KARWIA - JASTRZĘBIA GÓRA - WŁADYSŁAWOWO - PUCK - REDA - RUMIA - GDYNIA Rozkład jazdy ważny od r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARWIA - JASTRZĘBIA GÓRA - WŁADYSŁAWOWO - PUCK - REDA - RUMIA - GDYNIA Rozkład jazdy ważny od r."

Transkrypt

1 KARWIA - JASTRZĘBIA GÓRA - WŁADYSŁAWOWO - PUCK - REDA - RUMIA - GDYNIA Kierunek: GDYNIA ODJAZDY w DNI POWSZEDNIE (poniedziałek-piątek, oprócz świąt): S H S S S S S S S KARWIA 0 4:55 5:45 5:55 6:25 6:50 7:35 8:35 9:00 9:30 10:05 11:25 12:15 13:25 14:00 15:30 16:35 17:35 18:30 20:00 21:09 21:59 KARWIA, WOJSKA POLSKIEGO 0 4:57 5:47 5:57 6:27 6:52 7:37 8:37 9:02 9:32 10:07 11:27 12:17 13:27 14:02 15:32 16:37 17:37 18:32 20:02 21:11 22:01 OSTROWO, PLAŻOWA 2 5:00 5:50 6:00 6:30 6:55 7:40 8:40 9:05 9:35 10:10 11:30 12:20 13:30 14:05 15:35 16:40 17:40 18:35 20:05 < < OSTROWO 3 5:02 5:52 6:02 6:32 6:57 7:42 8:42 9:07 9:37 10:12 11:32 12:22 13:32 14:07 15:37 16:42 17:42 18:37 20:07 < < OSTROWO, PLAŻOWA 4 5:04 5:54 6:04 6:34 6:59 7:44 8:44 9:09 9:39 10:14 11:34 12:24 13:34 14:09 15:39 16:44 17:44 18:39 20:09 21:14 22:04 OSTROWO, PUSTKI 6 5:06 5:56 6:06 6:36 7:01 7:46 8:46 9:11 9:41 10:16 11:36 12:26 13:36 14:11 15:41 16:46 17:46 18:41 20:11 21:16 22:06 JASTRZĘBIA GÓRA 8 5:10 5:40 6:00 6:10 6:20 6:40 7:00 7:05 7:25 7:50 8:50 9:15 9:45 10:20 11:40 12:30 13:00 13:40 14:15 14:55 15:45 16:50 17:50 18:45 20:15 21:20 22:10 JASTRZĘBIA GÓRA, KOŚCIÓŁ 8 5:11 5:41 6:01 6:11 6:21 6:41 7:01 7:06 7:26 7:51 8:51 9:16 9:46 10:21 11:41 12:31 13:01 13:41 14:16 14:56 15:46 16:51 17:51 18:46 20:16 21:21 22:11 JASTRZĘBIA GÓRA, LISI JAR 9 5:13 5:43 6:03 6:13 6:23 6:43 7:03 7:08 7:28 7:53 8:53 9:18 9:48 10:23 11:43 12:33 13:03 13:43 14:18 14:58 15:48 16:53 17:53 18:48 20:18 21:23 22:13 ROZEWIE, LATARNIA 10 5:15 5:45 6:05 6:15 6:25 6:45 7:05 7:10 7:30 7:55 8:55 9:20 9:50 10:25 11:45 12:35 13:05 13:45 14:20 15:00 15:50 16:55 17:55 18:50 20:20 21:25 22:15 ROZEWIE, OSIEDLE 11 < < 6:07 6:17 6:27 6:47 7:07 < < 7:57 < 9:22 < < < < 13:07 < < < < < < < < < < ROZEWIE, JEDNOSTKA 11 5:17 5:47 6:09 6:19 6:29 6:49 7:09 7:12 7:32 7:59 8:57 9:24 9:52 10:27 11:47 12:37 13:09 13:47 14:22 15:02 15:52 16:57 17:57 18:52 20:22 21:27 22:17 CHŁAPOWO, JEŻYNOWA 13 5:18 5:48 6:10 6:20 6:30 6:50 7:10 7:13 7:33 8:00 8:58 9:25 9:53 10:28 11:48 12:38 13:10 13:48 14:23 15:03 15:53 16:58 17:58 18:53 20:23 21:28 22:18 CHŁAPOWO 14 5:20 5:50 6:12 6:22 6:32 6:52 7:10 7:12 7:15 7:35 8:02 9:00 9:27 9:55 10:30 11:50 12:40 13:12 13:50 14:25 15:05 15:55 17:00 18:00 18:55 20:25 21:30 22:20 WŁADYSŁAWOWO, CETNIEWO 15 5:22 5:52 6:14 6:24 6:34 6:54 7:12 7:14 7:17 7:37 8:04 9:02 9:29 9:57 10:32 11:52 12:42 13:14 13:52 14:27 15:07 15:57 17:02 18:02 18:57 20:27 21:32 22:22 WŁADYSŁAWOWO, DWORZEC AUTOBUS. 17 5:00 5:30 6:00 6:20 6:30 6:40 7:00 7:20 7:20 7:25 7:45 8:10 9:10 9:35 10:05 10:40 11:40 12:00 12:50 13:20 13:40 14:00 14:35 15:00 15:15 16:00 17:05 18:05 19:00 20:30 21:35 22:25 WŁADYSŁAWOWO, GDAŃSKA / SZOTLAND 18 5:02 5:32 6:02 6:22 6:32 6:42 7:02 7:22 7:22 7:27 7:47 8:12 9:12 9:37 10:07 10:42 11:42 12:02 12:52 13:22 13:42 14:02 14:37 15:02 15:17 16:02 17:07 18:07 19:02 20:32 21:37 22:27 WŁADYSŁAWOWO, SOSNOWO 19 5:04 5:34 6:04 6:24 6:34 6:44 7:04 7:24 7:24 7:29 7:49 8:14 9:14 9:39 10:09 10:44 11:44 12:04 12:54 13:24 13:44 14:04 14:39 15:04 15:19 16:04 17:09 18:09 19:04 20:34 21:39 22:29 SWARZEWO 21 5:06 5:36 6:06 6:26 6:36 6:46 7:06 7:26 7:26 7:31 7:51 8:16 9:16 9:41 10:11 10:46 11:46 12:06 12:56 13:26 13:46 14:06 14:41 15:06 15:21 16:06 17:11 18:11 19:06 20:36 21:41 22:31 GNIEŻDŻEWO, DWORCOWA 23 5:09 5:39 6:09 6:29 6:39 6:49 7:09 7:30 < 7:34 7:54 8:19 9:19 9:44 10:14 10:49 11:49 12:09 12:59 13:29 13:49 14:09 14:44 15:09 15:24 16:09 17:14 18:14 19:09 20:39 21:44 22:34 GNIEŻDŻEWO 24 5:10 5:40 6:10 6:30 6:40 6:50 7:10 7:31 < 7:35 7:55 8:20 9:20 9:45 10:15 10:50 11:50 12:10 13:00 13:30 13:50 14:10 14:45 15:10 15:25 16:10 17:15 18:15 19:10 20:40 21:45 22:35 PUCK, URZĄD GMINY 28 5:15 5:45 6:15 6:35 6:45 6:55 7:15 7:36 7:31 7:40 8:00 8:25 9:25 9:50 10:20 10:55 11:55 12:15 13:05 13:35 13:55 14:15 14:50 15:15 15:30 16:15 17:20 18:20 19:15 20:45 21:50 22:40 PUCK, DWORZEC AUTOBUSOWY 29 5:20 5:50 6:20 6:40 6:50 7:00 7:20 7:38 7:40 7:45 8:05 8:30 9:30 9:55 10:25 11:00 12:00 12:20 13:10 13:40 13:57 14:20 14:55 15:20 15:35 16:20 17:25 18:25 19:20 20:50 21:52 22:42 PUCK, WEJHEROWSKA 30 5:23 5:53 6:23 6:43 6:53 7:03 7:23 7:43 7:48 8:08 8:33 9:33 9:58 10:28 11:03 12:03 12:23 13:13 13:43 14:23 14:58 15:23 15:38 16:23 17:28 18:28 19:23 20:53 CELBOWO 33 5:27 5:57 6:27 6:47 6:57 7:07 7:27 7:47 7:52 8:12 8:37 9:37 10:02 10:32 11:07 12:07 12:27 13:17 13:47 14:27 15:02 15:27 15:42 16:27 17:32 18:32 19:27 20:57 CELBOWO, STACJA PALIW 34 5:28 5:58 6:28 6:48 6:58 7:08 7:28 7:48 7:53 8:13 8:38 9:38 10:03 10:33 11:08 12:08 12:28 13:18 13:48 14:28 15:03 15:28 15:43 16:28 17:33 18:33 19:28 20:58 SŁAWUTÓWKO 37 5:31 6:01 6:31 6:51 7:01 7:11 7:31 7:51 7:56 8:16 8:41 9:41 10:06 10:36 11:11 12:11 12:31 13:21 13:51 14:31 15:06 15:31 15:46 16:31 17:36 18:36 19:31 21:01 WIDLINO 39 5:34 6:04 6:34 6:54 7:04 7:14 7:34 7:54 7:59 8:19 8:44 9:44 10:09 10:39 11:14 12:14 12:34 13:24 13:54 14:34 15:09 15:34 15:49 16:34 17:39 18:39 19:34 21:04 REKOWO GÓRNE 40 5:36 6:06 6:36 6:56 7:06 7:16 7:36 7:56 8:01 8:21 8:46 9:46 10:11 10:41 11:16 12:16 12:36 13:26 13:56 14:36 15:11 15:36 15:51 16:36 17:41 18:41 19:36 21:06 REDA, PUCKA / WIDOKOWA (NŻ) 42 5:39 6:09 6:39 6:59 7:09 7:19 7:39 7:59 8:04 8:24 8:49 9:49 10:14 10:44 11:19 12:19 12:39 13:29 13:59 14:39 15:14 15:39 15:54 16:39 17:44 18:44 19:39 21:09 REDA, PUCKA / NOWA (NŻ) 43 5:40 6:10 6:40 7:00 7:10 7:20 7:40 8:00 8:05 8:25 8:50 9:50 10:15 10:45 11:20 12:20 12:40 13:30 14:00 14:40 15:15 15:40 15:55 16:40 17:45 18:45 19:40 21:10 REDA, KOŚCIÓŁ (NŻ) 44 5:42 6:12 6:42 7:02 7:12 7:22 7:42 8:02 8:07 8:27 8:52 9:52 10:17 10:47 11:22 12:22 12:42 13:32 14:02 14:42 15:17 15:42 15:57 16:42 17:47 18:47 19:42 21:12 REDA, GDAŃSKA - CMENTARZ (NŻ) 44 5:43 6:13 6:43 7:03 7:13 7:23 7:43 8:03 8:08 8:28 8:53 9:53 10:18 10:48 11:23 12:23 12:43 13:33 14:03 14:43 15:18 15:43 15:58 16:43 17:48 18:48 19:43 21:13 REDA, GDAŃSKA DWORZEC KOLEJOWY (NŻ) 45 5:44 6:14 6:44 7:04 7:14 7:24 7:44 8:04 8:09 8:29 8:54 9:54 10:19 10:49 11:24 12:24 12:44 13:34 14:04 14:44 15:19 15:44 15:59 16:44 17:49 18:49 19:44 21:14 RUMIA, CH PORT RUMIA - GRUNWALDZKA (NŻ) 47 5:46 6:16 6:46 7:06 7:16 7:26 7:46 8:11 8:31 8:56 9:56 10:21 10:51 11:26 12:46 13:36 14:06 14:46 15:21 15:46 16:01 16:46 17:51 18:51 19:46 21:16 RUMIA, CHEŁMOŃSKIEGO (NŻ) 48 5:48 6:18 6:48 7:08 7:18 7:28 7:48 8:13 8:33 8:58 9:58 10:23 10:53 11:28 12:48 13:38 14:08 14:48 15:23 15:48 16:03 16:48 17:53 18:53 19:48 21:18 RUMIA (NŻ) 49 5:50 6:20 6:50 7:10 7:20 7:30 7:50 8:15 8:35 9:00 10:00 10:25 10:55 11:30 12:50 13:40 14:10 14:50 15:25 15:50 16:05 16:50 17:55 18:55 19:50 21:20 RUMIA, URZĄD MIASTA (NŻ) 50 5:52 6:22 6:52 7:12 7:22 7:32 7:52 8:17 8:37 9:02 10:02 10:27 10:57 11:32 12:52 13:42 14:12 14:52 15:27 15:52 16:07 16:52 17:57 18:57 19:52 21:22 RUMIA, JANOWO SKM - SOBIESKIEGO (NŻ) 51 5:53 6:23 6:53 7:13 7:23 7:33 7:53 8:18 8:38 9:03 10:03 10:28 10:58 11:33 12:53 13:43 14:13 14:53 15:28 15:53 16:08 16:53 17:58 18:58 19:53 21:23 GDYNIA, OWSIANA (NŻ) 54 5:56 6:26 6:56 7:16 7:26 7:36 7:56 8:21 8:41 9:06 10:06 10:31 11:01 11:36 12:56 13:46 14:16 14:56 15:31 15:56 16:11 16:56 18:01 19:01 19:56 21:26 GDYNIA, CHYLONIA CENTRUM (NŻ) 55 5:59 6:29 6:59 7:19 7:29 7:39 7:59 8:24 8:44 9:09 10:09 10:34 11:04 11:39 12:59 13:49 14:19 14:59 15:34 15:59 16:14 16:59 18:04 19:04 19:59 21:29 GDYNIA, WĘZEŁ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH (NŻ) 56 6:01 6:31 7:01 7:21 7:31 7:41 8:01 8:26 8:46 9:11 10:11 10:36 11:06 11:41 13:01 13:51 14:21 15:01 15:36 16:01 16:16 17:01 18:06 19:06 20:01 21:31 GDYNIA, MORSKA - ESTAKADA (NŻ) 57 6:02 6:32 7:02 7:22 7:32 7:42 8:02 8:27 8:47 9:12 10:12 10:37 11:07 11:42 13:02 13:52 14:22 15:02 15:37 16:02 16:17 17:02 18:07 19:07 20:02 21:32 GDYNIA, AKADEMIA MORSKA (NŻ) 58 6:04 6:34 7:09 7:29 7:34 7:49 8:09 8:34 8:54 9:19 10:14 10:39 11:09 11:44 13:04 13:54 14:24 15:04 15:39 16:04 16:19 17:04 18:09 19:09 20:04 21:34 GDYNIA, STOCZNIA SKM - MORSKA (NŻ) 59 6:05 6:35 7:10 7:30 7:35 7:50 8:10 8:35 8:55 9:20 10:15 10:40 11:10 11:45 13:05 13:55 14:25 15:05 15:40 16:05 16:20 17:05 18:10 19:10 20:05 21:35 GDYNIA, DWORZEC AUTOBUSOWY 61 6:09 6:39 7:14 7:39 7:39 7:59 8:19 8:44 8:59 9:24 10:19 10:44 11:14 11:49 13:09 13:59 14:29 15:09 15:44 16:09 16:24 17:09 18:14 19:14 20:09 21:39 Legenda: Infolinia PKS: H - kursuje w dni wolne od nauki szkolnej (23.12., , r.) S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej Pomorska Komunikacja Samochodowa Sp. z o. o. Linia nie kursuje w 1. Dzień Wielkanocy i Stycznia, 2. Dzień Świąt Wielkanocnych oraz 26 Grudnia linia funkcjonuje według specjalnego rozkładu jazdy W okresie ferii letnich linia funkcjonuje według zmienionego rozkładu jazdy

2 GDYNIA - RUMIA - REDA - PUCK - WŁADYSŁAWOWO - JASTRZĘBIA GÓRA - KARWIA Kierunek: KARWIA ODJAZDY w DNI POWSZEDNIE (poniedziałek-piątek, oprócz świąt): S S S S S S S H S S GDYNIA, DWORZEC AUTOBUSOWY 0 5:45 6:25 6:55 7:30 8:00 9:05 9:55 10:50 11:40 12:25 12:55 13:35 14:05 14:35 14:45 14:55 15:15 15:45 16:05 16:40 17:10 17:30 18:00 18:55 19:45 20:45 GDYNIA, STOCZNIA SKM - MORSKA (NŻ) 2 5:48 6:28 6:58 7:33 8:03 9:08 9:58 10:53 11:43 12:28 12:58 13:38 14:08 14:38 14:48 14:58 15:18 15:48 16:08 16:43 17:13 17:33 18:03 18:58 19:48 20:48 GDYNIA, AKADEMIA MORSKA (NŻ) 3 5:50 6:30 7:00 7:35 8:05 9:10 10:00 10:55 11:45 12:30 13:00 13:40 14:10 14:40 14:50 15:00 15:20 15:50 16:10 16:45 17:15 17:35 18:05 19:00 19:50 20:50 GDYNIA, WĘZEŁ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH (NŻ) 5 5:53 6:33 7:03 7:38 8:08 9:13 10:03 10:58 11:48 12:33 13:03 13:43 14:13 14:43 14:53 15:03 15:23 15:53 16:13 16:48 17:18 17:38 18:08 19:03 19:53 20:53 GDYNIA, CHYLONIA CENTRUM (NŻ) 6 5:55 6:35 7:05 7:40 8:10 9:15 10:05 11:00 11:50 12:35 13:05 13:45 14:15 14:45 14:55 15:05 15:30 16:00 16:20 16:55 17:20 17:40 18:10 19:05 19:55 20:55 GDYNIA, OWSIANA (NŻ) 7 5:57 6:37 7:07 7:42 8:12 9:17 10:07 11:02 11:52 12:37 13:07 13:47 14:17 14:47 14:57 15:07 15:32 16:02 16:22 16:57 17:22 17:42 18:12 19:07 19:57 20:57 RUMIA, JANOWO SKM - SOBIESKIEGO (NŻ) 10 6:00 6:40 7:10 7:45 8:15 9:20 10:10 11:05 11:55 12:40 13:10 13:50 14:20 14:50 15:00 15:10 15:35 16:05 16:25 17:00 17:25 17:45 18:15 19:10 20:00 21:00 RUMIA, URZĄD MIASTA (NŻ) 11 6:01 6:41 7:11 7:46 8:16 9:21 10:11 11:06 11:56 12:41 13:11 13:51 14:21 14:51 15:01 15:11 15:36 16:06 16:26 17:01 17:26 17:46 18:16 19:11 20:01 21:01 RUMIA (NŻ) 12 6:03 6:43 7:13 7:48 8:18 9:23 10:13 11:08 11:58 12:43 13:18 13:58 14:28 14:58 15:08 15:18 15:43 16:13 16:33 17:08 17:33 17:53 18:23 19:13 20:03 21:03 RUMIA, CHEŁMOŃSKIEGO (NŻ) 13 6:05 6:45 7:15 7:50 8:20 9:25 10:15 11:10 12:00 12:45 13:20 14:00 14:30 15:00 15:10 15:20 15:45 16:15 16:35 17:10 17:35 17:55 18:25 19:15 20:05 21:05 RUMIA, CH PORT RUMIA (NŻ) 12 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < 21:09 RUMIA, CH PORT RUMIA - GRUNWALDZKA (NŻ) 14 6:07 6:47 7:17 7:52 8:22 9:27 10:17 11:12 12:02 12:47 13:22 14:02 14:32 15:02 15:12 15:22 15:47 16:17 16:37 17:12 17:37 17:57 18:27 19:17 20:07 21:12 REDA, GDAŃSKA DWORZEC KOLEJOWY (NŻ) 16 6:10 6:50 7:20 7:55 8:25 9:20 9:30 10:20 11:15 12:05 12:50 13:25 14:05 14:35 15:05 15:15 15:25 15:50 16:20 16:40 17:15 17:40 18:00 18:30 19:20 20:10 21:15 REDA, GDAŃSKA - SZKOLNA (NŻ) 17 6:11 6:51 7:21 7:56 8:26 9:21 9:31 10:21 11:16 12:06 12:51 13:26 14:06 14:36 15:06 15:16 15:26 15:51 16:21 16:41 17:16 17:41 18:01 18:31 19:21 20:11 21:16 REDA, URZĄD MIASTA (NŻ) 17 6:12 6:52 7:22 7:57 8:27 9:22 9:32 10:22 11:17 12:07 12:52 13:27 14:07 14:37 15:07 15:17 15:27 15:52 16:22 16:42 17:17 17:42 18:02 18:32 19:22 20:12 21:17 REDA, PUCKA / NOWA (NŻ) 18 6:13 6:53 7:23 7:58 8:28 9:23 9:33 10:23 11:18 12:08 12:53 13:28 14:08 14:38 15:08 15:18 15:28 15:53 16:23 16:43 17:18 17:43 18:03 18:33 19:23 20:13 21:18 REDA, PUCKA / WIDOKOWA (NŻ) 19 6:14 6:54 7:24 7:59 8:29 9:24 9:34 10:24 11:19 12:09 12:54 13:29 14:09 14:39 15:09 15:19 15:29 15:54 16:24 16:44 17:19 17:44 18:04 18:34 19:24 20:14 21:19 REKOWO GÓRNE 21 6:17 6:57 7:27 8:02 8:32 9:27 9:37 10:27 11:22 12:12 12:57 13:32 14:12 14:42 15:12 15:22 15:32 15:57 16:27 16:47 17:22 17:47 18:07 18:37 19:27 20:17 21:22 WIDLINO 22 6:19 6:59 7:29 8:04 8:34 9:29 9:39 10:29 11:24 12:14 12:59 13:34 14:14 14:44 15:14 15:24 15:34 15:59 16:29 16:49 17:24 17:49 18:09 18:39 19:29 20:19 21:24 SŁAWUTÓWKO 24 6:21 7:01 7:31 8:06 8:36 9:31 9:41 10:31 11:26 12:16 13:01 13:36 14:16 14:46 15:16 15:26 15:36 16:01 16:31 16:51 17:26 17:51 18:11 18:41 19:31 20:21 21:26 CELBOWO, STACJA PALIW 27 6:24 7:04 7:34 8:09 8:39 9:34 9:44 10:34 11:29 12:19 13:04 13:39 14:19 14:49 15:19 15:29 15:39 16:04 16:34 16:54 17:29 17:54 18:14 18:44 19:34 20:24 21:29 CELBOWO 28 6:25 7:05 7:35 8:10 8:40 9:35 9:45 10:35 11:30 12:20 13:05 13:40 14:20 14:50 15:20 15:30 15:40 16:05 16:35 16:55 17:30 17:55 18:15 18:45 19:35 20:25 21:30 PUCK, WEJHEROWSKA 31 6:28 7:08 7:38 8:13 8:43 9:38 9:48 10:38 11:33 12:23 13:08 13:43 14:23 14:53 15:23 15:33 15:43 16:08 16:38 16:58 17:33 17:58 18:18 18:48 19:38 20:28 21:33 PUCK, DWORZEC AUTOBUSOWY 32 5:00 6:00 6:30 6:35 7:15 7:45 8:20 8:50 9:45 9:55 10:45 11:40 12:00 12:30 13:10 13:15 13:50 14:20 14:30 14:50 15:00 15:30 15:40 15:50 16:15 16:45 17:05 17:40 18:05 18:25 18:55 19:45 20:35 21:35 PUCK, URZĄD GMINY 33 5:02 6:02 6:32 6:37 7:17 7:47 8:22 8:52 9:47 9:57 10:47 11:42 12:02 12:32 13:12 13:17 13:52 14:22 14:32 14:52 15:02 15:32 15:42 15:52 16:17 16:47 17:07 17:42 18:07 18:27 18:57 19:47 20:37 21:37 GNIEŻDŻEWO 37 5:07 6:07 6:37 6:42 7:22 7:52 8:27 8:57 9:52 10:02 10:52 11:47 12:07 12:37 13:17 13:22 13:57 14:27 14:37 14:57 15:07 15:37 15:47 15:57 16:22 16:52 17:12 17:47 18:12 18:32 19:02 19:52 20:42 21:42 GNIEŻDŻEWO, DWORCOWA 38 5:08 6:08 6:38 6:43 7:23 7:53 8:28 8:58 9:53 10:03 10:53 11:48 12:08 12:38 13:18 13:23 13:58 14:28 14:38 14:58 15:08 15:38 15:48 15:58 16:23 16:53 17:13 17:48 18:13 18:33 19:03 19:53 20:43 21:43 SWARZEWO 40 5:11 6:11 6:41 6:46 7:26 7:56 8:31 9:01 9:56 10:06 10:56 11:51 12:11 12:41 13:21 13:26 14:01 14:31 14:41 15:01 15:11 15:41 15:51 16:01 16:26 16:56 17:16 17:51 18:16 18:36 19:06 19:56 20:46 21:46 WŁADYSŁAWOWO, SOSNOWO 42 5:13 6:13 6:43 6:48 7:28 7:58 8:33 9:03 9:58 10:08 10:58 11:53 12:13 12:43 13:23 13:28 14:03 14:33 14:43 15:03 15:13 15:43 15:53 16:03 16:28 16:58 17:18 17:53 18:18 18:38 19:08 19:58 20:48 21:48 WŁADYSŁAWOWO, GDAŃSKA / DROGA CH. 43 5:14 6:14 6:44 6:49 7:29 7:59 8:34 9:04 9:59 10:09 10:59 11:54 12:14 12:44 13:24 13:29 14:04 14:34 14:44 15:04 15:14 15:44 15:54 16:04 16:29 16:59 17:19 17:54 18:19 18:39 19:09 19:59 20:49 21:49 WŁADYSŁAWOWO, GDAŃSKA / SZOTLAND 43 5:15 6:15 6:45 6:50 7:30 8:00 8:35 9:05 10:00 10:10 11:00 11:55 12:15 12:45 13:25 13:30 14:05 14:35 14:45 15:05 15:15 15:45 15:55 16:05 16:30 17:00 17:20 17:55 18:20 18:40 19:10 20:00 20:50 21:50 WŁADYSŁAWOWO, DWORZEC AUTOBUS. 44 5:20 6:20 6:50 6:55 7:35 8:05 8:40 9:10 10:02 10:15 11:05 12:00 12:20 12:50 13:27 13:35 14:10 14:37 14:50 15:07 15:20 15:50 16:00 16:10 16:35 17:05 17:25 18:00 18:25 18:45 19:15 20:05 20:55 21:55 WŁADYSŁAWOWO, CETNIEWO 46 5:23 6:23 6:53 6:58 7:38 8:08 8:43 9:13 10:18 11:08 12:03 12:23 12:53 13:38 14:13 14:53 15:23 15:53 16:03 16:13 16:38 17:08 17:28 18:03 18:28 18:48 19:18 20:08 20:58 21:58 CHŁAPOWO 47 5:25 6:25 6:55 7:00 7:40 8:10 8:45 9:15 10:20 11:10 12:05 12:25 12:55 13:40 14:15 14:55 15:25 15:55 16:05 16:15 16:40 17:10 17:30 18:05 18:30 18:50 19:20 20:10 21:00 22:00 CHŁAPOWO, JEŻYNOWA 48 5:26 6:26 7:01 7:41 8:11 8:46 9:16 10:21 11:11 12:06 12:26 12:56 13:41 14:16 14:56 15:26 15:56 16:06 16:16 16:41 17:11 17:31 18:06 18:31 18:51 19:21 20:11 21:01 22:01 ROZEWIE, JEDNOSTKA WOJSKOWA 50 5:28 6:28 7:03 7:43 8:13 8:48 9:18 10:23 11:13 12:08 12:28 12:58 13:43 14:18 14:58 15:28 15:58 16:08 16:18 16:43 17:13 17:33 18:08 18:33 18:53 19:23 20:13 21:03 22:03 ROZEWIE, OSIEDLE 51 < < < < < < < < 11:15 12:10 < < 13:45 14:20 15:00 15:30 < < 16:20 16:45 < 17:35 < < 18:55 < 20:15 21:05 < ROZEWIE, LATARNIA 51 5:30 6:30 7:05 7:45 8:15 8:50 9:20 10:25 11:17 12:12 12:30 13:00 13:47 14:22 15:02 15:32 16:00 16:10 16:22 16:47 17:15 17:37 18:10 18:35 18:57 19:25 20:17 21:07 22:05 JASTRZĘBIA GÓRA, LISI JAR 52 5:31 6:31 7:06 7:46 8:16 8:51 9:21 10:26 11:18 12:13 12:31 13:01 13:48 14:23 15:03 15:33 16:01 16:11 16:23 16:48 17:16 17:38 18:11 18:36 18:58 19:26 20:18 21:08 22:06 JASTRZĘBIA GÓRA, KOŚCIÓŁ 53 5:33 6:33 7:08 7:48 8:18 8:53 9:23 10:28 11:20 12:15 12:33 13:03 13:50 14:25 15:05 15:35 16:03 16:13 16:25 16:50 17:18 17:40 18:13 18:38 19:00 19:28 20:20 21:10 22:08 JASTRZĘBIA GÓRA 53 5:35 6:35 7:10 7:50 8:20 8:55 9:25 10:30 11:22 12:17 12:35 13:05 13:52 14:27 15:07 15:37 16:05 16:15 16:27 16:52 17:20 17:42 18:15 18:40 19:02 19:30 20:22 21:12 22:10 OSTROWO, PUSTKI 55 5:38 6:38 7:13 7:53 8:23 8:58 9:28 10:33 11:25 12:20 13:08 14:30 15:10 15:40 16:18 16:30 16:55 17:45 18:18 19:05 19:33 20:25 21:15 OSTROWO, PLAŻOWA 57 < < < < < < < < 11:27 12:22 13:10 14:32 15:12 15:42 16:20 16:32 16:57 17:47 18:20 19:07 19:35 20:27 21:17 OSTROWO 58 < < < < < < < < 11:29 12:24 13:12 14:34 15:14 15:44 16:22 16:34 16:59 17:49 18:22 19:09 19:37 20:29 21:19 OSTROWO, PLAŻOWA 59 5:40 6:40 7:15 7:55 8:25 9:00 9:30 10:35 11:31 12:26 13:14 14:36 15:16 15:46 16:24 16:36 17:01 17:51 18:24 19:11 19:39 20:31 21:21 KARWIA, WOJSKA POLSKIEGO 61 5:43 6:43 7:18 7:58 8:28 9:03 9:33 10:38 11:34 12:29 13:17 14:39 15:19 15:49 16:27 16:39 17:04 17:54 18:27 19:14 19:42 20:34 21:24 Legenda: Infolinia PKS: H - kursuje w dni wolne od nauki szkolnej (23.12., , r.) S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej Pomorska Komunikacja Samochodowa Sp. z o. o. Linia nie kursuje w 1. Dzień Wielkanocy i Stycznia, 2. Dzień Świąt Wielkanocnych oraz 26 Grudnia linia funkcjonuje według specjalnego rozkładu jazdy W okresie ferii letnich linia funkcjonuje według zmienionego rozkładu jazdy

3 KARWIA - JASTRZĘBIA GÓRA - WŁADYSŁAWOWO - PUCK - REDA - RUMIA - GDYNIA Kierunek: GDYNIA ODJAZDY w SOBOTY (oprócz świąt): ODJAZDY w NIEDZIELE i ŚWIĘTA (oprócz Niedzieli i Poniedziałku Wielkanocnego) KARWIA 0 6:05 6:50 7:45 8:45 9:30 10:20 11:05 12:05 13:00 14:00 15:30 16:45 18:30 20:00 21:09 6:05 7:45 8:45 9:30 10:20 12:05 13:00 14:00 15:30 16:45 18:30 20:00 KARWIA, WOJSKA POLSKIEGO 0 6:07 6:52 7:47 8:47 9:32 10:22 11:07 12:07 13:02 14:02 15:32 16:47 18:32 20:02 21:11 6:07 7:47 8:47 9:32 10:22 12:07 13:02 14:02 15:32 16:47 18:32 20:02 OSTROWO, PLAŻOWA 2 6:10 6:55 7:50 8:50 9:35 10:25 11:10 12:10 13:05 14:05 15:35 16:50 18:35 20:05 < 6:10 7:50 8:50 9:35 10:25 12:10 13:05 14:05 15:35 16:50 18:35 20:05 OSTROWO 3 6:12 6:57 7:52 8:52 9:37 10:27 11:12 12:12 13:07 14:07 15:37 16:52 18:37 20:07 < 6:12 7:52 8:52 9:37 10:27 12:12 13:07 14:07 15:37 16:52 18:37 20:07 OSTROWO, PLAŻOWA 4 6:14 6:59 7:54 8:54 9:39 10:29 11:14 12:14 13:09 14:09 15:39 16:54 18:39 20:09 21:14 6:14 7:54 8:54 9:39 10:29 12:14 13:09 14:09 15:39 16:54 18:39 20:09 OSTROWO, KOLONIA 6 6:16 7:01 7:56 8:56 9:41 10:31 11:16 12:16 13:11 14:11 15:41 16:56 18:41 20:11 21:16 6:16 7:56 8:56 9:41 10:31 12:16 13:11 14:11 15:41 16:56 18:41 20:11 JASTRZĘBIA GÓRA 8 5:40 6:20 7:05 8:00 9:00 9:45 10:35 11:20 12:20 13:15 14:15 15:45 17:00 18:45 20:15 21:20 6:20 8:00 9:00 9:45 10:35 12:20 13:15 14:15 15:45 17:00 18:45 20:15 JASTRZĘBIA GÓRA, KOŚCIÓŁ 8 5:41 6:21 7:06 8:01 9:01 9:46 10:36 11:21 12:21 13:16 14:16 15:46 17:01 18:46 20:16 21:21 6:21 8:01 9:01 9:46 10:36 12:21 13:16 14:16 15:46 17:01 18:46 20:16 JASTRZĘBIA GÓRA, LISI JAR 9 5:43 6:23 7:08 8:03 9:03 9:48 10:38 11:23 12:23 13:18 14:18 15:48 17:03 18:48 20:18 21:23 6:23 8:03 9:03 9:48 10:38 12:23 13:18 14:18 15:48 17:03 18:48 20:18 ROZEWIE, LATARNIA 10 5:45 6:25 7:10 8:05 9:05 9:50 10:40 11:25 12:25 13:20 14:20 15:50 17:05 18:50 20:20 21:25 6:25 8:05 9:05 9:50 10:40 12:25 13:20 14:20 15:50 17:05 18:50 20:20 ROZEWIE, JEDNOSTKA 11 5:47 6:27 7:12 8:07 9:07 9:52 10:42 11:27 12:27 13:22 14:22 15:52 17:07 18:52 20:22 21:27 6:27 8:07 9:07 9:52 10:42 12:27 13:22 14:22 15:52 17:07 18:52 20:22 CHŁAPOWO, JEŻYNOWA 13 5:48 6:28 7:13 8:08 9:08 9:53 10:43 11:28 12:28 13:23 14:23 15:53 17:08 18:53 20:23 21:28 6:28 8:08 9:08 9:53 10:43 12:28 13:23 14:23 15:53 17:08 18:53 20:23 CHŁAPOWO 14 5:50 6:30 7:15 8:10 9:10 9:55 10:45 11:30 12:30 13:25 14:25 15:55 17:10 18:55 20:25 21:30 6:30 8:10 9:10 9:55 10:45 12:30 13:25 14:25 15:55 17:10 18:55 20:25 WŁADYSŁAWOWO, CETNIEWO 15 5:52 6:32 7:17 8:12 9:12 9:57 10:47 11:32 12:32 13:27 14:27 15:57 17:12 18:57 20:27 21:32 6:32 8:12 9:12 9:57 10:47 12:32 13:27 14:27 15:57 17:12 18:57 20:27 WŁADYSŁAWOWO, DWORZEC AUTOBUS. 17 5:00 5:30 6:00 6:40 7:25 8:20 9:20 10:05 10:55 11:40 12:35 13:35 14:35 16:00 17:20 19:00 20:30 21:35 6:40 8:20 9:20 10:05 10:55 12:35 13:35 14:35 16:00 17:20 19:00 20:30 WŁADYSŁAWOWO, GDAŃSKA / SZOTLAND 18 5:02 5:32 6:02 6:42 7:27 8:22 9:22 10:07 10:57 11:42 12:37 13:37 14:37 16:02 17:22 19:02 20:32 21:37 6:42 8:22 9:22 10:07 10:57 12:37 13:37 14:37 16:02 17:22 19:02 20:32 WŁADYSŁAWOWO, SOSNOWO 19 5:04 5:34 6:04 6:44 7:29 8:24 9:24 10:09 10:59 11:44 12:39 13:39 14:39 16:04 17:24 19:04 20:34 21:39 6:44 8:24 9:24 10:09 10:59 12:39 13:39 14:39 16:04 17:24 19:04 20:34 SWARZEWO 21 5:06 5:36 6:06 6:46 7:31 8:26 9:26 10:11 11:01 11:46 12:41 13:41 14:41 16:06 17:26 19:06 20:36 21:41 6:46 8:26 9:26 10:11 11:01 12:41 13:41 14:41 16:06 17:26 19:06 20:36 GNIEŻDŻEWO, DWORCOWA 23 5:09 5:39 6:09 6:49 7:34 8:29 9:29 10:14 11:04 11:49 12:44 13:44 14:44 16:09 17:29 19:09 20:39 21:44 6:49 8:29 9:29 10:14 11:04 12:44 13:44 14:44 16:09 17:29 19:09 20:39 GNIEŻDŻEWO 24 5:10 5:40 6:10 6:50 7:35 8:30 9:30 10:15 11:05 11:50 12:45 13:45 14:45 16:10 17:30 19:10 20:40 21:45 6:50 8:30 9:30 10:15 11:05 12:45 13:45 14:45 16:10 17:30 19:10 20:40 PUCK, URZĄD GMINY 28 5:15 5:45 6:15 6:55 7:40 8:35 9:35 10:20 11:10 11:55 12:50 13:50 14:50 16:15 17:35 19:15 20:45 21:50 6:55 8:35 9:35 10:20 11:10 12:50 13:50 14:50 16:15 17:35 19:15 20:45 PUCK, DWORZEC AUTOBUSOWY 29 5:20 5:50 6:20 7:00 7:45 8:40 9:40 10:25 11:15 12:00 12:55 13:55 14:55 16:20 17:40 19:20 20:48 21:52 7:00 8:40 9:40 10:25 11:15 12:55 13:55 14:55 16:20 17:40 19:20 20:48 PUCK, WEJHEROWSKA 30 5:23 5:53 6:23 7:03 7:48 8:43 9:43 10:28 11:18 12:03 12:58 13:58 14:58 16:23 17:43 19:23 7:03 8:43 9:43 10:28 11:18 12:58 13:58 14:58 16:23 17:43 19:23 CELBOWO 33 5:27 5:57 6:27 7:07 7:52 8:47 9:47 10:32 11:22 12:07 13:02 14:02 15:02 16:27 17:47 19:27 7:07 8:47 9:47 10:32 11:22 13:02 14:02 15:02 16:27 17:47 19:27 CELBOWO, STACJA PALIW 34 5:28 5:58 6:28 7:08 7:53 8:48 9:48 10:33 11:23 12:08 13:03 14:03 15:03 16:28 17:48 19:28 7:08 8:48 9:48 10:33 11:23 13:03 14:03 15:03 16:28 17:48 19:28 SŁAWUTÓWKO 37 5:31 6:01 6:31 7:11 7:56 8:51 9:51 10:36 11:26 12:11 13:06 14:06 15:06 16:31 17:51 19:31 7:11 8:51 9:51 10:36 11:26 13:06 14:06 15:06 16:31 17:51 19:31 WIDLINO 39 5:34 6:04 6:34 7:14 7:59 8:54 9:54 10:39 11:29 12:14 13:09 14:09 15:09 16:34 17:54 19:34 7:14 8:54 9:54 10:39 11:29 13:09 14:09 15:09 16:34 17:54 19:34 REKOWO GÓRNE 40 5:36 6:06 6:36 7:16 8:01 8:56 9:56 10:41 11:31 12:16 13:11 14:11 15:11 16:36 17:56 19:36 7:16 8:56 9:56 10:41 11:31 13:11 14:11 15:11 16:36 17:56 19:36 REDA, PUCKA / WIDOKOWA (NŻ) 42 5:39 6:09 6:39 7:19 8:04 8:59 9:59 10:44 11:34 12:19 13:14 14:14 15:14 16:39 17:59 19:39 7:19 8:59 9:59 10:44 11:34 13:14 14:14 15:14 16:39 17:59 19:39 REDA, PUCKA / NOWA (NŻ) 43 5:40 6:10 6:40 7:20 8:05 9:00 10:00 10:45 11:35 12:20 13:15 14:15 15:15 16:40 18:00 19:40 7:20 9:00 10:00 10:45 11:35 13:15 14:15 15:15 16:40 18:00 19:40 REDA, KOŚCIÓŁ (NŻ) 44 5:42 6:12 6:42 7:22 8:07 9:02 10:02 10:47 11:37 12:22 13:17 14:17 15:17 16:42 18:02 19:42 7:22 9:02 10:02 10:47 11:37 13:17 14:17 15:17 16:42 18:02 19:42 REDA, GDAŃSKA - CMENTARZ (NŻ) 44 5:43 6:13 6:43 7:23 8:08 9:03 10:03 10:48 11:38 12:23 13:18 14:18 15:18 16:43 18:03 19:43 7:23 9:03 10:03 10:48 11:38 13:18 14:18 15:18 16:43 18:03 19:43 REDA, GDAŃSKA DWORZEC KOLEJOWY (NŻ) 45 5:44 6:14 6:44 7:24 8:09 9:04 10:04 10:49 11:39 12:24 13:19 14:19 15:19 16:44 18:04 19:44 7:24 9:04 10:04 10:49 11:39 13:19 14:19 15:19 16:44 18:04 19:44 RUMIA, CH PORT RUMIA - GRUNWALDZKA (NŻ) 47 5:46 6:16 6:46 7:26 8:11 9:06 10:06 10:51 11:41 12:26 13:21 14:21 15:21 16:46 18:06 19:46 7:26 9:06 10:06 10:51 11:41 13:21 14:21 15:21 16:46 18:06 19:46 RUMIA, CHEŁMOŃSKIEGO (NŻ) 48 5:48 6:18 6:48 7:28 8:13 9:08 10:08 10:53 11:43 12:28 13:23 14:23 15:23 16:48 18:08 19:48 7:28 9:08 10:08 10:53 11:43 13:23 14:23 15:23 16:48 18:08 19:48 RUMIA (NŻ) 49 5:50 6:20 6:50 7:30 8:15 9:10 10:10 10:55 11:45 12:30 13:25 14:25 15:25 16:50 18:10 19:50 7:30 9:10 10:10 10:55 11:45 13:25 14:25 15:25 16:50 18:10 19:50 RUMIA, URZĄD MIASTA (NŻ) 50 5:52 6:22 6:52 7:32 8:17 9:12 10:12 10:57 11:47 12:32 13:27 14:27 15:27 16:52 18:12 19:52 7:32 9:12 10:12 10:57 11:47 13:27 14:27 15:27 16:52 18:12 19:52 RUMIA, JANOWO SKM - SOBIESKIEGO (NŻ) 51 5:53 6:23 6:53 7:33 8:18 9:13 10:13 10:58 11:48 12:33 13:28 14:28 15:28 16:53 18:13 19:53 7:33 9:13 10:13 10:58 11:48 13:28 14:28 15:28 16:53 18:13 19:53 GDYNIA, OWSIANA (NŻ) 54 5:56 6:26 6:56 7:36 8:21 9:16 10:16 11:01 11:51 12:36 13:31 14:31 15:31 16:56 18:16 19:56 7:36 9:16 10:16 11:01 11:51 13:31 14:31 15:31 16:56 18:16 19:56 GDYNIA, CHYLONIA CENTRUM (NŻ) 55 5:59 6:29 6:59 7:39 8:24 9:19 10:19 11:04 11:54 12:39 13:34 14:34 15:34 16:59 18:19 19:59 7:39 9:19 10:19 11:04 11:54 13:34 14:34 15:34 16:59 18:19 19:59 GDYNIA, WĘZEŁ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH (NŻ) 56 6:01 6:31 7:01 7:41 8:26 9:21 10:21 11:06 11:56 12:41 13:36 14:36 15:36 17:01 18:21 20:01 7:41 9:21 10:21 11:06 11:56 13:36 14:36 15:36 17:01 18:21 20:01 GDYNIA, MORSKA - ESTAKADA (NŻ) 57 6:02 6:32 7:02 7:42 8:27 9:22 10:22 11:07 11:57 12:42 13:37 14:37 15:37 17:02 18:22 20:02 7:42 9:22 10:22 11:07 11:57 13:37 14:37 15:37 17:02 18:22 20:02 GDYNIA, AKADEMIA MORSKA (NŻ) 58 6:04 6:34 7:04 7:44 8:29 9:24 10:24 11:09 11:59 12:44 13:39 14:39 15:39 17:04 18:24 20:04 7:44 9:24 10:24 11:09 11:59 13:39 14:39 15:39 17:04 18:24 20:04 GDYNIA, STOCZNIA SKM - MORSKA (NŻ) 59 6:05 6:35 7:05 7:45 8:30 9:25 10:25 11:10 12:00 12:45 13:40 14:40 15:40 17:05 18:25 20:05 7:45 9:25 10:25 11:10 12:00 13:40 14:40 15:40 17:05 18:25 20:05 GDYNIA, DWORZEC AUTOBUSOWY 61 6:09 6:39 7:09 7:49 8:34 9:29 10:29 11:14 12:04 12:49 13:44 14:44 15:44 17:09 18:29 20:09 7:49 9:29 10:29 11:14 12:04 13:44 14:44 15:44 17:09 18:29 20:09 Linia nie kursuje w 1. Dzień Wielkanocy i Infolinia PKS: Stycznia, 2. Dzień Świąt Wielkanocnych oraz 26 Grudnia linia funkcjonuje według specjalnego rozkładu jazdy W okresie ferii letnich linia funkcjonuje według zmienionego rozkładu jazdy Pomorska Komunikacja Samochodowa Sp. z o. o.

4 GDYNIA - RUMIA - REDA - PUCK - WŁADYSŁAWOWO - JASTRZĘBIA GÓRA - KARWIA Kierunek: KARWIA ODJAZDY w SOBOTY (oprócz świąt): ODJAZDY w NIEDZIELE i ŚWIĘTA (oprócz Niedzieli i Poniedziałku Wielkanocnego) GDYNIA, DWORZEC AUTOBUSOWY 0 6:25 6:55 8:00 9:05 9:55 10:50 11:40 12:45 13:35 14:05 14:50 16:00 17:10 18:10 19:15 20:30 8:00 9:55 11:40 12:45 13:35 14:50 16:00 17:10 18:10 19:15 20:30 GDYNIA, STOCZNIA SKM - MORSKA (NŻ) 2 6:28 6:58 8:03 9:08 9:58 10:53 11:43 12:48 13:38 14:08 14:53 16:03 17:13 18:13 19:18 20:33 8:03 9:58 11:43 12:48 13:38 14:53 16:03 17:13 18:13 19:18 20:33 GDYNIA, AKADEMIA MORSKA (NŻ) 3 6:30 7:00 8:05 9:10 10:00 10:55 11:45 12:50 13:40 14:10 14:55 16:05 17:15 18:15 19:20 20:35 8:05 10:00 11:45 12:50 13:40 14:55 16:05 17:15 18:15 19:20 20:35 GDYNIA, WĘZEŁ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH (NŻ) 5 6:33 7:03 8:08 9:13 10:03 10:58 11:48 12:53 13:43 14:13 14:58 16:08 17:18 18:18 19:23 20:38 8:08 10:03 11:48 12:53 13:43 14:58 16:08 17:18 18:18 19:23 20:38 GDYNIA, CHYLONIA CENTRUM (NŻ) 6 6:35 7:05 8:10 9:15 10:05 11:00 11:50 12:55 13:45 14:15 15:00 16:10 17:20 18:20 19:25 20:40 8:10 10:05 11:50 12:55 13:45 15:00 16:10 17:20 18:20 19:25 20:40 GDYNIA, OWSIANA (NŻ) 7 6:37 7:07 8:12 9:17 10:07 11:02 11:52 12:57 13:47 14:17 15:02 16:12 17:22 18:22 19:27 20:42 8:12 10:07 11:52 12:57 13:47 15:02 16:12 17:22 18:22 19:27 20:42 RUMIA, JANOWO SKM - SOBIESKIEGO (NŻ) 10 6:40 7:10 8:15 9:20 10:10 11:05 11:55 13:00 13:50 14:20 15:05 16:15 17:25 18:25 19:30 20:45 8:15 10:10 11:55 13:00 13:50 15:05 16:15 17:25 18:25 19:30 20:45 RUMIA, URZĄD MIASTA (NŻ) 11 6:41 7:11 8:16 9:21 10:11 11:06 11:56 13:01 13:51 14:21 15:06 16:16 17:26 18:26 19:31 20:46 8:16 10:11 11:56 13:01 13:51 15:06 16:16 17:26 18:26 19:31 20:46 RUMIA (NŻ) 12 6:43 7:13 8:18 9:23 10:13 11:08 11:58 13:03 13:58 14:23 15:08 16:18 17:28 18:28 19:33 20:48 8:18 10:13 11:58 13:03 13:58 15:08 16:18 17:28 18:28 19:33 20:48 RUMIA, CHEŁMOŃSKIEGO (NŻ) 13 6:45 7:15 8:20 9:25 10:15 11:10 12:00 13:05 14:00 14:25 15:10 16:20 17:30 18:30 19:35 20:50 8:20 10:15 12:00 13:05 14:00 15:10 16:20 17:30 18:30 19:35 20:50 RUMIA, CH PORT RUMIA - GRUNWALDZKA (NŻ) 14 6:47 7:17 8:22 9:27 10:17 11:12 12:02 13:07 14:02 14:27 15:12 16:22 17:32 18:32 19:37 20:52 8:22 10:17 12:02 13:07 14:02 15:12 16:22 17:32 18:32 19:37 20:52 REDA, GDAŃSKA DWORZEC KOLEJOWY (NŻ) 16 6:50 7:20 8:25 9:30 10:20 11:15 12:05 13:10 14:05 14:30 15:15 16:25 17:35 18:35 19:40 20:55 8:25 10:20 12:05 13:10 14:05 15:15 16:25 17:35 18:35 19:40 20:55 REDA, GDAŃSKA - SZKOLNA (NŻ) 17 6:51 7:21 8:26 9:31 10:21 11:16 12:06 13:11 14:06 14:31 15:16 16:26 17:36 18:36 19:41 20:56 8:26 10:21 12:06 13:11 14:06 15:16 16:26 17:36 18:36 19:41 20:56 REDA, URZĄD MIASTA (NŻ) 17 6:52 7:22 8:27 9:32 10:22 11:17 12:07 13:12 14:07 14:32 15:17 16:27 17:37 18:37 19:42 20:57 8:27 10:22 12:07 13:12 14:07 15:17 16:27 17:37 18:37 19:42 20:57 REDA, PUCKA / NOWA (NŻ) 18 6:53 7:23 8:28 9:33 10:23 11:18 12:08 13:13 14:08 14:33 15:18 16:28 17:38 18:38 19:43 20:58 8:28 10:23 12:08 13:13 14:08 15:18 16:28 17:38 18:38 19:43 20:58 REDA, PUCKA / WIDOKOWA (NŻ) 19 6:54 7:24 8:29 9:34 10:24 11:19 12:09 13:14 14:09 14:34 15:19 16:29 17:39 18:39 19:44 20:59 8:29 10:24 12:09 13:14 14:09 15:19 16:29 17:39 18:39 19:44 20:59 REKOWO GÓRNE 21 6:57 7:27 8:32 9:37 10:27 11:22 12:12 13:17 14:12 14:37 15:22 16:32 17:42 18:42 19:47 21:02 8:32 10:27 12:12 13:17 14:12 15:22 16:32 17:42 18:42 19:47 21:02 WIDLINO 22 6:59 7:29 8:34 9:39 10:29 11:24 12:14 13:19 14:14 14:39 15:24 16:34 17:44 18:44 19:49 21:04 8:34 10:29 12:14 13:19 14:14 15:24 16:34 17:44 18:44 19:49 21:04 SŁAWUTÓWKO 24 7:01 7:31 8:36 9:41 10:31 11:26 12:16 13:21 14:16 14:41 15:26 16:36 17:46 18:46 19:51 21:06 8:36 10:31 12:16 13:21 14:16 15:26 16:36 17:46 18:46 19:51 21:06 CELBOWO, STACJA PALIW 27 7:04 7:34 8:39 9:44 10:34 11:29 12:19 13:24 14:19 14:44 15:29 16:39 17:49 18:49 19:54 21:09 8:39 10:34 12:19 13:24 14:19 15:29 16:39 17:49 18:49 19:54 21:09 CELBOWO 28 7:05 7:35 8:40 9:45 10:35 11:30 12:20 13:25 14:20 14:45 15:30 16:40 17:50 18:50 19:55 21:10 8:40 10:35 12:20 13:25 14:20 15:30 16:40 17:50 18:50 19:55 21:10 PUCK, WEJHEROWSKA 31 7:08 7:38 8:43 9:48 10:38 11:33 12:23 13:28 14:23 14:48 15:33 16:43 17:53 18:53 19:58 21:13 8:43 10:38 12:23 13:28 14:23 15:33 16:43 17:53 18:53 19:58 21:13 PUCK, DWORZEC AUTOBUSOWY 32 5:00 6:00 7:15 7:45 8:50 9:55 10:45 11:40 12:30 13:35 14:30 14:55 15:40 16:50 18:00 19:00 20:05 21:15 8:50 10:45 12:30 13:35 14:30 15:40 16:50 18:00 19:00 20:05 21:15 PUCK, URZĄD GMINY 33 5:02 6:02 7:17 7:47 8:52 9:57 10:47 11:42 12:32 13:37 14:32 14:57 15:42 16:52 18:02 19:02 20:07 21:17 8:52 10:47 12:32 13:37 14:32 15:42 16:52 18:02 19:02 20:07 21:17 GNIEŻDŻEWO 37 5:07 6:07 7:22 7:52 8:57 10:02 10:52 11:47 12:37 13:42 14:37 15:02 15:47 16:57 18:07 19:07 20:12 21:22 8:57 10:52 12:37 13:42 14:37 15:47 16:57 18:07 19:07 20:12 21:22 GNIEŻDŻEWO, DWORCOWA 38 5:08 6:08 7:23 7:53 8:58 10:03 10:53 11:48 12:38 13:43 14:38 15:03 15:48 16:58 18:08 19:08 20:13 21:23 8:58 10:53 12:38 13:43 14:38 15:48 16:58 18:08 19:08 20:13 21:23 SWARZEWO 40 5:11 6:11 7:26 7:56 9:01 10:06 10:56 11:51 12:41 13:46 14:41 15:06 15:51 17:01 18:11 19:11 20:16 21:26 9:01 10:56 12:41 13:46 14:41 15:51 17:01 18:11 19:11 20:16 21:26 WŁADYSŁAWOWO, SOSNOWO 42 5:13 6:13 7:28 7:58 9:03 10:08 10:58 11:53 12:43 13:48 14:43 15:08 15:53 17:03 18:13 19:13 20:18 21:28 9:03 10:58 12:43 13:48 14:43 15:53 17:03 18:13 19:13 20:18 21:28 WŁADYSŁAWOWO, GDAŃSKA / DROGA CH. 43 5:14 6:14 7:29 7:59 9:04 10:09 10:59 11:54 12:44 13:49 14:44 15:09 15:54 17:04 18:14 19:14 20:19 21:29 9:04 10:59 12:44 13:49 14:44 15:54 17:04 18:14 19:14 20:19 21:29 WŁADYSŁAWOWO, GDAŃSKA / SZOTLAND 43 5:15 6:15 7:30 8:00 9:05 10:10 11:00 11:55 12:45 13:50 14:45 15:10 15:55 17:05 18:15 19:15 20:20 21:30 9:05 11:00 12:45 13:50 14:45 15:55 17:05 18:15 19:15 20:20 21:30 WŁADYSŁAWOWO, DWORZEC AUTOBUS. 44 5:20 6:20 7:35 8:05 9:10 10:15 11:05 12:00 12:50 13:55 14:50 15:15 16:00 17:10 18:20 19:20 20:25 21:35 9:10 11:05 12:50 13:55 14:50 16:00 17:10 18:20 19:20 20:25 21:35 WŁADYSŁAWOWO, CETNIEWO 46 5:23 6:23 7:38 8:08 9:13 10:18 11:08 12:03 12:53 13:58 14:53 15:18 16:03 17:13 18:23 19:23 20:28 21:38 9:13 11:08 12:53 13:58 14:53 16:03 17:13 18:23 19:23 20:28 21:38 CHŁAPOWO 47 5:25 6:25 7:40 8:10 9:15 10:20 11:10 12:05 12:55 14:00 14:55 15:20 16:05 17:15 18:25 19:25 20:30 21:40 9:15 11:10 12:55 14:00 14:55 16:05 17:15 18:25 19:25 20:30 21:40 CHŁAPOWO, JEŻYNOWA 48 5:26 6:26 7:41 8:11 9:16 10:21 11:11 12:06 12:56 14:01 14:56 15:21 16:06 17:16 18:26 19:26 20:31 21:41 9:16 11:11 12:56 14:01 14:56 16:06 17:16 18:26 19:26 20:31 21:41 ROZEWIE, JEDNOSTKA WOJSKOWA 50 5:28 6:28 7:43 8:13 9:18 10:23 11:13 12:08 12:58 14:03 14:58 15:23 16:08 17:18 18:28 19:28 20:33 21:43 9:18 11:13 12:58 14:03 14:58 16:08 17:18 18:28 19:28 20:33 21:43 ROZEWIE, OSIEDLE 51 < < < < < < < < < < 15:00 < < < < < < < < < < < 15:00 < < < < < < ROZEWIE, LATARNIA 51 5:30 6:30 7:45 8:15 9:20 10:25 11:15 12:10 13:00 14:05 15:02 15:25 16:10 17:20 18:30 19:30 20:35 21:45 9:20 11:15 13:00 14:05 15:02 16:10 17:20 18:30 19:30 20:35 21:45 JASTRZĘBIA GÓRA, LISI JAR 52 5:31 6:31 7:46 8:16 9:21 10:26 11:16 12:11 13:01 14:06 15:03 15:26 16:11 17:21 18:31 19:31 20:36 21:46 9:21 11:16 13:01 14:06 15:03 16:11 17:21 18:31 19:31 20:36 21:46 JASTRZĘBIA GÓRA, KOŚCIÓŁ 53 5:33 6:33 7:48 8:18 9:23 10:28 11:18 12:13 13:03 14:08 15:05 15:28 16:13 17:23 18:33 19:33 20:38 21:48 9:23 11:18 13:03 14:08 15:05 16:13 17:23 18:33 19:33 20:38 21:48 JASTRZĘBIA GÓRA 53 5:35 6:35 7:50 8:20 9:25 10:30 11:20 12:15 13:05 14:10 15:07 15:30 16:15 17:25 18:35 19:35 20:40 21:50 9:25 11:20 13:05 14:10 15:07 16:15 17:25 18:35 19:35 20:40 21:50 OSTROWO, PUSTKI 55 5:38 6:38 7:53 8:23 9:28 10:33 11:23 12:18 13:08 14:13 15:10 16:18 17:28 18:38 19:38 20:43 21:53 9:28 11:23 13:08 14:13 15:10 16:18 17:28 18:38 19:38 20:43 21:53 OSTROWO, PLAŻOWA 57 < < < < < < 11:25 12:20 13:10 14:15 15:12 16:20 17:30 18:40 19:40 20:45 21:55 < 11:25 13:10 14:15 15:12 16:20 17:30 18:40 19:40 20:45 21:55 OSTROWO 58 < < < < < < 11:27 12:22 13:12 14:17 15:14 16:22 17:32 18:42 19:42 20:47 21:57 < 11:27 13:12 14:17 15:14 16:22 17:32 18:42 19:42 20:47 21:57 OSTROWO, PLAŻOWA 59 5:40 6:40 7:55 8:25 9:30 10:35 11:29 12:24 13:14 14:19 15:16 16:24 17:34 18:44 19:44 20:49 21:59 9:30 11:29 13:14 14:19 15:16 16:24 17:34 18:44 19:44 20:49 21:59 KARWIA 61 5:43 6:43 7:58 8:28 9:33 10:38 11:32 12:27 13:17 14:22 15:19 16:27 17:37 18:47 19:47 20:52 22:02 9:33 11:32 13:17 14:22 15:19 16:27 17:37 18:47 19:47 20:52 22:02 Linia nie kursuje w 1. Dzień Wielkanocy i Infolinia PKS: Stycznia, 2. Dzień Świąt Wielkanocnych oraz 26 Grudnia linia funkcjonuje według specjalnego rozkładu jazdy W okresie ferii letnich linia funkcjonuje według zmienionego rozkładu jazdy Pomorska Komunikacja Samochodowa Sp. z o. o.

5 ========================== >>>>> ========================== >>>>> <<<<< ========================== <<<<< ========================== KARWIA - WŁADYSŁAWOWO - PUCK - REDA - GDYNIA Rozkład jazdy SPECJALNY, ważny w wybrane dni 650 GDYNIA - REDA - PUCK - WŁADYSŁAWOWO - KARWIA Rozkład jazdy SPECJALNY, ważny w wybrane dni ODJAZDY w dniu (NOWY ROK) ODJAZDY w dniu i Poniedziałek Wielkanocny ODJAZDY w dniu i Poniedziałek Wielkanocny ODJAZDY w dniu (NOWY ROK) 12:04 13:19 15:44 17:09 18:29 20:09 10:29 12:04 13:19 14:44 15:44 17:09 18:29 20:09 GDYNIA, DWORZEC AUTOBUSOWY 0 9:55 11:40 13:15 14:50 16:00 17:30 19:15 20:30 13:15 14:50 16:00 17:30 19:15 20:30 12:00 13:15 15:40 17:05 18:25 20:05 10:25 12:00 13:15 14:40 15:40 17:05 18:25 20:05 GDYNIA, STOCZNIA SKM - MORSKA (NŻ) 2 9:58 11:43 13:18 14:53 16:03 17:33 19:18 20:33 13:18 14:53 16:03 17:33 19:18 20:33 11:59 13:14 15:39 17:04 18:24 20:04 10:24 11:59 13:14 14:39 15:39 17:04 18:24 20:04 GDYNIA, AKADEMIA MORSKA (NŻ) 3 10:00 11:45 13:20 14:55 16:05 17:35 19:20 20:35 13:20 14:55 16:05 17:35 19:20 20:35 11:57 13:12 15:37 17:02 18:22 20:02 10:22 11:57 13:12 14:37 15:37 17:02 18:22 20:02 GDYNIA, MORSKA-ESTAKADA (NŻ) 4 < < < < < < < < < < < < < < 11:56 13:11 15:36 17:01 18:21 20:01 10:21 11:56 13:11 14:36 15:36 17:01 18:21 20:01 GDYNIA, WĘZEŁ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH (NŻ) 5 10:03 11:48 13:23 14:58 16:08 17:38 19:23 20:38 13:23 14:58 16:08 17:38 19:23 20:38 11:54 13:09 15:34 16:59 18:19 19:59 10:19 11:54 13:09 14:34 15:34 16:59 18:19 19:59 GDYNIA, CHYLONIA CENTRUM (NŻ) 6 10:05 11:50 13:25 15:00 16:10 17:40 19:25 20:40 13:25 15:00 16:10 17:40 19:25 20:40 11:51 13:06 15:31 16:56 18:16 19:56 10:16 11:51 13:06 14:31 15:31 16:56 18:16 19:56 GDYNIA, OWSIANA (NŻ) 7 10:07 11:52 13:27 15:02 16:12 17:42 19:27 20:42 13:27 15:02 16:12 17:42 19:27 20:42 11:48 13:03 15:28 16:53 18:13 19:53 10:13 11:48 13:03 14:28 15:28 16:53 18:13 19:53 RUMIA, JANOWO SKM - SOBIESKIEGO (NŻ) 10 10:10 11:55 13:30 15:05 16:15 17:45 19:30 20:45 13:30 15:05 16:15 17:45 19:30 20:45 11:47 13:02 15:27 16:52 18:12 19:52 10:12 11:47 13:02 14:27 15:27 16:52 18:12 19:52 RUMIA, URZĄD MIASTA (NŻ) 11 10:11 11:56 13:31 15:06 16:16 17:46 19:31 20:46 13:31 15:06 16:16 17:46 19:31 20:46 11:45 13:00 15:25 16:50 18:10 19:50 10:10 11:45 13:00 14:25 15:25 16:50 18:10 19:50 RUMIA (NŻ) 12 10:13 11:58 13:33 15:08 16:18 17:48 19:33 20:48 13:33 15:08 16:18 17:48 19:33 20:48 11:43 12:58 15:23 16:48 18:08 19:48 10:08 11:43 12:58 14:23 15:23 16:48 18:08 19:48 RUMIA, CHEŁMOŃSKIEGO (NŻ) 13 10:15 12:00 13:35 15:10 16:20 17:50 19:35 20:50 13:35 15:10 16:20 17:50 19:35 20:50 11:41 12:56 15:21 16:46 18:06 19:46 10:06 11:41 12:56 14:21 15:21 16:46 18:06 19:46 RUMIA, CH PORT RUMIA - GRUNWALDZKA (NŻ) 14 10:17 12:02 13:37 15:12 16:22 17:52 19:37 20:52 13:37 15:12 16:22 17:52 19:37 20:52 11:39 12:54 15:19 16:44 18:04 19:44 10:04 11:39 12:54 14:19 15:19 16:44 18:04 19:44 REDA, GDAŃSKA DWORZEC KOLEJOWY (NŻ) 16 10:20 12:05 13:40 15:15 16:25 17:55 19:40 20:55 13:40 15:15 16:25 17:55 19:40 20:55 11:38 12:53 15:18 16:43 18:03 19:43 10:03 11:38 12:53 14:18 15:18 16:43 18:03 19:43 REDA, GDAŃSKA - SZKOLNA / CMENTARZ (NŻ) 17 10:21 12:06 13:41 15:16 16:26 17:56 19:41 20:56 13:41 15:16 16:26 17:56 19:41 20:56 11:37 12:52 15:17 16:42 18:02 19:42 10:02 11:37 12:52 14:17 15:17 16:42 18:02 19:42 REDA, KOŚCIÓŁ (NŻ) 17 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < REDA, URZĄD MIASTA (NŻ) 17 10:22 12:07 13:42 15:17 16:27 17:57 19:42 20:57 13:42 15:17 16:27 17:57 19:42 20:57 11:35 12:50 15:15 16:40 18:00 19:40 10:00 11:35 12:50 14:15 15:15 16:40 18:00 19:40 REDA, PUCKA / NOWA (NŻ) 18 10:23 12:08 13:43 15:18 16:28 17:58 19:43 20:58 13:43 15:18 16:28 17:58 19:43 20:58 11:34 12:49 15:14 16:39 17:59 19:39 9:59 11:34 12:49 14:14 15:14 16:39 17:59 19:39 REDA, PUCKA / WIDOKOWA (NŻ) 19 10:24 12:09 13:44 15:19 16:29 17:59 19:44 20:59 13:44 15:19 16:29 17:59 19:44 20:59 11:31 12:46 15:11 16:36 17:56 19:36 9:56 11:31 12:46 14:11 15:11 16:36 17:56 19:36 REKOWO GÓRNE 21 10:27 12:12 13:47 15:22 16:32 18:02 19:47 21:02 13:47 15:22 16:32 18:02 19:47 21:02 11:29 12:44 15:09 16:34 17:54 19:34 9:54 11:29 12:44 14:09 15:09 16:34 17:54 19:34 WIDLINO 22 10:29 12:14 13:49 15:24 16:34 18:04 19:49 21:04 13:49 15:24 16:34 18:04 19:49 21:04 11:26 12:41 15:06 16:31 17:51 19:31 9:51 11:26 12:41 14:06 15:06 16:31 17:51 19:31 SŁAWUTÓWKO 24 10:31 12:16 13:51 15:26 16:36 18:06 19:51 21:06 13:51 15:26 16:36 18:06 19:51 21:06 11:23 12:38 15:03 16:28 17:48 19:28 9:48 11:23 12:38 14:03 15:03 16:28 17:48 19:28 CELBOWO, STACJA PALIW 27 10:34 12:19 13:54 15:29 16:39 18:09 19:54 21:09 13:54 15:29 16:39 18:09 19:54 21:09 11:22 12:37 15:02 16:27 17:47 19:27 9:47 11:22 12:37 14:02 15:02 16:27 17:47 19:27 CELBOWO 28 10:35 12:20 13:55 15:30 16:40 18:10 19:55 21:10 13:55 15:30 16:40 18:10 19:55 21:10 11:18 12:33 14:58 16:23 17:43 19:23 9:43 11:18 12:33 13:58 14:58 16:23 17:43 19:23 PUCK, WEJHEROWSKA 31 10:38 12:23 13:58 15:33 16:43 18:13 19:58 21:13 13:58 15:33 16:43 18:13 19:58 21:13 11:15 12:30 14:55 16:20 17:40 19:20 9:40 11:15 12:30 13:55 14:55 16:20 17:40 19:20 PUCK, DWORZEC AUTOBUSOWY 32 10:45 12:30 14:05 15:40 16:50 18:20 20:05 21:15 14:05 15:40 16:50 18:20 20:05 21:15 11:10 12:25 14:50 16:15 17:35 19:15 9:35 11:10 12:25 13:50 14:50 16:15 17:35 19:15 PUCK, URZĄD GMINY 33 10:47 12:32 14:07 15:42 16:52 18:22 20:07 21:17 14:07 15:42 16:52 18:22 20:07 21:17 11:05 12:20 14:45 16:10 17:30 19:10 9:30 11:05 12:20 13:45 14:45 16:10 17:30 19:10 GNIEŻDŻEWO 37 10:52 12:37 14:12 15:47 16:57 18:27 20:12 21:22 14:12 15:47 16:57 18:27 20:12 21:22 11:04 12:19 14:44 16:09 17:29 19:09 9:29 11:04 12:19 13:44 14:44 16:09 17:29 19:09 GNIEŻDŻEWO, DWORCOWA 38 10:53 12:38 14:13 15:48 16:58 18:28 20:13 21:23 14:13 15:48 16:58 18:28 20:13 21:23 11:01 12:16 14:41 16:06 17:26 19:06 9:26 11:01 12:16 13:41 14:41 16:06 17:26 19:06 SWARZEWO 40 10:56 12:41 14:16 15:51 17:01 18:31 20:16 21:26 14:16 15:51 17:01 18:31 20:16 21:26 10:59 12:14 14:39 16:04 17:24 19:04 9:24 10:59 12:14 13:39 14:39 16:04 17:24 19:04 WŁADYSŁAWOWO, SOSNOWO 42 10:58 12:43 14:18 15:53 17:03 18:33 20:18 21:28 14:18 15:53 17:03 18:33 20:18 21:28 < < < < < < < < < < < < < < WŁADYSŁAWOWO, GDAŃSKA / DROGA CH :59 12:44 14:19 15:54 17:04 18:34 20:19 21:29 14:19 15:54 17:04 18:34 20:19 21:29 10:57 12:12 14:37 16:02 17:22 19:02 9:22 10:57 12:12 13:37 14:37 16:02 17:22 19:02 WŁADYSŁAWOWO, GDAŃSKA / SZOTLAND 43 11:00 12:45 14:20 15:55 17:05 18:35 20:20 21:30 14:20 15:55 17:05 18:35 20:20 21:30 10:55 12:10 14:35 16:00 17:20 19:00 9:20 10:55 12:10 13:35 14:35 16:00 17:20 19:00 WŁADYSŁAWOWO, DWORZEC AUTOBUS :05 12:50 14:25 16:00 17:10 18:40 20:25 21:35 14:25 16:00 17:10 18:40 20:25 21:35 10:47 12:02 14:27 15:57 17:12 18:57 9:12 10:47 12:02 13:27 14:27 15:57 17:12 18:57 WŁADYSŁAWOWO, CETNIEWO 46 11:08 12:53 14:28 16:03 17:13 18:43 20:28 21:38 14:28 16:03 17:13 18:43 20:28 21:38 10:45 12:00 14:25 15:55 17:10 18:55 9:10 10:45 12:00 13:25 14:25 15:55 17:10 18:55 CHŁAPOWO 47 11:10 12:55 14:30 16:05 17:15 18:45 20:30 21:40 14:30 16:05 17:15 18:45 20:30 21:40 10:43 11:58 14:23 15:53 17:08 18:53 9:08 10:43 11:58 13:23 14:23 15:53 17:08 18:53 CHŁAPOWO, JEŻYNOWA 48 11:11 12:56 14:31 16:06 17:16 18:46 20:31 21:41 14:31 16:06 17:16 18:46 20:31 21:41 10:42 11:57 14:22 15:52 17:07 18:52 9:07 10:42 11:57 13:22 14:22 15:52 17:07 18:52 ROZEWIE, JEDNOSTKA WOJSKOWA 50 11:13 12:58 14:33 16:08 17:18 18:48 20:33 21:43 14:33 16:08 17:18 18:48 20:33 21:43 10:40 11:55 14:20 15:50 17:05 18:50 9:05 10:40 11:55 13:20 14:20 15:50 17:05 18:50 ROZEWIE, LATARNIA 51 11:15 13:00 14:35 16:10 17:20 18:50 20:35 21:45 14:35 16:10 17:20 18:50 20:35 21:45 10:38 11:53 14:18 15:48 17:03 18:48 9:03 10:38 11:53 13:18 14:18 15:48 17:03 18:48 JASTRZĘBIA GÓRA, LISI JAR 52 11:16 13:01 14:36 16:11 17:21 18:51 20:36 21:46 14:36 16:11 17:21 18:51 20:36 21:46 10:36 11:51 14:16 15:46 17:01 18:46 9:01 10:36 11:51 13:16 14:16 15:46 17:01 18:46 JASTRZĘBIA GÓRA, KOŚCIÓŁ 53 11:18 13:03 14:38 16:13 17:23 18:53 20:38 21:48 14:38 16:13 17:23 18:53 20:38 21:48 10:35 11:50 14:15 15:45 17:00 18:45 9:00 10:35 11:50 13:15 14:15 15:45 17:00 18:45 JASTRZĘBIA GÓRA 53 11:20 13:05 14:40 16:15 17:25 18:55 20:40 21:50 14:40 16:15 17:25 18:55 20:40 21:50 10:31 11:46 14:11 15:41 16:56 18:41 8:56 10:31 11:46 13:11 14:11 15:41 16:56 18:41 OSTROWO, PUSTKI 55 11:23 13:08 14:43 16:18 17:28 18:58 20:43 21:53 14:43 16:18 17:28 18:58 20:43 21:53 10:29 11:44 14:09 15:39 16:54 18:39 8:54 10:29 11:44 13:09 14:09 15:39 16:54 18:39 OSTROWO, PLAŻOWA 57 11:25 13:10 14:45 16:20 17:30 19:00 20:45 21:55 14:45 16:20 17:30 19:00 20:45 21:55 10:27 11:42 14:07 15:37 16:52 18:37 8:52 10:27 11:42 13:07 14:07 15:37 16:52 18:37 OSTROWO 58 11:27 13:12 14:47 16:22 17:32 19:02 20:47 21:57 14:47 16:22 17:32 19:02 20:47 21:57 10:24 11:39 14:04 15:34 16:49 18:34 8:49 10:24 11:39 13:04 14:04 15:34 16:49 18:34 OSTROWO, PLAŻOWA 59 11:29 13:14 14:49 16:24 17:34 19:04 20:49 21:59 14:49 16:24 17:34 19:04 20:49 21:59 10:22 11:37 14:02 15:32 16:47 18:32 8:47 10:22 11:37 13:02 14:02 15:32 16:47 18:32 KARWIA, WOJSKA POLSKIEGO 61 11:32 13:17 14:52 16:27 17:37 19:07 20:52 22:02 14:52 16:27 17:37 19:07 20:52 22:02 10:20 11:35 14:00 15:30 16:45 18:30 8:45 10:20 11:35 13:00 14:00 15:30 16:45 18:30 KARWIA 61

KARWIA - JASTRZĘBIA GÓRA - WŁADYSŁAWOWO - PUCK - REDA - RUMIA - GDYNIA Rozkład jazdy ważny od r.

KARWIA - JASTRZĘBIA GÓRA - WŁADYSŁAWOWO - PUCK - REDA - RUMIA - GDYNIA Rozkład jazdy ważny od r. KARWIA - JASTRZĘBIA GÓRA - WŁADYSŁAWOWO - PUCK - REDA - RUMIA - GDYNIA Kierunek: GDYNIA ODJAZDY w DNI POWSZEDNIE (poniedziałek-piątek, oprócz świąt): S H S S S S S S S S KARWIA 0 4:55 5:45 5:55 6:25 6:50

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 26 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LIII/513/2014 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA. z dnia 5 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 26 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LIII/513/2014 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA. z dnia 5 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 1273 UCHWAŁA NR LIII/513/2014 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Komunikacja podczas wydarzenia

Komunikacja podczas wydarzenia Komunikacja podczas wydarzenia Ogólnopolskie Spotkania Podróżników 2017 w Gdyni odbywają się w dwóch obiektach: 1. Gdynia Arenie, ul. K.Górskiego 8 2. Pomorskim Park Naukowo Technologicznym Gdynia - Centrum

Bardziej szczegółowo

AR 55419/8 AR AR 55067/6 AR AR [4] [5] [3] [2] < Toruń Wschodni < 0, < <

AR 55419/8 AR AR 55067/6 AR AR [4] [5] [3] [2] < Toruń Wschodni < 0, < < 431B - - STACJONNYCH 55416 55254 59910 55230 55067/6 55419/8 59910 55244 55252 55252 55422/3 55242 55242 55441/0 5.41 5.52 5.48 5.59 5.06 5.06 8.00 8.58 8.48 13.01 13.01 2,980 5.10 5.22 6.38 6.47 8.03

Bardziej szczegółowo

Tymczasowy Dworzec Autobusowy Ul. Joannitów 13

Tymczasowy Dworzec Autobusowy Ul. Joannitów 13 Aktualizacja 01.01.2016r. Polbus-PKS Sp. z o. o ul. Joannitów 13 50-525 Wrocław tel. 71-333-05-30 Informacja 703 400 444 ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW Przystanki we Wrocławiu dla linii dalekobieżnych: DWORZEC

Bardziej szczegółowo

Nowość!!! Radom Wrocław Polanica Zdrój Duszniki Zdrój Kudowa Zdrój. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Nowość!!! Radom Wrocław Polanica Zdrój Duszniki Zdrój Kudowa Zdrój. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą NA SEZON LETNI 2015 PRZYGOTOWALIŚMY DLA PAŃSTWA PROPOZYCJĘ DOGODNYCH POŁĄCZEŃ AUTOKAROWYCH DO KILKU ZNANYCH I LUBIANYCH POLSKICH MIEJSCOWOŚCI WYPOCZYNKOWYCH I UZDROWISKOWYCH Zapraszamy do zapoznania się

Bardziej szczegółowo

PRZYSTANEK: DĘBNICA KASZUBSKA, PĘTLA

PRZYSTANEK: DĘBNICA KASZUBSKA, PĘTLA PRZYSTANEK: DĘBNICA KASZUBSKA, PĘTLA 35 13 02 13 13 23 13 13 13 33 23 13n 13n sobota 28d 28d 28d 28d 28a niedziela 28d 28d 28d 28a d - nie kursuje 01.I. w I i II św. Wielkanocy, oraz 25 i 26.XII. n - nie

Bardziej szczegółowo

AR 59531/0 AR [2] [3] [1] , , ,

AR 59531/0 AR [2] [3] [1] , , , 415 - - /BUS 55219 55101 /BUS 59503 59503 55253 /BUS 55115 55115 59140/1 /BUS 55129 55129 /BUS 59537 59537 13.19 4.30 5.28 6.45 8.25 9.25 9.54 11.13 11.39 12.51 1,717 4.44 5.42 6.59 7.23 8.38 8.57 9.38

Bardziej szczegółowo

(D) codziennie. codziennie (D) Ø 16 VI, 14 VIII

(D) codziennie. codziennie (D) Ø 16 VI, 14 VIII Rozkład jazdy ważny od 11 czerwca do 2 września 2017 część 1 - / PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R 34300/1 34431 34433 34302/3 34400/1 34402/3 33420 33224 34304/5

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ w Nowej Soli

ROZKŁAD JAZDY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ w Nowej Soli ROZKŁAD JAZDY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ w Nowej Soli Ważny od 01.09.2005r. Objaśnienia użytych znaków: F - Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku oprócz 12.11.2004r. i 02.05.2005r. C - Kursuje w dni

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW Aktualizacja 25.05.2015 r. Polbus-PKS Sp. z o. o ul. Joannitów 13 50-525 Wrocław tel. 71-333-05-30 Informacja 703 400 444 ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW Przystanki we Wrocławiu dla linii dalekobieżnych: DWORZEC

Bardziej szczegółowo

CHABÓWKA "WIADUKT" Chabówka, gm. Rabka-Zdrój

CHABÓWKA WIADUKT Chabówka, gm. Rabka-Zdrój umer infolinii o rozkładzie jazdy: Koszt: 2,58 P z VAT/min Bielsko-Biała 14:48 Z Bukowina Tatrzańska 08:15 11:55 15:10 19:15 f f 21:51 f Bydgoszcz Częstochowa Elbląg Gdańsk Gdynia Gliwice Hel Kalisz Katowice

Bardziej szczegółowo

CHABÓWKA "WIADUKT" Chabówka, gm. Rabka-Zdrój

CHABÓWKA WIADUKT Chabówka, gm. Rabka-Zdrój umer infolinii o rozkładzie jazdy: Koszt: 2,58 P z VAT/min Bielsko-Biała 14:48 Z Bukowina Tatrzańska 08:15 11:55 15:10 19:15 f f 21:51 f Bydgoszcz Częstochowa Elbląg Gdańsk Gdynia Gliwice Hel Kalisz Katowice

Bardziej szczegółowo

Rozkład ważny od: r.

Rozkład ważny od: r. 854, 855, 856 GDAŃSK - KOWALE - KOLBUDY - ŁAPINO - PRĘGOWO - LISEWIEC / BABIDÓŁ - CZAPIELSK - BUSZKOWY Odjazdy w dni nauki szkolnej: km km km Przystanki / Linia 854 856 854 856 854 855 856 854 855 856

Bardziej szczegółowo

CHABÓWKA "WIADUKT" Chabówka, gm. Rabka-Zdrój

CHABÓWKA WIADUKT Chabówka, gm. Rabka-Zdrój umer infolinii o rozkładzie jazdy: Koszt: 2,58 P z VAT/min Bielsko-Biała 14:48 Z Bukowina Tatrzańska 08:15 11:55 15:10 19:15 ie kursuje w ie kursuje w ą Bydgoszcz Częstochowa Elbląg Gdańsk Gdynia Gliwice

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ KALISKA D.A./D.K Łódź, gm. M. Łódź

ŁÓDŹ KALISKA D.A./D.K Łódź, gm. M. Łódź Bełchatów Busko-Zdrój Bydgoszcz Ciechocinek 12:10 15:40 KPON-SOBROB n przez: Piotrków Trybunalski, Kielce 07:00 przez: Włocławek, Toruń d n w p 06:55 22:10 23:35 przez: Włocławek 08:40 08:40 14:35 l c

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ KALISKA D.A./D.K Łódź, M. Łódź

ŁÓDŹ KALISKA D.A./D.K Łódź, M. Łódź Bełchatów 12:10 15:40 KPON-SOBROB n d n w p Busko-Zdrój Bydgoszcz Ciechocinek przez: Piotrków Trybunalski, Kielce 07:00 przez: Włocławek, Toruń 06:55 22:10 23:35 C d1 P d1 n #ŁÓ l c P przez: Włocławek

Bardziej szczegółowo

Tymczasowy Dworzec Autobusowy Ul. Joannitów 13

Tymczasowy Dworzec Autobusowy Ul. Joannitów 13 Aktualizacja 28.06.2015r. Polbus-PKS Sp. z o. o ul. Joannitów 13 50-525 Wrocław tel. 71-333-05-30 Informacja 703 400 444 ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW Przystanki we Wrocławiu dla linii dalekobieżnych: DWORZEC

Bardziej szczegółowo

Aktualny wykaz godzinowy kursów autobusów wg rozkładów jazdy przewoźników ( stan na dzień 3 marca 2014 r.):

Aktualny wykaz godzinowy kursów autobusów wg rozkładów jazdy przewoźników ( stan na dzień 3 marca 2014 r.): Aktualny wykaz godzinowy kursów autobusów wg rozkładów jazdy przewoźników ( stan na dzień 3 marca 2014 r.): - na trasie : Łęczna-Milejów- Jaszczów-Łysołaje : odjazdy z Łęcznej d.a. do Milejowa : 5.30(Ydwm),

Bardziej szczegółowo

CHABÓWKA "WIADUKT" Chabówka, gm. Rabka-Zdrój

CHABÓWKA WIADUKT Chabówka, gm. Rabka-Zdrój umer infolinii o rozkładzie jazdy: Będzin przez: Kraków, Dąbrowa Górnicza 16:14 16:14 Bielsko-Biała 14:48 Z Bukowina Tatrzańska 08:15 11:55 15:10 19:15 f f Częstochowa Dąbrowa Górnicza Elbląg Gdańsk Gdynia

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ KALISKA D.A./D.K Łódź, gm. M. Łódź

ŁÓDŹ KALISKA D.A./D.K Łódź, gm. M. Łódź Bełchatów Busko-Zdrój Bydgoszcz Ciechocinek 15:40 przez: Kielce 07:00 U ś #ŁÓ przez: Włocławek, Toruń 06:55 22:10 23:35 przez: Włocławek 09:00 09:00 14:35 L c P N n Częstochowa Człuchów Gdańsk Gdynia 00:48

Bardziej szczegółowo

GDYNIA D.A./D.K. Gdynia, gm. M. Gdynia

GDYNIA D.A./D.K. Gdynia, gm. M. Gdynia Amsterdam przez: Koszalin, zczecin, Oldenburg 18:20 przez: Koszalin, zczecin, Berlin, Hamburg, Bremen, Oldenburg 18:20 Berlin przez: Koszalin, zczecin 18:20 18:20 przez: Gdańsk, zczecin 08:30 Białystok

Bardziej szczegółowo

AR 50573/2 AR 59531/0 AR AR 55225/4 AR/BUS [2] [1] Toruń Wsch ,

AR 50573/2 AR 59531/0 AR AR 55225/4 AR/BUS [2] [1] Toruń Wsch , - - 431B STACJONNYCH 55194 /BUS 55066 55066 59531/0 /BUS 50573/2 50573/2 55225/4 59654 /BUS 59654 59140/1 /BUS 55080 55244 /BUS 55244 59537/6 59537/6 9.23 5.16 Toruń Wsch. 5.23 6.18 13.37 13.37 5.05 5.31

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY MZK BEŁCHATÓW. Ważny od 01 VII 2017 r. Wszystkie kursy wykonywane są autobusami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych

ROZKŁAD JAZDY MZK BEŁCHATÓW. Ważny od 01 VII 2017 r. Wszystkie kursy wykonywane są autobusami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych ROZKŁAD JAZDY MZK BEŁCHATÓW Ważny od 01 VII 2017 r. Wszystkie kursy wykonywane są autobusami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. e-mail: biuro@mzk.belchatow.pl

Bardziej szczegółowo

W zastępstwie za wyłączoną stację/przystanek kolejowy:

W zastępstwie za wyłączoną stację/przystanek kolejowy: Pilawa - Dęblin W zastępstwie za wyłączoną stację/przystanek kolejowy: PKP Pilawa PKP Garwolin PKP Ruda Talubska PKP Ruda Talubska PKP Wola Rowska PKP Łaskarzew Przystanek PKP Łaskarzew Przystanek PKP

Bardziej szczegółowo

GDYNIA D.A./D.K. Gdynia, gm. M. Gdynia

GDYNIA D.A./D.K. Gdynia, gm. M. Gdynia Aarhus Amsterdam przez: Koszalin, zczecin 17:45 -pś przez: Koszalin, zczecin, Oldenburg 18:20 1-6 G ** -- przez: Koszalin, zczecin, Berlin, Hamburg, Bremen, Oldenburg 18:20 Berlin przez: Koszalin, zczecin

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY LINII 500 Kierunek: Tychy Dworzec PKP Oświęcim D.A.

ROZKŁAD JAZDY LINII 500 Kierunek: Tychy Dworzec PKP Oświęcim D.A. Kierunek: Tychy Dworzec PKP Oświęcim D.A. Lp. Nazwa przystanku FE FE Ft S F FH S F 1. Tychy Dworzec PKP 05:30 05:55 06:35 06:50-07:25 07:55 08:20 09:00 09:20 09:45 2. Tychy Andersa 05:32 05:57 06:37 06:52-07:27

Bardziej szczegółowo

GDYNIA D.A./D.K. Gdynia, gm. M. Gdynia

GDYNIA D.A./D.K. Gdynia, gm. M. Gdynia Aarhus Amsterdam Berlin przez: Koszalin, Szczecin 17:45 -pś 18:20 18:20 przez: Koszalin, Szczecin, Berlin, Hamburg, Bremen, Oldenburg przez: Koszalin, Szczecin 18:20 18:20 przez: Gdańsk, Szczecin 08:30

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE REKOWO GÓRNE. 40/32 1069 m² Rekowo Górne gmina Puck

OSIEDLE REKOWO GÓRNE. 40/32 1069 m² Rekowo Górne gmina Puck -23,64- -41,40-40/32 1069 m² Rekowo Górne gmina Puck -24,84- -49,19- -21,83- -5,05- -29,81- -41,40-40/33 1001 m² Rekowo Górne gmina Puck -14,58- -16,27- -20,10- -23,64- -54,05-40/31 1080 m² Rekowo Górne

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY - UL. DWORCOWA

ROZKŁAD JAZDY - UL. DWORCOWA ROZKŁAD JAZDY - UL. DWORCOWA Aktualizacja 0.0.07 Lp PRZEWOŹNIK KIERUNEK PRZEZ St GODZINY ODJAZDU. Intertrans Kłodzko, Jawor, Legnica, Lubin, Polkowice 5:45 U v 8:0 VM 6-7. PKS Jakuszyce Bolków, Jelenia

Bardziej szczegółowo

Legenda: m nie kursuje 24 i 31 XII

Legenda: m nie kursuje 24 i 31 XII LINIA: 450 ODJAZDY W DNI POWSZEDNIE SZKOLNE (ważny od 01.05.2016) Kościerzyna, Galeria Wybickiego 4:00 5:00 6:20 6:30 7:00 8:00 9:30 12:30 14:00 15:30 17:00 18:30 Kościerzyna, Drogowców 4:04 5:04 6:24

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW Polbus-PKS Sp. z o. o ul. Sucha 1-11 50-069 Wrocław tel. 071-333-05-30 Informacja 703 400 444 ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW Aktualizacja 17.12.2014 r. Przystanki we Wrocławiu dla linii dalekobieżnych: DWORZEC

Bardziej szczegółowo

WADOWICE, D.A. Wadowice, gm. Wadowice miasto

WADOWICE, D.A. Wadowice, gm. Wadowice miasto Andrychów 21:38 Bielsko-Biała 07:32 08:07 09:04 09:37 D D S -11-6s D S -11-6s + -6s 10:17 Pośpieszny 10:22 11:27 11:57 n a P +26-6s 12:32 13:37 14:17 15:17 + -6s 15:37 15:54 16:12 16:37 g -6s +26-6s 17:52

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY MZK BEŁCHATÓW. Ważny od 02 I 2018 r. Wszystkie kursy wykonywane są autobusami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych

ROZKŁAD JAZDY MZK BEŁCHATÓW. Ważny od 02 I 2018 r. Wszystkie kursy wykonywane są autobusami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych ROZKŁAD JAZDY MZK BEŁCHATÓW Ważny od 02 I 2018 r. Wszystkie kursy wykonywane są autobusami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. e-mail: biuro@mzk.belchatow.pl

Bardziej szczegółowo

U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U GDAŃSK OSOWA - GDYNIA GŁ

U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U GDAŃSK OSOWA - GDYNIA GŁ - - - GDAŃSK GŁ. RRJ SKM 2011/2012 96104 96804 96550 96110 96108 96112 96552 96116 96118 96816 96824 96828 96594 96128 96132 96134 96136 96556 96140 96256 96144 96558 96148 96150 96122 96152 S 03:48 05:08

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY - UL. DWORCOWA

ROZKŁAD JAZDY - UL. DWORCOWA ROZKŁAD JAZDY - UL. DWORCOWA Aktualizacja 0.07.05 Lp PRZEWOŹNIK KIERUNEK PRZEZ St GODZINY ODJAZDU PKS PKS Busko Zdrój Busko Zdrój, Oleśnica, Kępno, Wieluń, Częstochowa, Jędrzejów, Kije, Pińczów 06:0 PUK

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/129/2016 RADY POWIATU PUCKIEGO. z dnia 23 maja 2016 r.

Gdańsk, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/129/2016 RADY POWIATU PUCKIEGO. z dnia 23 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 czerwca 216 r Poz 213 UCHWAŁA NR XX/129/216 RADY POWIATU PUCKIEGO z dnia 23 maja 216 r w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW D.A./POW Piotrków Trybunalski, gm. M. Piotrków Trybunalski

PIOTRKÓW D.A./POW Piotrków Trybunalski, gm. M. Piotrków Trybunalski Bełchatów 13:30 17:08 17:08 P3 P8 G z U P przez: Bogdanów 08:00 S q przez: Mzurki U 05:45 06:40 11:30 14:10 G S q C U Bielsko-Biała Busko-Zdrój Bydgoszcz 15:00 16:05 17:20 4464 G przez: Częstochowa, Katowice

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'()"(*$ ,-., ,-

! #$!%&'()(*$ ,-., ,- strona 1 strona 2 1! "#$!%&'()"(*$ 55 55 + + 55,-.,-.. -- - --,-!/!$%&"#$!% 0, 55 55 ++ +1 55.. 1 - - -+ -, 1 2!2#'!34!3&!/ 0 55 55 +, + 5.. 1 -+ -, -+,+ 2!2#'!34!3&#64( 0-55 55 +. +- 55.. 1 1 -, + -.

Bardziej szczegółowo

Rozkład jazdy autobusów Mielęcinek. D Szczecin PRZEZ PYRZYCE STARE CZARNOWO S 9 02 D b 6 23 D * b b

Rozkład jazdy autobusów Mielęcinek. D Szczecin PRZEZ PYRZYCE STARE CZARNOWO S 9 02 D b 6 23 D * b b Sp. z o.o. w ie Rozkład jazdy autousów Mielęcinek Pyrzyce 7 35 S 9 02 4 30 5 26 6 12 + 6 23 E 9 02 * 9 37 12 17 13 02 15 02 15 27 18 07 7e 18 23 5 52 6 53 E 11 17 13 47 E 16 47 20 15 6 - Kursuje w sooty

Bardziej szczegółowo

GDYNIA D.A./D.K. Gdynia, gm. M. Gdynia

GDYNIA D.A./D.K. Gdynia, gm. M. Gdynia Koszt: 2,58 PN z VAT/min Usługę świadczy Teroplan.A. Amsterdam przez: Koszalin, zczecin, Oldenburg 18:20 1-6 G W1 przez: Koszalin, zczecin, Berlin, Hamburg, Bremen, Bremerhaven, Oldenburg 18:20 Berlin

Bardziej szczegółowo

PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R

PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R Rozkład jazdy ważny od 12 marca do 10 czerwca 2017 strona 1 KRAKÓW GŁÓWNY - - Kraków Gł./Kr. Płaszów* o 4.12 4.14 5.45 5.45 5.45 5.45 (a) ze st. Mościce odj. 7.35 p 5.28 5.28 6.41 6.41 6.41 6.42 7.39(a)

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ KALISKA D.A./D.K Łódź, gm. M. Łódź

ŁÓDŹ KALISKA D.A./D.K Łódź, gm. M. Łódź Bełchatów Busko-Zdrój Bydgoszcz Ciechocinek 15:40 przez: Kielce 07:00 ś #ŁÓ przez: Włocławek, Toruń 06:55 22:10 23:35 przez: Włocławek 14:35 N n Częstochowa Człuchów Gdańsk Gdynia 00:48 15:00 15:00 ~ #ŁÓ

Bardziej szczegółowo

Legenda: m nie kursuje 24 i 31 XII

Legenda: m nie kursuje 24 i 31 XII LINIA: 470 ODJAZDY W DNI POWSZEDNIE SZKOLNE (ważny od 01.05.2016) Kościerzyna, Galeria Wybickiego 6:15 7:00 11:15 12:15 14:15 15:15 15:30 16:15 18:25 Kościerzyna, Wojska Polskiego I 6:18 7:03 11:18 12:18

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW D.A./POW Piotrków Trybunalski, gm. M. Piotrków Trybunalski

PIOTRKÓW D.A./POW Piotrków Trybunalski, gm. M. Piotrków Trybunalski Usługę świadczy Teroplan.A., gm. M. Bełchatów 17:08 U P przez: Mzurki 05:45 14:10 G Bogdanów Busko-Zdrój Bydgoszcz 13:40 przez: Kielce 08:00 U ś #ŁÓ przez: Łódź, Włocławek, Toruń 00:30 Ekspresowy 21:30

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY KOMUNIKACJI ZAMIEJSKIEJ

ROZKŁAD JAZDY KOMUNIKACJI ZAMIEJSKIEJ ROZKŁAD JAZDY KOMUNIKACJI ZAMIEJSKIEJ ul. Unicka (Unicka 05) Informacja ważna od dnia:18 lipca 2014 r. Kierunek Przez: Godziny odjazdu 05:42 b(23) 06:47b1-6(23) 07:02 N(6) 07:22 1-7 L(11) 07:42 1-6 L(11)

Bardziej szczegółowo

TUCZEMPY Tuczempy, com. Jarosław

TUCZEMPY Tuczempy, com. Jarosław Budzyń 06:25 08:05 11:25 14:30 d (G) 6-6 d B (G) 6-15:45 18:20 19:49 22:30 n (G) n d 6- # S d n (G) 6- Bukowina 06:24 08:56 11:21 12:41 R. R. R. S1 14:24 15:36 16:41 18:19 R. S1 -- R. R. 20:16 22:24 S1

Bardziej szczegółowo

Rozkład Jazdy Świnoujście Jelenia Góra

Rozkład Jazdy Świnoujście Jelenia Góra Czwartek i sobota Piątek i niedziela Rozkład Jazdy Świnoujście Jelenia Góra 20:30 Świnoujście, Dworzec autobusowy 06:20 20:45 Międzyzdroje, ul. Niepodległości 06:05 20:56 Wisełka, ul. Nowowiejska 05:55

Bardziej szczegółowo

Wjazd na bramę MP7 tylko autobusy zmianowe

Wjazd na bramę MP7 tylko autobusy zmianowe Oznaczenie kursu 4001 D 4002 Cb 4038 D 4003 D 4005 D 4006 D 4007 D 4008 b 4009 D Nazwa przystanku Godz. km Godz. km Godz. km Godz. km Godz. km Godz. km Godz. km Godz. km Godz. km Szpital 5.10 5.10 5.10

Bardziej szczegółowo

ŚWIECIE,D.A. Świecie, Świecie miasto

ŚWIECIE,D.A. Świecie, Świecie miasto Usługę świadczy Teroplan.A. ŚWIECIE,.A. Błądzim przez: askowice, rzycim, niano 08:10 15:10 KPON-OBROB przez: Biechowo, rzycim, niano 05:45 przez: Terespol Pomorski, Bukowiec, niano 11:40 14:25 17:00 przez:

Bardziej szczegółowo

NOWA SÓL D.A. Nowa Sól, gm. Nowa Sól

NOWA SÓL D.A. Nowa Sól, gm. Nowa Sól Amsterdam Berlin Bielefeld Bochum, Berlin, Oldenburg 22:40 22:40 22:40 22:40 22:40 22:40 22:40 22:40, Braunschweig, Hannover 22:40 22:40 22:40 22:40, Braunschweig, Hannover, Bielefeld, Hamm, Dortmund Bolesławiec

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY. + autobus kursuje od poniedziałku do piątku autobus kursuje w soboty autobus kursuje w niedziele i święta

ROZKŁAD JAZDY. + autobus kursuje od poniedziałku do piątku autobus kursuje w soboty autobus kursuje w niedziele i święta ROZKŁAD JAZDY MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI ul. Leśna 4, 64 100 Leszno Centrala tel. 65 529 72 29, fax. 65 529 94 66 e-mail: mzk@mzk.leszno.pl Biuro Obsługi Klienta tel. 65 529 93 46 tel. kom. 608 045 405

Bardziej szczegółowo

NOWY TARG, D.A. Nowy Targ, gm. Nowy Targ

NOWY TARG, D.A. Nowy Targ, gm. Nowy Targ umer infolinii o rozkładzie jazdy: Koszt: 2,58 P z VAT/min OWY TARG, D.A. owy Targ, gm. owy Targ Bielsko-Biała 14:25 Z Brzegi 08:30 ormalny 10:30 ormalny 12:45 ormalny 14:35 1-6 1-6 ormalny 16:10 ormalny

Bardziej szczegółowo

GRUDZIĄDZ, D.A. Grudziądz, gm. M. Grudziądz

GRUDZIĄDZ, D.A. Grudziądz, gm. M. Grudziądz Koszt: 2,58 PLN z VT/min sługę świadczy Teroplan.. GRZIĄZ,.. Brodnica Busko-Zdrój 10:30 19:11 g przez: Toruń, Włocławek, Łódź, Kielce 19:30 Przyśpieszony b V Bydgoszcz 07:40 08:05 P1 g przez: Świecie 05:20

Bardziej szczegółowo

PKS Tomaszów Maz. Sp. z o.o. 97-200 Tomaszów Maz. ul. Dworcowa 6 Tel. 044 724-41 51- CENTRALA Tel. 044 724-23 48- DYSPOZYTOR do godz. 12.

PKS Tomaszów Maz. Sp. z o.o. 97-200 Tomaszów Maz. ul. Dworcowa 6 Tel. 044 724-41 51- CENTRALA Tel. 044 724-23 48- DYSPOZYTOR do godz. 12. PKS Tomaszów Maz. Sp. z o.o. 97-200 Tomaszów Maz. ul. Dworcowa 6 Tel. 044 724-41 51- CENTRALA Tel. 044 724-23 48- DYSPOZYTOR do godz. 12.00 ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW PKS w Tomaszowie Mazowieckim LINIA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

ŚWIECIE,D.A. Świecie, gm. Świecie miasto

ŚWIECIE,D.A. Świecie, gm. Świecie miasto sługę świadczy Teroplan.A. Błądzim przez: rzycim, niano 05:45 przez: askowice, rzycim, niano 08:10 15:10 KPON-OBROB ŚWIECIE,.A. przez: Terespol Pomorski, Bukowiec, niano 11:40 14:25 17:00 przez: Terespol

Bardziej szczegółowo

NOWA SÓL D.A. Nowa Sól, Gemeinde Nowa Sól

NOWA SÓL D.A. Nowa Sól, Gemeinde Nowa Sól Amsterdam Berlin 23:15 Nowa, Gemeinde Nowa przez: Zielona Góra, Berlin, Hamburg, Bremen, Oldenburg przez: Zielona Góra 15:30 23:15 Bolesławiec Bremen Częstochowa 14:20 d % przez: Zielona Góra, Berlin,

Bardziej szczegółowo

Rozkład jazdy autobusów

Rozkład jazdy autobusów Rozkład jazdy autobusów MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI ul. Leśna 4, 64 100 Leszno Sekretariat tel. 65 529 72 29, fax. 65 529 94 66 e-mail: mzk@mzk.leszno.pl Centrum Nadzoru Ruchu tel. 65 529 93 46 tel. komórkowy

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN D.A. Olsztyn, gm. M. Olsztyn

OLSZTYN D.A. Olsztyn, gm. M. Olsztyn umer infolinii o rozkładzie jazdy: OLSZTY.A. Augustów przez: Mrągowo, Ełk 15:00 15:00 W P 1 r d 5 Bartoszyce 15:00 16:40 16:40 21:35 6 7 P 2 4 6 przez: Lidzbark Warmiński 08:00 11:00 12:00 13:00 G c P

Bardziej szczegółowo

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego:

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego: Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego: Na terenie Miasta Nowy Dwór Gdański: Lp. Nazwa apteki Adres Godziny otwarcia aptek poniedziałek -piątek sobota 1. NOWODWORSKA

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW - DWORZEC AUTOBUSOWY W OLEŚNICY

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW - DWORZEC AUTOBUSOWY W OLEŚNICY ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW - DWORZEC AUTOBUSOWY W OLEŚNICY Rozkład jazdy ważny od 26.06.2016r. KIERUNEK PRZEZ LINIA GODZINA OZNACZENIE ST P GODZINA OZNACZENIE ST P GODZINA OZNACZENIE ST P GODZINA OZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

3 WÓJTOWSTWO (Jana P. II - SPGK) Jana Pawła II - Langiewicza-

3 WÓJTOWSTWO (Jana P. II - SPGK) Jana Pawła II - Langiewicza- SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA z O.O. w SANOKU ul.jana Pawła II 9 tel. 7 0 07 07 0 ROZKŁAD JAZDY linii autobusowych MKS SANOK (skrócony). W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

3 WÓJTOWSTWO (Jana P. II - SPGK) Jana Pawła II -

3 WÓJTOWSTWO (Jana P. II - SPGK) Jana Pawła II - SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA z O.O. w SANOKU ul.jana Pawła II 9 tel. 7 0 07 07 0 ROZKŁAD JAZDY linii autobusowych MKS SANOK (skrócony).0.20r.. W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW. MZK Sp. z o.o. w Oświęcimiu WEJŚCIE. Obowiązuje od 01.07.2014 r. do 31.08.2014 r. Aktualizacja w dniu: 01.07.2014r.

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW. MZK Sp. z o.o. w Oświęcimiu WEJŚCIE. Obowiązuje od 01.07.2014 r. do 31.08.2014 r. Aktualizacja w dniu: 01.07.2014r. ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW MZK Sp. z o.o. w Oświęcimiu WEJŚCIE Obowiązuje od 01.07.2014 r. do 31.08.2014 r. Aktualizacja w dniu: 01.07.2014r. ROZKŁAD JAZDY Wybór linii: LINIE MIEJSKIE LINIE PODMIEJSKE LINIE

Bardziej szczegółowo

BYDGOSZCZ GŁÓWNA ODJAZDY POCIĄGÓW

BYDGOSZCZ GŁÓWNA ODJAZDY POCIĄGÓW GODZINA ODAZDU RODZA NR POCIĄGU 1.20 TLK I 45201 1.40 TLK I 54200 3.00 TLK I 83202 INFORMACA O SKŁADZIE POCIĄGU 2 K + % 2 K + % 2 K + % BYDGOSZCZ GŁÓWNA ODAZDY POCIĄGÓW WAŻNY OD 03.10.2011 DO 29.10.2011

Bardziej szczegółowo

13 10 D D 16 05

13 10 D D 16 05 70-877 Rozkład jazdy autousów zikowo Barlinek 7 28 9 00 9 55 67 11 55 E 12 45 14 10 + 14 40 13 10 15 25 16 05 16 25 + 16 55 17 35 E 18 40 19 30 22 40 Lipiany 15 19 15 49 STARE CZARNOWO 11 55 E 15 25 19

Bardziej szczegółowo

4001 F 4002 Z+ 4038 F 4003 F 4004 F 4005 F 4006 F 4007 F 4008 U

4001 F 4002 Z+ 4038 F 4003 F 4004 F 4005 F 4006 F 4007 F 4008 U Oznaczenie kursu 4001 F 4002 Z+ 4038 F 4003 F 4004 F 4005 F 4006 F 4007 F 4008 U Nazwa przystanku Godz. km Godz. km Godz. km Godz. km Godz. km Godz. km Godz. km Godz. km Godz. km Szpital 5.15 5.10 5.20

Bardziej szczegółowo

KARLIK. codziennie codziennie. (D) od 4 V. codziennie. codziennie

KARLIK. codziennie codziennie. (D) od 4 V. codziennie. codziennie Rozkład jazdy ważny od 12 marca do 10 czerwca 2017 część 1 KRAKÓW PŁASZÓW - - / PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R 34300/1 33116 34431 34433 34433 34302/3 33098 34400/1 33096

Bardziej szczegółowo

Legenda: m nie kursuje 24 i 31 XII

Legenda: m nie kursuje 24 i 31 XII LINIA: 470 ODJAZDY W DNI POWSZEDNIE SZKOLNE (ważny od 01.06.2015) Kościerzyna, Galeria Wybickiego 6:15 7:00 7:35 11:15 12:15 14:15 15:15 15:30 16:15 18:25 Kościerzyna, Wojska Polskiego I 6:18 7:03 7:38

Bardziej szczegółowo

LINIA: 470 ODJAZDY W DNI POWSZEDNIE SZKOLNE

LINIA: 470 ODJAZDY W DNI POWSZEDNIE SZKOLNE LINIA: 470 ODJAZDY W DNI POWSZEDNIE SZKOLNE (ważny od 01.07.2013) Kościerzyna, D.A. 6:15 7:00 7:35 11:15 12:15 14:15 15:15 15:30 16:15 18:25 Kościerzyna, Wojska Polskiego 6:16 7:01 7:36 11:16 12:16 14:16

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR V/XXI/219/16 POWIATU WEJHEROWSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Gdańsk, dnia 13 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR V/XXI/219/16 POWIATU WEJHEROWSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 września 2016 r. Poz. 3115 UCHWAŁA NR V/XXI/219/16 POWIATU WEJHEROWSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW D.A./POW Piotrków Trybunalski, gm. M. Piotrków Trybunalski

PIOTRKÓW D.A./POW Piotrków Trybunalski, gm. M. Piotrków Trybunalski , gm. M. Baby przez: Moszczenica 14:28 Bełchatów 17:08 U P przez: Bogdanów 08:00 S q przez: Mzurki 05:45 06:40 11:30 14:10 S q 4464 G C U Bielsko-Biała Busko-Zdrój Bydgoszcz 15:00 16:05 17:20 4464 G przez:

Bardziej szczegółowo

BIERUTÓW BOGUSZYCE. 13:00 Du :30 Du :40 S :15 Dum :40 Dum :20 Dum :35 Cłd 5 8 BRZEZINKA

BIERUTÓW BOGUSZYCE. 13:00 Du :30 Du :40 S :15 Dum :40 Dum :20 Dum :35 Cłd 5 8 BRZEZINKA ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW - DWORZEC AUTOBUSOWY W OLEŚNICY Rozkład jazdy ważny od 25.06.2017r. KIERUNEK PRZEZ LINIA GODZINA OZNACZENIE ST P GODZINA OZNACZENIE ST P GODZINA OZNACZENIE ST P GODZINA OZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

SANDOMIERZ D.A. Sandomierz, gm. Sandomierz

SANDOMIERZ D.A. Sandomierz, gm. Sandomierz Busko-Zdrój Dolyna Elbląg Gdańsk Ivano-rankivsk Kalush 10:39 d n przez: Lviv, Ivano-rankivsk, Kalush 23:10 przez: Radom, Warszawa 05:50 przez: Radom, Warszawa, Elbląg 05:50 przez: Lviv 23:10 przez: Lviv,

Bardziej szczegółowo

3 WÓJTOWSTWO (Jana P. II - SPGK) Jana Pawła II -

3 WÓJTOWSTWO (Jana P. II - SPGK) Jana Pawła II - SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA z O.O. w SANOKU ul.jana Pawła II tel. 0 0 0 0 ROZKŁAD JAZDY linii autobusowych MKS SANOK (skrócony).0.20r.. W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

rozkład na dni robocze - szkolne kierunek: tam rozkład na dni robocze - szkolne kierunek: powrót przesiadka na autobus linii 845 w kierunku Wrocławia

rozkład na dni robocze - szkolne kierunek: tam rozkład na dni robocze - szkolne kierunek: powrót przesiadka na autobus linii 845 w kierunku Wrocławia rozkład na dni robocze - szkolne Wrocław Norwida 5:30 7:40 9:10 11:10 12:50 13:50 14:50 15:50 17:10 18:30 20:00 23:00 Wrocław Kliniki 5:33 7:43 9:13 11:13 12:53 13:53 14:53 15:53 17:13 18:33 20:03 23:03

Bardziej szczegółowo

Linia Ząbki-1 Rozkład jazdy w dzień roboczy. Linia Ząbki-2 Rozkład jazdy w dni robocze

Linia Ząbki-1 Rozkład jazdy w dzień roboczy. Linia Ząbki-2 Rozkład jazdy w dni robocze Przystanek CH Marki 02 - Centrum Handlowe M1 pętla - odjazd kierunek -> Powstańców Możliwość przesiadki z/na linie 190 i 112 ZTM LZ-1 i LZ-2 miasta Zielonka Linia Ząbki-1 Rozkład jazdy w 04:35[P]; 05:10[S];

Bardziej szczegółowo

REZERWACJA I INFORMACJA: , Rozkład Jazdy ważny od r. Warszawa. Łódź. Radom. Kielce 230V DARMOWY POCZĘSTUNEK

REZERWACJA I INFORMACJA: , Rozkład Jazdy ważny od r. Warszawa. Łódź. Radom. Kielce 230V DARMOWY POCZĘSTUNEK Rozkład Jazdy ważny od 1.05.2017 r. 230V DARMOWY POCZĘSTUNEK KOMFORT BEZPŁATNY INTERNET S Łódź Warszawa N1 N2 Lotnisko Chopina N4 Radom Piotrków Trybunalski Kielce Ostrowiec Świętokrzyski Staszów Zdrój

Bardziej szczegółowo

SŁAWNO, DWORZEC Sławno, Sławno

SŁAWNO, DWORZEC Sławno, Sławno Amsterdam Berlin Białystok Bielefeld Bochum Braunschweig Bremen Brzeście Dortmund Duisburg Düsseldorf Elbląg przez: Koszalin, Szczecin, Oldenburg 1-6 G ** -- przez: Koszalin, Szczecin, Berlin, Hamburg,

Bardziej szczegółowo

3 WÓJTOWSTWO (Jana P. II - SPGK) Jana Pawła II -

3 WÓJTOWSTWO (Jana P. II - SPGK) Jana Pawła II - SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA z O.O. w SANOKU ul.jana Pawła II 9 tel. 7 0 07 07 0 ROZKŁAD JAZDY linii autobusowych MKS SANOK (skrócony)..20r.. W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

Duże zmiany w centrum. Trwa rozbudowa skrzyżowania

Duże zmiany w centrum. Trwa rozbudowa skrzyżowania Duże zmiany w centrum. Trwa rozbudowa skrzyżowania Aktualizacja 19.09.2017 W nocy z dnia 20 na 21 września (środa/czwartek) nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Podjazd. Ruch prowadzony będzie tam dwoma

Bardziej szczegółowo

Rozkład jazdy autobusów PKS Żnin Zmieniony

Rozkład jazdy autobusów PKS Żnin Zmieniony Rozkład jazdy autobusów PKS Żnin 12.12.2007. Zmieniony 12.04.2016. Urząd Miejski w Żninie Rozkład sporządzony na podstawie informacji dostarczonych przez przewoźników. Urząd Miejski nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

z o.o., tabela Odcinek Tczew Słupsk: otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej zmiany.

z o.o., tabela Odcinek Tczew Słupsk: otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej zmiany. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 52/2016 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 22 marca 2016 r. Zmiana nr 3 Wykazu taryfowych 1. W Wykazie taryfowych, wprowadza się następujące zmiany: 1) W części

Bardziej szczegółowo

Linia Ząbki-2 Rozkład jazdy w dni robocze

Linia Ząbki-2 Rozkład jazdy w dni robocze Przystanek CH Marki 02 - Centrum Handlowe M1 pętla - odjazd kierunek -> Powstańców Możliwość przesiadki z/na linie 190 i 112 ZTM LZ-1 i LZ-2 miasta Zielonka Linia Ząbki-1 Rozkład jazdy w 04:28; 05:35;

Bardziej szczegółowo

Wykaz odległości taryfowych PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o. (WOT SKM) Załącznik do Uchwały nr 72/2015

Wykaz odległości taryfowych PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o. (WOT SKM) Załącznik do Uchwały nr 72/2015 Wykaz odległości taryfowych PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o. (WOT SKM) Załącznik do Uchwały nr 72/2015 Gdynia 2015 Spis treści Uchwała nr 72/2015 wprowadzająca wykaz odległości taryfowych

Bardziej szczegółowo

Kierunek Odjazdy CHODÓW przez: ALEKSANDRÓW K/CHODOWA 11:31 S CZERWONKA przez: ALEKSANDRÓW K/CHODOWA 07:29 H 17:12 S

Kierunek Odjazdy CHODÓW przez: ALEKSANDRÓW K/CHODOWA 11:31 S CZERWONKA przez: ALEKSANDRÓW K/CHODOWA 07:29 H 17:12 S Prz Rozkład jazdy autobusów PKS Poniżej prezentujemy rozkład jazdy autobusów dla dwóch głównych przystanków w Kłodawie. Rozkład jazdy na pozostałych przystankach można sprawdzić na stronie PKS Konin pod

Bardziej szczegółowo

Zastępcza kominikacja autobusowa

Zastępcza kominikacja autobusowa informacja o pociągu TARNÓW - RZESZÓW GŁ. R-39401 R-39403 R-33135 R-39405 R-39407 R-39301 R-39409 R-39303 R-33099 R-39411 R-39413 R-39305 R-39415 R-33109 R-39417 [1] [2] [6] [2] [4] [5] [3] [6] [3] [3]

Bardziej szczegółowo

Rozkład jazdy ważny od r.

Rozkład jazdy ważny od r. Rozkład jazdy ważny od 1.12.2016r. Inowrocław, dnia 09.11.2016r. Linia nr 1 Odjazdy z przystanku Dworzec PKP w kier. Osiedla Piastowskiego. 6.53m, 8.01mS, 9.20cmS, 10.52cmS, 12.09mcS, 13.17m, 14.34m, 15.48cm,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU ORAZ FUNKCJONOWANIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OKRESIE WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. 21 października 2 listopada 2017 r.

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU ORAZ FUNKCJONOWANIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OKRESIE WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. 21 października 2 listopada 2017 r. ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU ORAZ FUNKCJONOWANIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OKRESIE WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 21 października 2 listopada 2017 r. ZMIANY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ RUCHU W REJONIE CMENTARZY CMENTARZ DYWITY

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w komunikacji miejskiej w Toruniu. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Toruń, 24 listopada 2014 r

Planowane zmiany w komunikacji miejskiej w Toruniu. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Toruń, 24 listopada 2014 r Planowane zmiany w komunikacji miejskiej w Toruniu WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Toruń, 24 listopada 2014 r 1 Czynniki mające wpływ na funkcjonowanie komunikacji miejskiej: Oddanie do ruchu nowego mostu

Bardziej szczegółowo

ŁOSICE Ul. RYNEK 27. SIEDLCE przez Mordy

ŁOSICE Ul. RYNEK 27. SIEDLCE przez Mordy SIEDLCE przez Mordy przez Siedlce, Mińsk Maz. przez Korczew MORDY przez Starą Wieś SIEMIATYCZE ŁOSICE Ul. RYNEK 27 5 05 D 6 43 D6f 7 50 D 8 26 7* 9 58 D6 11 43 (1-4)7* 12 27 5,6 14 30 D 15 28 2-5,7* 16

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD ODJAZDÓW AUTOBUSÓW Z D.A. W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

ROZKŁAD ODJAZDÓW AUTOBUSÓW Z D.A. W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ROZKŁAD ODJAZDÓW AUTOBUSÓW Z D.A. W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ Ważny od 29-06-2014 ODJAZDY LINIA KM KIERUNEK PRZEZ GODZ OZN S P GODZ OZN S P 17 8 CESARZOWICE Ciechów 07:30 2,5 p 3 1 12:00 2,5,S,p 3 1 27 (Gmina Środa

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY. Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. reklama

ROZKŁAD JAZDY. Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. reklama ROZKŁAD JAZDY Pomorskiej Kolei Metropolitalnej reklama 10.12.2017-10.03.201 4-5 Schemat połączeń SKM na liniach PKM Schemat linii PKM na terenie Gdańska 6-7 Tabelaryczny rozkład jazdy pociągów na odcinku

Bardziej szczegółowo

Linia Ząbki-2 Rozkład jazdy w dni robocze (na zamknięcie ul. Czwartaków)

Linia Ząbki-2 Rozkład jazdy w dni robocze (na zamknięcie ul. Czwartaków) Przystanek CH Marki 02 - Centrum Handlowe M1 pętla - odjazd kierunek -> Powstańców Możliwość przesiadki z/na linie 190 i 112 ZTM LZ-1 i LZ-2 miasta Zielonka Linia Ząbki-1 Rozkład jazdy w dzień roboczy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE DLA OFERTY PROMOCYJNY BILET MIESIĘCZNY TANDEMOWY OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU. 1. Uprawnieni

WARUNKI TARYFOWE DLA OFERTY PROMOCYJNY BILET MIESIĘCZNY TANDEMOWY OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU. 1. Uprawnieni WARUNKI TARYFOWE DLA OFERTY PROMOCYJNY BILET MIESIĘCZNY TANDEMOWY OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU 1. Uprawnieni 1) Z oferty Promocyjny Bilet Miesięczny Tandemowy (zwanego dalej biletem ) może

Bardziej szczegółowo

Linia Ząbki-2 odjazd z pętli przy centrum handlowym M1. W kierunku PKP Rembertów możliwość przesiadki z/na linie 190 i 112 ZTM

Linia Ząbki-2 odjazd z pętli przy centrum handlowym M1. W kierunku PKP Rembertów możliwość przesiadki z/na linie 190 i 112 ZTM odjazd z pętli przy centrum handlowym M1. W kierunku PKP Rembertów możliwość przesiadki z/na linie 190 i 112 ZTM 05:20; 05:45; 06:15; 06:40; 07:05; 07:35; 08:00; 08:25; 08:50; 09:30; 10:20; 11:10; 12:05;

Bardziej szczegółowo

Rozkład jazdy PKS - KROTOSZYN

Rozkład jazdy PKS - KROTOSZYN Rozkład jazdy PKS - KROTOSZYN Obowiązuje od - 01.11.2007r. Telefoniczna informacja PKS - (62) 725 35 82 UWAGA PODRÓŻNI!!! W PKS - Krotoszyn obowiązują: 1/ Ceny promocyjne na bilety jednorazowe: 30 % dla

Bardziej szczegółowo

INOWROCŁAW PRZYJAZDY POCIĄGÓW WAśNY OD DO

INOWROCŁAW PRZYJAZDY POCIĄGÓW WAśNY OD DO INOWROCŁAW PRZYJAZDY POCIĄGÓW WAśNY OD..008 DO..009 GODZINA PRZYJAZDU RODZAJ NR POCIĄGU INFORMAC JA O SKŁADZIE POCIĄGU ODJAZDY ZE STACJI POCZĄTKOWYCH, POŚREDNICH, TERMIN KURSOWANIA I DODATKOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo