MOTOREK DZIECIĘCY PL 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MOTOREK DZIECIĘCY PL 1"

Transkrypt

1 MOTOREK DZIECIĘCY VC353B INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za okazanie zaufania i zakup tego produktu. Wierzymy, że będziecie Państwo zadowoleni z kupna tej zabawki, która może dać Waszym dzieciom wiele radości. Prosimy o uważną lekturę instrukcji obsługi. 1. WAŻNE INFORMACJE 1. Przed uruchomieniem pojazdu, podnieś siodełko i połącz przewody główne oraz przewody wychodzące z baterii (CZERWONY z CZERWONYM, CZARNY z CZARNYM), nieprawidłowe podłączenie może być przyczyną zwarcia lub powstania innego uszkodzenia. 2. Jeżeli motorek porusza się wolniej niż zwykle, naładuj baterie. Zalecany czas ładowania to 8-10 godzin, jednak nie można przekraczać 15 godzin. 3. Po całkowitym naładowaniu baterii można korzystać z pojazdu nieprzerwanie przez ok. godzinę (w zależności od obciążenia). 4. Jeżeli planujesz postój motorka przez dłuższy okres, naładuj baterie do maksymalnej pojemności. Potem należy ładować baterie co 3 miesiące. W ten sposób można przedłużyć ich żywotność. 5. Podczas ładowania naturalnym objawem jest umiarkowane nagrzewanie się baterii oraz zasilacza. Podnieś Zvedněte siodełko sedadlo PL 1 CZ -1-

2 2. URUCHOMIENIE FUNKCE Wyłącznik Spínač je umístěn znajduje na się pravé z prawej straně strony řidítek. kierownicy. Stiskněte Po spínač, przełączeniu motorka wyłącznika je připravena motorek k jízdě. jest gotowy do jazdy. wyłącznik spínač zasilania pro start 3. TECHNICKÉ ÚDAJE 3. DANE TECHNICZNE Typ baterie: nabíjecí bezúdržbová gelová (SLA 6V, 4,5Ah) Typ baterii: bezobsługowy akumulator żelowy (SLA 6V, 4,5Ah) Maximální zatížení: 20kg Obciążenie maksymalne: 20kg Adaptér: vstup 230V / 500mA Ładowarka: wejście 230V/ 500mA Výdrž baterie: až 1 hod. Maksymalny czas pracy na baterii: do 1 godziny Rozměr: 66x45x49cm Wymiary: 66x45x49cm Doporučeno pro děti ve věku: 3-7let Przeznaczone dla dzieci w wieku: 3-7 lat 4. ROZWIĄZYWANIE ŘEŠENÍ POTÍŽÍ PROBLEMÓW Motorek Motorka nejede nie Sprawdź, Zkontrolujte, czy zda wszystkie jsou všechny przewody dráty pevně są prawidłowo propojeny. podłączone. porusza się 2. Sprawdź, Zkontrolujte, czy zda na nejsou osie kół na nie ose nawinęły kol zachyceny się śmieci. nečistoty. Motorek Motorka jede porusza 1. Bateria Baterie je może zřejmě być vybitá. wyczerpana. Nabijte baterii. Naładuj baterię. się příliš powoli pomalu 2. Sprawdź, Zkontrolujte, czy zda na nejsou osie kół na nie ose nawinęły kol zachyceny się śmieci. nečistoty. 3. Pojazd Motorka może může być být přetížena. przeciążony. Nie Baterii można nelze całkowicie zcela nabít nałado Upewnij Zkontrolujte, się, czy przewody zda není chyba baterii są v nabíjení prawidłowo baterie. podłączone. Baterie může být poškozena Sprawdź, Zkontrolujte, czy nie zda pojawiły není się chyba problemy v nabíjení podczas baterie. ładowania. Adaptér Ładowarka může może být poškozen. być uszkodzona. 2. Sprawdź, czy nie pojawiły się problemy podczas ładowania. Bateria może być uszkodzona. wać baterii 3. Překontrolujte, zda jsou dráty baterie správně zapojeny. 5. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Ostrzeżenie: Użytkownicy powinni dokładnie zaznajomić się z instrukcją obsługi. Zapoznaj się z wszystkimi zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Niestosowanie się do tych zaleceń może zagrozić bezpieczeństwu Twoich dzieci. 1. Maksymalny limit obciążenia motorka to 20kg, zalecany dla kategorii wiekowej 3-7 lat, nie wolno przeciążać pojazdu, aby uniknąć uszkodzenia motorka oraz jego przekładni. 2. Zanim dziecko rozpocznie jazdę na motorku, osoba dorosła powinna wyjaśnić mu, jak powinno się prawidłowo poruszać pojazdem. Dzieci mogą korzystać z pojazdu tylko pod nadzorem dorosłych. 3. Drobne elementy należy włożyć do worka foliowego i odłożyć je w miejsce niedostępne dla małych dzieci, ponieważ mogą być dla nich niebezpieczne (wkładanie do ust, zadławienie się). 4. Nie wolno poruszać się pojazdem w miejscach niebezpiecznych np. ulice bądź strome zbocza. Nie wolno ingerować w elementy elektroniczne pojazdu oraz modyfikować ich. Motorkiem należy poruszać się tylko po płaskich powierzchniach. Unikaj jazdy po piasku i nierównych wyboistych, podmokłych podłożach oraz jazdy w trakcie deszczu. 5. Nie dopuść do wniknięcia wody lub innych płynów do wnętrza pojazdu. Unikaj niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym. 6. Nie wolno nagle zmieniać kierunku jazdy (do przodu/do tyłu). Najpierw zatrzymaj motorek a następnie zmień kierunek jazdy. 7. Używaj tylko oryginalnej baterii i ładowarki. Uszkodzoną baterię wyjmij z zabawki. 8. Nie wolno myć motorka wodą, należy czyścić suchą szmatką. 9. Zachowaj ostrożność podczas podłączania przewodów baterii, stosuj się do przedstawionych wcześniej zaleceń. 10. Bateria może być ładowana tylko przez osobę dorosła. 11. Montaż zabawki może wykonać tylko osoba dorosła, która powinna również sprawdzić, czy motorek działa prawidłowo. 12. Wyrób ten jest zabawką i nie może być wykorzystywany jako środek transportu. PL 2

3 13. Sprawdź, czy napięcie na tabliczce znamionowej zasilacza jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej. 14. Chroń przewód zasilacza przed uszkodzeniami. 15. Jeżeli zasilacz jest uszkodzony, nie używaj go. 16. Podczas nieostrożnego użytkowania zabawki może dojść do przycięcia palców, głównie w rejonie kierownicy. Zwróć uwagę na istnienie takiego niebezpieczeństwa swojemu dziecku. 17. Z motorka może korzystać tylko jedna osoba. Podczas jazdy dziecko powinno mieć na głowie kask ochronny. Podczas jazdy dziecko powinno siedzieć na siedzeniu. Podczas jazdy dziecko powinno mieć odpowiednie obuwie. 18. Używaj tylko oryginalnych części zamiennych. Nie wolno zamieniać bezpiecznika na wkładkę o innej wartości, grozi do niebezpieczeństwem powstania pożaru. 6. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 1. Regularnie (zalecamy raz na dwa tygodnie) sprawdzaj stan motorka, silnika, stan dokręcenia wszystkich śrub i nakrętek. 2. Regularnie kontroluj stan przewodu zasilającego, widełek, akcesoriów i innych elementów, czy nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy zaprzestać użytkowania pojazdu, do momentu zapewnienia naprawy przez wykwalifikowanego serwisanta. 3. Wszystkie naprawy elementów elektrycznych bądź elektronicznych należy zlecać autoryzowanemu serwisowi. 4. Do czyszczenia zabawki używaj suchej, miękkiej szmatki. Nie wolno używać detergentów, wosków, środków czyszczących na bazie benzyny itp. W takim wypadku może dojść do skorodowania elementów metalowych, uszkodzenia elementów elektronicznych, co może sprawić, ze użytkowanie motorka stanie się niebezpieczne. 5. Chroń zabawkę przed działaniem wilgoci i zlaniem wodą. Nie stawiaj motorka w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł gorąca lub ognia. Chroń przed deszczem i śniegiem. 6. Jeżeli napęd jest przełączony na cofanie, nie wolno pchać pojazdu do przodu. 7. Wymiany baterii może dokonać tylko osoba dorosła z zachowaniem wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Jeżeli z baterii wydostaje się elektrolit, należy unikać kontaktu z nim. W przypadku kontaktu z elektrolitem należy kierować się zasadami pierwszej pomocy. 8. Jeżeli dojdzie do wycieku elektrolitu z baterii: a. Nie wolno dotykać elektrolitu. b. Baterie należy włożyć do worka foliowego i zapewnić ekologiczną likwidację. 9. Jeżeli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami: a. Natychmiast przemyj je wodą przez co najmniej 15 minut. b. Wezwij pomoc lekarską. 10. Nie wolno kłaść przedmiotów metalowych lub przewodów w pobliżu styków baterii, może dojść do zwarcia mogącego wywołać pożar. 11. Nie wolno korzystać z motorka podczas deszczu lub wilgotnej pogody. 7. ŁADOWANIE kro. 1. Przed pierwszym użyciem bateria powinna być ładowana przez 8-10 godzin. 2. Przed rozpoczęciem ładowania rozłącz złącza A i B (zob. rys. 3). Następnie połącz złącze B ładowarki ze złączem A i podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego. 3. Baterię może ładować tylko osoba dorosła, nie wolno pozwalać dzieciom na wykonywanie tej czynności. Nie wolno dzieciom dotykać baterii i ładowarki. Podczas ładowania bateria i ładowarka lekko się nagrzewają. r PL 3

4 4. Jeżeli planujesz postój motorka przez dłuższy okres, naładuj baterie do maksymalnej pojemności. Potem należy ładować baterie způsobem co 3 miesiące. můžete W prodloužit ten sposób životnost można baterie. przedłużyć ich żywotność. 5. Jeżeli motorek porusza się wolniej niż zwykle, naładuj baterie. Zalecany czas ładowania to 8-10 godzin, jednak nie można przekraczać 15 godzin. Dłuższy okres ładowania ma negatywny wpływ na żywotność baterii. 6. Nie dopuść do kontaktu złącza ładowarki z wodą, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia. Używaj tylko oryginalnej ładowarki i baterii, w innym przypadku może dojść do uszkodzenia elementów elektrycznych. 7. Po upłynięciu okresu ładowania 8-10 godziny, odłącz natychmiast ładowarkę od gniazdka elektrycznego. Następnie odłącz złącze ładowarki. Połącz złącza A i B (zob. rys. 6. Teraz możesz korzystać z motorka. 8. ZABEZPIECZENIE Jeżeli pojazd nie chce się poruszać, należy odczekać 10 minut, a następnie spróbować czy wystartuje. Przy nadmiernym poborze prądu może dojść do przepalenia się bezpiecznika. proudu může Jeżeli dojít bezpiecznik k přepálení jest pojistky. przepalony, Pokud należy go wymienić. Użyj bezpiecznika o jte takiej pojistku samej pouze wartości. stejné Jeżeli hodnoty. nowy bezpiecznik Jestliže dojde od razu się przepali, skontaktuj się z autoryzowanym edejte autorizovaný punktem serwisowym. servis. 9. CZĘŚCI ZAMIENNE 1 korpus motorka 2 kierownica 3 element zabezpieczający koło x4 4 koło 5 koło x3 6 element wewnętrzny x3 7 końcówka zabezpieczająca x4 8 podkładka 10 mm x8 9 nakrętka zabezpieczająca x1 10 kołpak x4 PL 4

5 10. WYKAZ NÁKRES ELEMENTÓW DÍLŮ Ochrona środowiska naturalnego Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych Ochrana Po upłynięciu životního czasu żywotności prostředí produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, urządzenia k likvidaci nie wyrzucaj elektrických do domowych a elektronických odpadów. zařízení Aby dokonać właściwej utylizacji wyro- Informace Po bu, uplynutí należy oddać doby životnosti go do wyznaczonego produktu nebo miejsca v okamžiku, zbiórki, gdzie kdy by zostanie oprava przyjęty byla neekonomická, nieodpłatnie. produkt Dokonując nevhazujte prawidłowej do domovního utylizacji pomagasz odpadu. Za zachować účelem správné cenne zasoby likvidace przyrodnicze výrobku jej i odevzdejte wspomagasz na určených prewencję sběrných przeciw místech, potencjalnemu kde budou negatywnemu přijata zdarma. wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Správnou Dalszych likvidací szczegółów pomůžete wymagaj zachovat od lokalnego cenné přírodní urzędu lub zdroje w najbliższym a napomáháte miejscu prevenci zbiórki potenciálnícpadów. negativních W przypadku dopadů nieprawidłowej na životní likwidacji prostředí tego a lidské rodzaju zdraví, odpadów což by mohly może být zostać důsledky nałożo- od- nesprávné na kara zgodnie likvidace z przepisami odpadů. Další krajowymi. podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího Nie sběrného należy wyrzucać místa. Při zużytych nesprávné baterii likvidaci do odpadów tohoto druhu domowych, odpadu należy mohou je oddać být v souladu w miejsce s národními zapewniające předpisy odpowiedni uděleny ich pokuty. recykling. Baterie Serwis nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií. Servis Jeżeli po zakupieniu wyrobu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się z punktem V serwisowym. případě, že po Korzystając zakoupení z výrobku wyrobu zjistíte stosuj się jakoukoli do wskazówek závadu, kontaktujte zawartych w servisní załączonej oddělení. instrukcji obsługi. Při použití výrobku Reklamacja se řiďte pokyny nie będzie uvedenými uznana, jeżeli v přiloženém wprowadziłeś návodu zmiany k použití. w wyrobie Na reklamaci lub nie nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu stosowałeś się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi. k Gwarancja použití. nie obejmuje - naturalnego zużycia elementów pracujących wyrobu w trakcie jego normalnego użytkowania, Záruka - czynności se nevztahuje serwisowych związanych ze standardową konserwacją wyrobu (np. czyszczenie, - na wymiana přirozené elementów opotřebení zużywających funkčních částí się výrobku podczas v normalnego důsledku jeho użytkowania používání itd.), - usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, - na zapylenie, servisní zásahy nieodpowiednie související użytkowanie se standardní itp.), údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících - uszkodzeń běžnému mechanicznych opotřebení powstałych ) w związku z upadkiem wyrobu, zderzenia z nim, - na uderzenia závady způsobené w niego itp. vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím - szkód powstałych apod.) w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z wyrobem, niezgodnym - na z zaleceniami mechanická zawartymi poškození v w důsledku instrukcji pádu obsługi. výrobku, nárazu, úderu do něj apod. - na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného Za uszkodzenia příslušenství mechaniczne či nevhodných reklamowanego nástrojů apod. wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození PL CZ -5-5 Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na

6 Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. AKUMULATORY INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA Nowe akumulatory lub składowane przez dłuższy okres osiągają pełną wydajność po przejściu kilku cykli ładowania i rozładowania. W tym przypadku zaleca się ładowanie akumulatorów zgodnie ze standardową procedurą (14-16 godzin, prądem o wartości jednej dziesiątej pojemności akumulatora). Przed rozpoczęciem ładowania temperatura akumulatora powinna ustabilizować się na poziomie temperatury pokojowej. Ładowanie akumulatorów w temperaturze poniżej 15 C i powyżej 30 C będzie skutkowało zmniejszeniem ich pojemności. Stabilizacja temperatury z 0 C do 15 C w temperaturze pokojowej trwa około 2 godziny. Należy sobie uświadomić, że temperatura musi się ustabilizować nie tylko na powierzchni baterii, ale również w jej wnętrzu. Ładowanie akumulatora w temperaturze poniżej zera potęguje proces samorozładowywania. Objawia się to tym, że wprawdzie akumulator po naładowaniu posiada pełną pojemność, ale po kilku dniach jest zupełnie rozładowany. Eksploatacja nie wolno dopuścić do całkowitego rozładowania akumulatora, ponieważ taki stan może doprowadzić do jego zniszczenia. Jeżeli używasz kilku akumulatorów (baterii) w zestawie, utrzymuj maksymalne napięcie rozładowania na poziomie 1V na ogniwo. W innym wypadku może dojść do odwrócenia polaryzacji jednego z ogniw, a tym samym do degradacji elektrolitu, co będzie skutkować trwałym obniżeniem pojemności całego zestawu. Należy pamiętać, że jeżeli eksploatujesz akumulator np. 12V (złożony z 10 osobnych ogniw), to przy spadku napięcia do 1V w każdym ogniwie, całkowite napięcie akumulatora wynosi 10V. Przy takim napięciu zwykle można jeszcze korzystać z akumulatora (wkrętarka akumulatorowa nie potrafi już dokręcać śrub, samochodzik zabawka nie będzie jeździć, ale po chwili odpoczynku można jeszcze przykręcić jedną śrubę a samochodzik przejedzie jeszcze kawałek. Pozostawiamy zaświeconą żarówkę, tak długo jak żarzy się włókno nawet, jeżeli nie daje światła), ale ryzykujemy zmianę jego polaryzacji a tym samym zniszczenie lub znaczne obniżenie jego żywotności. Żywotność rzeczywista akumulatorów w znacznej mierze zależy od warunków, w jakich są eksploatowane (temperatura otoczenia, prąd ładowania i rozładowania itd.). Żywotność standardowego akumulatora eksploatowanego w odpowiednich warunkach powinna wynosić powyżej 500 cykli dla baterii NiMH, powyżej 1000 cykli dla baterii NiCd i powyżej 500 cykli dla SLA (akumulator ołowiowy). Jako granicę żywotności uważa się utratę % pojemności akumulatora w porównaniu z nowym akumulatorem. Samorozładowanie jest to właściwość akumulatora, w której wyniku podczas składowania dochodzi do postępującego obniżenia poziomu naładowania, co powoduje obniżenie napięcia dostarczanego do odbiornika w trakcie normalnej pracy. Szybkość rozładowywania się akumulatora (obniżania się poziomu naładowania) w dużej mierze zależy od temperatury otoczenia podczas składowania. W temperaturze pokojowej wartość samorozładowania kształtuje się no poziomie 30 % pojemności po miesiącu, w przypadku SLA jest to 30 % pojemności po roku. Wraz z wzrostem temperatury potęguje się zjawisko samorozładowania. Składowanie baterie NiCd należy przechowywać w stanie rozładowania, baterie NiMH oraz akumulatory SLA w stanie naładowania. Zaleca się składowanie wszystkich typów akumulatorów w temperaturze pokojowej suchym otoczeniu. Zakończenie eksploatacji jest zależne od tego, jak użytkownik będzie troszczyć się o akumulator. Jeżeli nie będziesz się przejmował powyższymi wskazówkami, z czasem zauważysz spadek wydajności akumulatora i będziesz musiał wymienić go na nowy. Jeżeli będziesz właściwie eksploatował akumulator i prawidłowo go ładował, to on zapewne odwdzięczy się długoterminową żywotnością i wysoką wydajnością. PL 5

MOTOREK DZIECIĘCY. Model YC113C INSTRUKCJA OBSŁUGI

MOTOREK DZIECIĘCY. Model YC113C INSTRUKCJA OBSŁUGI PL MOTOREK DZIECIĘCY Model YC113C INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Należy zapewnić nadzór osoby dorosłej. Nie wolno jeździć motorkiem w miejscach niebezpiecznych np. po ulicy, stromym stoku, w pobliżu rzeki,

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy wzmacniacz dźwięku z możliwością ładowania baterii

Miniaturowy wzmacniacz dźwięku z możliwością ładowania baterii Miniaturowy wzmacniacz dźwięku z możliwością ładowania baterii Instrukcja obsługi Dane techniczne Opis urządzenia: Maksymalna głośność 125 +/- 4dB Poziom głośności >38dB Rozbieżność z oryginałem

Bardziej szczegółowo

APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest

APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest prawidłowo ułożony w ładowarce. 2. Podczas ładowania na

Bardziej szczegółowo

PILNIK DO PAZNOKCI NA BATERIE PL Instrukcja obsługi

PILNIK DO PAZNOKCI NA BATERIE PL Instrukcja obsługi PILNIK DO PAZNOKCI NA BATERIE PL Instrukcja obsługi Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc z

Bardziej szczegółowo

POWER BANK ECO SOLAR 5000 mah

POWER BANK ECO SOLAR 5000 mah POWER BANK ECO SOLAR 5000 mah PL Model: PM-PB144 INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu.

Bardziej szczegółowo

Budzik ze stacją pogodową DCF

Budzik ze stacją pogodową DCF Budzik ze stacją pogodową DCF Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

PAS MASUJĄCY Z FUNKCJĄ PODGRZEWANIA

PAS MASUJĄCY Z FUNKCJĄ PODGRZEWANIA PL PAS MASUJĄCY Z FUNKCJĄ PODGRZEWANIA Model: C 37-MP004 INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Baza. Słuchawki. Słuchawki:

Dane techniczne. Baza. Słuchawki. Słuchawki: SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE PROFI Instrukcja obsługi Dziękujemy Państwu za zakup tego produktu. Porosimy o uważną lekturę instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY PAPIEROS INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELEKTRONICZNY PAPIEROS INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY PAPIEROS INSTRUKCJA OBSŁUGI PL Dziękujemy Państwu za zakup tego produktu! Cel korzystania z urządzenia Przed rozpoczęciem używania elektronicznego papierosa przeczytaj uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Baza. Słuchawki. Słuchawki:

Dane techniczne. Baza. Słuchawki. Słuchawki: SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE STEREO Instrukcja obsługi Dziękujemy Państwu za zakup tego produktu. Porosimy o uważną lekturę instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI PRODUKTU INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHWAĆ PONIEWAŻ ZAWIERA UŻYTECZNE INFORMACJE.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI PRODUKTU INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHWAĆ PONIEWAŻ ZAWIERA UŻYTECZNE INFORMACJE. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI PRODUKTU INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHWAĆ PONIEWAŻ ZAWIERA UŻYTECZNE INFORMACJE. OSTRZEŻENIE! Do użytku wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Rozpakowanie, montaż, czyszczenie,

Bardziej szczegółowo

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 Produkt nr 1331065 Strona 1 z 6 Gratulujemy wyboru produktu, który został zaprojektowany z największą starannością. Aby jak najlepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA OBROŻA

ELEKTRONICZNA OBROŻA ELEKTRONICZNA OBROŻA KLASIK PL INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup tego wyrobu. Prosimy o uważną lekturę instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Bardziej szczegółowo

MINI HELIKOPTER 3.5 Instrukcja obsługi

MINI HELIKOPTER 3.5 Instrukcja obsługi MINI HELIKOPTER 3.5 Instrukcja obsługi PL Dziękujemy Państwu za zakup tego produktu! Prosimy o uważną lekturę instrukcji obsługi i zachowanie jej, aby móc z niej skorzystać w przyszłości. Zabawka zawiera

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 2t (model: TA820012)

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 2t (model: TA820012) PL PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 2t (model: TA820012) INSTRUKCJA OBSŁUGI PL -1- Dziękujemy Państwu za zakup tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI Dla bezpieczeństwa użytkownika... 2 Charakterystyka produktu... 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 2 Opis urządzenia... 2 Typ akumulatora i ustawienia... 3 Ładowanie...

Bardziej szczegółowo

Solarny regulator ładowania Conrad

Solarny regulator ładowania Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Solarny regulator ładowania Conrad Nr produktu 000856345 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie produktu Ten solarny regulator ładowania nadaje się do modułów solarnych o napięciu wejściowym

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek

Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego urządzenia do mycia okien, luster i kafelek. Prosimy o przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Jonizator antystatyczny

Jonizator antystatyczny Jonizator antystatyczny Jonizator DJ-04 Jonizator DJ-05 INSTRUKCJA OBSŁUGI IMMU-48-03-05-17-PL www.radwag.pl MAJ 2017 2 Spis treści 1. UWAGI OGÓLNE 4 2. DANE TECHNICZNE 4 3. PODSTAWOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X

INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X 1. WSTĘP Użytkownicy mogą kontrolować urządzenie, przyspieszać, zwalniać, hamować poprzez pochylenie się do przodu lub do tyłu. Podobnie do techniki jazdy na rowerze, gdzie

Bardziej szczegółowo

Przenośny alarm do drzwi / okien

Przenośny alarm do drzwi / okien Przenośny alarm do drzwi / okien Instrukcja obsługi Nr produktu: 751571 Wersja 01/09 PRZEZNACZENIE Ten przenośny alarm wejściowy przeznaczony jest do zabezpieczania drzwi i okien. Produkt uwalnia sygnał

Bardziej szczegółowo

Inteligentna bransoletka Model Nr: M104 Instrukcja obsługi

Inteligentna bransoletka Model Nr: M104 Instrukcja obsługi Inteligentna bransoletka Model Nr: M104 Instrukcja obsługi PL Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo w pełni zadowoleni z jego użytkowania.

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW)

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) Nr produktu: 577550 Strona 1 z 5 Szanowni Państwo, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Uwaga Woreczki igielitowe należy trzymać poza zasięgiem dzieci istnieje niebezpieczeństwo uduszenia. 1

Uwaga Woreczki igielitowe należy trzymać poza zasięgiem dzieci istnieje niebezpieczeństwo uduszenia. 1 ELEKTRYCZNY ODKURZACZ BEZPRZEWODOWY Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego odkurzacza. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować do

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

ORTHEO DISC. základní cvi ební. program. pro záda ORTHEO DISC. podstawowy. program. ćwiczeń przeznaczony dla pleców

ORTHEO DISC. základní cvi ební. program. pro záda ORTHEO DISC. podstawowy. program. ćwiczeń przeznaczony dla pleców ORTHEO ORTHEO DISC DISC podstawowy program ćwiczeń przeznaczony dla pleców základní cvi ební program pro záda 2 ORTHEO DISC Instrukcja Návod k použití obsługi Dziękujemy D kujeme Vám Państwu za zakoupení

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNEJ ŁADOWARKI SIECIOWEJ I SAMOCHODOWEJ 10 W 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNEJ ŁADOWARKI SIECIOWEJ I SAMOCHODOWEJ 10 W 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNEJ ŁADOWARKI SIECIOWEJ I SAMOCHODOWEJ 10 W 1 Dziękujemy za wybranie produktów firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami produktu.

Bardziej szczegółowo

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi Słuchawki przewodowe Sennheiser Instrukcja obsługi Istotne informacje nt. bezpieczeństwa Istotne informacje nt. bezpieczeństwa www RS 220 Manual Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i

Bardziej szczegółowo

Ładowarka do akumulatorów Nr produktu

Ładowarka do akumulatorów Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ładowarka do akumulatorów Nr produktu 000842127 Strona 1 z 9 Uwagi bezpieczeństwa Montaż klem akumulatora Ładowarka do akumulatorów Wytrzymała, powlekana proszkowo obudowa metalowa.

Bardziej szczegółowo

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EUB-4119 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. OPIS NARZĘDZIA... 3 III. MOCOWANIE I ZDEJMOWANIE WIERTŁA I BITÓW WKRĘTARKI... 5 IV. ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE Nr produktu 405168 Szanowny Kliencie, Gratulujemy Ci wyboru naszego wysokiej jakości produktu. Prosimy, aby uważnie przeczytać poniższe

Bardziej szczegółowo

FY-500 TESTER OBCIĄŻENIA 500A

FY-500 TESTER OBCIĄŻENIA 500A FY-500 TESTER OBCIĄŻENIA 500A Przed zastosowaniem produktu należy uważnie przeczytać ten materiał. Wszystkie błędy mogą spowodować obrażenia. ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ. Zachowaj niniejszą instrukcję Niniejszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REF Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów i wierzymy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/support Masz pytanie? Skontaktuj się z firmą Philips SBA3005P Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

GP GP

GP GP INSTRUKCJA OBSŁUGI GP-12-1000 GP-24-1000 Przetwornica napięcia DC AC 1000W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS Gniazdka wyjściowe AC Dioda sygnalizująca włączenie przetwornicy Dioda

Bardziej szczegółowo

do rowerów elektrycznych

do rowerów elektrycznych Instrukcja napędów BOSCH do rowerów elektrycznych www.roweryelektryczne.info Zasada działania Rower wyposażony w system napędu BOSCH uruchamia wspomaganie automatycznie w momencie rozpoczęcia pedałowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Aemca Sp. z o.o. Oddział w Polsce

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Aemca Sp. z o.o. Oddział w Polsce INSTRUKCJA OBSŁUGI Aemca Sp. z o.o. Oddział w Polsce 1. WAŻNE INFORMACJE PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NALEŻY ŁADOWAĆ BATERIĘ PRZEZ 12 GODZIN. NIGDY NIE NALEŻY DOPUŚCIĆ DO CAŁKOWITEGO ROZŁADOWANIA BATERII. Zaleca

Bardziej szczegółowo

Części. Nr Nazwa Ilość

Części. Nr Nazwa Ilość INSTRUKCJA ŁADOWANIA POJAZDU: Podłącz końcówkę ładowarki pod wejście do ładowania umieszczone z tyłu kadłuba pojazdu. Włącz ładowarkę do sieci(~220v). Ładowanie powinno trwać 6-8h, nie dłużej jak 10h GROZI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu oprawa halogenowa sufitowa LED line

Instrukcja montażu oprawa halogenowa sufitowa LED line Instrukcja montażu oprawa halogenowa sufitowa LED line Dziękujemy za zakup oprawy halogenowej sufitowej marki LED line. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją i zachowaj ją dla dalszych informacji. Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GNIAZDA SERWISOWEGO Z ZACISKAMI H0-ZK z zabezpieczeniem od zwarć i przeciążeń HUBIX mgr inż. Jerzy Nowikow 96-321 ŻABIA WOLA Huta Żabiowolska ul. Główna 43 tel: (046) 8578440 fax:

Bardziej szczegółowo

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnej torby do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Prostownik Eufab 16542

Prostownik Eufab 16542 INSTRUKCJA OBSŁUGI Prostownik Eufab 16542 Nr produktu 1225407 Strona 1 z 6 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i przestrzegać zawartych w niej zasad bezpieczeństwa. Niewłaściwe

Bardziej szczegółowo

Elektryczny ogrzewacz szyb samochodowych

Elektryczny ogrzewacz szyb samochodowych Elektryczny ogrzewacz szyb samochodowych Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup elektrycznego ogrzewacza szyb samochodowych. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08 Nr produktu : 551106 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Reflektor halogenowy jest przeznaczony do oświetlania oczek wodnych i stawów. Produkt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

Smart PowerBank. Rev.: 1.1. Instrukcja Użytkownika

Smart PowerBank. Rev.: 1.1. Instrukcja Użytkownika Smart PowerBank Rev.: 1.1 Instrukcja Użytkownika SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Bezpieczeństwo użytkowania 3. Zasady bezpieczeństwa 4. Zawartość opakowania 5. Opis ogólny, zasada działania 6. Podłączanie 7. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

PowerBox Mobilna ładowarka Colorovo

PowerBox Mobilna ładowarka Colorovo Mobilna ładowarka Colorovo PowerBox 6800 34 Instrukcja obsługi urządzenia PowerBox 6800 Dziękujemy za zakup mobilnej ładowarki Colorovo PowerBox 6800. Jesteśmy przekonani, że spełni ona Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

CELLCOM / FREESPEAK CEL-FS-CHRGR ŁADOWARKA WIELOGNIAZDOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

CELLCOM / FREESPEAK CEL-FS-CHRGR ŁADOWARKA WIELOGNIAZDOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI CELLCOM / FREESPEAK CEL-FS-CHRGR ŁADOWARKA WIELOGNIAZDOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowano na podstawie: CEL-FS-CHRGR Multi-bay Charger Instruction Manual 810366Z Rev 4.0 2006 Vitec Group Communications www.clearcom.com

Bardziej szczegółowo

Ładowarka IMAX B6 Instrukcja bezpiecznego ładowania i przechowywania akumulatora

Ładowarka IMAX B6 Instrukcja bezpiecznego ładowania i przechowywania akumulatora Ładowarka IMAX B6 Instrukcja bezpiecznego ładowania i przechowywania akumulatora Dane techniczne ładowarki: Zakres napięć zasilania: 11-18 V Ładowarka przeznaczona do obsługi (ładowania bądź rozładowywania)

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at. HP8117. Instrukcja obsługi

Register your product and get support at.  HP8117. Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8117 Instrukcja obsługi a b Polski Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna samochodowa ładowarka 90 W do laptopów

Uniwersalna samochodowa ładowarka 90 W do laptopów Uniwersalna samochodowa ładowarka 90 W do laptopów Instrukcja obsługi DA-10191 Zabierz ze sobą w podróż najmniejszy na świecie uniwersalny zasilacz DC o mocy 90 W przeznaczony do zasilania laptopów i ładowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi roweru wspomaganego elektrycznie

Instrukcja obsługi roweru wspomaganego elektrycznie Instrukcja obsługi roweru wspomaganego elektrycznie Model: E-MAXIM CITY 28 Producent: Zasada Group Ul. Fabryczna 6 98-300 Wieluń Poland Tel/fax:+48438434293 WSTĘP Gratulujemy Państwu nabycia roweru E-MAXIM

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at HP8116. PL Instrukcja obsługi

Register your product and get support at  HP8116. PL Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 PL Instrukcja obsługi a b Polski Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej

Bardziej szczegółowo

ŁADOWARKA TECHNOLINE BC-450 INSTRUKCJA

ŁADOWARKA TECHNOLINE BC-450 INSTRUKCJA ŁADOWARKA TECHNOLINE BC-450 INSTRUKCJA Przed użyciem ładowarki BC450, przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi. Zachowaj ją w bezpiecznym miejscu, gdyż może być przydatna w przyszłości UWAGA: należy postępować

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi roweru wspomaganego elektrycznie

Instrukcja obsługi roweru wspomaganego elektrycznie Instrukcja obsługi roweru wspomaganego elektrycznie Model: E-MAXIM 28 Producent: ZASADA Bikes Fabryczna 6 98-300 Wieluń Polska +48 43 843 42 93 j.zasada@zasada-rowery.pl www.zasada-rowery.pl WSTĘP Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Podnośnika hydraulicznego Art. nr

Instrukcja obsługi. Podnośnika hydraulicznego Art. nr Instrukcja obsługi Podnośnika hydraulicznego Art. nr 0715 93 80 Bezpieczna praca z urządzeniem jest możliwa tylko po dokładnym przeczytaniu oraz przestrzeganiu instrukcji obsługi i wskazówek bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

SKOMPUTERYZOWANY INSTRUKCJA OBSŁUGI WSPÓŁDZIAŁAJĄCY Z SIECIĄ SERIA DN PRZED UŻYCIEM PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZY PODRĘCZNIK OBSŁUGI.

SKOMPUTERYZOWANY INSTRUKCJA OBSŁUGI WSPÓŁDZIAŁAJĄCY Z SIECIĄ SERIA DN PRZED UŻYCIEM PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZY PODRĘCZNIK OBSŁUGI. SKOMPUTERYZOWANY PS WSPÓŁDZIAŁAJĄCY Z SIECIĄ SERIA DN Cyfrowy wyświetlacz LCD PRZED UŻYCIEM PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZY PODRĘCZNIK OBSŁUGI. INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE: Seria DN, współdziałająca

Bardziej szczegółowo

Ładowarka automatyczna AG1208/AG1210/AG1212 Nr produktu

Ładowarka automatyczna AG1208/AG1210/AG1212 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ładowarka automatyczna AG1208/AG1210/AG1212 Nr produktu 000841967 Strona 1 z 6 Wstęp W niniejszej instrukcji używane są poniższe piktogramy: Przeczytaj instrukcję obsługi! Zagrożenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank energii z wyświetlaczem LED, 10400 mah

Bank energii z wyświetlaczem LED, 10400 mah Bank energii z wyświetlaczem LED, 10400 mah Instrukcja obsługi 31892 SPECYFIKACJE Pojemność: 10,400 mah Akumulator: litowo-jonowy Wejście: 5 V DC/1,3 A (maks. 1,5 A) Wyjście 1: 5 V DC 1 A Wyjście 2: 5

Bardziej szczegółowo

Ładowarka do akumulatorów AccuPower IQ338, NiCd, NiMH, LiIon

Ładowarka do akumulatorów AccuPower IQ338, NiCd, NiMH, LiIon INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00138145 Ładowarka do akumulatorów AccuPower IQ338, NiCd, NiMH, LiIon Strona 1 z 8 Przed użyciem ładowarki należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Dziękujemy za zakup

Bardziej szczegółowo

STIHL AP 100, 200, 300. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy

STIHL AP 100, 200, 300. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy { STIHL AP 100, 200, 300 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy polski Spis treści Przekład oryginalnej instrukcji użytkowania 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy........ 1 1.1 Symbole ostrzegawcze..............................

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi - 1 - Haze 400 FT Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Zastrzeżenia do pracy urządzenia... 3 3. Rozpakowanie... 4 4. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 5. Uruchomienie... 4 6. Protokół

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI A B C D latarka dioda LED wejście/wyjście Przycisk wł./wył. statusu 5V (ON/OFF) INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje ogólne Proszę zapoznać się z informacjami w

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy odkurzacz ręczny z opcją pompki

Bezprzewodowy odkurzacz ręczny z opcją pompki Bezprzewodowy odkurzacz ręczny z opcją pompki Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego odkurzacza ręcznego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Pokrowiec na fotel samochodowy, grzewczo-masujący

Pokrowiec na fotel samochodowy, grzewczo-masujący INSTRUKCJA OBSŁUGI Pokrowiec na fotel samochodowy, grzewczo-masujący Nr produktu 853409 Strona 1 z 10 MBJ- 05- S Pokrowiec na fotel samochodowy, grzewczo- masujący Strona 2 z 10 Strona 3 z 10 Strona 4

Bardziej szczegółowo

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu:

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: 841289 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Chłodziarka jest przeznaczona do chłodzenia i podgrzewania jedzenia. Posiada przełącznik

Bardziej szczegółowo

Ładowarka pakietów Typ LDR-10

Ładowarka pakietów Typ LDR-10 Ładowarka pakietów Typ LDR-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU MOBILNE PROMIENNIKI ELEKTRYCZNE. typu REM/RET

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU MOBILNE PROMIENNIKI ELEKTRYCZNE. typu REM/RET www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU MOBILNE PROMIENNIKI ELEKTRYCZNE typu REM/RET Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt marki ECO CALORIA!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona

Bardziej szczegółowo

Podgrzewacz do szyby Profi Power 2970003, 12 V, 120 W

Podgrzewacz do szyby Profi Power 2970003, 12 V, 120 W INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz do szyby Profi Power 2970003, 12 V, 120 W Nr produktu 857396 Należy bardzo uważnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem i zachować ją na później tak aby można było ponownie

Bardziej szczegółowo

MODEL DA 12/250 NR. KATALOGOWY 36985

MODEL DA 12/250 NR. KATALOGOWY 36985 12 VOLTOWY MINI KOMPRESOR MODEL DA 12/250 NR. KATALOGOWY 36985 INSTRUKCJA OBSŁUGI Uwaga: Przed użyciem urządzenia należy wpierw zapoznać się z instrukcją obsługi. Importer J.R. Motor Services G.B. sp.z.o.o.

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania DUALSHOCK 3 Instrukcja obsługi

Stacja ładowania DUALSHOCK 3 Instrukcja obsługi PL Stacja ładowania DUALSHOCK 3 Instrukcja obsługi CECH-ZDC1E Środki ostrożności Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją w celu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. AKKU START jest umieszczone w mocnej, odpornej na uderzenia i szczelnej obudowie z tworzywa ABS i prezentuje zwartą budowę.

Instrukcja obsługi. AKKU START jest umieszczone w mocnej, odpornej na uderzenia i szczelnej obudowie z tworzywa ABS i prezentuje zwartą budowę. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Jesteśmy Państwo posiadaczami urządzenia AKKU START 400, które dzięki wielorakim moŝliwościom zastosowań stanowi niezbędną pomoc w eksploatacji pojazdów. Uniwersalne

Bardziej szczegółowo

STIHL AK 10, 20, 30. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy

STIHL AK 10, 20, 30. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy { STIHL AK 10, 20, 30 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy polski Spis treści Przekład oryginalnej instrukcji użytkowania Wydrukowano na papierze bielonym bez stosowania chloru. Farby drukarskie zawierają

Bardziej szczegółowo

Inteligentny robot czyszczący

Inteligentny robot czyszczący Inteligentny robot czyszczący Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup inteligentnego robota czyszczącego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie Odstraszacz szkodników Plus Instrukcja obsługi Nr produktu: 620376 Wersja 06/08 Przeznaczenie Odstraszacz szkodników jest skuteczny na myszach, szczurach i innych szkodnikach, działa na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Lampa warsztatowa wieżowa IVTLED PL-900

Lampa warsztatowa wieżowa IVTLED PL-900 INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa warsztatowa wieżowa IVTLED PL-900 Nr produktu 574226 Strona 1 z 5 Szanowny kliencie, Dziękujemy bardzo za Wasze zaufanie do nas i naszych produktów. Właśnie kupiłeś jedną z najbardziej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 UWAGA! Nawilżacz ultradźwiękowy nie nadaje się do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi bądź umysłowymi,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mikser ręczny Free-Mix FM-50

Instrukcja obsługi Mikser ręczny Free-Mix FM-50 PL Instrukcja obsługi Mikser ręczny Free-Mix FM-50 A130.050 V2/0211 Instrukcja obsługi powinna być zawsze pod ręką! - 1 - Nabyli Państwo produkt najwyższej jakości, stworzony zgodnie z najnowszymi osiągnięciami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIE DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW I ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH PIROTEC 30 PIROTEC 60

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIE DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW I ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH PIROTEC 30 PIROTEC 60 Dystrybutor: HARDER Sp. z o. o. Biuro/Serwis: ul. Jasielska 8B, 60-476 Poznań TEL.: +61 820 64 43 FAX: +62 842 21 28 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIE DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW I ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

GP GP

GP GP INSTRUKCJA OBSŁUGI GP-12-1000 GP-24-1000 Przetwornica napięcia DC AC 1000W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS Gniazdka wyjściowe AC Dioda sygnalizująca włączenie przetwornicy Dioda

Bardziej szczegółowo

Akumulator mobilny mah

Akumulator mobilny mah Akumulator mobilny 10000 mah Instrukcja obsługi 31888 I. Wprowadzenie Ten produkt to lekki, wydajny, stylowy i ekologiczny akumulator mobilny do większości urządzeń przenośnych, który można stosować zawsze

Bardziej szczegółowo