Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł"

Transkrypt

1 ISSN Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2013 nr 1-4 styczeń-grudzień 2014 poz WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka. Dokumentacja. Normalizacja. Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia. Czasopiśmiennictwo. Bibliofilstwo) 0/9(05) Dzienniki. Czasopisma społeczno-kulturalne 004(05) Informatyka i technika komputerowa 005(05) Zarządzanie. Biurowość (1-32)(05) Czasopisma regionalne i lokalne (05) Czasopisma popularno-naukowe (05) Czasopisma sensacyjne (05) Czasopisma dziecięce i młodzieżowe (05) Czasopisma mniejszości narodowych (05) Czasopisma dla mężczyzn (05) Czasopisma kobiece (05) Czasopisma studenckie 06(05) Organizacje. Stowarzyszenia. Muzea 1(05) FILOZOFIA. LOGIKA. ETYKA 133(05) Okultyzm. Magia. Czary. Astrologia. Horoskopy. Chiromancja 159.9(05) Psychologia 2(05) RELIGIA. TEOLOGIA. RELIGIOZNAWSTWO 3(05) NAUKI SPOŁECZNE (05) Statystyka. Demografia 316(05) Socjologia 32(05) Polityka. Polityka wewnętrzna. Polityka międzynarodowa 329(05) Ruchy i partie polityczne. Stowarzyszenia kombatanckie. Harcerstwo 33(05) Nauki ekonomiczne. Gospodarka 331(05) Praca. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Związki zawodowe 332(05) Gospodarka regionalna i terytorialna. Gospodarka mieszkaniowa 334(05) Spółdzielczość 336(05) Finanse. Podatki. Bankowość (05) Turystyka 34(05) Prawo. Kryminalistyka 351/354(05) Administracja publiczna. Bezpieczeństwo publiczne. Dzienniki urzędowe 355/359(05) Nauka i sztuka wojenna. Wojsko 364/368(05) Polityka społeczna. Opieka społeczna. Ubezpieczenia 37(05) Oświata. Wychowanie. Pedagogika. Szkolnictwo 378(05) Szkolnictwo wyższe (05) Hobby. Kolekcjonerstwo. Modelarstwo 39(05) Etnografia. Folklor 5(05) NAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE. PRZYRODA 502/504(05) Ochrona środowiska. Degradacja środowiska. Ekologia 51(05) Matematyka 52(05) Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia 53(05) Fizyka 54(05) Chemia. Mineralogia 55/56(05) Geologia. Meteorologia. Hydrologia. Paleontologia 57/59(05) Nauki biologiczne. Botanika. Zoologia. Antropologia 6(05) NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO 60(05) Biotechnologia 61(05) Medycyna. Stomatologia 613(05) Pielęgnacja ciała. Higiena ogólna i osobista. Dieta. Nałogi (05) Dziecko - higiena, opieka, wychowanie 614(05) Służba zdrowia. Ratownictwo 615(05) Farmacja. Fizjoterapia. Medycyna niekonwencjonalna (05) Pielęgniarstwo. Opieka nad chorym 62(05) Technika (05) Energetyka. Górnictwo 621(05) Elektrotechnika. Elektronika. Technika jądrowa. Technologia mechaniczna 623(05) Technika wojskowa. Broń 624/625(05) Inżynieria lądowa. Koleje. Budowa dróg 626/627(05) Inżynieria wodna. Hydrotechnika 628(05) Inżynieria sanitarna 629(05) Technika środków transportu. Samochody. Motoryzacja. Budownictwo okrętowe. Technika lotnicza i astronautyczna 63(05) Rolnictwo 630(05) Leśnictwo 631/635(05) Uprawa i hodowla roślin. Ogrodnictwo 636/639(05) Zootechnika. Weterynaria. Rybołówstwo. Zwierzęta domowe 64(05) Gospodarstwo domowe. Kucharstwo. Gastronomia. Hotelarstwo. Moda. Robótki ręczne 643/645(05) Mieszkanie. Urządzanie wnętrz 646.7(05) Kosmetyka (05) Telekomunikacja. Radiofonia. Telewizja. Transport. Poczta (05) Przemysł poligraficzny. Drukarstwo. Księgarstwo. Działalność wydawnicza. Środki masowego przekazu. Reklama 657(05) Rachunkowość. Księgowość 658(05) Organizacja przedsiębiorstw 658.6/.8(05) Organizacja i technika handlu 66/68(05) Przemysł. Rzemiosło. Artykuły przemysłowe 69(05) Budownictwo 7(05) SZTUKA. KONSERWATORSTWO 71/72(05) Planowanie przestrzenne. Architektura. Urządzanie ogrodów 73/77(05) Sztuki plastyczne. Fotografia. Sztuka użytkowa 78(05) Muzyka 791/792(05) Film. Teatr 793/794(05) Gry komputerowe. Gry towarzyskie 796/799(05) Sport. Rekreacja. Wędkarstwo. Myślistwo 8(05) FILOLOGIA. JĘZYKOZNAWSTWO 82(05) Literatura 9(05) ARCHEOLOGIA. GEOGRAFIA. HISTORIA 902/904(05) Archeologia 91(05) Geografia 929(05) Biografie. Genealogia. Heraldyka 93/94(05) Historia. Regionalizm. Nauki pomocnicze historii. Archiwistyka

2 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka. Dokumentacja. Normalizacja. Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia. Czasopiśmiennictwo. Bibliofilstwo) Karpacki Przegląd Naukowy / [red. nacz. Łukasz Czuma] , nr 1. - Krosno : Wydawnictwo Ruthenus, cm. Kwart. - Streszcz. ang., pol. ISSN b /255 Knowledge, Education, Law, Management = Nauka, Oświata, Prawo, Zarządzanie : scientific issue of education, knowledge, law and management / Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności. - 1, nr 1 (luty 2013). - Łódź : Fundacja Oświata i Nauka bez Granic Pro Futuro, cm. Kwart. - Tekst ang., ukr. Streszcz. pol., ang., ukr. Spis treści pol., ang. ISSN b /256 Kultury Wschodniosłowiańskie Oblicza i Dialog : Polska, Rosja, Ukraina / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; [red. Wawrzyniec Popiel-Machnicki]. - T. 2 (2012). - Poznań : Instytut Filologii Rosyjskiej UAM, cm. Rocz. - Tekst pol., ros., ukr. - T. 1 ukazał się w 2009 bez ozn. numeracji, rejestrowany jako wydawnictwo zwarte. ISSN X b /422 Multiple Criteria Decision Making / [ed. board Tadeusz Trzaskalik chairman]. - Vol. 8 (2013). - Katowice : The University of Economics, cm. Rocz. - Lata /2011 rejestrowane w drukach zwartych. ISSN b /423 Nowe Kierunki w Badaniach i Naukach o Edukacji i Bezpieczeństwie w XXI wieku : zeszyt naukowy = New Directions in Researches and Sciences on Education and Security in XXIst Century : scientific bulletin / [Międzynarodowa Fundacja Scientia, Ars, Educatio, Katolicki Universytet v Ruzomberoku. Pedagogoca Fakulta] , nr 1. - Kraków : MF Scientia, Ars, Educatio ; Ruzomberok : KUR PF, cm. Niereg. - Tekst pol., ang. Streszcz. ang. b /583 Nowy Słupnik : rocznik doktorantów Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku / [Mateusz Sienkiewicz red. nacz.]. - Nr 1 (2014). - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, cm. Rocz. ISSN b /424 Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności : prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych / Polska Akademia Umiejętności ; [Grzegorz Chomicki red. nacz.]. - T Kraków : PAU, cm. Rocz. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Poprzednio: Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych, ISSN zob. poz. 2014/426. ISSN (popr.) b /425 2

3 Poz Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych / Polska Akademia Umiejętności. - T Kraków : PAU, cm. Rocz. - Numeracja pierwszego zeszytu: T Cd.: Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności = ISSN zob. poz. 2014/425. ISSN = Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych (Polska Akademia Umiejętności) b /426 Przegląd Biblioterapeutyczny zob. poz. 2014/683 Rocznik Biblioteki UJK / Biblioteka Główna Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego ; [Henryk Suchojad red. nacz.] Kielce : BG UHPJK, cm. Rocz. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1. - Cd.: Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej = ISSN zob. poz. 2014/258. ISSN b /257 Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej = [The University Library Yearbook / red. nacz. Henryk Suchojad]. - T. 1 (2013). - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, cm. Rocz. - Streszcz. ang. Spis treści ang., pol. - Poprzednio: Rocznik Biblioteki UJK = ISSN zob. poz. 2014/ Adres red.: ul. Świętokrzyska 21 e, Kielce ISSN b /258 Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zob. poz. 2014/582 0/9(05) Dzienniki. Czasopisma społeczno-kulturalne Aktywni! : magazyn ludzi ciekawych życia / [red. nacz. Piotr Wawrzynów] , nr 2 (jesień)- = nr 2. - Wrocław : Fabryka Idei, cm. Kwart. - Poprzednio: Aktywni 55+ = ISSN zob. poz. 2014/428. ISSN = Aktywni! (Wrocław) : zł 7 b /427 Aktywni 55+ : magazyn ludzi pełnych życia / [red. nacz. Piotr Wawrzynów] , nr 1 (wiosna). - Wrocław : Fabryka Idei, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2010, nr 1 (wiosna). - Cd.: Aktywni!, ISSN zob. poz. 2014/427. ISSN b /428 Alter Ego Seniora : zagadnienia współczesnej gerontologii / [red. nacz. Anna Skrzek]. - Vol. 2, 1 (2014). - Wrocław : Indygo Zahir Media, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: Vol. 1, 1 (2013). - Tyt. wg okł. - Streszcz. ang., pol. - Cd.: Gerontologia Współczesna = ISSN zob. poz. 2014/544. ISSN b /429 Amplitudy : kwartalnik osób i opinii / [red. nacz. Grzegorz Krupa] , nr 1. - Rzeszów : Radio Via, cm. Kwart. ISSN : bezpłatnie b /430 Barok : bardzo różnie o kulturze / [red. nacz. Karolina Gregorczyk] , nr 1 (paźdz./grudz.). - Kielce : Klasztor Księży Pallotynów na Karczówce, cm. Kwart. - Adres red.: ul. Karczówka Klasztor 1, Kielce; ISSN = Barok (Kielce) b /259 BB Redakcja : ludzie, Bielsko-Biała, pasje, codzienność , 1 (wiosna). - [Bielsko-Biała : s.n.], cm. Półrocz. - Tyt. wg okł. ISSN X : bezpłatnie b /584 3

4 Poz. 1-6 Brzytwa : miejski magazyn Milek Design , nr 1 (zima). - Warszawa : Go Culture, cm. Kwart. - Ukazuje się również w wersji online. - Adres red.: ul. Rakowiecka 1/3 lok. 4, Warszawa; tel. (22) , ISSN = Brzytwa (Druk) b /1 Chidusz : miesięcznik gminy żydowskiej we Wrocławiu / [red. nacz. Michał Bojanowski] , 1 (22.10/22.11). - Wrocław : Gmina Żydowska, cm. Mies. - Tyt. równoległy w jęz. jidysz. ISSN b /260 Dziennik Bałtycki / [red. nacz. Mariusz Szmidka] , nr 268 (18.11)- = nr Gdańsk : Polskapresse. Oddział Prasa Bałtycka, cm. Dz. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Tyt. wg nagł. - Gazeta powstaje we współpracy z The Times. - Poprzednio: Polska Dziennik Bałtycki = ISSN zob. poz. 2014/14. zł 2 b /2 Dziennik Łódzki : Łódź, Pabianice, Zgierz, Brzeziny / [red. nacz. Robert Sakowski]. - Wyd. A , nr 268 (18.11)- = nr Łódź : Polskapresse. Oddział Prasa Łódzka, cm. Dz. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Tyt. wg nagł. - Gazeta powstaje we współpracy z The Times. - Poprzednio: Polska Dziennik Łódzki = ISSN zob. poz. 2014/15. ISSN = Dziennik Łódzki (2013) : zł 1,90 b /3 Dziennik Zachodni / [red. nacz. Marek Twaróg] , nr 268 (18.11)- = nr Sosnowiec : Polskapresse. Oddział Prasa Śląska. Media Centrum, cm. Dz. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Tyt. wg nagł. - Gazeta powstaje we współpracy z The Times. - Poprzednio: Polska Dziennik Zachodni = ISSN X zob. poz. 2014/16. ISSN = Dziennik Zachodni (2013) : zł 2,30 b /4 Fronda : pismo poświęcone / [kier. Mateusz Matyszkowicz] , nr Warszawa : Fronda.pl, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1994, nr 1 (wiosna/lato). - Tyt. wg okł. - Cd.: Frona Lux = ISSN zob. poz. 2014/432. ISSN = Fronda (Radomsko) : zł 29 b x 2014/431 Fronda Lux : pismo poświęcone / [kier. Mateusz Matyszkowicz] , nr Warszawa : Fronda.pl, cm. Kwart. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Tyt. wg okł. - Poprzednio: Fronda, ISSN zob. poz. 2014/431. ISSN (popr.) : zł 29 b /432 Gazeta Krakowska : Kraków / [red. nacz. Wojciech Harpula]. - Wyd. A , nr 268 (18.11)- = nr [Kraków] : Polskapresse. Oddział Prasa Krakowska, cm. Dz. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Tyt. wg nagł. - Gazeta powstaje we współpracy z The Times. - Poprzednio: Polska Gazeta Krakowska = ISSN zob. poz. 2014/17. ISSN = Gazeta Krakowska (2013) : zł 1,90 b x 2014/5 Gazeta Wrocławska / [red. nacz. Arkadiusz Franas] , nr 268 (18.11). - Wrocław : Polskapresse. Oddział Prasa Wrocławska, cm. Dz. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Tyt. wg nagł. - Gazeta powstaje we współpracy z The Times. - Poprzednio: Polska Gazeta Wrocławska = ISSN zob. poz. 2014/18. zł 1,90 b /6 4

5 Poz. 7-8 Gerontologia Współczesna zob. poz. 2014/544 Głos Wielkopolski / [red. nacz. Adam Pawłowski]. - Wyd , nr 268 (18.11)- = nr Poznań : Polskapresse Oddział Prasa Poznańska, cm. Dz. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Tyt. wg nagł. - Gazeta powstaje we współpracy z The Times. - Poprzednio: Polska Głos Wielkopolski = ISSN zob. poz. 2014/19. ISSN = Głos Wielkopolski (2013) : zł 2 b /7 Herbaciarnia : dolnośląskie pismo regionalne , nr 1 (list.). - Wrocław : Irbis Barbara Szwast, cm. Dwutyg. - Nr 0 ukazał się w listopadzie ISSN : bezpłatnie b /585 Hilda : magazyn śląskiego superego / [red. nacz. Nicole Polak-Rajczyk] , nr 1 (maj). - Katowice : Bruno Publisher, cm. Mies. ISSN X : bezpłatnie b /261 IMmedia Miesięcznik Pomorza : gospodarka, nauka, technika, kultura, sztuka, sport, społeczeństwo / [red. nacz. Izabela Piecuch] , nr 1 (wrzes.). - Koszalin : Izabela Piecuch IMmedia.com.pl, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. ISSN : bezpłatnie b /586 Kabel : kulturalny awangardowy biuletyn emerytów lubiących życie : donosimy o kulturze, elektryzujemy ofertą, łączymy pokolenia : informator kulturalno-rozrywkowy dla seniorów / [red. nacz. Jakub Zasada] , nr 1 (lip.)- = nr 1. - Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe, cm. Mies. ISSN = Kabel (Wrocław) : bezpłatnie b /433 Kołowrotek Kulturalny / [red. nacz. Magdalena Cieślar] , nr 1 (paźdz.). - [Pabianice] : Voxartis, cm. Mies. - Tyt. wg okł. ISSN : bezpłatnie b /587 Krzyż Maltański : gazeta Zakonu Maltańskiego w Polsce , 1 (czerw.)- = 1. - [Kraków] : Zakon Maltański w Polsce, cm. Kwart. - Tyt. wg okł. ISSN b x 2014/262 Kultura Wsi : ludzie, wydarzenia, przemiany : kwartalnik popularno-naukowy Centralnej Biblioteki Rolniczej / [red. nacz. Ryszard Miazek] , nr 1 (kwiec.)- = nr 1. - Warszawa : Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego, cm. Kwart. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa; tel. (22) , ISSN = Kultura Wsi (Warszawa. 2014) b /263 Kurier Lubelski / [red. nacz. Dariusz Kotlarz] , nr 268 (18.11)- = nr Lublin : Polskapresse. Oddział Kurier Lubelski, cm. Dz. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Tyt. wg nagł. - Gazeta powstaje we współpracy z The Times. - Poprzednio: Polska Kurier Lubelski = ISSN zob. poz. 2014/20. zł 1,80 b /8 5

6 Poz Law Business Quality zob. poz. 2014/329 Lifebar / [red. nacz. Monika Król] , nr 1 (jesień/zima). - Łódź : Beauty In, cm. Kwart. - Tyt. wg okł. ISSN : zł 4 b /588 LiryDram zob. poz. 2014/243 Made in Warmia & Mazury : magazyn lifestylowy / [red. nacz. Rafał Radzymiński] , nr 1 (grudz.). - Olsztyn : Auris Media Group Michał Bartoszewicz, cm. Mies. ISSN : bezpłatnie b /9 Magazyn Seniora : [bezpłatny miesięcznik dla seniorów / red. nacz. Izabela Siwińska] , nr 3 (lip.). - Świeradów-Zdrój : Wydawnictwo Regiony, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2013, nr 1 (kwiec.). - Cd.: Regionalny Magazyn Seniora = ISSN zob. poz. 2014/23. ISSN = Magazyn Seniora (Świeradów-Zdrój) : bezpłatnie b /10 Magnes : magazyn pozytywnych inspiracji , nr 1 (grudz.). - [S.l.] : Dom4You Katarzyna Puchalska, cm. Dwumies. ISSN : bezpłatnie b /11 Manager + : magazyn stworzony dla ciebie / [red. nacz. Dawid Swakowski] , nr 1 (czerw.). - [S.l.] : Firma Fotograficzno- -Wydawnicza PhotoStudio WM, cm. Mies. ISSN : zł 9,99 b x 2014/264 Miasto Trunków : miesięcznik na frasunek / [red. nacz. Agnieszka Ślusarczyk] , nr 1 (kwiec.). - Kraków : Optymista, cm. Mies. ISSN b /265 Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie : turystyka, kultura, gospodarka, samorząd / [red. nacz. Marek Perzyński] , nr 1. - [Wrocław] : Wrocławski Dom Wydawniczy, cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. ISSN : zł 8 b /12 Na Temat Berlina : dwumiesięcznik o Berlinie / [red. nacz. Piotr Janczarek] , nr 1 (marz./kwiec.). - Konstancin-Jeziorna : Allpress, Piotr Janczarek, cm. Dwumies. ISSN : zł 7,56 b /434 Ness : ekskluzywnie, dla mnie : sprzyjaj rozwojowi energii, pasji, zdrowiu, twórczości, ekologii życia, etyce biznesu /[20]14, nr 1. - Jastrzębie-Zdrój : Agencja Reklamowa Agat Agnieszka Król, [2014] cm. Kwart. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Dębowa 20, Jastrzębie-Zdrój ISSN = Ness (Jastrzębie-Zdrój) : bezpłatnie b /13 Nowa Nadzieja : specjalistyczny miesięcznik lifestyle owy / Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Nowa Nadzieja ; [red. nacz. Krzysztof Gorzkiewicz] , nr 1 (lip.). - Kalisz : FnRPDN Nowa Nadzieja, cm. Mies. ISSN b /435 6

7 Poz Nowa Res Publica / [Wojciech Przybylski red. nacz.]. - R. 26, nr 24 (2013) = nr Warszawa : Fundacja Res Publica im. H. Krzeczkowskiego, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 6, 1 (paźdz. 1992) = nr Cd.: Respublica, ISSN zob. poz. 2014/272. ISSN : zł 20 b /266 Opolszczyzna : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość : kwartalnik społeczno-kulturalny / [red. nacz. Witold Tomasz Machura] , nr 1. - Opole : Wydawnictwo Scriptorium, cm. Kwart. ISSN X : zł 9,90 b /267 Osobowości i Sukcesy / [red. nacz. Mariusz Pujszo] , 1 (kwiec./czerw.). - Warszawa : Excellent Event, cm. Kwart. ISSN b /268 Poloniada : magazyn kultury i promocji miast i regionów , nr 1 (marz.). - Płock : Nlife, cm. Kwart. ISSN b /269 Polska Dziennik Bałtycki / [red. nacz. Mariusz Szmidka] , nr 267 (16/17.11) = nr Gdańsk : Polskapresse. Oddział Prasa Bałtycka, cm. Dz. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2007, nr 241 (15 października) = nr Tyt. wg nagł. - Gazeta powstaje we współpracy z The Times. - Cd.: Dziennik Bałtycki zob. poz. 2014/2. ISSN zł 2 b /14 Polska Dziennik Łódzki / [red. nacz. Robert Sakowski]. - Wyd. ABCDE , nr 267 (16/17.11) = nr Łódź : Polskapresse. Oddział Prasa Łódzka, cm. Dz. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2007, nr 241 (15 października). - Tyt. wg nagł. - Gazeta powstaje we współpracy z The Times. - Cd.: Dziennik Łódzki, ISSN zob. poz. 2014/3. ISSN : zł 1,90 b x 2014/15 Polska Dziennik Zachodni / [red. nacz. Marek Twaróg] , nr 267 (16/17.11) = nr Sosnowiec : Polskapresse. Oddział Prasa Śląska. Media Centrum, cm. Dz. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2007, nr 241 (15 października) = nr Tyt. wg nagł. - Gazeta powstaje we współpracy z The Times. - Cd.: Dziennik Zachodni, ISSN zob. poz. 2014/4. ISSN X : zł 2,20 b /16 Polska Gazeta Krakowska / [red. nacz. Wojciech Harpula] , nr 267 (16/17.11) = nr [Kraków] : Polskapresse. Oddział Prasa Krakowska, cm. Dz. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2007, nr 241 (15 października). - Tyt. wg nagł. - Gazeta powstaje we współpracy z The Times. - Cd.: Gazeta Krakowska, ISSN zob. poz. 2014/5. ISSN : zł 1,90 b /17 Polska Gazeta Wrocławska / [red. nacz. Arkadiusz Franas] , nr 267 (16/17.11). - Wrocław : Polskapresse. Oddział Prasa Wrocławska, cm. Dz. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2007, nr 241 (15 października). - Tyt. wg nagł. - Gazeta powstaje we współpracy z The Times. - Cd.: Gazeta Wrocławska zob. poz. 2014/6. ISSN : zł 1,90 b /18 7

8 Poz Polska Głos Wielkopolski / [red. nacz. Adam Pawłowski]. - Wyd , nr 267 (16/17.11) = nr Poznań : Polskapresse Oddział Prasa Poznańska, cm. Dz. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2007, nr 241 (15 października) = nr Tyt. wg nagł. - Gazeta powstaje we współpracy z The Times. - Cd.: Głos Wielkopolski, ISSN zob. poz. 2014/7. ISSN : zł 2,20 b /19 Polska Kurier Lubelski / [red. nacz. Dariusz Kotlarz] , nr 267 (16/17.11) = nr Lublin : Polskapresse. Oddział Kurier Lubelski, cm. Dz. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2007, nr 241 (15 października) = nr Tyt. wg nagł. - Gazeta powstaje we współpracy z The Times. - Cd.: Kurier Lubelski zob. poz. 2014/8. ISSN : zł 1,80 b /20 Pozytywnik Lokalny : bezpłatny magazyn Piaseczna i okolic / [red. nacz. Monika Stasiak] , nr 1 (marz.). - [S.l.] : Agencja do Zadań Specjalnych, cm. Mies. - Adres red.: ISSN : bezpłatnie b /270 Premium : magazine / [red. nacz. Paweł Pacholczyk] , nr 1. - Warszawa : Prime Number Anna Pacholczyk, cm. Kwart. - Wydawnictwo typu tête-bêche. - Tekst pol., ang. ISSN : bezpłatnie b /271 Prowincja : [opolski kwartalnik kulturalny / red. nacz. Jagoda Cierniak] , nr 1/4 = nr Opole : Klub Suterena - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2006, nr 1 (grudz.) = nr 1. - Przestało ukazywać się. ISSN : bezpłatnie b /21 Przekrój / [red. nacz. Zuzanna Ziomecka, Marcin Prokop] , nr 39 (30 września) = nr Warszawa : Gremi Media, cm. Tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1945, nr 1. - Przestało ukazywać się. ISSN : zł 4,90 b /22 Regionalny Magazyn Seniora : [bezpłatny miesięcznik dla seniorów / red. nacz. Izabela Siwińska] , nr 4 (sierp.). - Świeradów-Zdrój : Wydawnictwo Regiony, cm. Mies. - Tyt. wg okł. ISSN : bezpłatnie b /23 Respublica : daje do myślenia / [Wojciech Przybylski red. nacz.]. - R. 27, nr 1 (2014)- = nr Warszawa : Fundacja Res Publica im. H. Krzeczkowskiego, cm. Kwart. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Poprzednio: Nowa Res Publica = ISSN zob. poz. 2014/266. ISSN (popr.) = Respublica (Warszawa) : zł 20 b /272 Rytm Warszawy : dwutygodnik polityczno-społeczny / [red. nacz. Weronika Piórkowska] , nr 1 (15/28.09)- = nr 1. - Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa Skarpa Warszawa, cm. Dwutyg. - Tyt. wg okł. ISSN : zł 4,90 b /589 Siedlisko : magazyn dla ludzi z pasją / [red. nacz. Ryszarda Leks-Maszkowska] , nr 1. - Wrocław : Phoenix Press, cm. Dwumies. - Tyt. wg okł. ISSN = Siedlisko (Wrocław) : zł 8,90 b /590 8

9 Poz Smash! : bezpłatny magazyn o komiksie i popkulturze / [red. nacz. Katarzyna Godwod] , nr 1 (wiosna)- = nr 1. - Warszawa : Studio JG Jan Godwod, cm. Półrocz. - Tyt. wg okł. ISSN b /591 Spytek : niezależny miesięcznik redagowany przez jordanowską młodzież , nr 1- = nr 1. - [Toporzysko : Stowarzyszenie Kawaleria], cm. Mies. - Adres red.: Jordanów, Toporzysko 454; ISSN : bezpłatnie b /24 Style : inspiracje, pasje, styl życia : magazyn śląski / [red. nacz. Izabela Szczepańska] , nr 40 (luty/marz.). - Bytom : [s.n.], cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2009, nr 1. - Przestało ukazywać się. ISSN = Style (Bytom) b /436 Szalom : list informacyjno-modlitewny / Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu , nr 1 (stycz.). - Oświęcim : Stowarzyszenie Służby Szalom, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. ISSN b /437 Szkoła Nawigatorów : kurs na prawdę / [Gabriel Maciejewski red. nacz.] , nr 1 (paźdz./grudz.). - Warszawa : Klinika Języka, Lucyna Aninowska Maciejewska, cm. Kwart. - Adres red.: Sokolnicza 8, Szczęsne, Grodzisk Mazowiecki; ISSN : zł 20 b /25 Twój Poznań : stylowy magazyn miejski , nr 1 (stycz.). - [Poznań] : Diamond Image Kamil Głaz, cm. Mies. ISSN : bezpłatnie b /26 Unique : luksus jest tylko środkiem do celu / [red. nacz. Sylwia Bargieł] , nr 1. - Warszawa : Murator, cm. Kwart. - Tyt. wg okł. - [Nr 0] ukazał się w 2014 roku. - Adres red.: ul. Dęblińska 6, Warszawa; tel. (22) ISSN = Unique (Warszawa) b /273 Usta : magazyn : jemy, mówimy, całujemy / [red. nacz. Monika Brzywczy] , nr 1 (zima/wiosna). - Warszawa : Full Meal, cm. Kwart. - Tyt. wg okł. - Tekst pol., ang. ISSN X : zł 22 b /274 The Varsovian : reports from the edge of Europe : language, features, interviews, varsaviana. - 1 Apr Warszawa : Cogo Jo Harper, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. ISSN b /438 W Ogóle : warszawska gazeta licealna / [red. nacz. Paulina Sidor] , 1 (wrzes.). - Warszawa : WGL, cm. Mies. - Adres red.: ISSN b /439 9

10 Poz Wczoraj i Dziś : biuletyn kulturalno-społeczny / Stowarzyszenie Przeszłość - Przyszłości ; [red. nacz. Artur Kwapiński] , nr 1. - Nałęczów : Stowarzyszenie Przeszłość - Przyszłości, cm. Kwart. ISSN = Wczoraj i Dziś (Nałęczów) b /440 Welcome : dociekania humanistyczne / [red. nacz. Konrad Pyrek] , nr 1 (lip.). - Warszawa : Elizjum Konrad Pyrek, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. ISSN = Welcome (Warszawa) : zł 4,80 b /441 Whisky / [red. nacz. Krzysztof Maruszewski] , nr 1 (sierp./wrzes.). - Poznań : Stilnovisti Investments, cm. Dwumies. - Tyt. wg okł. - Nr 0 ukazał się w czerwcu Adres red.: ul. Śląska 20, Poznań; tel. (61) ; ISSN : zł 20 b /442 Wiadomości 24 : podziel się tym co wiesz / [red. nacz. Lidia Raś] Warszawa : Polskapresse, cm. Niereg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Domaniewska 41, Warszawa; ISSN : bezpłatnie b /443 Wiosna, Lato, Jesień, Zima : talizman słowiański : słowiano-polonofilskie niezależne patriotyczne i polskie czasopismo społeczno-polityczno-kulturalno-naukowe / [red. nacz. Karol Barczak]. - R. 1, nr 1 (16 maja 2014). - Murzynówko : Karol Barczak, cm. Niereg. - Tyt. wg nagł. ISSN : bezpłatnie b /444 Zdaniem Seniora : magazyn nie tylko dla seniorów , nr 1 (czerw.). - [Warszawa] : Fundacja Zaczyn, cm. Niereg. - Tyt. wg nagł. - Ukazuje się również w wersji online. ISSN b /445 Żurnal / [red. nacz. Karolina Korwin Piotrowska] , nr 1. - [Warszawa] : Piotr Hull, cm. Półrocz. ISSN = Żurnal (Warszawa) b / (05) Informatyka i technika komputerowa Advances in Computer Science Research / [Białystok University of Technology ; ed. in chief Marek Krętowski]. - Vol. 10 (2013). - Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, cm. Kwart. - Streszcz. pol., ang. - Poprzednio: Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Informatyka = ISSN zob. poz. 2014/30. - Adres red.: ul. Wiejska 45a, Białystok; tel. (85) , ISSN X b /27 Android Kompletny Przewodnik / [red. nacz. Sebastian Sęk] , nr 1. - Warszawa : BizBi Media, cm. Kwart. ISSN : zł 29,90 b /28 Czas Informacji : prawo nowych technologii : informacja w administracji i gospodarce / [red. nacz. Wiesław Paluszyński] , 2 (sierp.) = Warszawa : Centrum Promocji Informatyki, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2010, 1 (kwiec.) = 2. - Tyt. wg okł. - Przestało ukazywać się. ISSN b /29 10

11 Poz IT Polska News : informatyka dla menedżerów / [red. nacz. Elżbieta Jaworska] , nr 1 (kwiec.). - Warszawa : IT Press, cm. Mies. - Tyt. wg okł. ISSN : bezpłatnie b /275 ITwiz : magazyn : nowy magazyn o tym, co istotne w IT / [red. nacz. Adam Jadczak] , 1 (kwiec.)- = 1. - Warszawa : ITwiz Media Group, cm. Mies. ISSN : zł 18 b /276 PC World. Nowoczesna Szkoła / [Dominik Błaszczykiewicz red. nacz.] , nr 1. - Warszawa : International Data Group Poland, cm. Kwart. ISSN : zł 24,90 b /447 Photoshop Kreatywny / [red. nacz. Rafał Gasiński] , nr 5 (wrzes./paźdz.) = nr Warszawa : AVT-Korporacja, cm. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2013, nr 6 (list./grudz.)- = nr Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN : zł 19,50 b /592 Postępy Nauki i Techniki zob. poz. 2014/549 Raport ITwiz / [red. nacz. Adam Jadczak] , 1 (wrzes.)- = 1. - Warszawa : ITwiz Media Group, cm. Niereg. ISSN : zł 39 b /593 Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Informatyka / [red. nacz. Marek Krętkowski]. - Nr 9 (2012). - Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, cm. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: Z. 1 (2002). - Tekst, streszcz., spis treści ang., pol. - Cd.: Advances in Computer Science Research = ISSN X zob. poz. 2014/27. ISSN b /30 005(05) Zarządzanie. Biurowość Dylematy / Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie , z. 1- = z Warszawa : Oficyna Wydawnicza Europejskiej Uczelni, cm. Półrocz. - Tekst pol., ros. Streszcz., spis treści ang., pol., ros. ISSN b /277 High Level / [red. nacz. Mateusz Gieraszek] , nr 1 (czerw.). - Katowice : SMG/KRC Poland HR, cm. Mies. - Ukazuje się również w wersji online. - Adres red.: ul. 3 Maja 22, Katowice; tel. (32) ISSN = High Level (Druk) : bezpłatnie b /448 Medical Maestro Magazine : zarządzanie, marketing, medycyna, prawo, psychologia, pasje / [red. nacz. Magdalena Szumska] , vol [Tarnowo Podgórne] : Wydawnictwo Kapitał Ludzki, cm. Dwumies. - Tyt. wg okł. - Tekst pol., ang. - Adres red.: ul. Poznańska 74 I p., Tarnowo Podgórne ISSN : zł 26 b /31 11

12 Poz Menedżer Placówki Medycznej zob. poz. 2014/377 Menedżer ZOZ zob. poz. 2014/378 Production Engineering Archives zob. poz. 2014/212 Strategie Biznesu : ludzie, koncepcje, praktyka / [red. prowadząca Honorata Krzyś] , nr 3. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2012, 1 (marz.). - Przestało ukazywać się. ISSN = Strategie Biznesu (Warszawa. 2012) : zł 39,90 b / (1-32)(05) Czasopisma regionalne i lokalne 24jgora.pl : portal informacyjno-ogłoszeniowy marca Podgórzyn : [s.n.], cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Żołnierska 89, Podgórzyn; ISSN X : bezpłatnie b /279 Akson : miesięcznik świętokrzyski : miesięcznik powiatów ostrowieckiego, opatowskiego, sandomierskiego, starachowickiego i skarżyskiego / [red. nacz. Grair Magakian] , nr 1 (paźdz.)- = nr 1. - [Ostrowiec Świętokrzyski] : Aram Grigor Szaginian, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. ISSN : zł 1 b /594 Aktualności Gminy Tarnów Opolski : Kąty Opolskie, Kosorowice, Miedziana [...] , nr 1. - Tarnów Opolski : Urząd Gminy, cm. Niereg. - Tyt. wg nagł. - Poprzednio: Gmina Tarnów Opolski = ISSN zob. poz. 2014/ Adres red.: ul. Dworcowa 6, Tarnów Opolski; tel. (77) , ISSN : bezpłatnie b /280 AleLeczyca.pl : wieści Ziemi Łęczyckiej : m. Łęczyca, gm. Łęczyca, Piątek [...] , nr 1 (maj)- = nr 1. - Aleksandrów Łódzki : Niezależne Media Lokalne Tomasz Dominowski, cm. Dwumies. - Tyt. wg nagł. ISSN : bezpłatnie b /281 Białe Błota Info / [red. nacz. Marzanna Kreja] , nr 1 (grudz.). - Łochowo : Business Consulting, Marzanna Kreja, cm. Mies. ISSN : bezpłatnie b /32 Bieruński Kurier : pismo Stowarzyszenia Miłośników 600-letniego Bierunia / [red. nacz. Przemysław Major] , nr 1 (wrzes.)- = nr 1. - Bieruń : Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego Bierunia, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. ISSN : bezpłatnie b /449 Biuletyn Informacyjny Gminy Bojadła : Bojadła, Klenica, Pyrnik [...] , nr 1 (stycz.). - Bojadła : Gmina Bojadła, cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Sulechowska 35, Bojadła; tel. (68) , ISSN : bezpłatnie b /33 Biuletyn Informacyjny Gminy Kamieńsk : dwumiesięcznik biuletynu informacyjnego / [red. nacz. Ryszard Kurman]. - Nr 1. - Kamieńsk : Gmina Kamieńsk, [2013] cm. Dwumies. ISSN b /34 12

13 Poz Biuletyn Informacyjny Gminy Krośnice / [red. nacz. Ewelina Paździor] , nr 1 (marz.)- = nr 1. - Krośnice : Urząd Gminy, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Sanatoryjna 19, Krośnice; tel. (71) ISSN : bezpłatnie b /35 Biuletyn Informacyjny Gminy Ojrzeń / Cezary S. Tybuchowski red. nacz , nr 1 (kwiec./czerw.). - Ojrzeń : Gmina Ojrzeń, cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Ciechanowska 27, Ojrzeń; tel. (23) ISSN : bezpłatny b /450 Biuletyn Informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie / Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich. - I/VI Ząbkowice Śl. : Urząd Miejski, cm. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: I/VI Tyt. wg nagł. - Cd.: Projekt Ząbkowice Śląskie = ISSN zob. poz. 2014/78. b x 2014/36 Biuletyn Informacyjny z Życia Gminy Opatowiec , nr 1 (stycz.)- = nr 2. - Opatowiec : Gmina Opatowiec, cm. Rocz. - Tyt. wg okł. - Poprzednio: Biuletyn Informacyjny Wydawany przez Gminę Opatowiec. - Adres red.: ul. Rynek 3, Opatowiec; ISSN : bezpłatnie b /37 Biuletyn Samorządowy Gminy Bystra-Sidzina / [red. nacz. Barbara Lasek] , nr 1 (kwiec.)- = nr 1. - Bystra-Sidzina : Gmina Bystra-Sidzina, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. ISSN : bezpłatnie b /38 Bytomski.pl , nr 1 (24 stycznia). - [Bytom] : ITkomfort.pl, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ISSN b /39 Co w Naszej Gminie : informator gminy Tarnawatka , nr 1 (paźdz.). - Tarnawatka : Urząd Gminy, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Ks. Boguty 48, Tarnawatka; tel. (84) , ISSN b /282 Czas Krynicy : społecznościowy biuletyn informacyjny / [red. nacz. Andrzej Dudycz] , nr 1 (kwiec.). - Krynica-Zdrój : [s.n.], cm. Niereg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Kraszewskiego 249, Krynica-Zdrój; ISSN b /283 CzasNa Elblag.net : bezpłatny magazyn elbląskiej gazety internetowej / [red. nacz. Marcin Pszczółkowski]. - Grudz Elbląg : Elbląg.net, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Strażnicza 1, Elbląg; tel. (55) , ISSN X : bezpłatnie b /40 Dopiewo.pl : biuletyn informacyjny Urzędu Gminy Dopiewo : Dąbrowa, Dąbrówka, Dopiewiec [... / red. nacz. Adam Mendrala]. - Sierp Dopiewo : Urząd Gminy, cm. Niereg. - Tyt. wg nagł. b /451 13

14 Poz Dopiewskie Wieści : Skórzewo, Dopiewo, Dąbrówka , nr 1 (wrzes.). - [Przeźmierowo] : Helios Mariusz Holodynski, cm. Mies. ISSN : bezpłatnie b /595 Dzień Dobry Ciechanów / [red. nacz. Julita Borowska] , nr 1 (28 kwietnia). - Ciechanów : Wydawca JBM, cm. Dwutyg. - Tyt. wg nagł. ISSN : bezpłatnie b /284 Dzień Dobry Starogard : bezpłatna gazeta informacyjna / [red. nacz. Krzysztof Łach] , nr 1 (23 maja). - [Starogard Gdański] : JP Inwest, cm. Dwutyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Lubichowska 174, Starogard Gdański; ISSN bezpłatnie b /285 Echo : nowosolska gazeta obywatelska / [red. nacz. Wojciech Olszewski] , 1. - Nowa Sól : Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Nowosolskich, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Wrocławska 31/25; Nowa Sól; ISSN = Echo (Nowa Sól ) : bezpłatnie b /41 Echo : tygodnik regionalny : gazeta dobrych informacji : Gryfice, Trzebiatów, Płoty [... / red. nacz. Stanisław Razmus] , nr 1 (11 marca)- = nr Gryfice : AguMedia, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Poprzednio: Echo Media.info = ISSN zob. poz. 2014/ Adres red.: ul. Jana Dąbskiego 36B/8, Gryfice; ISSN = Echo (Gryfice) : bezpłatnie b /452 Echo Gminy Kotla : Ceber, Chociemyśl, Głogówko [... / Urząd Gminy Kotla]. - R. 1, nr 1 (grudz. 2013). - Wrocław : Ewa Schröder Dolnośląska Oficyna Wydawnicza, cm. Półrocz. - Tyt. wg nagł. ISSN : bezpłatnie b x 2014/453 Echo Media.info : bezpłatny tygodnik regionalny : Gryfice, Trzebiatów, Płoty [... / red. nacz. Stanisław Razmus]. - R. 2, nr 11 (19 grudnia 2013) = nr Gryfice : AguMedia, cm. Tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (28 czerwca 2012) = nr 1. - Tyt. wg nagł. - Cd.: Echo, ISSN zob. poz. 2014/452. ISSN b /454 Echo Strumienia : informacje i wydarzenia z gminy Strumień / [red. nacz. Agnieszka Korzeniewska] , nr 1 (30 stycznia). - Strumień : Urząd Miejski, cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Rynek 4, Strumień; tel. (33) , ISSN : bezpłatnie b /42 Express Powiatu Gdańskiego / [red. nacz. Piotr Ruszewski] , nr 1 (28 lutego). - Wejherowo : Nordapress PPHU, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: Aleja Zwycięstwa 24, Gdańsk; tel. (58) ISSN b /43 Express Powiatu Starogardzkiego / [red. nacz. Piotr Ruszewski] , nr 1 (3 października). - Wejherowo : Nordapress PPHU, cm. Dwutyg. - Tyt. wg nagł. ISSN b /596 14

15 Poz Extra Bytom, Chorzów, Siemianowice / [red. nacz. Piotr Dziewit] , nr 10 (29 maja). - [Siemianowice Śląskie] : Karasol Wydawnictwo, cm. Dwutyg. - Tyt. wg nagł. - Poprzednio: Extra Siemianowice = ISSN zob. poz. 2014/ Adres red.: ul. Bytkowska 9/2, Siemianowice Śląskie ISSN : bezpłatnie b /455 Extra Fakty : bezpłatna gazeta lokalna dla gmin: Żyrardów, Mszczonów, Wiskitki, Radziejowice, Puszcza Mariańska, Jaktorów / [Małgorzata Krawczykiewicz red. nacz.] , nr 4 (17 października). - [Żyrardów] : Wydawnictwo Żyrpoint, cm. Dwutyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2013, nr 1 (6 września). - Tyt. wg nagł. - Cd.: Żyrpoint Fakty = ISSN zob. poz. 2014/312. ISSN b /286 Extra Gazeta Obywatelska / [red. nacz. Jan Sosnowski] , nr 1 (stycz.)- = nr 1. - [S.l.] : Stowarzyszenie Nowe Kresy - Nowe Wyzwania, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. ISSN : bezpłatnie b x 2014/44 Extra Prudnik 24 : bezpłatny dwutygodnik / [Bogusław Zator red. nacz.] , nr 9 (4 lipca). - [Prudnik] : Maciej Dobrzański Press, cm. Dwutyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2013, nr 1 (14 marca). - Tyt. wg nagł. - Cd.: Gazeta Prudnik24 = ISSN zob. poz. 2014/49. ISSN X : bezpłatnie b /45 Extra Pułtusk : bezpłatny tygodnik lokalny / [red. nacz. Bernadeta Hamowska]. - R. 1, nr 1 (2 września 2014). - [Pułtusk] : Bernadeta Hamowska, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. ISSN : bezpłatnie b /597 Extra Siemianowice / [red. nacz. W. P. Dziewit] , nr 1 (19 grudnia). - [Siemianowice Śląskie] : W. Dziewit, cm. Dwutyg. - Tyt. wg nagł. - Prawidłowa nazwa red. i wydawcy: Piotr Dziewit. - Adres red.: ul. Bytowska 9, Siemianowice Śl.; tel. (32) , ISSN : bezpłatnie b /46 Extra Siemianowice / [red. nacz. Piotr Dziewit] , nr 9 (15 maja). - [Siemianowice Śląskie] : Karasol Wydawnictwo, cm. Dwutyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2013, nr 1 (19 grudnia). - Tyt. wg nagł. - Cd.: Extra Bytom, Chorzów, Siemianowice = ISSN zob. poz. 2014/455. ISSN b /456 Fakty Gminy Włodowice / [red. nacz. Sylwia Surowiec] , nr 1 (luty). - Włodowice : Gmina Włodowice, cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Krakowska 26, Włodowice ISSN : bezpłatnie b /47 Fakty Kościańskie : Kościan, Czempiń, Krzywiń, Śmigiel , nr 1 (27 sierpnia). - Poznań : Polskapresse. Oddział Prasa Poznańska, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Piłsudskiego 44/4, Kościan ISSN : zł 2,80 b /457 15

16 Poz Fakty z Powiatu Krośnieńskiego : Krosno Odrzańskie, Gubin, Bobrowice [... : informator Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim] , nr 1 (sierp.). - Krosno Odrzańskie : SP, cm. Kwart. - Tyt. wg okł. - Poprzednio: Fakty z Powiatu = ISSN ISSN : bezpłatnie b /598 Gazeta Frysztacka : gazeta samorządowa gminy Frysztak / [red. nacz. Janusz Zarszyński]. - R. 13, nr 1 (1 kwartał 2013) = nr Frysztak : Gminny Ośrodek Kultury, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (list. 1999) = nr 1. - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN X b /458 Gazeta Gminy Rojewo / [Urząd Gminy Rojewo ; red. nacz. Magdalena Szperka] , nr 1 (marz.). - Rojewo : Urząd Gminy, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: tel. (52) ; ISSN X : bezpłatnie b /48 Gazeta Makowska : Czerwonka, Karniewo, Krasnosielc [...]. - 9/ [Maków Mazowiecki : s.n.], cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. ISSN : bezpłatnie b /459 Gazeta Prudnik 24 : bezpłatny dwutygodnik / [red. nacz. Mirosław Matusiak] , nr 10 (6 sierpnia). - Prudnik : Mirosław Matusiak Emenem Design, cm. Dwutyg. - Tyt. wg nagł. - Poprzednio: Extra Prudnik 24 = ISSN X zob. poz. 2014/45. ISSN b x 2014/49 Gazeta Sanocka / [Dorota Mękarska red. nacz.] , nr 1 (11 września)- = nr 1. - Mielec : Agencja Wydawniczo-Reklamowa Korso, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. ISSN = Gazeta Sanocka (Mielec) : zł 2,50 b x 2014/599 Gazeta Warmińska Extra : Olsztyn, Barczewo, Biskupiec [... / red. nacz. Dariusz Gołębiowski]. - R. 2, nr 29 (6 maja 2014). - [Dobre Miasto] : Agencja Wydawniczo-Reklamowa MultiMedia, cm. Dwutyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (19 marca 2013). - Tyt. wg nagł. - Cd.: Wiadomości Gazeta Warmińska = ISSN zob. poz. 2014/307. ISSN : bezpłatnie b /287 Głos Bieruńsko-Będziński : miesięcznik regionalny / [red. nacz. Tomasz Stępień] , nr 1 (list.). - Kraków : ABW Graf Group, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Romanowicza 4, Kraków; tel. (12) , ISSN : bezpłatnie b /50 Głos Drawska : Czaplinek, Kalisz Pomorski, Złocieniec, Ostrowice, Wierzchowo , nr 1 (3 października)- = nr 1. - [Warszawa : Media Regionalne], cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. ISSN : zł 2,70 b /600 Głos Gminny : informator gminy Zławieś Wielka / [red. nacz. Krzysztof Rak] , nr 1 (kwiec./maj)- = nr 1. - Zławieś Wielka : Urząd Gminy, cm. Dwumies. - Tyt. wg nagł. - Poprzednio: Goniec Gminny. b x 2014/601 16

17 Poz Głos Jaworznicki : miesięcznik regionalny / [red. nacz. Tomasz Stępień] , nr 1 (lip.). - Kraków : ABW Graf Group, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Romanowicza 4, Kraków; tel. (12) , ISSN : bezpłatnie b /51 Głos Łopuszna / [red. nacz. Zbigniew Iwanek] , nr 1 (stycz.)- = nr 1. - Łopuszno : Zbigniew Iwanek, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Przedborska 43, Łopuszno ISSN : bezpłatnie b /52 Głos Międzyrzecza i Skwierzyny : Bledzew, Pszczew, Przytoczna, Trzciel / [red. nacz. Dariusz Brożek] , nr 1 (5 listopada). - Zielona Góra : Media Regionalne. Oddział, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. ISSN X : zł 2,50 b /602 Głos Pszczyny : miesięcznik regionalny / [red. nacz. Tomasz Stępień] , nr 1 (czerw.). - Kraków : ABW Graf Group, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Romanowicza 4, Kraków; tel. (12) , ISSN : bezpłatnie b /53 Głos Pułtuska : Winnica, Pokrzywnica, Gzy [...]. - 2/ [Pułtusk : s.n.], cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. ISSN : bezpłatnie b /460 Głos Purdy , nr 1 (czerw.)- = nr 1. - Olsztyn : Warmia Media, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ISSN : bezpłatnie b /461 Głos Radomski : tygodnik społeczno-polityczny i gospodarczy dla ziemi radomskiej / [red. nacz. Eugeniusz Kopciński] , nr 1 (23.01.). - [Radom] : Eko-Produkt, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. M.C. Skłodowskiej 18 lok. 205, Radom; ISSN X : bezpłatnie b x 2014/54 Głos Tyski : miesięcznik regionalny / [red. nacz. Tomasz Stępień] , nr 1 (lip.). - Kraków : ABW Graf Group, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. ISSN X : bezpłatnie b x 2014/603 Głos Węgrowa i Okolic : gazeta lokalna / [red. nacz. Małgorzata Kamińska]. - R. 1, nr 1 (22 maja 2012). - Węgrów : Damcom Damian Dziubek, cm. Dwutyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Kościuszki 3, Węgrów; tel. (25) , ISSN : bezpłatnie b /462 Głos Wojsławic / [red. nacz. Paweł Burda] , nr 1 (8/14 stycznia). - [Wojsławice] : Głos Wojsławic - Paweł Burda, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Krasnystawska 23, Wojsławice; ISSN : zł 1,50 b /55 Gmina Przytyk : informator samorządowy , nr 1 (kwiec.)- = nr 1. - Przytyk : Zakład Gospodarki Komunalnej, cm. Kwart. ISSN b /56 17

18 Poz Gmina Tarnów Opolski : Kąty Opolskie, Kosorowice, Miedziana [...] , nr 1. - Tarnów Opolski : Urząd Gminy, cm. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1995, nr 8 (maj). - Tyt. wg nagł. - Cd.: Aktualności Gminy Tarnów Opolski = ISSN zob. poz. 2014/280. ISSN : bezpłatnie b /288 Goniec Extra : Gołdap, Olecko, Banie Mazurskie [... / red. nacz. Ryszard Adamczak]. - R. 1, nr 1 (22 lipca 2014). - Gołdap : Vorto Ryszard Adamczak, cm. Dwutyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. 11 Listopada 2/2, Gołdap ISSN : bezpłatnie b x 2014/463 Goniec Pałucki : pałucki bezpłatny dwutygodnik : Żnin, Łabiszyn, Barcin [... / red. nacz. Małgorzata Brzykca] , nr 1 (21 luty). - [Żnin] : Małgorzata Brzykca, cm. Dwutyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Śniadeckich 19/6, Żnin; ISSN : bezpłatnie b /57 Gostyń 24 Extra : bezpłatna gazeta lokalna / [red. nacz. Jarosław Jędrkowiak] , nr 1 (30 kwietnia). - [Gostyń] : PHUP Leder Jarosław Jędrkowiak, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. ISSN b /58 Górnoślązak : gazeta Związku Górnośląskiego / [red. nacz. Grzegorz Franki]. - Czerw [Katowice] : MediaGold Polska, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Pawła Stalmacha 17, Katowice; ISSN : bezpłatnie b /464 Grudziądzka.pl : tygodnik lokalny : Grudziądz, Dragacz, Gruta [... / red. nacz. Piotr Adamczyk] , nr 1 (9 kwietnia). - Grudziądz : GAmedia Grzegorz Michalski, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Piłsudskiego 20, Grudziądz; ISSN : zł 2,80 b /59 Informacje z Gostynina : czasopismo Inicjatywy dla Gostynina , nr 1 (luty)- = nr 1. - Gostynin : Agnieszka Korajczyk- -Szyperska, cm. Dwumies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Rynek 15, Gostynin ISSN b /60 Informator Gminy Lubrza : Boryszyn, Bucze, Buczyna [... / red. nacz. Wiesław Zdanowicz] , nr 1. - Lubrza : Urząd Gminy Lubrza, cm. Kwart. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Tyt. wg nagł. ISSN (popr.) : bezpłatnie b /289 Jastarnickie Nowiny : Jastarnia, Jurata, Kuźnica / [red. nacz. Ryszard Struck] , nr 12 (grudz.) = nr Jastarnia : Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: [2009], nr 1 (sierp.) = nr 1. - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN : zł 3 b /61 Kalejdoskop Miejski : wrocławianin.pl / [red. nacz. Izabela Siwińska] , nr 1 (marz.). - Świeradów-Zdrój : Wydawnictwo Regiony, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Parkowa 25, Wrocław; tel. (71) ISSN : bezpłatnie b /290 18

19 Poz Konkrety : tygodnik regionalny. - R. 1, nr 1 (22 października 2014). - Jelenia Góra : Nowiny Jeleniogórskie, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. ISSN = Konkrety (Jelenia Góra) : bezpłatnie b x 2014/604 Koszalin Bliżej : miesięcznik koszaliński. - Marz Koszalin : Wydawnictwo PerMedia, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Partyzantów 17, Koszalin; tel. (94) , ISSN : bezpłatnie b /62 Kronika Ziemi Kamiennogórskiej / red. nacz. Marcin Jaksoń. - Stycz [Kamienna Góra] : PHU Ksoniek, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. ISSN b /291 Kulisy Mareckie : twoja gazeta lokalna : Marki, Pustelnik, Zieleniec, Struga / [red. nacz. Beata Sawoń] , nr 1 (30 maja)- = nr 1. - [Marki] : Marcin Piotrowski, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ISSN : bezpłatnie b /465 Kulisy Powiatu / [red. nacz. Sławomir Rajch] , nr 1 (22 października). - [Wieluń] : Prom Agencja Wydawniczo-Medialna, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Nr 0 ukazał się 15 października ISSN = Kulisy Powiatu (Wieluń. 2014) : zł 2,50 b /605 Kurier Gminny : gmina Dobrcz / red. nacz. Przemysław Kocoń , nr 1 (list.). - [Dobrcz : s.n.], cm. Mies. - Tyt. wg nagł. ISSN = Kurier Gminny (Dobrcz) b /606 Kurier Gminy Bulkowo , nr 1 (grudz.). - Bulkowo : Urząd Gminy, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. ISSN b /63 Kurier Golubsko-Dobrzyński : Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin, Radomin, Zbójno / [red. nacz. Karolina Rokitnicka]. - R. 1, nr 1 (4 grudnia 2013). - Chełmża : MTS Media, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Nr 0 ukazał się 27 listopada ISSN : zł 1,40 b /64 Kurier Iłowski / [red. nacz. Tomasz Ciołkowski] , nr 1 (05). - Iłów : 300 Forma Tomasz Ciołkowski, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: Przejma 19, Iłów ISSN : bezpłatnie b /466 Kurier Izabeliński : miesięcznik informacyjny / [red. nacz. Michał Starnowski]. - R. 1, nr 2 (maj 2014). - Stare Babice : [s.n.], cm. Mies. - Nr startowy ukazał się w kwietniu Adres red.: ul. Izabelińska 20A, Stare Babice ISSN : bezpłatnie b /467 Kurier Lokalny Info Zielonka / [red. nacz. Marek Krzewicki] , nr 1 (czerw.)- = nr 1. - [Zielonka] : Bracia Pietrzak, cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Paderewskiego 17, Zielonka; ISSN = Kurier Lokalny Info : bezpłatnie b /468 19

20 Poz Kurier Nadwiślański : miesięcznik Chełmna, Grudziądza i okolic / [red. nacz. Marta Chojecka]. - Stycz Chełmno : Tomasz Holec Wydawnictwo Sawyer Media, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. bezpłatnie b /607 Kurier Olsztyński : bezpłatny dwutygodnik / [red. nacz. Jakub Starowieyski] , nr 1 (wrzes.)- = nr 1. - Olsztyn : Warmia Media, cm. Dwutyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. 1 Maja 13, lok. 808, Olsztyn; tel. (89) , ISSN : bezpłatnie b /469 Kurier Wleński : nieregularnik lokalny / [Justyna Bar red. nacz.] , nr 1. - Wleń : Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, cm. Niereg. ISSN : bezpłatnie b /292 Kurier Ziemi Przysuskiej : gminy Borkowice, Gielniów, Klwów [...] , nr 1 (maj). - Klwów : [s.n.], cm. Mies. - Tyt. wg nagł. ISSN : bezpłatnie b /293 Kwartalnik Radziemicki. - R. 1, nr 1 (6 grudnia 2013). - Radziemice : Urząd Gminy, cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. ISSN : bezpłatnie b /65 Lipie Nasza Gmina : bezpłatny biuletyn informacyjny / [Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu ; red. nacz. Agnieszka Kotynia] , nr 1 (kwiec.). - Lipie : Gminny Ośrodek Kultury, cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. Tyt. zapisany graficznie: Lipie Nasza Gm!na. - Adres red.: ul. Częstochowska 29, Lipie ISSN : bezpłatnie b /294 M Moja Gazeta : Żagań, Brzeźnica, Gozdnica [... / red. nacz. Błażej Torański]. - 1, nr 1 ( ). - Poznań [etc.] : Moja Gazeta, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Moniuszki 11, Żary, ul. Pstrowskiego 7, Żagań; -gazeta.info ISSN : zł 2 b x 2014/66 Magazyn Lokalny Korony Sądeckiej / [red. nacz. Magdalena Dąbrowska] , nr 1 (wrzes.). - Chełmiec : LGD Korona Sądecka, cm. Dwumies. ISSN : bezpłatnie b /608 Miła : miłkowski informator lokalnych aktualności , nr 1 (lip.). - Miłki : Urząd Gminy, cm. Dwumies. - Tyt. wg nagł. ISSN = Miła (Miłki) : bezpłatnie b /67 Mygorzow.pl : bezpłatny miesięcznik gorzowski / [red. nacz. Artur Szymczak] , nr 1 (czerw./lip.)- = nr 1. - Gorzów Wielkopolski : Media-Press mygorzow.pl Artur Szymczak, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. ISSN : bezpłatnie b /609 20

RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVIII:2012 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2013. Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN 2083-6953

RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVIII:2012 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2013. Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN 2083-6953 ISSN 2083-6953 RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVIII: POLISH PUBLISHING IN FIGURES RUCH WYD. 58: Warszawa 2013 Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw BIBLIOTEKA NARODOWA ZAKŁAD STATYSTYKI WYDAWNICTW

Bardziej szczegółowo

i Rynku Pracy Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu Ośrodek Informatyki Statystycznej, US w Olsztynie Zakład Wydawnictw Statystycznych

i Rynku Pracy Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu Ośrodek Informatyki Statystycznej, US w Olsztynie Zakład Wydawnictw Statystycznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department Kierujący Supervisor Dorota Szałtys zastępca

Bardziej szczegółowo

i Rynku Pracy Lucyna Nowak zastępca dyrektora departamentu Ośrodek Informatyki Statystycznej, US w Olsztynie Zakład Wydawnictw Statystycznych

i Rynku Pracy Lucyna Nowak zastępca dyrektora departamentu Ośrodek Informatyki Statystycznej, US w Olsztynie Zakład Wydawnictw Statystycznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic Surveys and Labour Market Department Kierujący Supervisor Lucyna Nowak zastępca

Bardziej szczegółowo

Podział administracyjny Polski 2015

Podział administracyjny Polski 2015 Podział administracyjny Polski 2015 W dniu 1 stycznia 1999 roku wprowadzono w Polsce nowy podział administracyjny. Obowiązujący od 1975 roku dwustopniowy podział administracyjny zastąpiono podziałem trójstopniowym,

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Lp. GWO Nazwa Identyfikator 1 HS1EK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych 107 40,82 330,00 1,85 95,00 83,88 A+ 2 HS1EK Szkoła

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych 1. Ogłasza się wykazy numerów rachunków

Bardziej szczegółowo

2 października Warszawa udział społeczności programu PaT w konferencji programu MSW "Razem bezpieczniej"

2 października Warszawa udział społeczności programu PaT w konferencji programu MSW Razem bezpieczniej Kalendarium PaT LISTOPAD 2015 21 listopada Tczew IV Pomorski Festiwal Społeczności PaT PAŹDZIERNIK 2015 2 października Warszawa udział społeczności programu PaT w konferencji programu MSW "Razem bezpieczniej"

Bardziej szczegółowo

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII. Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.2011) 1 W słownictwie JHP BN wyróżniono zbiór semantyczny tematów grupujących

Bardziej szczegółowo

i Rynku Pracy Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu

i Rynku Pracy Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department Kierujący Supervisor Dorota Szałtys zastępca

Bardziej szczegółowo

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI # ŹRÓDŁA Zbiory dokumentów 1. Aby świat się dowiedział... Nielegalne dokumenty

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III Lp. 1 243903 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Politechnika Śląska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014.

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014. 2014 - Jaki efekt będzie miał przyszły klimat na interakcje między owadami, roślinami i wirusami? dr Piotr Trębicki, Reaserch Scientist Plant Vector Borne Diseases Departament of Environment and Primary

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Wskaźniki według standardu Global Reporting Initiatives (GRI) Poziom aplikacji A+ Raport zweryfikowany przez firmę PwC Raport Społeczny (CSR) 2010 Ringier

Bardziej szczegółowo

MAPA ZASOBÓW I POTRZEB SUBREGION MORĄG 2011-2012

MAPA ZASOBÓW I POTRZEB SUBREGION MORĄG 2011-2012 MAPA ZASOBÓW I POTRZEB SUBREGION MORĄG 2011-2012 MAPA ZASOBÓW I POTRZEB Morąga Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin powstało w 2005r, głównym powodem założenia stowarzyszenia była obawa zamknięcia

Bardziej szczegółowo

DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA (zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictwa zwarte w języku polskim : układ alfabetyczny)

DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA (zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictwa zwarte w języku polskim : układ alfabetyczny) PRZEWODNIKI I MAPY DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA (zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictwa zwarte w języku polskim : układ alfabetyczny) Camino portugués : portugalska Droga św. Jakuba : przewodnik :

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Dzień bezpieczeństwa w WSH

Dzień bezpieczeństwa w WSH ISSN 2082 2308 Miesięcznik Regionu Radomskiego GAZETA BEZPŁATNA NAKŁAD 15 000 EGZ. Nr 24 czerwiec 2013 STRONA 3 STRONA 6 Na co wydamy 3 miliony? Dzień bezpieczeństwa w WSH To także Twoje miejsce na reklamę

Bardziej szczegółowo

NAJPIERW PODPALALI A POTEM GASILI

NAJPIERW PODPALALI A POTEM GASILI NAJPIERW PODPALALI A POTEM GASILI Ta sprawa zbulwersowała cały region. Okazało się bowiem, że za pożary, które wybuchały na terenie powiatu od października odpowiedzialne mogą być osoby, które gasiły je

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały nr 837 / 251 / IV / 2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wieloletni regionalny plan działań

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji prowadzonej pod nazwą zapłać BLIKIEM i odbierz prezent, której celem jest promocja płatności

Bardziej szczegółowo

Lp. Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Zakres świadczonej pomocy. Podmiot

Lp. Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Zakres świadczonej pomocy. Podmiot 1 Lp. Podmiot Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Elbląg Warmińsko mazurskie Kontakt Koordynator projektu: Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Kultura bardzo uduchowiona

Kultura bardzo uduchowiona Przez pół roku powstawał wyjątkowy kalendarz na 2010 rok, na kartach którego można obejrzeć Kayah, Ryszarda Rynkowskiego, Dodę, Ewelinę Flintę, Beatę Kozidrak, Perfect, Lady Pank, Kasię Kowalską, Pectus,

Bardziej szczegółowo

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 5/27 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek,

Bardziej szczegółowo