U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U GDAŃSK OSOWA - GDYNIA GŁ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U GDAŃSK OSOWA - GDYNIA GŁ"

Transkrypt

1 - - - GDAŃSK GŁ. RRJ SKM 2011/ S 03:48 05:08 05:23 05:35 06:10 06:29 06:56 07:20 07:52 08:09 09:18 10:05 03:58* 05:18 05:33 05:44 06:20 06:38 07:05 07:30 08:01 08:18 09:27 10:14 04:05 05:25 05:40 05:51 06:12 06:30 06:45 06:59 07:12 07:37 07:55 08:09 08:25 08:51 09:18 09:34 10:06 10:23 10:36 10:48 < 04:40 < < 05:40 < < < < < 07:00 < < < < 08:10 < < < 09:24 < < < < < 04:46 < < < 05:46 < < < < < 07:06 < < < < 08:16 < < < 09:30 < < < < < 04:53 < < < 05:51 < < < < < 07:12 < < < < 08:22 < < < 09:36 < < < < < 04:56 < < < 05:55 < < < < < 07:15 < < < < 08:25 < < < 09:40 < < < < < 04:58 < < < 05:58 < < < < < 07:18 < < < < 08:28 < < < 09:42 < < < < < 05:02 < < < 06:01 < < < < < 07:21 < < < < 08:31 < < < 09:45 < < < < < 05:05 < < < 06:05 < < < < < 07:25 < < < < 08:35 < < < 09:49 < < < < Gdańsk 04:09 05:09 05:29 05:44 05:56 06:08 06:17 06:35 06:50 07:04 07:16 I 07:42 08:00 08:13 08:30 08:38 08:56 09:23 09:38 09:52 10:11 10:28 10:41 10:53 04:12 04:51 05:12 05:32 05:47 05:59 06:11 06:25 06:40 06:55 07:07 07:18 07:32 07:44 08:03 08:18 08:32 08:41 09:01 09:26 09:41 09:55 10:16 10:31 10:46 10:56 04:15 04:55 05:15 05:35 05:50 06:02 06:15 06:28 06:43 06:58 07:10 07:22 I 07:48 08:06 08:21 08:36 08:45 09:04 09:29 09:44 09:59 10:19 10:34 10:49 10:59 04:19 04:59 05:19 05:39 05:54 06:06 06:18 06:32 06:47 07:02 07:14 07:25 I 07:51 08:10 08:25 08:38 08:48 09:08 09:33 09:48 10:02 10:23 10:38 10:53 11:03 04:22 05:02 05:22 05:42 05:57 06:09 06:21 06:34 06:50 07:04 07:16 07:28 I 07:53 08:13 08:28 08:39 08:51 09:11 09:36 09:51 10:05 10:26 10:41 10:56 11:06 04:25 05:05 05:25 05:45 06:00 06:12 06:24 06:37 06:53 07:07 07:19 07:31 07:40 07:56 08:16 08:31 08:45 08:54 09:14 09:39 09:54 10:08 10:29 10:44 10:59 11:09 04:27 05:07 05:27 05:47 06:02 06:14 06:27 06:40 06:56 07:09 07:22 07:33 I 07:59 08:19 08:34 08:48 08:57 09:17 09:42 09:57 10:11 10:32 10:47 11:02 11:12 04:30 05:10 05:30 05:50 06:05 06:18 06:29 06:43 06:59 07:12 07:25 07:36 07:44 08:01 08:22 08:36 08:50 08:59 09:20 09:45 10:00 10:13 10:35 10:50 11:05 11:15 04:34 05:14 05:35 05:54 06:09 06:21 06:35 06:46 07:02 07:16 07:29 07:39 07:48 08:05 08:25 08:40 08:55 09:05 09:24 09:49 10:04 10:20 10:39 10:54 11:09 11:19 05:40 06:40 07:53 09:10 10:25 S - "Kartuski Sprinter" - na linii PKM zatrzymuje się wyłącznie na p.o. Gd. Port Lotniczy, Gd. Brętowo, Gd. Strzyża Kierunek : GDAŃSK GŁ GDYNIA GŁ :50 05:51 07:01 08:06 09:24 10:34 03:56 04:44 05:27 05:42 05:57 06:10 06:22 06:37 06:52 07:06 07:18 07:35 07:50 08:02 08:19 08:31 08:43 08:58 09:13 09:30 09:43 09:58 10:13 10:28 10:40 10:58 03:59 04:47 05:30 05:45 06:00 06:13 06:25 06:40 06:55 07:09 07:21 07:38 07:53 08:05 08:22 08:34 08:46 09:01 09:16 09:33 09:46 10:01 10:16 10:31 10:43 11:01 04:02 04:50 05:33 05:48 06:03 06:16 06:28 06:43 06:58 07:12 07:24 07:41 07:56 08:08 08:25 08:37 08:49 09:04 09:19 09:36 09:49 10:04 10:19 10:34 10:46 11:04 04:05 04:53 05:36 05:51 06:06 06:19 06:31 06:46 07:01 07:15 07:27 07:44 07:59 08:11 08:28 08:40 08:52 09:07 09:22 09:39 09:52 10:07 10:22 10:37 10:49 11:07 04:08 04:56 05:39 05:54 06:09 06:22 06:34 06:49 07:04 07:18 07:30 07:47 08:02 08:14 08:31 08:43 08:55 09:10 09:25 09:42 09:55 10:10 10:25 10:40 10:52 11:10 04:11 04:59 05:42 05:57 06:12 06:25 06:37 06:52 07:07 07:21 07:33 07:50 08:05 08:17 08:34 08:46 08:58 09:13 09:28 09:45 09:58 10:13 10:28 10:43 10:55 11:13 04:15 05:03 05:46 06:01 06:16 06:29 06:41 06:56 07:11 07:26 07:37 07:54 08:09 08:21 08:38 08:50 09:02 09:17 09:32 09:49 10:02 10:17 10:32 10:47 10:59 11:17 04:20 05:09 05:57 06:12 06:22 06:33 06:46 07:00 07:17 07:32 07:41 08:00 08:15 08:27 08:45 08:54 09:08 09:25 09:38 09:55 10:08 10:26 10:38 10:53 11:05 11:26 Gdańsk 05:11 05:59 06:14 06:23 06:35 06:48 07:02 07:19 07:33 07:42 08:02 08:17 08:28 08:46 08:56 09:10 09:27 09:40 09:56 10:10 10:28 10:40 10:55 11:06 11:28 < < < 06:27 < < < < 07:37 < < < < 08:50 < < < < 10:00 < < < < 11:10 < < < < 06:30 < < < < 07:40 < < < < 08:53 < < < < 10:03 < < < < 11:13 < < < < 06:34 < < < < 07:44 < < < < 08:57 < < < < 10:07 < < < < 11:17 < < < < 06:36 < < < < 07:46 < < < < 08:59 < < < < 10:09 < < < < 11:19 < < < < 06:39 < < < < 07:49 < < < < 09:02 < < < < 10:12 < < < < 11:22 < < < < 06:46 < < < < 07:56 < < < < 09:10 < < < < 10:20 < < < < 11:30 < < < < 06:53 < < < 08:03 < < < < 09:17 < < < < 10:27 < < < < 11:37 < 05:16 06:04 06:20 06:40 06:53 07:16 07:24 07:48 08:07 08:22 08:33 09:01 09:15 09:33 09:46 10:15 10:33 10:46 11:00 11:33 05:23 06:26 06:46 07:22 07:54 08:39 09:07 09:39 09:52 10:52 11:39 05:33 06:36 06:56 07:32 08:03 08:49 09:17 09:49 10:02 11:02 11:50

2 - - - GDAŃSK GŁ. Gdańsk :05 11:20 11:35 12:43 13:06 13:36 14:14 15:05 15:48 16:03 16:34 16:56 11:14 11:29 11:44 12:52 13:16 13:46 14:23 15:15 15:58 16:12 16:44 17:05 11:10 11:21 11:37 11:52 12:21 12:43 12:59 13:23 13:37 13:53 14:30 14:49 15:22 15:39 16:05 16:19 16:39 16:50 17:13 10:34 < < < < 11:44 < < < 12:54 < < < 13:44 < < 14:34 < < 15:24 < < < < 16:34 < 10:40 < < < < 11:50 < < < 13:00 < < < 13:50 < < 14:40 < < 15:30 < < < < 16:40 < 10:47 < < < < 11:57 < < < 13:07 < < < 13:57 < < 14:47 < < 15:37 < < < < 16:47 < 10:50 < < < < 12:00 < < < 13:10 < < < 14:00 < < 14:50 < < 15:40 < < < < 16:50 < 10:52 < < < < 12:02 < < < 13:12 < < < 14:02 < < 14:59 < < 15:49 < < < < 16:52 < 10:56 < < < < 12:06 < < < 13:16 < < < 14:06 < < 15:02 < < 15:52 < < < < 16:56 < 10:59 < < < < 12:09 < < < 13:19 < < < 14:09 < < 15:06 < < 15:56 < < < < 16:59 < 11:03 11:15 11:26 11:41 11:57 12:12 12:26 12:48 13:03 13:23 13:28 13:42 13:58 14:13 14:35 14:54 15:09 15:27 15:44 15:59 16:10 16:24 16:44 16:55 17:03 17:18 11:06 11:19 11:31 11:46 12:01 12:16 12:28 12:50 13:06 13:26 13:36 13:46 14:01 14:16 14:37 14:57 15:12 15:29 15:47 16:02 16:12 16:27 16:47 16:57 17:06 17:21 11:09 11:22 11:34 11:49 12:04 12:19 12:31 12:54 13:09 13:29 13:39 13:49 14:04 14:19 14:40 15:00 15:16 15:33 15:50 16:06 16:16 16:30 16:50 17:00 17:09 17:24 11:13 11:26 11:38 11:53 12:08 12:23 12:35 12:57 13:13 13:33 13:43 13:53 14:08 14:23 14:44 15:04 15:19 15:36 15:54 16:09 16:19 16:34 16:54 17:04 17:13 17:28 11:16 11:29 11:41 11:56 12:11 12:26 12:38 13:00 13:16 13:36 13:46 13:56 14:11 14:26 14:47 15:07 15:22 15:39 15:57 16:12 16:22 16:37 16:57 17:06 17:16 17:31 11:19 11:32 11:44 11:59 12:14 12:29 12:41 13:03 13:19 13:39 13:49 13:59 14:14 14:29 14:50 15:10 15:25 15:42 16:00 16:15 16:25 16:40 17:00 17:09 17:19 17:34 11:21 11:35 11:47 12:03 12:17 12:31 12:44 13:06 13:22 13:41 13:52 14:02 14:17 14:31 14:53 15:13 15:28 15:45 16:03 16:18 16:27 16:42 17:03 17:11 17:21 17:37 11:24 11:38 11:50 12:06 12:20 12:34 12:47 13:09 13:25 13:44 13:55 14:05 14:20 14:34 14:56 15:16 15:30 15:48 16:06 16:20 16:30 16:45 17:06 17:14 17:24 17:40 11:28 11:42 11:54 12:11 12:24 12:39 12:51 13:13 13:29 13:58 13:59 14:09 14:24 14:39 15:00 15:20 15:35 15:52 16:10 16:25 16:34 16:49 17:10 17:18 17:29 17:44 12:44 14:03 14:44 15:40 16:30 17:34 Kierunek : GDAŃSK GŁ GDYNIA GŁ Gdańsk 13:14 14:14 15:04 15:55 11:13 11:28 11:39 11:50 12:02 12:17 12:30 12:45 13:00 13:20 13:35 13:50 14:05 14:19 14:30 14:45 14:58 15:10 15:25 15:40 15:58 16:10 16:25 16:40 16:55 17:17 11:16 11:31 11:42 11:53 12:05 12:20 12:33 12:48 13:03 13:23 13:38 13:53 14:08 14:22 14:33 14:48 15:01 15:13 15:28 15:43 16:01 16:13 16:28 16:43 16:58 17:20 11:19 11:34 11:45 11:56 12:08 12:23 12:36 12:51 13:06 13:26 13:41 13:56 14:11 14:25 14:36 14:51 15:04 15:16 15:31 15:46 16:04 16:16 16:31 16:46 17:01 17:23 11:22 11:37 11:48 11:59 12:11 12:26 12:39 12:54 13:09 13:29 13:44 13:59 14:14 14:28 14:39 14:54 15:07 15:19 15:34 15:49 16:07 16:19 16:34 16:49 17:04 17:26 11:25 11:40 11:51 12:02 12:14 12:29 12:42 12:57 13:12 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:42 14:57 15:10 15:22 15:37 15:52 16:10 16:22 16:37 16:52 17:07 17:29 11:28 11:43 11:54 12:05 12:17 12:32 12:45 13:00 13:15 13:35 13:50 14:05 14:20 14:34 14:45 15:00 15:13 15:25 15:40 15:55 16:13 16:25 16:40 16:55 17:10 17:32 11:32 11:47 11:58 12:09 12:21 12:36 12:49 13:04 13:19 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:49 15:04 15:17 15:29 15:44 15:59 16:17 16:29 16:44 16:59 17:14 17:36 11:38 11:53 12:05 12:15 12:25 12:45 12:55 13:10 13:28 13:45 14:01 14:18 14:29 14:45 14:55 15:13 15:25 15:35 15:50 16:05 16:25 16:35 16:54 17:04 17:19 17:42 11:40 11:55 12:07 12:17 12:27 12:47 12:56 13:12 13:30 13:46 14:03 14:20 14:31 14:46 14:57 15:15 15:27 15:36 15:52 16:07 16:27 16:36 16:56 17:06 17:20 17:44 < < < 12:20 < < 13:00 < < 13:50 < < < 14:50 < < < 15:40 < < < 16:40 < < < < < < < 12:24 < < 13:03 < < 13:53 < < < 14:53 < < < 15:43 < < < 16:43 < < < < < < < 12:27 < < 13:14 < < 14:04 < < < 14:57 < < < 15:48 < < < 16:54 < < < < < < < 12:29 < < 13:16 < < 14:06 < < < 14:59 < < < 15:50 < < < 16:56 < < < < < < < 12:32 < < 13:19 < < 14:09 < < < 15:02 < < < 15:53 < < < 16:59 < < < < < < < 12:40 < < 13:26 < < 14:16 < < < 15:10 < < < 16:00 < < < 17:06 < < < < < < < 12:47 < < 13:34 < < 14:24 < < < 15:17 < < < 16:07 < < < 17:14 < < < < 11:46 12:00 12:14 12:32 12:56 13:17 13:36 14:09 14:26 14:37 15:03 15:20 15:33 15:58 16:12 16:33 17:03 17:11 17:28 17:49 11:52 12:20 13:02 13:42 14:15 14:32 15:09 15:39 16:04 16:39 17:09 17:34 12:02 12:30 13:12 13:52 14:25 14:42 15:19 15:49 16:14 16:49 17:19 17:44

3 - - - GDAŃSK GŁ. Gdańsk U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U :42 18:06 19:12 19:34 20:15 21:07 21:37 22:07 17:52 18:16 19:22 19:43 20:24 21:17 21:46 22:16 17:32 17:59 18:07 18:23 19:13 19:29 19:50 20:14 20:31 21:09 21:23 21:38 21:53 22:23 < 17:24 < < < 18:34 < < < 19:44 < < 20:34 < < < < 21:44 < < 17:30 < < < 18:40 < < < 19:50 < < 20:40 < < < < 21:50 < < 17:37 < < < 18:47 < < < 19:57 < < 20:47 < < < < 21:57 < < 17:40 < < < 18:50 < < < 20:00 < < 20:50 < < < < 22:00 < < 17:42 < < < 18:52 < < < 20:02 < < 20:52 < < < < 22:02 < < 17:45 < < < 18:56 < < < 20:06 < < 20:56 < < < < 22:06 < < 17:49 < < < 18:59 < < < 20:09 < < 20:59 < < < < 22:09 < 17:37 17:52 18:03 18:12 18:28 19:02 19:18 19:33 19:55 20:13 20:19 20:36 21:03 21:14 21:29 21:43 21:58 22:13 22:28 17:41 17:56 18:06 18:16 18:31 19:06 19:21 19:36 19:58 20:16 20:26 20:41 21:06 21:16 21:31 21:46 22:01 22:16 22:31 23:36 00:25 17:44 17:59 18:09 18:19 18:34 19:09 19:24 19:39 20:01 20:19 20:29 20:44 21:09 21:19 21:34 21:49 22:04 22:19 22:34 23:40 00:29 17:48 18:03 18:13 18:23 18:38 19:13 19:28 19:43 20:05 20:23 20:33 20:48 21:13 21:23 21:38 21:53 22:08 22:23 22:38 23:44 00:32 17:51 18:06 18:16 18:26 18:41 19:16 19:31 19:46 20:08 20:26 20:36 20:51 21:16 21:26 21:40 21:56 22:11 22:26 22:41 23:47 00:35 17:54 18:09 18:19 18:29 18:44 19:19 19:34 19:49 20:11 20:29 20:39 20:54 21:19 21:29 21:43 21:59 22:14 22:29 22:44 23:50 00:38 17:57 18:11 18:22 18:32 18:47 19:21 19:37 19:52 20:14 20:31 20:42 20:57 21:21 21:32 21:46 22:02 22:16 22:31 22:46 23:52 00:40 18:00 18:14 18:25 18:35 18:50 19:24 19:40 19:55 20:17 20:34 20:45 21:00 21:24 21:35 21:49 22:05 22:19 22:34 22:49 23:55 00:43 18:04 18:21 18:29 18:39 18:54 19:29 19:44 19:59 20:21 20:39 20:49 21:04 21:28 21:39 21:53 22:09 22:24 22:38 22:53 23:59 00:47 18:26 19:34 20:44 Kierunek : GDAŃSK GŁ GDYNIA GŁ. U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U Gdańsk 17:24 18:37 19:15 20:34 21:14 17:30 17:45 18:00 18:25 18:42 18:55 19:07 19:20 19:40 19:55 20:10 20:28 20:40 20:56 21:20 21:32 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 22:58 23:45 00:25 00:55 17:33 17:48 18:03 18:28 18:45 18:58 19:10 19:23 19:43 19:58 20:13 20:31 20:43 20:59 21:23 21:35 21:48 22:03 22:18 22:33 22:48 23:01 23:48 00:28 00:58 17:36 17:51 18:06 18:31 18:47 19:01 19:13 19:26 19:46 20:01 20:16 20:34 20:46 21:02 21:26 21:38 21:51 22:06 22:21 22:36 22:51 23:04 23:51 00:31 01:01 17:39 17:54 18:09 18:34 18:50 19:04 19:16 19:29 19:49 20:04 20:19 20:37 20:49 21:05 21:29 21:41 21:54 22:09 22:24 22:39 22:54 23:07 23:54 00:34 01:04 17:42 17:57 18:12 18:37 18:54 19:07 19:19 19:32 19:52 20:07 20:22 20:40 20:52 21:08 21:32 21:44 21:57 22:12 22:27 22:42 22:57 23:10 23:57 00:37 01:07 17:45 18:00 18:15 18:40 18:56 19:10 19:22 19:35 19:55 20:10 20:25 20:43 20:55 21:11 21:35 21:47 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:13 00:00 00:40 01:10 17:49 18:04 18:19 18:44 19:00 19:14 19:26 19:39 19:59 20:14 20:29 20:47 20:59 21:15 21:39 21:51 22:04 22:19 22:34 22:49 23:04 23:17 00:04 00:44 01:14 17:55 18:10 18:25 18:50 19:05 19:20 19:35 19:45 20:05 20:20 20:35 20:55 21:06 21:23 21:46 21:55 22:10 22:25 22:40 22:55 23:16 23:22 00:09 00:50 01:20 17:56 18:12 18:27 18:52 19:06 19:22 19:37 19:46 20:07 20:22 20:37 20:57 21:07 21:25 21:47 21:57 22:12 22:27 22:42 22:57 23:17 00:52 01:22 18:00 < < < 19:10 < < 19:50 < < < < 21:11 < 21:51 < < < < 23:21 < < 18:03 < < < 19:13 < < 19:53 < < < < 21:14 < 21:54 < < < < 23:24 < < 18:07 < < < 19:17 < < 20:04 < < < < 21:18 < 22:04 < < < < 23:28 < < 18:09 < < < 19:19 < < 20:06 < < < < 21:20 < 22:06 < < < < 23:30 < < 18:12 < < < 19:22 < < 20:09 < < < < 21:23 < 22:09 < < < < 23:33 < < 18:20 < < < 19:30 < < 20:16 < < < < 21:30 < 22:16 < < < < 23:40 < < 18:27 < < < 19:37 < < 20:24 < < < < 21:37 < 22:24 < < < < 23:47 < < 18:18 18:32 18:58 19:27 19:43 20:13 20:27 20:43 21:03 21:30 22:03 22:18 22:33 22:48 23:03 00:57 01:27 18:24 19:04 19:49 20:19 20:49 21:09 22:09 22:24 22:39 22:54 23:09 01:03 01:33 18:34 19:14 19:59 20:29 20:59 21:19 22:19 22:34 22:49 23:04 23:19 01:13 01:43

4 - - - GDAŃSK GŁ. RRJ SKM 2011/2012 U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U S 03:48 05:23 05:50 06:56 08:09 08:35 09:50 10:50 11:35 12:28 13:36 03:58* 05:33 06:00 07:05 08:18 08:44 09:59 10:59 11:44 12:38 13:46 04:05 05:40 06:12 06:45 07:12 07:55 08:25 08:51 09:18 10:06 10:36 11:10 11:52 12:46 13:53 < 04:40 < 05:40 < < < 07:00 < < 08:10 < < 09:24 < < 10:34 < < 11:44 < 12:54 < < 04:46 < 05:46 < < < 07:06 < < 08:16 < < 09:30 < < 10:40 < < 11:50 < 13:00 < < 04:53 < 05:51 < < < 07:12 < < 08:22 < < 09:36 < < 10:47 < < 11:57 < 13:07 < < 04:56 < 05:55 < < < 07:15 < < 08:25 < < 09:40 < < 10:50 < < 12:00 < 13:10 < < 04:58 < 05:58 < < < 07:18 < < 08:28 < < 09:42 < < 10:52 < < 12:02 < 13:12 < < 05:02 < 06:01 < < < 07:21 < < 08:31 < < 09:45 < < 10:56 < < 12:06 < 13:16 < < 05:05 < 06:05 < < < 07:25 < < 08:35 < < 09:49 < < 10:59 < < 12:09 < 13:19 < Gdańsk 04:09 05:09 05:44 06:08 06:17 06:50 07:16 I 08:00 08:30 08:38 08:56 09:23 09:52 10:11 10:41 11:03 11:15 11:57 12:12 12:50 13:23 13:58 04:12 04:51 05:12 05:47 06:11 06:25 06:55 07:18 07:32 08:03 08:32 08:41 09:01 09:26 09:55 10:16 10:46 11:06 11:19 12:01 12:16 12:53 13:26 14:01 04:15 04:55 05:15 05:50 06:15 06:28 06:58 07:22 I 08:06 08:36 08:45 09:04 09:29 09:59 10:19 10:49 11:09 11:22 12:04 12:19 12:56 13:29 14:04 04:19 04:59 05:19 05:54 06:18 06:32 07:02 07:25 I 08:10 08:38 08:48 09:08 09:33 10:02 10:23 10:53 11:13 11:26 12:08 12:23 12:59 13:33 14:08 04:22 05:02 05:22 05:57 06:21 06:34 07:04 07:28 I 08:13 08:39 08:51 09:11 09:36 10:05 10:26 10:56 11:16 11:29 12:11 12:26 13:03 13:36 14:11 04:25 05:05 05:25 06:00 06:24 06:37 07:07 07:31 07:40 08:16 08:45 08:54 09:14 09:39 10:08 10:29 10:59 11:19 11:32 12:14 12:29 13:06 13:39 14:14 04:27 05:07 05:27 06:02 06:27 06:40 07:09 07:33 I 08:19 08:48 08:57 09:17 09:42 10:11 10:32 11:02 11:21 11:35 12:17 12:31 13:09 13:41 14:17 04:30 05:10 05:30 06:05 06:29 06:43 07:12 07:36 07:44 08:22 08:50 08:59 09:20 09:45 10:13 10:35 11:05 11:24 11:38 12:20 12:34 13:12 13:44 14:20 04:34 05:14 05:35 06:09 06:35 06:46 07:16 07:39 07:48 08:25 08:55 09:05 09:24 09:49 10:20 10:39 11:09 11:28 11:42 12:24 12:39 13:15 13:58 14:24 05:40 06:40 07:53 09:10 10:25 12:44 14:03 S - "Kartuski Sprinter" - na linii PKM zatrzymuje się wyłącznie na p.o. Gd. Port Lotniczy, Gd. Brętowo, Gd. Strzyża Kierunek : GDAŃSK GŁ GDYNIA GŁ. U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U :50 05:51 07:01 08:06 09:24 10:34 13:14 03:56 04:44 05:27 05:42 05:57 06:22 06:52 07:06 07:35 08:02 08:19 08:43 09:13 09:30 09:58 10:28 10:40 11:28 11:50 12:02 12:30 12:45 13:20 13:45 03:59 04:47 05:30 05:45 06:00 06:25 06:55 07:09 07:38 08:05 08:22 08:46 09:16 09:33 10:01 10:31 10:43 11:31 11:53 12:05 12:33 12:48 13:23 13:48 04:02 04:50 05:33 05:48 06:03 06:28 06:58 07:12 07:41 08:08 08:25 08:49 09:19 09:36 10:04 10:34 10:46 11:34 11:56 12:08 12:36 12:51 13:26 13:51 04:05 04:53 05:36 05:51 06:06 06:31 07:01 07:15 07:44 08:11 08:28 08:52 09:22 09:39 10:07 10:37 10:49 11:37 11:59 12:11 12:39 12:54 13:29 13:54 04:08 04:56 05:39 05:54 06:09 06:34 07:04 07:18 07:47 08:14 08:31 08:55 09:25 09:42 10:10 10:40 10:52 11:40 12:02 12:14 12:42 12:57 13:32 13:57 04:11 04:59 05:42 05:57 06:12 06:37 07:07 07:21 07:50 08:17 08:34 08:58 09:28 09:45 10:13 10:43 10:55 11:43 12:05 12:17 12:45 13:00 13:35 14:00 04:15 05:03 05:46 06:01 06:16 06:41 07:11 07:25 07:54 08:21 08:38 09:02 09:32 09:49 10:17 10:47 10:59 11:47 12:09 12:21 12:49 13:04 13:39 14:04 04:20 05:09 05:57 06:12 06:22 06:46 07:17 07:32 08:00 08:27 08:45 09:08 09:38 09:55 10:26 10:53 11:05 11:53 12:15 12:25 12:55 13:10 13:45 14:20 Gdańsk 05:11 05:59 06:14 06:23 06:48 07:19 07:33 08:02 08:28 08:46 09:10 09:40 09:56 10:28 10:55 11:06 11:55 12:17 12:27 12:56 13:12 13:46 14:22 < < < 06:27 < < 07:37 < < 08:50 < < 10:00 < < 11:10 < 12:20 < 13:00 < 13:50 < < < < 06:30 < < 07:40 < < 08:53 < < 10:03 < < 11:13 < 12:24 < 13:03 < 13:53 < < < < 06:34 < < 07:44 < < 08:57 < < 10:07 < < 11:17 < 12:27 < 13:14 < 14:04 < < < < 06:36 < < 07:46 < < 08:59 < < 10:09 < < 11:19 < 12:29 < 13:16 < 14:06 < < < < 06:39 < < 07:49 < < 09:02 < < 10:12 < < 11:22 < 12:32 < 13:19 < 14:09 < < < < 06:46 < < 07:56 < < 09:10 < < 10:20 < < 11:30 < 12:40 < 13:26 < 14:16 < < < < 06:53 < < 08:03 < < 09:17 < < 10:27 < < 11:37 < 12:47 < 13:34 < 14:24 < 05:16 06:04 06:20 06:55 07:24 08:07 08:33 09:16 09:45 10:34 11:01 12:01 12:32 13:18 14:27 05:23 06:26 07:01 08:39 09:22 10:40 11:07 12:07 13:24 14:34 05:33 06:36 07:11 08:54 09:32 10:50 11:17 12:17 13:34 14:44

5 - - - GDAŃSK GŁ. U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U Gdańsk 14:32 15:22 16:16 16:56 18:06 19:15 20:15 21:22 22:07 14:42 15:32 16:26 17:05 18:16 19:25 20:24 21:31 22:16 14:30 14:49 15:39 16:39 17:13 18:23 19:32 20:31 21:39 22:23 13:44 < < 14:34 < 15:24 < 16:34 < 17:24 < 18:34 < 19:44 < 20:34 < 21:44 <, 13:50 < < 14:40 < 15:30 < 16:40 < 17:30 < 18:40 < 19:50 < 20:40 < 21:50 < 13:57 < < 14:47 < 15:37 < 16:47 < 17:37 < 18:47 < 19:57 < 20:47 < 21:57 < 14:00 < < 14:50 < 15:40 < 16:50 < 17:40 < 18:50 < 20:00 < 20:50 < 22:00 < 14:02 < < 14:59 < 15:49 < 16:52 < 17:42 < 18:52 < 20:02 < 20:52 < 22:02 < 14:06 < < 15:02 < 15:52 < 16:56 < 17:45 < 18:56 < 20:06 < 20:56 < 22:06 < 14:09 < < 15:06 < 15:56 < 16:59 < 17:49 < 18:59 < 20:09 < 20:59 < 22:09 < 14:13 14:35 14:54 15:09 15:44 15:59 16:44 17:03 17:18 17:52 18:28 19:02 19:37 20:13 20:36 21:03 21:43 22:13 22:28 14:16 14:37 14:57 15:12 15:47 16:02 16:47 17:06 17:21 17:56 18:31 19:06 19:41 20:16 20:41 21:06 21:46 22:16 22:31 23:36 00:25 14:19 14:40 15:00 15:16 15:50 16:06 16:50 17:09 17:24 17:59 18:34 19:09 19:44 20:19 20:44 21:09 21:49 22:19 22:34 23:40 00:29 14:23 14:44 15:04 15:19 15:54 16:09 16:54 17:13 17:28 18:03 18:38 19:13 19:48 20:23 20:48 21:13 21:53 22:23 22:38 23:44 00:32 14:26 14:47 15:07 15:22 15:57 16:12 16:57 17:16 17:31 18:06 18:41 19:16 19:51 20:26 20:51 21:16 21:56 22:26 22:41 23:47 00:35 14:29 14:50 15:10 15:25 16:00 16:15 17:00 17:19 17:34 18:09 18:44 19:19 19:54 20:29 20:54 21:19 21:59 22:29 22:44 23:50 00:38 14:31 14:53 15:13 15:28 16:03 16:18 17:03 17:21 17:37 18:11 18:47 19:21 19:57 20:31 20:57 21:21 22:02 22:31 22:46 23:52 00:40 14:34 14:56 15:16 15:30 16:06 16:20 17:06 17:24 17:40 18:14 18:50 19:24 20:00 20:34 21:00 21:24 22:05 22:34 22:49 23:55 00:43 14:39 15:00 15:20 15:35 16:10 16:25 17:10 17:29 17:44 18:21 18:54 19:29 20:04 20:39 21:04 21:28 22:09 22:38 22:53 23:59 00:47 14:44 15:40 16:30 17:34 18:26 19:34 20:44 Kierunek : GDAŃSK GŁ GDYNIA GŁ. Gdańsk U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U :14 15:04 15:58 17:24 18:37 19:15 20:34 21:14 14:19 14:45 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:30 18:00 18:42 18:55 19:20 19:55 20:40 20:52 21:20 21:45 22:15 22:45 22:58 23:45 00:25 00:55 14:22 14:48 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:33 18:03 18:45 18:58 19:23 19:58 20:43 20:55 21:23 21:48 22:18 22:48 23:01 23:48 00:28 00:58 14:25 14:51 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:36 18:06 18:47 19:01 19:26 20:01 20:46 20:58 21:26 21:51 22:21 22:51 23:04 23:51 00:31 01:01 14:28 14:54 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:39 18:09 18:50 19:04 19:29 20:04 20:49 21:01 21:29 21:54 22:24 22:54 23:07 23:54 00:34 01:04 14:32 14:57 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:42 18:12 18:54 19:07 19:32 20:07 20:52 21:04 21:32 21:57 22:27 22:57 23:10 23:57 00:37 01:07 14:34 15:00 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:45 18:15 18:56 19:10 19:35 20:10 20:55 21:07 21:35 22:00 22:30 23:00 23:13 00:00 00:40 01:10 14:39 15:04 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:49 18:19 19:00 19:14 19:39 20:14 20:59 21:11 21:39 22:04 22:34 23:04 23:17 00:04 00:44 01:14 14:45 15:13 15:35 16:05 16:35 17:04 17:35 17:55 18:25 19:05 19:20 19:45 20:20 21:06 21:15 21:46 22:10 22:40 23:16 23:22 00:09 00:50 01:20 14:46 15:15 15:36 16:07 16:36 17:06 17:37 17:56 18:27 19:06 19:22 19:46 20:22 21:07 21:16 21:47 22:12 22:42 23:17 00:52 01:22 14:50 < 15:40 < 16:40 < < 18:00 < 19:10 < 19:50 < 21:11 < 21:51 < < 23:21 < < 14:53 < 15:43 < 16:43 < < 18:03 < 19:13 < 19:53 < 21:14 < 21:54 < < 23:24 < < 14:57 < 15:48 < 16:54 < < 18:07 < 19:17 < 20:04 < 21:18 < 22:04 < < 23:28 < < 14:59 < 15:50 < 16:56 < < 18:09 < 19:19 < 20:06 < 21:20 < 22:06 < < 23:30 < < 15:02 < 15:53 < 16:59 < < 18:12 < 19:22 < 20:09 < 21:23 < 22:09 < < 23:33 < < 15:10 < 16:00 < 17:06 < < 18:20 < 19:30 < 20:16 < 21:30 < 22:16 < < 23:40 < < 15:17 < 16:07 < 17:14 < < 18:27 < 19:37 < 20:24 < 21:37 < 22:24 < < 23:47 < < 15:22 16:13 17:13 17:53 18:33 19:28 20:28 21:21 22:18 22:48 00:57 01:27 15:28 16:19 17:19 17:59 18:39 19:34 20:34 21:27 22:24 22:54 01:03* 01:33* 15:38 16:29 17:29 18:09 18:49 19:44 20:44 21:37 22:34 23:04 01:13 01:43

6 O b j a ś n i e n i e : kolor czarny - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt kolor niebieski - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt kolor czerwony - pociągi kursujące codziennie - przejścia w dni robocze - przejścia w soboty - przejścia w niedziele U - przewóz o charakterze użyteczności publicznej é é é - pociąg przystosowany do swobodnego przewozu osób niepełnosprawnych (kursuje w dni robocze) - pociąg przystosowany do swobodnego przewozu osób niepełnosprawnych (kursuje w soboty) - pociąg przystosowany do swobodnego przewozu osób niepełnosprawnych (kursuje w niedziele i święta

PRZYJAZDY / ARRIVALS ŁÓDŹ FABRYCZNA

PRZYJAZDY / ARRIVALS ŁÓDŹ FABRYCZNA PRZYJAZDY / ARRIVALS ŁÓDŹ FABRYCZNA Rozkład jazdy ważny od..00 do 0..0 Timetable Valid from th Dec.00 to 0 th Dec.0 Godzina przyj. Przewoźnik Rodzaj i nr pociągu Informacja o składzie pociągu Odjazdy ze

Bardziej szczegółowo

WŁOCŁAWEK ODJAZDY POCIĄGÓW WAśNY OD 14.12.2008 DO 12.12.2009

WŁOCŁAWEK ODJAZDY POCIĄGÓW WAśNY OD 14.12.2008 DO 12.12.2009 WŁOCŁAWEK ODAZDY POCIĄGÓW WAśNY OD 14.1.008 DO 1.1.009 GODZINA ODAZDU RODZA NUMER POCIĄGU 0.49 I - 70504 I 53500 INFORM. O SKŁADZIE POCIĄGU 1- K + 1.47 I 8350 1- K 1.5 I 65501 NIEGOCIN.09 I 56500 NIEGOCIN

Bardziej szczegółowo

Stacja Kołobrzeg: ODJAZDY

Stacja Kołobrzeg: ODJAZDY Stacja Kołobrzeg: ODJAZDY Godzina Peron Przewoźnik Opis Stacje 3.53 1 IC Ex81414 Słupia R, K, 1- Koszalin 3.51 Słupsk 4.37 Gdynia Gł. 5.55 Sopot 6.10 Gdańsk Gł. 6.30 Iława Gł. 8.43 Warszawa Centr. 11.37

Bardziej szczegółowo

ODJAZDY / DEPARTURES ŁÓDŹ KALISKA

ODJAZDY / DEPARTURES ŁÓDŹ KALISKA ODJAZDY / DEPARTURES ŁÓDŹ KALISKA Rozkład jazdy ważny od 12.12.2010 do 10.12.2011 Timetable Valid from 12 th Dec.2010 to 10 th Dec.2011 Godzina odjazdu Przewoźnik 2.08 PKP 2.44 PKP 5.03 PKP Rodzaj i nr

Bardziej szczegółowo

SOBOTA 28 maja 2011 GRUPA 5 PU GRUPA 6 PU GRUPA 7 PU GRUPA 8 PU 9.00-10.30. przerwa "kawowa" 11.00-12.30 12.45-14.15. przerwa "obiadowa" 15.00-16.

SOBOTA 28 maja 2011 GRUPA 5 PU GRUPA 6 PU GRUPA 7 PU GRUPA 8 PU 9.00-10.30. przerwa kawowa 11.00-12.30 12.45-14.15. przerwa obiadowa 15.00-16. SOBOTA 28 maja 2011 NIEDZIELA 29 maja 2011 B.2.4 Technika wystąpień publicznych B.2.4 Technika wystąpień publicznych B.2.4 Technika wystąpień publicznych B.2.4 Technika wystąpień publicznych B.2.4 Technika

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Piotr Jurewicz 1 1 Politechnika Gdańska, Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK Pomorska Kolej Metropolitalna

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY 2013/2014 obowiązuje od 15 grudnia 2013 r.

ROZKŁAD JAZDY 2013/2014 obowiązuje od 15 grudnia 2013 r. NOWE RELACJE: Pociągi REGIO: ROZKŁAD JAZDY 2013/2014 obowiązuje od 15 grudnia 2013 r. Wrocław Główny (11:50) Gliwice (14:51) Gliwice (19:28) Wrocław Główny (22:21) kursuje codziennie oprócz 25.XII Pociągi

Bardziej szczegółowo

PRZYJAZDY / ARRIVALS. Kursuje w (C) oraz 8 VI 6.49 PR 71030 kl. 2 KONIN 5.44 Koło 6.07, Kłodawa 6.22 2 6.49 IC 17100/1 TLK ZIELONOGÓRZANIN

PRZYJAZDY / ARRIVALS. Kursuje w (C) oraz 8 VI 6.49 PR 71030 kl. 2 KONIN 5.44 Koło 6.07, Kłodawa 6.22 2 6.49 IC 17100/1 TLK ZIELONOGÓRZANIN ROZKŁAD NIE ZAWIERA ZMIAN CZASOWYCH W R.J. POCIĄGÓW W ZWIĄZKU Z PROWADZONYMI PRACAMI TOROWYMI. ZMIANY CZASOWE W KURSOWANIU POCIĄGÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA TABLICACH INFORMACYJNYCH, W PUNTACH ODPRAWY PODRÓśNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

PRZEWODNIK PO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEWODNIK PO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Miejski Zakład Komunikacji w Pile jako przewoźnik stawia sobie za cel satysfakcję przewożonych pasażerów. Naszym zadaniem jest wykonanie usługi w najbardziej profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

^ Tarnów 14 VI 31 VIII 2015

^ Tarnów 14 VI 31 VIII 2015 Bochnia Bydgoszcz Główna Bytom Częstochowa Stradom Dębica Działdowo Gdańsk Główny Gdynia Główna Iława Główna Katowice Kołobrzeg Kostrzyn 03:19 II 07:45 II 10:45 BUS 13:35 I 06:08 I 08:10 BUS 16:10 BUS

Bardziej szczegółowo

Wykaz wyznaczonych międzynarodowych ciągów tranzytowych w ruchu towarowym

Wykaz wyznaczonych międzynarodowych ciągów tranzytowych w ruchu towarowym Wykaz wyznaczonych międzynarodowych ciągów tranzytowych w ruchu towarowym W niniejszym załączniku określono linie/odcinki wchodzące w skład międzynarodowych tras tranzytowych, po których mogą kursować

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy Odjazdy. Do stacji Odjazdy / Departures / Abfahrt / Отправление

Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy Odjazdy. Do stacji Odjazdy / Departures / Abfahrt / Отправление Rozkład jazdy / Timetable / Fahrplan / Расписание Odjazdy / Departures / Abfahrt / Отправление ważny od / Valid from / gültig vom / действительный от 20 X 2013 14 X 2013 ważny do / Valid to / gültig bis

Bardziej szczegółowo

2203011,2203032,2203044,2203045, 2203072,2203062,2203052

2203011,2203032,2203044,2203045, 2203072,2203062,2203052 Kod zakresu Nazwa zakresu świadczeń Kod terytorialny Obszar kontraktowania Ryczałt miesięczny 2210 Powiat nowodworski 49 919,70 zł 2264 M. Sopot 51 462,20 zł 2203011,2203032,2203044,2203045, 2203072,2203062,2203052

Bardziej szczegółowo

ETAP I REWITALIZACJA KOLEI KOKOSZKOWSKIEJ

ETAP I REWITALIZACJA KOLEI KOKOSZKOWSKIEJ ETAP I REWITALIZACJA KOLEI KOKOSZKOWSKIEJ GŁÓWNY CEL PROJEKTU PODNIESIENIE POZIOMU SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POPRZEZ WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO Z UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Watra. 10:02 d7* [RPPO] 10:56 d7* [RPPO] 11:46 d7* [RPPO] 12:56 d7* [RPPO] 11:21 G^d [PŚJP] 12:49 G^d [PŚJP] 14:04 G^d [PŚJP] 15:12 G^d [PŚJP]

Watra. 10:02 d7* [RPPO] 10:56 d7* [RPPO] 11:46 d7* [RPPO] 12:56 d7* [RPPO] 11:21 G^d [PŚJP] 12:49 G^d [PŚJP] 14:04 G^d [PŚJP] 15:12 G^d [PŚJP] Białka T.Terma Bania 89 15:49 L(Z)(V)g [BSSM] 19:44 (Z)LX*g [BSSM] przez Poronin Bukowina Tatrzańska Dolna Białka Tatrzańska Środkowa Bukowina Tatrzańska 87 20:46 J [TBBK] 21:16 J [TBBK] przez Poronin

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć. mgr inż. Andrzej Ćwikliński, sala nr 101, I piętro 7. 13:00-13:45 TWORZENIE APLIKACJI INTERNETOWYCH

Plan zajęć. mgr inż. Andrzej Ćwikliński, sala nr 101, I piętro 7. 13:00-13:45 TWORZENIE APLIKACJI INTERNETOWYCH SOBOTA 08.02.2014R. 5. 11:20-12:05 TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH NIEDZIELA 09.02.2014R. 6. 12:10-12:55 TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH SOBOTA 22.02.2014R. NIEDZIELA 23.02.2014R. SOBOTA 01.03.2014R. NIEDZIELA

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług transportu medycznego

Umowa o świadczenie usług transportu medycznego Umowa o świadczenie usług transportu medycznego zawarta dnia..2015 r. pomiędzy: Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespołem Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu 1

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE UDZIELONE PRZEZ ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI W ROKU 2009

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE UDZIELONE PRZEZ ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI W ROKU 2009 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE UDZIELONE PRZEZ ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI W ROKU 2009 UWAGA : ORYGINAŁY UMÓW DOSTĘPNE SĄ W SEKRETARIACIE ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI W DNI ROBOCZE ( OD PONIEDZIAŁKU

Bardziej szczegółowo

Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński

Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Rola infrastruktury kolejowej w systemie transportowym Województwa Zachodniopomorskiego w świetle Strategii rozwoju sektora transportowego Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 Prof. Juliusz Engelhardt

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk.po.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk.po.gov.pl Gdańsk: PARKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, PRZEWÓZ I HOLOWANIE ŚRODKÓW TRANSPORTU, ICH ELEMENTÓW, PODZESPOŁÓW I CZĘŚCI, ZATRZYMANYCH W TOKU POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH DO DYSPOZYCJI PROKURATUR OKRĘGU GDAŃSKIEGO.

Bardziej szczegółowo

do ukończenia 24 roku życia w relacjach innych niż określone w 34 ust.2;

do ukończenia 24 roku życia w relacjach innych niż określone w 34 ust.2; Zmiana nr 7 Taryfy przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC) Obowiązuje od dnia 28 czerwca 2015 r. W Taryfie przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC) obowiązującej od dnia 16 listopada 2014 r., wprowadza

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące parkingów rowerowych

Wymogi dotyczące parkingów rowerowych Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 432/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2012 r. Wymogi dotyczące parkingów rowerowych Miejsce postojowe dla rowerów to miejsce umożliwiające pozostawienie roweru,

Bardziej szczegółowo

Rozkład jazdy PKS Gliwice Sp. z o.o. Komunikacja międzymiastowa

Rozkład jazdy PKS Gliwice Sp. z o.o. Komunikacja międzymiastowa PKS Sp. z o.o. w Gliwicach ul. Toszecka 11 Obowiązuje od 3.10.2005 informacja 231-44-02 Rozkład jazdy PKS Gliwice Sp. z o.o. Komunikacja międzymiastowa LINIA PRZEZ Godz. odjazdu ST BIELSKO BIAŁA CIESZYN

Bardziej szczegółowo

Ceny netto (PLN) cena szt. lączna kwota druk 2 strony. lączna kwota 200 80.00 15.00-0.63 221.00 0.33 287.00 400 80.00 - - 0.59 316.00 0.27 424.

Ceny netto (PLN) cena szt. lączna kwota druk 2 strony. lączna kwota 200 80.00 15.00-0.63 221.00 0.33 287.00 400 80.00 - - 0.59 316.00 0.27 424. nadruk 1 kolor 1 rozmiar 25cm x 30cm (płaska bez wzmocnienia rączki) włoknina polipropylenowa Wigofil 80g/m2 Kolory: biały, szary, beżowy, zielony, niebieski, granatowy, czerwony, brązowy, czarny 200 80.00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin przewozu osób niepełnosprawnych w systemie mikrobusowym w Zielonej Górze określa zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

Oferta Inwestycyjna Hotel

Oferta Inwestycyjna Hotel Oferta Inwestycyjna Hotel Komercyjny Grunt Inwestycyjny Miejscowość: Gdańsk Rębiechowo woj. pomorskie Prezentacja oferty 1. Lokalizacja i opis nieruchomości... 4 2. Inwestycje prowadzone w sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

Linia Ząbki-2 odjazd z pętli przy centrum handlowym M1. W kierunku PKP Rembertów możliwość przesiadki z/na linie 190 i 112 ZTM

Linia Ząbki-2 odjazd z pętli przy centrum handlowym M1. W kierunku PKP Rembertów możliwość przesiadki z/na linie 190 i 112 ZTM odjazd z pętli przy centrum handlowym M1. W kierunku PKP Rembertów możliwość przesiadki z/na linie 190 i 112 ZTM 05:20; 05:45; 06:15; 06:40; 07:05; 07:35; 08:00; 08:25; 08:50; 09:30; 10:20; 11:10; 12:05;

Bardziej szczegółowo

6. 13:30-14:15 7. 14:20-15:05 8. 15:10-15:55 9. 16:00-16:45

6. 13:30-14:15 7. 14:20-15:05 8. 15:10-15:55 9. 16:00-16:45 zjazd IV piątek 7.11.2014r 1. 15:00-15:45 2. 15:55-16:40 3. 16:45-17:30 4. 17:35-18:20 zjazd IV sobota 8.11.2014r. Biuro wynagrodzeń i podatków A. Kozikowska 204 Biuro wynagrodzeń i podatków A. Kozikowska

Bardziej szczegółowo

Produkcyjno-Usługowy Grunt Inwestycyjny. Gdańsk / Klukowo. woj. pomorskie

Produkcyjno-Usługowy Grunt Inwestycyjny. Gdańsk / Klukowo. woj. pomorskie Produkcyjno-Usługowy Grunt Inwestycyjny Gdańsk / Klukowo woj. pomorskie Prezentacja oferty 1. Nieruchomość i jej lokalizacja... 2 2. Inwestycje prowadzone w sąsiedztwie oferowanej nieruchomości... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Fot. 1. Stacja w Lublinie jest dworcem o największej liczbie odprawianych pasażerów we wschodniej Polsce.

Fot. 1. Stacja w Lublinie jest dworcem o największej liczbie odprawianych pasażerów we wschodniej Polsce. Stan na dzień 03.04.2013 Stacja częściowo dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. INFROMACJE OGÓLNE Stacja Lublin (Lublin Główny) to najważniejsza stacja kolejowa na terenie Lublina. Znajdujący

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

12.1 WARSZAWA / ŁÓDŹ - Kutno - Toruń/Inowrocław - Bydgoszcz - PIŁA

12.1 WARSZAWA / ŁÓDŹ - Kutno - Toruń/Inowrocław - Bydgoszcz - PIŁA 12.1 WARSZAWA / ŁÓDŹ - Kutno - Toruń/Inowrocław - - PIŁA Kategoria pociągu TLK Ex TLK TLK TLK TLK TLK TLK TLK TLK TLK TLK TLK TLK TLK TLK TLK TLK TLK TLK TLK TLK TLK TLK TLK Numer krajowy 15100/1 15410/1

Bardziej szczegółowo

W rozkładzie jazdy na sezon 2011/2012 PKP Intercity planuje uruchomienie 341 pociągów w komunikacji krajowej, w tym:

W rozkładzie jazdy na sezon 2011/2012 PKP Intercity planuje uruchomienie 341 pociągów w komunikacji krajowej, w tym: Komunikacja krajowa W rozkładzie jazdy na sezon 2011/2012 PKP Intercity planuje uruchomienie 341 pociągów w komunikacji krajowej, w tym: 26 pociągów kategorii Express InterCity (EIC), 44 pociągów kategorii

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju

Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Hubert Kołodziejski Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Olgierd Wyszomirski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SZCZYTNO D.A. ROZKŁAD ODJAZDÓW Stanowisko 1 Kierunek przez Godziny odjazdu

SZCZYTNO D.A. ROZKŁAD ODJAZDÓW Stanowisko 1 Kierunek przez Godziny odjazdu Inform acja autous owa 660-722-795 ROZKŁA OJAZÓW tanowisko 1 BIAŁYTOK.A. OTROŁĘKA.A. 05:10 Pan 18:05 Pdn CIECHANÓW.A. PRZANYZ.A. 14:30 E GAŃK A/K OLZTYN.A. 10:00 P KOŁOBRZEG P.K.M. OLZTYN.A. 23:40 Pa LUBLIN.A.

Bardziej szczegółowo

Rozkład odjazdów autobusów z DW. POLBUS-PKS w Oleśnicy

Rozkład odjazdów autobusów z DW. POLBUS-PKS w Oleśnicy Ważny od 29.01.2015 BEŁCHATÓW Wieluń 00:40 n 1 30 12:25 b 1 30 14:30 d 2 22 21:35 bn 3 18 23:00 p 1 23 Zarzysko, Wabienice 15 07:20 Du 6 8 14:30 S 6 8 14:30 DH 6 8 07:10 Zbytową 25 Dum 4 8 12:30 Du 4 8

Bardziej szczegółowo

DWORZEC PKS LEGNICA Kierunek Przez Godziny odjazdów

DWORZEC PKS LEGNICA Kierunek Przez Godziny odjazdów DWORZEC PKS LEGNICA Kierunek Przez Godziny odjazdów BUDZISZÓW WIELKI Taczalin, Wądroże Wielkie 5:30 $ S[1] 15:15 II S[1] CHOJNÓW Michów 6:58 II D[8] 11:10 II b [8] 15:20 II D[8] DARŁÓWKO Kołobrzeg, Łazy,

Bardziej szczegółowo

Informacja o organizacji transportu w związku z meczem finałowym Ligi Europy 27 maja 2015, Stadion Narodowy. Wersja 0.1.

Informacja o organizacji transportu w związku z meczem finałowym Ligi Europy 27 maja 2015, Stadion Narodowy. Wersja 0.1. Informacja o organizacji transportu w związku z meczem finałowym Ligi Europy 27 maja 2015, Stadion Narodowy Wersja 0.1. Warszawa, maj 2015 W dniu 27 maja 2015 roku (środa) odbędzie się na Stadionie narodowym

Bardziej szczegółowo

CENNIK SPIS TREŚCI (kliknij, aby przejść)

CENNIK SPIS TREŚCI (kliknij, aby przejść) CENNIK SPIS TREŚCI (kliknij, aby przejść) BASEN... 2 FITNESS... 6 BOWLING... 8 SAUNA... 9 SIŁOWNIA... 9 SQUASH... 9 HALA SPORTOWA... 10 BOISKO UL. ZAMENHOFA... 10 USŁUGI HOTELOWE... 11 1 BASEN Osoby dorosłe

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 8 września 2015 r. Poz. 1924 UCHWAŁA NR X/133/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Opole, dnia 8 września 2015 r. Poz. 1924 UCHWAŁA NR X/133/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 8 września 05 r. Poz. 94 UCHWAŁA NR X//5 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 7 sierpnia 05 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Marszałek Województwa Wielkopolskiego oznań, 12.01.2015 Marszałek Województwa Wielkopolskiego WNIOSEK o udzielenie/przedłużenie ważności zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób X przewozy regularne przewozy regularne specjalne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GDAŃSKU ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ:

OGŁOSZENIE POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GDAŃSKU ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ: OGŁOSZENIE POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GDAŃSKU ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ: Stała i kompleksowa opieka serwisowa nad kopiarkami znajdującymi się w budynkach Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Przyjazdy / Arrivals 00:12 II 00:13 II 03:34 II 04:29 II 05:52 II 05:56 II 06:35 II 06:55 II

Przyjazdy / Arrivals 00:12 II 00:13 II 03:34 II 04:29 II 05:52 II 05:56 II 06:35 II 06:55 II ^ Wałbrzych Miasto 6 IV 3 VI 05 00: II 00:3 II 03:34 II 04:9 II 05:5 II 05:56 II 05:56 II 06:35 II 69885 69885 6980 698 6986 IZERY 6984 6684 DAISY 6790 SZKLARKA 60 Aktualizacja wg stanu na 4 IV 05 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Pomorskie Stowarzyszenie Sympatyków Transportu Miejskiego

Pomorskie Stowarzyszenie Sympatyków Transportu Miejskiego Gdańsk 26 października 2015 LO/2.0/2015/V Pani Janina Kwiecień Starosta Kartuski Szanowna Pani Starosto! Członkowie Pomorskiego Stowarzyszenia Sympatyków Transportu Miejskiego, po analizie zapisów Planu

Bardziej szczegółowo

Nowość!!! Radom Wrocław Polanica Zdrój Duszniki Zdrój Kudowa Zdrój. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Nowość!!! Radom Wrocław Polanica Zdrój Duszniki Zdrój Kudowa Zdrój. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą NA SEZON LETNI 2015 PRZYGOTOWALIŚMY DLA PAŃSTWA PROPOZYCJĘ DOGODNYCH POŁĄCZEŃ AUTOKAROWYCH DO KILKU ZNANYCH I LUBIANYCH POLSKICH MIEJSCOWOŚCI WYPOCZYNKOWYCH I UZDROWISKOWYCH Zapraszamy do zapoznania się

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Opole, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR XX/338/12 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 30 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Opole, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR XX/338/12 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 30 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 8 czerwca 0 r. Poz. 9 UCHWAŁA NR XX/8/ RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 0 maja 0 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPECJALISTYCZNEGO PRZEWOZU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, ŚWIADCZONEGO PRZEZ M.ST. WARSZAWA.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPECJALISTYCZNEGO PRZEWOZU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, ŚWIADCZONEGO PRZEZ M.ST. WARSZAWA. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPECJALISTYCZNEGO PRZEWOZU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, ŚWIADCZONEGO PRZEZ M.ST. WARSZAWA. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług specjalistycznego przewozu

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z oferty specjalnej SparDay/SparNight obowiązującej w komunikacji pomiędzy Polską a Węgrami (w tranzycie przez Czechy i Słowację)

Warunki korzystania z oferty specjalnej SparDay/SparNight obowiązującej w komunikacji pomiędzy Polską a Węgrami (w tranzycie przez Czechy i Słowację) Warunki korzystania z oferty specjalnej SparDay/SparNight obowiązującej w komunikacji pomiędzy Polską a Węgrami (w tranzycie przez Czechy i Słowację) Postanowienia ogólne. 1. Zakres obowiązywania Od dnia

Bardziej szczegółowo

Eurolot. komfortowa podróż w optymalnej cenie!

Eurolot. komfortowa podróż w optymalnej cenie! Eurolot komfortowa podróż w optymalnej cenie! Eurolot łączy stolicę polskiego wina z grodem Kraka Z krakowskiego lotniska do stolicy województwa lubuskiego będzie można polecieć w każdy piątek, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce

Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce Alicja Kozłowska Urząd Transportu Kolejowego Łódź, 18 marca 2015 r. Agenda: Kompetencje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) Rynek przewozów

Bardziej szczegółowo

GAZETA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ. Przystanek. właśnie rusza budowa

GAZETA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ. Przystanek. właśnie rusza budowa Nr 6 styczeń 2013 nakład: 25 tys. egz. ISSN 2083-6597 egzemplarz bezpłatny mzkzg.org GAZETA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ Przystanek metropolitalny Epokowa inwestycja Pomorska

Bardziej szczegółowo

Kompresory i sprężarki

Kompresory i sprężarki 2015 Kompresory i sprężarki Wynajem - ceny Zapraszamy do zapoznania się z nasza oferta urządzeń przeznaczonych do wynajmu. Podane ceny są cenami brutto. ul. Słoneczna 26, Janowek/k.Tarczyna 05-555 Tarczyn

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3378/2013

Zarządzenie Nr 3378/2013 Zarządzenie Nr 3378/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z mikrobusu marki Renault Trafic, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH 102 78 PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH GAZETA WYBORCZA - ŁÓDŹ (2013-10-30 Autor: PIOTR WASIAK Str.: 3) Data dodania: 2013-10-30 09:54:08 (źródło: rynek-kolejowy.pl/ Przewozy Regionalne) Łódzkie:

Bardziej szczegółowo

PKP INTERCITY Spółka Akcyjna

PKP INTERCITY Spółka Akcyjna K K S.A. CENTRUM ZARZĄDZANIA RUCHEM KOEJOWYM W WARSZAWIE INDYWIDUANY ROZKŁAD JAZDY OCIĄGU NR / IEGRZYMKOWY K INTERCITY Spółka Akcyjna na wniosek nr BRb/0/ z dnia.0.0 zarządzenie IRJ_0_ z dnia 0..0 wygenerowano

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAPOTRZEBOWANIA NA PRZEPUSTOWOŚĆ W WĘZŁACH KOLEJOWYCH W TRÓJMIEŚCIE I NA ŚLĄSKU

ANALIZA ZAPOTRZEBOWANIA NA PRZEPUSTOWOŚĆ W WĘZŁACH KOLEJOWYCH W TRÓJMIEŚCIE I NA ŚLĄSKU ANALIZA ZAPOTRZEBOWANIA NA PRZEPUSTOWOŚĆ W WĘZŁACH KOLEJOWYCH W TRÓJMIEŚCIE I NA ŚLĄSKU Warszawa, czerwiec 2014 Urząd Transportu Kolejowego (UTK) na przestrzeni 2013 r. identyfikował bariery ograniczające

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2015 OFERTA GMINY STRZYŻÓW. 2 luty (poniedziałek)

FERIE ZIMOWE 2015 OFERTA GMINY STRZYŻÓW. 2 luty (poniedziałek) FERIE ZIMOWE 2015 OFERTA GMINY STRZYŻÓW 2 luty (poniedziałek) Miejski Zespół Szkół w Strzyżowie 11.00 - wykład Dlaczego samolot lata i ciekawe konstrukcje lotnicze odpowiedzi udzielą uczniom przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

GMINA WPROWADZA ULGOWE BILETY DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW SCHEMAT POŁĄCZEŃ KOMUNIKACJI UZDROWISKOWEJ 4 ROZKŁAD JAZDY KOMUNIKACJI UZDROWISKOWEJ 5-7

GMINA WPROWADZA ULGOWE BILETY DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW SCHEMAT POŁĄCZEŃ KOMUNIKACJI UZDROWISKOWEJ 4 ROZKŁAD JAZDY KOMUNIKACJI UZDROWISKOWEJ 5-7 B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y G M I N Y K R Y N I C Y - Z D R O J U ISSN: 2083-6163 Nr 1 (15), Marzec 2014r. W tym numerze: GMINA WPROWADZA ULGOWE BILETY DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW Strona: 2 ROZMOWA

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE TABORU I PROCEDUR PKP Intercity DO OBSŁUGI OSÓB Z OGRANICZONĄ MOBILNOŚCIĄ

DOSTOSOWANIE TABORU I PROCEDUR PKP Intercity DO OBSŁUGI OSÓB Z OGRANICZONĄ MOBILNOŚCIĄ DOSTOSOWANIE TABORU I PROCEDUR PKP Intercity DO OBSŁUGI OSÓB Z OGRANICZONĄ MOBILNOŚCIĄ Kamil Wójcicki Biuro Sprzedaży PKP Intercity S.A. Warszawa, 30 stycznia 2008 r. Konkretne działania na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

Transport w słuŝbie Euro 2012.

Transport w słuŝbie Euro 2012. Transport w słuŝbie Euro 2012. A co potem? Adrian Furgalski Zespół Doradców Gospodarczych TOR 25 listopada 2011 r. Kibice i turyści przyjadą do Polski na Euro, przede wszystkim wykorzystując transport

Bardziej szczegółowo

Pomorska Kolej Metropolitalna

Pomorska Kolej Metropolitalna Pomorska Kolej Metropolitalna Nowe perspektywy rozwoju trójmiejskiego rynku nieruchomości Współautorzy: Szanowni Państwo, Już we wrześniu tego roku rozpoczną kursowanie składy pasażerskie na nowo budowanej

Bardziej szczegółowo

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY JÓZEFÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY JÓZEFÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY JÓZEFÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Józefów, ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów,

Bardziej szczegółowo

LOTTO WARSAW FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND. INFORMATOR KIBICA (stan na: 20.03.2015)

LOTTO WARSAW FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND. INFORMATOR KIBICA (stan na: 20.03.2015) LOTTO WARSAW FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND INFORMATOR KIBICA (stan na: 20.03.2015) Kiedy i gdzie odbędzie się LOTTO Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland? LOTTO Warsaw FIM Speedway Grand Prix of

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI PKP S.A. ODDZIAŁ GDAŃSK. www.pkpsa.pl

NIERUCHOMOŚCI PKP S.A. ODDZIAŁ GDAŃSK. www.pkpsa.pl NIERUCHOMOŚCI PKP S.A. ODDZIAŁ GDAŃSK LĘBORK RUMIA GDYNIA SOPOT GDAŃSK W liczbach SPRZEDAŻ, KOMERCJALIZACJA, INWESTYCJE SPRZEDAŻ GDAŃSK WARTOŚĆ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI [MLN ZŁ] 19 INWESTYCJE 22 MLN ZŁ

Bardziej szczegółowo

Prezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap 1 rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej

Prezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap 1 rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej Prezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap 1 rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej Londyn, Docklands Thems Park TRASA PRZEBIEGU PKM W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW Polbus-PKS Sp. z o. o ul. Sucha 1-11 50-069 Wrocław tel. 071-333-05-30 Informacja 703 400 444 ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW Aktualizacja 17.12.2014 r. Przystanki we Wrocławiu dla linii dalekobieżnych: DWORZEC

Bardziej szczegółowo

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Integracja komunikacji miejskiej na obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Kamil Bujak Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Bydgoszcz, 21-22 września

Bardziej szczegółowo

PR-IR IV PR-R II IC-TLK I 05:12 05:16 09:18 13:40 23:55 30) 31) 32) 33) 05:12 05:16 09:18 13:40 23:55 30) 31) 32) 33) 05:12 05:16 09:18 13:40 23:55

PR-IR IV PR-R II IC-TLK I 05:12 05:16 09:18 13:40 23:55 30) 31) 32) 33) 05:12 05:16 09:18 13:40 23:55 30) 31) 32) 33) 05:12 05:16 09:18 13:40 23:55 Rozkład jazdy / Timetable / Fahrplan / Расписание ważny od / Valid from / gültig vom / действительный от 12 X 2014 13 X 2014 ważny do / Valid to / gültig bis / действительный до WROCŁAW GŁÓWNY Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Telefony Zaufania

Ogólnopolskie Telefony Zaufania Ogólnopolskie Telefony Zaufania 116 111 Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć.

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT. Bilet jednorazowy Arriva WiT honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Włocławku

Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT. Bilet jednorazowy Arriva WiT honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Włocławku Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT. Bilet jednorazowy Arriva WiT honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Włocławku 1. Uprawnieni Z przejazdu na podstawie biletu jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 432/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2012 r.

Zarządzenie Nr 432/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2012 r. Zarządzenie Nr 432/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia standardów technicznych oraz zasad planowania, projektowania i organizacji ruchu rowerowego na drogach publicznych

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK 2003-2012. Trendy społeczno-gospodarcze

GDAŃSK 2003-2012. Trendy społeczno-gospodarcze GDAŃSK 23-212 Trendy społeczno-gospodarcze (w tys. osób) (w promilach) Liczba mieszkańców Gdańska oraz przyrost naturalny w latach 23-212 462 461, 46,5 46,4 1,5 459 459,1 458,1 456,7,8 1,2 456,6 1,1 457,

Bardziej szczegółowo

godziny przyjazdów do stacji pośrednich arrivals at intermediate stops

godziny przyjazdów do stacji pośrednich arrivals at intermediate stops ^ Żyrardów 5 III 5 IV 05 00:0 I 00:0 I 03:56 II 0:00 II 0:30 II 0:7 I 0:5 II 05:00 BUS 05:5 BUS 05:7 I 05:7 I 05: II 05:30 BUS 05:30 BUS 05:3 I 05: I 05: II U 9993 U 9993 U 9950 U 9950 U 9370 U 0 U 995

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2014 r.

Warszawa, marzec 2014 r. Dostępność transportem kolejowym do Portu Gdynia diagnoza problemów i rekomendacje odnośnie zagwarantowania odpowiedniej przepustowości tego połączenia Warszawa, marzec 2014 r. Zespół Doradców Gospodarczych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Wartość netto (kol. 4x kol. 5) Cena jednostkowa netto w zł

FORMULARZ CENOWY. Wartość netto (kol. 4x kol. 5) Cena jednostkowa netto w zł PAKIET NR 1 Stawka Podatku Kod odpadu: 18 01 03* - Inne odpady które zawierają żywe drobnoustroje lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co

Bardziej szczegółowo

Rozkład jazdy pociągów Przewozów Regionalnych po 1 czerwca 2011 r. przewozyregionalne.pl

Rozkład jazdy pociągów Przewozów Regionalnych po 1 czerwca 2011 r. przewozyregionalne.pl Rozkład jazdy pociągów Przewozów Regionalnych po 1 czerwca 2011 r. Czerwcowa korekta rozkładu jazdy to przede wszystkim: dodatkowe wakacyjne pociągi nowe pociągi i wydłużone relacje nowe pociągi terminy

Bardziej szczegółowo

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Goleniowskiego w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Goleniowskiego w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Załącznik do uchwały Nr III/24/15 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 19 lutego 2015 r. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Goleniowskiego w okresie od 02015 r. do 312015 r. Lp.

Bardziej szczegółowo

Do: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku. Szanowni Państwo!

Do: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku. Szanowni Państwo! Do: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku Szanowni Państwo! My, Radni Dzielnicy Osowa, reprezentujący Mieszkańców dzielnicy Osowa zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie zaproponowanych poniżej zmian

Bardziej szczegółowo

Poznaj polską kolej cz.4 Koleje Dolnośląskie

Poznaj polską kolej cz.4 Koleje Dolnośląskie Piątek, 18 maja 2012 Poznaj polską kolej cz.4 Koleje Dolnośląskie Samorządowa spółka Koleje Dolnośląskie S.A. realizuje przewozy pasażerów autobusami szynowymi w obrębie Dolnego Śląska na zlecenie samorządu

Bardziej szczegółowo

Zmiany organizacji ruchu w dniu meczu Hiszpania - Irlandia

Zmiany organizacji ruchu w dniu meczu Hiszpania - Irlandia Zmiany organizacji ruchu w dniu meczu Hiszpania - Irlandia Policjanci informują mieszkańców Gdańska oraz osoby przyjezdne o obowiązujących w dniu dzisiejszym zmianach organizacji ruchu na niektórych ulicach

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z terenu rekreacyjno-sportowego osiedla Nowiec w Gdańsku

Regulamin korzystania z terenu rekreacyjno-sportowego osiedla Nowiec w Gdańsku Gdańsk Nowiec, 25 kwietnia 2010 Regulamin korzystania z terenu rekreacyjno-sportowego osiedla Nowiec w Gdańsku 1. Teren rekreacyjno-sportowy obejmuje: a. kort tenisowy b. boisko do piłki nożnej położone

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 do Regulaminu Pracy obowiązującego w Centrum Wodnym Laguna

Aneks nr 4 do Regulaminu Pracy obowiązującego w Centrum Wodnym Laguna Aneks nr 4 do Regulaminu Pracy obowiązującego w Centrum Wodnym Laguna 1. Gryfino, dnia 28.10.2014 r. Zmianie ulega przepis 17 Regulaminu Pracy pracowników Centrum Wodnego Laguna z dnia 01.05.2009 r., który

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA

WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA dr Tomasz Brodzicki dr Marcin Wołek Trójmiasto Tczew, grudzień 2009 1 Lp. nazwa Konstrukcja miernika Jednostka miary Źródła danych Opis

Bardziej szczegółowo

PLANY ROZWOJU SIECI TRAMWAJOWEJ W GDAŃSKU

PLANY ROZWOJU SIECI TRAMWAJOWEJ W GDAŃSKU PLANY ROZWOJU SIECI TRAMWAJOWEJ W GDAŃSKU 1. Wstęp Sieć tramwajowa w Gdańsku istnieje od 1873 roku i w miarę możliwości jest systematycznie rozbudowywana i remontowana. Obszar miasta zamieszkuje zgodnie

Bardziej szczegółowo

Fot. 1 Przykład tablicy informującej o tym, że obecnie używany budynek Gdyni Głównej jest dworcem tymczasowym.

Fot. 1 Przykład tablicy informującej o tym, że obecnie używany budynek Gdyni Głównej jest dworcem tymczasowym. Gdynia Główna Stan na dzień 08.11.2013 Stacja częściowo dostosowana INFORMACJE OGÓLNE Gdynia Główna jest jedną z największych stacji kolejowych w Polsce i stacją docelową wielu pociągów dalekobieżnych.

Bardziej szczegółowo

ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r.

ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r. ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r. Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach Wronki 36, 19 411 Świętajno tel/fax. 87-520 14 92, kom. 503 578 312, www.sdswronki.swietajno.pl ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć teoretycznych Przygotowanie personelu obsługi naziemnej i utrzymania ruchu w porcie lotniczym Zielona Góra w Babimoście

Plan zajęć teoretycznych Przygotowanie personelu obsługi naziemnej i utrzymania ruchu w porcie lotniczym Zielona Góra w Babimoście Plan zajęć teoretycznych Przygotowanie personelu obsługi naziemnej i utrzymania ruchu w porcie lotniczym Zielona Góra w Babimoście 26.04.2013 r. (piątek) 08.00-09.30 Prawo lotnicze Piotr Wieczorek wszystkie

Bardziej szczegółowo

Adresaci pomocy: K- Kobiety M- Mężczyźni Dz- Dzieci. podmiot prowadzący. Caritas. Archidiecezji M 83. Białostockiej. Caritas Archidiecezji M 40

Adresaci pomocy: K- Kobiety M- Mężczyźni Dz- Dzieci. podmiot prowadzący. Caritas. Archidiecezji M 83. Białostockiej. Caritas Archidiecezji M 40 Lista placówek, w których można znaleźć nocelg ostatnia aktualizacja: 10.10.2012r. 1 2 4 5 7 8 9 10 Lp. Nazwa placówki Adres 1 2 3 Dom dla Bezdomnych pod wezwaniem Św. Brata Alberta Noclegownia dla mężczyzn

Bardziej szczegółowo

1. Al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk tel./fax (+48) 58-341-16-60, (+48) 58-341-41-08, (+48) 58-341-33-06 email: ssm.grunwaldzka@neostrada.

1. Al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk tel./fax (+48) 58-341-16-60, (+48) 58-341-41-08, (+48) 58-341-33-06 email: ssm.grunwaldzka@neostrada. Hotele i schroniska w okolicy Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Schroniska Młodzieżowe 1. Al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk tel./fax (+48) 58-341-16-60, (+48) 58-341-41-08, (+48) 58-341-33-06 email:

Bardziej szczegółowo

1 5 lipca Półkolonia taneczna turnus I.

1 5 lipca Półkolonia taneczna turnus I. Wakacyjny plan zajęć na 2013r. 1 5 lipca Półkolonia taneczna turnus I., środa, piątek Akrobatyka - grupa zaawansowana 18-20 Artur Machnik 8 19 lipca Środa Czwartek Akrobatyka grupa zaawansowana 18-20 Artur

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 107/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 107/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 107/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydawania i użytkowania Identyfikatorów GM uprawniających do wjazdu do strefy ograniczonej dostępności

Bardziej szczegółowo

ROZK AD JAZDY. S³awiêcice Batorego

ROZK AD JAZDY. S³awiêcice Batorego S³awiêcice Batre Bar 'Danka'» M.K³n.Remia» Os.Pwian» Ciswa» KuŸnicka» Dwrec PKP» Kielska» Gliwicka» P.Skari III» Partyantów 00, 40BŸ G C 49G 25C G, 51G 45C G, 54G 39G G DZIEÑ ROBOCZY C - kurs pre KuŸnicka

Bardziej szczegółowo

II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej.

II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej. załącznik nr 1 OFERTA KONKURSOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych w: Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Wadowicach, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć oraz karetce transportowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LUTY - CZAS NA SERCE!

REGULAMIN LUTY - CZAS NA SERCE! REGULAMIN LUTY - CZAS NA SERCE! Płock, Od 2 lutego 2015 r. 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: OFERTA Usługi organizowane zgodnie z zasadami przedstawionymi

Bardziej szczegółowo

Ulgi i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością w mieście Legnica

Ulgi i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością w mieście Legnica Ulgi i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością w mieście Legnica Miasto Legnicy jest przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Samorząd legnicki podejmuje szereg działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Instytut Partnerstwa Publiczno Prywatnego

Instytut Partnerstwa Publiczno Prywatnego Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Memorandum inwestycyjne Zakup elektrycznego taboru do obsługi linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i przewozów regionalnych oraz/lub modernizacja posiadanych

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 2015/S 014-021137

Polska-Poznań: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 2015/S 014-021137 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:21137-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 2015/S 014-021137 Szpital

Bardziej szczegółowo

ᐗ劇OWA P YFIKA JA T HNINA Kod PV-45262100-2/ T B.03.00. Roboty przy wznoszeniu rusztowań ᖧ劇C 1. W Ę ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᆗ号ᖧ劇ych ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇

Bardziej szczegółowo