Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2013 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2013 roku"

Transkrypt

1 PMS Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2013 roku Kędzierzyn-Koźle, LUTY 2014r.

2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/370/12 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 29 listopada 2012 roku. Na realizację GPPiRPAiN w 2013 roku Gmina Kędzierzyn Koźle zaplanowała kwotę ,00zł. wydatkowano ,00zł. Dochód z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2013 wyniósł ,76zł. Uchwałą Rady Miasta K-Koźle zabezpieczono kwotę ,00zł. jako środki niewygasające z upływem roku 2013 (na zadania objęte GPPiRPAiN). W miesiącu styczniu 2014r. złożono wniosek o przekazanie kwoty ,00zł. do Wydziału Promocji Miasta, Kultury i Sportu na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. W 2012 roku zabezpieczono jako środki niewygasające ,41zł. wydatkowano w całości (podręczniki do programu profilaktycznego UNPLUGGED, sprzęt sportowy na MINIOLIMPIADĘ, ZIMOWISKO z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w terenu Gminy).

3 ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH GPPIRPAIN: Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych W związku z przeszkoleniem w miesiącu październiku 2012r. nauczycieli szkół gimnazjalnych w zakresie realizacji programu profilaktyki uniwersalnej UNPLUGGED w szkołach gimnazjalnych zawarto umowę na wydruk podręczników do programu (wydatek ujęto w wykazie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012). Zakupione podręczniki przekazano do szkół w celu realizacji programu. Koszt 1.645,74zł. Kwota 400,00zł. przeznaczona na szkolenie dla realizatora programu wczesnej interwencji FRED goes net nie została wydatkowana z uwagi na niezakwalifikowanie zgłoszonego kandydata do projektu (ograniczona liczba miejsc).

4 Prowadzenie różnych cyklicznych działań profilaktycznych w 2013 roku Przeprowadzono Miniolimpiadę dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Miejsce: boisko przy PSP Nr 12 w K- Koźlu. Termin: r. (sobota). Liczba uczestników: 72 osoby. Rywalizacja pomiędzy drużynkami z poszczególnych osiedli uczęszczających na pozalekcyjne zajęcia sportowe - 10 konkurencji. Nagrody: sprzęt sportowy dla każdej drużynki, dyplomy, poczęstunek. Dojazd ma miejsce imprezy i z powrotem zapewniła Gmina. Łączny koszt imprezy wyniósł 3.365,07zł. w tym 2.618,67zł. ze środków niewygasających z upływem roku Dodatkowo zakupiono sprzęt sportowy na Miniolimpiadę na rok ,34zł.

5 Zawarto umowę z MOK na przeprowadzenie dwóch imprez: Happeningu o tematyce profilaktycznej (alkohol, nikotyna, narkotyki) dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Miejsce: Park Pojednania. Termin: r. Liczba uczestników: 100 osób. Hasło przewodnie: Zdrowo i wesoło (stacje z zadaniami dla uczestników, podpisanie deklaracji Trzymam formę, hasła profilaktyczne, baloniki z marzeniami) oraz Turnieju Profilaktycznego Szkół Gimnazjalnych (o tematyce alkohol, nikotyna, narkotyki) - 7 konkurencji. Miejsce: MOK K-Koźle. Termin: r. Liczba uczestników: ponad 100 osób. Nagrody: sprzęt grający, aparaty fotograficzne, projektory jako nagrody dla szkół, pendrive oraz odtwarzacz MP4 jako nagrody indywidualne. Łączny koszt wyniósł 4.496,04zł.

6 V Konferencja Profilaktyczna Termin: r. Miejsce: UM K - Koźle. Liczba uczestników: 42 osoby (m.in. pedagodzy szkolni, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, organizacje pozarządowe, Policja, GKRPA). Tematyka: szacowanie liczby problemowych użytkowników narkotyków i analiza wzorów używania narkotyków na podstawie przeprowadzonych badań w Kędzierzynie-Koźlu oraz uzależnienia naszych czasów (w tym uzależnienia behawioralne). Koszt wyniósł 1.584,23zł.

7 Prowadzenie kampanii edukacyjnych skierowanych do młodzieży oraz do dorosłych mieszkańców mających na celu zwrócenie uwagi na problem spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie W dniu r. zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania - zakupiono pakiety materiałów profilaktycznych do Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w roku 2013 (wydatek ujęto w wykazie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012). Zakupione materiały przekazano do 6 szkół (3 szkoły podstawowe i 3 gimnazjalne) biorących udział w Kampanii. W dniu r. zawarto umowę dotyczącą zakupu materiałów do Kampanii na rok 2014 (wydatek ujęto w wykazie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013). W dniu r. w UM K-Koźle miało miejsce uroczyste wręczenie nagród dla uczestników Kampanii 2013r. (1 osoba została laureatem Kampanii za swoją pracę Zamek Sławięcicki dawniej i dziś i została wyróżniona przez SDiPR jedną z głównych nagród tablet, poza tym przyznano 18 indywidualnych nagród uczestnikom z K-Koźla, podarowano drobne gadżety z logo miasta).

8

9 Prowadzenie kampanii edukacyjnych dotyczących działania alkoholu oraz narkotyków i ryzyka szkód przystąpiono do Ogólnopolskiej Kampanii Piłeś? Nie jedź! - zawarto umowę z Telewizją TVM na emisję spotów kampanii oraz wywiadów ze specjalistami dotyczących wpływu alkoholu i zachowań ryzykownych. Koszt wyniósł 4.100,00zł. zawarto umowę z tygodnikiem 7 DNI na publikację artykułów sponsorowanych poświęconych zadaniom realizowanym w ramach Gminnego Programu, dotyczących działania alkoholu oraz narkotyków. Koszt wyniósł 2.686,50zł. zawarto umowę z Radiem Park na emisje wywiadów ze specjalistami dotyczących zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu w zakresie działania alkoholu oraz narkotyków i ryzyka szkód. Koszt wyniósł 3.321,00zł.

10 Szkolenie osób zajmujących się profilaktyką na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz obowiązujących przepisów prawnych W 2013r. pracownicy Wydziału uczestniczyli w licznych konferencjach poświęconych przeciwdziałaniu narkomanii w Opolu, Niwkach, Turawie, Warszawie oraz w konferencji poświęconej profilaktyce w Kazimierzu Dolnym. Łączny koszt (udział + delegacje) - 476,00zł. Szkolenie lekarzy i pielęgniarek w zakresie rozpoznawania picia szkodliwego i podejmowania interwencji W dniu 18 maja 2013r. w UM K-Koźle zorganizowano i przeprowadzono szkolenie dla personelu medycznego Rozpoznawanie ryzykownego i szkodliwego picia alkoholu oraz krótkiej i poszerzonej interwencji w podstawowej opiece zdrowotnej w szkoleniu udział wzięło 2 lekarzy i 32 pielęgniarki oraz ratownicy medyczni. Koszt szkolenia ,95zł.

11

12 Dofinansowywanie prowadzonych programów terapeutycznych i edukacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, osób współuzależnionych oraz sprawców i ofiar przemocy domowej Na realizację zadania ogłoszono otwarty konkurs ofert, jednakże nie wpłynęła żadna oferta, dlatego środki w wysokości ,00zł. przesunięto na inne zadania, tj.: organizacja kolonii letnich z programem profilaktycznym (alkohol, narkotyki, przemoc) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy, organizacja spotkania integracyjnego dla podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowo-socjoterapeutycznych, konferencja profilaktyczna oraz szkolenia dla osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

13 Wspierania zatrudnienia socjalnego, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych lub innych form aktywizacji zawodowej dla członków klubów integracji społecznej Zawarto umowę z PUP w K-Koźlu na realizację prac społecznie użytecznych. Na realizację zadania w sumie zaplanowano ,00zł. z czego wydatkowano ogółem ,90zł. (40.301,56zł. pochodziło ze środków GPPiRPAiN, natomiast ,34zł. stanowiło refundację Powiatowego Urzędu Pracy). W pracach społecznie użytecznych udział brały osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - członkowie klubu integracji społecznej. W ramach prac społecznie użytecznych zorganizowanych zostało 35 stanowisk pracy dla dwóch grup w okresie od lutego do listopada 2013r. Wspieranie Centrów Integracji Społecznej W związku ze złożeniem wniosków o udzielenie dotacji dla dwóch Centrów Integracji Społecznej w Kędzierzynie Koźlu wprowadzono stosowne zmiany w Gminnym Programie oraz zabezpieczonośrodki na przedmiotowe zadanie. Żaden z podmiotów prowadzących CIS nie uzupełnił dokumentów, w związku z czym nie udzielono dotacji.

14 Wspieranie istniejących świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowo socjoterapeutycznych oraz klubów młodzieżowych Świetlice socjoterapeutyczne oraz klub młodzieżowy W grudniu 2011 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert w wyniku, którego w styczniu 2012 roku zawarto umowy na okres od daty zawarcia umowy do r. na prowadzenie 3 świetlic socjoterapeutycznych oraz 1 klubu młodzieżowego. W 2013r. na realizację tego zadania przeznaczono kwotę w wysokości ,00zł., natomiast wydatkowano ,14zł. Zadania dotyczące prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych zostały powierzone następującym stowarzyszeniom: Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej świetlica socjoterapeutyczna ARKA w Kędzierzynie Koźlu przy ul. Krzywoustego 2 - na zadanie przeznaczono ,00zł., a wydatkowano ,00zł. (do świetlicy zapisanych było 19 dzieci, z czego w zajęciach uczestniczyło ok. 13, w świetlicy pracowało 6 wychowawców, w tym 1 socjoterapeuta oraz 1 psycholog, osoba prowadząca zajęcia sportowe pracowała jako wolontariusz).

15 Katolickiemu Centrum Pomocy Rodzinie świetlica socjoterapeutyczna BETANIA w Kędzierzynie Koźlu przy ul. Chemików 6 na zadanie przeznaczono ,00zł., a wydatkowano ,30zł. (do świetlicy zapisanych było 24 dzieci, z czego w zajęciach uczestniczyło ok. 13, w świetlicy pracowało 7 wychowawców, w tym 2 socjoterapeutów, osoba prowadząca zajęcia sportowe pracowała jako wolontariusz). Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom BRZDĄC świetlica socjoterapeutyczna BRZDĄC w Kędzierzynie Koźlu przy ul. Grunwaldzkiej 29 na zadanie przeznaczono i wydatkowano ,00zł. (do świetlicy zapisanych było 35 dzieci, z czego w zajęciach uczestniczyło ok. 27, w świetlicy pracowało 10 wychowawców, w tym 2 socjoterapeutów i 2 osoby prowadzące zajęcia sportowe). Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom BRZDĄC prowadzenie klubu młodzieżowego w Kędzierzynie Koźlu przy ul. Grunwaldzkiej 29 na zadanie przeznaczono ,00zł., a wydatkowano ,84zł. (do klubu zapisanych było 24 dzieci, z czego w zajęciach uczestniczyło ok. 19, w klubie pracowało 5 wychowawców, w tym 3 socjoterapeutów i 1 osoba prowadząca zajęcia sportowe, a porad udzielały 3 osoby).

16 NAJWAŻANIEJSZE INFORMACJE WSZYSTKIE ŚWIETLICE CZYNNE BYŁY 6 DNI W TYGODNIU PO 4 GODZINY (OD PN DO PT OD 15:30, 16:00 DO 19:30, 20:00, SOB. OD 9:00 DO 13:00, WYJĄTEK STANOWIĄ WAKACJE I FERIE GODZ. DOSTOSOWANE DO UCZESTNIKÓW ), PK CZYNNY OD PN DO CZW OD 15:15, 16:00 DO 19:15, 20:00). ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW, TRENERÓW SPORTOWYCH I SOCJOTERAPEUTÓW. REALIZOWANO ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE, ZAJĘCIA INFORMACYJNO- EDUKACYJNE, ZAJĘCIA SPORTOWE GRY I ZABAWY RUCHOWE, DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE, TERAPIĘ ZAJĘCIOWĄ: WARSZTATY TEATRALNE, BIBLIOTERAPIĘ, ĆWICZENIA RELAKSACYJNE, AROMATERAPIĘ I CHOREOTERAPIĘ, KLUB FILMOWY, ZAJĘCIA MUZYCZNE, PLASTYCZNE, MALARSKIE I CERAMICZNE, GRY I ZABAWY INTERAKCYJNE, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, ZAJĘCIA KULINARNE, ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE, POMOC PEDAGOGICZNO - PSYCHOLOGICZNĄ DLA DZIECI I ICH RODZIN, IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE, KONKURSY WIEDZY, SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY W CELU OMAWIANIA SYTUACJI RODZINNEJ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DOŚWIETLICY, ZAJĘCIA INDYWIDUALNE.

17 Świetlice środowiskowo - socjoterapeutyczne W roku 2013 Gmina podpisała umowy z siedmioma świetlicami środowiskowo socjoterapeutycznymi. Na zadanie to przeznaczono środki finansowe w łącznej kwocie ,00zł., a wydatkowano kwotę ,12zł. świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Kędzierzynie Koźlu przy ul. Stalmacha 20. Do świetlicy zapisanych było 56 dzieci, z czego w zajęciach uczestniczyło ok. 18. W świetlicy pracowało 9 wychowawców, w tym 3 socjoterapeutów i 1 osoba prowadząca zajęcia sportowe. świetlica przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Kędzierzynie Koźlu przy ul. Szkolnej 3. Do świetlicy zapisanych było 33 dzieci, z czego w zajęciach uczestniczyło ok. 18. W świetlicy pracowało 7 wychowawców, w tym 2 socjoterapeutów i 2 osoby prowadzące zajęcia sportowe.

18 świetlica przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 w Kędzierzynie Koźlu przy ul. Partyzantów 30. Do świetlicy zapisanych było 40 dzieci, z czego w zajęciach uczestniczyło ok. 30. W świetlicy pracowało 6 wychowawców, w tym 1 socjoterapeuta i 1 osoba prowadząca zajęcia sportowe. świetlica przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 12 w Kędzierzynie Koźlu przy ul. Piastowskiej 30. Do świetlicy zapisanych było 25 dzieci, z czego w zajęciach uczestniczyło ok. 16. W świetlicy pracowało 10 wychowawców, w tym 2 socjoterapeutów i 1 osoba prowadząca zajęcia sportowe. świetlica przy Zespole Szkół Miejskich Nr 2 w Kędzierzynie Koźlu przy ul. Szymanowskiego 19. Doświetlicy zapisanych było 43 dzieci, z czego w zajęciach uczestniczyło ok. 22. W świetlicy pracowało 10 wychowawców, w tym 4 socjoterapeutów i 2 osoby prowadzące zajęcia sportowe.

19 świetlica przy Zespole Szkół Miejskich Nr 4 w Kędzierzynie Koźlu przy ul. Sławięcickiej 96. Do świetlicy zapisanych było 24 dzieci, z czego w zajęciach uczestniczyło ok. 16. W świetlicy pracowało 5 wychowawców, w tym 1 socjoterapeuta i 2 osoby prowadzące zajęcia sportowe. świetlica przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Kędzierzynie Koźlu przy ul. Brzechwy 80. Do świetlicy zapisanych było 30 dzieci, z czego w zajęciach uczestniczyło ok. 14. W świetlicy pracowało 7 wychowawców, w tym 2 socjoterapeutów i 1 osoba prowadząca zajęcia sportowe.

20 ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH DLA PODOPIECZNYCH ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH I ŚRODOWISKOWO-SOCJOTERAPEUTYCZNYCH ORAZ KLUBÓW MŁODZIEŻOWYCH W dniu 19 czerwca 2013 roku zorganizowano spotkanie integracyjne dla podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowosocjoterapeutycznych. Spotkanie odbyło się na terenie byłej strzelnicy przy ul. Dunikowskiego w Kędzierzynie-Koźlu. Ramowy plan spotkania integracyjnego obejmował: prezentację każdej ze świetlic (forma dowolna m.in. taniec, śpiew), wręczanie nagród i upominków, wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku, gry i zabawy integracyjne na kilku stanowiskach. W sumie w spotkaniu udział wzięło: 105 dzieci, 11 wychowawców świetlic, 5 wolontariuszy oraz 3 pracowników Wydziału. Całkowity koszt spotkania wyniósł 1.661,95zł.

21 NAJWAŻANIEJSZE INFORMACJE ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWO - SOCJOTERAPEUTYCZNE ZAPEWNIAŁY WYCHOWANKOM UDZIAŁ W ZAJĘCIACH SOCJOTERAPEUTYCZNYCH, ZAJĘCIACH INFORMACYJNO - EDUKACYJNYCH, W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH, MUZYCZNYCH, TWÓRCZYCH, POMOC W ODRABIANIU ZADAŃ DOMOWYCH, MOŻLIWOŚĆ SPOŻYCIA PODWIECZORKU PODCZAS ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH PRACOWANO NAD UMIEJĘTNOŚCIAMI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM, KSZTAŁTOWANIEM ZARADNOŚI W ŻYCIU CODZIENNYM, NABYCIU UMIEJĘTNOŚCI POPRAWNEJ KOMUNIKACJI, WYRAŻANIA UCZUĆ, EMOCJI, WALKI Z ZACHOWANIAMI AGRESYWNYMI, NABYCIEM ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH PODCZAS ZAJĘĆ INFORMACYJNO - EDUKACYJNYCH WSPIERANO M.IN. INDYWIDUALNY ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA, KSZTAŁTOWANO JEGO ZDOLNOŚCI I ZAINTERESOWANIA PODCZAS ZAJĘĆ SPORTOWYCH AKTYWNIE SPĘDZANO CZAS WOLNY - WYJAZDY NA KRĘGIELNIĘ, BASEN, SIŁOWNIĘ, LODOWISKO, WYCIECZKI PIESZE, ROWEROWE, TURNIEJE SPORTOWE POMIĘDZYŚWIETLICAMI

