Ideę Radosnej Nowiny 2000 poddał ks. dr Bronisław Sieńczak Prezes Fundacji i sam doprowadził do jej realizacji. 1. Idee, projekty i przygotowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ideę Radosnej Nowiny 2000 poddał ks. dr Bronisław Sieńczak Prezes Fundacji i sam doprowadził do jej realizacji. 1. Idee, projekty i przygotowania"

Transkrypt

1 Rozdział V. Radosna Nowina ROZDZIAŁ V RADOSNA NOWINA 2000 Macie być jak te orły. Stefan Kardynał Wyszyński...unikać absolutyzowania, dawać przykład pedagogii, na jaką czeka cały świat; dawać lekcję miłości do człowieka i pełnej wolności duchowej, na jaką stać wolne dzieci Boże. Na tym także polegałaby inspiracja chrześcijańska. Ks. Marian Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej Myśl o budowie nowoczesnego ośrodka wychowawczego pojawiła się już na początku działalności Fundacji 1. Pierwsza wzmianka zapisana w Informatorze Fundacji o idei powstania Radosnej Nowiny 2000 pochodzi z grudnia 1993 roku. Dobiegły końca pertraktacje prowadzone przez Fundację z Wojewodą Krakowskim w sprawie rekompensaty za zajęte nieruchomości Zakładu Wychowawczego im. Ks. Siemaszki (Czerna k. Krzeszowic, Szpital im. Narutowicza). W ramach odszkodowania przyznano Zgromadzeniu ziemię w miejscowości Piekary, gmina Liszki. Fundacja zamierza zbudować nowoczesny kompleks dla dzieci i młodzieży ubogiej 2. Ideę Radosnej Nowiny 2000 poddał ks. dr Bronisław Sieńczak Prezes Fundacji i sam doprowadził do jej realizacji. 1. Idee, projekty i przygotowania Pierwszym pomysłem na wykorzystania terenu w Piekarach była koncepcja wioski dziecięcej, na wzór austriackiej Kinderdorf, założonej po II wojnie światowej dla sierot wojennych, a później powielanej na całym świecie, także w Polsce. Ks. Sieńczak odwiedził władze centralne Kinderdorfu w Wiedniu, przeprowadzając tam sondaż dotyczący pomocy z ich strony. Następnie, po dwukrotnym pobycie w Wiosce Dziecięcej w Kraśniku, przepro- 1 Por. B. Sieńczak CM, Dzieło ks. Kazimierza Siemaszki 100 lat po śmierci twórcy, Kraków 2004, s Fundacja im. ks. Siemaszki, Biuletyn informacyjny, Kraków 1994, s. 25.

2 168 Jacek Tendej CM, Od ks. Kazimierza Siemaszki do Radosnej Nowiny 2000 wadzonych tam rozmowach i własnych obserwacjach, doszedł do wniosku, że Fundacja nie powinna podejmować się takiego dzieła. Organizacja wioski polega na tym, że odpowiednio przygotowanej kobiecie powierza się grupę 6 do 10 dzieci. Ona je wychowuje jako przybrana matka, zachowując dużą autonomię. Instytucja prowadząca ma jedynie obowiązek zapewnienia jej odpowiednich środków finansowych. Z powodu niedosytu tych środków zwykle rodzi się negatywne nastawienie do instytucji prowadzącej. A rola takiej właśnie instytucji miałaby być udziałem Fundacji i Zgromadzenia Księży Misjonarzy 3. Od pomysłu wioski dziecięcej w Piekarach odstąpiono na rzecz nowoczesnej szkoły wraz z własnym kościołem, internatem i obiektami sportowymi. Wybór miejsca na szkolę padł na Piekary, gdzie wolnej przestrzeni nie brakowało, co umożliwiało stworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji na łonie natury. Decydując się na założenie szkoły ks. Sieńczak wzorował się na posunięciach ks. Siemaszki sprzed przeszło 100 lat, kiedy to Założyciel, już w kilka lat po rozpoczęciu działalności i stworzeniu Zakładu, otworzył w nim szkołę, by wychowanie dopełnić odpowiednim wykształceniem 4. Mieszkańców Piekar poinformowano o planowanych przedsięwzięciach, organizując majówkę piknik dla dzieci z Krakowa i Piekar. Na to jednorazowe wyda rzenie złożyły się: biegi przełajowe w kategoriach wiekowych, cukierki zrzucane z samo lotu i jego lądowanie, a potem trudny technicznie ponowny start i dramatyczny odlot. Wojsko zapewniło obsługę gastronomiczną, częstując wszystkich uczestników grochówką o niezapomnianym smaku 5. Księża z Fundacji i ich współ pracownicy przedstawiali plany, jakie Fundacja pragnie zrealizować w Piekarach. Przedsięwzięcie o takiej skali wymagało zgody przełożonych Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Wizytator ks. Karol Hołubicki w dniu 3 lutego 1996 roku, wyraził zgodę na uzyskanie pozwolenia na budowę Radosnej Nowiny 2000 pod warunkiem, że taką zgodę potwierdzi Ojciec Generał Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Kilka dni po tej decyzji nastąpiła zmiana na stanowisku Wizytatora. 6 lutego 1997 roku członkowie Konwentu Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy wybrali na ten urząd właśnie ks. Bronisława Sieńczaka 6. Natychmiast po wyborze ks. Sieńczak przystąpił do bezpośrednich rozmów z Ojcem Generałem Zgromadzenia ks. Robertem P. Maloney em i z członkami jego Rady. Po spotkaniu w dniu 21 kwietnia 1998 roku powstał dokument wyjaśniający rolę Fundacji w Polskiej Prowincji 7, a Generał wyraził zgodę na budowę Radosnej Nowiny B. Sieńczak CM, dz. cyt., s Tamże, s Tamże, s Oto najistotniejsze punkty tego ważnego dokumentu: Fundacja im. ks. Siemaszki i Polska Prowincja Zgromadzenia Księży Misjonarzy są odrębnymi osobami prawnymi i muszą nimi pozostać, zgodnie z polskim prawem cywilnym. Niektóre własności używane przez Fundację im. ks. Siemaszki należą do Zgromadzenia, inne do Fundacji. Ks. Sieńczak przekaże wykaz własności, wskazując dokładnie, które należą do Zgromadzenia Misji, a które do Fundacji im.

3 Rozdział V. Radosna Nowina Realizacja tego zamierzenia 8 stała się możliwa dzięki Józefinie Gebert ze Szwajcarii, którą ks. Sieńczak spotkał w 1976 roku w sanktuarium maryjnym w Lourdes. Dysponuje ona znacznymi środkami finansowymi, ponieważ jej rodzina od niepamiętnych czasów prowadzi działalność handlową lub produkcję użytecznych artykułów 9. Jej dziadek Kacper Gebert w drugiej połowie XIX wieku zajmował się produkcją i montażem piorunochronów, a mama Regina Gebert, wywodząca się z bogatej rodziny kupieckiej z Bazylei, kobieta wielkiego serca, związana z Kościołem prowadziła rodzinną firmę. Jej mąż Albert wynalazł w r zwykłą spłuczkę klozetową. Urządzenie bardzo proste, tylko trzeba było wpaść na ten pomysł. Opatentował je, a następnie rozpoczął produkcję. Na początku kasety były produkowane z drzewa, wylewane ołowiem, następnie odlewane z żeliwa. W miarę upływu czasu firma GEBERIT wprowadza nowe technologie, a po II wojnie światowej, w czasie odbudowy zrujnowanych Niemiec, była już przygotowana do seryjnej produkcji urządzeń sanitarnych o najwyższym standardzie, ciągle wprowadzając nowe technologie. Ostatecznie firma jako pierwsza w świecie podjęła produkcję plastikowych złączek, syfonów, kolanek, rur, wprowadzając technikę ich zgrzewania oraz elektronikę. [Sukces rodzinnej firmy polegał na tym, że w odpowiednim czasie wprowadziła na rynek przyp. J.T.] odpowiedni wysokiej jakości produkt 10. Józefina Gebert jako siedemnastoletnia dziewczyna przeżyła coś na kształt wielkiego nawrócenia, za zgodą spowiednika złożyła przyrzeczenie życia zgodnego z radami ewangelicznymi. Od tego czasu codziennie uczestniczy we Mszy św. Myślała o życiu klasztornym, ale przekonała się, że zachowanie posłuszeństwa, wyrzeczenie się spraw społecznych i kultury byłoby bardzo trudne, jednocześnie przy jej wielkim indywidualizmie stawało się to niemożliwe. Odbyła studia w zakresie nauk socjalnych z przygotowaniem do zawodu asystentki społecznej. W czasie studiów poznała Rositę Genardini. Przez dwa lata pracowała w St. Gallen, a nas tępnie w r przeniosła się do Ticino i zamieszkała w domu Rosity. Obydwie stworzyły zespół o dużych możliwościach niesienia pomocy biednym 11. Rositę Genardini wspierała w jej publicznej działalności, najpierw jako przewodniczącą Akcji Katolickiej, a następnie jako kandydatkę do parlamentu kantonalnego. Rosita zasiadała ks. Siemaszki. W wypadku używania przez Fundację im. ks. Siemaszki własności przynależących do Zgromadzenia, należy sporządzić umowę stron na jasno określonych warunkach. Wszystkie długi i obciążenia, czy legalne, czy penalne, zaciągnięte przez Fundację im. ks. Siemaszki należą do niej, a nie do Zgromadzenia Misji i muszą takimi pozostać. Polska Prowincja jest fundatorem dzieła. Dlatego Wizytator Polskiej Prowincji mianuje członków Rady Fundacji, jak także członków Zarządu Fundacji. Odnośnie likwidacji Fundacji art. 23 statutu stwierdza, że dobra przechodzą na rzecz Zgromadzenia Misji. W naszym rozumieniu na rzecz Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji, tak, aby mogły być użyte dla realizacji istotnego celu Fundacji, tj. dla biednych chłopców i sierot. 8 B. Sieńczak CM, dz. cyt., s Tamże, s Tamże, s

4 170 Jacek Tendej CM, Od ks. Kazimierza Siemaszki do Radosnej Nowiny 2000 Józefina Gebert i ks. Bronisław Sieńczak CM na audiencji u papieża Jana Pawła II Makieta Centrum Edukacyjnego Radosna Nowina 2000

5 Rozdział V. Radosna Nowina w parlamencie przez wiele lat i stała się osobą znaną i uznaną 12. W wolnych chwilach Józefina Gebert pisała powieści dla młodzieży, za które otrzymała nagrody i wyróżnienia. Gdy ukończyła 60 lat, udała się wraz z Rositą na pielgrzymkę do Lourdes w intencji dobrej starości. Tam spotkał ją po raz pierwszy ks. Sieńczak i tak rozpoczęła się ich znajomość i przyjaźń owocna w głównej mierze dla ponownego rozkwitu dzieła ks. Siemaszki 13. Ten przyjacielski związek pogłębił się po niespodziewanej śmierci Rosity Genardini. Józefina Gebert załamała się, straciła nie tylko przyjaciela i współpracownika, ale również towarzysza podróży. Ks. Sieńczak zaproponował jej swoje towarzystwo na wakacyjne wyjazdy. W rok później wspólnie wyjechali do St. Moritz. Okazało się, że Józefina Gebert zyskała nie tylko towarzysza podróży, ale i kapelana, który odprawiał jej codziennie Mszę św., oraz wytrawnego kierowcę 14. Podczas kolejnego wspólnego wyjazdu na zakończenie 1996 roku rano powiedziała do ks. Bronisława: długo w nocy modliłam się, postanowiłam pomóc ci zrealizować twoje plany odnośnie planowanej»radosnej Nowiny 2000«. Napisałam list do ciebie i podobny list do dr. Schwäglera, zaufanego administratora moich finansów, aby przekazał do twojej dyspozycji tu wymieniła cyfrę we frankach szwajcarskich 15. Były już fundusze, była zgoda najwyższych władz Zgromadzenia na budowę, konieczna była jeszcze akceptacja i pozwolenie na budowę od władz lokalnych. A to okazało się wcale nie takie proste. W dniu 14 listopada 1995 roku ks. Sieńczak zwrócił się do wójta Gminy Liszki o dokonanie zmiany przeznaczenia działki nr 644/3 we wsi Piekary, na której miały być zlokalizowane zabudowania Radosnej Nowiny , a następnie 2 kwietnia 1996 roku z pismem do Gminy Liszki o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu 17. Okazało się, że Dyrektor Wojewódzkiego Wydziału Ochrony Środowiska w terminie ustawowym wniósł stanowczy sprzeciw wobec planowanej lokalizacji ośrodka, który rzekomo zakłóciłby krajobraz otuliny Parku Jurajskiego. Podobnie bardzo wstrzemięźliwe stanowisko zajął Zarząd Parków Jurajskich, jednak po czasowym wahaniu wydał zgodę na budowę 18. Koncepcje zabudowy musiały zostać tak dostosowane, by można było otrzymać zgodę na budowę również od Wojewódzkiego Wydziału Ochrony Środowiska. Po wielu korektach, zgodnych ze studium krajobrazowym, przyjęty został projekt zespołu architektów Anny i Krzysztofa Filusiów oraz Krzysztofa Bielańskiego. Wreszcie w 1997 roku powstała ostateczna makieta Radosnej Nowiny Tamże, s Tamże, s Archiwum Fundacji im. ks. Siemaszki, (dalej cyt.: AF) B. Sieńczak CM, dz. cyt., s

6 172 Jacek Tendej CM, Od ks. Kazimierza Siemaszki do Radosnej Nowiny 2000 Do rozpoczęcia prac pozostało jeszcze zorganizowanie przepływu pieniędzy ze Szwajcarii, wybranie firmy, która wykonywać będzie prace budowlane oraz przyjęcie szczegółowych planów wykonawczych budynków. Aby zapewnić bezpieczny przekaz środków finansowych na budowę»radosnej Nowiny 2000«, Josephina przy pomocy adwokatów powoł[ała] do życia Fundację Praxedis 20. Powstała instytucja, ale przeszkody wciąż się piętrzyły. Strona szwajcarska domagała się od prezesa Fundacji im. ks. Siemaszki, coraz to nowych pism, bez informacji, kiedy Fundacja otrzyma przyrzeczone środki finansowe. Wobec przedłużającej się niepewności, ks. Sieńczak podczas kolejnego wyjazdu na wakacje z panią Gebert, namówił ją do napisania dwóch dokumentów. Jeden z nich był skierowany do niego i określał sumę, jaka ma być przeznaczona na budowę Radosnej Nowiny 2000 i na przyszłe jej utrzymanie. Drugi do mec. Renzo Respiniego, z prośbą, aby zajął się wykonaniem jej woli w sprawie przekazania wspomnianych środków finansowych 21. Mec. Respini zredagował dokument stanowiący umowę pomiędzy Fundacją Praxedis a Fundacją im. ks. Siemaszki 22, w której zostały określone zobowiązania Praxedis i warunki, jakie musi spełnić Fundacja im. ks. Siemaszki, by uzyskać środki finansowe na realizację śmiałego projektu»radosna Nowina 2000«. Dokument ( ) ostatecznie został podpisany 22 lutego w Krakowie i 29 lutego w Minusio w 1999 r. ( ) Od momentu podpisania umowy środki finansowe zaczęły regularnie napływać kolejnymi transzami, po uprzednim przeprowadzeniu audytu, czyli kontroli przez wybraną firmę niemiecką Rödl & Partner z siedzibą w Krakowie 23. Nad stroną ekonomiczno gospodarczą i wykonawczą budowy czuwał doświadczony w tego rodzaju pracach ks. Czesław Patoń. Wzniesienie obiektów Radosnej Nowiny 2000 powierzono nowopowstałej firmie F.H.U. EL DOM BUD, którą kierował jej właściciel Bruno Cebula, przy wsparciu doświadczonego ojca Stanisława. Nad fachowością i poprawnością prac czuwał inż. Stanisław Mazur, doświadczony fachowiec w zakresie wykonawstwa i nadzoru budowlanego. Głównym magazynierem był mgr inż. Zygmunt Brewczyński, który kontrolował celowość użycia zakupionych materiałów budowlanych 24. Szczegółowe plany wykonawcze, na bieżąco wykonywało biuro architektów Anny i Krzysztofa Filusiów i Krzysztofa Bielańskiego Tamże, s Nazwa Fundacji pochodzi od imienia św. Praksedy według tradycji, była to bogobojna kobieta rzymska ze starożytnego rodu, starannie wykształcona i wychowana, która udzieliła schronienia apostołom św. Piotrowi i św. Pawłowi. Bazylika św. Praksedy znajduje się obok Bazyliki Santa Maria Maggiore. 21 Mec. Respini okazał się osobą opatrznościową dla przedsięwzięcia, nie tylko dlatego, że był dobrym prawnikiem, ale był także znany w Szwajcarii jako polityk. Początek jego kariery w kantonie Ticino ułatwiła mu wspominana już przyjaciółka Józefiny Gebert, Rosita Genardini. Poźniej zasiadał nawet we władzach centralnych w Bernie. W dodatku jako chłopiec mieszkał kilka lat w Warszawie, ponieważ jego ojciec pracował w Ambasadzie Szwajcarii w Polsce. 22 AF. 23 B. Sieńczak CM, dz. cyt., s Tamże, s AF.

7 Rozdział V. Radosna Nowina W 150 rocznicę urodzin ks. Kazimierza Siemaszki, podczas tradycyjnego opłatka Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie, Wizytator Księży Misjonarzy ks. Bronisław Sieńczak ogłosił uroczyście w obecności przedstawicieli władz miejskich i wojewódzkich decyzję o budowie Radosnej Nowiny 2000 w Piekarach Budowa obiektów W dniu 23 lipca 1998 roku wójt Gminy Liszki, mgr inż. Wojciech Burmistrz, wydał decyzję o pozwoleniu na budowę domu administracyjnego, co oznaczało praktycznie początek budowy. ( ) Kiedy pozwolenie zostało uprawo mocnione i prace budowlane rozpoczęte, 8 września 1998 r. [ks. Bronisław Sieńczak przyp. J.T.] jako dyrektor Fundacji wydał oficjalny dokument o rozpoczęciu budowy»radosna Nowina 2000«w oparciu o udzielone pozwolenia władz administracyjnych, jak i Zgromadzenia 27. Najpierw stanął budynek administracyjny. Prace przy nim rozpoczęto od aktu poświęcenia kamienia węgielnego, które odbyło się 15 października 1998 w obecności zaangażowanych w budowę pracowników i inżynierów, księży z do mów misjonarskich z Krakowa oraz przedstawicieli Gminy Liszki z wójtem Wojciechem Burmistrzem 28. Natomiast gmach szkolny, o powierzchni użytkowej 5 tys. m kw., został zaprojektowany jako dwa równoległe budynki o długości 90 m, przecięte poprzecznie we frontowej części i dwukrotnie w głębi, co w efekcie stworzyło dwa patia i wyciągnięte ramiona, w których zlokalizowane zostały sale szkolne. Szkoła była planowana przed reformą min. Handtkego dla 400 uczniów, na czterech poziomach, po cztery klasy na każdym poziomie, po 24 uczniów. ( ) Wmurowanie pierwszej cegły miało być prezentacją i promocją szkoły w środowisku władz wojewódzkich, oświatowych, miejskich i lokalnych, stąd zaproszeni goście reprezentowali odpowiednie władze. ( ) Plac pod budowę poświęcił i pierwszą cegłę wmurował ks. Kard. Franciszek Macharski w dniu 8 maja 1999 r. 29. Szkoła średnia przewidziana była nie tylko dla uczniów z Krakowa i okolic, ale także dla potrzebującej wsparcia młodzieży z całej Polski. W tym celu powstał internat w oryginalnym wydaniu. Chcąc stworzyć uczniom przyjazną, rodzinną atmosferę oraz indywidualny kontakt z wychowawcą, zdecydowano się na budowę małych domków, w których zamieszkałoby po około wychowanków wraz z wychowawcą. Koncepcję takiego domku stworzył holenderski architekt, współpracujący z Fundacją, C. Hoogeveen. Jego pomysł został szczegółowo opracowany przez zespół architektów Annę i Krzysztofa Filusiów i Piotra Bielańskiego, którzy są autorami projektu całego Centrum. W pierwotnych planach miało powstać 12 takich domków, jednak w trakcie realizacji liczba ta została zmniejszona do ośmiu. Powierzchnia użytkowa domku internatu 26 B. Sieńczak CM, dz. cyt., s Tamże, s Tamże, s Tamże, s. 175.

8 174 Jacek Tendej CM, Od ks. Kazimierza Siemaszki do Radosnej Nowiny 2000 wynosi 400 m 2. Podczas corocznego zjazdu przełożonych domów misjonarskich w Polsce, w dniu 9 września 1999 roku odbyła się uroczystość wmurowania pierwszej cegły 30. Kolejną inwestycją była budowa świątyni (zob. poniżej), a w końcowej fazie prac ukończono budowę hali sportowej oraz krytej pływalni, która została uroczyście otwarta 1 września 2004 roku, w dniu imienin ks. prezesa Bronisława Sieńczaka, który zainaugurował działalność basenu skokiem do wody i prze płynięciem całej długości basenu w stroju duchownym Inauguracja działalności kościoła pw. Narodzenia Pańskiego Pierwszym obiektem oddanym do użytku, wybudowanym w niezwykłym tempie, był kościół pw. Narodzenia Pańskiego. Jego budowa rozpoczęła się 6 maja 2000 roku, a został on oddany do użytku wiernych w wigilię Bożego Narodzenia 2000 roku. Pierwszą Mszę św. Pasterkę odprawił w nim J. E. ks. kard. Franciszek Macharski. 24 grudnia 2000 roku o godz rozpoczęła się Msza św., transmitowana przez Polskie Radio w programie I. Po raz pierwszy zabrzmiał hymn»radosna Nowina 2000«32. Na początek ks. kardynał poświęcił kościół. Potem odbyła się krótka liturgia światła z Betlejem, które od kilkunastu lat przekazują harcerze wielkim osobistościom i świątyniom, w ramach akcji na rzecz pokoju i po jednania, zainicjowanej przez dziennikarzy radia austriackiego przed ponad 15 laty 33. Podczas homilii ks. kardynał podkreślił, że Księża Misjonarze, którzy właśnie rozpoczęli działalność w Piekarach, pragną służyć Kościołowi Chrystusowemu przez dzieło apostolskie dla młodzieży. Niech w szkołach, które tu powstają, młodzież zdobywa wiedzę i formację chrześcijańską. Niech wchodzą w świat przygotowani do pracy i mocni w wierze 34. Od tej chwili w kościele sprawowana jest regularnie liturgia Mszy św. (w niedziele i dni powszednie) oraz inne okolicznościowe nabożeństwa, w których uczestniczą przede wszystkim mieszkańcy Piekar. Odpowiedzialnym za organizację życia liturgicznego został mianowany przez ks. kard. Macharskiego ks. Bronisław Sieńczak, który, jako przełożony Zgromadzenia oddelegował do tej funkcji ks. Pawła Rycyka 35. Niektórzy mieszkańcy Piekar, szczególnie ci, mieszkający niedaleko kościoła, zaangażowali się w tworzenie nowego środowiska duszpasterskiego. Wyrazem tego było uczestnictwo w codziennej liturgii Mszy św., przystępowanie do sakramentu pokuty, zamawianie intencji Mszy św., cotygodniowe społeczne sprzątanie kościoła, przygotowywanie okolicznościowych dekoracji, zbieranie ofiar podczas Mszy św., pełnienie funkcji organisty oraz kościelnego itp. 36. Od samego początku w służbie liturgicznej pomagały dwie grupy duszpasterskie: 30 Tamże, s W Radosnej Nowinie w Piekarach. Basen do kompleksu, Dziennik Polski z 4 5 września 2004, s. V. 32 Tekst: ks. Michał Ciurej, muzyka: Tomasz Stec. 33 B. Sieńczak CM, dz. cyt., s AF, Homilia ks. kard. Franciszka Macharskiego podczas Pasterki 2000 r. 35 AF, Dekret ks. Kard. Macharskiego. 36 AF, Ogłoszenia duszpasterskie z 2001 roku.

9 Rozdział V. Radosna Nowina dziewczęta śpiewające w scholi oraz ministranci chłopcy służący przy ołtarzu w stroju liturgicznym. Dla nich zorganizowany został wyjazd na ferie zimowe do ośrodka rekolekcyjno wypoczynkowego Fundacji w Lipnicy Małej. Takie wspólne wyjazdy były później organizowane także podczas wakacji. Zarówno same dzieci i młodzież, jak i ich rodziców ogarnęła wielka radość i fascynacja możli wością aktywnego uczestniczenia w liturgii 37. Pierwsze formalne spotkanie dla tych grup odbyło się 27 i 28 lutego 2001 roku. Młodzież redagowała także swoją gazetkę Radosna Nowina dla Dzieci 38. Chociaż kościół pw. Narodzenia Pańskiego nie jest kościołem parafialnym (należy do parafii w Liszkach), to od samego początku sprawowane są w nim takie celebracje liturgiczne, jak: poświęcenie gromnic (2. lutego), obrzęd pokutny środy popielcowej, rekolekcje wielkopostne, nabożeństwo Drogi Krzyżowej i Gorz kich Żali, uroczyście celebrowane Triduum Paschalne, procesje oktawy Bożego Ciała, nabożeństwa majowe i październikowe, pierwszopiątkowe, roraty itp. Od stycznia 2002 roku w kościele odprawiane są stałe nabożeństwa po Mszy św.: w środy nowenna do Matki Bożej od Cudownego Medalika i w piątki koronka do Miłosierdzia Bożego. W kościele nabyć można prasę katolicką. Kościół został wyposażany w niezbędne sprzęty liturgiczne, z których część ufundowali mieszkańcy Piekar. Dla chętnych mieszkańców Piekar organizowano autokarowe pielgrzymki do sanktuariów w Polsce (pierwsza do Lichenia odbyła się w dniach lipca 2002 r., później do Warszawy i Niepokalanowa) oraz na Ukrainie i Litwie Poświęcenie i uroczyste otwarcie Radosnej Nowiny 2000 W przeddzień uroczystości, 7 września 2002 roku, przybyła do Piekar wynajętym samolotem główna fundatorka Radosnej Nowiny 2000 Józefina Gebert ze Szwajcarii wraz z adwokatami: Renzo Respini, Milo Caroni oraz dr. Heinrichem Schwäglerem zaufanym administratora jej finansów. W pierwszym dniu pobytu odbyły się dyskusje dotyczące wykorzystania finansów oraz przyszłego finansowania dzieła, czyli planowanej budowy małej elektrowni wodnej na Stopniu Kościuszko na Wiśle, z której dochód byłyby przeznaczony na utrzymanie i funkcjo nowanie Radosnej Nowiny Później dostojni goście spotkali się z przedstawi cielkami Firmy Rödl&Partner, sprawdzającej prawidłowość wydawania funduszy ze Szwajcarii. Następnie zwiedzili Kraków, a Józefina Gebert w towa rzystwie ks. Sieńczaka odwiedziła sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiew nikach, Kalwarię Zebrzydowską i Wadowice 40. Uroczystość poświęcenia odbyła się w dniu 8 września 2001 roku po Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. abpa Tadeusza Gocłowskiego. Oprócz 37 Osobiste obserwacje autora. 38 AF, Egzemplarze pisemka. 39 AF, Ogłoszenia duszpasterskie z 2001 i 2002 roku. 40 AF, Kronika Radosnej Nowiny 2000 [online], dostępny w Internecie: [dostęp 20 sierpnia 2008]

10 176 Jacek Tendej CM, Od ks. Kazimierza Siemaszki do Radosnej Nowiny 2000 wspomnianych gości ze Szwajcarii w uroczystości uczestniczyli liczni duchowni, m.in.: Ojciec Generał Zgromadzenia Księży Misjonarzy ks. Robert P. Maloney, ks. bp Kurt Kren z St. Pölten w Austrii, ks. bp Tadeusz Pieronek Rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, ks. bp Albin Małysiak, o. Marek Szeliga opat z Tyńca, o. Piotr Chojnacki opat z Mogiły, o. Czesław Parzyszek Przewodniczący Kosulty Zakonów Męskich, wizytatorzy z innych prowincji Zgromadzenia: z Austrii ks. Franz Kangler, z USA ks. John Sledziona, ze Słowacji ks. Augustyn Slaninka, ze Słowenii ks. Zdrawko Pogorelec, z Tajwanu ks. Hugh O Donell, z Węgier ks. Józef Łucyszyn, z prowincji Cyryla i Metodego (z terenu b. Związku Radzieckiego) ks. Paul Roche oraz delegat z Brazylii ks. Mieczysław Lekent, a także przedstawiciele władz państwowych: Agnieszka Bogucka przedstawiciel rządu RP, Marian Apostoł przedstawiciel wojewody, Teresa Starmach i Krzysztof Adamczyk wiceprezydenci Krakowa, przedstawiciel województwa małopolskiego Marszałek Andrzej Sasuła, Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentowała Jolanta Dobrzyńska, Kuratorium Oświaty kurator Jerzy Lackowski, Gminę Liszki wójt Wojciech Burmistrz i wieś Piekary jej sołtys Stanisław Suchan. Na uroczystość przybyły także delegacje parafialne: z parafii w Lubartowie i Pałecznicy (rodzinnej miejscowości ks. Sieńczaka), z krakowskiej parafii bł. Anieli Salawy, Chór Mariański z kościoła Matki Bożej z Lourdes z Krakowa pod dyrekcją Jana Rybarskiego oraz zespoły muzyczne z Iłowej k. Żagania i z Centrum Młodzieży z ul. Długiej w Krakowie. Liturgię przygotowali klerycy seminarium duchownego księży misjonarzy na Stradomiu kierowani przez ks. Andrzeja Klimę. Kościół, hala sportowa i aula szkolna oraz cały teren ośrodka zostały udekorowane tablicami z grafiką związaną z uroczystością otwarcia i z rocznicą 350 lecia działalności Zgromadzenia Misji w Polsce, a także zielonymi wieńcami przygotowanymi przez mieszkańców Piekar. Po Mszy św. wszyscy goście przeszli procesyjnie z kościoła na plac przed szkołą, gdzie odbył się liturgiczny obrzęd poświęcenia całego Centrum Radosna Nowina Przewodniczył mu J. E. ks. bp Albin Małysiak (ostatni dyrektor Zakładu ks. Siemaszki przed likwidacją w roku 1954). Po słowach modlitwy poświęcenia Ośrodek został pokropiony wodą święconą przez ks. bp. Małysiaka, Ojca Generała i ks. Wizytatora Sieńczaka, po czym Fundatorka Centrum Józefina Gebert, Ojciec Generał Robert Maloney oraz ks. Wizytator Bronisław Sieńczak uroczyście otworzyli ośrodek, przecinając wstęgę honorową. Następnie goście zwiedzili szkołę i przeszli do hali sportowej na oficjalną akademię prowadzoną przez redaktora Telewizji Kraków Piotra Legutko. Przemówienie powitalno dziękczynne wygłosił ks. Wizytator Bronisław Sieńczak, a goście przemówienia okolicznościowe. Ojciec Generał wręczył Józefinie Gebert akt afiliacji do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Goście poczęstowani zostali obiadem, po czym odbyła się prapremiera filmu Nieskończona misja o Zgromadzeniu Księży Misjonarzy 41, ponieważ otwarcie»radosnej Nowiny 2000«odbyło się w ramach obchodów 350 lecia działalności Zgromadzenia w Polsce B. Sieńczak CM, dz. cyt., s. 193.

11 Rozdział V. Radosna Nowina Po skończonych uroczystościach oficjalnych w hali sportowej odbył się festyn i prowadzony przez ks. Pawła Rycyka koncert przybyłych na otwarcie zespołów muzycznych. Telewizja Polska pokazała relację z uroczystego otwarcia Centrum w programie krakowskim oraz w głównym wydaniu Wiadomości o godzinie Józefina Gebert w towarzystwie ks. Bronisława Sieńczaka oraz mec. Renzo Respiniego i dr. Heinricha Schwäglera, udali się z dziękczynną pielgrzymką na Jasną Górę. W niedzielę 9 września 2001 r. odbyła się Msza św. dziękczynna, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Wizytator Bronisław Sieńczak. Na jej zakończenie mieszkańcy Piekar wypowiedzieli słowa wdzięczności Józefinie Gebert za wielki dar Centrum Edukacyjnego Radosna Nowina 2000, a przede wszystkim za kościół. Po południu delegacja ze Szwajcarii została przyjęta na godzinnej audiencji przez ks. kardynała Franciszka Macharskiego w jego prywatnym mieszkaniu 44. Życie w Radosnej Nowinie 2000 powróciło do normalnego trybu. Kontynuowano prace wykończeniowe we wnętrzach budynków, trwała budowa ostatniego budynku krytej pływalni. Prezes Fundacji im. Ks. Siemaszki ks. Bronisław Sieńczak w sobotę 13 października 2001 roku odebrał na Zamku Królewskim w Warszawie nagrodę Konferencji Episkopatu Polski Totus za działalność edukacyjną na rzecz potrzebującej młodzieży. Relację z uroczystości i wywiad z ks. Bronisławem Sieńczakiem nadała Telewizja Polska 45. Od października 2001 roku kuchnia w Centrum w Piekarach rozpoczęła przygotowywanie posiłków dla wychowanków Centrum Młodzieży U Siemachy w Krakowie. Posiłki te rozwożone były samochodem w termosach do ośrodków przy ul. Długiej, Lea i Podbrzezie. Radosną Nowinę zaczęli odwiedzać coraz liczniejsi goście. Jak odnotowano w Kronice, już we wrześniu ośrodek Radosna Nowina 2000 odwiedziła przedstawicielka centralnych władz Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia siostra Cecylia Rode. Odbyło się spotkanie Superiorów Domów Zgromadzenia Księży Misjonarzy z całej Polski. W ostatnią niedzielę września we Mszy św. o godz uczestniczył protestancki biskup Helsinek Hannu Hiskanen wraz z małżonką Paulą. W grudniu Centrum gościło Marka Eldera, wykładowcę z Uniwersytetu de Paul w Chicago, brata Zgromadzenia Misjonarzy i artystę plastyka, który zajął się przygotowaniem projektu aranżacji wnętrza piekarskiego kościoła. Obiekt zwiedzili także dyrektorzy i nauczyciele szkół z Danii i Norwegii, którzy przybyli do Piekar wraz z dyrektorem VII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie 46. W ośrodku odbywały się spotkania i rekolekcje dla różnych grup. 14 kwietnia 2002 roku Mszę św. o godz celebrowali Księża Wizytatorzy Zgromadzenia Księży 43 AF, Kronika, dz. cyt

12 178 Jacek Tendej CM, Od ks. Kazimierza Siemaszki do Radosnej Nowiny 2000 Poświęcenie Centrum Edukacyjnego Radosna Nowina 2000 Poświęcenie elektrowni wodnej na stopniu Kościuszko na Wiśle

13 Rozdział V. Radosna Nowina Misjonarzy z Prowincji Europejskich oraz Wschodnich. Dostojni goście zwiedzili również Centrum Edukacyjne Radosna Nowina W sobotę 13 stycznia 2002 roku, w obiektach Centrum po raz pierwszy pojawiła się liczna grupa młodzieży kandydatów na licealistów: uczniów Gimnazjum w Liszkach i Gimnazjum w Mnikowie. Stało się ono okazją do zapoznania się przez gimnazjalistów i nauczycieli z ideą Radosnej Nowiny 2000 i zabudowaniami Centrum Edukacyjnego. Następnie odbył się koncert kolęd w wykonaniu szkolnych chórów, prezentacja przygotowanego do otwarcia Liceum Ogólnokształcącego. W styczniu miały miejsce jeszcze dwa inne spotkania. Klerycy seminarium internum Z g r omad zenia K się ż y Misjona r z y z Krakowa przedstawili program słowno muzyczny o Narodzeniu Pańskim, a następnie wraz z ks. dyr. Bogdanem Zapotocznym zwiedzili teren Centrum. W poniedziałek, 28 stycznia 2002 roku, powołane zostało do życia Stowarzyszenie Przyjaciół Fundacji im. ks. Siemaszki. Inicjatorem projektu był goszczący w Piekarach prof. Franz Joseph Holtkemper z Münster. Stowarzyszenie ma na celu wspieranie działalności Fundacji im. ks. Siemaszki przez organizacje i osoby prywatne w Niemczech. Przewodniczącym Stowarzyszenia został prof. Franz Joseph Holtkemper, jego zastępcą Urszula Sieńczak 48. Od lutego Centrum Edukacyjne Radosna Nowina 2000 zaczęli odwiedzać uczniowie i ich rodzice zainteresowani możliwością nauki w Liceum w przyszłym roku szkolnym. Przyjeżdżały też delegacje gimnazjalistów z różnych miejscowości w Polsce. Pierwsza taka zorganizowana grupa przybyła 4 lutego 2002 roku z Gimnazjum w Kątach k. Jasła wraz z siostrą szarytką Agnieszką Jasińską. Akcja informacyjna o nowopowstającej szkole nabierała tempa i intensywności. Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego w Centrum Edukacyjnym Radosna Nowina 2000 w Piekarach przedstawiona została podczas corocznych Targów Edukacyjnych w Krakowie w dniach lutego 2002 roku Powstanie małej elektrowni wodnej Równolegle do prac wykończeniowych prowadzonych w jesieni 2001 roku na zewnątrz i wewnątrz budynków oraz do układania dachu na budynku pływalni 50, w czwartek 4 października podpisana została umowa z wykonawcą Firmą Hydrotrest Skanska na budowę elektrowni wodnej na Stopniu Kościuszko na Wiśle. Uroczystość otwarcia budowy małej elektrowni wodnej i toru kajakowego na Stopniu Kościuszko odbyła się we wtorek, 11 grudnia 2001 roku w obecności Prezydenta Krakowa Andrzeja Gołasia i zaproszonych gości AF, Akt erekcyjny Małej Elektrowni Wodnej; Kronika, dz. cyt.

14 180 Jacek Tendej CM, Od ks. Kazimierza Siemaszki do Radosnej Nowiny 2000 Projekt elektrowni zastał wykonany przez biuro projektowe Mariusza i Iwony Gajdów z Gdańska. Przez rok trwały prace ziemne i betoniarskie w bardzo trudnych warunkach, bo w korycie Wisły, osuszonym na czas budowy przez zbudowanie specjalnej grobli metalowej wykonanej z tzw. larsenów. Dokładnie w rok od rozpoczęcia budowy, w środę 11 grudnia 2002 roku, na plac budowy elektrowni wodnej na Stopniu Kościuszko przywiezione zostały turbiny Kaplana wykonane przez firmę Mavel z Czech, a 3 lutego 2003 roku Ojciec Generał Zgromadzenia Księży Misjonarzy Robert P. Maloney poświęcił budowany obiekt. Uwieńczeniem sprawnie przebiegających prac było podpisanie, w dniu 25 kwietnia 2003 roku, protokołu oddania do użytku małej elektrowni wodnej na Stopniu Kościuszko przez przedstawiciela czeskiej firmy Mavel oraz ks. dr. Bronisława Sieńczaka prezesa Fundacji im. Ks. Siemaszki i ks. Czesława Patonia jej dyrektora ekonomicznego 52. Elektrownia stanowi zabezpieczenie materialne dla charytatywnej, społecznej i edukacyjnej działalności Fundacji im. ks. Siemaszki. 2. Rok przygotowań do otwarcia szkoły Chociaż obiekt został otwarty i poświęcony 8 września 2001 roku, to jednak nauka w nim mogła rozpocząć się dopiero rok później, a to z powodu wprowadzanej reformy systemu edukacji. Podział dotychczasowej, ośmioletniej szkoły podstawowej na sześcioletnią podstawową i trzyletnie gimnazjum wygenerował rok przerwy w rekrutacji do szkół średnich, nazywanych po reformie ponadgimnazjalnymi. Zadanie zorganizowania liceum w Radosnej Nowinie 2000, ks. Wizytator Bronisław Sieńczak powierzył autorowi tej rozprawy. W 1997 roku przyszły dyrektor został skierowany na trzyletnie studia specjalistyczne na Wydziale Nauk o Wychowaniu w Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie 53. Po prezentacji pracy dyplomowej La scuola verso il XXI secolo: sfide, obiettivi e ristrutturazione 54 oraz kilkumiesięcznym pobycie i pracy duszpasterskiej w Nowym Jorku, wrócił do pracy w powstającej Radosnej Nowinie 2000 w dniu 19 grudnia 2000 roku i zamieszkał w domu w Piekarach wraz z ks. Pawłem Rycykiem, zajmując się organizowaniem pracy duszpasterskiej w kościele pw. Narodzenia Pańskiego, przygotowaniem otwarcia Radosnej Nowiny 2000 oraz podjął się prowadzenia wykładów z pedagogiki ogólnej w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Zakres jego obowiązków został określony w dekrecie ks. Wizytatora 55. Uczęszczał też na zajęcia rocznego studium zarządzania oświatą, które dały mu niezbędne uprawnienia do pełnienia funkcji dyrektora liceum 56. Chcąc skorzystać z doświadczeń innych szkół, 52 AF, Kronika, dz. cyt. 53 AF, Pismo Ks. Wizytatora Ks. Wizytatora B. Sieńczaka do ks. Jacka Tendeja z 12 czerwca 1997 r. (l. dz. 151/W/97). 54 Szkoła wobec wyzwań XXI wieku jej cele i przemiany. 55 AF, Pismo Ks. Wizytatora B. Sieńczaka do ks. Jacka Tendeja z 8 czerwca 2000 r. (l.dz. 85/2000). 56 Archiwum Liceum Ogólnokształcącego w Centrum Edukacyjnym Radosna Nowina 2000 w Piekarach, (dalej cyt.: ALO), Zaświadczenie o ukończeniu studium.

15 Rozdział V. Radosna Nowina odwiedził podobne placówki w Polsce: Zespół Szkół Salezjańskich w Oświęcimiu, Liceum Ogólnokształcące Księży Pijarów w Krakowie, XXXI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie oraz za granicą: Ampleforth College prowadzone przez zakon benedyktynów w Wielkiej Brytanii, salezjańską szkołę średnią w New Rochelle, Chaminade School w Mineola oraz Saint Stanislaw Kostka School w Brooklynie w Stanach Zjednoczonych Ameryki 57. Po uroczystym otwarciu 8 września 2001 roku, relacjonowanym przez krakowską i ogólnopolską prasę, o nowym Centrum Edukacyjnym mówiło się coraz więcej w mediach 58. Od września 2001 roku dyrektor, działając z upoważnienia Zarządu Fundacji im. ks. Siemaszki, rozpoczął bezpośrednie postępowanie mające na celu otwarcie szkoły średniej. Najpierw była to praca nad przygotowaniem odpowiednich dokumentów, niezbędnych do przedłożenia władzom powiatowym, które wydają pozwolenie na utworzenie nowej placówki oświatowej. Fachową pomoc w tym zakresie znalazł w osobie doświadczonego i pozytywnie nastawionego do życia nauczyciela, Barbary Celarek z Krakowa. Pierwszym krokiem było złożenie prośby o opinię w sprawie otwarcia przez Fundację Liceum Profilowanego 59 do Małopolskiego Kuratora Oświaty Jerzego Lackowskiego. Powstała wtedy także pierwsza wersja Statutu Liceum, Akt Założycielski, pierwsza wersja propozycji zatrudnienia nauczycieli, którzy mieli pracować w szkole. W pierwszej wersji szkoła w Piekarach miała być szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Jednak Kurator Jerzy Lackowski i Siostra Maksymiliana Wojnar, prawnik w biurze Episkopatu Polski i członek Zarządu Rady Szkół Katolickich, przekonali dyrektora, że ze względu na to, iż oferta szkoły będzie skierowana do uczniów ze środowisk niezamożnych, lepiej będzie założyć szkołę publiczną, w której nie płaci się czesnego, a która równocześnie ma wyższą rangę w rozumieniu prawa oświatowego. W dniu 3 stycznia 2002 roku w biurze Starostwa Powiatowego w Krakowie, jednostki samorządowej odpowiedzialnej za sieć szkolnictwa ponadgimnazjalnego, złożone zostały niezbędne dokumenty do wydania zezwolenia na założenie szkoły, a w Wielki Czwartek, 28 marca 2002 roku, Starosta Krakowski Renata Godyń Swędzioł wydała decyzję o erygowaniu Liceum Ogólnokształcącego w Centrum Edukacyjnym Radosna Nowina 2000 w Piekarach 60. Był to najważniejszy dokument zezwalający Fundacji na otwarcie szkoły. Prezes Fundacji ks. Bronisław Sieńczak w Uroczys tość Zwiastowania Pańskiego 8 kwietnia 2002 roku wręczył nominację na dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Piekarach piszącemu te słowa ks. Jackowi Tendejowi ALO, Materiały informacyjne z odwiedzanych szkół. 58 Por. np. B. G., Oczekiwanie na uczniów, Gość Niedzielny nr 13 z 31 marca 2002 r, s. 31; A. W., Radosna Nowina czeka na uczniów, Gazeta Krakowska z kwietnia 2002 r., s. II. 59 Tak miały się nazywać szkoły średnie według założeń reformy szkolnictwa zainicjowanej przez rząd Jerzego Buzka. W Piekarach miało powstać Liceum Profilowane o profilu akademickim. Dziś odpowiada to Liceum Ogólnokształcącemu. 60 ALO. 61

16 182 Jacek Tendej CM, Od ks. Kazimierza Siemaszki do Radosnej Nowiny Dobór nauczycieli i wychowawców W odpowiedzi na ogłoszenie o rekrutacji nauczycieli do pracy w Liceum, które zostało umieszczone w kościele NMP z Lourdes i Bł. Anieli Salawy w Krakowie oraz w Urzędzie Miasta Krakowa, do maja 2002 roku, do pracy na stanowiskach nauczycieli, wychowawców internatu i pracowników administracji zgłosiło się kilkaset osób 62. Po konsultacjach i rozmowach kwalifikacyjnych 63, w których uczestniczyli także: Barbara Celarek z XXXI Liceum Ogólnokształcącego w Krako wie oraz Piotr Kołodziej i Stanisław Kowal z Akademii Pedagogicznej w Krakowie, wyłoniona została pierwsza grupa nauczycieli. Zarząd Fundacji w osobach ks. Prezesa Bronisława Sieńczaka i Dyrektora Ekonomicznego ks. Czesława Patonia oraz dyrektora Liceum ks. Jacka Tendeja spotkał się z nią na pierwszej, informacyj nej konferencji 28 maja 2002 roku. W spotkaniu uczestniczyli następujący kandydaci na nauczycieli i wychowawców internatu: ks. Marek Sadowski (religia), Mariusz Czech, Krystyna Wójcik (j. polski), Maria Sala, Katarzyna Dura, Maria Rutkowska (j. angielski), Bożena Jarosz (j. niemiecki), Iwona Drozdowska (j. francuski), Dominik Karcz (historia), Barbara Celarek (matematyka), Małgorzata Serczyk (chemia), Mariusz Adamus (biologia), Rafał Mucha, Monika Łoś Janczur (wychowanie fizyczne), Elżbieta Kosacka (przysposobienie obronne), Katarzyna Borowiec (biblioteka), Stanisław Kowal (kierownik internatu i pedagog szkolny), Małgorzata Karska, Anna Kruczek, Iwona Mucha, Beata Olech, Marta Ruła, Marcin Polański (wychowawcy internatu). Spotkanie miało następujący przebieg. Po krótkiej modlitwie ks. dyrektor powitał obecnych, z Prezesem Fundacji ks. Siemaszki ks. dr. Bronisławem Sieńczakiem na czele. Po krótkiej autoprezentacji biorących udział w spotkaniu, ks. dyrektor przedstawił osobę ks. Siemaszki, rys historyczny i cele działalności Fundacji jego imienia oraz historię budowy Centrum Edukacyjnego Radosna Nowina 2000 w Piekarach. Prezes zarysował założenia Fundacji i wizję pracy szkoły mającej kształcić młodzież w duchu ideałów chrześcijańskich, zgodnie z charyzmatem ks. Siemaszki. Ks. dyrektor przedstawił hasło szkoły: Wspólnie wzrastać w przyjaznym środowisku, zwracając uwagę na następujące aspekty pracy szkoły: potrzebę stworzenia wspólnoty nauczycieli i uczniów, cel i założenia szkoły, przebieg i warunki prowadzenia rekrutacji, prawną stronę działania szkoły jako szkoły publicznej założonej i prowadzonej przez Fundację Zakład Wychowawczy im. ks. Siemaszki, uprawnienia zarządu Fundacji. 62 ALO, 4 czerwca wysłano 328 listów odmownych do kandydatów na nauczycieli. 63 Przy doborze nauczycieli kierowano się następującymi kryteriami: zobowiązanie się kandydata do wychowania młodzieży w duchu katolickim, przykładne życie religijno moralne i rodzinne. Otwartość na bliską współpracę wychowawczą z młodzieżą zarówno w ramach zajęć lekcyjnych, jak i poza nimi. Dobre przygotowanie merytoryczne i umiejętność ciągłego samodoskonalenia się, co było szczególnie ważne w związku z wchodzącą w życie reformą szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oprócz rozmowy z kandydatem ks. dyrektor poznawał kandydata poprzez pisemną lub ustną opinię duszpasterza lub innej znanej mu i zaufanej osoby. Do rozmowy z niektórymi kandydatami prosił fachowców znanych mu i zaufanych wykładowców z wyższych uczelni krakowskich.

17 Rozdział V. Radosna Nowina Po przerwie Stanisław Kowal, zarysował cel i tematykę następnego spotkania warsztatowego, zwracając szczególną uwagę na potrzebę zbudowania wspólnoty uczniów i nauczycieli Liceum w Piekarach. Z kolei głos zabrała Barbara Celarek, która w krótkim wystąpieniu zaprezentowała plan roku szkolnego 2002/2003, zwracając szczególną uwagę na: potrzebę wystroju sal, organizację warsztatu pracy poszczególnych nauczycieli w przyszłym roku szkolnym, organizację roku szkolnego, ustalenie sposobu obchodów świąt i uroczystości państwowych, kościelnych i szkolnych, ustalenie Regulaminu Szkoły, wybór programów nauczania i podręczników, ustalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, ustalenie ceremoniału szkoły, stworzenie planu wycieczek szkolnych, stworzenie organizacji młodzieżowych, stworzenie programu wychowawczego szkoły, ustalenie zestawu zajęć pozalekcyjnych. Na zakończenie uczestnicy spotkania zaprezentowali swoje propozycje zajęć pozalekcyjnych i kółek przedmiotowych. Rozpoczęła się ogólna dyskusja nad organizacją pracy w roku szkolnym 2002/2003 zakończona wspólną modlitwą 64. Przed rozpoczęciem nauki w Liceum odbyły się jeszcze dwie konferencje: pierwsza 29 czerwca 2002 roku poświęcona zapoznaniu się z wynikami rekrutacji uczniów, podczas której utworzone też zostały zespoły przedmiotowe oraz zespoły wychowawców klas i internatu 65, druga 29 sierpnia 2002 roku będąca formalnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej na rozpoczęcie roku szkolnego. 2.2 Pracownicy administracji Pierwszym pracownikiem Liceum, jeszcze przed wyborem nauczycieli, została Teresa Kapała, nauczyciel nauczania początkowego z czternastoletnim stażem pedagogicznym 66. Rozpoczęła pracę jako wolontariuszka 67 na stanowisku sekretarza szkoły w dniu 11 marca 2002 roku. Po urlopie macierzyńskim i wychowawczym nie podjęła pracy w zawodzie nauczycielskim. Dała się poznać jako kobieta z wielkim wyczuciem pedagogicznym, pracowitością, solidnością i oddaniem dla szkoły, jej pracowników i uczniów. Sprawami kadrowymi od samego początku zajmował się Marek Salawa. Czynił to społecznie, jako emeryt. Księgowość prowadziła Grażyna Szumiec, jako swoją drugą pracę. Administracja Szkoły składała się z trzech osób, jednej zatrudnionej na pełnym etacie i dwóch pracujących na części etatu ALO, Protokół ze wstępnego spotkania Rady Pedagogicznej. 65 ALO, Księga protokołów Rady Pedagogicznej. Protokół pierwszego formalnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. 66 Teczka personalna w dziale kadr Liceum. 67 Formalnie, jak wszyscy pracownicy i nauczyciele, została zatrudniona 1 września 2002 r. Do tego czasu pracowała w formie wolontariatu, nie pobierając wynagrodzenia. 68 ALO, Sprawozdanie z działalności Liceum Ogólnokształcącego w Centrum Edukacyjnym Radosna Nowina 2000 w Piekarach w latach

18 184 Jacek Tendej CM, Od ks. Kazimierza Siemaszki do Radosnej Nowiny Pierwsza rekrutacja uczniów Zgodnie z prawem oświatowym 69 pierwszej rekrutacji dokonuje organ prowadzący szkołę, czyli Fundacja im. ks. Siemaszki. Prezes Fundacji wydelegował 70 do tego zadania dyrektora powstającego Liceum. Akcję informacyjną prowadzono od początku 2002 roku. W lutym wydana została kolorowa ulotka informacyjna, a w dniach lutego Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym Radosna Nowina 2000 prezentowało ofertę edukacyjno wychowawczą na Targach Edukacyjnych w Krakowie. Stoisko informacyjne zostało przygotowane przez dyrektora i Barbarę Celarek. W prowadzeniu akcji informacyjnej pomagała studentka Ewelina Sieńczak. Stoisko promujące nową szkołę na krakowskim rynku edukacyjnym wzbudziło duże zainteresowanie odwiedzających uczniów i ich rodziców z Krakowa i Małopolski. Można było obejrzeć fotografie obiektów Radosnej Nowiny 2000, przeczytać o działalności ks. Siemaszki i Fundacji oraz o założeniach edukacyjno wychowawczych przyszłej szkoły. Rozdawano ulotki informacyjne i widokówki z Centrum oraz udzielano ustnych informacji 71. Do Piekar zaczęli przybywać coraz liczniejsi rodzice wraz ze swoimi dziećmi kończącymi gimnazjum. Byli to zarówno indywidualni goście, jak i grupy zorganizowane 72. W pierwszej połowie marca dyrektor zorganizował spotkania informacyjne z uczniami III klas w gimnazjach w najbliższej okolicy, czyli w Liszkach, Czernichowie, Wołowicach oraz w Krakowie w Centrum Młodzieży U Siemachy przy ul. Lea, prezentując szkołę i odpowiadając na pytania uczniów. Pisemna zapowiedź otwarcia szkoły wraz z materiałami informacyjnymi dla nauczycieli, księży i uczniów została wysłana, za pośrednictwem Małopolskiego Kuratorium Oświaty, do krakowskich gimnazjów oraz pocztą do wszystkich domów księży misjonarzy i sióstr miłosierdzia w Polsce. W liście wprowadzającym skierowanym do przełożonych tych domów dyrektor zwrócił się z prośbą o współpracę i pomoc w rekrutacji młodzieży gimnazjalnej do I klasy liceum. Takie wsparcie było konieczne, aby nie tylko znaleźć kandydatów według obowiązujących kryteriów przyjęcia, czyli według wyników uzyskanych na świadectwie końcowym i egzaminie gimnazjalnym, lecz by zachować charyzmat św. Wincentego i ks. Kazimierza Siemaszki jakim jest stworzenia szansy rozwoju młodzieży pochodzącej z ubogich i trudnych środowisk, z rodzin potrzebujących wsparcia 73. Chodziło o to, by duszpasterze, orientujący się w sytuacji materialnej rodzin, zaproponowali młodzieży możliwość nauki w Liceum w Piekarach. Podobna informacja o szkole została zamieszczona na łamach tygodników katolickich: Źródło, Gość Niedzielny i Droga 74. Nieco później, w dniach 10, 11 maja 2002 roku, zorganizowane zostały tzw. dni otwarte, podczas 69 Ustawa o systemie oświaty (Dz. U ) 70 AF, Pismo Prezesa Fundacji z 26 kwietnia 2002 r. 71 ALO, Materiały informacyjne. 72 AF, Kronika, dz. cyt. 73 ALO, List dyrektora Liceum do proboszczów i przełożonych z marca 2002 r. 74 ALO, Wycinki prasowe.

19 Rozdział V. Radosna Nowina których młodzież i rodzice mogli zwiedzić obiekty szkoły i zapoznać się z jej organizacją i stanem przygotowań do nowego roku szkolnego 75. Właściwa rekrutacja uczniów rozpoczęła się od 3 kwietnia 2002 roku. Kandydaci byli przyjmowani na rozmowie informacyjnej wraz z rodzicami lub opiekunami przez dyrektora w sekretariacie mieszczącym się w budynku administracyjnym Radosnej Nowiny Składali potrzebne dokumenty: podanie, życiorys, rekomendację katechety i wychowawcy oraz wypełnioną ankietę kandydata, w której podawano dane osobowe i adresowe, dane o rodzicach oraz wybrany profil klasy: humanistyczno klasycznej, matematyczno informatycznej, językowej, sportowej, kulturowo artystycznej, biologiczno chemicznej, a także informacje dotyczące dotychczasowej nauki języków obcych, zainteresowań pozaszkolnych, udziału w ruchach i grupach duszpasterskich itp. Podczas rozmowy informacyjnej rodzice dowiadywali się o szczegółowych zasadach funkcjonowania szkoły i internatu. Mieli też odpo wiedzieć na następujące pytania: Jakimi motywami kierowali się wybierając to Liceum dla swojego dziecka? Czy akceptują koncepcję wychowania proponowaną przez szkołę? Czy zobowiązują się do czynnego zaangażowania w życie szkoły: współpracy z Radą Rodziców, udziału w spotkaniach wychowawczych, pomocy wychowawcy w organizacji życia klasy, udziału w duszpasterstwie Rodziców, pomocy materialnej dla szkoły w miarę swoich finansowych możliwości? Czy zgadzają się na przekazywanie darowizny na rzecz Centrum Edukacyjnego Radosna Nowina 2000 w Piekarach, by uczestniczyć na miarę swoich materialnych możliwości w pokryciu części kosztów związanych z funkcjonowaniem dodatkowych zajęć fakultatywnych oraz niektórych wydatków związanych z bieżącą działalnością szkoły? Czy zgadzają się na umieszczanie imienia i nazwiska swojego dziecka na listach uczniów wywieszanych na szkolnych tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych? 76 Do zakończenia rekrutacji zgłosiło się 340 kandydatów. W dniu 25 czerwca 2002 roku komisja rekrutacyjna, w imieniu Fundacji im. ks. Siemaszki, dokonała wyboru 144 uczniów (84 dziewczęta i 60 chłopców), kierując się zasadami prawa oświatowego i Fundacji, według następującego klucza: biorąc pod uwagę tylko l i c z b ę z d o b y t y c h p u n k ó w z e g z a m i n u gimnazjalnego oraz ocen na świadectwie z III klasy gimnazjum 80 osób, które uzyskały od 187 do 150 punktów na 200 możliwych; uwzględniając także s y t u a c j ę m a t e r i a l n o s p o ł e c z n ą oraz o s o b y pochodzące z Piekar i okolicznych miejscowości 64 osoby, które uzyskały od 149 do 113 punktów na 200 możliwych. Utworzono sześć oddziałów klas pierwszych: dwie o nachyleniu humanistyczno klasycznym (kl. IA i IB), dwie o nachyleniu matematyczno informatycznym (kl. IC i ID), jedną o nachyleniu językowym (kl. IE) i jedną o nachyleniu biologiczno chemicznym (kl. IF) AF, Kronika, dz. cyt. 76 ALO, Wzór ankiety wypełnianej podczas rozmowy z rodzicami kandydatów. 77 ALO, Raport o stanie personalnym Liceum.

20 186 Jacek Tendej CM, Od ks. Kazimierza Siemaszki do Radosnej Nowiny 2000 Charakterystyka pierwszego rocznika LO przedstawia się następująco: miejsce zamieszkania: z Krakowa 11 osób, z Piekar 10 osób, z okolicznych miejscowości 54 osoby, z miejscowości odległych ponad 50 km 69 osób; ze wsi 102 osoby, z małych miasteczek 16 osób, a dużych miast 26 osób. sy tuacja materialna rodzin kandydatów, oceniona podczas rozmowy kwalifikacyjnej: bardzo trudna 39 uczniów, trudna 28 uczniów, średnia 29 uczniów, dobra 48 uczniów; 11 uczniów było półsierotami, a 6 całkowicie zwolniono z opłat ze względu na sytuację materialną, zakres korzystania z oferty Centrum: w internacie zamieszkało 75 uczniów (w trzech domkach) 31 chłopców i 44 dziewczęta, 4 osoby na stancji w Piekarach w sąsiedztwie szkoły, 122 osoby korzystało ze stołówki, w tym 41 tylko z obiadu 78. Lista przyjętych uczniów, zatwierdzona przez zarząd Fundacji, była jeszcze, w niewielkim zakresie, korygowana. Do przyjętych uczniów został wysłany list z istotnymi informacjami dotyczącymi terminów pierwszych spotkań, opłat, niezbęd nego ekwipunku do internatu i podręczników, możliwości dojazdu, wyżywienia itp Przygotowanie obiektów do rozpoczęcia nauki Na rok przed otwarciem szkoły wyposażone już zostały pracownie chemii i fizyki. We wszystkich pomieszczeniach położono wykładzinę, ściany zostały pomalowane, założono żaluzje. W nowoczesny sprzęt wyposażona została kuchnia i jadalnia. Od wiosny 2002 roku, przez okres wakacji trwało wyposażanie szkoły, internatu i hali sportowej w niezbędne sprzęty i pomoce naukowe. Zakupione zostały krzesła, jednoosobowe stoliki szkolne do sześciu sal lekcyjnych, stoliki dla nauczyciela, tablice szkolne. Przez firmę komputerową Avamex urządzona została pracownia komputerowa 24 komputery dla uczniów i jeden dla nauczyciela. Nauczyciele wybrani do pracy w Liceum zostali zobowiązani do urządzenia swojego warsztatu pracy, czyli do wyboru programu nauczania i dostosowanych do niego podręczników, zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych i sprzętów koniecznych do prowadzenia zajęć szkolnych. Dla bezpieczeństwa uczniów teren Centrum został wyposażony w kamery monitorujące obiekt. Obraz z szesnastu kamer jest obserwowany przez portiera, ale również zapisywany na dysku komputera na okres około 2 tygodni. Urządzone zostały szatnie dla uczniów, pomieszczenia wyposażone w ławki, wieszaki na ubrania i niewielkie szafki dla każdego ucznia. Do biblioteki zakupiono pier wsze regały i pier wsze niezbędne lektur y oraz zaprenumerowano kilka czasopism. Urządzony został pokój nauczycielski oraz pomieszczenia administracji, gabinet dyrektora, sekretariat oraz księgowość wyposażono w komputery i niezbędny sprzęt biurowy ALO, Wzór listu do rodziców. 80 AF, Kronika, dz. cyt.

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. BARBARY W CHODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. BARBARY W CHODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. BARBARY W CHODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek w Krakowie na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek w Krakowie na rok szkolny 2017/2018 Regulamin rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek w Krakowie na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SIÓSTR SALEZJANEK NA ROK SZKOLNY 2012/2013

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SIÓSTR SALEZJANEK NA ROK SZKOLNY 2012/2013 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SIÓSTR SALEZJANEK NA ROK SZKOLNY 2012/2013 1. DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO 03.09.2012 (poniedziałek) - termin rozpoczęcia roku szkolnego 28.06. 2013 (piątek)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. BARBARY W CHODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2012/2013

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. BARBARY W CHODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. BARBARY W CHODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia spędzają w naszym regionie wakacje. Obóz rozpoczął się od uroczystej mszy

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015 Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa Prawna Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM przyjęć absolwentów szkół gimnazjalnych do VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w roku szkolnym 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2013/2014

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2013/2014 Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana przez ks. Wikariusza.

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana przez ks. Wikariusza. 08.05. W parafii odbył się kiermasz książki katolickiej zorganizowany przez Drukarnię i Księgarnię Św. Wojciecha. 15.05. O godz. 10.30 odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator niedziela, 27 lutego :13 - Poprawiony poniedziałek, 28 lutego :55

Wpisany przez Administrator niedziela, 27 lutego :13 - Poprawiony poniedziałek, 28 lutego :55 Drodzy Katecheci Zbliża się dzień beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Niewątpliwie ważne jest, aby okres poprzedzający ten ważny moment w historii naszego narodu i każdego człowieka dobrze przeżyć.

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017 KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień 2016 - sierpień 2017 Data Temat Przedsięwzięcie wrzesień 1. Czwartek Wspomnienie św. Bronisławy 77.rocznica wybuchu II wojny św.; Nowy Rok Szkolny 2016/17

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH. na rok szkolny 2011/2012. Podstawa prawna

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH. na rok szkolny 2011/2012. Podstawa prawna ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w KARCZEWIE 05-480 Karczew, ul. Stefana Wyszyńskiego 4 sekr. tel./fax 22 788 24 00 zskarczew_sekretariat@op.pl www.zskarczew.edupage.org REGULAMIN REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN SOWIŃSKIEGO

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN SOWIŃSKIEGO REGULAMIN NABORU DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN SOWIŃSKIEGO W WARSZAWIE Rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Art 23 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

uczestniczymy we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i TV Trwam, a o 9 00

uczestniczymy we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i TV Trwam, a o 9 00 Regionalne Koło Przyjaciół Radia Maryja w Tucholi istnieje od 1997 roku. Z inicjatywy członków naszego Koła od 7 października 2000 roku odprawiane są Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca, o które Matka

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie na rok szkolny 2017/2018 Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie na rok szkolny 2017/2018 PODSTAWA PRAWNA: Zarządzenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SIÓSTR SALEZJANEK NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SIÓSTR SALEZJANEK NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SIÓSTR SALEZJANEK NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1. DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO 01.09.2014 (poniedziałek) - termin rozpoczęcia roku szkolnego 26.06. 2015 (piątek)

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie Zasady rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 do I Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Na podstawie: Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr SE KZ 41010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH II Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH II Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH II Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie rok szkolny 2015/2016 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

AKCJA KATOLICKA jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym w diecezji przez biskupa.

AKCJA KATOLICKA jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym w diecezji przez biskupa. AKCJA KATOLICKA jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym w diecezji przez biskupa. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu na rok szkolny 2014/2015

SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu na rok szkolny 2014/2015 SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI do na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7), 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 1/8 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: 1. 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM Załącznik do Statutu Szkoły REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BRANIEWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zakończenie I edycji Suwalskiej Ligi Parafialnej w futsalu

Zakończenie I edycji Suwalskiej Ligi Parafialnej w futsalu Zakończenie I edycji Suwalskiej Ligi Parafialnej w futsalu W październiku 2012 r. z inicjatywy księży z parafii suwalskich rozpoczęły się rozgrywki w piłce nożnej halowej. Do rozgrywek zgłosiły się 22

Bardziej szczegółowo

zdjęcie kandydata 2,5x3,5 cm Nazwisko Imiona Data urodzenia (miesiąc słownie) Miejsce urodzenia PESEL Miejscowość Ulica 1.

zdjęcie kandydata 2,5x3,5 cm Nazwisko Imiona Data urodzenia (miesiąc słownie) Miejsce urodzenia PESEL Miejscowość Ulica 1. KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY/WNIOSEK* KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYJĘCIE DO KOSTKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM JEZUITÓW IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KRAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 zdjęcie kandydata 2,5x3,5

Bardziej szczegółowo

1 pt Rocznica wybuchu II wojny światowej. 1 pt Rada Pedagogiczna plenarna godz. 10:00 organizacja roku szkolnego 2017/2018

1 pt Rocznica wybuchu II wojny światowej. 1 pt Rada Pedagogiczna plenarna godz. 10:00 organizacja roku szkolnego 2017/2018 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 201 7/2018 SIERPIEŃ 31 czw Rada Pedagogiczna godz. 16:00 opracowanie dokumentów szkolnych 1 pt Rocznica wybuchu II wojny światowej 1 pt Rada Pedagogiczna plenarna godz. 10:00

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Będzinie na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Będzinie na rok szkolny 2014/2015 Regulamin rekrutacji I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Będzinie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991r. (z późn. zmianami) I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji do Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej na rok szkolny 2014/2015

Warunki rekrutacji do Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej na rok szkolny 2014/2015 Warunki rekrutacji do Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie: art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji do Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej na rok szkolny 2017/2018

Warunki rekrutacji do Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej na rok szkolny 2017/2018 Warunki rekrutacji do Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej na rok szkolny 2017/2018 Na podstawie: Ustawy z dnia 6 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14 W ZABRZU W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

REGULAMIN REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14 W ZABRZU W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 REGULAMIN REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14 W ZABRZU W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr SE KZ 42010 / 12 / 09 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów

Badanie losów absolwentów RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WAWRZEŃCZYCACH PRZEPROWADZONEGO W ROKU SZKOLNYM / W grudniu r. przeprowadzono badanie losów absolwentów Gimnazjum w Wawrzeńczycach

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012 Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012 I. Podstawa Prawna Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach w roku szkolnym 2017/2018

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach w roku szkolnym 2017/2018 Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach w roku szkolnym 2017/2018 1 1. Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach przeprowadza rekrutację w oparciu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 PIJARSKICH SZKÓŁ W WARSZAWIE

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 PIJARSKICH SZKÓŁ W WARSZAWIE KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 PIJARSKICH SZKÓŁ W WARSZAWIE DATA WYDARZENIE SZCZEGÓŁY, ODPOWIEDZIALNI WRZESIEŃ 1 września 4 września 5 września 7 września godz. 11.30 Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ SZKOLNY NA ROK 2014/2015

KALENDARZ SZKOLNY NA ROK 2014/2015 KALENDARZ SZKOLNY NA ROK 2014/2015 Organizacja roku szkolnego Lp. Zdarzenie, impreza Termin Odpowiedzialni Uwagi 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego uroczyste spotkanie uczniów klas pierwszych z Radą

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów. do klas pierwszych Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół nr 1 we Wrześni

Regulamin rekrutacji uczniów. do klas pierwszych Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół nr 1 we Wrześni Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół nr 1 we Wrześni Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Poradnik stażysty

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Poradnik stażysty Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Poradnik stażysty zebrała i opracowała: Elżbieta Rostkowska 2011 Ustawy i rozporządzenia awans zawodowy nauczyciela 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016 Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie naboru.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BRANIEWIE.

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BRANIEWIE. Załącznik do Statutu Szkoły REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BRANIEWIE. Regulamin niniejszy został opracowany

Bardziej szczegółowo

2 1. Szkoła jest ujęta w elektronicznym systemie rekrutacji.

2 1. Szkoła jest ujęta w elektronicznym systemie rekrutacji. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016. Luty 2016 r.

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016. Luty 2016 r. Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016 Luty 2016 r. 08.02.2016 poniedziałek Początek zajęć dydaktycznych w sem. letnim wybór seniorów 09.02.2016 wtorek Rada Pedagogiczna Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej Curie w Chorzowie na rok szkolny 2017/ 2018 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W SŁOMNIKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W SŁOMNIKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W SŁOMNIKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 1. Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W TARNOWIE

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W TARNOWIE Strona 1 z 6 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W TARNOWIE ROK SZKOLNY 2011/2012 1. Wprowadzenie danych osobowych i teleadresowych uczniów przez Gimnazja biorące udział

Bardziej szczegółowo

INTENCJE MSZALNE

INTENCJE MSZALNE INTENCJE MSZALNE 27.03. - 2.04.2016 NIEDZIELA, 27.03. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 6 00 1) W intencji żyjących i ++ Parafian 2) Za ++ rodziców: Janinę i Ignacego 3) Za + mamę Janinę DYŻEWSKĄ

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W LEŚNICY ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W LEŚNICY ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W LEŚNICY ROK SZKOLNY 2015/2016 Wrzesień Skompletowanie szkolnego zestawu programów nauczania oraz planów pracy w oparciu o podstawę programową,

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na rok szkl. 2013/2014

Regulamin naboru na rok szkl. 2013/2014 Regulamin naboru na rok szkl. 2013/2014 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2013/2014 Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru

Bardziej szczegółowo

Wierni, którzy nawiedzą Sanktuarium Bł. Jana Pawła II w uroczystość tytularną, 22 października, mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Wierni, którzy nawiedzą Sanktuarium Bł. Jana Pawła II w uroczystość tytularną, 22 października, mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" serdecznie zaprasza do uczestnictwa w uroczystościach ku czci Patrona Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie w sobotę, 22 października. We wszystkie dni odpustowe

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2016/2017. Luty 2017 r.

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2016/2017. Luty 2017 r. Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2016/2017 Luty 2017 r. 06.02.2017 poniedziałek Początek zajęć dydaktycznych w sem. letnim wybór seniorów 06.02.2017 poniedziałek Rada Pedagogiczna godz.

Bardziej szczegółowo

Wielki Poście bielanki uczestniczą w pelerynkach podczas nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątek o g i Gorzkich Żalach w niedzielę o g. 18.

Wielki Poście bielanki uczestniczą w pelerynkach podczas nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątek o g i Gorzkich Żalach w niedzielę o g. 18. Spotkania w Wielkim Poście 2017 Wielki Poście bielanki uczestniczą w pelerynkach podczas nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątek o g. 17.30 i Gorzkich Żalach w niedzielę o g. 18.30 3.III Pierwszy piątek miesiąca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku

Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku W dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w Gabinecie Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU 1 Zgodnie z Ustawą o rekrutacji kandydatów do I klasy Liceum Ogólnokształcącego przyjmuje się przepisy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/403/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XLI/403/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XLI/403/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77 Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i w związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU 1 Zgodnie z Ustawą o rekrutacji kandydatów do I klasy Liceum Ogólnokształcącego przyjmuje się przepisy

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2015/2016 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego klasa matematyczno-fizyczna klasa biologiczno-chemiczna klasa językowa klasa

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 LUTY 06 II (n) Koniec przerwy międzysemestralnej. Powrót alumnów do seminarium do godziny 20.00. 07 II (po) Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum im. Stanisława Staszica przy Miejskim Zespole Szkół w Porębie na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum im. Stanisława Staszica przy Miejskim Zespole Szkół w Porębie na rok szkolny 2014/2015 Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum im. Stanisława Staszica przy Miejskim Zespole Szkół w Porębie na rok szkolny 2014/2015 Wg postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP - DO.110.2.2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH II LO Z ODDZIAŁAMI DWUJEZYCZNYMI

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH II LO Z ODDZIAŁAMI DWUJEZYCZNYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH II LO Z ODDZIAŁAMI DWUJEZYCZNYMI Rok szkolny 2016/2017 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie oświaty, art. 20m z dnia 7.09.1991r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm);

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYC ACH ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce tel. 12 27 16 770, fax 12 271 11 93 www.gimdobczyce.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY UWAGA: Arkusz wypełniają katecheci: którzy są zatrudnieni na czas nieokreślony i którym kończy się książeczka misji kanonicznej 31 VIII 20... r., a ubiegają się o jej przedłużenie na kolejne pięć lat (20...-20...).

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w roku szkolnym 2013 / 2014

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w roku szkolnym 2013 / 2014 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w roku szkolnym 2013 / 2014 Podstawa prawna : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

Bardziej szczegółowo

Wspólne świętowanie kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII w Sanktuarium bł. Jana Pawła II czwartek, 27 lutego :57

Wspólne świętowanie kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII w Sanktuarium bł. Jana Pawła II czwartek, 27 lutego :57 Bezpośrednia transmisja Mszy św. kanonizacyjnej z Watykanu oraz Msza św. dziękczynna to szczególne wydarzenia, na które z okazji kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII zaprasza krakowskie Sanktuarium bł.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Brodnicy im. Karola Wojtyły Jana Pawła II z dnia r.

Zarządzenie nr 9/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Brodnicy im. Karola Wojtyły Jana Pawła II z dnia r. Zarządzenie nr 9/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Brodnicy im. Karola Wojtyły Jana Pawła II z dnia 19.04.2017 r. w sprawie powołania i trybu działania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI do Zespołu Szkół w Głogówku w roku szkolnym 2014/2015 LICEUM

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI do Zespołu Szkół w Głogówku w roku szkolnym 2014/2015 LICEUM SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI do Zespołu Szkół w Głogówku w roku szkolnym 2014/2015 LICEUM opracowane na podstawie Statutu Zespołu Szkół w Głogówku - Załącznik Nr 2 o Zasadach Rekrutacji Uczniów i Słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich im. księcia Sambora II w Tczewie przeprowadza rekrutację młodzieży do klas I w oparciu o:

Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich im. księcia Sambora II w Tczewie przeprowadza rekrutację młodzieży do klas I w oparciu o: REGULAMIN rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich im. księcia Sambora II w Tczewie na rok szkolny 2013/2014. Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich im. księcia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krakowski

Powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krakowski ł ó ę ół ó ą ź ęś ś ż ę ę ó ł ą łą ł ó ł ę ą ł ę ś ę ó ół łą ę ł ł ł ł ę ł ę ł ą ł ł ł ł ą ł Załącznik do uchwały XLII/399/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 16.04.2014r. Powiatowy program wspierania

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013

ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013 Szczecin, dnia 29 lutego 2012 r. ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013 Zgodnie z 8 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO:

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO: REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO: 4 - LETNIEGO TECHNIKUM INŻYNIERII ŚRODOWISKA nr 13 (na podbudowie gimnazjum): w zawodach: 1. technik inżynierii środowiska i melioracji, 2. technik architektury krajobrazu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Świedziebni

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Świedziebni Załącznik nr 10 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Świedziebni Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii SEPZ-I.5563.12.3.2015.AP Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM ROK SZKOLNY 2013/2014 A. 1. Zasady rekrutacji opracowano na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania nagród dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr 2 - Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych

Regulamin przyznawania nagród dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr 2 - Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych Załącznik nr 10 do Statutu Zespołu Regulamin przyznawania nagród dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr 2 - Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych Na podstawie art. 90g pkt od 1 do 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ołtarz polowy w Niepokalanowie. Autorzy: Andrzej Janota i Marek Kurc

Ołtarz polowy w Niepokalanowie. Autorzy: Andrzej Janota i Marek Kurc Ołtarz polowy w Niepokalanowie Autorzy: Andrzej Janota i Marek Kurc Ołtarz polowy Ołtarz polowy został wybudowany na osi bazyliki aby gromadzić liczne rzesze pielgrzymów podczas szczególnych uroczystości

Bardziej szczegółowo

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej Bp Henryk Tomasik: Dekret o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary w Diecezji Ra Radom, 18 października 2012 roku L. dz. 1040/12 DEKRET o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Bardziej szczegółowo

KALENDARZYK TERMINÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

KALENDARZYK TERMINÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 KALENDARZYK TERMINÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 WRZESIEŃ 4 września (poniedziałek) godz. 9.30 rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dla klas pierwszych godz. 10.30 - rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dla

Bardziej szczegółowo

Klasa ogólnokształcąca ze zwiększoną liczbą godzin przedmiotu: edukacja dla bezpieczeostwa.

Klasa ogólnokształcąca ze zwiększoną liczbą godzin przedmiotu: edukacja dla bezpieczeostwa. Podstawa prawna: Zasady i tryb rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Rok szkolny 2012/2013 Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Procedura. naboru uczniów do Zespołu Szkół w Czarnym Lesie Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego

Procedura. naboru uczniów do Zespołu Szkół w Czarnym Lesie Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego Procedura naboru uczniów do Zespołu Szkół w Czarnym Lesie Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie w roku szkolnym 2011/2012 1. Zasady przyjęć do publicznych szkól ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 8

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 8 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych, dotychczasowych szkół średnich dla

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Warunki naboru do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku na rok szkolny 2012/2013

Warunki naboru do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku na rok szkolny 2012/2013 Warunki naboru do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. C. K. NORWIDA w RADZYMINIE w roku szkolnym 2017/2018

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. C. K. NORWIDA w RADZYMINIE w roku szkolnym 2017/2018 REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. C. K. NORWIDA w RADZYMINIE w roku szkolnym 2017/2018 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY UWAGA: Arkusz wypełniają katecheci: zatrudnieni na czas nieokreślony i którym kończy się misja kanoniczna 31 VIII 2013 r., a ubiegają się o jej przedłużenie na kolejne pięć lat; zatrudnieni na czas określony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY GMINY WICKO. z dnia 19 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY GMINY WICKO. z dnia 19 maja 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY GMINY WICKO z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wicko. Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Podstawa prawna: 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 15

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 15 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 15 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedsięwzięcia Data Odpowiedzialny Uwagi

Nazwa przedsięwzięcia Data Odpowiedzialny Uwagi ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 lp. Nazwa przedsięwzięcia Data Odpowiedzialny Uwagi 1. Prace związane z rozpoczęciem roku szkolnego 2016/2017 18-31.08.2016r. Wychowawcy klas, nauczyciele 2. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

I. Publiczna Szkoła Podstawowa

I. Publiczna Szkoła Podstawowa Załącznik Nr 1 Kryteria przyjmowania uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM przyjęć absolwentów szkół gimnazjalnych do VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w roku szkolnym 2014/2015

Bardziej szczegółowo