine, heart circulation diagnostics and cardiac surgery, equipment for surgery, rescue equipment WYSTAWCY EXHIBITORS Biameditek ul. Składowa Białystok tel fax Firma Biameditek istnieje od 1984 roku. Od wielu lat jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem wiodących firm, takich jak Mindray, Ambu, Arcomed, Event, TSCI, Flight Medical, Altera. Oferowany przez nas sprzęt stanowi wyposażenie oddziałów intensywnej terapii i anestezjologii, sal operacyjnych, oddziałów kardiologicznych. Oprócz sprzętu dostarczamy też wszelkie akcesoria i prowadzimy szkolenia. BTL stoisko/stand nr 56 Kategorie produktowe: kardiologia oraz kardiochirurgia, kardiomonitory, inne, ginekologia i medycyna prenatalna Product categories: heart circulation diagnostics and cardiac surgery, equipment for prenatal and gynecological investigation, others BTL Polska przedstawicielstwo w Polsce międzynarodowej firmy BTL, jednego z wiodących producentów i dystrybutorów aparatury medycznej na świecie. Produkty BTL cechuje najwyższa jakość oraz niezwykła funkcjonalność. BTL ul. Leonidasa Warszawa, tel fax

33 Changzhou Jinliyuan Medical stoisko/stand nr 24 Kategorie produktowe: igły i strzykawki, kaniule, nici chirurgiczne Product categories: needles, syringes, cannulas, sutures Zatwierdzony znakiem CE producent specjalizujący się w produkcji jednorazowych strzykawek, zestawów infuzyjnych, igieł iniekcyjnych. Firma posiada w swojej ofercie także zestawy operacyjne i zestawy do transfuzji krwi. Changzhou Jinliyuan Medical Chiny / China Changzhou, No. 6 West Xihe Road Sanhekou Zhenglu Town COMPUFIT SOFTWARE stoisko/stand nr 68 CE-approved manufacturer specialized in disposable syringes, infusion sets, hypodermic needles. Scalp vein sets and blood transfusion sets. Kategorie produktowe: rozwiązania IT (e-medycyna), sprzęt i oprogramowanie, sprzęt do przetwarzania danych Product categories: IT Solutions (e-medicine), hardware and software, data processing equipment COMPUFIT SOFTWARE Belgia / Belgium Elisabethlaan 441 B Ostend tel compufit.be oftware.com Od roku 1991 CompuFit jest znaczącym ekspertem w oprogramowaniu dla sektora ochrony zdrowia w Belgii. Oferujemy najwyższy poziom usług, innowacyjne koncepcje i najnowsze technologie. Oxygen to nasze rozwiązanie typu wszystko w jednym, wykorzystywane w 50% niezależnych gabinetów medycznych i w 35% belgijskich szpitali. Główne cechy tego oprogramowania to: zapis rehabilitacji i opieki, zarządzanie kalendarzem, planowanie wielozadaniowe, dokumentacja medyczna, integracja z innym oprogramowaniem przez HL7, łącze do centralnego systemu fakturowania. Since 1991 CompuFit is the leading expert in software solutions for the healthcare sector in Belgium. We offer the best service using innovative concepts and recent technologies. Oxygen is our all-in-one solution, used in 50 % of the independent practices and 35 % of the Belgian hospitals. Primary features of the software are: the rehabilitation and nursing record, agenda management, multidisciplinary planning, medical records, integration with other software via HL7, link to the central billing system. 33 WYSTAWCY EXHIBITORS

34 CompuGroup Medical Polska stoisko/stand nr 22 Kategorie produktowe: rozwiązania IT (e-medycyna) Product categories: IT Solutions (e-medicine) CompuGroup Medical Polska to producent nowoczesnego oprogramowania wspomagającego pracę i zarządzanie jednostek opieki zdrowotnej. Z rozwiązań CGM Polska korzystają największe prywatne sieci medyczne oraz ponad 150 szpitali w kraju i za granicą. WYSTAWCY EXHIBITORS CompuGroup Medical Polska ul. Do Dysa Lublin tel fax CompuGroup Medical is one of the leading ehealth companies in the world. With locations in 19 countries and customers in 43 countries worldwide, CGM is the ehealth company with one of the highest coverage among ehealth service providers. Approximately 4,200 highly qualified employees support customers with innovative solutions for the steadily growing demands of the healthcare system. CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD. stoisko/stand nr 25 Kategorie produktowe: ginekologia i medycyna prenatalna, kardiomonitory Product categories: equipment for prenatal and gynecological investigation, life monitoring system CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD. Chiny / China 112 QINHUANG WEST STREET E&T DEVELOPMENT ZONE QINHUANGDAO HEBEI tel fax Nasza linia produktowa obejmuje monitory stanu pacjenta, ultrasonografy B, sprzęt ECG, holtery ECG, EEG, oksymetry, dopplerowskie urządzenia do diagnostyki płodu, monitory ciśnienia krwi itp. Our product line includes patient monitor, B-ultrasound, ECG, ECG holter, EEG, pulse oximeter, fetal doppler, stethoscope, blood pressure monitor, etc. 34

35 DEYLGAT ETS. / RESPIFLEX HEALTHCARE stoisko/stand nr 68 Kategorie produktowe: materiały jednorazowego użytku, materiały opatrunkowe Product categories: single use materials, wound dressing materials DEYLGAT ETS. / RESPIFLEX HEALTHCARE Belgia / Belgium Lichterveldsestraat 11 B Roeselare tel Respiflex jest producentem i dystrybutorem produktów opieki zdrowotnej: okładów zimnych/ciepłych, bandaży, szyn do terapii zimnem, tekstyliów medycznych oraz podkładek do nietrzymania moczu i śliniaków. Chcielibyśmy wprowadzić na polski rynek okłady zimne Cry-O-ptimal. Okłady te pozostają zimne trzy razy dłużej niż tradycyjne, a także mogą być używane do krioterapii po operacjach kolana, kości policzkowej i dentystycznych, operacjach plastycznych twarzy oraz w poporodowej terapii zimnem. Zimne kompresy mają zastosowanie również w pediatrii w zwalczaniu gorączki. Respiflex is a producer and distributor of healthcare products such as hot/cold packs and wraps, braces for cold therapy, medical textiles and incontinence pads and bibs. We would like to introduce on the Polish market a new type of long duration cold packs: Cry-O-ptimal cold packs. These packs are staying cold 3 times longer than traditional ones and can be used for cryotherapy after knee, cheek or dental operations, esthetic facial operations or post-natal cold therapy. The cold compresses can also be useful in pediatrics against fever. WYSTAWCY EXHIBITORS DMP Group stoisko/stand nr 28 Kategorie produktowe: usługi, media, inne Product categories: services, media, others DMP Group ul. Wernyhory Warszawa tel Grupa DMP to firma działająca w najbardziej rozwojowych i wiodących branżach z sektora: medycznego, farmaceutycznego i finansowo-kadrowo-księgowego oraz zajmująca się działalnością eventową, obejmującą wszelkiego rodzaju szkolenia, konferencje i wyjazdy integracyjne. Cała grupa dzieli się na poszczególne poddziałania, a mianowicie: DMP Group, DMP Law Office oraz DMP Medipharm. 35

36 DOR-MED Waldemar Lipiński stoisko/stand nr 53 Kategorie produktowe: laryngologia Product categories: instruments for ears, nose and throat diagnostics WYSTAWCY EXHIBITORS DOR-MED Waldemar Lipiński ul. Wąska 3/ Bydgoszcz tel fax Od 1992 roku zajmujemy się protetyką słuchu. Zaczynaliśmy w Polsce jako jedni z pierwszych. W ramach swojej działalności prowadzimy gabinety protetyki słuchu w siedmiu województwach, gdzie wykonujemy badania słuchu i dobieramy aparaty słuchowe. Od kilku lat jesteśmy producentem kabin ciszy. Działamy także w zakresie terapii szumów usznych. Since 1992, we have been dealing with hearing prosthetics. We started in Poland as one of the first. As part of the business we conduct hearing prosthetics clinics in seven provinces, where we perform hearing tests and hearing aid selection. For a few years, we have been a manufacturer of silence cabins. We are also active in the field of tinnitus. DRGEM CORPORATION stoisko/stand nr 121 Kategorie produktowe: radiologia, tomografia komputerowa Product categories: medical equipment and instrumentation, radiology equipment, equipment for computed tomography DRGEM CORPORATION Korea / South Korea 7FI, E-B/D Gwangmyeong Techno-park 60 Haan-ro Gwangmyeong-si tel fax DRGEM Corp. jest producentem systemu diagnostyki rentgenowskiej w Korei. DRGEM produkuje pełną gamę systemów do diagnostyki rentgenowskiej oraz radiografii cyfrowej (DR). Firma eksportuje swoje produkty do ponad 70 krajów świata, w tym USA, Japonii i Niemiec. DRGEM Corp. is a Diagnostic X-ray system manufacturer in Korea. DRGEM produces full range of diagnostic X-ray systems, including Digital Radiography (DR) systems, and exports to over 70 countries in the world including USA, Japan and Germany. 36

37 DRYLOCK TECHNOLOGIES stoisko/stand nr 68 Kategorie produktowe: materiały jednorazowego użytku Product categories: single use materials DRYLOCK TECHNOLOGIES Belgia / Belgium Spinnerijstraat 12 B Zele tel Drylock to nowy podmiot na rynku jednorazowych produktów higienicznych. Firma dzięki rewolucyjnej technologii jest producentem pierwszej na świecie najcieńszej pieluszki dziecięcej. Obecnie wprowadzamy całą gamę produktów skierowanych do dorosłych z problemem nietrzymania moczu (lekkie nietrzymanie, podkłady dla dorosłych, pieluchy dla dorosłych i pieluchomajtki dla dorosłych). Mając dwie fabryki oraz ponad 400 pracowników, Drylock zamierza stać się jednym z głównych graczy na rynku jednorazowych produktów higienicznych. Drylock is a new player in the hygienic disposables industry. Drylock is producing the first total fluffless and thinnest baby diaper in the world according to a revolutionary technology. We are currently introducing a full range of adult incontinence products (light inco, adult underpads, adult diapers and adult pants), manufactured according to yet another revolutionary technology. With 2 manufacturing facilities and more than 400 employees, Drylock is dedicated to become one of the leading players in the hygienic disposables industry. WYSTAWCY EXHIBITORS Edu4med Sp z o.o. stoisko/stand nr 22 Kategorie produktowe: rozwiązania IT (e-medycyna), usługi Product categories: IT Solutions (e-medicine), services Edu4med Sp z o.o. ul. Połczyńska 31a / Warszawa tel fax Edu4med Sp z o.o. zajmuje się edukacją w zakresie obsługi urządzeń medycznych w jednostkach specjalistycznych i u pacjenta w domu. Produkujemy kursy e-learningowe, które są instrukcjami obsługi: dla szpitali i uczelni medycznych dla producentów sprzętu medycznego dla pacjentów 37

38

39 e-leczenie24 stoisko/stand nr 22 Kategorie produktowe: usługi Product categories: services e-leczenie24 ul. Filtrowa Warszawa E-leczenie24 wdraża do praktyki lekarskiej telemedyczne metody diagnostyczne i lecznicze. Firma koncentruje się na budowaniu organizacyjnych, medycznych i etycznych standardów telekonsultacji synchronicznych w psychiatrii i psychologii klinicznej oraz wdrażaniu digitalnych narzędzi diagnostycznych i opartych na Internecie programów terapeutycznych dla tych i pokrewnych specjalności. The company is implementing tele-medical diagnosis and treatment solutions for medical practices. It is focusing on building organisational, medical and ethical standards of simultaneous tele-counseling in psychiatry and clinical psychology. It is also working to implement digital diagnosis tools and internet based therapeutical methods for above mentioned and close to them areas of medicine. FACTORY OF CHART PAPER stoisko/stand nr 1 Kategorie produktowe: sprzęt medyczny Product categories: medical equipment and instrumentation WYSTAWCY EXHIBITORS FACTORY OF CHART PAPER Rosja / Russian Federation 161 G, K. Zaslonova Belgorod tel fax Factory of Chart Paper to rosyjska firma specjalizująca się w produkcji papieru do rejestratorów medycznych produkcji rodzimej i światowej, elektrokardiografów, encefalografów i urządzeń ultrasonograficznych do diagnostyki płodu. Nasza cała linia produktowa jest wytwarzana zgodnie z normą jakości ISO i składa się z ponad 4 tys. gatunków doskonałej jakości papieru do odwzorowywania obrazu. Factory of Chart Paper is a Russian company specializing in manufacturing recording medical paper for domestic and international electrocardiograph, electroencephalograph equipment and fetal monitors. All our product line is produced under ISO quality standard and consists of more than 4000 types of excellent imaging quality paper. 39