22 2 PUNKTY KONSULTACYJNE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM NARKOTYKOWYM W TYM GRUPA WSPRACIA I INFORMACYJNO- EDUKACYJNA DLA RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH SUBSTACNCJI PSYCHOAKTYWNYCH STOWARZYSZENIE MONAR UL. SKARBOWA 4 NA ROK 2013 PRZEZNACZONO ,00ZŁ., WYDATKOWANO ,21ZŁ. DLA OSÓB Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, WSPÓŁUZALEŻNIONYCH I OFIAR PRZEDMOCY W RODZINIE STOWARZYSZENIE CENTRUM ROZWOJU I EDUKACJI IDEA UL. PLANETORZA 2 NA ROK 2013 PRZEZNACZONO ,00ZŁ., WYDATKOWANO ZŁ.

23 PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM NARKOTYKOWYM Dyżury w PK pełnione były w: poniedziałki w godzinach 12:00-16:00, we wtorki w godzinach 11:00-19:00 i czwartki w godzinach 08:00-16:00; spotkania grupy wsparcia odbywały się w poniedziałki w godzinach 16:00-19:00., a grupy informacyjno-edukacyjnej w czwartki w godzinach 16:00-19:00. W 2013r. w PK udzielono 347 porad i konsultacji dla 107 osób, odbyły się 44 spotkania grupy wsparcia i 47 spotkań grupy informacyjno-edukacyjnej. Konsultacji udzielał i grupy prowadził certyfikowany specjalista terapii uzależnień. PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, WSPÓŁUZALEŻNIONYCH I OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Dyżury w PK pełnione były od poniedziałku do czwartku w godzinach 15:30-17:30. W 2013r. udzielono 173 porad dla 79 osób. Konsultacji udzielali psycholog, pedagog, policjant, pracownicy socjalni oraz prawnik.

24 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH W roku 2013 Gmina podpisała 8 umów z następującymi szkołami z terenu Kędzierzyna- Koźla: PUBLICZNĄ SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 5 przy ul. Kościuszki 41 ŚREDNIO 15 OSÓB NA ZAJĘCIACH, (OSIEDLE POGORZELEC) PUBLICZNĄ SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 12 przy ul. Piastowskiej 30, ŚREDNIO 18 OSÓB NA ZAJĘCIACH, (OSIEDLE ZACHÓD I STARE MIASTO ŁĄCZNIE) ZESPOŁEM SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1 przy ul. Mieszka I 4,ŚREDNIO 15 OSÓB NA ZAJĘCIACH, (OSIEDLE PIASTÓW) ZESPOŁEM SZKÓŁ MIEJSKICH NR 2 przy ul. Szymanowskiego 19, ŚREDNIO 10 OSÓB NA ZAJĘCIACH, (OSIEDLE KŁODNICA) ZESPOŁEM SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3 przy ul. Szkolnej 3, ŚREDNIO 11 OSÓB NA ZAJĘCIACH, (OSIEDLE BLACHOWNIA) ZESPOŁEM SZKÓŁ MIEJSKICH NR 4 przy ul. Sławięcickiej 96, ŚREDNIO 15 OSÓB NA ZAJĘCIACH, (OSIEDLE SŁAWIĘCICE) ZESPOŁEM SZKÓŁ MIEJSKICH NR 5 przy ul. Przodowników Pracy 13, ŚREDNIO 10 OSÓB NA ZAJĘCIACH, (OSIEDLE AZOTY) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Kościelnej 19, ŚREDNIO 15 OSÓB NA ZAJĘCIACH, (OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE)

25 CELE PROWADZENIA POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH ALTERNATYWNA FORMA SPĘDZENIA CZASU WOLNEGO BEZ UŻYWANIA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ( WALKA Z. UŻYWKAMI, TJ. NIKOTYNA, ALKOHOL, NARKOTYKI CZY Z NUDĄ ) ROZWÓJ SWOICH ZAINTERESOWAŃ I PASJI (PRACA NAD SOBĄ) MOŻLIWOŚĆ ZAPREZENTOWANIA SWOICH MOŻLIWOŚCI W POZASZKOLNYCH ZAWODACH, TURNIEJACH SPORTOWYCH SAMODYSCYPLINA, NAUKA ZASAD FAIR-PLAY ORAZ UMIEJĘTNOŚCI PRZEGRYWANIA MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z KRĘGIELNI, BASENU, SIŁOWNI, LODOWISKA W 2013r. NA POZALEKCYJNE ZAJĘCIE SPORTOWE ZAPLANOWANO ,00ZŁ., A WYDATKOWANO ,57ZŁ.

26 WSPIERANIE INSTYTUCJI Z TERENU GMINY W ZAKRESIE ZAKUPU DROBNEGO WYPOSAŻENIA NP. ALKOMATÓW LUB NARKOTESTÓW NARKOTESTY ŚLINOWE TYPU ORATECT III SZTUK MOCZOWE TYPYU DRUG SCREEN MULTI 4TD SZTUKI WYDATKOWANO ,23ZŁ. ŚHP 25 SZT. (15 SZT. ŚLINA, 10 SZT. MOCZ ) W DNIU 16 STYCZNIA 2014r. W UM K-KOŹLE MIAŁO MIEJSCE UROCZYSTE WRĘCZENIE NARKOTESTÓW W/W JEDNOSTKOM

27 W związku z prośbą Komendy Powiatowej Policji w K-Koźlu zakupiono 3 urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu ALCOBLOW. Alkomaty zostały przekazane KPP w K-Koźlu na podstawie umowy użyczenia. Koszt 3.690,00zł.

28 DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W grudniu 2013r. w nowym składzie swoje prace rozpoczęła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja nadal liczy 5 osób, natomiast w jej szeregi, oprócz pracownika Wydziału PMS (Sekretarz Komisji-prowadzenie m.in. obsługi administracyjnej) i wybranego w drodze konkursu terapeuty uzależnień, wchodzą pracownicy oddelegowani przez następujące jednostki z terenu K-Koźla: Komenda Powiatowa Policji (policjant), Sąd Rejonowy (kurator sądowy) oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (pracownik socjalny, jednocześnie terapeuta uzależnień). W 2013r. na wynagrodzenia dla członków GKRPA wydatkowano ,00zł. Komisja w 2013r. na opłaty za postępowania sądowe w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydatkowała ,00zł. Jednocześnie na podstawie umów zleceń dot. przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie K-Koźla, członkowie GKRPA w 2013r. przeprowadzili 107 kontroli. Koszt wyniósł 713,03zł.

29 ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM (ALKOHOL, NARKOTYKI, PRZEMOC) DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę nr 11/2013 z Ośrodkiem Wczasowo Kolonijnym U Kazika w Orawce na przeprowadzenie kolonii dla 44 dzieci w Orawce w okresie r. (dwa turnusy prowadzone równolegle). Na wypoczynek letni wydatkowano kwotę ,00zł. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę nr 21/2012 z Ośrodkiem Wczasowo Kolonijnym U Kazika w Orawce na przeprowadzenie zimowiska dla 50 dzieci w Orawce w okresie r. Zadanie zostało ujęte w wykazie środków, które nie wygasają z upływem roku Na wypoczynek zimowy wydatkowano kwotę ,00zł. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę nr 22/2013 z Ośrodkiem Wczasowo Kolonijnym U Kazika w Orawce na przeprowadzenie zimowiska dla 48 dzieci w Orawce w okresie r. Zadanie zostało ujęte w wykazie środków, które nie wygasają z upływem roku 2013.

30

31 PROWADZENIE BADAŃ DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NP. POD KĄTEM SPRZEDAŻY ALKOHOLU NIELETNIM Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisano umowę nr 21/2013 z Pracownią Badawczo Psychologiczną MIRABO w Warszawie na przeprowadzenie badania metodą tajny klient mającego na celu sprawdzenie rzeczywistych rozmiarów zjawiska sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle. Pierwszy etap realizacji badania został przeprowadzony i zapłacony w miesiącu grudniu 2013r. (8.748,50zł.), natomiast zadanie było realizowane do lutego 2014r. Częściowo środki finansowe zostały ujęte w wykazie środków, które nie wygasają z upływem roku W dniu 5 lutego 2014r. w UM K-Koźle miała miejsce prezentacja wyników badania (zaproszenia wysłano m.in. do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, do przedsiębiorców, do Radnych, do stowarzyszeń, do jednostek, tj. KPP, Sąd Rejonowy, DD, SM, GKRPA) oraz wręczenie certyfikatów odpowiedzialnego sprzedawcy dla przedsiębiorców z K-Koźla, których postawa (dwukrotna odmowa sprzedaży alkoholu młodo wyglądającej osobie bez dowodu osobistego) może być wzorem do naśladowania dla pozostałych przedsiębiorców i ich pracowników.

32 NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA BADANIA ORAZ WYNIKI Badania przeprowadzono metodą tajnego klienta w 70 wylosowanych sklepach oraz 10 lokalach gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych (na podstawie ważnego zezwolenia). W każdym z tych punktów dwukrotnie pojawił się młody audytor wyglądający na osobę niepełnoletnią, który próbował kupić piwo. Podczas pierwszej serii badania młodym audytorem był chłopak (19-latek), zaś w drugiej serii była to dziewczyna (19-latka). Za każdym razem w badaniu uczestniczył również dorosły audytor, którego zadaniem było zwrócenie uwagi sprzedawcy, gdy ten bez sprawdzenie dowodu osobistego lub innego dokumentu, wykazywał gotowość sprzedaży alkoholu osobie wyglądającej na niepełnoletnią. Spośród 160 prób zakupu alkoholu przeprowadzonych w ramach badań tajnego klienta przez młodego audytora ponad 43% zakończyło się ODMOWĄ SPRZEDAŻY PIWA przez sprzedawcę poprzedzoną żądaniem okazania dowodu osobistego. W 77 przypadkach (ponad 48% prób) młody audytor nie dokonał zakupu alkoholu tylko dzięki interwencji podjętej przez dorosłego audytora, a w 14 sytuacjach (ponad 8% prób) sprzedawca był gotów sprzedać piwo mimo podjętej interwencji.

33 Wyniki badań wskazują, że ponad połowa sprzedawców (57%) pracujących w sklepach i lokalach gastronomicznych w Kędzierzynie-Koźlu sprzedaje napoje alkoholowe niepełnoletniej młodzieży. Jak pokazują wyniki badań, jedynie 14% sklepów działających na terenie miasta Kędzierzyn Koźle zasługuje na miano ODPOWIEDZIALNEGO SKLEPU. Sprzedawcy 2-krotnie zażądali w tych sklepach okazania dowodu osobistego przez młodych audytorów, którzy próbowali kupić alkohol, a wobec braku tego dokumentu odmówili im sprzedaży piwa. W 86% sklepów przynajmniej jeden ze sprzedawców był gotów sprzedać alkohol osobie wyglądającej na niepełnoletnią, bez sprawdzenia dowodu osobistego. Spośród 160 przeprowadzonych prób zakupu piwa przez młodych audytorów, zrealizowanych w sklepach i lokalach gastronomicznych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle, których świadkami były łącznie 93 osoby ANI JEDNA OSOBA (ŚWIADEK) NIE ZAREAGOWAŁA na sprzedaży alkoholu młodemu audytorowi.

34 Dziękujemy za uwagę

Analiza funkcjonowania świetlic środowiskowo socjoterapeutycznych i punktów wsparcia na terenie miasta

Analiza funkcjonowania świetlic środowiskowo socjoterapeutycznych i punktów wsparcia na terenie miasta Analiza funkcjonowania świetlic środowiskowo socjoterapeutycznych i punktów wsparcia na terenie miasta Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle, sierpień

Bardziej szczegółowo

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice za 2013r. I. Realizacja zadań Gminnego

Bardziej szczegółowo

PMS.0643.6.2013 SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2012 roku

PMS.0643.6.2013 SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2012 roku PMS.0643.6.2013 SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2012 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na

Bardziej szczegółowo

Zadanie I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych.

Zadanie I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2011 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2012 z dnia października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2011

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L 443/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na rok 2016

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na rok 2016 Załącznik do Uchwały Nr XI/113/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na rok 2016 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2006. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2013 z dnia kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania

S P R A W O Z D A N I E. z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i Gminie Solec Kujawski za 2013 Część I Zgodnie z art.4

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII-48./2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009 roku

Uchwała Nr XXVIII-48./2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009 roku Uchwała Nr XXVIII-48./2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XXV/192/16 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 grudnia 2016 r.

U c h w a ł a Nr XXV/192/16 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 grudnia 2016 r. U c h w a ł a Nr XXV/192/16 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii na 2017 rok.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2015 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2015 rok Kędzierzyn - Koźle 1 Podstawa prawna: Obowiązek

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ DO GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KROŚCIENKU WYŻNYM NA 2013 ROK

PRELIMINARZ DO GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KROŚCIENKU WYŻNYM NA 2013 ROK PRELIMINARZ DO GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KROŚCIENKU WYŻNYM NA 2013 ROK Lp. Zadanie Metody Czas, miejsce Kogo obejmuje Realizator Koszty Oczekiwane efekty 1.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania Metody realizacji Realizator Kwota planowana w złotych

Lp. Zadania Metody realizacji Realizator Kwota planowana w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/110/ 2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały NR../. / 2013 Rady Gminy Radomsko z dnia. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

IV. Działania i sposoby realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

IV. Działania i sposoby realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Załącznik Nr2douchwały Nr XLIV/114./09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 października r. w sprawie Zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK. Załącznik do Uchwały Nr XLIII/215/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 stycznia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK. Na samorządy gminne został

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KAZIMIERZY WIELKIEJ NA 2005 ROK

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KAZIMIERZY WIELKIEJ NA 2005 ROK Załącznik do uchwały Nr XXVI/235/2005 z 22 marca 2005 roku PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KAZIMIERZY WIELKIEJ NA 2005

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZY PRZEZNACZONYCH NA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII NA ROK 2015 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2017r.

Bardziej szczegółowo

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Załącznik nr 1 do uchwały 17/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2009 z dnia...listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2013r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 I. Wstęp Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/199/ 2008 z dnia 11 grudnia 2008r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie.

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/135/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada r. w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Załącznik do Uchwały Nr XIV/75/11 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2011r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Cele strategiczne programu:

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK Opracował: - Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki Uzależnień przy udziale: - Biura Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 zł (diety członków GKRPA),

różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 zł (diety członków GKRPA), Załącznik Nr 7 Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zduńskiej Woli w 2010 roku I. Sprawozdanie finansowe. Plan dochodów na 2010 r. 75.000 zł Wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok Na

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.); Załącznik do uchwały Nr XII/56/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28.11.2011r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK Podstawę prawną opracowania programu stanowi:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2014 rok

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2014 rok Załącznik do uchwały Nr XXIV/248/2014 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 lutego 2014 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2014 rok Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY RADOMSKO NA ROK 2011

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY RADOMSKO NA ROK 2011 PROJEKT Załącznik do Uchwały NR /../. Rady Gminy Radomsko z dnia. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY RADOMSKO NA ROK 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK Rok 2016 będzie kolejnym rokiem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik nr 1 Do Uchwały NR III/15/2014 Rady Gminy Wydminy z dnia 30 grudnia 2014 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Polski

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr IV/16/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 lutego 2015r.

U c h w a ł a Nr IV/16/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 lutego 2015r. U c h w a ł a Nr IV/16/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii na 2015 rok. Na

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r.

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. U C H W A Ł A NR IV/21/14 RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dmosin na rok 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/81/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XIV/81/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XIV/81/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko

Bardziej szczegółowo

Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok

Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok Rodzaj zadania 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/96/16 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE z dnia 18 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XIII/96/16 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE z dnia 18 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XIII/96/16 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2016

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2010

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2010 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2010 Na podstawie art.4 1 ust.2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Uchwała Nr XXVIII/176/20 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 28 stycznia 20 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 20 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK

Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK 1 Gmina Reszel ROZDZIAŁ I zasoby umożliwiające prowadzenie działalności profilaktyczno terapeutycznej i realizację

Bardziej szczegółowo

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki

Sprawozdanie. z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok 1 ROZDZIAŁ I Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/284/09 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 17 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/284/09 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 17 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/284/09 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie Załącznik do uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy dnia 28 stycznia 2011 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011 ROK Prowadzenie działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

I. Działalność Punktu Konsultacyjnego

I. Działalność Punktu Konsultacyjnego Sprawozdanie z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski za 2013 rok Prowadzenie działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r." Na

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MIRÓW NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MIRÓW NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 Do uchwały Nr XXXVIII/196/2014 Rady Gminy w Mirowie z dnia 21 marca 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MIRÓW NA 2014 ROK I. CELE PROGRAMU:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/120/13 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA Nr XVII/120/13 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA Nr XVII/120/13 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY Projekt z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/95/2011 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 29 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/95/2011 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 29 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XIV/95/2011 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA GMINY CZEMPIŃ NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA GMINY CZEMPIŃ NA ROK 2014 Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/280/13 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 października 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY CZEMPIŃ NA ROK 2014 Czempiń,

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2015 rok

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr III/14/2015 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 17 lutego 2015 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2015 rok 1 Założenia Gminnego

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki Załącznik do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na rok 2014 Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011r.

UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011r. UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r.

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. U C H WA Ł A RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. p r o j e k t w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w GMINIE DĄBRÓWKA NA ROK 2011

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w GMINIE DĄBRÓWKA NA ROK 2011 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w GMINIE DĄBRÓWKA NA ROK 2011 Po zmianach wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Dąbrówka Nr VIII/55/2011 z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/409/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( zwany dalej Gminnym Programem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 796/XXVIII/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 12 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 796/XXVIII/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 12 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR 796/XXVIII/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 22 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 29 października 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 29 października 2013 r. Projekt z dnia 4 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku

Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku Rada Gminy w Krupskim Młynie Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo