Przedmiar Robót + Kosztorys Nakładczy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar Robót + Kosztorys Nakładczy"

Transkrypt

1 Przedmiar Robót + Kosztorys Nakładczy WYMIANA INSTALACJI CO W BUDYNKU SZPITALA im. dr med. JÓZEFA BIABIŃSKIEGO, ŁÓDŹ, ul. ALEKSANDROWSKA 159, OBIEKT NR 3 - PAWILON IV Data: Budowa: ŁÓDŹ, ul. ALEKSANDROWSKA 159, Obiekt: OBIEKT NR 3 - PAWILON IV Zamawiający: SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁÓDŹ, ul. ALEKSANDROWSKA 159 Jednostka opracowująca kosztorys: PP "IZAS" S.C. Kosztorys opracowali: mgr inŝ. Sławomir Dobek,... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

2 Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Wymiana instalacji c.o. UWAGA : Wszystkie wskazane w kosztorysie z nazwy wyroby, naleŝy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza wykonanie prac innymi materiałami z zastrzeŝeniem, Ŝe nie odbiegają one jakością i standardem od przyjętych w kosztorysie. ZałoŜenia wyjściowe do kosztorysowania PODSTAWA OPRACOWANIA : - Inwentaryzacja stanu istniejącego, - Projekt techniczny, - IZCCPB III kw r. Orgbud Serwis Poznań oraz cenniki producentów, - Obowiązujące KNR-y z uzupełnieniami, - Narzuty kosztów posrednich wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn r Dz.U.nr 18 poz. 172, - Zysk zgodnie z pkt. 7 Rozporządzenia j.w., - Stawka r-g wg III kw r. Orgbud Serwis Poznań - Kosztorys opracowano metodą kalkulacji szczegółowej ze względu na brak podstaw do opracowania kosztorsyu metodą kalkulacji uproszczonej - Kosztorys opracowano z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 poz Dz.U. nr130 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn. 1 Prace demontaŝowe instalacji c.o. 1.1 KNRW 402/520/4 DemontaŜ grzejnika członowego do 8 elementów 6 kpl 1.2 KNRW 402/520/5 DemontaŜ grzejnika członowego do 12 elementów 23 kpl 1.3 KNRW 402/520/6 DemontaŜ grzejnika członowego do 16 elementów i powyŝej 28 kpl 1.4 KNR 402/512/1 DemontaŜ zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego 57 szt 1.5 KNR 402/517/1 DemontaŜ rur przyłącznych do grzejnika R= 0,500 M= 1,000 S= 1, kpl 1.6 KNR 402/512/1 DemontaŜ dwuzłączki 57 szt 1.7 KNR 402/506/1 DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi 15 mm 86,0 m 1.8 KNR 402/506/5 DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi mm 29,0 m 1.9 KNR 402/512/5 DemontaŜ zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, Fi mm 4 szt 1.10 KNR 401/354/15 Wykucie z muru, kaŝdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - wsporniki i rur i grzejników 171 szt 1.11 KNR 401/308/1 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach po wykuciu haków i wsporników, przejść rurociągów R= 0,500 M= 1,000 S= 1, szt 1.12 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi fragmentów starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne wnęki grzejnikowe 92,34 m KNR 404/1104/2 Wywiezienie złomu instalacyjnego przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość do 3 km) w miejsce wskazane prze Inwestora - nakład za 1 km R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 grzejniki z Ŝeberkami wielkości S4 (( *8)*10,8)/1000 = 0, grzejniki z Ŝeberkami wielkości S1, T1 ((5+5*9+9*10+4*11+5*12+2* *15+16*3+17*3+20*3+22*4+24*2)* 5,1)/1000 = 3, ,988 3,988 t 1.14 KNR 404/1104/3 Nakłady uzupełniające na kaŝdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 3,988 2,00 t 1.15 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścian 1/2 cegły 9 szt 1.16 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścian 1 cegły 11 szt 1.17 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścian 1 1/2 cegły 4 szt

3 Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn KNR 401/333/11 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 cegły 10 szt 1.19 KNR 401/208/3 Przebicia otworów w stropach 18 szt 1.20 KNR 13/128/1 mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 15 mm - lub równowaŝne (2+1,7+1,9+3,2+1,0+8,2)*2+4,4*9*2+ (3,7+1,6+3,4+1,3+1,0+0,4)*2+3,0*57+ 1,5*18 = 336, ,0 336,0 m 1.21 KNR 13/128/1 mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 18 mm - lub równowaŝne (7,1+3,3)*2+(4,4*5+1,6+2,0)*2 = 72, ,0 72,0 m 1.22 KNR 13/128/2 mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 22 mm - lub równowaŝne (0,9+4,4+1,9+4,0+6,4+7,3+3,0)*2+ 1,6*2+2 = 61, ,0 61,0 m 1.23 KNR 13/128/2 mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 28 mm - lub równowaŝne (1,0+4,4+1,3+1,9+1,0+6,0+2,3+3,6+ 3,0)*2 = 49, ,0 49,0 m 1.24 KNR 13/128/3 mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 35 mm - lub równowaŝne (4,0+0,5+8,9+1,6+7,0+2,0)*2 = 48, ,0 48,0 m 1.25 KNR 13/128/4 mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 42 mm - lub równowaŝne (1,7+1,7+5,0+0,6+0,3+3,1+5,2+3,0+ 7,6+2,0)*2+4,4*2*2 = 78, ,0 78,0 m 1.26 KNR 13/128/5 mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 54 mm - lub równowaŝne 4,0 m 1.27 KNR 215/422/1 (2) Rury przyłączne do grzejników c.o., Ŝeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, Fi mm 57 kpl 1.28 KNRW 215/412/7 Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi 15 mm 18 szt 1.29 KNR 215/408/1 (2) Zawór stopowy automatu odpowietrzającego Fi 15mm 18 szt 1.30 KNR 215/415/1 (1) Zawory do regulacji c.o., Dn 15 mm - termostatyczny z głowicą 55 szt 1.31 KNR 215/415/1 (1) Zawory do regulacji c.o., Dn 15 mm - termostatyczny z głowicą - montaŝ zaworów z odzysku (tylko robocizna) 2 szt 1.32 KNR 215/408/1 (2) Zawór wodny przelotowy prosty mosięŝny Fi 15 mm - grzejnikowy powrotny 57 szt 1.33 KNR 215/408/1 (2) Zawór wodny przelotowy prosty mosięŝny Fi 15 mm 14 szt 1.34 KNR 215/408/2 (1) Zawór wodny przelotowy prosty mosięŝny Fi 20 mm 12 szt 1.35 KNR 215/408/3 (1) Zawór wodny przelotowy prosty mosięŝny Fi 25 mm 8 szt 1.36 KNR 215/408/5 (1) Zawór wodny przelotowy prosty mosięŝny Fi 50 mm 3 szt 1.37 KNR 215/408/5 (5) Zawór zwrotny przelotowy c.o. Fi 50 mm 1 szt 1.38 KNRI 215/111/6 Filtry osadnikowe siatkowe, Dn 50 mm 1 szt 1.39 KNR 220/312/5 Termomanometry 0-100C, 0,6MPa R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 3 szt

4 Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn KNRW 215/430/1 Dwuzłączki, Dn 15 mm 14 szt 1.41 KNRW 215/430/2 Dwuzłączki, Dn 20 mm 12 szt 1.42 KNRW 215/430/3 Dwuzłączki, Dn 25 mm 8 szt 1.43 KNRW 215/430/6 Dwuzłączki, Dn 50 mm 3 szt 1.44 KNRW 215/418/3 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość mm, długość do 1600 mm 7 szt 1.45 KNRW 215/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość mm, długość do 1600 mm 50 szt 1.46 Kalkulacja indywidualna - dostarczenie grzejników typu CosmoNOVA na plac budowy lub równowaŝnych 1 kpl 1.47 KNR 707/102/1 Pompa obiegowa c.o. typu Magna lub równowaŝna R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 kpl 1.48 KNRI 215/307/1 Płukanie instalacji c.o = 648, ,0 648,0 m 1.49 KNRW 215/406/2 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach niemieszkalnych 648,0 m 1.50 KNRW 215/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji 57 układ 1.51 KNZ Izolacja rurociągów ze spienionego PE, grubość izolacji 3,0 cm, rurociągi Dn 42 16,5 m 1.52 KNZ Izolacja rurociągów ze spienionego PE, grubość izolacji 3,0 cm, rurociągi Dn 54 4,0 m 1.53 KNR 401/206/1 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach = 52, szt 1.54 KNR 401/1204/2 Malowanie uzupełniające farbami emulsyjnymi 2-krotne - fragmenty ścian i stropów po przebiciach 9,36 m2 1 Prace demontaŝowe instalacji c.o. 1.1 KNRW 402/520/4 DemontaŜ grzejnika członowego do 8 elementów Kosztorys inwestorski Robotnicy r-g 0,63 0, KNRW 402/520/5 DemontaŜ grzejnika członowego do 12 elementów Robotnicy r-g 0,91 0, KNRW 402/520/6 DemontaŜ grzejnika członowego do 16 elementów i powyŝej Robotnicy r-g 1,42 1, KNR 402/512/1 DemontaŜ zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,17 0,17000 Materiały inne (Robocizna) % KNR 402/517/1 DemontaŜ rur przyłącznych do grzejnika Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,66 0,33000 Robotnicy grupa I r-g 0,66 0,33000 Materiały inne (Robocizna) % KNR 402/512/1 DemontaŜ dwuzłączki Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,17 0,17000 Materiały inne (Robocizna) % KNR 402/506/1 DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi 15 mm Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,03 0,03000 Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,10000 Spawacze grupa II r-g 0,08 0,08000 Materiały inne (Robocizna) % 10 6 kpl 23 kpl 28 kpl 57 szt 57 kpl 57 szt 86,0 m

5 1.8 KNR 402/506/5 DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi mm Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,1 0,10000 Robotnicy grupa I r-g 0,17 0,17000 Spawacze grupa II r-g 0,08 0,08000 Materiały inne (Robocizna) % KNR 402/512/5 DemontaŜ zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, Fi mm Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,47 0,47000 Materiały inne (Robocizna) % KNR 401/354/15 Wykucie z muru, kaŝdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - wsporniki i rur i grzejników Robotnicy grupa I r-g 0,19 0, KNR 401/308/1 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach po wykuciu haków i wsporników, przejść rurociągów 29,0 m 4 szt 171 szt 171 szt Cieśle grupa II r-g 0,17 0,08500 Murarze grupa II r-g 0,04 0,02000 Robotnicy grupa I r-g 0,21 0,10500 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0, ,00043 Piasek do zapraw m3 0,001 0,00100 Woda m3 0,001 0,00100 Materiały inne (Materiały) % 1,5 Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 m-g 0,01 0,01000 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,01 0, KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi fragmentów starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne wnęki grzejnikowe 92,34 m2 Malarze grupa II r-g 0,119 0,11900 Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,286 0,28600 Materiały inne (Materiały) % KNR 404/1104/2 Wywiezienie złomu instalacyjnego przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość do 3 km) w miejsce wskazane prze Inwestora - nakład za 1 km 3,988 t Robotnicy grupa I r-g 0,88 0,84040 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,327 0, KNR 404/1104/3 Nakłady uzupełniające na kaŝdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 3,988 t krotność 2,00 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,033 0, KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścian 1/2 cegły 9 szt Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000 Robotnicy grupa I r-g 0,19 0, KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścian 1 cegły 11 szt Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000 Robotnicy grupa I r-g 0,33 0, KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścian 1 1/2 cegły 4 szt Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000 Robotnicy grupa I r-g 0,72 0, KNR 401/333/11 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 cegły 10 szt Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000 Robotnicy grupa I r-g 1,3 1, KNR 401/208/3 Przebicia otworów w stropach 18 szt Robotnicy grupa I r-g 1,43 1, KNR 13/128/1 mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 15 mm - lub równowaŝne 336,0 m Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,1054 0,10540 Robotnicy grupa I r-g 0,0702 0,07020 Kołki rozporowe Metalplast szt 1,33 1,33000

6 Kształtki Mapress C-Stahl ocynk. zewn. Fi 15 mm szt 0,7 0,70000 Rura Mapress C-Stahl ocynk. zewn. Fi 15 mm m 1,03 1,03000 Uchwyty do rurociągów Fi 15mm szt 1,33 1,33000 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,0008 0, KNR 13/128/1 mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 18 mm - lub równowaŝne 72,0 m Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,1054 0,10540 Robotnicy grupa I r-g 0,0702 0,07020 Kołki rozporowe Metalplast szt 1,33 1,33000 Kształtki Mapress C-Stahl ocynk. zewn. Fi 18 mm szt 0,7 0,70000 Rura Mapress C-Stahl ocynk. zewn. Fi 18 mm m 1,03 1,03000 Uchwyty do rurociągów Fi 18 mm szt 1,33 1,33000 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,0008 0, KNR 13/128/2 mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 22 mm - lub równowaŝne 61,0 m Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,1169 0,11690 Robotnicy grupa I r-g 0,078 0,07800 Kołki rozporowe Metalplast szt 1,25 1,25000 Kształtki Mapress C-Stahl ocynk. zewn. Fi 22 mm szt 0,65 0,65000 Rura Mapress C-Stahl ocynk. zewn. Fi 22 mm m 1,03 1,03000 Uchwyty do rurociągów Fi 22 mm szt 1,25 1,25000 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,001 0, KNR 13/128/2 mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 28 mm - lub równowaŝne 49,0 m Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,1169 0,11690 Robotnicy grupa I r-g 0,078 0,07800 Kołki rozporowe Metalplast szt 1,25 1,25000 Kształtki Mapress C-Stahl ocynk. zewn. Fi 28 mm szt 0,65 0,65000 Rura Mapress C-Stahl ocynk. zewn. Fi 28 mm m 1,03 1,03000 Uchwyty do rurociągów Fi 28 mm szt 1,25 1,25000 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,001 0, KNR 13/128/3 mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 35 mm - lub równowaŝne 48,0 m Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,121 0,12100 Robotnicy grupa I r-g 0,0807 0,08070 Kołki rozporowe Metalplast szt 1,11 1,11000 Kształtki Mapress C-Stahl ocynk. zewn. Fi 35 mm szt 0,6 0,60000 Rura Mapress C-Stahl ocynk. zewn. Fi 35 mm m 1,03 1,03000 Uchwyty do rurociągów Fi 35 mm szt 1,11 1,11000 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,002 0, KNR 13/128/4 mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 42 mm - lub równowaŝne 78,0 m Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,1351 0,13510 Robotnicy grupa I r-g 0,0901 0,09010 Kołki rozporowe Metalplast szt 1 1,00000 Kształtki Mapress C-Stahl ocynk. zewn. Fi 42 mm szt 0,46 0,46000 Rura Mapress C-Stahl ocynk. zewn. Fi 42 mm m 1,02 1,02000 Uchwyty do rurociągów Fi 42 mm szt 1 1,00000 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,003 0, KNR 13/128/5 mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 54 mm - lub równowaŝne 4,0 m Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,1502 0,15020 Robotnicy grupa I r-g 0,1002 0,10020 Kołki rozporowe Metalplast szt 0,87 0,87000 Kształtki Mapress C-Stahl ocynk. zewn. Fi 54 mm szt 0,44 0,44000 Rura Mapress C-Stahl ocynk. zewn. Fi 54 mm m 1,02 1,02000 Uchwyty do rurociągów Fi 54 mm szt 0,87 0,87000

7 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,004 0, KNR 215/422/1 (2) Rury przyłączne do grzejników c.o., Ŝeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, Fi mm Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,64 0,64000 Spawacze grupa II r-g 0,75 0,75000 Złączka grzejnikowa mosięŝna kolankowa M3091 Fi 15 mm szt 1 1,00000 Tarczki ochronne szt 1 1, KNRW 215/412/7 Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi 15 mm Robotnicy r-g 0,342 0,34200 Zawór odpowietrzający automatyczny do instalacji c.o. mosięŝny JFA mm szt 1 1,00000 Złączka nakrętna równoprzelotowa z Ŝeliwa ciągliwego czarna M2, Fi 15 mm szt 1 1,00000 Środek transportowy (1) m-g 0,002 0, KNR 215/408/1 (2) Zawór stopowy automatu odpowietrzającego Fi 15mm Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,12 0,12000 Robotnicy grupa I r-g 0,17 0,17000 Zawór stopowy odpowietrzaka automatycznego Fi 15 szt 1 1,00000 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,02 0, KNR 215/415/1 (1) Zawory do regulacji c.o., Dn 15 mm - termostatyczny z głowicą Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,1576 0,15760 Robotnicy grupa I r-g 0,1078 0,10780 Zawór grzejnikowy termostatyczny prosty mosięŝny z głowicą Fi 15 mm szt 1 1,00000 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,0013 0, KNR 215/415/1 (1) Zawory do regulacji c.o., Dn 15 mm - termostatyczny z głowicą - montaŝ zaworów z odzysku (tylko robocizna) Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,1576 0,15760 Robotnicy grupa I r-g 0,1078 0,10780 Sprzęt inny (Robocizna) % 0, KNR 215/408/1 (2) Zawór wodny przelotowy prosty mosięŝny Fi 15 mm - grzejnikowy powrotny Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,12 0,12000 Robotnicy grupa I r-g 0,17 0,17000 Zawór grzejnikowy prosty powrotny Dn15 szt 1 1,00000 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,02 0, KNR 215/408/1 (2) Zawór wodny przelotowy prosty mosięŝny Fi 15 mm Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,12 0,12000 Robotnicy grupa I r-g 0,17 0,17000 Zawór wodny przelotowy kulowy mosięŝny gwintowany Fi 15 mm szt 1 1,00000 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,02 0, KNR 215/408/2 (1) Zawór wodny przelotowy prosty mosięŝny Fi 20 mm Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,14 0,14000 Robotnicy grupa I r-g 0,21 0,21000 Zawór wodny przelotowy kulowy mosięŝny gwintowany Fi 20 mm szt 1 1,00000 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,03 0, KNR 215/408/3 (1) Zawór wodny przelotowy prosty mosięŝny Fi 25 mm Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,16 0,16000 Robotnicy grupa I r-g 0,25 0,25000 Zawór wodny przelotowy kulowy mosięŝny gwintowany Fi 25 mm szt 1 1, kpl 18 szt 18 szt 55 szt 2 szt 57 szt 14 szt 12 szt 8 szt

8 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,04 0, KNR 215/408/5 (1) Zawór wodny przelotowy prosty mosięŝny Fi 50 mm Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,25 0,25000 Robotnicy grupa I r-g 0,43 0,43000 Zawór wodny przelotowy kulowy mosięŝny gwintowany Fi 50 mm szt 1 1,00000 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,08 0, KNR 215/408/5 (5) Zawór zwrotny przelotowy c.o. Fi 50 mm Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,25 0,25000 Robotnicy grupa I r-g 0,43 0,43000 Zawór zwrotny przelotowy c.o. Fi 50 mm szt 1 1,00000 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,08 0, KNRI 215/111/6 Filtry osadnikowe siatkowe, Dn 50 mm Robotnicy r-g 1,8 1,80000 Filtr osadnikowy siatkowy skośny mosięŝny, Dn 50 mm szt 1 1,00000 Materiały inne (Materiały) % 3 Środek transportowy (1) m-g 0,04 0, KNR 220/312/5 Termomanometry 0-100C, 0,6MPa Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,74 0,70670 Spawacze grupa II r-g 0,51 0,48705 Robotnicy grupa I r-g 0,19 0,18145 Termomanomert 0-100C, 0,6MPa szt 1 1,00000 Materiały inne (Materiały) % 6 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,04 0, KNRW 215/430/1 Dwuzłączki, Dn 15 mm Robotnicy r-g 0,27 0,27000 Dwuzłączka prosta nakrętna Ŝeliwna czarna U1, Fi 15 mm szt 1 1,00000 Złączka nakrętna równoprzelotowa Dn15 szt 1 1,00000 Środek transportowy (1) m-g 0,002 0, KNRW 215/430/2 Dwuzłączki, Dn 20 mm Robotnicy r-g 0,346 0,34600 Dwuzłączka prosta nakrętna Ŝeliwna czarna U1, Fi 20 mm szt 1 1,00000 Złączka nakrętna równoprzelotowa Dn20 szt 1 1,00000 Środek transportowy (1) m-g 0,003 0, KNRW 215/430/3 Dwuzłączki, Dn 25 mm Robotnicy r-g 0,382 0,38200 Dwuzłączka prosta nakrętna Ŝeliwna czarna U1, Fi 25 mm szt 1 1,00000 Złączka nakrętna równoprzelotowa z Ŝeliwa ciągliwego czarna M2, Fi 25 mm szt 1 1,00000 Środek transportowy (1) m-g 0,004 0, KNRW 215/430/6 Dwuzłączki, Dn 50 mm Robotnicy r-g 0,652 0,65200 Dwuzłączka prosta nakrętna Ŝeliwna czarna U1, Fi 50 mm szt 1 1,00000 Złączka nakrętna równoprzelotowa z Ŝeliwa ciągliwego czarna M2, Fi 50 mm szt 1 1,00000 Środek transportowy (1) m-g 0,013 0, KNRW 215/418/3 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość mm, długość do 1600 mm 3 szt 1 szt 1 szt 3 szt 14 szt 12 szt 8 szt 3 szt 7 szt

9 Robotnicy r-g 1,19 1,19000 Zawieszenia do grzejników płytowych kpl 1 1,00000 Materiały inne (Materiały) % 1 Środek transportowy (1) m-g 0,12 0, KNRW 215/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość mm, długość do 1600 mm Robotnicy r-g 1,88 1,88000 Zawieszenia do grzejników płytowych kpl 1 1,00000 Materiały inne (Materiały) % 1 Środek transportowy (1) m-g 0,56 0, Kalkulacja indywidualna - dostarczenie grzejników typu CosmoNOVA na plac budowy lub równowaŝnych Grzejniki konw.cosmo NOVA 22 K 900/600 mm szt 1 1,00000 Grzejniki konw.cosmo NOVA 22 K 600/1400 mm szt 6 6,00000 Grzejniki konw.cosmo NOVA 22 K 600/1320 mm szt 2 2,00000 Grzejniki konw.cosmo NOVA 22 K 600/1200 mm szt 9 9,00000 Grzejniki konw.cosmo NOVA 22 K 600/1120 mm szt 9 9,00000 Grzejniki konw.cosmo NOVA 22 K 600/1000 mm szt 7 7,00000 Grzejniki konw.cosmo NOVA 22 K 600/ 920 mm szt 7 7,00000 Grzejniki konw.cosmo NOVA 22 K 600/ 800 mm szt 3 3,00000 Grzejniki konw.cosmo NOVA 22 K 600/ 400 mm szt 4 4,00000 Grzejniki konw.cosmo NOVA 11 K 600/1000 mm szt 2 2,00000 Grzejniki konw.cosmo NOVA 11 K 600/ 920 mm szt 1 1,00000 Grzejniki konw.cosmo NOVA 11 K 600/ 800 mm szt 1 1,00000 Grzejniki konw.cosmo NOVA 11 K 600/ 520 mm szt 3 3, KNR 707/102/1 Pompa obiegowa c.o. typu Magna lub równowaŝna Monter urządzeń i konstrukcji metalowych IV r-g 0,24 0,22920 Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 7,68 7,33440 Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 7,44 7,10520 Pompa obiegowa c.o. typu Magna szt 1 1,00000 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,22 0, KNRI 215/307/1 Płukanie instalacji c.o. Robotnicy r-g 0,0835 0,08350 Zawór kulowy mufowy c.o. Fi 15 mm szt 0,002 0,00200 Złączki przejściowe mosięŝne, Fi 22/15 mm szt 0,006 0,00600 Materiały inne (Materiały) % 3 Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0, KNRW 215/406/2 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach niemieszkalnych Robotnicy r-g 0,0955 0, KNRW 215/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji Robotnicy r-g 0,357 0, KNZ Izolacja rurociągów ze spienionego PE, grubość izolacji 3,0 cm, rurociągi Dn 42 Robocizna r-g 0,154 0,15400 Otuliny poliuretanowe 30 mm bez osl. 42 mm m 1,02 1,02000 Klej do izolacji rurociągów dm3 0,007 0,00700 Klipsy do izolacji (opakowanie 100 szt.) opk. 0,004 0,00400 Środek transportowy (1) m-g 0,013 0, KNZ Izolacja rurociągów ze spienionego PE, grubość izolacji 3,0 cm, rurociągi Dn 54 Robocizna r-g 0,154 0,15400 Otuliny poliuretanowe 30 mm bez osl. 54 mm m 1,02 1,02000 Klej do izolacji rurociągów dm3 0,007 0,00700 Klipsy do izolacji (opakowanie 100 szt.) opk. 0,004 0,00400 Środek transportowy (1) m-g 0,013 0, KNR 401/206/1 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach Betoniarze grupa II r-g 0,87 0,87000 Cieśle grupa II r-g 0,55 0,55000 Robotnicy grupa I r-g 0,15 0,15000 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,003 0,00300 Piasek do betonów zwykłych m3 0,005 0,00500 Woda m3 0,03 0,03000 świr do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,008 0,00800 Materiały inne (Materiały) % 2 Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 m-g 0,02 0, szt 1 kpl 1 kpl 648,0 m 648,0 m 57 układ 16,5 m 4,0 m 52 szt

10 śuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,05 0, KNR 401/1204/2 Malowanie uzupełniające farbami emulsyjnymi 2-krotne - fragmenty ścian i stropów po przebiciach Malarze grupa II r-g 0,119 0,11900 Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,286 0,28600 Materiały inne (Materiały) % 2 9,36 m2 Zestawienie robocizny Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość 1. Betoniarze grupa II r-g 45,24 2. Cieśle grupa II r-g 48, Malarze grupa II r-g 12, Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 180, Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 7, Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 7, Monter urządzeń i konstrukcji metalowych IV r-g 0, Murarze grupa II r-g 3,42 9. Robocizna r-g 3, Robotnicy r-g 324, Robotnicy grupa I r-g 217, Spawacze grupa II r-g 53,41115 Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 903,01662 Zestawienie materiałów Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość 1. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0, Dwuzłączka prosta nakrętna Ŝeliwna czarna U1, Fi 15 mm szt Dwuzłączka prosta nakrętna Ŝeliwna czarna U1, Fi 20 mm szt Dwuzłączka prosta nakrętna Ŝeliwna czarna U1, Fi 25 mm szt 8 5. Dwuzłączka prosta nakrętna Ŝeliwna czarna U1, Fi 50 mm szt 3 6. Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 29, Filtr osadnikowy siatkowy skośny mosięŝny, Dn 50 mm szt 1 8. Grzejniki konw.cosmo NOVA 11 K 600/ 520 mm szt 3 9. Grzejniki konw.cosmo NOVA 11 K 600/ 800 mm szt Grzejniki konw.cosmo NOVA 11 K 600/ 920 mm szt Grzejniki konw.cosmo NOVA 11 K 600/1000 mm szt Grzejniki konw.cosmo NOVA 22 K 600/ 400 mm szt Grzejniki konw.cosmo NOVA 22 K 600/ 800 mm szt Grzejniki konw.cosmo NOVA 22 K 600/ 920 mm szt Grzejniki konw.cosmo NOVA 22 K 600/1000 mm szt Grzejniki konw.cosmo NOVA 22 K 600/1120 mm szt Grzejniki konw.cosmo NOVA 22 K 600/1200 mm szt Grzejniki konw.cosmo NOVA 22 K 600/1320 mm szt Grzejniki konw.cosmo NOVA 22 K 600/1400 mm szt Grzejniki konw.cosmo NOVA 22 K 900/600 mm szt Klej do izolacji rurociągów dm3 0, Klipsy do izolacji (opakowanie 100 szt.) opk. 0, Kołki rozporowe Metalplast szt 814,9 24. Kształtki Mapress C-Stahl ocynk. zewn. Fi 15 mm szt 235,2 25. Kształtki Mapress C-Stahl ocynk. zewn. Fi 18 mm szt 50,4 26. Kształtki Mapress C-Stahl ocynk. zewn. Fi 22 mm szt 39, Kształtki Mapress C-Stahl ocynk. zewn. Fi 28 mm szt 31, Kształtki Mapress C-Stahl ocynk. zewn. Fi 35 mm szt 28,8 29. Kształtki Mapress C-Stahl ocynk. zewn. Fi 42 mm szt 35, Kształtki Mapress C-Stahl ocynk. zewn. Fi 54 mm szt 1, Otuliny poliuretanowe 30 mm bez osl. 42 mm m 16, Otuliny poliuretanowe 30 mm bez osl. 54 mm m 4, Piasek do betonów zwykłych m3 0, Piasek do zapraw m3 0, Pompa obiegowa c.o. typu Magna szt Rura Mapress C-Stahl ocynk. zewn. Fi 15 mm m 346, Rura Mapress C-Stahl ocynk. zewn. Fi 18 mm m 74, Rura Mapress C-Stahl ocynk. zewn. Fi 22 mm m 62, Rura Mapress C-Stahl ocynk. zewn. Fi 28 mm m 50, Rura Mapress C-Stahl ocynk. zewn. Fi 35 mm m 49, Rura Mapress C-Stahl ocynk. zewn. Fi 42 mm m 79, Rura Mapress C-Stahl ocynk. zewn. Fi 54 mm m 4, Tarczki ochronne szt Termomanomert 0-100C, 0,6MPa szt Uchwyty do rurociągów Fi 15mm szt 446,88

11 Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość 46. Uchwyty do rurociągów Fi 18 mm szt 95, Uchwyty do rurociągów Fi 22 mm szt 76, Uchwyty do rurociągów Fi 28 mm szt 61, Uchwyty do rurociągów Fi 35 mm szt 53, Uchwyty do rurociągów Fi 42 mm szt Uchwyty do rurociągów Fi 54 mm szt 3, Woda m3 1, Zawieszenia do grzejników płytowych kpl Zawór grzejnikowy prosty powrotny Dn szt Zawór grzejnikowy termostatyczny prosty mosięŝny z głowicą Fi 15 mm szt Zawór kulowy mufowy c.o. Fi 15 mm szt 1, Zawór odpowietrzający automatyczny do instalacji c.o. mosięŝny JFA mm szt Zawór stopowy odpowietrzaka automatycznego Fi szt Zawór wodny przelotowy kulowy mosięŝny gwintowany Fi 15 mm szt Zawór wodny przelotowy kulowy mosięŝny gwintowany Fi 20 mm szt Zawór wodny przelotowy kulowy mosięŝny gwintowany Fi 25 mm szt Zawór wodny przelotowy kulowy mosięŝny gwintowany Fi 50 mm szt Zawór zwrotny przelotowy c.o. Fi 50 mm szt Złączka grzejnikowa mosięŝna kolankowa M3091 Fi 15 mm szt Złączka nakrętna równoprzelotowa Dn szt Złączka nakrętna równoprzelotowa Dn szt Złączka nakrętna równoprzelotowa z Ŝeliwa ciągliwego czarna M2, Fi 15 mm szt Złączka nakrętna równoprzelotowa z Ŝeliwa ciągliwego czarna M2, Fi 25 mm szt Złączka nakrętna równoprzelotowa z Ŝeliwa ciągliwego czarna M2, Fi 50 mm szt Złączki przejściowe mosięŝne, Fi 22/15 mm szt 3, świr do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,416 Zestawienie sprzętu Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość 1. Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm m-g 2,75 2. Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 3, Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 1, Środek transportowy (1) m-g 29, Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 1,71 6. śuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 2,6 Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 41,98349 Tabela elementów scalonych 1 Prace demontaŝowe instalacji c.o. Narzuty: Koszty pośrednie 75,00%R+ 75,00%S Zysk 5.00%(R+Kp(R))+5.00%(M+Kz)+5.00%(S+ Kp(S)) VAT 23,00% Nazwa elementu Wartość z narzutami

kosztorys i przedmiar co etap 2 Zuzia (C) DataComp (lic. 5711) strona nr: 2 Opis

kosztorys i przedmiar co etap 2 Zuzia (C) DataComp (lic. 5711) strona nr: 2 Opis Kosztorys ofertowy Budowa: Hala Obiekt: inst.c.o. I I etap Zamawiający: Gmina Węgierska Górka Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Kosztorys nie uwzględnia podatku VAT Opis strona

Bardziej szczegółowo

kosztorys i przedmiar co etap 1 Zuzia (C) DataComp (lic. 5711) strona nr: 1 Przedmiar

kosztorys i przedmiar co etap 1 Zuzia (C) DataComp (lic. 5711) strona nr: 1 Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn. 1 Rurociągi, grzejniki i uzbrojenie 1.1 KNRW 215/403/1 Dn 15 mm 129 m 1.2 KNRW 215/403/2 Dn 20 mm 80 m 1.3 KNRW 215/403/3 Dn 25

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 2010-01-18 Budowa: Instalacja centralnego ogrzewania. Kody CPV: 45331100-7 Obiekt: Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Trębaczowie. Zamawiający: Urzad Gminy w Perzowie Jednostka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno - usługowym

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno - usługowym Przedmiar robót Budowa: Budynek mieszkalno - usługowy Obiekt lub rodzaj robót: Instalacja centralnego ogrzewania Lokalizacja: Nowy Sącz - Rynek 3 Inwestor: Urząd Miasta Nowego Sącza Data opracowania: 2018-04-25

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót + Kosztorys nakładczy. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Lututowie

Przedmiar robót + Kosztorys nakładczy. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Lututowie Przedmiar robót + Kosztorys nakładczy Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Lututowie WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ C.W.U. Data: 2009-08-29 Budowa: 98-360 Lututów ul. Wieruszowska

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 2010-01-18 Budowa: Wewnętrzna instalacja wody. Kody CPV: 45251130-1 Obiekt: Przebudowa budynku Gminnego OSrodka Kultury w Perzowie Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont instalacji centralnego ogrzewania w starym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Osieku

Przedmiar robót. Remont instalacji centralnego ogrzewania w starym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Osieku strona nr: 1 Przedmiar robót Remont instalacji centralnego ogrzewania w starym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Osieku Data: 2009-04-20 Budowa: Roboty instalacyjne Obiekt: Budynek Szkoły Podstawowej nr

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski inwestorski Data: 2008-09-29 Budowa: ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W ŁOWISKU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ C.O. Zamawiający: URZĄD GMINY KAMIEŃ opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 PRZEDMIAR ROBÓT Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 Rodzaj robót: Sanitarne Zakres robót: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - budynek mieszk. nr 8A Lokalizacja robót: Zwierzyniec,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo Medyczne instalacja centralnego ogrzewania

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo Medyczne instalacja centralnego ogrzewania Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-02-23 Budowa: Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie Obiekt: Zamawiający: Szpital Wojewódzki 87-800 ul Wieniecka 49 Jednostka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Gimnazjum nr 42 os. Srusia 19 w Krakowie-remont toalety.

Przedmiar robót. Gimnazjum nr 42 os. Srusia 19 w Krakowie-remont toalety. Przedmiar robót Budowa: Krakowie. Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje sanitarne /remont toalety/. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie. strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Remont toalety. 1.1 KNNR

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Szczegółowy kosztorys ofertowy Szczegółowy kosztorys ofertowy Roboty remontowe instalacji wodnej w budynku. Budowa: Wymiana poziomów w piwnicy i pionów instalacji wodnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym. Obiekt: ul. Kamienna 13

Bardziej szczegółowo

P 107, co,2012 Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 8590) strona nr: 1. Przedmiar robót

P 107, co,2012 Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 8590) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 ELEMENT 1.1 KNR 402/515/3 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego do wymiany zaworów i płukania, ponowny montaż 44 kpl Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 PRZEDMIAR ROBÓT Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 Rodzaj robót: Sanitarne Zakres robót: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - budynek mieszk. nr 8B Lokalizacja robót: Zwierzyniec,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI C.O. Budowa: PRZEDSZKOLE NR 120 KRAKÓW OŚ. STRUSIA. Inwestor: ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI C.O. Budowa: PRZEDSZKOLE NR 120 KRAKÓW OŚ. STRUSIA. Inwestor: ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY Przedmiar robót Budowa: PRZEDSZKOLE NR 120 KRAKÓW OŚ. STRUSIA Obiekt lub rodzaj robót: INSTALACJA C.O. Inwestor: ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Remont instalacji c.o. 1 KNRW 215/128/2

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI C.O. Budowa: PRZEDSZKOLE NR 110 KRAKÓW OŚ.KOLOROWE. Inwestor: ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI C.O. Budowa: PRZEDSZKOLE NR 110 KRAKÓW OŚ.KOLOROWE. Inwestor: ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY Przedmiar robót Budowa: PRZEDSZKOLE NR 110 KRAKÓW OŚ.KOLOROWE Obiekt lub rodzaj robót: INSTALACJA C.O. Inwestor: ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Remont instalacji c.o. 1.1 KNRW

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI Poziom cen SEKOCENBUD IV kwartał 2008 r. - ceny średnie

KOSZTORYS INWESTORSKI Poziom cen SEKOCENBUD IV kwartał 2008 r. - ceny średnie K O S Z T O R Y S I N W E S T O R S K I KOSZTORYS INWESTORSKI Poziom cen SEKOCENBUD IV kwartał 2008 r. - ceny średnie Data: 2009-02-04 Budowa: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Obiekt: "Hala sportowa z

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakałdczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Nakałdczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Nakałdczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45331100-7, -, Instalowanie, centralnego, ogrzewania, 45232140-5, -, Lokalne,

Bardziej szczegółowo

Podłączenie nagrzewnic instalacji wentylacji mechanicznej do instalacji c.o. - Aneks

Podłączenie nagrzewnic instalacji wentylacji mechanicznej do instalacji c.o. - Aneks K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Podłączenie nagrzewnic instalacji wentylacji mechanicznej do instalacji c.o. - Aneks Data: 2007-10-16 Inwestor: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, 80-806

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 1 Kosztorys inwestorski 1 Roboty demontażowe 1.1 KNR 402/401/1 Odłączenie i przyłączenie kotła, żeliwnego wodnego, KZ-3 Strebel 1 kpl Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II (R= 0,500)

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:... ...

Przedmiar. Sprawdzający:... ... Przedmiar Data: 2013-04-10 Budowa: Instalacja wewnętrzna c.o. Obiekt: Hala Widowoskowo-Sportowa Skawina ul. Konstytucji 3-go Maja 11 Zamawiający: Centrum Kultury i Sportu 32-050 Skawina ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Przedmiar Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Przedmiar Data: 2011-06-07 Budowa: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Zamawiający: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja instalacji c.o. z wymianą grzejników

Przedmiar robót. Modernizacja instalacji c.o. z wymianą grzejników Przedmiar robót Data: 2013-05-27 Budowa: Zadanie inwestycyjne Dzielnicy VI Bronowice Obiekt/Rodzaj robót: Przedszkole Nr 137 w Krakowie/ Roboty instalacyjne. Lokalizacja: Kraków 30-147, ul. Na Błonie 15c

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa instalacji CO w budynku GOK w Medyni Głogowskiej

Przedmiar Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa instalacji CO w budynku GOK w Medyni Głogowskiej Przedmiar Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa instalacji CO w budynku GOK w Medyni Głogowskiej Obiekt: Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa instalacji CO w budynku GOK

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowany przez:

Przedmiar robót. Kosztorys opracowany przez: Przedmiar robót MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 54 PRZY UL. TYNIECKIEJ 122 W KRAKOWIE - dotyczy sali gimnastycznej Obiekt lub rodzaj robót: Modernizacja instalacji

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość. Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr mm Obmiar = 458.

Kosztorys ślepy. Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość. Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr mm Obmiar = 458. Obiekt 1. Centralne Ogrzewania Opis: Obmiar = 0.000 Element 1. 1. c.o. - roboty demontazowe Opis: Obmiar = 0.000 1. 1. 1. KNR 04-02-0506-0100 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP - branża sanitarna

Przedmiar. Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP - branża sanitarna Przedmiar Data: 2009-03-24 Budowa: Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Obiekt: Brzeźno

Bardziej szczegółowo

: 29+14=43 20 mm szt KNR 402/512/4 DemontaŜ zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, í 25-

: 29+14=43 20 mm szt KNR 402/512/4 DemontaŜ zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, í 25- Numer Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Kosztorys WYMIANA I MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA-WERSJA -I. 1 Element ROBOTY DEMONTAśOWE INSTALACJI C.O. 1 KNR 401/330/2 Wykucie wnęk

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 2010-01-18 Budowa: Wewnętrzna instalacja kanalizacji. Kody CPV: 45332200-5 Obiekt: Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

0814 Brzeszcze, świetlica os. Paderew. -c.o. Zuzia (C) DataComp (lic. 1452) strona nr: 1. Przedmiar

0814 Brzeszcze, świetlica os. Paderew. -c.o. Zuzia (C) DataComp (lic. 1452) strona nr: 1. Przedmiar 0814 Brzeszcze, świetlica os. Paderew. -c.o. Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 1452) strona nr: 1 Przedmiar Kosztorys nr 2289.CO/01/08. Przebudowa wymiennikowni ciepła na świetlicę osiedlową w Brzeszczach,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dostosowanie sanitariatu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Przedmiar robót. Dostosowanie sanitariatu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Przedmiar robót Budowa: Przedszkole Samorządowe nr 151 Kraków, os. Niepodległości 4. Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje snitarne /remont santariatu/. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie. strona

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie centralnego ogrzewania

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie centralnego ogrzewania AKADEMIA MORSKA 70-500 Szczecin ul. Wały Chrobrego 1-2 PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 12-3 do SIWZ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Kosztorys Ślepy. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Kosztorys Ślepy Budowa: ROBOTY REMONTOWE OBIETU SŁUśĄCEGO REHABILITACJI - REMONT INSTALACJI C.O. Z WYMIANĄ GRZEJNIKÓW Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNO-ADMINISTRACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - POKOJE 6, 7, 113,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacja centralnego ogrzewania, wentylacja.

Przedmiar robót. Instalacja centralnego ogrzewania, wentylacja. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Roboty instalacyjne -II

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inŝ. Dorota Wolak

Przedmiar robót. mgr inŝ. Dorota Wolak Przedmiar robót Obiekt INTERNAT ZESPOŁU SZKOŁ SPOśYWCZYCH W RZESZOWIE - USPRAWNIENIE PRACY INSTALACJI C.O. Budowa RZESZÓW, UL. WARSZAWSKA 20 Inwestor GMINA MIASTO RZESZÓW Sporządził mgr inŝ. Dorota Wolak

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa pomieszczeń po dawnej pralni na Oddział Dzienny Chemoterapii Onkologicznej - wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania

Przedmiar robót. Przebudowa pomieszczeń po dawnej pralni na Oddział Dzienny Chemoterapii Onkologicznej - wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania Przedmiar robót ogrzewania Budowa: 35-200 Sucha Beskidzka dz.nr.10180/16 ul.szpitalna 22 Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Kuchni - Pralni Inwestor: Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej 34-200

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Przebudowa instalacji c.o. w budynku GOK w Pogwizdowie

Przedmiar Przebudowa instalacji c.o. w budynku GOK w Pogwizdowie Przedmiar Przebudowa instalacji c.o. w budynku GOK w Pogwizdowie Obiekt: Przebudowa instalacji c.o. w budynku GOK w Pogwizdowie Zamawiający: Gmina Czarna Przebudowa instalacji c.o. w budynku GOK w Pogwizdowie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej

Przedmiar robót. Przebudowa zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej Przedmiar robót Budowa: Instalcja grzewcza i wentylacja mechaniczna w SZ nr 5 w Obiekt: Budynek Szkoły Podstawoiwej nr 5 Kwota kosztorysu netto: 20 291,41 zł VAT: 4 464,11 zł Kwota kosztorysu brutto: 24

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa pomieszczeń laboratorium Diagnostyki Agrofagów

Przedmiar. Przebudowa pomieszczeń laboratorium Diagnostyki Agrofagów Przedmiar Data: 2009-03-08 Budowa: Wydział Ogrodniczy UR Zamawiający: UR im. Hugo Kołłątaja w Krakowie Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar 1 UR Laboratorium Diagnostki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT gaz. na wykonanie zadania pn.: Rozbudowa budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Podlipiu etap II

PRZEDMIAR ROBÓT gaz. na wykonanie zadania pn.: Rozbudowa budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Podlipiu etap II Załącznik nr 17 PRZEDMIAR ROBÓT gaz na wykonanie zadania pn.: Rozbudowa budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Podlipiu etap II Część opisowa Klauzula: Na podstawie art. 29 pkt. 3 Ustawy Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALCJI GAZOWEJ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH WRAZ Z PRZEJŚCIEM DO KAŻDEGO LOKALU DO KUCHENKI GAZOWEJ

Kosztorys ofertowy WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALCJI GAZOWEJ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH WRAZ Z PRZEJŚCIEM DO KAŻDEGO LOKALU DO KUCHENKI GAZOWEJ Kosztorys ofertowy WRAZ Z PRZEJŚCIEM DO KAŻDEGO LOKALU Budowa: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PUCK WEJHEROWSKA 14A i B strona nr: 2 Kosztorys Jm Norma Ilość Cena jedn.

Bardziej szczegółowo

1108 Oświęcim, Hala Lodowa -p.poż. Zuzia (C) DataComp (lic. 1452) strona nr: 1. Przedmiar robót

1108 Oświęcim, Hala Lodowa -p.poż. Zuzia (C) DataComp (lic. 1452) strona nr: 1. Przedmiar robót 1108 Oświęcim, Hala Lodowa -p.poż. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1452) strona nr: 1 Przedmiar robót Nr 2396.IS.PR-01 Dostosowanie do wymogów p.poż obiektu Hali Lodowej w Oświęcimiu przy ul. Chemików

Bardziej szczegółowo

Instalacja centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczenia na węzełcieplny dla części mieszkalnej budynku przy ul.3 Maja 11 w Sosnowcu.

Instalacja centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczenia na węzełcieplny dla części mieszkalnej budynku przy ul.3 Maja 11 w Sosnowcu. P R Z E D M I A R R O B Ó T Instalacja centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczenia na węzełcieplny dla części mieszkalnej budynku przy ul.3 Maja 11 w Sosnowcu. Data: 2018-09-07 Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - ZADANIE II

PRZEDMIAR - ZADANIE II ZP/ATI/WBiA/09/2009 Załącznik nr 9B PRZEDMIAR - ZADANIE II NAZWA INWESTYCJI : Roboty towarzyszące ADRES INWESTYCJI : WBiA, Szczecin, ul. śołnierska 50 INWESTOR : Zachodniopomorski Uniwerstet Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski REMONT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Kosztorys inwestorski REMONT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA Kosztorys inwestorski REMONT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA Data: 2010-06-02 Budowa: GIMNAZJUM NR 14 BIELSKO-BIAŁA ul. Mazańcowicka 34 Obiekt: INSTALACJE WEWNĘTRZNE Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. WYMIANA INSTALACJI WODY i KANALIZACJI

Kosztorys ofertowy. WYMIANA INSTALACJI WODY i KANALIZACJI Kosztorys ofertowy Data: 2011-04-11 Budowa: ul. Peowiaków 14, 22-400 Zamość Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Peowiaków 14, 22-400 Zamość Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. PEOWIAKÓW 14

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec ul. Rózin 8

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec ul. Rózin 8 PRZEDMIAR ROBÓT Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec ul. Rózin 8 Rodzaj robót: Sanitarne Zakres robót: Budynek główny nr 8 - wymiana grzejników i zaworów grzejnikowych Lokalizacja robót: Zwierzyniec,

Bardziej szczegółowo

Lp. ETO Nazwa Jedn ostka

Lp. ETO Nazwa Jedn ostka Lp. ETO Nazwa Jedn ostka Ilość całkowita WYMIANA I MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA-WERSJA -I. 000 Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 9,00 00099 Benzyna do ekstrakcji dm3,0093 3 80099

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacje sanitarne - Instalacja centralnego ogrzewania

Przedmiar robót Instalacje sanitarne - Instalacja centralnego ogrzewania Przedmiar robót Instalacje sanitarne - Instalacja centralnego ogrzewania Budowa: Obiekt lub rodzaj robót: Budowa wielofunkcyjnego obiektu usługowego infrastruktury społecznej - przedszkola, sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.16.21 [4376] - Rekomendacja SKB

Rodos 6.0.16.21 [4376] - Rekomendacja SKB Kosztorys ślepy Strona 1/10 Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 1 KNR 4-02 0114/04 DemontaŜ rurociągu stalowego średnicy 65-80mm 20 m Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 0,2

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Data: 2009-11-15 Budowa: Instalacja c.o. Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45320000-6 Roboty izolacyjne Obiekt: Przebudowa i rozbudowa budynku hali rakiet z adaptacją na

Bardziej szczegółowo

Kosztorys INSTALACJE WOD.KAN. C.O. I WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Kosztorys INSTALACJE WOD.KAN. C.O. I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Kosztorys Budowa: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK BIUROWY Lokalizacja: NOWY TARG AL. TYSIĄCLECIA 33 Inwestor: IZBA CELNA W KRAKOWIE AL. KRASIŃSKIEGO 11 B 31-111

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: Roman Domański, Kosztorysant... Sprawdzający:

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: Roman Domański, Kosztorysant... Sprawdzający: Przedmiar robót Rozbudowa z przebudową części parteru dla potrzeb zespołu pomieszczeń izolacyjnych dla chorych wysokozakaźnych - Instalacja Gazów Medycznych. Data: 2016-01-23 Budowa: roboty instalacji

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania Inwestor : Uniwersytet Rolniczy Kraków Opracował : A.Bielecki Data : 08-08-28 Sprawdził

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Budynek Zakładu InŜynieri Produkcji Rolniczej w Kłudzienku KOSZTORYS OFERTOWY Inwestor : Instytut Technologiczno-Przyrodniczy z siedzibą w Falentach koło Warszawy Adres inwestora : 05-090 Raszyn, ul. Hrabska

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI - Poziom cen SEKOCENBUD IV kwartał 2008r. - ceny średnie

KOSZTORYS INWESTORSKI - Poziom cen SEKOCENBUD IV kwartał 2008r. - ceny średnie K O S Z T O R Y S I N W E S T O R S K I KOSZTORYS INWESTORSKI - Poziom cen SEKOCENBUD IV kwartał 2008r. - ceny średnie Data: 2009-02-04 Budowa: Instalacja gazowa Kody CPV: 45212225-9 Hale sportowe Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa pomieszczeń laboratotium na salę projektową branża sanitarna

Przedmiar. Przebudowa pomieszczeń laboratotium na salę projektową branża sanitarna Przedmiar Data: 2009-03-08 Budowa: Wydział Ogrodniczy UR Obiekt: Bufynek Przyszklarniowy Zamawiający: UR im. Hugo Kołłątaja w Krakowie Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA BUDYNKU SORTOWNI DLA INSTALACJI KRÓTKIEJ LINII SORTOWNICZEJ NA TERENIE ZAKŁADU EKO - DOLINA

Przedmiar robót PRZEBUDOWA BUDYNKU SORTOWNI DLA INSTALACJI KRÓTKIEJ LINII SORTOWNICZEJ NA TERENIE ZAKŁADU EKO - DOLINA Przedmiar robót PRZEBUDOWA BUDYNKU SORTOWNI DLA INSTALACJI KRÓTKIEJ LINII SORTOWNICZEJ NA TERENIE ZAKŁADU EKO - DOLINA Obiekt lub rodzaj robót: Wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych: zasilenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Szczegółowy kosztorys ofertowy Szczegółowy kosztorys ofertowy Roboty remontowe, branża sanitarna Budowa: Wymiana poziomów w piwnicy i pionów instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym Obiekt: ul.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Instalacja wody technologicznej

Przedmiar. Instalacja wody technologicznej Przedmiar Data: 2010-06-28 Budowa: Wydział InŜynierii Środowiska i Geodezji - laboratorium Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych

Bardziej szczegółowo

Tabela elementów scalonych

Tabela elementów scalonych expert Tabela elementów scalonych Koszty bezpośrednie Narzuty Robocizna Materiały Sprzęt k.zakupu k.pośrednie Obiekt Gabinet dyrektora i sekretariat Element robót. Kanalizacja sanitarna Element robót.2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r

PRZEDMIAR. Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r PRZEDMIAR Obiekt Budowa Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap Sporządził mgr inŝ. Dorota Bazylewicz 04.2009 r "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Przebudowa z rozbudowa budynku warsztatowo - magazynowego z wiatą

Kosztorys. Przebudowa z rozbudowa budynku warsztatowo - magazynowego z wiatą Kosztorys Budowa: Instalacje sanitarne Obiekt: budynek c Zamawiający: P.G.K. Sp. z o.o. Puck, ul. Zamkowa 6 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis

Bardziej szczegółowo

Kosztoreys - NAKŁADCZY

Kosztoreys - NAKŁADCZY Kosztoreys - NAKŁADCZY Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Obłęże gm.kępice Gmina Kępice Biuro Obsługi Inwestora "ABOL: w Bytowie Sporządził Zygmunt Borkowski Bytów sierpień 2010 "Rekomendacja Jakości"

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Remont sanitariatów dla osób niepełnosprawnych na pododdziale urologii w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie ul. Rycerska

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont instalacji centralnego ogrzewania

Przedmiar robót. Remont instalacji centralnego ogrzewania Przedmiar robót Budowa: Ul. Gołębia 20 31-007 Kraków Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński 31-007 Kraków, ul. Gołębia 24 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Kosztorys ślepy / Przedmiar robót INSTALACJE CENTARLNEGO OGRZEWANIA Obiekt Budowa Bielsko-Biała ul. Legionów 81 Inwestor Prokuratura Okręgowa, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Listopadowa 31 Ceny nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Instalacja C.O. 1.1 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm 445,000 m 1.2 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm 240,000

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Montaż instalacji doprowadzającą ciepłą wodę, oraz remont sanitariatów

Przedmiar robót. Montaż instalacji doprowadzającą ciepłą wodę, oraz remont sanitariatów Przedmiar robót Data: 2015-08-05 Budowa: Zadanie Dzielnicy VI Obiekt/Rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 153/Roboty remontowe instalacji sanitarnych, malowanie ścian Lokalizacja: Ul. Na błonie 15d, 30-147

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót mgr.inż. Przemysław Kozłowski upr.map/0134/poos/04, ...

Przedmiar robót mgr.inż. Przemysław Kozłowski upr.map/0134/poos/04, ... Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Budowa: Instalacje wewnętrzna c.o. w budynku Sespołu szkól im. E. Godlewskiego - remont instalacji i wymiana grzejników Nazwa obiektu lub robót: oboty instalacyjne Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Modernizacja instalacji c.o.

Przedmiar. Modernizacja instalacji c.o. Przedmiar Obiekt: Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki, ul. Szpitalna 60 16-100 Suwałki Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Projektów EURO-INSTAL mgr inż Leszek Kwiecień Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA INWESTYCJI : REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD - KAN ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewnia

Przedmiar robót. Instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewnia Przedmiar robót Instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewnia Data: 2013-07-09 Budowa: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Gołcza w miejscowości

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T. Wymiana instalacji c.o. w budynku Przedszkola Publicznego w śabnie

P R Z E D M I A R R O B Ó T. Wymiana instalacji c.o. w budynku Przedszkola Publicznego w śabnie P R Z E D M I A R R O B Ó T Wymiana instalacji c.o. w budynku Przedszkola Publicznego w śabnie Budowa: Roboty instalacyjne Obiekt: Budynek Przedszkola Publicznego w śabnie Zamawiający: Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. WYMIANA OGRODZENIA i REMONT KOMINÓW W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ ZLECAJĄCEGO / ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR. III

Przedmiar. WYMIANA OGRODZENIA i REMONT KOMINÓW W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ ZLECAJĄCEGO / ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR. III Przedmiar WYMIANA OGRODZENIA i REMONT KOMINÓW W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ ZLECAJĄCEGO / ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR. III Budowa: ZSO III WYMIANA OGRODZENIA i REMONT KOMINÓW Obiekt: ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Zbiór: MYSTKOW - instalacja wod-kan i ppoz - INST - I Zuzia (C) DataComp Przedmiar Robót

Zbiór: MYSTKOW - instalacja wod-kan i ppoz - INST - I Zuzia (C) DataComp Przedmiar Robót Przedmiar Robót 1 INSTALACJA WOD-KAN 1.001 KNRW 215/112/1 1.002 KNRW 215/112/2 1.003 KNRW 215/112/3 1.004 KNRW 215/112/4 1.005 KNRW 215/112/5 1.006 KNRW 215/112/6 1.007 KNRW 215/112/1 1.008 KNRW 215/112/2

Bardziej szczegółowo

Kosztorys NAKŁADCZY. Świetlica Wiejska - etap I Obłęże gm.kępice. Biuro Obsługi Inwestora "ABOL: w Bytowie. Bytów sierpień 2010

Kosztorys NAKŁADCZY. Świetlica Wiejska - etap I Obłęże gm.kępice. Biuro Obsługi Inwestora ABOL: w Bytowie. Bytów sierpień 2010 Kosztorys NAKŁADCZY Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Obłęże gm.kępice Gmina Kępice Biuro Obsługi Inwestora "ABOL: w Bytowie Sporządził Zygmunt Borkowski Bytów sierpień 2010 "Rekomendacja Jakości"

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NA WYKONANIE INSTALACJI C.O. W BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA NR 1 W ŁĘCZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT NA WYKONANIE INSTALACJI C.O. W BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA NR 1 W ŁĘCZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT NA WYKONANIE INSTALACJI C.O. W BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA NR W ŁĘCZNEJ NAZWA INWESTYCJI : Instalacja centralnego ogrzewania w budynku Przychodni zdrowia Nr w Łęcznej (CPV) 45540-5, 4500-7

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 INSTALACJA GAZOWA

Przedmiar Robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 INSTALACJA GAZOWA Przedmiar Robót 1 INSTALACJA GAZOWA 1.001 KNRW 215/304/6 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50 mm 2,4 m 1.002 KNR 401/1212/28 gazowe, średnica 50 mm,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie:

KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie: KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA INSTALACJA C.O. I WODY W MIESZKANI ACH ADRES INWESTYCJI : GOLA 59 INWESTOR : GMINA GOSTYŃ ADRES INWESTORA : 63-800 GOSTYŃ UL. RYNEK 2 BRANŻA : Sanitarna DATA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA - Blok XX - Stare Miasto / II etap /

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA - Blok XX - Stare Miasto / II etap / Kosztorys ofertowy Data: 2010-01-14 Budowa: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ w BLOKU XX ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO Obiekt: BLOK XX - STARE MIASTO / od ulrynek Wielki 1, Staszica 18, Kolegiacka 14 i podwórze / 22-400

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI MZGM TBS sp. z o.o. Płock ul. Polna 7 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Wymiana węzła cieplnego i modernizacja instalacji c.o. ADRES INWESTYCJI : Płock ul. Kazimierza Wielkiego6A (przedszkole) INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Wykonanie instalacji wewnetrznej gazu i instalacji c.o. w budynku szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem

Przedmiar robót Wykonanie instalacji wewnetrznej gazu i instalacji c.o. w budynku szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem Przedmiar robót Wykonanie instalacji wewnetrznej gazu i instalacji w budynku szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem Data: 2009-02-25 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45333000-0 Roboty

Bardziej szczegółowo

Technologia kotłowni. Kosztorys opracowali: inż. Grzegorz Szafarski,...

Technologia kotłowni. Kosztorys opracowali: inż. Grzegorz Szafarski,... P R Z E D M I A R R O B Ó T Technologia kotłowni Data: 2007-02-12 Budowa: SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZEDERMANIE Kody CPV: 45331110-0 Obiekt: SALA GIMNASTYCZNA Zamawiający: URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WYMIANA OKIEN.

Przedmiar robót WYMIANA OKIEN. Przedmiar robót Data:2010-03-12 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Sanitarne. Podstawa opracowania: KNR 4-02, KNR 2-15U, KNR 2-15, KNR 4-01, KNR 21-5U, KNR 00-34, KNR 7-12.

Przedmiar Robót. Sanitarne. Podstawa opracowania: KNR 4-02, KNR 2-15U, KNR 2-15, KNR 4-01, KNR 21-5U, KNR 00-34, KNR 7-12. Przedmiar Robót NAZWA INWESTYCJI Instalacja centralnego ogrzewania Budynek Urzędu Miejskiego przy ulicy Mickiewicza 28/30 ADRES INWESTYCJI ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz INWESTOR Gmina Miasto

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Zacisze 17 p.206, Zielona Góra. CadPro Sebastian Kołodziej Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa

PRZEDMIAR. ul. Zacisze 17 p.206, Zielona Góra. CadPro Sebastian Kołodziej Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa CadPro Sebastian Kołodziej Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa ul. Zacisze 17 p.206, 65-775 Zielona Góra PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót Nr: AJD 14/08

Przedmiar Robót Nr: AJD 14/08 Inwestor: Akademia im. Jana Długosza ul. Waszyngtona 4/8 Częstochowa Kraków 28-12-1 Wykonawca: Prosanit - Pracownia Projektowa Budownictwa ul. Wieniawskiego 38/1 31-436 Kraków Przedmiar Robót Nr: AJD 14/8

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Data: 2009-11-17 Budowa: Instalacja wody lodowej Kody CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45320000-6 Roboty izolacyjne Obiekt: Przebudowa i rozbudowa budynku hali rakiet z adaptacją

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA Kosztorys ofertowy Data: 2009-06-13 Budowa: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ w BLOKU XX ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO Kody CPV: 45421135-9 Instalowanie okien drewnianych Obiekt: BLOK XX - STARE MIASTO 22-400 ZAMOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Stadion Sportowy - Budynek zaplecza - Instalacja c.o.

Przedmiar robót. Stadion Sportowy - Budynek zaplecza - Instalacja c.o. Przedmiar robót Stadion Sportowy - Budynek zaplecza Budowa: Ustroń ul. Sportowa 5 Obiekt lub rodzaj robót: Roboty instalacyjne Lokalizacja: Ustroń ul. Sportowa 5 Inwestor: Miasto Ustroń 43-450 Ustroń ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Bud.mieszkalny - Rozbudowa wew. instalacji gazowej oraz instal.c.o.

Przedmiar robót. Bud.mieszkalny - Rozbudowa wew. instalacji gazowej oraz instal.c.o. Przedmiar robót Budowa: Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacja centralnego ogrzewania Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny,43-430 Skoczów ul.ks.mocko 1/7 Zamawiający: Zarząd Budynków

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI C.O. W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POZNANIU

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI C.O. W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POZNANIU Przedmiar robót REMONT INSTALACJI C.O. W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POZNANIU Data: 2011-06-06 Budowa: REMONT INSTALACJI C.O. - POZIOMY bez sali gimnastycznej (piony 3.1-3.7) i częśći

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ

Przedmiar. Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Przedmiar Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Data: 2007-05-11 Budowa: Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników Kody

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W ROGÓŻNIE Przedmiar Strona 2/7 1 KNR 4-02w 0506/05 2

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek Ośrodka Usług Opiekuńczo Wychowawczych

Przedmiar. Budynek Ośrodka Usług Opiekuńczo Wychowawczych Przedmiar Data: 2008-09-29 Budowa: Modernizacja /wymiana/ instalacji co - częściowa -budynek "B" Jednostka opracowująca kosztorys: K Błeszynski Sprawdzający: Zamawiający: Wykonawca: strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Przedmiar robót REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Data: 2010-04-07 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania Obiekt: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 w BOCHNI ul.kącik 7 Zamawiający: GMINA

Bardziej szczegółowo