UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET WROCŁAWSKI"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI Wydział Prawa i Administracji wykaz doktoratów i habilitacji za lata LP Nazwisko Imię Temat rozprawy dyscyplina rodzaj pracy data obrony tytuł promotora Imię i nazwisko promotora 1 Adamczak Stefan Ekspertyza broni palnej w polskim procesie karnym PRAWO DR 22 VI 1976 doc.dr Andrzej Kordik 2 Adamiak Barbara Odwołanie w polskim systemie postępowania administracyjnego PRAWO DR 25 I 1977 prof.dr Jan Jendrośka 3 Adamiak Barbara Wadliwość decyzji administracyjnej PRAWO HAB. 2 II Afeltowicz Tomasz 200 lat działalności banków śląskich PRAWO DR 7 XI 1959 prof.dr Wincenty Styś 5 Banaszak Bogusław Cechy ustrojowe państw socjalistycznych w Azji PRAWO DR 19 XII 1983 doc.dr Aleksander Patrzałek 6 Barański Jerzy Orzecznictwo inspektorów pracy PRAWO DR 26 VI 1979 prof.dr Jan Jończyk 7 Barg Leszek Polanica-monografia wsi dolnośląskiej ze szczególnym uwzględnieniem życia prawnego chłopstwa w schyłkowym feudaliźmie PRAWO DR 5 V 1964 prof.dr Kazimierz Orzechowski 8 Bartmański Tomasz Parlamentarna wolność słowa i prywatna sprawozdawczość parlamentarna PRAWO DR 8 IV 1949 prof.dr Andrzej Mycielski

2 9 Basak Adam Uchwały Organizacji Narodów Zjednoczonych w świetle orzecznictwa Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości PRAWO DR 11 XI 1966 doc.dr Karol Wolfke 10 Bator Andrzej Normy planowania gospodarczego a system prawa PRL DR 5 V 1988 doc. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk 11 Bemidow Zbigniew Kara pozbawienia praw publicznych PRAWO DR 11 XI 1973 doc.dr hab. Zbigniew Bożyczko 12 Bertold Edward Efektywność finansowa inwestycji w spółdzielniach produkcyjnych PRAWO DR 9 VI 1961 prof.dr Lesław Adam 13 Berutowicz Włodzimierz Zasada dyspozycyjności w postępowaniu cywilnym Polski Ludowej PRAWO DR 30 VI 1955 prof.dr Kamil Stefko 14 Bieniek Gerard Roszczenia regresowe zakładu pracy wobec pracownika PRAWO DR 12 III 1974 prof.dr Jan Jończyk 15 Bieniek Marian Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym PRAWO DR 8 I 1974 doc.dr hab. Olgierd Chybióski 16 Bieniek Marian Postępowanie kryminalne i czynniki warunkujące wykrywanie jego sprawcy PRAWO HAB. 3 III Biernaczyk Zdzisław Rozbój w aspekcie kryminologicznym i kryminalistycznym PRAWO DR 11 XII 1973 doc.dr hab. Zbigniew Bożyczko 18 Błaś Adam Pojęcie działań złożonych administracji państwowej. Studium z metodologii badań nad działaniami administracji PRAWO DR 10 I 1978 prof.dr Tadeusz Kuta 19 Błaś Adam Pojęcie faktów administracyjnoprawnych. Studium z badań nad działaniami administracji państwowej nie uregulowanymi wyczerpująco normami prawa HAB. 24 XI 1988

3 20 Boć Jan Wyrównanie strat wynikłych z legalnych działań administracji PRAWO DR 6 XII 1968 prof.dr Tadeusz Bigo 21 Boć Jan Obywatel wobec ingerencji współczesnej administracji PRAWO HAB. 15 IV Bogunia Leszek Czyny nieletnich o znamionach przestępstw seksualnych PRAWO DR 10 X 1972 prof.dr Włodzimierz Gutekunst 23 Bogunia Leszek Przerywanie ciąży. Problemy prawnokarne i kryminologiczne HAB. 24 VI Bojarski Marek Ryzyko gospodarcze w polskim prawie karnym PRAWO DR 30 III 1976 doc.dr hab. Tomasz Kaczmarek 25 Bojarski Marek Przestępstwo niegospodarności jako problem polityki kryminalnej PRAWO HAB. 26 XI Borkowski Andrzej Charakter prawny decyzji organu założycielskiego wobec terenowego przedsiębiorstwa państwowego DR 15 IX 1986 prof. dr hab. Adam Chełmoński 27 Borkowski Janusz Decyzja administrącyjna-współczesne problemy PRAWO HAB. 30 I Bożyczko Zbigniew Kradzież z włamaniem i jej sprawca PRAWO HAB. 28 III Brol Jan Odpowiedzialność bywilna za szkody na osobie pracownika PRAWO DR 4 XII 1973 prof.dr Jan Jończyk 30 Bromer Antoni Pozycja prawnoustrojowa Naczelnego Sądu Administracyjnego PRAWO DR 10 XII 1984 doc.dr hab. Janusz Trzciński

4 31 Browińska Jadwiga Proces w prawie małżeńskim PRAWO DR 16 V 1949 prof.dr Kamil Stefko 32 Bubik Artur Ograniczenie władzy rodzicielskiej w orzecznictwie sądów województwa katowickiego PRAWO DR 16 X 1972 prof.dr Andrzej Stelmachowski 33 Buczek Antoni Kryminalistyczne aspekty identyfikacji osób na podstawie śladów uzębienia PRAWO DR 10 I 1978 prof.dr Włodzimierz Gutekunst 34 Chalimoniuk Roman Ryzyko uspołecznionego wykonawcy budowlanego PRAWO DR 12 X 1976 doc.dr hab. Alfred Klein 35 Chechliński Janusz Istota obowiązku społecznego oszczędzania w Polsce Ludowej PRAWO DR 12 VII 1951 prof.dr Lesław Adam 36 Chełmoński Adam Akt administracyjny w gospodarce państwowej PRAWO DR 10 XII 1960 prof.dr Tadeusz Bigo 37 Chełmoński Adam Przedsiębiorstwo państwowe wobec organów zwierzchnich PRAWO HAB. 10 III Chybiński Olgierd Przestępstwo oszustwa PRAWO DR 3 VI 1950 prof.dr Witold Świda 39 Chybiński Olgierd Paserstwo w polskim prawie karnym PRAWO HAB. 22 V Ciepła Helena Prawne skutki uwłaszczenia posiadaczy samoistnych i zależnych na'podstawie ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych PRAWO DR 19 VI 1979 prof.dr Alfred Klein 41 Cincio Karol Strony w postępowaniu cywilnym spornym PRAWO DR 2 IV 1949 prof.dr Kamil Stefko

5 42 Cisek Andrzej Niemajątkowa ochrona dóbr osobistych w kodeksie cywilnym PRAWO DR 1 IV 1985 prof.dr Janina Dąbrowa 43 Complak Krystian Rządy faktyczne w Ameryce Łacińskiej PRAWO DR 21 IX 1981 doc.dr Aleksander Patrzałek 44 Cybulski Bogdan Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego ( ) PRAWO DR 14 VI 1977 doc.dr hab. Alfred Konieczny 45 Czubiński Lucjan Przestępstwa przeciwko rozkazowi w polskim prawie karnym wojskowym PRAWO DR 13 XII 1963 prof.dr Witold Świda 46 Czułowski Jerzy Odroczenie wykonania kary w polskim prawie karnym wojskowym PRAWO DR 27 IV 1976 doc.dr hab. Olgierd Chybiński 47 Czupiał Jerzy Lokalizacja i rozwój przemysłu celulozowo-papierniczego na Śląsku PRAWO DR 16 XII 1960 prof.dr Seweryn Wysłouch 48 Dąbrowa Janina Znaczenie domniemań prawnych w polskim procesie cywilnym PRAWO DR 29 VI 1960 prof.dr Kamil Stefko 49 Dąbrowa Janina Wina jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej PRAWO HAB. 25 X Dembiński Ludwik Samostanowienie w prawie i praktyce ONZ PRAWO HAB. 6 II Dolecki Henryk Ingerencja sądu opiekuńczego w wykonywanie władzy rodzicelskiej PRAWO DR 25 XI 1980 doc.dr hab. Henryk Mądrzak 52 Donath-Kossobudzka Halina Znaczenie prawne przepisów służbowych PRAWO DR 1 VII 1950 prof.dr Tadeusz Bigo

6 53 Dubowski Piotr Odpowiedzialność uspołecznionego wykonawcy za wady przedmiotu umowy o roboty budowlane DR 17 IV 1989 prof. dr hab. Alfred Klein 54 Dubowski Władysław Wykrywalność sprawców kłusownictwa (w świetle pplskiego prawa karnego i praktyki) PRAWO DR 18 VI 1974 prof.dr Włodzimierz Gutekunst 55 Dudek Wiesław Regulowanie odszkodowań za nacjonalizację mienia w stosunkach polsko-amerykańskich PRAWO DR 23 VI 1971 prof.dr Kazimierz Kocot 56 Dyrda Iwona Podstawowe cechy nauki angielskiego prawa administracyjnego PRAWO DR 8 IV 1975 doc.dr hab. Adam Chełmoński 57 Działocha Kazimierz Dekret z mocą ustawy na tle burżuazyjnego prawa państwowego (analiza krytyczna) PRAWO DR 18 V 1962 prof.dr Andrzej Mycielski 58 Działocha Kazimierz Instytucja dekretu z mocą ustawy i jej stosunek do zasady wyłączności ustawodawczej parlamentu w prawie europejskich państw socjalistycznych PRAWO HAB. 12 XII Dziewulski Władysław Ludność Kłodzka w końcu XVII i początku XVIII wieku w świetle danych archiwalriych-studium historyczno-statystyczne PRAWO DR 29 I 1951 prof.dr Seweryn Wysłouch 60 Erdmann Karol Die Insolrenz im polnischen Recht und Recht der Bundesrepublik. (Sanacja i upadłość w prawie polskim i RFN) DR 9 VII 1990 prof. dr hab. Alfred Klein 61 Fojcik-Mastalska Eugenia Zezwolenie dewizowe w polskim prawie dewizowym (według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 1971) PRAWO DR 28 XI 1972 prof.dr Lesław Adam 62 Fojcik-Mastalska Eugenia Prawne formy działania banku w dziedzinie kredytowania gospodarki narodowej PRAWO HAB. 26 XI Frankowicz Czesław Biegły księgowy w procesie karnym PRAWO DR prof.dr Maria Lipczyńska-Koper

7 64 Frankowska Maria Zawarcie umowy międzynarodowej w formie uproszczonej PRAWO DR 5 VII 1968 prof.dr Kazimierz Libera 65 Frąckowiak Józef Sytuacja prawna najemcy lokalu, mieszkalnego oznaczonego w decyzji o przydziale PRAWO DR 21 X 1975 prof.dr Jan Kosik 66 Frąckowiak Józef Komis w eksporcie według prawa polskiego PRAWO HAB. 11 XI Gabryelska Barbara Wolny dostęp do morza państw śródlądowych PRAWO DR 4 VI 1970 doc.dr hab. Karol Wolfke 68 Gałuszka Paweł Funkcjonowanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w świetle cybernetycznego modelu powstawania i działania prawa PRAWO DR 21 X 1980 doo.dr hab. Edward Ura 69 Gandor Karol Konwersja nieważnych czynności prawnych PRAWO DR 17 III 1961 prof.dr Józef Fiema 70 Gandor Karol Sprzedaż na raty-problemy organizacyjne i prawne PRAWO HAB. 17 XII Gardy Zygmunt Polski, toodel postępowania w sprawach o wykroczenia w teorii i w praktyce PRAWO DR 2 VI 1981 prof.dr Maria Lipczyńska-Koper 72 Giezek Jacek Okoliczności wpływające na sędziowski wymiar kary DR 29 V 1987 prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek 73 Gniewek Edward Nabycie prawa własności gruntów rolnych przez posiadaczy PRAWO DR 14 V 1974 prof.dr Jan Kosik 74 Gniewek Edward Własność osobista lokali mieszkalnych w prawie polskim HAB. 30 VI 1986

8 75 Godlewski Stanisław Klasowy charakter obrony koniecznej w jej rozwoju historycznym PRAWO DR 16 XII 1950 prof.dr Witold Świda 76 Golczewski Kazimierz Pomorze Zachodnie na przełomie PRAWO DR 19 VI 1964 prof.dr Seweryn Wysłouch 77 Gomulski Edward Stosunki dyplomatyczne rządu Insurekcji w 1794 r. z korpusem dyplomatycznym w Warszawie PRAWO DR 13 VI 1969 prof.dr Stanisław Hubert 78 Gómiok Oktawia Znikome społeczne niebezpieczeństwo czynu jako podstawa stosowania art.49 kpk (na podstawie orzecznictwa sądów wrocławskich w latach ) PRAWO DR 21 I 1966 prof.dr Witold Świda 79 Góralski Witold Wykładnia ustaw w działalności Związkowego Trybunału Konstytucyjnego w Republice Federalnej Niemiec PRAWO DR 11 II 1975 doc.dr Aleksander Patrzałek 80 Góralski Witold Federalny Trybunał Konstytucyjny a stosunki zewnętrzne RFN HAB. 22 VI Górecki Jan Przeniesienie własności rzeczy ruchomej PRAWO DR 19 III 1949 prof.dr Jan Gwiazdomorski 82 Górnicz Krzysztof Cywilnoprawne skutki zmiany dłużnika PRAWO DR 10 XII 1974 doc.dr hab. Alfred Klein 83 Górniok Oktawia Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i społecznych (art kk.) PRAWO HAB. 4 III Grabowska Genowefa Obserwatorzy państw w organizacjach międzynarodowych PRAWO DR 21 V 1974 doc.dr hab. Jan Kolasa 85 Gromski Włodzimierz Samorząd społeczny jako instytucja prawno-ustrojowa w PRL PRAWO DR 19 X 1982 prof.dr Władysław Zamkowski

9 86 Gryglaszewska-Eckhardt Renata Finansowe instytucje optymalizacji gospodarki zapasami materiałowymi w budownictwie przemysłowym PRAWO DR 17 X 1978 prof.dr Lesław Adam 87 Gutekunst Włodzimierz Kradzież w Kodeksie Karnym z 1932 r. PRAWO DR 4 II 1950 prof.dr Witold Świda 88 Guziński Maciej Środki prawne kształtowania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa państwowego PRAWO DR 29 X 1984 prof.dr Adam Chełmoński 89 Hoc Stanisław Przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu w ujęciu art.270 k.k. PRL PRAWO DR 30 III 1976 doc.dr hab. Tomasz Kaczmarek 90 Huchla Andrzej Udział zysku w samofinansowaniu przedsiębiorstw państwowych. Problemy prawnofinansowe DR 15 IX 1988 doc. dr hab. Ryszard Mastalski 91 Hylak Aleksander Funkcje rad narodowych w PRL PRAWO DR 19 IV 1977 doc.dr hab. Henryk Rot 92 Iwaszkiewicz Zygmunt Poręczenie społeczne w systemie środków zapobiegawczych PRAWO DR 9 V 1972 doc.dr Andrzej Kordik 93 Jacyszyn Jerzy Organizacja prawna przewozów kontenerowych w Polsce PRAWO DR 14 XI 1983 prof.dr Alfred Klein 94 Jakubczak Bogusława System finansowania wynalazczości pracowniczej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej PRAWO DR 18 III 1975 doc.dr Marek Mazurkiewicz 95 Janasz Teresa Praca najemna we Francji w okresie Rewolucji i Pierwszego Cesarstwa (warunki prawne) PRAWO DR 29 V 1964 prof.dr Leszek Winowski 96 Janasz Teresa Organizacja i-prawo "Państwa Francuskiego" PRAWO HAB. 23 III 1976

10 97 Jandy Krystyna Społeczne i techniczne założenia taryf podatkowych PRAWO DR 17 IV 1951 prof.dr Lesław Adam 98 Jandy-Jendrośka Krystyna Progresja w prawie podatkowym i jej zastosowanie przy opodatkowaniu dochodów w Polsce PRAWO HAB. 30 VI Janikowski Stanisław Gabinet Angielski-Wykładnik Równowagi Ustrojowej PRAWO DR 24 V 1947 prof.dr Andrzej Mycielski 100 Jankowski Cichosław Dochodzenie wypadków w ruchu samochodowym PRAWO DR 28 III 1969 doc.dr Włodzimierz Gutekunst 101 Jarocki Zbigniew Dochodzenie rozbojów (Aspekty kryminologiczne i kryminalis- tyczne przestępstwa rozboju w świetle teorii oraz praktyki sądów województwa katowickiego) PRAWO DR 30 XI 1971 prof.dr Włodzimierz Gutekunst 102 Jarzyński Izydor Komisje zakładowe a pracownicze współzarządzanie przedsiębiorstwem państwowym PRAWO DR 20 VI 1985 prof.dr Walerian Sanetra 103 Jaworski Ryszard Dowód z ekspertyzy w sprawach o wypadki drogowe PRAWO DR 25 XI 1980 doc.dr hab. Zdzisław Kegel 104 Jendrośka Jan Administracyjne postępowanie przymusowe PRAWO DR 1 VII 1950 prof.dr Tadeusz Bigo 105 Jendrośka Jan Zagadnienia prawne wykonania aktu administracyjnego PRAWO HAB. 12 V Jeż Józef Orzeczenie odszkodowawcze organów wojskowych PRAWO DR 9 XII 1966 doc.dr Jan Jendrośka 107 Jeżewski Jan Administracja publiczna pod rządem prawa cywilnego. Współczesne koncepcje prawne PRAWO DR 17 VI 1971 doc.dr hab. Tadeusz Kuta

11 108 Jędrzejewski Edward Hitlerowska koncepcja administracji państwowej i jej realizacja na ziemiach polskich włączonych do III Rzeszy ( ) PRAWO DR 16 I 1973 prof.dr Karol Jońca 109 Jodłowski Jerzy Egzekucja z udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością PRAWO DR 24 XI 1947 prof.dr Kamil Stefko 110 Jońca Karol Ustawodawstwo socjalne i jego realizacja w'przemyśle Górnego śląska ( ) PRAWO HAB. 10 VI Jończyk Jan Spory ze stosunku pracy PRAWO HAB. 25 VI Jurek Piotr Landfrydy śląskie PRAWO DR 13 V 1982 prof.dr Kazimierz Orzechowski 113 Kaczmarek Tomasz Społeczne niebezpieczeństwo czynu i jego bezprawność jako dwie cechy przestępstwa PRAWO DR 30 VI 1964 prof.dr Witold Świda 114 Kaczmarek Tomasz Sędziowski wymiar kary w PRL w świetle badań ankietowych PRAWO HAB. 9 XI Kaleta Józef System finansowy gospodarki komunalnej w Polsce Ludowej PRAWO DR 29 VI 1960 prof.dr Lesław Adam 116 Kaleta Józef Terenowe planowanie budżetowe w Polsce Ludowej PRAWO HAB. 18 V Kaleta Stefan Miejsce prawa rodzinnego w systemie prawa na przykładzie prawa polskiego PRAWO DR 23 VI 1966 prof.dr Jan Gwiazdomorski 118 Kalina-Prasznic Urszula Zagadnienia społeczno-ekonomiczne i prawne absencji w pracy PRAWO DR 9 III 1976 prof.dr Jan Jończyk

12 119 Kasprzyk Henryk Prawne uregulowanie kwalifikacji do prowadzenia gospodarstwa rolnego PRAWO DR 21 XI 1983 doc.dr Jan Selwa 120 Kaszewski Cezary Nadzór ochronny w polskim prawie karnym PRAWO DR 21 Xll 1976 prof.dr Witold Świda 121 Kazimierowicz Maciej Kryminalistyczne aspekty zwalczania kradzieży z włamaniem do obiektów uspołecznionych PRAWO DR 10 VI 1980 doc.dr hab. Zdzisław Kegel 122 Kaźmierczyk Stanisław Umowa międzynarodowa jako źródło prawa wewnętrznego Polski Ludowej PRAWO DR 21 V 1965 doc.dr Kazimierz Kocot 123 Kaźmierczyk Stanisław Dynamiczne ujęcie normy prawnej PRAWO HAB. 11 VI Kegel Teresa Pierwsze procesy zbrodniarzy wojennych przed Najwyższym Trybunałem Narodowym PRAWO DR 20 V 1975 prof.dr Stanisław Hubert 125 Kegel Zdzisław Dowód z ekspertyzy dokumentów sporządzonych pismem ręcznym w polskim procesie karnym PRAWO DR 12 V 1967 prof.dr Maria Lipczyńska 126 Kegel Zdzisław Ekspertyza ze stanowiska procedury i kryminalistyki PRAWO HAB. 19 X Kieres Leon Zalecenia RWPG w sprawie koordynacji narodowych planów gospodarczych i ich realizacja w PRL PRAWO DR 22 VI 1976 doc.dr hab. Adam Chełmoński 128 Kieres Leon Zagraniczne przedsiębiorstwo socjalistyczne w Polsce. Studium prawno-administracyjne PRAWO HAB. 20 VI Kinstler Marek Grupy operacyjne Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i Ministerstwa Przemysłu na Dolnym Śląsku (kwiecień-wrzesień 1945 r.) PRAWO DR 13 V 1982 doc.dr hab. Teresa Janasz

13 130 Kisza Andrzej Culpa in contrahendo PRAWO DR 21 VI 1950 prof.dr Jan Gwiazdomorski 131 Kleczyński Jan Administracja skarbowa Polski Wyzwolonej PRAWO DR 27 I 1951 prof.dr Lesław Adam 132 Klein Alfred Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego PRAWO DR 28 IV 1961 prof.dr Józef Fiema 133 Klein Alfred Ustawowe prawo odstąpienia od umowy wzajemnej PRAWO HAB. 26 III Klein Edmund Położenie prawne ziem i ludności polskiej w państwie pruskim do 1847 roku PRAWO DR 18 IX 1964 prof.dr Leszek Winowski 135 Klein Edmund Rada Ludowa we Wrocławiu, Centralna Rada dla prowincji śląskiej (powstanie, organizacja, działalność) PRAWO HAB. 6 XI Klich Jadwiga Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia sądu I instancji w procesie cywilnym PRAWO DR 8 V 1973 prof.dr Włodzimierz Berutowicz 137 Kocot Kazimierz Nauka jako źródło w prawie narodów (antecedencje punktu 4 art.38 statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej) PRAWO DR 16 V 1949 prof.dr Stanisław Hubert 138 Kocowski Tadeusz Struktura prawna ciągów działań w przedsiębiorstwie w dziedzinie zaopatrzenia materiałowego PRAWO DR 19 VI 1980 prof.dr Adam Chełmoński 139 Kokot Józef Logika Poczdamu PRAWO HAB. 23 II Kolasa Jan Prawo narodów y szkołach polskich wieku Oświecenia PRAWO DR 7 XII 1960 prof.dr Stanisław Hubert

14 141 Kolasa Jan Regulamin Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych PRAWO HAB. 28 X Konieczny Alfred Zwalczanie zbiegostwa polskich robotników przymusowych przez policję hitlerowską na Śląsku w latach drugiej wojny światowe PRAWO DR 22 IV 1966 prof.dr Seweryn Wysłouch 143 Konieczny Alfred Górny Śląsk pod rządami wojennego prawa karnego Trzeciej Rzeszy.( ) PRAWO HAB. 4 XII Konieczny Jerzy Ekspertyza dokumentów sporządzonych pismem ręcznym na papierze syntetycznym PRAWO DR 19 VI 1979 doc.dr hab. Zdzisław Kegel 145 Konieczny Zbigniew Pozycja ustrojowa komisji terenowych organów przedstawicielskich europejskich państw socjalistycznych PRAWO DR 15 I 1980 doc.dr Aleksander Patrzałek 146 Korczak Jerzy Akty kierowania w systemie terenowych organów administracji państwowej DR 24 II 1986 prof. dr hab. Tadeusz Kuta 147 Kordik Andrzej Przyspieszone postępowanie karne w teorii i praktyce PRAWO DR 29 IV 1963 prof.dr Witold Świda 148 Kosik Jan Zdolność prawna państwowej osoby prawnej PRAWO DR 15 VII 1957 prof.dr Adam Chełmoński 149 Kosik Jan Zasady odpowiedzialności państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów PRAWO HAB. 14 IV Kostecki Michał Mieczysław Stosunek Kościoła do państwa na tle najnowszych encyklik i konkordatów PRAWO DR 9 VI 1946 prof.dr Iwo Jaworski 151 Kozłowska Ewa Statystyczne badanie warunków mieszkaniowych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym PRAWO DR 15 X 1957 prof.dr Seweryn Wysłouch

15 152 Kozłowska Ewa Sytuacja prawna jednostki w gospodarce mieszkaniowej PRAWO HAB. 20 XII Kremis Józef Odpowiedzialność Skarbu Państwa za decyzje administracyjne według kodeksu cywilnego i koc^ksu postępowania administracyjnego PRAWO DR 17 X 1983 prof.dr Jan Kosik 154 Królikowski Bolesław Opłaty i taryfy komunalne w Polsce Ludowej PRAWO DR 10 X 1969 prof.dr Lesław Adam 155 Kruk Jacek Nadzwyczajne złagodzenie kary ze stanowiska polityki kryminalnej PRAWO DR 22 XI 1977 doc.dr hab. Tomasz Kaczmarek 156 Księżopolski Bolesław Kary umowne w budownictwie PRAWO DR 28 XI 1972 prof.dr Andrzej Stelmachowski 157 Księżopolski Bolesław Porozumienia i umowy o prace badawcze i wdrożeniowe PRAWO HAB. 5 III Kubiak Marian Uprawnienia MO do ingerencji w sferą wolności osobistych obywateli PRL PRAWO DR 18 XI 1980 prof.dr Kazimierz Działocha 159 Kubot Zdzisław Pozycja prawna stron w umownym stosunku pracy PRAWO DR 23 III 1977 prof.dr Jan Jończyk 160 Kuczyński Tadeusz Nagrody w dziedzinie wynalazczości i racjonalizacji PRAWO DR 17 XII 1981 doc.dr hab. Walerian Sanetra 161 Kudej Joanna Zasada Jedności organów władzy państwowej w PRL PRAWO DR 25 I 1977 prof.dr Władysław Zamkowski 162 Kudłaszyk Andrzej Myśl społeczno-polityczna. Bolesława Wysłoucha PRAWO DR 5 III 1974 prof.dr Karol Jonca

16 163 Kundera Elżbieta Poglądy polityczne i społeczne Ferdynanda Lassall a PRAWO DR 4 III 1980 prof.dr Karol Jonca 164 Kurcyusz Jerzy Wewnątrzzakładowy tryb załatwiania spraw dotyczących wypadków przy pracy PRAWO DR 12 XII 1968 prof.dr Andrzej Stelmachowski 165 Kuta Tadeusz Pojęcie działań niewładczych na przykładzie administracji rolnictwa PRAWO DR 17 XI 1961 prof.dr Tadeusz Bigo 166 Kuta Tadeusz Aspekty prawne działań administracji publicznej w organizowaniu usług PRAWO HAB. 19 III Lang Jacek Struktura prawna skargi w prawie administracyjnym PRAWO DR 6 III 1970 doc.dr hab. Jan Jendrośka 168 Lasak Zbigniew Doktryna polityczna niemieckiej socjaldemokracji w latach PRAWO DR 23 V 1978 prof.dr Karol Jońca 169 Leonieni Mikołaj Warunkowe zawieszenia kary. Podstawy stosowania PRAWO HAB. 10 I Lis Maciej Umowy resortowe w praktyce traktatowej PRL PRAWO DR 2 VI 1981 prof.dr Karol Wolfke 171 Longchamps de Berier Franciszek Założenia nauki administracji PRAWO HAB. 8 V Longchamps de Berier Małgorzata Odpowiedzialność za szkodę ekologiczną PRAWO DR 29 VI 1982 prof.dr Jan Jendrośka 173 Łukosz Tadeusz Cywilnoprawne formy realizacji rozrachunku gospodarczego PRAWO DR 3 VI 1966 prof.dr Andrzej Stelmachowski

17 174 Maciejewski Marek Ruch i ideologia narodowych socjalistów w Republice Weimarskiej PRAWO DR 15 V 1979 prof.dr Karol Jonca 175 Maksymowicz Krzysztof Obowiązek pracy w karze ograniczenia wolności DR 27 II 1989 prof. dr hab. Józef Wąsik 176 Malarski Stanisław Istota i funkcje umowy o kooperację przemysłową PRAWO DR 19 IV 1977 prof.dr Andrzej Stelmachowski 177 Malarski Stanisław Czynniki informacyjne umów gospodarczych. Studium prawno- gospodarcze PRAWO HAB. 10 XII Martan Lesław Fundusz płac w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym PRAWO DR 26 VI 1962 prof.dr Lesław Adam 179 Martan Lesław Fundusz płac w gospodarce socjalistycznej PRAWO HAB. 12 XII Maruszczak-Orzechowska Anna Instytucja Prezydenta Komisji Mieszanej na tle systemu ochrony raniejszpści na Górnym Śląsku ( ) PRAWO DR 6 II 1951 prof.dr Seweryn Wysłouch 181 Mastalski Ryszard Ustalanie podstawy wymiaru w polskim postępowaniu podatkowym (według stanu prawnego na dzień 31 XII 1969) PRAWO DR 18 VI 1970 prof.dr Lesław Adam 182 Mastalski Ryszard Istota i charakter prawny postępowania podatkowego prowadzonego wobec państwowych organizacji gospodarczych PRAWO HAB. 9 X Masternak Zygmunt Obowiązek pracowniczej staranności PRAWO DR 12 X 1976 prof.dr Jan Jończyk 184 Matiasek Jan Taktyka przesłuchania świadka PRAWO DR 15 VI 1968 doc.dr Włodzimierz Gutekunst

18 185 Mazurkiewicz Jacek Ochrona dziecka poczętego w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego PRAWO DR 16 V 1978 doc.dr Stefan Kaleta 186 Mazurkiewicz Marek Odpowiedzialność finansowa za naruszenie dyscypliny budżetowej w gospodarce rad narodowych w PRL PRAWO DR 18 IX 1964 prof.dr Lesław Adam 187 Mazurkiewicz Marek Opłaty i kary pieniężne w systemie ochrony środowiska w Polsce. (Struktura prawna i funkcje) HAB. 19 VI Mądrzak Henryk Natychmiastowa wykonalność wyroków w procesie cywilnym PRL PRAWO DR 25 X 1963 prof.dr Włodzimierz Berutowicz 189 Mądrzak Henryk Przymusowe zaspokojenie wierzyciela ż tytułu długu jednego z małżonków PRAWO HAB. 14 III Michalik Ludwik Stanisław Koordynacja branżowa działalności gospodarczej i finansowej turystyki w Polsce (stan prawny na dzień 31 XII 1977 r.) PRAWO DR 4 III 1980 doc.dr Marek Mazurkiewicz 191 Michalski Jerzy Funkcja koordynacyjna w działalności organów przedstawicielskich po reformie PRAWO DR 10 VI 1980 doc.dr Aleksander Patrzałek 192 Michoński Tadeusz Bodźce ekonomiczne w działalności inwestycyjnej gospodarki państwowej PRAWO DR 11 III 1966 prof.dr Lesław Adam 193 Mielcarek Eugeniusz Wnioski rewizji cywilnej PRAWO DR 18 III 1971 prof.dr Włodzimierz Berutowicz 194 Miemiec Marcin Charakter prawny statutu zjednoczenia PRAWO DR 13 III 1979 prof.dr Bronisław Ostapczuk 195 Miemiec Wiesława Koordynacja w organizowaniu produkcji rolnej w gminie PRAWO DR 19 X 1982 prof.dr Jan Jendrośka

19 196 Mokry Józef Uznanie powództwa w polskim procesie cywilnym PRAWO DR 7 VII 1967 doc.dr Włodzimierz Berutowicz 197 Mokry Józef Odwołalność czynności. procesowych w sądowym postępowaniu cywilnym PRAWO HAB. 12 III Nadler Józef Pojęcie indywidualnego gospodarstwa rolnego w prawie rolnym PRAWO DR 2 X 1973 prof.dr Andrzej Stelmachowski 199 Nagórski Teodor Porty wschodniego Bałtyku w okresie międzywojennym na tle ich stosunków gospodarczych z ZSRR PRAWO DR 6 VII 1951 prof.dr Wincenty Styś 200 Niedworok Józef Ochrona macierzyństwa w polskim prawie penitencjarnym PRAWO DR 17 XII 1981 doc.dr hab. Józef Wąsik 201 Nowacki Konrad Kontrola decyzji opartych na uznaniu administracyjnym PRAWO DR 5 V 1980 prof.dr Jan Jendrośka 202 Nowiński Jerzy Chuligański charakter czynu ze stanowiska polityki kryminalnej PRAWO DR 25 VI 1984 doc.dr hab. Tomasz Kaczmarek 203 Nowotarski Bartłomiej Czas jako zjawisko prawne DR 27 VI 1989 doc. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk 204 Ofiarski Zbigniew Instytucje samofinansowania dewizowego jednostek gospodarki uspołecznionej w PRL DR 17 IV 1989 prof. dr hab. Eugeniusz Tegler 205 Orońska Stefania Rejestr spółdzielni a rejestr handlowy PRAWO DR 27 I 1951 prof.dr Aleksander Całkosiński 206 Orzechowski Kazimierz Polskie szkolnictwo powszechne na Śląsku Opolskim w latach na tle przepisów Konwencji Genewskiej PRAWO DR 26 IV 1950 prof.dr Iwo Jaworski

20 207 Orzeszko Ewa Ochrona prawna przed zanieczyszczeniem wód granicznych PRL PRAWO DR 14 VI 1977 prof.dr Jan Kolasa 208 Ostapczuk Bronisław Pozycja polityczno-prawna prezydiów rad narodowych PRAWO DR 29 I 1970 prof.dr Tadeusz Bigo 209 Pakuła Andrzej Więzi organizacyjne pionowe w systemie terenowych organów administracji państwowej PRAWO DR 25 II 1985 prof.dr Tadeusz Kuta 210 Paliwoda Józef Nadzór ogólny prokuratury PRAWO DR 7 XII 1960 prof.dr Tadeusz Bigo 211 Pańko Walerian Dzierżawa gruntów rolnych w aspekcie ekonomiczno-prawnym PRAWO DR 24 II 1971 prof.dr Andrzej Stelmachowski 212 Pater Paulina Organizacje wyspecjalizowane RWPG. Studium prawnomiędzynarodowe DR 29 V 1989 prof. dr hab. Jan Kolasa 213 Patrzałek Aleksander System wyborczy Polski Ludowej PRAWO DR 24 II 1962 prof.dr Andrzej Mycielski 214 Pawlak Władysław Twórczość Feliksa Słotwińskiego w polskiej nauce prawa narodów PRAWO DR 3 V 1950 prof.dr Stanisław Hubert 215 Paździor Bolesław Międzynarodowy charakter Sekretariatu Organizacji Narodów Zjednoczonych PRAWO DR 16 II 1962 prof.dr Stanisław Hubert 216 Paździor Bolesław Udział Międzynarodowego Biura Pracy w wykonywaniu normotwór- czej funkcji Międzynarodowej Organizacji Pracy PRAWO HAB. 27 III Piętka Henryk Dziedziczenie i podział gospodarstwa rolnego PRAWO DR 7 I 1975 doc.dr hab. Janina Dąbrowa

21 218 Pilawski Bronisław Polskie projekty związków państw w wieku osiemnastym PRAWO DR 2 V 1950 prof.dr Stanisław Hubert 219 Piwko Zbigniew Przyczyny niewykrycia sprawcy przestępstwa PRAWO DR 14 XI 1978 doc.dr hab. Zdzisław Kegel 220 Płonka Ewa Przysposobienie całkowite w prawie polskim PRAWO DR 31 V 1983 doc.dr Stefan Kaleta 221 Podbielski Andrzej Problem odpowiedzialności prezydenta w systemie konstytucyjnym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej PRAWO DR 16 I 1973 dóc.dr Aleksander Patrzałek 222 Policiński Alojzy Regulowanie następstwa w indywidualnych gospodarstwach rolnych w drodze darowizny (na podstawie badań w powiecie limanowskim) PRAWO DR 2 X 1973 prof.dr Andrzej Stelmachowski 223 Poloch Zygmunt Zatrudnienie recydywistów w systemie penitencjarnym PRL PRAWO DR 10 XI 1981 doc.dr hab. Józef Wąsik 224 Połomski Franciszek Niemiecki Urząd do Spraw Mniejszości, jego rola i działalność w systemie ochrony mniejszości na Górnym Śląsku PRAWO DR 6 IV 1962 prof.dr Seweryn Wysłouch 225 Połomski Franciszek Ustawodawstwo rasistowskie. Trzeciej Rzeszy i Jego stosowanie na Górnym Śląsku PRAWO HAB. 9 V Ponikowski Ryszard Utrwalanie czynności dowodowych w procesie karnym PRAWO DR 20 V 1975 prof.dr Maria Lipczyńska-Koper 227 Popkiewicz -Józef Polskie szkolnictwo średnie na Śląsku Opolskim ną tle struktury społecznej ludności polskiej i obowiązujących przepisów prawnych w latach PRAWO DR 16 XII 1950 prof.dr Wincenty Styś 228 Posnow Włodzimierz Sytuacja pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym w polskim procesie kamym PRAWO DR 27 V 1982 doc.dr Andrzej Kordik

22 229 Pożyczko Zbigniew Kradzież kieszonkowa i jej sprawca PRAWO DR 2 XI 1960 prof.dr Witold Świda 230 Preisner Artur Zasada państwa związkowego i podział kompetencji ustawodawczych między Związek a kraje w RFN DR 13 I 1989 prof. dr hab. Kazimierz Działocha 231 Ptak Marian Sądownictwo księstwa oleśnickiego ze szczególnym uwzględnieniem sądów prawa polskiego ( ) PRAWO DR 23 III 1982 doc.dr hab. Edmund Klein 232 Pulka Zbigniew Pojęcie władzy państwowej w prawoznawstwie PRL DR 16 VI 1986 Prof. dr Władysław Zamkowski 233 Pułat Bronisław Instrukcja warunkowego zwolnienia w praktyce sądów polskich w latach PRAWO DR 29 X 1974 doc.dr hab. Józef Wąsik 234 Radecki Wojciech Odpowiedzialność karna za naruszenie bezpieczeństwa i higieny pracy PRAWO DR 30 X 1973 prof.dr Witold Świda 235 Radwański Roman Doktryna socjalnego państwa prawnego RFN w latach PRAWO DR 6 I 1981 prof.dr Karol Jońca 236 Radzaj Aleksander Status prawny Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ PRAWO DR 14 XI 1983 prof.dr Jan Kolasa 237 Rajewski Zenon Jednolity budżet Polski Ludowej-stan prawny na dzień 15 XI 1951 PRAWO DR 14 XII 1951 prof.dr Lesław Adam 238 Rakowski Stanisław Gospodarstwo rolne małżonków PRAWO DR 11 XI 1975 prof.dr Andrzej Stelmachowski 239 Repel Józef Regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej PRAWO DR 22 IV 1975 doc.dr hab. Kazimierz Działocha

23 240 Rogowski Stanisław Komisja Mieszana dla Górnego Śląska ( ) PRAWO DR 11 III 1975 doc.dr hab. Franciszek Połomski 241 Rosienkiewicz Andrzej Rozprawy zakładowe i sygnalizacyjne (z problematyki państwowego arbitrażu-gospodarczego) PRAWO DR 24 XI 1967 doc.dr Włodzimierz Berutowicz 242 Rot Henryk Akty normatywne rad narodowych PRAWO DR 26 IV 1960 prof.dr Franciszek Longchamps 243 Rot Henryk Jedność i podziały systemu prawa socjalistycznego PRAWO HAB. 11 IV Rozwadowski Aleksander Eksperyment karnoprocesowy, jego podstawy prawne i znaczenie dowodowe PRAWO DR 18 IV 1969 prof.dr Maria Lipczyńska 245 Równy Kazimierz Protektorat a zagadnienie sukcesji umów międzynarodowych PRAWO HAB. 16 IV Ryba Marian Warunkowe zwolnienie w wojskowym prawie karnym PRAWO DR 11 VI 1965 prof.dr Stanisław Walczak 247 Ryszka Franciszek Aspekty klasowe polskiego ruchu narodowego na Górnym Śląsku PRAWO DR 20 III 1951 prof.dr Seweryn Wysłouch 248 Samborska-Boć Elżbieta Elementy prawne i ekonomiczne kooperacji przemysłowej PRAWO DR 21 X 1975 doc.dr bab. Alfred Klein 249 Samujłło Henryk Prawne znaczenie wstępu do umów międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem Karty Narodów Zjednoczonych PRAWO DR 30 V 1972 prof.dr Kazimierz Kocot 250 Sanetra Walerian Ryzyko osobowe zakładu pracy PRAWO DR 9 I 1970 doc.dr hab. Jan Jończyk

24 251 Sanetra Walerian Wina w odpowiedzialności pracowniczej PRAWO HAB. 14 X Sawicka Krystyna Oprocentowanie środków produkcji jako instytucja prawno-finansowa PRAWO DR 29 X 1974 prof.dr Krystyna Jandy-Jendrośka 253 Sawicka Krystyna Rola instrumentów prawnofinansowych w gospodarce produkcyjnym majątkiem trwałym przedsiębiorstw państwowych HAB. 7 X Selwa Jan Odpowiedzialność członków za zobowiązania spółdzielni PRAWO DR 16 III 1962 prof.dr Józef Fiema 255 Seniuta Aleksander Obywatelstwo i jego regulacja prawna w PRL PRAWO DR 23 VI 1971 prof.dr Andrzej Mycielski 256 Siarkiewicz Kazimierz Nadzór w systemie rad narodowych PRAWO DR 4 XI 1966 prof.dr Tadeusz Bigo 257 Sienkiewicz Zofia Społeczne niebezpieczeństwo czynu jako dyrektywa sądowego wymiaru kary (na tle.teorii i praktyki sądowej) PRAWO DR 25 XI 1975 doc.dr hab. Tomasz Kaczmarek 258 Sienkiewicz Zofia System sądowych środków wobec nieletnich w prawie polskim HAB. 12 V Siwik Zygfryd Ochrona alimentacji w polskim prawie karnym (z punktu widzenia polityki kryminalnej) PRAWO DR 7 I 1972 prof.dr Witold Świda 260 Siwik Zygfryd System środków penalnych w prawie karnym skarbowym HAB. 5 V Skąpiński Zygmunt Identyfikacja człowieka na podstawie listewek brodawkowych palców rąk (Daktyloskopia w dochodzeniu przestępstw) PRAWO DR 17 VI 1966 doc.dr Włodzimierz Gutekunst

25 262 Smoktunowicz Eugeniusz Analogia w prawie administracyjnym PRAWO HAB. 30 I Socha Jan Broń masowej zagłady w regulaminie prawa wojny lądowej armii USA FM z 1956 r. PRAWO DR 6 II 1970 prof.dr Kazimierz Kocot 264 Solarz Aartur Kryminalistyczna problematyka przestępczości zawodowej w Polsce Ludowej PRAWO DR 6 III 1964 prof.dr Witold Świda 265 Sommer Jerzy Działalność prawotwórcza Rady Ministrów PRL w świetle założę ' ustrójowych i praktyki PRAWO DR 1 VII 1965 doc.dr Władysław Zamkowski 266 Sonnenfeld Renata Ograniczenia kompetencji państw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej PRAWO HAB. 4 XII Sonnenfeld-Szczypior Renata Zagadnienia członków niestałych Rady Bezpieczeństwa ONZ PRAWO DR 15 VII 1958 prof.dr Stanisław Hubert 268 Staszków Michał Przestępstwa i kary w sądownictwie wiejskim Małopolski XV-XVII wieku PRAWO DR 2 X 1959 prof.dr Seweryn Wysłouch 269 Staszków Michał Komuna w doktrynie prawnej XII-XIV wieku PRAWO HAB. 10 XI Stobienia Jan Testament allograficzny w prawie polskim PRAWO DR 25 V 1976 doc.dr hab. Alfred Klein 271 Stobienia Jan Realizacja wierzytelności wierzycieli spadkodawcy w prawie polskim HAB. 6 I Straburzyński Andrzej Józef Ograniczenie wolności rybołówstwa na rzecz państw nadbrzeżnych PRAWO DR 4 VI 1970 doc.dr hab. Karol Wolfke

26 273 Strzebińczyk Jerzy Utrzymanie i wychowanie dziecka przez jego powinowatych według k.r.o PRAWO DR 14 IV 1981 prof.dr Jan Kosik 274 Supernat Jerzy Odesłania do zasad prakseologicznych w prawie administracyjnym PRAWO DR 29 VI 1982 prof.dr Tadeusz Kuta 275 Surowiec Jerzy Marian Spór o kompetencję ustroju państwowego Polski w okresie Krajowej Rady Narodowej PRAWO DR 14 VI 1977 prof.dr Kazimierz Działocha 276 Szarycz Jan Ekspertyza psychiatryczna a psychologiczna w polskim procesie karnym PRAWO DR 15 IV 1980 prof.dr Maria Lipczyńska-Koper 277 Szkotnicki Witold Samorząd skazanych na karę pozbawienia wolności w Polsce PRAWO DR 9 XI 1971 prof.dr Witold Świda 278 Szkotnicki Witold Ośrodek przystosowania społecznego w teorii i praktyce HAB. 11 X Szpak Leon Ekstradycja hitlerowskich zbrodniarzy wojennych PRAWO DR 21 V 1974 prof.dr Karol Wolfke 280 Szurgacz Herbert Położenie prawne Polaków zatrudnionych przymusowo przez niemieckiego okupanta w latach 1939^1945 PRAWO DR 9 I 1970 doc.dr hab. Jan Jończyk 281 Szurgacz Herbert Nagrody z zakładowego funduszu nagród PRAWO HAB. 13 XII Szymanowski Teodor Zasady odpowiedzialności karnej i wykonania środków karnych wobec przestępców młodocianych w Polsce PRAWO DR 10 XII 1965 prof.dr Stanisław Walczak 283 Szymoszek Edward Iurisdictio w poglądach glosatorów PRAWO DR 21 IX 1973 prof.dr Jerzy Falenciak

27 284 Śladkowski Jacek Pomoc techniczna w systemie Narodów Zjednoczonych (studium prawno-międzynarodowe ) PRAWO DR 9 V 1972 doc.dr hab. Jan Kolasa 285 Śmieja Andrzej Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu nienależytego sprawowania nadzoru nad małoletnim PRAWO DR 26 X 1978 prof.dr Janina Dąbrowa 286 Świda - Łagiewska Zofia Sądownictwo penitencjarne jako instytucja procesowa PRAWO DR 22 IX 1971 prof.dr Maria Lipczyńska 287 Świda-Łagiewska Zofia Zasada swobodnej oceny dowodów w polskim procesie karnym PRAWO HAB. 9 VI Świderska Wanda Amortyzacja jako czynnik finansowania reprodukcji środków trwałych PRAWO DR 7 VI 1960 prof.dr Lesław Adam 289 Tenerowicz Andrzej Postępowanie w sprawach nieletnich w teorii i praktyce sądowej w Polsce PRAWO DR 21 III 1967 doc.dr Maria Lipczyńska 290 Tokarz Władysław Zbigniew Wygaśnięcie prawa do lokalu w spółdzielniach budownictwa mi es zkani owego PRAWO DR 17 XII 1981 prof.dr Alfred Klein 291 Trzciński Janusz Pojęcie konstytucyjnego organu państwa socjalistycznego PRAWO DR 22 IX 1971 prof.dr Władysław Zamkowski 292 Trzciński Janusz Funkcja prawna konstytucji socjalistycznej PRAWO HAB. 11 IV Walczak Stanisław System społeczny i gospodarczy podstawą ustroju politycznego i źródłem porządku prawnego w państwach demokracji ludowej PRAWO DR 6 X 1949 prof.dr Andrzej Mycielski 294 Warzecha Edward Ustalenie stosunku prawnego lub prawa w sądowym postępowaniu cywilnym PRAWO HAB. 27 II 1984

28 295 Warzocha Edward Cofnięcie powództwa oraz wniosku wszczynającego postępowanie nieprocesowe PRAWO DR 20 V 1975 doc.dr hab. Henryk Mądrzak 296 Waszkiewicz Ewa Doktryna hitlerowska wśród mniejszości narodowej niemieckiej w województwie śląskim PRAWO DR 23 XI 1978 prof.dr Karol Jońca 297 Wawrzyńczyk Alina Rozwój wielkiej własności na Podlasiu w XV-XVI wieku PRAWO HAB. 26 II Wąsik Józef Kara krótkoterminowego pozbawienia wolności w Polsce PRAWO HAB. 23 I Wąsik Wojciech Rękojmia za wady fizyczne w umowie sprzedaży PRAWO DR 10 XII 1965 prof.dr Józef Fiema 300 Wierzchowska Halina Ośrodek przystosowania społecznego w polskim prawie karnym PRAWO DR 29 I 1980 prof.dr Witold świda 301 Wiktor Zbigniew Sądownictwo społeczne w PRL PRAWO DR 30 V 1972 prof.dr Władysław Zamkowski 302 Wilimowski Jerzy Struktura prawna nadzoru w budownictwie PRAWO DR 22 IV 1966 prof.dr Franciszek Longchamps 303 Winnicki Zdzisław Julian Rada Regencyjna i jej organy PRAWO DR 4 XI 1985 doc.dr hab. Franciszek Połomski 304 Wiśniewski Zygmunt Tryby szczególne postępowania karnego przed sądem wojskowym PRAWO DR 27 II 1979 prof.dr Maria Lipczyńska-Koper 305 Wiśniowska Ewa Znaczenie wieku przy zawarciu małżeństwa według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego PRAWO DR 21 XI 1983 doc.dr Stefan Kaleta

29 306 Wojtowicz Krzysztof Partia w mechaniźmie władzy państw Afryki Wschodniej PRAWO DR 13 IV 1976 doc.dr Aleksander Patrzałek 307 Wolfke Karol Wielkie i małe państwa w praktyce i nauce prawa narodów ( ) PRAWO DR 16 V 1949 prof.dr Stanisław Hubert 308 Wolfke Karol Zwyczaj w współczesnym prawie międzynarodowym PRAWO HAB. 14 XII Wolny Ryszard Anonim w procesie karnym PRAWO DR 27 II 1970 doc.dr hab. Maria Lipczyńska 310 Wołoch Józef Właściwość stałych komisji rad narodowych w dziedzinie kontroli PRAWO DR 5 XI 1965 prof.dr Franciszek Longchamps 311 Wójtowicz Andrzej Ustawodawstwo monarsze w doktrynie postglosatorskie j PRAWO DR 18 VI 1970 prof.dr Jan Baszkiewicz 312 Wronecki Karol Pozycja premiera w brytyjskim systemie rządów PRAWO DR 16 V 1978 doc. dr Aleksander Patrzałek 313 Wyciszczak Stanisław Prawomocność postanowienia prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego PRAWO DR 17 VI 1966 doc.dr Maria Lipczyńska 314 Wyrwas Zdzisław Zwalczanie przestępstw o charakterze międzynarodowym w praktyce traktatowej PRL DR 27 II 1989 prof. dr hab. Jan Kolasa 315 Wyrwisz Janusz Przedstawicielstwo ustawowe w polskim prawie cywilnym PRAWO DR 16 II 1962 prof.dr Józef Fiema 316 Zabielski Władysław Przedstawicielstwo polityczne jako stosunek prawny PRAWO DR 14 V 1970 prof.dr Władysław Zamkowski

30 317 Zelwiański Ryszard Biegły w polskim procesie karnym PRAWO DR 1 IV 1963 prof.dr Witold Świda 318 Ziemba Zygmunt Oszustwo w kodeksie karnym (art.264) i w praktyce sądowej PRAWO DR 28 III 1969 prof.dr Witold Świda 319 Zimny Brunon Sądownictwo administracyjne w zakresie ubezpieczeń społecznych PRAWO DR 18 XII 1947 prof.dr Tadeusz Bigo 320 Żeber Ireneusz Majątek niewolnika w prawie rzymskim za czasów Republiki PRAWO DR 23 IX 1975 prof.dr Jerzy Falenciak 321 Żyliński Tadeusz Podporządkowanie pracownika pracodawcy we Francji PRAWO DR 10 XII 1975 prof.dr Jan Jończyk

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI UNIWERSYTET WROCŁAWSKI Wydział Prawa i Administracji ; Wydział Prawa Administracji i Ekonomii wykaz habilitacji z lat 1945-2010 LP Nazwisko Imię Temat rozprawy dyscyplina rodzaj pracy Data uchwały 1 Adamiak

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI UNIWERSYTET WROCŁAWSKI Wydział Prawa i Administracji ; Wydział Prawa Administracji i Ekonomi wykaz doktoratów z lat 1945-2010 LP Nazwisko Imię Temat rozprawy dyscyplina rodzaj pracy Data uchwały Promotor

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW. Autor: WOJCIECH SIUDA

ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW. Autor: WOJCIECH SIUDA ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW Autor: WOJCIECH SIUDA Uwagi wstępne Objaśnienia skrótów Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie ő 1. Istota prawa ő 2. Prawo a moralność ő 3. Świadomość prawna ő 4. Praworządność

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne P I Informatorium P I / 1 Bibliografie, Encyklopedie, Słowniki, Skorowidze P I / 2 Ustawodawstwo. Wydawnictwa urzędowe. - Dzienniki Ustaw RP; - Monitor Polski- Dziennik Urzędowy RP; P I / 3 Zbiory orzecznictwa

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘSC PIERWSZA PODSTAWOWE POJĘCIA I INSTYTUCJE PRAWA ADMINISTRACYJNEGO REWIZJA SIATKI POJĘCIOWEJ

Spis treści CZĘSC PIERWSZA PODSTAWOWE POJĘCIA I INSTYTUCJE PRAWA ADMINISTRACYJNEGO REWIZJA SIATKI POJĘCIOWEJ (gwiazdką oznaczono referaty, które zostały wygłoszone na Zjeździe) Wykaz skrótów 11 Akty prawne 11 Czasopisma, publikatory 12 Inne 14 Przedmowa 15 CZĘSC PIERWSZA PODSTAWOWE POJĘCIA I INSTYTUCJE PRAWA

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział I Prawo do mieszkania jako zagadnienie konstytucyjnoprawne zarys problematyki...

Spis treści. Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział I Prawo do mieszkania jako zagadnienie konstytucyjnoprawne zarys problematyki... Wykaz skrótów... 11 Słowo wstępne... 17 Rozdział I Prawo do mieszkania jako zagadnienie konstytucyjnoprawne zarys problematyki... 21 Rozdział II Międzynarodowe standardy ochrony prawa do mieszkania...

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1 Wprowadzenie XI Część I. Prawoznawstwo 1 Tabl. 1. Pojęcie państwo 3 Tabl. 2. Cechy państwa 4 Tabl. 3. Teorie powstania państwa 5 Tabl. 4. Funkcje państwa 6 Tabl. 5. Typ i forma państwa 7 Tabl. 6. Aparat

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz.

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz. Spis treści 1. 1918 październik 7, Warszawa. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego 2. 1918 listopad 11, Warszawa. Rada Regencyjna do narodu Polskiego 3. 1918 listopad 14, Warszawa. Do Naczelnego Dowódcy

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy:, Spis treści: Wykaz skrótów Słowo wstępne do wydania drugiego Część I. Wprowadzenie do prawa cywilnego Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE DOROBEK I KIERUNKI ROZWOJU KSIĘGA JUBILEUSZOWA PROFESOR ALICJI POMORSKIEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21)

SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21) SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych... 9 Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21)... 9 Dział I. Przepisy wspólne (Art. 1 7)... 9 Dział II. Spółki osobowe (Art. 8 10 1

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający 3 Prawo i sądy

Test sprawdzający 3 Prawo i sądy Test sprawdzający 3 Prawo i sądy Grupa II Imię i nazwisko... Klasa... Data... 1. (1 pkt) Podkreśl poprawną odpowiedz. Prawo dziedziczenia dziecko nabywa w chwili: A. narodzin. B. poczęcia. C. uzyskania

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO PRZEDMOWA Część pierwsza ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Rozdział I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE 1. Pojęcie administracji 2. Związanie administracji prawem 3. Pojęcie prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp do wydania drugiego poprawionego... 15

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp do wydania drugiego poprawionego... 15 Wykaz skrótów................................. 13 Wstęp do wydania drugiego poprawionego................ 15 WPROWADZENIE............................... 17 1. Ewolucja kurateli sądowej od początku do wejścia

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Zielonogórski Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Pytania ogóle: 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Wykaz skrótów. Pytanie

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Wykaz skrótów. Pytanie Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Pytanie 1 150 1 Część B. Kazusy Kazus 1. Umowa międzynarodowa 109 Kazus 2. Immunitet, ułaskawienie 112 Kazus 3. Rozporządzenie z mocą ustawy, Trybunał Konstytucyjny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI 10.01.2017 Kolokwium pisemne 12.00-19.00 14.01.2017 Dyscyplina i kultura pracy. Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Bytowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWYM MIE

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWYM MIE 1 OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 27 października 2006 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Nowego Miasta Lubawskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Załącznik nr 2 WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Lp. Dane personalne Udział 1. Andrzejewska Celina; Rodzice: Eugeniusz, Eugenia ul. Dąbrowskiej 33/15; 39-400

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1948 Warszawa, 23 maja 2007 r.

Druk nr 1948 Warszawa, 23 maja 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1948 Warszawa, 23 maja 2007 r. Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Zielonogórski Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Pytania ogóle: 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W RED.: DARIUSZ GÓRECKI Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział pierwszy Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320)

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) Spis treści Do Czytelnika 5 Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) 1.1. Początki i rozwój państwa polskiego (do 1138). Rozbicie dzielnicowe i dążenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Katedry: 2. Historia powstania Katedry:

1. Nazwa Katedry: 2. Historia powstania Katedry: Informacja o działalności naukowo-dydaktycznej Zakładu Nauki Administracji w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1. Nazwa Katedry: 2.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE / WYCIĄG /

OBWIESZCZENIE / WYCIĄG / OBWIESZCZENIE / WYCIĄG / KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego. Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13 Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Rozwój nauki prawa administracyjnego w Polsce... 15 1. Początki nauki prawa administracyjnego...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Politologia studia niestacjonarne Seminaria dyplomowe w roku akademickim 2017/2018 Spis treści

Politologia studia niestacjonarne Seminaria dyplomowe w roku akademickim 2017/2018 Spis treści Politologia studia niestacjonarne Spis treści HARMONOGRAM SPOTKAŃ... 2 Prof. UAM dr hab. Anita Adamczyk... 3 Prof. UAM dr hab. Edward Jeliński... 4 Prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach... 5 1. Ni 28 Sty

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wydział Prawa i Administracji. Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia. Administracja Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne

SYLABUS. Wydział Prawa i Administracji. Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia. Administracja Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne SYLABUS Wydział Prawa i Administracji Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia Administracja Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne Nazwa przedmiotu Liczba punktów ECTS Prawo finansowe i finanse

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 Rozdział I. Umowne ustroje majątkowe małżonków................. 23 1. Małżeńskie ustroje

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY specjalizacje: ustrojowa, cywilistyczna, karnistyczna, administracyjna, finansowo-gospodarcza Cykl kształcenia: 2017-2022

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat, Prof. dr hab. Marek Zubik... Rozdział I. Rzeczpospolita

Spis treści. Wykaz skrótów... Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat, Prof. dr hab. Marek Zubik... Rozdział I. Rzeczpospolita Wykaz skrótów..................................... Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat, Prof. dr hab. Marek Zubik.................................... XI XV Rozdział I. Rzeczpospolita 1. Konstytucja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS

SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS I. Nazwa podmiotu udzielającego Wójt Gminy Tymbark II. NIP podmiotu udzielającego 737-13-62-818 III.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:21:24 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:21:24 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.08.2017 godz. 20:21:24 Numer KRS: 0000016883 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt

Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt Podręczniki uczelniane nr 125 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl Wydział Prawa i Administracji 105 (125) Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt PRAWO KONSTYTUCYJNE

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. (WYCIĄG) KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE. (WYCIĄG) KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. OBWIESZCZENIE (WYCIĄG) KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego. Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. (red.), (red.) Oddawany do rąk Czytelników podręcznik stanowi syntetyczny wykład podstawowych instytucji prawa cywilnego w odniesieniu do działalności

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Świlcza. z dnia 5 kwietnia 2011 r.

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Świlcza. z dnia 5 kwietnia 2011 r. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 kwietnia 2011 r. o wynikach wyborów na Sołtysów oraz na członków Rad Sołeckich przeprowadzonych w dniu 3 kwietnia 2011 r. na obszarze Gminy Świlcza.

Bardziej szczegółowo

[WYCIĄG] OBWIESZCZENIE

[WYCIĄG] OBWIESZCZENIE [WYCIĄG] OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego. Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie... Spis treści Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym.......................... 15 Od Autorów..............................................................

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Wójta Gminy Przeworsk z dnia 27 lutego 2015 roku

OBWIESZCZENIE. Wójta Gminy Przeworsk z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie: podania informacji o zarejestrowanych kandydatach na Informuje się mieszkaoców wsi Urzejowice, że zgodnie z 19 ust. 3 Statutu sołectwa podaje się do publicznej wiadomości zgłoszonych kandydatów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... 11. Przedmowa do czwartego wydania... 13. Wykaz skrótów... 15

Spis treści. Słowo wstępne... 11. Przedmowa do czwartego wydania... 13. Wykaz skrótów... 15 Spis treści Słowo wstępne............................................................ 11 Przedmowa do czwartego wydania.......................................... 13 Wykaz skrótów............................................................

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Zdzisław Muras. Podstawy prawa. 3. wydanie. C.H.Beck

Akademia Prawa. Zdzisław Muras. Podstawy prawa. 3. wydanie. C.H.Beck Akademia Prawa Zdzisław Muras Podstawy prawa 3 wydanie CHBeck AKADEMIA PRAWA Podstawy prawa W sprzedaży: S Gurgul PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd 9 Duże Komentarze Becka K Flaga-Gieruszyńska PRAWO

Bardziej szczegółowo

Gmina Zawoja Lista podstawowa

Gmina Zawoja Lista podstawowa Gmina Lista podstawowa Nazwisko i imię BaŜak Janina Białas Janusz Dyrcz Józef Dyrcz Józef Dyrcz Krzysztof Grausz Józefa Kaczmarczyk Tadeusz Kozina Wojciech Marek Tadeusz, Maria Mazur Danuta Pacyga Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................. 15 Od Autora...................................................... 19 ROZDZIAŁ I. Pojęcie i przedmiot

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Żeliszowie Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 A 1 Andrzej Stanisław Gieszczyk Dobra Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Anita

Bardziej szczegółowo

PRAWNE I ORGANIZACYJNE OBOWIĄZKI GMIN W POSTĘPOWANIU Z ODPADAMI KOMUNALNYMI

PRAWNE I ORGANIZACYJNE OBOWIĄZKI GMIN W POSTĘPOWANIU Z ODPADAMI KOMUNALNYMI Seria PRAWO PUBLICZNE PORÓWNAWCZE 5(13) Jan Boć, Konrad Nowacki, Lothar Knopp, Wolfgang Schróder (Wyd.) SUB Hamburg A/585938 PRAWNE I ORGANIZACYJNE OBOWIĄZKI GMIN W POSTĘPOWANIU Z ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SPRAWNE I SŁUŻEBNE PAŃSTWO VII SEMINARIUM EKSPERCKIE SYSTEM STANOWIENIA PRAWA SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA

FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SPRAWNE I SŁUŻEBNE PAŃSTWO VII SEMINARIUM EKSPERCKIE SYSTEM STANOWIENIA PRAWA SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SPRAWNE I SŁUŻEBNE PAŃSTWO VII SEMINARIUM EKSPERCKIE SYSTEM STANOWIENIA PRAWA SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA Prof. zw. dr hab. Piotr Winczorek Prof. UW dr hab. Tomasz Stawecki System źródeł

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY specjalizacje: ustrojowa, cywilistyczna, karnistyczna, administracyjna, finansowo-gospodarcza Cykl kształcenia: 2017-2022

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE PORĄBKA 21 listopada 2010 r.

ZBIORCZE WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE PORĄBKA 21 listopada 2010 r. ZBIORCZE WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE PORĄBKA 21 listopada 2010 r. RADA GMINY -------------------------- Okręg Nr 1 BUJAKÓW (liczba głosów) Lista nr 5 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1. KUŹMA Marzena Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Wprowadzenie... XXI Wykaz skrótów... XXXXV Wykaz literatury... XXXXVII. Część I. Ogólna

Spis treści. Str. Nb. Wprowadzenie... XXI Wykaz skrótów... XXXXV Wykaz literatury... XXXXVII. Część I. Ogólna Wprowadzenie... XXI Wykaz skrótów... XXXXV Wykaz literatury... XXXXVII Część I. Ogólna Rozdział I. Przedmiot międzynarodowego prywatnego prawa pracy... 3 1 1. Rodzaje kolizji norm prawa pracy... 3 1 2.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk

Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział I. Źródła prawa pracy 1. Zagadnienia ogólne 2. Charakter prawny norm prawa pracy 3. Źródła prawa pracy I.

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GAĆ PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W

WÓJT GMINY GAĆ PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W WÓJT GMINY GAĆ PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2011r. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ 1. BALAWEJDER KAROL 2. BALAWEJDER

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI Wprowadzenie... XVII Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa... XI Wprowadzenie... XVII Wykaz skrótów... XIX Przedmowa........................................... XI Wprowadzenie........................................ XVII Wykaz skrótów........................................ XIX Część I. Kodeks pracy Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie do cyklu Prawo alimentacyjne. Zagadnienia problemowe (J.M. Łukasiewicz, I. Ramus)...13 Wstęp (Autorzy)...17.

Spis treści. Wprowadzenie do cyklu Prawo alimentacyjne. Zagadnienia problemowe (J.M. Łukasiewicz, I. Ramus)...13 Wstęp (Autorzy)...17. Spis treści Wprowadzenie do cyklu Prawo alimentacyjne. Zagadnienia problemowe (J.M. Łukasiewicz, I. Ramus)...13 Wstęp (Autorzy)...17 Część I Zagadnienia systemowe Dział I Prawo prywatne Rozdział I: Kilka

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Część ogólna Tabl. 1. Prawo prywatne a prawo publiczne Tabl. 2. Źródła prawa cywilnego Tabl. 3. Stosunek cywilnoprawny Tabl. 4. Zdolność prawna i zdolność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Wykaz skrótów............................................... XV Wykaz literatury.............................................. XIX Wstęp...................................................... XXIII Część

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Część szczególna. redakcja Zofia Świda. Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow

Postępowanie karne. Część szczególna. redakcja Zofia Świda. Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow Postępowanie karne Część szczególna redakcja Zofia Świda Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow Warszawa 2011 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 7 Rozdział I Postępowanie przygotowawcze...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 3/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRUPSKIM MŁYNIE z 21 października 2014 roku

UCHWAŁA 3/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRUPSKIM MŁYNIE z 21 października 2014 roku UCHWAŁA 3/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRUPSKIM MŁYNIE z 21 października 2014 roku w sprawie: przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych Rady Gminy Krupski Młyn zgłoszonym przez

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Przedmowa... XIII XIX Rozdział I. Źródła prawa pracy... 1 1. Zagadnienia ogólne... 2 2. Charakter prawny norm prawa pracy... 4 3. Źródła prawa pracy... 4 I. Źródła powszechnego

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

(Wyciąg) OBWIESZCZENIE. KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego.

(Wyciąg) OBWIESZCZENIE. KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego. (Wyciąg) OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego. Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ PIERWSZA U ŹRÓDEŁ USTROJU MARCOWEGO. I. Powrót na mapę polityczną Europy. Wstęp... 11

Spis treści CZĘŚĆ PIERWSZA U ŹRÓDEŁ USTROJU MARCOWEGO. I. Powrót na mapę polityczną Europy. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp.............................................................. 11 CZĘŚĆ PIERWSZA U ŹRÓDEŁ USTROJU MARCOWEGO I. Powrót na mapę polityczną Europy Rozdział 1. Ziemie polskie w latach 1917

Bardziej szczegółowo