w I półroczu 2012 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w I półroczu 2012 roku"

Transkrypt

1 PR 5550/5/12 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OŚWIĘCIMIU ANALIZA ZDARZEŃ ZAISTANIAŁYCH NA TERENIE POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO w I półroczu 2012 roku Opracowanie: Wydział ds. Operacyjno-Szkoleniowych Komendy Powiatowej PSP w Oświęcimiu

2 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu informuje, że na terenie powiatu oświęcimskiego w I półroczu 2012 r. zanotowano ogółem 897 zdarzeń, w tym: 537 pożarów, z czego: 510 pożarów małych, 23 pożarów średnich, 3 pożary duże, 1 pożar bardzo duży. Z ogólnej liczby 537 pożarów było m.in.: 5 pożarów miało miejsce w obiektach użyteczności publicznej, 41 pożarów miało miejsce w obiektach mieszkalnych, 3 pożarów miało miejsce w obiektach produkcyjnych, 1 pożar miał miejsce w obiektach magazynowych, 10 pożarów dotyczyło środków transportu, 2 pożary miały miejsce na terenach zalesionych, 83 pożary miały miejsce na terenie upraw, w obiektach inwentarskich i gospodarczych, 352 pożarów, to pożary inne, takie jak pożary traw, śmietników, garaży. Przyczynami powstawania pożarów było m.in.: nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki 343 razy, nieostrożność osób dorosłych (NOD) przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych 2 razy, nieostrożność osób nieletnich przy posługiwaniu się ogniem otwartym w tym papierosy, zapałki 1 raz, nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych 1 raz, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu Strona 2

3 nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo ciekłe 2 razy, nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo gazowe 1 raz, wady środków transportu 2 razy, samozapalenie biologiczne 1 raz, podpalenia (umyślne) w tym akty terroru 118 razy, pożary jako następstwa innych miejscowych zagrożeń 2 razy, inne przyczyny 7 razy, nieustalone 28 razy. W działaniach związanych z usuwaniem skutków pożarów udział brało 860 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej w składzie 4759 strażaków, z tego: JRG PSP: 308 zastępów w składzie 1562 strażaków, OSP w KSRG: 318 zastępów w składzie 1854 strażaków, OSP pozostałe: 223 zastępy w składzie 1302 strażaków, ZSR Synthos Dwory 7 Sp. z o. o. i TSR Brzeszcze: 11 zastępów w składzie 41 strażaków. W prowadzonych działaniach ratowniczo-gaśniczych korzystano m.in. z: 813 razy z samochodów gaśniczych wodno-pianowych (168 razy z lekkich, 447 razy ze średnich, 198 razy z ciężkich) 43 razy z samochodów specjalnych (25 razy z podnośnika hydraulicznego, 1 raz z samochodu ratownictwa technicznego, 3 razy z samochodu ratownictwa wodnego, 7 razy z samochodu operacyjnego, 7 razy z innych pojazdów). 313 miejscowych zagrożeń, z czego: 80 miejscowych zagrożeń małych, 233 miejscowe zagrożenia lokalne. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu Strona 3

4 Z ogólnej liczby 313 miejscowych zagrożeń było m.in.: 24 miejscowe zagrożenia miało miejsce w obiektach użyteczności publicznej, 92 miejscowe zagrożenia miały miejsce w obiektach mieszkalnych, 68 miejscowych zagrożeń związanych było ze środkami transportu, 2 miejscowe zagrożenia miały miejsce w obiektach produkcyjnych, 1 miejscowe zagrożenie miało miejsce w obiektach magazynowych, 1 miejscowe zagrożenie miało miejsce w lasach, 118 miejscowych zagrożeń dotyczyło innych obiektów, tj. garaży, dróg, obiektów przyrody naturalnej, dużych obszarów mieszkalnych, czy też obiektów hydrotechnicznych. Na powstanie miejscowych zagrożeń wpływ miały m.in. w: 9 wady urządzeń i instalacji gazowych, w szczególności: zbiorniki, przewody, odbiorniki gazu, 1 nieprawidłowa eksploatacja urządzeń gazowych, 3 wady urządzeń ogrzewczych, 3 nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne), 6 uszkodzenia sieci i instalacji przemysłowych, doprowadzających, odprowadzających media komunalne i technologiczne, 16 wady środków transportu, 5 nieprawidłowa eksploatacja środków transportu, 62 niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu, 1 nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych, budynków, 16 huragany, silne wiatry, tornada, 3 gwałtowne opady atmosferyczne, 18 gwałtowne przybory wód, 1 niewłaściwe zabezpieczenie hodowlanych zwierząt, owadów, gadów, ptaków, 21 nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzających zagrożenie, 3 celowe działanie człowieka, 2 inne miejscowe zagrożenia powstałe w wyniku pożarów, 24 nieustalone, 119 inne przyczyny. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu Strona 4

5 W działaniach związanych z usuwaniem skutków miejscowych zagrożeń udział brało 457 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej w składzie 2533 strażaków, z tego: JRG PSP: 252 zastępy w składzie 1362 strażaków, OSP w KSRG: 148 zastępów w składzie 871 strażaków, OSP pozostałe: 53 zastępy w składzie 279 strażaków, ZSP: 4 zastępy w składzie 16 strażaków. W prowadzonych działaniach związanych z usuwaniem skutków miejscowych zagrożeń korzystano z następującego sprzętu: 415 razy z samochodów gaśniczych wodno-pianowych (84 razy z lekkich, 251 razy ze średnich, 80 razy z ciężkich), 41 razy z samochodów specjalnych (9 razy z podnośnika hydraulicznego,1 raz z pojazdu ratownictwa drogowego, 2 razy z samochodu ratownictwa wodnego, 1 raz z samochodu ratownictwa chemicznego, 13 razy z samochodu operacyjnego) 4 razy ze sprzętu pływającego. W okresie tym zanotowano również 47 alarmów fałszywych, z czego: 42 alarmów fałszywych w dobrej wierze, 2 alarmy fałszywe z instalacji wykrywania, 3 złośliwe. Poszkodowani w zdarzeniach zaistniałych na terenie powiatu, w których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej: ogółem 56 osób, w tym: w pożarach: 2 ofiary śmiertelne, 6 osób rannych, w miejscowych zagrożeniach: 3 ofiary śmiertelne, 44 osoby ranne (w tym 4 dzieci). Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu Strona 5

6 Poniższa tabela ilustruje zestawienie porównawcze ilości zdarzeń na terenie powiatu w I półroczu 2010, 2011 i 2012 roku. Lp. RODZAJ DZIAŁAŃ 2010 r. % 2011 r. % 2012 r. % Różnica zdarzeń pomiędzy 2011 a 2012 rokiem 1 Pożary , ,9 wzrost o 12 2 Miejscowe zagrożenia , ,9 wzrost o 79 3 Alarmy fałszywe ,9 47 5,2 wzrost o 13 4 Razem: wzrost o 104 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu Strona 6

7 Porównanie ilość zdarzeń w rozbiciu na gminy w I półroczu 2010, 2011 oraz 2012 roku: Gmina Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Razem Brzeszcze Chełmek Kęty Osiek m. Oświęcim g. Oświęcim Polanka Wielka Przeciszów Zator Razem Pożary zanotowane w I półroczu 2012 r. na terenie powiatu w rozbiciu na wielkości: Lp. Gmina Małe Średnie Duże B. Duże Razem: 1. Brzeszcze Chełmek Kęty Osiek m. Oświęcim g. Oświęcim Polanka Wlk Przeciszów Zator Razem Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu Strona 7

8 Miejscowe zagrożenia zanotowane w I półroczu 2012 r. na terenie powiatu w rozbiciu na wielkości: Lp. Gmina Małe Lokalne Średnie Duże Gigantyczne Razem 1. Brzeszcze Chełmek Kęty Osiek m. Oświęcim g. Oświęcim Polanka Wlk Przeciszów Zator Razem Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu Strona 8

9 Zastawienie zdarzeń w I półroczu 2012 r. w rozbiciu na miesiące Lp. Miesiąc Pożary MZ AF Razem 1 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec Razem Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu Strona 9

10 Podczas działań prowadzonych w I półroczu 2012 r. do celów gaśniczych zużytych zostało 1159,9 m 3 wody. Zużycie wody na terenie poszczególnych gmin przedstawia się następująco: Lp. Miejscowość Ilość zużytej wody Środków pianotwórczych Neutralizatorów 1 Brzeszcze 325,31 m kg 0 2 Chełmek 61,6 m Proszku 3 Kęty 364,5 m l 0 12 kg 4 Osiek 3,8 m m. Oświęcim 105,69 m l 123 kg 18 kg 6 g. Oświęcim 190 m kg 6 kg 7 Polanka Wielka 2 m Przeciszów 96,1 m Zator 10,9 m RAZEM 1159,9 m litrów 149 kg 36 kg Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu Strona 10

11 Udział w działaniach jednostek OSP, ZSR i TSR: W usuwaniu skutków zdarzeń jakie zaistniały w I półroczu 2012 r. na terenie powiatu oświęcimskiego wielokrotnie udział brały jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, zwłaszcza włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a mianowicie: Kęty interwencji, Brzeszcze - 60 interwencji, Jawiszowice - 57 interwencji, Brzezinka - 39 interwencji, Zator - 38 interwencji, Chełmek - 37 interwencji, Przeciszów - 23 interwencje, Włosienica - 17 interwencji, Polanka Wielka - 3 interwencje. Z pozostałych jednostek OSP (nie włączonych do KSRG) w usuwaniu skutków zdarzeń najczęściej udział brały OSP: Oświęcim - 24 interwencje, Brzeszcze-Bór - 23 interwencje, Bobrek - 23 interwencje, Bulowice - 21 interwencji, Kęty Podlesie - 19 interwencji, Gorzów - 19 interwencji, Bielany - 13 interwencji, Broszkowice - 13 interwencji, Harmęże - 12 interwencji, Grojec - 11 interwencji, Dwory II - 11 interwencji, Nowa Wieś - 10 interwencji, Podolsze - 9 interwencji, Rajsko - 9 interwencji, Łęki - 8 interwencji, Malec - 6 interwencji, Witkowice - 6 interwencji, Osiek - 6 interwencji, Stawy Monowskie - 4 interwencje, Zasole - 3 interwencje, Piotrowice - 3 interwencje, Graboszyce - 2 interwencje, Smolice - 2 interwencje, Przecieszyn - 2 interwencje, Skidziń - 2 interwencje, Głębowice - 2 interwencje, Poręba Wielka - 1 interwencja, W działaniach uczestniczyły również zastępy zawodowych służb ratowniczych: ZSR Synthos Dwory 7 Sp. z o. o. - 1 interwencja, TSR Brzeszcze - 14 interwencji. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu Strona 11

12 Liczba interwencji poszczególnych jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu oświęcimskiego uczestniczących w działaniach w I półroczu 2012 r.: Teren działania Poza terenem działania Ogółem Jednostka KSRG P MZ AF Razem P MZ AF Razem P MZ AF Razem JRG Oświęcim* TAK ZSR SYNTHOS DWORY 7 sp. z o.o. NIE TSR Brzeszcze NIE OSP Kęty* TAK OSP Kęty Podlesie NIE OSP Bulowice NIE OSP Witkowice NIE OSP Malec NIE OSP Nowa Wieś NIE OSP Bielany NIE OSP Łęki NIE OSP Osiek NIE OSP Głębowice NIE OSP Brzeszcze* TAK OSP Jawiszowice* TAK OSP Brzeszcze Bór NIE OSP Zasole NIE OSP Skidziń NIE OSP Przecieszyn NIE OSP Brzezinka* TAK OSP Włosienica* TAK OSP Broszkowice NIE OSP Dwory II NIE OSP Stawy Monowskie NIE OSP Grojec NIE OSP Harmęże NIE OSP Poręba Wielka NIE OSP Rajsko NIE

13 OSP Oświęcim NIE OSP Chełmek* TAK OSP Bobrek NIE OSP Gorzów NIE OSP Polanka Wielka* TAK OSP Przeciszów* TAK OSP Piotrowice NIE OSP Zator* TAK OSP Podolsze NIE OSP Smolice NIE OSP Graboszyce NIE * - teren działania jednostki powiat oświęcimski, P pożary, MZ miejscowe zagrożenia, AF alarmy fałszywe. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu Strona 13

14 Interwencje podejmowane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej z powiatu oświęcimskiego poza terenem powiatu: JRG Oświęcim: Bukowno (pow. olkuski) pożar lasu. OSP Kęty: Stary Sącz (pow. nowosądecki) interwencja grupy poszukiwawczo-ratowniczej poszukiwania zaginionej osoby. OSP Brzezinka, OSP Jawiszowice: Żarki (pow. myszkowski) pożar lasu. OSP Jawiszowice: Góra (pow. pszczyński) pożar trawy. Akcje specjalne, ćwiczenia, ważniejsze interwencje. a) ważniejsze interwencje podejmowane przez jednostki ochrony p-poż: W wyniku niezachowania ostrożności w ruchu drogowym doszło do zderzenia samochodu ciężarowego (cysterny z mlekiem) z samochodem osobowym. W wyniku zdarzenia cysterna stoczyła się z drogi i zatrzymała się na posesji prywatnej do góry kołami. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pomocy Pogotowiu w ewakuacji jednej osoby z samochodu osobowego. Następnie uszczelniono zbiornik paliwa w samochodzie ciężarowym. Akcja trwała ponad 5 godzin Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Oświęcimiu przyjęło zgłoszenie o pożarze kurnika w miejscowości Zasole. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano jednostki ochrony przeciwpożarowej. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podaniu kilku prądów wody na palący się budynek i na sąsiednie zagrożone obiekty. Akcję utrudniały dodatkowo: zawalenie się dachu oraz potrzeba dowożenia wody ze względu na niewystarczający wydatek pobliskiej sieci wodociągowej. Łącznie pożar przez blisko 23 godziny gasiło 13 zastępów straży pożarnej i 47 strażaków.

15 Analiza zdarzeń zaistniałych na terenie powiatu oświęcimskiego w I półroczu 2011 r w miejscowości Kęty miał miejsce pożar budynku, w którym znajdowała się hurtownia odzieży, magazyn tworzyw sztucznych i tartak. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podaniu kilku prądów wody, ze względu na znajdujące się w obiekcie tworzywa sztuczne zaszła konieczność gaszenia pożaru pianą. Akcja trwała ponad 16 godzin. W działaniach udział brało 25 zastępów jednostek straży pożarnej, łącznie pożar gasiło 93 strażaków. PODSUMOWANIE: Z przedstawionych powyższych zestawień wynika, iż w I półroczu 2012 r. w porównaniu do I półrocza 2011 r. nastąpił wzrost ogólnej ilości działań podejmowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej o 104, z tego: - ilość interwencji przy pożarach wzrosła o 12, - ilość interwencji przy usuwaniu miejscowych zagrożeń wzrosła aż o 79, - ilość fałszywych alarmów wzrosła o 13. Najwięcej interwencji straży pożarnej odnotowano w mieście Oświęcim, następnie w Kętach, gminie Oświęcim, i Brzeszczach. Oprócz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu w usuwaniu skutków zdarzeń wielokrotnie udział brały jednostki ochotniczych straży pożarnych, w szczególności włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Najwięcej wyjazdów dotyczyło OSP Kęty 127 wyjazdów, a następnie OSP Brzeszcze 60 interwencji oraz OSP Jawiszowice 57 interwencji. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu Strona 15

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu INFORMACJA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OŚWIĘCIMIU O ZDARZENIACH

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu INFORMACJA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OŚWIĘCIMIU O ZDARZENIACH PR 5550/ 1 /09 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu INFORMACJA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OŚWIĘCIMIU O ZDARZENIACH ZAISTNIAŁYCH NA TERENIE POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r.

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r. Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2012 Sochaczew, styczeń 2013 r. 1. Działania ratownicze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r.

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2015r. Sucha Beskidzka 2016 2 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego roku 2015.... 4 Pożary...

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2016r.

Zatwierdzam. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2016r. Zatwierdzam INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2016r. Sucha Beskidzka 2016 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego roku 2016....

Bardziej szczegółowo

Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie

Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Mińsku Mazowieckim woj. mazowieckie PR.0761.8.1.2017 Mińsk Mazowiecki dnia 14 luty 2017 r. Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie Komenda Powiatowa Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Narada Komendantów Gminnych, Prezesów i Naczelników OSP powiatu oświęcimskiego. Brzezinka20.02.2012

Narada Komendantów Gminnych, Prezesów i Naczelników OSP powiatu oświęcimskiego. Brzezinka20.02.2012 Narada Komendantów Gminnych, Prezesów i Naczelników OSP powiatu oświęcimskiego Brzezinka20.02.2012 PROGRAM NARADY Analiza zabezpieczenia operacyjnego powiatu Analiza uzbrojenia osobistego strażaków Nowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2013 rok Sucha Beskidzka 2014 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2013

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁAŃ JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO W 2009 R.

ANALIZA DZIAŁAŃ JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO W 2009 R. ANALIZA DZIAŁAŃ JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO W 2009 R. Sochaczew styczeń 2010 2 1. Działania ratownicze prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

w I półroczu 2010 roku

w I półroczu 2010 roku PR 5550/5/10 Oświęcim, dnia lipca 2010 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W OŚWIĘCIMIU ANALIZA ZDARZEŃ ZAISTANIAŁYCH NA TERENIE POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO w I półroczu 2010 roku Opracowanie: Wydział

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Interwencje Straży Pożarnej na terenie miasta Zgierza Rodzaj interwencji 2012

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU KAZIMIERSKIEGO ZA 2012 ROK

INFORMACJA O STANIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU KAZIMIERSKIEGO ZA 2012 ROK Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej INFORMACJA O STANIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU KAZIMIERSKIEGO ZA 2012 ROK Kazimierza Wielka, styczeń 2013 DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń A N A L I Z A Z D A R Z E Ń Za III kwartały 2007 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 827 zdarzeń w tym: POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW STRATY W TYS. ZŁ Małe 132 984,1 2635 Średnie 5 128 150

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2014 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2014 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2014 rok Sucha 2015 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r....

Bardziej szczegółowo

za I kwartał 2014 roku

za I kwartał 2014 roku A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2014 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 137 zdarzeń w tym: 62 pożary, 74 miejscowe zagrożenia oraz 1 alarm fałszywy. POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń A N A L I Z A Z D A R Z E Ń Za 2008 rok Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 860 zdarzeń w tym: POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW STRATY W TYS. ZŁ Małe 190 363,6 767 Średnie 12 330 240 Duże 0 0 0 Bardzo

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Działalność dotycząca ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na terenie Miasta Kościerzyny w 2014 r. Kościerzyna, 25.03.2015 r. Działalność kontrolno-rozpoznawcza

Bardziej szczegółowo

Malbork r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku PR Wg rozdzielnika

Malbork r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku PR Wg rozdzielnika Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku Malbork 11.01.2016 r. PR.0340.1.2016 Wg rozdzielnika Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku przesyła do służbowego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Analiza danych statystycznych z interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2014

Analiza danych statystycznych z interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2014 I. Analiza danych statystycznych za 214r. Analiza danych statystycznych z interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 214 1. Informacje ogólne W roku 214 Jednostki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2011 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2011 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2011 rok Sucha Beskidzka 2012 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Malbork, dn r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku PR Wg rozdzielnika

Malbork, dn r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku PR Wg rozdzielnika Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku Malbork, dn. 01.07.2017 r. PR.0340.3.2017 Wg rozdzielnika Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku przesyła do służbowego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2016 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2016 roku XXXV Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 28 marca 2017 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2016 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak Zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Malbork r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku PR-0340/4/2014. Wg rozdzielnika

Malbork r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku PR-0340/4/2014. Wg rozdzielnika Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku Malbork 14.01.2014r. PR-0340/4/2014 Wg rozdzielnika Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku przesyła do służbowego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ZA 2015r.

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ZA 2015r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ZA 2r. Zatwierdził: Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim st. kpt. mgr inż. Marek Pasławski Lidzbark Warmiński,

Bardziej szczegółowo

za I kwartał 2017 r.

za I kwartał 2017 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MALBORKU A N A L I Z A DZIAŁAŃ RATOWNICZO - GAŚNICZYCH NA TERENIE POWIATU MALBORSKIEGO za I kwartał 2017 r. Opracował: mł. bryg. Licznerski Robert mł. ogn.

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚWIDNIKU ANALIZA STATYSTYCZNA ZDARZEŃ ZA 2012 ROK

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚWIDNIKU ANALIZA STATYSTYCZNA ZDARZEŃ ZA 2012 ROK KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚWIDNIKU ANALIZA STATYSTYCZNA ZDARZEŃ ZA 2012 ROK Styczeń 2013 Spis treści. Spis treści: Charakterystyka powiatu świdnickiego. 3 Ogólna ilość zdarzeń w powiecie

Bardziej szczegółowo

PR ŁB. Zatwierdzam. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok

PR ŁB. Zatwierdzam. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok PR.0360.1.2013.ŁB Zatwierdzam INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2013 rok Sucha Beskidzka 2014 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku za rok 2010.

Biuletyn informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku za rok 2010. Biuletyn informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku za rok.. Stan organizacyjny Komendy. Kadra kierownicza. Komendant Powiatowy st.kpt. Bartłomiej Mollin Z-ca Komendanta Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Komendant Powiatowy PSP bryg. Piotr Piątkowski PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE

Zatwierdzam. Komendant Powiatowy PSP bryg. Piotr Piątkowski PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE Zatwierdzam Komendant Powiatowy PSP bryg. Piotr Piątkowski SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2013 Sochaczew styczeń 2014 1. Działania ratownicze

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2015 Sochaczew, styczeń 2016 1. Działania ratownicze prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO ŃSTWOWEJ STRAŻY. ŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ZA 2016r.

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO ŃSTWOWEJ STRAŻY. ŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ZA 2016r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ ŃSTWOWEJ STRAŻY STRAŻ POŻARNEJ ŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM WARMIŃSKIM ZA 216r. Zatwierdził: Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim Warmi st. kpt.

Bardziej szczegółowo

Pożary i inne miejscowe zagrożenia, powstałe na terenie powiatu wadowickiego w 2012 roku.

Pożary i inne miejscowe zagrożenia, powstałe na terenie powiatu wadowickiego w 2012 roku. Pożary i inne miejscowe zagrożenia, powstałe na terenie powiatu wadowickiego w roku. W ocenianym okresie roku na stan szeroko rozumianego zagrożenia pożarowego na terenie powiatu wadowickiego decydujący

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń A N A L I Z A Z D A R Z E Ń Za III kwartały 2009 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 537 zdarzeń w tym: POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW STRATY W TYS. ZŁ Małe 126 314,2 1151 Średnie 13 199 251

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 139 zdarzeń w tym:33 pożary, 101 miejscowych zagrożeń oraz 5 alarmów fałszywych. POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie w zakresie działalności Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 211 Spis zagadnień: 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w 2012 roku Pabianice, styczeń 2013 r. Działania ratowniczo-gaśnicze

Bardziej szczegółowo

Informacja KP PSP w Opatowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych powiatu opatowskiego INFORMACJA

Informacja KP PSP w Opatowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych powiatu opatowskiego INFORMACJA Do użytku służbowego INFORMACJA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OPATOWIE o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych powiatu opatowskiego Opatów, styczeń

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie POWIAT IŁAWSKI PK.6...6 Biuletyn informacyjny KWARTALNIK IV/5 Iława, styczeń 6 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie przedstawia informację

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2011 Sochaczew, styczeń 2012 1. Działania ratownicze prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w

Bardziej szczegółowo

PZ 5541/1/08 Góra, dn. 21 stycznia 2008 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE

PZ 5541/1/08 Góra, dn. 21 stycznia 2008 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE PZ 554//8 Góra, dn. stycznia 8 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE ANALIZA SYTUACJI POŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU GÓROWSKIEGO W ROKU 7 I. ANALIZA SYTUACJI POŻAROWEJ W POWIECIE GÓROWSKIM

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁODAWIE

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁODAWIE KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁODAWIE PZ-5518/2/12 Analiza sytuacji pożarowej, miejscowych zagrożeń oraz podejmowanych działań egzekucyjno- nadzorczych w 2011 r. na terenie powiatu włodawskiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. DZIAŁALNOŚĆ RATOWNICZA i SZKOLENIOWA

Rozdział 3. DZIAŁALNOŚĆ RATOWNICZA i SZKOLENIOWA Działalność ratowniczo-gaśnicza w 2005 r. Analizując statystykę zdarzeń w latach 2004-2005 widać, że w 2005 r nastąpił znaczny spadek pożarów (2004 r. - 480, 2005 r. - 381), oraz niewielki spadek miejscowych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIE STATYSTYCZNE PR 5550/ 1 /11 Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Oświęcimiu ZESTAWIENIE STATYSTYCZNE KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W OŚWIĘCIMIU DOTYCZĄCA ZAISTNIAŁYCH ZDARZEŃ, PRZEPROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

I. DZIAŁALNOŚĆ RATOWNICZO - GAŚNICZA I SZKOLENIOWA

I. DZIAŁALNOŚĆ RATOWNICZO - GAŚNICZA I SZKOLENIOWA I. DZIAŁALNOŚĆ RATOWNICZO - GAŚNICZA I SZKOLENIOWA 1.Statystyka zdarzeń W 2008 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały podczas zdarzeń 1453 razy co w porównaniu z rokiem 2007 (1292zdarzenia)

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE Informacja dotycząca interwencji w 2008 r. Interwencje straży pożarnych w roku 2008. Bielawa Dzierżoniów m. Dzierżoniów g. Łagiewniki Niemcza

Bardziej szczegółowo

INTERWENCJE jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu w 2012 roku

INTERWENCJE jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu w 2012 roku KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM SĄCZU INTERWENCJE jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu w 212 roku Sporządził: Wydział Operacyjno Szkoleniowy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Zatwierdzam Komendant Powiatowy PSP w Sochaczewie bryg. Piotr Piątkowski SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2014 Sochaczew, styczeń 2015 1. Działania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny B Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Biuletyn informacyjny Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego Jarosz [Wpisz nazwę firmy] 2014-05-08 Olsztyn, kwiecień-czerwiec

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej. w Pruszkowie. w zakresie działalno Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2013

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej. w Pruszkowie. w zakresie działalno Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2013 Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży y Pożarnej w Pruszkowie w zakresie działalno alności Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2013 1 Charakterystyka Powiatu:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO W 2015 r.

INFORMACJA O STANIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO W 2015 r. INFORMACJA O STANIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO W 21 r. ZDUŃSKA WOLA - STYCZEŃ 216 Zagadnienia operacyjne W 21 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej odnotowała

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W BIELSKU- BIAŁEJ ZA ROK 2011

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W BIELSKU- BIAŁEJ ZA ROK 2011 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W BIELSKU- BIAŁEJ ZA ROK 2011 W 2010r. na terenie miasta Bielsko- Biała i powiatu bielskiego miało miejsce 4071 zdarzeń (w 2009 r. odnotowano 3377 zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku XXI Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 5 kwietnia 2016 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Wykaz dróg powiatowych w ZDP Oświęcim przeznaczonych do remontu cząstkowego - pozimowego łatania wyboji

Wykaz dróg powiatowych w ZDP Oświęcim przeznaczonych do remontu cząstkowego - pozimowego łatania wyboji Załącznik Nr 10 do SIWZ Sprawa Nr : PN -3 /2011 Wykaz dróg powiatowych w ZDP Oświęcim przeznaczonych do remontu cząstkowego - pozimowego łatania wyboji L.p. Nowy numer drogi Stary numer drogi Nazwa drogi

Bardziej szczegółowo

PZ 5541/3/06 Góra, dn. 12 stycznia 2006 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE

PZ 5541/3/06 Góra, dn. 12 stycznia 2006 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE PZ 554/3/6 Góra, dn. stycznia 6 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE ANALIZA SYTUACJI POŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU GÓROWSKIEGO W ROKU 5 I. ANALIZA SYTUACJI POŻAROWEJ W POWIECIE GÓROWSKIM

Bardziej szczegółowo

Dane statystyczne z terenu powiatu

Dane statystyczne z terenu powiatu Ilość zdarzeń w gminach w roku 21 pożary miejscow e zagrożenia alarmy fałszyw e 3 268 25 2 15 1 5 219 126 14 162 111 112 87 94 6 22 32 38 34 6 1 3 Brwinów Michałowice Nadarzyn m. Piastów m. Pruszków Raszyn

Bardziej szczegółowo

Gr. Woj. - Jawiszowice (ul. Bielska) - Brzeszcze ul.bielska

Gr. Woj. - Jawiszowice (ul. Bielska) - Brzeszcze ul.bielska Załącznik Nr 9 do SIWZ Sprawa Nr: PN -5 /2010 Zestawienie dróg powiatowych w ZDP Oświęcim przewidzianych do koszenia pasa zieleni na poboczach L.p. Nowy numer drogi Stary numer drogi Nazwa drogi od km

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Lublin w 2013 r.

Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Lublin w 2013 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Lublin w 2013 r. Lublin, 3 luty 2014 r. Na podstawie art. 14 ust.1

Bardziej szczegółowo

Gr. Woj. - Jawiszowice (ul. Bielska) Brzeszcze. 2, ul.bielska. Od dr.1876 K - Jawiszowice (ul. Jedlina) ul.

Gr. Woj. - Jawiszowice (ul. Bielska) Brzeszcze. 2, ul.bielska. Od dr.1876 K - Jawiszowice (ul. Jedlina) ul. Załącznik Nr 9 do SIWZ Sprawa Nr: PN - 6 /2012 Zestawienie dróg powiatowych w ZDP Oświęcim przewidzianych do koszenia pasa zieleni na poboczach L.p. Nowy numer drogi Stary numer drogi Nazwa drogi od km

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STAŻY POŻARNEJ W BYTOWIE. STATYSTYKA ZDARZEŃ ZA 2001 ROK Powiat - BYTÓW

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STAŻY POŻARNEJ W BYTOWIE. STATYSTYKA ZDARZEŃ ZA 2001 ROK Powiat - BYTÓW 1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STAŻY POŻARNEJ W BYTOWIE STATYSTYKA ZDARZEŃ ZA 2001 ROK Powiat - BYTÓW Tabela 1 Zestawienie ilości zdarzeń w poszczególnych gminach Gmina Ilość zdarzeń łącznie Wzrost (+),

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE PZ 5541/1/11 Góra, dn. 25 stycznia 211 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE ANALIZA SYTUACJI POŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU GÓROWSKIEGO ZA 21 r. I. ANALIZA SYTUACJI POŻAROWEJ W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

I. STATYSTYKA ZDARZEŃ W GMINIE KRAPKOWICE

I. STATYSTYKA ZDARZEŃ W GMINIE KRAPKOWICE I. STATYSTYKA ZDARZEŃ W GMINIE KRAPKOWICE W I półroczu 2014 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach do dnia 30.06.2014 r. zanotowało 323 zdarzenia, z czego 311 na terenie powiatu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski 1 KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA Zielona Góra dn. 15 maja 2013 st. bryg. Waldemar Michałowski Zadania własne powiatu (Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2016 Sochaczew, styczeń 2017 1. Działania ratownicze prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIE STATYSTYCZNE PR.0360.2.2016 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu ZESTAWIENIE STATYSTYCZNE KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OŚWIĘCIMIU DOTYCZĄCE ZAISTNIAŁYCH ZDARZEŃ, PRZEPROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

Ewidencja dróg powiatowych wg stanu na dzień 1 styczeń 2017r.

Ewidencja dróg powiatowych wg stanu na dzień 1 styczeń 2017r. Ewidencja dróg powiatowych wg stanu na dzień 1 styczeń 2017r. Ciąg drogi Przebieg Nazwa drogi Miejscowość Długosść Km początkowy Km końcowy Klasa drogi Położenie Stary numer 1001K W 933 - Bobrek - Libiąż

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr 9/2015 Komisji Gier i Komisji Dyscypliny Podokręgu Piłki Nożnej Oświęcim z dnia r. Klasa A oświęcimska

KOMUNIKAT nr 9/2015 Komisji Gier i Komisji Dyscypliny Podokręgu Piłki Nożnej Oświęcim z dnia r. Klasa A oświęcimska Komisja Gier Podokręgu Piłki Nożnej na posiedzeniu w dniu 15.10.2015 r. na podstawie zapisów w sprawozdaniach meczowych zweryfikowała 9 kolejkę spotkań oświęcimskiej Klasy A, rozegranej w dniach 10/11.10.2015

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2012 roku. Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2012 roku. Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2012 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak I. ANALIZA ZAGROŻEŃ GMINY SWARZĘDZ Informacje ogólne: powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia..

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. /Projekt/ w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oświęcimski

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Kościerzynie Biuletyn informacyjny dotyczący funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/226/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 29 września 2016 r.

Uchwała Nr XXIII/226/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 29 września 2016 r. Uchwała Nr XXIII/226/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego,

Bardziej szczegółowo

Wykaz dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego wg stanu na r.

Wykaz dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego wg stanu na r. Nowy Nr Wykaz dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego wg stanu na 01.01.2012r. Stary Nr Klasa drogi 1001K 04-102 Z 1743K 04-259 Z Nazwa drogi Ulice na drodze Miejscowość KilometraŜ dr. woj.

Bardziej szczegółowo

za II kwartały 2014 roku

za II kwartały 2014 roku A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za II kwartały 2014 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 302 zdarzenia w tym: 106 pożarów, 195miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy. POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Kościerzynie Biuletyn informacyjny dotyczący funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO

RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO Załącznik nr 2. RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO STAN BEZPIECZEŃSTWA Ochrona Przeciwpożarowa. Przedstawiona analiza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie opracowań geodezyjnych"

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie opracowań geodezyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie opracowań geodezyjnych" Zamówienie o wartości

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie A N A L I Z A

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie A N A L I Z A Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie A N A L I Z A sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń powstałych na terenie powiatu leszczyńskiego w 29 roku Zatwierdził: Opracował: mł.kpt..stanisław

Bardziej szczegółowo

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wąbrzeskiego w 2013 roku Wąbrzeźno, luty 2014 1 Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/194/10 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 22 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr XLIV/194/10 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 22 czerwca 2010 r. Uchwała Nr XLIV/94/ Rady Powiatu w Opatowie z dnia czerwca r. w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku Warszawa, styczeń 2015 roku W 2014 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Opracowanie: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 19 grudnia 2016 r. Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2017 roku Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia

Bardziej szczegółowo

R E A L I Z A C J A Z A J Ę Ć D Y D A K T Y C Z N Y C H

R E A L I Z A C J A Z A J Ę Ć D Y D A K T Y C Z N Y C H 05.03. 05.03. 05.03. 5.03. Struktura i organizacja ochrony przeciwpożarowej, PR - Kutno 1 Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ochrony ludności Służba wewnętrzna. Musztra PR - Kutno 2 Sprzęt ratowniczy i

Bardziej szczegółowo

za I półrocze 2010 roku

za I półrocze 2010 roku A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I półrocze 200 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstały 873 zdarzenia w tym: 56 pożarów, 80 miejscowych zagrożeń oraz 7 alarmów fałszywych POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Rajgród, dnia 19.10.2010 r. Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród

ZAPYTANIE OFERTOWE. Rajgród, dnia 19.10.2010 r. Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród Rajgród, dnia 19.10.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem o cenę usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu p-poż

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz, dnia r.

Nowy Sącz, dnia r. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM SĄCZU INTERWENCJE jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu za 21 rok Sporządził: Wydział Operacyjno Szkoleniowy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM RATOWNICTWA DROGOWEGO NA PODKARPACIU

SYSTEM RATOWNICTWA DROGOWEGO NA PODKARPACIU KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RZESZOWIE SYSTEM RATOWNICTWA DROGOWEGO NA PODKARPACIU nadbryg. Bogdan Kuliga Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP Zgodnie z postanowieniami ustawy o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Analiza zdarzeń powstałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w 2005 r

Analiza zdarzeń powstałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w 2005 r Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie woj. wielkopolskie Analiza zdarzeń powstałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w 25 r Krotoszyn - czerwiec - 26 Zdarzenia powstałe na terenie

Bardziej szczegółowo

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym Dane na dzień 31.12.2015 r. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska,

Bardziej szczegółowo

R E A L I Z A C J A Z A J Ę Ć D Y D A K T Y C Z N Y C H

R E A L I Z A C J A Z A J Ę Ć D Y D A K T Y C Z N Y C H nr. tematu 3.09. 13:20-14:05 Struktura i organizacja ochrony przeciwpożarowej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ochrony ludności Służba wewnętrzna. Musztra Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy

Bardziej szczegółowo

W poszczególnych miastach i gminach sytuacja przedstawia się następująco

W poszczególnych miastach i gminach sytuacja przedstawia się następująco : Statystyka zdarzeń za rok 9 W roku 9 zanotowano ogółem 9 (9 w ) zdarzenia, w tym: a/ pożary, co stanowi, % wszystkich zdarzeń r. 9, % wszystkich zdarzeń r. 9, % wszystkich zdarzeń b/ miejscowe zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I.

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej informuje, że wydało wszystkie części z ośmioczęściowego cyklu podręczników Szkolenie strażaków OSP. Wydane podręczniki zostały opracowane przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU W ROKU 2010

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU W ROKU 2010 Załącznik do Uchwały Nr II/27/2010 Rady Powiatu w z dnia 28 grudnia 2010 r. PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU W ROKU 2010 CELOWA RODZAJ DOTACJI PODMIOTOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA DOTACJI

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM ul. Żydowska 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel./fax. 22 755 52 37, 22 755 27 75 www.kppsp.powiat-grodziski.pl ZASADY ORGANIZACJI I DYSPONOWANIA

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2012

REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2012 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2012 Katowice, 7 lutego 2013r. SPIS TREŚCI I SIEĆ I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wąbrzeskiego w 2012 roku Wąbrzeźno, styczeń 2013 Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL.

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa I Ochrony Ludności WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Jednym z głównych obszarów

Bardziej szczegółowo

www.998koscierzyna.pl

www.998koscierzyna.pl KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŚCIERZYNIE www.998koscierzyna.pl Przegląd wydarzeń z roku 2012 W dniu 26 maja 2012 roku w miejscowości Korne gmina Kościerzyna odbyły się powiatowe zawody

Bardziej szczegółowo

Program Szkolenia Strażaków Ratowników OSP 2017 rok organizowanego w KP PSP w Polkowicach w dniach

Program Szkolenia Strażaków Ratowników OSP 2017 rok organizowanego w KP PSP w Polkowicach w dniach 05.03.2017 (Niedziela) 04.03.2017 (Sobota) 17.02.2017 (Piątek) Data Program Szkolenia Strażaków Ratowników OSP 2017 rok organizowanego w KP PSP w Polkowicach w dniach 17.02.2017-04.06.2017 Godziny od -

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Biuletyn informacyjny dotyczący funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2015

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2015 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA DOTACJI dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposób ich rozliczania

Bardziej szczegółowo