Klasy serwisu Efektywna Wygodna Szybka Premium

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klasy serwisu Efektywna Wygodna Szybka Premium"

Transkrypt

1 Regulamin Promocji POWER LTE - Internet ze sprzętem na 24 raty ( Regulamin ) Wersja z dnia r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja POWER LTE - Internet ze sprzętem na 24 raty ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1) ( Polkomtel ) i skierowana jest do: a) osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz przedsiębiorców i innych klientów posiadających REGON ( Klient ), którzy w czasie trwania Promocji zawrą z Polkomtel na piśmie umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus ( Umowa") na okres 24 miesięcy ( czas oznaczony Umowy ), stając się Abonentami 2), b) Abonentów 2), Abonentów MIXPLUS 3) lub Abonentów PlusMix 4), którzy nie zalegają z płatnościami na rzecz Polkomtel i którzy w czasie trwania Promocji zawrą z Polkomtel na piśmie kolejną umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus ( Umowa") na okres 24 miesięcy ( czas oznaczony Umowy ). c) osób fizycznych, którzy przed dniem skorzystania z tej promocji skorzystali z możliwości przeniesienia przydzielonego numeru w ruchomej publicznej sieci telefonicznej z innego dostawcy usług telekomunikacyjnych do sieci Plus stając się Abonentami 2), Abonentami MIXPLUS 3) lub Abonentów PlusMix 4) Klienci oraz Abonenci zawierający Umowę w ramach Promocji zwani są dalej łącznie Abonentami. 2. Warunkiem skorzystania z Promocji, jest w przypadku Abonentów o których mowa w 1 pkt 1 lit. a) i b) spełnienie jednego z poniższych warunków: zawarcie z Polkomtel innej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych co najmniej 6 miesięcy przed dniem skorzystania z tej Promocji, przedstawienie karty kredytowej, przedstawienie zaświadczenia o zatrudnieniu lub w przypadku Klientów posiadających REGON zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami. zawarcie z Cyfrowym Polsatem S.A. 5 ( Cyfrowy Polsat ) umowy o świadczenie usług, co do której dokonali co najmniej 6 regularnych płatności za usługi cykliczne (fakturowane oraz niefakturowane) wynikające z podpisanej umowy z Cyfrowym Polsatem (z wykluczeniem okresu promocyjnego umowy) oraz nie posiadanie zaległości wobec Cyfrowego Polsatu. 3. Promocja trwa od r. do odwołania lub do wyczerpania zapasów 4. Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT. 2 UPRAWNIENIA ABONENTA 1. Abonent zawierający Umowę w ramach Promocji ma możliwość zakupu od Polkomtel lub od Autoryzowanych Przedstawicieli Handlowych/Partnerów Plus zestawu, laptopa lub tabletu określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu po cenie promocyjnej określonej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu rozłożonej na 24 miesięczne raty. Całkowity koszt zakupu zestawu, laptopa lub tabletu na raty jest równy cenie promocyjnej brutto tego urządzenia określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Z tytułu sprzedaży na raty Abonentowi nie są naliczane odsetki, z zastrzeżeniem 4 pkt 7. Zestaw, laptop lub tablet nie są samodzielnie przedmiotem Promocji. Polkomtel zastrzega, iż dostępność poszczególnych modeli zestawu, laptopa lub tabletu uzależniona jest od aktualnych stanów magazynowych Polkomtel oraz punktów sprzedaży (obsługi). 2. Abonent może wybrać jeden z promocyjnych planów cenowych 6 ) ( promocyjny plan cenowy ) zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych dla taryf iplus prywatnie ( Cennik ) oraz poniższą specyfikacją: Internet Power LTE 5 Internet Power LTE Internet Power LTE Internet Power LTE Internet Power LTE Promocyjny plan cenowy GB 15 GB 20 GB 25 GB 30 GB Promocyjna opłata abonamentowa dla Abonenta nieaktywującego e-faktury Promocyjna opłata abonamentowa dla Abonenta aktywującego e-fakturę Promocyjna opłata aktywacyjna Limit wysłanych i odebranych danych w jednym okresie rozliczeniowym ( podstawowy limit transmisji danych ) Limit wysłanych i odebranych danych w jednym okresie rozliczeniowym, tylko w technologii LTE w ramach usługi LTE bez limitu ( limit transmisji danych LTE ) Pobieranie danych z ipla.pl Wysyłanie danych do ipla.pl (gdy Klient korzysta z technologii GPRS, EDGE lub HSPA+) 24,90 zł 39,90 zł 49,90 zł 59,90 zł 89,90 zł 14,90 zł 29,90 zł 39,90 zł 49,90 zł 79,90 zł 59 zł 5 GB 15 GB 20 GB 25 GB 30 GB nie dotyczy bez limitu GB bez limitu GB Maksymalna prędkość pobierania danych w ramach usługi LTE bez limitu po przekroczeniu podstawowego limitu transmisji danych nie dotyczy do 5 Mb/s do 10 Mb/s do 20 Mb/s do 30 Mb/s Klasy serwisu Efektywna Wygodna Szybka Premium 1) z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , kapitał zakładowy PLN, NIP , Regon ) w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów 3) w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów MIXPLUS 4) w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów PlusMix 5 z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym: ,64 zł, w całości opłaconym, NIP , REGON ) z dostępem do internetu

2 3. Wszystkie pozostałe opłaty w promocyjnych planach cenowych naliczane są zgodnie z Cennikiem dla taryfy: a) iplus prywatnie 3 GB w przypadku promocyjnego planu cenowego Internet Power LTE 5 GB b) iplus prywatnie 4 GB w przypadku promocyjnego planu cenowego Internet Power LTE 15 GB c) iplus prywatnie 7 GB w przypadku promocyjnego planu cenowego Internet Power LTE 20 GB d) iplus prywatnie 20 GB w przypadku promocyjnego planu cenowego Internet Power LTE 25 GB e) iplus prywatnie 37 GB w przypadku promocyjnego planu cenowego Internet Power LTE 30 GB 4. W ramach promocji Abonent zleca włączenie usługi LTE bez limitu oferującej nielimitowany dostęp do transmisji danych w technologii LTE. 5. Opłata za korzystanie z usługi LTE bez limitu w każdym 30 dniowym okresie rozliczeniowym wyniesie 10 zł (8,13 zł bez VAT). 6. W ramach Promocji, opłata za usługę LTE bez limitu jest wliczona w opłatę abonamentową do końca 6 pełnego okresu rozliczeniowego. 7. Abonent ma możliwość wyłączenia płatnej usługi LTE bez limitu. W celu wyłączenia Usługi należy najwcześniej w 5 pełnym okresie rozliczeniowym skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. 8. W celu umożliwienia wszystkim Abonentom sprawiedliwe korzystanie z sieci Polkomtel stosuje zasady Fair-Usage-Policy ( FUP ). Celem FUP jest zapewnienie każdemu z Abonentów możliwość sprawiedliwego korzystania z usługi niezależnie od ilości przesłanych danych. Realizowane jest to poprzez przydzielanie odpowiednich wartości parametrów dostępu do sieci telekomunikacyjnej zgodnie z rosnącym zużyciem danych przy zachowaniu priorytetów/różnic wynikając z planów cenowych. 9. W celu realizacji FUP Polkomtel zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych transmisji danych po przekroczeniu w jednym okresie rozliczeniowym: a. 5 GB przesłanych i odebranych danych przy wyborze promocyjnego planu cenowego Internet Power LTE 5 GB b. 15 GB przesłanych i odebranych danych przy wyborze promocyjnego planu cenowego Internet Power LTE 15 GB, c. 20 GB przesłanych i odebranych danych przy wyborze promocyjnego planu cenowego Internet Power LTE 20 GB, d. 25 GB przesłanych i odebranych danych przy wyborze promocyjnego planu cenowego Internet Power LTE 25 GB, e. 30 GB przesłanych i odebranych danych przy wyborze promocyjnego planu cenowego Internet Power LTE 30 GB. 10. W celu realizacji FUP (czyli po przekroczeniu pakietu podstawowego) Polkomtel przydzieli parametry dostępu do sieci telekomunikacyjnej tj. priorytet dostępu do sieci i prędkość maksymalną dla Abonentów przesyłających dane w ramach usługi LTE bez limitu zgodnie z poniższymi zasadami: a) Polkomtel definiuje następujące klasy dostępu do sieci: i. klasa Podstawowa - o bardzo niskich wartościach parametrów dostępu, tzn. w przypadku obciążenia stacji bazowej efektywna prędkość przesłania danych może być niższa niż Abonenta w klasie Efektywnej, Wygodnej, Szybkiej i Premium, ii. klasa Efektywna - o niskich wartościach parametrów dostępu, tzn. w przypadku obciążenia stacji bazowej efektywna prędkość przesłania danych może być wyższa niż Abonenta w klasie Podstawowej i niższa niż Abonenta w klasie Wygodnej, Szybkiej i Premium, iii. klasa Wygodna - o średnich wartościach parametrów dostępu, tzn. w przypadku obciążenia stacji bazowej efektywna prędkość przesłania danych może być wyższa niż Abonenta w klasie Podstawowej i Efektywnej i niższa niż Abonenta w klasie Szybkiej i Premium, iv. klasa Szybka - o wysokich wartościach parametrów dostępu, tzn. w przypadku obciążenia stacji bazowej efektywna prędkość przesłania danych może być wyższa niż Abonenta w klasie Podstawowej, Efektywnej i Wygodnej i niższa niż Abonenta w klasie Premium, v. klasa Premium - o bardzo wysokich wartościach parametrów dostępu, tzn. w przypadku obciążenia stacji bazowej efektywna prędkość przesłania danych może być wyższa niż Abonenta w klasie Podstawowej, Efektywnej, Wygodnej i Szybkiej. b) Zgodnie z rosnącym zużyciem danych przez abonenta, Polkomtel zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych transmisji danych w ramach usługi LTE bez limitu z zachowaniem różnic między klasami wskazanymi w lit. a, w tym obniżenie prędkości transmisji danych do 32 kb/s 11. Maksymalna prędkość pobierania i wysyłania danych określona w Cenniku nie obowiązuje Abonentów zawierających Umowę w ramach Promocji. W przypadku Abonentów zawierających Umowę w ramach Promocji prędkość ta, z zastrzeżeniem pkt. 10, nie jest ograniczana przez Polkomtel, jest ograniczona wyłącznie technologią transmisji danych z jakiej korzysta Abonent. 12. Wysyłanie i odbieranie danych w technologii LTE (Long Term Evolution) jest możliwe przy pomocy karty USIM, będącej własnością Polkomtel oraz z wykorzystaniem sprzętu umożliwiającego wysyłanie i odbieranie danych w technologii LTE dostępnej w sieci Plus oraz w zasięgu sieci Plus. W przypadku zmiany oprogramowania danego sprzętu przez użytkownika lub jego aktualizacji przez producenta sprzętu Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tym związane, w tym w szczególności dotyczące możliwości korzystania z technologii LTE dostępnej w sieci Plus. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania producenta sprzętu, które ograniczają lub uniemożliwiają korzystanie z możliwości wysyłania i odbierania danych w Technologii LTE przy pomocy sprzętu obsługującego transmisję danych LTE. 13. W ramach promocji Abonent może korzystać tylko i wyłącznie z usług transmisji danych przez APN internet oraz wiadomości tekstowych SMS. Nie może korzystać z usługi MMS oraz transmisji danych w ramach APN: WAP, video, plus, oraz prywatnych. 14. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, Abonent może korzystać z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel zgodnie z Cennikiem. 15. Po zakończeniu czasu oznaczonego Umowy Polkomtel zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych transmisji danych na zasadach określonych w Cenniku. 16. Abonent zleca włączenie pakietu Pakiet ipla dla Klientów Plusa ( Pakiet ipla PLUS ), którego dostawcą jest Cyfrowy Polsat S.A. 7), w ramach usługi o podwyższonej opłacie świadczonej przez Polkomtel. Pakiet ipla PLUS zostanie włączony w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia usług na warunkach określonych w zawartym regulaminie promocji. 17. Opłata za korzystanie z Pakietu ipla PLUS w każdym 30 dniowym okresie rozliczeniowym wyniesie 6,15 zł z VAT. 18. W ramach Promocji do dnia 31 grudnia 2014 r. opłata o której mowa w 2 pkt. 17 jest wliczona w abonament. 19. Każdy Abonnent korzystający w ramach Promocji z Pakietu ipla PLUS zostanie poinformowany za pomocą wiadomości SMS o zbliżającym się zakończeniu bezpłatnego okresu korzystania z Pakietu ipla PLUS, o sposobie jego dezaktywacji oraz o automatycznym przedłużeniu Pakietu ipla PLUS na kolejne płatne 30 dniowe okresy rozliczeniowe w przypadku braku dezaktywacji Pakietu ipla PLUS. 20. W celu dezaktywacji Pakietu ipla PLUS Abonent musi wysłać bezpłatną wiadomość SMS o treści STOP IPLAPLUS na numer Szczegółowe warunki promocji, sposoby aktywacji i dezaktywacji Pakietu ipla PLUS zostały opisane w Regulaminie promocji Pakiet ipla PLUS dostępnym na (http://internet.plus.pl/tv/ipla). 7) Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , kapitał zakładowy wynosi: ,44 złotych wpłacony w całości, NIP , REGON

3 22. W ramach Promocji Abonent zleca włączenie usługi Ochrona Internetu i Plus Chmura 5 GB ( Ochrona Internetu i Plus Chmura ). Usługa zostanie włączona w ciągu 5 dni od dnia aktywacji. W ramach tej usługi abonent ma możliwość uzyskania do 3 licencji na program antywirusowy Ochrona Internetu oraz dostęp do Plus Chmury o pojemności 5 GB. Dostęp do programu antywirusowego Ochrona Internetu oraz Plus Chmury można uzyskać poprzez zalogowanie się do portalu ze strony lub 23. Usługa Ochrona Internetu i Plus Chmura 5 GB jest bezpłatna przez pierwszy okres rozliczeniowy. Jeżeli Klient nie dezaktywuje usługi przed końcem pierwszego okresu rozliczeniowego, zostanie naliczona opłata stała za korzystanie z usługi za kolejny okres rozliczeniowy w wysokości 9 zł brutto za miesiąc. 24. Aby wyłączyć usługę Ochrona Internetu i Plus Chmury 5 GB Abonent musi wysłać bezpłatną wiadomość SMS na numer o treści USUN OCHRONA2. Usługę można wyłączyć również przez Plus Online lub dzwoniąc do konsultanta - na nr 2601 z telefonu sieci Plus lub z telefonu dowolnej sieci. 25. Każdy Abonent z aktywną usługą Ochrona Internetu i Plus Chmura 5 GB zostanie poinformowany za pomocą wiadomości SMS o zbliżającym się zakończeniu bezpłatnego okresu korzystania z usługi, sposobie wyłączenia usługi oraz w przypadku braku dezaktywacji usługi upłynięciu bezpłatnego okresu dla usługi. Na adres mailowy podany do otrzymywania Zielonej faktury Abonent otrzyma również informacje o aktywowaniu usługi, instrukcje jak ściągnąć aplikacje, informacje o zbliżającym się zakończeniu bezpłatnego okresu korzystania z usługi oraz informację o zakończeniu usługi. 26. Licencje, o których mowa w 2 pkt. 22 udzielane są przez producenta programu antywirusowego i on ponosi wyłączną odpowiedzialność za jego działanie. Warunki licencji dostępne są na stronie internetowej 27. Informacje o usługach wymienionych w 2 pkt. 22 oraz regulamin dostępne są na stronach: oraz 3 TRANSMISJA DANYCH NIEPOMNIEJSZAJĄCA LIMITU 1. W ramach Promocji do dnia 31 grudnia 2014 r. krajowa transmisja danych wykorzystywana do przeglądania treści na stronach plusbank.pl i plusbank24.pl nie będzie się wliczała do limitu transmisji danych. 2. W ramach Promocji do dnia 31 grudnia 2014 r. krajowa transmisja danych wykorzystywana do oglądania treści video dostępnych na stronie ipla.tv i w aplikacji mobilnej ipla nie będzie się wliczała do limitu transmisji danych. 4 WARUNKI SPRZEDAŻY RATALNEJ 1. Po zawarciu Umowy, Polkomtel przeniesie własność wybranego zestawu, laptopa lub tabletu na rzecz Abonenta. 2. Abonent zobowiązany jest do zapłaty 24 rat w terminach zgodnych z harmonogramem spłaty rat ( Harmonogram ). Raty powinny być wpłacane na rachunek bankowy Polkomtel, który w czasie oznaczonym Umowy jest wskazany na rachunku za usługi telekomunikacyjne. 3. Wysokość miesięcznej raty jest podana w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 4. Terminy płatności każdej z rat oraz ich wysokość podany jest w Harmonogramie, który Abonent otrzymuje przy zawarciu Umowy lub z pierwszym rachunkiem za usługi telekomunikacyjne. 5. Datą płatności raty jest termin zapłaty za usługi telekomunikacyjne wskazany na rachunku za usługi. 6. Za dzień zapłaty raty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Polkomtel. 7. W przypadku niezapłacenia raty w całości lub części w wyznaczonym terminie Polkomtel zastrzega sobie prawo do dochodzenia odsetek ustawowych liczonych od dnia następującego po dniu w którym upłynął określony termin płatności raty. 8. W przypadku zwłoki Abonenta w spłacie rat, Polkomtel może żądać od Abonenta zapłaty nieuiszczonej części ceny zestawu, laptopa lub tabletu. 9. Jeśli Abonent nie zdecyduje inaczej, to wpłaty dokonywane na rachunek Polkomtel w pierwszej kolejności będą zaliczane na należności wynikające z tytułu rat z tytułu ceny sprzedaży zestawu, laptopa lub tabletu a następnie na należności wynikające z tytułu usług telekomunikacyjnych, z zastrzeżeniem zdania następnego. Jeśli Abonent posiadał zaległości wynikające z nieuregulowanych płatności to w pierwszej kolejności spłacany będzie dług najdawniej wymagalny. 10. Abonent ma prawo do zapłaty raty, kilku rat lub całości ceny sprzedaży przed wymaganym terminem płatności i w takim przypadku zobowiązany jest do poinformowania Polkomtel na piśmie, wysyłając informację na adres Polkomtel Sp. z o. o., Departament Aktywacji i Windykacji Należności, ul. Postępu 3, Warszawa. Informacja powinna zawierać: a) Imię i nazwisko Abonenta, b) numer MSISDN (numer telefonu), którego korespondencja dotyczy, c) liczba rat oraz ich wartość, które Abonent chce wcześniej uregulować, d) termin wykonania wpłaty. 11. W przypadku wcześniejszej spłaty rat zgodnie z ust. 10 powyżej, późniejsze raty powinny być płatne w kolejnych następujących po sobie terminach zgodnych z Harmonogramem. Wcześniejsza spłata rat nie powoduje karencji w spłacie rat zgodnie z Harmonogramem. 12. Polkomtel zastrzega sobie możliwość cesji wierzytelności wynikającej z tytułu rat stronie trzeciej i niniejszym informuje, że w takim przypadku dane osobowe Abonentów zostaną przekazane podmiotom finansującym będącym nabywcami wierzytelności. 13. Zakup na raty może być realizowany wyłącznie przez osoby, którzy przejdą pozytywną ocenę wiarygodności płatniczej dla potrzeb zawarcia Umowy i nie zostanie im przyznana kaucja zgodnie z Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów. 14. Abonent, który skorzystał z niniejszej promocji nie ma możliwości dokonania cesji Umowy. 15. W przypadku rozwiązania Umowy z Abonentem, Abonent jest zobowiązany regulować raty zgodnie z Harmonogramem. 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Polkomtel świadczy Usługi w zakresie istniejących możliwości technicznych. Mapa przedstawiająca zasięg poszczególnych technologii, w tym Technologii LTE, dostępna jest na stronie ( Mapa ). Mapa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi części Umowy. 2. Prędkość przesyłania danych uzależniona jest od: specyfikacji technicznej modemu lub routera, zasięgu sieci operatora, obciążenia stacji nadawczej, siły odbieranego sygnału oraz warunków atmosferycznych. 3. W trosce o środowisko naturalne, niektóre elementy pakietu sprzedażowego, w tym modem, oferowanego w ramach Promocji mogą pochodzić z procesu regeneracji. Wszystkie elementy są pełnowartościowe i zostały objęte pełną gwarancją producenta. 4. O ile w Umowie nie zostanie uzgodnione inaczej, limit kredytowy zostaje zgodnie z 7 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów ustalony na kwotę 244 zł z VAT (198,37 zł bez VAT). 5. Abonent zobowiązuje się nie używać karty SIM/USIM w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na masowym wykonywaniu połączeń telefonicznych do wybranych osób lub grup osób (tzw. call center ), w szczególności poprzez automatyczną dystrybucję połączeń telefonicznych lub automatyczną, interaktywną obsługę osoby dzwoniącej lub integrację systemu telekomunikacyjnego i informatycznego. 6. Polkomtel ma prawo do natychmiastowego zablokowania możliwości inicjowania usług przez Abonenta lub zawieszenia świadczenia wszelkich usług w ramach wszystkich umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Abonentem lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym wszystkich umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Abonentem w przypadku naruszenia przez Abonenta któregokolwiek ze zobowiązań wskazanych w 5 pkt 5.

4 7. Polkomtel ma prawo żądania od Abonenta naprawienia szkody poprzez zapłatę przez Abonenta kary umownej w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Abonenta któregokolwiek z zobowiązań określonych w 5 pkt 5 w wysokości 5000 zł za każdą kartę SIM/USIM lub urządzenie telekomunikacyjne używane w taki sposób. 8. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach niniejszej Promocji mają zastosowanie postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. Postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów dotyczące karty SIM stosuje się odpowiednio do karty USIM. Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Power LTE Internet ze sprzętem na 24 raty Cennik podstawowy sprzętu dla promocyjnego planu cenowego Internet Power LTE 5 GB, Internet Power LTE 15 GB, Internet Power LTE 20 GB, Internet Power LTE 25 GB, Internet Power LTE 30 GB tabletu/zestawu 1 Prestigio MultiPad 4 Diamond G 22,49 zł 22,53 zł 438,86 zł 539,80 zł 2 Prestigio MultiPad Ranger 8.0 3G 22,49 zł 22,53 zł 438,86 zł 539,80 zł 3 Huawei MediaPad T G 30,00 zł 29,89 zł 585,28 zł 719,89 zł 4 Huawei Media Pad Link+ 10" LTE 52,50 zł 52,40 zł 1 024,31 zł 1 259,90 zł 5 Huawei Media Pad Link 10" LTE 52,50 zł 52,40 zł 1 024,31 zł 1 259,90 zł 6 Lenovo Yoga LTE Win8 79,98 zł 79,76 zł 1 560,41 zł 1 919,30 zł 7 Samsung Galaxy S 10.5 LTE 99,97 zł 99,69 zł 1 950,41 zł 2 399,00 zł 8 Prestigio MultiPad 4 Diamond G 22,49 zł 22,53 zł 438,86 zł 539,80 zł Zestaw 9 PlayStation gry 52,50 zł 52,40 zł 1 024,31 zł 1 259,90 zł 10 PlayStation 3 + Huawei B593s LTE 150 Mb/s 69,98 zł 69,96 zł 1 365,45 zł 1 679,50 zł 11 Lenovo Flex 15,6 + modem Huawei E3272 LTE 150 Mb/s 90,00 zł 89,71 zł 1 755,86 zł 2 159,71 zł 12 Lenovo Flex 15,6 + modem Huawei E3372 LTE 150 Mb/s 90,00 zł 89,71 zł 1 755,86 zł 2 159,71 zł 13 Acer Aspire E1-570 z modemem Huawei E3272 LTE 150 Mb/s 90,00 zł 89,79 zł 1 755,93 zł 2 159,79 zł 14 PlayStation 4 + router Huawei B593s LTE 150 Mb/s 99,96 zł 99,81 zł 1 950,32 zł 2 398,89 zł 15 Lenovo Yoga 10.1 WiFi + Lenovo Yoga 10.1 WiFi + router Huawei B593 LTE 150 Mb/s 99,97 zł 99,69 zł 1 950,41 zł 2 399,00 zł 16 laptop Acer E tablet Acer A router Huawei B593s ,96 zł 119,82 zł 2 340,57 zł 2 878,90 zł Cennik podstawowy sprzętu dla promocyjnego planu cenowego Internet Power LTE 15 GB, Internet Power LTE 20 GB, Internet Power LTE 25 GB, Internet Power LTE 30 GB zestawu 1 Lenovo S8-50L 8.0 LTE 30,00 zł 29,89 zł 585,28 zł 719,89 zł 2 LG G Pad 8.0 4G 30,00 zł 29,99 zł 585,36 zł 719,99 zł 3 Samsung Galaxy Tab LTE 40,00 zł 39,90 zł 780,41 zł 959,90 zł 4 Huawei MediaPad M1 8.0 LTE 60,00 zł 60,00 zł 1 170,73 zł 1 440,00 zł 5 Samsung Galaxy Tab LTE 69,99 zł 69,93 zł 1 365,61 zł 1 679,70 zł 6 Apple ipad Air 120,00 zł 119,80 zł 2 341,30 zł 2 879,80 zł 7 Sony Xperia Z2 LTE 120,01 zł 119,67 zł 2 341,38 zł 2 879,90 zł