40 Famed Żywiec stoisko/stand nr 60 Kategorie produktowe: meble medyczne i wyposażenie szpitali Product categories: furniture and facilities for hospitals WYSTAWCY EXHIBITORS Famed Żywiec ul. Fabryczna Żywiec tel tel tel fax FROST stoisko/stand nr 94 Kategorie produktowe: urządzenia chłodnicze Product categories: cooling devices Jesteśmy wiodącym, europejskim producentem wysokiej jakości sprzętu medycznego. Specjalizujemy się w produkcji łóżek na Oddziały Intensywnej Opieki Medycznej, stołów operacyjnych, wózków do przewożenia chorych, łóżek porodowych, foteli zabiegowych oraz lamp operacyjnych. Innowacyjne konstrukcje i dążenie do niezawodności produktów Famed bezpośrednio przyczyniają się do poprawy jakości opieki medycznej pacjentów w Polsce i na świecie. Famed Żywiec Sp. z o.o. is a leading European producer of top quality hospital equipment, including ICU beds, operating tables, trolleys, delivery beds, examination chairs and surgical lighting solutions. Famed is committed to improving patient care and safety in Poland and the world through innovative design and reliable functionality. Famed Żywiec and its direct predecessors share a more than 140-year-old tradition of manufacturing in Żywiec, a town in Southern Poland. FROST ul. Dobra Łomianki tel fax FROST od 1993 roku sprzedaje i montuje urządzenia chłodnicze. Naszymi klientami są laboratoria, szpitale, stacje krwiodawstwa, instytuty naukowe, hurtownie farmaceutyczne, uniwersytety i apteki. Oferujemy profesjonalne urządzenia do przechowywania krwi, osocza, leków, tkanek, szczepionek. Oferujemy chłodziarki, zamrażarki, komory chłodnicze, a także zamrażarki niskotemperaturowe (-86ºC). Since 1993 we have been selling and installing refrigeration equipment. Our primary customers include laboratories, hospitals, blood banks, pharmacies, research institutes and universities. In our work we rely on years of experience and a wide range of facilities offered in our catalogue. We offer refrigerators, freezers, cold rooms and low temperature freezers (-86ºC). 40

41 G14 Surgical Supply stoisko/stand nr 2 Kategorie produktowe: laryngologia, neurologia i neurochirurgia, materiały jednorazowego użytku, sprzęt medyczny Product categories: instruments for ears, nose and throat diagnostics, instruments used in neurology and neurosurgery, single use materials, medical equipment and instrumentation G14 Surgical Supply, profesjonalny producent i eksporter narzędzi chirurgicznych wszelkiego rodzaju. G14 Surgical Supply Pakistan / Pakistan Mustafa Town Fateh Garh, S.I.E , Sialkot tel fax G14 Surgical Supply, professional manufacturer and exporter of surgical (medical) instruments of all sorts. GOSSEN METRAWATT stoisko/stand nr 39 Kategorie produktowe: chirurgia, kardiomonitory, sprzęt do ratownictwa medycznego, pompy infuzyjne i urządzenia dozujące Product categories: equipment for surgery, life monitoring system, rescue equipment, infusion pumps and dosing devices GOSSEN METRAWATT Niemcy / Germany Südwestpark Nürnberg tel fax Testery Bezpieczeństwa Elektrycznego Urządzeń Medycznych Analizatory Diatermii Chirurgicznych Testery Defibrylatorów Testery Pomp Infuzyjnych Symulatory Pacjenta Mierniki Natężenia Oświetlenia Kalibratory Monitorów Diagnostycznych Electrical Safety Testers for Medical Devices Analyzer for Electrosurgical Devices Defibrillator Testers Infusion Pump Testers Patient Simulators Illuminance and Luminance Meters Calibration of Diagnostic Displays 41 WYSTAWCY EXHIBITORS

42

43 HAELVOET stoisko/stand nr 68 Kategorie produktowe: meble medyczne i wyposażenie szpitali Product categories: furniture and facilities for hospitals HAELVOET Belgia / Belgium Leon Bekaertstraat 8 B Ingelmunster tel Haelvoet od ponad 80 lat tworzy meble pomagające w leczeniu i opiece. Produkujemy wygodne, eleganckie i trwałe meble. Mogą Państwo na nas liczyć zarówno w zakresie mebli szpitalnych (elektryczne lub hydrauliczne łóżka szpitalne, rozciągacze, leżanki, stoliki nocne, stoły do badań), jak i mebli dla domów opieki (elektryczne lub hydrauliczne łóżka podnoszone i opuszczane, krzesła i stoły, siedziska, fotele). Naszej pracy towarzyszy zawsze jasne zrozumienie potrzeb, dogłębna znajomość wyzwań oraz wielki szacunek zarówno dla pacjenta, jak i dla opiekuna medycznego. Hamad Medical Corporation stoisko/stand nr 3 Kategorie produktowe: usługi, inne Product categories: services, other Hamad Medical Corporation Katar / Qatar Al Rayyan Road Hamad Medical City, P.O. Box 3050 Doha tel Haelvoet creates furniture to heal, to care and to meet for more than 80 years. We produce comfortable, elegant and durable furniture. You can rely on us for both hospital furniture (electric or hydraulic hospital beds, stretchers, cots, bedside tables, examination tables) as well as nursing home furniture (electric or hydraulic high-low beds, chairs and tables, seats, recliner chairs). We pay the utmost attention to design, quality and ergonomics during the development of our furniture. This is done with a clear understanding of the needs, a thorough knowledge of the challenges and a deep respect for both the patient and the caregiver. Hamad Medical Corporation (HMC) jest głównym, publicznym dostawcą opieki medycznej w Katarze. Korporacja zarządza ośmioma szpitalami, a także specjalistycznymi ośrodkami badań oraz centrami szkoleniowymi. HMC jest pierwszym publicznym centrum ochrony zdrowia spoza Stanów Zjednoczonych, które uzyskało akredytację Joint Commission International (JCI) dla wszystkich szpitali jednocześnie. Hamad Medical Corporation (HMC) is the principal public healthcare provider for the State of Qatar. The Corporation manages eight hospitals along with further specialist clinical, educational and research facilities. The Corporation was the first public healthcare system outside the United States to achieve Joint Commission International (JCI) accreditation for all hospitals simultaneously. 43 WYSTAWCY EXHIBITORS

44 WYSTAWCY EXHIBITORS 44 Hangzhop Optcla Medical Instrument Co., Ltd stoisko/stand nr 111 Kategorie produktowe: materiały jednorazowego użytku, endoskopia, chirurgia, sprzęt medyczny Product categories: single use materials, equipment for endoscopy, equipment for surgery, medical equipment and instrumentation Hangzhop Optcla Medical Instrument Co., Ltd Chiny / China No.88 West Baiyunyuan Road, Tonglu, Hangzhou tel fax Firma Optcla specjalizuje się w projektowaniu, ulepszaniu, produkcji i sprzedaży wszelkiego rodzaju sztywnych endoskopów oraz instrumentów laparoskopowych, zarówno jednorazowych, jak i tych do wielokrotnego użytku. Optcla posiada ponad 50 patentów dotyczących specjalistycznych konstrukcji i zastosowań klinicznych. Optcla is specializing in design, developing, manufacturing and marketing all kinds of rigid endoscopes and disposable, reusable, re-posable laparoscopic instruments. Optcla has gained over 50 patents for the specilized design and clinical applications, and supplied nearly 1000 different types of surgical laparoscopic instruments, including scissors, forceps, dissectors, trocars and so on. INGENIUM stoisko/stand nr 68 Kategorie produktowe: systemy wentylacji i klimatyzacji, usługi Product categories: ventilation and air conditioning systems, services INGENIUM Belgia / Belgium Nieuwe St.-Annadreef 23 B Bruges tel Ingenium jest biurem projektowym mieszczącym się w Brugii, w Belgii. Oferujemy trzy rodzaje działalności. Doradzamy (doradztwo z symulacją energetyczną) oraz projektujemy (inżynieria w 3D) wyposażenie techniczne. Sprawdzamy również instalacje techniczne w czasie trwania budowy oraz podczas użytkowania w celu zoptymalizowania energii i wygody. Nasza znajomość technik budowlanych obejmuje elektryczność, ogrzewanie, wentylację i klimatyzację, zagadnienia sanitarne, teleinformatykę, czyste pomieszczenia, centrum danych, gazy medyczne, systemy transportu i wyposażenie medyczne. W skrócie wszystkie techniki budowlane. Ingenium is an engineering company situated in Bruges, Belgium. We provide energy and comfort in the built environment by means of our 3 activities: consultancy, engineering and commissioning during the full life cycle of a building. We advise (consultancy with energy simulations) and design (engineering in 3D) the technical equipment by means of our whole system approach. We also follow up the technical installations during construction and exploitation phase on site to optimize energy and comfort. Our knowledge on building techniques includes electricity, heating, ventilation and air conditioning, sanitary, ICT, clean room, datacenter, medical gases, transport systems and medical equipment. In short, all building techniques.

