Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika. Myfenax 250 mg kapsułki, twarde. Mycophenolate mofetil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika. Myfenax 250 mg kapsułki, twarde. Mycophenolate mofetil"

Transkrypt

1 Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika Myfenax 250 mg kapsułki, twarde Mycophenolate mofetil Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. - Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. - Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same. - Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4. Spis treści ulotki: 1. Co to jest lek Myfenax i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Myfenax 3. Jak stosować lek Myfenax 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać lek Myfenax 6. Zawartość opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Myfenax i w jakim celu się go stosuje Myfenax jest lekiem stosowanym do zmniejszenia aktywności immunologicznej. Substancją czynną zawartą w leku jest mykofenolan mofetylu. Myfenax jest stosowany w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepu u pacjentów po przeszczepieniu nerki, serca lub wątroby. Lek ten jest stosowany w skojarzeniu z innymi lekami o podobnym działaniu (takimi jak cyklosporyna i kortykosteroidy). 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Myfenax

2 Kiedy nie zażywać leku Myfenax - jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na mykofenolan mofetylu, kwas mykofenolowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Myfenax. - jeśli pacjentka karmi piersią. Ostrzeżenia i środki ostrożności Należy natychmiast poinformować lekarza o następujących sytuacjach: - gdy występują jakiekolwiek objawy zakażenia (np. gorączka, ból gardła), bądź siniaki lub krwawienie z niewiadomej przyczyny. - gdy obecnie występują lub kiedykolwiek u pacjenta występowały problemy dotyczące przewodu pokarmowego, na przykład choroba wrzodowa żołądka. - gdy pacjentka planuje ciążę lub jeśli pacjentka zaszła w ciążę podczas przyjmowania leku Myfenax. Lek Myfenax osłabia mechanizmy obronne organizmu. Z tego powodu zwiększone jest ryzyko wystąpienia raka skóry. Dlatego należy ograniczyć narażenie skóry na działanie promieni słonecznych i promieni ultrafioletowych (UV) nosząc odpowiednią odzież ochronną i stosując filtry słoneczne o wysokim wskaźniku ochrony. Dzieci i młodzież Myfenax stosowany jest u dzieci i młodzieży (w wieku od 2 do 18 lat) aby zapobiec odrzuceniu przeszczepionej nerki. Myfenax nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży (w wieku od 2 do 18 lat) po przeszczepieniu serca lub wątroby. Myfenax nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Inne leki i Myfenax Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. W następujących sytuacjach przed rozpoczęciem stosowania leku Myfenax należy skonsultować się z lekarzem: - gdy pacjent stosuje inne preparaty zawierające: azatioprynę lub inne leki immunosupresyjne (leki, które czasami otrzymują pacjenci po zabiegu transplantacji), cholestyraminę (zazwyczaj stosowana u pacjentów, którzy mają duże stężenie cholesterolu we krwi), ryfampicynę (antybiotyk), leki zobojętniające sok żołądkowy lub inhibitory pompy protonowej (stosowane w razie problemów z kwasowością w żołądku, takich jak niestrawność), leki wiążące fosforany (stosowane u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek w celu zmniejszenia wchłaniania

3 fosforanów) lub jakiekolwiek inne leki (uwzględniając również leki sprzedawane bez recepty), o których lekarz prowadzący nie został poinformowany. - gdy pacjent powinien otrzymać szczepionkę (zawierającą żywe bakterie). Lekarz zaleci odpowiednie postępowanie. Ciąża i karmienie piersią Przyjmowanie leku Myfenax podczas ciąży może prowadzić do samoistnego poronienia lub do uszkodzenia u nienarodzonego dziecka (np. nieprawidłowego rozwoju uszu) Jeśli pacjentka planuje ciąże, powinna przedyskutować z lekarzem wybór alternatywnych leków aby jak najlepiej zapobiec odrzucaniu przeszczepionego narządu. W niektórych sytuacjach, pacjentka oraz lekarz mogą zdecydować, że korzyści zdrowotne z przyjmowania leku Myfenax są ważniejsze niż ryzyko dla nienarodzonego dziecka. Jeśli pacjentka zaszła w ciążę podczas przyjmowania leku Myfenax, nie powinna przerywać jego stosowania, ale niezwłocznie poinformować lekarza o ciąży. Nie wolno stosować leku Myfenax: - podczas karmienia piersią - w czasie ciąży (chyba, że lekarz zdecyduje inaczej) Należy natychmiast poinformować lekarza: - gdy pacjentka podejrzewa ciążę - gdy pacjetka karmi piersią - jeśli pacjnetka planuje założyć rodzinę w najbliższej przyszłości Należy zawsze stosować skuteczną metodę zapobiegania ciąży: - przed rozpoczęciem stosowania leku Myfenax

4 - podczas całego czasu terapii lekiem Myfenax - przez 6 tygodni po zakończeniu przyjmowania leku Myfenax Należy porozmawiać z lekarzem o wyborze najbardziej odpowiedniej metody zapobiegania ciąży w zależności od indywidualnej sytuacji. Pacjentki w okresie rozrodczym muszą mieć ujemny wynik testu ciążowego PRZED rozpoczęciem terapii lekiem Myfenax. Pacjentka nie jest zdolna do zajścia w ciążę, jeśli spełnia jakiekolwiek z poniższych kryteriów: - pacjentka jest w okresie pomenopauzalnym, tzn. ma ponad 50 lat, a od ponad roku nie miesiączkuje (jeśli miesiączkowanie zatrzymało się z powodu leczenia nowotworu, ciągle istnieje możliwość zajścia w ciążę). - jesli pacjentka przeszła operację usunięcia jajowodów i obydwu jajników (obustronna resekcja przydatków). - jesli pacjentka przeszła operację wycięcia macicy (histerektomia). - jeśli pacjentka ma przedwczesną niewydolność jajników, potwierdzoną przez specjalistę ginekologa. - jeśli u pacjentki zdiagnozowano jedno z następujących rzadkich zaburzeń wrodzonych, które skutkują niepłodnością: genotyp XY, zespół Turnera lub niewykształcenie macicy. - pacjentka jest dzieckiem/nastolatką, która nie rozpoczęła jeszcze miesiączkowania. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Nie stwierdzono, by lek Myfenax zaburzał zdolność do prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

5 3. Jak stosować lek Myfenax Zawsze Myfenax należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Leczenie rozpoczyna i monitoruje lekarz, który specjalizuje się w przeszczepach. Zazwyczaj stosowana dawka leku Myfenax to: Przeszczepienie nerki Dorośli: Pierwsza dawka leku powinna być podana w ciągu 72 godzin po zabiegu transplantacji. Zalecaną dawką dobową jest 8 kapsułek (2 g substancji czynnej) przyjmowane w dwóch oddzielnych dawkach. To oznacza, że należy przyjmować 4 kapsułki rano i 4 kapsułki wieczorem. Dzieci i młodzież (w wieku od 2 do 18 lat): Dawka leku może być różna w zależności od wielkości dziecka. Lekarz zaleci odpowiednią dawkę leku w zależności od powierzchni ciała (wzrost i masa ciała). Zalecana dawka leku wynosi 600 mg/m 2 dwa razy na dobę. Przeszczepienie serca Dorośli: Pierwsza dawka leku powinna być podana w ciągu 5 dni po zabiegu transplantacji. Zalecaną dawką dobową jest 12 kapsułek (3 g substancji czynnej) przyjmowane w dwóch oddzielnych dawkach. To oznacza, że należy przyjmować 6 kapsułek rano i 6 kapsułek wieczorem. Przeszczepienie wątroby Dorośli: Pierwsza dawka leku Myfenax w postaci doustnej powinna być podana po upływie co najmniej 4 dni od transplantacji oraz kiedy pacjent może przełykać leki doustne. Zalecaną dawką dobową jest 12 kapsułek (3 g substancji czynnej) przyjmowane w dwóch oddzielnych dawkach. To oznacza, że należy przyjmować 6 kapsułek rano i 6 kapsułek wieczorem. Metoda i droga podawania Należy połykać kapsułki w całości popijając szklanką wody. Kapsułki można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Kapsułek nie należy łamać ani zgniatać. Nie należy przyjmować kapsułek uszkodzonych, otwartych czy podzielonych. Należy unikać kontaktu z proszkiem z uszkodzonej kapsułki. Jeśli kapsułka przełamie się przypadkiem, należy zmyć proszek ze skóry mydłem i wodą. W razie kontaktu proszku z oczami lub jamą ustną, należy płukać oczy lub jamę ustną dużą ilością zwykłej, świeżej wody.

