Przedmiar robót. Kosztorys opracowany przez:

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar robót. Kosztorys opracowany przez:"

Transkrypt

1 Przedmiar robót MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 54 PRZY UL. TYNIECKIEJ 122 W KRAKOWIE - dotyczy sali gimnastycznej Obiekt lub rodzaj robót: Modernizacja instalacji c.o. na sali gimnastycznej Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Projektowo-Usługowe "PROKOWAN II" ul. Fatimska 21a/ Kraków Kosztorys opracowany przez: mgr inŝ. Marcin Rybski,... mgr inŝ. Magdalena Wacięga...

2 ZałoŜenia wyjściowe do kosztorysowania 1. Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie: atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty,...itp. 2. Prace naleŝy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami. 3. Przed zamówieniem materiałów, wymiary sprawdzić na budowie. W razie niezgodności skontaktować się z inspektorem. Przedmiar robót Opis pozycji MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 54 PRZY UL. TYNIECKIEJ 122 W KRAKOWIE - dotyczy sali gimnastycznej 1 Roboty demontaŝowe i przygotowawcze 1 Kalkulacja indywidualna OpróŜnienie instalacji c.o. z czynnika grzewczego - spuszczenie wody z instalacji Robocizna r-g 7 7, Kalkulacja indywidualna DemontaŜ zabudowy grzejników na czas montaŝu instalacji c.o. Robocizna r-g 8 8, Kalkulacja indywidualna DemontaŜ drabinek gimnastycznych na czas montaŝu instalacji c.o. w sali gimnastycznej Robocizna r-g 8 8, Kalkulacja indywidualna DemontaŜ obudowy rurociągów poziomych przy posadzce przeznaczonych do wymiany Robocizna r-g 4 4, Kalkulacja indywidualna DemontaŜ izolacji termicznej na demontowanych rurociągach poziomych wraz z utylizacją 80,000 m Robocizna r-g 0,1 8,00000 Koszt utylizacji m 1 80, KNRW 402/609/1 DemontaŜ rurociągu miedzianego lutowanego, Fi mm - demontaŝ gałązek grzejnikowych 24,000 m Robocizna r-g 0,21 5, KNRW 402/609/2 DemontaŜ rurociągu miedzianego lutowanego, Fi mm 18,000 m Robocizna r-g 0,24 4, KNRW 402/609/3 DemontaŜ rurociągu miedzianego lutowanego, Fi mm 60,000 m Robocizna r-g 0,26 15, KNRW 402/609/4 DemontaŜ rurociągu miedzianego lutowanego, Fi mm 10,000 m Robocizna r-g 0,29 2, KNRW 402/521/2 analogia ANALOGIA DemontaŜ grzejnika stalowego, 2-płytowy - demontaŝ grzejnika konwektorowego w sali gimnastycznej 8,000 kpl Robocizna r-g 0,5 4, KNR 402/520/1 DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 2.5 m2 - demontaŝ grzejnika członowego na czas wymiany rurociągu poziomego w pomieszczeniach świetlicy i obydwu szatniach 3,00 kpl Robocizna r-g 0,42 1, KNR 402/512/1 analogia ANALOGIA DemontaŜ zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki, Fi mm - demontaŝ zaworów termostatycznych przy grzejnikach wraz z głowicą termostatyczną 11,000 szt Robocizna r-g 0,17 1,87000

3 13 KNR 402/512/1 analogia ANALOGIA DemontaŜ zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki, Fi mm - demontaŝ zaworów powrotnych przy grzejnikach 11,000 szt Robocizna r-g 0,17 1, KNR 402/512/3 analogia ANALOGIA DemontaŜ zaworów odpowietrzających automatycznych 7,000 szt Robocizna r-g 0,26 1, Roboty montaŝowe 15 KNNR 4/2017/13 Przejścia przez ściany betonowe, ściana grubości cm, rurociąg Fi mm - rurociąg 22x1,0, rura ochronna stal DN 32 2,000 szt Robocizna r-g 3,68 7,36000 Rura stalowa bez szwu, ogólnego przeznaczenia, czarna, o średnicy 42,4/3,2 mm m 0,42 0,84000 Tlen techniczny spręŝony m3 0,06 0,12000 Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,01 0,02000 Środek transportowy (1) m-g 0,12 0, KNNR 4/2017/13 Przejścia przez ściany betonowe, ściana grubości cm, rurociąg Fi mm - rurociąg 35x1,5, rura ochronna stal DN 50 2,000 szt Robocizna r-g 3,68 7,36000 Rura stalowa bez szwu, ogólnego przeznaczenia, czarna, o średnicy 60,3/3,6 mm m 0,42 0,84000 Tlen techniczny spręŝony m3 0,06 0,12000 Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,01 0,02000 Środek transportowy (1) m-g 0,12 0, Kalkulacja własna Wykucie bruzdy pod poziomy c.o. w betonie o dł. ~ 3mb + odtworzenie nawierzchni - płytki o pow. ok. 0,8 m2 1,000 kpl Razem pozycja (z narzutami) kpl 1 1, KNRW 215/405/3 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi 15 mm 12,000 m Robocizna r-g 0,626 7,51200 Rura miedziana, o średnicy 15/1,0 mm m 1,04 12,48000 Kształtki miedziane Fi 15 mm szt 0,71 8,52000 Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych szt 0,89 10,68000 Środek transportowy (1) m-g 0,0038 0, KNRW 215/405/4 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi 18 mm 72,000 m Robocizna r-g 0,659 47,44800 Rura miedziana, o średnicy 18/1,0 mm m 1,04 74,88000 Kształtki miedziane Fi 18 mm szt 0,77 55,44000 Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych szt 0,74 53,28000 Środek transportowy (1) m-g 0,0046 0, KNRW 215/405/5 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi 22 mm Robocizna r-g 0,72 28,80000 Rura miedziana, o średnicy 22/1,0 mm m 1,04 41,60000 Kształtki miedziane Fi 22 mm szt 0,66 26,40000 Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych szt 0,56 22,40000 Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0, KNRW 215/405/6 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi 28 mm Robocizna r-g 0,803 32,12000 Rura miedziana, o średnicy 28/1,5 mm m 1,03 41,20000 Kształtki miedziane Fi 28 mm szt 0,61 24,40000 Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych szt 0,46 18,40000 Środek transportowy (1) m-g 0,0091 0,36400

4 22 KNRW 215/405/7 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi 35 mm 10,000 m Robocizna r-g 0,913 9,13000 Rura miedziana, o średnicy 35/1,5 mm m 1,03 10,30000 Kształtki miedziane Fi 35 mm szt 0,47 4,70000 Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych szt 0,36 3,60000 Środek transportowy (1) m-g 0,0113 0, KNR INSTAL 215/305/1 Rury przyłączne do grzejników c.o., grzejnik płytowy, konwektorowy lub członowy, na ścianach, Fi 15 mm 8,000 kpl Robocizna r-g 1,11 8,88000 Złączki przejściowe mosięŝne szt 1 8,00000 Dwuzłączki przejściowe mosięŝne szt 1 8,00000 Rozetka z tworzywa sztucznego do rur, Fi 10 mm szt 2 16,00000 Środek transportowy (1) m-g 0,01 0, KNR INSTAL 215/305/2 Rury przyłączne do grzejników c.o., grzejnik płytowy, konwektorowy lub członowy, na ścianach, Fi 18 mm (grzejniki nowoprojektowane) 4,000 kpl Robocizna r-g 1,2 4,80000 Złączki przejściowe mosięŝne szt 1 4,00000 Dwuzłączki przejściowe mosięŝne szt 1 4,00000 Rozetka z tworzywa sztucznego do rur, Fi 15 mm szt 2 8,00000 Środek transportowy (1) m-g 0,01 0, KNRW 215/414/3 Grzejniki Ŝeliwne członowe - wielkość "1", ilość do 15 elementów - grzejnik z odzysku+gałązki z odzysku 3,000 kpl Robocizna r-g 2,03 6,09000 Uchwyty do grzejników c.o. szt 2 6,00000 Materiały inne (Materiały) % 1 Środek transportowy (1) m-g 0,92 2, KNRW 215/418/8 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600 mm, długość 1950 mm Radson Compact Robocizna r-g 3,01 36,12000 Grzejnik RADSON COMPACT, KMP22/600; L=1950 (boczno zasilany) szt 1 12,00000 Zawieszenia do grzejników płytowych kpl 1 12,00000 Materiały inne (Materiały) % 1 Środek transportowy (1) m-g 1,41 16, KNRW 215/412/2 Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - zawór termostatyczny prosty DN 15 mm z nastawą wstepną.funkcje : regulacja, bezstopniowa Robocizna r-g 0,267 3,20400 Zawór termostatyczny V-Exact II, prosty - dn15 szt 1 12,00000 Środek transportowy (1) m-g 0,004 0, KNRW 215/412/2 Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - zawór grzejnikowy DN 15 mm powrotny odcinajacy z nastawa wstępną oraz funkcja opróŝnienia Robocizna r-g 0,267 3,20400 Grzejnikowy zawór odcinający z funkcją opróŝniania - Regulux, prosty, dn15 szt 1 12,00000 Środek transportowy (1) m-g 0,004 0, KNRW 215/412/2 analogia ANALOGIA Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - zawór grzejnikowy DN 15 mm powrotny odcinajacy z nastawa wstępną oraz funkcja opróŝnienia (montaŝ bez ceny zaworu - materiał z odzysku) 3,000 szt Robocizna r-g 0,267 0,80100 Środek transportowy (1) m-g 0,004 0, Kalkulacja indywidualna Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - zawór grzejnikowy DN 15 mm zasilający z głowicą - 25% straty zaworów z odzysku (25% nowych zaworów grzejnikowych powrotnych z 49 szt.- ilość zaokrąglona do pełnej wartości) 3,000 szt 31 KNR 35/215/4 analogia ANALOGIA. Głowica termostatyczna z dolnym ograniczeniem temp. do 16 st. Robocizna r-g 0,22 2,64000 Głowica term. K z dolnym ogr. temp (Tmin.16st.C) szt 1 12,00000 Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,01 0,12000

5 32 KNRW 215/412/7 Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi 15 mm (prosty) 9,000 szt Robocizna r-g 0,342 3,07800 Odpowietrznik automatyczny dn15 szt 1 9,00000 Złączka (mufa) przejściowa(gw) niklowana z mosiądzu fi 16mm x 1/2" szt 1 9,00000 Środek transportowy (1) m-g 0,002 0, KNRW 215/411/1 Zawory odcinające o połączeniach gwintowanych średnica nominalna 15 mm - zawór odcinający kulowy gwintowany Dn15 mm do odpowietrznika 9,000 szt Robocizna r-g 0,296 2,66400 Zawór wodny kulowy Valvex Dn 15 szt 1 9,00000 Środek transportowy (1) m-g 0,003 0, Kalkulacja indywidualna Próby szczelności całej instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych w budynku 1,000 kpl Robocizna r-g 10 10, Kalkulacja indywidualna Płukanie całej instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych wraz ze wszystkimi grzejnikami w budynku 1,000 kpl Robocizna r-g 7 7,00000 Zawór wodny przelotowy, prosty, Ŝeliwny ocynkowany M83, o średnicy 15 mm szt 5 5,00000 Złączka miedziana, o średnicy 28 mm, równoprzelotowa, lutowana szt 5 5, KNRW 215/436/2 analogia ANALOGIA Odpowietrzenie wszystkich grzejników w całym budynku 73,00 układ Robocizna r-g 0,158 11, KNRW 215/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji 15,000 układ Robocizna r-g 0,357 5, Kalkulacja indywidualna Napełnienie instalacji c.o.wodą uzdatnioną Robocizna r-g 8 8,00000 Woda do układu c.o. m3 1 1, KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (N), rurociąg Fi 18 mm 72,000 m Robocizna r-g 0, ,66560 grubość ścianki 20 mm, rura fi 18 mm m 1,1 79,20000 Klej Thermaflex 474 dm3 0,0159 1,14480 Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,098 7,05600 Klipsy montaŝowe Thermaclips szt 6 432,00000 Środek transportowy (1) m-g 0, , KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (N), rurociąg Fi 22 mm Robocizna r-g 0,1898 7,59200 grubość ścianki 20 mm, rura fi 22 mm m 1,1 44,00000 Klej Thermaflex 474 dm3 0,0159 0,63600 Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,098 3,92000 Klipsy montaŝowe Thermaclips szt 6 240,00000 Środek transportowy (1) m-g 0, , KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S), rurociąg Fi 28 mm Robocizna r-g 0,2108 8,43200 grubość ścianki 30 mm, rura fi 28 mm m 1,1 44,00000 Klej Thermaflex 474 dm3 0,0261 1,04400 Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,1697 6,78800 Klipsy montaŝowe Thermaclips szt 6 240,00000 Środek transportowy (1) m-g 0, ,28200

6 42 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S), rurociąg Fi 35 mm 10,000 m Robocizna r-g 0,2108 2,10800 grubość ścianki 30 mm, rura fi 35 mm m 1,1 11,00000 Klej Thermaflex 474 dm3 0,0261 0,26100 Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,1697 1,69700 Klipsy montaŝowe Thermaclips szt 6 60,00000 Środek transportowy (1) m-g 0, , Roboty wykończeniowe 43 KNR 401/323/4 Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły - przejścia rur przez ścianę 2,00 szt Robocizna r-g 0,92 1,84000 Cegła ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykła, pełna kl.10 szt 4 8,00000 Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu kg t 0, ,00398 Piaski do betonów zwykłych naturalne m3 0,01 0,02000 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) pakowane t 0, ,00222 Woda przemysłowa z rurociągu m3 0,005 0,01000 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 0,02 0,04000 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,04 0, KNR 401/706/1 Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1 m2, ściana, tynk cementowo-wapienny 5,00 szt Robocizna r-g 0,45 2,25000 Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu kg t 0,0005 0,00250 Piasek m3 0,0027 0,01350 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0005 0,00250 Woda przemysłowa z rurociągu m3 0,0007 0,00350 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,01 0, KNRW 508/115/6 analogia MontaŜ listew do maskowania rur c.o. 21,00 m Robocizna r-g 0,607 12,74700 Listwa maskująca m 1,04 21,84000 Łączniki kanałów elektroinstalacyjnych PVC szt 0,68 14,28000 Kołki rozporowe plastykowe szt 6,75 141,75000 Materiały inne (Materiały) % 2,5 46 Kalkulacja indywidualna MontaŜ ponowny zabudowy grzejników - materiał z odzysku Robocizna r-g 12 12, Kalkulacja indywidualna MontaŜ ponowny drabinek gimnastycznych - materiał z odzysku Robocizna r-g 12 12, Kalkulacja indywidualna MontaŜ ponowny obudowy rurociągów poziomych przy posadzce przeznaczonych do wymiany - materiał z odzysku Robocizna r-g 4 4, Roboty porządkowe 49 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1 km) samochodem cięŝarowym skrzyniowym 0,50 m3 Robocizna r-g 1,26 0,63000 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,474 0, KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za kaŝdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem cięŝarowym skrzyniowym - na odległość do 10 km 0,50 m3 krotność = 9 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,037 0,16650 Zestawienie robocizny Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość 1. Cieśle grupa II r-g 0, Izolarze grupa II r-g 15, Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 6, Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 2,52000

7 Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość 5. Murarze grupa II r-g 1, Robotnicy r-g 358, Robotnicy grupa I r-g 17, Robotnicy grupa II r-g 0, Tynkarze grupa III r-g 1,00000 Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 404,04460 Zestawienie materiałów Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość 1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0, Cegła ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykła, pełna kl.10 szt 8, Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu kg t 0, Dwuzłączki przejściowe mosięŝne szt 12, Głowica term. K z dolnym ogr. temp (Tmin.16st.C) szt 12, Grzejnik RADSON COMPACT, KMP22/600; L=1950 (boczno zasilany) szt 12, Grzejnikowy zawór odcinający z funkcją opróŝniania - Regulux, prosty, dn15 szt 12, Klej Thermaflex 474 dm3 3, Klipsy montaŝowe Thermaclips szt 972, Kołki rozporowe plastykowe szt 141, Koszt utylizacji m 80, Kształtki miedziane Fi 15 mm szt 8, Kształtki miedziane Fi 18 mm szt 55, Kształtki miedziane Fi 22 mm szt 26, Kształtki miedziane Fi 28 mm szt 24, Kształtki miedziane Fi 35 mm szt 4, Listwa maskująca m 21, Łączniki kanałów elektroinstalacyjnych PVC szt 14, Odpowietrznik automatyczny dn15 szt 9, grubość ścianki 20 mm, rura fi 18 mm m 79, grubość ścianki 20 mm, rura fi 22 mm m 44, grubość ścianki 30 mm, rura fi 28 mm m 44, grubość ścianki 30 mm, rura fi 35 mm m 11, Piasek m3 0, Piaski do betonów zwykłych naturalne m3 0, Rozetka z tworzywa sztucznego do rur, Fi 10 mm szt 16, Rozetka z tworzywa sztucznego do rur, Fi 15 mm szt 8, Rura miedziana, o średnicy 15/1,0 mm m 12, Rura miedziana, o średnicy 18/1,0 mm m 74, Rura miedziana, o średnicy 22/1,0 mm m 41, Rura miedziana, o średnicy 28/1,5 mm m 41, Rura miedziana, o średnicy 35/1,5 mm m 10, Rura stalowa bez szwu, ogólnego przeznaczenia, czarna, o średnicy 42,4/3,2 mm m 0, Rura stalowa bez szwu, ogólnego przeznaczenia, czarna, o średnicy 60,3/3,6 mm m 0, Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 19, Tlen techniczny spręŝony m3 0, Uchwyty do grzejników c.o. szt 6, Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych szt 108, Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0, Wapno hydratyzowane (suchogaszone) pakowane t 0, Woda do układu c.o. m3 1, Woda przemysłowa z rurociągu m3 0, Zawieszenia do grzejników płytowych kpl 12, Zawór termostatyczny V-Exact II, prosty - dn15 szt 12, Zawór wodny kulowy Valvex Dn 15 szt 9, Zawór wodny przelotowy, prosty, Ŝeliwny ocynkowany M83, o średnicy 15 mm szt 5, Złączka (mufa) przejściowa(gw) niklowana z mosiądzu fi 16mm x 1/2" szt 9, Złączka miedziana, o średnicy 28 mm, równoprzelotowa, lutowana szt 5, Złączki przejściowe mosięŝne szt 12,00000 Zestawienie sprzętu Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość 1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 0, Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0, Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0, Środek transportowy (1) m-g 22, Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,13000 Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 22,77040

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 2010-01-18 Budowa: Instalacja centralnego ogrzewania. Kody CPV: 45331100-7 Obiekt: Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Trębaczowie. Zamawiający: Urzad Gminy w Perzowie Jednostka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 PRZEDMIAR ROBÓT Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 Rodzaj robót: Sanitarne Zakres robót: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - budynek mieszk. nr 8A Lokalizacja robót: Zwierzyniec,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 2010-01-18 Budowa: Wewnętrzna instalacja wody. Kody CPV: 45251130-1 Obiekt: Przebudowa budynku Gminnego OSrodka Kultury w Perzowie Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI C.O. Budowa: PRZEDSZKOLE NR 110 KRAKÓW OŚ.KOLOROWE. Inwestor: ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI C.O. Budowa: PRZEDSZKOLE NR 110 KRAKÓW OŚ.KOLOROWE. Inwestor: ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY Przedmiar robót Budowa: PRZEDSZKOLE NR 110 KRAKÓW OŚ.KOLOROWE Obiekt lub rodzaj robót: INSTALACJA C.O. Inwestor: ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Remont instalacji c.o. 1.1 KNRW

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI C.O. Budowa: PRZEDSZKOLE NR 120 KRAKÓW OŚ. STRUSIA. Inwestor: ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI C.O. Budowa: PRZEDSZKOLE NR 120 KRAKÓW OŚ. STRUSIA. Inwestor: ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY Przedmiar robót Budowa: PRZEDSZKOLE NR 120 KRAKÓW OŚ. STRUSIA Obiekt lub rodzaj robót: INSTALACJA C.O. Inwestor: ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Remont instalacji c.o. 1 KNRW 215/128/2

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI Poziom cen SEKOCENBUD IV kwartał 2008 r. - ceny średnie

KOSZTORYS INWESTORSKI Poziom cen SEKOCENBUD IV kwartał 2008 r. - ceny średnie K O S Z T O R Y S I N W E S T O R S K I KOSZTORYS INWESTORSKI Poziom cen SEKOCENBUD IV kwartał 2008 r. - ceny średnie Data: 2009-02-04 Budowa: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Obiekt: "Hala sportowa z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 PRZEDMIAR ROBÓT Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 Rodzaj robót: Sanitarne Zakres robót: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - budynek mieszk. nr 8B Lokalizacja robót: Zwierzyniec,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Gimnazjum nr 42 os. Srusia 19 w Krakowie-remont toalety.

Przedmiar robót. Gimnazjum nr 42 os. Srusia 19 w Krakowie-remont toalety. Przedmiar robót Budowa: Krakowie. Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje sanitarne /remont toalety/. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie. strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Remont toalety. 1.1 KNNR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Przedmiar Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Przedmiar Data: 2011-06-07 Budowa: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Zamawiający: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót + Kosztorys Nakładczy

Przedmiar Robót + Kosztorys Nakładczy Przedmiar Robót + Kosztorys Nakładczy WYMIANA INSTALACJI CO W BUDYNKU SZPITALA im. dr med. JÓZEFA BIABIŃSKIEGO, 91-229 ŁÓDŹ, ul. ALEKSANDROWSKA 159, OBIEKT NR 3 - PAWILON IV Data: 2013-11-22 Budowa: 91-229

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa pomieszczeń po dawnej pralni na Oddział Dzienny Chemoterapii Onkologicznej - wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania

Przedmiar robót. Przebudowa pomieszczeń po dawnej pralni na Oddział Dzienny Chemoterapii Onkologicznej - wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania Przedmiar robót ogrzewania Budowa: 35-200 Sucha Beskidzka dz.nr.10180/16 ul.szpitalna 22 Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Kuchni - Pralni Inwestor: Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej 34-200

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakałdczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Nakałdczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Nakałdczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45331100-7, -, Instalowanie, centralnego, ogrzewania, 45232140-5, -, Lokalne,

Bardziej szczegółowo

kosztorys i przedmiar co etap 2 Zuzia (C) DataComp (lic. 5711) strona nr: 2 Opis

kosztorys i przedmiar co etap 2 Zuzia (C) DataComp (lic. 5711) strona nr: 2 Opis Kosztorys ofertowy Budowa: Hala Obiekt: inst.c.o. I I etap Zamawiający: Gmina Węgierska Górka Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Kosztorys nie uwzględnia podatku VAT Opis strona

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo Medyczne instalacja centralnego ogrzewania

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo Medyczne instalacja centralnego ogrzewania Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-02-23 Budowa: Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie Obiekt: Zamawiający: Szpital Wojewódzki 87-800 ul Wieniecka 49 Jednostka

Bardziej szczegółowo

kosztorys i przedmiar co etap 1 Zuzia (C) DataComp (lic. 5711) strona nr: 1 Przedmiar

kosztorys i przedmiar co etap 1 Zuzia (C) DataComp (lic. 5711) strona nr: 1 Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn. 1 Rurociągi, grzejniki i uzbrojenie 1.1 KNRW 215/403/1 Dn 15 mm 129 m 1.2 KNRW 215/403/2 Dn 20 mm 80 m 1.3 KNRW 215/403/3 Dn 25

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacja centralnego ogrzewania, wentylacja.

Przedmiar robót. Instalacja centralnego ogrzewania, wentylacja. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Roboty instalacyjne -II

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont instalacji centralnego ogrzewania w starym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Osieku

Przedmiar robót. Remont instalacji centralnego ogrzewania w starym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Osieku strona nr: 1 Przedmiar robót Remont instalacji centralnego ogrzewania w starym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Osieku Data: 2009-04-20 Budowa: Roboty instalacyjne Obiekt: Budynek Szkoły Podstawowej nr

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie centralnego ogrzewania

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie centralnego ogrzewania AKADEMIA MORSKA 70-500 Szczecin ul. Wały Chrobrego 1-2 PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 12-3 do SIWZ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA

Bardziej szczegółowo

P 107, co,2012 Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 8590) strona nr: 1. Przedmiar robót

P 107, co,2012 Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 8590) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 ELEMENT 1.1 KNR 402/515/3 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego do wymiany zaworów i płukania, ponowny montaż 44 kpl Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa instalacji CO w budynku GOK w Medyni Głogowskiej

Przedmiar Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa instalacji CO w budynku GOK w Medyni Głogowskiej Przedmiar Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa instalacji CO w budynku GOK w Medyni Głogowskiej Obiekt: Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa instalacji CO w budynku GOK

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacje sanitarne - Instalacja centralnego ogrzewania

Przedmiar robót Instalacje sanitarne - Instalacja centralnego ogrzewania Przedmiar robót Instalacje sanitarne - Instalacja centralnego ogrzewania Budowa: Obiekt lub rodzaj robót: Budowa wielofunkcyjnego obiektu usługowego infrastruktury społecznej - przedszkola, sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość. Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr mm Obmiar = 458.

Kosztorys ślepy. Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość. Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr mm Obmiar = 458. Obiekt 1. Centralne Ogrzewania Opis: Obmiar = 0.000 Element 1. 1. c.o. - roboty demontazowe Opis: Obmiar = 0.000 1. 1. 1. KNR 04-02-0506-0100 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dostosowanie sanitariatu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Przedmiar robót. Dostosowanie sanitariatu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Przedmiar robót Budowa: Przedszkole Samorządowe nr 151 Kraków, os. Niepodległości 4. Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje snitarne /remont santariatu/. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie. strona

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Szczegółowy kosztorys ofertowy Szczegółowy kosztorys ofertowy Roboty remontowe instalacji wodnej w budynku. Budowa: Wymiana poziomów w piwnicy i pionów instalacji wodnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym. Obiekt: ul. Kamienna 13

Bardziej szczegółowo

Tabela elementów scalonych

Tabela elementów scalonych expert Tabela elementów scalonych Koszty bezpośrednie Narzuty Robocizna Materiały Sprzęt k.zakupu k.pośrednie Obiekt Gabinet dyrektora i sekretariat Element robót. Kanalizacja sanitarna Element robót.2

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: Roman Domański, Kosztorysant... Sprawdzający:

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: Roman Domański, Kosztorysant... Sprawdzający: Przedmiar robót Rozbudowa z przebudową części parteru dla potrzeb zespołu pomieszczeń izolacyjnych dla chorych wysokozakaźnych - Instalacja Gazów Medycznych. Data: 2016-01-23 Budowa: roboty instalacji

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 2010-01-18 Budowa: Wewnętrzna instalacja kanalizacji. Kody CPV: 45332200-5 Obiekt: Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys. REMONT INSTALACJI C:O: w SP WYLATOWO

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys. REMONT INSTALACJI C:O: w SP WYLATOWO Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor WyLATOWO ZOSIP Kosztorys Strona 2/5 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Cena Wartość 1 KNR 2-20w 0502/03 Montaż rur preizolowanych

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:... ...

Przedmiar. Sprawdzający:... ... Przedmiar Data: 2013-04-10 Budowa: Instalacja wewnętrzna c.o. Obiekt: Hala Widowoskowo-Sportowa Skawina ul. Konstytucji 3-go Maja 11 Zamawiający: Centrum Kultury i Sportu 32-050 Skawina ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.16.21 [4376] - Rekomendacja SKB

Rodos 6.0.16.21 [4376] - Rekomendacja SKB Kosztorys ślepy Strona 1/10 Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 1 KNR 4-02 0114/04 DemontaŜ rurociągu stalowego średnicy 65-80mm 20 m Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 0,2

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Stadion Sportowy - Budynek zaplecza - Instalacja c.o.

Przedmiar robót. Stadion Sportowy - Budynek zaplecza - Instalacja c.o. Przedmiar robót Stadion Sportowy - Budynek zaplecza Budowa: Ustroń ul. Sportowa 5 Obiekt lub rodzaj robót: Roboty instalacyjne Lokalizacja: Ustroń ul. Sportowa 5 Inwestor: Miasto Ustroń 43-450 Ustroń ul.

Bardziej szczegółowo

Lp. ETO Nazwa Jedn ostka

Lp. ETO Nazwa Jedn ostka Lp. ETO Nazwa Jedn ostka Ilość całkowita WYMIANA I MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA-WERSJA -I. 000 Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 9,00 00099 Benzyna do ekstrakcji dm3,0093 3 80099

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r

PRZEDMIAR. Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r PRZEDMIAR Obiekt Budowa Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap Sporządził mgr inŝ. Dorota Bazylewicz 04.2009 r "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ

Przedmiar. Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Przedmiar Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Data: 2007-05-11 Budowa: Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników Kody

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont instalacji centralnego ogrzewania

Przedmiar robót. Remont instalacji centralnego ogrzewania Przedmiar robót Budowa: Ul. Gołębia 20 31-007 Kraków Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński 31-007 Kraków, ul. Gołębia 24 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Remont sanitariatów dla osób niepełnosprawnych na pododdziale urologii w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie ul. Rycerska

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 1 Kosztorys inwestorski 1 Roboty demontażowe 1.1 KNR 402/401/1 Odłączenie i przyłączenie kotła, żeliwnego wodnego, KZ-3 Strebel 1 kpl Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II (R= 0,500)

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Sanitarne. Podstawa opracowania: KNR 4-02, KNR 2-15U, KNR 2-15, KNR 4-01, KNR 21-5U, KNR 00-34, KNR 7-12.

Przedmiar Robót. Sanitarne. Podstawa opracowania: KNR 4-02, KNR 2-15U, KNR 2-15, KNR 4-01, KNR 21-5U, KNR 00-34, KNR 7-12. Przedmiar Robót NAZWA INWESTYCJI Instalacja centralnego ogrzewania Budynek Urzędu Miejskiego przy ulicy Mickiewicza 28/30 ADRES INWESTYCJI ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz INWESTOR Gmina Miasto

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Kosztorys ślepy / Przedmiar robót INSTALACJE CENTARLNEGO OGRZEWANIA Obiekt Budowa Bielsko-Biała ul. Legionów 81 Inwestor Prokuratura Okręgowa, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Listopadowa 31 Ceny nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski inwestorski Data: 2008-09-29 Budowa: ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W ŁOWISKU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ C.O. Zamawiający: URZĄD GMINY KAMIEŃ opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Kosztorys Ślepy. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Kosztorys Ślepy Budowa: ROBOTY REMONTOWE OBIETU SŁUśĄCEGO REHABILITACJI - REMONT INSTALACJI C.O. Z WYMIANĄ GRZEJNIKÓW Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNO-ADMINISTRACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - POKOJE 6, 7, 113,

Bardziej szczegółowo

Instalacja centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczenia na węzełcieplny dla części mieszkalnej budynku przy ul.3 Maja 11 w Sosnowcu.

Instalacja centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczenia na węzełcieplny dla części mieszkalnej budynku przy ul.3 Maja 11 w Sosnowcu. P R Z E D M I A R R O B Ó T Instalacja centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczenia na węzełcieplny dla części mieszkalnej budynku przy ul.3 Maja 11 w Sosnowcu. Data: 2018-09-07 Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont toalet z natryskami.

Przedmiar robót. Remont toalet z natryskami. Przedmiar robót Budowa: Szkoła Podstawowa Nr 86. Obiekt lub rodzaj robót: Toalety i pomieszczenie z natryskami - insatalacje sanitarne. Lokalizacja: Kraków os. Jagiellońskie 18. Inwestor: Zespół Ekonomiki

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Budynek Zakładu InŜynieri Produkcji Rolniczej w Kłudzienku KOSZTORYS OFERTOWY Inwestor : Instytut Technologiczno-Przyrodniczy z siedzibą w Falentach koło Warszawy Adres inwestora : 05-090 Raszyn, ul. Hrabska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP - branża sanitarna

Przedmiar. Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP - branża sanitarna Przedmiar Data: 2009-03-24 Budowa: Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Obiekt: Brzeźno

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacja centralnego ogrzewania - etap 1 (garaż)

Przedmiar robót. Instalacja centralnego ogrzewania - etap 1 (garaż) Przedmiar robót Instalacja centralnego ogrzewania - etap 1 (garaż) Data: 2012-08-01 Obiekt/Rodzaj robót: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie Śląskim, ul. Stacyjna nr 26a Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Przebudowa instalacji c.o. w budynku GOK w Pogwizdowie

Przedmiar Przebudowa instalacji c.o. w budynku GOK w Pogwizdowie Przedmiar Przebudowa instalacji c.o. w budynku GOK w Pogwizdowie Obiekt: Przebudowa instalacji c.o. w budynku GOK w Pogwizdowie Zamawiający: Gmina Czarna Przebudowa instalacji c.o. w budynku GOK w Pogwizdowie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania Inwestor : Uniwersytet Rolniczy Kraków Opracował : A.Bielecki Data : 08-08-28 Sprawdził

Bardziej szczegółowo

0814 Brzeszcze, świetlica os. Paderew. -c.o. Zuzia (C) DataComp (lic. 1452) strona nr: 1. Przedmiar

0814 Brzeszcze, świetlica os. Paderew. -c.o. Zuzia (C) DataComp (lic. 1452) strona nr: 1. Przedmiar 0814 Brzeszcze, świetlica os. Paderew. -c.o. Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 1452) strona nr: 1 Przedmiar Kosztorys nr 2289.CO/01/08. Przebudowa wymiennikowni ciepła na świetlicę osiedlową w Brzeszczach,

Bardziej szczegółowo

: 29+14=43 20 mm szt KNR 402/512/4 DemontaŜ zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, í 25-

: 29+14=43 20 mm szt KNR 402/512/4 DemontaŜ zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, í 25- Numer Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Kosztorys WYMIANA I MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA-WERSJA -I. 1 Element ROBOTY DEMONTAśOWE INSTALACJI C.O. 1 KNR 401/330/2 Wykucie wnęk

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Modernizacja instalacji c.o.

Przedmiar. Modernizacja instalacji c.o. Przedmiar Obiekt: Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki, ul. Szpitalna 60 16-100 Suwałki Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Projektów EURO-INSTAL mgr inż Leszek Kwiecień Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie:

KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie: KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA INSTALACJA C.O. I WODY W MIESZKANI ACH ADRES INWESTYCJI : GOLA 59 INWESTOR : GMINA GOSTYŃ ADRES INWESTORA : 63-800 GOSTYŃ UL. RYNEK 2 BRANŻA : Sanitarna DATA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót mgr.inż. Przemysław Kozłowski upr.map/0134/poos/04, ...

Przedmiar robót mgr.inż. Przemysław Kozłowski upr.map/0134/poos/04, ... Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Budowa: Instalacje wewnętrzna c.o. w budynku Sespołu szkól im. E. Godlewskiego - remont instalacji i wymiana grzejników Nazwa obiektu lub robót: oboty instalacyjne Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacja centralnego ogrzewania

Przedmiar robót. Instalacja centralnego ogrzewania Przedmiar robót Data: 2010-04-09 Budowa: Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Krasińskiego 13 w śywcu Obiekt: Starostwo Powiatowe w śywcu Zamawiający: Starostwo Powiatowe w śywcu, 34-300 śywiec ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/08/2012

Przedmiar robót 1/08/2012 Przedmiar robót 1/08/2012 Roboty remontowe instalacji sanitarnych Obiekt Remont instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie Kod CPV 45331100-7

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Przedmiar robót REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Data: 2010-04-07 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania Obiekt: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 w BOCHNI ul.kącik 7 Zamawiający: GMINA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Data: 2009-11-15 Budowa: Instalacja c.o. Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45320000-6 Roboty izolacyjne Obiekt: Przebudowa i rozbudowa budynku hali rakiet z adaptacją na

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : maj 2012 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : maj 2012 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Salą Gimnastyczną - Modernizacja systemu grzewczego - wymiana całej instalacji CO ADRES INWESTYCJI : Wola Droszewska Nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 DemontaŜ starej instalacji

Przedmiar Robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 DemontaŜ starej instalacji Zbiór: Krupski Młyn 2 - Instalacja co remont Zuzia (C) DataComp 1994-2000 strona nr 1 Przedmiar Robót 1 DemontaŜ starej instalacji 1.001 KNNR 8/410/1 DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych,

Bardziej szczegółowo

Podłączenie nagrzewnic instalacji wentylacji mechanicznej do instalacji c.o. - Aneks

Podłączenie nagrzewnic instalacji wentylacji mechanicznej do instalacji c.o. - Aneks K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Podłączenie nagrzewnic instalacji wentylacji mechanicznej do instalacji c.o. - Aneks Data: 2007-10-16 Inwestor: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, 80-806

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Kompleksowa wymiana centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół im.gen.sikorskiego. Adres : 37-420 Rudnik ; dz. nr ew. 2603/10 Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Kosztoreys - NAKŁADCZY

Kosztoreys - NAKŁADCZY Kosztoreys - NAKŁADCZY Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Obłęże gm.kępice Gmina Kępice Biuro Obsługi Inwestora "ABOL: w Bytowie Sporządził Zygmunt Borkowski Bytów sierpień 2010 "Rekomendacja Jakości"

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. INSTALACJA C.O. W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM SŁUPSK, ul. Piekiełko 13/14

PRZEDMIAR ROBÓT. INSTALACJA C.O. W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM SŁUPSK, ul. Piekiełko 13/14 2013-07-30 PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJA C.O. W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM SŁUPSK, ul. Piekiełko 13/14 Podstawa opracowania: KNNR 4, KNR 00-34, KNNR 8, KNR 4-01I, KNR 4-01, KNKRB 02, KNR 7-12, KNR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys INSTALACJE WOD.KAN. C.O. I WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Kosztorys INSTALACJE WOD.KAN. C.O. I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Kosztorys Budowa: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK BIUROWY Lokalizacja: NOWY TARG AL. TYSIĄCLECIA 33 Inwestor: IZBA CELNA W KRAKOWIE AL. KRASIŃSKIEGO 11 B 31-111

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i modernizacji kotłowni gazowej wraz z pompą ciepła w budynku internatu oraz stołówki Specjalnego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Remont instalacji centralnego ogrzewania - II etap

KOSZTORYS OFERTOWY. Remont instalacji centralnego ogrzewania - II etap Remont instalacji centralnego ogrzewania - II etap KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku- Urzędu Pracy w ubsku ADRES INWESTYCJI : 68-300 ubsko ul. 3 Maja 1 INWESTOR : Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn MONTAŻ INSTALACJI C.O. kod CPV do lokalu nr 1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn MONTAŻ INSTALACJI C.O. kod CPV do lokalu nr 1 1 2.1 MONTAŻ INSTALACJI C.O. kod CPV 45331100-7 - do lokalu nr 1 1 KNR 0-31 0214- Ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej kpl. d.1 02 w wodnych instalacjach grzewczych; średnica króćców przyłączeniowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Instalacja wentylacji w bloku Ŝywieniowym Szkóly Podstawowej w Granowcu

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Instalacja wentylacji w bloku Ŝywieniowym Szkóly Podstawowej w Granowcu Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Szkóly Podstawowej w Granowcu Obiekt Kod CPV 45215000-7, 45214210-5, 45331210-1 Budowa Szkoła Podstawowa w Granowcu Inwestor

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne Przedmiar robót Instalacje sanitarne Obiekt Kod CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne Budowa ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin Inwestor Jednostka Woskowa 4340 ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec ul. Rózin 8

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec ul. Rózin 8 PRZEDMIAR ROBÓT Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec ul. Rózin 8 Rodzaj robót: Sanitarne Zakres robót: Budynek główny nr 8 - wymiana grzejników i zaworów grzejnikowych Lokalizacja robót: Zwierzyniec,

Bardziej szczegółowo

1403P Baza TJO adm-soc CO Zuzia (C) DataComp (lic. 3386) Instalacja CO i podłączenie czynnika grzewczego do nagrzewnic

1403P Baza TJO adm-soc CO Zuzia (C) DataComp (lic. 3386) Instalacja CO i podłączenie czynnika grzewczego do nagrzewnic Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Iloś Krot. Jedn. 1. Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania INSTALACJA C.O. 1 KNR 35/201/3 lutem miękkim, rurociąg

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Przebudowa z rozbudowa budynku warsztatowo - magazynowego z wiatą

Kosztorys. Przebudowa z rozbudowa budynku warsztatowo - magazynowego z wiatą Kosztorys Budowa: Instalacje sanitarne Obiekt: budynek c Zamawiający: P.G.K. Sp. z o.o. Puck, ul. Zamkowa 6 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kompleksowy remont zaplecza sali gimnastycznej - roboty budowlane - ETAP 1 - STAN SUROWY.

Przedmiar robót. Kompleksowy remont zaplecza sali gimnastycznej - roboty budowlane - ETAP 1 - STAN SUROWY. Przedmiar robót STAN SUROWY. Budowa: S.P. nr 2 Obiekt lub rodzaj robót: SZKOŁA PODSTAWOWA Lokalizacja: Kraków ul Strzelców nr 5 A Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Data opracowania: 2014-10-09

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja instalacji c.o. z wymianą grzejników

Przedmiar robót. Modernizacja instalacji c.o. z wymianą grzejników Przedmiar robót Data: 2013-05-27 Budowa: Zadanie inwestycyjne Dzielnicy VI Bronowice Obiekt/Rodzaj robót: Przedszkole Nr 137 w Krakowie/ Roboty instalacyjne. Lokalizacja: Kraków 30-147, ul. Na Błonie 15c

Bardziej szczegółowo

Kosztorys NAKŁADCZY. Świetlica Wiejska - etap I Obłęże gm.kępice. Biuro Obsługi Inwestora "ABOL: w Bytowie. Bytów sierpień 2010

Kosztorys NAKŁADCZY. Świetlica Wiejska - etap I Obłęże gm.kępice. Biuro Obsługi Inwestora ABOL: w Bytowie. Bytów sierpień 2010 Kosztorys NAKŁADCZY Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Obłęże gm.kępice Gmina Kępice Biuro Obsługi Inwestora "ABOL: w Bytowie Sporządził Zygmunt Borkowski Bytów sierpień 2010 "Rekomendacja Jakości"

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont sanitariatów

Przedmiar robót. Remont sanitariatów Przedmiar robót Budowa: Podział środków - transza XIX (ŚDM) Obiekt lub rodzaj robót: Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2/ Roboty sanitarne Lokalizacja: 31-234 Kraków ul. Porzeczkowa 3 Inwestor: ZEO w Krakowie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA INWESTYCJI : REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD - KAN ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym Dmowskiego 6

Przedmiar robót. Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym Dmowskiego 6 Przedmiar robót Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym Dmowskiego 6 Data: 2018-03-30 Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Dmowskiego 6 w Stalowej Woli.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa pomieszczeń laboratorium Diagnostyki Agrofagów

Przedmiar. Przebudowa pomieszczeń laboratorium Diagnostyki Agrofagów Przedmiar Data: 2009-03-08 Budowa: Wydział Ogrodniczy UR Zamawiający: UR im. Hugo Kołłątaja w Krakowie Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar 1 UR Laboratorium Diagnostki

Bardziej szczegółowo

Zestawienie sprzętu Strona 8/8

Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 2,896 2 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,292 3 Środek transportowy m-g 0,579 Razem 3,767 Zestawienie materiałów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS - OFERTOWY

KOSZTORYS - OFERTOWY KOSZTORYS - OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : instalacja WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA W BUDYNKU SAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROWIE WLKP ADRES INWESTYCJI : 63-400 OSTRÓW WLKP AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 16 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Data: 2009-11-17 Budowa: Instalacja wody lodowej Kody CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45320000-6 Roboty izolacyjne Obiekt: Przebudowa i rozbudowa budynku hali rakiet z adaptacją

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. WYMIANA INSTALACJI WODY i KANALIZACJI

Kosztorys ofertowy. WYMIANA INSTALACJI WODY i KANALIZACJI Kosztorys ofertowy Data: 2011-04-11 Budowa: ul. Peowiaków 14, 22-400 Zamość Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Peowiaków 14, 22-400 Zamość Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. PEOWIAKÓW 14

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót mgr inż.danuta Nowak-Łuksza,...

Przedmiar robót mgr inż.danuta Nowak-Łuksza,... Przedmiar robót Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Kraków ul. Helclów 2 Nazwy i kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Projekt wykonawczy dostosowania cieplnego i hydraulicznego instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 322 w Skołyszynie

Bardziej szczegółowo

Zbiór: MYSTKOW - instalacja wod-kan i ppoz - INST - I Zuzia (C) DataComp Przedmiar Robót

Zbiór: MYSTKOW - instalacja wod-kan i ppoz - INST - I Zuzia (C) DataComp Przedmiar Robót Przedmiar Robót 1 INSTALACJA WOD-KAN 1.001 KNRW 215/112/1 1.002 KNRW 215/112/2 1.003 KNRW 215/112/3 1.004 KNRW 215/112/4 1.005 KNRW 215/112/5 1.006 KNRW 215/112/6 1.007 KNRW 215/112/1 1.008 KNRW 215/112/2

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI MZGM TBS sp. z o.o. Płock ul. Polna 7 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Wymiana węzła cieplnego i modernizacja instalacji c.o. ADRES INWESTYCJI : Płock ul. Kazimierza Wielkiego6A (przedszkole) INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45212225-9

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45212225-9 ARCHIMEDIA POZNAŃ UL. WOLSZTYŃSKA 4, 60-367 POZNAŃ KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45212225-9 NAZWA INWESTYCJI : Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny ADRES INWESTYCJI : Słupsk, ul. Niedziałkowskiego, dz. nr ewid.: 574/7

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys wykonano zgodnie z Rozp. M.Inf. z r Dz.U. Nr 130 Poz mgr inż. Ireneusz Falejczyk. Słupsk r.

Przedmiar robót. Kosztorys wykonano zgodnie z Rozp. M.Inf. z r Dz.U. Nr 130 Poz mgr inż. Ireneusz Falejczyk. Słupsk r. Przedmiar robót Obiekt Budynek nr 172. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Kod CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331100-7

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NA WYKONANIE INSTALACJI C.O. W BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA NR 1 W ŁĘCZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT NA WYKONANIE INSTALACJI C.O. W BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA NR 1 W ŁĘCZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT NA WYKONANIE INSTALACJI C.O. W BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA NR W ŁĘCZNEJ NAZWA INWESTYCJI : Instalacja centralnego ogrzewania w budynku Przychodni zdrowia Nr w Łęcznej (CPV) 45540-5, 4500-7

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Instalacja wod-kan Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r

PRZEDMIAR. Instalacja wod-kan Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r PRZEDMIAR Obiekt Budowa Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap Sporządził mgr inŝ. Dorota Bazylewicz 04.2009 r "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana

Bardziej szczegółowo

file:///x:/doc/justyna/2011/056-remont Radiologii/od D.Budowlanego/...

file:///x:/doc/justyna/2011/056-remont Radiologii/od D.Budowlanego/... 1 z 19 2011-03-30 13:43 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Zakład Diagnostyki Radiologicznej - Instalacja wod - kan I i II etap Kod CPV 45330000-9 Budowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Adres Inwestycji: : REMONT BUDYNKU OSP - INSTALACJA C.O. I GAZOWA Nazwa Inwestycji: : Kamieńsk ul. Głowackiego, działka nr 2 obręb 5 Inwestor: : Gmina Kamieńsk Sporządził: : Tomasz

Bardziej szczegółowo