45 Instytut Onkologii i Hipertermii Sp. z o.o. stoisko/stand nr 52 Kategorie produktowe: onkologia i hematologia, wyposażenie szpitalnych oddziałów Product categories: equipment for the oncology, hematology and chemotherapy, ward equipment Instytut Onkologii i Hipertermii Sp. z o.o. ul. Belgradzka Warszawa tel fax ; Firma powstała w roku 2007 i jako pierwsza wprowadziła na polski rynek medyczny ofertę hipertermii terapeutycznej w onkologii. Oprócz Centrum Medycznego Onkologii i Hipertermii, firma prowadzi również dystrybucję w Polsce aparatury do hipertermii wiodących niemieckich producentów: CELSIUS42+ do elektrohipertermii miejscowej oraz VON ARDENNE do hipertermii całego ciała. The company, founded in 2007, was the first to introduce hyperthermia as a treatment of cancer to the Polish medical market. Besides its own medical hyperthermia and oncology centre, the company operates as exclusive distributor of the two leading brands of hyperthermia equipment: CELSIUS42+ for local hyperthermia and VON ARDENNE for the whole body hyperthermia. WYSTAWCY EXHIBITORS 45

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska in action

Wielkopolska in action Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

50 Central and Eastern European Society

50 Central and Eastern European Society 50 100 B I U L E T Y N B U L L E T I N 2 0 1 3 Language version: Polski English Stowarzyszenie CEESTAHC CEESTAHC Society Sympozjum EBHC Nasze Stowarzyszenie zostało założone w Krakowie w 2003 roku przez

Bardziej szczegółowo

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej - ELKA X Targi Pracy

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events Business Tourism the magazine KWARTALNIK nr 1/2015 QUARTERLY no. 1/2015 ISSN: 2084-7416» Intel Extreme Masters 12-15 marca 2015» Intel Extreme Masters 12-15 March 2015 s. 4-5» VII Europejski Kongres Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual.

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual. Raport Roczny KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl 2008 Annual Report Raport Roczny 2008 Annual Report Co 4 List Prezesa Zarządu An

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC 2013 Raport Roczny Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC O ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Od początku

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

METROLOGIA I PROBIERNICTWO

METROLOGIA I PROBIERNICTWO METROLOGIA I PROBIERNICTWO Mierzymy dla Wszystkich od 1919 r. ISSN 2300-8806 Biuletyn Głównego Urzędu Miar nr 1-2 (8-9)/2015 PROBIERNICTWO Zmiany dyrektyw MID i NAWI str. 59 Special edition Wydanie specjalne

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. Company Profile

Profil firmy. Company Profile Profil firmy Firma Connect Distribution Sp. z o.o., założona w 1998 roku, jest wyspecjalizowanym dystrybutorem rozwiązań IT z wartością dodaną. Dostarczamy najwyższej światowej jakości rozwiązania software

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNY KATALOG

INFORMACYJNY KATALOG KATALOG INFORMACYJNY INFORMACYJNY KATALOG ELEKTRYK SP z.o.o zdobywcą prestiżowej nagrody Gazele Biznesu 2014 INTERNATIONAL MARKETING ELECTRICAL CORP. ISO 9001:2008 Drodzy Państwo Nasza firma od wielu lat

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo