Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa"

Transkrypt

1 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja i audyt jakości T-002 Algebra liniowa F-192 Algorytmika Z-261 Algorytmy i struktury danych Z-262 Analiza czynnikowa w zastosowaniach F-193 rachunkowości Analiza diagnostyczna przedsiębiorstwa E-135 Analiza efektywności zarządzania Z-013 Analiza ekonomiczno finansowa przedsiębiorstw Z-056 Analiza ekonomiczno-finansowa E-055 Analiza finansowa F-076 Analiza finansowa F-127 Analiza finansowa E-056 Analiza finansowa firmy F-077 Analiza finansowa firmy F-128 Analiza finansowa przedsiębiorstwa F-078 Analiza finansowa przedsiębiorstwa F-129 Analiza finansowa w gospodarce F-130 publicznej Analiza i diagnostyka ekonomiczna przedsiębiorstw Z-057 Analiza instrumentalna T-081 Analiza marketingowa sytuacji firmy Z-136 Analiza matematyczna F-194 Analiza polityk publicznych E-036 Analiza rynków zagranicznych E-209 Analiza rynku Z-156 Analiza rynku kapitałowego F-084 Analiza rynku kapitałowego Z-157 Analiza rynku nieruchomości E-057 Analiza rynku obligacji F-034 Analiza rynku w warunkach konkurencji Z-158 Analiza sensoryczna T-025 Analiza sprawozdań finansowych F-095 Analiza sprawozdań finansowych Z-181 Analiza strategiczna E-168 Analiza sytuacji firmy Z-058 Analiza sytuacji marketingowej Z-137 przedsiębiorstwa Atrakcje turystyczne Z-123 Audyt finansowy F-096 Audyt personalny E-193 Automatyzacja procesów informacyjnych Z-263 zarządzania firmą Badania konkurencyjności firm na rynku Z-159 Badania marketingowe Z-160 Badania marketingowe w turystyce Z-162 Badania marketingowe w zarządzaniu firmą Z-162a Badania marketingowe rynków zagranicznych Z-161 Badania marketingowe w handlu Z-091 Badania operacyjne I Z-239 Badania operacyjne II Z-240 Badania rynkowe i marketingowe Z-163 Badania sprawozdań finansowych w środowisku F-097 informatycznym Badanie zachowań konsumentów Z-167 Bankowa obsługa przedsiębiorstw F-001 Bankowość F-002 Bankowość F-035 Bankowość i finanse F-036 Bankowość spółdzielcza F-037 Bazy danych Z-264 Bazy danych I Z-265 Bazy danych II Z-266 Biochemia T-084 Biotechnologia T-091 Biurowe systemy informacyjne Z-267 Biznes plan symulacje komputerowe Z-241 Biznesplan biur podróży i hoteli Z-124 Biznesplan firmy Z-242 Business English E-210 Business English E-247 Chemia T-085 Chemia z biochemią T-086 Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem Z-059 Czynniki sukcesu firmy E-136 Czyste technologie T-055 Database marketing Z-092 Decyzje cenowe małych i średnich E-106 przedsiębiorstw (MSP) Dłużne papiery wartościowe F-195 Dokumentacja i audyt systemów jakości T-003 Dokumentacja systemów jakości T-004 Dokumentacja w transakcjach handlu E-211 zagranicznego Doradztwo organizacyjne Z-001 Doradztwo personalne E-194 Doskonalenie struktur organizacyjnych Z-014 Doskonalenie systemów zarządzania firmą Z-015 Dostosowanie polskiego systemu prawnego E-290 do porządku prawnego Wspólnot Europejskich Dostosowanie prawa polskiego do porządku E-291 prawnego Wspólnot Europejskich Dynamika systemowa Z-244 Dynamiko-systemowy model firmy Z-243 Dyplomacja gospodarcza w Polsce i na świecie E-248

2 14 Działalność kredytowa banku F-003 Działania w sytuacji psychologicznie trudnej E-375 E-biznes E-107 Efektywność i planowanie kapitałowe banku F-038 Efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych Z-060 Ekologia a działalność gospodarcza F-131 Ekologia w zarządzaniu E-137 Ekologia wyrobów T-056 Ekologiczne aspekty zarządzania T-057 Ekologiczne projektowanie T-058 wyrobów Ekologiczny aspekt współczesnej F-098 rachunkowości Ekonometria I Z-245 Ekonometria i badania operacyjne Z-248 Ekonometria II Z-247 Ekonometryczna analiza produkcji i kosztów Z-249 Ekonometryczna analiza produkcji i popytu Z-250 Ekonometryczne modelowanie procesów Z-251 finansowych Ekonomia dobrobytu E-002 Ekonomia i socjologia kultury E-305 Ekonomia II E-004 Ekonomia II E-014 Ekonomia matematyczna F-196 Ekonomia matematyczna E-003 Ekonomia matematyczna E-212 Ekonomia menedżerska E-213 Ekonomia międzynarodowa E-249 Ekonomiczna efektywność inwestycji E-058 Ekonomika przedsiębiorstwa Z-061 Ekonomika budownictwa E-059 Ekonomika eksploatacji nieruchomości E-060 Ekonomika handlu zagranicznego E-214 Ekonomika i organizacja handlu zagranicznego E-215 Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw Z-061 Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw publicznych Z-064 Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw E-015 publicznych Ekonomika i zarządzanie procesem E-061 inwestycyjnym Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem Z-065 Ekonomika jakości T-005 Ekonomika miast i regionów F-160 Ekonomika nieruchomości E-062 Ekonomika ochrony środowiska F-132 Ekonomika ochrony środowiska T-059 Ekonomika odnowy zabytków E-063 Ekonomika projektowania architektonicznobudowlanego E-064 Ekonomika przedsiębiorstw Z-062 Ekonomika przedsiębiorstw budowlanych E-065 Ekonomika przemysłu F-133 Ekorozwój F-134 Elementy ekonometrii dobrobytu Z-207 Elementy ekonometrii finansowej Z-252 Elementy ekonomiki i or-ganizacji przedsiębiorstw Z-063 Elementy geodezji i geologii inżynierskiej E-066 Elementy logiki F-197 Elementy prawa pracy F-239 Elementy psychologii i socjologii pracy E-376 Elementy psychologii pracy E-377 E-marketing Z-093 Emisja i obrót papierami wartościowymi E-067 Encyklopedia prawa F-213 Etyczne aspekty skarbowości E-355 Etyka biznesu E-348 Etyka biznesu E-354 Etyka funkcjonowania instytucji publicznych E-349 Etyka gospodarcza E-350 Etyka pracy E-351 Etyka pracy i biznesu E-352 Etyka przedsiębiorczości E-353 Etyka w biznesie E-354 Etyka w skarbowości E-355 Etyka zawodowa E-356 Eurologistyka Z-094 Euromarketing Z-138 Europa Środkowa historia i współczesność E-329 Europejska integracja gospodarcza w kontekście E-306 globalnym Europejska integracja monetarna E-010 Europejska polityka konkurencji E-250 Europejska polityka regionalna E-251 Europejska przestrzeń informacyjna E-252 Europejski obszar kulturowy E-308 Europejskie media i komunikowanie E-307 Filozofia E-357 Filozofia spotkania i dialogu E-358 Finanse F-004 Finanse F-039 Finanse i bankowość F-007 Finanse i bankowość F-040 Finanse lokalne F-008 Finanse międzynarodowe F-041 Finanse międzynarodowe F-085 Finanse międzynarodowe E-216 Finanse przedsiębiorstw F-009 Finanse przedsiębiorstw F-079 Finanse publiczne F-010 Finanse regionalne F-011

3 15 Finanse samorządowe F-012 Finansowanie agrobiznesu F-042 Finansowanie inwestycji i nieruchomości F-135 Finansowanie projektów ochrony środowiska F-136 Finansowanie przedsięwzięć ochrony F-137 środowiska Finansowanie rozwoju (przedsiębiorstw, firm) E-138 Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa F-138 Finansowe aspekty transformacji F-080 Fizyka T-082 Funkcje opakowań w systemie zarządzania T-039 produktem Funkcjonowanie opakowań w systemie T-040 zarządzania produkcją Funkcjonowanie przedsiębiorstw E-068 Funkcjonowanie rynku nieruchomości E-069 Funkcjonowanie samorządu terytorialnego Z-016 Funkcjonowanie samorządu terytorialnego E-253 Geografia ekonomiczna F-161 Globalizacja procesów wytwórczych E-169 Globalne zagrożenia ekologiczne E-217 Globalny rynek walutowy E-254 Gospodarka europejska na tle uwarunkowań E-309 globalnych Gospodarka finansowa firm ubezpieczeniowych F-013 Gospodarka i administracja publiczna E-037 Gospodarka i administracja sektora publicznego E-038 Gospodarka krajów Europy Środkowo- E-255 Wschodniej Gospodarka lokalna i komunalna F-162 Gospodarka nieruchomościami E-070 Gospodarka odpadami T-060 Gospodarka przestrzenna F-163 Gospodarka publiczna E-039 Gospodarka żywnościowa E-023 Gospodarowanie kapitałem Z-066 Gospodarowanie mieniem komunalnym F-164 Gospodarowanie nieruchomościami E-071 Gospodarowanie zasobami pracy F-165 Gra komputerowa Z-253 HACCP. Koncepcja i system zapewnienia T-006 bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Handel dziełami sztuki Z-168 Handel międzynarodowy E-218 Handel zagraniczny E-219 Harmonizacja i rozwój sprawozdawczości Z-182 finansowej Historia architektury i urbanistyki E-332 Historia Europy Środkowo-Wschodniej XX w. E-340 Historia gospodarcza E-330 Historia myśli ekonomicznej E-020 Historia stosunków międzynarodowych E-331 Historia urbanistyki i architektury E-332 Humanizacja pracy Z-008 Idea Europy E-310 Informatyka Z-282 Informatyka w rachunkowości Z-183 Informatyka w zarządzaniu Z-268 Informatyzacja firm produkcyjno-handlowych Z-269 Innowacyjność produktu T-026 Instrumenty pochodne F-086 Instrumenty polityki Unii Europejskiej E-311 Instytucje kredytu hipotecznego E-024 Instytucje rynkowe Z-095 Instytucje rynku nieruchomości E-072 Integracja europejska E-256 Integracja europejska E-312 Integracja gospodarcza w Europie E-257 Integracja Polski z Unią Europejską E-258 Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki E-139 Internet w biznesie F-014 Internet w biznesie Z-270 Internet w biznesie międzynarodowym F-015 Internet w zarządzaniu E-140 Internetowe technologie komunikacji Z-271 Interpersonalny trening poszukujących pracy E-170 Inwentyka Z-002 Inżynieria jakości wyrobów przemysłowych T-027 Inżynieria jakości żywienia T-032 Inżynieria jakości żywności T-033 Inżynieria opakowań T-041 Inżynieria procesów przemysłowych T-061 Inżynieria systemów jakości T-007 Inżynieria systemów zarządzania T-008 Inżynieria zarządzania Z-067 Jakość zdrowotna żywności i jej ochrona T-034 prawna Japonia i tygrysy azjatyckie E-333 Jednolity rynek europejski E-259 Jednolity rynek Unii Europejskiej E-260 Język programowania C Z-272 Kapitał ludzki i rynek pracy E-108 Kapitał ludzki i rynek pracy E-195 Kartografia społeczno-gospodarcza F-166 Kierowanie ludźmi w sytuacjach E-378 psychologicznie trudnych Kierowanie zespołami ludzkimi Z-048 Kierowanie zmianami E-141 Kierunki przekształceń strukturalnowłasnościowych przedsiębiorstw Z-068 Kinetyka procesów T-087

4 16 Kobiety w kulturze, społeczeństwie E-361 i gospodarce Komputer w decyzjach finansowych F-016 Komputerowa gra kierownicza Z-254 Komputerowe pakiety statystyczne Z-208 Komputerowe pakiety statystyczne Z-255 Komputerowe systemy finansowo-księgowe F-099 Komputerowe wspomaganie analizy finansowej Z-273 Komputerowe wspomaganie decyzji F-017 finansowych Komputerowe wspomaganie przedsiębiorcy E-109 Komputerowy system informacji Z-274 Komunikacja i wizerunek organizacji E-110 (public relations) Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw Z-139 Komunikacja międzykulturowa E-313 Komunikacja międzykulturowa w gospodarce E-314 Komunikacja międzykulturowa w marketingu E-315 Komunikacja w zespole projektowym Z-275 Komunikacja wewnętrzna Z-009 Komunikacja E-040 i partycypacja społeczna Komunikowanie międzynarodowe E-316 Konflikty handlowe na forum WTO E-220 Konflikty handlowe w ramach WTO E-220 Konflikty i negocjacje E-111 Konkurencyjność firm E-163 Konkurencyjność organizacji publicznych E-164 Konkurencyjność sektorów Z-042 Konsolidacja banków F-043 Konsumencka ocena jakości T-009 Konsumenckie badanie jakości T-009 Konsumeryzm w Polsce i na świecie T-010 Kontrakty futures F-044 Kontrola gospodarcza F-100 Kontrola skarbowa F-018 Korespondencja handlowa Z-140 Kosztorysowanie robót budowlanych E-073 Kreatywność i innowacje E-112 Kształtowanie jakości T-011 Kształtowanie wartości przedsiębiorstw F-141 w gospodarce rynkowej Kształtowanie wartości przedsiębiorstw F-139 w gospodarce rynkowej Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa F-140 Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa F-141 w gospodarce rynkowej Kształtowanie wizerunku firmy Z-141 Kultura i etyka przedsiębiorczości E-362 Kultura i etyka przedsiębiorczości E-359 Labeling towarów T-042 Laboratorium komputerowe Z-276 Laboratorium komputerowe E-074 Laboratorium komputerowe I E-113 Laboratorium komputerowe I E-142 Laboratorium komputerowe II E-114 Laboratorium komputerowe II E-143 Lobbying E-171 Lobbying strategiczny E-172 Logika F-197 Logika E-360 Logistyczne systemy zabezpieczania jakości T-043 Logistyczne systemy zapewniania jakości T-044 Logistyka E-173 Logistyka marketingowa Z-096 Logistyka międzynarodowa E-174 Logistyka w towaroznawstwie T-045 Makroekonomia E-005 Makroekonomia E-016 Makroekonomia II E-006 Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce Z-069 Managerial Economics (wykład w języku Z-256 angielskim) Marketing bankowy F-059 Marketing biur podróży Z-169 Marketing firm ubezpieczeniowych Z-097 Marketing miejski Z-098 Marketing międzynarodowy Z-142 Marketing międzynarodowy E-221 Marketing międzynarodowy E-261 Marketing nieruchomości Z-099 Marketing polityczny E-341 Marketing produktów finansowych F-045 Marketing produktów finansowych F-060 Marketing przedsiębiorstw turystycznych Z-170 Marketing przemysłowy Z-100 Marketing regionalny Z-101 Marketing strategiczny Z-143 Marketing usług Z-144 Marketing usług finansowych F-061 Marketing usług turystycznych Z-125 Marketing usług ubezpieczeniowych Z-102 Marketing w agrobiznesie F-046 Marketing w budownictwie Z-103 Marketing w budownictwie i gospodarce Z-104 nieruchomościami Marketing w działalności przedsiębiorstwa Z-145 Marketing w handlu zagranicznym E-222 Marketing w przedsiębiorstwach E-175 międzynarodowych Marketing Z-105 handlowym

5 17 Marketing w sporcie Z-171 Marketingowa polityka cen Z-106 Matematyka F-198 Matematyka dla ekonomistów F-200 Matematyka finansowa F-201 Matematyka II F-199 Matematyka stosowana F-202 Matematyka ubezpieczeń Z-209 Materiały w ekologicznym projektowaniu T-062 wyrobów Merchandising Z-107 Metoda reprezentacyjna Z-210 Metodologia analizy marketingowej sytuacji Z-146 firmy Metodologia programowania Z-277 Metody analizy demograficznej Z-211 Metody analizy rynku Z-164 Metody badania budżetów gospodarstw Z-212 domowych Metody badań społecznych E-196 Metody badań społecznych E-363 Metody badań spożycia Z-172 Metody i techniki analizy regionalnej F-167 Metody i narzędzia zarządzania Z-278 operacjami Metody i techniki kierowania E-176 Metody i techniki zarządzania E-177 Metody ilościowe w gospodarce i administracji E-041 publicznej Metody numeryczne F-203 Metody oceny projektów gospodarczych F-142 Metody organizacji i zarządzania Z-003 Metody pomiaru i oceny rozwoju przedsiębiorstw Z-070 Metody programowania Z-279 Metody statystyczne w badaniach Z-213 marketingowych Metody sztucznej inteligencji w zastosowaniach Z-280 ekonomicznych Metody wyceny nieruchomości i E-075 przedsiębiorstw Metody wyceny przedsiębiorstw Z-071 Metodyka pobierania próbek towarowych T-028 Miasto w cywilizacji europejskiej E-334 Między ładem boskim a ludzkim wizje E-335 porządku społecznego od starożytności do współczesności Międzynarodowa ochrona środowiska E-223 Międzynarodowa polityka ekologiczna E-224 Międzynarodowa rachunkowość finansowa F-101 Międzynarodowe instytucje finansowe E-262 Międzynarodowe negocjacje handlowe E-225 Międzynarodowe organizacje gospodarcze E-292 Międzynarodowe porównania gospodarcze E-226 Międzynarodowe prawo finansowe E-293 Międzynarodowe prawo prywatne E-294 Międzynarodowe rozliczenia finansowe E-263 Międzynarodowe rozliczenia pieniężne i E-264 walutowe Międzynarodowe standardy rachunkowości F-102 Międzynarodowe stosunki finansowe F-087 Międzynarodowe stosunki finansowe F-047 i walutowe Międzynarodowe stosunki gospodarcze E-265 Międzynarodowe stosunki gospodarcze I E-266 Międzynarodowe stosunki gospodarcze II E-267 Międzynarodowe stosunki gospodarczofinansowe F-048 Międzynarodowe stosunki polityczne E-317 Międzynarodowe stosunki F-088 walutowo-finansowe Międzynarodowe transakcje E-227 gospodarcze Międzynarodowy labeling towarów T-046 Międzynarodowy ruch turystyczny F-168 Międzynarodowy rynek kapitałowy E-268 Mikrobiologia T-092 Mikroekonomia E-001 Mikroekonomia E-007 Mikroekonomia E-017 Mikroorganizmy ważny czynnik T-093 wpływający na jakość wyrobów Mikroorganizmy w żywności i w wyrobach T-094 przemysłowych Model ryzyka w auditingu Z-214 Monitorowanie procesów Z-215 Motywacyjne uwarunkowania sprawności E-379 zawodowej Nadzór bankowy F-049 Nadzór nad działalnością ubezpieczeniową F-214 Narodowościowe i wyznaniowe aspekty E-342 stosunków międzynarodowych Narodowościowe i wyznaniowe aspekty E-342 współpracy międzynarodowej Nauka o polityce E-343 Negocjacje finansowe Z-017 Negocjacje handlowe Z-018 Negocjacje międzynarodowe E-228 Negocjacje na eurorynku Z-019 Negocjacje w międzynarodowych stosunkach E-318 gospodarczych Negocjacje w ubezpieczeniach E-380 Negocjacje w zarządzaniu firmą Z-020 Nowe prawo własności przemysłowej T-063 Nowoczesne metody organizacji i zarządzania Z-004

6 18 Nowoczesne metody zarządzania E-178 Nowoczesne opakowalnictwo żywności T-047 Nowoczesne techniki pakowania towarów T-048 Nowoczesne techniki w przechowalnictwie T-049 i spedycji towarów Nowożytne mocarstwa świata problemy E-336 rozwoju Obligacje władz publicznych F-089 Obsługa bankowa przedsiębiorstw F-019 Obsługa finansowa rynku turystycznego Z-126 Ocena stanu technicznego obiektów E-076 budowlanych Oceny oddziaływania na środowisko T-064 Ochrona dóbr kultury E-337 Ochrona środowiska T-065 Ochrona środowiska F-143 Ochrona własności intelektualnej w Polsce T-066 w Unii Europejskiej Ochrona własności przemysłowej (patenty, T-067 wzory) Opakowania a ekologia T-050 Opakowania w reklamie T-051 Ordynacja podatkowa F-020 Organizacja audytu wewnętrznego E-179 Organizacja i działalność biur podróży Z-127 Organizacja i działalność biur podróży Z-173 Organizacja i rodzaje ubezpieczeń E-042 Organizacja i sztuka sprzedaży Z-108 Organizacja i technika handlu zagranicznego E-229 Organizacja i technika usług hotelarskich Z-128 Organizacja i zarządzanie bankiem F-021 Organizacja obsługi klienta E-115 Organizacja rachunkowości Z-184 Organizacja rynku nieruchomości E-077 Organizacja usług publicznych E-043 Osobowość menedżerów i ich postawy E-364 Plan marketingowy firmy E-025 Planowanie działalności marketingowej Z-147 Planowanie infrastruktury technicznej F-169 Planowanie przestrzenne F-170 Podatki w sferze inwestycyjno- F-022 -nieruchomościowej Podstawy zarządzania E-145 Podstawy demografii Z-216 Podstawy ekonometrii Z-246 Podstawy ergonomii Z-021 Podstawy filozofii E-357 Podstawy geodezji i geologii inżynierskiej E-078 Podstawy gospodarki turystycznej F-172 Podstawy informatyki T-068 Podstawy informatyki Z-281 Podstawy kosztorysowania E-079 Podstawy kosztorysowania robót budowlanych E-079 Podstawy marketingu Z-109 Podstawy marketingu Z-148 Podstawy nauki o finansach F-006 Podstawy negocjacji E-381 Podstawy organizacji i zarządzania Z-010 Podstawy organizacji i zarządzania Z-022 Podstawy organizacji i zarządzania Z-043 Podstawy organizacji i zarządzania E-116 Podstawy organizacji i zarządzania E-144 Podstawy organizacji i zarządzania E-165 Podstawy organizacji i zarządzania E-180 Podstawy organizacji i zarządzania E-197 Podstawy planowania przestrzennego F-171 Podstawy polityki przestrzennej E-026 Podstawy prawne gospodarki przestrzennej F-215 Podstawy prawne gospodarowania F-216 nieruchomościami Podstawy prawne nieruchomości F-217 Podstawy przedsiębiorczości E-117 Podstawy przedsiębiorczości E-166 Podstawy rachunkowości F-103 Podstawy rachunkowości Z-185 Podstawy samorządu terytorialnego E-269 Podstawy techniki budowlanej E-080 Podstawy teorii inwestowania F-090 Podstawy zarządzania Z-023 Politologia E-344 Polityka celna E-230 Polityka cen w gospodarce turystycznej Z-110 Polityka cen Z-111 Polityka demograficzna F-173 Polityka dochodowa w Polsce na tle procesów E-008 integracyjnych Polityka ekologiczna T-069 Polityka ekonomiczna E-027 Polityka fiskalna F-023 Polityka gospodarcza E-028 Polityka handlowa E-231 Polityka integracji europejskiej E-319 Polityka mieszkaniowa E-081 Polityka monetarna F-050 Polityka państwa wobec wybranych branż E-009 i usług Polityka regionalna Unii Europejskiej E-270 Polityka rolna w Unii Europejskiej i w Polsce F-051 Polityka społeczna Z-049 Polityka społeczna krajów Unii Europejskiej E-320 Polityka strukturalna E-044 Polska polityka celna E-232 Porównania międzynarodowe E-233

7 19 Postępowanie celne T-035 Praktyczne metody analizy danych rynkowych Z-165 i marketingowych Prawne aspekty jakości F-218 Prawne aspekty ochrony środowiska w Europie E-295 Prawne aspekty ochrony środowiska ze E-296 szczególnym uwzględnieniem Europy Prawne aspekty przedsiębiorczości F-219 Prawne podstawy gospodarki przestrzennej F-220 i ochrony środowiska Prawne problemy nieruchomości F-221 Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego F-222 Prawo administracyjne F-223 Prawo administracyjne E-045 Prawo bankowe F-224 Prawo bankowe i dewizowe F-225 Prawo budowlane i gospodarka przestrzenna F-226 Prawo budowlane i nieruchomościowe F-226 Prawo celne F-227 Prawo cywilne i handlowe wybranych państw E-297 europejskich i USA Prawo dewizowe F-228 Prawo gospodarcze F-229 Prawo gospodarcze II F-231 Prawo gospodarcze publiczne F-232 Prawo i instytucje Unii Europejskiej F-233 Prawo i instytucje Unii Europejskiej E-298 Prawo i instytucje Wspólnot Europejskich E-299 Prawo karno-skarbowe F-234 Prawo międzynarodowe E-300 Prawo międzynarodowe prywatne E-294 Prawo międzynarodowe publiczne E-301 Prawo papierów wartościowych F-235 Prawo papierów wartościowych E-302 Prawo podatkowe F-236 Prawo podatkowe, celne i dewizowe F-237 Prawo pracy F-238 Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne E-046 Prawo publiczne międzynarodowe E-301 Prawo samorządu terytorialnego F-240 Prawo spółek F-241 Prawo turystyczne F-242 Prawo ubezpieczeń gospodarczych F-062 Prawo układowe i upadłościowe F-243 Prawo w ochronie środowiska F-244 Prawo w ochronie środowiska E-303 Probabilistyczne metody rewizji finansowej Z-217 Problemy ekologiczne Europy E-234 Problemy prawne integracji E-271 międzynarodowej Procedury celne T-036 Procedury i negocjacje w gospodarce E-082 nieruchomościami Proces integracji monetarnej krajów Unii E-010 Europejskiej Proces inwestycyjny i metody oceny E-084 ekonomicznej efektywności inwestycji Proces inwestycyjny E-083 Proces zarządzania Z-024 Procesy demograficzne w kształtowaniu Z-218 zasobów ludzkich Procesy dostosowawcze polskich przedsiębiorstw do warunków Unii Europejskiej Z-072 Procesy globalizacji a przedsiębiorczość E-118 Procesy innowacyjne Z-073 Procesy innowacyjne E-119 Procesy innowacyjne E-120 Procesy integracyjne w gospodarce światowej E-235 Procesy inwestycyjne w kształtowaniu E-085 środowiska Procesy negocjacyjne w przedsiębiorstwach Z-025 międzynarodowych Prognozowanie i symulacje Z-219 Prognozowanie i symulacje E-236 Prognozowanie zjawisk ekonomicznych Z-220 Programowanie budżetowe F-024 Programowanie imprez turystycznych Z-129 Programowanie komputerów Z-284 Programowanie komputerów w środowisku MS Z-285 Windows Programowanie obiektowe w języku C ++ Z-286 Programowanie produktu turystycznego Z-130 Programowanie rozproszone Z-287 Programowanie rozwoju gospodarki F-174 turystycznej w regionie Programowanie rozwoju przedsiębiorstwa Z-074 Programowanie rozwoju przemysłu F-144 Programowanie rozwoju regionalnego F-175 Programowanie sieciowe Z-257 Programy komputerowe w rachunkowości Z-186 Programy użytkowe w rachunkowości Z-187 Projektowanie przedsięwzięć inwestycyjnych Z-131 w turystyce Projektowanie strategii firmy E-181 Projektowanie struktury organizacyjnej E-086 Projektowanie systemów informacyjnych Z-288 Projektowanie systemów informacyjnych I Z-289 Projektowanie systemów informacyjnych II Z-290 Projektowanie systemów rachunkowości Z-188 zarządczej i controllingu Projektowanie systemów zarządzania firmą Z-026 (w zarządzaniu firmą) Projektowanie urbanistyczne F-176 Projektowanie wyrobów T-070

8 20 Promocja usług turystycznych Z-132 Promocja w turystyce Z-133 Protokół dyplomatyczny E-237 Protokół dyplomatyczny E-272 Protokół dyplomatyczny E-321 Prywatyzacja sektora publicznego E-029 Przechowalnictwo i transport towarów T-052 Przechowalnictwo towarów T-053 Przedsiębiorczość i innowacje E-123 Przedsiębiorczość E-121 Przedsiębiorczość analiza przypadków E-122 Przedsiębiorczość lokalna E-146 Przedsiębiorczość w Internecie E-124 Przedsiębiorczość w krajach Europy Środkowo - E-273 Wschodniej Przedsiębiorczość wiejska agrobiznes E-147 Przedsiębiorstwa międzynarodowe E-182 Przedsiębiorstwo na rynkach E-238 międzynarodowych Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym Z-027 Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym Z-075 Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe Z-112 Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej Z-076 Przedsiębiorstwo w procesie integracji F-145 europejskiej Przedsiębiorstwo w warunkach globalizacji E-239 Przedsiębiorstwo w warunkach konkurencji E-240 i globalizacji Przedsiębiorstwo w warunkach konkurencji E-274 i globalizacji Przemiany chemiczne i biochemiczne wyrobów T-088 Przemiany Europy Środkowo-Wschodniej E-338 Przemiany gospodarcze w krajach Europy E-275 Środkowej Przetargi i kontrakty budowlane E-087 Przyrodnicze podstawy gospodarowania F-177 Psychologia E-382 Psychologia pracy menedżera E-383 Psychologia w pracy menedżera E-383 Psychologiczne aspekty turystyki Z-134 Psychologiczne podstawy komunikowania E-384 Psychologiczne podstawy komunikowania E-384 Psychologiczne podstawy komunikowania E-384 z treningiem umiejętności komunikowania Psychospołeczne aspekty jakości T-012 Public relations E-125 Rachunek ekonomiczny w planowaniu F-178 przestrzennym Rachunek kosztów F-104 Rachunek kosztów Z-189 Rachunek kosztów i wyników F-105 Rachunek kosztów i wyników przedsiębiorstw F-106 Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu Z-190 Rachunek prawdopodobieństwa Z-221 Rachunkowość Z-191 Rachunkowość bankowa F-107 Rachunkowość bankowa Z-192 Rachunkowość budżetowa F-108 Rachunkowość budżetowa Z-193 Rachunkowość finansowa F-109 Rachunkowość finansowa Z-194 Rachunkowość finansowa II Z-195 Rachunkowość holdingów Z-196 Rachunkowość instrumentów finansowych Z-197 Rachunkowość menedżerska F-110 Rachunkowość międzynarodowa F-111 Rachunkowość podatkowa F-112 Rachunkowość podatkowa Z-198 Rachunkowość przedsiębiorstw F-113 Rachunkowość sektora publicznego F-114 Rachunkowość ubezpieczeń F-115 Rachunkowość ubezpieczeń i funduszy F-116 emerytalnych Rachunkowość ubezpieczycieli Z-199 Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym F-117 Rachunkowość zarządcza F-118 Rachunkowość zarządcza I Z-200 Rachunkowość zarządcza II Z-201 Reasekuracja F-025 Recykling odpadów towarowych T-071 Regionalny i lokalny rynek pracy F-179 Regulacje społeczne E-322 Reklamacje konsumenckie T-029 Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw F-146 Restrukturyzacja funkcjonowania firmy Z-028 Restrukturyzacja przedsiębiorstw Z-077 Restrukturyzacja przedsiębiorstw E-088 Rewitalizacja nieruchomości E-089 Rewitalizacja zabytkowych zespołów E-090 miejskich Rewizja finansowa F-119 Rewizja finansowa Z-202 Rewizja finansowa w świecie F-120 Rewizja gospodarcza F-121 Rewizja sprawozdań finansowych F-122 Rewizja sprawozdań finansowych Z-203 Rozliczenia bankowe F-026 Rozliczenia finansowe w turystyce Z-135 Rozwój i zmiana organizacji E-148 Rozwój integracji europejskiej E-276 Rozwój kapitału ludzkiego E-198 Rozwój myśli ekonomicznej E-021 Rozwój naukowego zarządzania Z-005

9 21 Rozwój organizacyjny firmy Z-029 Rozwój personelu Z-050 Rozwój regionalny E-149 Rozwój sektorów Z-044 Rozwój sektorów i strategie konkurencji E-150 Rozwój sektorów i strategie konkurencji E-183 Rynek dewizowy F-052 Rynek inwestycyjno budowlany E-091 Rynek kapitałowy F-091 Rynek nieruchomości E-092 Rynek nieruchomości E-093 i wycena majątku Rynek pieniężny F-053 Rynek pracy F-180 Rynek pracy Z-051 Rynek pracy E-011 Rynek pracy i bezrobocie E-126 Rynek turystyczny F-181 Rynek turystyczny Z-174 Rynek ubezpieczeniowy w Polsce i w Unii F-063 Europejskiej Rynek ubezpieczeń F-064 Rynek Unii Europejskiej Z-149 Rynki doradztwa E-151 Rynki doradztwa ekonomicznego E-152 i organizacyjnego Rynki finansowe F-092 Rynki inwestycyjno-budowlane E-094 Rysunek techniczny T-072 Rysunek techniczny i planistyczny T-073 Ryzyko i bariery w handlu zagranicznym E-241 Ryzyko stopy zwrotu F-204 Ryzyko w działalności gospodarczej F-205 Ryzyko w handlu zagranicznym E-242 Samorząd terytorialny F-182 Samorząd terytorialny E-047 Samorząd terytorialny na świecie E-277 Samorząd terytorialny w Unii Europejskiej E-278 Sektor MSP a integracja z Unią Europejską E-279 Sektor MSP w procesie integracji z Unią E-279 Europejską Sieci komputerowe Z-291 Sieci komputerowe i systemy operacyjne Z-292 Sieci neuronowe w ekonomii i zarządzaniu Z-293 Skarbowość F-027 Socjologia E-365 Socjologia miasta E-366 Socjologia pracy E-367 Socjologia pracy E-385 Socjologia stosunków międzynarodowych E-323 Socjologia stosunków międzynarodowych E-368 Socjologia sztuki E-369 Socjologiczne aspekty percepcji reklamy Z-113 Socjologiczne aspekty ubezpieczeń E-370 Społeczna efektywność rozwoju gospodarczego Z-175 Społeczne aspekty pracy E-386 Społeczne aspekty techniki informacyjnej Z-294 Społeczne i ekonomiczne konsekwencje E-280 integracji Polski z Unią Europejską Społeczno-kulturowe uwarunkowania E-371 gospodarki przestrzennej Sprawność zarządzania firmą czynniki E-153 sukcesu Sprawozdawczość finansowa F-123 Sprzedaż ubezpieczeń Z-114 Standaryzacja wyrobów T-013 Statystyczne sterowanie procesami Z-222 Statystyka Z-223 Statystyka E-243 Statystyka ekonomiczna Z-225 Statystyka i statystyczna kontrola jakości Z-226 Statystyka i statystyczne metody sterowania Z-227 jakością (SMSJ) Statystyka II Z-224 Statystyka matematyczna Z-228 Statystyka opisowa Z-229 Statystyka pracy Z-230 Statystyka społeczna Z-231 Statystyka ubezpieczeniowa Z-232 Sterowanie projektami Z-295 Sterowanie rozwojem systemów Z-296 informacyjnych Sterowanie w systemach ekonomicznych Z-258 Stosunki pracy Z-052 Stosunki pracy i negocjacje Z-053 Strategia i programowanie rozwoju F-183 regionalnego Strategia konkurencji Z-150 Strategia rozwoju regionalnego F-184 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego E-030 Strategia zarządzania zasobami ludzkimi E-199 Strategiczne kompetencje przedsiębiorstwa Z-045 Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi E-200 Strategie finansowania inwestycji F-147 Strategie finansowania inwestycji F-147a i nieruchomości Strategie finansowe przedsiębiorstw F-081 Strategie finansowe przedsiębiorstw F-148 Strategie finansowe przedsiębiorstw E-127 Strategie handlu opcjami F-093 Strategie i restrukturyzacja przedsiębiorstw Z-078 Strategie innowacyjne w rozwoju firmy Z-030 Strategie logistyczne E-184 Strategie marketingowe Z-151

10 22 Strategie prywatyzacyjne E-031 Strategie rozwojowe przedsiębiorstw Z-115 handlowych Strategie rozwoju organizacji Z-046 Strategie rozwoju przedsiębiorstw F-149 Strategie rozwoju przedsiębiorstw Z-079 Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce F-150 narodowej Strefy wolnego handlu w Europie i świecie E-244 Strefy wolnego handlu w Europie i świecie E-281 Swapy finansowe F-054 Symulacyjna firma ubezpieczeniowa Z-116 Symulacyjna gra decyzyjna TEES-2 Z-259 System administracji publicznej E-048 System informacji gospodarczej E-032 System monitoringu przedsiębiorstwa Z-080 System zarządzania środowiskowego Z-081 Systemy informacyjne Z-297 Systemy informatyczne Z-117 w turystyce Systemy informatyczne w banku F-028 Systemy informatyczne Z-298 Systemy informatyczne w rachunkowości F-124 Systemy informatyczne w skarbowości F-029 Systemy informatyczne w zarządzaniu Z-299 personelem Systemy informowania kierownictwa E-185 Systemy komputerowe oparte na wiedzy Z-300 Systemy komputerowe w planowaniu Z-301 przestrzennym Systemy logistyczne w przedsiębiorstwach Z-118 Systemy makrologistyczne E-033 Systemy motywacyjne i polityka kadrowa Z-082 Systemy operacyjne Z-302 Systemy operacyjne i sieci komputerowe Z-303 Systemy operacyjne i sieci komputerowe II Z-304 Systemy polityczne E-324 Systemy polityczne krajów europejskich E-325 Systemy rozmyte w ekonomii Z-305 Systemy wynagradzania pracowników Z-031 Systemy zapewnienia jakości T-014 Systemy zarządzania środowiskowego T-074 Świat po kapitalizmie alternatywne wizje E-339 rozwoju Światowe rynki surowcowe E-282 Światowy rynek finansowo walutowy E-283 Techniczne podstawy kształtowania remontów E-095 budowlanych Techniki badań i komunikacji społecznej E-372 Techniki komputerowe E-049 Techniki komunikacji społecznej E-373 Techniki negocjacji Z-032 Techniki negocjacji E-128 Techniki rozliczeń pieniężnych F-030 Techniki symulacji komputerowej Z-306 Techniki twórczego myślenia E-186 Techniki wspierania przedsiębiorczości E-129 Technologia T-075 Technologia i inżynieria procesów T-076 przemysłowych Tendencje rozwojowe konsumpcji Z-176 Teoria chaosu a rachunkowość F-206 Teoria chaosu w zarządzaniu finansami F-207 Teoria gospodarki przestrzennej F-185 Teoria integracji gospodarczej E-284 Teoria pieniądza F-055 Teoria podatku F-031 Teoria prognozy i symulacji Z-233 komputerowych Teoria rachunkowości Z-204 Teoria rozwoju regionalnego F-186 Teoria stopy zwrotu F-208 Teoria stosunków międzynarodowych E-326 Teoria wzrostu gospodarczego E-012 Teorie zachowań konsumentów Z-177 The Sociology of International Relations E-368 Towaroznawcza i chemiczna ocean T-089 jakości wód Towaroznawstwo T-015 Towaroznawstwo ogólne T-016 Towaroznawstwo przemysłowe T-030 Towaroznawstwo w obrocie międzynarodowym T-017 Towaroznawstwo żywności T-037 TQM - Zarządzanie jakością E-154 TQM i systemy jakości T-018 Transakcje i negocjacje w gospodarce E-096 nieruchomościami Transport i spedycja międzynarodowa E-304 Transport i spedycja w Europie E-304 Trening interpersonalny E-130 Turystyka międzynarodowa F-187 Turystyka w gospodarce regionalnej F-188 Turystyka wiejska i ekologiczna Z-178 Turystyka zrównoważona Z-179 Tworzenie i funkcjonowanie przedsiębiorstw E-097 Twórcze myślenie jako sposób odnoszenia E-387 sukcesu Twórcze myślenie w drodze do sukcesu E-387 w biznesie Twórcze rozwiązywanie problemów w drodze E-388 do sukcesu w biznesie Ubezpieczenia F-065 Ubezpieczenia finansowe F-066

11 23 Ubezpieczenia gospodarcze F-067 Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne F-068 Ubezpieczenia majątkowe F-069 Ubezpieczenia społeczne F-070 Ubezpieczenia społeczne E-050 Ubezpieczenia społeczne F-071 i gospodarcze Ubezpieczenia w handlu zagranicznym E-245 Ubezpieczenia w sektorze inwestycyjno F-072 nieruchomościowym Ubezpieczenia w Unii Europejskiej F-073 Ubezpieczenia życiowe F-074 Umowy w zakresie zarządzania F-245 przedsiębiorstwem Unia walutowo gospodarcza E-285 Urządzenia techniki komputerowej Z-307 Usługi i operacje bankowe F-056 Wielostronne negocjacje w ramach WTO E-246 Wielowymiarowa analiza statystyczna Z-234 Wnioskowanie bayesowskie Z-260 Wnioskowanie statystyczne Z-235 Wprowadzanie techniki informacyjnej Z-308 do organizacji Wprowadzenie do finansów F-005 Wprowadzenie do techniki budowlanej E-098 Współczesna europejska i polska myśl E-345 polityczna Współczesna myśl ekonomiczna E-022 Współczesne demokracje europejskie E-327 Współczesne koncepcje analizy wskaźnikowej Z-205 modele predykcji bankructwa Współczesne metody zarządzania E-187 Współczesne problemy marketingu Z-152 Współczesne stosunki Polski z krajami Europy E-346 Wschodniej Współczesne tendencje rozwojowe dystrybucji Z-119 Współczesne teorie rachunkowości F-125 Współdziałanie gospodarze przedsiębiorstw F-151 Współpraca naukowo-techniczna w świecie E-286 Współpraca przedsiębiorstwa i banku Z-083 Wstęp do informatyki Z-283 Wstęp do makroekonomii E-013 Wstęp do makroekonomii E-018 Wstęp do tranzytologii F-209 Wybrane problemy gospodarki światowej E-287 (wykłady w jęz. angielskim) Wybrane problemy gospodarki światowej E-288 (wykłady w jęz. francuskim) Wybrane technologie przemysłu spożywczego T-090 Wybrane zagadnienia z fizyki T-083 Wybrane zagadnienia z prawa gospodarczego F-230 Wycena nieruchomości E-099 Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw E-100 Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw E-100 Wycena przedsiębiorstw Z-084 Wycena przedsiębiorstw E-101 Wykorzystanie analizy finansowej w planie F-152 biznesowym przedsiębiorstwa Wynalazczość i ochrona patentowa T-077 Wynalazczość i ochrona prawna własności T-078 w Polsce i w Unii Europejskiej Wynalazczość i prawo własności w Unii T-079 Europejskiej Wyroby tekstylne nowej generacji T-031 Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Z-085 Wzornictwo przemysłowe T-054 Z historii stosunków krajów Europy Środkowo- E-347 Wschodniej w XX w. Zachodnioeuropejska polityka integracji E-328 Zachowania eurokonsumentów Z-180 Zachowania gospodarstw domowych na rynku Z-166 finansowym Zachowania organizacyjne Z-011 Zachowania organizacyjne E-201 Zachowanie organizacyjne w gospodarce Z-054 Zadłużenie międzynarodowe E-289 Zagadnienia prawne interwencjoinizmu F-246 Zagospodarowanie turystyczne F-189 Zagraniczne rynki turystyczne F-190 Zalety i wady badań opinii publicznej E-374 Zamówienia publiczne F-247 Zarządzanie aktywami i pasywami F-057 Zarządzanie aktywami i pasywami bilansu F-057 Zarządzanie czasem E-188 Zarządzanie długiem publicznym F-032 Zarządzanie finansami F-083 w procesie inwestycyjnym Zarządzanie finansami przedsiębiorstw F-082 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Z-086 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw F-153 publicznych Zarządzanie finansami w procesie F-155 inwestycyjnym Zarządzanie finansami F-154 w gospodarce publicznej Zarządzanie finansowe F-210 Zarządzanie firmą Z-033 Zarządzanie firmą E-155 Zarządzanie informacjami Z-006 Zarządzanie informacją i komunikacją Z-007 Zarządzanie informacją i komunikacją Z-012

12 24 Zarządzanie innowacjami E-131 Zarządzanie jakością T-019 Zarządzanie jakością Z-236 Zarządzanie jakością w handlu zagranicznym T-020 Zarządzanie jakością wyrobów T-021 Zarządzanie jednostkami terytorialnymi E-051 Zarządzanie kapitałami przedsiębiorstw Z-087 Zarządzanie kapitałem Z-237 Zarządzanie karierą zawodową E-202 Zarządzanie kontraktowe w firmie Z-034 Zarządzanie marketingiem Z-153 Zarządzanie marketingowe w turystyce Z-154 Zarządzanie mieniem komunalnym F-191 Zarządzanie międzynarodowe E-189 Zarządzanie nieruchomościami E-102 Zarządzanie nieruchomościami E-103 mieszkaniowymi Zarządzanie ochroną środowiska F-156 Zarządzanie operacyjne Z-035 Zarządzanie personelem Z-055 Zarządzanie personelem E-203 Zarządzanie personelem na rynku E-204 międzynarodowym Zarządzanie personelem na świecie E-205 Zarządzanie płynnością finansową Z-206 Zarządzanie procesem inwestycyjnym E-104 Zarządzanie produkcją Z-088 Zarządzanie produktem T-022 Zarządzanie projektami E-156 Zarządzanie projektami ekonomicznymi Z-036 i organizacyjnymi Zarządzanie projektami ekonomicznymi Z-036 i organizatorskimi Zarządzanie projektami międzynarodowymi E-157 Zarządzanie przedsiębiorstwami E-190 międzynarodowymi Zarządzanie przedsiębiorstwami użyteczności F-157 publicznej Zarządzanie przedsiębiorstwami użyteczności F-157 publicznej Zarządzanie przedsiębiorstwem w procesie F-158 globalizacji Zarządzanie przedsięwzięciami zwiększonego E-191 ryzyka Zarządzanie publiczne E-052 Zarządzanie publiczne E-053 w społeczeństwie informacyjnym Zarządzanie reklamą Z-037 Zarządzanie reklamą Z-155 Zarządzanie rozwojem firmy E-158 Zarządzanie rozwojem organizacji E-159 Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa E-160 Zarządzanie ryzykiem F-094 Zarządzanie ryzykiem bankowym F-058 Zarządzanie ryzykiem funduszy Z-238 ubezpieczeniowych Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeń F-211 Zarządzanie sektorem publicznym E-054 Zarządzanie spółkami kapitałowymi E-161 Zarządzanie sprawnością przedsiębiorstwa E-162 Zarządzanie sprzedażą Z-120 Zarządzanie strategiczne Z-038 Zarządzanie strategiczne Z-047 Zarządzanie strategiczne E-167 Zarządzanie strategiczne E-192 Zarządzanie w jednostkach administracji Z-039 publicznej Zarządzanie w małych i średnich firmach E-132 Zarządzanie w procesie inwestycyjnym E-104 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Z-089 Zarządzanie wiedzą T-023 Zarządzanie zasobami ludzkimi E-206 Zarządzanie zasobami ludzkimi E-207 w przedsiębiorstwach międzynarodowych Zarządzanie zasobami ludzkimi E-208 Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi E-105 Zarządzanie zdrowiem publicznym E-019 Zasady negocjacji Z-040 Zasady negocjacji i rozwiązywania konfliktów Z-041 Zasady organizacji i ekonomiki produkcji Z-090 Zasady polityki społecznej w krajach Unii F-075 Europejskiej Zastosowanie komputerów w marketingu Z-121 Zastosowanie matematyki w finansach F-212 i bankowości Zastosowanie technik komputerowych F-126 w rachunkowości Zintegrowane systemy zarządzania przepływami Z-122 fizycznymi Zmiany strategiczne na rynkach bankowych F-033 Znaczenie barwy w ocenie jakości wyrobów T-024 Znaki towarowe, oznaczenia geograficzne T-080 pochodzenia towarów Związki integracyjne przedsiębiorstw F-159 Żywność, żywienie a zdrowie T-038

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH L.p. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 13 Administracja publiczna 978-83-01-14995-6 2 93673 Aksjologia życia publicznego 978-83-7405-582-6 3 96021 Aksjomaty prawa

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe, szkolenia i kursy

Studia podyplomowe, szkolenia i kursy Studia podyplomowe, szkolenia i kursy www.podyplomowe.ue.wroc.pl Oferujemy: Innowacyjne programy nauczania programy studiów podyplomowych opracowywane są w ścisłej współpracy z przedstawicielami praktyki

Bardziej szczegółowo

Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015

Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015 PRZEWODNIK EDUKACYJNY Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015 Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean. Isaac Newton Spis treści Wprowadzenie. Najlepszą inwestycją jest

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 2(13)/2009, ISSN 1506-2635 Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 2 Zarz¹dzanie rozwojem organizacji

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym MARKETING NARZĘDZIE PRZEDSIĘBIORCY 1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym Zmiany zachodzące współcześnie w gospodarce światowej, jak również te przewidywane w przyszłości, powodują

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Zachowania innowacyjne oraz mobilność podmiotów w gospodarce i administracji źródłem sukcesów przedsiębiorstw i regionów

Zachowania innowacyjne oraz mobilność podmiotów w gospodarce i administracji źródłem sukcesów przedsiębiorstw i regionów PRZEDSIĘBIORSTWO I REGION nr 1/2009 Konkurencyjność a innowacyjność Zachowania innowacyjne oraz mobilność podmiotów w gospodarce i administracji źródłem sukcesów przedsiębiorstw i regionów Edward Malisiewicz

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo