Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2011/2012. Wydział Chemii UAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2011/2012. Wydział Chemii UAM"

Transkrypt

1 Wydział Chemii UAM Kierunek : Chemia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii UAM w roku akademickim 2011/12. Zawierają spis przedmiotów przypisanych poszczególnym specjalnościom, wraz z liczbą godzin zajęć i punktami ECTS. Są zgodne z nowymi standardami kształcenia w szkole wyższej, obowiązującymi od roku akademickiego 2006/07. Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia kończą się egzaminem licencjackim w ramach którego odbywa się również dyskusja nad przedstawionym projektem licencjackim. Po zakończeniu tego etapu student ma prawo przystąpić do rekrutacji na studia drugiego stopnia. Specjalności Chemia podstawowa Chemia środowiska Chemia z zastosowaniami informatyki Synteza i analiza chemiczna Chemia materiałowa Chemia biologiczna Chemia kosmetyczna Chemia i przyroda studia dwuprzedmiotowe Studia drugiego stopnia O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich studiów pierwszego stopnia o profilu chemicznym. Zmiana realizowanej wcześniej specjalności na proponowane w ofercie Wydziału wymagać będzie uzupełnienia różnic programowych. Specjalności Chemia stosowana Chemia materiałowa Chemia kosmetyczna Chemia biologiczna Chemia z zastosowaniami informatyki Chemia środowiska 1

2 3 LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SPECJALNOŚĆ: CHEMIA PODSTAWOWA 1. Matematyka Fizyka Podstawy chemii Technologia informacyjna z/ocena 2 5. Język angielski z/ocena 1 6. humanizujący (2x30) z/ocena 3 7. Wychowanie fizyczne SUMA Przed przystąpieniem do zajęć studenci zobowiązani są do zaliczenia szkolenia z BHP prowadzonego przez Inspektorat BHP UAM jak i szkolenia bibliotecznego (I sem.) 1. Matematyka Podstawy chemii analitycznej z/ocena 9 3. Podstawy chemii nieorganicznej Podstawowe techniki laboratoryjne z/ocena 2 5. Ochrona własności intelektualnej z/ocena 1 6. Język angielski z/ocena 1 7. Metrologia w chemii z/ocena 2 8. Toksykologia Wychowanie fizyczne SUMA Podstawy chemii analitycznej Podstawy chemii nieorganicznej Podstawy chemii organicznej Krystalochemia Zastosowanie matematyki w chemii z/ocena 3 6. Podstawy nauki o materiałach z/ocena 3 7. Język angielski z/ocena 1 8. Spektrometria atomowa z/ocena 2 9. Wychowanie fizyczne SUMA

3 1. Podstawy chemii organicznej Podstawy chemii fizycznej Język angielski Fotochemia z/ocena 4 5. Wychowanie fizyczne SUMA Semestr 5 1. Podstawy chemii fizycznej Biochemia z elementami biologii Chemia jądrowa Chemia i technologia polimerów Synteza organiczna Pracownia licencjacka z/ocena 5 SUMA Semestr 6 1. Podstawy technologii chemicznej Chemia biomolekuł Spektroskopia molekularna z/ocena 4 4. Chemia kwantowa Pracownia licencjacka z/ocena 10 SUMA Absolwent tej specjalności będzie dysponował dogłębną wiedzą z zakresu wybranej specjalizacji, w stopniu pozwalającym na podjęcie pracy w przemyśle, instytutach badawczych, na uniwersytetach oraz w innych instytucjach niekoniecznie związanych z chemią, np. w administracji państwowej. Będzie także posiadał umiejętność pracy laboratoryjnej, znajomość podstawowych procesów technologicznych ze szczególnym podkreśleniem procesów przyjaznych środowisku, znajomość podstaw prawnych ochrony własności intelektualnej, umiejętność interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, wiedzę i umiejętności z zakresu technik analitycznych, w tym instrumentalnych, umiejętność tworzenia bezpiecznych i efektywnych stanowisk w pracy laboratoryjnej, znajomość aspektów chemicznych procesów biologicznych, zdolność molekularnej interpretacji struktur i zjawisk chemicznych, znajomość metod rachunkowych i statystycznych. Po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego będzie dobrze przygotowany do nauczania na poziomie podstawowym i zaawansowanym oraz do wykorzystania komputera i podstawowego oprogramowania w pracy zawodowej. Będzie również znał co najmniej jeden język obcy (najczęściej język angielski) w stopniu pozwalającym na bezproblemowe porozumiewanie się w wybranej dziedzinie chemii. 3

4 3 LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SPECJALNOŚĆ: CHEMIA ŚRODOWISKA 1. Matematyka Fizyka Podstawy chemii Technologia informacyjna z/ocena 2 5. Język angielski z/ocena 1 6. humanizujący (2x30) z/ocena 3 7. Wychowanie fizyczne SUMA Przed przystąpieniem do zajęć studenci zobowiązani są do zaliczenia szkolenia z BHP prowadzonego przez Inspektorat BHP UAM jak i szkolenia bibliotecznego (I sem.) 1. Matematyka Podstawy chemii analitycznej z/ocena 9 3. Podstawy chemii nieorganicznej Podstawowe techniki laboratoryjne z/ocena 2 5. Ochrona własności intelektualnej z/ocena 1 6. Język angielski z/ocena 1 7. Toksykologia Chemia i technologia oczyszczania gazów Wychowanie fizyczne SUMA Podstawy chemii analitycznej Podstawy chemii nieorganicznej Podstawy chemii organicznej Krystalochemia Podstawy chemii środowiska Język angielski z/ocena 1 7. Wychowanie fizyczne SUMA

5 1. Podstawy chemii organicznej Podstawy chemii fizycznej Język angielski Metrologia w chemii z/ocena 2 5. Wychowanie fizyczne SUMA Semestr 5 1. Podstawy chemii fizycznej Biochemia z elementami biologii Chemia jądrowa Analiza zanieczyszczeń wód i gruntów z/ocena 4 5. Metody chromatograficzne Spektrometria atomowa z/ocena 2 7. Pracownia licencjacka z/ocena 5 SUMA Semestr 6 1. Technologia oczyszczania ścieków i uzdatniania wody Utylizacja i neutralizacja odpadów przemysłowych Monitoring środowiska z/ocena 3 4. Podstawy technologii chemicznej Fotochemia z/ocena 4 6. Pracownia licencjacka z/ocena 10 SUMA Absolwent tej specjalności będzie posiadać wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień chemii opartą na szerokich podstawach nauk przyrodniczych, znajomość procesów i współzależności zachodzących w środowisku, znajomość zagadnień związanych z gospodarką surowcami i odpadami, umiejętność pobierania próbek, znajomość i umiejętność stosowania podstawowych pojęć analitycznych, świadomość i umiejętność korzystania z uwarunkowań prawno ekonomicznych, umiejętność doboru technik analitycznych i przeprowadzenia podstawowych analiz stosowanych w badaniach środowiska, umiejętność napisania raportu końcowego i jego ocenę merytoryczną, umiejętność posługiwania się metodami statystycznymi w ocenie badań środowiskowych. Będzie również znał co najmniej jeden język obcy (najczęściej język angielski) w stopniu pozwalającym na bezproblemowe porozumiewanie się w wybranej dziedzinie chemii. 5

6 3 LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SPECJALNOŚĆ: CHEMIA Z ZASTOSOWANIAMI INFORMATYKI 1. Matematyka Fizyka Podstawy chemii Podstawy informatyki z/ocena 2 5. Język angielski z/ocena 1 6. humanizujący (2x30) z/ocena 3 7. Internet z/ocena 1 8. Wychowanie fizyczne SUMA Przed przystąpieniem do zajęć studenci zobowiązani są do zaliczenia szkolenia z BHP prowadzonego przez Inspektorat BHP UAM jak i szkolenia bibliotecznego (I sem.) 1. Matematyka Podstawy chemii analitycznej z/ocena 9 3. Podstawy chemii nieorganicznej Algorytmy i struktury danych Ochrona własności intelektualnej z/ocena 1 6. Język angielski z/ocena 1 7. Toksykologia Wychowanie fizyczne SUMA Podstawy chemii analitycznej Podstawy chemii nieorganicznej Podstawy chemii organicznej Krystalochemia Zastosowanie matematyki w chemii z/ocena 4 6. Język programowania: Pascal Język angielski z/ocena 1 8. Wychowanie fizyczne SUMA

7 1. Podstawy chemii organicznej Podstawy chemii fizycznej Język angielski Metrologia w chemii z/ocena 2 5. Wychowanie fizyczne SUMA Semestr 5 1. Podstawy chemii fizycznej Biochemia z elementami biologii Systemy operacyjne Oprogramowanie użytkowe obliczenia symboliczne Visual Basic z/ocena 3 6. Pracownia licencjacka z/ocena 5 SUMA Semestr 6 1. Metody numeryczne Chemia kwantowa Sieci komputerowe z/ocena 4 4. Podstawy Technologii Chemicznej Pracownia licencjacka z/ocena 10 SUMA Absolwent tej specjalności będzie posiadać: wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień chemii opartą na szerokich podstawach matematyki, umiejętność posługiwania się podstawowymi bazami danych, umiejętność opisu procedury zapisu pewnych algorytmów oraz programowania w jednym z języków wyższego poziomu w odniesieniu do zagadnień chemicznych, znajomość metod numerycznych wykorzystywanych w obszarze chemii, umiejętność modelowania zjawisk i procesów chemicznych. Będzie również znał co najmniej jeden język obcy (najczęściej język angielski) w stopniu pozwalającym na bezproblemowe porozumiewanie się w wybranej dziedzinie chemii i informatyki. 7

8 3 LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SPECJALNOŚĆ: SYNTEZA I ANALIZA CHEMICZNA 1. Matematyka Fizyka Podstawy chemii Technologia informacyjna z/ocena 2 5. Język angielski z/ocena 1 6. humanizujący (2x30) z/ocena 3 7. Wychowanie fizyczne SUMA Przed przystąpieniem do zajęć studenci zobowiązani są do zaliczenia szkolenia z BHP prowadzonego przez Inspektorat BHP UAM jak i szkolenia bibliotecznego (I sem.) 1. Matematyka Podstawy chemii analitycznej z/ocena 9 3. Podstawy chemii nieorganicznej Podstawowe techniki laboratoryjne z/ocena 2 5. Metrologia w chemii z/ocena 2 6. Język angielski z/ocena 1 7. Toksykologia Wychowanie fizyczne SUMA Podstawy chemii analitycznej Podstawy chemii nieorganicznej Podstawy chemii organicznej Krystalochemia Synteza nieorganiczna Język angielski z/ocena 1 7. Analiza zanieczyszczeń wód i gruntów z/ocena 4 8. Wychowanie fizyczne SUMA

9 1. Podstawy chemii organicznej Podstawy chemii fizycznej Język angielski Ochrona własności intelektualnej z/ocena 1 5. Wychowanie fizyczne SUMA Semestr 5 1. Podstawy chemii fizycznej Biochemia z elementami biologii Synteza organiczna Metody chromatograficzne Spektrometria atomowa Pracownia licencjacka z/ocena 5 SUMA Semestr 6 1. Zaawansowane metody otrzymywania chemikaliów z/ocena 3 2. Spektroskopia związków organicznych Analiza ciała stałego z/ocena 3 4. Synteza metaloorganiczna Podstawy technologii chemicznej Pracownia licencjacka z/ocena 10 SUMA Absolwent tej specjalności będzie dysponować wiedzą w zakresie podstawowych zagadnień chemii, umiejętnościami projektowania i przeprowadzenia podstawowych procesów syntetycznych oraz stosowania podstawowych technik laboratoryjnych, znajomością podstaw technologii chemicznej. Będzie posiadał umiejętności w zakresie wykonania analiz metodami instrumentalnymi oraz sprawność oceny uzyskanych wyników, jak również umiejętność stosowania wiedzy dotyczącej podstaw prawnych w obszarze chemii. Będzie znał co najmniej jeden język obcy (najczęściej język angielski) w stopniu pozwalającym na bezproblemowe porozumiewanie się w wybranej dziedzinie chemii. 9

10 3 LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SPECJALNOŚĆ: CHEMIA MATERIAŁOWA 1. Matematyka Fizyka Podstawy chemii Technologia informacyjna z/ocena 2 5. Język angielski z/ocena 1 6. humanizujący (2x30)) z/ocena 3 7. Wychowanie fizyczne SUMA Przed przystąpieniem do zajęć studenci zobowiązani są do zaliczenia szkolenia z BHP prowadzonego przez Inspektorat BHP UAM jak i szkolenia bibliotecznego (I sem.) 1. Matematyka Podstawy chemii analitycznej z/ocena 9 3. Podstawy chemii nieorganicznej Podstawowe techniki laboratoryjne z/ocena 1 5. Język angielski z/ocena 1 6. Materiały biomedyczne Toksykologia Wychowanie fizyczne SUMA Podstawy chemii analitycznej Podstawy chemii nieorganicznej Podstawy chemii organicznej Krystalochemia Chemia i technologia materiałów polimerowych Gospodarka odczynnikami chemicznymi z/ocena 2 7. Język angielski z/ocena 1 8. Wychowanie fizyczne SUMA

11 1. Podstawy chemii organicznej Podstawy chemii fizycznej Język angielski Metrologia w chemii z/ocena 2 5. Ochrona własności intelektualnej Wychowanie fizyczne SUMA Semestr 5 1. Podstawy chemii fizycznej Biochemia z elementami biologii Chemia ciała stałego Chemia i technologia materiałów specjalnych Projekt licencjacki z/ocena 5 SUMA Semestr 6 1. Podstawy nauki o materiałach Dyfraktometria materiałów z/ocena 2 3. Chemia i technologia metaloorganiczna Podstawy technologii chemicznej Fizyka fazy skondensowanej z/ocena 4 6. Projekt licencjacki z/ocena 10 SUMA Absolwent tej specjalności będzie posiadać: wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień chemii, umiejętność przewidywania właściwości użytkowych materiałów w zależności od ich składu chemicznego, znajomość nowych materiałów, umiejętność kontroli właściwości tych materiałów, znajomość podstawowych technologii chemicznych w zakresie materiałów, umiejętność doboru stosowanych metod pod kątem oddziaływania na środowisko, znajomość gospodarki odpadami chemicznymi, umiejętność badań materiałów metodami instrumentalnymi, znajomość metod badania struktury krystalicznej, umiejętność w zakresie projektowania materiałów o zadanych właściwościach, znajomość transportu masy i energii na poziomie molekularnym. Będzie również znał co najmniej jeden język obcy (najczęściej język angielski) w stopniu pozwalającym na bezproblemowe porozumiewanie się w wybranej dziedzinie chemii. 11

12 3 LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SPECJALNOŚĆ: CHEMIA BIOLOGICZNA 1. Matematyka Fizyka Podstawy chemii Technologia informacyjna z/ocena 2 5. Język angielski z/ocena 1 6. humanizujący (2x30) z/ocena 3 7. Wychowanie fizyczne SUMA Przed przystąpieniem do zajęć studenci zobowiązani są do zaliczenia szkolenia z BHP prowadzonego przez Inspektorat BHP UAM jak i szkolenia bibliotecznego (I sem.) 1. Matematyka Podstawy chemii analitycznej z/ocena 9 3. Podstawy chemii nieorganicznej Podstawy chemii środowiska Język angielski z/ocena 1 6. Ochrona własności intelektualnej z/ocena 1 7. Toksykologia Wychowanie fizyczne SUMA Podstawy chemii analitycznej Podstawy chemii nieorganicznej Podstawy chemii organicznej Krystalochemia Środki ochrony roślin z/ocena 3 6. Język angielski z/ocena 1 7. Chemia komórki Wychowanie fizyczne SUMA

13 1. Podstawy chemii organicznej Podstawy chemii fizycznej Język angielski Materiały biologicznie czynne i ich analiza z/ocena 4 5. Wychowanie fizyczne SUMA Semestr 5 1. Podstawy chemii fizycznej Biochemia z elementami biologii Biotechnologia Metody spektralne z/ocena 5 5. Chemia bioorganiczna izoprenoidy 3 6. Pracownia licencjacka z/ocena 5 SUMA Semestr 6 1. Chemia bionieorganiczna Chemia bioanalityczna Podstawy chemii produktów naturalnych Podstawy technologii chemicznej Fizykochemia receptorów z/ocena 2 6. Metrologia w chemii z/ocena 2 7. Pracownia licencjacka z/ocena 10 SUMA Celem kształcenia jest uzyskanie przez studentów teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu chemii oraz dziedzin pokrewnych niezbędnej do podjęcia pracy w interdyscyplinarnych zespołach złożonych z chemików, biochemików, farmaceutów, analityków oraz biotechnologów. Edukacja w obszarze chemii biologicznej to edukacja na pograniczu chemii i biologii. Uzyskana w ten sposób wiedza oraz przygotowanie praktyczne powinno ułatwić absolwentom podjęcie pracy w przemyśle, instytutach badawczych, laboratoriach diagnostycznych, farmaceutycznych oraz biotechnologicznych. Uzyskana znajomość co najmniej jednego języka obcego (najczęściej język angielski) pozwoli na bezproblemowe porozumiewanie się w wybranej dziedzinie chemii. Osoby kończące tę specjalność będą przygotowane również do pracy jako przedstawiciele handlowi, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą obejmującą produkty bioaktywne. Po spełnieniu dodatkowych wymagań określonych odrębnymi przepisami absolwenci będą mogli podjąć pracę w szkolnictwie. 13

14 3 LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SPECJALNOŚĆ: CHEMIA KOSMETYCZNA 1. Matematyka Fizyka Podstawy chemii Technologia informacyjna z/ocena 2 5. Język angielski z/ocena 1 6. humanizujący (2x30) z/ocena 3 7. Wychowanie fizyczne SUMA Przed przystąpieniem do zajęć studenci zobowiązani są do zaliczenia szkolenia z BHP prowadzonego przez Inspektorat BHP UAM jak i szkolenia bibliotecznego (I sem.) 1. Matematyka Podstawy chemii analitycznej z/ocena 9 3. Podstawy chemii nieorganicznej Język angielski z/ocena 1 5. Preparatyka kosmetyczna Wychowanie fizyczne SUMA Podstawy chemii analitycznej Podstawy chemii nieorganicznej Podstawy chemii organicznej Krystalochemia Podstawy nauki o materiałach z/ocena 3 6. Język angielski z/ocena 1 7. Aspekty prawne stosowania preparatów kosmetycznych z/ocena 1 8. Wychowanie fizyczne SUMA

15 1. Podstawy chemii organicznej Podstawy chemii fizycznej Toksykologia Język angielski Metrologia w chemii z/ocena 2 6. Zioła stosowane w kosmetyce z/ocena 1 7. Wychowanie fizyczne SUMA Semestr 5 1. Podstawy chemii fizycznej Biochemia z elementami biologii Biotechnologia Analityka środków kosmetycznych Pracownia licencjacka z/ocena 5 SUMA Semestr 6 1. Chemia bionieorganiczna Chemia bioanalityczna z/ocena 3 3. Fotochemia i fotobiologia z/ocena 3 4. Podstawy technologii chemicznej Ochrona własności intelektualnych z/ocena 1 6. Technologia wytwarzania preparatów kosmetycznych Fizykochemia receptorów Pracownia licencjacka z/ocena 10 SUMA Absolwent tej specjalności będzie posiadać: wiedzę w zakresie chemii podstawowych materiałów bazowych i aktywnych składników kosmetyków; umiejętność charakterystyki właściwości fizyczno chemicznych i kosmetycznych składników czynnych oraz substancji pomocniczych występujących w kosmetykach; wiedzę na temat podstawowych składników kosmetycznych oraz zdolność ich doboru w zależności od zastosowania; zdolność syntezy substancji wykorzystywanych w przemyśle kosmetycznym; umiejętności warsztatowe w zakresie wykorzystania klasycznych metod analityki chemicznej i instrumentalnej do analizy materiałów kosmetycznych oraz standaryzacji materiałów bazowych; umiejętność odczytywania składu kosmetyku oraz ustalania zastosowania kosmetyku na podstawie składu; zdolność krytycznej oceny głównych klas naturalnych produktów stosowanych w przemyśle kosmetycznym i ich zastosowania; umiejętność przewidywania wpływu syntetycznej modyfikacji na naturalne składniki. 15

16 3 LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SPECJALNOŚĆ: CHEMIA I PRZYRODA (studia nauczycielskie) 1. Matematyka Fizyka Podstawy chemii Technologia informacyjna z/ocena 2 5. Język angielski z/ocena 1 6. humanizujący (2x30) z/ocena 3 7. Wychowanie fizyczne SUMA Przed przystąpieniem do zajęć studenci zobowiązani są do zaliczenia szkolenia z BHP prowadzonego przez Inspektorat BHP UAM jak i szkolenia bibliotecznego (I sem.) 1. Matematyka Podstawy chemii analitycznej z/ocena 9 3. Podstawy chemii nieorganicznej Język angielski z/ocena 1 5. Dydaktyka przyrody z/ocena 3 6. Toksykologia Ochrona własności intelektualnej z/ocena 1 8. Wychowanie fizyczne SUMA obowiązkowo z bloku pedagogicznego praktyki: przyroda w szkole podstawowej 1. Podstawy chemii analitycznej Podstawy chemii nieorganicznej Podstawy chemii organicznej Podstawy chemii środowiska Dydaktyka przyrody Wstęp do ekologii z/ocena 3 7. Język angielski z/ocena 1 8. Wychowanie fizyczne SUMA obowiązkowo z bloku pedagogicznego 75 16

17 1. Podstawy chemii organicznej Podstawy chemii fizycznej Język angielski Wychowanie fizyczne Prawne aspekty ochrony 5. środowiska z/ocena 1 SUMA obowiązkowo z bloku pedagogicznego praktyki: chemia w gimnazjum Semestr 5 1. Podstawy chemii fizycznej Biochemia z elementami biologii Podstawy biologii z/ocena 3 4. Grafika komputerowa z/ocena 3 5. Eksperyment chemiczny Podstawy geografii z/ocena 3 7. Pracownia licencjacka z/ocena 5 SUMA Semestr 6 1. Monitoring środowiska Metody kształcenia chemicznego z/ocena 2 3. Środki dydaktyczne Chemia nieorganiczna w szkole z/ocena 2 5. Chemia organiczna w szkole z/ocena 2 6. Podstawy technologii chemicznej Podstawy fizyki (dla dydaktyki) z/ocena 2 8. Pracownia licencjacka z/ocena 10 SUMA Absolwent tej specjalności będzie posiadać wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień chemii opartą na szerokich podstawach nauk przyrodniczych; wiadomości oraz umiejętności laboratoryjne i warsztatowe z zakresu chemii, biologii, fizyki i geografii; umiejętności w zakresie hierarchizowania wiedzy o przyrodzie w obszarze chemia, biologia, fizyka, geografia; wiadomości oraz umiejętności warsztatowe w zakresie korzystania z technologii informacyjnej; kompetencje w podstawowych kwestiach związanych z pedagogiką i psychologią, filozofią, socjologią edukacji; kompetencje w zakresie technik kierowania klasą szkolną, posługiwania się mediami i technologią informacyjną, konstruowaniem szkolnych programów nauczania; umiejętności posługiwania się językiem obcym, zgodnie z normami Unii Europejskiej przypisanymi dla tego etapu kształcenia w szkołach polskich. 17

18 2 LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA SPECJALNOŚĆ: CHEMIA STOSOWANA 1. Technologia chemiczna Chemia teoretyczna Krystalografia Chemia nieorganiczna Chemia organiczna fakultatywny (z/ocena) 5 SUMA Przed przystąpieniem do zajęć studenci, którzy nie brali udziału w szkoleniu BHP prowadzonym przez Inspektorat BHP UAM na I szym stopniu, muszą odbyć takie szkolenie 1. Analiza instrumentalna Spektroskopia Chemia fizyczna fakultatywny (z/ocena) 5 5. Seminarium magisterskie (z/ocena) 5 SUMA Seminarium magisterskie (z/ocena) 5 2. Wykład monograficzny (z/ocena) 1,5 3. Wykład monograficzny (z/ocena) 1,5 4. Pracownia magisterska (z/ocena) 22 SUMA Seminarium magisterskie (z/ocena) 5 2. Wykład monograficzny (z/ocena) 1,5 3. Wykład monograficzny (z/ocena) 1,5 4. Pracownia magisterska (z/ocena) 22 SUMA W czasie dwóch lat studiów II stopnia student uzupełnia wiedzę z wybranej specjalności w stopniu pozwalającym na samodzielne napisanie pracy magisterskiej. Od absolwenta oczekuje się dogłębnej wiedzy z zakresu wybranej specjalizacji, w stopniu pozwalającym na podjęcie pracy w przemyśle, instytutach badawczych, na uniwersytetach oraz w innych instytucjach niekoniecznie związanych z chemią, np. w administracji państwowej. Po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego absolwenci są dobrze przygotowani do uczenia na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Absolwenci znają co najmniej jeden język obcy (najczęściej język angielski) w stopniu pozwalającym na bezproblemowe porozumiewanie się w wybranej dziedzinie chemii, potrafią pracować z komputerem przy zastosowaniu podstawowego oprogramowania. y fakultatywne i monograficzne są wybierane z aktualnej listy dostępnej w dziekanacie. 18

19 2 LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA SPECJALNOŚĆ: CHEMIA MATERIAŁOWA 1. Technologia chemiczna Chemia teoretyczna Krystalografia Silikony (F) Synteza katalizatorów fakultatywny (z/ocena) 5 SUMA Przed przystąpieniem do zajęć studenci, którzy nie brali udziału w szkoleniu BHP prowadzonym przez Inspektorat BHP UAM na I szym stopniu, muszą odbyć takie szkolenie 1. Analiza instrumentalna Spektroskopia Polimery fakultatywny (z/ocena) 5 5. Seminarium magisterskie (z/ocena) 5 SUMA Seminarium magisterskie (z/ocena) 5 2. Wykład monograficzny (z/ocena) 1,5 3. Wykład monograficzny (z/ocena) 1,5 4. Pracownia magisterska (z/ocena) 22 SUMA Seminarium magisterskie (z/ocena) 5 2. Wykład monograficzny (z/ocena) 1,5 3. Wykład monograficzny (z/ocena) 1,5 4. Pracownia magisterska (z/ocena) 22 SUMA W czasie dwóch lat uzupełniających studiów magisterskich student pogłębia wiedzę z wybranej specjalności w stopniu pozwalającym na samodzielne napisanie pracy magisterskiej. Od absolwenta oczekuje się dogłębnej wiedzy z zakresu wybranej specjalizacji, w stopniu pozwalającym na podjęcie pracy w przemyśle, instytutach badawczych, na uniwersytetach oraz w innych instytucjach niekoniecznie związanych z chemią, np. w administracji państwowej. Absolwenci są również dobrze przygotowani do uczenia na poziomie podstawowym i zaawansowanym, po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego. Absolwenci znają co najmniej jeden język obcy (najczęściej język angielski) w stopniu pozwalającym na bezproblemowe porozumiewanie się w wybranej dziedzinie chemii, potrafią pracować z komputerem przy zastosowaniu podstawowego oprogramowania. y fakultatywne i monograficzne są wybierane z aktualnej listy dostępnej w dziekanacie. 19

20 2 LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA SPECJALNOŚĆ: CHEMIA KOSMETYCZNA 1. Analiza instrumentalna Chemia teoretyczna Krystalografia Związki organiczne w kosmetyce Technologia produkcji perfum i olejków (z/ocena) 3 6. fakultatywny (z/ocena) 5 SUMA Przed przystąpieniem do zajęć studenci, którzy nie brali udziału w szkoleniu BHP prowadzonym przez Inspektorat BHP UAM na I szym stopniu, muszą odbyć takie szkolenie 1. Chemia produktów naturalnych Spektroskopia Silikony Chemia produktów kosmetycznych Otrzymywanie Kremów Emulsji i Preparat. do Pielęgnacji Ciała (z/ocena) 1 6. fakultatywny (z/ocena) 5 7. Seminarium magisterskie (z/ocena) 5 SUMA Seminarium magisterskie (z/ocena) 5 2. Wykład monograficzny (z/ocena) 1,5 3. Wykład monograficzny (z/ocena) 1,5 4. Pracownia magisterska (z/ocena) 22 SUMA Seminarium magisterskie (z/ocena) 5 2. Wykład monograficzny (z/ocena) 1,5 3. Wykład monograficzny (z/ocena) 1,5 4. Pracownia magisterska (z/ocena) 22 SUMA Absolwent tej specjalności będzie posiadać: wiedzę w zakresie chemii podstawowych materiałów bazowych i aktywnych składników kosmetyków; umiejętność charakterystyki właściwości fizyczno chemicznych i kosmetycznych składników czynnych oraz substancji pomocniczych występujących w kosmetykach; wiedzę na temat podstawowych składników kosmetycznych oraz zdolność ich doboru w zależności od zastosowania; zdolność syntezy substancji wykorzystywanych w przemyśle kosmetycznym; umiejętności warsztatowe w zakresie wykorzystania klasycznych metod analityki chemicznej i instrumentalnej do analizy materiałów kosmetycznych oraz standaryzacji materiałów 20

21 bazowych; umiejętność odczytywania składu kosmetyku oraz ustalania zastosowania kosmetyku na podstawie składu; zdolność krytycznej oceny głównych klas naturalnych produktów stosowanych w przemyśle kosmetycznym i ich zastosowania; umiejętność przewidywania wpływu syntetycznej modyfikacji na naturalne składniki. y fakultatywne i monograficzne są wybierane z aktualnej listy dostępnej w dziekanacie. 21

22 2 LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA SPECJALNOŚĆ: CHEMIA BIOLOGICZNA 1. Analiza instrumentalna Chemia teoretyczna Krystalografia Chemia organiczna fakultatywny (z/ocena) 5 SUMA Przed przystąpieniem do zajęć studenci, którzy nie brali udziału w szkoleniu BHP prowadzonym przez Inspektorat BHP UAM na I szym stopniu, muszą odbyć takie szkolenie 1. Chemia alkaloidów Spektroskopia Chemia nukleozydów, nukleotydów i kwasów nukleinowych 4. Chemia biologiczna fakultatywny (z/ocena) 5 6. Seminarium magisterskie (z/ocena) 5 SUMA Seminarium magisterskie (z/ocena) 5 2. Wykład monograficzny (z/ocena) 1,5 3. Wykład monograficzny (z/ocena) 1,5 4. Pracownia magisterska (z/ocena) 22 SUMA Seminarium magisterskie (z/ocena) 5 2. Wykład monograficzny (z/ocena) 1,5 3. Wykład monograficzny (z/ocena) 1,5 4. Pracownia magisterska (z/ocena) 22 SUMA Celem kształcenia jest uzyskanie przez studentów teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu chemii oraz dziedzin pokrewnych niezbędnej do podjęcia pracy w interdyscyplinarnych zespołach złożonych z chemików, biochemików, farmaceutów, analityków oraz biotechnologów. Edukacja w obszarze chemii biologicznej to edukacja na pograniczu chemii i biologii. Uzyskana w ten sposób wiedza oraz przygotowanie praktyczne powinno ułatwić absolwentom podjęcie pracy w przemyśle, instytutach badawczych, laboratoriach diagnostycznych, farmaceutycznych oraz biotechnologicznych. y fakultatywne i monograficzne są wybierane z aktualnej listy dostępnej w dziekanacie. 22

23 2 LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA SPECJALNOŚĆ: CHEMIA z ZASTOSOWANIAMI INFORMATYKI 1. Programowanie aplikacji P/ 5 2. Chemia teoretyczna Krystalografia Programowanie C P/ 5 5. fakultatywny (z/ocena) 5 6. Bazy danych P/ 5 SUMA Przed przystąpieniem do zajęć studenci, którzy nie brali udziału w szkoleniu BHP prowadzonym przez Inspektorat BHP UAM na I szym stopniu, muszą odbyć takie szkolenie 1. Analiza instrumentalna Spektroskopia Modelowanie Komputerowe /P 5 4. fakultatywny Seminarium magisterskie (z/ocena) 5 SUMA Seminarium magisterskie (z/ocena) 5 2. Wykład monograficzny (z/ocena) 1,5 3. Wykład monograficzny (z/ocena) 1,5 4. Pracownia magisterska (z/ocena) 22 SUMA Seminarium magisterskie (z/ocena) 5 2. Wykład monograficzny (z/ocena) 1,5 3. Wykład monograficzny (z/ocena) 1,5 4. Pracownia magisterska (z/ocena) 22 SUMA Absolwent tej specjalności będzie posiadać wiedzę w zakresie chemii, pozwalającą na projektowanie, zarządzanie i kontrolowanie procesów chemicznych, oraz w zakresie technologii informatycznych umożliwiającą pełną obsługę informatyczną biura lub małej firmy. Ponadto będzie on posiadać umiejętność pisania nowych programów obliczeniowych oraz programowania aplikacji. y fakultatywne i monograficzne są wybierane z aktualnej listy dostępnej w dziekanacie. 23

24 2 LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA SPECJALNOŚĆ: CHEMIA ŚRODOWISKA 1. Analiza Instrumentalna Chemia teoretyczna Krystalografia Technologia Chemiczna Akty prawne w ochronie środowiska (z/ocena) 1 6. fakultatywny (z/ocena) 5 SUMA Przed przystąpieniem do zajęć studenci, którzy nie brali udziału w szkoleniu BHP prowadzonym przez Inspektorat BHP UAM na I szym stopniu, muszą odbyć takie szkolenie 1. Spektroskopia Przemysłowe zagrożenia środowiska Ekologia Analiza zagrożeń powietrza Seminarium magisterskie (z/ocena) 5 6. fakultatywny (z/ocena) 5 SUMA Seminarium magisterskie (z/ocena) 5 2. Wykład monograficzny (z/ocena) 1,5 3. Wykład monograficzny (z/ocena) 1,5 4. Pracownia magisterska (z/ocena) 22 SUMA Seminarium magisterskie (z/ocena) 5 2. Wykład monograficzny (z/ocena) 1,5 3. Wykład monograficzny (z/ocena) 1,5 4. Pracownia magisterska (z/ocena) 22 SUMA Absolwent tej specjalności będzie posiadać wiedzę w zakresie chemii opartą na podstawach nauk przyrodniczych, umiejętność wykorzystania procesów chemicznych w ochronie środowiska, znajomość zagadnień związanych z gospodarką surowcami i odpadami, umiejętność opracowania nowych sposobów analizy próbek, znajomość i posługiwanie się aktualnymi aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska. y fakultatywne i monograficzne są wybierane z aktualnej listy dostępnej w dziekanacie. 24

25 Blok pedagogiczny część 1. do wyboru dla studentów I roku wszystkich specjalności studiów pierwszego stopnia obowiązkowy dla studentów I roku specjalności nauczycielskiej ukończenie uprawnia do nauczania chemii w gimnazjum 1. Dydaktyka chemii (z/ocena) 2. Psychologia (z/ocena) SUMA Dydaktyka chemii (z/ocena) 2. Technologia informacyjna w szkole (z/ocena) SUMA Pedagogika (z/ocena) 2. Emisja głosu (z/ocena) 3. Bezpieczeństwo w pracowni szkolnej (z/ocena) 4. Warsztaty komputerowe (z/ocena) SUMA Po 2 roku studiów praktyki pedagogiczne w gimnazjum 150 godzin Semestr 5 (Fakultet wskazany dla Bloku Pedagogicznego) 1. Eksperyment chemiczny SUMA Semestr 6 (Fakultet wskazany dla Bloku Pedagogicznego) 1. Środki dydaktyczne SUMA

26 Blok pedagogiczny część 2. do wyboru dla studentów I roku wszystkich specjalności studiów drugiego stopnia, którzy ukończyli część 1. szkolenia ukończenie uprawnia do nauczania chemii w szkołach ponadgimnazjalnych 1. Dydaktyka chemii II (z/ocena) 2. Środki dydaktyczne II (z/ocena) 3. Warsztaty komputerowe II (z/ocena) 4. Pedagogika II (z/ocena) SUMA Po 1 roku studiów obowiązkowe praktyki pedagogiczne w szkołach ponadgimnazjalnych 60 godzin 1. Dydaktyka chemii II Technologia informacyjna w szkole II (z/ocena) 3. Eksperyment chemiczny II (z/ocena) 4. Psychologia II (z/ocena) SUMA

Studiapierwszego stopnia

Studiapierwszego stopnia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2014/15. Zawierają spis przedmiotów

Bardziej szczegółowo

RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA

RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA 1 RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA

RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA 1 RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 01/013 Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2015/16 zawierają spis przedmiotów

Bardziej szczegółowo

- chemia organiczna w wymiarze minimum 200 godzin i minimum 14 punktów ECTS.

- chemia organiczna w wymiarze minimum 200 godzin i minimum 14 punktów ECTS. Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2016/17 zawierają spis przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Chemia, rok I Rok akademicki 2015/2016

Kierunek: Chemia, rok I Rok akademicki 2015/2016 Kierunek: Chemia, rok I Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Ch I 0 1 15 1 Przedsiębiorczość w praktyce lub Podstawy ekonomii Ch I 0 1 15 15 2 Elementy matematyki wyższej Ch I 0 1 45 30 6 x Fizyka Ch I 0 1

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE. I - III rok studiów

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE. I - III rok studiów UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE 2006/2007 III rok 2007/2008 - IV rok 2008/2009 - V rok Zatwierdzony przez Radę Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego dnia 26.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE. I III rok studiów

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE. I III rok studiów UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE 2008/2009 III i IV rok 2009/2010 IV i V rok 2010/2011 V rok Zatwierdzony przez Radę Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego dnia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalność nauczycielska w zakresie chemii i informatyki

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalność nauczycielska w zakresie chemii i informatyki UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalność nauczycielska w zakresie chemii i informatyki 010/011 - I rok; Siatka godzin zgodna z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego

Bardziej szczegółowo

20 R 40 K Zastosowanie matematyki w chemii K 7 7 Fizyka I K 30 L

20 R 40 K Zastosowanie matematyki w chemii K 7 7 Fizyka I K 30 L Lp Nazwa przedmiotu 06/07 I rok; 07/08 II rok, III rok, IV rok, V rok; 08/09 III rok, IV rok, V rok; 09/10 IV rok, V rok; 10/11 V rok. 06/07 II,III,IV i V rok z wyjątkiem języka angielskiego. Język angielski

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Chemia, rok I Rok akademicki 2016/2017

Kierunek: Chemia, rok I Rok akademicki 2016/2017 Kierunek: Chemia, rok I Przedsiębiorczość w praktyce lub Podstawy ekonomii Ch I 0 1 15 15 2 Elementy matematyki wyższej Ch I 0 1 45 30 6 x Fizyka Ch I 0 1 30 45 6 x Informatyka z podstawami programowania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności "Chemia z biologią"

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności Chemia z biologią UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności "Chemia z biologią" 2009/2010 - I i II*) rok; Siatka godzin zgodna z Rozporządzeniem Ministra Nauki

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Chemia, rok I

Kierunek: Chemia, rok I : Chemia, rok I Przedsiębiorczość w praktyce lub Podstawy ekonomii Ch I 0 1 15 15 2 Metody uczenia się i studiowania Ch I 0 1 15 1 Elementy matematyki wyższej Ch I 0 1 45 30 6 x Matematyka w zastosowaniach

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE. I - III rok studiów

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE. I - III rok studiów UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE 2005/2006 III rok 2006/200 IV rok 200/2008 V rok Zatwierdzony przez Radę Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego dnia 3. 10. 200.

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności "Chemia z fizyką"

KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności Chemia z fizyką KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności "Chemia z fizyką" 009/010 - I i II *) rok; Siatka godzin zgodna z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR VI. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie inżynierskie)

PLAN STUDIÓW NR VI. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie inżynierskie) Pozycja WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ TECHNOLOGIA PROCESÓW CHEMICZNYCH 2. BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA 3. ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA 4. CHEMIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW w tym I II V godzin

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności "Chemia z biologią"

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności Chemia z biologią UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności "Chemia z biologią" 2008/2009 - I rok; Siatka godzin zgodna z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

7. I Pracownia fizyczna L 3 45L 3 8. Informatyka L 4 C Przedmioty kierunkowe 1. Chemia analityczna K

7. I Pracownia fizyczna L 3 45L 3 8. Informatyka L 4 C Przedmioty kierunkowe 1. Chemia analityczna K 1 UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE Specjalizacja nauczycielska dwie specjalności Chemia z Fizyką Zatwierdzony przez Radę Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Chemia, rok I

Kierunek: Chemia, rok I : Chemia, rok I Podstawy ekonomii lub Przedsiębiorczość w praktyce Ch I 0 1 Metody uczenia się i studiowania Ch I 0 1 Elementy matematyki wyższej Ch I 0 1 Matematyka w zastosowaniach chemicznych Fizyka

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F Semestr 1 kod modułu/ przedmiotu* 1 O PG_00037350 GRAFIKA INŻYNIERSKA 2 O PG_00037455 TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE 3 O PG_00037367 BHiP

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności "Chemia z biologią"

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności Chemia z biologią UNIWERSYTET ŁÓDZI IERUNE CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności "Chemia z biologią" 009/010 - I i II*) rok; Siatka godzin zgodna z Rozporządzeniem Ministra Nauki i

Bardziej szczegółowo

Program studiów studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna. studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim

Program studiów studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna. studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim Program studiów studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim Legenda: W- wykład; P- proseminarium; Ć ćwiczenia; L laboratorium * : egz (egzamin pisemny),

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Lp. Wydział: Matematyczno -Przyrodniczy Kierunek: Chemia Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY kod Język obcy-lektorat LE V forma zal. po semestrze * C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/ KZ semestr

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA-2013/2014

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA-2013/2014 Wydział: Matematyczno -Przyrodniczy Kierunek: Chemia Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/ KZ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA-0/0 Rozkład godzin Lp. Przedmiot kod forma zal. po

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Nauczanie i popularyzacja fizyki, specjalizacje: Nauczycielska; Dydaktyka i popularyzacja fizyki 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Semestr 2 Przedmiot Liczba godzin W K L ECTS Psychologia 30 30 2,0 Semestr 3 Pedagogika

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA 3. PLAN STUDIÓW

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA 3. PLAN STUDIÓW Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Nauczanie i popularyzacja fizyki, specjalizacje: Nauczycielska; Dydaktyka i popularyzacja fizyki 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem specjalności

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Kierunek Chemia Studia stacjonarne I i II stopnia

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Kierunek Chemia Studia stacjonarne I i II stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Kierunek Studia stacjonarne I i II stopnia Kierunek Technologia Chemiczna Studia stacjonarne I stopnia Organizacja roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Arkusze wydziałowe WYDZIAŁCHEMII RAPORT. Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

Arkusze wydziałowe WYDZIAŁCHEMII RAPORT. Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010 Arkusze wydziałowe 1 RAPORT WYDZIAŁCHEMII Uwagi metodologiczne Raport przygotowany jest wyłącznie w oparciu o dane zawarte w Arkuszu wyjściowym oceny jakości kształcenia na wydziałach, wypełnionym przez

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 671 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 907 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Biofizyka molekularna. 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Biofizyka molekularna. 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Biofizyka molekularna 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Biofizyka to uznana dziedzina nauk przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Moduły kształcenia. Efekty kształcenia dla programu kształcenia (kierunku) MK_06 Krystalochemia. MK_01 Chemia fizyczna i jądrowa

Moduły kształcenia. Efekty kształcenia dla programu kształcenia (kierunku) MK_06 Krystalochemia. MK_01 Chemia fizyczna i jądrowa Matryca efektów kształcenia określa relacje między efektami kształcenia zdefiniowanymi dla programu kształcenia (efektami kierunkowymi) i efektami kształcenia zdefiniowanymi dla poszczególnych modułów

Bardziej szczegółowo

Plan studiów studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna. studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim

Plan studiów studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna. studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim Plan studiów studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim Legenda: W- wykład; P- proseminarium; Ć ćwiczenia; L laboratorium * : egz (egzamin pisemny), zal

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W01 K6_U02 K6_W01 K6_U02 K6_U05 K6_K02 K6_K03 K6_W05 K6_K02 K6_K01 K6_W02 K6_U03 K6_K01 K6_W03 K6_U05 K6_K02

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W01 K6_U02 K6_W01 K6_U02 K6_U05 K6_K02 K6_K03 K6_W05 K6_K02 K6_K01 K6_W02 K6_U03 K6_K01 K6_W03 K6_U05 K6_K02 WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F Semestr 1 kod modułu/ przedmiotu* 1 O PG_00035929 Fizyka 2 O PG_00035927 Matematyka 3 O PG_00035934 Bezpieczeństwo techniczne 4 O PG_00035935

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR. 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR. 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Absolwent studiów I stopnia kierunku Inżynieria Nanostruktur: posiada znajomość matematyki wyższej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2015/16

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2015/16 Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2015/16 Semestr 1M Przedmioty minimum programowego na Wydziale Chemii UW L.p. Przedmiot Suma godzin Wykłady Ćwiczenia Prosem.

Bardziej szczegółowo

Plan kierunku. język wykładowy przedmiotu. dydaktycznych. rodzaj zajęć. kształcenie na odległość. wykład /

Plan kierunku. język wykładowy przedmiotu. dydaktycznych. rodzaj zajęć. kształcenie na odległość. wykład / grupa zajęć obligatoryjnych Plan kierunku 1 I 1 Szkolenie BHP 2 I 1 u kształcenie na odległość zaliczenie 4 0 4 I 1 Podstawy chemii - laboratorium laboratoria 75 5 6 I 1 Fizyka - laboratoria laboratoria

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR IV PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI POZIOM STUDIÓW: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-roczne magisterskie) FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW NR IV PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI POZIOM STUDIÓW: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-roczne magisterskie) FORMA STUDIÓW: UNIERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 1.TECHNOLOGIA PROCESÓ CHEMICZNYCH. BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOA 3. ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYCZA 4. NOOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOE I godzin tygodniowo (semestr II

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 lutego 2014 roku

Uchwała nr 1/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 lutego 2014 roku Uchwała nr 1/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie uruchomienia nowej specjalności pod nazwą CHEMIA SĄDOWA na pierwszym stopniu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Kierunek: chemia specjalność: chemia leków

Kierunek: chemia specjalność: chemia leków Kierunek: chem specjalność: chem leków rok studiów: I stud stacjonarne pierwszego stopn rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab ECTS zal egz w ćw kon lab ECTS zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonom 2 Ochrona

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR II PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI POZIOM STUDIÓW: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-roczne magisterskie) FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW NR II PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI POZIOM STUDIÓW: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-roczne magisterskie) FORMA STUDIÓW: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 1.TECHNOLOGIA PROCESÓW CHEMICZNYCH 2. BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA 3. ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA 4. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE godzin tygodniowo (semestr

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM Ochrona Środowiska Studia inżynierskie- studia stacjonarne 2017/2018

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM Ochrona Środowiska Studia inżynierskie- studia stacjonarne 2017/2018 PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Ochrona Środowiska Studia inżynierskie- studia stacjonarne 2017/2018 Semestr I Matematyka 15 45 Zo 3 Podstawy fizyki 15 45 Zo 3 Termodynamika 15 15 Z 2 Elektromagnetyzm

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. P r o g r a m s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Chemii Kierunek studiów: chemia kryminalistyczna Poziom

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat akademicki). II. SYLWETKA

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów chemia należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. X - obszar kształcenia odpowiadający naukom ścisłym Forma studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. X - obszar kształcenia odpowiadający naukom ścisłym Forma studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Chemii Kierunek studiów: Chemia Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka

Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka Sylwetka absolwenta Absolwent studiów magisterskich na kierunku fizyka powinien: posiadać rozszerzoną w stosunku do poziomu licencjata - wiedzę w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR I. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie inżynierskie) ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA. 2. Analityka żywności GODZINY. sem.

PLAN STUDIÓW NR I. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie inżynierskie) ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA. 2. Analityka żywności GODZINY. sem. Analityka środowiska. Analityka żywności w tym I II V I II godzin tygodniowo (semestr I -VI po tygodni, VII semestr tygodni) A. PRZEDMIOTY OGÓLNE Ekologiczne i etyczne problemy w produkcji chemicznej.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Wydział: Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: Chemia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE /KZ Rozkład godzin Lp. Przedmiot kod MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_U12 K6_W12 A Z O PG_ PODSTAWY BIOLOGII K6_W06 A Z K6_W01 K6_U01

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_U12 K6_W12 A Z O PG_ PODSTAWY BIOLOGII K6_W06 A Z K6_W01 K6_U01 WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F Semestr 1 kod modułu/ przedmiotu* Wydział Chemiczny Biotechnologia I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki stacjonarne w ć l p s

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW I.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku astronomia UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata. II.SYLWETKA ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia, stacjonarne 3,5 letnie kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Specjalność: nauczycielska profil kształcenia: praktyczny

Studia I stopnia, stacjonarne 3,5 letnie kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Specjalność: nauczycielska profil kształcenia: praktyczny Rok immatrykulacji 2017 Studia I stopnia, stacjonarne 3,5 letnie kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Specjalność: nauczycielska profil kształcenia: praktyczny Legenda: forma prowadzenia zajęć:

Bardziej szczegółowo

Dysponuje wiedzą z matematyki pozwalającą na posługiwanie się metodami matematycznymi w chemii

Dysponuje wiedzą z matematyki pozwalającą na posługiwanie się metodami matematycznymi w chemii EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW CHEMIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI prowadzonego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 1-go STOPNIA (W UKŁADZIE SEMESTRALNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM A K L S P

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 1-go STOPNIA (W UKŁADZIE SEMESTRALNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM A K L S P Semestr I INFORMATYKA PLAN STUDIÓ STACJONARNYCH 1-go STOPNIA ( UKŁADZIE SEMESTRALNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2016-17 stęp do matematyki 30 30 zo 3 Podstawy programowania 2 20 45 65

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW A Z O PG_ CHEMIA OGÓLNA B E E O PG_ FIZYKA

PLAN STUDIÓW A Z O PG_ CHEMIA OGÓLNA B E E O PG_ FIZYKA WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Wydział Chemiczny Chemia budowlana I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki stacjonarne PLAN STUDIÓW Lp. O/F Semestr 1 kod modułu/ przedmiotu*

Bardziej szczegółowo

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017. Semestr 1M

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017. Semestr 1M Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017 Semestr 1M L.p. Przedmiot 1. Biochemia 60 30 E 30 Z 5 2. Chemia jądrowa 60 30 E 30 Z 5 Blok przedmiotów 3. kierunkowych

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Są to dzienne, bezpłatne wyższe studia zawodowe. Program studiów wypełnia aktualne standardy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA - 2013/2014

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA - 2013/2014 Wydział: Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: Chemia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA - 20/204 Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE /KZ Rozkład godzin Lp. Przedmiot kod MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom kształcenia: (studia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR V PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI POZIOM STUDIÓW: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-roczne magisterskie) FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW NR V PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI POZIOM STUDIÓW: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-roczne magisterskie) FORMA STUDIÓW: UNIERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 1.TECHNOLOGIA PROCESÓ CHEMICZNYCH 2. BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOA 3. ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYCZA 4. NOOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOE I godzin tygodniowo (semestr

Bardziej szczegółowo

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem specjalności Matematyczne i komputerowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (obowiązuje od roku akad. 2007/2008; ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ 1 OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia Sylwetka absolwenta Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku astronomia powinien: posiadać rozszerzoną wiedzę w dziedzinie astronomii,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Wakacyjne zajęcia przygotowawcze (wrzesień) Matematyka Fizyka 25

Bardziej szczegółowo

Ad. pkt 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanego programu studiów I i II stopnia o kierunku "Energetyka i Chemia Jądrowa".

Ad. pkt 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanego programu studiów I i II stopnia o kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa. Ad. pkt 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanego programu studiów I i II stopnia o kierunku "Energetyka i Chemia Jądrowa". PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA prowadzonych

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 1-go STOPNIA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17. zajęć w grupach A K L S P

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 1-go STOPNIA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17. zajęć w grupach A K L S P PLAN STUDIÓ NIESTACJONARNYCH 1-go STOPNIA 2016-2019 STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2016/17 Rok I nazwa stęp do matematyki 20 20 zal z oc. 3 Podstawy programowania* 15 30 45 prowadzenie do systemów

Bardziej szczegółowo

I semestr: Nazwa modułu kształcenia. Rodzaj zajęć dydaktycznych * O/F ** forma. ECTS Zajęcia wyrównawcze z. ćw O Z 30ćw 2 fizyki Zajęcia wyrównawcze z

I semestr: Nazwa modułu kształcenia. Rodzaj zajęć dydaktycznych * O/F ** forma. ECTS Zajęcia wyrównawcze z. ćw O Z 30ćw 2 fizyki Zajęcia wyrównawcze z Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FIZYKA, SPECJALIZACJA FIZYKA STOSOWANA, STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki I ROK STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów na specjalności nauczycielskiej

Zasady studiów na specjalności nauczycielskiej Zasady studiów na specjalności nauczycielskiej Studia licencjackie na specjalności nauczycielskiej obejmują: przedmioty specjalności nauczycielskiej głównej: fizyka, przedmioty specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (obowiązuje od roku akad. 2007/2008; ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Fizyka matematyczna

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Fizyka matematyczna Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Fizyka matematyczna 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Specjalność Fizyka matematyczna ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje wiedzę

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Studia Doktoranckie w IF PAN. RAMOWY PROGRAM MIĘDZYNARODOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w IF PAN

Międzynarodowe Studia Doktoranckie w IF PAN. RAMOWY PROGRAM MIĘDZYNARODOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w IF PAN Międzynarodowe Studia Doktoranckie w IF PAN RAMOWY PROGRAM MIĘDZYNARODOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w IF PAN Na Międzynarodowych Studiach Doktoranckich (MSD) doktoranci kształceni są w dziedzinie nauk fizycznych.

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku studiów wyższych: BIOCHEMIA studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

Plan studiów na kierunku studiów wyższych: BIOCHEMIA studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian programu i planu studiów na kierunku BIOCHEMIA na poziomie studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I SIECI KOMPUTEROWYCH

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I SIECI KOMPUTEROWYCH Załącznik nr 7 do Uchwały nr 42 Rady WMiI z dnia 13 czerwca 2017 roku Kierunek: INFORMATYKA Specjalność PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I SIECI KOMPUTEROWYCH Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 42 Rady WMiI z dnia 13 czerwca 2017 roku

Wymagania ogólne. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 42 Rady WMiI z dnia 13 czerwca 2017 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 42 Rady WMiI z dnia 13 czerwca 2017 roku Kierunek: INFORMATYKA Specjalność PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I SIECI KOMPUTEROWYCH Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU FARMACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU FARMACJA Uchwała WLBiML nr 8/2017 Załącznik nr 1 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU FARMACJA Jednostka prowadząca kształcenie Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR I. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie inżynierskie) ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA. 2. Analityka żywności GODZINY. sem.

PLAN STUDIÓW NR I. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie inżynierskie) ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA. 2. Analityka żywności GODZINY. sem. PROFI KSZTAŁCENIA: POZIOM STUDIÓ: FORMA STUDIÓ: SPECJANOŚ: PROFI OGÓNOAKADEMICKI STUDIA PIERSZEGO STOPNIA (,-letnie inżynierskie) ANAITYKA CHEMICZNA I SPOŻYCZA. Analityka środowiska. Analityka żywności

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom kształcenia: (studia

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów łącznik nr 3 do wytycznych dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia, programy i plany studiów wyższych P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Kierunek Matematyka. Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Kierunek Matematyka. Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Kierunek Matematyka Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia Organizacja roku akademickiego 2016/2017 Studia stacjonarne I

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Projektowanie molekularne i bioinformatyka. 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Projektowanie molekularne i bioinformatyka. 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Projektowanie molekularne i bioinformatyka 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Projektowanie molekuł biologicznie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 STC-1-105-s Mechanika

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia, stacjonarne 3,5 letnie kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Specjalność: nauczycielska profil kształcenia: praktyczny

Studia I stopnia, stacjonarne 3,5 letnie kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Specjalność: nauczycielska profil kształcenia: praktyczny Rok immatrykulacji 2016 Edukacja Techniczno Informatyczna Studia I stopnia, stacjonarne 3,5 letnie kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Specjalność: nauczycielska profil kształcenia: praktyczny

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia niestacjonarne I stopnia. LICZBA SEMESTRÓW: 8. LICZBA PUNKTÓW : 40 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 018/019 Język wykładowy: Polski Semestr 1 STC-1-105-s Mechanika techniczna

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. Wydział Chemii. Materiały Współczesnych Technologii (MWT)

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. Wydział Chemii. Materiały Współczesnych Technologii (MWT) P r o g r a m s t u d i ó w Załącznik nr 2 Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. Wydział Chemii Chemia. Studia stacjonarne. magister

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. Wydział Chemii Chemia. Studia stacjonarne. magister Załącznik nr 2 P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: Akustyka i realizacja dźwięku Rok akademicki 2017/2018

Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: Akustyka i realizacja dźwięku Rok akademicki 2017/2018 Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: ustyka i realizacja dźwięku Rok akademicki 2017/2018 Filozofia przyrody F 1 30 30 5 x Metody uczenia się i studiowania F 1 15 1 Technologia informacyjna F 1 30 2 Analiza

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Techniczna Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Techniczna Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Objaśnienia oznaczeń w symbolach

Bardziej szczegółowo