KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁODAWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁODAWIE"

Transkrypt

1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁODAWIE PZ-5518/2/12 Analiza sytuacji pożarowej, miejscowych zagrożeń oraz podejmowanych działań egzekucyjno- nadzorczych w 2011 r. na terenie powiatu włodawskiego Opracowanie: SŁUŻBA KONTROLNO- ROZPOZNAWCZA KP PSP WŁODAWA Włodawa, r.

2 1. ANALIZA SYTUACJI POŻAROWEJ Analiza sytuacji pożarowej, miejscowych zagrożeń oraz podejmowanych działań egzekucyjno- nadzorczych w roku 2011 i latach poprzednich ma na celu ocenę stanu bezpieczeństwa powiatu włodawskiego poprzez przedstawienie ilości zdarzeń w poszczególnych grupach obiektów strat nimi powodowanych oraz przyczyn ich powstawania. Analizę przeprowadzono na podstawie danych zawartych w informacjach ze zdarzeń jakie miały miejsce na terenie powiatu włodawskiego na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Interwencje jednostek ochrony przeciwpożarowej w ciągu ostatnich 5 lat Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe * Ilość pożarów zanotowanych w 2011 r. oscyluje w średnich granicach z poprzednich lat wynoszących od 110 do 160 rocznie i wynosi 126. Rok 2009 charakteryzował się znacznym wzrostem zarówno w liczbie pożarów jak i miejscowych zagrożeń, należy jednak zaznaczyć że w ciągu kilku lat to jednostkowy skok który można traktować jako wyjątek od reguły a nie stała wysoką wartość. Na liczbę pożarów w dużej mierze wpływ mają warunki pogodowe tj. okresy susz, które znacząco zwiększają zagrożenie pożarowe w rolnictwie oraz na terenach leśnych ale także srogie zimy podczas, których dochodzi do innego typu zdarzeń, tj. zapalenia się sadzy w kominie w wyniku intensywniejszej eksploatacji urządzeń grzewczych najczęściej na paliwo stałe np. niesezonowane drewno. Pożary te mimo, że dotyczą około 20 przypadków rocznie to jednak stanowią bardzo poważne zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców. * Ilość miejscowych zagrożeń nie odbiega znacznie od poziomu z ostatnich 5 lat (w granicach od 270 do 290) za wyjątkiem roku 2009 gdzie było ich 431. Spowodowane to było w znacznej mierze warunkami pogodowymi a więc silnymi wiatrami czy intensywnymi opadami deszczu i śniegu w czasie których liczba interwencji jednego dnia mogła wynieść nawet 20. * ilość alarmów fałszywych utrzymuje się na stałym dosyć niskim poziomie nie przekraczającym 10. 2

3 Struktura interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej w roku Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Tabela procentowego wzrostu/spadku liczby zdarzeń r. spadek 2008 r. wzrost 2009 r. spadek 2010 r. wzrost 2011 r. Ilość zdarzeń 501-9,6 % % ,3% ,1% 452 W 2011 r. odnotowaliśmy nieznaczny wzrost ogólnej liczby interwencji o 45 w stosunku do roku 2010, kiedy miało miejsce 407 zdarzeń ale już spadek o 187 w stosunku do roku 2009 kiedy zanotowano 639 interwencji. W ciągu ostatnich lat dwa razy notowano wzrost liczby interwencji, ale tylko w roku 2009 możemy mówić o odbiegającej od normy liczbie zdarzeń do których wyjeżdżały jednostki ochrony przeciwpożarowej (wzrost o ponad 40 procent). Już w roku 2010 natomiast spadła liczba interwencji do przeciętnej wartości (spadek o ponad 36 procent). 3

4 Wykresy składowych wszystkich interwencji z ubiegłych 5 lat r r r r r. Wszystkie zdarzenia Miejscowe zagrożenia Pożary Alarmy fałszywe Ilości pożarów w latach 2009, 2010 i 2011 w rozbiciu na gminy przedstawiają się następująco Hanna Hańsk Stary Brus Urszulin Miasto Włodawa Włodawa Wola Uhruska Wyryki 4

5 Najwięcej pożarów tak jak w latach poprzednich zanotowano na terenie miasta Włodawy 43 i gminy Włodawa 24, najmniej na terenie gmin Hanna i Hańsk odpowiednio 6 i 8. Wyliczenie strat pożarowych oraz uratowanego mienia w ciągu 3 lat. (wartości w tysiącach złotych) Lp. Powiat/ Straty 2009 r. Mienie urat r. Straty 2010 r. Mienie urat r Straty 2011 r. Mienie urat r 1 włodawski 793, , Hanna Hańsk 146, Stary Brus 6, Urszulin 23, m. Włodawa 85, , Włodawa 185, Wola Uhruska 61, , Wyryki , Wyliczenie strat w wyniku miejscowych zagrożeń oraz uratowanego mienia w ciągu 2011 r. (wartości w tysiącach złotych) Lp. Powiat/ Straty Mienie uratowane 1 włodawski Hanna Hańsk Stary Brus Urszulin m. Włodawa Włodawa Wola Uhruska Wyryki 10 5 Na podstawie powyższych tabel widać, że główna część strat jakie generowane są w wyniku zdarzeń to przede wszystkim skutki pożarów, straty spowodowane miejscowymi zagrożeniami są mniejsze mimo, że interwencji związanych z likwidacją miejscowych zagrożeń jest znacznie więcej. 5

6 Wielkości pożarów w ujęciu trzyletnim Pożar mały Pożary średnie Pożary duże Pożary bardzo duże 2011 mały występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone: obiekty lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa itp. o powierzchni do 70 m2 lub objętości do 350 m3; lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki, o powierzchni nie większej niż 1 ha lub jeżeli podano do 4 prądów gaśniczych. średni występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone obiekty lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa itp., o powierzchni od 71 do 300 m2 lub objętości od 351 do 1500 m3; lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki, o powierzchni powyżej 1 ha i nie większej niż 10 ha lub jeżeli podano 5-12 prądów gaśniczych. duży występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone obiekty lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa itp., o powierzchni od 301 do 1000 m2 lub objętości od 1501 do 5000 m3; lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki, o powierzchni powyżej 10 ha i nie większej niż 100 ha lub jeżeli podano prądów gaśniczych. bardzo duży występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone obiekty lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa itp. o powierzchni ponad 1001 m2 lub objętości ponad 5001 m3; lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki, o powierzchni ponad 101 ha lub, jeżeli podano ponad 37 prądów gaśniczych. 111 pożarów małych w 2011 roku stanowi 88 procent ogółu pożarów, w których uczestniczyły jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu włodawskiego. 6

7 Pożary w latach 2009, 2010 i 2011 w rozbiciu na działy Ob. użyt. publicznej Obiekty mieszkalne Obiekty produkcyjne Obiekty magazynowe Środki transportu Lasy Uprawy - rolnictwo Inne obiekty Biorąc pod uwagę rodzaje obiektów najwięcej pożarów w 2011 r. powstało w dziale obiekty mieszkalne 41 co stanowiło około. 33 % wszystkich interwencji związanych z pożarami. Duża ilość pożarów notowana jest w dziale uprawy rolnictwo - 35 co stanowi ok. 28 % zdarzeń. Pożary obiektów mieszkalnych to przede wszystkim pożary powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwo stałe a także wady tych urządzeń (20 pożarów w 2011 r.). Połowa pożarów budynków związana jest więc z ogrzewaniem budynków. Aby zminimalizować liczbę tych pożarów należy rozważyć konieczność zintensyfikowania działań propagandowych w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczych. 7

8 Nieustalone Inne przyczyny Pożary jako następstwo innych miejscowych zagrożeń Podpalenia Elektryczność statyczna Nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych Wady konstrukcji budowlanych Wyładowania atmosferyczne Samozapalenie chemiczne Samozapalenie biologiczne Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu Wady środków transportu Nieprawidłowe magazynowanie sub. nieb. Wstępna przyczyna pożarów 2011 r. Nieprzestrzeganie reżimów tech. Wady procesów technologicznych Nieprawidłowa eksploatacja urzadzeń mech. Wady urządzeń mechanicznych Nieprawidłowa eksploatacja urz. grzewcztcg na paliwo gazowe Wady urządzeń grzewczych na paliwo gazowe Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzew. na paliwo ciekłe Wady urzadzeń grzewczych na paliwo ciekłe Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzew. na paliwo stałe Wady urzadzeń grzewczych na paliwo stałe Nieprawidłowa eksploatacja elektrycznych urzadzeń grzewczych Wady elektrycznych urzadzeń grzewczych Nieprawidłowa eksploatacja urzadzeń i inst. elektrycznych Wady urządzeń i instalacji elektrycznych NON w pozostałych przypadkach NON przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych NON przy posługiwaniu się subst. łatwopalnymi i pirotech. NON przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach NON przy posługiwaniu się ogniem otwartym NOD w pozostałych przypadkach NOD przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych NOD przy posługiwaniu się subst. łatwopalnymi i pirotech. NOD przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach NOD przy posługiwaniu się ogniem otwartym

9 Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów w 2011 r., podobnie jak w latach poprzednich była nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się otwartym ogniem, w tym papierosy i zapałki - 44 %(56 pożarów) ogólnej ilości pożarów, 12 pożarów 9 % powstało w wyniku nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwo stałe i 8 pożarów w wyniku nieprawidłowego działania tych urządzeń czyli w sumie 20 pożarów będących wynikiem ogrzewania budynków 16 %. Nie udało się ustalić przyczyny powstania 12 pożarów ok. 9 % pożarów. 2. ANALIZA MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ Liczba miejscowych zagrożeń na przestrzeni ostatnich lat po chwilowym wzroście w roku 2009 powróciła do średniego poziomu z ubiegłoroczną wartością w granicach 300 zdarzeń rocznie. Wzrosty lub spadki ogólnej liczby miejscowych zagrożeń są wykładnikiem anomalii pogodowych i przede wszystkim od tego czynnika zależy ich ogólna liczba. W przypadku nagłych załamań pogody dochodzi do silnych wiatrów, czy gwałtownych ulew a to skutkuje znacznym zwiększeniem się ilości zdarzeń w ciągu kilku dni po danym zdarzeniu. Największa liczba miejscowych zagrożeń występuje na terenach najbardziej zaludnionych. Najwięcej miejscowych zagrożeń podobnie jak w latach poprzednich odnotowano na terenie miasta Włodawa 110 i gminy Włodawa 97. Najmniej na terenie gmin Stary Brus i Wola Uhruska po 14 zdarzeń Ilości miejscowych zagrożeń w latach 2009, 2010 i 2011 w rozbiciu na gminy przedstawia się następująco. Hanna Hańsk Stary Brus Urszulin Miasto Włodawa Włodawa Wola Uhruska Wyryki 9

10 Z 317 zanotowanych miejscowych zagrożeń 74 (26,5%) miało miejsce w dziale obiekty mieszkalne, związane były z usuwaniem skutków anomalii pogodowych, silnych wiatrów, opadów śniegu, w tym dziale dotyczy to lokalnych zalań i podtopień budynków mieszkalnych. Interwencje związane z tymi obiektami dotyczyły także wyjazdów do groźnie zachowujących się owadów min. szerszeni i os. Najwięcej miejscowych zagrożeń odnotowano w dziale inne obiekty 132 czyli ok. 42 %. Spośród miejscowych zagrożeń 32 zdarzeń czyli 10% interwencji było związanych z likwidacją skutków wypadków drogowych. Procentowy udział występowania miejscowych zagrożeń w rozbiciu na działy przedstawia poniższy wykres; Inne obiekty 42% Ob. uzyteczn. publicznej 10% Obiekty mieszkalne 34% Uprawy rolnictwo 3% Lasy 0% Środki transportu 10% Obiekty produkcyjne 1% Obiekty magazynowe 0% POSZKODOWANI Osoby poszkodowane Pożary Miejscowe zagrożenia ogółem Ratown. strażacy Inne osoby W tym dzieci Ratown. strażacy Inne osoby W tym dzieci Śmiert. Ranni Ranni Śmiert. Ranni Ranni Śmiert. Ranni

11 Wady urzadzeń elektrycznych Nieprawidłowa ekspl. instalacji elektrycznych Wady urzadzeń elektrycznych ogrz. Nieprawidłowa eksploatacja el. urz. grzewczych Wady urzadzeń gazowych Nieprawidłowa eksploatacja urz. gaz. Wady urządzeń mechanicznych Nieprawidłowa eksploatacja urz. Mech Wady urzadzeń ogrzewczych Nieprawidłowa eksploatacja urzadzeń ogrzewczych Uszkodzenia sieci instalacji przesyłowych Wstępna przyczyna miejscowych zagrożeń 2011 r. Wady procesów technologicznych Nieprzestrzeganie reżimów tech. Nieprawidłowe magazynowanie sub. Nieb Nieprawidłowe technologie składowania Wady środków transportu Nieprawidłowa eksploatacja śr. transp. Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu śr. transp. Wady konstrukcji budowlanych Nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji bud. Nieprawidłowe wykonanie prac instalacyjnych Nieprawidłowe zabezpieczenie wykopów Osunięcia się gruntów Wady zbiorników ciśnieniowych Nieprawidłowa eksploatacja zbiorników ciś. Huragany, silne wiatry, tornada Gwałtowne opady atmosferyczne Gwałtowne przybory wód, zatory lodowe Wyładowania atmosferyczne Zaniedbania w utrzymaniu szlaków komunikacyjnych Niewłaściwe zabezpieczenie hodowlanych zwierząt Nietypowe zachowanie się zwierząt, owady Akcje terrorystyczne Nieumyślne działanie człowieka Celowe działanie człowieka Inne MZ powstałe w wyniku pożarów Nieustalone Inne przyczyny

12 3. CZYNNOŚCI KONTROLNO ROZPOZNAWCZE Działania podejmowane w roku 2010 przez wydział kontrolno rozpoznawczy KP PSP we Włodawie: 1 )Wspólnie z dowództwem JRG zorganizowano 10 ćwiczeń na obiektach. 2) Prowadzono działalność informacyjną we współpracy ze środkami masowego przekazu w tym Internet oraz prasa. 3) Dokonano analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz oceny podjętych i prowadzonych działań kontrolno rozpoznawczych zmierzających do zmniejszenia występujących zagrożeń, opracowano analizę sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń oraz podejmowanych działań egzekucyjno nadzorczych na terenie powiatu. 4) Dwukrotnie dokonano aktualizacji i przesłano do KW PSP w Lublinie Katalog zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń powiatu oraz dokonano aktualizacji rejestru substancji niebezpiecznych zlokalizowanych w zakładach na obszarze powiatu Włodawskiego 5) Opracowywano terminowo informacje z wyników kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i przesłano je do KW PSP 6) Prowadzono czynności kontrolno rozpoznawcze w celu wyeliminowania występujących zagrożeń. Sporządzono roczny harmonogram kontroli obiektów w których zaplanowano łącznie 50 kontroli. 1) Ilość czynności kontrolno rozpoznawczych 70 2) Ilość skontrolowanych obiektów 70 3) Ilość usterek 164 4) Ilość nieprawidłowości związanych z warunkami zagrożenia życia 11 5) Ilość wydanych decyzji 43 6) Ilość przeprowadzonych odbiorów 14 7) Ilość stanowisk 14 pozytywnych, 8 negatywnych lub z uwagami 8) Ilość kontroli sprawdzających ) Prowadzono działania z zakresu profilaktyki i popularyzacji ochrony przeciwpożarowej. Prowadzono działania w ramach programów Razem bezpieczniej, Bezpieczne wakacje, promujące odpowiednie zachowania w sytuacjach zagrożeń. W ramach działań propagandowych zorganizowano 13 spotkań z podczas których poruszano tematykę związaną z ochroną przeciwpożarową, których wysłuchało ok. 400 osób. 12

13 8) Prowadzono serwis internetowy zgodnie z właściwością służby kontrolno rozpoznawczej w ramach witryn jednostek macierzystych oraz własnej strony internetowej. 9) Współpracowano z OSP RP w zakresie organizacji i przeprowadzenia gminnych i powiatowych eliminacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Opracowano pytania na eliminacje turnieju oraz prowadzono konkurs na etapie powiatowym. 10) W ramach współpracy z organami samorządowymi, administracją państwową i jednostkami nadrzędnymi w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wystosowano 11 wystąpień. 11) Prowadzono na bieżąco doradztwo techniczne dotyczącego sposobów zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz wymagań przepisów ppoż. 13

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r.

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2015r. Sucha Beskidzka 2016 2 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego roku 2015.... 4 Pożary...

Bardziej szczegółowo

za I kwartał 2017 r.

za I kwartał 2017 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MALBORKU A N A L I Z A DZIAŁAŃ RATOWNICZO - GAŚNICZYCH NA TERENIE POWIATU MALBORSKIEGO za I kwartał 2017 r. Opracował: mł. bryg. Licznerski Robert mł. ogn.

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r.

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r. Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2012 Sochaczew, styczeń 2013 r. 1. Działania ratownicze

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2016r.

Zatwierdzam. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2016r. Zatwierdzam INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2016r. Sucha Beskidzka 2016 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego roku 2016....

Bardziej szczegółowo

Malbork r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku PR Wg rozdzielnika

Malbork r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku PR Wg rozdzielnika Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku Malbork 11.01.2016 r. PR.0340.1.2016 Wg rozdzielnika Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku przesyła do służbowego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Malbork, dn r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku PR Wg rozdzielnika

Malbork, dn r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku PR Wg rozdzielnika Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku Malbork, dn. 01.07.2017 r. PR.0340.3.2017 Wg rozdzielnika Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku przesyła do służbowego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Malbork r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku PR-0340/4/2014. Wg rozdzielnika

Malbork r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku PR-0340/4/2014. Wg rozdzielnika Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku Malbork 14.01.2014r. PR-0340/4/2014 Wg rozdzielnika Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku przesyła do służbowego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2013 rok Sucha Beskidzka 2014 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2014 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2014 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2014 rok Sucha 2015 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r....

Bardziej szczegółowo

Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie

Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Mińsku Mazowieckim woj. mazowieckie PR.0761.8.1.2017 Mińsk Mazowiecki dnia 14 luty 2017 r. Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie Komenda Powiatowa Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO W 2015 r.

INFORMACJA O STANIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO W 2015 r. INFORMACJA O STANIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO W 21 r. ZDUŃSKA WOLA - STYCZEŃ 216 Zagadnienia operacyjne W 21 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej odnotowała

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ZA 2015r.

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ZA 2015r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ZA 2r. Zatwierdził: Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim st. kpt. mgr inż. Marek Pasławski Lidzbark Warmiński,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁAŃ JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO W 2009 R.

ANALIZA DZIAŁAŃ JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO W 2009 R. ANALIZA DZIAŁAŃ JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO W 2009 R. Sochaczew styczeń 2010 2 1. Działania ratownicze prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

Pożary i inne miejscowe zagrożenia, powstałe na terenie powiatu wadowickiego w 2012 roku.

Pożary i inne miejscowe zagrożenia, powstałe na terenie powiatu wadowickiego w 2012 roku. Pożary i inne miejscowe zagrożenia, powstałe na terenie powiatu wadowickiego w roku. W ocenianym okresie roku na stan szeroko rozumianego zagrożenia pożarowego na terenie powiatu wadowickiego decydujący

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2016 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2016 roku XXXV Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 28 marca 2017 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2016 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak Zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Interwencje Straży Pożarnej na terenie miasta Zgierza Rodzaj interwencji 2012

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚWIDNIKU ANALIZA STATYSTYCZNA ZDARZEŃ ZA 2012 ROK

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚWIDNIKU ANALIZA STATYSTYCZNA ZDARZEŃ ZA 2012 ROK KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚWIDNIKU ANALIZA STATYSTYCZNA ZDARZEŃ ZA 2012 ROK Styczeń 2013 Spis treści. Spis treści: Charakterystyka powiatu świdnickiego. 3 Ogólna ilość zdarzeń w powiecie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU KAZIMIERSKIEGO ZA 2012 ROK

INFORMACJA O STANIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU KAZIMIERSKIEGO ZA 2012 ROK Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej INFORMACJA O STANIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU KAZIMIERSKIEGO ZA 2012 ROK Kazimierza Wielka, styczeń 2013 DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STAŻY POŻARNEJ W BYTOWIE. STATYSTYKA ZDARZEŃ ZA 2001 ROK Powiat - BYTÓW

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STAŻY POŻARNEJ W BYTOWIE. STATYSTYKA ZDARZEŃ ZA 2001 ROK Powiat - BYTÓW 1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STAŻY POŻARNEJ W BYTOWIE STATYSTYKA ZDARZEŃ ZA 2001 ROK Powiat - BYTÓW Tabela 1 Zestawienie ilości zdarzeń w poszczególnych gminach Gmina Ilość zdarzeń łącznie Wzrost (+),

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Komendant Powiatowy PSP bryg. Piotr Piątkowski PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE

Zatwierdzam. Komendant Powiatowy PSP bryg. Piotr Piątkowski PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE Zatwierdzam Komendant Powiatowy PSP bryg. Piotr Piątkowski SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2013 Sochaczew styczeń 2014 1. Działania ratownicze

Bardziej szczegółowo

PR ŁB. Zatwierdzam. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok

PR ŁB. Zatwierdzam. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok PR.0360.1.2013.ŁB Zatwierdzam INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2013 rok Sucha Beskidzka 2014 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń A N A L I Z A Z D A R Z E Ń Za III kwartały 2007 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 827 zdarzeń w tym: POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW STRATY W TYS. ZŁ Małe 132 984,1 2635 Średnie 5 128 150

Bardziej szczegółowo

za I kwartał 2014 roku

za I kwartał 2014 roku A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2014 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 137 zdarzeń w tym: 62 pożary, 74 miejscowe zagrożenia oraz 1 alarm fałszywy. POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Działalność dotycząca ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na terenie Miasta Kościerzyny w 2014 r. Kościerzyna, 25.03.2015 r. Działalność kontrolno-rozpoznawcza

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku za rok 2010.

Biuletyn informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku za rok 2010. Biuletyn informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku za rok.. Stan organizacyjny Komendy. Kadra kierownicza. Komendant Powiatowy st.kpt. Bartłomiej Mollin Z-ca Komendanta Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2015 Sochaczew, styczeń 2016 1. Działania ratownicze prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w

Bardziej szczegółowo

w I półroczu 2012 roku

w I półroczu 2012 roku PR 5550/5/12 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OŚWIĘCIMIU ANALIZA ZDARZEŃ ZAISTANIAŁYCH NA TERENIE POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO w I półroczu 2012 roku Opracowanie: Wydział ds. Operacyjno-Szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Informacja KP PSP w Opatowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych powiatu opatowskiego INFORMACJA

Informacja KP PSP w Opatowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych powiatu opatowskiego INFORMACJA Do użytku służbowego INFORMACJA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OPATOWIE o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych powiatu opatowskiego Opatów, styczeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO ŃSTWOWEJ STRAŻY. ŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ZA 2016r.

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO ŃSTWOWEJ STRAŻY. ŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ZA 2016r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ ŃSTWOWEJ STRAŻY STRAŻ POŻARNEJ ŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM WARMIŃSKIM ZA 216r. Zatwierdził: Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim Warmi st. kpt.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2011 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2011 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2011 rok Sucha Beskidzka 2012 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń A N A L I Z A Z D A R Z E Ń Za 2008 rok Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 860 zdarzeń w tym: POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW STRATY W TYS. ZŁ Małe 190 363,6 767 Średnie 12 330 240 Duże 0 0 0 Bardzo

Bardziej szczegółowo

PZ 5541/1/08 Góra, dn. 21 stycznia 2008 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE

PZ 5541/1/08 Góra, dn. 21 stycznia 2008 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE PZ 554//8 Góra, dn. stycznia 8 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE ANALIZA SYTUACJI POŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU GÓROWSKIEGO W ROKU 7 I. ANALIZA SYTUACJI POŻAROWEJ W POWIECIE GÓROWSKIM

Bardziej szczegółowo

Analiza danych statystycznych z interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2014

Analiza danych statystycznych z interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2014 I. Analiza danych statystycznych za 214r. Analiza danych statystycznych z interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 214 1. Informacje ogólne W roku 214 Jednostki

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń A N A L I Z A Z D A R Z E Ń Za III kwartały 2009 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 537 zdarzeń w tym: POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW STRATY W TYS. ZŁ Małe 126 314,2 1151 Średnie 13 199 251

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny B Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Biuletyn informacyjny Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego Jarosz [Wpisz nazwę firmy] 2014-05-08 Olsztyn, kwiecień-czerwiec

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie w zakresie działalności Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 211 Spis zagadnień: 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. DZIAŁALNOŚĆ RATOWNICZA i SZKOLENIOWA

Rozdział 3. DZIAŁALNOŚĆ RATOWNICZA i SZKOLENIOWA Działalność ratowniczo-gaśnicza w 2005 r. Analizując statystykę zdarzeń w latach 2004-2005 widać, że w 2005 r nastąpił znaczny spadek pożarów (2004 r. - 480, 2005 r. - 381), oraz niewielki spadek miejscowych

Bardziej szczegółowo

PZ 5541/3/06 Góra, dn. 12 stycznia 2006 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE

PZ 5541/3/06 Góra, dn. 12 stycznia 2006 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE PZ 554/3/6 Góra, dn. stycznia 6 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE ANALIZA SYTUACJI POŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU GÓROWSKIEGO W ROKU 5 I. ANALIZA SYTUACJI POŻAROWEJ W POWIECIE GÓROWSKIM

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku XXI Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 5 kwietnia 2016 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w 2012 roku Pabianice, styczeń 2013 r. Działania ratowniczo-gaśnicze

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W BIELSKU- BIAŁEJ ZA ROK 2011

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W BIELSKU- BIAŁEJ ZA ROK 2011 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W BIELSKU- BIAŁEJ ZA ROK 2011 W 2010r. na terenie miasta Bielsko- Biała i powiatu bielskiego miało miejsce 4071 zdarzeń (w 2009 r. odnotowano 3377 zdarzeń

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Zatwierdzam Komendant Powiatowy PSP w Sochaczewie bryg. Piotr Piątkowski SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2014 Sochaczew, styczeń 2015 1. Działania

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2012 roku. Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2012 roku. Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2012 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak I. ANALIZA ZAGROŻEŃ GMINY SWARZĘDZ Informacje ogólne: powierzchnia

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE PZ 5541/1/11 Góra, dn. 25 stycznia 211 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE ANALIZA SYTUACJI POŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU GÓROWSKIEGO ZA 21 r. I. ANALIZA SYTUACJI POŻAROWEJ W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POŻARÓW NA LASY - POLSKA 2013 ROK

WPŁYW POŻARÓW NA LASY - POLSKA 2013 ROK Temperatura powietrza [ o C] WPŁYW POŻARÓW NA LASY - POLSKA 213 ROK Józef Piwnicki i Ryszard Szczygieł 1. Zagrożenie pożarowe w sezonie 213 r. Sezonowość występowania pożarów lasu związana jest ściśle

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2016 Sochaczew, styczeń 2017 1. Działania ratownicze prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie POWIAT IŁAWSKI PK.6...6 Biuletyn informacyjny KWARTALNIK IV/5 Iława, styczeń 6 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie przedstawia informację

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/194/10 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 22 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr XLIV/194/10 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 22 czerwca 2010 r. Uchwała Nr XLIV/94/ Rady Powiatu w Opatowie z dnia czerwca r. w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2011 Sochaczew, styczeń 2012 1. Działania ratownicze prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej. w Pruszkowie. w zakresie działalno Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2013

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej. w Pruszkowie. w zakresie działalno Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2013 Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży y Pożarnej w Pruszkowie w zakresie działalno alności Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2013 1 Charakterystyka Powiatu:

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu INFORMACJA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OŚWIĘCIMIU O ZDARZENIACH

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu INFORMACJA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OŚWIĘCIMIU O ZDARZENIACH PR 5550/ 1 /09 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu INFORMACJA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OŚWIĘCIMIU O ZDARZENIACH ZAISTNIAŁYCH NA TERENIE POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 139 zdarzeń w tym:33 pożary, 101 miejscowych zagrożeń oraz 5 alarmów fałszywych. POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Kościerzynie Biuletyn informacyjny dotyczący funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie pożarowe obiektów i instalacji przemysłowych

Zagrożenie pożarowe obiektów i instalacji przemysłowych Zagrożenie pożarowe obiektów i instalacji przemysłowych mł. bryg. mgr inż. Sławomir Zając 1 Grupy obiektów objęte analizą: Pożary obiektów przemysłowych 3 Pożary obiektów przemysłowych 4 Wnioski z zaistniałych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POŻARÓW NA LASY - POLSKA 2012 ROK

WPŁYW POŻARÓW NA LASY - POLSKA 2012 ROK Temperatura powietrza [ o C] WPŁYW POŻARÓW NA LASY - POLSKA 212 ROK Autorzy: Józef Piwnicki i Ryszard Szczygieł 1. Zagrożenie pożarowe w sezonie 212 r. Sezonowość występowania pożarów lasu związana jest

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Kościerzynie Biuletyn informacyjny dotyczący funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

I. DZIAŁALNOŚĆ RATOWNICZO - GAŚNICZA I SZKOLENIOWA

I. DZIAŁALNOŚĆ RATOWNICZO - GAŚNICZA I SZKOLENIOWA I. DZIAŁALNOŚĆ RATOWNICZO - GAŚNICZA I SZKOLENIOWA 1.Statystyka zdarzeń W 2008 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały podczas zdarzeń 1453 razy co w porównaniu z rokiem 2007 (1292zdarzenia)

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE Informacja dotycząca interwencji w 2008 r. Interwencje straży pożarnych w roku 2008. Bielawa Dzierżoniów m. Dzierżoniów g. Łagiewniki Niemcza

Bardziej szczegółowo

Analiza zdarzeń powstałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w 2005 r

Analiza zdarzeń powstałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w 2005 r Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie woj. wielkopolskie Analiza zdarzeń powstałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w 25 r Krotoszyn - czerwiec - 26 Zdarzenia powstałe na terenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 18/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POŻARÓW NA LASY - POLSKA 2015 ROK

WPŁYW POŻARÓW NA LASY - POLSKA 2015 ROK WPŁYW POŻARÓW NA LASY - POLSKA 2015 ROK Józef Piwnicki i Ryszard Szczygieł 1. Zagrożenie pożarowe w sezonie 2015 r. Warunki pogodowe w dużej mierze decydowały o zagrożeniu pożarowym lasów i w efekcie o

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Lublin w 2013 r.

Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Lublin w 2013 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Lublin w 2013 r. Lublin, 3 luty 2014 r. Na podstawie art. 14 ust.1

Bardziej szczegółowo

W poszczególnych miastach i gminach sytuacja przedstawia się następująco

W poszczególnych miastach i gminach sytuacja przedstawia się następująco : Statystyka zdarzeń za rok 9 W roku 9 zanotowano ogółem 9 (9 w ) zdarzenia, w tym: a/ pożary, co stanowi, % wszystkich zdarzeń r. 9, % wszystkich zdarzeń r. 9, % wszystkich zdarzeń b/ miejscowe zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

INTERWENCJE jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu w 2012 roku

INTERWENCJE jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu w 2012 roku KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM SĄCZU INTERWENCJE jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu w 212 roku Sporządził: Wydział Operacyjno Szkoleniowy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT NR 7: Propaganda z zakresu ochrony. przeciwpożarowej

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT NR 7: Propaganda z zakresu ochrony. przeciwpożarowej SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP TEMAT NR 7: Propaganda z zakresu ochrony przeciwpożarowej Autor: Marek Poterek Pożary i miejscowe zagrożenia jako zjawiska zagrażające zdrowiu i życiu ludzi oraz bezpieczeństwu

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie A N A L I Z A

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie A N A L I Z A Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie A N A L I Z A sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń powstałych na terenie powiatu leszczyńskiego w 29 roku Zatwierdził: Opracował: mł.kpt..stanisław

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Opracowanie: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

www.998koscierzyna.pl

www.998koscierzyna.pl KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŚCIERZYNIE www.998koscierzyna.pl Przegląd wydarzeń z roku 2012 W dniu 26 maja 2012 roku w miejscowości Korne gmina Kościerzyna odbyły się powiatowe zawody

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIE STATYSTYCZNE PR 5550/ 1 /11 Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Oświęcimiu ZESTAWIENIE STATYSTYCZNE KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W OŚWIĘCIMIU DOTYCZĄCA ZAISTNIAŁYCH ZDARZEŃ, PRZEPROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski 1 KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA Zielona Góra dn. 15 maja 2013 st. bryg. Waldemar Michałowski Zadania własne powiatu (Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

Typologia zagrożeń. 1. powodzie: roztopowe, opadowe, sztormowe, zatorowe, wylewowe

Typologia zagrożeń. 1. powodzie: roztopowe, opadowe, sztormowe, zatorowe, wylewowe Typologia zagrożeń Zagrożenia naturalne Zagrożenia cywilizacyjne 1. powodzie: roztopowe, opadowe, sztormowe, zatorowe, wylewowe 2. katastrofy: budowlane (budynków, obiektów drogowych, budowli hydrotechnicznych

Bardziej szczegółowo

Dane statystyczne z terenu powiatu

Dane statystyczne z terenu powiatu Ilość zdarzeń w gminach w roku 21 pożary miejscow e zagrożenia alarmy fałszyw e 3 268 25 2 15 1 5 219 126 14 162 111 112 87 94 6 22 32 38 34 6 1 3 Brwinów Michałowice Nadarzyn m. Piastów m. Pruszków Raszyn

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu Kołobrzeskiego w roku 2008. Kołobrzeg, styczeń 2009 r. 2 ANALIZA

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH bryg. Grzegorz Fischer KM PSP Żory SITP Katowice Żory, 25 września 2013 Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO

RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO Załącznik nr 2. RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO STAN BEZPIECZEŃSTWA Ochrona Przeciwpożarowa. Przedstawiona analiza

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu Kołobrzeskiego w roku 2006. Kołobrzeg, luty 2007 2 ANALIZA ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 19 grudnia 2016 r. Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2017 roku Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Biuletyn informacyjny dotyczący funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Rajgród, dnia 19.10.2010 r. Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród

ZAPYTANIE OFERTOWE. Rajgród, dnia 19.10.2010 r. Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród Rajgród, dnia 19.10.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem o cenę usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu p-poż

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/313/13 RADY MIASTA MALBORKA z dnia 23 maja 2013 roku

UCHWAŁA NR XXX/313/13 RADY MIASTA MALBORKA z dnia 23 maja 2013 roku UCHWAŁA NR XXX/313/13 RADY MIASTA MALBORKA z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie wysokości i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych. Na podstawie art. 28 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAOSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Wodzisławiu Śląskim

KOMENDA POWIATOWA PAOSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Wodzisławiu Śląskim ZATWIERDZAM: KOMENDA POWIATOWA PAOSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Wodzisławiu Śląskim województwo śląskie 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 68 Informacja z działalności Komendy Powiatowej Paostwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/58/2003 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 maja 2003 r.

Uchwała Nr VIII/58/2003 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 maja 2003 r. Uchwała Nr VIII/58/2003 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH. Andrzej Zalewski Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH. Andrzej Zalewski Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Andrzej Zalewski Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu 1 Przyczyny pożarów Przyczyny pożarów: bałagan, materiały łatwopalne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie bezpieczeństwa powiatu rawickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej od dnia 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Rawicz, luty 2010 r.

INFORMACJA. o stanie bezpieczeństwa powiatu rawickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej od dnia 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Rawicz, luty 2010 r. INFORMACJA o stanie bezpieczeństwa powiatu rawickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej od dnia 01.01. do 31.12. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Sławomir ROJDA / wg danych

Bardziej szczegółowo

Kilka słów o Straży Pożarnej

Kilka słów o Straży Pożarnej Image not found Portal Informacji Gospodarzych https://gospodarka.um.walbrzych.pl/sites/all/themes/walbrzych/logo.png Opublikowany w Portal Informacji Gospodarzych (https://gospodarka.um.walbrzych.pl)

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku VIII Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 31 marca 2015 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161

Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 Grudzień 2015 r. 1/8 Spis treści 1. Obowiązki właściciela, zarządzającego obiektem a także faktycznie władających

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Państwowa Straż Pożarna została powołana l lipca 1992 r. jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki

Bardziej szczegółowo

I. STATYSTYKA ZDARZEŃ W GMINIE KRAPKOWICE

I. STATYSTYKA ZDARZEŃ W GMINIE KRAPKOWICE I. STATYSTYKA ZDARZEŃ W GMINIE KRAPKOWICE W I półroczu 2014 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach do dnia 30.06.2014 r. zanotowało 323 zdarzenia, z czego 311 na terenie powiatu

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz, dnia r.

Nowy Sącz, dnia r. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM SĄCZU INTERWENCJE jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu za 21 rok Sporządził: Wydział Operacyjno Szkoleniowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposób ich rozliczania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 108/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 108/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 października 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 108/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie organizowania szkolenia studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 228 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Informacja roczna Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu za rok Wstęp

Informacja roczna Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu za rok Wstęp Informacja roczna Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu za rok 5 Wstęp Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy m. in.:. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 października 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 października 2005 r. Dz.U.05.225.1934 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku Warszawa, styczeń 2015 roku W 2014 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śląski

Wodzisław Śląski ZATWIERDZAM: KP PSP WODZISŁAW ŚL. Informacja Komendanta Powiatowego o stanie bezpieczeństwa powiatu wodzisławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2012 rok i I półrocze 2013 roku. Wodzisław Śląski

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzane przez Państwową Straż Pożarną. Dz.U.2005.225.1934 z dnia 2005.11.16 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 16 listopada 2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW

Bardziej szczegółowo

Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu

Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Bayer Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa Telefon 22-5723605

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO NA TERENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO za rok 2013

STAN BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO NA TERENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO za rok 2013 STAN BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO NA TERENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO za rok 2013 1 OBSZAR CHRONIONY PRZEZ KM PSP POZNAŃ Komenda Miejska PSP w Poznaniu zabezpiecza obszary: - miasta Poznania - o powierzchni

Bardziej szczegółowo