PROCEDURY DSC VHF/MF/HF DLA STACJI STATKOWYCH I BRZEGOWYCH.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURY DSC VHF/MF/HF DLA STACJI STATKOWYCH I BRZEGOWYCH."

Transkrypt

1 PROCEDURY DSC VHF/MF/HF DLA STACJI STATKOWYCH I BRZEGOWYCH. 1. Procedury DSC VHF/MF dla stacji statkowych DISTRESS ALARM W NIEBEZPIECZEŃSTWIE. Nadanie alarmu distress DSC: Alarm distress DSC powinien być nadany jeżeli w opinii kapitana, statek lub osoba(y) jest/są w niebezpieczeństwie i wymagają natychmiastowej pomocy. Alarm distress DSC powinien zostać nadany w następujący sposób: na odbiorniku DSC ustawić odpowiednią częstotliwość (2187,5 khz dla MF lub CH 70 dla VHF); jeżeli czas pozwoli wprowadzić za pomocą klawiszy: - przyczyna niebezpieczeństwa (np. pożar) - ostatnia, znana pozycja statku (długość i szerokość) - czas UTC, w którym pozycja była określona - rodzaj dalszej łączności (radiotelefon) nadać alarm distress DSC; oczekując na potwierdzenie alarmu ustawić w radiotelefonie odpowiednią częstotliwość, w tym samym paśmie, w którym został nadany alarm (2182 khz dla MF lub CH 16 dla VHF) do dalszej komunikacji. Odebranie alarmu distress DSC: Statek, który odebrał alarm distress DSC od innego statku nie powinien potwierdzać tego alarmu przez DSC. Alarm ten powinien zostać potwierdzony przez stację brzegową. Jeżeli jednak statek nadal odbiera alarm distress DSC MF/VHF, powinien wysłać potwierdzenie tylko po poinformowaniu stacji brzegowej i na jej polecenie. Statek powinien wstrzymać się z potwierdzeniem alarmu distress DSC radiotelefonicznie w krótkim odstępie czasu, gdy znajduje się w rejonie pokrytym przez przynajmniej jedną stację brzegową, dając czas na potwierdzenie alarmu stacji brzegowej. Postępowanie statku, który odebrał alarm distress DSC MF/VHF: oczekiwać na potwierdzenie alarmu distress DSC (2187,5 khz dla MF lub CH 70 dla VHF); przygotować radiotelefon do dalszej łączności (2182 khz dla MF lub CH 16 dla VHF); potwierdzić alarm za pomocą radiotelefonu: - MAYDAY - 9-cio cyfrowa identyfikacja statku x3-9-cio cyfrowa identyfikacja statku własnego lub nazwa, call sign x3 - MAYDAY. Korespondencja w niebezpieczeństwie (distress traffic): Po odebraniu potwierdzenia alarmu distress DSC, statek wzywający pomocy powinien rozpocząć korespondencję w niebezpieczeństwie: - MAYDAY - 9-cio cyfrowa identyfikacja statku oraz call sign lub inna identyfikacja statku - pozycja statku - przyczyna niebezpieczeństwa (np. pożar) oraz rodzaj wzywanej pomocy - inne informacje, które mogą ułatwić akcję ratowniczą (np. liczba załogi). Nadanie alarmu distress DSC za inny statek (DSC distress relay call): Jeżeli jeden statek wie, że inny statek jest w niebezpieczeństwie, powinien wówczas wysłać alarm distress DSC za inny statek (DSC distress relay call), gdy: statek w niebezpieczeństwie nie jest w stanie samodzielnie nadać alarm w niebezpieczeństwie; kapitan statku uzna, że nadanie alarmu za inny statek jest konieczne. Alarm distress DSC relay call powinien zostać nadany w następujący sposób: na odbiorniku DSC ustawić odpowiednią częstotliwość (2187,5 khz dla MF lub CH 70 dla VHF); wybrać opcję distress relay call; - wybrać format wywołania: do wszystkich stacji/statków, do statków w danym rejonie geograficznym lub do odpowiedniej stacji brzegowej (jej 9-cio cyfrowy numer identyfikacyjny) - 9-cio cyfrowy numer identyfikacyjny statku w niebezpieczeństwie - przyczyna niebezpieczeństwa (np. pożar) - ostatnia znana pozycja statku w niebezpieczeństwie, jeżeli znana - czas UTC ostatniej znanej pozycji - rodzaj dalszej łączności; nadać alarm distress relay call; przygotować radiotelefon do dalszej łączności (2182 khz dla MF lub CH 16 dla VHF). 1

2 Potwierdzenie alarmu distress DSC relay call odebranego od stacji brzegowej lub innego statku: Stacja brzegowa po odebraniu i potwierdzeniu alarmu distress DSC relay call, może nadać odebrane informacje do wszystkich statków (tylko VHF), wszystkich statków w danym rejonie geograficznym (tylko VHF lub MF) lub do wybranej stacji (statku). Statki, które odebrały alarm distress DSC relay call od stacji brzegowej, powinny potwierdzić odebranie alarmu za pomocą radiotelefonu w tym samym paśmie co został on nadany w następujący sposób: - MAYDAY RELAY - 9-cio cyfrowy numer identyfikacyjny stacji brzegowej lub call sign lub inna jej identyfikacja - 9-cio cyfrowy numer identyfikacyjny statku własnego - RECEIVED MAYDAY RELAY. Statek, który odebrał alarm distress DSC relay call od innego statku, powinien postępować identycznie jak w przypadku odebrania alarmu distress DSC URGENCY MESSAGES ALARM PILNOŚCI (PONAGLENIA). Nadanie alarmu pilności (ponaglenia): Nadanie alarmu pilności powinno zostać przeprowadzone w dwóch krokach: 1) zapowiedź nadania wiadomości ponaglenia za pomocą DSC poprzez transmisję DSC urgency call: na odbiorniku DSC ustawić odpowiednią częstotliwość (2187,5 khz dla MF lub CH 70 dla VHF) - format wywołania (wszystkie stacje, stacje w danym rejonie geograficznym lub wybrana stacja) - kategorię wywołania (urgency) - częstotliwość (MF) lub kanał (VHF), na którym zostanie nadana wiadomość ponaglenia - rodzaj dalszej łączności wysłać zapowiedź nadania wiadomość ponaglenia; 2) nadanie wiadomości ponaglenia za pomocą radiotelefonu (2182 khz dla MF lub CH 16 dla VHF): nastroić radiotelefon na częstotliwość lub kanał ustaloną w zapowiedzi nadania wiadomości ponaglenia rozpocząć korespondencję używając radiotelefonu: - PAN PAN x3 - ALL STATIONS lub stację w danym rejonie geograficznym lub wybrana stacja x3-9-cio cyfrowy numer identyfikacyjny, call sign lub inna identyfikacja statku własnego - teks wiadomości pilności. Wiadomość ponaglenia może zostać nadana do wszystkich stacji (tylko VHF), do wszystkich stacji w danym rejonie geograficznym (MF lub VHF) lub do wybranej stacji. Odebranie alarmu pilności (ponaglenia): Statek, który odebrał zapowiedź nadania widomości ponaglenia, nie powinien potwierdzać odbioru tej wiadomości, gdy była ona adresowana do więcej niż jednej stacji. Statek taki powinien jedynie rozpocząć nasłuch na wskazanej częstotliwości lub kanale SAFETY ALARM BEZPIECZEŃSTWA. Nadanie wiadomości bezpieczeństwa: Nadanie wiadomości bezpieczeństwa powinno zostać przeprowadzone w dwóch krokach: 1) zapowiedź nadania wiadomości bezpieczeństwa za pomocą DSC poprzez transmisję DSC safety call: na odbiorniku DSC ustawić odpowiednią częstotliwość (2187,5 khz dla MF lub CH 70 dla VHF) - format wywołania (wszystkie stacje, stacje w danym rejonie geograficznym lub wybrana stacja) - kategorię wywołania (safety) - częstotliwość (MF) lub kanał (VHF), na którym zostanie nadana wiadomość bezpieczeństwa - rodzaj dalszej łączności (radiotelefon) wysłać zapowiedź nadania wiadomość bezpieczeństwa; 2) nadanie wiadomości bezpieczeństwa: nastroić radiotelefon na częstotliwość lub kanał ustaloną w zapowiedzi nadania wiadomości bezpieczeństwa rozpocząć korespondencję używając radiotelefonu: - SECURITE x3 - ALL STATIONS lub stację w danym rejonie geograficznym lub wybrana stacja x3-9-cio cyfrowy numer identyfikacyjny, call sign lub inna identyfikacja statku własnego - teks wiadomości bezpieczeństwa. 2

3 Wiadomość bez[ieczeństwa może zostać nadana do wszystkich stacji (tylko VHF), do wszystkich stacji w danym rejonie geograficznym (MF lub VHF) lub do wybranej stacji KORESPONDECNJA PUBLICZNA. Kanały DSC do korespondencji publicznej: Kanał 70 VHF DSC jest używany zarówno do łączności w niebezpieczeństwie, jak i korespondencji publicznej DSC. Natomiast w paśmie MF do korespondencji publicznej DSC używa się kanałów międzynarodowych i narodowych, oddzielonych od częstotliwości 2187,5 khz używanej do cyfrowego selektywnego wywołania w niebezpieczeństwie. Statki prowadzące korespondencję publiczną ze stacją brzegową za pomocą DSC MF powinny używać kanałów narodowych danej stacji brzegowej. Międzynarodowy kanał do korespondencji publicznej DSC MF może być użyty pomiędzy statkiem a stacją brzegową innej narodowości. Statki powinny prowadzić wywołanie na częstotliwości 2189,5 khz, i odbierać informacje na częstotliwości 2177 khz. Korespondencja publiczna DSC do stacji brzegowej lub innego statku: Korespondencja publiczna za pomocą DSC do stacji brzegowej lub innego statku powinna być przeprowadzona w następujący sposób: nastroić odbiornik DSC na odpowiedni kanał (częstotliwość); za pomocą klawiszy wybrać następujące dane: - wybrać format wywołania (stacja brzegowa, inny statek) - 9-cio cyfrowy numer identyfikacyjny stacji wywoływanej - kategorię wywołania (korespondencja publiczna routine) - rodzaj dalszej łączności (zazwyczaj radiotelefon) - proponowany kanał (częstotliwość) jeżeli wywołanie do innego statku; w przypadku wywołania do stacji brzegowej nie należy wybierać kanału roboczego stacja brzegowa w potwierdzeniu wywołania wskaże wolny kanał roboczy; nadać wiadomość. Wywołanie korespondencji publicznej DSC może zostać powtórzone na tym samym lub innym kanale (częstotliwości) DSC, jeżeli w ciągu 5 minut nie otrzymamy potwierdzenia wywołania korespondencji publicznej. Jeżeli nie będziemy otrzymywać potwierdzenia przez dłuższy czas to kolejne próby wywołania korespondencji publicznej powinny odbywać się nie częściej niż co 15 minut. Potwierdzenie wywołania korespondencji publicznej i przygotowanie do korespondencji: Potwierdzenie wywołania korespondencji publicznej przez statek powinno być nadane w następujący sposób: nastroić odbiornik DSC na częstotliwość, na której odebrano wywołanie; wybrać rodzaj potwierdzenia na odbiorniku DSC; nadać potwierdzenie odebrania wywołania korespondencji publicznej, jeżeli statek jest w stanie prowadzić korespondencje na wskazanym urządzeniu i częstotliwości; nastroić wskazane do korespondencji urządzenie (zazwyczaj radiotelefon) i oczekiwać na odbiór informacji. Odbiór potwierdzenia wywołania korespondencji publicznej i dalsze postępowanie: Kiedy odbierzemy potwierdzenie, że stacja brzegowa ma możliwość prowadzenia korespondencji publicznej, postępujemy w następujący sposób: nastroić wskazane urządzenie (zazwyczaj radiotelefon) na wskazany kanał roboczy; rozpocząć korespondencję na kanale roboczym: - 9-cio cyfrowy numer identyfikacyjny wywoływanej stacji - 9-cio cyfrowy numer identyfikacyjny lub call sign lub nazwa statku własnego. Jeżeli nie odbieramy potwierdzenia odbioru wywołania korespondencji publicznej, oznaczać to może, że wywoływana stacja brzegowa lub inny statek nie są w stanie prowadzić korespondencji w danej chwili TEST URZĄDZEŃ DSC. Testowy alarm DSC powinien być kierowany do stacji brzegowej, przez którą powinien zostać potwierdzony. Zazwyczaj żadna dalsza korespondencja nie jest prowadzona. Testowy alarm DSC w paśmie VHF i MF przeprowadza się w następujący sposób: nastroić odbiornik DSC na odpowiednią częstotliwość (np. CH 70 VHF lub 2187,5 khz dla MF); wybrać kategorię wywołania (TEST); 9-cio cyfrowy numer identyfikacyjny stacji brzegowej, do której będzie wysyłany alarm testowy; upewnić się, że w danym momencie nie jest prowadzona żadna korespondencja i nadać alarm testowy; oczekiwać na potwierdzenie. 3

4 2. Procedury DSC HF dla stacji statkowych DISTRESS ALARM W NIEBEZPIECZEŃSTWIE. Nadanie alarmu distress DSC statek stacja brzegowa: Alarm distress DSC powinien zostać wysłany do stacji brzegowej, jeżeli statek znajduje się w obszarze A3 lub A4 w paśmie HF oraz w paśmie MF i/lub VHF do statków znajdujących się w pobliżu. Alarm distress DSC powinien o ile jest to możliwe ostatnią znaną pozycję statku oraz czas UTC, w którym została ona określona. Jeżeli pozycja ta nie będzie wstawiona automatycznie to należy ją wpisać ręcznie. Nadanie alarmu distress DSC a paśmie HF odbywa się w następujący sposób: nastroić odbiornik DSC na odpowiednią częstotliwość (4207,5 khz, 6312 khz, 8414,5 khz, khz 16804,5 khz); jeżeli czas pozwoli wprowadzić za pomocą klawiszy: - przyczyna niebezpieczeństwa (np. pożar) - ostatnia, znana pozycja statku (długość i szerokość) - czas UTC, w którym pozycja była określona - rodzaj dalszej łączności (radiotelefon); nadać alarm distress DSC. Wybór odpowiedniej częstotliwości w paśmie HF: Podczas wyboru odpowiedniej częstotliwości z pasma HF należy uwzględnić porę dnia, porę roku oraz aktualną propagację fal radiowych pasma HF, aby transmisja alarmu DSC była jak najbardziej efektywna. Generalnie uznaję się pasmo 8 MHz za podstawowe dla łączności na morzu (8414,5 khz). Jednak transmisja alarmu distress DSC na więcej niż jednej częstotliwości pasma HF zwiększa możliwość odbioru alarmu przez stację brzegową. Nadanie alarmu distress DSC HF może odbyć się na dwa sposoby: nadania alarmu na jednej częstotliwości pasma HF i następnie oczekiwanie na potwierdzenie przez stację brzegową; jeżeli w ciągu 3 minut nie otrzymamy potwierdzenia odbioru alarmu, nadajemy alarm ponownie na innej częstotliwości z pasma HF (zalecane); nadanie alarmu DSC na więcej niż jednej częstotliwości pasma HF bez przerw luz z krótkimi przerwami pomiędzy nadawaniem alarmu, ale bez oczekiwania na potwierdzenie odbioru alarmu. Korespondencja w niebezpieczeństwie: Procedura postępowania przy użyciu radiotelefonu w paśmie HF opisane są w punkcie 1.1 (korespondencja w niebezpieczeństwie) identycznie jak dla MH/VHF. Natomiast procedura prowadzenia korespondencji w niebezpieczeństwie za pomocą telexu wygląda następująco: tryb FEC (forward terror correcion) powinien być włączony; każda wiadomość powinna być poprzedzona: - przynajmniej jeden powrót karetki - linia przesuwu - jedno przesunięcie litery - sygnał alarmowy MAYDAY ; statek znajdujący się w niebezpieczeństwie powinien rozpocząć łączność w niebezpieczeństwie telexem na odpowiedniej częstotliwości: - powrót karetki, linia przesuwu, przesunięcie litery - sygnał alarmowy MAYDAY - słowa this is - 9-cio cyfrowy numer identyfikacyjny i call sign lub nazwa statku w niebezpieczeństwie - pozycja statku jeżeli nie została zawarta w alarmie distress DSC - przyczyna alarmu (np. pożar) - inne przydatne informacje, mogące ułatwić akcję ratowniczą. Postępowanie statku w przypadku odebrania alarmu DSC HF od innego statku: Statki, które odebrały alarm distress DSC HF nie powinny potwierdzać tego alarmu, lecz powinny oczekiwać na potwierdzenie od stacji brzegowej. W czasie oczekiwania statki powinny: w przypadku wskazania radiotelefonu jako dalszy środek łączności nastroić radiotelefon na odpowiednią częstotliwość w paśmie, w którym został odebrany alarm w przypadku wskazani telexu jako dalszy środek łączności nastroić telex na odpowiednią częstotliwość w paśmie, w którym został odebrany alarm oraz w miarę możliwości nasłuchiwać radiotelefon na częstotliwości alarmowej tego samego pasma; jeżeli alarm distress DSC HF został odebrany w więcej niż jednym paśmie HF, to oczekiwanie na potwierdzenie powinno odbyć się na paśmie najlepszym w danym momencie (pora dnia, pora roku, propagacja); jeżeli zaś alarm distress DSC został odebrany w paśmie 8 MHz to częstotliwość tego pasma uznajemy za podstawową na oczekiwanie na odbiór potwierdzenia alarmu przez stację brzegową; jeżeli w ciągu 2 minut nie odbierzemy potwierdzenia odbioru alarmu DSC na danym paśmie to należy przestroić odbiornik na częstotliwość innego pasma uznanego za najlepsze w danym momencie; jeżeli w ciągu 5 minut nie odbierzemy potwierdzenia odbioru alarmu distress DSC od stacji brzegowej i nie jest prowadzona żadna korespondencja w niebezpieczeństwie na wskazanej częstotliwości, należy 4

5 poinformować RCC (Rescue Co-ordination Centre) oraz nadać alarm distress DSC relay call (alarm za inny statek do stacji brzegowej). Nadanie alarmu distress DSC za inny statek (DSC distress relay call): Alarm distress DSC relay call powinien zostać zredagowany ręcznie w przypadku, gdy nie odebraliśmy potwierdzenia odbioru tego alarmu przez stację brzegową oraz gdy nie jest prowadzona na wskazanym paśmie korespondencja w niebezpieczeństwie: nastroić odbiornik DSC na odpowiednią częstotliwość wybranego pasma HF zgodnie z opisem powyżej; wybrać opcję distress relay call; - wybrać format wywołania: do odpowiedniej stacji brzegowej (jej 9-cio cyfrowy numer identyfikacyjny) - 9-cio cyfrowy numer identyfikacyjny statku w niebezpieczeństwie - przyczyna niebezpieczeństwa (np. pożar) - ostatnia znana pozycja statku w niebezpieczeństwie, jeżeli znana - czas UTC ostatniej znanej pozycji - rodzaj dalszej łączności; nadać alarm DSC distress relay call. Potwierdzenie alarmu distress DSC HF relay call odebranego od stacji brzegowej: Statek, który odebrał alarm distress DSC nadany przez stację brzegową za inny statek (DSC distress relay call) w paśmie HF, nie powinien potwierdzać odbioru tego alarmu za pomocą DSC, lecz przy użyciu radiotelefonu na częstotliwości przeznaczonej do łączności w niebezpieczeństwie w tym samym paśmie co został odebrany alarm. 2.2 URGENCY MESSAGES ALARM PILNOŚCI (PONAGLENIA). Transmisja wiadomości pilności w paśmie HF powinna odbyć się do wszystkich statków w określonym obszarze geograficznym lub do wybranej stacji brzegowej. Transmisja taka składa się z zapowiedzi nadania wiadomości pilności (DSC) oraz z nadania wiadomości pilności (radiotelefon). Zapowiedź nadania wiadomości ponaglenia w paśmie HF (DSC urgency messages): nastroić odbiornik DSC na odpowiednią częstotliwość pasma HF uwzględniając porę dnia, roku i propagację fal w danym momencie; często pasmo 8 MHz uznajemy za podstawowe; - format wywołania (wszystkie stacje w danym rejonie geograficznym lub wybrana stacja) - kategorię wywołania (urgency) - częstotliwość pasma HF, na której zostanie nadana wiadomość ponaglenia - rodzaj dalszej łączności (radiotelefon lub radiotelex) wysłać zapowiedź nadania wiadomość ponaglenia; Jeżeli zapowiedź nadania wiadomości pilności DSC adresowana była do stacji brzegowej, należy wówczas czekać na potwierdzenie odbioru, a gdy w ciągu 5 minut nie otrzymamy potwierdzenia, wiadomość wysyłamy ponownie na innym paśmie w HF. Transmisja wiadomości pilności w paśmie HF (DSC urgency messages): nastroić wskazany w zapowiedzi środek łączności (radiotelefon lub radiotelex) na odpowiednią częstotliwość podaną w zapowiedzi nadania wiadomości ponaglenia); w przypadku radiotelefonu rozpocząć korespondencję: - PAN PAN x3 - ALL STATIONS lub stację w danym rejonie geograficznym lub wybrana stacja x3-9-cio cyfrowy numer identyfikacyjny, call sign lub inna identyfikacja statku własnego - teks wiadomości pilności; w przypadku radiotelexu sporządzamy telex: - tryb FEC (forward terror correcion) powinien być włączony - powrót karetki, linia przesuwu, przesunięcie litery - sygnał ponaglenia PAN PAN - słowa this is - 9-cio cyfrowy numer identyfikacyjny i call sign lub nazwa statku - teks wiadomości ponaglenia (pilności) SAFETY ALARM BEZPIECZEŃSTWA. Zasada transmisji wiadomości bezpieczeństwa w paśmie HF jest identyczna jak w punkcie 2.2. (urgency messages) za wyjątkiem: w zapowiedzi nadania wiadomości bezpieczeństwa DSC w kategorii wywołania wybieramy SAFETY zamiast URGENCY ; podczas transmisji wiadomości bezpieczeństwa, należy użyć SECURITE zamiast PAN PAN. 5

6 3. Procedury DSC VHF/MF dla stacji brzegowych DISTRESS - ALARM W NIEBEZPIECZEŃSTWIE. Nadanie alarmu distress DSC oznacza, że jakiś statek, samolot lub osoba jest w niebezpieczeństwie i wymaga natychmiastowej pomocy. Stacja brzegowa, która odebrała taki alarm musi się upewnić, że zostanie on doręczony do RCC (Rescue Co-ordination Centre). Potwierdzenie odbiory alarmu distress DSC HF musi odbyć się możliwie jak najszybciej przez odpowiednią stację brzegową. Potwierdzenie alarmu distress DSC przez stację brzegową: Stacja brzegowa powinna potwierdzić alarm distress DSC możliwie jak najszybciej na tej samej częstotliwości (CH 70 dla VHF lub 2187,5 khz dla MF), na której został nadany alarm. Potwierdzenie powinno być nadane do wszystkich stacji statkowych: użyć odbiornika DSC, który jest nastrojony na częstotliwość, na której został odebrany alarm; - kategoria wywołania (distress alert acknowledgement) - 9-cio cyfrowy numer identyfikacyjny statku będącego w niebezpieczeństwie - przyczyna alarmowania (np. pożar) - koordynator w niebezpieczeństwie - czas (UTC), w którym była określona ostatnia znana pozycja; nadać potwierdzenie odbioru alarmu; przygotować wskazany w alarmie środek łączności do dalszej korespondencji w niebezpieczeństwie (radiotelefon i/lub radiotelex tylko MF). Nadanie alarmu distress DSC za inny statek (DSC distress relay call): Stacja brzegowa może nadać alarm DSC za inny statek (DSC distress relay call) w przypadku, gdy otrzyma informacje o niebezpieczeństwie danego statku z innych źródeł niż DSC oraz gdy stacja brzegowa uzna, że dalsza pomoc jest niezbędna. Alarm należy nadać do wszystkich statków (tylko VHF) lub do statków w danym rejonie geograficznym (MF lub HF) lub do konkretnego statku. Alarm DSC za inny statek należy nadać w następujący sposób: nastroić odbiornik DSC na odpowiednią częstotliwość (CH 70 dla VHF lub 2187,5 khz dla MF); - kategoria wywołania (distress relay call) - format wywołania (wszystkie statki, statki w danym rejonie geograficznym lub wybrany statek) - 9-cio cyfrowy numer identyfikacyjny statku w niebezpieczeństwie, jeśli znany - przyczyna alarmu (np. pożar) - koordynator w niebezpieczeństwie - czas (UTC), w którym została określona ostatnia znana pozycja; nadać alarm za inny statek; oczekując na potwierdzenie odbioru alarmu przez stację statkową, przygotować (nastroić) radiotelefon do korespondencji w niebezpieczeństwie. Potwierdzenie nadania alarmu za inny statek (DSC distress relay call): Jeżeli alarm za inny statek nadał statek, odpowiednia stacja brzegowa upewniając się, że ten alarm dotrze do RCC, potwierdza ten alarm (distress relay call acknowledgement) do wszystkich statków. Jeżeli alarm za inny statek nadała stacja brzegowa, inna stacja brzegowa normalnie nie podejmuje żadnej akcji URGENCY MESSAGES ALARM PILNOŚCI (PONAGLENIA). Alarm pilności (ponaglenia) DSC może zostać nadany na jednej lub więcej częstotliwościach przy użyciu kategorii wywołania jako urgency i adresowany do wszystkich statków (tylko VHF), do statków w danym rejonie geograficznym (MF lub HF) lub do konkretnego statku/stacji. Nadanie alarmu pilności: nastroić nadajnik DSC na odpowiednią częstotliwość (CH 70 dla VHF lub 2187,5 khz dla MF); - format wywołania (wszystkie statki, statki w danym obszarze geograficznym lub konkretny statek) - kategoria wywołania (urgency) - częstotliwość, na której zostania nadana wiadomość ponaglenia - rodzaj dalszej komunikacji; nadać zapowiedź nadania wiadomości pilności. Po nadaniu zapowiedzi nadania wiadomości pilności DSC, wiadomość ponaglenia zostanie nadana na wskazanej częstotliwości przy użyciu wskazanego typu komunikacji. 6

7 3.3. SAFETY ALARM BEZPIECZEŃSTWA. Alarm bezpieczeństwa DSC może zostać nadany na jednej lub więcej częstotliwościach przy użyciu kategorii wywołania jako safety i adresowany do wszystkich statków (tylko VHF), do statków w danym rejonie geograficznym (MF lub HF) lub do konkretnego statku/stacji. Nadanie wiadomości bezpieczeństwa: nastroić nadajnik DSC na odpowiednią częstotliwość (CH 70 dla VHF lub 2187,5 khz dla MF); - format wywołania (wszystkie statki, statki w danym obszarze geograficznym lub konkretny statek) - kategoria wywołania (safety) - częstotliwość, na której zostania nadana wiadomość bezpieczeństwa - rodzaj dalszej komunikacji; nadać zapowiedź nadania wiadomości bezpieczeństwa. Po nadaniu zapowiedzi nadania wiadomości bezpieczeństwa DSC, wiadomość bezpieczeństwa zostanie nadana na wskazanej częstotliwości przy użyciu wskazanego środka komunikacji KORESPONDENCJA PUBLICZNA. Kanał 70 VHF DSC jest używany zarówno do łączności w niebezpieczeństwie, jak i korespondencji publicznej DSC. W paśmie MF do korespondencji publicznej DSC używa się kanałów międzynarodowych i narodowych, oddzielonych od częstotliwości 2187,5 khz używanej do cyfrowego selektywnego wywołania w niebezpieczeństwie. Stacja brzegowa prowadząca korespondencję publiczną ze stacją statkową za pomocą DSC MF powinna używać kanałów narodowych, na których utrzymuje nasłuch. Międzynarodowy kanał do korespondencji publicznej DSC MF może być użyty pomiędzy statkiem a stacją brzegową innej narodowości. Stacja brzegowa nadaje na częstotliwości 2177 khz, a odbierać informacje na częstotliwości 2189,5 khz. Rozpoczęcie korespondencji publicznej: nastroić odbiornik DSC na odpowiednią częstotliwość; na odbiorniku DSC wybrać za pomocą klawiatury następujące dane: - 9-cio cyfrowy numer identyfikacyjny wołanej stacji statkowej - kategoria wywołania (routine) - rodzaj dalszej łączności (radiotelefon) - informacje o wolnym kanale częstotliwości do prowadzenia korespondencji publicznej; wysłać wywołania korespondencji publicznej, upewniając się, że nie jest w danym momencie prowadzona żadna łączność na danej częstotliwości. Stacja brzegowa może nadać dwukrotnie wywołanie korespondencji publicznej na tej samej częstotliwości/kanale w odstępie czasowym 45 sekund, gdy nie odbierze potwierdzenia przed drugim nadaniem wywołania. Jeżeli stacja brzegowa nie dobierze potwierdzenia wywołania korespondencji publicznej po dwukrotnym nadaniu wywołania, kolejny raz może nadać wywołanie na tej samej częstotliwości po upływie 30 minut lub na innej częstotliwości po upływie 5 minut. Potwierdzenie wywołania korespondencji publicznej przez statek: Potwierdzenie wywołania korespondencji publicznej powinno być nadane na kanale/częstotliwości sparowanej z tą, na której zostało odebrane wywołanie korespondencji publicznej: nastroić odbiornik DSC na odpowiednią częstotliwość: na odbiorniku DSC wybrać za pomocą klawiatury następujące dane: - format wywołania (konkretna stacja statkowa) - 9-cio cyfrowy numer identyfikacyjny wołającej stacji statkowej - kategoria wywołania (routine) - jeżeli jest możliwość prowadzenia korespondencji publicznej na kanale/częstotliwości wskazanej przez statek zawrzeć te same informacje lub wskazać inny kanał/częstotliwość w przypadku braku możliwości prowadzenia korespondencji na wskazanym kanale; jeżeli statek nie zaproponował żadnej częstotliwości/kanału do dalszej łączności, w potwierdzeniu stacja brzegowa wybiera wolny kanał/częstotliwość; wysłać potwierdzenie odbioru wywołania korespondencji publicznej. 4. Procedury DSC HF dla stacji brzegowych DISTRESS - ALARM W NIEBEZPIECZEŃSTWIE. Każdy statek, w niektórych przypadkach może nadać alarm distress DSC na kilku częstotliwościach pasma HF, w krótkich odstępach czasowych pomiędzy kolejnym wysyłaniem alarmu. Stacja brzegowa musi potwierdzić odebranie alarmu distress DSC HF na wszystkich częstotliwościach pasma HF, na których odebrała alarm. 7

8 Korespondencja w niebezpieczeństwie powinna być prowadzona na odpowiedniej częstotliwości pasma, na którym został odebrany alarm ze statku. Do korespondencji w niebezpieczeństwie używa się radiotelefonu lub radiotelexu (NBDP). Wysłanie alarmu za inny statek na DSC HF (DSC distress relay call) powinno odbyć się na paśmie, które wybieramy biorąc pod uwagę porę dnia, roku oraz propagację. Konwencja IMO zobowiązuje statki do prowadzenia ciągłego nasłuchu DSC w paśmie 8 MHz oraz na przynajmniej jednym innym paśmie. Alarm za inny statek DSC HF powinien być wysyłany tylko na jednym paśmie URGENCY MESSAGES ALARM PILNOŚCI (PONAGLENIA). Transmisja wiadomości ponaglenia na DSC HF przez stację brzegową jest analogiczna jak w przypadku stacji statkowych. Procedura jest opisana w punkcie 2.2. Dodatkowo można dodać, że w przypadku wybrania dalszego środka łączności jako radiotelex, tryb ARQ może być użyty tylko wtedy, gdy stacja brzegowa widzi ku temu korzystny powód, a numer stacji statkowej jest znany SAFETY ALARM BEZPIECZEŃSTWA. Transmisja wiadomości bezpieczeńśtwa na DSC HF przez stację brzegową jest analogiczna jak w przypadku stacji statkowych. Procedura jest opisana w punkcie 2.3. Dodatkowo można dodać, że w przypadku wybrania dalszego środka łączności jako radiotelex, tryb ARQ może być użyty tylko wtedy, gdy stacja brzegowa widzi ku temu korzystny powód, a numer stacji statkowej jest znany. 5. Częstotliwości dla RTF, DSC oraz NBDP. Częstotliwości dla RTF, DSC i NBDP (khz): RTF DSC NBDP VHF CH 16 CH MF ,5 2174,5 HF ,5 6312,0 8414, , ,5 4177,5 6268,0 8376, , ,0 8

Najważniejsze rodzaje łączności

Najważniejsze rodzaje łączności Najważniejsze rodzaje łączności DISTRESS komunikat alarmowy nadawany przez osobę lub statek znajdujący się w bezpośrednim niebezpieczeństwie za pomocą przystawki DSC MAYDAY łączność bezpieczeństwa. Komunikat

Bardziej szczegółowo

Świadectwo operatora radiotelefonisty VHF

Świadectwo operatora radiotelefonisty VHF Świadectwo operatora radiotelefonisty VHF Zestaw pytań do testów wyboru Zaznaczona poprawna odpowiedź BUDOWA I OBSŁUGA URZĄDZEŃ RADIOTELEFONICZNYCH VHF 1. Bateria litowa zasilająca radiopławę powinna zapewnić:

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00113984 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C Strona 1 z 9 Dziękujemy za zakup stacji pogodowej. Produkt został wykonany z najwyższa starannością.

Bardziej szczegółowo

Łączność radioteleksowa w systemie ARQ. Instrukcja do ćwiczenia

Łączność radioteleksowa w systemie ARQ. Instrukcja do ćwiczenia Łączność radioteleksowa w systemie ARQ Instrukcja do ćwiczenia 1 1 Pytania kontrolne 1. Wyjaśnij znaczenie skrótów i pojęć: ARQ, FEC, Tx, Rx, numer selcall, znamiennik, transmisja Dx i Rx. 2. Wyjaśnij

Bardziej szczegółowo

Blaski i cienie DSC Artur Krystosik

Blaski i cienie DSC Artur Krystosik Blaski i cienie DSC Artur Krystosik Gdy kilkanaście lat temu po raz pierwszy wziąłem UKF-kę do ręki, nogi miałem jak z waty a głos drżący. Trema początkującego na szczęście szybko mija i zwykle po kilku

Bardziej szczegółowo

Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu SRC. Zestaw pytań do testów wyboru

Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu SRC. Zestaw pytań do testów wyboru Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu SRC Zestaw pytań do testów wyboru OGÓLNA WIEDZA O PODSYSTEMACH I URZĄDZENIACH RADIOWYCH GMDSS, STOSOWANYCH NA OBSZARZE MORZA A1 1. Utworzony system GMDSS

Bardziej szczegółowo

WSPR. by SP3IY

WSPR.  by SP3IY WSPR http://wsprnet.org by SP3IY Zielona Góra 12 listopada 2010 Weak Signal Propagation Reporter to system łączności, dzięki któremu możemy w prosty sposób określać propagację sygnałów na wybranym paśmie.

Bardziej szczegółowo

Radiostacja IV kategorii powinna pełnić służbę przez upoważnionego operatora przynajmniej od 0830 do 0930 czasu statkowego (lokalnego).

Radiostacja IV kategorii powinna pełnić służbę przez upoważnionego operatora przynajmniej od 0830 do 0930 czasu statkowego (lokalnego). OPERATOR VHF pytania i odpowiedzi 1 VHF REGULAMINY 1. W jakim okresie czasu powinna pełnić służbę radiostacja IV kategorii? Radiostacja IV kategorii powinna pełnić służbę przez upoważnionego operatora

Bardziej szczegółowo

MORSKIE I LOTNICZE RADIOWE SYSTEMY ALARMOWANIA MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY

MORSKIE I LOTNICZE RADIOWE SYSTEMY ALARMOWANIA MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY Piotr Bojarski Akademia Morska w Gdyni MORSKIE I LOTNICZE RADIOWE SYSTEMY ALARMOWANIA MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY Powtarzające się w ostatnim okresie, szczególnie na przestrzeni ostatniego roku, katastrofy morskie

Bardziej szczegółowo

RADIOTELEFONU FR - 100

RADIOTELEFONU FR - 100 Instrukcja Obsługi RADIOTELEFONU FR - 100 Maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Grottgera 3 tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl DANE TECHNICZNE Częstotliwość pracy BAND A BAND

Bardziej szczegółowo

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo Proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. ROZPOCZĘCIE PRACY Przed użyciem konsoli głównej i nadajnika: 1. Zdejmij pokrywę baterii

Bardziej szczegółowo

Organizacja łączności radiowej UKF dla KSRG autor: mł. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek

Organizacja łączności radiowej UKF dla KSRG autor: mł. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek Organizacja łączności radiowej UKF dla KSRG autor: mł. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek 1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja w naziemnej radiokomunikacji morskiej w 110 rocznicę jej utworzenia

Automatyzacja w naziemnej radiokomunikacji morskiej w 110 rocznicę jej utworzenia Jerzy CZAJKOWSKI Automatyzacja w naziemnej radiokomunikacji morskiej w 110 rocznicę jej utworzenia W 2005 roku radiokomunikacja morska na świecie obchodzi kolejną okrągłą rocznicę 110-lecie działania i

Bardziej szczegółowo

Świadectwo operatora radiotelefonisty w służbie radiokomunikacyjnej śródlądowej IWC

Świadectwo operatora radiotelefonisty w służbie radiokomunikacyjnej śródlądowej IWC Świadectwo operatora radiotelefonisty w służbie radiokomunikacyjnej śródlądowej IWC Zestaw pytań do testów wyboru Zaznaczona poprawna odpowiedź OGÓLNA WIEDZA O SYSTEMIE, PODSYSTEMACH I URZĄDZENIACH RADIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów

Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów GEN-128B, GEN-B4, GEN-B4C 1. Elementy systemu MODEL GEN-128B KAL-B4 KAL-B4C OPIS Baza z klawiaturą Odbiornik powiadomienia Ładowarka ZASILANIE 12 V, 800

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA. w Gdyni. Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA. Specjalność: Elektronika Morska

AKADEMIA MORSKA. w Gdyni. Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA. Specjalność: Elektronika Morska AKADEMIA MORSKA w Gdyni Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA PROGRAM I WYMAGANIA Specjalność: Elektronika Morska Gdynia 2014 Nazwisko... Family name Imiona... Given name Nazwa statku... ship

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: System sterowania napędami PORTOS

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: System sterowania napędami PORTOS R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 stycznia 2015 r. Poz. 99. Rozporządzenie. z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych

Warszawa, dnia 20 stycznia 2015 r. Poz. 99. Rozporządzenie. z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2015 r. Poz. 99 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS SYSTEMU TRANSMISJI ALARMÓW

INTERFEJS SYSTEMU TRANSMISJI ALARMÓW STEKOP SA Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.com INTERFEJS SYSTEMU TRANSMISJI ALARMÓW typ RDC 400 ver. 1 Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE DROGOWYM RADIOKOMUNIKACJA AMATORSKA

LABORATORIUM TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE DROGOWYM RADIOKOMUNIKACJA AMATORSKA ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE DROGOWYM INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR

Bardziej szczegółowo

10 Międzynarodowa Organizacja Radia i Telewizji.

10 Międzynarodowa Organizacja Radia i Telewizji. 10 Międzynarodowa Organizacja Radia i Telewizji. Odbiór sygnału telewizyjnego. Pytania sprawdzające 1. Jaką modulację stosuje się dla sygnałów telewizyjnych? 2. Jaka jest szerokość kanału telewizyjnego?

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

System AIS. Paweł Zalewski Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademia Morska w Szczecinie

System AIS. Paweł Zalewski Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademia Morska w Szczecinie System AIS Paweł Zalewski Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademia Morska w Szczecinie - 2 - Treść prezentacji: AIS AIS i ECDIS AIS i VTS AIS i HELCOM Podsumowanie komentarz - 3 - System AIS (system

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) System Wykrywania, Ostrzegania i Alarmowania (SWOA) - Poznań Jest to zespół współpracujących ze sobą organizacji, stworzony w celu: Alarmowania i ostrzegania

Bardziej szczegółowo

System Automatycznej Identyfikacji. Automatic Identification System (AIS)

System Automatycznej Identyfikacji. Automatic Identification System (AIS) System Automatycznej Identyfikacji Automatic Identification System (AIS) - 2 - Systemy GIS wywodzą się z baz danych umożliwiających generację mapy numerycznej i bez względu na zastosowaną skalę mapy wykonują

Bardziej szczegółowo

PRN-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI PRN-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

PRN-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI PRN-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

NOVA IV (RWR )

NOVA IV (RWR ) NOVA IV (RWR040868..) Instrukcja instalacji i obsługi PODSTAWY SZYBKIEJ INSTALACJI W celu szybkiej instalacji bezprzewodowego odbiornika RW-R04 postępuj zgodnie z poniższym opisem: Zamontuj odbiornik w

Bardziej szczegółowo

M24 8 + 16 kanałowa radiostacja PMR446

M24 8 + 16 kanałowa radiostacja PMR446 M24 8 + 16 kanałowa radiostacja PMR446 Gratulujemy zakupu! M24 jest radiostacją PMR446, która może być bez licencji używana w całej Europie. Prosimy zajrzeć do schematów Ograniczenia użytkowania po informacje

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun Multi XL

Budzik cyfrowy Braun Multi XL INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Braun Multi XL Nr produktu 672512 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Instrukcje dotyczące baterii. 1. Nie używaj akumulatorów. 2. Używaj tylko baterii alkaicznych AA tego samego

Bardziej szczegółowo

ALARM O SKAŻENIACH. Dźwięk trwający Powtarzana trzykrotnie

ALARM O SKAŻENIACH. Dźwięk trwający Powtarzana trzykrotnie ALARM O SKAŻENIACH Sposoby ogłaszania alarmów za pomocą syren przy pomocy rozgłośni radiowych, ośrodków TVP, telewizji kablowej Dźwięk trwający Powtarzana trzykrotnie 10 sekund zapowiedź słowna: powtarzany

Bardziej szczegółowo

G6 8 kanałowa radiostacja PMR446

G6 8 kanałowa radiostacja PMR446 G6 8 kanałowa radiostacja PMR446 Gratulujemy zakupu! G6 jest radiostacją PMR446, która może być bez licencji używana w całej Europie. Prosimy zajrzeć do schematów Ograniczenia użytkowania po informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ZEUS

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ZEUS INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ZEUS UWAGA: Nie wolno nadawad bez podłączonej anteny może dojśd do uszkodzenia sprzętu. Urządzenie zostało przetestowane i skalibrowane w fabryce. Wszelkie próby ingerowania

Bardziej szczegółowo

Urządzenie nadawczo-odbiorcze PMR 446 Nr produktu

Urządzenie nadawczo-odbiorcze PMR 446 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie nadawczo-odbiorcze PMR 446 Nr produktu 000558090 Strona 1 z 7 Główne elementy sterowania i części radia Strona 2 z 7 Obsługa Włączanie/wyłączanie zasilania i ustawienie głośności

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura INSTRUKCJA OBSŁUGI Rys.1. Wyświetlacz Rys.2. Klawiatura Przycisk Funkcja PWR/MODE Dłuższe naciśnięcie włącza lub wyłącza skaner. Krótkie naciśnięcie przełącza tryby pracy skanera pomiędzy trybem VFO i

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/10 PL Instrukcja obsługi Spis treści 1 Ważne 4 Bezpieczeństwo 4 Recykling 4 2 SDV6122 5 Opis 5 3 Przygotowywanie do pracy 6 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Retransmiter UNI LEGION.

Retransmiter UNI LEGION. Retransmiter UNI LEGION. Parametry techniczne. Retransmiter UNI jest bezobsługowym urządzeniem elektronicznym służącym do odbioru sygnałów z nadajników radiowych pasma 400MHz, produkowanych przez firmę

Bardziej szczegółowo

Paweł Popiel (IMS-GRIFFIN) Wykorzystanie elektroniki jachtowej w ratownictwie morskim

Paweł Popiel (IMS-GRIFFIN) Wykorzystanie elektroniki jachtowej w ratownictwie morskim Paweł Popiel (IMS-GRIFFIN) Wykorzystanie elektroniki jachtowej w ratownictwie morskim Konferencja Bezpieczna praktyka żeglarska. Temat: Wykorzystanie elektroniki jachtowej w nawigacji i ratownictwie morskim.

Bardziej szczegółowo

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

Motorola. Defy E365. Modele Defy E365 GLEAM GLEAM+ MOTOKRZR K1 MOTOLUXE MOTORAZR2 V8 V3 V3i V80. Wiadomości Tu i Teraz. Ustawienie.

Motorola. Defy E365. Modele Defy E365 GLEAM GLEAM+ MOTOKRZR K1 MOTOLUXE MOTORAZR2 V8 V3 V3i V80. Wiadomości Tu i Teraz. Ustawienie. Motorola Modele Defy E365 GLEAM GLEAM+ MOTOKRZR K1 MOTOLUXE MOTORAZR2 V8 V3 V3i V80 Defy są widoczne w powiadomieniach (górny pasek) Można włączyć tylko 1 kanał. Aby zobaczyć wiadomości innego kanału niż

Bardziej szczegółowo

LRC dla operatorów SRC

LRC dla operatorów SRC LRC dla operatorów SRC Artur Krystosik Jako że zawsze uważałem że wiedza to podstawa, a najlepszą metodą jej nabycia jest dobry wykład wybrałem się na kurs LRC organizowany w Gdyni. Zarówno organizator

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA ŻEGLARSTWA kpt. Piotra Lewandowskiego kpt. Bartłomieja Czarcińskiego

SZKOŁA ŻEGLARSTWA kpt. Piotra Lewandowskiego kpt. Bartłomieja Czarcińskiego SZKOŁA ŻEGLARSTWA kpt. Piotra Lewandowskiego kpt. Bartłomieja Czarcińskiego rejsy morskie czarter jachtów certyfikaty ISSA szkolenia żeglarskie czartery ze skipperem szkolenia motorowodne podręczniki dla

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA. w Gdyni. Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA. Specjalność: Elektronika Morska

AKADEMIA MORSKA. w Gdyni. Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA. Specjalność: Elektronika Morska AKADEMIA MORSKA w Gdyni Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA PROGRAM I WYMAGANIA Specjalność: Elektronika Morska Gdynia 2012 Nazwisko... Family name Imiona... Given name Nazwa statku... ship

Bardziej szczegółowo

Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu (GMDSS) SRC

Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu (GMDSS) SRC Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu (GMDSS) SRC Zestaw pytań do testów wyboru Zaznaczona poprawna odpowiedź OGÓLNA WIEDZA O SYSTEMIE, PODSYSTEMACH I URZĄDZENIACH RADIOWYCH GMDSS 1. Utworzony

Bardziej szczegółowo

Wojciech Paczkowski Wypadek na morzu - zasady postępowania. powania w oczekiwaniu na pomoc

Wojciech Paczkowski Wypadek na morzu - zasady postępowania. powania w oczekiwaniu na pomoc Wojciech Paczkowski Wypadek na morzu - zasady postępowania powania w oczekiwaniu na pomoc WYPADEK NA MORZU ZASADY POSTĘPOWANIA W OCZEKIWANIU NA POMOC DziałalnośćMorskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZACJA I ŁĄCZNOŚĆ. Przygotował: Kogut

SYGNALIZACJA I ŁĄCZNOŚĆ. Przygotował: Kogut SYGNALIZACJA I ŁĄCZNOŚĆ Przygotował: Kogut Łączność radiotelefoniczna Kanał 16 nasłuch i wywoływanie Zasady łączności MKS literowanie nazw wg kodu MKS CallSign i MMSI Zawisza Czarny: Callsign: SPGZ MMSI:

Bardziej szczegółowo

DAB+ TUNER BOX 945. Enjoy it. Instrukcja obsługi

DAB+ TUNER BOX 945. Enjoy it. Instrukcja obsługi DAB+ TUNER BOX 945 Enjoy it. Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem...3 Wskazówki montażowe...3 Informacje producenta... 3 Gwarancja...3

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY MODULATOR MT41 OPIS PRODUKTU Modulator MT41 przeznaczony jest do formowania kanałów w paśmie UHF, w standardach G/K/I/L/H/M/N/Australia. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji dwuwstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1 Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu R. Krenz 1 Wstęp Celem projektu było opracowanie cyfrowego system łączności dla bezzałogowych statków latających średniego

Bardziej szczegółowo

Radiowa stacja pogodowa WD4005 Instrukcja obsługi Nr produktu:

Radiowa stacja pogodowa WD4005 Instrukcja obsługi Nr produktu: Radiowa stacja pogodowa WD4005 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672410 1. CZĘŚCI SKŁADOWE 1.1 ODBIORNIK GŁÓWNY Panel przedni Panel tylni WYŚWIETLACZ Dzień 2 (jutro) Dzień 3 Dzień 4 1.2 NADAJNIK 2. URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

TELEMETRIA. [Kontrola ochrony oddychania wspierana systemem radiowym z serią alpha]

TELEMETRIA. [Kontrola ochrony oddychania wspierana systemem radiowym z serią alpha] TELEMETRIA [Kontrola ochrony oddychania wspierana systemem radiowym z serią alpha] Czym jest system telemetryczny? Telemetria: pomiar parametrów pracy na odległość Seria alpha - modułowy system kontroli

Bardziej szczegółowo

DAB+ Tuner Box 835 Instrukcja obsługi

DAB+ Tuner Box 835 Instrukcja obsługi www.blaupunkt.com DAB+ Tuner Box 835 Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem...3 Wskazówki montażowe...3

Bardziej szczegółowo

PT-4 TRAFO ZASILACZ WE STER. GND + 12V WY OC. Sieć 220V + - ZASTOSOWANIE.

PT-4 TRAFO ZASILACZ WE STER. GND + 12V WY OC. Sieć 220V + - ZASTOSOWANIE. PT-4 ZASTOSOWANIE. Płytka PT-4 służy do wygenerowania informacji o zaniku napięcia (np. sieciowego) przez czas dłuższy niż określony. Fabrycznie czas jest ustalony na 4h. W zależności od potrzeb może być

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Radio DAB. Nr produktu

Radio DAB. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB Nr produktu 000619437 Strona 1 z 12 Polski Widok urządzenia Widok od przodu Wyświetlacz WŁ./WYŁ. Głośność/ Potwierdzenie wprowadzenia W górę/w dół Głośnik Tył Antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Integracja CTI rejestratorów TRX z systemami radiowymi KENWOOD NEXEDGE. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński

Integracja CTI rejestratorów TRX z systemami radiowymi KENWOOD NEXEDGE. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC Integracja CTI rejestratorów TRX z systemami radiowymi KENWOOD NEXEDGE Wersja 1.0 Październik 2013 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078

Bardziej szczegółowo

SKRYPT SRC Szkoła Żeglarstwa Solent - Tomasz Kosiewicz

SKRYPT SRC Szkoła Żeglarstwa Solent - Tomasz Kosiewicz SKRYPT SRC Szkoła Żeglarstwa Solent - Tomasz Kosiewicz www.solent-sail.pl LICENCJE Jachtowe radio VHF jest podstawowym urządzeniem pozwalającym na kontakt z innymi jednostkami, portem czy służbami ratowniczymi

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu narzędzi

Rozkład menu narzędzi Tylko administrator systemu ma dostęp do wszystkich opcji Narzędzi. Ustawienia urządzenia Ogólne Oszczędzanie energii Inteligentny Uruchamiany pracą Planowany Data i godzina Strefa czasowa (różnica dla

Bardziej szczegółowo

Moduł DEIMIC IR Spis treści

Moduł DEIMIC IR Spis treści Moduł DEIMIC IR Spis treści 1.Diody statusowe modułu...2 2.Połączenie z siecią WiFi...2 3.Komunikacja z modułem...3 4.Obsługiwane komendy...3 5.Przykłady...4 5.1.Identyfikacja wszystkich modułów w sieci

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5121/10 PL Instrukcja obsługi Spis treści 1 Ważne 4 Bezpieczeństwo 4 Recykling 4 2 SDV5121 5 Opis 5 3 Przygotowywanie do pracy 6 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 Instrukcja obsługi ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 1 ArtPlayer to proste oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików video i ich wybór poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

Przemienniki Amatorskie Regionu Łódzkiego. Witamy w Łodzi! Przewodnik dla radioamatorów pracujących w Łodzi i okolicach.

Przemienniki Amatorskie Regionu Łódzkiego. Witamy w Łodzi! Przewodnik dla radioamatorów pracujących w Łodzi i okolicach. Przemienniki Amatorskie Regionu Łódzkiego 2014 Witamy w Łodzi! Przewodnik dla radioamatorów pracujących w Łodzi i okolicach. Witamy w Łodzi! Niezależnie, czy jesteś tutaj tylko przejazdem, czy pracujesz

Bardziej szczegółowo

Raport z II Ćwiczeń Dębickiej Łączności Ratunkowej

Raport z II Ćwiczeń Dębickiej Łączności Ratunkowej Dnia 12 czerwca 2010 roku w paśmie radiowym 2 metrów odbyły się II Ćwiczenia Dębickiej Łączności Ratunkowej. Ogółem uczestniczyło w nich 10 stacji w tym 1 stacja sztabowa, 1 stacja obsługująca pojazd ratunkowy

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5120/10 PL Instrukcja obsługi Spis treści 1 Ważne 4 Bezpieczeństwo 4 Recykling 4 2 SDV5120 5 Opis 5 3 Przygotowywanie do pracy 6 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at SDV5118/12. PL Instrukcja obsługi

Register your product and get support at  SDV5118/12. PL Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5118/12 Instrukcja obsługi Spis treści 1 Ważne 4 Bezpieczeństwo 4 Recykling 4 2 SDV5118 5 Opis 5 3 Przygotowywanie do pracy 6 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. II Ćwiczenia Dębickiej Łączności Ratunkowej. Nr 2/2010

Instrukcja. II Ćwiczenia Dębickiej Łączności Ratunkowej. Nr 2/2010 Celem ćwiczeń jest zdobycie praktycznej umiejętności pracy w sytuacjach kryzysowych oraz propagowanie tego typu działań w środowisku krótkofalowców, prezentacja działania łączności kryzysowej organom administracji

Bardziej szczegółowo

Licencje 2 Montaż radiostacji UKF 3 NAVTEX 4 EPIRB (radiopława), Transponder 5 DSC 7 Procedury wzywania pomocy 8 Zwroty używane w komunikacji

Licencje 2 Montaż radiostacji UKF 3 NAVTEX 4 EPIRB (radiopława), Transponder 5 DSC 7 Procedury wzywania pomocy 8 Zwroty używane w komunikacji Licencje 2 Montaż radiostacji UKF 3 NAVTEX 4 EPIRB (radiopława), Transponder 5 DSC 7 Procedury wzywania pomocy 8 Zwroty używane w komunikacji ratowniczej 9 Odbieranie wzywania pomocy 11 Wzywanie pomocy

Bardziej szczegółowo

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672822 Zegarek Kwarcowy Braun 66516- BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM Strona 1 z 5 (I) Funkcje przycisków: Przycisk A wynik odbioru / ustawienia wskazówek

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa stacja pogodowa WS IT

Bezprzewodowa stacja pogodowa WS IT Bezprzewodowa stacja pogodowa WS 9750- IT Instrukcja obsługi Nr produktu: 646373 Strona 1 z 10 1. Instalacja baterii / wymiana baterii Podczas wkładania baterii należy uważać na oznaczenie biegunowości.

Bardziej szczegółowo

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Wersja: 1.0 Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Przegląd produktu 1. Tryb gotowo ś Naciśnij, by przełączać między trybami FM i DAB w trybie pracy. Naciśnij i ci/tryb przytrzymaj, by przejść do trybu gotowości.

Bardziej szczegółowo

PPHU Janusz Janowski Nowy Sącz; ul. Franciszkańska 3 tel.(0-18) , fax. (0-18)

PPHU Janusz Janowski Nowy Sącz; ul. Franciszkańska 3 tel.(0-18) , fax. (0-18) Przeznaczenie i funkcje działania. Sterowanie EL1000 Jest to radiolinia czterokanałowa z systemem kontroli dostępu obsługującą 1000 sztuk nadajników typu 2k433 i 4k433 z kodem dynamicznie zmiennym oparty

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY NADZORU KONWENCYJNEGO STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY NADZORU KONWENCYJNEGO STATKÓW MORSKICH PRZEPISY NADZORU KONWENCYJNEGO STATKÓW MORSKICH CZĘŚĆ IV URZĄDZENIA RADIOWE 2017 lipiec GDAŃSK Część IV Urządzenia radiowe lipiec 2017, Przepisów nadzoru konwencyjnego statków morskich została zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV7120/10 PL Instrukcja obsługi Spis treści 1 Ważne 4 Bezpieczeństwo 4 Recykling 4 2 SDV7120 5 Opis 5 3 Przygotowywanie do pracy 6 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Konwerter sygnału HDMI na przewód koncentryczny

Instrukcja Obsługi Konwerter sygnału HDMI na przewód koncentryczny Instrukcja Obsługi Konwerter sygnału HDMI na przewód koncentryczny 1. Informacje ogólne Konwerter HDMI na RF umożliwia przesłanie sygnału HDMI na duże odległości przy wykorzystaniu kabla koncentrycznego

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa

Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000342395 Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa Strona 1 z 5 Elementy sterujące 1. Przełącznik pasma AM/FM 2. Brzęczyk alarmowy 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Strona 1 z 11

Instrukcja obsługi. Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi Termometr TFA IT Easy Base Nr produktu 519371 Strona 1 z 11 Nadajnik Bezprzewodowy nadajnik działa na częstotliwości 868 MHz Obudowa chroni nadajnik przed zachla paniami Można go zamontować

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5

Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5 Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5 Format złożonego polecenia konfigurującego system pozycjonowania GPS SPY-DOG SAT ProSafe-Flota -KGPS A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at SDV5225/12. PL Instrukcja obsługi

Register your product and get support at  SDV5225/12. PL Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5225/12 PL Instrukcja obsługi Spis treści 1 Ważne 4 Bezpieczeństwo 4 Recykling 4 2 SDV5225/12 5 Opis 5 3 Przygotowywanie do pracy 6

Bardziej szczegółowo

Głośnik Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI BTL-60

Głośnik Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI BTL-60 Wskazówki użytkowania Głośnik Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI BTL-60 Po włączeniu głośnika, rozpocznie się standardowe uruchomienie trybu Bluetooth. Można wówczas łatwo sparować posiadany smartfon lub PC

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 20.12.2016 L 345/67 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/2317 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję 2008/294/WE i decyzję wykonawczą 2013/654/UE w celu uproszczenia działania łączności ruchomej

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 13: Łączność i alarmowanie Autor: Jacek Chrzęstek Podział łączności w zależności od wykorzystywanych środków łączności łączność przewodowa, łączność radiowa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Bezprzewodowy brelok (pilot) WT4989 WERSJA 1.0 WT4989 to brelok o komunikacji dwukierunkowej posiadający 5 przycisków, wyświetlacz LCD, oraz wbudowany brzęczyk. Po naciśnięciu przycisku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

ArtPlayer. Odtwarzacz plików video sterowany poprzez Artnet/DMX V Instrukcja obsługi.

ArtPlayer. Odtwarzacz plików video sterowany poprzez Artnet/DMX V Instrukcja obsługi. ArtPlayer Instrukcja obsługi Odtwarzacz plików video sterowany poprzez Artnet/DMX V1.1.0.2 1 ArtPlayer Modus to proste oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików video i ich kontrolę poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 8

REMOTE CONTROLLER RADIO 8 PY 502 REMOTE CONTROLLER RADIO 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Opis złączy i elementów sterowania... 2 3. Programowanie odbiornika.... 5 3.1. Rejestracja pilota w pamięci odbiornika...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA RATUNEK (MAYDAY) wzywania pomocy przez strażaka ratownika znajdującego się w bezpośrednim zagrożeniu. Opracowali: Witold Nocoń Piotr Grzyb

PROCEDURA RATUNEK (MAYDAY) wzywania pomocy przez strażaka ratownika znajdującego się w bezpośrednim zagrożeniu. Opracowali: Witold Nocoń Piotr Grzyb PROCEDURA RATUNEK (MAYDAY) wzywania pomocy przez strażaka ratownika znajdującego się w bezpośrednim zagrożeniu Opracowali: Witold Nocoń Piotr Grzyb 1. CEL 2 2. ZAKRES STOSOWANIA... 2 3. DEFINICJE, OKREŚLENIA

Bardziej szczegółowo

Agenda. Standard DMR DMR - MotoTrbo firmy Motorola Aplikacja dyspozytorska ConSEL. Przykładowe wdrożenia

Agenda. Standard DMR DMR - MotoTrbo firmy Motorola Aplikacja dyspozytorska ConSEL. Przykładowe wdrożenia Agenda Standard DMR DMR - MotoTrbo firmy Motorola Aplikacja dyspozytorska ConSEL Idea powstania ConSEL Filozofia wizualizacji konsoli ConSEL dla Mototrbo ConSEL lokalizacja Oblicza ConSEL ConSEL aplikacja

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa bezprzewodowa TFA Lumax

Stacja pogodowa bezprzewodowa TFA Lumax INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa bezprzewodowa TFA Lumax Nr produktu 672399 Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 1. Wprowadzenie Na nowa stacja pogodowa zawiera stację bazową z czujnikiem wewnętrznym dla pomiaru

Bardziej szczegółowo

MAXCOM WT-300 SOLAR. Radiotelefon (krótkofalówka) PMR 446 MHz. Podręcznik użytkownika

MAXCOM WT-300 SOLAR. Radiotelefon (krótkofalówka) PMR 446 MHz. Podręcznik użytkownika MAXCOM WT-300 SOLAR Radiotelefon (krótkofalówka) PMR 446 MHz Podręcznik użytkownika 1 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA Warunki bezpieczeństwa i bezawaryjnej pracy krótkofalówek. Prosimy bardzo o zapoznanie się z

Bardziej szczegółowo