Patronat Instytutu Transportu Samochodowego nad Stacjami Kontroli Pojazdów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Patronat Instytutu Transportu Samochodowego nad Stacjami Kontroli Pojazdów"

Transkrypt

1 4 4. Patronat nstytutu Transportu Samochowego nad Stacjami Kontroli Pojazdów Wyszczególnienie Opłata w zł Wpis Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, Ŝe zagraŝa bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony śrowiska: określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za kaŝde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 5 sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów stosowanych przy tych Badanie datkowe pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, Ŝe zagraŝa bezpieczeństwu lub narusza wymagania ochrony śrowiska (Dz.U. Poz ust. pkt. ) Sposób naliczania r. Poz. 996 w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów stosowanych przy tych gg odpowiednio stwierdzonych usterek Części skławe y za 4. x ilość usterek 20 y dla 20 max 98 lość Badanie datkowe pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego, który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, z zastrzeŝeniem pkt 4, lub noszącego ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagroŝenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz.U. Poz ust. pkt. 2) Badanie datkowe pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego, którego dane techniczne są niezgodne ze stanem faktycznym (Dz.U. z 202 r. poz. 37 ustawa Prawo o ruchu drogowym art. 32 ust. pkt 7 oraz Dz.U. Poz ust. pkt. 3) pkt. 0-0 ) działu załącznika nr + dział załącznika nr 2 wg. skierowania, wniosku w sposób określony w pkt 0 działu załącznika nr =92 2) Uwagi: ) PKT. 0-0 DZAŁU ZAŁĄCZNKA NR = ZAKRES OKRESOWEGO BADANA TECHNCZNEGO POJAZDU 2) JeŜeli pojazd jest skierowany tak jak w pkt. a jednocześnie przy okazji wykonywania datkowego badania właściciel pojazdu chciałby przedstawić pojazd równocześnie okresowego badania technicznego to diagnosta jest zobowiązany wykonać w pierwsze kolejności zgodnie z przepisami (Dz. U. z 202 r. poz. 37, art. 8 ust. pkt lit a)) wymienione datkowe badania. Po wykonaniu datkowego badania (jak w pkt. ) uprawniony diagnosta wykonuje obowiązkowo odpowiedni wpis badań technicznych o wykonaniu datkowe badania. Wydaje odpowiednie zaświadczenie, które będzie podstawą odzyskania wodu rejestracyjnego w Wydziale Komunikacji. Następnie zgodnie z wolą właściciela pojazdu konuje drugiego wpisu technicznych badań o wykonaniu okresowego badania technicznego, które będzie podstawą późniejszego wpisu kolejnego okresowego badania w wodzie rejestracyjnym po odzyskaniu wodu rejestracyjnego przez właściciela. Pobnie postępujemy gdy pojazd skierowany jest za brak waŝnego okresowego badania technicznego

2 Patronat nstytutu Transportu Samochowego nad Stacjami Kontroli Pojazdów Wyszczególnienie Opłata w zł Wpis 5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, Ŝe zagraŝa bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony śrowiska: 5. co którego zachodzi podejrzenie, Ŝe nie spełnia określonych warunków technicznych 3) po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94 Sposób naliczania sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów stosowanych przy tych Badanie datkowe pojazdu skierowanego przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu, jeŝeli z kumentów wymaganych jego rejestracji wynika, Ŝe narusza wymagania ochrony śrowiska (Dz.U. Poz ust. pkt. 4) r. Poz. 996 w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów stosowanych przy tych Części skławe y za y dla lość pkt. 8., 8.2, 8.3 działu załącznika nr 5. x Badanie datkowe pojazdu skierowanego przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu, jeŝeli z kumentów wymaganych jego rejestracji wynika, Ŝe uczestniczył on w wypadku drogowym (Dz.U. Poz ust. pkt. 4) pkt. 0-0 ) działu załącznika nr + dział załącznika nr =92 2) 2

3 Patronat nstytutu Transportu Samochowego nad Stacjami Kontroli Pojazdów 6 Pozostałe datkowe badania techniczne pojazdu: Wyszczególnienie Opłata w zł Wpis 6.2 który ma być uŝywany jako taksówka osobowa lub bagaŝowa (za warunki datkowe) który ma być uŝywany jako uprzywilejowany (za warunki datkowe) który ma być uŝywany przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) autobusu, który moŝe poruszać się po drogach z prędkością 00 km/h (za badanie specjalistyczne) nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki datkowe) 48 Sposób naliczania dla ww. pojazdów, które przyjechały po raz pierwszy na badanie datkowe, a posiadają waŝne badanie okresowe V V sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów stosowanych przy tych Badanie datkowe pojazdu, który ma być uŝywany jako taksówka obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia datkowych warunków technicznych (Dz.U. Poz ust. pkt. 6) Badanie datkowe pojazdu, uprzywilejowanego obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia datkowych warunków technicznych(dz.u. Poz ust. pkt. 7) Badanie datkowe pojazdu odpowiednio przystosowanego lub wyposaŝonego zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. Poz ust. pkt. 9) Badanie datkowe pojazdu autobusu, którego puszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 00 km/h, co zgodności z datkowymi warunkami technicznymi (Dz.U. Poz ust. pkt. 3) Badanie datkowe pojazdu nauki jazdy, pojazdu przeprowadzania egzaminu państwowego obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia datkowych warunków technicznych (Dz.U. Poz ust. pkt. 8) r. Poz. 996 w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów stosowanych przy tych pkt 0 działu załącznika nr + pkt 3 działu załącznika nr 2 pkt 0 działu załącznika nr + pkt 4 działu załącznika nr 2 pkt 0 działu załącznika nr rozporządzenia + pkt 6 działu załącznika nr 2 pkt 0, i działu załącznika nr + pkt 8 działu załącznika nr 2 pkt 0 działu załącznika nr + pkt 5 działu załącznika nr 2 Części skławe y za y dla Zgodnie z ustawą, jeśli nastąpi zmiana Zgodnie z ustawą, jeśli nastąpi zmiana Zgodnie z ustawą, jeśli nastąpi zmiana Zgodnie z ustawą, jeśli nastąpi zmiana Zgodnie z ustawą, jeśli nastąpi zmiana lość 3

4 Patronat nstytutu Transportu Samochowego nad Stacjami Kontroli Pojazdów Wyszczególnienie Opłata w zł Wpis 6 Pozostałe datkowe badania techniczne pojazdu: 6.2 który ma być uŝywany jako taksówka osobowa lub bagaŝowa (za warunki datkowe) który ma być uŝywany jako uprzywilejowany (za warunki datkowe) który ma być uŝywany przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) autobusu, który moŝe poruszać się po drogach z prędkością 00 km/h (za badanie specjalistyczne) nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki datkowe) 48 Sposób naliczania dla ww. pojazdów, które przyjechały na badanie okresowe sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów stosowanych przy tych Badanie datkowe pojazdu, który ma być uŝywany jako taksówka obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia datkowych warunków technicznych (Dz.U. Poz ust. pkt. 6) r. Poz. 996 w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów stosowanych przy tych pkt 0 działu załącznika nr + pkt 3 działu załącznika nr 2 + pkt. 0-0 działu załącznika nr Części skławe y za y dla = 40 lość Badanie datkowe pojazdu uprzywilejowanego obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia datkowych warunków technicznych(dz.u. Poz ust. pkt. 7) pkt 0 działu załącznika nr + pkt 4 działu załącznika nr 2 + pkt. 0-0 działu załącznika nr = 48 Badanie datkowe pojazdu odpowiednio przystosowanego lub wyposaŝonego zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. Poz ust. pkt. 9) pkt 0 działu załącznika nr rozporządzenia + pkt 6 działu załącznika nr 2 + pkt. 0-0 działu załącznika nr = 83 V Badanie datkowe pojazdu autobusu, którego puszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 00 km/h, co zgodności z datkowymi warunkami technicznymi (Dz.U. Poz ust. pkt. 3) pkt 0 działu załącznika nr + pkt 5 działu załącznika nr 2 + pkt. 0-0 działu załącznika nr = 224 V Badanie datkowe pojazdu nauki jazdy, pojazdu przeprowadzania egzaminu państwowego obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia datkowych warunków technicznych (Dz.U. Poz ust. pkt. 8) pkt 0, i działu załącznika nr + pkt 8 działu załącznika nr 2 + pkt. 0-0 działu załącznika nr = 46 4

5 Patronat nstytutu Transportu Samochowego nad Stacjami Kontroli Pojazdów Wyszczególnienie Opłata w zł Wpis 6 Pozostałe datkowe badania techniczne pojazdu: 6.7 w którym konano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w wodzie rejestracyjnym o którym mowa w art. 8 ust. pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 997 r. Prawo o ruchu drogowym / ubezpieczenie / 50 sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów stosowanych przy tych Sposób naliczania Badanie datkowe pojazdu, w którym konano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w wodzie rejestracyjnym - jeŝeli zmiany konstrukcyjne lub wymiana elementów powodujących zmianę danych w wodzie rejestracyjnym nie mają wpływu na działanie układu kierowniczego, skuteczność tłumienia zawieszenia oraz ustawienie kół jezdnych (Dz.U. Poz ust. pkt. 5) Badanie datkowe pojazdu, w którym konano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w wodzie rejestracyjnym - jeŝeli zmiany konstrukcyjne lub wymiana elementów powodujących zmianę danych w wodzie rejestracyjnym mają wpływ na działanie układu kierowniczego, skuteczność tłumienia zawieszenia oraz ustawienie kół jezdnych (Dz.U. Poz ust. pkt. 5) Badanie datkowe pojazdu, w którym została konana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia określonego w grupach 3 i 0 działu załącznika ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 200 r. Nr, poz. 66, z późn. zm.) w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego (Dz.U. Poz ust. pkt. 0) r. Poz. 996 w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów stosowanych przy tych w sposób określony dla okresowego badania technicznego pojazdu + dział załącznika nr 2 + sporządzenie opisu zmian konanych w pojeździe zgodnie z załącznikiem nr 5 w sposób określony dla okresowego badania technicznego pojazdu + pkt 2 działu załącznika nr 2 + dział załącznika nr 2 + sporządzenie opisu zmian konanych w pojeździe zgodnie z załącznikiem nr 5 pkt 0 2 i 5 6 działu załącznika nr + pkt działu załącznika nr 2, odpowiednio zakresu naprawy Części skławe y za y dla = = 274 lość 2) 2)

6 Patronat nstytutu Transportu Samochowego nad Stacjami Kontroli Pojazdów Wyszczególnienie Opłata w zł Wpis 6 Pozostałe datkowe badania techniczne pojazdu: skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych jego rejestracji - skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeŝeli z kumentów wymaganych jego rejestracji wynika, Ŝe uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony śrowiska w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagroŝenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego Sposób naliczania sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów stosowanych przy tych Badanie datkowe pojazdu skierowanego przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych jego rejestracji (Dz.U. Poz ust. pkt. 3) Badanie datkowe pojazdu skierowanego przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu, jeŝeli z kumentów wymaganych jego rejestracji wynika, Ŝe uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony śrowiska (Dz.U. Poz ust. pkt. 4) w przypadku pojazdów, w których stwierdzono wyłącznie naruszenie wymagań ochrony śrowiska (Dz.U. Poz ust. pkt. 4) Badanie datkowe pojazdu, w którym w trakcie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagroŝenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz.U. Poz ust. pkt. ) r. Poz. 996 w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów stosowanych przy tych ustalenie danych pojazdu określonych przez starostę w skierowaniu lub przez posiadacza pojazdu we wniosku, w sposób określony w pkt 0 działu załącznika nr w sposób określony w pkt 0 0 działu załącznika nr i w dziale załącznika nr 2 Części skławe y za y dla lość =92 2) pkt. 8., 8.2, 8.3 działu załącznika nr 5. x w sposób określony w pkt 0 0 działu załącznika nr i w dziale załącznika nr 2 odpowiednio stwierdzonych usterek

7 Patronat nstytutu Transportu Samochowego nad Stacjami Kontroli Pojazdów Wyszczególnienie Opłata w zł Wpis 6 Pozostałe datkowe badania techniczne pojazdu: 6. pojazd, o którym mowa w art. 8 ust. pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 997 r. Prawo o ruchu drogowym / VAT / dla którego określono datkowe wymagania techniczne w międzynarowych porozumieniach tyczących międzynarowego transportu drogowego Sposób naliczania sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów stosowanych przy tych r. Poz. 996 w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów stosowanych przy tych Części skławe y za 20 y dla Sposób naliczania dla pojazdu, który przyjechał po raz pierwszy na badanie datkowe / VAT / Badanie datkowe pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 99 r. o podatku chowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia w sposób określony w pkt 0 działu 5 lutego 992 r. o podatku chowym od osób prawnych, załącznika nr + pkt 7 działu załącznika ustawy z dnia marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nr 2 ustawy z dnia 6 grudnia 200 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. Poz ust. pkt. 0) Sposób naliczania ww. pojazdu / VAT /, który przyjechał na badanie okresowe Badanie okresowe pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 99 r. o podatku chowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 5 lutego 992 r. o podatku chowym od osób prawnych, ustawy z dnia marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 6 grudnia 200 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. Poz ust. pkt. 0) Badanie datkowe pojazdu, dla którego określono datkowe wymagania techniczne w międzynarowych porozumieniach tyczących międzynarowego transportu drogowego (Dz.U. Poz ust. pkt. 4) pkt. 0-0 ) działu załącznika nr + pkt 7 działu załącznika nr 2 w sposób określony w pkt 0 działu załącznika nr + pkt 9 działu załącznika nr = 48 lość

8 Patronat nstytutu Transportu Samochowego nad Stacjami Kontroli Pojazdów Wyszczególnienie Opłata w zł Wpis Okresowe badanie techniczne (badanie specjalistyczne):.5 pojazd przystosowany zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63 Sposób naliczania sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów stosowanych przy tych r. Poz. 996 w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów stosowanych przy tych oraz Dz. U. Nr. 32 z dnia r. Poz.262 z późn. zm w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŝenia Części skławe y za y dla lość Badanie okresowe pojazdu przystosowanego zasilania gazem (Dz.U. Poz ust. pkt. 4) pkt 0 0 działu załącznika nr (Dz. U. z dnia r. Poz. 996) + 4 (Dz. U. Nr. 32 z dnia r. Poz.262 z późn. zm) = 6 tak 8

9 Patronat nstytutu Transportu Samochowego nad Stacjami Kontroli Pojazdów Wyszczególnienie Opłata w zł Wpis 7 Sprawdzenie spełniania datkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: 7.2 czy pojazd odpowiada datkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych wykonywania czynności na drodze czy pojazd odpowiada datkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów cięŝarowych przystosowanych przewozu osób czy pojazd odpowiada datkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego uŝywanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej czy pojazd odpowiada datkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4 V sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów stosowanych przy tych Badanie okresowe pojazdu przeznaczonego wykonywania czynności na drodze (Dz.U. Poz ust. pkt. 4) Badanie okresowe pojazdu cięŝarowego przystosowanego przewozu osób (Dz.U. Poz ust. pkt. 4) Badanie okresowe autobusu miejskiego uŝywanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej (Dz.U. Poz ust. pkt. 4) Badanie okresowe autobusu szkolnego (Dz.U. Poz ust. pkt. 4) Sposób naliczania r. Poz. 996 w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów stosowanych przy tych oraz Dz. U. Nr. 32 z dnia r. Poz.262 z późn. zm w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŝenia w pkt 0 0 działu załącznika nr (Dz. U. z dnia r. Poz. 996) + 38 i 39 (Dz. U. Nr. 32 z dnia r. Poz.262 z późn. zm) w pkt 0 0 działu załącznika nr (Dz. U. z dnia r. Poz. 996) + 40 (Dz. U. Nr. 32 z dnia r. Poz.262 z późn. zm) w pkt 0 0 działu załącznika nr (Dz. U. z dnia r. Poz. 996) + 7, 8, 9, 20, 2 (Dz. U. Nr. 32 z dnia r. Poz.262 z późn. zm) w pkt 0 0 działu załącznika nr (Dz. U. z dnia r. Poz. 996) + 22 (Dz. U. Nr. 32 z dnia r. Poz.262 z późn. zm) Części skławe y za y dla = = = = 39 lość tak tak tak tak 9

10 Patronat nstytutu Transportu Samochowego nad Stacjami Kontroli Pojazdów 7 Wyszczególnienie Opłata w zł Wpis Sprawdzenie spełniania datkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: 7. prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego ciągnięcia przyczepy 35 Sposób naliczania dla ww. pojazdu, który przyjechał po raz pierwszy na badanie sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów stosowanych przy tych r. Poz. 996 w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów stosowanych przy tych Części skławe y za y dla lość Badanie polegające na sprawdzeniu prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego ciągnięcia przyczepy (Dz.U. Poz. 37 art. 7 ust. 4 i 4a oraz Dz.U. Poz ust. 8) załącznik nr pkt. 6..0, 0.6 (Dz. U. z dnia r. Poz. 996) + 4 (Dz. U. Nr. 32 z dnia r. Poz.262 z późn. zm) Sposób naliczania dla ww. pojazdu, który przyjechał po raz kolejny (z adnotacją w wodzie rejestracyjnym) na badanie okresowe Badanie okresowe pojazdu silnikowego przystosowanego ciągnięcia przyczepy (Dz.U. Poz. 37 art. 7 ust. 4 i 4a oraz Dz.U. Poz ust. 8) pkt 0 0 działu załącznika nr * 98 tak * - przy załoŝeniu, Ŝe pojazd nie podlega sprawdzeniu innych warunków datkowych Uwagi: W przypadku pojazdu przedstawionego okresowego badania technicznego z adnotacją w wodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się y określonej w lp. 7. tabeli. 0

11 Patronat nstytutu Transportu Samochowego nad Stacjami Kontroli Pojazdów Wyszczególnienie Opłata w zł Wpis 7 Sprawdzenie spełniania datkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: 7.6 wykonanie numeru nadwozia wykonanie tabliczki i jej umieszczenie sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) wniosku o odstępstwo od warunków technicznych pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochowych 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy * 255 V Rodzaj czynności Czynność administracyjna polegająca na wykonaniu numeru nadwozia na podstawie decyzji organu jącego (Dz.U. Poz. 37 ustawa Prawo o ruchu drogowym art. 66a ust. 2) Sposób naliczania Czynność administracyjna polegająca na wykonaniu i umieszczeniu tabliczki znamionowej na podstawie decyzji organu jącego (Dz.U. z 20 r., Nr. 236, poz. 40 rozporządzenia M z dnia r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczenia w pojazdach cech identyfikacyjnych 4 ust. 2) Czynność polegająca na sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) wniosku o odstępstwo od warunków technicznych (Dz.U. nr 223 z dnia 4 października 2004 r., poz. 226 z późniejszymi zmianami) Czynność polegająca na pomiarze prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochowych 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy (Dz.U. nr 223 z dnia 4 października 2004 r., poz. 226 z późniejszymi zmianami) Sposób i tryb Wg. rozporządzenia M z dnia r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczenia w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U. z 20r., Nr. 236, poz. 40) Wg. rozporządzenia M z dnia r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczenia w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U. z 20r., Nr. 236, poz. 40) Samodzielny opis w rubryce uwagi zaświadczenia wykonany przez uprawnionego diagnostę Części skławe y za y dla lość Czynność bez podstawy prawnej * - ę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposaŝone w przyrząd pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochowych 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł

Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW ( Dz.U. z 2004 Nr 223 poz.2261 ze zm.) Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł 1 Okresowe badanie techniczne: 1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00 1.2 1.3 samochód

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW. 1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW. 1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00 Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. ( poz. 2261) TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW Lp. 1 Okresowe badanie techniczne: Wyszczególnienie Opłata w zł (zawiera

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za badania techniczne pojazdów

Wysokość opłat za badania techniczne pojazdów OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW W LIDZBARKU WARMIŃSKIM UL. OLSZTYŃSKA 6A, 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI Wysokość opłat za badania techniczne pojazdów Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł (zawiera podatek od

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW. (Dz. U Nr 223, Poz. 2261 z dnia 29 września 2004)

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW. (Dz. U Nr 223, Poz. 2261 z dnia 29 września 2004) TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW (Dz. U Nr 223, Poz. 2261 z dnia 29 września 2004) ze zmianami na podstawie rozporządzenia z dnia 18 września 2009r Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł (zawiera

Bardziej szczegółowo

1 Okresowe badanie techniczne: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

1 Okresowe badanie techniczne: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.

Bardziej szczegółowo

SKP STACJA KONTROLI POJAZDÃ W OKRĘGOWA WWE 002. Czynna: od poniedziału do piątku 7.00-15.00 Â Â Â Â Â Â Â Â Â. Kontakt ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ

SKP STACJA KONTROLI POJAZDÃ W OKRĘGOWA WWE 002. Czynna: od poniedziału do piątku 7.00-15.00 Â Â Â Â Â Â Â Â Â. Kontakt ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ SKP Autor: Administrator 25.08.2009. Zmieniony 18.02.2013. STACJA KONTROLI POJAZDÃ W OKRĘGOWA WWE 002 Czynna: od poniedziału do piątku 7.00-15.00 Kontakt ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ Opłata w zł (zawiera

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów Dz. U.

Bardziej szczegółowo

w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.

Bardziej szczegółowo

Badania rejestracyjne i kontrolne pojazdów Zmieniony 06.04.2016.

Badania rejestracyjne i kontrolne pojazdów Zmieniony 06.04.2016. Badania rejestracyjne i kontrolne pojazdów Zmieniony 06.04.2016. PIMB Zapraszamy na badania techniczne (rejestracyjne) do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Nasza stacja jest pierwszą stacją okręgową

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW - CENNIK Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli

Bardziej szczegółowo

Okresowe badanie techniczne Okresowe Motocykl, ciągnik rolniczy 62 zł

Okresowe badanie techniczne Okresowe Motocykl, ciągnik rolniczy 62 zł Opłaty za przeprowadzane badanie są ustawowe i obowiązują od 10.2004 na podstawie DZ. U. 223 poz. 2261 (do wglądu na naszej stronie), opłaty za przeprowadzane badania wynoszą odpowiednio: badanie Motocykl,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r. projekt z dnia 12 sierpnia 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów Tabela opłat za badania techniczne pojazdów Dz. U Nr - Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 22 r {poz. 98} Lp. Wyszczególnienie Okresowe badanie techniczne: Opłata w zł

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Stacją Kontroli Pojazdów

Kontakt ze Stacją Kontroli Pojazdów Serwisy firmy Lellek w Opolu-Sławicach i Nysie dysponują nowoczesną Stacją Kontroli Pojazdów. Nasi diagności sprawnie, rzetelnie i fachowo sprawdzą prawidłowość działania wszystkich podzespołów Państwa

Bardziej szczegółowo

Kraków, 15 kwietnia 2010 roku SPRAWOZDANIE

Kraków, 15 kwietnia 2010 roku SPRAWOZDANIE KM.05.5526- Kraków, 15 kwietnia 2010 roku SPRAWOZDANIE z konferencji zorganizowanej 26 lutego 2010 r. w Urzędzie Miasta Krakowa - w zakresie Nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami. Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 14 paêdziernika 2004 r. Nr 223

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 14 paêdziernika 2004 r. Nr 223 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 paêdziernika 2004 r. Nr 223 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 2259 Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 wrzeênia 2004 r. w sprawie przyj cia Uzupe

Bardziej szczegółowo

Informacja techniczna Patronat ITS

Informacja techniczna Patronat ITS INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO 03 301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 Tabela opłat za badania techniczne pojazdów zasady naliczania Stan prawny na dzień: 15-11 2002 r. Opracował: mgr inż. Andrzej Damm,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego CENNIK USŁUG tel. 89 533 74 62

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego CENNIK USŁUG tel. 89 533 74 62 tel. 89 533 74 62 TRANSPORT MEDYCZNY w granicach administracyjnych Olsztyna (bez względu na ilość przejechanych kilometrów) 1. KARETKA S każda rozpoczęta godzina 200,00 2. KARETKA P każda rozpoczęta godzina

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego CENNIK USŁUG tel. 89 537 38 31

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego CENNIK USŁUG tel. 89 537 38 31 tel. 89 537 38 31 ŚWIADCZENIA BADANIA ZDROWOTNE TECHNICZNE UDZIELANE POJAZDÓW W RAMACH zgodnie NOCNEJ z Rozporządzeniem I ŚWIĄTECZNEJ Ministra OPIEKI Infrastruktury ZDROWOTNEJ z dnia 29 OSOBOM września

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ WOJEWÓDZKĄ STACJĘ POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OLSZTYNIE

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ WOJEWÓDZKĄ STACJĘ POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OLSZTYNIE CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ WOJEWÓDZKĄ STACJĘ POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OLSZTYNIE OPŁATY ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE W RAMACH NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ OSOBOM NIEUBEZPIECZONYM ORAZ

Bardziej szczegółowo

KURS DIAGNOSTA SAMOCHODOWY

KURS DIAGNOSTA SAMOCHODOWY KURS DIAGNOSTA SAMOCHODOWY JEST TO JUŻ OSTATNI KURS PRZED WAKACJAMI!!!` możliwość zakwaterowania uczestników kursu Hotel "Pod Plantami" tel. 62742 1090 Al. Wojska Polskiego 21 63300 Pleszew Wymagania dla

Bardziej szczegółowo

100 PLN 100 PLN 100 PLN 120 PLN 120 PLN 120 PLN

100 PLN 100 PLN 100 PLN 120 PLN 120 PLN 120 PLN Stacja obsługi pojazdów w Starachowicach CENNIK USŁUG: Usługa: Osobowe: Dostawcze: Ciężarowe i autobusy: Roboczogodzina mechanika 40 40 40 Roboczogodzina elektryka 50 50 50 Roboczogodzina blacharza / lakiernika

Bardziej szczegółowo

Wykaz czynności kontrolnych oraz metody oceny stanu technicznego pojazdu, przedmiotów jego wyposażenia i części

Wykaz czynności kontrolnych oraz metody oceny stanu technicznego pojazdu, przedmiotów jego wyposażenia i części ZAŁĄCZNIK Nr 8 WYKAZ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH ORAZ METODY l KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU, PRZEDMIOTÓW JEGO WYPOSAŻENIA I CZĘŚCI, DO PRZEPROWADZANIA DODATKOWEGO BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU Przedmiot

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 97 7219 Poz. 802 802 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

KM-05.5421.6.2.2012 Kraków, 30.03.2012 r. SPRAWOZDANIE

KM-05.5421.6.2.2012 Kraków, 30.03.2012 r. SPRAWOZDANIE KM-05.5421.6.2.2012 Kraków, 30.03.2012 r. SPRAWOZDANIE z konferencji zorganizowanej 23 marca 2012 r. w Urzędzie Miasta Krakowa - w zakresie Nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami. Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wraz z projektem aktu wykonawczego.

- o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wraz z projektem aktu wykonawczego. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-231-08 Druk nr 1540 Warszawa, 24 grudnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

z dnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw U S T AWA Projekt z dnia 13 marca 2017 r. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) 2) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW-WYDZIAŁ KOMUNIKACJI- REJESTRACJA POJAZDÓW

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW-WYDZIAŁ KOMUNIKACJI- REJESTRACJA POJAZDÓW PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW-WYDZIAŁ KOMUNIKACJI- REJESTRACJA POJAZDÓW KM 01. REJESTRACJA POJAZDU NOWEGO KM 02. REJESTRACJA POJAZDU UŻYWANEGO ( WCZEŚNIEJ REJESTROWANEGO W RP) KM 03. REJESTRACJA POJAZDU

Bardziej szczegółowo

KM-05.5421.7.2011 Kraków, 15.04.2011 r. SPRAWOZDANIE

KM-05.5421.7.2011 Kraków, 15.04.2011 r. SPRAWOZDANIE KM-05.5421.7.2011 Kraków, 15.04.2011 r. SPRAWOZDANIE z konferencji zorganizowanej 25 lutego 2011 r. w Urzędzie Miasta Krakowa - w zakresie Nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami. Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U.2005.108.908) - wyciąg DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U.2005.108.908) - wyciąg DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U.2005.108.908) - wyciąg DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 430 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 30 marca 2016 r. 2) 3) w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP ODDZIAŁ W KROŚNIE

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP ODDZIAŁ W KROŚNIE STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP ODDZIAŁ W KROŚNIE Polish Association of Engineers & Technicians of Transportation Department in Krosno 38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 53 Tel./fax

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1) z dnia.. r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1) z dnia.. r. Projekt z dnia 30 września 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1) z dnia.. r. w sprawie przedmiotu, zakresu i sposobu przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA. organizowanego w ramach Projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-181/08 pt.: Nie tylko

REGULAMIN SZKOLENIA. organizowanego w ramach Projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-181/08 pt.: Nie tylko REGULAMIN SZKOLENIA organizowanego w ramach Projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-181/08 pt.: Nie tylko mechanik szkolenie z zakresu diagnostyki samochodowej 1 Informacje ogólne UŜyte w Regulaminie sformułowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 1)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Pan Leszek Guździoł Starosta Policki

Pan Leszek Guździoł Starosta Policki Szczecin, dnia lipca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. Jacka OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 P/08/063 LSZ 41051-1-08 Pan Leszek Guździoł Starosta Policki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Informacja techniczna Patronat ITS

Informacja techniczna Patronat ITS INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO 03 301 Warszawa, ul. Jagiello ska 80 Rok za o enia 1999 TABELA OP AT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW ZASADY NALICZANIA Stan prawny (wg obowi zuj cych Dzienników Ustaw)

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy wszystkich kierowców na przegląd rejestracyjny. Stacja Kontroli Pojazdów do 3.5 tony. przyjazna samochodom wyposażonym w instalacje gazu

Zapraszamy wszystkich kierowców na przegląd rejestracyjny. Stacja Kontroli Pojazdów do 3.5 tony. przyjazna samochodom wyposażonym w instalacje gazu Zapraszamy wszystkich kierowców na przegląd rejestracyjny Stacja Kontroli Pojazdów do 3.5 tony przyjazna samochodom wyposażonym w instalacje gazu SY/013/P Symbole pojazdów A,B,T,E, A- motocykle i motorowery;

Bardziej szczegółowo

z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów Projekt z dnia 4 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

Wysokości opłat w poszczególnych sprawach:

Wysokości opłat w poszczególnych sprawach: Rodzaje opłat: 1. Opłata komunikacyjna wpłacana w Ajencji PKO w urzędzie lub na rachunek: Starostwo Powiatowe w Puławach w PKO BP S.A. Oddział C/Puławy nr 18 1020 3219 0000 9002 0012 0196. 2. Opłata ewidencyjna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 września 2011 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Poz. 1836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Poz. 1836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Poz. 1836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania

Bardziej szczegółowo

5.1. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w 2 ust. 4, 3 ust. 3 i 4, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

5.1. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w 2 ust. 4, 3 ust. 3 i 4, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia. Dziennik Ustaw Nr 81-4408- Poz. 919 nie techniczne należy do innej specjalności niż samochodowa. 3. Uprawnieni diagności, o których mowa w ust. 1, przeprowadzający badania techniczne pojazdów powinni ponadto

Bardziej szczegółowo

3.1. Budowa pojazdu samochodowego Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Poziom wymagań programowych

3.1. Budowa pojazdu samochodowego Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Poziom wymagań programowych 1. Technologia napraw pojazdów samochodowych 3.1. udowa pojazdu samochodowego 3.2. iagnozowanie stanu technicznego zespołów i podzespołów pojazdu samochodowego 3.3. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdu

Bardziej szczegółowo

Zmiany dotyczące kierowców, wchodzące w życie od 18 maja 2015 roku

Zmiany dotyczące kierowców, wchodzące w życie od 18 maja 2015 roku Zmiany dotyczące kierowców, wchodzące w życie od 18 maja 2015 roku Wprowadzone zmiany w poniższym teksie zaznaczone są kursywą i pogrubieniem W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF.IT.431.17.2014. ADF Wrocław, dnia stycznia 2015 r. Pan Bogusław Tusiński Ośrodek Szkolenia Kierowców Bogusław Tusiński ul. Berlinga 3 58-260 Bielawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/54 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/54 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu i/lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z o.o. w Opolu. Stacja Diagnostyczna

Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z o.o. w Opolu. Stacja Diagnostyczna Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z o.o. w Opolu Stacja Diagnostyczna Odpowiednie utrzymanie stanu technicznego pojazdu ma bez wątpienia duży wpływ na bezpieczne poruszanie się nim po drodze.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia Załącznik nr 2b WZORY WNIOSKÓW SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Niniejszy załącznik określa następujące wzory wniosków związanych z rejestracją

Bardziej szczegółowo

KM Kraków, 19 maja 2016 r. SPRAWOZDANIE

KM Kraków, 19 maja 2016 r. SPRAWOZDANIE KM-05.5421.5.1.2016 Kraków, 19 maja 2016 r. SPRAWOZDANIE z konferencji zorganizowanej 26 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Krakowa - w zakresie Nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami. Organizator:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 8 listopada 2017 r.

Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 8 listopada 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 2089 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia wstępne

REGULAMIN. Postanowienia wstępne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr DN/021/18/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie z dnia 23 października 2014r. REGULAMIN przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego

Bardziej szczegółowo

1 (Formy i tryb sprawowania nadzoru i kontroli)

1 (Formy i tryb sprawowania nadzoru i kontroli) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/08 Starosty Limanowskiego z dnia 10 czerwca 2008 r. PROCEDURY OKREŚLAJĄCE ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU I KONTROLI NAD STACJAMI KONTROLI POJAZDÓW 1 (Formy i tryb sprawowania

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo. Wydanie D wg stanu na dzień 07-06-2012 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 WYKAZ OPŁAT Wpłaty za czynności podane poniżej dokonuje się na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 I. REJESTRACJA POJAZDÓW Druki: Lp. Druki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRSTRUKTURY ¹ ) z dnia r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRSTRUKTURY ¹ ) z dnia r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRSTRUKTURY ¹ ) z dnia...2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu Na podstawie art. 77 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.

2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. Lp. Wyszczególnienie naruszeń PRZEDSIĘBIORCA Wysokość kary pienięŝnej w złotych 1 2 3 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE 1.1. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Dróg

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Dróg ZARZĄDZENIE NR 5.2013 STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Dróg Na podstawie 14 ust. 1 uchwały Nr XVI/127/08 Rady Powiatu w Międzyrzeczu

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie pojazdu marki SAM (przyczepa lekka).

Stanowisko w sprawie pojazdu marki SAM (przyczepa lekka). Stanowisko w sprawie pojazdu marki SAM (przyczepa lekka). W jakim terminie powinien być dopuszczony do ruchu pojazd marki SAM (przyczepa lekka)? Problematyka związana z rejestracją pojazdów marki SAM (przyczepa

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA POJAZDU Z ZAGRANICY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda sprawa

REJESTRACJA POJAZDU Z ZAGRANICY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda sprawa REJESTRACJA POJAZDU Z ZAGRANICY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda sprawa rozpatrywana jest odrębnie i w indywidualnych przypadkach

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji Wykaz stacji kontroli pojazdów działających na terenie miasta Gliwice Badania techniczne pojazdów Badania techniczne pojazdów dokonywane są

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja pojazdu samochodowego sprowadzonego z zagranicy:

1. Rejestracja pojazdu samochodowego sprowadzonego z zagranicy: Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: 1. Rejestracja pojazdu samochodowego sprowadzonego z zagranicy: -zaświadczenie z Urzędu Celnego, -zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, -badanie techniczne, 256zł

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji Wykaz stacji kontroli pojazdów działających na terenie miasta Gliwice Badania techniczne pojazdów Badania techniczne pojazdów dokonywane są

Bardziej szczegółowo

TABELA ZBIEŻNOŚCI. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

TABELA ZBIEŻNOŚCI. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTUJ PRZEPISU: Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Nr KD

KARTA USŁUGI Nr KD Starostwo Powiatowe w Żninie ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin tel. +48 52 30 31 100, fax +48 52 30 31 302 bip: http://www.bip.powiatzninski.pl/, internet: http://www.znin.pl, e-mail: powiat@znin.pl KARTA

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne Załącznik nr 3 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 3. Program szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych 1 1. 2. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU Naczelnik Wydziału Daniel Zimoch tel. 4085063 pozostałe telefony: 4085052 - prawa jazdy 4085053 - rejestracja pojazdów 4085056 - zarządzanie ruchem drogowym 4085028 - licencje

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMYWANIE DOKUMENTÓW, USUWANIE I PRZEMIESZCZANIE POJAZDÓW ORAZ BLOKOWANIE KÓŁ

ZATRZYMYWANIE DOKUMENTÓW, USUWANIE I PRZEMIESZCZANIE POJAZDÓW ORAZ BLOKOWANIE KÓŁ Biblioteka Policjanta Prewencji Sławomir Duszyński ZATRZYMYWANIE DOKUMENTÓW, USUWANIE I PRZEMIESZCZANIE POJAZDÓW ORAZ BLOKOWANIE KÓŁ (materiał dydaktyczny) Według stanu prawnego na kwiecień 2012 roku SŁUPSK

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze tel. (085) 65-66-500, fax (085) 65-66-501 www.siemiatycze.pl, e-mail: powiat@siemiatycze.pl Wersja: 1 KD.0143.1.1.2013

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

U S T AWA. z dnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw U S T AWA Projekt z dnia 30 września 2016 r. z dnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) 2) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

Część szczegółowa. I. Rejestracja pojazdów L.p. Przedmiot Opłata skarbowa. Odniesienie do przepisów ustawy o opłacie skarbowej. Uwagi merytoryczne

Część szczegółowa. I. Rejestracja pojazdów L.p. Przedmiot Opłata skarbowa. Odniesienie do przepisów ustawy o opłacie skarbowej. Uwagi merytoryczne Część szczegółowa I. Rejestracja pojazdów 1. Decyzja o czasowej rejestracji pojazdu z urzędu stanowiąca o wydaniu pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych (art. 74 ust.1

Bardziej szczegółowo

2) posiada: 3) Niniejsze rozporzàdzenie by o poprzedzone rozporzàdzeniem ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 9 listopada 2004 r.

2) posiada: 3) Niniejsze rozporzàdzenie by o poprzedzone rozporzàdzeniem ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 9 listopada 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 249 17459 Poz. 2498 i 2499 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o ustawie, nale y przez to rozumieç ustaw z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 2. Wojewódzkim inspektorem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 776 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 776 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 21 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 776 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy

W N I O S E K o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy W N I O S E K o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy podstawa prawna: art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO Strona:1... Siedlce,... (nr rejestru organu właściwego do wydania licencji) wypełnia Urząd w zakresie krajowego przewozu osób w zakresie krajowego przewozu rzeczy STAROSTA SIEDLECKI 1.... (oznaczenie przedsiębiorcy)...

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA STACJI KONTROLI POJAZDÓW

POLSKA IZBA STACJI KONTROLI POJAZDÓW POLSKA IZBA STACJI KONTROLI POJAZDÓW ul. Gdańska 51 lok. A, 01-633 Warszawa KRS 0000205318, REGON 015737230, NIP 1132480641 tel. 22 811 26 06, fax 22 811 28 78 ING Bank Śląski: 40 1050 1025 1000 0022 8014

Bardziej szczegółowo

KODEKS DROGOWY. 15. wydanie

KODEKS DROGOWY. 15. wydanie KODEKS DROGOWY 15. wydanie Spis treści Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym...11 Dział I. Przepisy ogólne...15 Dział II. Ruch drogowy...26 Rozdział 1. Zasady ogólne...26 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 541) USTAWA z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd osób kolejką turystyczną.odt (16.5 KB)

Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd osób kolejką turystyczną.odt (16.5 KB) WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Naczelnik: Ilona Sawicka NUMER KONTA OPŁAT KOMUNIKACYJNYCH BS PUCK 08834800030000000003320002 ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck fax. (58) 673 42 11 Rejestracja pojazdów, tel. (58) 673 42 15,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ... Sępólno Kraj., dnia.. Oznaczenie przedsiębiorcy... Telefon kontaktowy STAROSTA SĘPOLEŃSKI ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

Bardziej szczegółowo

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2.1. Przepisy ruchu drogowego TEMAT 1: Wiadomości ogólne Podstawowe elementy ruchu: 03-07 droga, pojazd, człowiek. podstawowych pojęć dotyczących

Bardziej szczegółowo

INTER CAR NOWAK Sp. z o.o. Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów Nr KR/074/P. kompleksowa przeprowadzona przez inspektora Urzędu Miasta Krakowa

INTER CAR NOWAK Sp. z o.o. Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów Nr KR/074/P. kompleksowa przeprowadzona przez inspektora Urzędu Miasta Krakowa P R Z E B I E G I E F E K T Y K O N T R O L I przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów - przeprowadzonych w 2012 roku Ogółem przeprowadzono 104 kontrole stacji diagnostycznych, w tym: 72 kontrole

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 486. USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2014 poz. 486. USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2014 poz. 486 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

z dnia 11 lipca 2011 r.

z dnia 11 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 153 9107 Poz. 910 910 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1), MINISTRA FINANSÓW 2) ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie badań technicznych

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska EGZAMIN DYPLOMOWY Poniżej zamieszczono zestaw pytań obowiązujący od czerwca 2013r.

Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska EGZAMIN DYPLOMOWY Poniżej zamieszczono zestaw pytań obowiązujący od czerwca 2013r. Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska EGZAMIN DYPLOMOWY Poniżej zamieszczono zestaw pytań obowiązujący od czerwca 2013r. Zagadnienia egzaminacyjne dla kierunków studiów Transport Zagadnienia ogólnokierunkowe:

Bardziej szczegółowo

KM-8. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

KM-8. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców KM-8 URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (wymiana prawa jazdy) Dokumenty od wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 wrzeênia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 wrzeênia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 155 11972 Poz. 1232 Na podstawie art. 81 ust. 15 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje:

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU 47-400 RACIBÓRZ Pl. OKRZEI 4 tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala) fax.

KARTA USŁUG. STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU 47-400 RACIBÓRZ Pl. OKRZEI 4 tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala) fax. KARTA USŁUG STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU 47-400 RACIBÓRZ Pl. OKRZEI 4 tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala) fax. (32) 415 87 36 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU I. TYTUŁ SPRAWY WYDANIE TABLIC

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 27 kwietnia 2009 r. Druk nr 541 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Kłobucku

Bank Spółdzielczy w Kłobucku WYKAZ OPŁAT Wpłaty za czynności podane poniżej dokonuje się na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 I. REJESTRACJA POJAZDÓW Druki: Lp. Druki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 1377 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Cyfryzacji 1) z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowe urządzenia transportowe

Ciśnieniowe urządzenia transportowe Ciśnieniowe urządzenia transportowe Art. 19a. Ciśnieniowe urządzenia transportowe przewożone transportem drogowym powinny odpowiadać określonym w umowie ADR wymaganiom technicznym, zwanym dalej "wymaganiami".

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/275/2009. Rady Miejskiej w Chełmku. z dnia 19 listopada 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXIX/275/2009. Rady Miejskiej w Chełmku. z dnia 19 listopada 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXIX/275/2009 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr RP -../ /./2011 o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej

U M O W A nr RP -../ /./2011 o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej U M O W A nr RP -../ /./2011 o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej Załącznik Nr 3 do Regulaminu W dniu.. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w GiŜycku reprezentowanym przez Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo