Internet Power LTE Internet Power LTE Internet Power LTE Internet Power LTE Internet Power LTE 15 GB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Internet Power LTE Internet Power LTE Internet Power LTE Internet Power LTE Internet Power LTE 15 GB"

Transkrypt

1 Regulamin Promocji POWER LTE - Internet ze sprzętem na 36 rat ( Regulamin ) Wersja z dnia r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja POWER LTE - Internet ze sprzętem na 36 rat ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1) ( Polkomtel ) i skierowana jest do: a) osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz przedsiębiorców i innych klientów posiadających REGON ( Klient ), którzy w czasie trwania Promocji zawrą z Polkomtel na piśmie umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus ( Umowa") na okres 24 miesięcy ( czas oznaczony Umowy ), stając się Abonentami 2), b) Abonentów 2), Abonentów MIXPLUS 3) lub Abonentów PlusMix 4), którzy nie zalegają z płatnościami na rzecz Polkomtel i którzy w czasie trwania Promocji zawrą z Polkomtel na piśmie kolejną umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus ( Umowa") na okres 24 miesięcy ( czas oznaczony Umowy ). c) osób fizycznych, którzy przed dniem skorzystania z tej promocji skorzystali z możliwości przeniesienia przydzielonego numeru w ruchomej publicznej sieci telefonicznej z innego dostawcy usług telekomunikacyjnych do sieci Plus stając się Abonentami 2), Abonentami MIXPLUS 3) lub Abonentów PlusMix 4) Klienci oraz Abonenci zawierający Umowę w ramach Promocji zwani są dalej łącznie Abonentami. 2. Warunkiem skorzystania z Promocji, jest w przypadku Abonentów o których mowa w 1 pkt 1 lit. a) i b) spełnienie jednego z poniższych warunków: zawarcie z Polkomtel innej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych co najmniej 6 miesięcy przed dniem skorzystania z tej Promocji, przedstawienie karty kredytowej, przedstawienie zaświadczenia o zatrudnieniu lub w przypadku Klientów posiadających REGON zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami. zawarcie z Cyfrowym Polsatem S.A. 5 ( Cyfrowy Polsat ) umowy o świadczenie usług, co do której dokonali co najmniej 6 regularnych płatności za usługi cykliczne (fakturowane oraz niefakturowane) wynikające z podpisanej umowy z Cyfrowym Polsatem (z wykluczeniem okresu promocyjnego umowy) oraz nie posiadanie zaległości wobec Cyfrowego Polsatu. 3. Promocja trwa od r. do odwołania lub do wyczerpania zapasów 4. Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT. 2 UPRAWNIENIA ABONENTA 1. Abonent zawierający Umowę w ramach Promocji ma możliwość zakupu od Polkomtel lub od Autoryzowanych Przedstawicieli Handlowych/Partnerów Plus zestawu, laptopa lub tabletu określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu po cenie promocyjnej określonej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu rozłożonej na 36 miesięcznych rat. Całkowity koszt zakupu zestawu, laptopa lub tabletu na raty jest równy cenie promocyjnej brutto tego urządzenia określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Z tytułu sprzedaży na raty Abonentowi nie są naliczane odsetki, z zastrzeżeniem 4 pkt 7. Zestaw, laptop lub tablet nie są samodzielnie przedmiotem Promocji. Polkomtel zastrzega, iż dostępność poszczególnych modeli zestawu, laptopa lub tabletu uzależniona jest od aktualnych stanów magazynowych Polkomtel oraz punktów sprzedaży (obsługi). 2. Abonent może wybrać jeden z promocyjnych planów cenowych 6 ) ( promocyjny plan cenowy ) zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych dla taryf iplus prywatnie ( Cennik ) oraz poniższą specyfikacją: Promocyjny plan cenowy Internet Power LTE Internet Power LTE Internet Power LTE Internet Power LTE Internet Power LTE 5 GB 15 GB 20 GB 25 GB 30 GB Promocyjna opłata abonamentowa dla Abonenta nieaktywującego e- 24,90 zł 39,90 zł 49,90 zł 59,90 zł 89,90 zł faktury Promocyjna opłata abonamentowa dla Abonenta aktywującego e- fakturę 14,90 zł 29,90 zł 39,90 zł 49,90 zł 79,90 zł Promocyjna opłata aktywacyjna Limit wysłanych i odebranych danych w jednym okresie rozliczeniowym ( podstawowy limit transmisji danych ) Limit wysłanych i odebranych danych w jednym okresie rozliczeniowym, tylko w technologii LTE w ramach usługi LTE bez limitu ( limit transmisji danych LTE ) Pobieranie danych z ipla.pl Wysyłanie danych do ipla.pl (gdy Klient korzysta z technologii GPRS, EDGE lub HSPA+) 59 zł 5 GB 15 GB 20 GB 25 GB 30 GB nie dotyczy bez limitu GB bez limitu GB 1) z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , kapitał zakładowy PLN, NIP , Regon ) w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów 3) w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów MIXPLUS 4) w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów PlusMix 5 z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym: ,64 zł, w całości opłaconym, NIP , REGON ) z dostępem do internetu

2 Maksymalna prędkość pobierania danych w ramach usługi LTE bez limitu po przekroczeniu podstawowego limitu transmisji danych nie dotyczy do 5 Mb/s do 10 Mb/s do 20 Mb/s do 30 Mb/s Klasy serwisu Efektywna Wygodna Szybka Premium 3. Wszystkie pozostałe opłaty w promocyjnych planach cenowych naliczane są zgodnie z Cennikiem dla taryfy: a) iplus prywatnie 3 GB w przypadku promocyjnego planu cenowego Internet Power LTE 5 GB b) iplus prywatnie 4 GB w przypadku promocyjnego planu cenowego Internet Power LTE 15 GB c) iplus prywatnie 7 GB w przypadku promocyjnego planu cenowego Internet Power LTE 20 GB d) iplus prywatnie 20 GB w przypadku promocyjnego planu cenowego Internet Power LTE 25 GB e) iplus prywatnie 37 GB w przypadku promocyjnego planu cenowego Internet Power LTE 30 GB 4. W ramach promocji Abonent zleca włączenie usługi LTE bez limitu oferującej nielimitowany dostęp do transmisji danych w technologii LTE. 5. Opłata za korzystanie z usługi LTE bez limitu w każdym 30 dniowym okresie rozliczeniowym wyniesie 10 zł (8,13 zł bez VAT). 6. W ramach Promocji, opłata za usługę LTE bez limitu jest wliczona w opłatę abonamentową do końca 6 pełnego okresu rozliczeniowego. 7. Abonent ma możliwość wyłączenia płatnej usługi LTE bez limitu. W celu wyłączenia Usługi należy najwcześniej w 5 pełnym okresie rozliczeniowym skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. 8. W celu umożliwienia wszystkim Abonentom sprawiedliwego korzystania z sieci Polkomtel stosuje zasady Fair-Usage-Policy ( FUP ). Celem FUP jest zapewnienie każdemu z Abonentów możliwość sprawiedliwego korzystania z usługi niezależnie od ilości przesłanych danych. Realizowane jest to poprzez przydzielanie odpowiednich wartości parametrów dostępu do sieci telekomunikacyjnej zgodnie z rosnącym zużyciem danych przy zachowaniu priorytetów/różnic wynikających z planów cenowych. 9. W celu realizacji FUP Polkomtel zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych transmisji danych po przekroczeniu w jednym okresie rozliczeniowym: a. 5 GB przesłanych i odebranych danych przy wyborze promocyjnego planu cenowego Internet Power LTE 5 GB b. 15 GB przesłanych i odebranych danych przy wyborze promocyjnego planu cenowego Internet Power LTE 15 GB, c. 20 GB przesłanych i odebranych danych przy wyborze promocyjnego planu cenowego Internet Power LTE 20 GB, d. 25 GB przesłanych i odebranych danych przy wyborze promocyjnego planu cenowego Internet Power LTE 25 GB, e. 30 GB przesłanych i odebranych danych przy wyborze promocyjnego planu cenowego Internet Power LTE 30 GB. 10. W celu realizacji FUP (czyli po przekroczeniu pakietu podstawowego) Polkomtel przydzieli parametry dostępu do sieci telekomunikacyjnej tj. priorytet dostępu do sieci i prędkość maksymalną dla Abonentów przesyłających dane w ramach usługi LTE bez limitu zgodnie z poniższymi zasadami: a) Polkomtel definiuje następujące klasy dostępu do sieci: i. klasa Podstawowa - o bardzo niskich wartościach parametrów dostępu, tzn. w przypadku obciążenia stacji bazowej efektywna prędkość przesłania danych może być niższa niż Abonenta w klasie Efektywnej, Wygodnej, Szybkiej i Premium, ii. klasa Efektywna - o niskich wartościach parametrów dostępu, tzn. w przypadku obciążenia stacji bazowej efektywna prędkość przesłania danych może być wyższa niż Abonenta w klasie Podstawowej i niższa niż Abonenta w klasie Wygodnej, Szybkiej i Premium, iii. klasa Wygodna - o średnich wartościach parametrów dostępu, tzn. w przypadku obciążenia stacji bazowej efektywna prędkość przesłania danych może być wyższa niż Abonenta w klasie Podstawowej i Efektywnej i niższa niż Abonenta w klasie Szybkiej i Premium, iv. klasa Szybka - o wysokich wartościach parametrów dostępu, tzn. w przypadku obciążenia stacji bazowej efektywna prędkość przesłania danych może być wyższa niż Abonenta w klasie Podstawowej, Efektywnej i Wygodnej i niższa niż Abonenta w klasie Premium, v. klasa Premium - o bardzo wysokich wartościach parametrów dostępu, tzn. w przypadku obciążenia stacji bazowej efektywna prędkość przesłania danych może być wyższa niż Abonenta w klasie Podstawowej, Efektywnej, Wygodnej i Szybkiej. b) Zgodnie z rosnącym zużyciem danych przez abonenta, Polkomtel zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych transmisji danych w ramach usługi LTE bez limitu z zachowaniem różnic między klasami wskazanymi w lit. a, w tym obniżenie prędkości transmisji danych do 32 kb/s 11. Maksymalna prędkość pobierania i wysyłania danych określona w Cenniku nie obowiązuje Abonentów zawierających Umowę w ramach Promocji. W przypadku Abonentów zawierających Umowę w ramach Promocji prędkość ta, z zastrzeżeniem pkt. 10, nie jest ograniczana przez Polkomtel, jest ograniczona wyłącznie technologią transmisji danych z jakiej korzysta Abonent. 12. Wysyłanie i odbieranie danych w technologii LTE (Long Term Evolution) jest możliwe przy pomocy karty USIM, będącej własnością Polkomtel oraz z wykorzystaniem sprzętu umożliwiającego wysyłanie i odbieranie danych w technologii LTE dostępnej w sieci Plus oraz w zasięgu sieci Plus. W przypadku zmiany oprogramowania danego sprzętu przez użytkownika lub jego aktualizacji przez producenta sprzętu Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tym związane, w tym w szczególności dotyczące możliwości korzystania z technologii LTE dostępnej w sieci Plus. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania producenta sprzętu, które ograniczają lub uniemożliwiają korzystanie z możliwości wysyłania i odbierania danych w Technologii LTE przy pomocy sprzętu obsługującego transmisję danych LTE. 13. W ramach promocji Abonent może korzystać tylko i wyłącznie z usług transmisji danych przez APN internet oraz wiadomości tekstowych SMS. Nie może korzystać z usługi MMS oraz transmisji danych w ramach APN: WAP, video, plus, oraz prywatnych. 14. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, Abonent może korzystać z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel zgodnie z Cennikiem. 15. Po zakończeniu czasu oznaczonego Umowy Polkomtel zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych transmisji danych na zasadach określonych w Cenniku. 16. Abonent zleca włączenie pakietu Pakiet ipla dla Klientów Plusa ( Pakiet ipla PLUS ), którego dostawcą jest Cyfrowy Polsat S.A. 7), w ramach usługi o podwyższonej opłacie świadczonej przez Polkomtel. Pakiet ipla PLUS zostanie włączony w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia usług na warunkach określonych w zawartym regulaminie promocji. 17. Opłata za korzystanie z Pakietu ipla PLUS w każdym 30 dniowym okresie rozliczeniowym wyniesie 6,15 zł z VAT. 7) Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , kapitał zakładowy wynosi: ,44 złotych wpłacony w całości, NIP , REGON

3 18. W ramach Promocji do dnia 31 grudnia 2014 r. opłata o której mowa w 2 pkt. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.17 jest wliczona w abonament. 19. Każdy Abonnent korzystający w ramach Promocji z Pakietu ipla PLUS zostanie poinformowany za pomocą wiadomości SMS o zbliżającym się zakończeniu bezpłatnego okresu korzystania z Pakietu ipla PLUS, o sposobie jego dezaktywacji oraz o automatycznym przedłużeniu Pakietu ipla PLUS na kolejne płatne 30 dniowe okresy rozliczeniowe w przypadku braku dezaktywacji Pakietu ipla PLUS. 20. W celu dezaktywacji Pakietu iplaplus Abonent musi wysłać bezpłatną wiadomość SMS o treści STOP IPLAPLUS na numer Szczegółowe warunki promocji, sposoby aktywacji i dezaktywacji Pakietu ipla PLUS zostały opisane w Regulaminie promocji Pakiet ipla PLUS dostępnym na (http://internet.plus.pl/tv/ipla). 22. W ramach Promocji Abonent zleca włączenie usługi Ochrona Internetu i Plus Chmura 5 GB ( Ochrona Internetu i Plus Chmura ). Usługa zostanie włączona w ciągu 5 dni od dnia aktywacji. W ramach tej usługi abonent ma możliwość uzyskania do 3 licencji na program antywirusowy Ochrona Internetu oraz dostęp do Plus Chmury o pojemności 5 GB. Dostęp do programu antywirusowego Ochrona Internetu oraz Plus Chmury można uzyskać poprzez zalogowanie się do portalu ze strony lub 23. Usługa Ochrona Internetu i Plus Chmura 5 GB jest bezpłatna przez pierwszy okres rozliczeniowy. Jeżeli Klient nie dezaktywuje usługi przed końcem pierwszego okresu rozliczeniowego, zostanie naliczona opłata stała za korzystanie z usługi za kolejny okres rozliczeniowy w wysokości 9 zł brutto za miesiąc. 24. Aby wyłączyć usługę Ochrona Internetu i Plus Chmury 5 GB Abonent musi wysłać bezpłatną wiadomość SMS na numer o treści USUN OCHRONA2. Usługę można wyłączyć również przez Plus Online lub dzwoniąc do konsultanta - na nr 2601 z telefonu sieci Plus lub z telefonu dowolnej sieci. 25. Każdy Abonent z aktywną usługą Ochrona Internetu i Plus Chmura 5 GB zostanie poinformowany za pomocą wiadomości SMS o zbliżającym się zakończeniu bezpłatnego okresu korzystania z usługi, sposobie wyłączenia usługi oraz w przypadku braku dezaktywacji usługi upłynięciu bezpłatnego okresu dla usługi. Na adres mailowy podany do otrzymywania Zielonej faktury Abonent otrzyma również informacje o aktywowaniu usługi, instrukcje jak ściągnąć aplikacje, informacje o zbliżającym się zakończeniu bezpłatnego okresu korzystania z usługi oraz informację o zakończeniu usługi. 26. Licencje, o których mowa w 2 pkt. 22 udzielane są przez producenta programu antywirusowego i on ponosi wyłączną odpowiedzialność za jego działanie. Warunki licencji dostępne są na stronie internetowej 27. Informacje o usługach wymienionych w 2 pkt. 22 oraz regulamin dostępne są na stronach: oraz 3 TRANSMISJA DANYCH NIEPOMNIEJSZAJĄCA LIMITU 1. W ramach Promocji do dnia 31 grudnia 2014 r. krajowa transmisja danych wykorzystywana do przeglądania treści na stronach plusbank.pl i plusbank24.pl nie będzie się wliczała do limitu transmisji danych. 2. W ramach Promocji do dnia 31 grudnia 2014 r. krajowa transmisja danych wykorzystywana do oglądania treści video dostępnych na stronie ipla.tv i w aplikacji mobilnej ipla nie będzie się wliczała do limitu transmisji danych. 4 WARUNKI SPRZEDAŻY RATALNEJ 1. Po zawarciu Umowy, Polkomtel przeniesie własność wybranego zestawu, laptopa lub tabletu na rzecz Abonenta. 2. Abonent zobowiązany jest do zapłaty 36 rat w terminach zgodnych z harmonogramem spłaty rat ( Harmonogram ). Raty powinny być wpłacane na rachunek bankowy Polkomtel, który w czasie oznaczonym Umowy jest wskazany na rachunku za usługi telekomunikacyjne. 3. Wysokość miesięcznej raty jest podana w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 4. Terminy płatności każdej z rat oraz ich wysokość podany jest w Harmonogramie, który Abonent otrzymuje przy zawarciu Umowy lub z pierwszym rachunkiem za usługi telekomunikacyjne. 5. Datą płatności raty jest termin zapłaty za usługi telekomunikacyjne wskazany na rachunku za usługi. 6. Za dzień zapłaty raty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Polkomtel. 7. W przypadku niezapłacenia raty w całości lub części w wyznaczonym terminie Polkomtel zastrzega sobie prawo do dochodzenia odsetek ustawowych liczonych od dnia następującego po dniu w którym upłynął określony termin płatności raty. 8. W przypadku zwłoki Abonenta w spłacie rat, Polkomtel może żądać od Abonenta zapłaty nieuiszczonej części ceny zestawu, laptopa lub tabletu. 9. Jeśli Abonent nie zdecyduje inaczej, to wpłaty dokonywane na rachunek Polkomtel w pierwszej kolejności będą zaliczane na należności wynikające z tytułu rat z tytułu ceny sprzedaży zestawu, laptopa lub tabletu a następnie na należności wynikające z tytułu usług telekomunikacyjnych, z zastrzeżeniem zdania następnego. Jeśli Abonent posiadał zaległości wynikające z nieuregulowanych płatności to w pierwszej kolejności spłacany będzie dług najdawniej wymagalny. 10. Abonent ma prawo do zapłaty raty, kilku rat lub całości ceny sprzedaży przed wymaganym terminem płatności i w takim przypadku zobowiązany jest do poinformowania Polkomtel na piśmie, wysyłając informację na adres Polkomtel Sp. z o. o., Departament Aktywacji i Windykacji Należności, ul. Postępu 3, Warszawa. Informacja powinna zawierać: a) Imię i nazwisko Abonenta, b) numer MSISDN (numer telefonu), którego korespondencja dotyczy, c) liczba rat oraz ich wartość, które Abonent chce wcześniej uregulować, d) termin wykonania wpłaty. 11. W przypadku wcześniejszej spłaty rat zgodnie z ust. 10 powyżej, późniejsze raty powinny być płatne w kolejnych następujących po sobie terminach zgodnych z Harmonogramem. Wcześniejsza spłata rat nie powoduje karencji w spłacie rat zgodnie z Harmonogramem. 12. Polkomtel zastrzega sobie możliwość cesji wierzytelności wynikającej z tytułu rat stronie trzeciej i niniejszym informuje, że w takim przypadku dane osobowe Abonentów zostaną przekazane podmiotom finansującym będącym nabywcami wierzytelności. 13. Zakup na raty może być realizowany wyłącznie przez osoby, którzy przejdą pozytywną ocenę wiarygodności płatniczej dla potrzeb zawarcia Umowy i nie zostanie im przyznana kaucja zgodnie z Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów. 14. Abonent, który skorzystał z niniejszej promocji nie ma możliwości dokonania cesji Umowy. 15. W przypadku rozwiązania Umowy z Abonentem, Abonent jest zobowiązany regulować raty zgodnie z Harmonogramem. 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Polkomtel świadczy Usługi w zakresie istniejących możliwości technicznych. Mapa przedstawiająca zasięg poszczególnych technologii, w tym Technologii LTE, dostępna jest na stronie ( Mapa ). Mapa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi części Umowy. 2. Prędkość przesyłania danych uzależniona jest od: specyfikacji technicznej modemu lub routera, zasięgu sieci operatora, obciążenia stacji nadawczej, siły odbieranego sygnału oraz warunków atmosferycznych. 3. W trosce o środowisko naturalne, niektóre elementy pakietu sprzedażowego, w tym modem, oferowanego w ramach Promocji mogą pochodzić z procesu regeneracji. Wszystkie elementy są pełnowartościowe i zostały objęte pełną gwarancją producenta. 4. O ile w Umowie nie zostanie uzgodnione inaczej, limit kredytowy zostaje zgodnie z 7 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów ustalony na kwotę 244 zł z VAT (198,37 zł bez VAT).

4 5. Abonent zobowiązuje się nie używać karty SIM/USIM w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na masowym wykonywaniu połączeń telefonicznych do wybranych osób lub grup osób (tzw. call center ), w szczególności poprzez automatyczną dystrybucję połączeń telefonicznych lub automatyczną, interaktywną obsługę osoby dzwoniącej lub integrację systemu telekomunikacyjnego i informatycznego. 6. Polkomtel ma prawo do natychmiastowego zablokowania możliwości inicjowania usług przez Abonenta lub zawieszenia świadczenia wszelkich usług w ramach wszystkich umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Abonentem lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym wszystkich umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Abonentem w przypadku naruszenia przez Abonenta któregokolwiek ze zobowiązań wskazanych w 5 pkt Polkomtel ma prawo żądania od Abonenta naprawienia szkody poprzez zapłatę przez Abonenta kary umownej w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Abonenta któregokolwiek z zobowiązań określonych w 5 pkt 5 w wysokości 5000 zł za każdą kartę SIM/USIM lub urządzenie telekomunikacyjne używane w taki sposób. 8. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach niniejszej Promocji mają zastosowanie postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. Postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów dotyczące karty SIM stosuje się odpowiednio do karty USIM. Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Power LTE Internet ze sprzętem na 36 rat Cennik podstawowy sprzętu dla promocyjnego planu cenowego Internet Power LTE 5 GB, Internet Power LTE 15 GB, Internet Power LTE 20 GB, Internet Power LTE 25 GB, Internet Power LTE 30 GB 1 Prestigio MultiPad 4 Diamond G 15,00 zł 14,80 zł 438,86 zł 539,80 zł 2 Prestigio MultiPad Ranger 8.0 3G 15,00 zł 14,80 zł 438,86 zł 539,80 zł 3 Huawei MediaPad T G 20,00 zł 19,89 zł 585,28 zł 719,89 zł 4 Huawei Media Pad Link+ 10" LTE 35,00 zł 34,90 zł 1 024,31 zł 1 259,90 zł 5 Huawei Media Pad Link 10" LTE 35,00 zł 34,90 zł 1 024,31 zł 1 259,90 zł 6 Lenovo Yoga LTE Win8 53,32 zł 53,10 zł 1 560,41 zł 1 919,30 zł 7 Samsung Galaxy S 10.5 LTE 66,64 zł 66,60 zł 1 950,41 zł 2 399,00 zł Zestaw 8 PlayStation gry 35,00 zł 34,90 zł 1 024,31 zł 1 259,90 zł 9 PlayStation 3 + Huawei B593s LTE 150 Mb/s 46,66 zł 46,40 zł 1 365,45 zł 1 679,50 zł 10 Lenovo Flex 15,6 + modem Huawei E3272 LTE 150 Mb/s 60,00 zł 59,71 zł 1 755,86 zł 2 159,71 zł 11 Lenovo Flex 15,6 + modem Huawei E3372 LTE 150 Mb/s 60,00 zł 59,71 zł 1 755,86 zł 2 159,71 zł 12 Acer Aspire E1-570 z modemem Huawei E3272 LTE 150 Mb/s 60,00 zł 59,79 zł 1 755,93 zł 2 159,79 zł 13 PlayStation 4 + router Huawei B593s LTE 150 Mb/s 66,64 zł 66,49 zł 1 950,32 zł 2 398,89 zł 14 Lenovo Yoga 10.1 WiFi + Lenovo Yoga 10.1 WiFi + router Huawei B593 LTE 150 Mb/s 66,64 zł 66,60 zł 1 950,41 zł 2 399,00 zł 15 laptop Acer E tablet Acer A router Huawei B593s-22 79,98 zł 79,60 zł 2 340,57 zł 2 878,90 zł Cennik podstawowy sprzętu dla promocyjnego planu cenowego Internet Power LTE 15 GB, Internet Power LTE 20 GB, Internet Power LTE 25 GB, Internet Power LTE 30 GB 1 Lenovo S8-50L 8.0 LTE 20,00 zł 19,89 zł 585,28 zł 719,89 zł 2 LG G Pad 8.0 4G 20,00 zł 19,99 zł 585,36 zł 719,99 zł 3 Samsung Galaxy Tab LTE 26,67 zł 26,45 zł 780,41 zł 959,90 zł 4 Huawei MediaPad M1 8.0 LTE 40,00 zł 40,00 zł 1 170,73 zł 1 440,00 zł 5 Samsung Galaxy Tab LTE 46,66 zł 46,60 zł 1 365,61 zł 1 679,70 zł

5 6 Apple ipad Air 75,00 zł 74,80 zł 2 194,96 zł 2 699,80 zł 7 Sony Xperia Z2 LTE 75,00 zł 74,80 zł 2 194,96 zł 2 699,80 zł Cennik podstawowy zestawów na wielu składowych dla promocyjnego planu cenowego Internet Power LTE 5 GB, Internet Power LTE 15 GB, Internet Power LTE 20 GB, Internet Power LTE 25 GB, Internet Power LTE 30 GB Zestaw 1 Huawei E Prestigio MultiPad 7.0 WiFi 16,67 zł 16,45 zł 487,72 zł 599,90 zł Prestigio MultiPad 7.0 WiFi 7,83 zł 7,85 zł 229,19 zł 281,90 zł Huawei E5372 8,83 zł 8,95 zł 258,54 zł 318,00 zł 2 Acer E D-Link DWM ,00 zł 40,00 zł 1 170,73 zł 1 440,00 zł Acer E ,98 zł 37,70 zł 1 111,38 zł 1 367,00 zł D-Link DWR 157 2,03 zł 1,95 zł 59,35 zł 73,00 zł 3 Acer E Huawei E ,11 zł 44,85 zł 1 320,08 zł 1 623,70 zł Acer E ,99 zł 40,05 zł 1 170,49 zł 1 439,70 zł 4 Acer Aspire E modem Huawei E3372 LTE 150 Mb/s 45,11 zł 44,85 zł 1 320,08 zł 1 623,70 zł Acer E ,99 zł 40,05 zł 1 170,49 zł 1 439,70 zł 5 HP Pavilion x360 + modem Huawei E3272 LTE 150 Mb/s 51,77 zł 51,65 zł 1 515,12 zł 1 863,60 zł HP Pavilion x360 46,66 zł 46,50 zł 1 365,53 zł 1 679,60 zł Huawei E3272 5,11 zł 5,15 zł 149,59 zł 184,00 zł 6 HP Pavilion x360 + modem Huawei E3372 LTE 150 Mb/s 51,77 zł 51,65 zł 1 515,12 zł 1 863,60 zł HP Pavilion x360 46,66 zł 46,50 zł 1 365,53 zł 1 679,60 zł 7 Acer Aspire E modem Huawei E3372 LTE 150 Mb/s 51,77 zł 51,65 zł 1 515,12 zł 1 863,60 zł Acer E ,66 zł 46,50 zł 1 365,53 zł 1 679,60 zł 8 HP 250 G2 i3 z modemem Huawei E3272 LTE 150 Mb/s 51,77 zł 51,65 zł 1 515,12 zł 1 863,60 zł HP 250 G2 46,66 zł 46,50 zł 1 365,53 zł 1 679,60 zł Huawei E3272 5,11 zł 5,15 zł 149,59 zł 184,00 zł 9 HP 250 G2 i3 z modemem Huawei E3372 LTE 150 Mb/s 51,77 zł 51,65 zł 1 515,12 zł 1 863,60 zł HP 250 G2 46,66 zł 46,50 zł 1 365,53 zł 1 679,60 zł 10 Lenovo Flex Huawei E5180 LTE 59,99 zł 59,85 zł 1 755,69 zł 2 159,50 zł Lenovo Flex ,21 zł 49,15 zł 1 440,24 zł 1 771,50 zł Huawei E5180 LTE 10,78 zł 10,70 zł 315,45 zł 388,00 zł 11 Lenovo All in One C470 + Huawei E5180 LTE 77,42 zł 77,30 zł 2 265,85 zł 2 787,00 zł Lenovo All in One C470 66,64 zł 66,60 zł 1 950,41 zł 2 399,00 zł Huawei E5180 LTE 10,78 zł 10,70 zł 315,45 zł 388,00 zł 12 Lenovo Yoga 2 Pro 13,3 + Huawei E ,45 zł 101,27 zł 2 969,12 zł 3 652,02 zł

6 Lenovo Yoga 2 Pro 13,3 93,31 zł 93,17 zł 2 730,91 zł 3 359,02 zł Huawei E5373 8,14 zł 8,10 zł 238,21 zł 293,00 zł 13 Lenovo Flex Huawei E5180 LTE + Lenovo S8-50L LTE 79,99 zł 79,63 zł 2 340,88 zł 2 879,28 zł Lenovo Flex ,21 zł 49,15 zł 1 440,24 zł 1 771,50 zł Huawei E5180 LTE 10,78 zł 10,70 zł 315,45 zł 388,00 zł Lenovo S8-50L 8.0 LTE 20,00 zł 19,78 zł 585,19 zł 719,78 zł Cennik o ograniczonej dostępności sprzętu dla promocyjnego planu cenowego Internet Power LTE 5 GB, Internet Power LTE 15 GB, Internet Power LTE 20 GB, Internet Power LTE 25 GB, Internet Power LTE 30 GB 1 Modecom FreeTab G 15,00 zł 14,80 zł 438,86 zł 539,80 zł 2 Prestigio G 15,00 zł 14,80 zł 438,86 zł 539,80 zł 3 Acer Iconia A G 20,00 zł 19,89 zł 585,28 zł 719,89 zł 4 Samsung Galaxy Tab ,00 zł 24,90 zł 731,63 zł 899,90 zł 5 Lenovo Yoga 10'' 3G 35,00 zł 34,90 zł 1 024,31 zł 1 259,90 zł 6 Samsung GALAXY TAB ,00 zł 34,90 zł 1 024,31 zł 1 259,90 zł 7 Samsung GALAXY TAB ,00 zł 44,90 zł 1 316,99 zł 1 619,90 zł Zestaw 8 Acer Iconia A1-810 WiFi + D-Link DWR ,00 zł 29,80 zł 877,89 zł 1 079,80 zł 9 Modecom FreeTab G + Huawei B593s LTE 150 Mb/s 30,00 zł 29,80 zł 877,89 zł 1 079,80 zł 10 LG Swift L7II + Prestigio 7280C 3G 40,00 zł 39,90 zł 1 170,65 zł 1 439,90 zł 11 LG P710 Swift L7II + Acer Iconia A G 45,00 zł 44,90 zł 1 316,99 zł 1 619,90 zł 12 Acer Aspire E1-530 z modemem Huawei E3131 HSPA+ 50,00 zł 49,90 zł 1 463,33 zł 1 799,90 zł 13 Acer Aspire E1-571 z modemem ZTE MF669 HSPA+ 50,00 zł 49,90 zł 1 463,33 zł 1 799,90 zł 14 Acer Aspire E1-571 Win8 z modemem ZTE MF669 HSPA+ 50,00 zł 49,90 zł 1 463,33 zł 1 799,90 zł 15 Samsung ATIV Book 2 z modemem Huawei 3131 HSPA+ 50,00 zł 49,90 zł 1 463,33 zł 1 799,90 zł 16 Acer Aspire E1-571 Win8 z modemem ZTE MF821 LTE 55,00 zł 54,80 zł 1 609,59 zł 1 979,80 zł 17 Acer Aspire E1-571 Win8 z modemem ZTE MF823 LTE 55,00 zł 54,80 zł 1 609,59 zł 1 979,80 zł 18 Acer Aspire V3-571 z modemem ZTE MF821 LTE 55,00 zł 54,80 zł 1 609,59 zł 1 979,80 zł 19 HP Pavilion G6 z modemem ZTE MF821 LTE 55,00 zł 54,80 zł 1 609,59 zł 1 979,80 zł 20 HP Pavilion z modemem Huawei E3276 LTE 150 Mb/s 55,00 zł 54,80 zł 1 609,59 zł 1 979,80 zł 21 Lenovo G500 dysk twardy 500 GB z modemem Huawei E3272 LTE 150 Mb/s 55,00 zł 54,80 zł 1 609,59 zł 1 979,80 zł 22 Lenovo G500 dysk twardy 500 GB z modemem Huawei E3276 LTE 150 Mb/s 55,00 zł 54,80 zł 1 609,59 zł 1 979,80 zł 23 Lenovo G500 dysk twardy 1 TB z modemem Huawei E3276 LTE 150 Mb/s 55,00 zł 54,80 zł 1 609,59 zł 1 979,80 zł Acer Aspire E Acer Iconia A G + router ZTE MF 28D LTE 100 Mb/s HP 250 Celeron + Acer Iconia A G + router Huawei B593s LTE 150 Mb/s 73,31 zł 73,05 zł 2 145,45 zł 2 638,90 zł 73,31 zł 73,05 zł 2 145,45 zł 2 638,90 zł 26 Laptop Acer E tablet Manta WiFi + router ZTE MF28D 73,31 zł 73,05 zł 2 145,45 zł 2 638,90 zł 27 Lenovo Yoga WiFi + Lenovo Yoga 3G + Huawei B593 LTE 150 Mb/s 73,31 zł 73,15 zł 2 145,53 zł 2 639,00 zł

7 Cennik o ograniczonej dostępności sprzętu dla promocyjnego planu cenowego Internet Power LTE 15 GB, Internet Power LTE 20 GB, Internet Power LTE 25 GB, Internet Power LTE 30 GB 1 Huawei Media Pad FHD10 LTE 50,00 zł 49,90 zł 1 463,33 zł 1 799,90 zł 2 Samsung GALAXY TAB 8.9 LTE 50,00 zł 49,90 zł 1 463,33 zł 1 799,90 zł 3 Sony Xperia Z 50,00 zł 49,79 zł 1 463,24 zł 1 799,79 zł 4 Apple ipad mini 16 GB 55,00 zł 54,80 zł 1 609,59 zł 1 979,80 zł Aparat 5 Samsung Galaxy Camera+Starter 25 50,00 zł 49,90 zł 1 463,33 zł 1 799,90 zł Konsola 6 Xbox 360 z kinect + gra Star Wars 35,00 zł 34,90 zł 1 024,31 zł 1 259,90 zł Cennik o ograniczonej dostępności sprzętu dla promocyjnego planu cenowego Internet Power LTE 20 GB, Internet Power LTE 25 GB, Internet Power LTE 30 GB 1 Apple ipad Wi-Fi + 4G 16 GB 70,00 zł 69,80 zł 2 048,62 zł 2 519,80 zł 2 Asus VivoTab Smart LTE ,00 zł 69,80 zł 2 048,62 zł 2 519,80 zł 3 Samsung Galaxy Note 10.1 HSPA+ 70,00 zł 69,80 zł 2 048,62 zł 2 519,80 zł 4 Apple ipad 4 Retina WiFi+4G 16GB 75,00 zł 74,80 zł 2 194,96 zł 2 699,80 zł 5 Samsung Galaxy Note 10.1 LTE 75,00 zł 74,80 zł 2 194,96 zł 2 699,80 zł Laptop 6 Dell Vostro ,00 zł 114,80 zł 3 365,69 zł 4 139,80 zł

Klasy serwisu Efektywna Wygodna Szybka Premium

Klasy serwisu Efektywna Wygodna Szybka Premium Regulamin Promocji POWER LTE - Internet ze sprzętem na 24 raty ( Regulamin ) Wersja z dnia 18.11.2014r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja POWER LTE - Internet ze sprzętem na 24 raty ( Promocja ) jest

Bardziej szczegółowo

Internet Power LTE 20 GB. Klasy serwisu Podstawowa Efektywna Wygodna Szybka Maksymalna

Internet Power LTE 20 GB. Klasy serwisu Podstawowa Efektywna Wygodna Szybka Maksymalna Regulamin Promocji POWER LTE z modemem lub routerem na 24 miesiące w sklepie internetowym ( Regulamin ) Wersja z dnia 20.08.2014 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja POWER LTE z modemem lub routerem na

Bardziej szczegółowo

Internet Power LTE 20 GB. Klasy serwisu Wygodna Szybka Maksymalna

Internet Power LTE 20 GB. Klasy serwisu Wygodna Szybka Maksymalna Regulamin Promocji POWER LTE z modemem lub routerem na 24 miesiące w sklepie internetowym ( Regulamin ) Wersja z dnia 03.07.2014 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja POWER LTE z modemem lub routerem na

Bardziej szczegółowo

Promocyjna opłata abonamentowa dla Abonenta aktywującego e-fakturę

Promocyjna opłata abonamentowa dla Abonenta aktywującego e-fakturę Regulamin Promocji Ja + LTE z modemem lub routerem na 24 miesiące w Sklepie Internetowym 2x więcej GB ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 19.08.2015 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Ja + LTE z modemem

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/24) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/24)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/48) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/48)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/36) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/36)

Bardziej szczegółowo

2 PAKIETY TARYFOWE I INNE UPRAWNIENIA ABONENTA

2 PAKIETY TARYFOWE I INNE UPRAWNIENIA ABONENTA Regulamin Promocji Ja + LTE z modemem lub routerem na 24 miesiące ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 19.05.2015 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Ja + LTE z modemem lub routerem na 24 miesiące (

Bardziej szczegółowo

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB REGULAMIN PROMOCJI JA+ NOWA FIRMA BEZ KOŃCA RATY 36/36 (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) MODEL RATALNY 36/36 DLA NOWO ZAKŁADANYCH FIRM (XNO3636A01; XNO3636B01; XNO3636C01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 (

Bardziej szczegółowo

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop REGULAMIN PROMOCJI EKONOMICZNA OFERTA DLA FIRM BEZ TELEFONU (01) (SEKOT18A01; SEKOT18B01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bardzo ekonomiczna oferta dla Firm bez telefonu ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ - SPECJALNA) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 02/07/2015r.

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ - SPECJALNA) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 02/07/2015r. Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ - SPECJALNA) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 02/07/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez

Bardziej szczegółowo

Okres Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SKLEP INTERNETOWY) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 28/07/2015r.

Okres Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SKLEP INTERNETOWY) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 28/07/2015r. Okres Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SKLEP INTERNETOWY) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 28/07/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r.

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy slte 69,99+ slte 89,99+ slte 119,99+ slte 129,99+ Nowy Klient i Konwertujący z ofert na kartę ( 1 pkt 1 lit.

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy slte 69,99+ slte 89,99+ slte 119,99+ slte 129,99+ Nowy Klient i Konwertujący z ofert na kartę ( 1 pkt 1 lit. Regulamin Promocji Smartfon - Taryfy slte (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 19/05/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Smartfon - Taryfy slte (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ) ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy. 359 zł (441,57. 209 zł (257,07. 169 zł (207,87 zł z VAT) 159 zł (195,57. 139 zł (170,97 zł z VAT) 129 zł (158,67

Promocyjny Plan Cenowy. 359 zł (441,57. 209 zł (257,07. 169 zł (207,87 zł z VAT) 159 zł (195,57. 139 zł (170,97 zł z VAT) 129 zł (158,67 REGULAMIN PROMOCJI NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM W SKLEPIE INTERNETOWYM (06) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (XSPAS24A06; XSPAS24B06; XSPAS36A06; XSPAS36B06) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowa profesjonalna

Bardziej szczegółowo

ZZMK w Polsce. Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus. dla

ZZMK w Polsce. Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus. dla ZZMK w Polsce Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus dla Warszawa, 06.02.2014 r. Szanowni Państwo, Polkomtel Sp. z o.o. operator sieci Plus od początku swej działalności ukierunkowany

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Kody Promocji: B_WWW_T8_NF_R_5GB, B_WWW_T8_NF_R_2,5GB, B_WWW_T8_NF_R_500MB, B_WWW_T8_NF_R 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej INTERNET mobilny lte 4g dla CIEBIE i rodziny MODEMY I routery w sklepie Internetowym

Warunki Oferty PrOmOcyjnej INTERNET mobilny lte 4g dla CIEBIE i rodziny MODEMY I routery w sklepie Internetowym Warunki Oferty PrOmOcyjnej mobilny lte 4g dla CIEBIE i rodziny MODEMY I routery w sklepie Internetowym 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 24.04.2015 roku do wyczerpania zapasów urządzeń objętych niniejszą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Regulamin )

Regulamin Promocji: Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Regulamin ) Regulamin Promocji: Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Regulamin ) I Postanowienia Ogólne 1. Promocja Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Plush Mix Sklep Internetowy ( Regulamin )

Regulamin Promocji: Plush Mix Sklep Internetowy ( Regulamin ) Regulamin Promocji: Plush Mix Sklep Internetowy ( Regulamin ) I Postanowienia ogólne 1. Promocja Plush Mix Sklep Internetowy ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Plush Mix ( Regulamin )

Regulamin Promocji: Plush Mix ( Regulamin ) Regulamin Promocji: Plush Mix ( Regulamin ) I Postanowienia ogólne 1. Promocja Plush Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere na próbę" obowiązuje od dnia 21 stycznia 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere na próbę obowiązuje od dnia 21 stycznia 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji Nowy Business Everywhere na próbę" obowiązuje od dnia 21 stycznia 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Promocja Nowy Business Everywhere na próbę, zwana

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Taryfy Jump LTE z telefonem 24Raty w T- Mobile

Warunki Oferty Promocyjnej Taryfy Jump LTE z telefonem 24Raty w T- Mobile Warunki Oferty Promocyjnej Taryfy Jump LTE z telefonem 24Raty w T- Mobile I. Warunki Oferty Promocyjnej związanej ze sprzedażą TELEFONU na raty Kody Promocji: w tabelce 1. Opis Oferty 1.1. W okresie od

Bardziej szczegółowo

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to:

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to: Katowice; dnia 10.08.2015r. UWAGA!!!!!!!!!!!!!! W dniach od 20.08.2015r. do 08.09.2015r. z powodu urlopu, oferta IPA Mobile decyzją zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

Bardziej szczegółowo

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB REGULAMIN PROMOCJI JA+ NOWA FIRMA BEZ KOŃCA TYLKO SIM (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (SNOWA24A01; SNOWA24B01; SNOWA24C01) (SNOWA36A01; SNOWA36B01; SNOWA36C01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ NOWA Firma

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem Regulamin promocji z terminalem obowiązuje od dnia 18 grudnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Kwota minimalna 30 zł 50 zł 60 zł. 300 minut 15zł bez limitu 35 zł

Kwota minimalna 30 zł 50 zł 60 zł. 300 minut 15zł bez limitu 35 zł Regulamin Promocji Plush Mix Sklep Internetowy ( Regulamin Promocji ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plush Mix Sklep Internetowy ( Promocja ) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o. 1 ( POLKOMTEL

Bardziej szczegółowo

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to:

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to: Katowice; dnia 10.08.2015r. UWAGA!!!!!!!!!!!!!! W dniach od 20.08.2015r. do 08.09.2015r. z powodu urlopu, oferta IPA Mobile decyzją zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

Bardziej szczegółowo