4^14. MINISTER SPORTU I TURYSTYKI Adam Giersz Warszawa, dn./^ października 2011 r. Pani. Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4^14. MINISTER SPORTU I TURYSTYKI Adam Giersz 2011-10- 2 6. Warszawa, dn./^ października 2011 r. Pani. Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich"

Transkrypt

1 Warszawa, dn./^ października 2011 r. MINISTER SPORTU I TURYSTYKI Adam Giersz BG-l-073 -» 11/MJ 0IU8O ROCZNIKA PRAW OBYWATfłSKIO WPŁ, ZAL J 4^14 Pani ^-^* a?t-0 A n P?* &>-?^-> /ćs^*t~ Ss~i*' Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich W nawiązaniu do pisma sygn. RPO w sprawie rasistowskich i ksenofobicznych zachowań kibiców piłkarskich, Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazuje poniższą informację: Uznając, że sport, jako jedno z najważniejszych zjawisk społecznych, kulturowych i ekonomicznych XXI wieku, pełni ważną rolę w kształtowaniu otwartego społeczeństwa, opartego na wartościach demokratycznych i prawach człowieka, Ministerstwo Sportu i Turystyki traktuje zadania wynikające z jego społecznego wymiaru jako priorytetowe. Zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Unii Europejskiej oraz ze Strategią rozwoju sportu w Polsce do roku 2015, przeciwdziałanie patologiom współczesnego sportu, takim jak: doping, rasizm, ksenofobia, dyskryminacja, korupcja oraz wykluczenie społeczne jest bardzo ważnym obszarem działań resortu. Ministerstwo mając na uwadze wzmocnienie środków zmierzających do zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji, realizuje zadania we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz innymi podmiotami, w tym w ramach prac Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych, Spółki PL.2012 w zakresie Programu odpowiedzialności społecznej UEFA EURO 2012" oraz poprzez współuczestniczenie m.in. w projektach Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Uwzględniając fakt, że współczesny sport narażony jest na wiele zagrożeń, a rasizm i ksenofobia obok korupcji, dopingu i przemocy na stadionach należy do najgroźniejszych oraz mając na uwadze wyeliminowanie zachowań rasistowskich z polskich stadionów, Ministerstwo Sportu i Turystyki wspiera działania skierowane na zwalczanie patologii w sporcie, w tym w świecie futbolu oraz uczestniczy w realizacji programów profilaktycznych w tym zakresie. W realizacji zadań Ministerstwo współpracuje z podmiotami działającymi w obszarze bezpieczeństwa w sporcie oraz wykorzystuje doświadczenia wynikające z uczestnictwa

2 w strukturach Rady Europy, a zwłaszcza Stałego Komitetu Europejskiej Konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, w szczególności meczów piłki nożnej. W 2010 roku na zaproszenie MSiT oraz MSWiA gościł w Polsce z wizytą konsultacyjną zespół Stałego Komitetu, a celem wizyty była pomoc w utrwaleniu i upowszechnieniu w Polsce ogólnych osiągnięć w dziedzinie bezpieczeństwa imprez sportowych, w szczególności w kontekście EURO Najważniejsze projekty realizowane z udziałem Ministerstwa Sportu i Turystyki, mające na celu promowanie postaw przeciwko rasizmowi i nietolerancji w sporcie: 1. Konferencja Nie - dla rasizmu w sporcie, decyzję o organizacji pierwszej jej edycji podjęli Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania, Minister Sportu i Turystyki oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podczas konferencji w 2009 roku, prezesi polskich związków sportowych, przedstawiciele innych organizacji pozarządowych oraz zaproszeni goście podpisali deklarację Nie - dla rasizmu w sporcie. Druga edycja konferencji została przeprowadzona w dniu 2 grudnia 2010 r. Głównym celem konferencji była prezentacja dobrych praktyk w zakresie zwalczania rasizmu i dyskryminacji w sporcie oraz projektów kształtujących i promujących różnorodność oraz tolerancję. 2. Konferencja poświęcona monitoringowi i zwalczaniu zjawiska rasizmu w piłce nożnej zorganizowana w Warszawie, w dniach czerwca 2011 roku. Patronat nad spotkaniem objęli: Minister Sportu i Turystyki, Adam Giersz, Minister Spraw Zagranicznych, Radosław Sikorski oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz. Organizatorami, przy wsparciu UEFA, było Stowarzyszenie Nigdy Więcej oraz Football Against Racism in Europę (FARĘ). Podczas sesji dyskutowano nad następującymi zagadnieniami: zwalczanie rasizmu i innych form dyskryminacji, mniejszości etniczne, a piłka nożna w środkowej i wschodniej Europie, działania FARĘ (Football Against Racism in Europę) w kontekście zbliżającego się Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, w tym monitoring incydentów rasistowskich. W trakcie wystąpień zaprezentowano szereg przykładów dobrych praktyk, m.in.: programy i projekty realizowane przez administrację publiczną w Polsce, przykłady integracji mniejszości etnicznych poprzez sport oraz doświadczenia FARĘ w przedmiotowej sprawie, podczas poprzednich dużych imprez piłkarskich. Ponadto przedstawiciele Stowarzyszenia Nigdy Więcej ogłosili prowadzony we współpracy z FARĘ plan walki z rasizmem i ksenofobią na UEFA EURO 2012, będący częścią oficjalnego programu odpowiedzialności społecznej UEFA. 3. Kwestie równości, a pochodzenie etniczne, były również jednym z tematów konferencji eksperckiej pn. Wyrównywanie szans poprzez sport jako element polityki społecznej, organizowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, która rozpoczęła cykl wydarzeń organizowanych w ramach polskiej prezydencji w obszarze sportu i wpisuje się w realizację jednego z priorytetów, jakim jest społeczny wymiar sportu. Konferencja odbyła się w dniach lipca 2011 r. we Wrocławiu w siedzibie Rady 2

3 Miasta. Moderatorem jednej z sesji był Jacek Purski ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej - koordynator kampanii Wykopmy rasizm ze stadionów i członek organizacji Football Against Racism in Europę. 4. Projekt szkoleniowy Skuteczny trener dobrym wychowawcą" - głównym celem warsztatów szkoleniowych było rozwijanie psychologicznych kompetencji trenerów i instruktorów sportu w zakresie pracy z młodymi zawodnikami w kontakcie indywidualnym i grupowym. Umiejętności te nie tylko podnoszą efektywność treningu sportoweg ale i przeciwdziałają agresji i przemocy w sporcie, przyczyniając się do rozwoju psychospołecznego młodych sportowców. Warsztaty skierowane były do trenerów i instruktorów, a w szczególności do Animatorów zajęć dzieci i młodzieży na boiskach wybudowanych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012". Realizacja projektu miała na celu wsparcie działań profilaktycznych w sporcie dzieci i młodzieży oraz służyła poprawie bezpieczeństwa jego uczestników. Dodatkowo podczas warsztatów przeprowadzono szkolenie w zakresie problematyki rasizmu w sporcie, które poprowadził przedstawiciel Stowarzyszenia Nigdy Więcej. 5. Projekt edukacyjny Jestem Fair" - w dniu 28 stycznia 2011 r. (w 2010 r. realizowany był program pilotażowy) zostało podpisane porozumienie w sprawie wspólnej realizacji programu Jestem Fair, pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędem Miasta Łodzi i Uniwersytetem Łódzkim. Współrealizatorami projektu sąm.in. kluby RTS Widzew i Łódzki Klub Sportowy oraz wiele innych instytucji i organizacji. Patronat nad przedsięwzięciem objął Polski Komitet Olimpijski. Głównym realizatorem projektu jest Uniwersytet Łódzki we współpracy z Urzędem Miasta oraz nauczycielami wychowania fizycznego łódzkich szkół gimnazjalnych. Program Jestem Fair ma na celu propagowanie idei fair play, jako edukacyjnego elementu zwalczania rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu oraz upowszechnianie postawy większego zrozumienia i tolerancji dla innych osób, kultur i wyznań wśród uczniów pierwszych klas gimnazjalnych. 6. MSiT przy współudziale Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości od 2009 r. realizuje program Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży. Jednym z celów tego projektu jest zapobieganie zjawiskom patologii wśród młodego pokolenia, kształtowanie postaw poszanowania prawa oraz promocja pozytywnych zachowań w sporcie zgodnych z ideąjair play. 7. Ministerstwo Sportu i Turystyki wspiera działania edukacyjne Stowarzyszenia Nigdy Więcej", podejmowane wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, mające na celu przeciwdziałanie występowaniu zjawisk o charakterze rasistowskim i dyskryminacyjnym w sporcie, w tym m.in.: a) Ministerstwo dofinansowało zakup poradnika Jak walczyć z rasizmem, będącego pakietem materiałów, zawierających zbiór najlepszych praktyk z dziedziny walki z rasizmem w sporcie, inspirowanych doświadczeniami kampanii zachodnioeuropejskich. Poradnik jest dodatkowo wsparty rekomendacjami Rady Europy i innych kluczowych instytucji, które aktywnie włączają się w zwalczanie rasizmu na stadionach. Poradnik jest rozpowszechniany 3

4 podczas szkoleń i warsztatów metodycznych skierowanych do nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów oraz podczas szkoleń dla stewardów stadionowych, organizowanych m.in. przez Polski Związek Piłki Nożnej, b) od kilku lat wspierana jest organizacja kampanii Wykopmy rasizm ze stadionów, podczas akcji Tydzień Akcji Futbolu przeciwko Rasizmowi. Projekt Wykopmy rasizm ze stadionów skierowany jest do kibiców, zawodników, trenerów, sędziów, działaczy sportowych i dziennikarzy. Ideą akcji jest propagowanie antyrasistowskich postaw wśród fanów. Polega on m.in. na walce z dyskryminacją oraz faszystowską symboliką na stadionach. Ministerstwo Sportu i Turystyki wspiera najlepsze projekty dotyczące przeciwdziałania rasizmowi i nietolerancji w sporcie, c) w 2010 roku, podczas ogólnopolskiego finału Turnieju Orlika o Puchar Prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska w Warszawie została zorganizowana wystawa, dystrybuowano materiały edukacyjne promujące ideę fair play oraz postawy poszanowania i tolerancji dla innych kultur i osób, d) w dniu 16 lipca 2011 roku Integracyjne Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Daj szansą we współpracy ze Stowarzyszeniem Nigdy Więcej oraz Polskim Związkiem Piłki Nożnej byli organizatorami meczu, któremu patronowali Elżbieta Radziszewska, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania oraz Tomasz Półgrabski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Działania przeciwko rasizmowi i dyskryminacji w sporcie, zwłaszcza skierowane do kibiców piłkarskich prowadzi również Spółka PL.2012, w szczególności w kontekście przygotowań do UEFA EURO Dotyczą one zidentyfikowanych zagrożeń: - wystąpienia incydentów na stadionach podczas meczów oraz w strefach kibiców Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, - wystąpienia incydentów w miejscach publicznych poza strefami oficjalnymi w okresie przygotowań i w trakcie Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO Działania podejmowane w celu zapobiegania wystąpieniu ww. ryzyk oraz w celu kształtowania postaw tolerancji i szacunku w ramach przygotowań Polski do UEFA EURO 2012 dotyczą obszaru bezpieczeństwa i odpowiedzialności społecznej. 1. Działania prewencyjne podejmowane w ramach istniejącego porządku prawnego oraz umów międzynarodowych objęte nadzorem Komitetu ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO Współpraca międzynarodowa. W okresie poprzedzającym oraz w czasie Turnieju aktywnie będą współpracować ze sobą Krajowe Punkty Informacyjne ds. bezpieczeństwa sportowych imprez masowych, funkcjonujące we wszystkich krajach europejskich przy Komedach Głównych Policji. Punkty te są zobowiązane do gromadzenia informacji o osobach 4

5 stwarzających potencjalne zagrożenie porządku i bezpieczeństwa w czasie imprez i przekazywania ich do krajów gospodarzy. Policje krajów uczestniczących i ościennych będą podejmowały we własnym zakresie działania, zmierzające do zapobiegania udziałowi w imprezie kibiców objętych ww. zakazami. Organizatorzy imprez masowych UEFA EURO 2012 otrzymają wykazy osób objętych ww. zakazami i będą dokonywały wyrywkowej kontroli i porównania z listami, celem eliminowania tych osób z udziału w imprezach. - Monitoring. Zgodnie z polskim prawem tereny imprez masowych są objęte monitoringiem audiovideo i każde wystąpienie naruszające przepisy prawa będzie neutralizowane przez służby organizatora lub policję, a wobec sprawców będą wszczynane postępowania procesowe. Zgodnie z wytycznymi UEFA kibice nie mogą rozwieszać bądź eksponować transparentów lub flag, który mogłyby powodować ograniczenie widoczności, a także zawierać treści wulgarne, obraźliwe lub o zabarwieniu rasistowskim. W trakcie UEFA EURO 2012 kibice wchodzący na stadion lub do stref kibica będą podlegać kontroli pod względem wnoszonych przedmiotów. W przypadku znalezienia flag zawierających treści niezgodne z obowiązującym prawem, prowokujących lub niewłaściwych rozmiarów będą one konfiskowane. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, służby organizatora mają obowiązek nie dopuścić do wniesienia tego rodzaju przedmiotów na teren imprez masowych. 2. Działania i interwencje społeczne podejmowane w ramach Programu Odpowiedzialności Społecznej UEFA EURO Program Odpowiedzialności Społecznej realizowany jest w szerokiej współpracy podmiotów sektora publicznego i pozarządowego. Dzieli się na projekty realizowane we współpracy z UEFA na terenie Polski i Ukrainy (Oficjalny Program Odpowiedzialności Społecznej) oraz program polski realizowany z funduszy publicznych na terenie kraju. Cele programu to: - Budowanie postaw otwartości, tolerancji i współpracy, w tym przeciwdziałanie rasizmowi oraz promowanie równego uczestnictwa w życiu społecznym kobiet i mężczyzn oraz osób należących do wszystkich grup wiekowych i sprawnościowych, w tym promowanie otwartości wobec gości zagranicznych; - Promowanie zaangażowania, aktywnego udziału mieszkańców w życiu społecznym, w tym: minimalizacja postaw przemocy oraz przekonań politycznych o zabarwieniu rasistowskim w środowisku kibiców piłkarskich, popularyzacja pozytywnego kibicowania, popularyzacja wolontariatu sportowego; 5

6 - Promowanie zdrowego stylu życia, w tym aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania oraz świadomości na temat negatywnych skutków stosowania używek; - Zmniejszenie wpływu na środowisko wywoływanego przez organizację Turnieju w Polsce oraz kształtowanie postaw proekologicznych; - Przygotowanie obywateli jako świadomych gospodarzy i uczestników wydarzeń, w tym: podnoszenie kompetencji w zakresie profesjonalnej obsługi klientów, szerzenie wiedzy o przygotowaniach do UEFA EURO 2012, zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat potencjału UEFA EURO 2012 jako szansy dla Polski. W ramach programu realizowany jest portfel projektów skierowanych do środowiska kibiców piłkarskich, składający się z projektów: a) Projekt Kibice w swoim mieście. Celem projektu jest animacja dialogu i stworzenie sieci współpracy pomiędzy liderami środowiska kibiców piłkarskich a urzędnikami miejskimi, przedstawicielami lokalnych mediów oraz przedstawicielami kibiców drużyn zagranicznych (niemieckich). Projekt realizowany w ramach trzydniowych warsztatów prowadzonych przez doświadczonych psychologów, pedagogów i socjologów ma kształcić postawy świadomości obywatelskiej oraz przeciwdziałać pogłębianiu marginalizacji kibiców i przeciwdziałaniu ich radykalizacji. Jest on traktowany jako działanie przygotowawcze do dalszych działań pedagogicznych, realizowanych w ramach projektu Kibice Razem. Do chwili obecnej projekt został zrealizowany dla przedstawicieli kibiców sześciu klubów piłkarskich. Kolejne trzy zadeklarowały chęć uczestnictwa w projekcie, który będzie realizowany w chwili pozyskania dalszych funduszy r r. - realizacja warsztatów dla kibiców Lechii Gdańsk, Legii Warszawa i Śląska Wrocław; r r. - realizacja warsztatów dla kibiców ŁKS, Ruchu Chorzów i Widzewa Łódź; r. - deklaracja uczestnictwa w warsztatach złożona przez kibiców Arki Gdynia, GKS Katowice i Polonii Warszawa. b) Projekt Kibice Razem. Projekt Kibice Razem stawia sobie za cel zminimalizowanie predyspozycji dostosowania przemocy fizycznej, a także przekonań o charakterze rasistowskim wśród polskich kibiców piłkarskich za pomocą długoterminowej pracy edukacyjnopedagogicznej, polegającej na bezpośrednim i codziennym kontakcie z grupą docelową. W ramach projektu wspierane będą pozytywne wzorce kibicowania, a także tendencje zmierzające do demokratyzacji środowiska kibiców, jego upodmiotowienia i wyzwolenia z dominacji grup o charakterze chuligańskim. Zadania lokalnych ośrodków projektu: 6

7 - bezpośredni i codzienny kontakt z kibicami, moderacja dyskusji, łagodzenie sporów, integracja środowiska; - inicjatywy dotyczące spędzania czasu wolnego: spotkania z piłkarzami, turnieje i zawody sportowe, pomoc w produkcji własnych gadżetów takich jak: kalendarze, koszulki, wlepki, akcje charytatywne, wydawanie broszur i gazetek, etc; - bieżąca współpraca z kluczowymi instytucjami i podmiotami na szczeblu lokalnym (klub, szkoły, miasto, lokalna prasa). Status projektu: Od 2010 r. funkcjonują lokalne ośrodki projektu w Gdańsku (Lechia Gdańsk) i Wrocławiu (Śląsk Wrocław). Od 2011 r. funkcjonuje lokalny ośrodek projektu w Gdyni (Arka Gdynia). Od 2010 r. trwają prace nad utworzeniem lokalnych ośrodków projektu w Warszawie (Polonia Warszawa). c) Ambasady Kibiców. Cel projektu: Stworzenie sieci punktów udzielających informacji i pomocy kibicom - gościom UEFA EURO Ambasady Kibiców bazować będą na wolontariuszach rekrutujących się ze środowiska aktywnych kibiców piłkarskich. Stacjonarne Ambasady Kibiców prowadzone będą przez sympatyków futbolu z miast gospodarzy, a mobilne Ambasady Kibiców przez fanów reprezentacji uczestniczących w Turnieju. Ambasady Kibiców są równocześnie projektem aktywizacji społecznej, umożliwiającym praktyczne włączenie się środowisk kibicowskich w proces przygotowań do Turnieju. Partnerzy: Projekt realizowany jest we współpracy z europejską federacją kibiców FSE (Football Supporters Europę), będącą oficjalnym partnerem UEFA, samorządami miast gospodarzy oraz Stowarzyszeniami Kibiców lub innymi organizacjami pozarządowymi na szczeblu wykonawczym. W tym samym kształcie i z zachowaniem tych samych standardów projekt wdrażany jest na Ukrainie. Realizacja projektu w 2010 r.: - Nawiązano współpracę i przeprowadzono warsztaty ze Stowarzyszeniami Kibiców zainteresowanymi udziałem w projekcie (Lechia Gdańsk, Polonia Warszawa, Śląsk Wrocław); - Określono podział odpowiedzialności oraz zasady współpracy i finansowania projektu na szczeblu międzynarodowym. Koszty mobilnych ( międzynarodowych") Ambasad Kibiców poniesie UEFA, natomiast koszty stacjonarnych Ambasad Kibiców miasta gospodarze. Wykonawcami projektu będą zrzeszone w federacji FSE europejskie organizacje kibicowskie oraz polskie Stowarzyszenia Kibiców przy wsparciu miast gospodarzy. Koordynacją projektu w Polsce zajmuje się Spółka PL Ustalenia te zostały poczynione podczas III Kongresu FSE w Barcelonie (16-18 lipca 2010 r.), międzynarodowej konferencji 7

8 w Gdańsku (28-29 października 2010 r.) oraz międzynarodowej konferencji we Lwowie (27-28 kwietnia 2011 r.); - Zakończono rekrutację pięciu ekspertów w każdym polskim mieście gospodarzu i przeprowadzono pierwsze szkolenia specjalistyczne. Szkolenia te odbyły się we Frankfurcie nad Menem (2-4 grudnia 2010 r.), w Kopenhadze przy okazji towarzyskiego meczu Dania-Anglia (9 lutego 2011 r.) oraz w lipcu podczas IV Kongresu FSE w Kopenhadze. Kolejne szkolenie zaplanowane jest na wrzesień 2011 roku (towarzyski mecz Polska-Niemcy). Plany i wyzwania: - Zakończenie rekrutacji 15 wolontariuszy ze środowiska kibiców w każdym mieście gospodarzu do dnia 30 września 2011 r.; - Organizacja testowej Ambasady Kibiców podczas towarzyskiego meczu Polska- Niemcy w dniu 6 września 2011 r.; - Przygotowanie podstawowych narzędzi pracy Ambasad Kibiców - Przewodnika Kibiców w językach narodowych krajów uczestniczących w Turnieju oraz wielojęzycznej strony internetowej Termin realizacji - grudzień 2011 r.; - Po losowaniu grup Turnieju Finałowego w grudniu 2011 r. - przygotowanie cyklu wizyt roboczych przedstawicieli FSE w miastach gospodarzach, celem dokonania ustaleń logistycznych oraz przekazania opinii publicznej informacji nt. specyfiki środowiska kibiców danego kraju. Wizyty przedstawicieli zagranicznych kibiców w Polsce planowane sana kwiecień 2012 r. Powyższe programy uwzględniają regulacje, rekomendacje i najlepsze praktyki europejskie: - Wymogi UEFA. Integrated Safety & Security Concept. UEFA's Reąuirements (2009), 3.2 [9]; - Rekomendacje instytucji europejskich. Komisja Europejska, Biała księga na temat sportu, 11 lipca 2007 r., 2.6 (21); Rekomendacja Rady Europy Rec. (2003) 1, 27 stycznia 2003 r., Cl; - Najlepsze praktyki z innych krajów. Narodowy Koncept Bezpieczeństwa w Sporcie (NKSS), Niemcy, 1992 r.; 48 lokalnych ośrodków pracy z kibicami w Niemczech. Zdaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki, dobrymi praktykami w przedmiotowej sprawie jest wdrażanie do wewnętrznych aktów prawnych polskich związków sportowych, przepisów, które mają przeciwdziałać jakimkolwiek przejawom rasizmu lub innej formy dyskryminacji - przykładem jest tutaj działanie Polskiego Związku Piłki Nożnej, który uchwalił Regulamin Dyscyplinarny, stosowany m.in. wobec klubów zrzeszonych w PZPN, zawodników i trenerów, przewidujący kary za przewinienia związane ze zjawiskiem rasizmu i antysemityzmu na stadionach piłkarskich. Ponadto wdrożono, poprzez zapisy Regulaminu w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A.", opracowany przez UEFA Dziesięciopunktowy Plan Działania przeciwko 8

9 Rasizmowi w Zawodowych Klubach Piłkarskich". PZPN wykorzystuje również inne narzędzia prawne w postaci np. Uchwały nr XV/372 z dnia r. zarządu PZPN w sprawie zasad eksponowania transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów na zawodach piłkarskich, która zabrania prezentowania treści totalitarnych, faszystowskich, anarchistycznych, rasistowskich i innych nawołujących do nietolerancji, szowinizmu, ksenofobii, chuligaństwa lub zachęcających do zachowań agresywnych. Realizacją powyższych działań zajmuje się Wydział ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN. W celu minimalizacji negatywnych zjawisk i postaw kibiców na stadionach piłkarskich podejmowane są przez PZPN następujące działania: - na każde zawody wyznaczani są delegaci ds. bezpieczeństwa, którzy ściśle współpracująz kierownikiem ds. bezpieczeństwa, spikerem, służbami ochrony i policji. Są oni zobowiązani do sporządzania raportu i innej dokumentacji oraz przesłanie jej do właściwego organu PZPN i Ekstraklasy S.A. Ponadto delegaci winni odnotować wszystkie uwagi zgłaszane przez sędziów, obserwatora i przedstawicieli klubów; - zaktualizowany w 2007 r. Regulamin Dyscyplinarny daje możliwość zastosowania kar zarówno dla osób fizycznych, jak i dla klubów, poczynając od kar finansowych, dyskwalifikacji czasowych, zamknięcia części lub całego stadionu, odbierania punktów, a nawet przeniesienia zespołu do niższej klasy rozgrywkowej; - od 2008 r. PZPN zaimplementował wytyczne dla sędziów i obserwatorów UEFA, dotyczące zachowań rasistowskich na stadionach. W momencie wystąpienia jakiegokolwiek czynu niedozwolonego sędzia stosuje trzystopniową procedurę postępowania. W pierwszej kolejności przerywa mecz i zwraca się do organizatorów o wystosowanie przez system nagłaśniający apelu do publiczności o natychmiastowe zaprzestanie niedozwolonych zachowań. W przypadku, gdyby nie zaprzestano tych zachowań po wznowieniu meczu, sędzia powinien zawiesić spotkanie na 5 do 10 minut i odesłać oba zespoły do szatni. W tym czasie spiker ma obowiązek ponowić apel do publiczności, a jeżeli i to nie skutkuje, sędzia definitywnie przerywa mecz; - powołany w dniu 1 stycznia 2009 r. urząd Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN wprowadza m.in. konieczność pilnego wyjaśniania incydentów na tle rasowym, faszystowskim, antysemickim czy nacjonalistycznym. Po zebraniu materiału dowodowego Rzecznik Dyscyplinarny kieruje wnioski do Wydziału Dyscypliny o ukaranie sprawców; - na postawie opisu negatywnych zdarzeń przez delegatów, raporty kierowane są do rozpatrzenia przez Komisję Ligi Ekstraklasa S.A. lub Wydział Dyscypliny PZPN; - w ramach przedmeczowych odpraw i spotkań z organizatorami, służbami zabezpieczającymi i innymi osobami funkcyjnymi, zwracana jest uwaga, że nie toleruje się rasistowskich czy ksenofobicznych zachowań, a Komisja Ligi w Ekstraklasie i Wydział Dyscypliny PZPN w I i II lidze mogą nakładać sankcje na kluby i zawodników, orzekając zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym; - Wydział Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN wyznaczył ze swojego grona osobę do utrzymania stałych kontaktów i współpracy ze Stowarzyszeniem Nigdy Więcej dla realizacji kampanii społecznej pod nazwą Wykopmy rasizm ze stadionów, 9

10 - kibicom rozpowszechniającym rasistowskie, antysemickie i ksenofobiczne symbole i transparenty, odmawia się dostępu do obiektów piłkarskich poprzez stosowanie zakazów stadionowych; - w programach szkoleń delegatów szczebla centralnego oraz kierowników ds. bezpieczeństwa klubów Ekstraklasy I i II ligi ujmowane są zagadnienia przeciwdziałania zjawiskom rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu; - w wydanym przez PZPN Vademecum bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich w Polsce" przedstawiono graficznie zakazane znaki i symbole stosowane przez pseudokibiców na stadionach piłkarskich, symbolikę liczb, symbolikę liter oraz deklarację - Nie - dla rasizmu w sporcie"; - w ramach organizowanych przez PZPN międzynarodowych konferencji - Bezpieczny Stadion" omawiano stan współpracy z organizacjami kibicowskimi dla poprawy bezpieczeństwa na stadionach. ^ ^y^r^^-^ri f7^2^^&- 10

Program odpowiedzialności społecznej UEFA EURO 2012. Monika Chabior Specjalistka ds. animacji społecznej wolontariatu

Program odpowiedzialności społecznej UEFA EURO 2012. Monika Chabior Specjalistka ds. animacji społecznej wolontariatu Program odpowiedzialności społecznej UEFA EURO 2012. Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Monika Chabior Specjalistka ds. animacji społecznej wolontariatu Miejscowość, DD MM RRRR Miejscowość,

Bardziej szczegółowo

Projekty współpracy z kibicami realizowane w Polsce

Projekty współpracy z kibicami realizowane w Polsce Projekty współpracy z kibicami realizowane w Polsce Konferencja Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych Projekty współpracy z kibicami jako instrument dialogu ze środowiskiem kibiców przed i po UEFA EURO

Bardziej szczegółowo

Współpartnerzy projektu:

Współpartnerzy projektu: Liderzy projektu: Partnerzy projektu: Patronat honorowy: Współpartnerzy projektu: 1. Opis projektu Jestem fair : Wprowadzenie projektu Jestem Fair wspólnie przez UMŁ i Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ we współpracy

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ ROK ZAŁOŻENIA 1919 CZŁONEK FIFA I UEFA ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa, tel:+ 48 22 55 12 300, fax: + 48 22 55 12 240, www.pzpn.pl, e-mail: pzpn@pzpn.pl,nip:526-17-27-123 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy serdecznie za pismo Pana Doktora z dnia 10 kwietnia 2008 roku, przesłane w sprawie RPO-585333-I/08/JB/AP. Wyrażamy zadowolenie z faktu, iż

Dziękujemy serdecznie za pismo Pana Doktora z dnia 10 kwietnia 2008 roku, przesłane w sprawie RPO-585333-I/08/JB/AP. Wyrażamy zadowolenie z faktu, iż Dziękujemy serdecznie za pismo Pana Doktora z dnia 10 kwietnia 2008 roku, przesłane w sprawie RPO-585333-I/08/JB/AP. Wyrażamy zadowolenie z faktu, iż Rzecznik Praw Obywatelskich pozytywnie ocenił naszą

Bardziej szczegółowo

Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat!

Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądźwolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądźwolontariuszem!

Bardziej szczegółowo

K I B I C E W S W O I M M I E Ś C I E

K I B I C E W S W O I M M I E Ś C I E drelizaostojska koordynatorkaprojektu eliza.ostojska@gmail.com +48503503845 współpraca drewabacia ewaluatorkaprojektu ewa.m.bacia@gmail.com +48602225511 K I B I C E W S W O I M M I E Ś C I E PROJEKTPRACYEDUKACYJNEJZESTOWARZYSZENIAMIKIBICÓW

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania Kompetencje, przeciwdziałanie dyskryminacji Romów

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania Kompetencje, przeciwdziałanie dyskryminacji Romów Załącznik nr 2 do protokołu z X posiedzenia Zespołu do Spraw Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Warszawa, 22 czerwca 2010 r.) Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r.

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r. Przygotowania do UEFA EURO 2012 18 stycznia 2012 r. 8 CZERWCA 2012 r. GODZ. 18:00 MECZ OTWARCIA UEFA EURO 2012 TM STADION NARODOWY W WARSZAWIE do meczu otwarcia Polska- Grecja pozostało 142 dni MISTRZOSTWA

Bardziej szczegółowo

RAPORT DELEGATA MECZOWEGO PODKARPACKIEGO ZPN

RAPORT DELEGATA MECZOWEGO PODKARPACKIEGO ZPN (A) INFORMACJE OGÓLNE (A1) INFORMACJE NA TEMAT MECZU 1. Klasa rozgrywkowa III LIGA IV LIGA KL. OKRĘGOWA KL. A KL. B KL. C PUCHAR POLSKI LIGI MŁODZIEŻOWE 2. Imię i nazwisko Delegata Podkarpackiego ZPN z

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NA MECZACH EKSTRAKLASY W SEZONIE 2014/15. Warszawa, 11 czerwca 2015

BEZPIECZEŃSTWO NA MECZACH EKSTRAKLASY W SEZONIE 2014/15. Warszawa, 11 czerwca 2015 BEZPIECZEŃSTWO NA MECZACH EKSTRAKLASY W SEZONIE 2014/15 Warszawa, 11 czerwca 2015 Spis treści NINIEJSZY RAPORT STANOWI PODSUMOWANIE SEZONU 2014/15 EKSTRAKLASY POD KĄTEM BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa).

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Sport to zdrowie mówił Herkules

Bardziej szczegółowo

III LIGA RAPORT DELEGATA MECZOWEGO ŚZPN/MZPN

III LIGA RAPORT DELEGATA MECZOWEGO ŚZPN/MZPN III LIGA RAPORT DELEGATA MECZOWEGO ŚZPN/MZPN INFORMACJE NA TEMAT MECZU 1. Klasa rozgrywkowa III LIGA MAŁOPOLSKO-ŚWIĘTOKRZYSKA 2. Imię i nazwisko Delegata Meczowego z 3. Zespoły 4. Data 5. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Projekt FIFA 2014 materiał z Konferencji Sportowej Olimpiad Specjalnych, Bydgoszcz 2013r.

Projekt FIFA 2014 materiał z Konferencji Sportowej Olimpiad Specjalnych, Bydgoszcz 2013r. Projekt FIFA 2014 materiał z Konferencji Sportowej Olimpiad Specjalnych, Bydgoszcz 2013r. Koordynatorzy: Zbigniew Tyc, Robert Graf Wsparcie BN: J.Styczen-Lasocka Zbigniew Tyc Narodowy Koordynator Projektu

Bardziej szczegółowo

Animator Sportu Dzieci i Młodzieży

Animator Sportu Dzieci i Młodzieży GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO FINANSOWE oraz SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Animator Sportu Dzieci i Młodzieży - Projekt Animator

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich za sezon 2007/2008

Raport o stanie bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich za sezon 2007/2008 Raport o stanie bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich za sezon 2007/2008 I. Sezon piłkarski 2007/2008 bezpieczeństwo na stadionach w ocenie Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN

Bardziej szczegółowo

- ratyfikacja przez Polskę Protokołu Nr 12 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,

- ratyfikacja przez Polskę Protokołu Nr 12 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa, 24 czerwca 2015 r. Sz. Pani Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów Szanowna Pani Premier, W imieniu Koalicji na Rzecz Równych Szans, porozumienia kilkudziesięciu polskich organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia dzieci i młodzieży województwa lubuskiego

Upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia dzieci i młodzieży województwa lubuskiego Upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia dzieci i młodzieży województwa lubuskiego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wicemarszałek Województwa - Maciej Szykuła Jednym z priorytetów Zarządu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SLD DS. MONITOROWANIA TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 WARSZAWA, 2 LIPCA 2012

ZESPÓŁ SLD DS. MONITOROWANIA TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 WARSZAWA, 2 LIPCA 2012 ZESPÓŁ SLD DS. MONITOROWANIA TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 WARSZAWA, 2 LIPCA 2012 CEL: MONITORING STANU PRZYGOTOWAŃ I REALIZACJI PROJEKTU EURO 2012 SKŁAD ZESPOŁU: TOMASZ GARBOWSKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Centrum Animacji Rekreacyjno-Sportowej II edycja

REGULAMIN KONKURSU Centrum Animacji Rekreacyjno-Sportowej II edycja REGULAMIN KONKURSU Centrum Animacji Rekreacyjno-Sportowej 2017 - II edycja 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie pn. Centrum Animacji Rekreacyjno- Sportowej

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych I. O TURNIEJU Celem organizacji IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska jest

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYKULTUROWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

MIĘDZYKULTUROWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ MIĘDZYKULTUROWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ BYĆ JAK BYĆ JAK DIDIER DROGDA Gdy siedem lat temu piłkarze Wybrzeża Kości Słoniowej pierwszy raz awansowali na mistrzostwa świata, kraj pogrążony był w wojnie domowej.

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ : Sport. Sport

Erasmus+ : Sport. Sport Erasmus+ : Michał Rynkowski Unit DG Edukacji i Kultury Komisja Europejska W przeszłości Brak specyficznego programu Preparatory actions (2009-2011 i 2012-2013) Wydarzenia specjalne (tzw. special annual

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009 Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009 Regulamin Mistrzostw 1. Organizatorzy: Przedszkole nr 6 Bajka w Wołominie Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie

Bardziej szczegółowo

O kampanii Szkoła bez przemocy

O kampanii Szkoła bez przemocy O kampanii Szkoła bez przemocy Kampania społeczna Szkoła bez przemocy jest realizowana od kwietnia 2006 roku. Punktem wyjścia dla prowadzonych działań stały się wyniki ogólnopolskiego badania opinii publicznej

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie licencji dla klubu.... (pełna nazwa klubu)

W N I O S E K o przyznanie licencji dla klubu.... (pełna nazwa klubu) Komisja ds. Licencji Klubowych Śląskiego ZPN W N I O S E K o przyznanie licencji dla klubu... Na podstawie przepisów Uchwały Zarządu PZPN X/225 z dnia 27.09.2012 roku oraz Uchwały Zarządu Śląskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo na meczach Ekstraklasy w sezonie 2014/15. RAPORT 10 lutego 2015 r.

Bezpieczeństwo na meczach Ekstraklasy w sezonie 2014/15. RAPORT 10 lutego 2015 r. Bezpieczeństwo na meczach Ekstraklasy w sezonie 2014/15 RAPORT 10 lutego 2015 r. Agenda Wprowadzenie Metodologia Bezpieczeństwo w statystyce Zamykanie stadionów przez wojewodów Wnioski i rekomendacje Dyskusja

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr V/72 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu Krajowych Rozgrywek Eliminacyjnych w ramach Pucharu Regionów UEFA REGIONS CUP dziesiąta edycja 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych Art. 1. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Deklaracja Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

- o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-69-06 Druk nr 638 Warszawa, 29 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KIBICE RAZEM raport koordynacyjny z realizacji projektu za 2011 r.

KIBICE RAZEM raport koordynacyjny z realizacji projektu za 2011 r. KIBICE RAZEM raport koordynacyjny z realizacji projektu za 2011 r. Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści Wstęp...4 1. Ogólne założenia projektu KIBICE RAZEM...6 2. Zadania związane z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ORGANIZACJI IMPREZ, BEZPIECZEŃSTWA I INFRASTRUKTURY

DEPARTAMENT ORGANIZACJI IMPREZ, BEZPIECZEŃSTWA I INFRASTRUKTURY Warsztaty Strona tytułowa proces podejmowania decyzji Warszawa-Rembertów, 18-19 sierpnia 2015 r. Warsztaty dla Dyrektorów / Kierowników ds. Bezpieczeństwa PROCES UZGODNIENIA PROJEKTU przez Wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Misją Fundacji jest aktywna realizacja szerokiego, wielokierunkowego programu edukacji i integracji sportowej dzieci i młodzieży, upowszechnianie

Misją Fundacji jest aktywna realizacja szerokiego, wielokierunkowego programu edukacji i integracji sportowej dzieci i młodzieży, upowszechnianie Misją Fundacji jest aktywna realizacja szerokiego, wielokierunkowego programu edukacji i integracji sportowej dzieci i młodzieży, upowszechnianie sportu w rodzinie i wychowania poprzez sport. Fundacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przygotowanie i wdrożenie PRAKTYK STUDENCKICH w mieście Lekcja 6. ORGANIZACJA IMPREZY SPORTOWEJ. - co jest potrzebne, aby zorganizować i przeprowadzić imprezę sportową? - scenariusz imprezy sportowej,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Delegata Małopolskiego ZPN

INSTRUKCJA Delegata Małopolskiego ZPN INSTRUKCJA Delegata Małopolskiego ZPN 1. Delegata do reprezentowania Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na zawody wyznacza Przewodniczący Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN. 2. Delegat

Bardziej szczegółowo

Atmosfera na trybunach a budowa solidnego klubu piłkarskiego. Bartosz Sarnowski Członek Zarządu Dyrektor Pionu Operacyjnego Gdańsk, 8 listopada 2012

Atmosfera na trybunach a budowa solidnego klubu piłkarskiego. Bartosz Sarnowski Członek Zarządu Dyrektor Pionu Operacyjnego Gdańsk, 8 listopada 2012 Atmosfera na trybunach a budowa solidnego klubu piłkarskiego Bartosz Sarnowski Członek Zarządu Dyrektor Pionu Operacyjnego Gdańsk, 8 listopada 2012 Zagadnienia 1. Klub piłkarski sensu stricto i sensu largo

Bardziej szczegółowo

Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016

Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016 Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016 Ponad 40 000 gimnazjalistów weźmie udział w 18. edycji Coca- Cola Cup. Do tegorocznej edycji turnieju zgłosiło się 3907 drużyn. Zwycięzcy ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Kibiców Lechii Gdańsk. Lwy Północy"

Stowarzyszenie Kibiców Lechii Gdańsk. Lwy Północy Stowarzyszenie Kibiców Lechii Gdańsk Lwy Północy" Geneza Rok założenia - 2008. Na bazie Stowarzyszenia Lechiści Konsolidacja środowiska kibiców Jedna silne i prężnie działająca reprezentacja Cele Promowanie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

BOCCIA podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia. Erasmus + Sport Project

BOCCIA podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia. Erasmus + Sport Project BOCCIA podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia Erasmus + Sport Project Lider : Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START w

Bardziej szczegółowo

Akademia Piłkarska Grassroots Prezentacja inicjatyw grassroots

Akademia Piłkarska Grassroots Prezentacja inicjatyw grassroots Prezentacja inicjatyw grassroots PREZENTACJA INICJATYW GRASSROOTS Główne obszary Grassroots Rozwój talentów Wzrost partycypacji Wolontariat Promocja i komunikacja 2 PREZENTACJA INICJATYW GRASSROOTS GRASSROOTS

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Sport Cele i priorytety Cele szczegółowe programu Erasmus+ w dziedzinie sportu: eliminowanie transgranicznych zagrożeń dla uczciwości w sporcie, takich jak doping, ustawianie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r.

Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r. Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/331/05 Rady Miasta Puławy z dnia 29 września 2005 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Raport: BEZPIECZEŃSTWO NA STADIONACH EKSTRAKLASY W 2013 r.

Raport: BEZPIECZEŃSTWO NA STADIONACH EKSTRAKLASY W 2013 r. Raport: BEZPIECZEŃSTWO NA STADIONACH EKSTRAKLASY W 2013 r. SPIS TREŚCI 2 EXECUTIVE SUMMARY W STOSUNKU DO ZESZŁEGO SEZONU (PORÓWNANO OKRESY DO 21. KOLEJKI WŁĄCZNIE) 3 FENOMEN FUTBOLU OD DAWNA PRZYCIĄGA

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Turniej Piłce Nożnej dla rocznika 2005 o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego. TERMIN 27 października 2013 roku

Ogólnopolski Turniej Piłce Nożnej dla rocznika 2005 o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego. TERMIN 27 października 2013 roku Ogólnopolski Turniej Piłce Nożnej dla rocznika 2005 o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego rozgrywany w ramach projektu Cykl Ogólnopolskich Turniejów Piłkarskich o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO Gdynia, dnia 10.11.2013r. REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę KLUB KIBICA ASSECO GDYNIA w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem. 2. Terenem działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ MINI MISTRZOSTWA 2012

TURNIEJ MINI MISTRZOSTWA 2012 TURNIEJ MINI MISTRZOSTWA 2012 I. Cel rozgrywek: 1. Celem rozgrywek jest wyłonienie zwycięzców rozgrywek MINI MISTRZOSTWA 2012 w piłce nożnej w 2 kategoriach wiekowych: - U8 (chłopców urodzonych w 2003

Bardziej szczegółowo

Jestem Fair. Cele programu. Autor programu. Województwo. Zakres programu. Charakter programu. Podmioty współuczestniczące / partnerzy

Jestem Fair. Cele programu. Autor programu. Województwo. Zakres programu. Charakter programu. Podmioty współuczestniczące / partnerzy Źródło: http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl Wygenerowano: Sobota, 19 grudnia 2015, 17:45 Jestem Fair Cele programu Cel ogólny programu pilotażowego: Propagowanie idei fair play, jako edukacyjnego elementu

Bardziej szczegółowo

Animator Moje Boisko - ORLIK 2012

Animator Moje Boisko - ORLIK 2012 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Animator Moje Boisko - ORLIK 2012 Kontynuacja w 2013 roku projektu pilotażowego w zakresie wsparcia rządowego programu inwestycyjnego Moje Boisko - ORLIK 2012 w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017 Kościerzyna 2016 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r.

Bardziej szczegółowo

UEFA EURO 2012 200 dni do startu

UEFA EURO 2012 200 dni do startu UEFA EURO 2012 200 dni do startu Warszawa, 25.11.2011 r. Tytuł Tytuł prezentacji Marcin Herra Prezes Zarządu Miejscowość, Miejscowość, DD DD DD MM MM RRRR RRRR UEFA EURO 2012 skala imprezy 155 mln osób

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH Numer kolejny w ewidencji Nazwa stowarzyszeni a Daty wpisów do ewidencji 1. Cel/cele działania 2. Teren działania 3. Środki działania Adres siedziby Reprezentacja Organ

Bardziej szczegółowo

Działania administracji rządowej i służb w związku z mistrzostwami świata w piłce nożnej

Działania administracji rządowej i służb w związku z mistrzostwami świata w piłce nożnej Źródło: http://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/4010,dzialania-administracji-rzadowej-i-sluzb-w-zwiazku-z-mistrzostwami-swiata -w-pilc.html Wygenerowano: Poniedziałek, 4 stycznia 2016, 13:32 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Turnieju Piłki Nożnej Baltic Football Cup 2015 o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka

REGULAMIN Turnieju Piłki Nożnej Baltic Football Cup 2015 o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka REGULAMIN Turnieju Piłki Nożnej Baltic Football Cup 2015 o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka 1 1. Celem rozgrywek jest wyłonienie zwycięzcy turnieju w kategorii chłopców urodzonych

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAŁOŻENIA FANKLUBU

ZASADY ZAŁOŻENIA FANKLUBU ZASADY ZAŁOŻENIA FANKLUBU 1. Oficjalnym fanklubem może zostać grupa posiadająca minimum 25 członków w przypadku lokalizacji fanklubu w odległości do 70 km od Gdańska oraz 15 osób w pozostałych przypadkach

Bardziej szczegółowo

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku Załącznik nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok 1. Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ I Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Model administracji publicznej i organizacji Czym jest Model? Systemowe podejście do z organizacjami pozarządowymi 1 Kto jest odbiorcą Modelu? Poziom krajowy: organy administracji państwowej Poziom regionalny:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI PRIORYTETOWE ZADANIA WSPÓŁPRACY

ROZDZIAŁ VI PRIORYTETOWE ZADANIA WSPÓŁPRACY PROJEKT DO KONSULTACJI PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Policji. Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka

Komenda Główna Policji. Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka Komenda Główna Policji Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka DECYZJA NR 327 KGP Z DNIA 27 MAJA 2008 ROK MONITOROWANIE I KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ POLICJI W ZAKRESIE REALIZACJI:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS 1 Wierzymy, że różnorodność i integracja to elementy niezbędne do realizacji naszych wartości pasji hotelarstwa, zrównoważonego rozwoju, ducha walki, innowacyjności, zaufania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Seremet Prokurator Generalny ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa

Pan Andrzej Seremet Prokurator Generalny ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO - 634137 - I/09/MSW 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Andrzej Seremet Prokurator Generalny

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH. Mecze piłki nożnej

BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH. Mecze piłki nożnej BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH Mecze piłki nożnej DEFINICJA MECZU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie Ustawy: pod pojęciem meczu piłki nożnej należy przez to rozumieć masową imprezę sportową mającą na celu współzawodnictwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 1. Przeciwdziałanie pojawianiu się ryzykownych,

Bardziej szczegółowo

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU POMORSKI KURATOR OŚWIATY POROZUMIENIE w sprawie współpracy w zakresie realizowania, rozwijania i promowania programu edukacji prawnej w szkołach podstawowych, gimnazjach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY KIBIC

PROGRAM PROFILAKTYCZNY KIBIC Autor : mgr Andrzej Zaczyk PROGRAM PROFILAKTYCZNY KIBIC 1. Wstęp Tak często dochodzą do nas informacje z masmediów o kolejnych incydentach mających miejsce na stadionach, salach widowiskowo-sportowych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/191/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 20 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/191/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 20 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/191/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw 2. Nowy Krajowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 43 1, art. 44, art. 52, art. 59, art. 60 i art. 61 z uwzględnieniem art. 13 2 i 3 Statutu Pomorskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Wpieranie profesjonalizacji bizesowej i rozwoju piłki nożnej. Poprawa wizerunku piłki nożnej poprzez promocję jej piękna, historii i tradycji

Wpieranie profesjonalizacji bizesowej i rozwoju piłki nożnej. Poprawa wizerunku piłki nożnej poprzez promocję jej piękna, historii i tradycji Fundacja Piłka jest Piękna to niezależna pozarządowa organizacja non-profit, która cały dochód transparentnie przeznacza na realizację celów statutowych: Wpieranie profesjonalizacji bizesowej i rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Tezy Programowe. Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2016 roku. *** materiał prasowy

Tezy Programowe. Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2016 roku. *** materiał prasowy Tezy Programowe Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2016 roku 14 stycznia 2016 *** materiał prasowy 1 Konferencja Prasowa: Tezy Programowe Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2016 r. Główne Obszary Działalności:

Bardziej szczegółowo

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa KRAKÓW CITY OF SPORT

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa KRAKÓW CITY OF SPORT Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa KRAKÓW CITY OF SPORT Kraków, 15-16.06.2016 Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu Wydział Sportu Zarząd Infrastruktury Sportowej Krakowski Szkolny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo imprez sportowych działania profilaktyczne MSW

Bezpieczeństwo imprez sportowych działania profilaktyczne MSW Bezpieczeństwo imprez sportowych działania profilaktyczne MSW Projekty współpracy z kibicami jako instrument dialogu ze środowiskiem kibiców przed i po UEFA EURO 2012 Konferencja pod auspicjami Rady Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 Stosowanie do art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 555/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 555/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 555/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Polityki Rozwoju Sportu w Płocku do roku 2022 w części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU DYSCYPLINY Wlkp. ZPN

REGULAMIN WYDZIAŁU DYSCYPLINY Wlkp. ZPN Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/26/2016 Zarządu Wlkp. ZPN z dnia 27.09.2016 r. REGULAMIN WYDZIAŁU DYSCYPLINY Wlkp. ZPN Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Wydział Dyscypliny Wlkp. ZPN zwany dalej Wydziałem

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Załącznik do uchwały nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2010 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Niniejszy program

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla demokracji spotkanie informacyjne. Słubice,

Obywatele dla demokracji spotkanie informacyjne. Słubice, Obywatele dla demokracji spotkanie informacyjne Słubice, 20.03.2014 O programie Program Obywatele dla Demokracji finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego projektu na rzecz rozwoju jeździectwa regionalnego w roku Budujemy jeździeckie regiony

Regulamin Ogólnopolskiego projektu na rzecz rozwoju jeździectwa regionalnego w roku Budujemy jeździeckie regiony Regulamin Ogólnopolskiego projektu na rzecz rozwoju jeździectwa regionalnego w roku 2016 Budujemy jeździeckie regiony Konkurs ofert na dofinansowanie w 2016 r. ogólnopolskiego projektu na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Animator - Moje Boisko - ORLIK 2012

Animator - Moje Boisko - ORLIK 2012 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Animator - Moje Boisko - ORLIK 2012 Kontynuacja w 2012 roku projektu pilotażowego w zakresie wsparcia rządowego programu inwestycyjnego Moje Boisko - ORLIK 2012 w ramach

Bardziej szczegółowo

11 Konferencja Ministrów ds. Sportu państw członkowskich Rady Europy Ateny, Grecja grudnia 2008 r.

11 Konferencja Ministrów ds. Sportu państw członkowskich Rady Europy Ateny, Grecja grudnia 2008 r. Rada Europy i Sport MSL11 (2008 r.) 8 wersja ostateczna 17.12.2008 r. 11 Konferencja Ministrów ds. Sportu państw członkowskich Rady Europy Ateny, Grecja 10-12 grudnia 2008 r. przyjęła rezolucję nr 3 Bieżące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 10.05.2010 do 31.12.2010

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 10.05.2010 do 31.12.2010 FUNDACJA NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI POLISTREFA 30-348 KRAKÓW UL. PROF. BOBRZYŃSKIEGO 39A/28 REGON:121227750 NIP676-241-97-46 KRS 0000356036 Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Projekt do konsultacji UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo