Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie"

Transkrypt

1 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator na rok akademicki 20/20 ekonomia i zarządzanie

2 Informacje o wydziale ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 Budynek A pok. 21 tel.() tel. () fax () Władze Wydziału Dziekan: Prodziekan: Koordynator wydziałowy : Kierownik Dziekanatu doc. dr Alicja Dziuba-Burczyk dr Artur Budzowski mgr Magdalena Mielus ul. Lipowa, pok. K Aneta Rapkiewicz ul.gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 Budynek A; pok ; tel Informacje o programach studiów Opis programów studiów i przyznawanych dyplomów Wydział Ekonomii i Zarządzania funkcjonuje od 2000 r. (we wrześniu 200r. została zmieniona nazwa z Wydziału Zarządzania i Marketingu). Od października 200r. wydziałem kieruje dziekan doc. dr Alicja Dziuba Burczyk. Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oferuje kształcenie na kierunkach: ekonomia, gospodarka przestrzenna, informatyka i ekonometria, ochrona środowiska oraz zarządzanie. W ramach każdego kierunku oferowane są specjalności dostosowane do oczekiwań rynku pracy. Znajdujące się w ofercie wydziału studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Oprócz dydaktyki pracownicy wydziału publikują artykuły, książki biorą udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, organizują konferencje w ramach Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, wspierają działalność kół naukowych. Wydział współpracuje z innymi ośrodkami naukowymi zarówno krajowymi jak i zagranicznymi oraz przedsiębiorstwami, jednostkami samorządowymi, Policją, Strażą Pożarną. 2

3 Struktura programu wraz z liczbą punktów Ekonomia STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, 0/ w tym SEMESTR III ZIMOWY 1 Ekonometria podstawowa E/ZO 2 Finanse i bankowość kierunkowa E/ZO 5 3 Polityka społeczna kierunkowa E/ZO 3 Polityka gospodarcza kierunkowa E/ZO 3 5 Nauka o Państwie specjaln ZO 3 Zarządzanie relacjami z klientami specjaln ZO 1 Język angielski ogólna ZO 1 Ekonomia matematyczna Historia myśli ekonomicznej Ekonomia personalistyczna y do wyboru 2 z za pkt wybór ZO wybór 5 5 ZO wybór ZO 5 Podstawy demografii wybór 5 5 ZO 5 RAZEM: ekonomia ekonomia menedżerska SEMESTR IV LETNI 1 Rachunkowość podstawowa E/ZO 2 Finanse publiczne kierunkowa E/ZO 5 3 Polityka personalna specjaln E 3 Ekonomika przedsiębiorstw specjaln E/ZO 5 Język angielski ogólna ZO 1 RAZEM: Prognozowanie i symulacje Demografia ekonomiczna Wprowadzenie do ekonomii menedżerskiej Optymalizacja decyzji ekonomicznych y do wyboru 2 z za pkt. wybór 5 5 ZO 5 wybór 0 0 ZO 5 wybór 5 5 ZO 3 wybór ZO 3 ekonomia ekonomia menedżerska

4 STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, 0/ w tym SEMESTR III ZIMOWY 1 Ekonometria podstawowa E/ZO 2 Finanse i bankowość kierunkowa E/ZO 5 3 Polityka społeczna kierunkowa E/ZO Polityka gospodarcza kierunkowa E/ZO 5 Język angielski ogólna ZO 1 Nauka o Państwie specjaln ZO 3 Ekonomia matematyczna Historia myśli ekonomicznej Ekonomia personalistyczna y do wyboru 2 z za pkt. wybór ZO 5 wybór 5 5 ZO 5 wybór ZO 3 Podstawy demografii wybór 5 5 ZO 3 RAZEM: ekonomia ekonomia menedżerska SEMESTR IV LETNI 1 Rachunkowość podstawowa E/ZO 2 Finanse publiczne kierunkowa E/ZO 3 Polityka personalna specjaln E 3 Język angielski ogólna ZO 1 5 Ekonomika przedsiębiorstw specjaln E/ZO 3 y do wyboru 2 z za pkt. Prognozowanie i symulacje wybór 5 5 ZO 5 Demografia ekonomiczna wybór ZO 5 Wprowadzenie do ekonomii wybór ZO 5 menedżerskiej Optymalizacja decyzji ekonomicznych wybór ZO 5 ekonomia RAZEM: ekonomia menedżerska

5 STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, 0/0 w tym Międzynarodowe stosunki gospodarcze Rachunkowość podatkowa mikroprzedsiębiorstw Gospodarka regionalna Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa SEMESTR V ZIMOWY podstawowa E/ZO podstawowa E/ZO 3 kierunkowa E 5 kierunkowa E/ZO 5 5 Rynki finansowe specjaln ZO 2 RAZEM: Seminarium dyplomowe Ochrona własności intelektualnej Metody badania zjawisk społecznoekonomicznych Strategie rozwoju przedsiębiorstw Podstawy ekonomii społecznej specjaln ZAL 2 ogólna 20 ZO 1 y do wyboru 2 z 3 za pkt. wybór 5 5 ZO 3 wybór ZO 3 wybór ZO 5 ekonomia ekonomia menedżerska SEMESTR VI LETNI 1 Ekonomia UE kierunkowa E 2 Prawo gospodarcze podstawowa E 3 Seminarium dyplomowe specj ZO 2 y do wyboru 2 z za pkt. Etyka biznesu wybór ZO 3 5 System motywacji pracowników Analiza i strategie konkurencyjności firm wybór ZO 3 wybór ZO 5 Negocjacje wybór ZO 5 Praca dyplomowa RAZEM: ekonomia ekonomia menedżerska

6 GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA STACJONARNE / SEMESTR I ZIMOWY w tym 1 Matematyka I podstawowa E/ZO 3 2 Socjologia podstawowa E 2 3 Rysunek techniczny i planistyczny I podstawowa ZO 3 Historia urbanistyki podstawowa 5 5 E 2 5 Prawoznawstwoencyklopedia prawa podstawowa ZO 1 Grafika inżynierska I podstawowa E 3 Podstawy gospodarki przestrzennej I kierunkowa ZO 5 Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią kierunkowa E/ZO Prawo w zarządzaniu nieruchomościami specjalność ZO 3 Język angielski ogólna ZO 1 WF ogólna ZO 1 Technologia informacyjna laboratoria ogólna ZO 1 RAZEM: Gospodarka Przestrzenna SEMESTR II LETNI Matematyka II podstawowa E/ZO 3 2 Statystyka podstawowa E/ZO 3 3 Geografia ekonomiczna podstawowa E/ZO 2 Rysunek techniczny i planistyczny II podstawowa ZO 2 5 Grafika Inżynierska II podstawowa E 2 Podstawy gospodarki przestrzennej II kierunkowa E Prawo o planowaniu i kształtowaniu przestrzeni kierunkowa ZO 3 Projektowanie urbanistyczne I kierunkowa E/ZO Geodezja i kartografia I kierunkowa ZO 3 Język angielski ogólna ZO 1 WF ogólna ZO 1 Technologia informacyjna laboratoria ogólna ZO 1 13 BHP ogólna ZO

7 do wyboru 1 z 3 za 2 pkt. 1 Rysunek odręczny wybór ZO 2 15 Ocena oddziaływania na środowisko wybór ZO 2 1 Aktywizacja i partycypacja społeczna wybór ZO 2 RAZEM: Gospodarka Przestrzenna studia stacjonarne 0/ SEMESTR III ZIMOWY w tym 1 Ekonomia podstawowa E 2 2 Geografia ekonomiczna humanistyczna E/ZO 1 3 Rysunek techniczny i planistyczny III podstawowa E 3 Społeczno-kulturowe uwarunkowania Gospodarki kierunkowa E 2 przestrzennej 5 Prawne uwarunkowania ochrony środowiska kierunkowa ZO 3 Ekonomika miast i regionów kierunkowa E 2 Projektowanie urbanistyczne II Lokalizacja inwestycji i prawo budowlane (analizy, doradztwo, uwarunkowania) Dziedzictwo kulturowe w planowaniu przestrzennym Współczesne problemy miast- problem migracji Podstawy przedsiębiorczości kierunkowa E/ZO 3 kierunkowa ZO 2 kierunkowa E 2 kierunkowa ZO 2 kierunkowa ZO 2 Geodezja i kartografia II kierunkowa E/ZO 13 Język angielski ogólna ZO 1 y do wyboru 2 z 3 za 2 pkt. 1 Matematyka finansowa wybór ZO 1 15 Współczesne problemy demograficzne świata wybór Z 1 1 Ekspertyzy ekologiczne wybór ZO 1 RAZEM: Gospodarka przestrzenna

8 1 2 Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej II Ekonomika miast i regionów II SEMESTR IV LETNI kierunkowa E 2 kierunkowa E 2 3 Planowanie przestrzenne kierunkowa E/ZO Geograficzne systemy informacji przestrzennej kierunkowa ZO 3 5 Strategia rozwoju gminy kierunkowa 20 E/ZO 2 Gospodarka nieruchomościami Problemy komunikacji w planowaniu Przestrzenne aspekty turystyki kierunkowa E/ZO 3 kierunkowa ZO 2 kierunkowa ZO 2 Infrastruktura społeczna specjaln ZO 2 Projektowanie urbanistyczne II kierunkowa E/ZO 3 Fizyka podstawowa E/ZO 1 Język angielski ogólny ZO 2 y do wyboru 2 z 3 za 2 pkt. 15 Rynek nieruchomości wybór ZO 1 1 wybór ZO 1 1 Ekologia w mieście wybór ZO 1 RAZEM: Gospodarka przestrzenna STUDIA NIESTACJONARNE / SEMESTR I ZIMOWY w tym 1 Matematyka I podstawowa E/ZO 3 2 Socjologia podstawowa E 2 3 Rysunek techniczny i planistyczny I podstawowa ZO 3 Historia urbanistyki podstawowa 5 5 E 2 5 Współczesne zagrożenia rozwoju społecznocywilizacyjnego Prawoznawstwoencyklopedia prawa podstawowa ZO 1 Grafika inżynierska I podstawowa E 3

9 Podstawy gospodarki przestrzennej I Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią Prawo w zarządzaniu nieruchomościami kierunkowa E 5 kierunkowa E/ZO kierunkowa ZO 3 Język angielski ogólna ZO 1 Technologia informacyjna lab ogólna ZO 1 RAZEM: Gospodarka Przestrzenna SEMESTR II LETNI 1 Matematyka II podstawowa E/ZO 3 2 Statystyka podstawowa E/ZO 3 3 Geografia ekonomiczna podstawowa E 2 Rysunek techniczny i planistyczny II podstawowa ZO 2 5 Grafika Inżynierska II podstawowa E 2 Podstawy gospodarki przestrzennej II Projektowanie urbanistyczne I Prawo o planowaniu i kształtowaniu przestrzeni kierunkowa E kierunkowa E/ZO 5 kierunkowa ZO 3 Geodezja i kartografia I kierunkowa ZO Język angielski ogólna ZO 1 Technologia informacyjna -lab ogólna ZO 1 BHP ogólna ZO 13 1 do wyboru 1 z 3 za 2 pkt. Ocena oddziaływania na środowisko wybór ZO 2 Aktywizacja i partycypacja społeczna wybór ZO 2 15 Rysunek odręczny wybór ZO 2 RAZEM: Gospodarka Przestrzenna

10 STUDIA NIESTACJONARNE 0/ w tym SEMESTR III ZIMOWY 1 Ekonomia podstawowa E 2 2 Geografia ekonomiczna II humanistyczna E/ZO 1 3 Rysunek techniczny i planistyczny III podstawowa E 3 Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki kierunkowa E 2 przestrzennej Prawne uwarunkowania 5 ochrony środowiska kierunkowa ZO 3 i gospodarki przestrzennej Ekonomia miast i regionów kierunkowa E 2 Projektowanie urbanistyczne II Lokalizacja inwestycji (analizy, doradztwo, uwarunkowania) Dziedzictwo kulturowe w planowaniu przestrzennym Współczesne problemy miast- problem migracji Podstawy przedsiębiorczości kierunkowa E/ZO 3 kierunkowa E 2 kierunkowa ZO 2 kierunkowa ZO 2 kierunkowa ZO 2 Geodezja i kartografia II kierunkowa ZO 13 Język angielski ogólna ZO 1 y do wyboru 2 z 3 za 2 pkt. 1 Matematyka finansowa wybór ZO 1 15 Współczesne problemy demograficzne świata wybór ZO 1 1 Ekspertyzy ekologiczne wybór ZO 1 RAZEM: Gospodarka przestrzenna Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej II Ekonomika miast i regionów II SEMESTR IV LETNI kierunkowa E 2 kierunkowa E 2 3 Planowanie przestrzenne kierunkowa E/ZO Geograficzne systemy informacji przestrzennej kierunkowa ZO 5 Strategia rozwoju gminy kierunkowa 20 E/ZO 2 Gospodarka nieruchomościami kierunkowa E/ZO 3

11 Problemy komunikacji w planowaniu Przestrzenne aspekty turystyki kierunkowa ZO 2 kierunkowa ZO 2 Fizyka podstawowa E/ZO 3 Infrastruktura społeczna specjaln ZO 2 Język angielski ogólny ZO 1 y do wyboru 2 z 3 za 2 pkt. Rynek nieruchomości wybór ZO 1 13 Współczesne zagrożenia rozwoju społecznocywilizacyjnego wybór ZO 1 1 Ekologia w mieście wybór ZO 1 RAZEM: Gospodarka przestrzenna

12 INFORMATYKA I EKONOMETRIA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 200/20 w tym W Ćw. SEMESTR III 1 Rachunkowość podstawowa E/ZO 5 2 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa kierunkowa E/ZO 3 Statystyka matematyczna kierunkowa E/ZO 5 Projektowanie systemów informatycznych (wyk., lab.) Technologie i techniki internetowe (wyk., lab.) Systemy informatyczne (wyk., lab.) kierunkowa E/ZO specjaln ZO 1 specjaln E/ZO Socjologia ogólna ZO 3 Psychologia ogólna ZO 3 Język obcy I ogólna ZO 1 Ochrona własności intelektualnej ogólna ZO 1 Seminarium dyplomowe ogólna ZO 1 RAZEM: informatyka i ekonometria informatyka zarządcza SEMESTR IV 1 Finanse podstawowa E/ZO 5 2 Ekonometria kierunkowa E/ZO 3 Systemy inf. w handlu, finansach i bankowości (wyk., lab.) Wirtualna przedsiębiorczość (wyk., lab.) specjaln E/ZO 5 specjaln E/ZO 5 5 Język obcy I ogólna E/ZO 1 PHP i MySQL (pakiet E) (wyk., lab.) Komunikacja i funkcjonalność stron WWW (pakiet E) (wyk., lab.) y do wyboru wybór ZO wybór 20 ZO 2 Seminarium ogólna ZO 1 RAZEM: informatyka i ekonometria informatyka zarządcza

13 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 200/200 w tym W Ćw. SEMESTR V 1 Rachunkowość podstawowa E/ZO 5 2 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa kierunkowa E/ZO 3 Statystyka matematyczna kierunkowa E/ZO Projektowanie systemów informatycznych (wyk., kierunkowa E/ZO lab.) 5 Technologie i techniki internetowe (wyk., lab.) specjaln ZO 1 Systemy informatyczne (wyk., lab.) specjaln E/ZO Socjologia ogólna ZO 3 Psychologia ogólna ZO 3 Ochrona własności intelektualnej ogólna ZO 1 Seminarium dyplomowe ogólna ZO 1 RAZEM: informatyka i ekonometria informatyka zarządcza SEMESTR VI 1 Finanse podstawowa E/ZO 5 2 Ekonometria kierunkowa E/ZO 3 Systemy inf. w handlu, finansach i bankowości specjaln E/ZO 5 (wyk., lab.) Wirtualna przedsiębiorczość specjaln. (wyk., lab.) E/ZO 5 5 Seminarium ogólna ZO RAZEM: informatyka i ekonometria informatyka zarządcza

14 STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA 20/20 w tym W Ćw. SEMESTR I 1 Bazy danych (wyk., lab.) kierunkowa E/ZO 2 Mikroekonomia podstawowa E/ZO 5 3 Podstawy zarządzania podstawowa E/ZO Matematyka: analiza matematyczna kierunkowa E/ZO 5 Elementy prawa podstawowa E 3 Technologie informacyjne (wyk., lab.) ogólna ZO/ZO 5 Język obcy I ( do wyboru) ogólna ZO 1 RAZEM: informatyka i ekonometria informatyka zarządcza SEMESTR II 1 Makroekonomia podstawowa E/ZO Informatyka ekonomiczna (wyk., lab.) Matematyka: algebra liniowa podstawowa E/ZO 5 kierunkowa E/ZO 5 Statystyka opisowa kierunkowa E/ZO 5 Programowanie komputerów (wyk., lab.) kierunkowa ZO/ZO Język obcy I ( do wyboru) ogólna ZO 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy pierwszej pomocy ogólna ZO/ZO RAZEM: informatyka i ekonometria informatyka zarządcza

15 STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA 200/20 w tym W Ćw. SEMESTR III 1 Rachunkowość podstawowa E/ZO Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Rachunek prawdopodobieństwa Projektowanie systemów informatycznych (wyk., lab.) Systemy informatyczne (wyk., lab.) kierunkowa E/ZO 5 kierunkowa 20 E/ZO 3 kierunkowa E/ZO specjaln. 20 E/ZO 3 Język obcy I ogólna ZO 1 Seminarium ogólna ZO 1 Technologie i techniki internetowe (wyk., lab.) Hurtownie danych i narzędzia OLAP (wyk., lab.) Podstawy funkcj. audytu wewnętrz. Bezpieczeństwo informacji w organizacji (wyk., lab.) specjaln. Inf. Zarządcza specjaln. Inf. Zarządcza 20 E/ZO 3 20 E/ZO 3 specj. BiKSI 20 E/ZO 3 specj. BiKSI 20 E/ZO 3 RAZEM: informatyka i ekonometria informatyka zarządcza bezpieczeństwo i kontrola systemów informacyjnych SEMESTR IV Socjologia podstawowa ZO 3 2 Finanse podstawowa E/ZO 3 Statystyka matematyczna kierunkowa E/ZO 5 Język obcy I ogólna ZO 1 5 Seminarium ogólna ZO 1 PHP i MySQL (pakiet E) (wyk., lab.) Komunikacja i funkcjonalność stron www (pakiet E) (wyk., lab.) Projektowanie aplikacji obiektowych (pakiet F) (wyk., lab.) XML w wymianie informacji (pakiet F) (wyk., lab.) y do wyboru wybór E ZO 5 wybór E 20 ZO 3 wybór F 20 ZO 3 wybór F ZO 5 15

16 13 Systemy inf. w handlu, finansach, bankowości (wyk., lab.) Wirtualna przedsiębiorczość (wyk., lab.) Metodyka pracy audytora wewnętrznego (wyk., lab.) Bezpieczeństwo sieci komputerowych (wyk., lab.) specjaln. Inf. Zarz. specjaln. Inf. Zarz. 20 E/ZO 3 20 E/ZO 3 specjaln. BiKSI 20 ZO 3 specjaln. BiKSI 20 ZO 3 RAZEM: informatyka i ekonometria informatyka zarządcza bezpieczeństwo i kontrola systemów informacyjnych STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA 200/200 SEMESTR V w tym W Ćw. 1 Ekonometria kierunkowa E/ZO 2 Sieci komputerowe (wyk., lab.) specjaln. 20 E/ZO 3 3 Projektowanie systemów informatycznych kierunkowa E/ZO 5 Język obcy I ogólna ZO 1 5 Seminarium ogólna ZO 2 Psychologia ogólna ZO 3 Ochrona własności intelektualnej ogólna ZO 2 Java Aplet i progr. Obiektowe (pakiet E) (wyk., lab.) specjaln ZO Grafika komputerowa I Flash (pakiet E) (wyk., lab.) specjaln ZO Narzędzia i metody e-biznesu specjaln. Inf. (wyk., lab.) Zarz. 20 E/ZO 3 Eksploatacja systemów i sieci specjaln. Inf. (wyk., lab.) Zarz. 20 ZO 3 Analiza systemów informatycznych (wyk., lab.) specjaln. BiKSI 20 E/ZO 3 13 Wykrywanie i zapobieganie oszustwom (wyk., lab.) specjaln. BiKSI 20 ZO 3 RAZEM: informatyka i ekonometria informatyka zarządcza bezpieczeństwo i kontrola systemów informacyjnych

17 SEMESTR VI 1 Prognozowanie gospodarcze kierunkowa E/ZO 5 2 Badania operacyjne kierunkowa 20 E/ZO 3 Analiza wielowymiarowa kierunkowa 20 E 3 Język obcy I ogólna E 1 5 Seminarium ogólna ZO XML- tworzenie stron www, Ajax (pakiet E) (wyk., lab.) Bezpieczeństwo systemów informacyjnych Zintegrowane systemy informacyjne Zarządzanie kryzysowe organizacji Audyt sieciowych systemów operacyjnych specjaln ZO specjaln. Inf. Zarz. specjaln. Inf. Zarz E E 3 specjal. BiKSI E 3 specjal. BiKSI E 3 RAZEM: informatyka i ekonometria informatyka zarządcza bezpieczeństwo i kontrola systemów informacyjnych

18 OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA 0/ w tym SEMESTR III zimowy 1 Język angielski ogólna ZO 1 2 Geologia, geomorfologia kierunkowa ZO/ZO 5 3 Gleboznawstwo kierunkowa ZO/ZO 2 5 Meteorologia i klimatologia Człowiek jako część ekosystemu Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój kierunkowa ZO/ZO 3 ogólna ZO 1 kierunkowa E/ZO Ekspertyzy ekologiczne kierunkowa ZO/ZO 3 Inżynieria procesowa kierunkowa E/ZO 5 Międzynarodowe stosunki gospodarcze y do wyboru (minimum 1 ) wybór ZO 2 Styl życia i odżywiania wybór ZO 1 RAZEM: SEMESTR IV letni 1 Język angielski ogólna ZO Przemysłowe i motoryzacyjne zagrożenia środowiska Systemy zarządzania środowiskiem Technologie stosowane w ochronie środowiska fakultatywna ZO/ZO 3 kierunkowa ZO/ZO 2 kierunkowa E/ZO 5 5 Ekomarketing kierunkowa E/ZO Toksykologia fakultatywna ZO/ZO 3 Prawo ochrony środowiska kierunkowa E Wpływ środowiska na zdrowie człowieka Programy pomocowe Unii Europejskiej fakultatywna E/ZO fakultatywna ZO/ZO 2 Badania środowiskowe fakultatywna ZO 2 Wycena złóż surowców mineralnych y do wyboru (minimum 1) wybór ZO 2 Analiza rynku wybór 2 ZO 2 1

19 RAZEM: STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA 0/0 SEMESTR V - zimowy w tym 1 Ekonomia ochrony środowiska kierunkowa E/ZO 2 Biotechnologia ogólna, środowiskowa i żywność kierunkowa E/ZO modyfikowana genetycznie 3 Stan i ochrona ekosystemów wodnych kierunkowa ZO/ZO Europejskie systemy kształtowania i ochrony krajobrazu kierunkowa ZO/ZO 3 5 Produkt ekologiczny fakultatywna E/ZO Ocena oddziaływania na środowisko kierunkowa ZO/ZO 3 Język angielski ogólna E/ZO 1 Seminarium dyplomowe ogólna ZAL 1 y do wyboru (minimum 1) Ogrodnictwo przyjazne środowisku wybór ZO 2 Pośrodowiskowe metody upraw roślin i chowu zwierząt wybór ZO/ZO 2 Podstawy zarządzania wybór E/ZO 2 RAZEM: SEMESTR VI letni 1 Rekultywacja, rolnicze zagospodarowanie terenów kierunkowa E/ZO 3 zdegradowanych i zagrożonych 2 Technologie bioenergetyczne kierunkowa E/ZO 3 Rolnictwo ekologiczne, biodynamiczne i zintegrowane fakultatywna ZO/ZO 2 Uwarunkowania przyrodnicze w zagospodarowaniu fakultatywna ZO/ZO 2 przestrzennym 5 Ochrona własności intelektualnej podstawowa Ergonomia podstawowa ZO 1 Technologie małoodpadowe, recykling i gospodarowanie kierunkowa E/ZO 3 odpadami y do wyboru ( minimum 1) Agroturystyka wybór ZO 2 Bezpieczeństwo ekologiczne wybór ZO 2 Seminarium dyplomowe ogólna RAZEM:

20 ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE I STOPNIA / w tym SEMESTR I 1 Matematyka podstawowa E 2 Mikroekonomia podstawowa E 5 3 Podstawy zarządzania podstawowa E/ZO Geografia ogólna E 2 5 Technologia informacyjna (wyk., lab.) ogólna E/ZO Język angielski ogólna ZO 1 Wychowanie fizyczne ogólna ZO 1 Bezpieczeństwo jako przedmiot specjaln. zarządzania ZwJB ZO/ZO 2 Rachunkowość podatkowa małych firm specjaln. RwZ E/ZO 3 Elementy zachowań konsumentów specjaln. ZF na rynku ZO/ZO 2 Elementy zachowań konsumentów specjaln. M na rynku ZO/ZO 2 Propedeutyka gospodarki nieruchomościami specjaln. GN ZO 2 RAZEM: zarządzanie w jednostkach bezpieczeństwa rachunkowość w zarządzaniu zarządzanie firmą marketing gospodarka nieruchomościami SEMESTR II 1 Nauka o organizacji podstawowa E/ZO 2 Prawo podstawowa 5 5 E 5 3 Informatyka w zarządzaniu (wyk., lab.) kierunkowa E/ZO Marketing kierunkowa E/ZO 5 Podstawy rachunkowości kierunkowa E/ZO Bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy pierwszej pomocy ogólna ZAL Język angielski ogólna ZO 1 Wychowanie fizyczne ogólna ZO 1 Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie specjaln. ZwJB ZO 2 20

21 Techniki samoobrony Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie specjaln. ZwJB ZAL 1 specjaln. ZF ZO 2 Wybrane zagadnienia prawa specjaln. GN ZO 2 13 Zarządzanie projektami unijnymi specjaln. M ZO 1 1 Zarządzanie projektami unijnymi specjaln. ZF ZO 1 15 Zarządzanie projektami unijnymi specjaln. RwZ ZO 1 y do wyboru min. 2 z 5 za pkt. 1 Matematyka finansowa w zarządzaniu wybór E/ZO 1 Zarządzanie podatkiem dochodowym w mikroprzedsiębiorstwie (RwZ nie wybór E/ZO może wybrać) 1 Podstawy nauk o przedsiębiorstwie wybór ZO 2 1 Handel międzynarodowy wybór ZO 2 20 Zarządzanie projektami unijnymi wybór ZO 2 RAZEM: zarządzanie w jednostkach bezpieczeństwa rachunkowość w zarządzaniu zarządzanie firmą marketing gospodarka nieruchomościami STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 0/ SEMESTR III w tym 1 Filozofia ogólna ZO 2 2 Statystyka opisowa podstawowa E/ZO 5 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi kierunkowa E/ZO Rachunkowość finansowa kierunkowa E/ZO 5 5 Finanse przedsiębiorstw kierunkowa E/ZO 5 Język angielski ogólna ZO 1 Prawo karne skarbowe specjaln. RwZ ZO/ZO 2 Prawo podatkowe specjaln. RwZ ZO/ZO 3 Międzynarodowe stosunki gospodarcze specjaln. ZF ZO 1 Marketing przemysłowy specjaln. ZF E/ZO 3 Informacje o terenie specjaln. GN ZO 2 21

22 Wybrane zagadnienia prawne w zakresie gospodarki spec. GN ZO 2 nieruchomościami I y do wyboru min. 2 z za pkt. 13 Zarządzanie i planowanie marketingowe wybór E/ZO 3 1 Marketing w handlu i usługach wybór E/ZO Sondaże i badania opinii publicznej Podstawy prawa zamówień publicznych wybór ZO 1 wybór ZO 1 RAZEM: rachunkowość w zarządzaniu zarządzanie firmą gospodarka nieruchomościami SEMESTR IV 1 Finanse podstawowa E/ZO 2 Zarządzanie projektami kierunkowa E/ZO 5 3 Badania marketingowe kierunkowa E/ZO 5 Procesy informacyjne w zarządzaniu kierunkowa E/ZO 5 Język angielski podstawowa E/ZO 2 Zaawansowana rachunkowość finansowa Rachunkowość w zarządzaniu finansami publicznymi specjaln. RwZ E/ZO 5 specjaln. RwZ E/ZO 3 Mała przedsiębiorczość specjaln. ZF ZO 2 Zarządzanie firmą specjaln. ZF ZO 2 Międzynarodowe stosunki finansowe specjaln. ZF ZO/ZO 2 Biznes plan specjaln. ZF ZO/ZO 2 Wybrane zagadnienia prawne w zakresie gospodarki nieruchomościami II specjaln. GN ZO/ZO 2 13 Podstawy budownictwa specjaln. GN 5 5 ZO/ZO 3 1 Zarządzanie nieruchomościami I specjaln. GN 5 5 ZO 3 y do wyboru min. 2 z za pkt. Analiza rynku wybór E/ZO 3 Podstawy ekonometrii wybór E/ZO 3 Instytucje rynkowe wybór ZO 1 Reklama wybór ZO 1 RAZEM: rachunkowość i podatki zarządzanie firmą gospodarka nieruchomościami

23 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 0/0 w tym SEMESTR V - zimowy 1 Zachowania organizacyjne kierunkowa E/ZO 3 2 Zarządzanie jakością kierunkowa E/ZO 3 Dowodzenie kierunkowa E/ZO 3 Ochrona własności intelektualnej ogólna E/ZO 1 5 Seminarium dyplomowe ZAL 2 Rachunkowość ubezpieczeniowa Zaawansowana rachunkowość finansowa specjaln. RiP E/ZO 3 specjaln. RiP E/ZO 5 Rachunkowość budżetowa specjaln. RiP E/ZO 3 Teoria kosztów pracy specjaln. RiP ZO 1 Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym specjaln. ZF ZO 2 Marketing przemysłowy specjaln. ZF E/ZO 3 Finanse w Unii Europejskiej specjaln. ZF ZO 2 13 Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie specjaln. ZF ZO 2 1 Biznes plan specjaln. ZF ZO/ZO 2 15 Zarządzanie relacjami z klientami specjaln. ZF ZO 1 Rynek nieruchomości II specjaln. GN ZO 1 Zarządzanie nieruchomościami II specjaln. GN ZO 2 1 Wycena nieruchomości specjaln. GN ZO 2 y do wyboru min. 2 z za pkt. 1 Giełdy i papiery wartościowe wybór ZO/ZO Analiza danych marketingowych Uwarunkowania współpracy gospodarczej z krajami WNP wybór ZO/ZO 3 wybór ZO 1 22 Sztuka wystąpień publicznych wybór ZO 1 RAZEM: rachunkowość i podatki zarządzanie firmą gospodarka nieruchomościami SEMESTR VI - letni 1 Bezpieczeństwo publiczne kierunkowa E/ZO 2 2 Operacje i techniki operacyjne kierunkowa E/ZO 2 23

24 3 Seminarium dyplomowe ZO 2 praca dyplomowa 5 Programy komputerowe w rachunkowości Analiza sprawozdań finansowych specjaln. RiP ZO/ZO 2 specjaln. RiP ZO/ZO 3 Podstawy przedsiębiorczości specjaln. ZF ZO 1 Strategie marketingowe specjaln. ZF ZO/ZO 3 13 Programy komputerowe w rachunkowości specjaln. ZF ZO/ZO 2 Analiza sprawozdań finansowych specjaln. ZF ZO/ZO 3 Zarządzanie nieruchomościami III specjaln. GN ZO 2 Zarządzanie nieruchomościami IV specjaln. GN ZO 2 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami specjaln. GN 5 5 ZO 3 y do wyboru min. 2 z za pkt. 1 Komputery i Internet w biznesie ZO/ZO 15 Rachunek kosztów w zarządzaniu ZO/ZO 1 Marketing kultury ZO 2 1 Public relations ZO 2 1 Praktyka studencka RAZEM: rachunkowość i podatki zarządzanie firmą gospodarka nieruchomościami STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA / SEMESTR I - semestr zimowy w tym 1 Matematyka podstawowa E/ZO 2 Mikroekonomia podstawowa E/ZO 3 Podstawy zarządzania podstawowa E/ZO Geografia ogólna E 3 5 Technologia informacyjna(wyk., lab.) ogólna E/ZO 3 Język angielski ogólna ZO 1 2

25 Bezpieczeństwo jako przedmiot zarządzania specjaln. ZwJB 1 1 ZO 2 Rachunkowość podatkowa małych firm specjaln. RwZ 2 E/ZO 3 Elementy zachowań konsumentów na rynku specjaln. ZF ZO 2 Elementy zachowań konsumentów na rynku specjaln. M ZO 2 Propedeutyka gospodarki specjaln. GN ZO 2 nieruchomościami RAZEM: zarządzanie w jednostkach bezpieczeństwa rachunkowość w zarządzaniu zarządzanie firmą marketing gospodarka nieruchomościami SEMESTR II - letni 1 Nauka o organizacji podstawowa E/ZO 2 Prawo podstawowa 0 0 E 5 3 Informatyka w zarządzaniu (wyk., lab.) kierunkowa 2 E/ZO Marketing kierunkowa 2 E/ZO 5 Podstawy rachunkowości Bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy pierwszej pomocy kierunkowa 2 E/ZO ogólna ZAL Język angielski ogólna ZO 1 Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie specjaln. ZwJB 1 ZO 3 Podstawy prawa zamówień publicznych specjaln. ZF ZO 1 Zarządzanie projektami unijnymi specjaln. ZF ZO 2 Zarządzanie projektami unijnymi specjaln. RWZ ZO 2 Zarządzanie projektami unijnymi specjaln. M ZO 2 13 Propedeutyka gospodarki specjaln. GN ZO 2 nieruchomościami II 1 Wybrane zagadnienia prawa specjaln. GN ZO 1 y do wyboru min. 2 z 5 za pkt. 15 Matematyka finansowa w zarządzaniu wybór 2 E/ZO 1 Zarządzanie podatkiem dochodowym w mikroprzedsiębiorstwie wybór 2 E/ZO 25

26 1 1 Podstawy nauk o przedsiębiorstwie Handel międzynarodowy wybór ZO 2 wybór ZO 2 1 Instytucje rynkowe wybór ZO 2 RAZEM: zarządzanie w jednostkach bezpieczeństwa rachunkowość w zarządzaniu zarządzanie firmą marketing gospodarka nieruchomościami STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA 0/ SEMESTR III - zimowy w tym 1 Statystyka opisowa podstawowa E/ZO 2 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi Rachunkowość finansowa kierunkowa 2 E/ZO kierunkowa 30 1 E/ZO 5 Finanse przedsiębiorstw kierunkowa 30 1 E/ZO 5 5 Język angielski ogólna ZO 1 Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej specjaln. ZwJB 20 ZO/ZO 3 Prawo karne skarbowe specjaln. RwZ 2 ZO 3 Prawo podatkowe specjaln. RwZ 2 ZO 3 Międzynarodowe stosunki gospodarcze specjaln. ZF ZO 2 Marketing przemysłowy specjaln. ZF ZO 3 13 Proces internalizacji przedsiębiorstw Podstawy prawa zamówień publicznych Międzynarodowe stosunki gospodarcze specjclan. ZF ZO 1 specjaln. ZF ZO 1 spec. M ZO 2 1 Marketing przemysłowy specjaln. M ZO Podstawy budownictwa I Zarządzanie nieruchomościami I specjaln. GN ZO 3 specjaln. GN ZO 3 2

27 1 RAZEM: Wybrane zagadnienia prawne w zakresie gospodarki specjaln. GN ZO 2 nieruchomościami I y do wyboru min. 1 z 2 za 3 pkt. 1. Zarządzanie i planowanie wybór 2 E/ZO 3 marketingowe 2. Marketing w handlu i usługach wybór 2 E/ZO 3 zarządzanie w jednostkach bezpieczeństwa rachunkowość i podatki zarządzanie firmą marketing gospodarka nieruchomościami SEMESTR IV - letni 1 Finanse podstawowa E/ZO 2 Zarządzanie projektami kierunkowa 2 E/ZO 3 Badania marketingowe kierunkowa 2 E/ZO Procesy informacyjne w zarządzaniu kierunkowa 2 E/ZO 5 Język angielski podstawowa E/ZO 1 Ratownictwo techniczne w zarządzaniu kryzysowym Ratownictwo medyczne w zarządzaniu kryzysowym Podstawy prawa i postępowania karnego Porządek publiczny w działaniach jednostek bezpieczeństwa Zaawansowana rachunkowość finansowa Rachunkowość w zarządzaniu finansami publicznymi specjaln. ZwJB ZO 3 specjaln. ZwJB ZO 3 specjaln. ZwJB ZO 2 specjaln. ZwJB ZO 3 specjaln. RwZ 30 1 E/ZO 5 specjaln. RwZ 2 ZO 3 Zarządzanie firmą specjaln. ZF ZO 2 13 Międzynarodowe stosunki finansowe specjaln. ZF ZO 2 1 Biznes plan specjaln. ZF ZO 3 15 Zarządzanie firmą specjaln. M ZO 2 1 Międzynarodowe stosunki finansowe specjaln. M ZO 2 1 Biznes plan specjaln. M ZO 3 2

28 1 Sztuka sprzedaży specjaln. M ZO Wybrane zagadnienia prawne w zakresie gospodarki nieruchomościami II Podstawy budownictwa I Zarządzanie nieruchomościami I specjaln. GN 1 1 ZO 2 specjaln. GN 2 2 ZO 2 specjaln. GN 0 0 ZO 3 22 informacja o terenie spejclan. GN ZO 2 y do wyboru min. 2 z za pkt. 23 Analiza rynku wybór 2 E/ZO 3 2 Podstawy ekonometrii wybór 2 E/ZO 3 25 Instytucje rynkowe wybór ZO 1 2 Reklama wybór ZO 1 RAZEM: zarządzanie w jednostkach bezpieczeństwa rachunkowość w zarządzaniu zarządzanie firmą 1 2 marketing gospodarka nieruchomościami STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA 0/0 SEMESTR V - zimowy 0/ w tym 1 Język angielski ogólna ZO 1 2 Filozofia ogólna ZO 2 3 Zachowania organizacyjne kierunkowa 2 E/ZO 3 Zarządzanie jakością kierunkowa 2 E/ZO 5 Dowodzenie kierunkowa 20 E/ZO 3 Seminarium dyplomowe ZAL 2 Edukacja dla bezpieczeństwa specjaln. ZB ZO 2 Informacje w systemie bezpieczeństwa Etyka zawodowa pracownika bezpieczeństwa specjaln. ZB 15 5 ZO/ZO 2 specjaln. ZB ZO 2 Kryminalistyka specjaln. ZB ZO 3 Rachunkowość ubezpieczeniowa specjaln. RiP 2 E/ZO 3 2

29 Zaawansowana rachunkowość finansowa specjaln. RiP 2 E/ZO 13 Rachunkowość budżetowa specjaln. RiP 2 E/ZO 3 1 Teoria kosztów pracy specjaln. RiP ZO 1 15 Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym specjaln. ZF ZO 3 1 Marketing przemysłowy specjaln. ZF ZO 2 1 Finanse w Unii Europejskiej specjaln. ZF ZO 2 1 Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie specjaln. ZF ZO 2 1 Zarządzanie relacjami z klientem specjaln. ZF 2 ZO 2 20 Teoria kosztów pracy specjaln. ZF ZO 1 21 Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym specjaln. M ZO 2 22 Marketing przemysłowy specjaln. M E/ZO 2 23 Komputerowe laboratorium marketingowe specjaln. M ZO 3 2 Zarządzanie marką specjaln. M ZO 2 25 Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie specjaln. M ZO 2 2 Rynek nieruchomości specjaln. GN ZO 2 2 Zarządzanie nieruchomościami III specjaln. GN ZO 3 2 Wyceny nieruchomości specjaln. GN ZO 3 2 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami specjaln. GN 2 2 ZO 2 y do wyboru za 5 pkt. 30 Giełdy i papiery wartościowe wybór 2 ZO/ZO 3 31 Analiza danych marketingowych wybór 2 ZO/ZO Uwarunkowania współpracy gospodarczej z krajami WNP (ZF nie może wybrać) Ekonomia personalistyczna (ZF nie może wybrać) wybór ZO 1 wybór ZO 1 RAZEM: zarządzanie bezpieczeństwem rachunkowość i podatki zarządzanie firmą marketing gospodarka nieruchomościami Ochrona własności intelektualnej SEMESTR VI - letni ogólna 2 ZO/ZO 1 2 Bezpieczeństwo publiczne kierunkowa 20 E/ZO 2 3 Operacje i techniki operacyjne kierunkowa 20 E/ZO 2 2

30 Seminarium dyplomowe ZO 2 5 Język angielski ogólna E/ZO 1 praca dyplomowa Kryminologia specjaln. ZB 1 1 ZO 2 Pomoc przedmedyczna specjaln. ZB 1 5 ZO/ZO 2 Psychologia kryzysów z elementami psychopatologii specjaln. ZB 1 5 ZO/ZO 2 Wywiad gospodarczy specjaln. ZB ZO 2 Programy komputerowe w rachunkowości Analiza sprawozdań finansowych specjaln. RiP 30 1 ZO/ZO specjaln. RiP 2 ZO/ZO 13 Podstawy przedsiębiorczości specjaln. ZF ZO Programy komputerowe w rachunkowości Analiza sprawozdań finansowych specjaln. ZF 30 1 E/ZO specjaln. ZF 2 ZO/ZO 3 1 Strategie marketingowe specjaln. ZF 20 ZO/ZO 2 1 Biznes plan specjaln. ZF 20 ZO/ZO 2 1 Podstawy przedsiębiorczości specjaln. M ZO 2 1 Biznes plan specjaln. M 20 ZO/ZO 2 20 Komunikacja marketingowa w przedsiębiorstwie specjaln. M 2 ZO/ZO 3 21 Strategie marketingowe specjaln. ZF 20 ZO/ZO 2 22 Zarządzanie nieruchomościami IV specjaln. GN ZO/ZO 23 Rynek nieruchomości II specjaln. GN ZO 3 2 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami II specjaln. GN 2 2 ZO 3 25 Wybrane zagadnienia prawne w zakresie gospodarki specjaln. GN ZO 2 nieruchomościami III y do wyboru min. 2 z za pkt. 2 Komputery i Internet w biznesie wybór 2 ZO/ZO 2 Rachunek kosztów w zarządzaniu wybór 2 ZO/ZO 2 Marketing kultury wybór ZO 2 2 Public relations wybór ZO 2 RAZEM: zarządzanie bezpieczeństwem rachunkowość i podatki zarządzanie firmą marketing gospodarka nieruchomościami

31 STUDIA NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE 0/0 SEMESTR IX - zimowy w tym 1 Ekonometria podstawowa E/ZO 2 3 Zarządzanie strategiczne II Wybrane metody organizacji i zarządzania Marketing międzynarodowy kierunkowa 15 5 E/ZO podstawowa 20 E/ZO kierunkowa E/ZO 5 5 Zarządzanie procesami kierunkowa E/ZO Seminarium magisterskie Biały wywiad w praktyce gospodarczej Ochrona informacji niejawnych Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa Zaawansowana rachunkowość zarządcza Zarządzanie organizacjami non profit ZAL 2 specjaln. ZB ZO 2 specjaln. ZB ZO 2 specjaln. ZB ZO 2 specjaln. RiP E/ZO 5 specjaln. Z ZO 2 Wywiad gospodarczy specjaln. Z ZO 2 13 Wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami II specjaln. GN ZO RAZEM: zarządzanie bezpieczeństwem rachunkowość i podatki zarządzanie gospodarka nieruchomościami Badania rynkowe i marketingowe Prognozowanie i symulacje SEMESTR X - letni kierunkowa 15 5 E/ZO kierunkowa E/ZO 3 Badania operacyjne kierunkowa E/ZO 5 Seminarium magisterskie ZO 2 5 Praca dyplomowa 20 Administracja w systemie bezpieczeństwa państwa specjaln. ZB ZO 2 31

32 Państwowe ratownictwo medyczne Światowe problemy bezpieczeństwa Rachunkowość mikroprzedsiębiorstw a dotacje unijne Zaawansowana rachunkowość podatkowa Rachunkowość międzynarodowa Kształtowanie profilu konkurencyjnego firmy specjaln. ZB ZO 2 specjaln. ZB ZO 2 specjaln. RiP E/ZO 2 specjaln. RiP E/ZO 2 specjaln. RiP ZO 2 specjaln. Z ZO 2 13 Edukacja ekologiczna specjaln. Z ZO Społeczna odpowiedzialność biznesu Wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami II specjaln. Z ZO 2 specjaln. GN ZO RAZEM: zarządzanie bezpieczeństwem rachunkowość i podatki zarządzanie gospodarka nieruchomościami

33 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA /P w tym SEMESTR I - zimowy 1 Psychologia ZO 3 2 Etyka w biznesie ZO 3 3 Prawo cywilne E 5 Makroekonomia E/ZO 5 5 Statystyka matematyczna E/ZO Nowoczesne koncepcje zarządzania E/ZO 5 Rachunkowość zarządcza E/ZO 5 RAZEM: SEMESTR II - letni 1 Zarządzanie strategiczne E/ZO 2 Marketing międzynarodowy E/ZO 3 Prawo handlowe E 5 Zarządzanie procesami E/ZO 5 5 Seminarium dyplomowe ZAL 1 Współczesne koncepcje w zarządzaniu bezpieczeństwem ZwJB Procesy zarządzania bezpieczeństwem w organizacji ZwJB y do wyboru 3 za pkt ZO ZO 3 Służby specjalne w biznesie ZwJB ZO 3 Teoria rachunkowości RwZ ZO 3 Rachunkowość spółek kapitałowych RwZ E/ZO 3 Zaawansowana rachunkowość zarządcza RwZ E/ZO 3 Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem ZF ZO 3 13 Strategie rozwoju przedsiębiorstw ZF ZO 3 1 Zarządzanie organizacjami non profit ZF ZO 3 15 Propedeutyka gospodarki nieruchomościami GN E 3 1 Prawo w gospodarce nieruchomościami GN ZO 2 1 Rynek nieruchomości GN ZO 3 1 Informacja o terenie GN ZO 2 RAZEM: Zarządzanie w jednostkach bezpieczeństwa Rachunkowość w zarządzaniu Zarządzanie firmą Gospodarka nieruchomościami

34 STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA /P w tym SEMESTR I - zimowy 1 Logistyka E 2 Negocjacje 20 E/ZO 3 Rachunkowość zarządcza E/ZO 5 Przedsiębiorczość 2 E/ZO 5 5 Wybrane zagadnienia prawa handlowego i cywilnego 0 0 E Bezpieczeństwo E Dowodzenie operacyjne E RAZEM: SEMESTR II - letni 1 Zarządzanie strategiczne 2 E/ZO 2 Marketing międzynarodowy 2 E/ZO 3 Statystyka matematyczna E/ZO 5 Zarządzanie procesami E/ZO 5 Seminarium dyplomowe ZAL 2 y do wyboru 3 za pkt. Współczesne koncepcje w zarządzaniu bezpieczeństwem ZwJB ZO 3 Procesy zarządzania bezpieczeństwem w organizacji ZwJB ZO 3 Służby specjalne w biznesie ZwJB ZO 3 Teoria rachunkowości RwZ ZO 3 Rachunkowość spółek kapitałowych RwZ E/ZO 3 Zaawansowana rachunkowość zarządcza RwZ E/ZO 3 Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem ZF ZO 3 13 Strategie rozwoju przedsiębiorstw ZF ZO 3 1 Zarządzanie organizacjami non profit ZF ZO 3 15 Propedeutyka gospodarki nieruchomościami GN ZO 3 1 Prawo w gospodarce nieruchomościami GN 0 0 ZO 2 1 Rynek nieruchomości GN ZO 3 1 Informacja o terenie GN ZO 2 RAZEM: Zarządzanie w jednostkach bezpieczeństwa Rachunkowość w zarządzaniu Zarządzanie firmą Gospodarka nieruchomościami

35 STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA 0/P w tym SEMESTR III - zimowy 1 Badania operacyjne 2 E/ZO 5 2 Przedsiębiorczość 2 E/ZO 5 3 Logistyka 2 E/ZO 3 Bezpieczeństwo 2 E/ZO 3 5 Zarządzanie przedsiębiorstwem w procesie globalizacji 22 E/ZO 2 Seminarium dyplomowe ZAL 2 y do wyboru 3 za pkt. Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa ZF ZO 3 Współczesne koncepcje marketingowe ZF ZO 3 Zarządzanie w MSP ZF ZO 3 Zaawansowana Rachunkowość podatkowa RwZ E/ZO 3 Controlling w przedsiębiorstwie RwZ ZO 3 13 Rachunkowość mikroprzedsiębiorstw a dotacje unijne RwZ Zarządzanie wiedzą w lokalnych systemach bezpieczeństwa ZwJB 20 ZO ZO 3 1 Lobbing gospodarczy ZwJB ZO 3 15 Ocena efektywności pracy w jednostkach bezpieczeństwa ZwJB ZO 3 1 Budownictwo GN ZO/ZO 3 1 Podstawy wycen GN 0 30 ZO/ZO 3 1 Rolnictwo, leśnictwo z wycenami GN ZO/ZO 3 RAZEM: Zarządzanie w jednostkach bezpieczeństwa Rachunkowość w zarządzaniu Zarządzanie firmą Gospodarka nieruchomościami SEMESTR IV - letni 1 Negocjacje 2 E/ZO 2 2 Dowodzenie operacyjne 2 E/ZO 3 Seminarium dyplomowe ZO 2 y do wyboru 3 za pkt. Rola przedsiębiorstwa w rozwoju ZO 3 regionalnym ZF 35

36 5 Zarządzanie w sieciach organizacji ZF ZO 3 Kształtowanie profilu konkurencyjnego firmy ZF ZO 3 Badania rynkowe i marketingowe ZF 22 ZO/ZO 3 Rachunkowość międzynarodowa RwZ 20 ZO/ZO 3 Rewizja finansowa (gospodarcza) RwZ 20 ZO/ZO 3 Audyt wewnętrzny RwZ ZO 3 Wywiad gospodarczy ZwJB 20 ZO/ZO 3 13 Zarządzanie projektami bezpieczeństwa ZwJB Modelowanie w zarządzaniu bezpieczeństwem ZwJB ZO/ZO ZO 3 1 Podstawy wyceny II GN 5 35 ZO 3 15 Wycena podmiotów gospodarczych GN ZO 3 1 Praca dyplomowa 20 RAZEM: Zarządzanie w jednostkach bezpieczeństwa 5 3 Rachunkowość w zarządzaniu 3 Zarządzanie firmą 3 Gospodarka nieruchomościami 5 3 STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA 0/L SEMESTR I - zimowy w tym 1 Logistyka E 1 2 Negocjacje 20 E 2 3 Rachunkowość zarządcza E/ZO 2 Przedsiębiorczość 2 E/ZO 2 5 Wybrane zagadnienia prawa handlowego i cywilnego 0 0 E Bezpieczeństwo E 1 Dowodzenie operacyjne E 1 Seminarium magisterskie ZO 2 Praca magisterska 20 RAZEM:

37 STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA /L SEMESTR I - letni w tym 1 Zarządzanie strategiczne 2 E/ZO 2 Marketing międzynarodowy 2 E/ZO 3 Prawo handlowe E 5 Zarządzanie procesami E/ZO 5 5 Współczesne koncepcje w zarządzaniu bezpieczeństwem ZwJB Procesy zarządzania bezpieczeństwem w organizacji ZwJB y do wyboru 3 za pkt ZO ZO 3 Służby specjalne w biznesie ZwJB ZO 3 Teoria rachunkowości RwZ ZO 3 Rachunkowość spółek kapitałowych RwZ E/ZO 3 Zaawansowana rachunkowość zarządcza RwZ E/ZO 3 Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem ZF ZO 3 13 Strategie rozwoju przedsiębiorstw ZF ZO 3 1 Zarządzanie organizacjami non profit ZF ZO 3 15 Propedeutyka gospodarki nieruchomościami GN ZO 3 1 Prawo w gospodarce nieruchomościami GN 20 0 ZO 3 1 Rynek nieruchomości II GN ZO 3 1 Informacja o terenie GN ZO 3 RAZEM: Zarządzanie w jednostkach bezpieczeństwa Rachunkowość w zarządzaniu Zarządzanie firmą Gospodarka nieruchomościami SEMESTR II - zimowy 1 Badania operacyjne 2 E/ZO 5 2 Przedsiębiorczość 2 E/ZO 5 3 Logistyka 2 E/ZO Bezpieczeństwo 2 E/ZO 5 Zarządzanie przedsiębiorstwem w procesie globalizacji 22 E/ZO Seminarium dyplomowe ZAL 2 3

38 Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa ZF Współczesne koncepcje marketingowe ZF y do wyboru 3 za pkt ZO ZO 3 Zarządzanie w MSP ZF ZO 3 Zaawansowana Rachunkowość podatkowa RwZ E/ZO 3 Controlling w przedsiębiorstwie RwZ ZO 3 13 Rachunkowość mikroprzedsiębiorstw a dotacje unijne RwZ Zarządzanie wiedzą w lokalnych systemach bezpieczeństwa ZwJB 20 ZO ZO 3 1 Lobbing gospodarczy ZwJB ZO 3 15 Bezpieczeństwo operacji podatkowych ZwJB ZO 3 1 Budownictwo GN ZO/ZO 3 1 Podstawy wycen GN 0 30 ZO/ZO 3 1 Rolnictwo, leśnictwo z wycenami GN ZO/ZO 3 RAZEM: Zarządzanie w jednostkach bezpieczeństwa Rachunkowość w zarządzaniu Zarządzanie firmą Gospodarka nieruchomościami SEMESTR III - letni 1 Negocjacje 2 E/ZO 2 2 Dowodzenie operacyjne 2 E/ZO 3 Seminarium dyplomowe ZO 2 y do wyboru 3 za pkt. Rola przedsiębiorstwa w rozwoju regionalnym ZF ZO 3 5 Zarządzanie w sieciach organizacji ZF ZO 3 Kształtowanie profilu konkurencyjnego firmy ZF ZO 3 Badania rynkowe i marketingowe ZF 22 ZO/ZO 3 Rachunkowość międzynarodowa RwZ 20 ZO/ZO 3 Rewizja finansowa (gospodarcza) RwZ 20 ZO/ZO 3 Audyt wewnętrzny RwZ ZO 3 Wywiad gospodarczy ZwJB 20 ZO/ZO 3 13 Zarządzanie projektami bezpieczeństwa ZwJB Modelowanie w zarządzaniu bezpieczeństwem ZwJB ZO/ZO ZO 3 3

39 1 Podstawy wyceny II GN 5 35 ZO 3 15 Wycena podmiotów gospodarczych GN ZO 3 RAZEM: Zarządzanie w jednostkach bezpieczeństwa 5 1 Rachunkowość w zarządzaniu 1 Zarządzanie firmą 1 Gospodarka nieruchomościami 5 1 SEMESTR IV - zimowy 1 Psychologia ZO 2 2 Etyka w biznesie ZO 2 3 Prawo cywilne E 3 Makroekonomia E/ZO 5 Statystyka matematyczna E/ZO 5 Nowoczesne koncepcje zarządzania E/ZO 5 Rachunkowość zarządcza E/ZO 5 Praca dyplomowa 20 RAZEM: STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA 0/ L SEMESTR IV zimowy w tym 1 Język angielski ogólna ZO 1 2 Filozofia ogólna ZO 2 3 Zachowania organizacyjne kierunkowa 2 E/ZO 3 Zarządzanie jakością kierunkowa 2 E/ZO 5 Dowodzenie kierunkowa 20 E/ZO 3 Seminarium dyplomowe ZAL 2 Edukacja dla bezpieczeństwa specjaln. ZB ZO 2 Informacje w systemie bezpieczeństwa Etyka zawodowa pracownika bezpieczeństwa specjaln. ZB 15 5 ZO/ZO 2 specjaln. ZB ZO 2 Kryminalistyka specjaln. ZB ZO 3 Rachunkowość ubezpieczeniowa specjaln. RiP 2 E/ZO 3 3

40 Zaawansowana rachunkowość finansowa specjaln. RiP 2 E/ZO 13 Rachunkowość budżetowa specjaln. RiP 2 E/ZO 3 1 Teoria kosztów pracy specjaln. RiP ZO 1 15 Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym specjaln. ZF ZO 3 1 Marketing przemysłowy specjaln. ZF E/ZO 2 1 Finanse w Unii Europejskiej specjaln. ZF ZO 2 1 Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie specjaln. ZF ZO 2 1 Zarządzanie relacjami z klientem specjaln. ZF 2 ZO 2 21 Teoria kosztów pracy specjaln. ZF ZO 1 22 Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym specjaln. M ZO 2 23 Marketing przemysłowy specjaln. M E/ZO Komputerowe laboratorium marketingowe Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie specjaln. M ZO 3 specjaln. M ZO 2 2 Rynek nieruchomości II specjaln. GN ZO 2 2 Zarządzanie nieruchomościami III specjaln. GN ZO 3 2 Wyceny nieruchomości specjaln. GN ZO 2 2 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami specjaln. GN 2 2 ZO 2 y do wyboru min. 2 za 5 pkt. 30 Giełdy i papiery wartościowe wybór 2 ZO/ZO 3 31 Analiza danych marketingowych wybór 2 ZO/ZO 3 32 Uwarunkowania współpracy gospodarczej z krajami WNP wybór ZO 1 33 Ekonomia personalistyczna wybór ZO 1 RAZEM: zarządzanie bezpieczeństwem rachunkowość i podatki zarządzanie firmą marketing gospodarka nieruchomościami SEMESTR V letni 1 Ochrona własności intelektualnej ogólna 2 E/ZO 1 2 Bezpieczeństwo publiczne kierunkowa 20 E/ZO 2 3 Operacje i techniki operacyjne kierunkowa 20 E/ZO 2 Seminarium dyplomowe ZO 2 5 Język angielski ogólna ZO 1 0

41 praca dyplomowa Kryminologia specjaln. ZB 1 1 ZO 2 Pomoc przedmedyczna specjaln. ZB 1 5 ZO/ZO 2 Psychologia kryzysów z elementami psychopatologii specjaln. ZB 1 5 ZO/ZO 2 Wywiad gospodarczy specjaln. ZB ZO 2 Programy komputerowe w rachunkowości specjaln. RiP 30 1 ZO/ZO Analiza sprawozdań finansowych specjaln. RiP 2 ZO/ZO 3 13 Podstawy przedsiębiorczości specjaln. ZF ZO 2 1 Programy komputerowe w rachunkowości specjaln. ZF 30 1 ZO/ZO 15 Analiza sprawozdań finansowych specjaln. ZF 2 ZO/ZO 3 1 Strategie marketingowe specjaln. ZF 20 ZO/ZO 2 1 Biznes plan specjaln. ZF 20 ZO/ZO 2 1 Podstawy przedsiębiorczości specjaln. M ZO 3 1 Polityka zaopatrzenia firmy specjaln. M 3 20 Strategie marketingowe specjaln. M 20 ZO/ZO 3 21 Zarządzanie nieruchomościami IV specjaln. GN ZO/ZO 3 22 Rynek nieruchomości III specjaln. GN ZO 23 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami II specjaln. GN 2 2 ZO 2 y do wyboru min. 2 i pkt. 2 Komputery i Internet w biznesie wybór 2 ZO/ZO 25 Rachunek kosztów w zarządzaniu wybór 2 ZO/ZO 2 Marketing kultury wybór ZO 2 2 Public relations wybór ZO 2 RAZEM: zarządzanie bezpieczeństwem rachunkowość i podatki zarządzanie firmą marketing gospodarka nieruchomościami

42 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, / w tym SEMESTR I zimowy 1 Język angielski ogólnego Z 1 2 Wychowanie fizyczne ogólnego Z 1 3 Technologia informacyjna ogólnego 5 5 Z 2 Podstawy psychologii ogólnego E 3 5 Etyka w biznesie ogólnego Z 3 Bezpieczeństwo i higiena pracy Przysposobienie biblioteczne ogólnego 5 5 Z ogólnego 2 2 Matematyka podstawowe E Prawo podstawowe E Mikroekonomia podstawowe E Rachunkowość podatkowa mikroprzedsiębiorstw specjaln E RAZEM: SEMESTR II letni 1 Język angielski ogólnego Z 1 2 Wychowanie fizyczne ogólnego Z 1 3 Statystyka podstawowe E Finanse podstawowe E 5 Makroekonomia podstawowe E 5 Ekonometria podstawowe E Rachunkowość podstawowe E Rynki finansowe kierunkowe E Finanse publiczne kierunkowe E RAZEM:

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Plan obowiązuje studentów I i II roku.

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Plan obowiązuje studentów I i II roku. Lp. Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Plan obowiązuje studentów I i II roku. Przedmiot Pun- Liczba kty po 1 2 3 ECTS sem. w c w c w c 1 Historia gospodarcza 4 z

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2018/2019 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do Portugalii i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechnika Świętokrzyska Plan studiów Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechnika Świętokrzyska Plan studiów Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechnika Świętokrzyska Plan studiów Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 01/017 (W wykład, C

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa 1, 2, 3 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 4 1 EOL104 Psychologia pracy 15

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia. 1 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 3 1 EOL104 Psychologia pracy 15 15 4

Bardziej szczegółowo

w Poznaniu RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR: I Liczba godzin w Sposób

w Poznaniu RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR: I Liczba godzin w Sposób Program 6 semestralny - dla stacjonarnych SEMESTR: I Studia stacjonarne 1 Język obcy Z 30 1 2 W-f Z 30 0 3 BHP Z. b.o. 4 0 Grupa treści podstawowych 1 Matematyka E Z 30 15 5 2 Mikroekonomia E Z 30 15 5

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Semestr zimowy (1) Semestr letni (2) 1. Matematyka A 6 30 30

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia, tytuł licencjata : pierwszy ECTS godzin dydaktycznych w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Specjalność: Finanse i rachunkowość

Kierunek: EKONOMIA Specjalność: Finanse i rachunkowość PLAN STUDIÓW Studia niestacjonarne pierwszego stopnia profil praktyczny Liczba godzin I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI semestr Kod L.p. Nazwa przedmiotu przedmiotu Raze m W Ć+L

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - Kierunek Ekonomia

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - Kierunek Ekonomia Plan studiów stacjonarnych I stopnia - Kierunek Ekonomia Semestr Wymiar godzinowy Punkty Nazwa przedmiotu przedmiotu 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I 1 Podstawy prawa 30 15 15 E 3 2 Matematyka w ekonomii 45 15 30 E 4 3 Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 6 Liczba punktów : 183 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

liczba godzin ogółem

liczba godzin ogółem liczba godzin ogółem ćwiczenia przedmioty obieralne liczba godzin % liczba godzin % stacjonarne gospodarka przemysłowa 80 75 40,6 540 9,5 informatyka w ekonomii 80 780 4,6 55 8,69 niestacjonarne 60,66%

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej Studia niestacjonarne w systemie Rok akademicki 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) L p. azwa przedmiotu A. y kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Organizacja i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej Studia stacjonarne w systemie Rok akademicki 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) L p. azwa przedmiotu A. y kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW (od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW (od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW (od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. studia pierwszego stopnia niestacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru wspólne dla kierunku

Ekonomia. studia pierwszego stopnia niestacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru wspólne dla kierunku Ekonomia studia pierwszego stopnia niestacjonarne specjalność - gospodarka przemysława 5.1 5. 5. Przedmioty human. społeczne do wyboru wspólne dla kierunku Podstawy socjologii KO 5.1/1 Polska Myśl Demokratyczna

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2)

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Wydział: Zarządzania i Administracji Kierunek: Zarządzanie Rok ak. 2014/2015 Rodzaj zajęć: Lp. Przedmiot kod M ZARZII _01 - MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY I W/WS II C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE /KZ Rozkład godzin forma

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. studia pierwszego stopnia stacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru

Ekonomia. studia pierwszego stopnia stacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru Ekonomia studia pierwszego stopnia stacjonarne specjalność - gospodarka przemysława 6.1 6. 6. Przedmioty human. społeczne do wyboru Podstawy socjologii KO 6.1/1 Polska Myśl Demokratyczna KO 6.1/ Współczesna

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I I I Przedmioty ogólne (O) 1 Język obcy zo 2 120 120 6 60 3 60 3 2 Technologie informacyjne zo 1 15 15 3 15 3 3 Historia gospodarcza E 1 30 30 3 30 3 4 Socjologia zo 2 30 30 3 30 3 5 Ochrona własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

ECTS W. Ćw. E/Zk. 3 Mikroekonomia A Zal E A E B E. 8 Socjologia B ZK

ECTS W. Ćw. E/Zk. 3 Mikroekonomia A Zal E A E B E. 8 Socjologia B ZK Plan studiów Wydział Zarządzania Kierunek: Gospodarka przestrzenna Specjalność: Rozwój miast i regionów Rok 1 Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2) ECTS W. Ćw. E/Zk 1 Matematyka

Bardziej szczegółowo

Razem E/5Z 28 SEMESTR II 1. Podstawy makroekonomii Ekonometria Rachunkowość Zarządzanie Prawo

Razem E/5Z 28 SEMESTR II 1. Podstawy makroekonomii Ekonometria Rachunkowość Zarządzanie Prawo Nazwa przedmiotu SMSTR I 1. Mikroekonomia. Matematyka. Statystyka opisowa. Socjologia/Psychologia. Geografia ekonomiczna/geografia polityczna 6. Technologie informacyjne. Filozofia/tyka 8. Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ KONOMII I ZARZĄDZANIA Adres: Kampus A, ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra Tel.: (68) 328 2550, fax: (68) 328 2554 -mail: Sekretariat@wz.zu.zgora.pl Strona internetowa: http://www.wz.uz.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie STUDIA NIESTACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ETS na rok akademicki 2009/2010 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Semestr zimowy (1) Semestr letni (2) 1. Matematyka A 6 30 30

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Konsulting gospodarczy PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Semestr

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Semestr zimowy (1) Semestr letni (2) 1. Matematyka A 6 30 30

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin W Ć K S

Łączna liczba godzin W Ć K S Załącznik nr 2 do uchwały nr 12/2015 Senatu Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 21 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do planów i programów kształcenia na niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Kierunek ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja rok akademicki 2017/2018. Studia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja rok akademicki 2017/2018. Studia stacjonarne i niestacjonarne WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja rok akademicki 2017/2018 Kierunek ZARZĄDZANIE Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I. Sposób weryfikacji

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I. Sposób weryfikacji SEMESTR: I L.p. Nazwa przedmiotu Studia stacjonarne 1. Mikroekonomia E Z 24 6 4 2. Matematyka w zastosowaniach inżynierskich E Z 40 5 5 1. Rachunkowość E Z 30 15 5 2. Materiałoznawstwo E Z Z 35 10 15 7

Bardziej szczegółowo

Arkusz przeniesienia punktów ECTS

Arkusz przeniesienia punktów ECTS Wydział Informatycznych Technik Zarządzania WSISiZ Rok akademicki 0/6 Arkusz przeniesienia punktów Nazwisko i imię Nazwa szkoły, w której uzyskano oceny Nazwa wydziału Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA

PLAN STUDIÓW I STOPNIA Wydział Intycznych Technik Zarządzania WSISiZ Kierunek ZARZĄDZANIE - studia niestacjonarne PLAN STUDIÓW I STOPNIA dla studentów rozpoczynających naukę w roku 201/2017 Specjalności: E-marketing, Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania PLAN STUDIÓW pierwszego stopnia KIERUNEK: Zarządzanie studia niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki specjalność/i: Kompetencje menedżerskie, Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 016/017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Moduły

Bardziej szczegółowo

I rok 2010/2011. Forma zakończenia. Sem. L-letni Z-zim. punkty ECTS. Nazwa przedmiotu. Język obcy I zo Z1 I Z 1. Technologie informacyjne zo Z1 I Z 2

I rok 2010/2011. Forma zakończenia. Sem. L-letni Z-zim. punkty ECTS. Nazwa przedmiotu. Język obcy I zo Z1 I Z 1. Technologie informacyjne zo Z1 I Z 2 I rok 2010/2011 Język obcy I zo Z1 I Z 1 Technologie informacyjne zo Z1 I Z 2 Metodyka procesu uczenia się z Z1 I Z 2 Szkolenie bhp z Z1 I Z Szkolenie p.poŝ. z Z1 I Z Szkolenie biblioteczne z Z1 I Z Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej Studia stacjonarne w systemie Rok akademicki 201/201 Rok I, semestr I (zimowy) A. y kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 0 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej W

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW I STOPNIA (INŻYNIERSKICH) KIERUNEK ZARZĄDZANIE

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW I STOPNIA (INŻYNIERSKICH) KIERUNEK ZARZĄDZANIE 1 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI A Z 30 30 2 2 MATEMATYKA I A E 6 60 30 30 2 2 3 PODSTAWY ZARZĄDZANIA A E 5 60 45 15 3 1 4 WPROWADZENIE DO MIKRO I MAKROEKONOMII A Z 3 30 30 2 5 MATEMATYKA II A E 6 60

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA

PLAN STUDIÓW I STOPNIA Wydział Intycznych Technik Zarządzania WSISiZ Kierunek ZARZĄDZANIE - studia stacjonarne PLAN STUDIÓW I STOPNIA dla studentów rozpoczynających naukę w roku 201/2017 Specjalności: E-marketing, Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 na kierunku: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Doradztwo na Rynku Nieruchomości

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 na kierunku: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Doradztwo na Rynku Nieruchomości Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia: w zakresie nauk technicznych i społecznych

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin zajęć. wykłady. Obowiązkowe ZAL Przyrodnicze postawy gospodarowania E przestrzenią

Wymiar godzin zajęć. wykłady. Obowiązkowe ZAL Przyrodnicze postawy gospodarowania E przestrzenią Kierunek studiów: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Załącznik nr do Uchwały Nr /07 Rady WIŚiG z dnia.07.07 r. Profil kształcenia: ogólnoakademicki Kod formy studiów i poziomu kształcenia: SI Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 7/000/2014 RWE z dnia 14 marca 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 7/000/2014 RWE z dnia 14 marca 2014 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 36 195 165 35 1 Język obcy z.o.i 3 3 3 3 3 2 Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 15 grudnia 2015 roku Załacznik nr 1a do Uchwały Nr 281 z dnia 15 grudnia 2015 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku:

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Logistyka krajowa i międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów ECTS. z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego. samodzielna praca studenta. Nazwa modułu/przedmiotu ogółem.

Liczba punktów ECTS. z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego. samodzielna praca studenta. Nazwa modułu/przedmiotu ogółem. studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Rok studiów: pierwszy : pierwszy ECTS 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o 30 30 0 3 Technologie

Bardziej szczegółowo

Punkty Zal.przedm.w semestrze

Punkty Zal.przedm.w semestrze Wydział Nauk Ekonomicznych wykładów 110 Studia niestacjonarne II stopnia, ZAOCZNE ćwiczeń 42 Rok II laborat. 52 Kierunek: Ekonomia 204 Specjalność: Gospodarka publiczna (GP) 1. EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Kierunek FINANSE I BANKOWOŚĆ Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne Struktura programu wraz z liczbą punktów ROK 1, SEMESTR ZIMOWY A. y kształcenia ogólnego 1. Historia gospodarcza B. y podstawowe

Bardziej szczegółowo

2 Z 30 30. 1 Bankowość 2 Z 30 30. jednego z dwóch proponowanych) RAZEM 30 4 192 108 72 12 SEMESTR III. 1 Język angielski* 2 Z 30 30

2 Z 30 30. 1 Bankowość 2 Z 30 30. jednego z dwóch proponowanych) RAZEM 30 4 192 108 72 12 SEMESTR III. 1 Język angielski* 2 Z 30 30 Studia I stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Inwestycje i nieruchomości 6 Wdw (Filozofia, Psychologia - wybór jednego z dwóch 1 Bankowość I 4 E 8 8 3 Język angielski* 6 Rynek nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Przedmiot

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Przedmiot 1 PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Rygor Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 Semestr 5 Semestr 6 RAZEM Wykład Ćw. W. Ćw. W. Ćw. W. Ćw.. W. Ćw. W. Ćw. W. Ćw. 1. Język obcy I 160 160 E/Z 40Z 40Z 40Z 20Z

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: Inżynieria Bezpieczeństwa, rok I, studia niestacjonarne Rok akademicki 2016/2017. Metody uczenia się i studiowania IB z 1 9 1

Kierunek studiów: Inżynieria Bezpieczeństwa, rok I, studia niestacjonarne Rok akademicki 2016/2017. Metody uczenia się i studiowania IB z 1 9 1 Kierunek studiów: Inżynieria Bezpieczeństwa, rok I, studia niestacjonarne Metody uczenia się i studiowania IB z 1 9 1 Podstawy ekonomii IB z 1 9 9 2 Ochrona własności intelektualnej IB z 1 9 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej Studia niestacjonarne w systemie Rok akademicki 2014/201 Rok I, semestr I (zimowy) L p. azwa przedmiotu A. y kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW I STOPNIA (LICENCJACKICH) Kierunek Informatyka i ekonometria

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW I STOPNIA (LICENCJACKICH) Kierunek Informatyka i ekonometria 1 JĘZYK ANGIELSKI O Z 4 120 120 2 2 2 2 2 JĘZYK BIZNESU O Z 2 60 60 2 2 3 WYCHOWANIE FIZYCZNE O Z 2 60 60 2 2 4 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI O Z 1 30 30 2 5 FILOZOFIA Z METODOLOGIĄ NAUK O Z 3 30 15

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studiów: niestacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Rok studiów: pierwszy : pierwszy ECTS 1 Język obcy I 2,0 1,16 0,84 1,16 Z o 30 30 2 2 Technologie informacyjne I 1,0 0,65 0,35 0,65 Z o 16

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia wykład 15 zaliczenie nie 1 2.

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia wykład 15 zaliczenie nie 1 2. Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) 1. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 2 3. Technologia informacyjna laboratorium 15 zaliczenie nie 2 B. y podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP Kod przedmiotu Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE** KIERUNEK: specjalność/i: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin Studia niestacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 7/000/2014 RWE z dnia 14 marca 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 7/000/2014 RWE z dnia 14 marca 2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia I w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 29 116 93 35 1 Język obcy z.o.i 3 3 3 3 3 2 Klasyczne i nowoczesne

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia (PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia (PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE) Plan studiów stacjonarnych I stopnia (PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE) PRZEDMIOTY OGÓLNE W TYGODNIU SEMESTR: I II III IV V VI RAZEM W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S 12 24 1.

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8) Liczba godzin zajęcia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin Studia niestacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1 3. Technologia informacyjna

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Program kształcenia na specjalności Biznes międzynarodowy (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Zarządzanie Plan i programy specjalności Biznes międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANÓW STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH UJ: ZARZADZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE ROK AKADEMICKI

AKTUALIZACJA PLANÓW STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH UJ: ZARZADZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE ROK AKADEMICKI AKTUALIZACJA PLANÓW STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH UJ: ZARZADZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE ROK AKADEMICKI 2010-2011 I ROK STUDIÓW LICENCJACKICH I semestr Lp. Nazwa Liczb a DZIE NNE ZAOCZ

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 22/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 227 116 111 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu nr 52/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Senatu nr 52/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. Załącznik do Uchwały Senatu nr 52//212 z dnia 19 czerwca 212 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia obowiązuje I rok w r.a. 212/2 Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia Kierunek: EKONOMIA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA ęć O. Grupa treści ogólnych E/I/O.1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 18 18 18 2 E/I/O.2 Język obcy ZAL 72 72 18 3 18 3 18 3 18 3 WF1 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak.

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. 2015/16) Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8)

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1 3.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1 Technologia

Bardziej szczegółowo