6 Leczenie będzie kontynuowane tak długo jak długo pacjent będzie wymagał immunosupresji by zapobiegać odrzuceniu przeszczepionego narządu. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Myfenax Ważne jest by nie zażywać większej liczby kapsułek niż zalecana. Po zażyciu większej liczby kapsułek niż zalecana przez lekarza lub podejrzenia, że lek mogło połknąć dziecko, należy natychmiast skontaktować się z oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala lub z lekarzem. Pominięcie zastosowania leku Myfenax Jeśli lek nie został przyjęty o czasie, należy przyjąć kolejną dawkę tak szybko, jak tylko możliwe, potem należy przyjmować lek jak zwykle. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Przerwanie stosowania leku Myfenax Nie należy przerywać stosowania leku Myfenax, nawet jeśli pacjent czuje się lepiej. Ważne jest, aby zażywać lek tak długo jak to zalecił lekarz. Przerwanie leczenia lekiem Myfenax może zwiększyć prawdopodobieństwo odrzucenia przeszczepionego narządu. Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 4. Możliwe działania niepożądane Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów) Biegunka, wymioty, nudności Zmniejszenie liczby różnych krwinek, co może prowadzić do zwiększonego ryzyka wystąpienia zakażeń, siniaków, krwawień, duszności i osłabienia Zakażenia bakteryjne, grzybicze i wirusowe przewodu pokarmowego i dróg moczowych, opryszczka i półpasiec Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów) Zmiany wartości niektórych parametrów laboratoryjnych, w tym zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych, parametrów czynności nerek, takich jak kreatynina, potas, cukier we krwi, tłuszcze we krwi, cholesterol, fosforany, magnez, wapń i kwas moczowy Choroby nerek z towarzyszącym podwyższonym stężeniem mocznika Zaburzenia układu pokarmowego takie jak zaparcia, niestrawność, wzdęcia, zgaga, obrzęk dziąseł, zapalenie jamy ustnej, przełyku, żołądka, jelit, wątroby lub trzustki oraz krwawienia żołądkowo-jelitowe Drgawki, zwiększone napięcie mięśni, drżenia i osłabienie mięśni, bóle stawów Bezsenność, zawroty głowy, bóle głowy, mrowienie i drętwienie, zmiany w odczuwaniu

7 smaku, utrata apetytu, utrata masy ciała Zapalenie i zakażenia dróg oddechowych i przewodu pokarmowego, ból gardła, zapalenie zatok, katar, świąd nosa Rak skóry lub nierakowy przerost skóry oraz zakażenia grzybicze skóry i pochwy Zmiany ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszone bicie serca, rozszerzenie naczyń krwionośnych Zatrzymanie płynów w organizmie, gorączka, uczucie dyskomfortu, letarg i osłabienie Zapalenie wątroby, zażółcenie skóry i gałek ocznych Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów) Przerost tkanki limfatycznej w tym guzy złośliwe Zapalenie i zakażenia serca i jego zastawek a także opon mózgowych i rdzenia kręgowego Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): Reakcje nadwrażliwości (alergie) Nie należy przerywać stosowania leku bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Zgłaszanie działań niepożądanych Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C Warszawa Tel.: Faks: Jak przechowywać lek Myfenax Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować leku Myfenax po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Ten produkt leczniczy nie wymaga specjalnych środków ostrożności przy przechowywaniu. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

8 6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Myfenax -Substancją czynną leku jest mykofenolan mofetylu. Każda kapsułka zawiera 250 mg mykofenolanu mofetylu. -Inne składniki leku to: Zawartość kapsułki: Skrobia kukurydziana żelowana Powidon K-30 Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian Otoczka kapsułki: Wieczko kapsułki: Indygokarmin (E132) Tytanu dwutlenek (E171) Żelatyna Korpus kapsułki: Żelaza tlenek czerwony (E172) Żelaza tlenek żółty (E172) Tytanu dwutlenek (E171) Żelatyna Czarny tusz zawierający: szelak, żelaza tlenek czarny (E172), glikol propylenowy i potasu wodorotlenek Jak wygląda lek Myfenax i co zawiera opakowanie Kapsułka, twarda:

9 Korpus kapsułki: karmelowy, nieprzezroczysty, oznakowany czarnym napisem 250 Wieczko kapsułki: jasnoniebieski, nieprzezroczysty, oznakowany czarnym napisem M. Myfenax 250 mg kapsułki twarde jest dostępny w blistrach z folii aluminiowej przezroczysta folia z PVC/PVdC w opakowaniach po 100 lub 300 lub 100 x 1 kapsułek w pudełku tekturowym. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny: Teva B.V. Swensweg GA Haarlem Netherlands Wytwórca: TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13 Debrecen H-4042 Węgry Teva Operations Poland Sp. z o. o. ul. Mogilska Kraków Polska TEVA UK Ltd. Brampton Road Hampden Park Eastbourne, East Sussex

10 BN22 9AG Wielka Brytania Pharmachemie B.V. Swensweg GA Haarlem Holandia TEVA Santé SA Rue Bellocier Sens Francja W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: België/Belgique/Belgien Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tel/Tél: Luxembourg/Luxemburg ratiopharm GmbH Tél: България Teва Фармасютикълс България ЕООД Телефон: Magyarország Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel: Česká republika Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o Telephone: Malta Drugsales Ltd. Τηλ: /1/2

11 Danmark Teva Denmark A/S Tlf: Nederland Teva Nederland B.V. Tel: +31 (0) Deutschland Teva GmbH Tel: Norge Teva Norway AS Tlf: Eesti Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal Österreich ratiopharm Arzneimittel Vertfiebs-GmbH Tel: +43 (0) Tel: Ελλάδα Teva Ελλάς Α.Ε. Τηλ: España Teva Pharma, S.L.U. Telephone: +(34) Polska Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o Telephone: Portugal Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. Telephone: France Teva Santé Telephone: +(33) Hrvatska Pliva Hrvatska d.o.o. Tel: România Teva Pharmaceuticals S.R.L Telephone: Slovenija Pliva Ljubljana d.o.o. Tel:

12 Ireland Teva Pharmaceuticals Ireland Telephone: +353 (0) Slovenská republika TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Telephone: +(421) Ísland ratiopharm Oy Sími: Italia Teva Italia S.r.l. Telephone: Κύπρος Teva Ελλάς Α.Ε. Τηλ: Suomi/Finland ratiopharm Oy Puh/Tel: Sverige Teva Sweden AB Telephone: +46 (0) United Kingdom Teva UK Limited Telephone: Latvija Sicor Biotech filiāle Latvijā Tel: Lietuva UAB Sicor Biotech Telephone: Data zatwierdzenia ulotki: styczeń 2015 Szczegółowe informacje dotyczące tego leku dostępne są na stronie Europejskiej Agencji do Spraw Leków

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. ZALTRAP 25 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji aflibercept

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. ZALTRAP 25 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji aflibercept Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ZALTRAP 25 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji aflibercept Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rupafin 10 mg, tabletki Rupatadinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rupafin 10 mg, tabletki Rupatadinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Rupafin 10 mg, tabletki Rupatadinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Uwaga! Należy zachować ulotkę. Informacja na opakowaniu bezpośrednim w obcym języku.

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Uwaga! Należy zachować ulotkę. Informacja na opakowaniu bezpośrednim w obcym języku. ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Uwaga! Należy zachować ulotkę. Informacja na opakowaniu bezpośrednim w obcym języku. Augmentin, 875 mg + 125 mg, tabletki powlekane Amoxicillinum + Acidum

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA; INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Izotek 20 mg, kapsułki elastyczne (Jsotretinoinum)

ULOTKA DLA PACJENTA; INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Izotek 20 mg, kapsułki elastyczne (Jsotretinoinum) ULOTKA DLA PACJENTA; INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Izotek 10 mg, kapsułki elastyczne ^ RFGON 015249601 Izotek 20 mg, kapsułki elastyczne (Jsotretinoinum) (15) Należy dokładnie zapoznać sie z treścią ulotki

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Sirdalud Tabletki, 4 mg. Tizanidinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Sirdalud Tabletki, 4 mg. Tizanidinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Sirdalud Tabletki, 4 mg Tizanidinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA TABCIN TREND (2 mg + 30 mg + 250 mg), kapsułki miękkie (Chlorpheniramini maleas + Pseudoephedrini hydrochloridum + Paracetamolum) Należy przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

CHEMIOTERAPIA. P o r a d n i k d l a P a c j e n t ó w

CHEMIOTERAPIA. P o r a d n i k d l a P a c j e n t ó w CHEMIOTERAPIA P o r a d n i k d l a P a c j e n t ó w INFORMACJE O PUBLIKACJI Opracowanie tekstu Piotr Czajka; na podstawie: Chemioterapia informator w języku angielskim Konsultacja naukowa dr n. med.

Bardziej szczegółowo

ULOTKA INFORMACYJNA. Enrobioflox 10%, 100 mg/ml roztwór doustny dla kur, bydła, świń, psów, kotów i gołębi

ULOTKA INFORMACYJNA. Enrobioflox 10%, 100 mg/ml roztwór doustny dla kur, bydła, świń, psów, kotów i gołębi ULOTKA INFORMACYJNA Enrobioflox 10%, 100 mg/ml roztwór doustny dla kur, bydła, świń, psów, kotów i gołębi 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII,

Bardziej szczegółowo

Wiedzieć znaczy działać

Wiedzieć znaczy działać Wiedzieć znaczy działać 1 Kiedy ciało wysyła sygnały? s. 4 2 3 Badania co mogą nam powiedzieć? s. 22 Słownik psychologiczny, czyli optymiści żyją dłużej s. 26 prof. dr hab. n.med. Jacek Jassem Szanowni

Bardziej szczegółowo

Konsensus Polski. - aktualizacja styczeń 2009

Konsensus Polski. - aktualizacja styczeń 2009 Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej Konsensus Polski - aktualizacja styczeń 2009 Zalecenia oparte na dowodach z badań naukowych oraz opiniach polskich ekspertów Warszawa styczeń

Bardziej szczegółowo

PROBIOTYKI które działają *

PROBIOTYKI które działają * Na drażliwe jelita PREMIUM PROBIOTYKI które działają * * Szczepy probiotyczne przebadane klinicznie. Dr n. med. Michael Tvede przewodniczący rady naukowej BioCare Copenhagen, b. ordynator w Szpitalu Klinicznym

Bardziej szczegółowo

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19.1. Definicja pierwszej pomocy 19.2. Organizacja akcji ratunkowej 19.2.1. Wezwanie pomocy 19.2.2. Bezpieczeństwo akcji ratunkowej 19.2.3. Apteczka pierwszej

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc w urazach

Pierwsza pomoc w urazach Sylwia Roda Pierwsza pomoc w urazach Algorytmy postępowania Słupsk 2014 Szkoła Policji w Słupsku Materiał dydaktyczny opracowany w Szkole Policji w Słupsku do użytku wewnętrznego Policji może być reprodukowany

Bardziej szczegółowo

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2 z 38

Spis treści. Strona 2 z 38 Spis treści Strona 2 z 38 WSTĘP...3 1. CZY MUSISZ SCHUDNĄĆ?...5 2. TAKTYKA W DIECIE...12 3. FAKTY O ODCHUDZANIU...17 4. MITY O ODCHUDZANIU...20 5. FAKT CZY MIT?...24 6. DLACZEGO DIETY SĄ NIESKUTECZNE...25

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW. W prezencie. Barwniki do jajek. Recepta. na dobry sen. szytej na miarę. Jak pomóc. pacjentowi. z katarem siennym?

PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW. W prezencie. Barwniki do jajek. Recepta. na dobry sen. szytej na miarę. Jak pomóc. pacjentowi. z katarem siennym? NR 3(9) marzec 2008 Cena: 6,70 zł PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW W prezencie Barwniki do jajek Jak pomóc 5 cech pacjentowi z katarem siennym? Recepta na dobry sen apteki szytej na miarę Wstęp Szanowni

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu pacjenta ROZDZIAŁ ZARYS CELE SŁOWA KLUCZOWE

Ocena stanu pacjenta ROZDZIAŁ ZARYS CELE SŁOWA KLUCZOWE ROZDZIAŁ 11 Ocena stanu pacjenta ZARYS Ocena stanu pacjenta jako podstawowa umiejętność Przeprowadzanie wywiadu Techniki przeprowadzania wywiadu Elementy wywiadu Ocena aktualnego stanu fizycznego pacjenta

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r.

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r. Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY TECHNICZNY Nazwa

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK Kluczbork 2013 1 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 3 I. Sytuacja epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA

PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA 1 PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA CEL ĆWICZENIA Zapoznanie studenta z zasadami pracy i zagrożeniami jakie mogą wystąpić na

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ. Przewodnik wypytywania w chorobach ostrych. Wersja A potrzebna szybka pomoc w sytuacji ostrej choroby

KWESTIONARIUSZ. Przewodnik wypytywania w chorobach ostrych. Wersja A potrzebna szybka pomoc w sytuacji ostrej choroby KWESTIONARIUSZ Przewodnik wypytywania w chorobach ostrych Copyright by Robert Zawiślak -Zarzycki VIMENA Wersja A potrzebna szybka pomoc w sytuacji ostrej choroby W ostrej chorobie potrzeba 5-10 pełnych,

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA Na etapie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej NAWET NAJLEPSZY SPRZĘT NIE ZASTĄPI UMIEJĘTNOŚCI! Każdy ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy Od naszej reakcji na wypadek

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6 Strona 1 z 6 1. Identyfikacja substancji/preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Zastosowanie: Producent: Wydział udzielający informacji: Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ręcznego wykonywania

Bardziej szczegółowo

Porady dla osób dotkniętych bakterią MRSA poza szpitalem

Porady dla osób dotkniętych bakterią MRSA poza szpitalem Porady dla osób dotkniętych bakterią MRSA poza szpitalem Jeśli masz MRSA, niniejsza ulotka zawiera informacje oraz porady dotyczące twojego życia. Polish 1 O MRSA W organizmie ludzkim oraz w otaczającym

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH Tomasz Rogowski nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Tczycy PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 I. PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH W

Bardziej szczegółowo