5 Cennik podstawowy zestawów na wielu składowych dla promocyjnego planu cenowego Internet Power LTE 5 GB, Internet Power LTE 15 GB, Internet Power LTE 20 GB, Internet Power LTE 25 GB, Internet Power LTE 30 GB laptopa/tabletu Zestaw 1 Huawei E Prestigio MultiPad 7.0 WiFi 25,00 zł 24,90 zł 487,72 zł 599,90 zł Prestigio MultiPad 7.0 WiFi 11,75 zł 11,65 zł 229,19 zł 281,90 zł Huawei E ,25 zł 13,25 zł 258,54 zł 318,00 zł 2 Acer E D-Link DWM ,00 zł 60,00 zł 1 170,73 zł 1 440,00 zł Acer E ,96 zł 56,92 zł 1 111,38 zł 1 367,00 zł D-Link DWR 157 3,04 zł 3,08 zł 59,35 zł 73,00 zł 3 Acer E Huawei E ,66 zł 67,52 zł 1 320,08 zł 1 623,70 zł Acer E ,99 zł 59,93 zł 1 170,49 zł 1 439,70 zł 4 Acer Aspire E modem Huawei E3372 LTE 150 Mb/s 67,66 zł 67,52 zł 1 320,08 zł 1 623,70 zł Acer E ,99 zł 59,93 zł 1 170,49 zł 1 439,70 zł 5 HP Pavilion x360 + modem Huawei E3272 LTE 150 Mb/s 77,66 zł 77,42 zł 1 515,12 zł 1 863,60 zł HP Pavilion x360 69,99 zł 69,83 zł 1 365,53 zł 1 679,60 zł Huawei E3272 7,67 zł 7,59 zł 149,59 zł 184,00 zł 6 HP Pavilion x360 + modem Huawei E3372 LTE 150 Mb/s 77,66 zł 77,42 zł 1 515,12 zł 1 863,60 zł HP Pavilion x360 69,99 zł 69,83 zł 1 365,53 zł 1 679,60 zł 7 Acer Aspire E modem Huawei E3372 LTE 150 Mb/s 77,66 zł 77,42 zł 1 515,12 zł 1 863,60 zł Acer E ,99 zł 69,83 zł 1 365,53 zł 1 679,60 zł 8 HP 250 G2 i3 z modemem Huawei E3272 LTE 150 Mb/s 77,66 zł 77,42 zł 1 515,12 zł 1 863,60 zł HP 250 G2 69,99 zł 69,83 zł 1 365,53 zł 1 679,60 zł Huawei E3272 7,67 zł 7,59 zł 149,59 zł 184,00 zł 9 HP 250 G2 i3 z modemem Huawei E3372 LTE 150 Mb/s 77,66 zł 77,42 zł 1 515,12 zł 1 863,60 zł HP 250 G2 69,99 zł 69,83 zł 1 365,53 zł 1 679,60 zł 10 Lenovo Flex Huawei E5180 LTE 89,99 zł 89,73 zł 1 755,69 zł 2 159,50 zł Lenovo Flex ,82 zł 73,64 zł 1 440,24 zł 1 771,50 zł Huawei E5180 LTE 16,17 zł 16,09 zł 315,45 zł 388,00 zł 11 Lenovo All in One C470 + Huawei E5180 LTE 116,13 zł 116,01 zł 2 265,85 zł 2 787,00 zł Lenovo All in One C470 99,97 zł 99,69 zł 1 950,41 zł 2 399,00 zł Huawei E5180 LTE 16,17 zł 16,09 zł 315,45 zł 388,00 zł 12 Lenovo Yoga 2 Pro 13,3 + Huawei E ,18 zł 151,88 zł 2 969,12 zł 3 652,02 zł Lenovo Yoga 2 Pro 13,3 139,97 zł 139,71 zł 2 730,91 zł 3 359,02 zł Huawei E ,21 zł 12,17 zł 238,21 zł 293,00 zł

6 13 Lenovo Flex Huawei E5180 LTE + Lenovo S8-50L 8.0 LTE 119,98 zł 119,74 zł 2 340,88 zł 2 879,28 zł Lenovo Flex ,82 zł 73,64 zł 1 440,24 zł 1 771,50 zł Huawei E5180 LTE 16,17 zł 16,09 zł 315,45 zł 388,00 zł Lenovo S8-50L 8.0 LTE 29,99 zł 30,01 zł 585,19 zł 719,78 zł Cennik o ograniczonej dostępności sprzętu dla promocyjnego planu cenowego Internet Power LTE 5 GB, Internet Power LTE 15 GB, Internet Power LTE 20 GB, Internet Power LTE 25 GB, Internet Power LTE 30 GB tabletu 1 Modecom FreeTab G 22,49 zł 22,53 zł 438,86 zł 539,80 zł 2 Prestigio G 22,49 zł 22,53 zł 438,86 zł 539,80 zł 3 Acer Iconia A G 30,00 zł 29,89 zł 585,28 zł 719,89 zł 4 Samsung Galaxy Tab ,50 zł 37,40 zł 731,63 zł 899,90 zł 5 Lenovo Yoga 10'' 3G 52,50 zł 52,40 zł 1 024,31 zł 1 259,90 zł 6 Samsung GALAXY TAB ,50 zł 52,40 zł 1 024,31 zł 1 259,90 zł 7 Samsung GALAXY TAB ,50 zł 67,40 zł 1 316,99 zł 1 619,90 zł Zestaw 8 Acer Iconia A1-810 WiFi + D-Link DWR ,00 zł 44,80 zł 877,89 zł 1 079,80 zł 9 Modecom FreeTab G + Huawei B593s LTE 150 Mb/s 45,00 zł 44,80 zł 877,89 zł 1 079,80 zł 10 LG Swift L7II + Prestigio 7280C 3G 60,00 zł 59,90 zł 1 170,65 zł 1 439,90 zł 11 LG P710 Swift L7II + Acer Iconia A G 67,50 zł 67,40 zł 1 316,99 zł 1 619,90 zł 12 Acer Aspire E1-530 z modemem Huawei E3131 HSPA+ 75,00 zł 74,90 zł 1 463,33 zł 1 799,90 zł 13 Acer Aspire E1-571 z modemem ZTE MF669 HSPA+ 75,00 zł 74,90 zł 1 463,33 zł 1 799,90 zł 14 Acer Aspire E1-571 Win8 z modemem ZTE MF669 HSPA+ 75,00 zł 74,90 zł 1 463,33 zł 1 799,90 zł 15 HP Pavilion G6 z modemem ZTE MF669 HSPA+ 75,00 zł 74,90 zł 1 463,33 zł 1 799,90 zł 16 Samsung ATIV Book 2 z modemem Huawei 3131 HSPA+ 75,00 zł 74,90 zł 1 463,33 zł 1 799,90 zł 17 Acer Aspire E1-571 Win8 z modemem ZTE MF821 LTE 82,50 zł 82,30 zł 1 609,59 zł 1 979,80 zł 18 Acer Aspire E1-571 Win8 z modemem ZTE MF823 LTE 82,50 zł 82,30 zł 1 609,59 zł 1 979,80 zł 19 Acer Aspire V3-571 z modemem ZTE MF821 LTE 82,50 zł 82,30 zł 1 609,59 zł 1 979,80 zł 20 HP Pavilion G6 z modemem ZTE MF821 LTE 82,50 zł 82,30 zł 1 609,59 zł 1 979,80 zł 21 HP Pavilion z modemem Huawei E3276 LTE 150 Mb/s 82,50 zł 82,30 zł 1 609,59 zł 1 979,80 zł 22 Lenovo G500 dysk twardy 500 GB z modemem Huawei E3272 LTE 150 Mb/s 82,50 zł 82,30 zł 1 609,59 zł 1 979,80 zł 23 Lenovo G500 dysk twardy 500 GB z modemem Huawei E3276 LTE 150 Mb/s 82,50 zł 82,30 zł 1 609,59 zł 1 979,80 zł 24 Lenovo G500 dysk twardy 1 TB z modemem Huawei E3276 LTE 150 Mb/s 82,50 zł 82,30 zł 1 609,59 zł 1 979,80 zł 25 Lenovo Yoga WiFi + Lenovo Yoga 3G + Huawei B593 LTE 150 Mb/s 109,97 zł 109,69 zł 2 145,53 zł 2 639,00 zł Acer Aspire E Acer Iconia A G + router ZTE MF 28D LTE 100 Mb/s HP 250 Celeron + Acer Iconia A G + router Huawei B593s LTE 150 Mb/s 109,96 zł 109,82 zł 2 145,45 zł 2 638,90 zł 109,96 zł 109,82 zł 2 145,45 zł 2 638,90 zł 28 Laptop Acer E tablet Manta WiFi + router ZTE MF28D 109,96 zł 109,82 zł 2 145,45 zł 2 638,90 zł Cennik o ograniczonej dostępności sprzętu dla promocyjnego planu cenowego Internet Power LTE 15 GB, Internet Power LTE 20 GB, Internet Power LTE 25 GB, Internet Power LTE 30 GB

7 tabletu/zestawu 1 Huawei Media Pad FHD10 LTE 75,00 zł 74,90 zł 1 463,33 zł 1 799,90 zł 2 Samsung GALAXY TAB 8.9 LTE 75,00 zł 74,90 zł 1 463,33 zł 1 799,90 zł 3 Sony Xperia Z 75,00 zł 74,79 zł 1 463,24 zł 1 799,79 zł 4 Apple ipad mini 16 GB 82,50 zł 82,30 zł 1 609,59 zł 1 979,80 zł Aparat 5 Samsung Galaxy Camera+Starter 25 75,00 zł 74,90 zł 1 463,33 zł 1 799,90 zł Konsola 6 Xbox 360 z kinect + gra Star Wars 60,00 zł 59,90 zł 1 024,31 zł 1 259,90 zł Cennik o ograniczonej dostępności sprzętu dla promocyjnego planu cenowego Internet Power LTE 20 GB, Internet Power LTE 25 GB, Internet Power LTE 30 GB laptopa/tabletu 1 Apple ipad Wi-Fi + 4G 16 GB 105,00 zł 104,80 zł 2 048,62 zł 2 519,80 zł 2 Asus VivoTab Smart LTE ,00 zł 104,80 zł 2 048,62 zł 2 519,80 zł 3 Samsung Galaxy Note 10.1 HSPA+ 105,00 zł 104,80 zł 2 048,62 zł 2 519,80 zł 4 Apple ipad 4 Retina WiFi+4G 16GB 112,50 zł 112,30 zł 2 194,96 zł 2 699,80 zł 5 Samsung Galaxy Note 10.1 LTE 112,50 zł 112,30 zł 2 194,96 zł 2 699,80 zł Laptop 6 Dell Vostro ,51 zł 172,07 zł 3 365,69 zł 4 139,80 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/24) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/24)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/48) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/48)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/36) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/36)

Bardziej szczegółowo

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB REGULAMIN PROMOCJI JA+ NOWA FIRMA BEZ KOŃCA RATY 36/36 (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) MODEL RATALNY 36/36 DLA NOWO ZAKŁADANYCH FIRM (XNO3636A01; XNO3636B01; XNO3636C01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 (

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r.

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy. 359 zł (441,57. 209 zł (257,07. 169 zł (207,87 zł z VAT) 159 zł (195,57. 139 zł (170,97 zł z VAT) 129 zł (158,67

Promocyjny Plan Cenowy. 359 zł (441,57. 209 zł (257,07. 169 zł (207,87 zł z VAT) 159 zł (195,57. 139 zł (170,97 zł z VAT) 129 zł (158,67 REGULAMIN PROMOCJI NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM W SKLEPIE INTERNETOWYM (06) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (XSPAS24A06; XSPAS24B06; XSPAS36A06; XSPAS36B06) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowa profesjonalna

Bardziej szczegółowo

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB REGULAMIN PROMOCJI JA+ NOWA FIRMA BEZ KOŃCA TYLKO SIM (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (SNOWA24A01; SNOWA24B01; SNOWA24C01) (SNOWA36A01; SNOWA36B01; SNOWA36C01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ NOWA Firma

Bardziej szczegółowo

dla obecnych Abonentów, którzy spełniają warunki wiarygodności płatniczej 2) Cena promocyjna rozkładana na 24, 36 lub 48 rat

dla obecnych Abonentów, którzy spełniają warunki wiarygodności płatniczej 2) Cena promocyjna rozkładana na 24, 36 lub 48 rat Regulamin Promocji Nowy Internet Power LTE ze sprzętem już za 0 zł na start z dnia 04.08.2015 r. obowiązuje od 04.08.2015 r. do 30.09.2015 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET DLA FIRM Obowiązuje od 03.09.2014 r. do odwołania.

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET DLA FIRM Obowiązuje od 03.09.2014 r. do odwołania. REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET DLA FIRM Obowiązuje od 03.09.2014 r. do odwołania. I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Z niniejszej oferty promocyjnej mogą skorzystać

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN )

Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN ) Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Ważny telefon ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET Obowiązuje od 06.02.2015 r. do odwołania.

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET Obowiązuje od 06.02.2015 r. do odwołania. REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET Obowiązuje od 06.02.2015 r. do odwołania. I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Na podstawie niniejszej Oferty Promocyjnej Operator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Super FORMUŁA 4.0 iphone1 6 m-cy

Regulamin Oferty Promocyjnej Super FORMUŁA 4.0 iphone1 6 m-cy Regulamin Oferty Promocyjnej 4.0 iphone1 6 m-cy obowiązuje od 2L września 2012 r( do odwołania( (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od 27 kwietnia 2015 r. do odwołania Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania z planu taryfowego

Bardziej szczegółowo

Firma 700 Firma 445 Firma 325 Firma 215 Firma 115 Firma 55. 24 miesiące 12 miesięcy 6 miesięcy. A następnie:

Firma 700 Firma 445 Firma 325 Firma 215 Firma 115 Firma 55. 24 miesiące 12 miesięcy 6 miesięcy. A następnie: Warunki Oferty Promocyjnej Wszystkie rozmowy w Erze za 0 zł w sieci Era Kod promocji B_ZA_DARMO Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era I. Opis oferty 1. W okresie od dnia 20

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z GigaNagrywarką

Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z GigaNagrywarką Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z GigaNagrywarką 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 13.04.2015 r. do 30.06.2016 r. 1.2. Z Promocji może skorzystać wyłącznie Nowy Abonent, który zawrze

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt. 1 powyżej otrzymają:

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt. 1 powyżej otrzymają: Oferta Promocyjna Stan Darmowy 19 zł z telefonem obowiązuje od 14 grudnia 2012 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej Stan Darmowy 19 zł

Bardziej szczegółowo

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie wysokości określonej w poniższej tabeli:

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie wysokości określonej w poniższej tabeli: Oferta Promocyjna tylko SIM dla Abonentów (12) przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego lub telesprzedaży obowiązuje od 18.11.2013 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 29.09.2014 r. do 30.06.2015 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 10 września 2013r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 10 września 2013r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony obowiązuje od 10 września 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie dla Abonentów obowiązuje od 15.03.2011r. do odwołania

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie dla Abonentów obowiązuje od 15.03.2011r. do odwołania Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie dla Abonentów obowiązuje od 15.03.2011r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Rozmowy w Firmie dla Abonentów 1. Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO obowiązuje od 22.03.2013 r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO obowiązuje od 22.03.2013 r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO obowiązuje od 22.03.2013 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej należy w okresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo