KIBICE RAZEM raport koordynacyjny z realizacji projektu za 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIBICE RAZEM raport koordynacyjny z realizacji projektu za 2011 r."

Transkrypt

1 KIBICE RAZEM raport koordynacyjny z realizacji projektu za 2011 r. Warszawa, 15 grudnia 2011 r.

2 Spis treści Wstęp Ogólne założenia projektu KIBICE RAZEM Zadania związane z realizacją projektu w 2011 r Koordynacja projektu KIBICE RAZEM Wdrożenie nowych ośrodków KIBICE RAZEM w Gdyni i Warszawie Gdynia Warszawa Współpraca z instytucjami na szczeblu centralnym i placówkami naukowymi Współpraca z instytucjami na szczeblu centralnym Współpraca z placówkami naukowymi Organizacja warsztatów, szkoleń i spotkań roboczych Prowadzenie centralnej strony internetowej Nawiązanie i kontynuacja partnerstw na szczeblu międzynarodowym Współpraca z niemieckimi Fanprojektami Współpraca z Football Supporters Europe Implementacja projektu AMBASAD KIBICÓW Pozyskanie dodatkowych środków finansowych Zapewnienie ciągłości projektu KIBICE RAZEM po 2012 r Zapewnienie niezależnej ewaluacji projektu Rozszerzenie projektu KIBICE RAZEM na inne miasta KIBICE RAZEM Gdańsk Operacyjne cele projektu w 2011 r Kalendarium najważniejszych wydarzeń w 2011 r Podsumowanie działalności ośrodka w odniesieniu do poszczególnych celów KIBICE RAZEM Gdynia Operacyjne cele projektu w 2011 r Kalendarium najważniejszych wydarzeń w 2011 r Podsumowanie działalności ośrodka w odniesieniu do poszczególnych celów KIBICE RAZEM Wrocław Operacyjne cele projektu w 2011 r

3 6.2 Kalendarium najważniejszych wydarzeń w 2011 r Podsumowanie działalności ośrodka w odniesieniu do poszczególnych celów Budżet projektu i finansowanie Gdańsk Gdynia Wrocław

4 Wstęp Projekt KIBICE RAZEM został zainicjowany przez Spółkę PL.2012 jako jedno z działań mających na celu umożliwienie środowisku kibiców piłkarskich aktywne zaangażowanie się w proces przygotowań Polski do UEFA EURO Dzięki projektom współpracy z kibicami sympatycy futbolu z Polski i zagranicy otrzymali możliwość stania się nie tylko gośćmi turnieju, lecz również jego współgospodarzami i pełnoprawnymi uczestnikami procesu przygotowań. W czerwcu 2010 r. swą pracę rozpoczęły pilotażowe ośrodki projektu w Gdańsku i Wrocławiu. Pozytywne echo ich działań spowodowało wzrost zainteresowania projektami kibicowskimi w innych miastach i zaowocowało utworzeniem kolejnego ośrodka KIBICE RAZEM w Gdyni. Ponadto, swoje zainteresowanie projektem wyraziły lokalne stowarzyszenia kibiców z Bytomia, Chorzowa, Gliwic, Katowic, Krakowa, Łodzi oraz kilku mniejszych ośrodków piłkarskich. Pilotażowe ośrodki KIBICE RAZEM stały się więc promieniującym na inne miasta przykładem profesjonalnej i opartej na dialogu współpracy między środowiskiem kibiców a władzami samorządowymi i innymi partnerami na szczeblu lokalnym. W nadchodzącym roku jednym z najistotniejszych zadań realizowanych przez lokalne ośrodki KIBICE RAZEM będzie organizacja stacjonarnych AMBASAD KIBICÓW sieci placówek udzielających informacji i praktycznej pomocy wszystkim gościom UEFA EURO Intensywne przygotowania do tego projektu trwają już od miesięcy w Miastach Gospodarzach turnieju dokonano rekrutacji ekspertów i wolontariuszy, zorganizowano specjalistyczne szkolenia oraz testowe AMBASADY KIBICÓW podczas towarzyskich meczów reprezentacji Polski. Trwały również prace nad zebraniem materiałów do Przewodnika Kibica broszury zawierającej wskazówki i informacje dla gości turnieju. Z drugiej strony projekt KIBICE RAZEM wykracza swym zasięgiem poza kwestie związane z organizacją turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Codzienna praca ośrodków projektu koncentruje się na nawiązywaniu partnerskich relacji między stowarzyszeniami kibiców a innymi podmiotami ich efektem jest zaś wspólna realizacja inicjatyw o charakterze lokalnym. Partnerzy projektu mają świadomość, że ta bazująca na wzajemnym zaufaniu współpraca powinna być kontynuowana również po 2012 r. jako jeden z elementów poturniejowego dziedzictwa Polski. O woli kontynuacji projektów współpracy z kibicami w przyszłości świadczy m.in. zainteresowanie projektem KIBICE RAZEM w miastach niebędących gospodarzami turnieju finałowego UEFA EURO Nie jest dziełem przypadku, że trzeci ośrodek projektu KIBICE RAZEM powstał akurat w Gdyni. Dlatego właśnie kluczowym celem koordynacyjnym w nadchodzącym roku, obok zadań związanych z wdrożeniem AMBASAD KIBICÓW, będzie stworzenie podstaw organizacyjnych i finansowych umożliwiających kontynuację projektów współpracy z kibicami po zakończeniu turnieju. 4

5 Koordynacja przygotowań Polski do UEFA EURO 2012, w tym wdrożenie i opieka nad projektami odpowiedzialności społecznej, to zadanie PL.2012 spółki celowej Ministra Sportu i Turystyki. Jej działania są jednak już dziś wspierane są przez liczne grono podmiotów i instytucji, a sukces projektu KIBICE RAZEM jest w dużej mierze właśnie ich zasługą. Znaczenie projektów współpracy z kibicami dla organizacji UEFA EURO 2012 zostało w wydatny sposób podkreślone przez włączenie ich do wdrażanego pod auspicjami MSWiA Programu Bezpieczeństwa UEFA EURO Ponadto, projekt KIBICE RAZEM cieszy się wsparciem Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych, organu doradczego Prezesa Rady Ministrów, a stacjonarne AMBASADY KIBICÓW są z kolei częścią oficjalnego Programu Odpowiedzialności Społecznej UEFA. Projekty kibicowskie nie mogłyby być realizowany bez wsparcia ze strony instytucji odpowiedzialnych za kształt profesjonalnego futbolu w Polsce. Dlatego ważnym partnerem projektu, szczególnie w kontekście jego kontynuacji po 2012 roku, jest Ekstraklasa S.A. oraz utworzona przez nią dla koordynacji okołofutbolowych projektów odpowiedzialności społecznej Fundacja Ekstraklasy. Sukces lokalnych ośrodków projektu KIBICE RAZEM uzależniony jest od dobrowolnej i opartej na wzajemnym zaufaniu współpracy między samorządami lokalnymi, stowarzyszeniami kibiców i partnerskimi organizacjami pozarządowymi. W Gdańsku współpracę przy realizacji projektu prowadzą Biuro ds. EURO, Stowarzyszenie Kibiców Lechii Gdańsk Lwy Północy oraz Fundacja Obudź Nadzieję. Ośrodek we Wrocławiu opiera się na solidnej koalicji miejskiego Biura Sportu, Turystyki i Rekreacji, Stowarzyszenia Kibiców Wielki Śląsk oraz Convention Bureau Wrocław. Projekt KIBICE RAZEM Arka Gdynia to z kolei wspólne dzieło Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Stowarzyszenia Kibiców Gdyńskiej Arki. Władze samorządowe udostępniają środki finansowe na działalność lokalnych ośrodków projektu, stowarzyszenia kibiców wypełniają je swymi pomysłami i inicjatywami, a partnerskie organizacje pozarządowe dbają o sprawy organizacyjne i prowadzą nadzór finansowy dobra współpraca między tymi trzema podmiotami jest więc podstawowym warunkiem powodzenia projektu. Wartość każdej inicjatywy zależy jednak przede wszystkim od pracy osób bezpośrednio zaangażowanych w jej realizację. Dlatego najważniejszymi architektami sukcesu projektu KIBICE RAZEM i jego największym kapitałem są pracownicy lokalnych ośrodków w Gdańsku, Gdyni i Wrocławiu. dr Dariusz Łapiński koordynator projektu KIBICE RAZEM 5

6 1. Ogólne założenia projektu KIBICE RAZEM Aktywni kibice piłkarscy stanowią grupę społeczną, której zainteresowania znacząco wykraczają poza bierne uczestnictwo w imprezach sportowych. Kibice chcą mieć wpływ na politykę swego klubu, są zaangażowani w życie swej społeczności lokalnej, a także wykazują postawy konkurencji wobec zorganizowanych grup kibiców innych klubów. Ta aktywność oraz chęć rywalizacji jest źródłem specyficznej kultury kibicowskiej jednego z najważniejszych elementów składających się na fenomen futbolu. Projekt KIBICE RAZEM skierowany jest właśnie pod adresem aktywnych fanów piłki. Jego strategicznym celem jest pomoc w stopniowej profesjonalizacji działania organizacji kibicowskich i nawiązywaniu przez nich partnerstw dla realizacji własnych celów statutowych, a także udzielanie systematycznego wsparcia pozytywnym, pozbawionym elementów nienawiści i przemocy, inicjatywom wychodzącym ze środowiska kibiców. Stosowane w ramach projektu KIBICE RAZEM metody pracy opierają się na rekomendacjach Komitetu Stałego Rady Europy T-RV (Rec. 2003/1 z dn. 27 stycznia 2003 r.) oraz Komisji Europejskiej (Biała Księga na temat sportu z dn. 11 lipca 2007 r.). Projekt bazuje również na praktycznych doświadczeniach Niemiec, gdzie od 1981 r. stworzono sieć ponad 50-ciu lokalnych Fanprojektów. Lokalne ośrodki projektu KIBICE RAZEM to otwarte miejsca spotkań dla kibiców prowadzone przez dwie zatrudnione w tym celu osoby. Zadania realizowane przez pracowników projektu obejmują: pomoc w koordynacji pozytywnych działań i realizacji kreatywnych pomysłów wychodzących ze środowiska samych kibiców, dbanie o właściwe relacje między kibicami a lokalnymi instytucjami życia publicznego, takimi jak klub, władze miejskie, szkoły czy organizacje pozarządowe, wspieranie pozytywnego wizerunku kibiców poprzez aktywną politykę informacyjną. Praca lokalnych ośrodków projektu KIBICE RAZEM koordynowana jest przez Spółkę PL Zgodnie z założeniami projektu, w ramach koordynacji podejmowane są następujące działania: wspieranie procesu powstawania lokalnych ośrodków projektu, zapewnienie jednolitych standardów pracy wszystkich ośrodków KIBICE RAZEM, organizacja komunikacji między interesariuszami, utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucjami na szczeblu centralnym, organizacja praktyk zagranicznych, warsztatów, szkoleń i spotkań roboczych, koordynacja inicjatyw ponadregionalnych i międzynarodowych, prowadzenie centralnej strony internetowej, zapewnienie zewnętrznej, naukowej ewaluacji projektu, 6

7 utrzymywanie kontaktów z zainteresowanymi współpracą placówkami naukowymi, sporządzanie corocznego raportu z działalności projektu. Zadaniem koordynacji projektu oraz lokalnych ośrodków KIBICE RAZEM w Miastach Gospodarzach UEFA EURO 2012 jest też wsparcie działań związanych z organizacją turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, w szczególności zaś utworzenie na potrzeby turnieju sieci stacjonarnych AMBASAD KIBICÓW. 2. Zadania związane z realizacją projektu w 2011 r. Zadania realizowane w ramach projektu KIBICE RAZEM definiowane są na podstawie: ogólnych założeń projektu (w tym wsparcia procesu przygotowań do UEFA EURO 2012 ) oraz stanu jego realizacji, specyficznych wytycznych zawartych w umowach zawieranych między finansującym lokalny ośrodek projektu KIBICE RAZEM urzędem miasta a realizującą zadanie publiczne organizacją pozarządową, wewnętrznych ustaleń między koordynatorem a pracownikami lokalnych ośrodków projektu. W 2010 r. wdrożone zostały pilotażowe ośrodki KIBICE RAZEM w Gdańsku i Wrocławiu. W obu miastach wyznaczone jednostki samorządu terytorialnego ogłosiły otwarty konkurs na prowadzenie lokalnego ośrodka projektu. W drodze konkursu wyłoniona została partnerska organizacja pozarządowa, która z kolei dokonała rekrutacji pracowników i zadbała o wynajęcie, adaptację i odpowiednie wyposażenie lokalnego miejsca spotkań dla kibiców. Oba pilotażowe ośrodki KIBICE RAZEM nawiązały partnerstwo z jednym z niemieckich Fanprojektów (Gdańsk FP Bielefeld, Wrocław FP Drezno) i odbyły praktykę zagraniczną. Równocześnie stworzono i wdrożono wspólne instrumenty zarządzania i komunikacji takie jak logotyp projektu, wspólną stronę internetową, zasady komunikacji zewnętrznej czy system monitoringu i raportowania. W 2010 r. nawiązane zostały również kontakty ze stowarzyszeniami kibiców w innych miastach. W wyniku przeprowadzonych rozmów sympatycy Arki Gdynia, Cracovii, GKS Katowice, Legii Warszawa, ŁKS, Polonii Warszawa, Ruchu Chorzów, Widzewa Łódź i Wisły Kraków wyrazili swe zainteresowanie włączeniem się do projektu. Na podstawie złożonych przez kibiców deklaracji Spółka PL.2012 skierowała do Urzędów Miast w Chorzowie, Gdyni, Krakowie, Łodzi i Warszawie ofertę stworzenia lokalnych ośrodków pracy z kibicami. Decyzję o wdrożeniu projektu podjęto w Gdyni i Warszawie. Jesienią 2010 r. ukończona została praca nad założeniami projektu AMBASAD KIBICÓW podczas UEFA EURO Zakres projektu, jego wstępny budżet i harmonogram 7

8 realizacji określony został na podstawie wytycznych UEFA przez europejską federację kibiców Football Supporters Europe w porozumieniu z Grupą G5. Na spotkaniu roboczym pracowników lokalnych ośrodków KIBICE RAZEM w dniu 9 grudnia 2010 r. dokonano podsumowania pierwszych siedmiu miesięcy pracy i ustalono wewnętrzne cele i kierunki działania projektu na nadchodzący rok. Na podstawie ogólnych założeń projektu KIBICE RAZEM, stanu jego wdrożenia, obowiązków wynikających ze wsparcia przygotowań do UEFA EURO 2012 oraz wewnętrznych ustaleń osób zaangażowanych w realizację projektu, na 2011 r. ustalone zostały następujące zadania koordynacyjne: wdrożenie nowych ośrodków projektu w Gdyni i Warszawie zgodnie z wypracowanymi w 2010 r. standardami (w szczególności wdrożenie narzędzi zarządzania projektowego oraz instrumentów jego zewnętrznej komunikacji, w tym jego identyfikacji wizualnej, strony internetowej i profilu na portalu społecznościowym Facebook), utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucjami na szczeblu centralnym oraz placówkami naukowymi, organizacja warsztatów, szkoleń i spotkań roboczych, prowadzenie centralnej strony internetowej, nawiązanie i kontynuacja partnerstw na szczeblu międzynarodowym między nowymi ośrodkami KIBICE RAZEM w Polsce a niemieckimi Fanprojektami oraz europejską federacją kibiców Football Supporters Europe (FSE), koordynacja działań związanych z implementacją projektu AMBASAD KIBICÓW w Miastach Gospodarzach UEFA EURO 2012, podjęcie kroków w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację projektu KIBICE RAZEM, podjęcie kroków mających na celu zapewnienie ciągłości projektu KIBICE RAZEM po 2012 r. zapewnienie niezależnej, zewnętrznej i przeprowadzanej naukowymi metodami ewaluacji pilotażowych ośrodków projektu, identyfikacja kolejnych zainteresowanych współpracą miast i stowarzyszeń kibiców oraz złożenie im oferty przyłączenia się do projektu. Również lokalne ośrodki KIBICE RAZEM realizowały w 2011 r. zadania wynikające z: ogólnych założeń projektu, uczestnictwa projektów kibicowskich w procesie przygotowań do UEFA EURO 2012, specyficznych wytycznych wskazanych przez urzędy miast w otwartych konkursach na prowadzenie lokalnego ośrodka KIBICE RAZEM, ustaleń poczynionych między koordynatorem projektu a pracownikami lokalnych ośrodków projektu. 8

9 Szczegółowe listy zadań realizowanych w 2011 r przez poszczególne ośrodki KIBICE RAZEM przedstawione są w poniższych punktach niniejszego opracowania. 3. Koordynacja projektu KIBICE RAZEM Zgodnie z nakreślonymi powyżej planami, proces koordynacji projektu KIBICE RAZEM w 2010 r. podzielić można na dziesięć zasadniczych obszarów merytorycznych. 3.1 Wdrożenie nowych ośrodków KIBICE RAZEM w Gdyni i Warszawie Wdrożenie lokalnego ośrodka projektu KIBICE RAZEM obejmuje następujące działania: rozpisanie i rozstrzygnięcie przez Urząd Miasta konkursu dla organizacji pozarządowych na prowadzenie lokalnego ośrodka projektu, podpisanie umowy ze zwycięzcą konkursu, rekrutację dwóch pracowników, znalezienie odpowiedniego lokalu i podpisanie umowy na jego wynajem Gdynia Jako jednostka administracyjna odpowiedzialna za wdrożenie lokalnego ośrodka KIBICE RAZEM w Gdyni wskazany został Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji (GOSiR). Na realizację zadania w okresie od kwietnia do grudnia 2011 r. Urząd Miasta Gdyni przeznaczył kwotę zł. Dnia 01 lutego 2011 r. ogłoszony został otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na prowadzenie lokalnego ośrodka projektu. Powołana przez Prezydenta Miasta komisja konkursowa w dniu 08 marca 2011 r. wybrała spośród nadesłanych zgłoszeń ofertę Stowarzyszenia Kibiców Gdyńskiej Arki (SKGA). Po zmianach dokonanych przez Komisję, budżet projektu zamknął się sumą zł. Na podstawie obowiązującego regulaminu, SKGA zatrudniło dwie osoby do realizacji projektu KIBICE RAZEM w Gdyni Małgorzatę Korus i Krzysztofa Orzechowskiego. Rekrutacji pracowników dokonała komisja składająca się z przedstawiciela GOSiR, SKGA oraz PL.2012 w dniu 21 marca 2011 r. Równolegle trwały prace nad pozyskaniem odpowiedniego lokalu dla potrzeb gdyńskiego ośrodka KIBICE RAZEM. Zgodnie z życzeniem środowiska kibiców Arki oraz GOSiR, podjęta została decyzja, że miejsce spotkań dla kibiców ulokowane zostanie w obrębie miejskiego kompleksu sportowego. Ostatecznie do dyspozycji projektu przekazany został wolnostojący parterowy budynek przy parkingu na ul. Olimpijskiej 5. Umowa o jego użytkowanie podpisana została w dniu 01 kwietnia 2011 r. Tym samym spełnione zostały warunki wdrożenia ośrodka KIBICE RAZEM Arka Gdynia. 9

10 3.1.2 Warszawa W Warszawie do realizacji projektu KIBICE RAZEM wyznaczone zostało Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy (BSiR). Z rezerwy budżetowej Prezydenta Miasta na projekt KIBICE RAZEM przeznaczona została kwota zł. Przed rozpisaniem otwartego konkursu na prowadzenie dwóch lokalnych ośrodków KIBICE RAZEM dla kibiców Legii oraz Polonii Warszawa, koordynator projektu odbył dodatkowe spotkania informacyjne ze stowarzyszeniami kibiców obu klubów. W wyniku przeprowadzonych konsultacji, Stowarzyszenie Kibiców Legii Warszawa (SKLW) wycofało swą zgodę na udział w projekcie. Powodem tej decyzji był obowiązujący regulamin rekrutacji pracowników KIBICE RAZEM. Przewiduje on powołanie Komisji Rekrutacyjnej, w skład której wchodzą przedstawiciele PL.2012, jednostki samorządu terytorialnego, wyłonionej w konkursie organizacji pozarządowej oraz stowarzyszenia kibiców. Na takie rozwiązanie nie chciało zgodzić się SKLW zdaniem kibiców Legii pracownicy powinni być wskazywani przez stowarzyszenie kibiców, bez prawa głosu pozostałych partnerów projektu. Mimo licznych spotkań i dyskusji koordynatorowi nie udało się przekonać Zarządu SKLW do zmiany zdania w tej kwestii. Z powyższych względów, w dniu 08 kwietnia 2011 r. ogłoszony został konkurs na jeden ośrodek KIBICE RAZEM w Warszawie, który działać miał na rzecz kibiców Polonii. Na jego prowadzenie dedykowana została kwota zł. W konkursie wzięły udział dwie organizacje pozarządowe. Niestety, powołana przez miasto Komisja Konkursowa odrzuciła obie oferty Fundacji Sportowa Polska ze względów merytorycznych, a Samodzielnego Koła Terenowego nr 52 STO (SKT 52 STO) ze względów formalnych. Tym samym konkurs nie został formalnie rozstrzygnięty, a cała procedura związana z naborem ofert musiała zostać powtórzona. Ponieważ lokale komunalne w Warszawie znajdują się w gestii dzielnic, koordynator projektu jeszcze przed pierwszym posiedzeniem Komisji Konkursowej nawiązał kontakt z Urzędem Dzielnicy Śródmieście. Po przeprowadzeniu konsultacji, urząd zarezerwował na potrzeby projektu KIBICE RAZEM Polonia Warszawa lokal użytkowy przy ul. Andersa 29. Drugi konkurs na prowadzenie ośrodka KIBICE RAZEM Polonia Warszawa został ogłoszony w dniu 09 czerwca 2011 r. Również w tym przypadku na prowadzenie projektu przeznaczona została kwota zł. Tym razem złożona została tylko jedna oferta podpisana przez Samodzielne Koło Terenowe nr 52 STO. W dniu 11 lipca 2011 r. Komisja Konkursowa poprosiła oferenta o złożenie dodatkowych wyjaśnień odnośnie do części planowanych wydatków. Mimo udzielenia wyczerpującej odpowiedzi, Komisja Konkursowa zdecydowała na swym kolejnym posiedzeniu o zmniejszeniu kwoty dotacji o zł. W tej sytuacji Zarząd SKT 52 STO odmówił przyjęcia dotacji nie widząc możliwości realizacji powierzonego zadania za pomniejszoną o ponad 20% kwotę. Tym 10

11 samym również drugi konkurs na prowadzenie lokalnego ośrodka projektu KIBICE RAZEM w Warszawie nie doczekał się formalnego rozstrzygnięcia. Po przeprowadzeniu konsultacji między BSiT a PL.2012 podjęta została decyzja, aby kolejny, trzeci już konkurs ogłosić w takim terminie, aby wdrożenie ośrodka KIBICE RAZEM mogło rozpocząć się na początku 2012 r. W tym celu BSiT dokonało przesunięcia środków finansowych na realizację projektu KIBICE RAZEM z 2011 na 2012 rok. Koordynator projektu podjął natomiast kolejną próbę przekonania do udziału w projekcie kibiców Legii Warszawa. Niestety, SKLW nie zmieniło swego stanowiska w sprawie mechanizmu rekrutacji pracowników projektu. W związku z tym również trzecia edycja konkursu dotyczyła prowadzenia jednego ośrodka KIBICE RAZEM w Warszawie. Trzeci konkurs ogłoszony został przez Prezydenta m.st. Warszawy w dniu 25 listopada 2011 r. Tym razem na prowadzenie ośrodka KIBICE RAZEM przeznaczona została kwota zł. Zwiększenie sumy dedykowanej na projekt wynikało z faktu, że w 2012 r. warszawski ośrodek KIBICE RAZEM miałby realizować część zadań związanych ze stworzeniem stacjonarnej AMBASADY KIBICÓW podczas UEFA EURO 2012 (takich jak m.in. adaptacja pomieszczeń, wynajem samochodu, zakup lub wynajem stolików, parasoli i krzeseł, itp.). Termin składania ofert upłynął 16 grudnia 2011 r. W konkursie ofertę złożyło warszawskie Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na pierwszą połowę stycznia 2012 r. Podsumowując: mimo zapewnienia przez Urząd m.st. Warszawy odpowiednich środków finansowych i ogłoszenia trzech otwartych konkursów ofert na prowadzenie lokalnego ośrodka KIBICE RAZEM, ze względów formalnych w 2011 r. nie udało się wyłonić partnerskiej organizacji pozarządowej. W związku z powyższym, realizacja zadania została przesunięta na 2012 r. jej pierwszym krokiem będzie rozstrzygnięcie ogłoszonego w dniu 25 listopada 2011 r. konkursu. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem, wdrożenie ośrodka KIBICE RAZEM Polonia Warszawa powinno zakończyć się do 01 marca 2012 r., co pozwoli na terminową realizację wszystkich zadań związanych z organizacją stacjonarnej AMBASADY KIBICÓW w Warszawie. 3.2 Współpraca z instytucjami na szczeblu centralnym i placówkami naukowymi Zgodnie z założeniami projektu, do zadań koordynatora należy utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucjami na szczeblu centralnym oraz z zainteresowanymi współpracą placówkami naukowymi Współpraca z instytucjami na szczeblu centralnym Powyższe zadanie realizowane było poprzez uczestnictwo koordynatora projektu w pracach następujących gremiów i instytucji. 11

12 Stała Grupa Ekspercka Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych (SGE RBIS) RBIS to działający przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji organ doradczy Premiera RP, w skład którego wchodzą następujące ministerstwa, organy i instytucje centralne: MSWiA, MSiT, MEN, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Infrastruktury, ABW, KGP, PSP, PZPN, Ekstraklasa SA oraz Polski Komitet Olimpijski. W 2011 r. koordynator projektu uczestniczył w pięciu posiedzeniach SGE RBIS (26 stycznia, 22 lutego, 17 marca, 02 czerwca oraz 13 września 2011 r.) informując członków SGE o stanie wdrożenia projektu KIBICE RAZEM. Zespół PZPN ds. współpracy z kibicami Zespół PZPN ds. współpracy z kibicami został powołany Uchwałą Zarządu PZPN w dniu 4 marca 2010 r. Koordynator projektu KIBICE RAZEM wszedł w jego skład z rekomendacji Ekstraklasy SA i został wybrany jego wiceprzewodniczącym. W 2010 r. odbyło się siedem spotkań Zespołu. zespół roboczy przy Komitecie ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012 Komitet ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012 powołany został Zarządzeniem Premiera RP w dniu 12 maja 2010 r. W jego skład wchodzą wszystkie organy i instytucje wykonujące zadania związane z zapewnieniem bezpiecznego przebiegu turnieju. Komitet opracował dokument o nazwie Zintegrowana Koncepcja Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012, w którym projekty realizowane w obszarze bezpieczeństwa podzielone zostały na 15 obszarów tematycznych. Koordynator projektu jest równocześnie liderem obszaru nr 10 Współpraca z kibicami, obejmującego m.in. realizację projektu KIBICE RAZEM oraz stworzenie na okres turnieju sieci stacjonarnych i mobilnych AMBASAD KIBICÓW. W związku z tym, w 2010 r. koordynator projektu uczestniczył w warsztatach dla liderów obszarów w dniach lutego 2011 r. oraz we wrześniowym posiedzeniu Komitetu ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO Grupa Robocza ds. współpracy z Ukrainą w dziedzinie odpowiedzialności społecznej, współpracy z kibicami i wolontariatu Grupa została powołana zgodnie z podpisaną w dniu 28 marca 2008 r. Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz Planem wspólnych działań Polski i Ukrainy (Mapa Drogowa) w procesie przygotowań i przeprowadzenia Finałów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 podpisanym w dniu 30 września 2010 r. w Warszawie przez Premierów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy. W 2011 r. koordynator projektu KIBICE RAZEM uczestniczył w trzech spotkaniach roboczych Grupy w Ministerstwie Sportu i Turystyki. 12

13 Grupa Robocza G5 ds. projektów współpracy z kibicami W skład Grupy Roboczej G5 ds. projektów współpracy z kibicami wchodzą koordynator z ramienia Spółki PL.2012 oraz osoby wyznaczone przez Urzędy Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012 do koordynacji wdrażanych projektów kibicowskich (Jan Ptach Gdańsk, Maciej Milewicz Poznań, Aneta Ludwiniak Warszawa, Jakub Kurowski Wrocław). Celem działania Grupy jest bieżące konsultowanie i ujednolicanie standardów wdrażanych w Miastach Gospodarzach projektów. W 2011 r. odbyły się dwa spotkania Grupy Roboczej (13 stycznia oraz 07 lipca). Ponadto, w razie potrzeby nawet kilka razy w tygodniu, jej członkowie przeprowadzali ze sobą konsultacje mailowe i telefoniczne. Oprócz pracy w ww. gremiach, koordynacja projektu KIBICE RAZEM obejmowała w ubiegłym roku również utrzymywanie bieżących kontaktów z takimi instytucjami jak: Ministerstwo Spraw Zagranicznych (współpraca przy realizacji projektu wspólnych punktów opieki konsularnej dla kibiców krajów uczestniczących w UEFA EURO 2012 ), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (możliwość współfinansowania projektu KIBICE RAZEM ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich), Ambasada Republiki Federalnej Niemiec oraz Ambasada Wielkiej Brytanii w Warszawie (współpraca w ujednoliceniu standardów współpracy zespołów mobilnych AMBASAD KIBICÓW z placówkami konsularnymi na terenie Polski), Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej (możliwość współfinansowania współpracy między lokalnymi ośrodkami projektu KIBICE RAZEM a Fanprojektami ze środków FWPN), Ekstraklasa SA (zaangażowanie Fundacji Ekstraklasy w kontynuację działań projektów współpracy z kibicami po 2012 r.) Współpraca z placówkami naukowymi W 2011 r. koordynator projektu KIBICE RAZEM uczestniczył w następujących konferencjach z udziałem przedstawicieli świata nauki specjalizujących się w badaniu kultury kibiców piłkarskich lub projektów współpracy z kibicami: 17 maja konferencja Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 27 maja 10 Jahre Fanarbeit, konferencja niemieckich projektów współpracy z kibicami w Poczdamie, czerwca konferencja Sport a dyscyplina społeczna organizowana przez Biuro ESK 2016 Katowice, października udział w konferencji z cyklu Rozmowy Gdańskie poświęconej tematowi bezpieczeństwa wielkich imprez sportowych, 20 października konferencja Modern Football a świat kibiców we Wrocławiu, 08 listopada konferencja Bezpieczny Stadion w Kielcach, 13

14 23-25 listopada konferencja Wyższej Pedagogicznej Szkoły Zawodowej w Cottbus (Fachhochschule Lausitz), specjalizującej się w kształceniu kandydatów do pracy w Fanprojektach, 01 grudnia konferencja MSiT Projekty współpracy z kibicami jako instrument dialogu ze środowiskiem kibiców przed i po UEFA EURO Ponadto koordynator projektu współpracował z zagranicznymi placówkami naukowymi (Uniwersytet Europejski Viadrina, Uniwersytet w Wiedniu, Uniwersytet w Hanowerze) prowadzącymi własne projekty badawcze dot. kultury kibiców piłkarskich i jej powiązań instytucjonalnych. 3.3 Organizacja warsztatów, szkoleń i spotkań roboczych Odbywające się raz na kwartał spotkania robocze pracowników lokalnych ośrodków projektu KIBICE RAZEM służą wdrażaniu jednolitych standardów pracy i omawianiu bieżących problemów i poszukiwaniu efektów synergii między działaniami poszczególnych placówek. W 2010 r. odbyły się trzy takie spotkania. Kolejne, czwarte spotkanie robocze KIBICE RAZEM (będące równocześnie pierwszym takim spotkaniem w 2011 r.) odbyło się w dniu 22 marca 2011 r. w siedzibie gdańskiego ośrodka projektu. Spotkanie poświęcone zostało następującym zagadnieniom: harmonogram pracy i raportowanie, współpraca z partnerami na szczeblu lokalnym (w szczególności z Urzędem Miasta i Stowarzyszeniem Kibiców), adaptacja, wyposażenie i zagospodarowanie miejsc spotkań dla kibiców w lokalnych ośrodkach projektu, komunikacja projektu (strona internetowa, konto na Facebooku, współpraca z mediami), współpraca z partnerskimi ośrodkami w Niemczech, stan wdrożenia projektu AMBASAD KIBICÓW (współpraca z FSE, rekrutacja ekspertów i wolontariuszy, przygotowanie testowych AMBASAD KIBICÓW). Piąte spotkanie robocze pracowników lokalnych ośrodków projektu KIBICE RAZEM z koordynatorem krajowym odbyło się 05 lipca 2011 r. w warszawskiej siedzibie Spółki PL Na spotkaniu omówiono m.in.: zasady zbierania materiałów informacyjnych i zdjęć na potrzeby Fan Guide, omówienie procesu przepływu informacji między osobami i instytucjami uczestniczącymi w realizacji projektu AMBASAD KIBICÓW podczas turnieju, przygotowanie testowej AMBASADY KIBICÓW na mecz Polska-Niemcy w Gdańsku. 14

15 Po raz kolejny pracownicy lokalnych ośrodków KIBICE RAZEM spotkali się we Wrocławiu w dniu 19 października 2011 r. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel kibiców Polonii Warszawa, a było ono poświęcone takim zagadnieniom, jak: podsumowanie testowej AMBASADY KIBICÓW na meczu Polska-Niemcy w Gdańsku i przygotowanie testowej AMBASADY KIBICÓW na mecz Polska- Włochy we Wrocławiu, omówienie możliwości złożenia aplikacji do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich o dofinansowanie lokalnych ośrodków projektu KIBICE RAZEM w 2012 r. (ogólne warunki FIO, przewidywane partnerstwa, wkład merytoryczny lokalnych ośrodków KIBICE RAZEM do wniosku). Ostatnie, siódme spotkanie pracowników KIBICE RAZEM miało miejsce 30 listopada 2011 r. w Warszawie. Oprócz pracowników projektu, w spotkaniu uczestniczyła ewaluatorka projektu, dr Agnieszka Bojanowska. Podczas dyskusji podniesione zostały następujące tematy: podsumowanie działalności w 2011 r. i przygotowanie rocznego raportu z działalności projektu, roczna ewaluacja projektu, merytoryczne przygotowanie konferencji MSiT Projekty współpracy z kibicami jako instrument dialogu ze środowiskiem kibiców przed i po UEFA EURO Oprócz organizowanych przez PL.2012 spotkań roboczych, pracownicy lokalnych ośrodków projektu uczestniczyli również w specjalistycznych szkoleniach dla ekspertów stacjonarnych AMBASAD KIBICÓW, których mowa będzie w rozdziale 3.6 niniejszego raportu. 3.4 Prowadzenie centralnej strony internetowej Portal został umieszczony na serwerze w dniu 25 listopada 2010 r. Portal zawiera centralną stronę projektu prowadzoną przez koordynatora oraz osobne zakładki dla każdego lokalnego ośrodka prowadzone przez jego pracowników. Wraz z powstawaniem kolejnych ośrodków KIBICE RAZEM, strona uzupełniana jest o kolejne zakładki lokalne. Na koniec 2010 r. działały już zakładki gdańskiego i wrocławskiego ośrodka projektu. W dniu 19 stycznia 2011 r. między PL.2012 a spółka cywilną Twoje Media zawarta została roczna umowa dotycząca wsparcia i serwisu strony Umowa ta została przedłużona aneksem w grudniu 2011 r. Równocześnie przedłużona została umowa z Twoje Media na wynajęcie serwera (podpisana w dniu 25 listopada 2010 r.) oraz uiszczona opłata za rezerwację domeny internetowej. W chwili obecnej istnienie strony 15

16 jest więc zabezpieczone od strony technicznej i serwisowej do końca 2012 r. Po fazie obserwacji zachowań użytkowników portalu, na spotkaniu roboczym pracowników projektu w dniu 22 marca 2011 r., ustalone zostały następujące mierniki skuteczności zarządzania treścią strony internetowej: 1500 osób miesięcznie dla strony głównej, 500 osób miesięcznie dla zakładek lokalnych (z wyłączeniem wejść za pośrednictwem głównej strony projektu). Ograniczenie wprowadzone odnośnie do pomiaru skuteczności zarządzania zakładkami lokalnych ośrodków projektu wynikało ze strategicznego założenia, że odbiorcami ich treści powinny być przede wszystkim osoby bezpośrednio zaangażowane w działalność placówki KIBICE RAZEM. Ponadto na spotkaniu ustalono, że raport z używalności stron internetowych będzie przesyłany wszystkim pracownikom w trybie miesięcznym przez koordynatora projektu. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r. portal projektu KIBICE RAZEM użytkowany był w następujący sposób: główna strona projektu: odwiedzin ( unikalnych użytkowników, 2880 odwiedzin miesięcznie, 192% wykonania planu), zakładka KIBICE RAZEM Gdańsk: odwiedzin, w tym 1111 przekierowań z głównej strony projektu (8974 unikalnych użytkowników, 975 odwiedzin miesięcznie, 195% wykonania planu), zakładka KIBICE RAZEM Gdynia (od 01 czerwca 2011 r.): odwiedzin, w tym 766 przekierowań z głównej strony projektu ( unikalnych użytkowników, 2750 odwiedzin miesięcznie, 550% wykonania planu), zakładka KIBICE RAZEM Wrocław: 8821 odwiedzin, w tym 1572 przekierowania z głównej strony projektu (6020 unikalnych użytkowników, 604 odwiedziny miesięcznie, 121% wykonania planu). Na głównej stronie projektu KIBICE RAZEM w 2011 r. ukazało się 69 artykułów w dziale Aktualności (nowa publikacja co 5 dni kalendarzowych). W rubryce Media o nas zamieszczonych zostało 117 artykułów prasowych dotyczących projektów współpracy z kibicami (nowa publikacja co 3 dni kalendarzowe). Ponadto dokonywana była bieżąca aktualizacja zakładek Kibice Razem, Kibice w swoim mieście, Ambasady Kibiców, Partnerzy, Dołącz do nas, Bazy danych oraz Kontakt. Zakładka Baza danych dostępna jest jedynie dla zalogowanych użytkowników pracowników projektu. Zawiera ona listę dokumentów, narzędzi, logotypów i kontaktów, a także zdjęcia i rysunki do wykorzystania przez pracowników lokalnych ośrodków projektu we wszelkiego rodzaju publikacjach. 16

17 Koordynator projektu KIBICE RAZEM nie prowadził własnego konta na portalu społecznościowym Facebook. 3.5 Nawiązanie i kontynuacja partnerstw na szczeblu międzynarodowym Współpraca z niemieckimi Fanprojektami Pomysł wdrożenia w Polsce projektu KIBICE RAZEM bazuje na wieloletnich doświadczeniach niemieckich Fanprojektów. Pierwszy tego typu ośrodek powstał w 1981 r. w Bremie, gdzie pracownicy miejscowego uniwersytetu podjęli się moderacji dyskusji, jaka toczyła się w środowisku kibiców Werderu Brema po tragicznej śmierci jednego z nich podczas zamieszek z udziałem chuliganów HSV. Od 1992 r. projekty kibicowskie wspierane są, jako integralna część Narodowej Koncepcji Bezpieczeństwa w Sporcie, przez kraje związkowe, organizacje samorządowe i instytucje piłkarskie. W chwili obecnej w Niemczech istnieje 50 lokalnych ośrodków projektu koordynowanych przez centralne biuro we Frankfurcie nad Menem. Integralną częścią projektu KIBICE RAZEM jest wykorzystanie doświadczeń i dobrych praktyk niemieckich placówek prowadzących bieżącą współpracę z kibicami. Dla realizacji tego zadania koordynator projektu nawiązał współpracę z Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) we Frankfurcie nad Menem. Postanowiono, że dla zapewnienia wymiany doświadczeń między projektami kibicowskimi po obu stronach granicy pracownikom nowo powstających ośrodków KIBICE RAZEM stworzona zostanie możliwość odbycia praktyki zawodowej przy jednym z niemieckich Fanprojektów. Dalszy kształt współpracy uzależniony będzie od możliwości finansowych i organizacyjnych obu ośrodków partnerskich, a także od zainteresowania kibiców. W 2010 r. nawiązane zostało partnerstwo między KIBICE RAZEM Gdańsk a Fanprojektem Bielefeld oraz między KIBICE RAZEM Wrocław a Fanprojektem Drezno. Pracownicy gdańskiego ośrodka projektu odbyli trzytygodniową praktykę w Bielefeld. W 2011 r. współpraca z partnerami niemieckimi była kontynuowana. Obowiązkowe praktyki zagraniczne odbyli pracownicy ośrodków kibicowskich we Wrocławiu (Fanprojekt Drezno, kwietnia 2011 r.) oraz w Gdyni (Fanprojekt Kolonia, 22 listopada 06 grudnia 2011 r.). Szczegóły dotyczące praktyk zagranicznych umieszczone są w dalszej części raportu. W perspektywie utworzenia lokalnego ośrodka projektu KIBICE RAZEM Polonia Warszawa dokonano również wyboru partnerskiego Fanprojektu dla Stowarzyszenia Przyjaciół Czarnych Koszul. Po przeprowadzeniu konsultacji uwzględniających rekomendację KOS oraz głos pracowników wytypowanego ośrodka w Niemczech i kibiców Polonii Warszawa, partnerem warszawskiego ośrodka KIBICE RAZEM został Fanprojekt Jena. 17

18 Pracownicy wszystkich Fanprojektów, które nawiązały partnerstwo z ośrodkami KIBICE RAZEM, uczestniczyli jako wolontariusze w tworzeniu mobilnej AMBASADY KIBICÓW Niemiec podczas towarzyskiego meczu Polska-Niemcy na PGE Arena w Gdańsku w dniu 06 września 2011 r. Spotkanie pracowników polskich i niemieckich ośrodków kibicowskich i trzydniowa praca nad wspólnym projektem pozwoliła na nawiązanie bliższego kontaktu między partnerami (Gdynia) lub też na podsumowanie dotychczasowych działań i nakreślenie planów na przyszłość (Gdańsk, Wrocław). Zakres współpracy międzynarodowej prowadzonej przez poszczególne ośrodki KIBICE RAZEM zostanie zaprezentowany w dalszej części niniejszego opracowania. Ponadto, w ramach realizacji warsztatów KIBICE W SWOIM MIEŚCIE, nawiązany został kontakt między Stowarzyszeniem Kibiców GKS Katowice SK 1964 a przedstawicielami organizacji kibicowskich HSV Hamburg. W drugiej sesji warsztatów w Katowicach, która odbyła się w dniach grudnia 2011 r., wzięli udział reprezentanci Supporters Club, Pop Town Ultras oraz HSV Fanprojekt. Współpraca z Niemcami prowadzona była również na szczeblu koordynacyjnym. W dniu 27 maja 2011 r. koordynator projektu uczestniczył w konferencji 10 Jahre Fanarbeit, która odbyła się w Poczdamie. Ponadto, przy współpracy z KOS, opracowany został wzór wniosku do Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży o środki finansowe na praktyki pracowników polskich ośrodków KIBICE RAZEM. Z drugiej strony koordynator projektu nawiązał kontakt z warszawskim oddziałem Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej (FWPN) celem określenia możliwości dofinansowania tych wspólnych działań projektów kibicowskich, które odbywają się na terenie Polski Współpraca z Football Supporters Europe Jednym z celów projektu KIBICE RAZEM jest integracja polskich organizacji kibicowskich w działania podejmowane przez europejską federację kibiców Football Supporters Europe (FSE). Bezpośrednim motywem nawiązania współpracy jest fakt, że FSE, jako oficjalny partner UEFA, odpowiada za realizację programu mobilnych AMBASAD KIBICÓW podczas wielkich turniejów piłkarskich. Praca tych punktów informacyjnych wspierana jest przez stacjonarne AMBASADY KIBICÓW, które podczas UEFA EURO 2012 budowane będą na bazie współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami kibiców z Miast Gospodarzy. Pomijając ten pragmatyczny aspekt współpracy, w dłuższej perspektywie kontakty z FSE pozwolą polskim stowarzyszeniom kibiców na włączenie się w nurt profesjonalnych działań podejmowanych na szczeblu europejskim na rzecz środowiska fanów piłki. W 2010 r. członkiem FSE zostało Stowarzyszenie Kibiców Lechii Gdańsk Lwy Północy. Swój akces do FSE złożył również Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Kibiców (OZSK). Akces ten został jednak odrzucony ze względu na niespełnianie przez OZSK kryteriów umożliwiających jego pozytywne rozpatrzenie. 18

19 W dniach lipca 2011 r. w Kopenhadze odbył się IV Kongres Football Supporters Europe, w którym uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń kibiców Lechii Gdańsk, Śląska Wrocław i Polonii Warszawa. Przedstawicielka Stowarzyszenia Kibiców Wielki Śląsk, Joanna Łaska, została wybrana do Komitetu FSE zdobywając w demokratycznym głosowaniu 203 z 276 możliwych głosów. Joanna Łaska zapowiedziała, że w swej pracy na rzecz FSE koncentrować się będzie na profesjonalnym przeprowadzeniu projektu AMBASAD KIBICÓW podczas UEFA EURO 2012 oraz poszerzeniu kontaktów między polskimi organizacjami kibicowskimi a FSE. Współpraca polskich kibiców z FSE w 2011 r. polegała również na wspólnej realizacji praktycznych projektów. W ramach FSE Fans Action 2011 programu polegającego na przyznawaniu mini grantów na realizację pozytywnych inicjatyw kibicowskich zgłoszonych zostało 10 wniosków z Polski. Ostatecznie dofinansowanie otrzymały dwa projekty nadesłane przez Lwy Północy, katowicka wystawa Kibicowanie jako uniwersalny język, konferencja poświęcona zaangażowaniu kibiców w zarządzanie klubem organizowana przez krakowskie stowarzyszenie Nowy Hutnik oraz turniej dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym zgłoszony przez kibiców Ruchu Chorzów ze stowarzyszenia Najważniejsza jest tradycja. 3.6 Implementacja projektu AMBASAD KIBICÓW AMBASADY KIBICÓW to punkty prowadzone są przez kibiców dla kibiców i udzielające informacji oraz praktycznej pomocy sympatykom futbolu uczestniczącym w wielkich turniejach piłkarskich. AMBASADY KIBICÓW są częścią oficjalnego Programu Odpowiedzialności Społecznej UEFA oraz wchodzą w skład polskiego Programu Bezpieczeństwa UEFA EURO Zgodnie z przyjętymi w projekcie założeniami, stacjonarne AMBASADY KIBICÓW w Miastach Gospodarzach turnieju realizowane będą na bazie lokalnych ośrodków KIBICE RAZEM. W przypadku braku takiego ośrodka, stacjonarna AMBASADA KIBICÓW powstanie we współpracy ze wskazaną przez Urząd Miasta organizacją pozarządową. Ogólne założenia dotyczące zakresu, harmonogramu oraz planowanego budżetu projektu AMBASAD KIBICÓW powstały jeszcze w 2010 r. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, w 2011 r. zrealizowane zostały następujące działania: rekrutacja personelu stacjonarnych AMBASAD KIBICÓW Personel każdej stacjonarnej AMBASADY KIBICÓW składać się będzie z pracujących w systemie zmianowym pięciu ekspertów oraz piętnastu wolontariuszy. Zarówno eksperci jak i wolontariusze rekrutują się z grona aktywnych kibiców lokalnych klubów piłkarskich w Miastach Gospodarzach UEFA EURO

20 W Gdańsku i Wrocławiu zadanie rekrutacji personelu stacjonarnych AMBASAD KIBICÓW spoczywało na lokalnych ośrodkach projektu KIBICE RAZEM. W Warszawie koordynator projektu nawiązał bezpośredni kontakt ze zrzeszającym sympatyków Polonii Warszawa Stowarzyszeniem Przyjaciół Czarnych Koszul. Ponieważ kibice Lecha Poznań nie wyrazili zainteresowania udziałem w projekcie, Urząd Miasta Poznania wskazał Stowarzyszenie Projekt Polska jako organizację partnerską dla AMBASAD KIBICÓW. Lista pięciu ekspertów z każdego Miasta Gospodarza UEFA EURO 2012 została przesłana do koordynatora projektu w następujących terminach: 02 czerwca Gdańsk, 19 maja Poznań, 18 kwietnia Warszawa oraz 17 kwietnia Wrocław. Przed zamknięciem listy ekspertów w każdym z miast odbyły się spotkania informacyjne z udziałem koordynatora projektu. Termin zgłaszania grupy piętnastu wolontariuszy ustalony został na 30 września 2011 r. Wszystkie organizacje partnerskie wywiązały się z tego zadania we wskazanym terminie. Zgłoszone osoby podobnie jak eksperci zarejestrowali się jako kandydaci na wolontariuszy Miast Gospodarzy ze wskazaniem stacjonarnej AMBASADY KIBICÓW jako preferowanego miejsca zatrudnienia. przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla ekspertów Każdy z ekspertów stacjonarnej AMBASADY KIBICÓW powinien być w stanie samodzielnie kierować pracą placówki podczas UEFA EURO 2012, w szczególności utrzymywać kontakt z mobilnymi AMBASADAMI KIBICÓW oraz z podmiotami odpowiedzialnymi za organizację i bezpieczeństwo imprezy w mieście i na stadionie. Celem przygotowania ekspertów do realizacji tych zadań, w ramach projektu zaplanowane zostało przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń. W ubiegłym roku pierwsze szkolenie ekspertów odbyło się 08 lutego 2011 r. w Kopenhadze. Dwie wyznaczone osoby z każdego Miasta Gospodarza uczestniczyły w pracach mobilnej AMBASADY KIBICÓW Anglii podczas towarzyskiego meczu Dania Anglia. Celem szkolenia było zapoznanie wybranych osób ze sposobem działania i specyficznymi potrzebami mobilnych AMBASAD KIBICÓW w obcym dla nich kraju. Drugie szkolenie dla ekspertów, w którym wzięły już udział wszystkie wyłonione w ramach rekrutacji osoby oraz grupa międzynarodowych obserwatorów, odbyło się w dniach września 2011 r. w Gdańsku. W przygotowaniu szkoleń uczestniczyli doświadczeni członkowie FSE, pracownicy PL.2012, BEURO Gdańsk oraz lokalny ośrodek KIBICE RAZEM. Podczas dwudniowej sesji szkoleniowej omówione zostały następujące zagadnienia: opracowanie harmonogramu zbierania informacji i tworzenia internetowej wersji Fan Guide, komunikacja wewnętrzna w projekcie podczas UEFA EURO 2012 oraz współpraca z mediami. 20

Projekty współpracy z kibicami realizowane w Polsce

Projekty współpracy z kibicami realizowane w Polsce Projekty współpracy z kibicami realizowane w Polsce Konferencja Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych Projekty współpracy z kibicami jako instrument dialogu ze środowiskiem kibiców przed i po UEFA EURO

Bardziej szczegółowo

K I B I C E W S W O I M M I E Ś C I E

K I B I C E W S W O I M M I E Ś C I E drelizaostojska koordynatorkaprojektu eliza.ostojska@gmail.com +48503503845 współpraca drewabacia ewaluatorkaprojektu ewa.m.bacia@gmail.com +48602225511 K I B I C E W S W O I M M I E Ś C I E PROJEKTPRACYEDUKACYJNEJZESTOWARZYSZENIAMIKIBICÓW

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 I. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 1. Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r.

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r. Przygotowania do UEFA EURO 2012 18 stycznia 2012 r. 8 CZERWCA 2012 r. GODZ. 18:00 MECZ OTWARCIA UEFA EURO 2012 TM STADION NARODOWY W WARSZAWIE do meczu otwarcia Polska- Grecja pozostało 142 dni MISTRZOSTWA

Bardziej szczegółowo

Projekt FIFA 2014 materiał z Konferencji Sportowej Olimpiad Specjalnych, Bydgoszcz 2013r.

Projekt FIFA 2014 materiał z Konferencji Sportowej Olimpiad Specjalnych, Bydgoszcz 2013r. Projekt FIFA 2014 materiał z Konferencji Sportowej Olimpiad Specjalnych, Bydgoszcz 2013r. Koordynatorzy: Zbigniew Tyc, Robert Graf Wsparcie BN: J.Styczen-Lasocka Zbigniew Tyc Narodowy Koordynator Projektu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie...1 Przedmiot działania...2 I. Kryteria i standardy normatywne...3 II. Kryteria i standardy pozanormatywne...3 Podsumowanie...

Wprowadzenie...1 Przedmiot działania...2 I. Kryteria i standardy normatywne...3 II. Kryteria i standardy pozanormatywne...3 Podsumowanie... Raport z realizacji planu działania przy wdrażaniu standardów współpracy w płaszczyźnie 3: Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności, w obszarze 2: Wspieranie procesów integracji

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 listopada 20 II r.

z dnia 21 listopada 20 II r. UCHWALA NR XIII/I03/11 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 21 listopada 20 II r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Roczny program współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/224/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

UCHWAŁA NR XXXII/224/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE UCHWAŁA NR XXXII/224/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Szepietowo z organizacjami pozarządowymi. Na podstawie art. 5 ust.3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI

RAPORT Z KONSULTACJI Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Społecznych RAPORT Z KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I DZIAŁANIA ZESPOŁÓW MIĘDZYSEKTOROWYCH W RAMACH PROJEKTU RADOM SIŁA WSPÓŁPRACY

REGULAMIN REKRUTACJI I DZIAŁANIA ZESPOŁÓW MIĘDZYSEKTOROWYCH W RAMACH PROJEKTU RADOM SIŁA WSPÓŁPRACY REGULAMIN REKRUTACJI I DZIAŁANIA ZESPOŁÓW MIĘDZYSEKTOROWYCH W RAMACH PROJEKTU RADOM SIŁA WSPÓŁPRACY 1 PODSTAWOWE DEFINICJE: Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Projekcie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA W KIELCACH. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA W KIELCACH. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA W KIELCACH z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2017. Na podstawie art. 5a

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r.

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r. Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADOSZYCE z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła Załącznik do Uchwały Nr XIV/110/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25.11.2011 r. Załącznik do Uchwały nr LIX/326/06 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20.01.2006 r. Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami

Bardziej szczegółowo

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy:

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy: Regulamin Zarządzania i Realizacji Projektu w kontekście ogólnych zasad zarządzania Projektami z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r. Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program współpracy w 2015 r. Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU Współpraca Gminy Puchaczów z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Część I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI. Część I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI do wdrożenia instrumentów współpracy finansowej dla przedstawicieli jednostek samorządu gminnego i powiatowego oraz organizacji pozarządowych w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Program określa: 1) cel główny i cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZU ANIMACJI KULTURY, edycja II, rok 2016

FUNDUSZU ANIMACJI KULTURY, edycja II, rok 2016 FUNDUSZU ANIMACJI KULTURY, edycja II, rok 2016 REGULAMIN I. Informacje ogólne 1. Fundusz Animacji Kultury jest realizowany w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015-2020. 2. Koordynatorem

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 Załącznik do uchwały Nr / / 2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia. Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 PROJEKT Wstęp Samorząd Powiatu Chełmińskiego realizuje

Bardziej szczegółowo

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014 Jasne, że konsultacje Częstochowa, styczeń 2014 Budżet partycypacyjny w Częstochowie stwórzmy go wspólnie! Miasto Częstochowa, w partnerstwie z Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej, realizuje projekt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY GMINY ŚNIADOWO. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY GMINY ŚNIADOWO. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Akademia Aktywnych Obywateli Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

Akademia Aktywnych Obywateli Podkarpackie Inicjatywy Lokalne Akademia Aktywnych Obywateli Podkarpackie Inicjatywy Lokalne Program spotkania O programie FIO i projekcie Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne Doświadczenia edycji 2014 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 7 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 7 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok z organizacjami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO Projekt z dnia 23 listopada 2011 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 - projekt PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 SPIS TREŚCI Rozdział I Rozdział II Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego w Częstochowie Częstochowa, luty 2015

Ewaluacja pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego w Częstochowie Częstochowa, luty 2015 Ewaluacja pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego w Częstochowie Częstochowa, luty 2015 Autorki raportu: Agata Wierny Weronika Olawińska - Klimczak WSTĘP Jasne, że razem! W styczniu 2011 roku w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia...

Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia... Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia... w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SŁAWNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA 2015 ROK

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SŁAWNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA 2015 ROK PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SŁAWNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA 2015 ROK Rozdział I Informacje ogólne 1 Ilekroć w Programie współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRYNKI

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRYNKI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 68/2015 Burmistrza Krynek z dnia 1 września 2015 r. PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRYNKI z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SLD DS. MONITOROWANIA TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 WARSZAWA, 2 LIPCA 2012

ZESPÓŁ SLD DS. MONITOROWANIA TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 WARSZAWA, 2 LIPCA 2012 ZESPÓŁ SLD DS. MONITOROWANIA TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 WARSZAWA, 2 LIPCA 2012 CEL: MONITORING STANU PRZYGOTOWAŃ I REALIZACJI PROJEKTU EURO 2012 SKŁAD ZESPOŁU: TOMASZ GARBOWSKI

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. PROJEKT Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 1 Cel główny i cele szczegółowe współpracy 1. Cel główny i cele

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LEŚNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LEŚNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. Załącznik do Uchwały Nr / /2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia.listopada.2016 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LEŚNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Program współpracy Gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Program współpracy Gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r.

PROJEKT. UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r. PROJEKT UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Tworzenie i konsultacje Programu. Warszawa, lipiec 2013 r.

WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Tworzenie i konsultacje Programu. Warszawa, lipiec 2013 r. WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Tworzenie i konsultacje Programu Warszawa, lipiec 2013 r. 2009 Cykl spotkań z ekspertami i opracowanie pierwotnej wersji Programu (21.04 16 osób; 12.05 21 osób). Wypracowanie

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie RAPORT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie RAPORT Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie RAPORT Z KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE STRATEGICZNEJ MAPY DROGOWEJ ROZWOJU SEKTORA OBYWATELSKIEGO W POLSCE III SEKTOR DLA POLSKI

WDRAŻANIE STRATEGICZNEJ MAPY DROGOWEJ ROZWOJU SEKTORA OBYWATELSKIEGO W POLSCE III SEKTOR DLA POLSKI Projekt poddany konsultacjom sektora pozarządowego w czerwcu 2015 WDRAŻANIE STRATEGICZNEJ MAPY DROGOWEJ ROZWOJU SEKTORA OBYWATELSKIEGO W POLSCE III SEKTOR DLA POLSKI Strategiczna Mapa Drogowa ma charakter

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/526/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 października 2013 r. Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konsultujmy bo warto. Projekt upowszechniania i wdrażania mechanizmów konsultacji społecznych w gminie miejskiej Ciechanów realizacja projektu: 01.09.2013 31.03.2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.

Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r. PROJEKT Załącznik do Uchwały Nr / /2014 Rady Gminy Niwiska z dnia. października 2014 r. Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na lata 2011-2015. Uzasadnienie programu

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na lata 2011-2015. Uzasadnienie programu Załącznik do Uchwały Nr 104/VIII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 maja 2011 r. WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na lata 2011-2015 Uzasadnienie programu

Bardziej szczegółowo

1. Program współpracy Gminy Kaliska jest elementem lokalnego systemu szeroko

1. Program współpracy Gminy Kaliska jest elementem lokalnego systemu szeroko -projekt- Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Kaliska z dnia... PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KALISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata PROJEKT UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia. 2014 r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2016. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XVI /92/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku

Załącznik do uchwały Nr XVI /92/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku Załącznik do uchwały Nr XVI /92/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW. z dnia r. Projekt z dnia 2 stycznia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Drelów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r.

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

Program odpowiedzialności społecznej UEFA EURO 2012. Monika Chabior Specjalistka ds. animacji społecznej wolontariatu

Program odpowiedzialności społecznej UEFA EURO 2012. Monika Chabior Specjalistka ds. animacji społecznej wolontariatu Program odpowiedzialności społecznej UEFA EURO 2012. Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Monika Chabior Specjalistka ds. animacji społecznej wolontariatu Miejscowość, DD MM RRRR Miejscowość,

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne PROJEKT

I. Przepisy ogólne PROJEKT PROJEKT Program Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w roku 2016 (załącznik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 Uchwały Nr.. Rady Gminy Jemielno z dnia.. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia r.

Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia r. Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANÓW PODLASKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat!

Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądźwolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądźwolontariuszem!

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY. z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica

UCHWAŁA NR X RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY. z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica UCHWAŁA NR X.68.2011 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Współpraca jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR XV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: rocznego Programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w

Bardziej szczegółowo

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy Założenia projektu partnerskiego Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy Poddziałanie 5.4.2 POKL Człowiek najlepsza inwestycja Realizatorzy projektu: Lider Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY KOBYLANKA z dnia.. 2013 r.

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY KOBYLANKA z dnia.. 2013 r. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY KOBYLANKA z dnia.. 2013 r. w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/229/13 Rady Gminy Kobylanka w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 Wstęp Program współpracy Gminy Leszno z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKTY OBYWATELSKIE

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKTY OBYWATELSKIE REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKTY OBYWATELSKIE 1. Adresatami konkursu są mieszkańcy Gminy Wielka Wieś z miejscowości Bębło i Czajowice. 2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIRSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIRSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIRSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK projekt Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Program określa:

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok WPROWADZENIE Partnerska współpraca z organizacjami pozarządowymi jest niezbędna dla skutecznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja i cel konkursu.

I. Organizacja i cel konkursu. KONKURS GRANTOWY ODKRYJ E-WOLONTARIAT REGULAMIN VII EDYCJI KONKURSU I. Organizacja i cel konkursu. 1. Konkurs grantowy Odkryj e-wolontariat organizuje Fundacja Dobra Sieć, zwana dalej FDS, wraz z Polsko-

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 13 listopada 2014 r.

Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 3 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2015 r. w sprawie określenia zasad i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzysektorowa - kontraktowanie usług społecznych

Współpraca międzysektorowa - kontraktowanie usług społecznych Współpraca międzysektorowa - kontraktowanie usług społecznych z doświadczeń Kalisza Janusz Sibiński Katowice, 7 września 2015 r. Kilka słów o moim Mieście Kalisz to drugie co do wielkości miasto w Wielkopolsce,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Choczewo

Uchwała Nr. Rady Gminy Choczewo Projekt Uchwała Nr Rady Gminy Choczewo z dnia r. w sprawie uchwalenia na 2015 rok Programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r.

UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r. UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 134/13 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 04 października 2013r. Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Małopolska Sieć NGO

Regulamin Projektu Małopolska Sieć NGO Strona1 Regulamin Projektu Małopolska Sieć NGO 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Małopolska Sieć NGO, zwany dalej Projektem, jest realizowany przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017 Projekt Załącznik do Uchwały Nr / /2016 Rady Gminy Leszno z dnia listopada 2016 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia... 2014 r. PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Załącznik do Uchwały Nr XII/75/2015 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 4 grudnia 2015 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na lata 2011-2015. Preambuła

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na lata 2011-2015. Preambuła WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na lata 2011-2015 Preambuła Wieloletni Program Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi ma służyć zrównoważonemu

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZNEJ. z dnia 18 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZNEJ. z dnia 18 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZNEJ z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo