FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź."

Transkrypt

1 ROZLICZENIE Z BELGII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź PEŁNOMOCNICTWO (DE MACHTIGING) w dwóch egzemplarzach Dokument opisany jako nr 1 podpisz w miejscu oznaczonym X, na dokumencie nr 2 podpisuje się małżonek/ka jeżeli go/ją posiadasz Proszę pamiętać, że podpis na dokumencie musi być zgodny z podpisem na dowodzie tożsamości UMOWA Wypełnij i podpisz umowę w dwóch egzemplarzach (w miejscu Zleceniodawca ) - jeden pozostaw sobie W przypadku, gdy pobrałeś formularze z naszej strony internetowej, wyślij obydwie podpisane umowy Podpiszemy je i jedną odeślemy do Ciebie DOKUMENTY OD PRACODAWCY - BELGIA Załącz kopie dokumentów od pracodawcy belgijskiego (Loonfiche, Loonbrief, Individual Rekening oraz każdy inny dokument, jaki posiadasz z tytułu zatrudnienia w Belgii) PIT 36 Z ZAŁĄCZNIKIEM ZG Załącz kopię PIT 36 z załącznikiem ZG, który otrzymasz z polskiego urzędu skarbowego, po wykazaniu wszystkich dochodów z Polski i z zagranicy Pamiętaj, że masz obowiązek uwzględniania zagranicznych dochodów z Belgi w polskim zeznaniu podatkowym Jeśli nie osiągnąłeś dochodu poza Belgią, dodatkowo podpisz oświadczenie o nieposiadaniu dochodu z innych krajów niż Belgia, które jest w naszym komplecie dokumentów W przypadku posiadania dziecka powyżej 18 roku życia, zanieś do szkoły/na uczelnię dziecka zaświadczenie potwierdzające edukację dziecka Dokument znajdziesz w naszym komplecie dokumentów PITy POTWIERDZAJĄCE DOCHÓD W POLSCE Załącz kopie wszystkich PIT-ów,które posiadasz np PIT11, PIT12, PIT40, itp - potwierdzających Twoje dochody w Polsce ZAGRANICZNE KARTY PODATKOWE Załącz karty podatkowe potwierdzające Twój dochód w krajach innych niż Belgia, Polska jeśli posiadasz CZYTELNA KOPIA DOWODU OSOBISTEGO (obie strony) LUB PASZPORTU(strona ze zdjęciem) CZYTELNA KOPIA DOWODU OSOBISTEGO, osób należących do wspólnego gospodarstwa domowego PITy POTWIERDZAJĄCE DOCHÓD W POLSCE osób należących do wspólnego gospodarstwa domowego, które nie zarobiły więcej niż 3070 euro Załącz kopie wszystkich PIT-ów np PIT11, PIT12, PIT40, itp - potwierdzających dochody w Polsce Uwaga! Dotyczy również pełnoletnich dzieci, które pracowały w roku, za który ubiegasz się o rozliczenie

2 MAŁŻONEK ZAŁĄCZA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: KOPIĘ DOWODU OSOBISTEGO(obie strony) lub PASZPORTU(strona ze zdjęciem) małżonka/ki PIT 36 Z ZAŁĄCZNIKIEM ZG lub PIT 37 lub jeśli małżonek bądź małżonka nie osiągnął/a żadnego dochodu w Polsce w danym roku podatkowy niech załączy zaświadczenie napisane odręcznie o ich braku PITy POTWIERDZAJĄCE DOCHÓD W POLSCE Załącz kopie wszystkich PIT-ów, które posiada małżonek/ka np PIT 11,PIT12,PIT40 itp potwierdzające dochody małżonka w Polsce ZAGRANICZNE KARTY PODATKOWE Załącz karty podatkowe potwierdzające j dochód małżonka/ki w krajach innych niż Polska jeśli posiada Jeżeli Twój dochód Belgijski stanowił 75% dochodu uzyskanego ze wszystkich krajów lub więcej, oznacza to, że masz prawo do odliczeń podatkowych i, aby zwiększyć swój zwrot podatku załącz następujące dokumenty: BESCHEINIGUNG EU/EWR (załączony do kompletu druk dwujęzyczny) dokument ten należy poświadczyć w polskim urzędzie skarbowym Informacje zawarte w tym dokumencie powinny zawierać dane o wysokości uzyskanych dochodów w Polsce i za granicą przez Państwa oraz współmałżonka Informacje o rodzajach przychodu muszą być dokładnie opisane (np z tytułu pracy, renty, emerytury, nieruchomości, działalności gospodarczej itp) W przypadku niepodstemplowania dwujęzycznego dokumentu, należy przetłumaczyć przysięgłe dokument otrzymany z urzędu skarbowego w Polsce na język niderlandzki, niemiecki lub francuski Jeżeli nie było żadnych dochodów, Urząd Skarbowy powinien ten fakt potwierdzić wpisując 0 (nie może w miejscu dochodów wpisywać kresek!!!) ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU z uwzględnieniem okresu meldunku Osoby posiadające współmałżonka dołączają zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z żoną/mężem i dziećmi będącymi na utrzymaniu i uczącymi się, oraz osobami, które należą do gospodarstwa domowego a nie zarobiły więcej niż 3070 euro(można uwzględnić osoby np matka, dziadek, brat) Tłumaczone przysięgle na język niderlandzki, niemiecki lub francuski Jeżeli dotyczy dołączyć kopię PIT- 28 i /lub zaświadczenie z urzędu gminy/miasta, z którego wynika, czy klient/współmałżonek płaci podatek należny w przypadku prowadzenia działalności rolniczej (wraz z informacją o zryczałtowanych dochodach z działalności rolniczej) za dany rok podatkowy W przypadku, nieposiadania dochodów z tytułu działalności rolniczej/ posiadania gruntów rolnych, potrzebne jest zaświadczenie z URZĘDU MIASTA I GMINY o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego/posiadania gruntów rolnych Na oświadczeniu musi zostać uwzględniona liczba hektarów przeliczeniowych O zaświadczenie to składa się wniosek do odpowiedniego Urzędu Miasta, obowiązuje za nie opłata skarbowa w wysokości 17 zł We wniosku należy podać dane osoby ubiegającej się o zaświadczenie (z uwzględnieniem każdej osoby zameldowanej w gospodarstwie domowym); trzeba również wskazać cel składania oświadczenia O zaświadczenie to można starać się na podstawie Art306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa Urząd ma 7 dni roboczych na wydanie zaświadczenia Zaświadczenie odeślij do nas tłumaczone przysięgłe na język niemiecki, niderlandzki lub francuski AKT URODZENIA DZIECKA Załącz unijny akt urodzenia dziecka, jeśli nie jest unijny powinien być tłumaczony przysięgłe UNIJNY AKT MAŁŻEŃSTWA (jeśli nie jest unijny powinieneś załączyć tłumaczenie przysięgłe aktu małżeństwa na język niderlandzki, niemiecki lub francuski) DOKUMENTY ODEŚLIJ NA ADRES SIEDZIBY FIRMY Wszystkie podpisane formy zagraniczne, wypełniony formularz, umowę, dokumenty odpracodawcy oraz dodatkowe dokumenty prześlij listem poleconym na adres podany na formularzu Zachowaj koniecznie kserokopię dokumentów od pracodawcy UWAGA! w przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się proces rozliczenia Miej to na uwadze, wysyłając do nas dokumenty!

3 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY BELGIA ROK Rozliczamy do 3 lat wstecz Za każdy rok uzupełnij osobny komplet dokumentów Prosimy podać następujące informacje Imię i nazwisko Adres w Polsce Telefon kontaktowy Dodatkowy numer kontaktowy Data urodzenia National Number Stan cywilny Wolny/na Zamężny/na W konkubinacie Rozwiedziony/na W separacji Dodatkowe pytania Czy składałeś/łaś już za rozliczany rok deklarację do belgijskiego urzędu? TAK NIE Czy otrzymałeś deklarację podatkową z urzędu skarbowego w Belgii lub wezwanie? Czy zameldowałeś się (rejestracja w gminie) w Belgii? TAK NIE Daty meldunku Adres zamieszkania w Belgii TAK NIE Czy byłeś oddelegowany do pracy w Belgii? Jeśli tak, podaj adres wykonywania pracy TAK Podaj adres NIE Ilość pracodawców w Belgii Dane dotyczące zatrudnienia w Belgii Nazwa pracodawcy Daty zatrudnienia Stanowisko/Zawód Dochód światowy proszę podać dochód osiągnięty poza terenem Belgii oraz Polski* Kraj Dochód brutto Waluta 1 2 *Proszę dołączyć kserokopię dokumentów potwierdzających dochody osiągnięte poza terenem Belgii oraz Polski Informacje o dzieciach proszę podać dane wszystkich dzieci uczących się i będących na Twoim utrzymaniu ( nie ma limitu wiekowego)których dochody nie przekroczyły 3070 Euro Imię i nazwisko Data urodzenia Kwota osiągniętego dochodu w zł (netto) Czy samotnie wychowujesz dziecko? TAK NIE

4 Informacje o innych osobach w Twoim gospodarstwie domowym (poza dziećmi i małżonkiem np matka, dziadek, brat), będących na Twoim utrzymaniu ( nie ma limitu wiekowego) których dochody nie przekroczyły 3070 Euro Imię i nazwisko Data urodzenia Kwota osiągniętego dochodu w zł (netto) Informacje o współmałżonku Imię i nazwisko National Number Wykonywany zawód Ilość pracodawców w Belgii współmałżonka Dane dotyczące zatrudnienia współmałżonka w Belgii 1 2 Nazwa pracodawcy Daty zatrudnienia Stanowisko/Zawód Dochód światowy proszę podać dochód osiągnięty przez współmałżonka poza terenem Belgii oraz Polski 1 2 Kraj Dochód brutto Waluta *Proszę dołączyć kserokopię dokumentów potwierdzających dochody osiągnięte poza terenem Belgii oraz Polski Czy współmałżonek otrzymał/a deklarację podatkową z urzędu skarbowego w Belgii lub wezwanie do rozliczenia się? Czy współmałżonek składał/a już za rozliczany rok deklarację do belgijskiego urzędu? Adres zamieszkania w Belgii Czy był/a oddelegowany/a do pracy w Belgii? Jeśli tak, podaj adres wykonywania pracy? TAK Podaj adres NIE TAK TAK NIE NIE Prosimy wybrać sposób przekazania zwrotu (zwrot realizujemy tylko w PLN) Na konto bankowe TAK NIE Numer konta (26 cyfr) Nazwa i adres banku Właściciel konta Przekazem pocztowym TAK NIE Adres Prosimy przesłać formularze na adres Biuro Doradcze Poltax Ul Obozowa 82a/ Warszawa 22/ UWAGI: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją zwrotu podatku oraz celów marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia r o ochronie danych osobowych Dz U 97 nr 133 poz 833) Oświadczam, że biorę odpowiedzialność za wszelkie podane przez mnie dane oraz oświadczam, że są one zgodne z prawdą Data i podpis

5 PEŁNOMOCNICTWO (DE MACHTIGING) De ondergetekende: Straat en huisnummer: Postcode: Woonplaats: NN/BIS: Geboortedatum: Verleent volmacht aan fiscale aangelegenheden te voeren alvorens de Belastingdienst in Belgie voor het jaar en de daaropvolgende jaren, totdat deze volmacht door ondergetekende of volmacht schriftelijk wordt herroepen In het bijzonder, een gemachtigde aan: bestel een aangifte, ondertekenen, vijlen, en het verzenden van de aangifte ondertekenen en ontvangt alle correspondentie van de Belastingdienst in Belgie ontvangt de belastingteruggave op de rekening van de hierboven genoemede onderneming uit te leggen inconsistenyies in mijn belastingaangifte indien nodig levering klachten Een gemachtigde de correspondentie naar het volgende adres: Een gemachtigde van de belastingteruggave te ontvangen op uw account: Door ondertekening van deze volmacht worden alle eerder getekende volmachten ingetrokken en eerder gemachtigde personen van hun taken ontslagen Ik verklaar dat alle mijn gegevens correct zijn Plaats Datum Handtekening

6 PEŁNOMOCNICTWO (DE MACHTIGING) De ondergetekende: Straat en huisnummer: Postcode: Woonplaats: NN/BIS: Geboortedatum: Verleent volmacht aan fiscale aangelegenheden te voeren alvorens de Belastingdienst in Belgie voor het jaar en de daaropvolgende jaren, totdat deze volmacht door ondergetekende of volmacht schriftelijk wordt herroepen In het bijzonder, een gemachtigde aan: bestel een aangifte, ondertekenen, vijlen, en het verzenden van de aangifte ondertekenen en ontvangt alle correspondentie van de Belastingdienst in Belgie ontvangt de belastingteruggave op de rekening van de hierboven genoemede onderneming uit te leggen inconsistenyies in mijn belastingaangifte indien nodig levering klachten Een gemachtigde de correspondentie naar het volgende adres: Een gemachtigde van de belastingteruggave te ontvangen op uw account: Door ondertekening van deze volmacht worden alle eerder getekende volmachten ingetrokken en eerder gemachtigde personen van hun taken ontslagen Ik verklaar dat alle mijn gegevens correct zijn Plaats Datum Handtekening

7 VERKLARING OŚWIADCZENIE Ik, de ondergetekende (naam/imię, achternaam/nazwisko), verklaar dat, in het jaar heb ik geen inkomsten buiten België gehad Ja, niżej podpisany oświadczam, że w wymienionym roku podatkowym nie osiągnąłem żadnych dochodów, poza Belgią 1 Een belastingplichtige die door bij het indienen van een aangifte of een verklaring bij de belastingautoriteit, andere bevoegde instelling of belastingbetaler de onwaarheid stelt of de waarheid verbergt of niet voldoet aan de verplichting tot aanmelding of kennisgeving van wijziging van de gegevens van de bovengenoemde aangifte of verklaring, veroorzaakt dat de hoogte dat van belasting vermindert, kan bestraft zijn met een boete tot 720 dagtarieven of gevangenisstraf of met beide sancties samen Niniejsze oswiadczenie składam uprzedzon(a)y o odpowiedzialnosci karnej z art 56 1 Kodeksu karno-skarbowego: Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie X Datum (data) Handtekening (podpis)

8 / imię i nazwisko / miasto, dnia / adres / / telefon / DO Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego Proszę o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że na terenie miasta i gminy nie posiadam gospodarstwa rolnego Zaświadczenie konieczne jest do przedłożenia przed belgijskim Urzędem Skarbowym Zaświadczenie odbiorę osobiście za pośrednictwem poczty przesłane na adres * /czytelny podpis/ x niepotrzebne skreślić

9 Miejscowość, dnia Ort, Datum ZAŚWIADCZENIE BESCHEINIGUNG Na podstawie art306a i 306b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja Podatkowa(DzUz 2012 r poz749 ze zmianami) na wniosek strony tutejszy organ podatkowy na podstawie rejestrów podatkowych, zaświadcza że: Gemäß Art 306a und 306b Gesetz vom 29 August 1997 Steuerordnung (GBl 2012 Pos 749 mit späteren Änderungen) auf Antrag der Partei bescheinigt die hiesige Steuerbehörde aufgrund der Steuerregister, dass: Pan(i) Herr/ Frau Zamieszkały(a) wohnhaft na terenie gminy/powiatu auf dem Gebiet der Gemeinde/ des Bezirks posiada gospodarstwo rolne o powierzchni einen landwirtschaftlichen Betrieb mit der Gesamtfläche von HA fizycznych der physischen Hektar w tym darunter HA przeliczeniowych Verrechnungshektar besitzt Zaświadczenie niniejsze wydaje się na prośbę petenta celem przedłożenia władzom zainteresowanym Diese Bescheinigung wird auf Antrag des Interessenten für die Vorlage bei der einschlägigen Behörde ausgestellt Zgodnie z art306a&3 ordynacji podatkowej zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania Diese Bescheinigung bestätigt gemäß Art 306a 3 der Steuerordnung den tatsächlichen oder rechtlichen Stand am Ausstellungstag Zaświadczenie nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art2 ust1 pkt1 lit ustawy o opłacie skarbowej (DZUz 2006 r Nr 225,poz1635) Gebührenfrei gemäß Art 2 Abs 1 Pkt1 lit Gesetz über Stempelgebühr (GBl 2006 Nr 225,P Pos1635) Data i podpis Datum und Unterschrift

10 Zaświadczenie o stanie rodzinnym i miejscu zamieszkania pracownika Bescheinigung über Wohnsitz und Familienstand des Arbeitnehmers Nazwisko 2 Imiona Name Vornamen 3 Data i miejsce urodzenia Geburtsdatum und Ort 4 Miejsce zameldowania na pobyt stały ( Hauptwohnsitz ) Kod pocztowy, miejscowość PLZ, Ort Ulica i numer domu / lokalu Straße und Haus-Nr Województwo, gmina Nr Bezirk, Gemeinde 5 Współmałżonek (Ehegatte) Nazwisko (Familienname) Imiona (Vornamen) Data i miejsce urodzenie Geburtsdatum und Ort Data i miejsce zawarcia związku małż ńskiego Datum und Ort der Eheschliessung 7 Dzieci własne i przysposobione zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym z pracownikiem Leibliche und Adoptivkinder des Arbeitnehmers, die zu seinem Haushalt gehören Nazwiska i imiona oraz daty urodzenia dzieci ( Namen, Vornamen sowie Geburtsdaten der Kinder) 8 Inne osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowych z pracownikiem Unter dieser Adresse sind folgende Personen angemeldet Nazwiska i imiona oraz daty urodzenia ( Namen, Vornamen sowie Geburtsdaten) 9 Potwierdza się, że w/w osoba pod w/w adresem zamieszkuje wraz z wymienionymi członkami rodziny i pozostaje tam zameldowana na stałe także w trakcie czasowego delegowania do pracy w Belgii/ Es wird bestätigt, daß die og Person unter oa Anschrift mit genannten Haushaltsangehörigen wohnt und dort auch während des Arbeitsaufenthalts in der Belgien die Hauptwohnung unterhält Miejscowość i data ( Ort und Datum) F - 7 Potwierdzenie przez Urząd Meldunkowy Bestätigung der Meldebehörde

11 ! " #% &' ()* + ( )!"# *% *% +%! +%!!(,-#!(,-# #" )&&/",0/1 + #!% + & % #" )&&/",0/1! ' % 2 &( & #/# & (),%& (& & ( # ) &' ##()!!! *##+,-,# ()%* #12#02/14) Einkünfte aus Polen/dochód uzyskany w Polsce Einkünfte aus Belgien/dochód uzyskany w Belgii (& & ( # ) &' ##()!!! *##+,-,# ()%* #12#02/14) #1+16#!)#,78#!,91(),##! :#,% :#, ;%",#(! &, (- ;"#% (* <#,161#71!-1% (/<02/,=)#12#,/ 1#1#92,###> %,-- 1#!?# 91 )) % A%/ *0:#,%:,1;%(!0!"# %&&# ' #(

12 ! " #% &' ()* + ( )!"# *% *% +%! +%!!(,-#!(,-# #" )&&/",0/1 + #!% + & % #" )&&/",0/1! ' % 2 &( & #/# & (),%& (& & ( # ) &' ##()!!! *##+,-,# ()%* #12#02/14) Einkünfte aus Polen/dochód uzyskany w Polsce Einkünfte aus Belgien/dochód uzyskany w Belgii (& & ( # ) &' ##()!!! *##+,-,# ()%* #12#02/14) #1+16#!)#,78#!,91(),##! :#,% :#, ;%",#(! &, (- ;"#% (* <#,161#71!-1% (/<02/,=)#12#,/ 1#1#92,###> %,-- 1#!?# 91 )) % A%/ *0:#,%:,1;%(!0!"# %&&# ' #(

13 Piecz adresowa szko y/uczelni Stempel der Ausbildungsstelle ZA WIADCZENIE O NAUCE DZIECKA Bescheinigung Niniejszym o wiadczam e Hiermit wird bescheinnigt,dass Imi i nazwisko ucznia / studenta Data urodzenia Geburtsdatum Zamieszka y ( a) Wohnhaft adres ucznia / studenta ( kod, miejscowo, ulica, numer) Syn / córka Pana / Pani Sohn /Tochter von imi i nazwisko rodzica w roku szkolnym/ akademickim / by (a) naszym uczniem/studentem in Schuljahr unser(e) Schüler(in) / Student(in) war Nauka w/w ucznia/ studenta w naszej szkole zako czy a si / planowo ko czy si w roku Die Ausbildung in unserer Schule / Ausbildungsstelle endet ( endete) im Jahre : Miejscowo i data Ort, Datum Podpis, piecze imienna Unterschrift/ Stempel

14 UMOWA ZLECENIE Zawarta w dniu pomiędzy zamieszkałym(ą) w przy ul zwanym(ą) w treści umowy Zleceniodawcą", a CUF Spz oo z siedzibą w Poznaniu, ul Szelągowska 25/2-3, Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00 zł opłaconym w całości, reprezentowaną przez Krzysztofa Kuźnika - Prezesa Zarządu oraz Annę Wawrzynkiewicz Wiceprezesa Zarządu, zwanym dalej w treści umowy "Zleceniobiorcą", 1 Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 1 Kompletowania niezbędnych dokumentów i zaświadczeń dostarczonych przez Zleceniodawcę w celu realizacji rozliczenia podatku dochodowego w Belgii w roku 2 Złożenia wniosku o rozliczenie podatku dochodowego z Belgii wraz z niezbędną dokumentacją we właściwym miejscowo urzędzie podatkowym za granicą 3 Odbioru w imieniu Zleceniodawcy decyzji podatkowej wydanej przez właściwy urząd podatkowy za granicą o ile przepisy właściwego kraju wydanie takiej decyzji przewidują 2 1 Zleceniobiorca nie udziela żadnych konsultacji finansowych i podatkowych związanych z rozliczeniem podatkowym oraz nie świadczy żadnych usług doradztwa podatkowego, lecz jedynie dokonuje wstępnej kalkulacji rozliczenia Zleceniodawcy z podatku dochodowego 2 Zleceniobiorca wypełnia właściwe wnioski o rozliczenie podatkowe, doręcza je właściwemu miejscowo urzędowi podatkowemu za granicą prowadzi korespondencję, odbiera decyzje podatkowe oraz ewentualnie umożliwia Zleceniodawcy, pomoc prawną doradcy zagranicznego przy składaniu odwołania od decyzji 3 Po realizacji zlecenia Zleceniobiorca nie dokonuje w urzędzie modyfikacji do zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej umowy i/lub udzielonego przez Zleceniodawcę pełnomocnictwa 4 Zleceniobiorca może założyć tymczasowe konto techniczne w celu realizacji zlecenia Konto jest wolne od opłat 3 1 Za chwilę wykonania usługi przez Zleceniobiorcę uznaje się dzień poinformowania Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę albo powzięcia przez Zleceniobiorcę z innych źródeł informacji o dacie wpływu środków z tytułu zwrotu nadpłaty podatkowej na rachunek Zleceniodawcy podany Urzędowi dokonującemu rozliczenia, lub datę wpływu środków ze zwrotu podatku na rachunek Zleceniobiorcy, lub datę wystawienia decyzji podatkowej Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnień w realizacji zwrotu podatku z winy urzędów i instytucji finansowych dokonujących rozliczenia 2 Zleceniodawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zleceniobiorcy o otrzymaniu kwot pieniężnych z zagranicznego urzędu podatkowego na podane przez siebie konto lub po otrzymaniu czeku do realizacji w polskim banku w terminie 7 dni od dnia otrzymania W tym celu Zleceniodawca zobowiązany jest do doręczenia kopii czeku lub dowodu bankowego wskazującego w/w przelew z wyraźną datą i kwotą przelewu 3 Zważywszy, że rozliczenie podatku dochodowego jest tożsame z wykonaniem umowy przez Zleceniobiorcę, któremu w związku z tym przysługuje wynagrodzenie umowne, a od zawiadomienia przez Zleceniodawcę o otrzymaniu zwrotu podatku, zależy możliwość wystawienia przez Zleceniobiorcę stosownego dokumentu księgowego, stanowiącego podstawę wypłaty na jego rzecz należnej prowizji W przypadku zwłoki Zleceniodawcy w wykonaniu w/w obowiązku, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy odsetki ustawowe od kwoty należnej prowizji brutto, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu w/w zobowiązania Postanowienia niniejszego ust 3 stosuje się także w przypadku, gdy Zleceniodawca, miał możliwość otrzymania informacji o zwrocie podatku, a nie otrzymał jej z powodów od niego zależnych, lub przez niego zawinionych W takim przypadku bieg terminu do zawiadomienia Zleceniobiorcy o przyznanym Zleceniodawcy zwrocie podatku rozpoczyna się od dnia następującego po dniu w którym Zleceniodawca miał możliwość uzyskania informacji o zwrocie podatku na jego rzecz 4 Jeżeli Zleceniodawca nie poda pełnych danych potrzebnych do prowadzenia sprawy, lub zatai istotne informacje, Zleceniobiorca ma prawo odstąpić od umowy i/lub przygotować nową ofertę dla Zleceniodawcy 5W przypadku gdy belgijski urząd skarbowy przekaże na konto Zleceniobiorcy środki należne Zleceniodawcy za lata podatkowe inne niż zlecone w niniejszej umowie lub należne z innych tytułów, np ubezpieczeń zdrowotnych, zasiłków, itp, Zleceniodawca wyraża zgodę na bezpłatne rozliczenie i przekazanie przez Zleceniobiorcę takich środków na wskazane wcześniej konto Zleceniodawcy 4 Zleceniodawca zobowiązuje się w szczególności do: 1 Udzielania Zleceniobiorcy wszystkich informacji związanych ze Zleceniodawcą i będących w związku z przedmiotem umowy 2 Tłumaczenia na koszt własny u tłumacza przysięgłego dokumentów wskazanych przez Zleceniobiorcę lub właściwe urzędy belgijskie 3 Niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od wezwania, doręczenia Zleceniobiorcy kopii wszelkich dokumentów, które otrzyma od zagranicznego urzędu podatkowego w przedmiotowej sprawie 4 Udzielania odpowiedzi na zapytania Zleceniobiorcy w terminach niezbędnych dla prawidłowego toku procedury rozliczenia podatku i wykonania umowy, w każdym razie nie później niż w nieprzekraczalnym terminie, 30 dni roboczych od złożenia zapytania 5 Pokrycia kosztów opłat pocztowych w przypadku wypłaty zwrotu podatku w formie przekazu pocztowego 5 Zleceniobiorca jest uprawniony do powierzenia innemu podmiotowi wykonania wszystkich bądź niektórych czynności objętych niniejszą umową Za działania podmiotu trzeciego Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy jak za działania własne 6 1 Za wykonanie czynności umownych Zleceniobiorca uprawniony jest do prowizji w wysokości netto 14% (słownie: czternaście %) kwoty nadpłat podatkowych przyznanych Zleceniodawcy decyzją zagranicznego urzędu podatkowego określonego w 1 2 Prowizja netto po uwzględnieniu rabatów nie może być niższa niż równowartość 69 EURO, przeliczona na złote polskie zgodnie z zasadą określoną w poniższym ust 5 lub 7, która to kwota stanowi średnią dla danego kraju minimalną wartość kosztów ponoszonych przez Zleceniodawcę na wykonanie zlecenia Kwota prowizji ulega zwiększeniu o aktualnie obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług (VAT) 3 Jeżeli w ostatecznym rozliczeniu z urzędem skarbowym kwota zwrotu podatku wyniesie mniej niż 120 EUR, obniża się prowizję minimalną, o której mowa w 6 p 2, pobieraną przez Zleceniobiorcę od zwrotu, stanowiącego przedmiot umowy, do kwoty 50 EUR netto 4 Zleceniobiorca niniejszym przyznaje Zleceniodawcy rabat w wysokości % (słownie: procent)od kwoty standardowej prowizji netto wynoszącej 14% 5 Zleceniodawca zobowiązany jest do wypłacenia Zleceniobiorcy należnej prowizji w terminie do 7 dni od otrzymania faktury VAT opiewającej na kwotę należnej Zleceniobiorcy prowizji, wystawionej po uzyskaniu przez Zleceniobiorcę informacji o zwrocie nadpłaty podatku (dotyczy sytuacji, gdy pieniądze trafią bezpośrednio z zagranicznego urzędu skarbowego na rachunek bankowy Zleceniodawcy lub czek trafi do Zleceniodawcy) Do wyliczenia należnej prowizji stosuje się średni kurs NBP z dnia wykonania umowy, o którym mowa w 3 pkt 1 6 W wypadku opóźnienia terminu płatności należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia, Zleceniodawca zobowiązuje się uiścić na rzecz Zleceniobiorcy odsetki ustawowe od kwoty prowizji brutto 7 W przypadku dokonywania wypłaty na rzecz Zleceniodawcy uprzednio otrzymanego zwrotu podatku przez Zleceniobiorcę, wypłata następuje w polskich złotych, a kwoty zwrotu podatku oraz prowizje Zleceniobiorcy wyrażone w walutach obcych, zostaną przeliczone wg kursu kupna walut (dla klientów indywidualnych) ogłaszanego przez Citi Bank Handlowy w dniu zawarcia transakcji przewalutowania lub w dniu zaksięgowania transakcji przewalutowania na rachunku bankowym Zleceniobiorcy 8 A) Jeśli Zleceniodawca posiada obowiązek rozliczenia przed belgijskim urzędem, a prognozowany zwrot podatku wynosi 80 euro lub mniej, Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić prowizję z góry, w wysokości 250 zł brutto, na konto: Bank WBK Tytuł przelewu zwrot podatku z Belgii/imię i nazwisko/rok rozliczenia B) Jeśli końcowa decyzja urzędu opiewać będzie na kwotę zwrotu wyższą niż 80 euro, od otrzymanego zwrotu pobrana zostanie prowizja procentowa, wskazana w 6 pkt1 pomniejszona o 250 zł brutto uiszczone przez Zleceniodawcę na rzecz Zleceniobiorcy zgodnie z 6 pkt8a) 9 Koszt związany z wykonaniem przelewu walutowego ponosi Zleceniodawca 10 Na wysokość prowizji pobieranej przez Zleceniobiorcę nie mają wpływu zobowiązania Zleceniodawcy, które zostaną pokryte przez belgijskie organa podatkowe bądź belgijskie organa właściwe ds zasiłków z należnego Zleceniodawcy zwrotu nadpłaconego podatku 11 Jeżeli Zleceniodawca aplikował wcześniej o rozliczenie podatku, a pomimo tego zgłosił się do Zleceniobiorcy i podpisał umowę na takie samo rozliczenie - Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę kosztami prowadzenia sprawy przed urzędem w wysokości prowizji minimalnej wskazanej w paragrafie [6 ust2] 12 Jeżeli Zleceniodawca otrzymał wezwanie do rozliczenia z urzędu belgijskiego, ale nie pracował w danym roku podatkowym na terenie Belgii, zobowiązany jest zapłacić prowizję z góry, w wysokości 120 zł brutto na konto: Bank WBK Tytuł przelewu rozliczenie zerowe z Belgii/imię i nazwisko/rok rozliczenia 13 W przypadku pozyskania przez Zleceniobiorcę w imieniu Zleceniodawcy dokumentu od pracodawcy niezbędnego w celu dokonania rozliczenia podatkowego, koszt usługi zostaje powiększony o 39PLN brutto 7 Zleceniobiorca nie odpowiada za niezawinione przez Zleceniobiorcę: a) nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe zagraniczne urzędy podatkowe, b) zaginięcie dokumentacji w urzędzie podatkowym, o którym mowa w 1 lub w urzędzie pocztowym, c) treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy podatkowe d) inne okoliczności wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy 8 Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie przez Zleceniobiorcę faktury VAT bez podpisu odbiorcy 9 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego 10 Wszelkie spory umowne będą rozpatrywane przez sądy powszechne 11 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 12 1 Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania umowy, jeżeli Zleceniodawca nie dostarczy Zleceniobiorcy wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od wezwania 2 Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy, w przypadku, gdy mimo dostarczenia przez Zleceniodawcę wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania umowy, Zleceniobiorca nie przystąpi do jej wykonania w terminie 30 dni od ich otrzymania 3 Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od wykonania umowy, pod warunkiem, że wniosek Zleceniodawcy nie został wysłany do odpowiedniego urzędu zagranicznego przez Zleceniobiorcę, jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że potencjalna wartość podatków nie wystarcza na pokrycie prowizji minimalnej określonej w 6 ust 2, chyba że inne ustępy wskazują inaczej 4 W przypadku, gdy zawarcie niniejszej miało miejsce na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU Nr 22 Poz 271 z póżn zm), w związku z brzmieniem art 10 ust 3 w/w ustawy konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od takiej umowy zastrzeżone w art 10 w/w ustawy 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron 14 Zleceniobiorca oświadcza, że Biuro Doradcze Poltax jest właściwie umocowany i upoważniony do pozyskiwania klientów na rzecz Zleceniobiorcy, dostarczania, gromadzenia i odbierania niezbędnych dokumentów, celem ich przekazania pomiędzy Zleceniobiorcą i osobami trzecimi, bezprawa do dokonywania zmian w ich treści Klauzula dotycząca danych osobowych Zleceniodawcy: Podpisując niniejszą umowę Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez CUF Sp z oo z siedzibą: ul Szelągowska 25/2-3, Poznań, Polska, jako Administratora danych, jego danych osobowych, przekazanych przy zawarciu i w toku wykonania w/w umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (DzU Nr 133, poz 883), w związku i w celu jej wykonania Oświadcza też, iż został poinformowany zgodnie z art 24 ust1 z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych, że dane będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej przez niego dobrowolnie zgody, w siedzibie Administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie, w związku z wykonaniem postanowień niniejszej umowy, a także o przysługującym mu prawie wglądu do danych i ich poprawiania Wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych w powyższym zakresie przez podmioty, współpracujące z Administratorem - CUF Sp z oo z siedzibą: ul Szelągowska 25/2-3, Poznań, Polska, w związku z wykonaniem niniejszej umowy i w celu jej wykonania, w tym w szczególności na ich przekazywanie właściwym do rozpatrzenia sprawy Zleceniodawcy w zakresie zwrotu podatku, organom skarbowym Ponadto Zleceniodawca wyraża niniejszym dobrowolną zgodę na*: * oznaczenie pola pustego znakiem X oznacza brak zgody na treść klauzuli [x]przetwarzanie danych przez CUF Sp z oo w celach marketingowych, [ ] [x] przekazywanie danych, [ ] [x]otrzymywanie od CUF Sp z oo i spółek z grupy kapitałowej, do której należy [ ] CUF Sp z oo informacji handlowych i doręczanie ich na wskazane wyżej jego dane adresowe, [x] zgoda niniejsza obejmuje przetwarzanie jego danych przyszłości [ ] Zleceniobiorca (CUF) Data i podpis (Zleceniodawca - Klient)

15 UMOWA ZLECENIE Zawarta w dniu pomiędzy zamieszkałym(ą) w przy ul zwanym(ą) w treści umowy Zleceniodawcą", a CUF Spz oo z siedzibą w Poznaniu, ul Szelągowska 25/2-3, Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00 zł opłaconym w całości, reprezentowaną przez Krzysztofa Kuźnika - Prezesa Zarządu oraz Annę Wawrzynkiewicz Wiceprezesa Zarządu, zwanym dalej w treści umowy "Zleceniobiorcą", 1 Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 1 Kompletowania niezbędnych dokumentów i zaświadczeń dostarczonych przez Zleceniodawcę w celu realizacji rozliczenia podatku dochodowego w Belgii w roku 2 Złożenia wniosku o rozliczenie podatku dochodowego z Belgii wraz z niezbędną dokumentacją we właściwym miejscowo urzędzie podatkowym za granicą 3 Odbioru w imieniu Zleceniodawcy decyzji podatkowej wydanej przez właściwy urząd podatkowy za granicą o ile przepisy właściwego kraju wydanie takiej decyzji przewidują 2 1 Zleceniobiorca nie udziela żadnych konsultacji finansowych i podatkowych związanych z rozliczeniem podatkowym oraz nie świadczy żadnych usług doradztwa podatkowego, lecz jedynie dokonuje wstępnej kalkulacji rozliczenia Zleceniodawcy z podatku dochodowego 2 Zleceniobiorca wypełnia właściwe wnioski o rozliczenie podatkowe, doręcza je właściwemu miejscowo urzędowi podatkowemu za granicą prowadzi korespondencję, odbiera decyzje podatkowe oraz ewentualnie umożliwia Zleceniodawcy, pomoc prawną doradcy zagranicznego przy składaniu odwołania od decyzji 3 Po realizacji zlecenia Zleceniobiorca nie dokonuje w urzędzie modyfikacji do zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej umowy i/lub udzielonego przez Zleceniodawcę pełnomocnictwa 4 Zleceniobiorca może założyć tymczasowe konto techniczne w celu realizacji zlecenia Konto jest wolne od opłat 3 1 Za chwilę wykonania usługi przez Zleceniobiorcę uznaje się dzień poinformowania Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę albo powzięcia przez Zleceniobiorcę z innych źródeł informacji o dacie wpływu środków z tytułu zwrotu nadpłaty podatkowej na rachunek Zleceniodawcy podany Urzędowi dokonującemu rozliczenia, lub datę wpływu środków ze zwrotu podatku na rachunek Zleceniobiorcy, lub datę wystawienia decyzji podatkowej Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnień w realizacji zwrotu podatku z winy urzędów i instytucji finansowych dokonujących rozliczenia 2 Zleceniodawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zleceniobiorcy o otrzymaniu kwot pieniężnych z zagranicznego urzędu podatkowego na podane przez siebie konto lub po otrzymaniu czeku do realizacji w polskim banku w terminie 7 dni od dnia otrzymania W tym celu Zleceniodawca zobowiązany jest do doręczenia kopii czeku lub dowodu bankowego wskazującego w/w przelew z wyraźną datą i kwotą przelewu 3 Zważywszy, że rozliczenie podatku dochodowego jest tożsame z wykonaniem umowy przez Zleceniobiorcę, któremu w związku z tym przysługuje wynagrodzenie umowne, a od zawiadomienia przez Zleceniodawcę o otrzymaniu zwrotu podatku, zależy możliwość wystawienia przez Zleceniobiorcę stosownego dokumentu księgowego, stanowiącego podstawę wypłaty na jego rzecz należnej prowizji W przypadku zwłoki Zleceniodawcy w wykonaniu w/w obowiązku, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy odsetki ustawowe od kwoty należnej prowizji brutto, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu w/w zobowiązania Postanowienia niniejszego ust 3 stosuje się także w przypadku, gdy Zleceniodawca, miał możliwość otrzymania informacji o zwrocie podatku, a nie otrzymał jej z powodów od niego zależnych, lub przez niego zawinionych W takim przypadku bieg terminu do zawiadomienia Zleceniobiorcy o przyznanym Zleceniodawcy zwrocie podatku rozpoczyna się od dnia następującego po dniu w którym Zleceniodawca miał możliwość uzyskania informacji o zwrocie podatku na jego rzecz 4 Jeżeli Zleceniodawca nie poda pełnych danych potrzebnych do prowadzenia sprawy, lub zatai istotne informacje, Zleceniobiorca ma prawo odstąpić od umowy i/lub przygotować nową ofertę dla Zleceniodawcy 5W przypadku gdy belgijski urząd skarbowy przekaże na konto Zleceniobiorcy środki należne Zleceniodawcy za lata podatkowe inne niż zlecone w niniejszej umowie lub należne z innych tytułów, np ubezpieczeń zdrowotnych, zasiłków, itp, Zleceniodawca wyraża zgodę na bezpłatne rozliczenie i przekazanie przez Zleceniobiorcę takich środków na wskazane wcześniej konto Zleceniodawcy 4 Zleceniodawca zobowiązuje się w szczególności do: 1 Udzielania Zleceniobiorcy wszystkich informacji związanych ze Zleceniodawcą i będących w związku z przedmiotem umowy 2 Tłumaczenia na koszt własny u tłumacza przysięgłego dokumentów wskazanych przez Zleceniobiorcę lub właściwe urzędy belgijskie 3 Niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od wezwania, doręczenia Zleceniobiorcy kopii wszelkich dokumentów, które otrzyma od zagranicznego urzędu podatkowego w przedmiotowej sprawie 4 Udzielania odpowiedzi na zapytania Zleceniobiorcy w terminach niezbędnych dla prawidłowego toku procedury rozliczenia podatku i wykonania umowy, w każdym razie nie później niż w nieprzekraczalnym terminie, 30 dni roboczych od złożenia zapytania 5 Pokrycia kosztów opłat pocztowych w przypadku wypłaty zwrotu podatku w formie przekazu pocztowego 5 Zleceniobiorca jest uprawniony do powierzenia innemu podmiotowi wykonania wszystkich bądź niektórych czynności objętych niniejszą umową Za działania podmiotu trzeciego Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy jak za działania własne 6 1 Za wykonanie czynności umownych Zleceniobiorca uprawniony jest do prowizji w wysokości netto 14% (słownie: czternaście %) kwoty nadpłat podatkowych przyznanych Zleceniodawcy decyzją zagranicznego urzędu podatkowego określonego w 1 2 Prowizja netto po uwzględnieniu rabatów nie może być niższa niż równowartość 69 EURO, przeliczona na złote polskie zgodnie z zasadą określoną w poniższym ust 5 lub 7, która to kwota stanowi średnią dla danego kraju minimalną wartość kosztów ponoszonych przez Zleceniodawcę na wykonanie zlecenia Kwota prowizji ulega zwiększeniu o aktualnie obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług (VAT) 3 Jeżeli w ostatecznym rozliczeniu z urzędem skarbowym kwota zwrotu podatku wyniesie mniej niż 120 EUR, obniża się prowizję minimalną, o której mowa w 6 p 2, pobieraną przez Zleceniobiorcę od zwrotu, stanowiącego przedmiot umowy, do kwoty 50 EUR netto 4 Zleceniobiorca niniejszym przyznaje Zleceniodawcy rabat w wysokości % (słownie: procent)od kwoty standardowej prowizji netto wynoszącej 14% 5 Zleceniodawca zobowiązany jest do wypłacenia Zleceniobiorcy należnej prowizji w terminie do 7 dni od otrzymania faktury VAT opiewającej na kwotę należnej Zleceniobiorcy prowizji, wystawionej po uzyskaniu przez Zleceniobiorcę informacji o zwrocie nadpłaty podatku (dotyczy sytuacji, gdy pieniądze trafią bezpośrednio z zagranicznego urzędu skarbowego na rachunek bankowy Zleceniodawcy lub czek trafi do Zleceniodawcy) Do wyliczenia należnej prowizji stosuje się średni kurs NBP z dnia wykonania umowy, o którym mowa w 3 pkt 1 6 W wypadku opóźnienia terminu płatności należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia, Zleceniodawca zobowiązuje się uiścić na rzecz Zleceniobiorcy odsetki ustawowe od kwoty prowizji brutto 7 W przypadku dokonywania wypłaty na rzecz Zleceniodawcy uprzednio otrzymanego zwrotu podatku przez Zleceniobiorcę, wypłata następuje w polskich złotych, a kwoty zwrotu podatku oraz prowizje Zleceniobiorcy wyrażone w walutach obcych, zostaną przeliczone wg kursu kupna walut (dla klientów indywidualnych) ogłaszanego przez Citi Bank Handlowy w dniu zawarcia transakcji przewalutowania lub w dniu zaksięgowania transakcji przewalutowania na rachunku bankowym Zleceniobiorcy 8 A) Jeśli Zleceniodawca posiada obowiązek rozliczenia przed belgijskim urzędem, a prognozowany zwrot podatku wynosi 80 euro lub mniej, Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić prowizję z góry, w wysokości 250 zł brutto, na konto: Bank WBK Tytuł przelewu zwrot podatku z Belgii/imię i nazwisko/rok rozliczenia B) Jeśli końcowa decyzja urzędu opiewać będzie na kwotę zwrotu wyższą niż 80 euro, od otrzymanego zwrotu pobrana zostanie prowizja procentowa, wskazana w 6 pkt1 pomniejszona o 250 zł brutto uiszczone przez Zleceniodawcę na rzecz Zleceniobiorcy zgodnie z 6 pkt8a) 9 Koszt związany z wykonaniem przelewu walutowego ponosi Zleceniodawca 10 Na wysokość prowizji pobieranej przez Zleceniobiorcę nie mają wpływu zobowiązania Zleceniodawcy, które zostaną pokryte przez belgijskie organa podatkowe bądź belgijskie organa właściwe ds zasiłków z należnego Zleceniodawcy zwrotu nadpłaconego podatku 11 Jeżeli Zleceniodawca aplikował wcześniej o rozliczenie podatku, a pomimo tego zgłosił się do Zleceniobiorcy i podpisał umowę na takie samo rozliczenie - Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę kosztami prowadzenia sprawy przed urzędem w wysokości prowizji minimalnej wskazanej w paragrafie [6 ust2] 12 Jeżeli Zleceniodawca otrzymał wezwanie do rozliczenia z urzędu belgijskiego, ale nie pracował w danym roku podatkowym na terenie Belgii, zobowiązany jest zapłacić prowizję z góry, w wysokości 120 zł brutto na konto: Bank WBK Tytuł przelewu rozliczenie zerowe z Belgii/imię i nazwisko/rok rozliczenia 13 W przypadku pozyskania przez Zleceniobiorcę w imieniu Zleceniodawcy dokumentu od pracodawcy niezbędnego w celu dokonania rozliczenia podatkowego, koszt usługi zostaje powiększony o 39PLN brutto 7 Zleceniobiorca nie odpowiada za niezawinione przez Zleceniobiorcę: a) nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe zagraniczne urzędy podatkowe, b) zaginięcie dokumentacji w urzędzie podatkowym, o którym mowa w 1 lub w urzędzie pocztowym, c) treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy podatkowe d) inne okoliczności wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy 8 Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie przez Zleceniobiorcę faktury VAT bez podpisu odbiorcy 9 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego 10 Wszelkie spory umowne będą rozpatrywane przez sądy powszechne 11 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 12 1 Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania umowy, jeżeli Zleceniodawca nie dostarczy Zleceniobiorcy wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od wezwania 2 Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy, w przypadku, gdy mimo dostarczenia przez Zleceniodawcę wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania umowy, Zleceniobiorca nie przystąpi do jej wykonania w terminie 30 dni od ich otrzymania 3 Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od wykonania umowy, pod warunkiem, że wniosek Zleceniodawcy nie został wysłany do odpowiedniego urzędu zagranicznego przez Zleceniobiorcę, jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że potencjalna wartość podatków nie wystarcza na pokrycie prowizji minimalnej określonej w 6 ust 2, chyba że inne ustępy wskazują inaczej 4 W przypadku, gdy zawarcie niniejszej miało miejsce na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU Nr 22 Poz 271 z póżn zm), w związku z brzmieniem art 10 ust 3 w/w ustawy konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od takiej umowy zastrzeżone w art 10 w/w ustawy 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron 14 Zleceniobiorca oświadcza, że Biuro Doradcze Poltax jest właściwie umocowany i upoważniony do pozyskiwania klientów na rzecz Zleceniobiorcy, dostarczania, gromadzenia i odbierania niezbędnych dokumentów, celem ich przekazania pomiędzy Zleceniobiorcą i osobami trzecimi, bezprawa do dokonywania zmian w ich treści Klauzula dotycząca danych osobowych Zleceniodawcy: Podpisując niniejszą umowę Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez CUF Sp z oo z siedzibą: ul Szelągowska 25/2-3, Poznań, Polska, jako Administratora danych, jego danych osobowych, przekazanych przy zawarciu i w toku wykonania w/w umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (DzU Nr 133, poz 883), w związku i w celu jej wykonania Oświadcza też, iż został poinformowany zgodnie z art 24 ust1 z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych, że dane będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej przez niego dobrowolnie zgody, w siedzibie Administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie, w związku z wykonaniem postanowień niniejszej umowy, a także o przysługującym mu prawie wglądu do danych i ich poprawiania Wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych w powyższym zakresie przez podmioty, współpracujące z Administratorem - CUF Sp z oo z siedzibą: ul Szelągowska 25/2-3, Poznań, Polska, w związku z wykonaniem niniejszej umowy i w celu jej wykonania, w tym w szczególności na ich przekazywanie właściwym do rozpatrzenia sprawy Zleceniodawcy w zakresie zwrotu podatku, organom skarbowym Ponadto Zleceniodawca wyraża niniejszym dobrowolną zgodę na*: * oznaczenie pola pustego znakiem X oznacza brak zgody na treść klauzuli [x]przetwarzanie danych przez CUF Sp z oo w celach marketingowych, [ ] [x] przekazywanie danych, [ ] [x]otrzymywanie od CUF Sp z oo i spółek z grupy kapitałowej, do której należy [ ] CUF Sp z oo informacji handlowych i doręczanie ich na wskazane wyżej jego dane adresowe, [x] zgoda niniejsza obejmuje przetwarzanie jego danych przyszłości [ ] Zleceniobiorca (CUF) Data i podpis (Zleceniodawca - Klient)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. ROZLICZENIE Z BELGII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. PEŁNOMOCNICTWO (DE MACHTIGING)

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE TYLKO podpisz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O EKWIWALENT/ODSZKODOWANIE ZA URLOP Z SOKA-BAU DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

WNIOSEK O EKWIWALENT/ODSZKODOWANIE ZA URLOP Z SOKA-BAU DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI WNIOSEK O EKWIWALENT/ODSZKODOWANIE ZA URLOP Z SOKA-BAU DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź.

Bardziej szczegółowo

UMOWĘ strona numer 5 oraz 6 Wypełnij i podpisz umowę w dwóch egzemplarzach (w miejscu Zleceniodawca ) jeden pozostaw sobie.

UMOWĘ strona numer 5 oraz 6 Wypełnij i podpisz umowę w dwóch egzemplarzach (w miejscu Zleceniodawca ) jeden pozostaw sobie. ROZLICZENIE Z DANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI Drogi kliencie! W przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się proces rozliczenia. Miej

Bardziej szczegółowo

Drogi kliencie! W przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się proces rozliczenia.

Drogi kliencie! W przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się proces rozliczenia. ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI Drogi kliencie! W przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się proces rozliczenia. Miej

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z DANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z DANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z DANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE TYLKO podpisz

Bardziej szczegółowo

BELGIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE

BELGIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE BELGIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE Szanowny Kliencie, oto podstawowe informacje potrzebne do uzyskania zwrotu podatku z Belgii: WYPEŁNIJ DOKŁADNIE i PODPISZ formularz zgłoszeniowy, nie opuszczając żadnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O EKWIWALENT/ODSZKODOWANIE ZA URLOP Z SOKA-BAU DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

WNIOSEK O EKWIWALENT/ODSZKODOWANIE ZA URLOP Z SOKA-BAU DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI WNIOSEK O EKWIWALENT/ODSZKODOWANIE ZA URLOP Z SOKA-BAU DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź.

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z DANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z DANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z DANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE TYLKO podpisz

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z HOLANDII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z HOLANDII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z HOLANDII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE TYLKO

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z HOLANDII większy zwrot DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z HOLANDII większy zwrot DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z HOLANDII większy zwrot DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE

Bardziej szczegółowo

Drogi kliencie! W przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się proces rozliczenia.

Drogi kliencie! W przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się proces rozliczenia. ROZLICZE ZE SZWECJI DOKŁAD ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI Drogi kliencie! W przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się proces rozliczenia. Miej

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU - BELGIA

ZWROT PODATKU - BELGIA ZWROT PODATKU - BELGIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z BELGII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. LOHNFICHE wszystkie LOHNFICHE za dany rok podatkowy 2. FORMULARZ OSOBOWY dokładnie wypełniony

Bardziej szczegółowo

jeżeli posiadasz prześlij dowody opłacania składek zdrowotnych wyciągi z konta, potwierdzenia od ubezpieczyciela itp.;

jeżeli posiadasz prześlij dowody opłacania składek zdrowotnych wyciągi z konta, potwierdzenia od ubezpieczyciela itp.; HOLANDIA ZGŁOSZENIE ZWROTU PODATKU ZA 2012 / ZORGTOESLAG INSTRUKCJA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE 1 Wypełnij i podpisz dokumenty: dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczając żadnego pola

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, oto podstawowe informacje potrzebne do uzyskania zwrotu podatku z Belgii:

Szanowny Kliencie, oto podstawowe informacje potrzebne do uzyskania zwrotu podatku z Belgii: BELGIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE ROZLICZENIE WSPÓLNE Szanowny Kliencie, oto podstawowe informacje potrzebne do uzyskania zwrotu podatku z Belgii: WYPEŁNIJ DOKŁADNIE i PODPISZ formularz zgłoszeniowy,

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIJ I PODPISZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY strona numer 3 oraz 4 Jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź.

UZUPEŁNIJ I PODPISZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY strona numer 3 oraz 4 Jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. ZASIŁEK RODZINNY KINDERBIJSLAG (HOLANDIA) DOKŁAD ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI Drogi kliencie!w przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się proces

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ekwiwalent/odszkodowanie za urlop z SOKA-BAU DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

Wniosek o ekwiwalent/odszkodowanie za urlop z SOKA-BAU DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI Wniosek o ekwiwalent/odszkodowanie za urlop z SOKA-BAU DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI Drogi kliencie! W przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów

Bardziej szczegółowo

KOPIĘ DOWODU OSOBISTEGO (obie strony) lub PASZPORTU (strona ze zdjęciem) Twoją oraz osób należących do wspólnego gospodarstwa domowego.

KOPIĘ DOWODU OSOBISTEGO (obie strony) lub PASZPORTU (strona ze zdjęciem) Twoją oraz osób należących do wspólnego gospodarstwa domowego. ROZLICZENIE Z BELGII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI Drogi kliencie! W przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się proces rozliczenia Miej

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z BELGII. Pamiętaj, że podpis na dokumencie musi być zgodny z podpisem na dokumencie tożsamości.

ROZLICZENIE Z BELGII. Pamiętaj, że podpis na dokumencie musi być zgodny z podpisem na dokumencie tożsamości. DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI Drogi kliencie! ROZLICZENIE Z BELGII W przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się proces rozliczenia Miej

Bardziej szczegółowo

UWAGA! JEŚLI TWÓJ DOCHÓD Z BELGII STANOWIŁ CO NAJMNIEJ 75% DOCHODU UZYSKANEGO ZE WSZYSTKLICH KRAJÓW LUB WIĘCEJ

UWAGA! JEŚLI TWÓJ DOCHÓD Z BELGII STANOWIŁ CO NAJMNIEJ 75% DOCHODU UZYSKANEGO ZE WSZYSTKLICH KRAJÓW LUB WIĘCEJ ROZLICZENIE Z BELGII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI Drogi kliencie! W przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się proces rozliczenia Miej

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU - BELGIA

ZWROT PODATKU - BELGIA ZWROT PODATKU - BELGIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z BELGII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. LOHNFICHE wszystkie LOHNFICHE ( karta podatkowa) za dany rok podatkowy 2. UMOWA ZLECENIE wypełnione

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY KINDERBIJSLAG( HOLANDIA)

ZASIŁEK RODZINNY KINDERBIJSLAG( HOLANDIA) ZASIŁEK RODZINNY KINDERBIJSLAG( HOLANDIA) DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE

Bardziej szczegółowo

HOLANDIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE

HOLANDIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE HOLANDIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE 1. Wypełnij i podpisz dokumenty: dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczając żadnego pola jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź;

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE ZORGTOESLAG (HOLANDIA) DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE ZORGTOESLAG (HOLANDIA) DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE ZORGTOESLAG (HOLANDIA) DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE

Bardziej szczegółowo

HOLANDIA INSTRUKCJA - PROSIMY O UWA NE PRZECZYTANIE

HOLANDIA INSTRUKCJA - PROSIMY O UWA NE PRZECZYTANIE HOLANDIA INSTRUKCJA - PROSIMY O UWA NE PRZECZYTANIE 1 2 3 4 Nale y do³¹czyæ kopiê paszportu (strona ze zdjêciem i podpisem) lub jeœli nie masz paszportu - kopiê dowodu osobistego (przód i ty³). Wszystkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZAMKNIĘCIE ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO

INSTRUKCJA ZAMKNIĘCIE ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO INSTRUKCJA ZAMKNIĘCIE ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO W CELU ZAMKNIĘCIA ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Kolorowa kserokopia dokumentu tożsamości na podstawie którego

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY KINDERBIJSLAG( HOLANDIA)

ZASIŁEK RODZINNY KINDERBIJSLAG( HOLANDIA) ZASIŁEK RODZINNY KINDERBIJSLAG( HOLANDIA) DOKŁAD ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszej firmie!

Witamy w naszej firmie! Odzyskanie czeku Witamy w naszej firmie! - Ankieta - proszę wypełnić i podpisać - Umowa proszę wypełnić i podpisać jeden egzemplarz proszę odesłać do nas. - Wyraźna kopia dowodu osobistego - Oryginał przeterminowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA - SOFI NUMER

INSTRUKCJA - SOFI NUMER INSTRUKCJA - SOFI NUMER Niniejsza instrukcja pomoże Państwu przejść łatwo przez formalności Komplet dokumentów zawiera następujące druki : 1. Formularz -należy uzupełnić 2. Dwie umowy należy podpisać oba

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z DANII. Wypełnij i podpisz umowę w dwóch egzemplarzach (w miejscu Zleceniodawca ) jeden

ROZLICZENIE Z DANII. Wypełnij i podpisz umowę w dwóch egzemplarzach (w miejscu Zleceniodawca ) jeden ROZLICZE Z DANII DOKŁAD ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI Drogi kliencie! W przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się proces rozliczenia. Miej to

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE ZORGTOESLAG (HOLANDIA) DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE ZORGTOESLAG (HOLANDIA) DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE ZORGTOESLAG (HOLANDIA) DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z AUSTRII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z AUSTRII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z AUSTRII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE TYLKO

Bardziej szczegółowo

UWAGA! JEŚLI TWÓJ DOCHÓD Z BELGII STANOWIŁ CO NAJMNIEJ 75% DOCHODU UZYSKANEGO ZE WSZYSTKLICH KRAJÓW LUB WIĘCEJ

UWAGA! JEŚLI TWÓJ DOCHÓD Z BELGII STANOWIŁ CO NAJMNIEJ 75% DOCHODU UZYSKANEGO ZE WSZYSTKLICH KRAJÓW LUB WIĘCEJ ROZLICZE Z BELGII DOKŁAD ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI Drogi kliencie! W przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się proces rozliczenia Miej to

Bardziej szczegółowo

Drogi kliencie! W przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się proces rozliczenia.

Drogi kliencie! W przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się proces rozliczenia. ROZLICZENIE Z ZORGTOESLAG (HOLANDIA) DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI Drogi kliencie! W przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się proces

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z HOLANDII

ROZLICZENIE Z HOLANDII ROZLICZENIE Z HOLANDII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI Drogi kliencie! Pamiętaj, że w przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się proces

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z HOLANDII

ROZLICZENIE Z HOLANDII ROZLICZENIE Z HOLANDII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI Drogi kliencie! Pamiętaj, że w przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się proces

Bardziej szczegółowo

ZORGTOESLAG INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE

ZORGTOESLAG INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE ZORGTOESLAG INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE 1. Wypełnij i podpisz dokumenty: dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczając żadnego pola jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedz;

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU - NORWEGIA

ZWROT PODATKU - NORWEGIA ZWROT PODATKU - NORWEGIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z NORWEGII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Rozliczenie roczne od pracodawcy loons-trekkopgave. 2. FORMULARZ SELVANGIVELSE formularz

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszej firmie!

Witamy w naszej firmie! PIT36/37 Witamy w naszej firmie! - Ankieta - proszę wypełnić i odesłać - Umowa proszę wypełnić, podpisać jeden egzemplarz proszę odesłać do nas. W przypadku PIT36: - Zagraniczne karty podatkowe - Czytelne

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PODATKU Z HOLANDII ORAZ ZORGTOESLAG DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE PODATKU Z HOLANDII ORAZ ZORGTOESLAG DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZE PODATKU Z HOLANDII ORAZ ZORGTOESLAG DOKŁAD ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA - HOLANDIA

INSTRUKCJA - HOLANDIA INSTRUKCJA - HOLANDIA Niniejsza instrukcja pomoże Państwu przejść łatwo przez formalności Komplet dokumentów zawiera następujące druki : 1. Formularz Holandia - należy uzupełnić 2. Obcojęzyczne formularze

Bardziej szczegółowo

UMOWĘ Wypełnij i podpisz umowę w dwóch egzemplarzach (w miejscu Zleceniodawca ) - jeden pozostaw sobie.

UMOWĘ Wypełnij i podpisz umowę w dwóch egzemplarzach (w miejscu Zleceniodawca ) - jeden pozostaw sobie. ROZLICZENIE Z HOLANDII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI Drogi kliencie! W przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się proces rozliczenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KINDERBETREUUNGSGELD Z AUSTRII

INSTRUKCJA KINDERBETREUUNGSGELD Z AUSTRII INSTRUKCJA KINDERBETREUUNGSGELD Z AUSTRII W CELU POZYSKANIA KINDERBETREUUNGSGELD Z AUSTRII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. FORMULARZ Z DANYMI OSOBOWYMI dokładnie wypełniony i podpisany. 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WIELKA BRYTANIA

INSTRUKCJA WIELKA BRYTANIA Szanowni Państwo, IFlexS Sp. z o.o. proponuje Państwu dokonanie angielskiego rozliczenia podatkowego za pośrednictwem firmy PERFECTA, która specjalizuje się w rozliczeniach podatków zagranicznych. Gwarantujemy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYKAZ DOCHODÓW UZYSKANYCH W NIEMCZECH INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE

WNIOSEK O WYKAZ DOCHODÓW UZYSKANYCH W NIEMCZECH INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE Witamy w naszej firmie! WNIOSEK O WYKAZ DOCHODÓW UZYSKANYCH W NIEMCZECH INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE Drogi Kliencie, w załączeniu znajdziesz dokumenty potrzebne do złożenie wniosku:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZASIŁEK RODZINNY AUSRTIA

INSTRUKCJA ZASIŁEK RODZINNY AUSRTIA INSTRUKCJA ZASIŁEK RODZINNY AUSRTIA W CELU REALIZACJI ZASIŁKU RODZINNEGO Z AUSTRII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. FORMULARZ Z DANYMI OSOBOWYMI dokładnie wypełniony i podpisany. 2. MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z HOLANDII

ROZLICZENIE Z HOLANDII ROZLICZENIE Z HOLANDII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI Drogi kliencie! Pamiętaj, że w przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się proces

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KLIENTA

INFORMACJA DLA KLIENTA INFORMACJA DLA KLIENTA Szanowni Państwo, Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług. W załączeniu przesyłamy komplet dokumentów, które będą pomocne przy odzyskaniu dla Państwa podatku z Holandii. Bardzo

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z HOLANDII

ROZLICZENIE Z HOLANDII ROZLICZENIE Z HOLANDII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI Drogi kliencie! Pamiętaj, że w przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się proces

Bardziej szczegółowo

Tylko u nas z Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny rabaty do 20%

Tylko u nas z Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny rabaty do 20% Tylko u nas z Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny rabaty do 20% Bardzo cieszymy się, że razem z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz z innymi partnerami możemy współtworzyć pierwszy ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU - AUSTRIA

ZWROT PODATKU - AUSTRIA ZWROT PODATKU - AUSTRIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z AUSTRII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY dokładnie wypełniony i podpisany 2. UMOWA ZLECENIE wypełnione i podpisane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA - NORWEGIA. PERFECTA ul. Głowackiego 13 47-400 Racibórz

INSTRUKCJA - NORWEGIA. PERFECTA ul. Głowackiego 13 47-400 Racibórz INSTRUKCJA - NORWEGIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z NORWEGII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Rozliczenie roczne od pracodawcy loons-trekkopgave. 2. FORMULARZ SELVANGIVELSE formularz

Bardziej szczegółowo

Tylko u nas z Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny rabaty do 20%

Tylko u nas z Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny rabaty do 20% Tylko u nas z Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny rabaty do 20% Bardzo cieszymy się, że razem z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz z innymi partnerami możemy współtworzyć pierwszy ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY KINDERBIJSLAG (HOLANDIA)

ZASIŁEK RODZINNY KINDERBIJSLAG (HOLANDIA) DOKŁAD ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI Drogi kliencie! ZASIŁEK RODZINNY KINDERBIJSLAG (HOLANDIA) W przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się proces

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU - NORWEGIA

ZWROT PODATKU - NORWEGIA ZWROT PODATKU - NORWEGIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z NORWEGII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Rozliczenie roczne od pracodawcy loons-trekkopgave. 2. FORMULARZ SELVANGIVELSE formularz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA HOLANDIA KINDGEBONDEN BUDGET

INSTRUKCJA HOLANDIA KINDGEBONDEN BUDGET INSTRUKCJA HOLANDIA KINDGEBONDEN BUDGET W CELU REALIZACJI ZWROTU KINDGEBONDEN BUDGET Z HOLANDII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. FORMULARZ KINDGEBONDEN BUDGET dokładnie wypełniony i podpisany.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WIELKA BRYTANIA

INSTRUKCJA WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA WIELKA BRYTANIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z WIELKIEJ BRYTANII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Wszystkie druki P60 lub P45 za dany rok podatkowy( koniecznie proszę o dostarczenie

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK ELTERNGELD - NIEMCY

ZASIŁEK ELTERNGELD - NIEMCY ZASIŁEK ELTERNGELD - NIEMCY W CELU UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK ELTERNGELD Z NIEMIEC NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY dokładnie wypełniony i podpisany 2. UMOWA ZLECENIE wypełniona

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIJ I PODPISZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY strona numer 3 oraz 4 Jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź.

UZUPEŁNIJ I PODPISZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY strona numer 3 oraz 4 Jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. ZASIŁEK RODZINNY KINDERBIJSLAG (HOLANDIA) DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI Drogi kliencie! W przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SELVANGIVELSE

FORMULARZ SELVANGIVELSE Szanowni Państwo, IFlexS Sp. z o.o. proponuje Państwu dokonanie norweskiego rozliczenia podatkowego (do trzech lat wstecz) za pośrednictwem firmy PERFECTA, która specjalizuje się w rozliczeniach podatków

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, oto podstawowe informacje potrzebne do uzyskania zwrotu podatku z Belgii:

Szanowny Kliencie, oto podstawowe informacje potrzebne do uzyskania zwrotu podatku z Belgii: BELGIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE ROZLICZENIE WSPÓLNE Szanowny Kliencie, oto podstawowe informacje potrzebne do uzyskania zwrotu podatku z Belgii: WYPEŁNIJ DOKŁADNIE i PODPISZ formularz zgłoszeniowy,

Bardziej szczegółowo

LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG

LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG Szanowni Państwo, IFlexS Sp. z o.o. proponuje Państwu dokonanie niemieckiego rozliczenia podatkowego (do 4 lat wstecz) za pośrednictwem firmy PERFECTA, która specjalizuje się w rozliczeniach podatków zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zamknięcie konta bankowego w Holandii INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE

Wniosek o zamknięcie konta bankowego w Holandii INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE Witamy w naszej firmie! Wniosek o zamknięcie konta bankowego w Holandii INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE Drogi Kliencie, w załączeniu znajdziesz dokumenty potrzebne do wysłania wniosku

Bardziej szczegółowo

KINDERGELD INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE

KINDERGELD INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE KINDERGELD INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE 1. Wypełnij i podpisz dokumenty: dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczając żadnego pola jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź;

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY FAMILIENBEIHILFE - AUSTRIA

ZASIŁEK RODZINNY FAMILIENBEIHILFE - AUSTRIA ZASIŁEK RODZINNY FAMILIENBEIHILFE - AUSTRIA W CELU UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY Z AUSTRII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. ANKIETĘ OSOBOWĄ dokładnie wypełnioną i podpisaną 2. UMOWA ZLECE

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY - NIEMCY

ZASIŁEK RODZINNY - NIEMCY ZASIŁEK RODZINNY - NIEMCY W CELU UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY Z NIEMIEC NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY dokładnie wypełniony i podpisany 2. UMOWA ZLECENIE wypełniona

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY - AUSTRIA

ZASIŁEK RODZINNY - AUSTRIA ZASIŁEK RODZINNY - AUSTRIA W CELU UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY Z AUSTRII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY dokładnie wypełniony i podpisany 2. UMOWA ZLECENIE wypełniona

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PODATKU ZE SZWECJI INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE

ROZLICZENIE PODATKU ZE SZWECJI INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE TimeTax sp. z o.o., ul.rejtana 5, 45-332 Opole, tel. /fax 77 44 55 031, 77 44 55 030, NIP 7543047558, REGON 160517377 VIII Wydział Gospodarczy, Sąd Rejonowy w Opolu, nr KRS 0000391012 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DANIA NEMKONTO

INSTRUKCJA DANIA NEMKONTO INSTRUKCJA DANIA NEMKONTO W CELU REJESTRACJI KONTA BANKOWEGO W DANII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. FORMULARZ DANIA NEMKONTO dokładnie wypełniony i podpisany. 2. KOLOROWA KOPIA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Prosimy dokładnie zapoznać się z dokumentami, czytelnie je wypełnić i podpisać w wyznaczonych miejscach.

UWAGA!!! Prosimy dokładnie zapoznać się z dokumentami, czytelnie je wypełnić i podpisać w wyznaczonych miejscach. Szanowni Państwo, Aby starać się o zwrot podatku z Holandii konieczne jest dostarczenie wszystkich kart podatkowych czyli JAAROPGAAF (JAAROPGAVE) z danego roku podatkowego, za który chcemy się rozliczyć.

Bardziej szczegółowo

U M O W A KINDERGELD Klient (imię i nazwisko) Adres KLIENT oświadcza, że zleca Firmie TAXREFUND Sp. z o.o. z siedzibą 59-900 Zgorzelec, ul. Francuska 39, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia

Bardziej szczegółowo

U M O W A KINDERBIJSLAG Klient (imię i nazwisko).. Adres. KLIENT oświadcza, że zleca Firmie Taxrefund Sp. z o.o. z siedzibą 59-900 Zgorzelec, ul. Francuska 39, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK ZDROWOTNY ZORGTOESLAG (HOLANDIA)

ZASIŁEK ZDROWOTNY ZORGTOESLAG (HOLANDIA) ZASIŁEK ZDROWOTNY ZORGTOESLAG (HOLANDIA) DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI Drogi kliencie! W przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK ZDROWOTNY ZORGTOESLAG (HOLANDIA)

ZASIŁEK ZDROWOTNY ZORGTOESLAG (HOLANDIA) ZASIŁEK ZDROWOTNY ZORGTOESLAG (HOLANDIA) DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI Drogi kliencie! W przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się

Bardziej szczegółowo

Aby starać się o rozliczenie na PARTENRA FISLANEGO czyli tzw. ROZŁĄKOWE, należy wybrać takiego partnera fiskalnego.

Aby starać się o rozliczenie na PARTENRA FISLANEGO czyli tzw. ROZŁĄKOWE, należy wybrać takiego partnera fiskalnego. Szanowni Państwo, Aby starać się o rozliczenie na PARTENRA FISLANEGO czyli tzw. ROZŁĄKOWE, należy wybrać takiego partnera fiskalnego. Kim może być Partner Fiskalny, czyli na kogo można wziąć Rozłąkowe

Bardziej szczegółowo

jeżeli posiadasz prześlij dowody opłacania składek zdrowotnych wyciągi z konta, potwierdzenia od ubezpieczyciela itp.;

jeżeli posiadasz prześlij dowody opłacania składek zdrowotnych wyciągi z konta, potwierdzenia od ubezpieczyciela itp.; HOLANDIA ZGŁOSZENIE ZWROTU PODATKU ZA 2013 / ZORGTOESLAG INSTRUKCJA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE 1 Wypełnij i podpisz dokumenty: dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczając żadnego pola

Bardziej szczegółowo

ALL-TAX ul. Damrota Opole

ALL-TAX ul. Damrota Opole ul. Damrota 7, 45-064 Opole, tel. 505-148-600 e-mail: podatki@all-tax.pl INSTRUKCJA NIEMCY W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z NIEMIEC NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Ausdruck der elektronischen

Bardziej szczegółowo

K.C Konsulting INSTRUKCJA - Prosimy o uważne przeczytanie

K.C Konsulting INSTRUKCJA - Prosimy o uważne przeczytanie Instrukcja - Szwecja K.C Konsulting INSTRUKCJA - Prosimy o uważne przeczytanie Zalecenia : Wymagana jest karta podatkowa ( LQN ) lub ostatni odcinek wypłaty od pracodawców ( mogą być kopie ). Umowa o pracę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA - DANIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z DANII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY:

INSTRUKCJA - DANIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z DANII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: INSTRUKCJA - DANIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z DANII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. FORMULARZ DANIA dokładnie wypełniony i podpisany. 2. UMOWA należy podpisać obydwa egzemplarze w

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z HOLANDII

ROZLICZENIE Z HOLANDII ROZLICZE Z HOLANDII DOKŁAD ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI Drogi kliencie! Pamiętaj, że w przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się proces rozliczenia.

Bardziej szczegółowo

UMOWĘ Wypełnij i podpisz umowę w dwóch egzemplarzach (w miejscu Zleceniodawca ) jeden pozostaw sobie.

UMOWĘ Wypełnij i podpisz umowę w dwóch egzemplarzach (w miejscu Zleceniodawca ) jeden pozostaw sobie. ROZLICZENIE Z AUSTRII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI Drogi kliencie! W przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się proces rozliczenia.

Bardziej szczegółowo

Abyśmy mogli Państwa starać się dla Państwa o zwrot dodatku do ubezpieczenia ZORGTOESLAG konieczne jest także wypełnienie załączonego:

Abyśmy mogli Państwa starać się dla Państwa o zwrot dodatku do ubezpieczenia ZORGTOESLAG konieczne jest także wypełnienie załączonego: Szanowni Państwo, Abyśmy mogli Państwa starać się dla Państwa o zwrot dodatku do ubezpieczenia ZORGTOESLAG konieczne jest także wypełnienie załączonego: - PEŁNOMOCNICTWA (VOLMACHT), - UMOWY ZLECENIA, -

Bardziej szczegółowo

ALL-TAX ul. Damrota Opole

ALL-TAX ul. Damrota Opole ul. Damrota 7, 45-064 Opole, tel. 505-148-600 e-mail: podatek@all-tax.pl DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO(KINDGEBONDEN BUDGET) INSTRUKCJA W CELU REALIZACJI DODATKU DO ZASIŁKU RODZINNEGO NALEŻY SKOMPLETOWAĆ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA HOLANDIA DODATEK DO UBEZPIECZENIA ZORGTOESLAG

INSTRUKCJA HOLANDIA DODATEK DO UBEZPIECZENIA ZORGTOESLAG INSTRUKCJA HOLANDIA DODATEK DO UBEZPIECZENIA ZORGTOESLAG W CELU REALIZACJI ZWROTU DODATKU DO UBEZPIECZENIA Z HOLANDII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. JAAROPGAAF kopia wszystkich dokumentów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA HOLENDERSKI ZASIŁEK RODZINNY

INSTRUKCJA HOLENDERSKI ZASIŁEK RODZINNY Szanowni Państwo, Firma IFlexS proponuje Państwu możliwość uzyskania (do 2 lat wstecz) holenderskiego zasiłku rodzinnego za pośrednictwem firmy PERFECTA, która specjalizuje się w rozliczeniach podatków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WNIOSKOWANIE O NUMER SOFI

INSTRUKCJA WNIOSKOWANIE O NUMER SOFI INSTRUKCJA WNIOSKOWANIE O NUMER SOFI W CELU WNIOSKOWANIA O NUMER SOFI Z HOLANDII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. FORMULARZ NUMER SOFI dokładnie wypełniony i podpisany. 2. KOLOROWA KSEROKOPIA

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Prosimy dokładnie zapoznać się z dokumentami, czytelnie je wypełnić i podpisać w wyznaczonych miejscach.

UWAGA!!! Prosimy dokładnie zapoznać się z dokumentami, czytelnie je wypełnić i podpisać w wyznaczonych miejscach. Szanowni Państwo, Aby starać się o zwrot podatku z Holandii konieczne jest dostarczenie wszystkich kart podatkowych czyli JAAROPGAAF (JAAROPGAVE) z danego roku podatkowego, za który chcemy się rozliczyć.

Bardziej szczegółowo

1. Formularz zgłoszeniowy dokładnie wypełnij ( DRUKOWANYMI LITERAMI) i podpisz w miejscu oznaczonym ( ).

1. Formularz zgłoszeniowy dokładnie wypełnij ( DRUKOWANYMI LITERAMI) i podpisz w miejscu oznaczonym ( ). Strona 1 z 2 NORWEGIA INSTRUKCJA PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE Wypełnij i podpisz dokumenty w miejscach oznaczonych ( ): 1. Formularz zgłoszeniowy dokładnie wypełnij ( DRUKOWANYMI LITERAMI) i podpisz w miejscu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - Wyprawka szkolna

WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - Wyprawka szkolna Dane wnioskodawcy (rodzic, opiekun prawny, rodzic zastępczy, nauczyciel, pracownik socjalny): (miejscowość, data) (nazwisko i imię) (adres zamieszkania: ulica, nr, kod pocztowy, miasto) Do Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszej firmie! - Umowa wypełnić, podpisać jeden egzemplarz odesłać do nas wraz z całym kompletem

Witamy w naszej firmie! - Umowa wypełnić, podpisać jeden egzemplarz odesłać do nas wraz z całym kompletem Zamknięcie konta ING Witamy w naszej firmie! - Ankieta - proszę dokładnie wypełnić, nie pomijając żadnego pytania - Umowa wypełnić, podpisać jeden egzemplarz odesłać do nas wraz z całym kompletem - Kopie

Bardziej szczegółowo

Formularz możesz także wydrukować i wypełnić długopisem, a następnie wysłać pocztą na adres: MMKonsult24, ul. Instalatorów 7/110, 02-237, Warszawa

Formularz możesz także wydrukować i wypełnić długopisem, a następnie wysłać pocztą na adres: MMKonsult24, ul. Instalatorów 7/110, 02-237, Warszawa Proszę dokładnie wypełnić formularz. Jeżeli pytanie nie dotyczy twojej sytuacji - nie wypełniaj. Jeżeli nie wiesz co wpisać, to pozostaw puste miejsce i/lub skontaktuj się z nami. Formularz utworzony jest

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszej firmie!

Witamy w naszej firmie! Zasiłek rodzinny NL Witamy w naszej firmie! - Ankieta - proszę wypełnić i podpisać - Aanvrag (wniosek) proszę podpisać w zaznaczonych ptaszkiem miejscach. Na stronie drugiej podpis składa współmałżonek

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PODATKU Z DANII INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE

ROZLICZENIE PODATKU Z DANII INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE TimeTax sp. z o.o., ul.rejtana 5, 45-332 Opole, tel. /fax 77 44 55 031, 77 44 55 030, NIP 7543047558, REGON 160517377 VIII Wydział Gospodarczy, Sąd Rejonowy w Opolu, nr KRS 0000391012 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Wypełnij i podpisz umowę w dwóch egzemplarzach (w miejscu Zleceniodawca ) - jeden pozostaw sobie.

UMOWA Wypełnij i podpisz umowę w dwóch egzemplarzach (w miejscu Zleceniodawca ) - jeden pozostaw sobie. ROZLICZENIE Z HOLANDII + ZORGTOESLAG DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI Drogi kliencie! W przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się proces

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WNIOSKOWANIE O NUMER SOFI

INSTRUKCJA WNIOSKOWANIE O NUMER SOFI Szanowni Państwo, Firma IFlexS proponuje Państwu uzyskanie holenderskiego numeru sofi za pośrednictwem firmy PERFECTA, która specjalizuje się w rozliczeniach podatków zagranicznych. Formalności zostały

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA HOLANDIA DODATEK DO UBEZPIECZENIA ZORGTOESLAG

INSTRUKCJA HOLANDIA DODATEK DO UBEZPIECZENIA ZORGTOESLAG INSTRUKCJA HOLANDIA DODATEK DO UBEZPIECZENIA ZORGTOESLAG W CELU REALIZACJI ZWROTU DODATKU DO UBEZPIECZENIA Z HOLANDII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. JAAROPGAAF kopia wszystkich dokumentów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO

INSTRUKCJA DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Szanowni Państwo, Firma IFlexS proponuje Państwu możliwość uzyskania (do 2 lat wstecz) holenderskiego dodatku do zasiłku rodzinnego za pośrednictwem firmy PERFECTA, która specjalizuje się w rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Masz więcej pytań? Pracownicy IFlexS chętnie udzielą niezbędnych informacji

INSTRUKCJA. Masz więcej pytań? Pracownicy IFlexS chętnie udzielą niezbędnych informacji Szanowni Państwo, Firma IFlexS proponuje Państwu dokonanie holenderskiego rozliczenia podatkowego za pośrednictwem firmy PERFECTA, która specjalizuje się w rozliczeniach podatków zagranicznych. Gwarantujemy

Bardziej szczegółowo